1 Hyvä lukija Mitä TyEL-maksulla saa? Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4"

Transkriptio

1 TyEL-maksu 2014

2 Sisällysluettelo 1 Hyvä lukija Mitä TyEL-maksulla saa? Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja? Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu vuonna Sopimustyönantaja Työnantajan koko vaikuttaa sopimustyönantajan vakuutusmaksun määräytymistapaan Pienen yrityksen TyEL-maksu vuonna Suuren yrityksen TyEL-maksu vuonna Työntekijöiden TyEL-maksu vuonna TyEL-maksun muodostuminen Maksu TyEL-palkkasummasta Työkyvyttömyyseläkkeen maksuluokan vaikutus Maksuluokka vuonna Työkyvyttömyyseläkemaksu vuonna Milloin työnantajalle tulee maksuluokkaan vaikuttavaa eläkemenoa? Yritysjärjestelyiden vaikutus maksuluokkaan Työttömyyseläkemaksu Hoitokustannusosan alennus Maksutappio-osan alennus Asiakashyvitys Konsernikohtaisen vakuutusmaksun laskeminen TyEL-maksujen maksaminen Ennakkomaksu Lopullinen maksu ja tarkistusmaksu Miten TyEL-maksuissa voi säästää? Yritys voi vaikuttaa työkyvyttömyyseläkemaksuihin Hoitokustannusosan alennuksen maksimointi Konsernitekniikan käyttö Palveluksessanne VARMA Tyel-maksu 2014

3 1 Hyvä lukija Työeläkkeet kustannetaan työnantajien ja työntekijöiden vakuutusmaksuilla. Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaiset vakuutusmaksut lasketaan työntekijöiden palkkasumman perusteella. Palkkojen lisäksi suurilla yrityksillä TyELmaksuun vaikuttavat myös työntekijöiden työkyvyttömyyseläkkeet. TyEL-maksu määräytyy samalla tavalla kaikissa työeläkeyhtiöissä. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittain maksun perusteet ja käytettävän perustekoron. 2 Mitä TyEL-maksulla saa? TyEL-maksulla maksetaan vanhuuseläkkeet osa-aikaeläkkeet työkyvyttömyyseläkkeet kuntoutustuet kuntoutusrahat perhe-eläkkeet Lisäksi TyEL-maksulla kustannetaan eläkkeiden indeksija kuntoutuskorotukset. TyEL-maksulla kustannetaan myös saamatta jääneistä työeläkemaksuista syntyneet maksutappiot, työeläkeyhtiön liikekulut ja työeläketoimintaan liittyvät lakisääteiset maksut. Noin viidesosa maksusta rahastoidaan tulevien vuosien eläkkeiden maksua varten, lopulla kustannetaan maksussa olevia eläkkeitä. VARMA Tyel-maksu

4 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja? TyEL-maksu määräytyy eri tavoin tilapäisellä työnantajalla pienellä sopimustyönantajalla ja suurella sopimustyönantajalla. 3.1 Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu vuonna 2014 Työnantaja on tilapäinen työnantaja, jos työnantajalla ei ole vakuutussopimusta eläkeyhtiön kanssa työnantaja palkkaa työntekijät määräaikaisiksi ja työntekijöiden palkkasumma on alle euroa puolessa vuodessa vuonna Tilapäisen työnantajan vakuutusmaksu on 24,20 % palkkasummasta vuonna Tilapäinen työnantaja ei saa asiakashyvityksiä. Tilapäisenä työnantajana hoidat työeläkevakuuttamisen kätevästi ilmoittamalla työsuhteet ja maksamalla samalla vakuutusmaksun Varman Pesti-verkkopalvelussa. Tämä maksu on lopullinen. Voit halutessasi tehdä myös vakuutussopimuksen Varman kanssa. 3.2 Sopimustyönantaja Sopimustyönantaja on tehnyt vakuutussopimuksen Varman kanssa Työnantajan koko vaikuttaa sopimustyönantajan vakuutusmaksun määräytymistapaan TyEL-maksun laskentatapa määräytyy yrityksen kahta vuotta aikaisemman vuoden palkkasumman eli omavastuupalkan perusteella. Vuonna 2014 yrityksen omavastuupalkka määritellään vuonna 2012 toteutuneen palkkasumman perusteella. Vuoden 2012 jälkeen toimintansa aloittaneen yrityksen omavastuupalkkana käytetään vakuutushakemuksessa ilmoitettua vuotuista palkkaa. Myös yritysjärjestelyt voivat vaikuttaa omavastuupalkan määräytymiseen. Palkkasummaan sisältyvät yrityksen Varmassa vakuutettujen työntekijöiden palkkojen lisäksi myös yrityksen muissa työeläkeyhtiöissä tai eläkesäätiöissä ja -kassoissa vakuutetut palkat. Jos yrityksen omavastuupalkka on alle 1,9365 miljoonaa euroa, se on vuonna 2014 TyEL:n mukaan pieni yritys. Suuren yrityksen omavastuupalkka on vähintään 1,9365 miljoonaa euroa. 4 VARMA Tyel-maksu 2014

5 3.2.2 Pienen yrityksen TyEL-maksu vuonna 2014 Pienen yrityksen vuoden 2014 TyEL-maksu muodostuu seuraavasti: Suuren yrityksen TyEL-maksu vuonna 2014 Suuren yrityksen vuoden 2014 TyEL-maksu muodostuu seuraavasti: % palkasta Maksu TyEL-palkkasummasta 24,20 Hoitokustannusosan alennus -0,3121 0,0 Asiakashyvitys vakuutuskohtainen % palkasta Maksu TyEL-palkkasummasta 24,20 Työkyvyttömyyseläkkeen maksuluokan vaikutus vakuutuskohtainen Hoitokustannusosan alennus - 0,3121 0,0 Maksutappio-osan alennus - 0,179 0,15 Asiakashyvitys vakuutuskohtainen Kohdassa 5 on selitetty yllä mainitut TyEL-maksun erät. 4 Työntekijöiden TyEL-maksu vuonna 2014 Työntekijät maksavat itse osan työeläkemaksusta. Vuonna 2014 työntekijän eläkemaksu on alle 53-vuotiaiden työntekijöiden osalta 5,55 % ja 53 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta 7,05 % palkasta. Työnantaja on vastuussa koko TyEL-maksusta Varmalle, joten jos työnantaja ei pidätä työntekijöiden eläkemaksua, se maksaa itse koko eläkemaksun. Työnantaja pidättää työntekijän osuuden palkanmaksun yhteydessä. VARMA Tyel-maksu

6 5 TyEL-maksun muodostuminen 5.1 Maksu TyEL-palkkasummasta Vuonna 2014 TyEL-maksu on 24,20 % palkoista. Tämän maksun suuruuteen ei vaikuta työntekijän ikä tai sukupuoli, vaan kaikkien työntekijöiden perusmaksu on samansuuruinen. 5.2 Työkyvyttömyyseläkkeen maksuluokan vaikutus Työkyvyttömyyseläkkeen maksuluokka vaikuttaa vain suurten työnantajien maksuun. Maksuluokan kautta työkyvyttömyysmaksuun vaikuttavat työntekijöille myönnetyt työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeet. Maksuluokka on sitä alempi, mitä pienempi yrityksen työntekijöille myönnetyistä työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutunut työkyvyttömyyseläkemeno on. Eläkemenolla tarkoitetaan työkyvyttömyyseläkkeestä (ilman indeksikorotuksia) syntyvää kustannusta vanhuuseläkkeeseen saakka. Suuren yrityksen työkyvyttömyysmaksuun vaikuttaa maksuluokan ohella myös yrityksen työntekijöiden ikärakenteen mukainen työkyvyttömyysperusmaksu. Maksunosien keskinäiseen painotukseen vaikuttaa yrityksen omavastuupalkka. Mitä suurempi yrityksen omavastuupalkka on, sitä suurempi merkitys maksuluokalla on työkyvyttömyysmaksuun Maksuluokka vuonna 2014 Yritykselle vuosittain määriteltävä työkyvyttömyyseläkkeen maksuluokka perustuu kahden aikaisemman vuoden tietoihin. Vuoden 2014 maksuluokan määrittelyä varten on vuosille 2011 ja 2012 laskettu riskisuhteet. Riskisuhde kuvaa yrityksen työntekijöille myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden menoa suhteessa keskimääräiseen työkyvyttömyyseläkemenoon. Eläkemenoon ei sisälly määräajaksi myönnettyjen eläkkeiden eli kuntoutustukien ja -rahojen kulut. Myöskään osatyökyvyttömyyseläkkeen muuttuminen täydeksi työkyvyttömyyseläkkeeksi ei vaikuta maksuluokkaan. Yrityksen keskimääräinen eläkemeno määritellään työkyvyttömyyseläkkeen perusmaksun perusteella. Keskimääräisessä eläkemenossa on huomioitu yrityksen ikärakenne, joten se, että työntekijöiden keski-ikä on korkea, ei tarkoita sitä, että maksuluokka olisi korkea. Yrityksen maksuluokka määräytyy riskisuhteiden keskiarvon perusteella. Mitä korkeampi keskiarvo on, sitä korkeampi on yrityksen maksuluokka ja sen perusteella määräytyvä työkyvyttömyyseläkemaksu. Työkyvyttömyyseläkkeen maksuluokan vaikutus on yrityksen työkyvyttömyyseläkemaksu vähennettynä TyEL:n keskimääräisellä työkyvyttömyysperusmaksulla. 6 VARMA Tyel-maksu 2014

7 Maksuluokka määräytyy riskisuhteiden keskiarvon perusteella seuraavasti: Kuva 1 Riskisuhteiden keskiarvo Maksuluokka Maksukerroin 5, ,50 4,00 4, ,50 3,00 3,99 9 3,50 2,50 2,99 8 2,75 2,00 2,49 7 2,25 1,50 1,99 6 1,75 1,20 1,49 5 1,35 0,80 1,19 4 1,00 0,50 0,79 3 0,65 0,20 0,49 2 0,35 alle 0,2 1 0,10 Maksuluokka 4 on perusluokka, jossa työkyvyttömyyseläkemaksu vastaa TyEL:n keskimääräisen työkyvyttömyyseläkemenon perusteella määriteltyä perusmaksua. Esimerkki yrityksen maksuluokan muodostumisesta: Vuosi 2011 Yrityksen työntekijöiden eläkemeno vuonna 2011 myönnetyistä eläkkeistä (A) Yrityksen ikärakenteeseen perustuva keskimääräinen eläkemeno (B) Riskisuhde vuodelta 2011 (C = A/B) 0,50 Vuosi 2012 Yrityksen työntekijöiden eläkemeno vuonna 2012 myönnetyistä eläkkeistä (D) Yrityksen ikärakenteeseen perustuva keskimääräinen eläkemeno (E) Riskisuhde vuodelta 2012 (F = D/E) 0,78 Suhdeluku, joka määrää maksuluokan (G = (C+F)/2) 0,64 Vuoden 2014 maksuluokka 3 Jos yrityksellä ei vuonna 2011 tai 2012 ole ollut voimassa olevaa työeläkevakuutusta tai yritys on ollut pieni, riskisuhde on 1. Vuonna 2011 pieneksi yritykseksi luokiteltiin ne yritykset, joiden omavastuupalkka oli alle euroa. Vuonna 2012 vastaava palkkasummaraja oli euroa. Yrityksen kaikkien samassa työeläkeyhtiössä hoidettujen vakuutusten maksuluokka on sama. Poikkeuksena tästä on erillinen vakuutus, jossa yritys voi halutessaan vakuuttaa palveluksessaan olevat osatyökykyiset henkilöt neljän kalenterivuoden ajan työsuhteen alkamisesta. Tämän vakuutuksen maksuluokka on 4. Jos yrityksen vakuutusturvaa hoitaa useampi työeläkeyhtiö, maksuluokka on eläkeyhtiökohtainen. Yrityksen siirtyessä työeläkeyhtiöstä toiseen yrityksen maksuluokka ei muutu. Vuoden 2014 maksuluokka on huomioitu jo yrityksen TyELennakkomaksuissa. VARMA Tyel-maksu

8 5.2.2 Työkyvyttömyyseläkemaksu vuonna 2014 Työkyvyttömyyseläkemaksu muodostuu osittain työntekijöiden ikärakenteen mukaisesta perusmaksusta ja osittain yrityksen oman maksuluokan mukaisesta maksusta. Maksunosien keskinäiseen painotukseen vaikuttaa yrityksen omavastuupalkka. Perusmaksu määräytyy työntekijöiden ikäjakauman perusteella ja vuonna 2014 se on keskimäärin 0,9 % palkoista. Vastaavasti mitä lähempänä yrityksen omavastuupalkka on 1,9365 miljoonaa euroa, sitä pienempi on maksuluokan vaikutus. Pienemmän yrityksen korkea maksuluokka ei siis tarkoita sitä, että maksun määrä moninkertaistuisi verrattuna alhaisemmassa maksuluokassa olevan yrityksen maksuun. Maksuluokan perusteella määräytyvä työkyvyttömyysmaksun osa lasketaan kertomalla perusmaksu yritykselle määritellyn maksuluokan mukaisella maksukertoimella (kts. kuva 1). Työkyvyttömyyseläkemaksu on siis sitä pienempi, mitä alempaan maksuluokkaan yritys kuuluu. Perusmaksun osuus pienenee ja maksuluokan mukaisen maksun osuus suurenee, kun yrityksen omavastuupalkka kasvaa 1,9365 miljoonasta eurosta 30,984 miljoonaan euroon. Kun yrityksen omavastuupalkka on vähintään 30,984 miljoonaa euroa, yrityksen työkyvyttömyyseläkemaksu muodostuu kokonaan maksuluokan mukaisesta maksusta. Kuva % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % perusmaksu yrityksen maksuluokan mukainen maksu 1,9365 M 30,984 M Palkkasummarajat Esimerkkejä työkyvyttömyyseläkemaksusta vuonna 2014 erikokoisilla yrityksillä: Palkkasumma 2,5 M 5,0 M 15,0 M 35,0 M Maksuluokkamaksun osuus 2 % 11 % 45 % 100 % Maksuluokka Työkyvyttömyysmaksu % % % % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 Yrityksen ikäjakauma vastaa TyEL:n keskiarvoa. 8 VARMA Tyel-maksu 2014

9 5.2.3 Milloin työnantajalle tulee maksuluokkaan vaikuttavaa eläkemenoa? Vuoden 2014 maksuluokkaan vaikuttavat vuosina 2011 ja 2012 toistaiseksi myönnetyt uudet työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeet. Vuoden 2015 maksuluokkaan taas vaikuttavat vuosina 2012 ja 2013 myönnetyt eläkkeet. Työntekijän työkyvyttömyyden alkamispäivä ratkaisee sen, minkä yrityksen maksuluokkaan työkyvyttömyyseläke vaikuttaa. Työkyvyttömyyseläkkeen eläkemeno jaetaan niiden yritysten kesken, jotka ovat maksaneet työntekijälle palkkoja työkyvyttömyyden alkamista edeltävinä kahtena kalenterivuonna. Eläkemenolla tarkoitetaan työkyvyttömyyseläkkeestä (ilman indeksikorotuksia) syntyvää kustannusta vanhuuseläkkeeseen saakka. Esimerkki: Henkilö on tullut työkyvyttömäksi vuonna Hänelle on myönnetty työkyvyttömyyseläke vuonna Tällöin työkyvyttömyyseläkkeen eläkemeno vaikuttaa niiden yritysten maksuluokkiin, jotka ovat maksaneet hänelle palkkoja vuosina 2011 ja Eläkemeno jaetaan näiden yritysten kesken vuosien 2011 ja 2012 palkkojen suhteessa. Vuonna 2014 myönnetty eläke vaikuttaa vuosien 2016 ja 2017 maksuluokkiin. Vuosi Osuus eläkemenosta Yritys A ,60 % Yritys B ,40 % Kuntoutustuet ja -rahat eivät vaikuta maksuluokkaan. Jos kuntoutus ei kuitenkaan onnistu, vaan henkilö jää kuntoutustuen tai -rahan jälkeen työkyvyttömyyseläkkeelle, työkyvyttömyyseläkkeen eläkemeno kohdentuu yleensä sille työnantajalle, jonka palveluksessa työntekijä oli ennen kuntoutukseen johtanutta sairastumista. Tämä johtuu siitä, että työkyvyttömyyseläkkeen työkyvyttömyyden alkamispäivä on yleensä sama kuin kuntoutustuen tai -rahan työkyvyttömyyden alkamispäivä. Tästä syystä työsuhteen päättymisen ja eläkkeestä aiheutuvien kustannusten välinen aika voi olla pitkä. Kuva 3 Esimerkki maksuluokkaan vaikuttavasta eläkkeestä Työntekijä on töissä saakka yrityksessä A, sen jälkeen yrityksessä B Työntekijän työkyvyttömyys alkaa vuonna Kuntoutustuki myönnetään vuonna 2012 ja työkyvyttömyyseläke vuonna 2014 Yrityksille A ja B tulee maksuluokkaan vaikuttavaa eläkemenoa vuosina 2016 ja 2017 Kuntoutustuki kahdeksi vuodeksi Työkyvyttömyyseläke Yritys A Yritys B Sairauspäivärahoilla 2014 myönnetty työkyvyttömyyseläke vaikuttaa ensimmäisen kerran vuoden 2016 maksuluokkaan Työkyvyttömyyden alkaminen VARMA Tyel-maksu

10 5.2.4 Yritysjärjestelyiden vaikutus maksuluokkaan Uuden yrityksen maksuluokka on 4 vähintään kahden vuoden ajan. Jos yritys on syntynyt yritysjärjestelyn seurauksena, maksuluokka määräytyy luovuttavien yritysten tietojen perusteella. Esimerkiksi fuusiossa syntyneen uuden yrityksen maksuluokkaan vaikuttavat sulautuneiden yritysten työntekijöille myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet. Jos yritys on syntynyt liikkeenluovutuksen seurauksena, yrityksen maksuluokka määräytyy ns. laskennallisten riskisuhteiden perusteella. Ne vastaavat luovuttavan yrityksen maksuluokkaa. Laskennalliset tiedot korvautuvat vähitellen uuden yrityksen omilla riskisuhteilla. 5.3 Työttömyyseläkemaksu Vuodesta 2013 alkaen TyEL-maksussa ei ole enää peritty työttömyyseläkemaksua. Työttömyyseläkkeeseen ei ole oikeutta vuonna 1950 tai sen jälkeen syntyneillä. Pitkäaikaisesti työttömällä henkilöllä voi kuitenkin olla työttömyyseläkkeen sijasta oikeus työttömyysturvan lisäpäiviin. Suurilla työnantajilla on omavastuuta näistä kustannuksista. Omavastuumaksut perii Työttömyysvakuutusrahasto. Löydät lisätietoa työttömyysvakuutusrahaston perimistä maksuista osoitteesta Jos yritysjärjestely tapahtuu ennestään voimassa olevaan yritykseen, vaikuttavat luovuttavien yritysten tiedot ensimmäisen kerran vastaanottavan yrityksen vuoden 2015 maksuluokkaan. Jos haluat tarkempaa tietoa yritysjärjestelyn vaikutuksesta maksuluokkaan, ota yhteyttä Varman suuren yrityksen maksuasiantuntijaan. 10 VARMA Tyel-maksu 2014

11 5.4 Hoitokustannusosan alennus Yritys saa hoitokustannusalennusta, jos yrityksen Varmassa vakuutettu oma tai konsernin yhteenlaskettu palkkasumma on vähintään 5 miljoonaa euroa. Hoitokustannusosan alennus on sitä suurempi, mitä suurempi palkkasumma on. Suurimmillaan alennus on niillä yrityksillä, joiden Varmassa vakuutettu oma tai konsernin palkkasumma on yli 465 miljoonaa euroa. Tällöin hoitokustannusosan alennuksen määrä on 0,3121 % palkasta. Esimerkkejä hoitokustannusosan alennuksesta: 5.5 Maksutappio-osan alennus Yritys saa maksutappio-osan alennusta, jos yrityksen omavastuupalkka on yli 1,9365 miljoonaa euroa. Alennuksen suuruus on 0,15 % palkoista, kun yrityksen omavastuupalkka on 1, ,984 miljoonaa euroa 0,179 % palkoista, kun yrityksen omavastuupalkka on yli 30,984 miljoonaa euroa. Esimerkkejä maksutappio-osan alennuksesta: Työnantajan palkkasumma milj. euroa Hoitokustannusalennuksen määrä, euroa Työnantajan palkkasumma ja omavastuupalkka milj. euroa Maksutappio-osan alennuksen määrä, euroa Asiakashyvitys Asiakashyvitys on TyEL-maksuun annettava asiakaskohtainen alennus. Työeläkeyhtiön asiakkailleen jakamien asiakashyvitysten kokonaismäärään vaikuttavat työeläkeyhtiön vakavaraisuus, sijoitusten tuotot ja hoitokustannusylijäämä. Tämä asiakashyvityksen kokonaismäärä jaetaan Varman asiakkaiden kesken heidän maksamiensa TyEL-maksujen ja niistä kertyneiden rahastojen perusteella. Asiakashyvitystä maksetaan myös työeläkeyhtiötä vaihtaneille asiakkaille kolmelta vuodelta vakuutuksen päättymisen jälkeen. Tällöin edellytyksenä on, että eläkerahastoa on kertynyt vähintään euroa. Eläkeyhtiöiden arvioitu asiakashyvitys vuonna 2014 on keskimäärin 0,4 % palkoista. VARMA Tyel-maksu

12 6 Konsernikohtaisen vakuutusmaksun laskeminen Konserni voi valita TyEL-maksujen normaalin laskentatavan sijaan myös konsernikohtaisen laskentatavan (konsernitekniikka). Tämä on mahdollista, jos konserniin kuuluvien yritysten omavastuupalkat ovat pysyvästi vähintään 30,984 miljoonaa euroa. Konsernikohtaisessa laskentatavassa kaikkien konserniin kuuluvien yritysten maksut lasketaan samalla tavalla kuin ne lasketaan yli 30,984 miljoonan omavastuupalkan omaavilla yrityksillä. Tällöin maksuluokan vaikutus lasketaan kokonaan kunkin yrityksen oman maksuluokan mukaan maksutappio-osan alennus on suurin mahdollinen eli 0,179 % palkoista Konsernitekniikkaan siirtyminen kannattaa, jos konserniin kuuluvien yritysten maksuluokat ovat pysyvästi perusmaksuluokkaa 4 alhaisempia. Konsernitekniikkaan liitetään kaikki konserniin kuuluvat yritykset. Alle euron omavastuupalkan omaavat yritykset voivat kuitenkin jäädä konsernitekniikan ulkopuolelle. Konsernitekniikkaan sitoudutaan vähintään viideksi vuodeksi. Konsernitekniikan soveltamisesta tehdään erillinen sopimus Varman kanssa. Lisätietoa saat Varman suuren yrityksen maksuasiantuntijalta. 12 VARMA Tyel-maksu 2014

13 7 TyEL-maksujen maksaminen Työnantaja sopii Varman kanssa siitä, ilmoittaako se palkat vuosittain vai kuukausittain. Jos työnantaja ilmoittaa palkat vuosittain, työnantaja on vuosi-ilmoittaja. Kuukausittain ilmoittavaa yritystä kutsutaan kuukausi-ilmoittajaksi. Vuosi-ilmoittaja maksaa ennakkomaksut 1 12 erässä. Kuukausi-ilmoittaja maksaa ennakkomaksut palkanmaksukuukautta seuraavana kuukautena. Vuoden 2014 lopullinen maksu lasketaan vuoden 2015 keväällä. Kuva 4: Vuosi-ilmoittajan TyEL-maksu Vuosi-ilmoittajan TyEL-maksu Ennakkovakuutusmaksut perustuvat arvioituun vuosipalkkasummaan. Arvio vuosipalkkasummasta kannattaa pitää ajan tasalla ja ilmoittaa muutoksista. Alkuvuodesta ennakkomaksuissa huomioidaan arvioitu hyvitys ja Varman tilinpäätöksen valmistuttua lopullinen hyvitys. Omavastuisilla työnantajilla ennakkomaksuissa huomioidaan myös maksuluokan vaikutus ja maksutappioalennus. Ennakkomaksuille hyvitetään korkoa lopullisen laskennan eräpäivään. Ennakkomaksutiedote Vuosi-ilmoituksen perusteella lasketaan lopullinen vakuutusmaksu, jota verrataan ennakkomaksuihin Vuosilaskelma Ennakkomaksut Vuosi-ilmoitus Viimeistään Ilmoitetaan vuoden 2014 toteutuneet palkat. Lopullinen maksu Ennakkomaksut korkoineen suuremmat kuin lopullinen maksu korkoineen: erotus hyvitetään seuraavaksi erääntyvässä laskussa. Ennakkomaksut korkoineen eivät riitä: erotus laskutetaan (eräpäivä viimeistään ). Lopullisessa maksussa huomioidaan myös hoitokustannusosan alennus. Kuva 5: Kuukausi-ilmoittajan TyEL-maksu Kuukausi-ilmoittajan TyEL-maksu Vuosilaskennassa huomioidaan mm. asiakashyvitys Vuosilaskelma Ennakkomaksut Lasketaan kuukausittaisten ansioilmoitusten perusteella. Perustuvat todellisiin palkkoihin. Vuosi-ilmoitusta ei tarvita. Alkuvuodesta ennakkomaksuprosentissa huomioidaan arvioitu hyvitys ja Varman tilinpäätöksen valmistuttua lopullinen hyvitys. Omavastuisilla työnantajilla ennakkomaksuprosentissa huomioidaan lisäksi maksuluokan vaikutus ja maksutappioalennus. Ennakkomaksuille hyvitetään korkoa lopullisen laskennan eräpäivään. Lopullinen maksu Ennakkomaksut korkoineen suuremmat kuin lopullinen maksu korkoineen: erotus palautetaan asiakkaan ilmoittamalle tilille. Ennakkomaksut korkoineen eivät riitä: erotus laskutetaan (eräpäivä viimeistään ). Lopullisessa maksussa huomioidaan myös hoitokustannusosan alennus. VARMA Tyel-maksu

14 7.1 Ennakkomaksu Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa TyEL-maksuprosentit kullekin vuodelle edellisen vuoden joulukuussa, minkä jälkeen Varmassa määritellään ennakkomaksut vuosi-ilmoittajille. Vuoden 2014 vuosi-ilmoittajien ennakkomaksujen perusteena olevat ansiot on arvioitu vuoden 2013 työsuhdetietojen ja työntekijöiden vuoden 2012 palkkojen perusteella ellei työnantaja ole ilmoittanut omaa arviotaan vuoden 2014 ennakkomaksupalkkasummasta. Työnantajan kannattaa ilmoittaa arvioimansa ennakkomaksupalkkasumma Varmaan, jotta lopullisessa maksussa ei tulisi suuria tarkistusmaksuja. Ennakkomaksuissa on alkuvuodesta huomioitu asiakashyvityksen määrä ennakoidun suuruisena ja Varman tilinpäätöksen valmistuttua lopullisen suuruisena. Lisäksi omavastuisilla työnantajilla on huomioitu maksutappioalennus ja maksuluokan vaikutus vakuutusmaksuun. Ennakkomaksuissa ei ole otettu huomioon hoitokustannusosan alennusta. Kuukausi-ilmoittaja maksaa ennakkomaksut palkanmaksukuukautta seuraavana kuukautena edellisen kuukauden aikana maksettujen palkkojen perusteella. Ennakkomaksuille hyvitetään korkoa lopullisen laskennan eräpäivään. Vuonna 2014 perustekorko on 4,50 % ajalta Lopullinen maksu ja tarkistusmaksu Lopullinen vakuutusmaksu lasketaan vuosilaskennassa seuraavan vuoden keväällä. Jos ennakkomaksut korkoineen ovat pienemmät kuin lopullinen maksu korkoineen, erotus veloitetaan työnantajalta tarkistusmaksuna. Päinvastaisessa tapauksessa syntynyt saldo käytetään korkoineen maksamattomiin vakuutusmaksuihin tai tuleviin ennakkomaksueriin. Tarkistusmaksua syntyy seuraavien syiden vuoksi: todelliset palkat eroavat ennakkomaksuissa arvioiduista palkoista hoitokustannusosan alennus huomioidaan vasta lopullisessa maksussa maksuluokan vaikutus eroaa ennakoissa arvioidusta, koska työntekijöiden ikärakenne on muuttunu Työnantaja saa halutessaan arvion tulevan tarkistusmaksun määrästä tilinpäätöstään varten. Pienet työnantajat voivat tehdä arvion itse Varman verkkopalvelussa varma.fi. Suurille työnantajille lähetämme sen automaattisesti. Jotta arvio olisi mahdollisimman tarkka, pyydämme teitä ilmoittamaan kuluneen vuoden tarkennetun palkkasumman joulukuussa Varmaan ennen arvioiden tekemistä. 14 VARMA Tyel-maksu 2014

15 8 Miten TyEL-maksuissa voi säästää? 8.1 Yritys voi vaikuttaa työkyvyttömyyseläkemaksuihin Suuri yritys voi vaikuttaa TyEL-maksuihin eniten parantamalla työntekijöiden työhyvinvointia ja käyttämällä ammatillista kuntoutusta, koska jokainen suuren yrityksen työntekijän pysyvä työkyvyttömyyseläke vaikuttaa maksuluokkaan ja sitä kautta työkyvyttömyyseläkemaksuun. Lue lisää työhyvinvoinnin kehittämisestä Varman Työhyvinvointi -sivuilta. Löydät lisätietoa kuntoutuksesta Varman Työssä jatkaminen -sivuilta. 8.2 Hoitokustannusosan alennuksen maksimointi Hoitokustannusosan alennus on sitä suurempi, mitä suurempi on konsernin Varmassa vakuutettujen yritysten yhteenlaskettu palkkasumma. Jos osa konsernin yrityksistä on vakuutettu toisessa eläkeyhtiössä, ei niiden palkkoja huomioida. Tästä syystä konsernin kaikki yritykset kannattaa vakuuttaa Varmassa. 8.3 Konsernitekniikan käyttö Jos konserniin kuuluvien yritysten omavastuupalkat ovat pysyvästi vähintään 30,984 miljoonaa euroa, voi konserni valita konsernikohtaisen laskentatekniikan normaalitekniikan sijaan. Konsernitekniikkaan siirtyminen kannattaa, jos konserniin kuuluvien yritysten maksuluokat ovat perusmaksuluokkaa 4 alhaisempia. VARMA Tyel-maksu

16 9 Palveluksessanne TyEL-vakuuttamis- ja maksuasioissa Sinua auttavat: TyEL-vakuuttaminen, ennakkomaksut ja pienen yrityksen maksut Työnantajan neuvonta TyEL-ansiot Vuosilaskelmat Perintä ja maksuaikasopimukset Asiakashyvitykset Suuren yrityksen työkyvyttömyyseläkkeen maksuluokka yritysjärjestelyn vaikutus TyEL-maksuun konsernitekniikka hoitokustannusosan alennus maksutappio-osan alennus Markku Jääskö Ossi Kuokka Henna Kihniä

17 Varman asiakkaan edut Varmassa hoidat työeläkeasiasi helposti ja itsellesi sopivalla tavalla. Käytössäsi ovat Varman laaja asiantuntemus ja monipuoliset palvelumme. Vaivattomimmin hoidat vakuutusasiasi verkkopalvelussamme osoitteessa Kirjautuneen palvelu Yrittäjänä ja työnantajana saat käyttöösi varma.fi:n kirjautuneen palvelun, jossa voit hoitaa työsuhde- ja ansioilmoitukset tulostaa maksu- ja työtulotodistuksia muuttaa ennakkopalkkasummaa ja yrittäjän työtuloa pyytää maksuaikaa vakuutusmaksuille tarkistaa ajantasaiset tiedot vakuutuksestasi ja sen maksutilanteesta päivittää vakuutus- ja yhteystietoja lähettää tietoturvattua sähköpostia Varmaan. Henkilöasiakkaana voit kirjautuneen palvelussa tarkistaa työeläkeotteesi tai laskea arvioita tulevan eläkkeesi määrästä. Verkkolaskutus Verkkolaskutus on yrittäjälle ja työnantajalle kustannustehokas vaihtoehto, joka poistaa turhat työvaiheet ja tehostaa laskujen käsittelyä. Pesti-palvelu Pesti-palvelu on hyvä työväline työnantajalle, joka työllistää vain tilapäisesti. Pestin avulla hoidat tilapäisten työntekijöittesi työeläkevakuuttamisen kätevästi. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma puhelin postiosoite: PL 1, VARMA Käyntiosoite: Salmisaarenranta 11, Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: Internet: 1564/12.11 Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointipalvelut tukee työhyvinvoinnin kehittämistä tarjoamalla asiakkaillemme työvälineitä työhyvinvoinnin arvioimiseen ja kehittämiseen valmennusta ja konsultaatiota. Työeläkekuntoutus Työeläkekuntoutuksella voidaan tukea työntekijää tai yrittäjää jatkamaan työelämässä sairaudesta huolimatta. Ulkomaanpalvelut Ulkomaanpalvelut neuvoo kaikissa ulkomaantyön vakuuttamista ja sosiaaliturvaa koskevissa asioissa. Rahoituspalvelut Rahoituspalvelut tarjoaa yrityksille monipuolisia rahoitusvaihtoehtoja erilaisiin investointija käyttöpääomatarpeisiin. Toimitilat ja vuokra-asunnot Toimitilaa tai vuokra-asuntoa etsivälle Varma tarjoaa laajan valikoiman vuokrattavaa liike-, toimisto-, teollisuus-, varastoja logistiikkatilaa sekä vuokra-asuntoja. Hyvää työtä -lehti Asiakkaana saat Hyvää työtä-lehden, josta voit lukea työelämään, yrittäjyyteen ja vakuuttamiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Käy tutustumassa palveluihimme tarkemmin osoitteessa

18 1707/1.14 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma postiosoite: PL 1, VARMA Käyntiosoite: Salmisaarenranta 11, Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: Internet:

Sisällysluettelo. 1 Hyvä lukija. 2 Mitä TyEL-maksulla saa? 2 VARMA Tyel-maksu 2015 VARMA Tyel-maksu

Sisällysluettelo. 1 Hyvä lukija. 2 Mitä TyEL-maksulla saa? 2 VARMA Tyel-maksu 2015 VARMA Tyel-maksu TyEL-maksu 2015 Sisällysluettelo 1 Hyvä lukija 1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4 3.1 Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu vuonna 2015...

Lisätiedot

TyEL vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta työntekijät Eterassa

TyEL vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta työntekijät Eterassa TyEL vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta työntekijät Eterassa Eteran nopean ja sujuvan työeläkepalvelun resepti Ajantasaisimmat työeläkemaksut Vaivattomat sähköiset työkalut Asiantuntijat käytettävissäsi Liiketoimintaasi

Lisätiedot

SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 01

SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 01 VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 01 Alla kerrotaan maksun eri osista ja siitä, mihin varoja käytetään. Vanhuuseläkeosalla kustannetaan se osa vanhuuseläkkeestä, joka rahastoidaan eli sijoitetaan

Lisätiedot

Hyvä asiakkaamme... 3. TyEL-vakuutusmaksu... 4. Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu...4 Työntekijöiden osuus TyEL-maksusta...4 Työeläketurva...

Hyvä asiakkaamme... 3. TyEL-vakuutusmaksu... 4. Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu...4 Työntekijöiden osuus TyEL-maksusta...4 Työeläketurva... TyEL-vakuutus maksu opas suuryritykselle 2015 Sisältö Hyvä asiakkaamme... 3 TyEL-vakuutusmaksu... 4 Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu...4 Työntekijöiden osuus TyEL-maksusta...4 Työeläketurva...4 TyEL-vakuutusmaksun

Lisätiedot

Maksut ja todistukset

Maksut ja todistukset Maksut ja todistukset Helena Alkula-Stening Katja Kajander Mari Laine Riikka Nivus Varman työeläkepäivät 2011 Ennakoi Työeläkemaksut merkittävä menoerä yrityksen toiminnassa Ovatko vakuutusmaksusi oikealla

Lisätiedot

SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2018 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS

SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2018 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS VAKUUTUSMAKSUOPAS 2018 VAKUUTUSMAKSUOPAS 2018 01 Tietoa TyEL-maksun eri osista ja siitä, mihin varoja käytetään Vanhuuseläkeosalla kustannetaan se osa vanhuuseläkkeestä, joka rahastoidaan eli sijoitetaan

Lisätiedot

MAKSUN ALENNUKSET... 9 Asiakashyvitys... 9 Suuruusalennus konsernin palkkasumman mukaan... 10 Maksutappioalennus työnantajan koon mukaan...

MAKSUN ALENNUKSET... 9 Asiakashyvitys... 9 Suuruusalennus konsernin palkkasumman mukaan... 10 Maksutappioalennus työnantajan koon mukaan... SUURTYÖNANTAJAN TYEL-MAKSU 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYEL-VAKUUTUSMAKSU VUONNA 2015... 6 Keskimääräinen TyEL-maksu... 6 TyEL-perusmaksu... 6 Työntekijän eläkemaksu... 7 Työnantajan koko vaikuttaa

Lisätiedot

TELA/Laskuperustejaos 16.10.2014 TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN PERUSTELUT

TELA/Laskuperustejaos 16.10.2014 TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN PERUSTELUT TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN PERUSTELUT 1. Vuoden 2015 vakuutusmaksu 1.1. Vuoden 2015 vakuutusmaksun rakenne Vuoden 2015 maksutasoa määrättäessä on käytetty seuraavia taloudellisia

Lisätiedot

SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2017 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS

SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2017 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS VAKUUTUSMAKSUOPAS 2017 VAKUUTUSMAKSUOPAS 2017 01 Tietoa TyEL-maksun eri osista ja siitä, mihin varoja käytetään Vanhuuseläkeosalla kustannetaan se osa vanhuuseläkkeestä, joka rahastoidaan eli sijoitetaan

Lisätiedot

Miten tuemme työssä onnistumista? Työhyvinvointipalvelujen johtaja Jyri Juusti 11.2.2011

Miten tuemme työssä onnistumista? Työhyvinvointipalvelujen johtaja Jyri Juusti 11.2.2011 Miten tuemme työssä onnistumista? Työhyvinvointipalvelujen johtaja 11.2.2011 Ajatuksia ja kokemuksia Mihin meitä tarvitaan Työkuorman hallinta Minne matka? Lautapeli "Työhyvinvointi on seurausta johtamisesta"

Lisätiedot

YEL-vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta Eterassa

YEL-vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta Eterassa YEL-vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta Eterassa Eteran nopean ja sujuvan työeläkepalvelun resepti Joustavat vakuutusratkaisut Vaivattomat verkkopalvelut Asiantuntijat käytettävissäsi Vinkkejä yrittäjän työhyvinvointiin

Lisätiedot

Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus. PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet

Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus. PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet Työkykyjohtamisella työkyvyttömyyseläkeriskit hallintaan Lähiesimies Työolot Varhainen

Lisätiedot

TYEL-VAKUUTUS- MAKSU OPAS SUURYRITYKSELLE

TYEL-VAKUUTUS- MAKSU OPAS SUURYRITYKSELLE TYEL-VAKUUTUS- MAKSU OPAS SUURYRITYKSELLE 2017 Sisältö Hyvä asiakkaamme... 3 TyEL-vakuutusmaksu... 4 Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu...4 Reaaliaikainen Eteran kuukausi-ilmoitus...4 Työntekijöiden

Lisätiedot

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014 Työeläketurva Eläkepalvelut 2014 Kokonaiseläketurva 1. Työeläke perustuu työansioihin ei ylärajaa Eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt ja eläkekassat Maatalousyrittäjät, MELA Merimieseläkekassa Keva: julkiset

Lisätiedot

Rakennusalan toimihenkilöiden sosiaalikulut ja niiden muutokset lukien

Rakennusalan toimihenkilöiden sosiaalikulut ja niiden muutokset lukien Jäsenkirje Talo/22/2017 1 (6) Anne Hirsiniemi / ABa 20.12.2017 Talonrakennusteollisuus ry:n jäsenyrityksille Rakennusalan toimihenkilöiden sosiaalikulut ja niiden muutokset 1.1.2018 lukien 1. Vuosiloma-ajan

Lisätiedot

Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta

Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta Helena Alkula-Stening Arja Iisakkala Maija Leinonen Mikko Metsäruusi Lea Tikka Tästä puhumme TyEL-vakuuttamisen perusteet Milloin ja kenet vakuutetaan

Lisätiedot

TyEL-vakuutus ja työkyvyttömyyskustannus

TyEL-vakuutus ja työkyvyttömyyskustannus Elintarvikealan ik l tuottavuustalkoot tt t t 07-09 09 TyEL-vakuutus ja työkyvyttömyyskustannus Pertti Suominen Aon Finland Oy Aon Consulting 1 TyEL-maksu Maksun jakautuminen eri osiin: 2009 2008 Vanhuuseläke

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

Työeläketurva. VR-Yhtymä Oy 4.11.2010. Marjukka Matikainen Eläkepalvelut

Työeläketurva. VR-Yhtymä Oy 4.11.2010. Marjukka Matikainen Eläkepalvelut Työeläketurva VR-Yhtymä Oy 4.11.2010 Marjukka Matikainen Eläkepalvelut Työeläke muodostuu monesta palasta Eläketurva 2 Eläkkeen pohjana työansio Eläke kertyy vuosiansiosta ikää vastaavalla karttumisprosentilla

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta. Lomaketta voi myös käyttää

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallintopäivä

Talous- ja palkkahallintopäivä Talous- ja palkkahallintopäivä 2016 TyEL-ajankohtaista TyEL-tunnusluvut vuodelle 2017 Tilapäinen työnantaja 25,1 % Sopimustyönantaja 25,1 % Palkkasumma alle tai ei vakinaisia työntekijöitä 8 334 / 6 kk

Lisätiedot

26.4. Uudistuva työeläke, osa 2/5: Jos työkyky heikkenee

26.4. Uudistuva työeläke, osa 2/5: Jos työkyky heikkenee 26.4. Uudistuva työeläke, osa 2/5: Jos työkyky heikkenee Helena Alkula, palvelupäällikkö, Varma Elina Juth, palvelupäällikkö, Varma Arja Iisakkala, asiakaspalvelupäällikkö, Varma 30 Työnantaja työterveyshuolto:

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla

Lisätiedot

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 12 luvun 11 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1640/2009, muutetaan 8 luvun 10 :n

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS 16.1.2015 Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI Tarjouksen numero S0353-20150114-122307451 VAKUUTUSTARJOUS Kiitos tarjouspyynnöstänne. Tarjoamme yrityksellenne vakuutusturvaa seuraavasti:

Lisätiedot

Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa

Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa Johan Åström 30.1.2009 1 (5) Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa Työttömyyseläke lakkautetaan eläkelajina vuoden 1949 jälkeen syntyneiltä. Työttömyyseläke korvataan pidentämällä työttömyyspäivärahan

Lisätiedot

SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA

SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA 1 (7) SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA Eteran sopimustyönantaja voi tehdä TyEL-työsuhde- ja vuosi-ilmoituksen tiedostomuodossa. Kuvauksen mukaisen tiedoston voi lähettää Eteran vakuutuspalvelussa

Lisätiedot

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja.

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. SOPEUTUMISRAHA 1 (5) Sopeutumisraha Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. Jos kansanedustaja ei ole edustajantoimen päättyessä saavuttanut eläkeikää, hänellä

Lisätiedot

Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen

Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen työnantajalle Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen Tietoa EU-maista tulevien työntekijöiden vakuuttamissäännöistä Työnantajan muistilista A1 Mikä on A1-todistus? Maksa ulkomaalaisesta työntekijästäsi

Lisätiedot

TYEL-MAKSU JA TYÖKYKY KULKEVAT KÄSI KÄDESSÄ 3

TYEL-MAKSU JA TYÖKYKY KULKEVAT KÄSI KÄDESSÄ 3 SUURTYÖNANTAJAN TYEL-MAKSU 2017 1 SISÄLLYS TYEL-MAKSU JA TYÖKYKY KULKEVAT KÄSI KÄDESSÄ 3 NÄIN TYEL-MAKSUNNE MUODOSTUU 4 Työntekijäkin maksaa 5 Suurtyönantajana kuulutte maksuluokkaan 5 Työntekijöittenne

Lisätiedot

TYEL-MAKSU JA TYÖKYKY KULKEVAT KÄSI KÄDESSÄ 3

TYEL-MAKSU JA TYÖKYKY KULKEVAT KÄSI KÄDESSÄ 3 SUURTYÖNANTAJAN TYEL-MAKSU 2018 1 SISÄLLYS TYEL-MAKSU JA TYÖKYKY KULKEVAT KÄSI KÄDESSÄ 3 NÄIN TYEL-MAKSUNNE MUODOSTUU 4 Työntekijäkin maksaa 5 Suurtyönantajana kuulutte maksuluokkaan 5 Työntekijöittenne

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/tyel Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan työntekijän eläkelain 142 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi EV 26/1998 vp - HE 13/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 13/1998

Lisätiedot

Sisältö. Etera asiantuntija apunasi... 4

Sisältö. Etera asiantuntija apunasi... 4 Eteran TyEL-opas työnantajille 2011 Sisältö Etera asiantuntija apunasi... 4 Hyödyt Eteran asiakkuudesta... 4 Keskittäminen Eteraan kannattaa... 4 Työeläke turvaa... 4 Anna palautetta... 4 Yhteystiedot...

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 13.2.2014 Hyvä sijoitustulos nosti vakavaraisuuden ennätyskorkeaksi Sijoitusten kokonaistuotto 3,2 miljardia euroa eli 9,0 % Sijoitusten markkina-arvo 37,7 miljardia euroa Paras tuotto

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry 17.5.2014 Infotilaisuus Malle Vänninen Yleistä eläkejärjestelmästä Lähde:Eläketurvakeskus Eläkkeen karttuminen

Lisätiedot

Yrityksen työeläkevakuutukset, kuntoutus- ja eläkeasiat sekä työkykyjohtamisen työkalut kaikki yhdessä paikassa

Yrityksen työeläkevakuutukset, kuntoutus- ja eläkeasiat sekä työkykyjohtamisen työkalut kaikki yhdessä paikassa ELON VERKKOPALVELU Yrityksen työeläkevakuutukset, kuntoutus- ja eläkeasiat sekä työkykyjohtamisen työkalut kaikki yhdessä paikassa TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET Hoida TyEL- ja YEL-vakuutuksiasi Kartoita työyhteisösi

Lisätiedot

Työeläkekuntoutus keinoja työssä jatkamiseksi. 8.5.2014 Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri

Työeläkekuntoutus keinoja työssä jatkamiseksi. 8.5.2014 Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri Työeläkekuntoutus keinoja työssä jatkamiseksi Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri Kuntoutustahot 2 Vaihtoehtoja, kun sairaus pitkittyy Sairauspäiväraha/ Osasairauspäiväraha Sairastuneella henkilöllä on

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusmaksut

Työttömyysvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus perustuu lakiin työttömyysetuuksien rahoituksesta (555/1998). Työttömyysvakuutusrahasto määrää ja perii työttömyysvakuutusmaksut

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla järjestelmällä

Lisätiedot

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät.

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Viabek tuntee liikennepalvelualojen eläkevakuuttamisen Eläkekassa Viabek voi palvella mm. seuraavien toimialojen

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 2 Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt 3

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 2 Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt 3 Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot (Sosiaali- ja terveysministeriön 15.12.2006 työntekijän eläkelain nojalla hyväksymät. Voimassa 1.1.2007 alkaen.) Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

ILMARISEN YHTIÖKOHTAISET HYVITYSPERUSTEET. Jukka ja Barbara

ILMARISEN YHTIÖKOHTAISET HYVITYSPERUSTEET. Jukka ja Barbara ILMARISEN YHTIÖKOHTAISET HYVITYSPERUSTEET Jukka ja Barbara 13.3.2017 ILMARISEN VUOSI 2016 HYVÄ SIJOITUSTUOTTO EPÄVARMOISSA MARKKINAOLOSUHTEISSA SIJOITUSTEN MARKKINA-ARVO VAKAVARAISUUTEMME SÄILYI VAHVANA

Lisätiedot

VaEL valtion eläketurva. Eläkkeelle joustavasti

VaEL valtion eläketurva. Eläkkeelle joustavasti 1 VaEL valtion eläketurva Eläkkeelle joustavasti Opetusministeriö 29.5.2007 Riina Koskela 2 Valtion eläketurva - VaEL Eläkeikä Eläkkeen laskenta Eläkevaihtoehtoja Vertailuja /3 Asiakaspalvelu 3 Puh. (09)

Lisätiedot

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi 31.3.2017 Kevassa tehdyt valtion eläkejärjestelmää koskevat eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina

Lisätiedot

MILLOIN TYÖSKENTELY VAKUUTETAAN?

MILLOIN TYÖSKENTELY VAKUUTETAAN? MILLOIN TYÖSKENTELY VAKUUTETAAN? 4.5.2016 1 SISÄLTÖ Milloin työskentely vakuutetaan? Yrittäjän YEL-vakuuttaminen Työntekijän TyEL-vakuuttaminen Eläkevaihtoehdot 2 TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄN TOIMIJAT Sosiaali-

Lisätiedot

Budjetointiohje vuoden 2018 Kevan jäsenyhteisön eläkemaksuihin ja tietoa eläkemaksujen muutoksista vuonna 2019

Budjetointiohje vuoden 2018 Kevan jäsenyhteisön eläkemaksuihin ja tietoa eläkemaksujen muutoksista vuonna 2019 BUDJETOINTIOHJE 1 (5) Budjetointiohje vuoden 2018 Kevan jäsenyhteisön eläkemaksuihin ja tietoa eläkemaksujen muutoksista vuonna 2019 Yleistä arvioinnin taustaa Tässä ohjeessa esitetään arvio vuoden 2018

Lisätiedot

Työkyvyn tukeminen ehkäisee työkyvyttömyyttä. Työkyvyn tukeminen

Työkyvyn tukeminen ehkäisee työkyvyttömyyttä. Työkyvyn tukeminen ehkäisee työkyvyttömyyttä Työkyvyttömyyden hinta Suomessa Työkyvyttömyys maksaa yhteiskunnalle vuodessa Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyy vuodessa Työkyvyttömyyseläkettä saa lähes 4 171*milj. 18 800 henkilöä

Lisätiedot

Mitä kautta työkyvyttömyys

Mitä kautta työkyvyttömyys Mitä työkyvyttömyys maksaa? Allan Paldanius / Kuntien eläkevakuutus k Mitä kautta työkyvyttömyys maksaa? Työkyvyttömyyden eri vaiheet työkyvyn menetys alkaa näkyä satunnaiset sairaslomat, sijaisten palkat,

Lisätiedot

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Vahva vuosi, hyviä tuloksia 7,1 % Sijoitusten tuotto 40,0 mrd. Sijoitusten markkina-arvo 10,3 mrd., 34,0 % Vakavaraisuus 862 000 Suomalaisen eläketurva 4,3 mrd. Vakuutusmaksutulo

Lisätiedot

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14 TYÖNANTAJAN TYEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYÖNTEKIJÄN ELÄKETURVAN VAKUUTTAMINEN... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

TyönanTajan TyEL-vakuuTTaminEn 2014

TyönanTajan TyEL-vakuuTTaminEn 2014 Työnantajan TYEL-vakuuttaminen 2014 SISÄLLYS Hyvä asiakkaamme... 5 Työntekijän eläketurvan vakuuttaminen... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/yel Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yrittäjän eläkelain 110 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen yrittäjän

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

Tilastotietoja kunta-alan eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista

Tilastotietoja kunta-alan eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Tilastotietoja kunta-alan eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi 31.3.2017 Kevassa tehdyt kunta-alan eläkejärjestelmää koskevat eläkeja etuuspäätökset lajeittain vuosina

Lisätiedot

Eläkejärjestelmän rakenne. 3. Pilari

Eläkejärjestelmän rakenne. 3. Pilari Eläkejärjestelmän rakenne Yksilölliset eläkevakuuutukset 3. Pilari Lisäeläketurva (työnantajan järjestämä) 2. Pilari Lakisääteinen työeläke Kansaneläke 1. Pilari ETK/ET 08.02 Saavutetun toimeentulon tason

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2014

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2014 1 (22) 9.12.2013 Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2014 2 (22) Sisällysluettelo 1 Perusteiden soveltaminen... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Työnantaja... 4 1.3 Virastojen tai liikelaitosten aloittaminen,

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

Budjetointiohje vuosien Kevan jäsenyhteisön eläkemaksuihin ja tietoa eläkemaksujen muutoksista vuosina 2019 ja 2020

Budjetointiohje vuosien Kevan jäsenyhteisön eläkemaksuihin ja tietoa eläkemaksujen muutoksista vuosina 2019 ja 2020 BUDJETOINTIOHJE 1 (7) Budjetointiohje vuosien 2018-2019 Kevan jäsenyhteisön eläkemaksuihin ja tietoa eläkemaksujen muutoksista vuosina 2019 ja 2020 Yleistä Yhteenveto maksurakenteen muutoksista Keva julkaisi

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutus työelämään paluun ja työssä jatkamisen tukena

Ammatillinen kuntoutus työelämään paluun ja työssä jatkamisen tukena Ammatillinen kuntoutus työelämään paluun ja työssä jatkamisen tukena Epilepsiapotilaan ohjauksen kehittäminen koulutustilaisuus 19.9.2014, TYKS Sanna Filatoff-Rajaniemi Kuntoutusasiantuntija Keva Keva

Lisätiedot

Omat eläketietosi - Kevan info 2013

Omat eläketietosi - Kevan info 2013 Omat eläketietosi - Kevan info 2013 2013 1 Ohjelma 18.00 Tilaisuuden avaus Julkisen alan työeläkeote Omat eläketietosi -palvelu Eläkeikä Vanhuuseläke, varhennettu vanhuuseläke ja osaaikaeläke Eläkkeen

Lisätiedot

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt valtion eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji Kaikki eläkeasiat,

Lisätiedot

04/2013. Työeläkemenoennuste vuodelle 2013. Eläketurvakeskus. Marja Kiviniemi ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

04/2013. Työeläkemenoennuste vuodelle 2013. Eläketurvakeskus. Marja Kiviniemi ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 04/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Työeläkemenoennuste vuodelle 2013 Marja Kiviniemi Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 04/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Työeläkemenoennuste vuodelle 2013

Lisätiedot

Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen

Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen TYÖNANTAJALLE Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen Miten vakuutan ulkomaalaisen työntekijän Suomessa? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Töissä Suomessa eläkettä Suomesta Kun työntekijäsi tekee

Lisätiedot

Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS

Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS Ajattelemme tätä päivää ja tästä eteenpäin. Panostamme henkilökohtaiseepalveluun, jotta saisit aina vähän enemmän kuin osasit odottaa. 2 TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskeiset tunnusluvut Pro forma 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 022,9 1 602,7 2 929,0 Eläkkeensaajille

Lisätiedot

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela Työntekijä yrityksessä käytännön asioita 29.1.2014 Tiina Uutela Työnantajana oleminen palkkaaminen Työsopimus kanssa Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisena SELVITYS TYÖNTEON KESKEISISTÄ EHDOISTA Sopimuksen

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Vakuuta vaivatta Eterassa Kotitalous työnantajana Hyödy Eteran asiakkuudesta Ajantasaiset maksut ja alennukset Osaava palvelu ja joustava asiointi Kätevät laskurit työnantajan ajan apuna Vaivattomat verkkopalvelut.

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 230

1988 vp. - HE n:o 230 1988 vp. - HE n:o 230 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain 12 :n ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Päivämäärä Datum. 10 vuoden ajan kyseisestä mybhedstä järjestelysta

Päivämäärä Datum. 10 vuoden ajan kyseisestä mybhedstä järjestelysta ELÄKETURVAKESKUS PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Osasto/käsi:telijä Abdeinlng/handl&are su/vesa Ronkainen YLEISKIRJE B 1/93 1 Päivämäärä Datum 16.4.1993 Ty6eldkelaitoksille VALTION ELAXERAHACTOON SUORITETTAVAN

Lisätiedot

Työeläkemenoennuste vuodelle 2008

Työeläkemenoennuste vuodelle 2008 Kullervo Joentakanen Työeläkemenoennuste vuodelle 2008 Eläketurvakeskuksen katsauksia 2008:4 Kullervo Joentakanen Työeläkemenoennuste vuodelle 2008 Elokuussa 2008 Eläketurvakeskuksen katsauksia 2008:4

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen

Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen Yrittäjän Oikea Turva kartoitus Yrittäjyys on taitoa, tahtoa ja myös riskejä. Nämä kaikki huomioi yrittäjän ja yrityksen kokonaisvaltainen

Lisätiedot

03/2014. Työeläkemenoennuste vuodelle 2014. Eläketurvakeskus. Marja Kiviniemi ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

03/2014. Työeläkemenoennuste vuodelle 2014. Eläketurvakeskus. Marja Kiviniemi ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 03/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Työeläkemenoennuste vuodelle 2014 Marja Kiviniemi Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 03/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Työeläkemenoennuste vuodelle 2014

Lisätiedot

Ajankohtaista työttömyysvakuutusmaksuissa - maksujen perintä, neuvonta ja ilmoittaminen

Ajankohtaista työttömyysvakuutusmaksuissa - maksujen perintä, neuvonta ja ilmoittaminen Ajankohtaista työttömyysvakuutusmaksuissa - maksujen perintä, neuvonta ja ilmoittaminen Työttömyysvakuutusmaksujen perinnän siirto Työttömyysvakuutusmaksujen määrääminen ja perintä siirtyi tapaturmavakuutuslaitoksilta

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2011 2010 % Vakuutusmaksutulo, milj. 423,6 380,4 11,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 370,5 336,0 10,3

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 20.12.2004. Voimassa 1.1.20 Perusteen 13.6.2003 voimaantulosäännös Voimaantulo

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 27.2.2014 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 32,3 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,1 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt kunta-alan eläkejärjestelmää koskevat eläkeja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji

Lisätiedot

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja evankelisluterilaisen kirkon eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi 20.6.2017 Kevassa tehdyt kirkon eläkejärjestelmää koskevat eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina

Lisätiedot

Maaseutuyrittäjä työnantajana

Maaseutuyrittäjä työnantajana Maaseutuyrittäjä työnantajana Työsuhteiset henkilöt (TyEL) Työeläkelakeja sovellettaessa noudatetaan työsopimuslain mukaista työsopimuksen käsitettä. Työsuhde määritellään työsopimuksen tunnusmerkistön

Lisätiedot

Budjetointiohje vuoden 2016 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2017-2018

Budjetointiohje vuoden 2016 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2017-2018 BUDJETOINTIOHJE 1 (7) Budjetointiohje vuoden 2016 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2017-2018 Yleistä arvioinnin taustaa Tässä ohjeessa on käsitelty kattavasti kaikkia maksuluokkia koskevat asiat yhdessä

Lisätiedot

Perustietoa Kevasta 2014

Perustietoa Kevasta 2014 Perustietoa Kevasta 2014 Keva Hoitaa koko julkisen sektorin henkilöstön eläkeasioita Vastaa kunta-alan eläketurvan rahoituksesta Kehittää eläketurvaa ja työelämää Tehokas eläkeasioiden käsittelijä ja tuottava

Lisätiedot

Eteran tilinpäätös

Eteran tilinpäätös Eteran tilinpäätös 2010 8.3.2011 Tuloksen synty 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusliikkeen tulos 19-11 -1 37 Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin 151 220-1 025 8 164 + Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta

Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta 22.10.2014 Sivu 1 Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta Olen vanhuuseläkkeellä. Vaikuttaako lakimuutos eläkkeeseeni? Miten käy perhe-eläkkeen ja hautausavustuksen? Lakimuutos

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 119/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän eläkelain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjän eläkelakia. Muutos

Lisätiedot

Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa?

Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa? Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa? Tavoitteena on mahdollistaa työuran jatkaminen terveydellisistä rajoitteista huolimatta Ammatillisen kuntoutuksen eri toimijat

Lisätiedot

Kotitalous. työnanta

Kotitalous. työnanta Vakuuta vaivatta Eterassa Kotitalous työnantajana uudesta ran asiakk Hyödy Ete maksut ja jantasaiset Aja se t lennukse ale ava sta ja joust lvelu ja saava palv Osa ointi sio asi jan taja työnanta ritt

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA JA SEN EHDOT 2011. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA JA SEN EHDOT 2011. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA JA SEN EHDOT 2011 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT-KASSAN KEHITYS Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995 alusta, nyt yli 18.000 jäsentä SYT-kassan

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 2011

Eteran osavuosiraportti 2011 Eteran osavuosiraportti 2011 Tiivistelmä tunnusluvuista 1.1. 30.6.2011 1.1. 30.6.2010 1.1. 31.12.2010 Vakuutusmaksutulot, milj. 276 249 570 Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin, milj. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

TyEL-vuosi-ilmoitusopas. Vuonna 2013 tai aikaisemmin maksetut palkat

TyEL-vuosi-ilmoitusopas. Vuonna 2013 tai aikaisemmin maksetut palkat TyEL-vuosi-ilmoitusopas Vuonna 2013 tai aikaisemmin maksetut palkat 2 Veritas Eläkevakuutus tarvitsee eläkkeiden ja vakuutusmaksujen laskentaa varten työnantajalta vuosittain työntekijöiden työsuhde- ja

Lisätiedot

Työeläkemenoennuste vuodelle 2009

Työeläkemenoennuste vuodelle 2009 Kasimir Kaliva Työeläkemenoennuste vuodelle 2009 Eläketurvakeskuksen katsauksia 2009:7 Kasimir Kaliva Työeläkemenoennuste vuodelle 2009 Elokuussa 2009 Eläketurvakeskuksen katsauksia 2009:7 Eläketurvakeskus

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta. Lomaketta voi myös käyttää

Lisätiedot

Eläkeinfo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi

Eläkeinfo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi Eläkeinfo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi Kevan verkkopalvelut henkilöasiakkaille Omat eläketietosi palvelu tällä hetkellä: Kevan laskurit ovat auenneet

Lisätiedot

Tilinpäätöskalvot 2012

Tilinpäätöskalvot 2012 Tilinpäätöskalvot 2012 Tuloslaskelma milj. euroa 2012 2011 Maksutulo 4 825 4 545 Eläkemeno -3 827-3 524 RAHOITUSKATE 999 1 021 Sijoitusten nettotuotto 3 897-466 Lakisääteiset maksut, nettotoimintakulut

Lisätiedot

SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015

SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015 SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015 Suomessa on kaksi toisiaan täydentävää lakisääteistä eläkejärjestelmää: Kansaneläkejärjestelmä Työeläkejärjestelmä. Lisäksi työnantaja tai henkilö itse voi parantaa eläketurvaa

Lisätiedot