Sairaspoissaolot kuriin LVI-Päivät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sairaspoissaolot kuriin LVI-Päivät 31.10.2013"

Transkriptio

1 Sairaspoissaolot kuriin LVI-Päivät Anne Tamminen Yhteyspäällikkö Eläke-Fennia

2 Uusi, vahva työeläkeyhtiö Uusi työeläkeyhtiö Eläke-Fennia

3 Eläke-Fennia ja LähiTapiola Eläkeyhtiö muodostavat uuden työeläkeyhtiön Uusi työeläkeyhtiö Eläke-Fennia

4 Haastaja kahdelle suurelle Kokonaismarkkinaosuus 2012 Ilmarinen; 32,7 % Uusi yhtiö; 23,7 % Etera; 5,2 % Veritas; 3,7 % Varma; 34,4 % Uusi työeläkeyhtiö Eläke-Fennia

5 Varhaiseen tukeen kannustavat Kelan lakimuutokset jälkeen 60 %:n Kela-korvaus työterveyshuollon ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kustannuksista (KL 1) edellyttää yhdessä rakennettua varhaisen tuen mallia alkaen sairauspäivärahan maksun jatkuminen 90 päivän jälkeen edellyttää työterveyshuollon lausuntoa työkyvystä ja työhönpaluun mahdollisuuksista: 30 päivää 60 päivää enintään 90 päivää Työnantaja ilmoittaa sairauslomasta työterveyshuoltoon. Työterveyshuolto kutsuu työntekijän tarvittaessa vastaanotolle - arvioi tarvittavat toimenpiteet ja - ohjaa tarvittaessa esim. erikoislääkärille tai työfysioterapeutille. Työterveyshuolto selvittää yhdessä työnantajan kanssa työhön paluu-mahdollisuuksia ja tarvittavia tukitoimia. Kela muistuttaa työntekijää jatkotoimenpiteistä, mikäli työkyvyttömyys jatkuu. Jos työkyvyttömyys jatkuu, työntekijä menee työterveyslääkärille työkykyarvioon. Työterveyslääkäri laatii lausunnon työntekijän työkyvystä ja työhön paluun mahdollisuuksista. Työterveysneuvottelu: Työnantaja ja työterveyshuolto voi kutsua milloin vain prosessin aikana koolle työterveysneuvottelun. Työntekijän tulee toimittaa työterveyslääkärin lausunto Kelaan viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 päivältä. Työterveyslääkärin lausunto: - arvio työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä sekä - arvio työhön paluun mahdollisuuksista Kuntoutussuunnitelman valmistelu alkaa. Yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jonka tavoitteena on työhön paluu. Ammatillista kuntoutusta tukee eläkeyhtiö, jos todettavissa työkyvyttömyyden uhka. 7

6 Sairauden ja työkyvyttömyyden kustannuksista - esimerkkejä erikokoisista yrityksistä: Suurtyönantajille syntyy kustannuksia työkyvyttömyyseläkkeistä. Kaiken kokoisille yritykselle kustannuksia on syntynyt jo ennen varsinaista eläke-päätöstä sairauspoissaolojen kautta. On arvioitu % sairauspoissaoloista olevan sellaisia, joissa poissaolon syynä ei ole todellista sairautta. Yhden sairauspoissaolopäivän hinnaksi on arvioitu noin 300. Jos työntekijöitä on esimerkiksi 170 ja sairauspoissaolopäiviä keskimäärin 10/työntekijä, vuotuiset kustannukset yritykselle ovat Sairauspoissaolopäivien lasku 7 päivään/työntekijä synnyttää jo säästön. Jos työntekijöitä on 100 ja sairauspoissaolopäiviä keskimäärin 10/työntekijä, vuotuiset kustannukset yritykselle ovat Sairauspoissaolopäivien lasku 7 päivään/työntekijä synnyttää jo säästön. 6

7 SAIRAUSPOISSAOLOKUSTANNUKSIA ERI TOIMIALOILLA Oheiseen taulukkoon on koottu EK:n työaikatiedustelun keräämät tiedot sairauspoissaoloista jäsenyrityksissä (Lähde EK: Työaikakatsaus 2011) sekä laskettu niiden perusteella toimialan keskimääräiset sairauspoissaolojen kustannukset käyttäen työlukuna 300 :n päivittäistä kustannusarviota. Toimiala % teoreettisesta säännöllisestä työajasta Sairauspoissaolot päivinä (8 tuntia) Kustannus ( ), jos 30 työntekijää Kustannus ( ), jos 50 työntekijää Kustannus ( ), jos Kustannus ( ), jos 100 työntekijää 200 työntekijää Teollisuus, työntekijät 5,9 13, Elintarvike 7,6 17, Tekstiili ja vaatetus 6,1 15, Puu 5 11, Paperi 5,4 12, Painaminen 4,9 11, Kemia 5,6 13, Rakennustuote 5,7 13, Teknologia 5,9 14, Energia 5,9 14, Teollisuus, toimihenkilöt 2 4, Paperi 2,4 5, Kemia 2,5 6, Energia 3,7 8, Teknologia 1,7 4, Rakennusala 3,9 9, Rakennusala, työntekijät 5 11, Rakennusala, toimihenkilöt 1,8 4, Palvelualojen henkilöstö 4,3 10, Tukkukauppa 4,8 11, Vähittäiskauppa 4,7 11, Matkailu ja ravintolapalvelut 5,1 12, Liikenne 4,6 11, Tieto- ja viestintäpalvelut 3 7, Rahoitus 3,6 8, Vakuutus 4,7 11, Sosiaali- ja terveyspalvelut 5 11, Muut palvelut 3,8 8,

8 Lääkärin toteamien sairauslomien (> 3 pv) ikävakioitu todennäköisyys verrattuna niihin, joilla riskitekijää ei esiinny Riskitekijä Miehet (n=1490) Naiset (n=4952) Elämäntapatekijät Ylipaino (BMI 25-30) Lihavuus (BMI >30) Entinen tupakoitsija Nykyinen tupakoitsija Runsas alkoholinkäyttö Liikunnan puute Työelämän laatutekijät Työ yksipuolista Huonot vaikutusmahdollisuudet Huonot osallistumismahdollisuudet Huono työtoverituki Ristiriitoja esimiehen kanssa 1,27 1,79 1,13 1,61 1,47 1,48 1,79 2,08 2,50 2,01 1,82 1,39 1,75 1,19 1,45 1,02 1,18 1,61 1,57 1,65 1,52 1,30 8 Vahtera, 1999

9 Työhyvinvointi käytännössä Johtaminen Yhteiset tavoitteet ja pelisäännöt, jotka kaikkien tiedossa Selkeät tehtäväkuvat ja vastuunjaot Arvostuksen näyttäminen /palaute, luottamus, oikeudenmukaisuus, avoimuus Kehityskeskustelut käytössä Toimiva päivystys- ja sijaisjärjestelmä Terveys Esimiehet koulutettu tukemaan työntekijöiden työkykyä ja puuttumaan ristiriitatilanteisiin Työkyvyn tukemisen toimintamalli rakennettu työterveyshuollon kanssa Työntekijöitä kannustetaan terveyden ylläpitoon Osaaminen Uusien työntekijöiden perehdyttäminen (perehdyttämisohjelma, -kansio) Ammattitaitoa ylläpitävät koulutukset (uudet työvälineet jne.) Vertaistuki /hyvien toimintatapojen jakaminen Osaamisen monipuolistaminen, esim. työkierto Työympäristö Työturvallisuus ja ergonomia huomioon työympäristössä ja työtavoissa Työntekijöillä mahdollisuus vaikuttaa työtapoja kehitettäessä ja työvälineitä hankittaessa Yhteiset tilaisuudet vaikutusmahdollisuuksien, tiedonkulun ja yhteishengen parantamiseksi 9

10 Puheeksiotto osana esimiestyötä 10

11 Puheeksiotto on osa laajempaa kokonaisuutta Puheeksiottokeskustelu on osa yrityksen varhaisen tuen (vatu) toimintamallia, jolla tuetaan työntekijöiden työkykyä kaikissa työuran vaiheissa Vatu on toimintamalli siitä, miten työhön liittyvien ongelmien ilmetessä toimitaan kaikissa tilanteissa ja kaikkien kohdalla Työhön liittyvien ongelmien käsittely kuuluu normaaliin esimiestyöhön Puheeksiotolle on määritelty tiettyjä reunaehtoja 11

12 Mitä puheeksiotto on? Esimiehen ja työntekijän välinen keskustelu, joka käynnistyy, kun esimiehellä on epäilys työkyvyn heikkenemisestä: Työssä alkaa ilmetä ongelmia työntekijän kohdalla Työntekijän käyttäytymisessä tapahtuu kielteisiä muutoksia Työntekijän sairauspoissaolot ovat alkaneet lisääntyä Puheeksiotossa on selkeä keskustelupohja eli yhteinen lomake, jolle keskustelun pääpiirteet ja ratkaisut dokumentoidaan Puheeksiottaminen on ensisijaisesti esimiehen vastuulla, mutta myös henkilö itse tai työtoverit voivat käynnistää keskustelun 12

13 Miksi kannattaa ottaa puheeksi? Löydetään ratkaisuja työkykyongelmiin, kun ne ovat vielä pieniä Tilanteisiin voidaan puuttua kannustavasti Työhön paluu on yleensä helpompaa lyhyemmiltä sairauspoissaoloilta Yksittäisen työntekijän epäselvä tilanne vaikuttaa pitkittyessään koko työyhteisön toimivuuteen ja toiminnan tuloksellisuuteen 13

14 Joitakin huomioita työkyvystä ja sen edistämisestä Yksilön työkyky vaihtelee työuran aikana Toimenpiteet omalla työpaikalla ovat ensisijaisia Poissaolot eivät ratkaise työn ongelmia Johdata esimiehenä keskustelu aina työhön ja työkykyyn Kannattaa ylläpitää avointa keskustelukulttuuria työkyvystä, vaikka akuutteja tapauksia ei olisikaan näköpiirissä 14

15 Esimiehen tulee seurata poissaoloja reagoida nopeasti, johdonmukaisesti ja tasapuolisesti, jos hälytysmerkkejä ilmenee käydä puheeksiottokeskustelu asianomaisen kanssa ohjata terveysongelmissa työterveyshuoltoon työkykyarvioon osallistua tarvittaessa työterveysneuvotteluun (työntekijä - esimies - työterveyshuollon edustaja) tukea työkykyriskissä olevaa työntekijää sekä tehdä tarvittavat tukitoimet työpaikalla tukea sairauslomalle joutunutta ja auttaa työhön paluuvaiheessa 15

16 Puheeksioton vaiheet 1. Tunnista tarve Sairauspoissaolojen hälytysrajojen täytyttyä tai muut oireet 2. Selvitä tilanne 3. Aseta tavoitteet Miten työn sujumista voi tukea työssä? Tarvitaanko muuta tukea: ohjaus työterveyshuoltoon, työterveysneuvotteluun? 4. Sovi jatkosta Laatikaa konkreettinen etenemissuunnitelma: työpaikan ja työntekijän osuudet 5. Seuraa tilannetta ja päätä prosessi 16

17 Työhön paluun keskustelu pitkän sairauspoissaolon päättyessä Miltä tilanne näyttää työn kannalta? Miten tuemme työn sujumista tästä eteenpäin? Tarvitaanko perehdytystä? Uutta osaamista? Tarvitaanko muutoksia työtehtävissä, työajoissa, menetelmissä, välineissä, työjärjestelyissä, työoloissa millaisia? Pysyvästi? Huom! Miten vaikuttavat muiden tekemisiin ja kokonaisuuteen? Sovitaan yhdessä, mitä kerromme työyhteisölle Terveystiedot työntekijän ehdoilla Seurannasta sopiminen 17

18 Puheeksiotossa/työterveysneuvottelussa voidaan päätyä mm. seuraaviin: Työolojen ja -välineiden parantaminen Työaikajärjestelyt Työkierto: entisellä työpaikalla uudet tehtävät Työtehtävien uudelleenjärjestely määräaikaisesti tai pysyvästi Korvaava/kuntouttava/kevennetty työ Lomien jaksottaminen Tutortoiminta tai työssä oppimista tukevat järjestelyt Täydennyskoulutus Työterveyshuollon tukitoimet: yksilötuki, työkykyryhmät, työyhteisön tuki Osasairauspäiväraha Henkilökohtaiset ratkaisut: osa-aikatyö, opintovapaa, vuorotteluvapaa yms. Lääkinnällinen kuntoutus Ammatillinen kuntoutus 18

19 Ratkaisuvaihtoehtojen sudenkuoppia Muiden työkuorma lisääntyy kohtuuttomasti Tiedottaminen työjärjestelyistä jää vajaaksi Työpaikan kulttuuri, työyhteisön asenteet, kateellisuus, kiusaaminen Työn luonteen vuoksi työtehtävien muutokset ja rajaukset hankalia (huom. myös työaikaa voi muuttaa) 50 % työkyky, mutta 25 %:n työsuoritus Työterveyshuollon passiivisuus tuoda esiin vaihtoehtoja Työmatkojen tuki verotettavaa tuloa Henkilön oma halukkuus osa-aikatyöhön Ansioiden alenema 19

20 Kiitos! p

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

Varhainen tuki toimintamalli

Varhainen tuki toimintamalli Varhainen tuki toimintamalli tammikuu 2009 2 SISÄLTÖ 1. VARHAISEN TUEN MERKITYS..3 2. VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI...4 3. TUNNISTAMINEN..5 4. ALOITE KESKUSTELUUN...6 LOMAKKEET PUHEEKSI OTTAMINEN 8 YHTEINEN

Lisätiedot

ILOTUKI. Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki

ILOTUKI. Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki ILOTUKI Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. Esimiehille...3 2. Työkyky on monen tekijän summa...3 3. Varhainen tuki...5

Lisätiedot

Hyvä työkyky Työkyvyn tukemisen malli. varma.fi > Työhyvinvointi

Hyvä työkyky Työkyvyn tukemisen malli. varma.fi > Työhyvinvointi Hyvä työkyky Työkyvyn tukemisen malli varma.fi > Työhyvinvointi Hyvä työkyky Työkyvyn tukemisen malli Hyvä asiakkaamme 3 Työssä jatkaminen kannattaa 4 Onnistumisen edellytyksiä 6 Hyvä työkyky -malli 9

Lisätiedot

Työterveyshuollon velvollisuudet sairauspoissaolojen hallinnassa TYÖkuntoon!

Työterveyshuollon velvollisuudet sairauspoissaolojen hallinnassa TYÖkuntoon! Työterveyshuollon velvollisuudet sairauspoissaolojen hallinnassa TYÖkuntoon! Sairauspoissaoloprosessi European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions TYÖ- KUORMA TASAPAINO - työjärjestelyt

Lisätiedot

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90 Tanja Vuorela, ylilääkäri 6.11.2012 Osallistava työterveyshuolto 2. Suunnittelu 3. Toiminta Varhainen tuki: Sairauspoissaolojen seuranta Hälytysrajat Esimiesvalmennus

Lisätiedot

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE KHALL 9.12.2008 155, LIITE 13 VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE Kunnanhallitus hyväksynyt 9.12.2008 155 1 Sisällysluettelo 1 Reisjärven kunnan henkilöstön työhyvinvointi

Lisätiedot

Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9.

Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9. Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9.12 12.9.2012 Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Onko työterveyshuoltoa?

Lisätiedot

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista 2 Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista Sisällys Saatteeksi 3 Aktiivinen tuki ja työterveysyhteistyö 4 Varhainen tuki ja työterveysyhteistyö 6 Tehostettu

Lisätiedot

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi SISÄLTÖ sivu 1. Johdanto 1 2. Työntekijän huolenpito työkyvystään 1 3. Varhainen tuki luo hyvinvointia ja säästää kustannuksia

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli Järvenpäässä

Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli Järvenpäässä Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli Järvenpäässä Hei, K ädessäsi on Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli. Tämä ohje on laadittu esimiehille ja työntekijöille avuksi tunnistamaan mahdollisimman varhain

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

SISÄLTÖ ESIMIEHELLE 3

SISÄLTÖ ESIMIEHELLE 3 Henkilöstöjaosto 28.4.2009 SISÄLTÖ ESIMIEHELLE 3 I TYÖKYVYN PERUSTA ON TYÖYHTEISÖN TOIMIVUUDESSA 4 Esimies ennakoi johtamalla 4 Työntekijä tukee hyvinvointia omalla toiminnallaan 5 Työn tuloksellisuus

Lisätiedot

Aktiivinen välittäminen

Aktiivinen välittäminen VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Aktiivinen välittäminen Vantaalainen toimintatapa työkyvyn turvaamiseksi H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Aktiivinen välittäminen Työntekijän työkyvyn heikkenemisen tunnistaminen

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintamalli

Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivinen tuki on ennaltaehkäisyä, välittämistä ja tukemista Kannuksen kaupungin toimintamalli Valmistelutyöryhmä 27.11.2013 Yt-toimikunta 3.12.2013 Kaupunginhallitus Voimaan

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Varhainen välittäminen Valossa

Varhainen välittäminen Valossa arjen 25.3.2015 Varhainen välittäminen Valossa Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat hyvän työelämän edellytyksiä. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen ja työn vaatimusten välisenä tasapainona.

Lisätiedot

Työssä jatkaminen. Keskustelun aiheita ja vinkkejä kehittämistyöhön. KT Kuntatyönantajat, kunta-alan henkilöstöjärjestöt, Keva 2012

Työssä jatkaminen. Keskustelun aiheita ja vinkkejä kehittämistyöhön. KT Kuntatyönantajat, kunta-alan henkilöstöjärjestöt, Keva 2012 Työssä jatkaminen Keskustelun aiheita ja vinkkejä kehittämistyöhön KT Kuntatyönantajat, kunta-alan henkilöstöjärjestöt, Keva 2012 Kunnan toimintaympäristön haasteita Väestön ikääntyminen Julkisen talouden

Lisätiedot

Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli. Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila

Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli. Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila Varhainen välittäminentyöhyvinvoinnin johtamisen keinona Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila Johdanto Tarkoitus

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 8.8.2014 KP Martimo: Kipu, mieli, työkyvyttömyys. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 8.8.2014 KP Martimo: Kipu, mieli, työkyvyttömyys. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Kipu, mieli ja työkyvyttömyys Kari-Pekka Martimo, LT Teemajohtaja Tästä ajattelin puhua Työkyvyttömyyden syistä Liikuntaelinkivusta ja kivusta yleensäkin Yleistä mielialahäiriöstä Kivun

Lisätiedot

Varhaisen reagoinnin, tuen ja sairauspoissaoloseurannan periaatteet

Varhaisen reagoinnin, tuen ja sairauspoissaoloseurannan periaatteet Varhaisen reagoinnin, tuen ja sairauspoissaoloseurannan periaatteet Kuvat: Pekka Ruuskanen, kolmesta eri sarjakuvasta Työkirja pienille ja keskisuurille työyhteisöille ja heidän työterveyshuolloilleen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI TUNNISTA TYÖKYKY OK OTA PUHEEKSI SEURAA JA ARVIOI SOVI JA TOIMI AKTIIVISEN TUEN MALLI/ HYRYNSALMEN KUNTA 1. JOHDANTO... 4 2. MIKSI? Aktiivisen tuen mallin perustelut...

Lisätiedot

Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä

Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Mervi Seppälä, työterveyspsykologi

Lisätiedot

Varhainen tuki Iin kunnan toimintamalli. Johtoryhmä 26.10.2011 Johtoryhmä 9.11.2011 Yhteistyötoimikunta 29.11.2011 Kunnanhallitus 29.11.

Varhainen tuki Iin kunnan toimintamalli. Johtoryhmä 26.10.2011 Johtoryhmä 9.11.2011 Yhteistyötoimikunta 29.11.2011 Kunnanhallitus 29.11. Varhainen tuki Iin kunnan toimintamalli Johtoryhmä 26.10.2011 Johtoryhmä 9.11.2011 Yhteistyötoimikunta 29.11.2011 Kunnanhallitus 29.11.2011 Sisältö 1 Varhaisen tuen merkitys 3 2 Varhaisen tuen toimintamalli

Lisätiedot

Varhainen välittäminen työpaikalla

Varhainen välittäminen työpaikalla Varhainen välittäminen työpaikalla Opas kemianteollisuuden yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Hyvää huomenta Hyvää

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot