Miten tuemme työssä onnistumista? Työhyvinvointipalvelujen johtaja Jyri Juusti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten tuemme työssä onnistumista? Työhyvinvointipalvelujen johtaja Jyri Juusti 11.2.2011"

Transkriptio

1 Miten tuemme työssä onnistumista? Työhyvinvointipalvelujen johtaja

2 Ajatuksia ja kokemuksia Mihin meitä tarvitaan Työkuorman hallinta Minne matka? Lautapeli "Työhyvinvointi on seurausta johtamisesta" Eläköitymisen polku 2

3 Meitä tarvitaan ehkäisemään työkyvyttömyyseläkkeitä Suomessa siirtyy vuosittain työkyvyttömyyseläkkeelle enemmän ihmisiä kuin Haminassa on asukkaita 3

4 Tarvitaan pitkäjänteistä työtä Työkyvyttömyyseläkekustannusten hallinta alentaa suomalaisen työn kustannuksia ja lisää suomalaisen työn kilpailukykyä. Työkyvyttömyyseläkemeno oli vuonna ,4 mrd euroa (yksityinen sektori 1, 7 mrd euroa) Omaan työuraan perustuvaa eläkettä saavat vuonna 2009 työkyvyttömyyseläkettä sai henkilöä, keskieläke 935 euroa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi henkilöä, mikä on hieman vähemmän kuin vuonna Eläkejärjestelmässä on tehty paljon työtä lainsäädännön ja työeläkekuntoutuksen kehittämiseksi sekä työssä jaksamisen tukemiseksi. Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden ikävakioitu määrä on yksityisellä sektorilla laskenut kymmenen vuoden aikana noin neljänneksen. Mikäli uusia työkyvyttömyyseläkkeitä olisi tämä neljännes enemmän, niin tämä tarkoittaisi vuosittain noin 200 miljoonan euron lisäkustannusta työeläkejärjestelmälle nykyisten 800 miljoonan euron lisäksi. 4

5 Nivoudumme asiakasyrityksemme työkykyjohtamisen prosesseihin Työterveyshuollon prosessit Yrityksen henkilöjohtamisen ja työkykyongelmien hallinnan prosessit Työeläkeyhtiö Varman työhyvinvointi-, kuntoutusja eläkeprosessit 5

6 6 Työkuorman hallinta

7 Ei ole samantekevää, miten (työ)päivänsä käyttää 80 vuoden elämä elinpäivää 40-vuotiaalla jäljellä päivää 60-vuotiaalla jäljellä päivää (Maija-Riitta Ollila 2007) 7

8 Työkuorman hallinta Tavoite Merkitys Toimintojen järjestys Uni Ravinto Liikunta 8

9 Arkisia asioita Miten tämä viikko hoituisi töissä hyvin? Mitkä ovat minun hommani esimiehenä? Miten toimimme, kun joku sairastuu? 9

10 Strateginen ote 1. Mikä suunta? 2. Mitä vaatii ihmisiltä? 3. Miten tuemme onnistumista? 10

11 Minne matka? Jotta pärjää kilpailussa ja toiminta kasvaa kannattavasti, Täytyy toimia asiakaslähtöisesti, tehostaa ja selkeyttää toimintaa, panostaa palveluun, verkostoitua ja osata huolehtia maineesta Ihmisten kannalta tämä vaatii Innostavan ja tasapainoisen työn varmistamista Osaamisen kehittämistä Modernia yrityskulttuuria Hyvää johtamista: "Työhyvinvointi on seurausta johtamisesta." 11 Lähde: Varman asiakasta pohti asiakastutkimuksessa sitä, miltä yritystoiminta näyttää 3-5 vuoden kuluessa

12 12 Lautapeli

13 Työkykyjohtaminen on osa päivittäistä johtamista. Se tarkoittaa työkykyä edistäviä toimenpiteitä, jotka auttavat jokaista työntekijää saavuttamaan työllensä asetetut tavoitteet. 13

14 Työkykyjohtamisen lautapeli Yrityksen tieto työkykyä uhkaavista riskeistä ja toiminnan vahvuuksista Tavoitteet ja mittarit Yritys Työkunnon parantamisen käytännöt Työterveysneuvottelu Terveysongelmien ratkaisemisen käytännöt Yksilö Yksilöllä vaikeuksia työssäselviytymisessä Puheeksiottaminen Esimiestyön selkeyttämisen käytännöt Työn sujuvuuden parantamisen käytännöt Työkykyisenä työssä Toimenpiteet työpaikalla Työeläkekuntoutus työpaikalla: - työkokeilu, työhönvalmennus, oppisopimuskoulutus Uusi ammatti työeläkekuntoutuksena 14 Työkyvyttömyyseläke

15 15 "Työhyvinvointi on seurausta johtamisesta"

16 Tarvitaan riittävän Selkeät tavoitteet ja vastuut Hyvät kokoukset Useat kohtaamiset Joustavat käytännöt 16

17 Valmennusvartti 15 minuutin keskustelu Toistuu kerran kuukaudessa Tavoitteena pitää yllä järjestelmällinen keskusteluyhteys esimiehen ja alaisen välillä. Pyritään pitämään esimies ajan tasalla alaisten voinnin, tarpeiden, tavoitteiden, ongelmien jne. suhteen. Täydennys kehityskeskustelulle Keskustelun kulku / sisältö: Mistä kysymys? Miten asian tulisi olla? Mitä aiot tehdä? Mitä muuta sinulle kuuluu? 17

18 Lähiesimiehen työkalupakki Välineitä kehityskeskusteluiden avuksi Työhyvinvoinnin pikahuolto Evita-peili Hyvä ikä -peili Välineitä muutoksen hallintaan Muutosmuistilista työtekijälle, esimiehelle ja henkilöstöasioista vastaavalle, Suunnitelmalomake muutostilanteisiin (doc) Evita-peili Työhyvinvoinnin starttikysymykset Välineitä ikäjohtamiseen Hyvä ikä tietotesti, Näin toteutat ikähankkeen, Hyvä ikä yksilöpeili senioreiden käyttöön (pdf), Hyvä ikä yrityspeili johdolle suunnittelun tueksi (pdf), Hyvä ikä opas suunnittelun ja toteutuksen tueksi (pdf) Välineitä sairauspoissaolojen hallintaan ja työhönpaluun tukemiseen Työkyvyn tukemisen mallin rakennusmateriaali, Sairauspoissaolojen kustannuslaskuri 18

19 19 Esimerkki: Kehityskeskusteluun valmistautuminen

20 Kehityskeskusteluun valmistautuminen 1. Työntekijä arvioi omaa työhyvinvointiaan täyttämällä sähköisen Evita-peilin kehityskeskustelun pohjaksi 2. Tulostaa tai tallentaa omalle koneelleen Evita-peilin antaman yhteenvedon tuloksista 3. Itsearvioinnin tuloksena työntekijä saa aiheita keskusteluun: työn sujuvuus, osaamisen taso, tyytyväisyys esimiestyöhön 4. Ottaa asiat esille kehityskeskustelussa sovitussa kohdassa 20

21 Esimerkki: Kehittämisiltapäivä 21

22 Kehittämisiltapäivän kulku Tilaisuuden avaus Missä olemme nyt? Mihin olemme menossa? Yrityksen johdon puheenvuoro Miten meillä menee? Yhteinen työhyvinvoinnin arviointi sähköisen Evitapeilin tai Työhyvinvoinnin pikahuollon avulla. Keskustelua työhyvinvoinnin parantamisesta arvioinnin tulosten perusteella Yhteenveto, jatkotoimenpiteet Tilaisuus päättyy 22

23 23

24 24

25 25

26 Esimerkki: Muutokseen varautuminen yhteisessä tilaisuudessa 26

27 Uuden tietojärjestelmään tuomaan muutokseen varautuminen Tilaisuuden avaus: Mikä muutos on tulossa? Mitä se tarkoittaa? Yrityksen johdon puheenvuoro Yhteinen muutokseen vaikutusten arviointi sähköisen Henkilön muutosmuistilistan avulla: Ymmärretäänkö mitä muutos tarkoittaa? Mitä tämä minulle tarkoittaa? Onko osaaminen riittävää? Jne. Löydetään muutoksen kipupisteet Käydään läpi Muutosmuistilista apurin antama yhteenveto, sovitaan jatkotoimenpiteistä Tilaisuus päättyy 27

28 28

29 29

30 30 Eläköitymisen polku

31 Eläköitymisen polku 1. Sairastuminen ja jääminen pitkille sairauslomille Tämän eläkkeen kustannuksista vastaavat ne yritykset, jotka maksaneet palkkoja sairastumista edeltäneiden kahden vuoden aikana Eli vuosina 2006 ja päivää Sairauspäivärahoilla, minkä jälkeen kuntoutustuki 3. Kuntoutustukijaksoja 4. Työkyvyttömyyseläke toistaiseksi myönnetty työkyvyttömyyseläke vaikuttaa maksuluokkaan vuosina 2012 ja

32 TyEL-maksu keskimäärin (% palkasta) 2010 Vanhuuseläke 2,9 Työkyvyttömyyseläke 1,3 Työttömyyseläke 0,0 Tasaus 17,1 Hoitokustannus 0,8 Muut 0,2 Yhteensä 22,3 Hyvitys -0,3 Yhteensä 22,0 Tilapäinen alennus -0,6 Työntekijän osuus, alle 53-vuotiaat 4,5 53 vuotta täyttäneet 5,7 32

33 Yrityksen koko koko vaikuttaa maksuluokan vaikutukseen Mitä suurempi yritys palkkasummaltaan, sitä enemmän sen omat työkyvyttömyyseläkkeet vaikuttavat vakuutusmaksuun. 100 % 80 % 60 % perusmaksu 40 % 20 % 0 % yrityksen maksuluokka 1,68 M 26,9 M Palkkasumma 33

34 Työkyvyttömyyseläkkeen eläkemenoesimerkkejä Palkkataso on euroa kuukaudessa Eläkemeno vuotias, eläke /kk 45-vuotias, eläke /kk 50-vuotias, eläke /kk 55-vuotias, eläke /kk 60-vuotias, eläke /kk 34

35 Esimerkki maksuluokan määräytymisestä Vuosi 2007 Yrityksen työntekijöiden eläkemeno vuonna 2007 myönnetyistä eläkkeistä (A) Yrityksen ikärakenteeseen perustuva keskimääräinen eläkemeno (B) Riskisuhde vuodelta 2007 (C = A/B) 0,50 Vuosi 2008 Yrityksen työntekijöiden eläkemeno vuonna 2008 myönnetyistä eläkkeistä (D) Yrityksen ikärakenteeseen perustuva keskimääräinen eläkemeno (E) Riskisuhde vuodelta 2008 (F = D/E) 0,78 Suhdeluku, joka määrää maksuluokan [G = (C+F)/2] 0,64 Vuoden 2010 maksuluokka 3 35

36 Näin maksuluokka vaikuttaa työkyvyttömyysmaksuun Maksuluokka Palkkasumma 2,0 M Palkkasumma 5,0 M Palkkasumma 15,0 M Palkkasumma 30,0 M Työkyvyttömyysmaksu Työkyvyttömyysmaksu Työkyvyttömyysmaksu Työkyvyttömyysmaksu euroa % palkasta euroa % palkasta euroa % palkasta euroa % palkasta , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Yritysten ikäjakaumien on oletettu olevan samat kuin TyEL:ssa keskimäärin (keskimääräinen työkyvyttömyysmaksu 1,3 % palkasta vuonna 2010) 36

37 Eläketapahtumahetki Kustannusten määrän ja kohdentumisen kannalta on olennaista eläketapahtumahetken määräytyminen, koska työkyvyttömyyseläkkeen kustannuksista vastaavat enemmän tai vähemmän omavastuisesti ne yritykset, jotka ovat maksaneet palkkoja eläketapahtumaa edeltäneiden kahden vuoden aikana. Eläketapahtumahetki on esim. se päivä, jolloin pitkä yhdenjaksoinen, esim. 300 päivän poissaoloon johtanut sairausloma on alkanut. Mikäli pitkä poissaolo on pätkittynyt esim. työhönpaluuyritysten vuoksi, katsotaan työssäolojaksojen pituutta. Mikäli työssäolo on sairausloman keskeydyttyä kestänyt alle kolme kuukautta, voidaan eläketapahtumahetkenä pitää edelleen pitkän sairauspoissaolon alkua. Mikäli terveydentila on sillä lailla heikentynyt, että eläke tulee myönnettäväksi ilman pitkää sairauslomaa, eläketapahtumahetkenä voi olla esim. työnteon päättymispäivä. Jos työkyvyttömyyden alkamista edeltävien kahden kalenterivuoden aikana ei ole työansioita, niin tulevan ajan eläkekustannus maksetaan yhteisestä poolista 37

38 38 Vastuut

39 Sairauspoissaolojen hallinta ja työhön paluun tuki Henkilö Linjaorganisaatio / esimies/ Työyhteisö Työterveyshuolto HR/palkanlaskenta Työsuojelutoimikunta/ Kuntoutus-/ uudelleensijoitustyöryhmä/ pienryhmä Työeläke- /tapa-turmavakuutusyhtiö 39 Jatkuva toiminta 1pv- 2 viikkoa- 1 kk - 3 kk - 6 kk -

Työhyvinvoinnin johtaminen ja työpaikan arki. Työhyvinvointipalvelujen johtaja Jyri Juusti 15.11.2012 Vakuutusalan työhyvinvointiseminaari

Työhyvinvoinnin johtaminen ja työpaikan arki. Työhyvinvointipalvelujen johtaja Jyri Juusti 15.11.2012 Vakuutusalan työhyvinvointiseminaari Työhyvinvoinnin johtaminen ja työpaikan arki Työhyvinvointipalvelujen johtaja Jyri Juusti 15.11.2012 Vakuutusalan työhyvinvointiseminaari Jyri Juusti Pikkukaupunki vuodessa Suppilo Matala koulutustaso,

Lisätiedot

1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4

1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4 TyEL-maksu 2014 Sisällysluettelo 1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4 3.1 Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu vuonna 2014... 4 3.2 Sopimustyönantaja...

Lisätiedot

Sujuvampi arki, parempi työkyky

Sujuvampi arki, parempi työkyky Sujuvampi arki, parempi työkyky 1 Hallinnan maailmasta ketteryyden maailmaan Olemme eläneet pitkään hallinnan maailmassa, jossa asiat ovat järjestyksessä ja jonka ihanteena on ahkera, osaava ja tottelevainen

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Hyvä asiakkaamme... 3. TyEL-vakuutusmaksu... 4. Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu...4 Työntekijöiden osuus TyEL-maksusta...4 Työeläketurva...

Hyvä asiakkaamme... 3. TyEL-vakuutusmaksu... 4. Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu...4 Työntekijöiden osuus TyEL-maksusta...4 Työeläketurva... TyEL-vakuutus maksu opas suuryritykselle 2015 Sisältö Hyvä asiakkaamme... 3 TyEL-vakuutusmaksu... 4 Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu...4 Työntekijöiden osuus TyEL-maksusta...4 Työeläketurva...4 TyEL-vakuutusmaksun

Lisätiedot

MAKSUN ALENNUKSET... 9 Asiakashyvitys... 9 Suuruusalennus konsernin palkkasumman mukaan... 10 Maksutappioalennus työnantajan koon mukaan...

MAKSUN ALENNUKSET... 9 Asiakashyvitys... 9 Suuruusalennus konsernin palkkasumman mukaan... 10 Maksutappioalennus työnantajan koon mukaan... SUURTYÖNANTAJAN TYEL-MAKSU 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYEL-VAKUUTUSMAKSU VUONNA 2015... 6 Keskimääräinen TyEL-maksu... 6 TyEL-perusmaksu... 6 Työntekijän eläkemaksu... 7 Työnantajan koko vaikuttaa

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (11) 15.3.2011. Miksi työhyvinvoinnin johtaminen on tärkeää? 1 Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (11) 15.3.2011. Miksi työhyvinvoinnin johtaminen on tärkeää? 1 Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (11) Miksi työhyvinvoinnin johtaminen on tärkeää? 1 Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Taloudellinen merkitys ilmenee monella tasolla Työterveyden taloudellisiin

Lisätiedot

Sitoutuminen aktiivisen tuen toimintamalliin Ylä-Savon Sote kuntayhtymässä. Keva 15.10.2014

Sitoutuminen aktiivisen tuen toimintamalliin Ylä-Savon Sote kuntayhtymässä. Keva 15.10.2014 Sitoutuminen aktiivisen tuen toimintamalliin Ylä-Savon Sote kuntayhtymässä Keva 15.10.2014 Ylä-Savon SOTE Ylä-Savon SOTE on Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän perustama sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista 2 Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista Sisällys Saatteeksi 3 Aktiivinen tuki ja työterveysyhteistyö 4 Varhainen tuki ja työterveysyhteistyö 6 Tehostettu

Lisätiedot

Hyvä johtaminen pitää tavoitteet kirkkaina. Kestävä. antaa työlle. Parempi työkyky on kaikkien etu

Hyvä johtaminen pitää tavoitteet kirkkaina. Kestävä. antaa työlle. Parempi työkyky on kaikkien etu Parempi työkyky on kaikkien etu Hyvä johtaminen pitää tavoitteet kirkkaina Kestävä kehitys antaa työlle merkityksen Ilmarisen vuosi 2012 Ilmarinen näkee ihmisen numeroiden takana. Tärkein päämäärämme on

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Hyvä työkyky Työkyvyn tukemisen malli. varma.fi > Työhyvinvointi

Hyvä työkyky Työkyvyn tukemisen malli. varma.fi > Työhyvinvointi Hyvä työkyky Työkyvyn tukemisen malli varma.fi > Työhyvinvointi Hyvä työkyky Työkyvyn tukemisen malli Hyvä asiakkaamme 3 Työssä jatkaminen kannattaa 4 Onnistumisen edellytyksiä 6 Hyvä työkyky -malli 9

Lisätiedot

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015 TYÖNANTAJAN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yksityisen alan työntekijät eläke vakuutetaan TyEL-vakuutuksella... 3 Luottamustehtävän eläkevakuuttaminen... 3 Ulkomaantyön eläkevakuuttaminen... 3 Kuka on sopimustyönantaja

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

4 Lukijalle 5 Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä 6 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet 7 Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen 10 Kuntoutuksen

4 Lukijalle 5 Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä 6 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet 7 Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen 10 Kuntoutuksen Työeläkekuntoutus 1 4 Lukijalle 5 Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä 6 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet 7 Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen 10 Kuntoutuksen sisältö 13 Esimerkkejä työeläkekuntoutuksesta

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN INHIMILLISEN PÄÄOMAN (IPO) SUUNNITELMA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN INHIMILLISEN PÄÄOMAN (IPO) SUUNNITELMA PRH:n toiminta- ja taloussuunnitelman liite 2. 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN INHIMILLISEN PÄÄOMAN (IPO) SUUNNITELMA Johdanto Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta

Lisätiedot

Sairaspoissaolot kuriin LVI-Päivät 31.10.2013

Sairaspoissaolot kuriin LVI-Päivät 31.10.2013 Sairaspoissaolot kuriin LVI-Päivät 31.10.2013 Anne Tamminen Yhteyspäällikkö Eläke-Fennia 31.10.2013 1 Uusi, vahva työeläkeyhtiö 1.1.2014 2 29.10.2013 Uusi työeläkeyhtiö Eläke-Fennia Eläke-Fennia ja LähiTapiola

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUS LAUSUNTO 1 (15) 3.3.2010

ELÄKETURVAKESKUS LAUSUNTO 1 (15) 3.3.2010 ELÄKETURVAKESKUS LAUSUNTO 1 (15) Valtiovarainministeriö Kansantalousosasto Lausuntopyyntö VM028:00/2010 ARVIOITA ELÄKERYHMIEN EHDOTUSTEN VAIKUTTAVUUDESTA Eläkkeellesiirtymisikä ja työurien pituus Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli Järvenpäässä

Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli Järvenpäässä Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli Järvenpäässä Hei, K ädessäsi on Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli. Tämä ohje on laadittu esimiehille ja työntekijöille avuksi tunnistamaan mahdollisimman varhain

Lisätiedot

Varhainen välittäminen työpaikalla

Varhainen välittäminen työpaikalla Varhainen välittäminen työpaikalla Opas kemianteollisuuden yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Hyvää huomenta Hyvää

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja

HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja Sisällysluettelo Alkusanat 3 1.Riskienhallinta johtamisen välineenä - miksi riskienhallintaa tarvitaan? 4 1.1 Riskin olemus 4 1.2 Riskienhallinnan tehtävä 4 1.3 Riskienhallintaprosessi

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli Teknologiateollisuus ry www.teknologiateollisuus.fi Metallityöväen Liitto ry www.metalliliitto.fi Ammattiliitto Pro ry www.proliitto.fi

Lisätiedot

ILOTUKI. Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki

ILOTUKI. Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki ILOTUKI Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. Esimiehille...3 2. Työkyky on monen tekijän summa...3 3. Varhainen tuki...5

Lisätiedot

Ilmarinen. Bitwise: Leikkimieltä ja vaativia. ratkaisu. Kuntoutus työhön vai eläkkeelle yli 60 vuodeksi? Työkyvyttömyyseläkkeen. tarkan luupin alla

Ilmarinen. Bitwise: Leikkimieltä ja vaativia. ratkaisu. Kuntoutus työhön vai eläkkeelle yli 60 vuodeksi? Työkyvyttömyyseläkkeen. tarkan luupin alla Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 2/2012 Bitwise: Leikkimieltä ja vaativia ratkaisuja Kuntoutus työhön vai eläkkeelle yli 60 vuodeksi? Työkyvyttömyyseläkkeen ratkaisu tarkan luupin alla

Lisätiedot

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi SISÄLTÖ sivu 1. Johdanto 1 2. Työntekijän huolenpito työkyvystään 1 3. Varhainen tuki luo hyvinvointia ja säästää kustannuksia

Lisätiedot