FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :03: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Terveyden edistämisen keskus: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 57 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Aineiston nimi englanniksi: Health Promotion Barometer 2009: Municipalities Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Terveyden edistämisen keskus Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Parviainen, Heikki (Terveyden edistämisen keskus) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat asuinympäristö; kunnat; kuntajohtajat; lainsäädäntö; päättäjät; terveyden edistäminen; terveys 1

8 1. Aineiston kuvailu Tieteenala / Aihealue FSDn sanaston mukainen luokittelu: hyvinvointitutkimus; terveystiede CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: terveydenhuolto; terveyspolitiikka Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Terveyden edistämisen barometrit Terveyden edistämisen barometrit, aikaisemmalta nimeltään terveysbarometrit, kartoittavat kuntaja järjestöpäättäjien näkemyksiä terveyden edistämisen nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Ne kuvaavat myös vastaajien käsityksiä terveyden ja sen edistämisen kannalta ajankohtaisista ilmiöistä hallinnollisesta näkökulmasta. Terveyden edistämisen keskuksen, Tekryn, (nykyisin SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry) barometreja kerättiin vuosittain Tietoarkistossa on aineistoja vuosilta Sisällön kuvaus Tutkimuksessa tarkasteltiin kuntien terveyden edistämisen sisältöä, nykytilaa ja tulevaisuutta. Kyselyssä tiedusteltiin terveyden edistämisen eri osa-alueiden yleistilannetta asuinympäristön, kunnan palveluiden ja esim. päihdetyön tiimoilta nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi ajankohtaisia kysymyksiä esitettiin muiden muassa terveyden edistämisen näkyvyydestä, merkityksestä yhteiskunnassa, terveyspalveluiden resursoinnista, sekä Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueiden kehityssuunnasta. Kysyttiin myös kuinka vastaajat näkevät terveyden edistämisen johtajuuden sekä yhteistyön toteutumisen kunnassa/kuntayhtymässä. Kyselyyn vastasivat kuntien kunta- ja terveysjohtajat. Samoja kysymyksiä on esitetty myös jäsenjärjestöille (FSD2439). Taustamuuttujina ovat informantin virkanimike (kunnanjohtaja, terveysjohtaja), lääni ja kunnan asukasluku. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Maantieteellinen alue (Kunta/kuntayhtymä) Perusjoukko/otos: Suomen kunnat, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: tammikuu 2009 maaliskuu 2009 Kerääjät: Terveyden edistämisen keskus Keruumenetelmä: Puhelinhaastattelu 2

9 1.4. Aineiston käyttö Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2009 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 75 muuttujaa ja 160 havaintoa. Otantamenetelmä: Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotanta Kuntaliiton kuntalistasta poimittiin 100 kuntaa. Informantteina olivat kunnanjohtajat sekä kuntien ja kuntayhtymien terveysasioista vastaavat johtajat. 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Lindfors, Sofia (2010). Hälsofrämjande i teorin och praktiken. Olika modeller för hälsofrämjande samt stödet för dem i kommuner och organisationer. Vasa: Åbo Akademi. Pro gradu avhandling i socialpolitik. Parviainen, Heikki & Laari, Liisa & Litja, Heli (2009). Terveyden edistämisen barometri Ajankohtaiskatsaus kuntien ja järjestöjen terveyden edistämiseen. Helsinki: Terveyden edistämisen keskus. - (Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja; 3/2009). Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Erityisehdot Jatkokäyttäjien tulee lähettää Suomen sosiaali ja terveys ry:lle yksi kappale kaikista raporteista, opinnäytetöistä, artikkeleista ja muista julkaisuista ja materiaaleista, joissa ovat käyttäneet tätä aineistoa. Julkaisujen postitusosoite on SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Tutkimus, Yliopistonkatu 5, HELSINKI ja sähköisten julkaisujen osoite Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). 3

10

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 160 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 160 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 160 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [TALLENNR] Tallennusnumero Tallennusnumero Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 160 minimi 1.00 maksimi keskiarvo (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 K3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo keskihajonta [K1] Miltä terveyden edistämisen tulevaisuus mielestänne näyttää Suomessa? Miltä terveyden edistämisen tulevaisuus mielestänne näyttää Suomessa? Ei osaa sanoa Synkältä Pysyy ennallaan Valoistalta Ristiriitaiselta [K3] Miten terveyden edistäminen mielestänne kehittyy kunnassanne tänä vuonna (2009) viime vuoteen (2008) verrattuna? Miten terveyden edistäminen mielestänne kehittyy kunnassanne tänä vuonna (2009) viime vuoteen (2008) verrattuna? Tilanne heikkenee Pysyy ennallaan Tilanne paranee En osaa sanoa

14 2. Muuttujat [K5] Mikä näkemyksenne mukaan on hyödyllisintä terveyden edistämisessä seuraavan 5 vuoden aikana? Mikä näkemyksenne mukaan on hyödyllisintä terveyden edistämisessä seuraavan 5 vuoden aikana? Valitkaa yksi tärkein tekijä. Koulutus terveyden edistämisen käytännön työhön Interventiot/ohjelmat kunnissa ja järjestöissä Kuntatason terveyden edistämisen indikaattorien kehittäminen Terveyden edistämisen hallinnon ja ohjauksen kehittäminen Verkostoituminen Terveyden edistämisen palvelujen kehittäminen Muu, mikä tieto puuttuu (SYSMIS) [K6] Onko terveyden edistämistyöhön kunnassanne/kuntayhtymässänne kohdistetun työajan määrässä odotettavissa muutoksia tänä vuonna (2009) viime vuoteen (2008) verrattuna? Onko terveyden edistämistyöhön kunnassanne/kuntayhtymässänne kohdistetun työajan määrässä odotettavissa muutoksia tänä vuonna (2009) viime vuoteen (2008) verrattuna? Vähennetään Ei muutosta Lisätään En osaa sanoa

15 K7A_2 [K7A_1] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Asuinympäristön terveellisyys Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla a) tällä hetkellä? Asuinympäristön terveellisyys En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko [K7A_2] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Asuinympäristön viihtyisyys Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla a) tällä hetkellä? Asuinympäristön viihtyisyys En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko

16 2. Muuttujat [K7A_3] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Asuinympäristön turvallisuus Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla a) tällä hetkellä? Asuinympäristön turvallisuus En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko [K7A_4] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Toimivat liikenneyhteydet kunnan palveluihin Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla a) tällä hetkellä? Toimivat liikenneyhteydet kunnan palveluihin En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko

17 K7A_6 [K7A_5] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Kunnan tuki lapsiperheille Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla a) tällä hetkellä? Kunnan tuki lapsiperheille En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko [K7A_6] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Kunnan tuki ikääntyville Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla a) tällä hetkellä? Kunnan tuki ikääntyville En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko

18 2. Muuttujat [K7A_7] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Tuki alkoholinkäytön vähentämiseen Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla a) tällä hetkellä? Tuki alkoholinkäytön vähentämiseen En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko [K7A_8] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Tuki tupakoinnin lopettamiselle Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla a) tällä hetkellä? Tuki tupakoinnin lopettamiselle En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko

19 K7A_10 [K7A_9] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Kuntalaisten tasavertainen kohtelu Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla a) tällä hetkellä? Kuntalaisten tasavertainen kohtelu En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko [K7A_10] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Kuntalaisten mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla a) tällä hetkellä? Kuntalaisten mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko

20 2. Muuttujat [K7A_11] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Liikunta- ja liikkumismahdollisuudet Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla a) tällä hetkellä? Liikunta- ja liikkumismahdollisuudet En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko [K7A_12] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Muiden kuin liikuntaharrastusmahdollisuuksien tarjonta Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla a) tällä hetkellä? Muiden kuin liikuntaharrastusmahdollisuuksien tarjonta En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko

21 K7A_14 [K7A_13] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Kuntalaisten mahdollisuudet järjestötoimintaan osallistumiseen Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla a) tällä hetkellä? Kuntalaisten mahdollisuudet järjestötoimintaan osallistumiseen En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko [K7A_14] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Järjestöt ajavat kuntalaisten asioita Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla a) tällä hetkellä? Järjestöt ajavat kuntalaisten asioita En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko

22 2. Muuttujat [K7A_15] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Muu, mikä Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla a) tällä hetkellä? Muu, mikä En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko tieto puuttuu (SYSMIS) [K7B_1] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Asuinympäristön terveellisyys Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla b) tulevaisuudessa? Asuinympäristön terveellisyys En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko

23 K7B_3 [K7B_2] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Asuinympäristön viihtyisyys Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla b) tulevaisuudessa? Asuinympäristön viihtyisyys En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko [K7B_3] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Asuinympäristön turvallisuus Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla b) tulevaisuudessa? Asuinympäristön turvallisuus En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko

24 2. Muuttujat [K7B_4] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Toimivat liikenneyhteydet kunnan palveluihin Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla b) tulevaisuudessa? Toimivat liikenneyhteydet kunnan palveluihin En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko [K7B_5] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Kunnan tuki lapsiperheille Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla b) tulevaisuudessa? Kunnan tuki lapsiperheille En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko

25 K7B_7 [K7B_6] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Kunnan tuki ikääntyville Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla b) tulevaisuudessa? Kunnan tuki ikääntyville En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko [K7B_7] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Tuki alkoholinkäytön vähentämiseen Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla b) tulevaisuudessa? Tuki alkoholinkäytön vähentämiseen En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko

26 2. Muuttujat [K7B_8] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Tuki tupakoinnin lopettamiselle Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla b) tulevaisuudessa? Tuki tupakoinnin lopettamiselle En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko [K7B_9] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Kuntalaisten tasavertainen kohtelu Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla b) tulevaisuudessa? Kuntalaisten tasavertainen kohtelu En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko

27 K7B_11 [K7B_10] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Kuntalaisten mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla b) tulevaisuudessa? Kuntalaisten mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko [K7B_11] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Liikunta- ja liikkumismahdollisuudet Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla b) tulevaisuudessa? Liikunta- ja liikkumismahdollisuudet En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko

28 2. Muuttujat [K7B_12] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Muiden kuin liikuntaharrastusmahdollisuuksien tarjonta Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla b) tulevaisuudessa? Muiden kuin liikuntaharrastusmahdollisuuksien tarjonta En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko [K7B_13] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Kuntalaisten mahdollisuudet järjestötoimintaan osallistumiseen Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla b) tulevaisuudessa? Kuntalaisten mahdollisuudet järjestötoimintaan osallistumiseen En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko

29 K7B_15 [K7B_14] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Järjestöt ajavat kuntalaisten asioita Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla b) tulevaisuudessa? Järjestöt ajavat kuntalaisten asioita En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko [K7B_15] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Muu, mikä Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla b) tulevaisuudessa? Muu, mikä En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko tieto puuttuu (SYSMIS)

30 2. Muuttujat [K8_1] Mielipide terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä: Lainsäädäntö (esim. Kansanterveyslaki, Kuntalaki, erilaiset rajoitukset ja kiellot) on tehokas väline terveyden edistämisessä Mitä mieltä olette seuraavista terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä? (3 täysin samaa mieltä, 2 osittain samaa mieltä, 1 ei lainkaan samaa mieltä, 0 en osaa sanoa) Lainsäädäntö (esim. Kansanterveyslaki, Kuntalaki, erilaiset rajoitukset ja kiellot) on tehokas väline terveyden edistämisessä En osaa sanoa Ei lainkaan samaa mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä [K8_2] Mielipide terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä: Valtakunnalliset suositukset ja ohjelmat (esimerkiksi Terveys 2015, PARAS) vaikuttavat kansalaisten terveyteen Mitä mieltä olette seuraavista terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä? (3 täysin samaa mieltä, 2 osittain samaa mieltä, 1 ei lainkaan samaa mieltä, 0 en osaa sanoa) Valtakunnalliset suositukset ja ohjelmat (esimerkiksi Terveys 2015, PARAS) vaikuttavat kansalaisten terveyteen En osaa sanoa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 24

31 K8_4 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei lainkaan samaa mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä [K8_3] Mielipide terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä: Kunnalliset suositukset (Hyvinvointiohjelmat, järjestyssäännöt), vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen Mitä mieltä olette seuraavista terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä? (3 täysin samaa mieltä, 2 osittain samaa mieltä, 1 ei lainkaan samaa mieltä, 0 en osaa sanoa) Kunnalliset suositukset (Hyvinvointiohjelmat, järjestyssäännöt), vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen En osaa sanoa Ei lainkaan samaa mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä [K8_4] Mielipide terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä: Terveysasioita esille nostavat kampanjat (Kunnossa kaiken ikää, Vesiturvallisuuskampanja jne.) ovat hyödyllisiä Mitä mieltä olette seuraavista terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä? (3 täysin samaa mieltä, 2 osittain samaa mieltä, 1 ei lainkaan samaa mieltä, 0 en osaa sanoa) Terveysasioita esille nostavat kampanjat (Kunnossa kaiken ikää, Vesiturvallisuuskampanja jne.) ovat hyödyllisiä 25

32 2. Muuttujat En osaa sanoa Ei lainkaan samaa mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä [K8_5] Mielipide terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä: Terveysvaikutusten ennakkoarviointi tulisi saada osaksi päätöksentekoa Mitä mieltä olette seuraavista terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä? (3 täysin samaa mieltä, 2 osittain samaa mieltä, 1 ei lainkaan samaa mieltä, 0 en osaa sanoa) Terveysvaikutusten ennakkoarviointi tulisi saada osaksi päätöksentekoa En osaa sanoa Ei lainkaan samaa mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä [K8_6] Mielipide terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä: Kuntien oma terveyttä edistävä toiminta tehokasta Mitä mieltä olette seuraavista terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä? (3 täysin samaa mieltä, 2 osittain samaa mieltä, 1 ei lainkaan samaa mieltä, 0 en osaa sanoa) Kuntien oma terveyttä edistävä toiminta tehokasta 26

33 K9_1 En osaa sanoa Ei lainkaan samaa mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä [K8_7] Mielipide terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä: Järjestöjen toiminta edistää kuntalaisten terveyttä Mitä mieltä olette seuraavista terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä? (3 täysin samaa mieltä, 2 osittain samaa mieltä, 1 ei lainkaan samaa mieltä, 0 en osaa sanoa) Järjestöjen toiminta edistää kuntalaisten terveyttä En osaa sanoa Ei lainkaan samaa mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä [K9_1] Terveyden edistämisen politiikkaohjelman odotuksien toteutuminen: Poikkihallinnollinen yhteistyö Vuoden 2008 Terveyden edistämisen barometrissa tiedusteltiin vastaajien odotuksia Terveyden edistämisen politiikkaohjelmalle. Miten ne ovat mielestänne toteutuneet? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Poikkihallinnollinen yhteistyö 27

34 2. Muuttujat En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K9_2] Terveyden edistämisen politiikkaohjelman odotuksien toteutuminen: Seutuyhteistyö Vuoden 2008 Terveyden edistämisen barometrissa tiedusteltiin vastaajien odotuksia Terveyden edistämisen politiikkaohjelmalle. Miten ne ovat mielestänne toteutuneet? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Seutuyhteistyö En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K9_3] Terveyden edistämisen politiikkaohjelman odotuksien toteutuminen: Eri toimijoiden tasa-arvo Vuoden 2008 Terveyden edistämisen barometrissa tiedusteltiin vastaajien odotuksia Terveyden edistämisen politiikkaohjelmalle. Miten ne ovat mielestänne toteutuneet? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Eri toimijoiden tasa-arvo 28

35 K9_5 En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K9_4] Terveyden edistämisen politiikkaohjelman odotuksien toteutuminen: Vastuiden selkiyttäminen Vuoden 2008 Terveyden edistämisen barometrissa tiedusteltiin vastaajien odotuksia Terveyden edistämisen politiikkaohjelmalle. Miten ne ovat mielestänne toteutuneet? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Vastuiden selkiyttäminen En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K9_5] Terveyden edistämisen politiikkaohjelman odotuksien toteutuminen: Näkyvyys ja merkitys yhteiskunnassa Vuoden 2008 Terveyden edistämisen barometrissa tiedusteltiin vastaajien odotuksia Terveyden edistämisen politiikkaohjelmalle. Miten ne ovat mielestänne toteutuneet? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Näkyvyys ja merkitys yhteiskunnassa 29

36 2. Muuttujat En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K9_6] Terveyden edistämisen politiikkaohjelman odotuksien toteutuminen: Terveyden edistämisen resursointi Vuoden 2008 Terveyden edistämisen barometrissa tiedusteltiin vastaajien odotuksia Terveyden edistämisen politiikkaohjelmalle. Miten ne ovat mielestänne toteutuneet? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Terveyden edistämisen resursointi En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K9_7] Terveyden edistämisen politiikkaohjelman odotuksien toteutuminen: Terveyspalvelujen resursointi Vuoden 2008 Terveyden edistämisen barometrissa tiedusteltiin vastaajien odotuksia Terveyden edistämisen politiikkaohjelmalle. Miten ne ovat mielestänne toteutuneet? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Terveyspalvelujen resursointi 30

37 K10_2 En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K10_1] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteiden osalta: Terveyden edistämisen rakenteiden vahvistaminen Mihin suuntaan tilanne on mielestänne muuttunut viime vuoden aikana seuraavien Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteiden osalta? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Terveyden edistämisen rakenteiden vahvistaminen En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K10_2] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteiden osalta: Kansansairauksien ehkäisyyn vaikuttavien elintapamuutosten aikaansaaminen Mihin suuntaan tilanne on mielestänne muuttunut viime vuoden aikana seuraavien Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteiden osalta? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Kansansairauksien ehkäisyyn vaikuttavien elintapamuutosten aikaansaaminen 31

38 2. Muuttujat En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K10_3] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteiden osalta: Lasten ja nuorten sekä työikäisen väestön ylipainoisuuden vähentäminen Mihin suuntaan tilanne on mielestänne muuttunut viime vuoden aikana seuraavien Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteiden osalta? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Lasten ja nuorten sekä työikäisen väestön ylipainoisuuden vähentäminen En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K10_4] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteiden osalta: Päihteiden käytön ja tupakoinnin vähentäminen Mihin suuntaan tilanne on mielestänne muuttunut viime vuoden aikana seuraavien Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteiden osalta? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) 32

39 K10_6 Päihteiden käytön ja tupakoinnin vähentäminen En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K10_5] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteiden osalta: Terveitä elämäntapavalintoja edistävien työ- ja elinolosuhteiden kehittäminen Mihin suuntaan tilanne on mielestänne muuttunut viime vuoden aikana seuraavien Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteiden osalta? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Terveitä elämäntapavalintoja edistävien työ- ja elinolosuhteiden kehittäminen En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K10_6] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteiden osalta: Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistaminen Mihin suuntaan tilanne on mielestänne muuttunut viime vuoden aikana seuraavien Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteiden osalta? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 hei- 33

40 2. Muuttujat kentynyt, 0 en osaa sanoa) Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistaminen En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K10_7] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteiden osalta: Terveyden edistämisen uusien työmuotojen kehittäminen Mihin suuntaan tilanne on mielestänne muuttunut viime vuoden aikana seuraavien Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteiden osalta? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Terveyden edistämisen uusien työmuotojen kehittäminen En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut

41 K11_1 [K10_8] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteiden osalta: Järjestöjen toiminnan ja roolin vahvistaminen erityisesti osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukena Mihin suuntaan tilanne on mielestänne muuttunut viime vuoden aikana seuraavien Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteiden osalta? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Järjestöjen toiminnan ja roolin vahvistaminen erityisesti osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukena En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K11_1] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla: Lasten ja nuorten luovuuden ja lahjakkuuden kehittäminen Miten suuntaan tilanne on mielestänne muuttunut viime vuoden aikana seuraavilla Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Lasten ja nuorten luovuuden ja lahjakkuuden kehittäminen En osaa sanoa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 35

42 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K11_2] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla: Kestävän elämäntavan oppiminen Miten suuntaan tilanne on mielestänne muuttunut viime vuoden aikana seuraavilla Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Kestävän elämäntavan oppiminen En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K11_3] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla: Turvallinen mediaympäristö Miten suuntaan tilanne on mielestänne muuttunut viime vuoden aikana seuraavilla Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Turvallinen mediaympäristö 36

43 K11_5 En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K11_4] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla: Lasten ja nuorten vaikuttamis- ja kuulemisjärjestelmän kehittäminen Miten suuntaan tilanne on mielestänne muuttunut viime vuoden aikana seuraavilla Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Lasten ja nuorten vaikuttamis- ja kuulemisjärjestelmän kehittäminen En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K11_5] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla: Lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen Miten suuntaan tilanne on mielestänne muuttunut viime vuoden aikana seuraavilla Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) 37

44 2. Muuttujat Lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K11_6] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla: Perheiden tukeminen kasvatuksessa Miten suuntaan tilanne on mielestänne muuttunut viime vuoden aikana seuraavilla Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Perheiden tukeminen kasvatuksessa En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut

45 K11_8 [K11_7] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla: Lasten ja lapsiperheiden kanssa työskentelevien järjestöjen toimintaedellytysten parantaminen Miten suuntaan tilanne on mielestänne muuttunut viime vuoden aikana seuraavilla Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Lasten ja lapsiperheiden kanssa työskentelevien järjestöjen toimintaedellytysten parantaminen En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K11_8] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla: Kasvuympäristön turvallisuuden parantaminen Miten suuntaan tilanne on mielestänne muuttunut viime vuoden aikana seuraavilla Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Kasvuympäristön turvallisuuden parantaminen 39

46 2. Muuttujat En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K11_9] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla: Kouluterveydenhuolto Miten suuntaan tilanne on mielestänne muuttunut viime vuoden aikana seuraavilla Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Kouluterveydenhuolto En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K11_10] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla: Lapsien ja lapsiperheiden terveyserojen kaventaminen Miten suuntaan tilanne on mielestänne muuttunut viime vuoden aikana seuraavilla Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Lapsien ja lapsiperheiden terveyserojen kaventaminen 40

47 BV1 En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K11_11] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla: Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen parantaminen Miten suuntaan tilanne on mielestänne muuttunut viime vuoden aikana seuraavilla Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen parantaminen En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [BV1] Vastaaja Vastaaja Terveysjohtaja (taulukko jatkuu seur. sivulla) 41

48 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kunnanjohtaja [BV2] Lääni Lääni Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni Lapin lääni [BV3] Kuntakoko/Kuntaryhmän koko Kuntakoko/Kuntaryhmän koko Alle Yli

49 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) [FSD_PRO] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Tallennusnumero [TALLENNR] Miltä terveyden edistämisen tulevaisuus mielestänne näyttää Suomessa? [K1] Miten terveyden edistäminen mielestänne kehittyy kunnassanne tänä vuonna (2009) viime vuoteen (2008) verrattuna? [K3] Mikä näkemyksenne mukaan on hyödyllisintä terveyden edistämisessä seuraavan 5 vuoden aikana? [K5] Onko terveyden edistämistyöhön kunnassanne/kuntayhtymässänne kohdistetun työajan määrässä odotettavissa muutoksia tänä vuonna (2009) viime vuoteen (2008) verrattuna? [K6] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Asuinympäristön terveellisyys [K7A_1] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Asuinympäristön viihtyisyys [K7A_2] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Asuinympäristön turvallisuus [K7A_3] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Toimivat liikenneyhteydet kunnan palveluihin [K7A_4] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Kunnan tuki lapsiperheille [K7A_5] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Kunnan tuki ikääntyville [K7A_6] 11 Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Tuki alkoholinkäytön vähen- 43

50 3. Hakemistot tämiseen [K7A_7] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Tuki tupakoinnin lopettamiselle [K7A_8] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Kuntalaisten tasavertainen kohtelu [K7A_9] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Kuntalaisten mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon [K7A_10] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Liikunta- ja liikkumismahdollisuudet [K7A_11] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Muiden kuin liikuntaharrastusmahdollisuuksien tarjonta [K7A_12] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Kuntalaisten mahdollisuudet järjestötoimintaan osallistumiseen [K7A_13] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Järjestöt ajavat kuntalaisten asioita [K7A_14] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Muu, mikä [K7A_15] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Asuinympäristön terveellisyys [K7B_1] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Asuinympäristön viihtyisyys [K7B_2] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Asuinympäristön turvallisuus [K7B_3] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Toimivat liikenneyhteydet kunnan palveluihin [K7B_4] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Kunnan tuki lapsiperheille [K7B_5] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Kunnan tuki ikääntyville [K7B_6] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Tuki alkoholinkäytön vähentämiseen [K7B_7] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Tuki tupakoinnin lopettamiselle [K7B_8] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Kuntalaisten tasavertainen kohtelu [K7B_9] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Kuntalaisten mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon [K7B_10] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Liikunta- ja liikkumismahdollisuudet [K7B_11] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Muiden kuin liikuntaharrastusmahdollisuuksien tarjonta [K7B_12]

51 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Kuntalaisten mahdollisuudet järjestötoimintaan osallistumiseen [K7B_13] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Järjestöt ajavat kuntalaisten asioita [K7B_14] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Muu, mikä [K7B_15] Mielipide terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä: Lainsäädäntö (esim. Kansanterveyslaki, Kuntalaki, erilaiset rajoitukset ja kiellot) on tehokas väline terveyden edistämisessä [K8_1] Mielipide terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä: Valtakunnalliset suositukset ja ohjelmat (esimerkiksi Terveys 2015, PARAS) vaikuttavat kansalaisten terveyteen [K8_2].. 24 Mielipide terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä: Kunnalliset suositukset (Hyvinvointiohjelmat, järjestyssäännöt), vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen [K8_3] Mielipide terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä: Terveysasioita esille nostavat kampanjat (Kunnossa kaiken ikää, Vesiturvallisuuskampanja jne.) ovat hyödyllisiä [K8_4]. 25 Mielipide terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä: Terveysvaikutusten ennakkoarviointi tulisi saada osaksi päätöksentekoa [K8_5] Mielipide terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä: Kuntien oma terveyttä edistävä toiminta tehokasta [K8_6] Mielipide terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä: Järjestöjen toiminta edistää kuntalaisten terveyttä [K8_7] Terveyden edistämisen politiikkaohjelman odotuksien toteutuminen: Poikkihallinnollinen yhteistyö [K9_1] Terveyden edistämisen politiikkaohjelman odotuksien toteutuminen: Seutuyhteistyö [K9_2] 28 Terveyden edistämisen politiikkaohjelman odotuksien toteutuminen: Eri toimijoiden tasa-arvo [K9_3] Terveyden edistämisen politiikkaohjelman odotuksien toteutuminen: Vastuiden selkiyttäminen [K9_4] Terveyden edistämisen politiikkaohjelman odotuksien toteutuminen: Näkyvyys ja merkitys yhteiskunnassa [K9_5] Terveyden edistämisen politiikkaohjelman odotuksien toteutuminen: Terveyden edistämisen resursointi [K9_6] Terveyden edistämisen politiikkaohjelman odotuksien toteutuminen: Terveyspalvelujen resursointi [K9_7] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteiden osalta: Terveyden edistämisen rakenteiden vahvistaminen [K10_1] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteiden osalta: Kansansairauksien ehkäisyyn vaikuttavien elintapamuutosten aikaansaaminen [K10_2] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Terveyden edistämisen politiikkaohjel- 45

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2650. Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat. Koodikirja

FSD2650. Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat. Koodikirja FSD2650 Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2225. Terveyden edistämisen barometri 2005: kunnat. Koodikirja

FSD2225. Terveyden edistämisen barometri 2005: kunnat. Koodikirja FSD2225 Terveyden edistämisen barometri 2005: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2005: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja FSD1153 Verkostokartoitus 1994: järjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: järjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3097 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2627 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD2970. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2970. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2970 Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2813. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2813. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2813 Sosiaalibarometri 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2992 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2546. Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen : Suomi. Koodikirja

FSD2546. Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen : Suomi. Koodikirja FSD2546 Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen 2009-2010: Suomi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen 2009-2010: Suomi [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2909. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2909. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2909 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2650 TERVEYDEN EDISTÄMISEN BAROMETRI 2010: KUNNAT QUESTIONNAIRE: FSD2650 HEALTH PROMOTION BAROMETER 2010: MUNICIPALITIES

KYSELYLOMAKE: FSD2650 TERVEYDEN EDISTÄMISEN BAROMETRI 2010: KUNNAT QUESTIONNAIRE: FSD2650 HEALTH PROMOTION BAROMETER 2010: MUNICIPALITIES KYSELYLOMAKE: FSD2650 TERVEYDEN EDISTÄMISEN BAROMETRI 2010: KUNNAT QUESTIONNAIRE: FSD2650 HEALTH PROMOTION BAROMETER 2010: MUNICIPALITIES Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

FSD3151. Lapsiperheiden avuntarpeet Koodikirja

FSD3151. Lapsiperheiden avuntarpeet Koodikirja FSD3151 Lapsiperheiden avuntarpeet 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsiperheiden avuntarpeet 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja FSD3120 E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2018. Kehitysyhteistyötutkimus Koodikirja

FSD2018. Kehitysyhteistyötutkimus Koodikirja FSD2018 Kehitysyhteistyötutkimus 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kehitysyhteistyötutkimus 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD1129. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1129. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1129 Sosiaalibarometri 1994 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1994 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja FSD2211 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2560. Koulun hyvinvointiprofiili : henkilökunta. Koodikirja

FSD2560. Koulun hyvinvointiprofiili : henkilökunta. Koodikirja FSD2560 Koulun hyvinvointiprofiili 2009-2010: henkilökunta Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Koulun hyvinvointiprofiili 2009-2010: henkilökunta [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3113. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD3113. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD3113 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2015 [koodikirja].

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2651 TERVEYDEN EDISTÄMISEN BAROMETRI 2010: JÄSENJÄRJES- TÖT

KYSELYLOMAKE: FSD2651 TERVEYDEN EDISTÄMISEN BAROMETRI 2010: JÄSENJÄRJES- TÖT KYSELYLOMAKE: FSD2651 TERVEYDEN EDISTÄMISEN BAROMETRI 2010: JÄSENJÄRJES- TÖT QUESTIONNAIRE: FSD2651 HEALTH PROMOTION BAROMETER 2010: MEMBER ORGANI- SATIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2334. Koulun hyvinvointiprofiili : alaluokat 4-6. Koodikirja

FSD2334. Koulun hyvinvointiprofiili : alaluokat 4-6. Koodikirja FSD2334 Koulun hyvinvointiprofiili 2004-2005: alaluokat 4-6 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Koulun hyvinvointiprofiili 2004-2005: alaluokat 4-6 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2951. Koulun hyvinvointiprofiili : henkilökunta. Koodikirja

FSD2951. Koulun hyvinvointiprofiili : henkilökunta. Koodikirja FSD2951 Koulun hyvinvointiprofiili 2013-2014: henkilökunta Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Koulun hyvinvointiprofiili 2013-2014: henkilökunta [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2296. Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2296. Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2296 Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2007 :

Lisätiedot

FSD2644. Koulun hyvinvointiprofiili : toisen asteen oppilaitokset. Koodikirja

FSD2644. Koulun hyvinvointiprofiili : toisen asteen oppilaitokset. Koodikirja FSD2644 Koulun hyvinvointiprofiili 2010-2011: toisen asteen oppilaitokset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Koulun hyvinvointiprofiili 2010-2011: toisen asteen oppilaitokset [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD3178. Koulun hyvinvointiprofiili : toisen asteen oppilaitokset. Koodikirja

FSD3178. Koulun hyvinvointiprofiili : toisen asteen oppilaitokset. Koodikirja FSD3178 Koulun hyvinvointiprofiili 2016-2017: toisen asteen oppilaitokset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Koulun hyvinvointiprofiili 2016-2017: toisen asteen oppilaitokset [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3116. Koulun hyvinvointiprofiili : alaluokat 4-6. Koodikirja

FSD3116. Koulun hyvinvointiprofiili : alaluokat 4-6. Koodikirja FSD3116 Koulun hyvinvointiprofiili 2015-2016: alaluokat 4-6 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Koulun hyvinvointiprofiili 2015-2016: alaluokat 4-6 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja FSD2391 Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2847. Suomalaisten alkoholiasenteet Koodikirja

FSD2847. Suomalaisten alkoholiasenteet Koodikirja FSD2847 Suomalaisten alkoholiasenteet 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholiasenteet 2012 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2005 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja FSD3159 Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2849. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2849. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2849 Sosiaalibarometri 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot