Sujuvampi arki, parempi työkyky

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sujuvampi arki, parempi työkyky"

Transkriptio

1 Sujuvampi arki, parempi työkyky 1

2 Hallinnan maailmasta ketteryyden maailmaan Olemme eläneet pitkään hallinnan maailmassa, jossa asiat ovat järjestyksessä ja jonka ihanteena on ahkera, osaava ja tottelevainen ihminen. Nyt olemme siirtyneet ketteryyden maailmaan, jonka vauhti haastaa perinteiset rakenteet ja työtavat. Muutossyklit pyörivät niin kiivaasti, että tulevaisuudesta voi tehdä vain hyviä arvauksia. Se asettaa haasteita yritysten liiketoiminnalle: jos haluaa säilyttää kilpailukykynsä, on kyettävä reagoimaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja oltava askel edellä kilpailijoita. Ketteryyden vaatimus haastaa myös henkilöstön jaksamisen ja työkyvyn. Yksilötasolla työelämässä korostuu yhä enemmän työn merkityksellisyys. Osa olisi jopa valmis antamaan työlle enemmän, jos vain tietäisi missä on mukana. Kykenemme siis iloitsemaan muutoksen tuomasta vaihtelusta, mikäli onnistumme löytämään itsemme isosta kuvasta - ja säilyttämään uskon omiin kykyihimme. Vahva ammatillinen itsetunto ja tietoisuus omasta markkina-arvosta antavat valmiuksia kohdata muutoksia ja nähdä ne pikemminkin mahdollisuuksina kuin uhkina. Mitä enemmän yrityksessä on ihmisiä, jotka kokevat työnteon mielekkääksi ja sujuvaksi, sitä parempaa tulosta yritys tekee. Siksi henkilöstön työkykyä tulee johtaa systemaattisesti ja tavoitteellisesti. Olemme onnistuneet kehittämään esimiestoimintaamme ja sitä kautta vaikuttamaan sairauspoissaoloihin. Työkykyjohtaminen - mitä se on? Työkykyjohtamisessa on kyse kokonaisuudesta, jossa vahvistetaan systemaattisesti hyvää johtamista, sujuvaa yhteistyötä ja tuloksellisuutta, tuetaan henkilöstön palautumista ja ehkäistään näin työkyvyttömyyttä. Ajan ja rahan käyttäminen työkykyjohtamiseen on investointi, joka maksaa takaisin pienempinä sairaudenhoitokuluina, alentuneina työkyvyttömyyskustannuksina sekä parantuneena hyvinvointina ja tuottavuutena. Ihannetilanteessa: Johto tuntee liiketoimintaa uhkaavat työkykyriskit ja henkilöstön työkykyä tukevat tekijät. Riskejä ennakoidaan ja työkykyä edistetään yrityksen, työterveyshuollon ja eläkeyhtiön yhteistyönä. Esimies tietää tehtävänsä ja osaa tukea työntekijää saavuttamaan työlleen asetetut tavoitteet. Esimies seuraa työn sujumista ja ottaa osaamiseen ja työkykyyn liittyvät pulmat yhdessä ratkaistaviksi. Henkilöstö osallistuu oman työnsä kehittämiseen ja huolehtii työkyvystään. Työntekijä saa tukea työkyvyn ylläpitämiseen ja työstä palautumiseen. 2

3 Tilannekartoitus virran mukana vai pyörteissä velloen? Edetäänkö yrityksessänne työkykyjohtamisen saralla tasaisesti virran mukana kohti haluttua päämäärää vai pyörittekö holtittomasti virran pyörteissä? Olennaista kokonaisuuden kannalta on se, että tehdään oikeita asioita kohti valittua päämäärää. Mistä siis liikkeelle? Koska työkyvyn johtaminen on kiinteä osa yrityksen strategista johtamista, on tunnistettava liiketoimintaa uhkaavat työkykyriskit. Ne voivat liittyä työn fyysiseen tai psyykkiseen kuormittavuuteen, toimialaan tai jopa sosioekonomisiin tekijöihin. Kulkeeko ihmisten tekeminen samaan suuntaan yrityksen strategian kanssa? Miten työ sujuu? Onko henkilöstöllä todelliset edellytykset saavuttaa ne tulokset, jotka heidän työlleen on asetettu? Tukevatko johtaminen, prosessit ja esimiestyö työn sujuvuutta ja aikaansaamista? Onko henkilöstöllä riittävää osaamista? Kokeeko henkilöstö, että he saavat aikaan asioita? Mitkä asiat aiheuttavat karikoita tai pullonkauloja? Sairauspoissaoloja seuraamalla yritys saa tärkeää tietoa sairauksien työperäisyydestä, työn kuormittavuudesta ja työkykyä uhkaavista tilanteista. Jotta tieto poissaoloista saadaan kattavaksi, on hyvä sopia pelisäännöt miten sairauspoissaolot ilmoitetaan, miten niitä käsitellään ja miten työterveyshuolto saa niistä tiedon. Työpaikalla on myös hyvä sopia millä tavoin sairauden vuoksi työstä poissa oleviin pidetään yhteyttä ja millä kriteereillä pitkät tai usein toistuvat sairauspoissaolot otetaan puheeksi esimies-alaiskeskustelussa. Pidempään työstä poissa olevien tilannetta kannattaa seurata aktiivisesti. Myös työhön paluu on syytä järjestää suunnitelmallisesti ja hyödyntää siinä tarvittaessa tukitoimia. Tiesitkö? Suomessa siirtyy vuosittain työkyvyttömyyseläkkeelle pikkukaupungin verran ihmisiä. Yritykselle suurimmat säästöt syntyvät ennaltaehkäisemällä sekä sairauspoissaoloja että niiden määrää kasvattavia tekijöitä työpaikalla. Yhden prosenttiyksikön alenema voi vuositasolla merkitä jopa satojen tuhansien eurojen säästöjä. Sairauspoissaolojen kustannuslaskuri Varma sparraa Voimme auttaa tunnistamaan työkykyjohtamisen nykytilanteen: tunnusluvut ja karikot. Varman Työkykyjohtamisen opintopolku -valmennusohjelma antaa valmiudet arvioida työkykyjohtamisen kokonaisuutta omassa organisaatiossa, laatia liiketoiminnan strategiaa tukevia työkykyjohtamisen tavoitteita sekä soveltaa työkykyä tukevia menetelmiä käytäntöön. Työkykyjohtamisen tietopalvelu Varman asiakasyrityksille tarkoitettu Työkykyjohtamisen tietopalvelu tukee työkykyjohtamista ja mahdollistaa yrityksen henkilöstön ikärakenteen sekä eläkkeiden määrien ja niistä aiheutuvien kustannusten kehityksen seuraamisen, vertaamisen ja ennustamisen. Palvelu toimii myös raportointityövälineenä. 3

4 Toimiiko arki? Kun nykytila on kartoitettu ja riskit havaittu, voidaan tarkastella yksityiskohtaisemmin, tukevatko yrityksen perusrakenteet työn sujuvuutta ja henkilöstön hyvinvointia arjessa. Työkyvyttömyyden hallintaohjelmaan tarvitaan kattava valikoima erilaisia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on pienentää työkyvyttömyysriskejä. Se edellyttää saumatonta yhteistyötä työterveyshuollon ja eläkevakuutusyhtiön kanssa. Toimiiko tämä kolmiyhteys yrityksenne arjessa? Työ ja hyvinvointi Työtavat ja teknologia Tukevatko työtavat työn sujuvuutta? Mitkä ovat prosessien kipupisteet? Miten niihin puututaan? Yksilön hyvinvointi Mikä työssä ja vapaa-ajalla kuormittaa? Mitä keinoja on käytössä palautumisen tueksi? Työtavat, työprosessit, työvälineet, teknologian hyödyntäminen, sähläyksien poistaminen Yksilön hyvinvointi: Mikä kuormittaa? Miten palaudun? Aikaansaamista tukeva johtaminen Aikaansaamista tukeva johtaminen Mitä esimiestyö on arjessa? Osaavatko esimiehet tukea aikaansaamista ja huolehtia henkilöstön työkyvystä? Saavatko esimiehet riittävästi tukea? 4

5 Varma sparraa Voimme auditoida varhaiseen tukeen liittyviä käytäntöjä, selvittää yrityksen työkyvyttömyyteen johtavia polkuja tai toteuttaa hyvinvointikyselyn, josta yritys saa kattavan palautteen suunnittelun pohjaksi. Varman asiantuntijat ovat hyvällä tavalla kyseenalaistaneet ja haastaneet tarkentamaan tavoitteita ja mittareita tekemiselle. Työkykyjohtamisen itsearviointiväline työhyvinvoinnin pika-analyysi työhyvinvoinnin peili Hyvä työkyky -malli Toimi - Keinot ja mittarit käyttöön Johdon tehtävänä on määrittää työkykyjohtamisen pelisäännöt ja keinovalikoimat, joiden mukaan yrityksessä toimitaan sekä mittarit, joilla tuloksia mitataan. Hyvin rakennettu työkykyjohtamisen kokonaismalli tukee myös esimiestyötä ja takaa työntekijälle tarvittavan tuen arjen työkykyhaasteissa. Kun satsataan oikeisiin asioihin ja puututaan ripeästi toimenpiteitä vaativiin poikkeamiin, voi pienilläkin panostuksilla olla suuri merkitys. Arvioi, muodostavatko toimenpiteet työkykyjohtamisen perusprosesseja tukevan kokonaisuuden? Huomaa Arvioi ja opi Päätä ja suunnittele Toimi 5

6 Mitataanko oikeita asioita? Kuten kaiken johtamisen, myös työkykyjohtamisen perustan muodostavat mittarit, jotka seuraavat yrityksen toiminnan kannalta olennaisia asioita. Työkyvyttömyyseläkemaksuluokka Sairauspoissaoloprosentti Esimiestyön kehittyminen Työn sujuvuus ja laatu Tietoista työkykyjohtamista Toimenpiteet Mittarit Taloudellinen hyöty PERÄLAUTA KIINNI: VARHAINEN TUKI KÄYTÄNNÖKSI TYÖKYVYTTÖMYYS- ELÄKEMAKSULUOKKA ALHAISEMMAT TYÖKYVYTTÖMYYS- ELÄKEKUSTANNUKSET ESIMIEHEN HOMMAT SELKEIKSI SAIRAUSPOISSAOLOPROSENTTI ALHAISEMMAT SAIRASPOISSAAOLO- KUSTANNUKSET TYÖ SUJUVAKSI TYYTYVÄISYYS ESIMIESTYÖHÖN SUJUVAMPI JA TUOTTAVAMPI TYÖ PALAUTUMISEN KEINOT KÄYTTÖÖN SUJUVUUS, LAATU Varma sparraa Voimme laatia yhteistyössä työkykyjohtamisen toimintasuunnitelman ja auttaa sen seurannassa. Työkykypalavereissa käydään läpi yrityksen kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläketapauksia sekä mietitään etenemisvaihtoehtoja. Varman tuki ja palvelut ovat meille pk-yrityksenä tärkeitä. Niiden avulla meillä on mahdollisuus viedä tavoitteitamme eteenpäin. Varma on hyvä sparraaja. Miksi.varma.fi 6

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Varhainen välittäminen työpaikalla

Varhainen välittäminen työpaikalla Varhainen välittäminen työpaikalla Opas kemianteollisuuden yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Hyvää huomenta Hyvää

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli Järvenpäässä

Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli Järvenpäässä Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli Järvenpäässä Hei, K ädessäsi on Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli. Tämä ohje on laadittu esimiehille ja työntekijöille avuksi tunnistamaan mahdollisimman varhain

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6.

HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6. HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6.2011/109 Työhyvinvointia hyvästä työstä Työpaikan toiminnan perustana

Lisätiedot

Työhyvinvointia johtamalla ja voimaantumalla. Vantaan työhyvinvoinnin opas

Työhyvinvointia johtamalla ja voimaantumalla. Vantaan työhyvinvoinnin opas Työhyvinvointia johtamalla ja voimaantumalla Vantaan työhyvinvoinnin opas Sisältö Positiivisuus voimavaraksi... 3 Työhyvinvoinnin tekijät Vantaalla... 4 Osaaminen... 5 Perustehtävä... 6 Työyhteisön toiminta...

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen ja käytännön ratkaisut. Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri

Työntekijän työkyvyn tukeminen ja käytännön ratkaisut. Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri Työntekijän työkyvyn tukeminen ja käytännön ratkaisut Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri Varma: Osuvia työeläkevakuuttamisen palveluja Peruspalvelut: lakisääteiset vakuutus- ja eläkepalvelut, työeläkekuntoutus

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE KHALL 9.12.2008 155, LIITE 13 VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE Kunnanhallitus hyväksynyt 9.12.2008 155 1 Sisällysluettelo 1 Reisjärven kunnan henkilöstön työhyvinvointi

Lisätiedot

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi SISÄLTÖ sivu 1. Johdanto 1 2. Työntekijän huolenpito työkyvystään 1 3. Varhainen tuki luo hyvinvointia ja säästää kustannuksia

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli Teknologiateollisuus ry www.teknologiateollisuus.fi Metallityöväen Liitto ry www.metalliliitto.fi Ammattiliitto Pro ry www.proliitto.fi

Lisätiedot

Varhaisen reagoinnin, tuen ja sairauspoissaoloseurannan periaatteet

Varhaisen reagoinnin, tuen ja sairauspoissaoloseurannan periaatteet Varhaisen reagoinnin, tuen ja sairauspoissaoloseurannan periaatteet Kuvat: Pekka Ruuskanen, kolmesta eri sarjakuvasta Työkirja pienille ja keskisuurille työyhteisöille ja heidän työterveyshuolloilleen

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

PERUSTUKSIA VALAMASSA

PERUSTUKSIA VALAMASSA Pauliina Juntunen, Jouni Puumalainen ja Pirkko Mäkelä-Pusa PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Kuntoutussäätiö PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Pauliina

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 1 Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 2 JOHDANTO Tämä ohje käsittelee psykososiaalista kuormittumista työyhteisössä. Työelämässä esiintyy aina jonkin verran stressiä eli työssä kuormittumista.

Lisätiedot

SISÄLTÖ ESIMIEHELLE 3

SISÄLTÖ ESIMIEHELLE 3 Henkilöstöjaosto 28.4.2009 SISÄLTÖ ESIMIEHELLE 3 I TYÖKYVYN PERUSTA ON TYÖYHTEISÖN TOIMIVUUDESSA 4 Esimies ennakoi johtamalla 4 Työntekijä tukee hyvinvointia omalla toiminnallaan 5 Työn tuloksellisuus

Lisätiedot

Työhyvinvointia. Metsäteollisuuden parhaita työhyvinvointikäytäntöjä

Työhyvinvointia. Metsäteollisuuden parhaita työhyvinvointikäytäntöjä Työhyvinvointia Metsäteollisuuden parhaita työhyvinvointikäytäntöjä 1 Paperiliitto Puuliitto Työhyvinvointi on avainsana yhtiön menestykseen, sillä henkilöstön voimavarojen lisääminen näkyy suoraan yhtiön

Lisätiedot

Aktiivinen välittäminen

Aktiivinen välittäminen VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Aktiivinen välittäminen Vantaalainen toimintatapa työkyvyn turvaamiseksi H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Aktiivinen välittäminen Työntekijän työkyvyn heikkenemisen tunnistaminen

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN INHIMILLISEN PÄÄOMAN (IPO) SUUNNITELMA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN INHIMILLISEN PÄÄOMAN (IPO) SUUNNITELMA PRH:n toiminta- ja taloussuunnitelman liite 2. 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN INHIMILLISEN PÄÄOMAN (IPO) SUUNNITELMA Johdanto Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta

Lisätiedot