1 Hyvä lukija Mitä TyEL-maksulla saa? Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4"

Transkriptio

1 TyEL-maksu 2014

2 Sisällysluettelo 1 Hyvä lukija Mitä TyEL-maksulla saa? Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja? Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu vuonna Sopimustyönantaja Työnantajan koko vaikuttaa sopimustyönantajan vakuutusmaksun määräytymistapaan Pienen yrityksen TyEL-maksu vuonna Suuren yrityksen TyEL-maksu vuonna Työntekijöiden TyEL-maksu vuonna TyEL-maksun muodostuminen Maksu TyEL-palkkasummasta Työkyvyttömyyseläkkeen maksuluokan vaikutus Maksuluokka vuonna Työkyvyttömyyseläkemaksu vuonna Milloin työnantajalle tulee maksuluokkaan vaikuttavaa eläkemenoa? Yritysjärjestelyiden vaikutus maksuluokkaan Työttömyyseläkemaksu Hoitokustannusosan alennus Maksutappio-osan alennus Asiakashyvitys Konsernikohtaisen vakuutusmaksun laskeminen TyEL-maksujen maksaminen Ennakkomaksu Lopullinen maksu ja tarkistusmaksu Miten TyEL-maksuissa voi säästää? Yritys voi vaikuttaa työkyvyttömyyseläkemaksuihin Hoitokustannusosan alennuksen maksimointi Konsernitekniikan käyttö Palveluksessanne VARMA Tyel-maksu 2014

3 1 Hyvä lukija Työeläkkeet kustannetaan työnantajien ja työntekijöiden vakuutusmaksuilla. Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaiset vakuutusmaksut lasketaan työntekijöiden palkkasumman perusteella. Palkkojen lisäksi suurilla yrityksillä TyELmaksuun vaikuttavat myös työntekijöiden työkyvyttömyyseläkkeet. TyEL-maksu määräytyy samalla tavalla kaikissa työeläkeyhtiöissä. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittain maksun perusteet ja käytettävän perustekoron. 2 Mitä TyEL-maksulla saa? TyEL-maksulla maksetaan vanhuuseläkkeet osa-aikaeläkkeet työkyvyttömyyseläkkeet kuntoutustuet kuntoutusrahat perhe-eläkkeet Lisäksi TyEL-maksulla kustannetaan eläkkeiden indeksija kuntoutuskorotukset. TyEL-maksulla kustannetaan myös saamatta jääneistä työeläkemaksuista syntyneet maksutappiot, työeläkeyhtiön liikekulut ja työeläketoimintaan liittyvät lakisääteiset maksut. Noin viidesosa maksusta rahastoidaan tulevien vuosien eläkkeiden maksua varten, lopulla kustannetaan maksussa olevia eläkkeitä. VARMA Tyel-maksu

4 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja? TyEL-maksu määräytyy eri tavoin tilapäisellä työnantajalla pienellä sopimustyönantajalla ja suurella sopimustyönantajalla. 3.1 Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu vuonna 2014 Työnantaja on tilapäinen työnantaja, jos työnantajalla ei ole vakuutussopimusta eläkeyhtiön kanssa työnantaja palkkaa työntekijät määräaikaisiksi ja työntekijöiden palkkasumma on alle euroa puolessa vuodessa vuonna Tilapäisen työnantajan vakuutusmaksu on 24,20 % palkkasummasta vuonna Tilapäinen työnantaja ei saa asiakashyvityksiä. Tilapäisenä työnantajana hoidat työeläkevakuuttamisen kätevästi ilmoittamalla työsuhteet ja maksamalla samalla vakuutusmaksun Varman Pesti-verkkopalvelussa. Tämä maksu on lopullinen. Voit halutessasi tehdä myös vakuutussopimuksen Varman kanssa. 3.2 Sopimustyönantaja Sopimustyönantaja on tehnyt vakuutussopimuksen Varman kanssa Työnantajan koko vaikuttaa sopimustyönantajan vakuutusmaksun määräytymistapaan TyEL-maksun laskentatapa määräytyy yrityksen kahta vuotta aikaisemman vuoden palkkasumman eli omavastuupalkan perusteella. Vuonna 2014 yrityksen omavastuupalkka määritellään vuonna 2012 toteutuneen palkkasumman perusteella. Vuoden 2012 jälkeen toimintansa aloittaneen yrityksen omavastuupalkkana käytetään vakuutushakemuksessa ilmoitettua vuotuista palkkaa. Myös yritysjärjestelyt voivat vaikuttaa omavastuupalkan määräytymiseen. Palkkasummaan sisältyvät yrityksen Varmassa vakuutettujen työntekijöiden palkkojen lisäksi myös yrityksen muissa työeläkeyhtiöissä tai eläkesäätiöissä ja -kassoissa vakuutetut palkat. Jos yrityksen omavastuupalkka on alle 1,9365 miljoonaa euroa, se on vuonna 2014 TyEL:n mukaan pieni yritys. Suuren yrityksen omavastuupalkka on vähintään 1,9365 miljoonaa euroa. 4 VARMA Tyel-maksu 2014

5 3.2.2 Pienen yrityksen TyEL-maksu vuonna 2014 Pienen yrityksen vuoden 2014 TyEL-maksu muodostuu seuraavasti: Suuren yrityksen TyEL-maksu vuonna 2014 Suuren yrityksen vuoden 2014 TyEL-maksu muodostuu seuraavasti: % palkasta Maksu TyEL-palkkasummasta 24,20 Hoitokustannusosan alennus -0,3121 0,0 Asiakashyvitys vakuutuskohtainen % palkasta Maksu TyEL-palkkasummasta 24,20 Työkyvyttömyyseläkkeen maksuluokan vaikutus vakuutuskohtainen Hoitokustannusosan alennus - 0,3121 0,0 Maksutappio-osan alennus - 0,179 0,15 Asiakashyvitys vakuutuskohtainen Kohdassa 5 on selitetty yllä mainitut TyEL-maksun erät. 4 Työntekijöiden TyEL-maksu vuonna 2014 Työntekijät maksavat itse osan työeläkemaksusta. Vuonna 2014 työntekijän eläkemaksu on alle 53-vuotiaiden työntekijöiden osalta 5,55 % ja 53 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta 7,05 % palkasta. Työnantaja on vastuussa koko TyEL-maksusta Varmalle, joten jos työnantaja ei pidätä työntekijöiden eläkemaksua, se maksaa itse koko eläkemaksun. Työnantaja pidättää työntekijän osuuden palkanmaksun yhteydessä. VARMA Tyel-maksu

6 5 TyEL-maksun muodostuminen 5.1 Maksu TyEL-palkkasummasta Vuonna 2014 TyEL-maksu on 24,20 % palkoista. Tämän maksun suuruuteen ei vaikuta työntekijän ikä tai sukupuoli, vaan kaikkien työntekijöiden perusmaksu on samansuuruinen. 5.2 Työkyvyttömyyseläkkeen maksuluokan vaikutus Työkyvyttömyyseläkkeen maksuluokka vaikuttaa vain suurten työnantajien maksuun. Maksuluokan kautta työkyvyttömyysmaksuun vaikuttavat työntekijöille myönnetyt työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeet. Maksuluokka on sitä alempi, mitä pienempi yrityksen työntekijöille myönnetyistä työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutunut työkyvyttömyyseläkemeno on. Eläkemenolla tarkoitetaan työkyvyttömyyseläkkeestä (ilman indeksikorotuksia) syntyvää kustannusta vanhuuseläkkeeseen saakka. Suuren yrityksen työkyvyttömyysmaksuun vaikuttaa maksuluokan ohella myös yrityksen työntekijöiden ikärakenteen mukainen työkyvyttömyysperusmaksu. Maksunosien keskinäiseen painotukseen vaikuttaa yrityksen omavastuupalkka. Mitä suurempi yrityksen omavastuupalkka on, sitä suurempi merkitys maksuluokalla on työkyvyttömyysmaksuun Maksuluokka vuonna 2014 Yritykselle vuosittain määriteltävä työkyvyttömyyseläkkeen maksuluokka perustuu kahden aikaisemman vuoden tietoihin. Vuoden 2014 maksuluokan määrittelyä varten on vuosille 2011 ja 2012 laskettu riskisuhteet. Riskisuhde kuvaa yrityksen työntekijöille myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden menoa suhteessa keskimääräiseen työkyvyttömyyseläkemenoon. Eläkemenoon ei sisälly määräajaksi myönnettyjen eläkkeiden eli kuntoutustukien ja -rahojen kulut. Myöskään osatyökyvyttömyyseläkkeen muuttuminen täydeksi työkyvyttömyyseläkkeeksi ei vaikuta maksuluokkaan. Yrityksen keskimääräinen eläkemeno määritellään työkyvyttömyyseläkkeen perusmaksun perusteella. Keskimääräisessä eläkemenossa on huomioitu yrityksen ikärakenne, joten se, että työntekijöiden keski-ikä on korkea, ei tarkoita sitä, että maksuluokka olisi korkea. Yrityksen maksuluokka määräytyy riskisuhteiden keskiarvon perusteella. Mitä korkeampi keskiarvo on, sitä korkeampi on yrityksen maksuluokka ja sen perusteella määräytyvä työkyvyttömyyseläkemaksu. Työkyvyttömyyseläkkeen maksuluokan vaikutus on yrityksen työkyvyttömyyseläkemaksu vähennettynä TyEL:n keskimääräisellä työkyvyttömyysperusmaksulla. 6 VARMA Tyel-maksu 2014

7 Maksuluokka määräytyy riskisuhteiden keskiarvon perusteella seuraavasti: Kuva 1 Riskisuhteiden keskiarvo Maksuluokka Maksukerroin 5, ,50 4,00 4, ,50 3,00 3,99 9 3,50 2,50 2,99 8 2,75 2,00 2,49 7 2,25 1,50 1,99 6 1,75 1,20 1,49 5 1,35 0,80 1,19 4 1,00 0,50 0,79 3 0,65 0,20 0,49 2 0,35 alle 0,2 1 0,10 Maksuluokka 4 on perusluokka, jossa työkyvyttömyyseläkemaksu vastaa TyEL:n keskimääräisen työkyvyttömyyseläkemenon perusteella määriteltyä perusmaksua. Esimerkki yrityksen maksuluokan muodostumisesta: Vuosi 2011 Yrityksen työntekijöiden eläkemeno vuonna 2011 myönnetyistä eläkkeistä (A) Yrityksen ikärakenteeseen perustuva keskimääräinen eläkemeno (B) Riskisuhde vuodelta 2011 (C = A/B) 0,50 Vuosi 2012 Yrityksen työntekijöiden eläkemeno vuonna 2012 myönnetyistä eläkkeistä (D) Yrityksen ikärakenteeseen perustuva keskimääräinen eläkemeno (E) Riskisuhde vuodelta 2012 (F = D/E) 0,78 Suhdeluku, joka määrää maksuluokan (G = (C+F)/2) 0,64 Vuoden 2014 maksuluokka 3 Jos yrityksellä ei vuonna 2011 tai 2012 ole ollut voimassa olevaa työeläkevakuutusta tai yritys on ollut pieni, riskisuhde on 1. Vuonna 2011 pieneksi yritykseksi luokiteltiin ne yritykset, joiden omavastuupalkka oli alle euroa. Vuonna 2012 vastaava palkkasummaraja oli euroa. Yrityksen kaikkien samassa työeläkeyhtiössä hoidettujen vakuutusten maksuluokka on sama. Poikkeuksena tästä on erillinen vakuutus, jossa yritys voi halutessaan vakuuttaa palveluksessaan olevat osatyökykyiset henkilöt neljän kalenterivuoden ajan työsuhteen alkamisesta. Tämän vakuutuksen maksuluokka on 4. Jos yrityksen vakuutusturvaa hoitaa useampi työeläkeyhtiö, maksuluokka on eläkeyhtiökohtainen. Yrityksen siirtyessä työeläkeyhtiöstä toiseen yrityksen maksuluokka ei muutu. Vuoden 2014 maksuluokka on huomioitu jo yrityksen TyELennakkomaksuissa. VARMA Tyel-maksu

8 5.2.2 Työkyvyttömyyseläkemaksu vuonna 2014 Työkyvyttömyyseläkemaksu muodostuu osittain työntekijöiden ikärakenteen mukaisesta perusmaksusta ja osittain yrityksen oman maksuluokan mukaisesta maksusta. Maksunosien keskinäiseen painotukseen vaikuttaa yrityksen omavastuupalkka. Perusmaksu määräytyy työntekijöiden ikäjakauman perusteella ja vuonna 2014 se on keskimäärin 0,9 % palkoista. Vastaavasti mitä lähempänä yrityksen omavastuupalkka on 1,9365 miljoonaa euroa, sitä pienempi on maksuluokan vaikutus. Pienemmän yrityksen korkea maksuluokka ei siis tarkoita sitä, että maksun määrä moninkertaistuisi verrattuna alhaisemmassa maksuluokassa olevan yrityksen maksuun. Maksuluokan perusteella määräytyvä työkyvyttömyysmaksun osa lasketaan kertomalla perusmaksu yritykselle määritellyn maksuluokan mukaisella maksukertoimella (kts. kuva 1). Työkyvyttömyyseläkemaksu on siis sitä pienempi, mitä alempaan maksuluokkaan yritys kuuluu. Perusmaksun osuus pienenee ja maksuluokan mukaisen maksun osuus suurenee, kun yrityksen omavastuupalkka kasvaa 1,9365 miljoonasta eurosta 30,984 miljoonaan euroon. Kun yrityksen omavastuupalkka on vähintään 30,984 miljoonaa euroa, yrityksen työkyvyttömyyseläkemaksu muodostuu kokonaan maksuluokan mukaisesta maksusta. Kuva % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % perusmaksu yrityksen maksuluokan mukainen maksu 1,9365 M 30,984 M Palkkasummarajat Esimerkkejä työkyvyttömyyseläkemaksusta vuonna 2014 erikokoisilla yrityksillä: Palkkasumma 2,5 M 5,0 M 15,0 M 35,0 M Maksuluokkamaksun osuus 2 % 11 % 45 % 100 % Maksuluokka Työkyvyttömyysmaksu % % % % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 Yrityksen ikäjakauma vastaa TyEL:n keskiarvoa. 8 VARMA Tyel-maksu 2014

9 5.2.3 Milloin työnantajalle tulee maksuluokkaan vaikuttavaa eläkemenoa? Vuoden 2014 maksuluokkaan vaikuttavat vuosina 2011 ja 2012 toistaiseksi myönnetyt uudet työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeet. Vuoden 2015 maksuluokkaan taas vaikuttavat vuosina 2012 ja 2013 myönnetyt eläkkeet. Työntekijän työkyvyttömyyden alkamispäivä ratkaisee sen, minkä yrityksen maksuluokkaan työkyvyttömyyseläke vaikuttaa. Työkyvyttömyyseläkkeen eläkemeno jaetaan niiden yritysten kesken, jotka ovat maksaneet työntekijälle palkkoja työkyvyttömyyden alkamista edeltävinä kahtena kalenterivuonna. Eläkemenolla tarkoitetaan työkyvyttömyyseläkkeestä (ilman indeksikorotuksia) syntyvää kustannusta vanhuuseläkkeeseen saakka. Esimerkki: Henkilö on tullut työkyvyttömäksi vuonna Hänelle on myönnetty työkyvyttömyyseläke vuonna Tällöin työkyvyttömyyseläkkeen eläkemeno vaikuttaa niiden yritysten maksuluokkiin, jotka ovat maksaneet hänelle palkkoja vuosina 2011 ja Eläkemeno jaetaan näiden yritysten kesken vuosien 2011 ja 2012 palkkojen suhteessa. Vuonna 2014 myönnetty eläke vaikuttaa vuosien 2016 ja 2017 maksuluokkiin. Vuosi Osuus eläkemenosta Yritys A ,60 % Yritys B ,40 % Kuntoutustuet ja -rahat eivät vaikuta maksuluokkaan. Jos kuntoutus ei kuitenkaan onnistu, vaan henkilö jää kuntoutustuen tai -rahan jälkeen työkyvyttömyyseläkkeelle, työkyvyttömyyseläkkeen eläkemeno kohdentuu yleensä sille työnantajalle, jonka palveluksessa työntekijä oli ennen kuntoutukseen johtanutta sairastumista. Tämä johtuu siitä, että työkyvyttömyyseläkkeen työkyvyttömyyden alkamispäivä on yleensä sama kuin kuntoutustuen tai -rahan työkyvyttömyyden alkamispäivä. Tästä syystä työsuhteen päättymisen ja eläkkeestä aiheutuvien kustannusten välinen aika voi olla pitkä. Kuva 3 Esimerkki maksuluokkaan vaikuttavasta eläkkeestä Työntekijä on töissä saakka yrityksessä A, sen jälkeen yrityksessä B Työntekijän työkyvyttömyys alkaa vuonna Kuntoutustuki myönnetään vuonna 2012 ja työkyvyttömyyseläke vuonna 2014 Yrityksille A ja B tulee maksuluokkaan vaikuttavaa eläkemenoa vuosina 2016 ja 2017 Kuntoutustuki kahdeksi vuodeksi Työkyvyttömyyseläke Yritys A Yritys B Sairauspäivärahoilla 2014 myönnetty työkyvyttömyyseläke vaikuttaa ensimmäisen kerran vuoden 2016 maksuluokkaan Työkyvyttömyyden alkaminen VARMA Tyel-maksu

10 5.2.4 Yritysjärjestelyiden vaikutus maksuluokkaan Uuden yrityksen maksuluokka on 4 vähintään kahden vuoden ajan. Jos yritys on syntynyt yritysjärjestelyn seurauksena, maksuluokka määräytyy luovuttavien yritysten tietojen perusteella. Esimerkiksi fuusiossa syntyneen uuden yrityksen maksuluokkaan vaikuttavat sulautuneiden yritysten työntekijöille myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet. Jos yritys on syntynyt liikkeenluovutuksen seurauksena, yrityksen maksuluokka määräytyy ns. laskennallisten riskisuhteiden perusteella. Ne vastaavat luovuttavan yrityksen maksuluokkaa. Laskennalliset tiedot korvautuvat vähitellen uuden yrityksen omilla riskisuhteilla. 5.3 Työttömyyseläkemaksu Vuodesta 2013 alkaen TyEL-maksussa ei ole enää peritty työttömyyseläkemaksua. Työttömyyseläkkeeseen ei ole oikeutta vuonna 1950 tai sen jälkeen syntyneillä. Pitkäaikaisesti työttömällä henkilöllä voi kuitenkin olla työttömyyseläkkeen sijasta oikeus työttömyysturvan lisäpäiviin. Suurilla työnantajilla on omavastuuta näistä kustannuksista. Omavastuumaksut perii Työttömyysvakuutusrahasto. Löydät lisätietoa työttömyysvakuutusrahaston perimistä maksuista osoitteesta Jos yritysjärjestely tapahtuu ennestään voimassa olevaan yritykseen, vaikuttavat luovuttavien yritysten tiedot ensimmäisen kerran vastaanottavan yrityksen vuoden 2015 maksuluokkaan. Jos haluat tarkempaa tietoa yritysjärjestelyn vaikutuksesta maksuluokkaan, ota yhteyttä Varman suuren yrityksen maksuasiantuntijaan. 10 VARMA Tyel-maksu 2014

11 5.4 Hoitokustannusosan alennus Yritys saa hoitokustannusalennusta, jos yrityksen Varmassa vakuutettu oma tai konsernin yhteenlaskettu palkkasumma on vähintään 5 miljoonaa euroa. Hoitokustannusosan alennus on sitä suurempi, mitä suurempi palkkasumma on. Suurimmillaan alennus on niillä yrityksillä, joiden Varmassa vakuutettu oma tai konsernin palkkasumma on yli 465 miljoonaa euroa. Tällöin hoitokustannusosan alennuksen määrä on 0,3121 % palkasta. Esimerkkejä hoitokustannusosan alennuksesta: 5.5 Maksutappio-osan alennus Yritys saa maksutappio-osan alennusta, jos yrityksen omavastuupalkka on yli 1,9365 miljoonaa euroa. Alennuksen suuruus on 0,15 % palkoista, kun yrityksen omavastuupalkka on 1, ,984 miljoonaa euroa 0,179 % palkoista, kun yrityksen omavastuupalkka on yli 30,984 miljoonaa euroa. Esimerkkejä maksutappio-osan alennuksesta: Työnantajan palkkasumma milj. euroa Hoitokustannusalennuksen määrä, euroa Työnantajan palkkasumma ja omavastuupalkka milj. euroa Maksutappio-osan alennuksen määrä, euroa Asiakashyvitys Asiakashyvitys on TyEL-maksuun annettava asiakaskohtainen alennus. Työeläkeyhtiön asiakkailleen jakamien asiakashyvitysten kokonaismäärään vaikuttavat työeläkeyhtiön vakavaraisuus, sijoitusten tuotot ja hoitokustannusylijäämä. Tämä asiakashyvityksen kokonaismäärä jaetaan Varman asiakkaiden kesken heidän maksamiensa TyEL-maksujen ja niistä kertyneiden rahastojen perusteella. Asiakashyvitystä maksetaan myös työeläkeyhtiötä vaihtaneille asiakkaille kolmelta vuodelta vakuutuksen päättymisen jälkeen. Tällöin edellytyksenä on, että eläkerahastoa on kertynyt vähintään euroa. Eläkeyhtiöiden arvioitu asiakashyvitys vuonna 2014 on keskimäärin 0,4 % palkoista. VARMA Tyel-maksu

12 6 Konsernikohtaisen vakuutusmaksun laskeminen Konserni voi valita TyEL-maksujen normaalin laskentatavan sijaan myös konsernikohtaisen laskentatavan (konsernitekniikka). Tämä on mahdollista, jos konserniin kuuluvien yritysten omavastuupalkat ovat pysyvästi vähintään 30,984 miljoonaa euroa. Konsernikohtaisessa laskentatavassa kaikkien konserniin kuuluvien yritysten maksut lasketaan samalla tavalla kuin ne lasketaan yli 30,984 miljoonan omavastuupalkan omaavilla yrityksillä. Tällöin maksuluokan vaikutus lasketaan kokonaan kunkin yrityksen oman maksuluokan mukaan maksutappio-osan alennus on suurin mahdollinen eli 0,179 % palkoista Konsernitekniikkaan siirtyminen kannattaa, jos konserniin kuuluvien yritysten maksuluokat ovat pysyvästi perusmaksuluokkaa 4 alhaisempia. Konsernitekniikkaan liitetään kaikki konserniin kuuluvat yritykset. Alle euron omavastuupalkan omaavat yritykset voivat kuitenkin jäädä konsernitekniikan ulkopuolelle. Konsernitekniikkaan sitoudutaan vähintään viideksi vuodeksi. Konsernitekniikan soveltamisesta tehdään erillinen sopimus Varman kanssa. Lisätietoa saat Varman suuren yrityksen maksuasiantuntijalta. 12 VARMA Tyel-maksu 2014

13 7 TyEL-maksujen maksaminen Työnantaja sopii Varman kanssa siitä, ilmoittaako se palkat vuosittain vai kuukausittain. Jos työnantaja ilmoittaa palkat vuosittain, työnantaja on vuosi-ilmoittaja. Kuukausittain ilmoittavaa yritystä kutsutaan kuukausi-ilmoittajaksi. Vuosi-ilmoittaja maksaa ennakkomaksut 1 12 erässä. Kuukausi-ilmoittaja maksaa ennakkomaksut palkanmaksukuukautta seuraavana kuukautena. Vuoden 2014 lopullinen maksu lasketaan vuoden 2015 keväällä. Kuva 4: Vuosi-ilmoittajan TyEL-maksu Vuosi-ilmoittajan TyEL-maksu Ennakkovakuutusmaksut perustuvat arvioituun vuosipalkkasummaan. Arvio vuosipalkkasummasta kannattaa pitää ajan tasalla ja ilmoittaa muutoksista. Alkuvuodesta ennakkomaksuissa huomioidaan arvioitu hyvitys ja Varman tilinpäätöksen valmistuttua lopullinen hyvitys. Omavastuisilla työnantajilla ennakkomaksuissa huomioidaan myös maksuluokan vaikutus ja maksutappioalennus. Ennakkomaksuille hyvitetään korkoa lopullisen laskennan eräpäivään. Ennakkomaksutiedote Vuosi-ilmoituksen perusteella lasketaan lopullinen vakuutusmaksu, jota verrataan ennakkomaksuihin Vuosilaskelma Ennakkomaksut Vuosi-ilmoitus Viimeistään Ilmoitetaan vuoden 2014 toteutuneet palkat. Lopullinen maksu Ennakkomaksut korkoineen suuremmat kuin lopullinen maksu korkoineen: erotus hyvitetään seuraavaksi erääntyvässä laskussa. Ennakkomaksut korkoineen eivät riitä: erotus laskutetaan (eräpäivä viimeistään ). Lopullisessa maksussa huomioidaan myös hoitokustannusosan alennus. Kuva 5: Kuukausi-ilmoittajan TyEL-maksu Kuukausi-ilmoittajan TyEL-maksu Vuosilaskennassa huomioidaan mm. asiakashyvitys Vuosilaskelma Ennakkomaksut Lasketaan kuukausittaisten ansioilmoitusten perusteella. Perustuvat todellisiin palkkoihin. Vuosi-ilmoitusta ei tarvita. Alkuvuodesta ennakkomaksuprosentissa huomioidaan arvioitu hyvitys ja Varman tilinpäätöksen valmistuttua lopullinen hyvitys. Omavastuisilla työnantajilla ennakkomaksuprosentissa huomioidaan lisäksi maksuluokan vaikutus ja maksutappioalennus. Ennakkomaksuille hyvitetään korkoa lopullisen laskennan eräpäivään. Lopullinen maksu Ennakkomaksut korkoineen suuremmat kuin lopullinen maksu korkoineen: erotus palautetaan asiakkaan ilmoittamalle tilille. Ennakkomaksut korkoineen eivät riitä: erotus laskutetaan (eräpäivä viimeistään ). Lopullisessa maksussa huomioidaan myös hoitokustannusosan alennus. VARMA Tyel-maksu

14 7.1 Ennakkomaksu Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa TyEL-maksuprosentit kullekin vuodelle edellisen vuoden joulukuussa, minkä jälkeen Varmassa määritellään ennakkomaksut vuosi-ilmoittajille. Vuoden 2014 vuosi-ilmoittajien ennakkomaksujen perusteena olevat ansiot on arvioitu vuoden 2013 työsuhdetietojen ja työntekijöiden vuoden 2012 palkkojen perusteella ellei työnantaja ole ilmoittanut omaa arviotaan vuoden 2014 ennakkomaksupalkkasummasta. Työnantajan kannattaa ilmoittaa arvioimansa ennakkomaksupalkkasumma Varmaan, jotta lopullisessa maksussa ei tulisi suuria tarkistusmaksuja. Ennakkomaksuissa on alkuvuodesta huomioitu asiakashyvityksen määrä ennakoidun suuruisena ja Varman tilinpäätöksen valmistuttua lopullisen suuruisena. Lisäksi omavastuisilla työnantajilla on huomioitu maksutappioalennus ja maksuluokan vaikutus vakuutusmaksuun. Ennakkomaksuissa ei ole otettu huomioon hoitokustannusosan alennusta. Kuukausi-ilmoittaja maksaa ennakkomaksut palkanmaksukuukautta seuraavana kuukautena edellisen kuukauden aikana maksettujen palkkojen perusteella. Ennakkomaksuille hyvitetään korkoa lopullisen laskennan eräpäivään. Vuonna 2014 perustekorko on 4,50 % ajalta Lopullinen maksu ja tarkistusmaksu Lopullinen vakuutusmaksu lasketaan vuosilaskennassa seuraavan vuoden keväällä. Jos ennakkomaksut korkoineen ovat pienemmät kuin lopullinen maksu korkoineen, erotus veloitetaan työnantajalta tarkistusmaksuna. Päinvastaisessa tapauksessa syntynyt saldo käytetään korkoineen maksamattomiin vakuutusmaksuihin tai tuleviin ennakkomaksueriin. Tarkistusmaksua syntyy seuraavien syiden vuoksi: todelliset palkat eroavat ennakkomaksuissa arvioiduista palkoista hoitokustannusosan alennus huomioidaan vasta lopullisessa maksussa maksuluokan vaikutus eroaa ennakoissa arvioidusta, koska työntekijöiden ikärakenne on muuttunu Työnantaja saa halutessaan arvion tulevan tarkistusmaksun määrästä tilinpäätöstään varten. Pienet työnantajat voivat tehdä arvion itse Varman verkkopalvelussa varma.fi. Suurille työnantajille lähetämme sen automaattisesti. Jotta arvio olisi mahdollisimman tarkka, pyydämme teitä ilmoittamaan kuluneen vuoden tarkennetun palkkasumman joulukuussa Varmaan ennen arvioiden tekemistä. 14 VARMA Tyel-maksu 2014

15 8 Miten TyEL-maksuissa voi säästää? 8.1 Yritys voi vaikuttaa työkyvyttömyyseläkemaksuihin Suuri yritys voi vaikuttaa TyEL-maksuihin eniten parantamalla työntekijöiden työhyvinvointia ja käyttämällä ammatillista kuntoutusta, koska jokainen suuren yrityksen työntekijän pysyvä työkyvyttömyyseläke vaikuttaa maksuluokkaan ja sitä kautta työkyvyttömyyseläkemaksuun. Lue lisää työhyvinvoinnin kehittämisestä Varman Työhyvinvointi -sivuilta. Löydät lisätietoa kuntoutuksesta Varman Työssä jatkaminen -sivuilta. 8.2 Hoitokustannusosan alennuksen maksimointi Hoitokustannusosan alennus on sitä suurempi, mitä suurempi on konsernin Varmassa vakuutettujen yritysten yhteenlaskettu palkkasumma. Jos osa konsernin yrityksistä on vakuutettu toisessa eläkeyhtiössä, ei niiden palkkoja huomioida. Tästä syystä konsernin kaikki yritykset kannattaa vakuuttaa Varmassa. 8.3 Konsernitekniikan käyttö Jos konserniin kuuluvien yritysten omavastuupalkat ovat pysyvästi vähintään 30,984 miljoonaa euroa, voi konserni valita konsernikohtaisen laskentatekniikan normaalitekniikan sijaan. Konsernitekniikkaan siirtyminen kannattaa, jos konserniin kuuluvien yritysten maksuluokat ovat perusmaksuluokkaa 4 alhaisempia. VARMA Tyel-maksu

16 9 Palveluksessanne TyEL-vakuuttamis- ja maksuasioissa Sinua auttavat: TyEL-vakuuttaminen, ennakkomaksut ja pienen yrityksen maksut Työnantajan neuvonta TyEL-ansiot Vuosilaskelmat Perintä ja maksuaikasopimukset Asiakashyvitykset Suuren yrityksen työkyvyttömyyseläkkeen maksuluokka yritysjärjestelyn vaikutus TyEL-maksuun konsernitekniikka hoitokustannusosan alennus maksutappio-osan alennus Markku Jääskö Ossi Kuokka Henna Kihniä

17 Varman asiakkaan edut Varmassa hoidat työeläkeasiasi helposti ja itsellesi sopivalla tavalla. Käytössäsi ovat Varman laaja asiantuntemus ja monipuoliset palvelumme. Vaivattomimmin hoidat vakuutusasiasi verkkopalvelussamme osoitteessa Kirjautuneen palvelu Yrittäjänä ja työnantajana saat käyttöösi varma.fi:n kirjautuneen palvelun, jossa voit hoitaa työsuhde- ja ansioilmoitukset tulostaa maksu- ja työtulotodistuksia muuttaa ennakkopalkkasummaa ja yrittäjän työtuloa pyytää maksuaikaa vakuutusmaksuille tarkistaa ajantasaiset tiedot vakuutuksestasi ja sen maksutilanteesta päivittää vakuutus- ja yhteystietoja lähettää tietoturvattua sähköpostia Varmaan. Henkilöasiakkaana voit kirjautuneen palvelussa tarkistaa työeläkeotteesi tai laskea arvioita tulevan eläkkeesi määrästä. Verkkolaskutus Verkkolaskutus on yrittäjälle ja työnantajalle kustannustehokas vaihtoehto, joka poistaa turhat työvaiheet ja tehostaa laskujen käsittelyä. Pesti-palvelu Pesti-palvelu on hyvä työväline työnantajalle, joka työllistää vain tilapäisesti. Pestin avulla hoidat tilapäisten työntekijöittesi työeläkevakuuttamisen kätevästi. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma puhelin postiosoite: PL 1, VARMA Käyntiosoite: Salmisaarenranta 11, Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: Internet: 1564/12.11 Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointipalvelut tukee työhyvinvoinnin kehittämistä tarjoamalla asiakkaillemme työvälineitä työhyvinvoinnin arvioimiseen ja kehittämiseen valmennusta ja konsultaatiota. Työeläkekuntoutus Työeläkekuntoutuksella voidaan tukea työntekijää tai yrittäjää jatkamaan työelämässä sairaudesta huolimatta. Ulkomaanpalvelut Ulkomaanpalvelut neuvoo kaikissa ulkomaantyön vakuuttamista ja sosiaaliturvaa koskevissa asioissa. Rahoituspalvelut Rahoituspalvelut tarjoaa yrityksille monipuolisia rahoitusvaihtoehtoja erilaisiin investointija käyttöpääomatarpeisiin. Toimitilat ja vuokra-asunnot Toimitilaa tai vuokra-asuntoa etsivälle Varma tarjoaa laajan valikoiman vuokrattavaa liike-, toimisto-, teollisuus-, varastoja logistiikkatilaa sekä vuokra-asuntoja. Hyvää työtä -lehti Asiakkaana saat Hyvää työtä-lehden, josta voit lukea työelämään, yrittäjyyteen ja vakuuttamiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Käy tutustumassa palveluihimme tarkemmin osoitteessa

18 1707/1.14 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma postiosoite: PL 1, VARMA Käyntiosoite: Salmisaarenranta 11, Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: Internet:

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015 TYÖNANTAJAN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yksityisen alan työntekijät eläke vakuutetaan TyEL-vakuutuksella... 3 Luottamustehtävän eläkevakuuttaminen... 3 Ulkomaantyön eläkevakuuttaminen... 3 Kuka on sopimustyönantaja

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus 1 (19) Sisällysluettelo 1 MYEL-vakuutusmaksun laskeminen... 3 Maksun määräytyminen... 3 Perusprosentti... 3 Alennettu prosentti... 3 Väliprosentti... 3 Maksuprosentit ja alennusraja vuosina 2013 2015...

Lisätiedot

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän YRITTÄJÄN eläke Yrittäjän YEL-eläke turvaa toimeentuloa silloin, kun yrittäjä täyttää eläkkeeseen oikeuttavan iän, yritystoiminta vähenee tai yrittäjätoiminta päättyy sairauden tai kuoleman vuoksi. Jos

Lisätiedot

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Kunnanvaltuutettuna päätät myös eläkeasioista Valtuutettuna olet mukana tekemässä strategisia päätöksiä, jotka vaikuttavat eläkeasioihin, siihen

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009 1 (24) Tässä selvityksessä kerromme seuraavista aiheista: Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 Kohtuusperiaate 3 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 6 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden

Lisätiedot

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja.

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. SOPEUTUMISRAHA 1 (5) Sopeutumisraha Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. Jos kansanedustaja ei ole edustajantoimen päättyessä saavuttanut eläkeikää, hänellä

Lisätiedot

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus 2 Ota vakuutus: pääset nauttimaan omistajan eduista ja oikeuksista Yrityksen on oltava taloudellisesti kannattava. Me emme tee tässä asiassa

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhdeasiat Vuosiloma

Lisätiedot

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot

Verson metsässä raikkaat tuulet Tasoitusvastuu puhuttaa

Verson metsässä raikkaat tuulet Tasoitusvastuu puhuttaa 3/2007 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI Verson metsässä raikkaat tuulet Tasoitusvastuu puhuttaa Pääkirjoitus Työeläkelaitosten tasoitusvastuusta ja muista varauksista Vaikka vastausta sulta kuinka anelen

Lisätiedot

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan?

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? Melan vakuutusyksikkö / LV OHJE 15.10.2010 Ohje apurahan myöntäjälle Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? 1.10.2010 OHJE 2 (8) Sisältö 1 Apurahan myöntäjän velvollisuus antaa tietoja... 3 2 Ilmoitusvelvollisuus

Lisätiedot

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 Vuosilomalaki Sisällys 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 1 Lain soveltamisala ja pakottavuus... 4 Yleissitovan työehtosopimuksen

Lisätiedot

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025 Alue- ja toimialatarkastelu Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 62/2009 jari järvinen samuli leveälahti työvoimasta vuosina 2007 2025 Alue-

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

ELÄKETURVA KANSANEDUSTAJAN, VAL- TIONEUVOSTON JÄSENEN JA SUOMESTA EU- ROOPAN PARLAMENTTIIN VALITUN EDUSTA- JAN TEHTÄVIEN PERUSTEELLA

ELÄKETURVA KANSANEDUSTAJAN, VAL- TIONEUVOSTON JÄSENEN JA SUOMESTA EU- ROOPAN PARLAMENTTIIN VALITUN EDUSTA- JAN TEHTÄVIEN PERUSTEELLA ELÄKETURVA KANSANEDUSTAJAN, VAL- TIONEUVOSTON JÄSENEN JA SUOMESTA EU- ROOPAN PARLAMENTTIIN VALITUN EDUSTA- JAN TEHTÄVIEN PERUSTEELLA EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 5 / 2003 ESIPUHE Kansanedustajien eläkkeet

Lisätiedot

Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa

Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa Janne Salonen ja Mervi Takala Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2010:10 Janne Salonen ja Mervi Takala Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS 1 Sisällys Velka pitää maksaa...3 Mitä velka on?...3 Sopimuksen kesto...5 Kulutusluotot...5 Pikavipit...7 Osamaksu...8 Luottokortti...8 Asuntolaina...9 Takaus... 11 Vahingonkorvaus

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Palvelualat Aineistonn vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011 SISÄLTÖ 4 ETERA ON KUMPPANI TYÖELÄMÄN ERI VAIHEISSA 8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 10 AVAINLUKUJA 2011 11 ETERAN UUTISVUOSI 2011 12 ETERA SOVELTAA VASTUURAPORTOINNISSAAN

Lisätiedot

RAPORTTEJA. Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi. Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet

RAPORTTEJA. Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi. Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet R RAPORTTEJA Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3 Palkansaajien tutkimuslaitoksen raportteja 18 RAPORTTEJA Juha Rantala ja

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot