Työterveyshuollon rooli työhön palaamisessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työterveyshuollon rooli työhön palaamisessa"

Transkriptio

1 Työterveyshuollon rooli työhön palaamisessa Heikki Arola Ylilääkäri, työterveys, Pirkanmaa ja Kanta-Häme LKT, MBA, työterveyden dosentti, työterveyshuollon el AVH-Päivät 2011: AVH ja työelämä

2 Aivoverenkiertohäiriöiden yleisyys (Lähde: Aivoliitto 2011) Vuosittain suomalaista sairastuu Sairastuneista joka 4. on työikäinen = työikäistä sairastuu!!! Joka toiselle jää pysyvä haitta, puolelle vaikea-asteinen, 15 % jää pysyvään laitoshoitoon Työkyvyttömyyseläkkeelle jää vuosittain n 850 sairastunutta Toisaalta joka kolmas toipuu oireettomaksi ja kolme neljästä omatoimisiksi 40 % tarvitsee lääkinnällistä kuntoutusta akuuttivaiheessa Kuntoutuminen riippuu aivohalvauksen tyypistä ja vaikeusasteesta, sen aiheuttamista puutosoireista (halvausoireet, kielellisten ja muiden henkisten toimintojen ja pidätyskyvyn häiriöt), potilaan iästä ja sairastumista edeltäneestä toimintakyvystä, työn vaatimuksista, sosiaalisesta verkostosta ja potilaan omasta motivaatiosta Työhön paluun tukea tarvitaan

3 Työkyvyttömyyseläkeratkaisut, 90 % hyväksytään (Lähde: Suomen työeläkkeen saajat ja vakuutetut 2009, ETK)

4 Työkyvyn rakentuminen

5 Työhön paluun turvaamiseen osallistuvat tahot

6 Työterveyshuollon rooli Työterveyshuollon piirissä on suomalaista (Kela 2009) Työterveyshuolto vastaa heidän perusterveydenhuollostaan Työterveyshuollossa jokaiselle yritykselle on nimetty moniammatillinen tiimi Työterveyslääkäri Työterveyshoitaja Työfysioterapeutti Työterveyspsykologi Erikoislääkärikonsultaatiot ovat helposti saatavilla hoidon ja kuntoutuksen arvioimiseksi Kuntoutumisen seuranta voidaan toteuttaa tehokkaasti

7 ei terveysongelmaa Toimintamalli työkykyä uhkaavissa tilanteissa Hälytysrajat Ongelma havaittu työpaikalla Työhön Työkykyneuvottelut Puheeksiottokeskustelu esimiehen kanssa Mahdollinen terveysongelma Yhteys TTH Työhön liittyvien ongelmien ratkaisut Yhteys henkilöstöosastoon ja/tai esimieheen TTH:n keskustelu esimiehen ja/tai henk.os. kanssa Jatkosuunnitelmat -työntekijä -työnantaja -työterveyshuolto Työkuntoisuusarvio työterveyshuollossa Ongelma havaittu TTH:ssa Seurantatarkastukset työterveyshuollossa Huomioitava potilastietosuoja! Työhön Päätökset - uudelleensijoittelu / oppisopimus - uudelleenkoulutus - osa-/ täystyökyvyttömyys

8 Työhön paluun mahdollisuudet Akuuttihoito sairaalassa, toipumisen seuraaminen aivohalvauspoliklinikalla, kuntoutussuunnitelman tekeminen neuropsykologiseen arvioon perustuen Työssä olevien osalta yhteys työpaikkaan ja työterveyshuoltoon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jos kuntoutumisen mahdollisuudet ovat olemassa ja työhön paluu on kuntoutumisen tavoitteena Sairausloman aikana aktiivinen yhteydenpito sairastuneeseen sekä työpaikan että työterveyshuollon toimesta tunne siitä että on edelleen tarpeellinen ja tärkeä Pitkä sairausloma lisää työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen riskiä Työterveyshuollon aktiivinen yhteydenpito ja seurantakäynnit parantavat työhön paluun ennustetta

9 Työhön paluun prosessista on sovittu etukäteen Työhön paluun tueksi sovitaan Yhteydenpidosta sairausloman aikana esimieheen Yhteydenpidosta työterveyshuoltoon Esimiehen tiedonsaannista työkykyasioissa Esimiehen ja työtovereiden roolista työhön paluussa Työhön paluun yhteydessä kartoitetaan mahdollisuudet muokata Työtehtäviä Työtahtia ja tauotusta Työaikaa (esim. mahdollisuus etätyöhön) Työhön palaaja miettii asioita jotka helpottavat työhön paluuta Mitä voin itse tehdä? Mitä esimies voi tehdä? Mitä työterveyshuolto voi tehdä?

10 Miksi aktiivista kannustusta tarvitaan? Sairastuneen elämä kodin seinien sisällä rajoittuu ja kaventuu Lähteminen tuntuu vaikealta Yksi tapahtuma päivässä tuntuu jo ylivoimaiselta Elämisen ympyrä kiertyy aina vain pienemmäksi ja pienemmäksi Tarvitaan aika lailla ponnistelua ja ehkäpä ulkopuolisen tönäisyä, että spiraali lähtisi laajenevaan ulkokiertoon tässä on työterveyshuollolla selkeä kannustava rooli Annetaan olla rauhassa tai palaa sitten kun olet täysin kunnossa ajattelutapa ei välttämättä edistä työhön paluuta Miten jaksan, miten selviän huolet ovat kuntoutujalle tärkeitä kysymyksiä niitä pitää pohtia yhdessä

11 Työssä vaiko työkyvyttömyyseläkkeellä? On sekä työnantajan että työntekijän yhteinen etu mikäli työhön paluu onnistuu Työ parantaa yleensä AVH-potilaan elämänlaatua ja taloudellista toimeentuloa Palkkatulo on aina parempi kuin eläke, vanhuuseläkkeen määrä jää pysyvästi pienemmäksi jos joutuu eläkkeelle ennen aikojaan Työhön paluu tuo selvän järjestyksen ja arvostuksen tunteen arkielämään Tarpeellisuuden tunne on ihmiselle tärkeä Varsinkin suurelle työnantajalle työkyvyttömyyseläke on kallis ratkaisu

12 Työnantajan työeläkemaksun työkyvyttömyysmaksuosan määräytyminen

13 Maksuluokat 2012

14 Yrityksen koon vaikutus työkyvyttömyysmaksuun

15 Työterveyshuollon keinot Kuntoutumisen aktiivinen seuranta ja tukeminen, sairausloman pituuden arvioiminen, yhteydenpito työnantajaan mahdollisuuksien selvittämiseksi Työkykyneuvottelu Läsnä työnantaja, kuntoutuja ja työterveyshuolto Kartoitetaan eri mahdollisuudet ja sovitaan miten edetään Työkokeilu työterveyshuollon kuntoutuspäätöksellä Kela maksaa kuntoutusrahaa työkokeilun ajalta joko kuntoutujalle tai työnantajalle (jos työnantaja maksaa palkkaa) Osasairauspäivärahan hyödyntäminen

16 Työterveyshuollon keinot Paluuvaiheen työnkuva on joustava keino tukea työhön palaavaa Koettu työkyky ennustaa työssä jatkamisen onnistumista Työhönpaluuvaiheessa koettuun työkykyyn vaikuttaa terveydentilaakin enemmän tunne siitä, että työtä voidaan muokata ja työnteko onnistuu turvallisesti sitä mukaa kun työ- ja toimintakyky palautuvat Työpaikalla tämä vaatii työkuormituksen säätelyä työkunnon vähittäisen palautumisen mukaiseksi, työkuntojoustoa Työkuntojouston keinot käytössä (Alecta, Ruotsi) Joustot käytössä -> 87 % miehistä ja naisista palaa työhön Joustot eivät käytössä -> 32 % miehistä ja 45 % naisista palaa työhön

17 Ammatillinen kuntoutus Ammatillista kuntoutusta kun työkyvyttömyyden uhka olemassa Kuntoutusraha aktiivisen kuntoutuksen ajalta = päiväraha tai työkyvyttömyys-eläke + 33% oikeus saada ammatillista kuntoutusta, jos sairaus, vika tai vamma aiheuttaa uhkan työkyvylle noin viiden vuoden kuluessa työeläkekuntoutus on tarkoituksenmukaista päätökseen voi hakea muutosta valittamalla

18 Ammatillinen kuntoutus Ammatillinen kuntoutus usein tarpeen työhön paluun mahdollisuuksien arvioimiseksi keskeisiä toimenpiteitä ovat Neuvonta Työkokeilu ja työhön valmennus Tavallisesti 3kk, voidaan pidentää ad 6 kk Työajoissa voidaan joustaa, monenlaisia työtehtäviä voidaan kokeilla, uuteen työhön voidaan perehtyä rauhassa jne Kursseilla voidaan täydentää ja parantaa ammattitaitoa Työhön tai ammattiin johtava koulutus jos omalla työpaikan mahdollisuudet eivät riitä Elinkeinotuki oman yrityksen perustamista varten (osuus voi olla 1/3 ½ yrityksen kokonaisrahoituksesta) Kustantajana yrityksen työeläkeyhtiö (tai työttömien osalta Kela)

19 Ammatillinen kuntoutus voidaan pelkistää ketjuksi Työterveyshuolto aktiivinen Työterveyslääkäri tekee B-lausunnon, kuntoutuja täyttää K-lomakkeen Työterveyshuolto seuraa kuntoutusta ja tekee tarvittavat lisälausunnot Kuntoutusrahan suuruus laskennallinen työkyvyttömyyseläke + 33%

20 Ammatillinen kuntoutus myönnöt ja hylkäykset vuonna 2010 (Työeläkekuntoutus vuonna 2010, ETK tilastoraportteja 3/2011)

21 Vuonna 2010 päättyneet kuntoutusohjelmat (Työeläkekuntoutus vuonna 2010, ETK tilastoraportteja 3/2011)

22 Päättyneet kuntoutusohjelmat (Työeläkekuntoutus vuonna 2010, ETK tilastoraportteja 3/2011)

23 Päättyneet kuntoutusohjelmat (Työeläkekuntoutus vuonna 2010, ETK tilastoraportteja 3/2011)

24 Vuonna 2010 päättyneiden kuntoutusohjelmien hinta (Työeläkekuntoutus vuonna 2010, ETK tilastoraportteja 3/2011)

25 Onnistuneen kuntoutuksen hinta (Työeläkekuntoutus vuonna 2010, ETK tilastoraportteja 3/2011)

26 Työterveyshuolto pystyy auttamaan AVH-potilaan työhön paluussa Työterveyshuolto tuntee työn ja työpaikan mahdollisuudet erilaisten järjestelyjen tekemiseen Työterveyshuollolla on yleensä hyvät keskusteluyhteydet yritykseen, sen johtoon ja esimiehiin Työkykyneuvottelussa voidaan käydä eri vaihtoehdot läpi ja valita niistä paras mahdollinen Moniammatillinen tiimi pystyy arvioimaan tarvittavat toimet työpaikalla hyvin Tällä hetkellä työterveyshuollon mahdollisuuksia ei hyödynnetä riittävästi erikoissairaanhoito ei tunne työterveyshuoltoa ja sen mahdollisuuksia riittävästi toivottavasti tämä paranee tulevaisuudessa!!

27 Kiitos, kysymyksiä?

Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä

Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Mervi Seppälä, työterveyspsykologi

Lisätiedot

ILOTUKI. Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki

ILOTUKI. Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki ILOTUKI Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. Esimiehille...3 2. Työkyky on monen tekijän summa...3 3. Varhainen tuki...5

Lisätiedot

4 Lukijalle 5 Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä 6 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet 7 Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen 10 Kuntoutuksen

4 Lukijalle 5 Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä 6 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet 7 Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen 10 Kuntoutuksen Työeläkekuntoutus 1 4 Lukijalle 5 Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä 6 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet 7 Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen 10 Kuntoutuksen sisältö 13 Esimerkkejä työeläkekuntoutuksesta

Lisätiedot

SISÄLTÖ ESIMIEHELLE 3

SISÄLTÖ ESIMIEHELLE 3 Henkilöstöjaosto 28.4.2009 SISÄLTÖ ESIMIEHELLE 3 I TYÖKYVYN PERUSTA ON TYÖYHTEISÖN TOIMIVUUDESSA 4 Esimies ennakoi johtamalla 4 Työntekijä tukee hyvinvointia omalla toiminnallaan 5 Työn tuloksellisuus

Lisätiedot

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi SISÄLTÖ sivu 1. Johdanto 1 2. Työntekijän huolenpito työkyvystään 1 3. Varhainen tuki luo hyvinvointia ja säästää kustannuksia

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

Työeläkekuntoutus 2004

Työeläkekuntoutus 2004 Työeläkekuntoutus 2004 Sisältö: sivu Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä--------------------------------- 4 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet--------------------------------- 5 Oikeus ammatilliseen

Lisätiedot

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista 2 Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista Sisällys Saatteeksi 3 Aktiivinen tuki ja työterveysyhteistyö 4 Varhainen tuki ja työterveysyhteistyö 6 Tehostettu

Lisätiedot

Työelämä 2020 Työeläkekuntoutus

Työelämä 2020 Työeläkekuntoutus Työelämä 2020 Työeläkekuntoutus Ammatillisen kuntoutuksen eri toimijat Työeläkelaitokset Kela AMMATILLINEN KUNTOUTUS Tapaturmaja liikennevakuutus Terveydenhuollon toimijat (työterveyshuolto, erikoissairaanhoito,

Lisätiedot

Työelämän taitekohdissa

Työelämän taitekohdissa opas hyvään arkeen Työelämän taitekohdissa opas MS-tautia tai harvinaista etenevää neurologista sairautta sairastavalle suomen ms-liiton julkaisuja työelämän taitekohdissa Suomen MS-liiton julkaisusarja

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Työterveys ja kuntoutus

Työterveys ja kuntoutus Sosiaali- ja terveysministeriö selvityksiä 2007:60 Työterveys ja kuntoutus Työterveyshuollon, työpaikkojen ja kuntoutuksessa toimivien yhteistyö Helsinki 2008 ISSN 1236-2115 ISBN 978-952-00-2472-7 (nid.)

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintamalli

Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivinen tuki on ennaltaehkäisyä, välittämistä ja tukemista Kannuksen kaupungin toimintamalli Valmistelutyöryhmä 27.11.2013 Yt-toimikunta 3.12.2013 Kaupunginhallitus Voimaan

Lisätiedot

Aktiivinen välittäminen

Aktiivinen välittäminen VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Aktiivinen välittäminen Vantaalainen toimintatapa työkyvyn turvaamiseksi H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Aktiivinen välittäminen Työntekijän työkyvyn heikkenemisen tunnistaminen

Lisätiedot

Sisältö LUKIJALLE. EPILEPSIA Epilepsian hyvä hoito on työssäkäynnin edellytys Mitä epilepsia on?

Sisältö LUKIJALLE. EPILEPSIA Epilepsian hyvä hoito on työssäkäynnin edellytys Mitä epilepsia on? & Työ epilepsia Sisältö LUKIJALLE 3 EPILEPSIA Epilepsian hyvä hoito on työssäkäynnin edellytys Mitä epilepsia on? 4 4 5 KOHTI TYÖELÄMÄÄ Epilepsia ja ammatinvalinta Koulutusväylät Opiskelun rahoittaminen

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset...

1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset... 1 1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset... 7 2.2 Sairauspoissaoloihin liittyvä toimintateoreettinen

Lisätiedot

Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA

Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Kuntoutusohjauksen ja - suunnittelun koulutusohjelma 2012 MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Koivula, Susanna Satakunnan

Lisätiedot

Kelan ammatillinen kuntoutus. Terveysosasto Kuntoutusryhmä Ohjaustiimi 2014

Kelan ammatillinen kuntoutus. Terveysosasto Kuntoutusryhmä Ohjaustiimi 2014 Kelan ammatillinen kuntoutus Terveysosasto Kuntoutusryhmä Ohjaustiimi 2014 Kelan kuntoutus (KKRL 566/2005) Lain mukaan järjestettävä Vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus Vaikeavammaisten lääkinnällinen

Lisätiedot

Masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentäminen miten ehkäistä ongelmia ajoissa

Masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentäminen miten ehkäistä ongelmia ajoissa Masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentäminen miten ehkäistä ongelmia ajoissa Päihde- ja mielenterveyspäivät 11.-12.10.2011 Tampere-Talo Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Keva Keva työeläkekentässä Maksutulo

Lisätiedot

Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9.

Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9. Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9.12 12.9.2012 Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Onko työterveyshuoltoa?

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

Varhainen tuki toimintamalli

Varhainen tuki toimintamalli Varhainen tuki toimintamalli tammikuu 2009 2 SISÄLTÖ 1. VARHAISEN TUEN MERKITYS..3 2. VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI...4 3. TUNNISTAMINEN..5 4. ALOITE KESKUSTELUUN...6 LOMAKKEET PUHEEKSI OTTAMINEN 8 YHTEINEN

Lisätiedot

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90 Tanja Vuorela, ylilääkäri 6.11.2012 Osallistava työterveyshuolto 2. Suunnittelu 3. Toiminta Varhainen tuki: Sairauspoissaolojen seuranta Hälytysrajat Esimiesvalmennus

Lisätiedot

Pitkittyvä sairausloma

Pitkittyvä sairausloma Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:21 Pitkittyvä sairausloma ja työhön paluu Opas työntekijälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2005 ISSN 1236-116X ISBN 952-00-1848-4 (nid.) ISBN 952-00-1849-2

Lisätiedot

Aivoliitto ja sen jäsenyhdistykset painottavat, että kuntien tulee taata jatkossakin hyvät ja riittävät kuntalaisten tarvitsemat palvelut.

Aivoliitto ja sen jäsenyhdistykset painottavat, että kuntien tulee taata jatkossakin hyvät ja riittävät kuntalaisten tarvitsemat palvelut. 9/2012 KUNNALLISVAALIT 2012 Aivoliitto ja sen jäsenyhdistykset painottavat, että kuntien tulee taata jatkossakin hyvät ja riittävät kuntalaisten tarvitsemat palvelut. Palvelut tulee toteuttaa kuntalaisten

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot