Työhyvinvoinnin johtaminen ja työpaikan arki. Työhyvinvointipalvelujen johtaja Jyri Juusti Vakuutusalan työhyvinvointiseminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työhyvinvoinnin johtaminen ja työpaikan arki. Työhyvinvointipalvelujen johtaja Jyri Juusti 15.11.2012 Vakuutusalan työhyvinvointiseminaari"

Transkriptio

1 Työhyvinvoinnin johtaminen ja työpaikan arki Työhyvinvointipalvelujen johtaja Jyri Juusti Vakuutusalan työhyvinvointiseminaari

2 Jyri Juusti Pikkukaupunki vuodessa

3 Suppilo Matala koulutustaso, kansakoulu tai peruskoulu Pitkä työhistoria saman työnantajan palveluksessa Ei halua vaihtaa työpaikkaa Nivelrikkoa, selkävaivaa, olkapäävaivaa, lonkkavaivaa, ylipainoa, kipuja, unettomuutta, väsymystä, ahdistuneisuutta, masennusta Vähän huomiota itsestä huolehtimiseen Sinnittelyä, "Itse järjestellyt työtä/vapaata lomien turvin" "Muutokset työssä aiheuttavat muutoksia koetussa terveydentilassa" Vaikea palautua töiden jälkeen, harrastukset jääneet kipujen vuoksi, kapeutunut elämänpiiri Elämä keskittyy kipuun ja sen hallintaan Muutokset elämäntilanteessa "Työrajoitteisen erottaminen työhaluttomasta" Jonottaminen, tutkimuksiin pääsyn odottelu sairauslomalla Työnteko hitaampaa ja vaikeampaa, työkaverit auttavat Esimies ei ole tietoinen työntekijän selviytymisongelmista Kipujen hoito puutteellista Epäonnistuneet työhönpaluuyritykset Osasairauspäivärahaa ei osata hyödyntää Ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteet eivät käynnisty tai käynnistyvät vasta vuoden poissaolon jälkeen Osatyökyvyttömyyseläkeratkaisuja ei osata hyödyntää Jyri Juusti Työntekijän, esimiehen ja työterveyshuollon vastuut epäselvät Erikoissairaanhoitoon katoaminen ja poliklinikoilla pyöriminen Puutteellinen ohjaus, kuntoutus ja seuranta leikkauksen ja työhönpaluun jälkeen: "4 kk töissä kivuliaana, vaikka ei luutumista". Työkyvyttömyyseläke Oman työkyvyn kokeminen huonoksi Vaivat pahentuneet pikkuhiljaa, hakeutuminen työterveyshuoltoon Työnantajan tahto työssä jatkamisesta ei ohjaa prosessia Katkeruus, pelko työpaikan menettämisestä Tukala taloudellinen tilanne Sairauden ja seuraavan lääkinnällisen toimenpiteen toteaminen ja toimeentulon varmistaminen, erikoissairaanhoidon prosessin seuraaminen "Tavoitteena palata työhön, kunhan vointi paranee." Pitkillä sairauslomilla tai kuntoutustuella olevia ei seurata Työn järjestelymahdollisuudet vähäiset Sopivan työn etsintä ei ulotu konsernitasolle Kapeat toimenkuvat

4 Työhyvinvointi ja työkykyjohtaminen Työhyvinvointi on seurausta onnistuneesta työkykyjohtamisesta Työkykyjohtaminen on osa päivittäistä johtamista. Se tarkoittaa työkykyä edistäviä toimenpiteitä, jotka auttavat jokaista työntekijää saavuttamaan työllensä asetetut tavoitteet. Olennaista on mm. selkeä ja oikeudenmukainen esimiestyö, huomion kiinnittäminen töiden sujuvuuteen sekä puuttuminen orastaviin ongelmiin

5

6 Työkykyjohtamisen tiekartta Yrityksen tieto työkykyä uhkaavista riskeistä ja toiminnan vahvuuksista Tavoitteet ja mittarit Yritys Työkunnon parantamisen käytännöt Terveysongelmien ratkaisemisen käytännöt Yksilö Yksilöllä vaikeuksia Työssäselviytymisessä Puheeksiottaminen Työterveysneuvottelu Esimiestyön selkeyttämisen käytännöt Työn sujuvuuden parantamisen käytännöt Työkykyisenä työssä Toimenpiteet työpaikalla Työeläkekuntoutus työpaikalla: - työkokeilu, - työhönvalmennus, -oppisopimuskoulutus Työkyvyttömyyseläke Uusi ammatti työeläkekuntoutuksena

7 Minä

8 Sami Sami on nelikymppinen asiantuntija alallaan Sami kokee, että hänen työnsä on merkityksellistä yrityksen kannalta. Sami viihtyy aika hyvin työssään ja on ylpeä osaamisestaan. Arkinen työ sujuu hyvin. Työolosuhteet ja työympäristö ovat hyvällä tasolla. Sami on aika hyvin selvillä omista hommistaan ja työnsä lähiajan tavoitteista. Iso kuva ei kuitenkaan ole kovin selkeä. Tulevaisuus huolestuttaa. Välillä Samista on tuntunut, että hän voisi antaa isommankin panoksen työhön, mikäli tavoitteet ja tekeminen olisivat selkeämmällä tasolla ja muutoksista saisi enemmän tietoa. Myös osaamisen kehittämiseen pitäisi olla enemmän resursseja Esimies on reilu ja asiallinen, mutta voisi kertoa selkeämmin, mitä odottaa Samin työltä ja antaa myös enemmän palautetta töiden sujumisesta Terveydentilan kanssa Samilla ei ainakaan vielä ole ollut ongelmia ja perhe-elämän ja työn yhteensovittaminen on onnistunut ihan hyvin.

9 Tarpeita Haluan Ymmärtää Kuulua Tehdä vrt. Kari Turunen

10 Olen tyytyväinen "Milloin tyytyväisyydestä tuli jotenkin vanhanaikaista?" (Wilma Schlizewski) Epämääräinen nakertava tyytymättömyys myrkyttää mielen ja ympäristön Itselleen kelpaaminen Sen arvostaminen, mitä on Realistiset odotukset muiden suhteen Kuka arvostelee korvan takana? Kyyninen ei ole fiksu ja innostunut ei ole tyhmä Kyynistely kuluttaa

11 Olen innostunut Motivaatio-sanaa käytetään yleensä silloin, kun ajatellaan, että jollakin ei ole sitä kylliksi: Ei ole motivaatiota laihtua, liikkua, oppia Innostus Halu Tavoite Läheisten tuki Mahdollisuus ja keinot saavuttamiseen

12 Olen toiveikas Säännöllisesti liikuntaa harrastavat keskiikäiset miehet muita harvemmin toivottomia itsensä ja tulevaisuuden suhteen. (Maarit Valtonen 2011) Jyri Juusti

13 Jyri Juusti

14 Jyri Juusti

15 Jyri Juusti

16 Jyri Juusti

17 Sujuva arki

18 Viisas tekeminen Työn kehittäminen on parasta terveyden edistämistä (Tanja Rokkanen) Innovaatio syntyy siitä, kun joku asia ärsyttää tarpeeksi Miten tämänkin asian voisi tehdä Asiakasystävällisemmin Laiskemmin ja mukavammin? Halvemmalla? Miten huonoista työtavoista opitaan eroon? Miten porukalla käännetään työn häiriöt muutoksen raakaaineeksi? Veitset pitää saada teräviksi ja palaverit toimiviksi Arjen kehittämistä pitää arvostaa

19 Ergonomiaa?

20 Mieli Oman porukan tukeminen Asiakashankkeet Palveluketjun ja tuotteiden kehittäminen Mikä tuottaa arvoa asiakkaalle Asiakas tunnistaa henkilöstön hyvinvointiin ja työkyvyttömyyskehitykseen liittyvän tilanteensa ja löytää keinoja ongelmien ennaltaehkäisyyn ja ratkaisemiseen sekä kustannusten hallintaan Miten suuri osa minun työajastani menee arvoa tuottavaan työhön? Turha posti Keskeytykset ja herpaantuminen Löysät palaverit ja turhat tilaisuudet Haeskelu, siirtyily, korjailu, muistuttelu Miten suuri osa ajasta menee sellaiseen, mikä ei tuota arvoa asiakkaille? Väsyily, selailu, Turhat raportit ja hallintohommat Odottelu Ongelmat tietokoneen ja puhelimen kanssa

21 Löytyykö työn mieli sujuvalta asiakaspolulta? Asiakastarinat Leena Seppo Marja Minna Ville Taina Eila Ryhmähaastattelut Hakemuksen skannaus Hakemuksen alkukäsittely Arvio ja päätös oikeudesta kuntoutukseen Kuntoutuksen suunnittelu ja päätös kuntoutussuunnitelman hyväksymisestä Kuntoutusrahan tai korotuksen laskeminen ja päätös siitä Kuntoutusrahan tai korotuksen sekä normikorvausten maksaminen Itsearviointi Kuntoutusasiantuntija Eeva Kehitysideat Tietojärjestelmät Asiakirjat ja asiakirjaliikenne Sisäiset verkostot Työkäytännöt Ohjeistukset

22 Selväpäinen esimiestyö

23 Aaltoja Ihmiset haluavat tietää, mitä ovat tekemässä ja mihin kokonaisuuteen työ liittyy Esimies laittaa aaltoja liikkeelle Yhteinen maali ja työn sujuvuutta tukevat käytännöt Innostus, hommien hoitaminen, esimerkki ja palaute

24 Punainen lanka Selkeät tavoitteet Kehityskeskustelu Osastokokous joka toinen viikko Tulos- ja tavoitekeskustelu Valmennusvartti kerran kuukaudessa Väli- Kehitysiltapäivät kehityskeskustelu Esimiestyön palvelulupaus Prosessi vaikeiden asioiden käsittelyyn

25 Esimiestyön palvelulupaus Esimiehenä minun tehtävänäni on luoda puitteet sille, että voit onnistua työssäsi Varmistan, että työsi tavoitteet ja niiden seuranta ovat selkeät. Olen käytettävissä, kun haluat puhua työsi suunnasta, sujumisesta ja kuormituksesta. Tuen sitä, että voit kehittyä työssäsi. Toteutan vuosikellon mukaisesti kanssasi kehityskeskustelut, tavoite- ja tuloskeskustelut sekä kuukausittaiset valmennusvartit. Huolehdin siitä, että voit vaikuttaa toiminnan kehittämiseen myös joka toinen maanantai osastokokouksissa sekä kehittämispäivinä. Toimin reilusti ja tasapuolisesti. Vastaan siitä, että yksikkömme näkökulma tulee huomioiduksi toiminnon ja yrityksen linjauksissa. Tuen sitä, että meillä on yhteisönä mukava olla. Puutun yrityksessämme sovittujen käytäntöjen mukaisesti tilanteeseen, jos näyttää siltä, että työsi eivät suju, yhteistyössä on ongelmia tai työsi näyttää vaarantavan terveyttäsi Jyri Juusti

26 Esimiestyön palvelulupaus, jatkuu Palvelulupauksen toteutuminen edellyttää sitä, että Haluat auttaa asiakkaitamme menestymään. Kannat ammattilaisena vastuun omasta työstäsi ja kehittymisestäsi. Teet rakentavaa yhteistyötä yhteisten tavoitteiden eteen. Kerrot onnistumisista ja epäkohdista ja etsit meidän muiden kanssa ratkaisuja arjen ongelmiin. Arvostat työkavereitasi ja ymmärrät, että kukin meistä saa olla oma erilainen itsensä, kunhan siihen ei liity epäasiallista käytöstä, eikä työrauha häiriinny Jyri Juusti

27 Valmennusvartti Esimiehen ja alaisen säännöllinen tapaaminen, täydennys kehityskeskustelulle minuuttia Kalenterivaraus jokaiselle puolivuotiskaudeksi Ei esityslistaa, eikä muistiota, kumpikin kirjaa omat muistiinpanonsa Teemat Työn sujuvuus ja priorisointi Joustot ja elämäntilanne Yhteistyö Hyödyt Kartalla pysyminen Pysähtyminen ja jäsentäminen Seuranta Jyri Juusti

28 Ihan tavallisia asioita Jospa ei hersytettäisi ja hehkutettaisi yhtään. 1. Käydään läpi tavoitteet, työtavat ja työvälineet. 2. Kirjataan esimiehen hommat. 3. Sovitaan, miten toimitaan jos tulee erimielisyyksiä tai joku sairastuu. 4. Ollaan aikuisia ja pidetään yllä asennetta, osaamista ja voimavaroja

29 Mitä esimiehen hommat ovat meillä? Mikä huolettaa henkilöstön työkyvyn suhteen? Toimiva varhainen tuki Tavoitteet ja mittarit, ettei horisontti karkaa "Kun työ muuttuu, niin työn mielikin muuttuu" Istunko syklin pohjalla? Kyse on meistä, eikä pikku-ukoista pienoismallikaupungissa Tärkeää oma riittävä energiataso ja toiveikkuus. Liikunta, uni!!!

Miten töissä voidaan? Työkykyjohtaja Jyri Juusti 27.9.2013

Miten töissä voidaan? Työkykyjohtaja Jyri Juusti 27.9.2013 Miten töissä voidaan? Työkykyjohtaja Jyri Juusti 27.9.2013 Turhaa Irrallinen, irti strategiasta oleva kehittäminen, "Miljoonat työryhmät" Hankkeet, joiden lopputuloksia ei näe. Aikaa ja rahaa menee istumiseen,

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

Onnistuneesti työelämään!

Onnistuneesti työelämään! JOHANNA KORKEAMÄKI TERHI KORKIALA KIMMO TERÄVÄ Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa Sisällys 3 Lukijalle 5 Nuoret ja työ 5 Tukea nuoren työuran alkuun 6 Nuoret

Lisätiedot

Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä

Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Mervi Seppälä, työterveyspsykologi

Lisätiedot

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi SISÄLTÖ sivu 1. Johdanto 1 2. Työntekijän huolenpito työkyvystään 1 3. Varhainen tuki luo hyvinvointia ja säästää kustannuksia

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työsuojelutoimikunta on kokouksessaan 10.4.2014 tehnyt aloitteen työhyvinvointisuunnitelman laadinnasta Kyyjärven kuntaan. Vuonna2013 on kunnan

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista 2 Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista Sisällys Saatteeksi 3 Aktiivinen tuki ja työterveysyhteistyö 4 Varhainen tuki ja työterveysyhteistyö 6 Tehostettu

Lisätiedot

Aktiivinen välittäminen

Aktiivinen välittäminen VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Aktiivinen välittäminen Vantaalainen toimintatapa työkyvyn turvaamiseksi H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Aktiivinen välittäminen Työntekijän työkyvyn heikkenemisen tunnistaminen

Lisätiedot

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tämä opas auttaa tunnistamaan tilanteita, joihin jokainen törmää normaalielämässä. Jo ongelman tunnistaminen helpottaa usein tilannetta. Oppaan ohjeiden ja neuvojen

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintamalli

Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivinen tuki on ennaltaehkäisyä, välittämistä ja tukemista Kannuksen kaupungin toimintamalli Valmistelutyöryhmä 27.11.2013 Yt-toimikunta 3.12.2013 Kaupunginhallitus Voimaan

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE KHALL 9.12.2008 155, LIITE 13 VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE Kunnanhallitus hyväksynyt 9.12.2008 155 1 Sisällysluettelo 1 Reisjärven kunnan henkilöstön työhyvinvointi

Lisätiedot

Miten huomata ajoissa työkykyongelmat ja muutokset

Miten huomata ajoissa työkykyongelmat ja muutokset Miten huomata ajoissa työkykyongelmat ja muutokset Esim Uupumus Päihteet Mielenterveyden häiriöt 25.4.2014 Sisältöä Miksi työkyvyn muutosten tunnistaminen on tärkeää? Miten tiedämme, milloin ihminen on

Lisätiedot

Hyvä työpaikka -opas

Hyvä työpaikka -opas Hyvä työpaikka -opas Sisältö Julkaisija: Suomen Hammaslääkäriliitto Toimitus: Anu Tilander Graafinen suunnittelu ja kuvat: Mediatoimisto Crazy Mama Kuvausjärjestelyt: HLL Elina Timgren / Simodent ISBN

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Varhainen välittäminen työpaikalla

Varhainen välittäminen työpaikalla Varhainen välittäminen työpaikalla Opas kemianteollisuuden yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Hyvää huomenta Hyvää

Lisätiedot

Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin

Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin Sisältää ajatuksia ja pohdittavaa seuraavista aiheista: Alkusanat Ideoita ja vinkkejä ryhmänohjaajan tunnille

Lisätiedot

Varhainen välittäminen Valossa

Varhainen välittäminen Valossa arjen 25.3.2015 Varhainen välittäminen Valossa Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat hyvän työelämän edellytyksiä. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen ja työn vaatimusten välisenä tasapainona.

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot