1 Hyvä lukija Mitä TyEL-maksulla saa? Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4"

Transkriptio

1 TyEL-maksu 2014

2 Sisällysluettelo 1 Hyvä lukija Mitä TyEL-maksulla saa? Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja? Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu vuonna Sopimustyönantaja Työnantajan koko vaikuttaa sopimustyönantajan vakuutusmaksun määräytymistapaan Pienen yrityksen TyEL-maksu vuonna Suuren yrityksen TyEL-maksu vuonna Työntekijöiden TyEL-maksu vuonna TyEL-maksun muodostuminen Maksu TyEL-palkkasummasta Työkyvyttömyyseläkkeen maksuluokan vaikutus Maksuluokka vuonna Työkyvyttömyyseläkemaksu vuonna Milloin työnantajalle tulee maksuluokkaan vaikuttavaa eläkemenoa? Yritysjärjestelyiden vaikutus maksuluokkaan Työttömyyseläkemaksu Hoitokustannusosan alennus Maksutappio-osan alennus Asiakashyvitys Konsernikohtaisen vakuutusmaksun laskeminen TyEL-maksujen maksaminen Ennakkomaksu Lopullinen maksu ja tarkistusmaksu Miten TyEL-maksuissa voi säästää? Yritys voi vaikuttaa työkyvyttömyyseläkemaksuihin Hoitokustannusosan alennuksen maksimointi Konsernitekniikan käyttö Palveluksessanne VARMA Tyel-maksu 2014

3 1 Hyvä lukija Työeläkkeet kustannetaan työnantajien ja työntekijöiden vakuutusmaksuilla. Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaiset vakuutusmaksut lasketaan työntekijöiden palkkasumman perusteella. Palkkojen lisäksi suurilla yrityksillä TyELmaksuun vaikuttavat myös työntekijöiden työkyvyttömyyseläkkeet. TyEL-maksu määräytyy samalla tavalla kaikissa työeläkeyhtiöissä. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittain maksun perusteet ja käytettävän perustekoron. 2 Mitä TyEL-maksulla saa? TyEL-maksulla maksetaan vanhuuseläkkeet osa-aikaeläkkeet työkyvyttömyyseläkkeet kuntoutustuet kuntoutusrahat perhe-eläkkeet Lisäksi TyEL-maksulla kustannetaan eläkkeiden indeksija kuntoutuskorotukset. TyEL-maksulla kustannetaan myös saamatta jääneistä työeläkemaksuista syntyneet maksutappiot, työeläkeyhtiön liikekulut ja työeläketoimintaan liittyvät lakisääteiset maksut. Noin viidesosa maksusta rahastoidaan tulevien vuosien eläkkeiden maksua varten, lopulla kustannetaan maksussa olevia eläkkeitä. VARMA Tyel-maksu

4 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja? TyEL-maksu määräytyy eri tavoin tilapäisellä työnantajalla pienellä sopimustyönantajalla ja suurella sopimustyönantajalla. 3.1 Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu vuonna 2014 Työnantaja on tilapäinen työnantaja, jos työnantajalla ei ole vakuutussopimusta eläkeyhtiön kanssa työnantaja palkkaa työntekijät määräaikaisiksi ja työntekijöiden palkkasumma on alle euroa puolessa vuodessa vuonna Tilapäisen työnantajan vakuutusmaksu on 24,20 % palkkasummasta vuonna Tilapäinen työnantaja ei saa asiakashyvityksiä. Tilapäisenä työnantajana hoidat työeläkevakuuttamisen kätevästi ilmoittamalla työsuhteet ja maksamalla samalla vakuutusmaksun Varman Pesti-verkkopalvelussa. Tämä maksu on lopullinen. Voit halutessasi tehdä myös vakuutussopimuksen Varman kanssa. 3.2 Sopimustyönantaja Sopimustyönantaja on tehnyt vakuutussopimuksen Varman kanssa Työnantajan koko vaikuttaa sopimustyönantajan vakuutusmaksun määräytymistapaan TyEL-maksun laskentatapa määräytyy yrityksen kahta vuotta aikaisemman vuoden palkkasumman eli omavastuupalkan perusteella. Vuonna 2014 yrityksen omavastuupalkka määritellään vuonna 2012 toteutuneen palkkasumman perusteella. Vuoden 2012 jälkeen toimintansa aloittaneen yrityksen omavastuupalkkana käytetään vakuutushakemuksessa ilmoitettua vuotuista palkkaa. Myös yritysjärjestelyt voivat vaikuttaa omavastuupalkan määräytymiseen. Palkkasummaan sisältyvät yrityksen Varmassa vakuutettujen työntekijöiden palkkojen lisäksi myös yrityksen muissa työeläkeyhtiöissä tai eläkesäätiöissä ja -kassoissa vakuutetut palkat. Jos yrityksen omavastuupalkka on alle 1,9365 miljoonaa euroa, se on vuonna 2014 TyEL:n mukaan pieni yritys. Suuren yrityksen omavastuupalkka on vähintään 1,9365 miljoonaa euroa. 4 VARMA Tyel-maksu 2014

5 3.2.2 Pienen yrityksen TyEL-maksu vuonna 2014 Pienen yrityksen vuoden 2014 TyEL-maksu muodostuu seuraavasti: Suuren yrityksen TyEL-maksu vuonna 2014 Suuren yrityksen vuoden 2014 TyEL-maksu muodostuu seuraavasti: % palkasta Maksu TyEL-palkkasummasta 24,20 Hoitokustannusosan alennus -0,3121 0,0 Asiakashyvitys vakuutuskohtainen % palkasta Maksu TyEL-palkkasummasta 24,20 Työkyvyttömyyseläkkeen maksuluokan vaikutus vakuutuskohtainen Hoitokustannusosan alennus - 0,3121 0,0 Maksutappio-osan alennus - 0,179 0,15 Asiakashyvitys vakuutuskohtainen Kohdassa 5 on selitetty yllä mainitut TyEL-maksun erät. 4 Työntekijöiden TyEL-maksu vuonna 2014 Työntekijät maksavat itse osan työeläkemaksusta. Vuonna 2014 työntekijän eläkemaksu on alle 53-vuotiaiden työntekijöiden osalta 5,55 % ja 53 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta 7,05 % palkasta. Työnantaja on vastuussa koko TyEL-maksusta Varmalle, joten jos työnantaja ei pidätä työntekijöiden eläkemaksua, se maksaa itse koko eläkemaksun. Työnantaja pidättää työntekijän osuuden palkanmaksun yhteydessä. VARMA Tyel-maksu

6 5 TyEL-maksun muodostuminen 5.1 Maksu TyEL-palkkasummasta Vuonna 2014 TyEL-maksu on 24,20 % palkoista. Tämän maksun suuruuteen ei vaikuta työntekijän ikä tai sukupuoli, vaan kaikkien työntekijöiden perusmaksu on samansuuruinen. 5.2 Työkyvyttömyyseläkkeen maksuluokan vaikutus Työkyvyttömyyseläkkeen maksuluokka vaikuttaa vain suurten työnantajien maksuun. Maksuluokan kautta työkyvyttömyysmaksuun vaikuttavat työntekijöille myönnetyt työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeet. Maksuluokka on sitä alempi, mitä pienempi yrityksen työntekijöille myönnetyistä työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutunut työkyvyttömyyseläkemeno on. Eläkemenolla tarkoitetaan työkyvyttömyyseläkkeestä (ilman indeksikorotuksia) syntyvää kustannusta vanhuuseläkkeeseen saakka. Suuren yrityksen työkyvyttömyysmaksuun vaikuttaa maksuluokan ohella myös yrityksen työntekijöiden ikärakenteen mukainen työkyvyttömyysperusmaksu. Maksunosien keskinäiseen painotukseen vaikuttaa yrityksen omavastuupalkka. Mitä suurempi yrityksen omavastuupalkka on, sitä suurempi merkitys maksuluokalla on työkyvyttömyysmaksuun Maksuluokka vuonna 2014 Yritykselle vuosittain määriteltävä työkyvyttömyyseläkkeen maksuluokka perustuu kahden aikaisemman vuoden tietoihin. Vuoden 2014 maksuluokan määrittelyä varten on vuosille 2011 ja 2012 laskettu riskisuhteet. Riskisuhde kuvaa yrityksen työntekijöille myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden menoa suhteessa keskimääräiseen työkyvyttömyyseläkemenoon. Eläkemenoon ei sisälly määräajaksi myönnettyjen eläkkeiden eli kuntoutustukien ja -rahojen kulut. Myöskään osatyökyvyttömyyseläkkeen muuttuminen täydeksi työkyvyttömyyseläkkeeksi ei vaikuta maksuluokkaan. Yrityksen keskimääräinen eläkemeno määritellään työkyvyttömyyseläkkeen perusmaksun perusteella. Keskimääräisessä eläkemenossa on huomioitu yrityksen ikärakenne, joten se, että työntekijöiden keski-ikä on korkea, ei tarkoita sitä, että maksuluokka olisi korkea. Yrityksen maksuluokka määräytyy riskisuhteiden keskiarvon perusteella. Mitä korkeampi keskiarvo on, sitä korkeampi on yrityksen maksuluokka ja sen perusteella määräytyvä työkyvyttömyyseläkemaksu. Työkyvyttömyyseläkkeen maksuluokan vaikutus on yrityksen työkyvyttömyyseläkemaksu vähennettynä TyEL:n keskimääräisellä työkyvyttömyysperusmaksulla. 6 VARMA Tyel-maksu 2014

7 Maksuluokka määräytyy riskisuhteiden keskiarvon perusteella seuraavasti: Kuva 1 Riskisuhteiden keskiarvo Maksuluokka Maksukerroin 5, ,50 4,00 4, ,50 3,00 3,99 9 3,50 2,50 2,99 8 2,75 2,00 2,49 7 2,25 1,50 1,99 6 1,75 1,20 1,49 5 1,35 0,80 1,19 4 1,00 0,50 0,79 3 0,65 0,20 0,49 2 0,35 alle 0,2 1 0,10 Maksuluokka 4 on perusluokka, jossa työkyvyttömyyseläkemaksu vastaa TyEL:n keskimääräisen työkyvyttömyyseläkemenon perusteella määriteltyä perusmaksua. Esimerkki yrityksen maksuluokan muodostumisesta: Vuosi 2011 Yrityksen työntekijöiden eläkemeno vuonna 2011 myönnetyistä eläkkeistä (A) Yrityksen ikärakenteeseen perustuva keskimääräinen eläkemeno (B) Riskisuhde vuodelta 2011 (C = A/B) 0,50 Vuosi 2012 Yrityksen työntekijöiden eläkemeno vuonna 2012 myönnetyistä eläkkeistä (D) Yrityksen ikärakenteeseen perustuva keskimääräinen eläkemeno (E) Riskisuhde vuodelta 2012 (F = D/E) 0,78 Suhdeluku, joka määrää maksuluokan (G = (C+F)/2) 0,64 Vuoden 2014 maksuluokka 3 Jos yrityksellä ei vuonna 2011 tai 2012 ole ollut voimassa olevaa työeläkevakuutusta tai yritys on ollut pieni, riskisuhde on 1. Vuonna 2011 pieneksi yritykseksi luokiteltiin ne yritykset, joiden omavastuupalkka oli alle euroa. Vuonna 2012 vastaava palkkasummaraja oli euroa. Yrityksen kaikkien samassa työeläkeyhtiössä hoidettujen vakuutusten maksuluokka on sama. Poikkeuksena tästä on erillinen vakuutus, jossa yritys voi halutessaan vakuuttaa palveluksessaan olevat osatyökykyiset henkilöt neljän kalenterivuoden ajan työsuhteen alkamisesta. Tämän vakuutuksen maksuluokka on 4. Jos yrityksen vakuutusturvaa hoitaa useampi työeläkeyhtiö, maksuluokka on eläkeyhtiökohtainen. Yrityksen siirtyessä työeläkeyhtiöstä toiseen yrityksen maksuluokka ei muutu. Vuoden 2014 maksuluokka on huomioitu jo yrityksen TyELennakkomaksuissa. VARMA Tyel-maksu

8 5.2.2 Työkyvyttömyyseläkemaksu vuonna 2014 Työkyvyttömyyseläkemaksu muodostuu osittain työntekijöiden ikärakenteen mukaisesta perusmaksusta ja osittain yrityksen oman maksuluokan mukaisesta maksusta. Maksunosien keskinäiseen painotukseen vaikuttaa yrityksen omavastuupalkka. Perusmaksu määräytyy työntekijöiden ikäjakauman perusteella ja vuonna 2014 se on keskimäärin 0,9 % palkoista. Vastaavasti mitä lähempänä yrityksen omavastuupalkka on 1,9365 miljoonaa euroa, sitä pienempi on maksuluokan vaikutus. Pienemmän yrityksen korkea maksuluokka ei siis tarkoita sitä, että maksun määrä moninkertaistuisi verrattuna alhaisemmassa maksuluokassa olevan yrityksen maksuun. Maksuluokan perusteella määräytyvä työkyvyttömyysmaksun osa lasketaan kertomalla perusmaksu yritykselle määritellyn maksuluokan mukaisella maksukertoimella (kts. kuva 1). Työkyvyttömyyseläkemaksu on siis sitä pienempi, mitä alempaan maksuluokkaan yritys kuuluu. Perusmaksun osuus pienenee ja maksuluokan mukaisen maksun osuus suurenee, kun yrityksen omavastuupalkka kasvaa 1,9365 miljoonasta eurosta 30,984 miljoonaan euroon. Kun yrityksen omavastuupalkka on vähintään 30,984 miljoonaa euroa, yrityksen työkyvyttömyyseläkemaksu muodostuu kokonaan maksuluokan mukaisesta maksusta. Kuva % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % perusmaksu yrityksen maksuluokan mukainen maksu 1,9365 M 30,984 M Palkkasummarajat Esimerkkejä työkyvyttömyyseläkemaksusta vuonna 2014 erikokoisilla yrityksillä: Palkkasumma 2,5 M 5,0 M 15,0 M 35,0 M Maksuluokkamaksun osuus 2 % 11 % 45 % 100 % Maksuluokka Työkyvyttömyysmaksu % % % % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 Yrityksen ikäjakauma vastaa TyEL:n keskiarvoa. 8 VARMA Tyel-maksu 2014

9 5.2.3 Milloin työnantajalle tulee maksuluokkaan vaikuttavaa eläkemenoa? Vuoden 2014 maksuluokkaan vaikuttavat vuosina 2011 ja 2012 toistaiseksi myönnetyt uudet työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeet. Vuoden 2015 maksuluokkaan taas vaikuttavat vuosina 2012 ja 2013 myönnetyt eläkkeet. Työntekijän työkyvyttömyyden alkamispäivä ratkaisee sen, minkä yrityksen maksuluokkaan työkyvyttömyyseläke vaikuttaa. Työkyvyttömyyseläkkeen eläkemeno jaetaan niiden yritysten kesken, jotka ovat maksaneet työntekijälle palkkoja työkyvyttömyyden alkamista edeltävinä kahtena kalenterivuonna. Eläkemenolla tarkoitetaan työkyvyttömyyseläkkeestä (ilman indeksikorotuksia) syntyvää kustannusta vanhuuseläkkeeseen saakka. Esimerkki: Henkilö on tullut työkyvyttömäksi vuonna Hänelle on myönnetty työkyvyttömyyseläke vuonna Tällöin työkyvyttömyyseläkkeen eläkemeno vaikuttaa niiden yritysten maksuluokkiin, jotka ovat maksaneet hänelle palkkoja vuosina 2011 ja Eläkemeno jaetaan näiden yritysten kesken vuosien 2011 ja 2012 palkkojen suhteessa. Vuonna 2014 myönnetty eläke vaikuttaa vuosien 2016 ja 2017 maksuluokkiin. Vuosi Osuus eläkemenosta Yritys A ,60 % Yritys B ,40 % Kuntoutustuet ja -rahat eivät vaikuta maksuluokkaan. Jos kuntoutus ei kuitenkaan onnistu, vaan henkilö jää kuntoutustuen tai -rahan jälkeen työkyvyttömyyseläkkeelle, työkyvyttömyyseläkkeen eläkemeno kohdentuu yleensä sille työnantajalle, jonka palveluksessa työntekijä oli ennen kuntoutukseen johtanutta sairastumista. Tämä johtuu siitä, että työkyvyttömyyseläkkeen työkyvyttömyyden alkamispäivä on yleensä sama kuin kuntoutustuen tai -rahan työkyvyttömyyden alkamispäivä. Tästä syystä työsuhteen päättymisen ja eläkkeestä aiheutuvien kustannusten välinen aika voi olla pitkä. Kuva 3 Esimerkki maksuluokkaan vaikuttavasta eläkkeestä Työntekijä on töissä saakka yrityksessä A, sen jälkeen yrityksessä B Työntekijän työkyvyttömyys alkaa vuonna Kuntoutustuki myönnetään vuonna 2012 ja työkyvyttömyyseläke vuonna 2014 Yrityksille A ja B tulee maksuluokkaan vaikuttavaa eläkemenoa vuosina 2016 ja 2017 Kuntoutustuki kahdeksi vuodeksi Työkyvyttömyyseläke Yritys A Yritys B Sairauspäivärahoilla 2014 myönnetty työkyvyttömyyseläke vaikuttaa ensimmäisen kerran vuoden 2016 maksuluokkaan Työkyvyttömyyden alkaminen VARMA Tyel-maksu

10 5.2.4 Yritysjärjestelyiden vaikutus maksuluokkaan Uuden yrityksen maksuluokka on 4 vähintään kahden vuoden ajan. Jos yritys on syntynyt yritysjärjestelyn seurauksena, maksuluokka määräytyy luovuttavien yritysten tietojen perusteella. Esimerkiksi fuusiossa syntyneen uuden yrityksen maksuluokkaan vaikuttavat sulautuneiden yritysten työntekijöille myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet. Jos yritys on syntynyt liikkeenluovutuksen seurauksena, yrityksen maksuluokka määräytyy ns. laskennallisten riskisuhteiden perusteella. Ne vastaavat luovuttavan yrityksen maksuluokkaa. Laskennalliset tiedot korvautuvat vähitellen uuden yrityksen omilla riskisuhteilla. 5.3 Työttömyyseläkemaksu Vuodesta 2013 alkaen TyEL-maksussa ei ole enää peritty työttömyyseläkemaksua. Työttömyyseläkkeeseen ei ole oikeutta vuonna 1950 tai sen jälkeen syntyneillä. Pitkäaikaisesti työttömällä henkilöllä voi kuitenkin olla työttömyyseläkkeen sijasta oikeus työttömyysturvan lisäpäiviin. Suurilla työnantajilla on omavastuuta näistä kustannuksista. Omavastuumaksut perii Työttömyysvakuutusrahasto. Löydät lisätietoa työttömyysvakuutusrahaston perimistä maksuista osoitteesta Jos yritysjärjestely tapahtuu ennestään voimassa olevaan yritykseen, vaikuttavat luovuttavien yritysten tiedot ensimmäisen kerran vastaanottavan yrityksen vuoden 2015 maksuluokkaan. Jos haluat tarkempaa tietoa yritysjärjestelyn vaikutuksesta maksuluokkaan, ota yhteyttä Varman suuren yrityksen maksuasiantuntijaan. 10 VARMA Tyel-maksu 2014

11 5.4 Hoitokustannusosan alennus Yritys saa hoitokustannusalennusta, jos yrityksen Varmassa vakuutettu oma tai konsernin yhteenlaskettu palkkasumma on vähintään 5 miljoonaa euroa. Hoitokustannusosan alennus on sitä suurempi, mitä suurempi palkkasumma on. Suurimmillaan alennus on niillä yrityksillä, joiden Varmassa vakuutettu oma tai konsernin palkkasumma on yli 465 miljoonaa euroa. Tällöin hoitokustannusosan alennuksen määrä on 0,3121 % palkasta. Esimerkkejä hoitokustannusosan alennuksesta: 5.5 Maksutappio-osan alennus Yritys saa maksutappio-osan alennusta, jos yrityksen omavastuupalkka on yli 1,9365 miljoonaa euroa. Alennuksen suuruus on 0,15 % palkoista, kun yrityksen omavastuupalkka on 1, ,984 miljoonaa euroa 0,179 % palkoista, kun yrityksen omavastuupalkka on yli 30,984 miljoonaa euroa. Esimerkkejä maksutappio-osan alennuksesta: Työnantajan palkkasumma milj. euroa Hoitokustannusalennuksen määrä, euroa Työnantajan palkkasumma ja omavastuupalkka milj. euroa Maksutappio-osan alennuksen määrä, euroa Asiakashyvitys Asiakashyvitys on TyEL-maksuun annettava asiakaskohtainen alennus. Työeläkeyhtiön asiakkailleen jakamien asiakashyvitysten kokonaismäärään vaikuttavat työeläkeyhtiön vakavaraisuus, sijoitusten tuotot ja hoitokustannusylijäämä. Tämä asiakashyvityksen kokonaismäärä jaetaan Varman asiakkaiden kesken heidän maksamiensa TyEL-maksujen ja niistä kertyneiden rahastojen perusteella. Asiakashyvitystä maksetaan myös työeläkeyhtiötä vaihtaneille asiakkaille kolmelta vuodelta vakuutuksen päättymisen jälkeen. Tällöin edellytyksenä on, että eläkerahastoa on kertynyt vähintään euroa. Eläkeyhtiöiden arvioitu asiakashyvitys vuonna 2014 on keskimäärin 0,4 % palkoista. VARMA Tyel-maksu

12 6 Konsernikohtaisen vakuutusmaksun laskeminen Konserni voi valita TyEL-maksujen normaalin laskentatavan sijaan myös konsernikohtaisen laskentatavan (konsernitekniikka). Tämä on mahdollista, jos konserniin kuuluvien yritysten omavastuupalkat ovat pysyvästi vähintään 30,984 miljoonaa euroa. Konsernikohtaisessa laskentatavassa kaikkien konserniin kuuluvien yritysten maksut lasketaan samalla tavalla kuin ne lasketaan yli 30,984 miljoonan omavastuupalkan omaavilla yrityksillä. Tällöin maksuluokan vaikutus lasketaan kokonaan kunkin yrityksen oman maksuluokan mukaan maksutappio-osan alennus on suurin mahdollinen eli 0,179 % palkoista Konsernitekniikkaan siirtyminen kannattaa, jos konserniin kuuluvien yritysten maksuluokat ovat pysyvästi perusmaksuluokkaa 4 alhaisempia. Konsernitekniikkaan liitetään kaikki konserniin kuuluvat yritykset. Alle euron omavastuupalkan omaavat yritykset voivat kuitenkin jäädä konsernitekniikan ulkopuolelle. Konsernitekniikkaan sitoudutaan vähintään viideksi vuodeksi. Konsernitekniikan soveltamisesta tehdään erillinen sopimus Varman kanssa. Lisätietoa saat Varman suuren yrityksen maksuasiantuntijalta. 12 VARMA Tyel-maksu 2014

13 7 TyEL-maksujen maksaminen Työnantaja sopii Varman kanssa siitä, ilmoittaako se palkat vuosittain vai kuukausittain. Jos työnantaja ilmoittaa palkat vuosittain, työnantaja on vuosi-ilmoittaja. Kuukausittain ilmoittavaa yritystä kutsutaan kuukausi-ilmoittajaksi. Vuosi-ilmoittaja maksaa ennakkomaksut 1 12 erässä. Kuukausi-ilmoittaja maksaa ennakkomaksut palkanmaksukuukautta seuraavana kuukautena. Vuoden 2014 lopullinen maksu lasketaan vuoden 2015 keväällä. Kuva 4: Vuosi-ilmoittajan TyEL-maksu Vuosi-ilmoittajan TyEL-maksu Ennakkovakuutusmaksut perustuvat arvioituun vuosipalkkasummaan. Arvio vuosipalkkasummasta kannattaa pitää ajan tasalla ja ilmoittaa muutoksista. Alkuvuodesta ennakkomaksuissa huomioidaan arvioitu hyvitys ja Varman tilinpäätöksen valmistuttua lopullinen hyvitys. Omavastuisilla työnantajilla ennakkomaksuissa huomioidaan myös maksuluokan vaikutus ja maksutappioalennus. Ennakkomaksuille hyvitetään korkoa lopullisen laskennan eräpäivään. Ennakkomaksutiedote Vuosi-ilmoituksen perusteella lasketaan lopullinen vakuutusmaksu, jota verrataan ennakkomaksuihin Vuosilaskelma Ennakkomaksut Vuosi-ilmoitus Viimeistään Ilmoitetaan vuoden 2014 toteutuneet palkat. Lopullinen maksu Ennakkomaksut korkoineen suuremmat kuin lopullinen maksu korkoineen: erotus hyvitetään seuraavaksi erääntyvässä laskussa. Ennakkomaksut korkoineen eivät riitä: erotus laskutetaan (eräpäivä viimeistään ). Lopullisessa maksussa huomioidaan myös hoitokustannusosan alennus. Kuva 5: Kuukausi-ilmoittajan TyEL-maksu Kuukausi-ilmoittajan TyEL-maksu Vuosilaskennassa huomioidaan mm. asiakashyvitys Vuosilaskelma Ennakkomaksut Lasketaan kuukausittaisten ansioilmoitusten perusteella. Perustuvat todellisiin palkkoihin. Vuosi-ilmoitusta ei tarvita. Alkuvuodesta ennakkomaksuprosentissa huomioidaan arvioitu hyvitys ja Varman tilinpäätöksen valmistuttua lopullinen hyvitys. Omavastuisilla työnantajilla ennakkomaksuprosentissa huomioidaan lisäksi maksuluokan vaikutus ja maksutappioalennus. Ennakkomaksuille hyvitetään korkoa lopullisen laskennan eräpäivään. Lopullinen maksu Ennakkomaksut korkoineen suuremmat kuin lopullinen maksu korkoineen: erotus palautetaan asiakkaan ilmoittamalle tilille. Ennakkomaksut korkoineen eivät riitä: erotus laskutetaan (eräpäivä viimeistään ). Lopullisessa maksussa huomioidaan myös hoitokustannusosan alennus. VARMA Tyel-maksu

14 7.1 Ennakkomaksu Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa TyEL-maksuprosentit kullekin vuodelle edellisen vuoden joulukuussa, minkä jälkeen Varmassa määritellään ennakkomaksut vuosi-ilmoittajille. Vuoden 2014 vuosi-ilmoittajien ennakkomaksujen perusteena olevat ansiot on arvioitu vuoden 2013 työsuhdetietojen ja työntekijöiden vuoden 2012 palkkojen perusteella ellei työnantaja ole ilmoittanut omaa arviotaan vuoden 2014 ennakkomaksupalkkasummasta. Työnantajan kannattaa ilmoittaa arvioimansa ennakkomaksupalkkasumma Varmaan, jotta lopullisessa maksussa ei tulisi suuria tarkistusmaksuja. Ennakkomaksuissa on alkuvuodesta huomioitu asiakashyvityksen määrä ennakoidun suuruisena ja Varman tilinpäätöksen valmistuttua lopullisen suuruisena. Lisäksi omavastuisilla työnantajilla on huomioitu maksutappioalennus ja maksuluokan vaikutus vakuutusmaksuun. Ennakkomaksuissa ei ole otettu huomioon hoitokustannusosan alennusta. Kuukausi-ilmoittaja maksaa ennakkomaksut palkanmaksukuukautta seuraavana kuukautena edellisen kuukauden aikana maksettujen palkkojen perusteella. Ennakkomaksuille hyvitetään korkoa lopullisen laskennan eräpäivään. Vuonna 2014 perustekorko on 4,50 % ajalta Lopullinen maksu ja tarkistusmaksu Lopullinen vakuutusmaksu lasketaan vuosilaskennassa seuraavan vuoden keväällä. Jos ennakkomaksut korkoineen ovat pienemmät kuin lopullinen maksu korkoineen, erotus veloitetaan työnantajalta tarkistusmaksuna. Päinvastaisessa tapauksessa syntynyt saldo käytetään korkoineen maksamattomiin vakuutusmaksuihin tai tuleviin ennakkomaksueriin. Tarkistusmaksua syntyy seuraavien syiden vuoksi: todelliset palkat eroavat ennakkomaksuissa arvioiduista palkoista hoitokustannusosan alennus huomioidaan vasta lopullisessa maksussa maksuluokan vaikutus eroaa ennakoissa arvioidusta, koska työntekijöiden ikärakenne on muuttunu Työnantaja saa halutessaan arvion tulevan tarkistusmaksun määrästä tilinpäätöstään varten. Pienet työnantajat voivat tehdä arvion itse Varman verkkopalvelussa varma.fi. Suurille työnantajille lähetämme sen automaattisesti. Jotta arvio olisi mahdollisimman tarkka, pyydämme teitä ilmoittamaan kuluneen vuoden tarkennetun palkkasumman joulukuussa Varmaan ennen arvioiden tekemistä. 14 VARMA Tyel-maksu 2014

15 8 Miten TyEL-maksuissa voi säästää? 8.1 Yritys voi vaikuttaa työkyvyttömyyseläkemaksuihin Suuri yritys voi vaikuttaa TyEL-maksuihin eniten parantamalla työntekijöiden työhyvinvointia ja käyttämällä ammatillista kuntoutusta, koska jokainen suuren yrityksen työntekijän pysyvä työkyvyttömyyseläke vaikuttaa maksuluokkaan ja sitä kautta työkyvyttömyyseläkemaksuun. Lue lisää työhyvinvoinnin kehittämisestä Varman Työhyvinvointi -sivuilta. Löydät lisätietoa kuntoutuksesta Varman Työssä jatkaminen -sivuilta. 8.2 Hoitokustannusosan alennuksen maksimointi Hoitokustannusosan alennus on sitä suurempi, mitä suurempi on konsernin Varmassa vakuutettujen yritysten yhteenlaskettu palkkasumma. Jos osa konsernin yrityksistä on vakuutettu toisessa eläkeyhtiössä, ei niiden palkkoja huomioida. Tästä syystä konsernin kaikki yritykset kannattaa vakuuttaa Varmassa. 8.3 Konsernitekniikan käyttö Jos konserniin kuuluvien yritysten omavastuupalkat ovat pysyvästi vähintään 30,984 miljoonaa euroa, voi konserni valita konsernikohtaisen laskentatekniikan normaalitekniikan sijaan. Konsernitekniikkaan siirtyminen kannattaa, jos konserniin kuuluvien yritysten maksuluokat ovat perusmaksuluokkaa 4 alhaisempia. VARMA Tyel-maksu

16 9 Palveluksessanne TyEL-vakuuttamis- ja maksuasioissa Sinua auttavat: TyEL-vakuuttaminen, ennakkomaksut ja pienen yrityksen maksut Työnantajan neuvonta TyEL-ansiot Vuosilaskelmat Perintä ja maksuaikasopimukset Asiakashyvitykset Suuren yrityksen työkyvyttömyyseläkkeen maksuluokka yritysjärjestelyn vaikutus TyEL-maksuun konsernitekniikka hoitokustannusosan alennus maksutappio-osan alennus Markku Jääskö Ossi Kuokka Henna Kihniä

17 Varman asiakkaan edut Varmassa hoidat työeläkeasiasi helposti ja itsellesi sopivalla tavalla. Käytössäsi ovat Varman laaja asiantuntemus ja monipuoliset palvelumme. Vaivattomimmin hoidat vakuutusasiasi verkkopalvelussamme osoitteessa Kirjautuneen palvelu Yrittäjänä ja työnantajana saat käyttöösi varma.fi:n kirjautuneen palvelun, jossa voit hoitaa työsuhde- ja ansioilmoitukset tulostaa maksu- ja työtulotodistuksia muuttaa ennakkopalkkasummaa ja yrittäjän työtuloa pyytää maksuaikaa vakuutusmaksuille tarkistaa ajantasaiset tiedot vakuutuksestasi ja sen maksutilanteesta päivittää vakuutus- ja yhteystietoja lähettää tietoturvattua sähköpostia Varmaan. Henkilöasiakkaana voit kirjautuneen palvelussa tarkistaa työeläkeotteesi tai laskea arvioita tulevan eläkkeesi määrästä. Verkkolaskutus Verkkolaskutus on yrittäjälle ja työnantajalle kustannustehokas vaihtoehto, joka poistaa turhat työvaiheet ja tehostaa laskujen käsittelyä. Pesti-palvelu Pesti-palvelu on hyvä työväline työnantajalle, joka työllistää vain tilapäisesti. Pestin avulla hoidat tilapäisten työntekijöittesi työeläkevakuuttamisen kätevästi. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma puhelin postiosoite: PL 1, VARMA Käyntiosoite: Salmisaarenranta 11, Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: Internet: 1564/12.11 Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointipalvelut tukee työhyvinvoinnin kehittämistä tarjoamalla asiakkaillemme työvälineitä työhyvinvoinnin arvioimiseen ja kehittämiseen valmennusta ja konsultaatiota. Työeläkekuntoutus Työeläkekuntoutuksella voidaan tukea työntekijää tai yrittäjää jatkamaan työelämässä sairaudesta huolimatta. Ulkomaanpalvelut Ulkomaanpalvelut neuvoo kaikissa ulkomaantyön vakuuttamista ja sosiaaliturvaa koskevissa asioissa. Rahoituspalvelut Rahoituspalvelut tarjoaa yrityksille monipuolisia rahoitusvaihtoehtoja erilaisiin investointija käyttöpääomatarpeisiin. Toimitilat ja vuokra-asunnot Toimitilaa tai vuokra-asuntoa etsivälle Varma tarjoaa laajan valikoiman vuokrattavaa liike-, toimisto-, teollisuus-, varastoja logistiikkatilaa sekä vuokra-asuntoja. Hyvää työtä -lehti Asiakkaana saat Hyvää työtä-lehden, josta voit lukea työelämään, yrittäjyyteen ja vakuuttamiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Käy tutustumassa palveluihimme tarkemmin osoitteessa

18 1707/1.14 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma postiosoite: PL 1, VARMA Käyntiosoite: Salmisaarenranta 11, Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: Internet:

Sisällysluettelo. 1 Hyvä lukija. 2 Mitä TyEL-maksulla saa? 2 VARMA Tyel-maksu 2015 VARMA Tyel-maksu

Sisällysluettelo. 1 Hyvä lukija. 2 Mitä TyEL-maksulla saa? 2 VARMA Tyel-maksu 2015 VARMA Tyel-maksu TyEL-maksu 2015 Sisällysluettelo 1 Hyvä lukija 1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4 3.1 Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu vuonna 2015...

Lisätiedot

SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2017 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS

SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2017 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS VAKUUTUSMAKSUOPAS 2017 VAKUUTUSMAKSUOPAS 2017 01 Tietoa TyEL-maksun eri osista ja siitä, mihin varoja käytetään Vanhuuseläkeosalla kustannetaan se osa vanhuuseläkkeestä, joka rahastoidaan eli sijoitetaan

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS 16.1.2015 Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI Tarjouksen numero S0353-20150114-122307451 VAKUUTUSTARJOUS Kiitos tarjouspyynnöstänne. Tarjoamme yrityksellenne vakuutusturvaa seuraavasti:

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallintopäivä

Talous- ja palkkahallintopäivä Talous- ja palkkahallintopäivä 2016 TyEL-ajankohtaista TyEL-tunnusluvut vuodelle 2017 Tilapäinen työnantaja 25,1 % Sopimustyönantaja 25,1 % Palkkasumma alle tai ei vakinaisia työntekijöitä 8 334 / 6 kk

Lisätiedot

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät.

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Viabek tuntee liikennepalvelualojen eläkevakuuttamisen Eläkekassa Viabek voi palvella mm. seuraavien toimialojen

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

TYEL-MAKSU JA TYÖKYKY KULKEVAT KÄSI KÄDESSÄ 3

TYEL-MAKSU JA TYÖKYKY KULKEVAT KÄSI KÄDESSÄ 3 SUURTYÖNANTAJAN TYEL-MAKSU 2017 1 SISÄLLYS TYEL-MAKSU JA TYÖKYKY KULKEVAT KÄSI KÄDESSÄ 3 NÄIN TYEL-MAKSUNNE MUODOSTUU 4 Työntekijäkin maksaa 5 Suurtyönantajana kuulutte maksuluokkaan 5 Työntekijöittenne

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 20.12.2004. Voimassa 1.1.20 Perusteen 13.6.2003 voimaantulosäännös Voimaantulo

Lisätiedot

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt valtion eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji Kaikki eläkeasiat,

Lisätiedot

Eläkeinfo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi

Eläkeinfo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi Eläkeinfo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi Kevan verkkopalvelut henkilöasiakkaille Omat eläketietosi palvelu tällä hetkellä: Kevan laskurit ovat auenneet

Lisätiedot

MILLOIN TYÖSKENTELY VAKUUTETAAN?

MILLOIN TYÖSKENTELY VAKUUTETAAN? MILLOIN TYÖSKENTELY VAKUUTETAAN? 4.5.2016 1 SISÄLTÖ Milloin työskentely vakuutetaan? Yrittäjän YEL-vakuuttaminen Työntekijän TyEL-vakuuttaminen Eläkevaihtoehdot 2 TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄN TOIMIJAT Sosiaali-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 119/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän eläkelain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjän eläkelakia. Muutos

Lisätiedot

Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt kunta-alan eläkejärjestelmää koskevat eläkeja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji

Lisätiedot

Eläkeasiat muutostilanteessa. jorma.rautakoski@keva.fi

Eläkeasiat muutostilanteessa. jorma.rautakoski@keva.fi Eläkeasiat muutostilanteessa jorma.rautakoski@keva.fi Henkilöstön siirtyminen Muutoksella ei ole vaikutusta siirtyvän henkilöstön eläketurvaan, jos toimintoa hoitavat henkilöt siirretään kunnasta välittömästi

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta

Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta 22.10.2014 Sivu 1 Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta Olen vanhuuseläkkeellä. Vaikuttaako lakimuutos eläkkeeseeni? Miten käy perhe-eläkkeen ja hautausavustuksen? Lakimuutos

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) 140 :n 1 momentissa tarkoitetun valtion osuuden lopullinen määrä vuodelta

Yrittäjän eläkelain (YEL) 140 :n 1 momentissa tarkoitetun valtion osuuden lopullinen määrä vuodelta Selvits Sosiaali- ja tervesministeriö Vakuutusosasto PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Yrittäjän eläkelain (YEL) 140 :n 1 momentissa tarkoitetun valtion osuuden lopullinen määrä vuodelta Eläketurvakeskuksen selvitksen

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta. Lomaketta voi myös käyttää

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1. Sisällysluettelo

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1. Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Rekisteröinnin aloitus 3. Yrityksen rekisteröinti 4. Työsuhde-etujen valinta ja käyttöönoton määrittely 5. Käyttöönotettavien etujen määrittely (seteliasetukset) 5.1. Jatkuva

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 2011

Eteran osavuosiraportti 2011 Eteran osavuosiraportti 2011 Tiivistelmä tunnusluvuista 1.1. 30.6.2011 1.1. 30.6.2010 1.1. 31.12.2010 Vakuutusmaksutulot, milj. 276 249 570 Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin, milj. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017

TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017 TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017 Eläkeikä nousee asteittain Työssä jatkamista palkitaan Eläkekarttumat yhtenäistyvät Työuraeläke tulee käyttöön Eläkkeen voi ottaa 1 osittaisena KEITÄ TYÖELÄKEUUDISTUS

Lisätiedot

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokooma 20.2.2017 Viimeisin perustemuutos vahvistettu 22.12.2016. 1 Perusteen 2.11.2015 voimaantulosäännös Voimaantulo Poikkeussäännös

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu

Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu Yliopistosairaanhoitopiirien sihteeripäivät Finlandiatalo 27.5.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi 25.5.2016 2 Kevan neuvontapalvelut henkilöasiakkaille

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa?

Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa? Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa? Tavoitteena on mahdollistaa työuran jatkaminen terveydellisistä rajoitteista huolimatta Ammatillisen kuntoutuksen eri toimijat

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) 182 :N MUKAINEN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON MAKSU VUODELTA

TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) 182 :N MUKAINEN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON MAKSU VUODELTA Suunnitteluosasto 19.8.2011 1 (5) TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) 182 :N MUKAINEN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON MAKSU VUODELTA 2010 1 Yleistä TyEL 182 :n mukaan Työttömyysvakuutusrahaston on suoritettava Eläketurvakeskukselle

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 238 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2010-1542 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Avainluvut 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 889,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 031,6 979,5 889,7 780,8

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa)

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa) 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan omavastuuajan

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS Dnro 3/30/2010 Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010 Valtiokonttori on 15.1.2010 hyväksynyt nämä laskuperusteet noudatettavaksi laskettaessa valtion eläkelaissa tarkoitettuja työnantajan

Lisätiedot

Pajayrittäjä, vakuuta työskentelysi oikein!

Pajayrittäjä, vakuuta työskentelysi oikein! Pajayrittäjä, vakuuta työskentelysi oikein! Yrittäjän eläkelain mukaan henkilö, joka tekee ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa, on yrittäjä. Yrittäjänä työskentelevän henkilön täytyy hoitaa vakuutusturvansa

Lisätiedot

Haluatko parempaa tuottoa rahoillesi?

Haluatko parempaa tuottoa rahoillesi? Sijoitusvakuutus Haluatko parempaa tuottoa rahoillesi? Mandatum Lifen Sijoitusvakuutus sopii hyvin sekä omasta että läheisten taloudellisesta turvasta huolehtimiseen, kertyneiden varojen pitkäaikaiseen

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Sisältö Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työeläkevakuuttaminen Miksi eläkeuudistus 2017 tehtiin? Työeläkkeen laskemisen

Lisätiedot

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet-sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille Turvallisuutta läpi elämän Astuu voimaan 1.6.2016 1 Agrian kissavakuutus antaa turvaa koko elämän ajan Agrian kissavakuutukset ovat kaikille kissoille; olivatpa ne

Lisätiedot

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Lapin liitto ja Suomen Kuntaliitto Kuntapäivä, Pyhätunturi 24.9.2013 Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Pekka Alanen Keva Keva Tänään työssä hyvän huomisen puolesta KuEL

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

HE 130/2016 vp. Samalla esityksessä ehdotetaan tehtäväksi muutamia teknisluonteisia tarkistuksia työeläkelakeihin.

HE 130/2016 vp. Samalla esityksessä ehdotetaan tehtäväksi muutamia teknisluonteisia tarkistuksia työeläkelakeihin. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työntekijän eläkelain, julkisten alojen eläkelain, työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Tilinpäätöskalvot

Tilinpäätöskalvot Tilinpäätöskalvot 2014 26.2.2014 Tuloslaskelma milj. euroa 2014 2013 Maksutulo 5 171 5 050 Eläkemeno -4 361-4 141 RAHOITUSKATE 811 908 Sijoitusten nettotuotto 3 376 2 629 Lakisääteiset nettomaksut -7-7

Lisätiedot

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4 Liite 1.1 Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, 1) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % Liikevaihto,

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

Tilinpäätöskalvot 2011

Tilinpäätöskalvot 2011 Tilinpäätöskalvot 2011 Tuloslaskelma 2011 2010 Maksutulo 4 545 4 327 Eläkemeno -3 524-3 306 RAHOITUSKATE 1 021 1 021 Sijoitusten nettotuotto -446 3 125 Lakisääteiset maksut, nettotoimintakulut ja poistot

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016)

Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016) Esikuntapalvelut Lausunto 18.5.2016 Kela 1/29/2016 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

Kertoimien laskentakaava on seuraava:

Kertoimien laskentakaava on seuraava: Muistio 1 (7) Kertasuorituskertoimet 1.1.2017 alkaen Sisällys 1 Yleistä kertasuorituksista 2 Lapseneläkkeen kertasuorituskertoimet 1 Yleistä kertasuorituksista... 1 2 Lapseneläkkeen kertasuorituskertoimet...

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Melan vuosi Asiakkaat. Asiakkaat Toimitusjohtajan katsaus Toiminta Talous Henkilöstö

Melan vuosi Asiakkaat. Asiakkaat Toimitusjohtajan katsaus Toiminta Talous Henkilöstö Mela hoitaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien lakisääteistä eläke- ja tapaturmavakuuttamista sekä vastaa maatalouslomituksen toimivuudesta. Asiakkaat Melalla oli vuoden lopussa 75 919 MYEL-vakuutettua

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1 1. Yleistä 2. Rekisteröinnin aloitus 3. Yrityksen rekisteröinti 4. Työsuhde-etujen valinta ja jakotavan määrittely 5. Käyttöönotettavien etujen määrittely (seteliasetukset) 5.1. Automaattinen jako 5.2.

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2016

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2016 YRITTÄJÄN OPAS 2016 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

SISÄLLYS. Parempaa elämää, ole hyvä... 5

SISÄLLYS. Parempaa elämää, ole hyvä... 5 TYÖNANTAJAN TYEL-VAKUUTTAMINEN 2016 SISÄLLYS Parempaa elämää, ole hyvä... 5 Työntekijälle TyEL-vakuutus... 7 Milloin?... 7 Kenelle?... 8 Huolehdi muustakin sosiaaliturvasta... 10 Kun olet tilapäinen työnantaja...

Lisätiedot

Omat eläketietosi - Kevan info 2012

Omat eläketietosi - Kevan info 2012 Omat eläketietosi - Kevan info 2012 1 Ohjelma 18.00 Tilaisuuden avaus Kevan esittely ja ajankohtaiset palvelut Työeläkeote Omat eläketietosi palvelu Joustavasti eläkkeelle Vanhuuseläke, varhennettu vanhuuseläke

Lisätiedot

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014 Mandatum Life Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014 Suomi-yhtiöstä 30.12.2014 siirtyneen ryhmäeläkevakuutuskannan asiakashyvityksen vuodelta 2014 on päättänyt Suomi-yhtiö.

Lisätiedot

Työeläkekoulu 2016 SAK AKAVA STTK SAK AKAVA STTK

Työeläkekoulu 2016 SAK AKAVA STTK SAK AKAVA STTK Työeläkekoulu 2016 ELÄKEUUDISTUS 2017: NEUVOTTELUJEN LÄHTÖKOHDAT Rahoitus Tulevien vuosien eläkemaksut Riittävä maksutaso Julkisten alojen eläkkeiden rahoitus Eläketurvan sisältö Ikärajat ja varhaiseläkejärjestelyt

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Työeläkelaitoksen mahdollisuudet osatyökykyisen työssä jatkamiseksi.

Työeläkelaitoksen mahdollisuudet osatyökykyisen työssä jatkamiseksi. Työeläkelaitoksen mahdollisuudet osatyökykyisen työssä jatkamiseksi Aiheet Jukka Kivekäs 1. Työkyvyttömyys vähenee 2. Työkyvyttömyyden arvioinnista 3. Osatyökyvyttömyyseläkkeet 4. Työeläkekuntoutus 5.

Lisätiedot

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA Erkki Pekkarinen Varma on keskinäinen ja itsenäinen Varma on keskinäinen eli asiakkaidensa omistama yhtiö Päätösvaltaa Varmassa käyttävät kaikki, jotka maksavat

Lisätiedot

Työeläkekuntoutus hakemukset, kuntoutujat, kustannukset, tulos

Työeläkekuntoutus hakemukset, kuntoutujat, kustannukset, tulos Työeläkekuntoutus 2015 hakemukset, kuntoutujat, kustannukset, tulos Työeläkekuntoutus 2015 Hakemukset, päätökset Päivitetty 20.6.20/ Eläketurvakeskus Hakemukset, päätökset vuosina 1992 2015 (ei sisällä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

TALOUS- JA PALKKAHALLINTO- PÄIVÄ 2015

TALOUS- JA PALKKAHALLINTO- PÄIVÄ 2015 TALOUS- JA PALKKAHALLINTO- PÄIVÄ 2015 Koulutusvähennys Eteran talous- ja palkkahallintopäivä oikeuttaa koulutusvähennykseen yrityksen verotuksessa Voit tilata osallistumistodistuksen eija.tuononen@etera.fi

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS

AMMATILLINEN KUNTOUTUS AMMATILLINEN KUNTOUTUS Ammatillinen kuntoutus auttaa jatkamaan työssä Työkyvyn heikkeneminen voi estää työskentelysi jossain vaiheessa työuraa. Tällöin ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

36 Eläkevelvoitteet - TILINPÄÄTÖS

36 Eläkevelvoitteet - TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2012 1 36 Eläkevelvoitteet Lataa Excel Konserniyhtiöillä on erilaisia etuus- ja maksupohjaisia eläkejärjestelyjä kunkin toimintamaan paikallisten olosuhteiden ja käytäntöjen mukaisesti. Kyseiset

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 2,4 % Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset 15,6 % Vakavaraisuus 27,2 % TyEL-palkkasumma 1 612,3 milj. YEL-työtulo

Lisätiedot

Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki

Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Voimaantulo Julkisten alojen eläkelaki ( / ) tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Lakia sovelletaan eläkkeisiin,

Lisätiedot

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja evankelisluterilaisen kirkon eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Saapuneiden kirkon eläkehakemusten määrä eläkelajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji 2015 2014 Muutos,

Lisätiedot

Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä.

Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä. Säästösopimus Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä. Sijoittaminen on järkevä tapa vaurastua Mandatum Lifen Säästösopimus on aktiiviseen säästämiseen ja sijoittamiseen sopiva kapitalisaatiosopimus.

Lisätiedot

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Eläkeuudistuksen tavoitteet pidentää työuria ja myöhentää eläkkeelle siirtymistä työskentely tavoite-eläkeikään asti kannattaa turvata riittävät

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi.

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Sitoudumme noudattamaan Teknologiateollisuuden sääntöjä

Lisätiedot

Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana Anne Flak suunnittelija

Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana Anne Flak suunnittelija Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana 23.11.2016 Anne Flak suunnittelija Kuntoutusrahan myöntämisedellytykset Kuntoutuksella työelämätavoite Kuntoutuja on 16 67-vuotias Kuntoutus estää

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmä kuvina. Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta

Työeläkejärjestelmä kuvina. Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta Työeläkejärjestelmä kuvina Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta. 19.1.2017 Eläkejärjestelmä ja sen hallinto Sosiaalivakuutus vuonna 2015, 39 mrd. 3 Eläkevakuutuksesta

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta

Esityksen sisältö. Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta Esityksen sisältö Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta etera.fi/elakeuudistus etera.fi/pages/elakelaskuri-2017.aspx etera.fi/omaelake Työeläke

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE

TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE Kirsi Salo 12.12.2013 1(6) Arvoisa jäsenlaitos TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE 1. YLEISTÄ Tapaturmavakuutuslaitosten liiton kiertokirjeessä 18/2005 on kerrottu työtapaturmakorvaustietojen

Lisätiedot

Töihin ja työnhakuun ulkomaille

Töihin ja työnhakuun ulkomaille Töihin ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen 31.8.2010 Sisältö Yleiset edellytykset Töihin ulkomaille Hakemuksesta Suomeen sosiaaliturvaan kuuluminen edellytykset Hakemuksetta Suomen sosiaaliturvaan kuluminen

Lisätiedot

Budjetointiohje vuoden 2014 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2015-2016

Budjetointiohje vuoden 2014 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2015-2016 BUDJETOINTIOHJE 1 (6) Budjetointiohje vuoden 2014 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2015-2016 Yleistä arvioinnin taustaa Tässä ohjeessa on käsitelty kattavasti kaikkia maksuluokkia koskevat asiat yhdessä

Lisätiedot

KORVAUSHAKEMUS Luoton takaisinmaksuturva Työttömyys

KORVAUSHAKEMUS Luoton takaisinmaksuturva Työttömyys Financial Insurance Company Limited, Y-tunnus 1067708-2 HENKILÖTIEDOT Korvauksenhakija täyttää Vakuutetun suku- ja etunimet Vakuutusyhtiö täyttää 1 (5) Alkaa Päättyy Laji Vahinkonumero Lähiosoite Postinumero

Lisätiedot

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen.

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen. YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen. YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET 1

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot KIRJANPITO 22C00100 Luento 5b: Henkilöstömenot KULULAJIKOHTAINEN KAAVA (KPA 1:1 ) LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

PAREMPAA ELÄMÄÄ, OLE HYVÄ 3

PAREMPAA ELÄMÄÄ, OLE HYVÄ 3 NÄIN HUOLEHDIT TYÖNTEKIJÄSI ELÄKETURVASTA 2017 1 SISÄLLYS PAREMPAA ELÄMÄÄ, OLE HYVÄ 3 TYÖNTEKIJÄLLE TYEL-VAKUUTUS 4 Milloin? 4 Kenelle? 5 Huolehdi muustakin sosiaaliturvasta 6 Kun olet tilapäinen työnantaja

Lisätiedot

Eläketurvakeskus Muistio 1 (7)

Eläketurvakeskus Muistio 1 (7) Eläketurvakeskus Muistio 1 (7) Työeläkkeiden indeksointi ansiotason kasvun perusteella Tässä muistiossa esitetään Eläketurvakeskuksen päivitetty arvio kansalaisaloitteen mukaisen indeksimuutoksen kustannusvaikutuksista.

Lisätiedot

VTS 172 KOEKYSYMYKSET JA MALLIVASTAUKSET TYÖELÄKEVAKUUTUS

VTS 172 KOEKYSYMYKSET JA MALLIVASTAUKSET TYÖELÄKEVAKUUTUS VTS 172 KOEKYSYMYKSET JA MALLIVASTAUKSET TYÖELÄKEVAKUUTUS Kysymys 1: Lailasta on alkanut pitkän työuran jälkeen tuntua siltä, että voisi hiljalleen keventää työtaakkaansa. Lailan vakiintunut kokoaikatyön

Lisätiedot

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Kun sairastat -sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot