Hyvä asiakkaamme TyEL-vakuutusmaksu Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu...4 Työntekijöiden osuus TyEL-maksusta...4 Työeläketurva...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä asiakkaamme... 3. TyEL-vakuutusmaksu... 4. Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu...4 Työntekijöiden osuus TyEL-maksusta...4 Työeläketurva..."

Transkriptio

1 TyEL-vakuutus maksu opas suuryritykselle 2015

2 Sisältö Hyvä asiakkaamme... 3 TyEL-vakuutusmaksu... 4 Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu...4 Työntekijöiden osuus TyEL-maksusta...4 Työeläketurva...4 TyEL-vakuutusmaksun osat... 5 Työkyvyttömyysmaksu... 7 Maksuluokan vaikutus kasvaa palkkasumman mukaan... 7 Perusmaksu... 7 Maksuluokka, riskisuhde ja maksuluokkakerroin...8 Työkyvyttömyyseläkemenon kohdentaminen...8 Esimerkki työkyvyttömyyseläkkeen vaikutuksesta...8 Maksuluokka perustuu kahden ja kolmen vuoden takaisiin riskisuhteisiin...8 Pitkäjänteinen työhyvinvointitoiminta alentaa yrityksen työkyvyttömyysmenoja...9 Maksuluokka siirtyy toiseen eläkeyhtiöön...9 Yritysmuodon muutokset ja työkyvyttömyysmaksu Jakautumisessa tai liiketoiminnan luovutuksessa syntyvä yritys...10 Kombinaatiofuusiossa syntynyt yritys...10 Sulautuminen toiseen yritykseen...10 Liiketoiminnan tai sen osan luovutus toiselle yritykselle...10 Maksutappioalennus Maksutappio-osa vuonna Suuruusalennus eli hoitokustannusosan alennus Hoitokustannusosa vuonna Suuruusalennus palkkasummaltaan yli 5 milj. yhtiöille...13 Asiakashyvitys...14 Vakuutuskohtaisen asiakashyvityksen muodostuminen

3 Hyvä asiakkaamme Tämä opas on tarkoitettu suuryrityksen TyEL-vakuuttamisen avuksi. Kerromme, mitkä asiat vaikuttavat suuryrityksen TyEL-maksun määräytymiseen. Ensimmäisessä luvussa esittelemme tiiviisti, mistä osista suurtyönantajantyel-vakuutusmaksu koostuu. Loppuosassa kerromme yksityiskohtaisemmin suurtyönantajan vakuutusmaksun muodostumisesta. Suurtyönantajiin kuuluvat ne yritykset, joiden palkkasumma vuonna 2013 oli yli 1,9905 miljoonaa euroa. tarjoamme henkilökohtaista palvelua Yhteyshenkilösi Eterassa kertoo yrityksen TyEL-vakuutusmaksun määräytymisestä yksityiskohtaisemmin. Saat meiltä laskelmat yrityksen maksuluokasta sekä tulevan vuoden ennakkomaksusta loppuvuonna. Asiantuntijamme neuvovat sinua kaikissa työeläkevakuuttamiseen ja palveluihimme liittyvissä asioissa. Lisätietoa Eteran palveluista löydät myös osoitteesta etera.fi. Eteran vakuutuspalvelu on monipuolinen työkalu palkka- ja taloushallinnon käyttöön. etera tässä ajassa Eteran tehtävänä on huolehtia asiakkaidensa eläketurvasta ja mahdollistaa asiakkaiden jääminen eläkkeelle terveinä ja elinvoimaisina. Tätä tehtävää Etera tekee vastuullisesti, kokemustaan hyödyntäen ja asiakkaan rytmissä mukana. Eteralla on tarjolla asiakkaiden arvostamat sähköiset palvelut, kuten reaaliaikainen kuukausi-ilmoittaminen, joka huomioi kausi- ja suhdannevaihtelut sekä Eteran suhdanneindeksi ja sijoitusten tuoton seuranta kuukausittain. Muuttuvan työelämän asiantuntijana Eteralla on saatavilla tehokkaat työkalut asiakkaidensa työkykyriskin hallintaan: koulutukset ja mittarit sekä kattavat työhyvinvointi-, työkyky- ja kuntoutuspalvelut. Asiakkaan tilanteen ymmärtäminen on lähtökohtamme. Palveluksessanne! suurasiakkaitamme palvelevat asiakaspäälliköt marko hansén risto kajanne jani åkers palveluneuvojat apunasi jasmine posa tai merja iso-hanni tai myyntijohtaja hannu säteri eteran tyel-vakuutusmaksuopas suuryritykselle

4 TyEL-vakuutusmaksu Kaikki yksityisalojen vuotiaat työntekijät kuuluvat työntekijän eläkelain (TyEL) piiriin työsuhteen pituudesta ja palkasta riippumatta. Pääsääntöisesti TyEL:n mukaan vakuutetaan sekä suomalaiset että Suomessa työskentelevät ulkomaalaiset työntekijät. Vakuuttaminen alkaa ja päättyy täyttämiskuukautta seuraavan kuun alusta. Vain alle 57,10 euron kuukausiansiot (v. 2015) jäävät TyEL-vakuutuksen ulkopuolelle. TyEL-vakuutusmaksu määräytyy samojen, sosiaali- ja terveysministeriön vuosittain vahvistamien perusteiden mukaan kaikissa työeläkeyhtiöissä. Vakuutusmaksu lasketaan prosentteina yrityksen palkkasummasta. Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu Kuluvan vuoden TyEL-maksut ovat ennakkomaksuja. Lopullinen vakuutusmaksu selviää seuraavan vuoden keväällä tehtävässä vuosilaskennassa. Siinä työnantajan maksamia ennakkomaksuja verrataan työntekijöiden palkoista muodostuneeseen lopulliseen TyEL-maksuun ja huomioidaan mahdollinen suuruusalennus ja ikäjakaumasta johtuva maksuluokan vaikutus. Jos työnantaja on maksanut ennakkomaksuja liikaa, se näkyy vuosilaskelmassa palautettavana summana. Jos työnantaja on maksanut ennakkomaksuja liian vähän, Etera lähettää lisälaskun. Kuukausi-ilmoitus pohjautuu todellisiin palkkasummiin ja siitä muodostuvassa ennakkomaksussa huomioidaan lopullinen asiakashyvitys. Kuukausi-ilmoituksen etuna on se, että ennakkomaksu ja lopullinen maksu vastaavat toisiaan. Näin vuosilaskennassa ei tule yritykselle lisämaksua. Vuosi-ilmoittajan ennakkomaksu pohjautuu arvioon palkkasummasta ja asiakashyvityksistä. Lisätietoa vuoslaskelmasta löydät osoitteesta etera.fi/vuosilaskelma. työntekijöiden osuus TyEL-maksusta Myös työntekijät osallistuvat työeläkkeiden kustannuksiin. Vuonna 2015 alle 53-vuotiaiden työntekijöiden eläkemaksu on 5,70 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneiden 7,20 prosenttia palkasta. Vanhempien työntekijöiden korkeampi maksu johtuu siitä, että heidän eläkkeensä karttumisprosentti on korkeampi kuin nuorempien työntekijöiden. Työnantaja pidättää vakuutusmaksun työntekijän bruttopalkasta ja maksaa Eteraan sekä työnantajan että työntekijän maksun. Työeläketurva Työeläke turvaa työntekijän toimeentuloa silloin, kun henkilö jää eläkkeelle tai ansiotyö olennaisesti vähenee tai päättyy työkyvyttömyyden vuoksi. Työntekijän työhön paluuta sekä työtehtävien tai ammatinvaihtoa voidaan tukea ammatillisella kuntoutuksella, jos työntekijällä on vaarana joutua lähivuosina työkyvyttömyyseläkkeelle. Työntekijän omaisilla on myös perhe-eläketurva kuolemantapauksen varalle. 4

5 TyEL-vakuutusmaksun osat Suurtyönantajan TyEL-vakuutusmaksuun vaikuttavat maksuluokka, asiakashyvitys ja maksutappio- ja suuruusalennus. Suurtyönantajiin kuuluvat ne yritykset, joiden palkkasumma vuonna 2013 oli yli 1,9905 miljoonaa euroa. taulukko 1. Sopimustyönantajan TyEL-vakuutusmaksu vuonna 2015 yrityksen palkkasumma vuonna 2013 alle 1,9905 Milj. 1, ,848 Milj. yli 31,848 Milj. maksun osat maksun osien määräytyminen maksuprosentti vuonna 2015 Alentamaton maksu Kiinteä 24,7 % Asiakashyvitys Vakuutuskohtainen Keskimäärin -0,5 % (arvio) Alentamaton maksu Kiinteä 24,7 % Maksuluokan vaikutus Vakuutuskohtainen Erillisen laskelman mukaan Maksutappioalennus Kiinteä -0,15 % Suuruusalennus Lasketaan, kun Eterassa vakuutettujen konsernikohtainen palkkasumma on vähintään 5 M euroa -0,0 %- -0,0995 % Asiakashyvitys Vakuutuskohtainen Keskimäärin -0,5 % (arvio) Alentamaton maksu Kiinteä 24,7 % Maksuluokan vaikutus Vakuutuskohtainen Erillisen laskelman mukaan Maksutappioalennus Kiinteä -0,179 % Suuruusalennus Lasketaan Eterassa vakuutettujen konsernikohtaisen palkkasumman mukaan -0,0995 %- -0,3187 % Asiakashyvitys Vakuutuskohtainen Keskimäärin - 0,5 % (arvio) Sanasto alentamaton maksu Alentamattomalla maksulla tarkoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamaa perusmaksua ilman yrityskohtaisia maksun osia. Vuonna 2015 se on 24,70 %. maksuluokka Maksuluokkamaksu määräytyy työnantajan työkyvyttömyyshistorian perusteella. Jos työkyvyttömyyseläkkeitä on myönnetty työnantajalle keskimääräistä vähemmän, voi työnantaja saada maksuunsa alennusta maksuluokan kautta. Toisaalta jos työkyvyttömyyseläkkeitä on myönnetty työnantajalle keskimääräistä enemmän, maksuluokka voi korottaa TyEL-maksua. Maksuluokka lasketaan vuosittain etukäteen. Etera laskee maksuluokat yrityskohtaisesti ja ilmoittaa niistä asiakkailleen marraskuussa.» Maksuluokista tarkemmin, s maksutappioalennus Vakuutusmaksun maksutappio-osaa kerätään kattamaan sitä riskiä, että yritys jättää vakuutusmaksuja maksamatta. Suuremmilta työnantajilta maksutappioita syntyy keskimäärin vähemmän kuin pieniltä, joten suuryrityksille annetaan siksi niin sanottua maksutappioalennusta.» Maksutappioalennuksesta tarkemmin, s. 12. suuruusalennus Vakuutusmaksu sisältää niin sanotun hoitokustannusosan, jota kerätään kattamaan vakuutuksen hoitamisesta aiheutuvia kuluja. Koska vakuutuksen hoitokulut eivät kasva samassa suhteessa palkkasumman kanssa, pienenee hoitokustannusosan maksuprosentti yrityksen palkkasumman kasvaessa. Tätä alennusta kutsutaan suuruusalennukseksi.» Suuruusalennuksesta tarkemmin, s. 13. asiakashyvitys Asiakashyvitys on maksuun annettava vakuutuskohtainen alennus. Asiakashyvityksiä saavat kaikki yritykset, joilla on Eteran kanssa voimassaoleva TyEL-vakuutussopimus. Asiakashyvityksen määrään vaikuttavat yrityksen edellisenä vuonna maksamat vakuutusmaksut ja maksetuista vakuutusmaksuista Eteraan kertyneet rahastot. Mitä suurempi yritykselle kertynyt rahasto on, sitä suurempi on myös asiakashyvitys.» Asiakashyvityksestä tarkemmin, s. 14. eteran tyel-vakuutusmaksuopas suuryritykselle

6 6

7 Työkyvyttömyysmaksu Suurtyönantajan työkyvyttömyysmaksu määräytyy maksuluokkamallin mukaisesti. Työkyvyttömyysmaksuun vaikuttavat yrityksen oma työkyvyttömyyseläkemeno, henkilöstön ikärakenne ja yrityksen koko. Vuoden 2015 maksuluokka otetaan huomioon laskettaessa vuoden 2015 ennakkomaksua. (taulukko 4, sivu 9). Vuonna 2015 työkyvyttömyysosan perusmaksu on keskimäärin noin 0,8 prosenttia palkkasummasta. Etera laskee seuraavan vuoden maksuluokan loppusyksystä. Suurasiakkaille lähetettävästä maksuluokkakirjeestä selviävät yrityksen maksuluokka ja sen vaikutukset tulevaan vakuutusmaksuprosenttiin. maksuluokan vaikutus kasvaa palkkasumman mukaan Työkyvyttömyyseläkemaksu muodostuu perusmaksusta ja maksuluokkamaksusta. (kuva 1.). Työnantajat, joiden palkkasumma vuonna 2013 on ollut alle 1,9905 miljoonaa euroa, maksavat pelkästään perusmaksua. Sitä suuremmat työnantajat maksavat palkkasumman mukaan kasvavan osan maksuluokkamaksua ja vastaavasti pienenevän osan perusmaksua. Jos palkkasumma vuonna 2013 on ollut vähintään 31,848 miljoonaa euroa, työnantaja maksaa pelkästään maksuluokkamaksua. perusmaksu Perusmaksu on ikärakenteesta riippuvan keskimääräisen työkyvyttömyyseläkemenon suuruinen. Jos yrityksen ikärakenne on keskimääräistä korkeampi, on myös perusmaksu keskimääräistä korkeampi. Vastaavasti nuorella ikärakenteella perusmaksu on keskimääräistä pienempi. Ikärakenne vaikuttaa lopulliseen vakuutusmaksuun kuitenkin vain maksuluokkamaksun kautta: korkeakaan ikärakenne ei tarkoita korkeampaa vakuutusmaksua, jos työkyvyttömyysriski ei ole ikärakenne huomioon otettuna keskimääräistä korkeampi. Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset Taulukossa 2. on esimerkkejä eläkekustannuksesta eli eläkemenosta, joka syntyy yhden työntekijän työkyvyttömyyseläkkeestä. Eläkemenoon vaikuttavat mm. työntekijän palkkahistoria ja ikä. Mitä nuorempi henkilö on kyseessä, sitä pidempään työkyvyttömyyseläkettä joudutaan keskimäärin maksamaan. Työnantajan työkyvyttömyyseläkemenot korottavat maksuluokkaa. Mitä suurempi työnantajan palkkasumma on, sitä suurempi vaikutus maksuluokalla on TyEL-maksuun. Jos työnantaja maksaa vain maksuluokkamaksua, se kustantaa itse omat työkyvyttömyyseläkemenonsa eli taulukon mukainen euromäärä tulee työnantajan maksettavaksi. Kuva 1. Suuryrityksen työkyvyttömyyseläkemaksun rakenne 100 % 50 % Perusmaksu Maksuluokan mukainen maksu Maksuluokan mukainen maksu 0 % Palkkasumma milj. euroa Taulukko 2. Esimerkkejä työkyvyttömyyseläkemenosta Ikä Palkka /kk /kk /kk /kk eteran tyel-vakuutusmaksuopas suuryritykselle

8 maksuluokka, riskisuhde ja maksuluokkakerroin Maksuluokkamaksu määräytyy työnantajan aikaisemmasta työkyvyttömyyshistoriasta riskisuhteiden avulla. Riskisuhde kertoo, millainen työnantajan vastuulla olevien työkyvyttömyyseläkemenojen määrä on suhteessa keskimääräiseen tasoon. Työnantajan maksuluokka ja sitä vastaava maksuluokkakerroin lasketaan kahden ja kolmen vuoden takaisten riskisuhteiden keskiarvon perusteella. Vuoden 2015 maksuluokka perustuu siis vuosien 2012 ja 2013 riskisuhteisiin. Maksuluokkakerroin (taulukko 3.) ilmaisee, kuinka moninkertaisesti työnantajan perusmaksu huomioidaan maksuluokan mukaisessa maksussa. Perusluokassa 4 kertoimen arvo on 1 eli työnantaja maksaa keskimääräistä perusmaksua. Luokassa 1 maksuluokkamaksu on vain kymmenesosa perusmaksusta, kun taas luokassa 11 se on 5,5-kertainen perusmaksuun nähden. taulukko 3. Keskimääräinen maksuluokkamaksu maksuluokittain riskisuhteiden keskiarvo Maksuluokka perustuu kahden ja kolmen vuoden takaisiin riskisuhteisiin Maksuluokka voi vaihdella vuosittain, sillä tiettynä vuonna sovellettava maksuluokka perustuu aina kahden ja kolmen vuoden takaisiin riskisuhteisiin. Vuoden 2014 maksuluokka perustui vuosien 2011 ja 2012 riskisuhteiden keskiarvoon. Vuoden 2015 maksuluokka taas perustuu vuosien 2012 ja 2013 riskisuhteiden keskiarvoon. maksuluokka maksuluokkakerroin keskim. maksuluokkamaksu 2015, % palkasta yli 5,0 11 5,50 4,40 4,0 5,0 10 4,50 3,60 3,0 4,0 9 3,50 2,80 2,5 3,0 8 2,75 2,20 2,0 2,5 7 2,25 1,80 1,5 2,0 6 1,75 1,40 Työkyvyttömyyseläkemenon kohdentaminen Työnantajan maksuluokkaan vaikuttavat vain toistaiseksi myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden kustannukset. Kuntoutustukia tai muita kuntoutuskuluja ei oteta huomioon maksuluokkaan vaikuttavina eläkkeinä. Työkyvyttömyyseläkkeiden kustannukset on se summa, joka keskimäärin tarvitaan työkyvyttömyyseläkkeen maksamiseen vanhuuseläkeikään saakka. Yhdestä eläkkeestä syntynyt kustannus jaetaan eläketapahtumaa edeltävien kahden kalenterivuoden palkkojen suhteessa työnantajien kesken. Yksi eläketapahtuma voi siis vaikuttaa usean työnantajan maksuluokkaan. esimerkki työkyvyttömyyseläkkeen vaikutuksesta Kuvassa 3 on esimerkkinä tapaus, jossa työntekijä sairastuu vuonna 2012 ja hänelle on myönnetty työkyvyttömyyseläke vuonna Vastuu eläkkeestä jaetaan työnantajille vuosien 2010 ja 2011 palkkojen suhteessa. Tämä eläketapahtuma vaikuttaa kyseisinä vuosina palkkaa maksaneiden työnantajien riskisuhteeseen eläkkeen myöntövuonna Työnantajalle laskettu kustannus työkyvyttömyyseläkkeestä vaikuttaa siis eläkkeen myöntövuoden riskisuhteeseen. Riskisuhde taas vaikuttaa kahden ja kolmen vuoden viiveellä työnantajan maksuluokkiin. kuva 3. Vuoden 2013 riskisuhde vaikuttaa vuosien 2015 ja 2016 maksuluokkiin 1,2 1,5 5 1,35 1,08 0,8 1,2 4 (perusluokka) 1,00 0,80 0,5 0,8 3 0,65 0,52 palkka palkka myöntö ja riskisuhde eläketapahtuma maksuluokka maksuluokka 0,2 0,5 2 0,35 0,28 alle 0,2 1 0,10 0, Työntekijän sairastuminen Työkyvyttömyyseläkkeen myöntäminen. Riskisuhteen laskeminen. 8

9 pitkäjänteinen työkykyjohtaminen alentaa yrityksen työkyvyttömyysmenoja Työkyvyttömyydestä aiheutuvien kustannusten vähentämisessä keskeistä on työkykyriskien varhainen havaitseminen ja niihin puuttuminen. Työnantaja voi aktiivisella työhyvinvointitoiminnalla, työntekijän työssä selviytymistä tukemalla sekä ammatillisella kuntoutuksella vaikuttaa työkyvyttömyyseläkkeiden määrään ja sitä kautta maksuluokkaan. Työkyvyttömyyseläkehakemuksen yhteydessä Eterassa selvitetään aina ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksia tukea työssä jatkamista ja jaksamista. Jos kuntoutuksen myöntämisedellytykset täyttyvät, hakijalle annetaan myönteinen ennakkopäätös kuntouksesta. Ammatillisen kuntoutuksen kustannukset tasataan työeläkejärjestelmässä, joten ne eivät vaikuta yksittäisen yrityksen maksuluokkaan tai työkyvyttömyyseläkemenoihin. Etera tarjoaa asiakkailleen kattavat työkyvyn johtamisen palvelut. Aktiivinen ennaltaehkäisevä toiminta yhteistyössä asiakkaiden kanssa näkyy työkyvyttömyyseläkkeiden vähentymisenä. maksuluokka siirtyy toiseen eläkeyhtiöön Jos yritys siirtää vakuutuksensa toiseen eläkeyhtiöön, maksuluokka ja maksuluokkaan vaikuttavat tiedot seuraavat mukana. Jos yrityksellä on vastaanottavassa eläkeyhtiössä ennestään vakuutus, lasketaan yrityksen maksuluokka vakuutusten yhdistetyistä tiedoista. Näin laskettu maksuluokka tulee voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta tai jo siirtohetkestä, jos siirto tapahtuu vuodenvaihteessa. Keskellä vuotta siirtyneelle vakuutukselle sovelletaan siirtymisvuoden ajan edellisessä eläkeyhtiössä laskettua maksuluokkaa. Yritys on myös voinut ottaa eri henkilöpiireilleen eli työntekijäryhmilleen vakuutuksen eri eläkeyhtiöistä. Tällöin yrityksen maksuluokka määräytyy kussakin eläkeyhtiössä olevien vakuutusten perusteella. Siksi yrityksellä voi olla eri maksuluokka eri eläkeyhtiöissä. Eläkeyhtiöt käyttävät kuitenkin samaa kokonaispalkkasummaa, kun lasketaan yrityksen maksuluokan omavastuun vaikutusta. taulukko 4. Arvio maksuluokan vaikutuksesta erilaisilla palkkasummilla 2015 yrityksen vuotuinen palkkasumma (euroa) ja maksuluokkamaksun osuus (%) 2,5 milj. 5,0 milj. 10,0 milj. 15,0 milj. 20,0 milj. 32,0 milj. 1,7 % 10,1 % 26,8 % 43,6 % 60,3 % 100 % maksuluokka maksuluokkamaksun vaikutus kokonaismaksuun (euroa) Arviossa on oletettu yrityksellä olevan keskimääräinen ikäjakauma. eteran tyel-vakuutusmaksuopas suuryritykselle

10 Yritysmuodon muutokset ja työkyvyttömyysmaksu Uuden yrityksen maksuluokka on 4 vähintään kahden vuoden ajan. Jos yritys on syntynyt yritysjärjestelyn seurauksena, maksuluokka määräytyy luovuttavien yritysten tietojen perusteella. Kun yrityksen palkkasumma kasvaa siten, että se tulee maksuluokkien piiriin, se sijoittuu aluksi perusmaksuluokkaan 4. Kun yritys on kuulunut maksuluokkien piiriin kolme vuotta, alkavat omat työkyvyttömyyseläkemenot ensimmäistä kertaa vaikuttaa maksuluokan muodostumiseen ja maksuluokka voi ensimmäistä kertaa poiketa perusmaksuluokasta 4. jakautumisessa tai liiketoiminnan luovutuksessa syntyvä yritys Kun uusi yritys syntyy osakeyhtiölain mukaisen jakautumisen tai liiketoiminnan luovutuksen seurauksena, sen maksuluokan laskennassa huomioidaan niin sanotut laskennalliset tiedot. Tällöin maksuluokan laskennassa huomioidaan jakautuneen tai liiketoimintaa luovuttaneen yrityksen maksuluokan määräävä riskisuhteiden keskiarvo, keskimääräinen TyEL-maksun työkyvyttömyyseläkeosa ja yritysjärjestelyssä siirtyneiden henkilöiden palkkasumma. Jos jakautumisen tai liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä syntyneelle yritykselle on liitetty jakautuneen tai liiketoimintaa luovuttaneen yrityksen rahasto, maksuluokan laskennassa otetaan huomioon tämän yrityksen omat tiedot. kombinaatiofuusiossa syntynyt yritys Jos yritysten sulautumisen seurauksena syntyy uusi yritys, sen maksuluokka määräytyy sulautuneiden yritysten työkyvyttömyysriskien perusteella. Sulautumista edeltäville vuosille lasketaan yhteenlasketuista tiedoista uuden yrityksen riskisuhteet, joiden perusteella uuden yrityksen maksuluokka määräytyy heti sulautumisesta alkaen. Jos sulautuneet yritykset eivät aikaisemmin ole kuuluneet maksuluokkien piiriin, sijoitetaan sulautumisen seurauksena syntynyt uusi yritys perusmaksuluokkaan 4. sulautuminen toiseen yritykseen Jos yritys sulautuu toiseen yritykseen, otetaan vastaanottavan yrityksen riskisuhteessa huomioon sulautuneen yrityksen työkyvyttömyysriskiin vaikuttavat tiedot. Jos sulautuminen tapahtuu vuoden alussa, vaikuttaa tämä vastaanottavan yrityksen maksuluokkaan heti saman vuoden alusta lähtien. Jos sulautuminen tapahtuu muulloin kuin vuoden alussa, vaikuttaa se maksuluokkaan seuraavan vuoden alusta. Sulautumisessa vastaanottavan yrityksen riskisuhteeseen eivät vaikuta eläkkeet, jotka on myönnetty sinä aikana, kun yritys on ollut niin pieni, ettei se ole kuulunut maksuluokkien piiriin. Tältä ajalta riskisuhteen arvo on 1 eli perusmaksuluokka on 4. Kaksi pientä yritystä voivat sulautua yhteen siten, että vastaanottavan yrityksen yhteenlaskettu palkkasumma ylittää maksuluokkien piiriin kuulumiselle asetetun rajan. Tällöin sulautumisen seurauksena kasvaneen yrityksen maksuluokaksi tulee perusmaksuluokka 4 ja vasta sulautumisen jälkeen myönnetyt eläkkeet alkavat vaikuttaa sen riskisuhteeseen. liiketoiminnan tai sen osan luovutus toiselle yritykselle Liiketoiminnan tai sen osan luovutuksessa työntekijät voivat siirtyä niin sanottuina vanhoina työntekijöinä toisen yrityksen palvelukseen. Jos siirtyvien työntekijöiden vuotuinen palkkasumma on suurempi kuin 1,9905 miljoonaa euroa, liiketoimintaa tai sen osaa vastaanottavan yrityksen maksuluokan laskennassa huomioidaan niin sanotut laskennalliset tiedot. Tällöin maksuluokan laskennassa huomioidaan liiketoiminnan tai sen osan luovuttaneen yrityksen keskimääräinen työkyvyttömyysriskisuhde, keskimääräinen TyEL-maksun työkyvyttömyyseläkeosa ja liiketoiminnan tai sen osan luovutuksessa siirtyneiden henkilöiden palkkasumma. Jos koko liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä vastaanottavalle yritykselle on liitetty liiketoimintaa luovuttaneen yrityksen eläkevastuu, maksuluokan laskennassa otetaan huomioon tämän yrityksen omat tiedot. 10

11 eteran tyel-vakuutusmaksuopas suuryritykselle

12 Maksutappioalennus Vakuutusmaksun maksutappio-osaa kerätään kattamaan sitä riskiä, että yritys jättää vakuutusmaksuja maksamatta. Kun yrityksen palkkasumma ylittää 1,9905 miljoonaa euroa, yritys saa maksutappioalennusta. Suuremmilta työnantajilta maksutappioita syntyy keskimäärin vähemmän kuin pieniltä. Siksi suuremmille yrityksille annetaan alennusta maksutappio-osaan. maksutappio-osa vuonna 2015 Työnantajilla, joiden vuoden 2013 palkkasumma on ollut 1, ,848 miljoonaa euroa, maksutappio-osa on 0,03 prosenttia eli alennusta saa 0,15 prosenttia palkkasummasta. Jos palkkasumma on vuonna 2013 olllut yli 31,848 miljoonaa euroa, on maksutappio-osa 0,001 prosenttia ja alennus siis 0,179 prosenttia palkkasummasta (taulukko 5.). taulukko 5. Maksutappio-osa ja maksutappio-alennus, % palkoista vuonna 2015 palkkasumma vuonna 2013 (milj. euroa) maksutappioosan perustaso (% palkoista) maksutappio-osa (% palkoista) maksutappioalennus (% palkoista) ,18 0,03 0,15 yli ,18 0,001 0,179 12

13 Suuruusalennus eli hoitokustannusosan alennus Vakuutusmaksun hoitokustannusosaa kerätään kattamaan vakuutuksen hoitamisesta aiheutuvia kuluja. Koska vakuutuksen hoitokulut eivät kuitenkaan kasva samassa suhteessa palkkasumman kanssa, pienenee hoitokustannusosan maksuprosentti palkkasumman kasvaessa. Tätä alennusta kutsutaan hoitokustannusosan alennukseksi eli suuruusalennukseksi. Suuruusalennusta ei huomioida vielä ennakkomaksuissa, vaan vasta lopullista vakuutusmaksua laskettaessa. hoitokustannusosa vuonna 2015 Vuonna 2015 hoitokustannusosa ilman alennuksia on 0,7086 prosenttia palkkasummasta. Suuruusalennus on enimmillään miltei 0,32 prosenttia palkkasummasta. Alennusta saa palkkasumman ollessa vähintään viisi miljoonaa euroa. Alennusprosentti nousee palkkasumman kasvaessa ja suurimmillaan alennus on, kun palkkasumma ylittää 465 miljoonaa euroa (kuva 4.). kuva 4. Suuruusalennus ja palkkasumma Alennus, % palkkasummasta 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0, Konsernin palkkasumma, milj. euroa suuruusalennus palkkasummaltaan yli 5 milj. yhtiöille Kaikki yhtiöt, joiden palkkasumma ylittää 5 miljoonaa euroa, saavat suuruusalennuksen riippumatta siitä onko kyseessä konserni vai ei. Hoitokustannusosan laskennassa huomioitava palkkasumma saadaan samassa eläkevakuutusyhtiössä vakuutettujen, samaan konserniin kuuluvien yritysten yhteenlasketun palkkasumman perusteella. Pienikin vakuutus voi siis saada suhteellisen ison suuruusalennuksen kuuluessaan isoon konserniin. Jos konserniin kuuluva vakuutus päättyy kesken vuotta, sen palkkasumma huomioidaan konsernin suuruusalennusta laskettaessa silloin, kun päättyneen vakuutuksen työsuhteet siirtyvät johonkin saman konsernin toiseen vakuutukseen samassa eläkeyhtiössä. Tällainen tilanne voi syntyä fuusiossa, jakautumisessa tai liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä. Muulloin kesken vuotta päättyvää vakuutusta ei huomioida konsernin suuruusalennuksen laskennassa. Yksittäinen yritys saa päättyvällekin vakuutukselle suuruusalennusta, jos sen oma palkkasumma on yli 5 miljoonaa euroa. taulukko 6. Suuruusalennus prosentteina palkkasummasta vuonna 2015 palkkasumma (milj. euroa / vuosi) suuruusalennus (% palkkasummasta) suuruusalennus alarajalla (euroa) alle 5,0 0 5,0-0, ,5-0, ,0-0, ,5-0, ,0-0, ,5-0, ,0-0, ,5-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, eteran tyel-vakuutusmaksuopas suuryritykselle

14 Asiakashyvitys Etera jakaa vuosittain asiakashyvityksiä sopimusasiakkailleen. Jaettavien asiakashyvitysten kokonaismäärä vahvistuu keväällä tilinpäätöksessä. Asiakashyvitys alentaa ennakkomaksua. Jaettavien asiakashyvitysten kokonaismäärään vaikuttavat sijoitustoiminnan pitkän aikavälin tuottavuus ja kustannustehokkuus. (kuva 6.) Sijoitustoiminnan tuotot kasvattavat eläkeyhtiön toimintapääomaa, josta eläkeyhtiö saa vuosittain siirtää 1,1 prosenttia seuraavana vuonna asiakashyvityksiin. Eläkeyhtiön kustannustehokas toiminta synnyttää hoitokustannustulosta, josta eläkeyhtiö saa vuosittain siirtää 50 prosenttia asiakashyvityksiin. vakuutuskohtaisen asiakashyvityksen jakaminen Vakuutuskohtainen asiakashyvitys jaetaan asiakkaille edellisvuoden vakuutusmaksujen ja Eteraan karttuneen rahaston perusteella. Puolet asiakashyvityksestä jaetaan vakuutusmaksujen ja puolet rahaston perusteella. (Kuva 5.) Vakuutuskohtainen rahasto karttuu vuosittain maksetuista työeläkemaksuista, kun osa maksuista rahastoidaan tulevia eläkkeitä varten. Rahastoa karttuu keskimäärin noin 5 prosenttia palkkasummasta vuosittain. kuva 5. Asiakashyvitysten kokonaismäärän muodostuminen sijoitustoiminnan tulos kuva 6. Asiakashyvityksen jakaminen 50 % hoitokustannustulos 1,1 % 50 % vakavaraisuuspääoma Asiakashyvitysten kokonaismäärä Asiakashyvitysten kokonaismäärä 50 % 50 % jaetaan vakuutuksille maksujen suhteessa jaetaan vakuutuksille rahastojen suhteessa 14

15 kolme hyvää syytä olla eteran asiakas 1. Etera on vastuullinen, Suomeen sijoittava Etera edistää kotimaista kasvua ja työllisyyttä sekä auttaa suomalaista elinkeinoelämää kasvun urilla vastuullisesti. 2. Etera on muuttuvan työelämän osaaja Eteralla on kokemusta erilaisista työsuhteista jo yli 50 vuoden ajalta. Se elää työelämän murroksessa mukana. Apuna ovat tehokkaat työkalut, koulutukset ja mittarit sekä kattavat työhyvinvointi-, työkyky- ja kuntoutuspalvelut. 3. Etera on asiakkaan rytmissä mukana Etera elää joustavasti mukana yrityksen arjessa. Asiakkaille on tarjolla heidän arvostamansa sähköiset palvelut, kuten reaaliaikainen kuukausi-ilmoittaminen, joka huomioi kausi- ja suhdannevaihtelut sekä Eteran suhdanneindeksi ja sijoitusten tuoton seuranta kuukausittain. eteran tyel-vakuutusmaksuopas suuryritykselle

16 16 keskinäinen eläkevakuutusyhtiö etera Palkkatilanportti 1, Helsinki Puhelin etera.fi

TYEL-VAKUUTUS- MAKSU OPAS SUURYRITYKSELLE

TYEL-VAKUUTUS- MAKSU OPAS SUURYRITYKSELLE TYEL-VAKUUTUS- MAKSU OPAS SUURYRITYKSELLE 2017 Sisältö Hyvä asiakkaamme... 3 TyEL-vakuutusmaksu... 4 Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu...4 Reaaliaikainen Eteran kuukausi-ilmoitus...4 Työntekijöiden

Lisätiedot

MAKSUN ALENNUKSET... 9 Asiakashyvitys... 9 Suuruusalennus konsernin palkkasumman mukaan... 10 Maksutappioalennus työnantajan koon mukaan...

MAKSUN ALENNUKSET... 9 Asiakashyvitys... 9 Suuruusalennus konsernin palkkasumman mukaan... 10 Maksutappioalennus työnantajan koon mukaan... SUURTYÖNANTAJAN TYEL-MAKSU 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYEL-VAKUUTUSMAKSU VUONNA 2015... 6 Keskimääräinen TyEL-maksu... 6 TyEL-perusmaksu... 6 Työntekijän eläkemaksu... 7 Työnantajan koko vaikuttaa

Lisätiedot

TyEL vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta työntekijät Eterassa

TyEL vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta työntekijät Eterassa TyEL vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta työntekijät Eterassa Eteran nopean ja sujuvan työeläkepalvelun resepti Ajantasaisimmat työeläkemaksut Vaivattomat sähköiset työkalut Asiantuntijat käytettävissäsi Liiketoimintaasi

Lisätiedot

SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 01

SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 01 VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 01 Alla kerrotaan maksun eri osista ja siitä, mihin varoja käytetään. Vanhuuseläkeosalla kustannetaan se osa vanhuuseläkkeestä, joka rahastoidaan eli sijoitetaan

Lisätiedot

1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4

1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4 TyEL-maksu 2014 Sisällysluettelo 1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4 3.1 Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu vuonna 2014... 4 3.2 Sopimustyönantaja...

Lisätiedot

TELA/Laskuperustejaos 16.10.2014 TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN PERUSTELUT

TELA/Laskuperustejaos 16.10.2014 TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN PERUSTELUT TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN PERUSTELUT 1. Vuoden 2015 vakuutusmaksu 1.1. Vuoden 2015 vakuutusmaksun rakenne Vuoden 2015 maksutasoa määrättäessä on käytetty seuraavia taloudellisia

Lisätiedot

SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2018 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS

SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2018 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS VAKUUTUSMAKSUOPAS 2018 VAKUUTUSMAKSUOPAS 2018 01 Tietoa TyEL-maksun eri osista ja siitä, mihin varoja käytetään Vanhuuseläkeosalla kustannetaan se osa vanhuuseläkkeestä, joka rahastoidaan eli sijoitetaan

Lisätiedot

SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2017 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS

SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2017 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS VAKUUTUSMAKSUOPAS 2017 VAKUUTUSMAKSUOPAS 2017 01 Tietoa TyEL-maksun eri osista ja siitä, mihin varoja käytetään Vanhuuseläkeosalla kustannetaan se osa vanhuuseläkkeestä, joka rahastoidaan eli sijoitetaan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Hyvä lukija. 2 Mitä TyEL-maksulla saa? 2 VARMA Tyel-maksu 2015 VARMA Tyel-maksu

Sisällysluettelo. 1 Hyvä lukija. 2 Mitä TyEL-maksulla saa? 2 VARMA Tyel-maksu 2015 VARMA Tyel-maksu TyEL-maksu 2015 Sisällysluettelo 1 Hyvä lukija 1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4 3.1 Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu vuonna 2015...

Lisätiedot

Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus. PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet

Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus. PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet Työkykyjohtamisella työkyvyttömyyseläkeriskit hallintaan Lähiesimies Työolot Varhainen

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallintopäivä

Talous- ja palkkahallintopäivä Talous- ja palkkahallintopäivä 2016 TyEL-ajankohtaista TyEL-tunnusluvut vuodelle 2017 Tilapäinen työnantaja 25,1 % Sopimustyönantaja 25,1 % Palkkasumma alle tai ei vakinaisia työntekijöitä 8 334 / 6 kk

Lisätiedot

ILMARISEN YHTIÖKOHTAISET HYVITYSPERUSTEET. Jukka ja Barbara

ILMARISEN YHTIÖKOHTAISET HYVITYSPERUSTEET. Jukka ja Barbara ILMARISEN YHTIÖKOHTAISET HYVITYSPERUSTEET Jukka ja Barbara 13.3.2017 ILMARISEN VUOSI 2016 HYVÄ SIJOITUSTUOTTO EPÄVARMOISSA MARKKINAOLOSUHTEISSA SIJOITUSTEN MARKKINA-ARVO VAKAVARAISUUTEMME SÄILYI VAHVANA

Lisätiedot

TYEL-MAKSU JA TYÖKYKY KULKEVAT KÄSI KÄDESSÄ 3

TYEL-MAKSU JA TYÖKYKY KULKEVAT KÄSI KÄDESSÄ 3 SUURTYÖNANTAJAN TYEL-MAKSU 2018 1 SISÄLLYS TYEL-MAKSU JA TYÖKYKY KULKEVAT KÄSI KÄDESSÄ 3 NÄIN TYEL-MAKSUNNE MUODOSTUU 4 Työntekijäkin maksaa 5 Suurtyönantajana kuulutte maksuluokkaan 5 Työntekijöittenne

Lisätiedot

TYEL-MAKSU JA TYÖKYKY KULKEVAT KÄSI KÄDESSÄ 3

TYEL-MAKSU JA TYÖKYKY KULKEVAT KÄSI KÄDESSÄ 3 SUURTYÖNANTAJAN TYEL-MAKSU 2017 1 SISÄLLYS TYEL-MAKSU JA TYÖKYKY KULKEVAT KÄSI KÄDESSÄ 3 NÄIN TYEL-MAKSUNNE MUODOSTUU 4 Työntekijäkin maksaa 5 Suurtyönantajana kuulutte maksuluokkaan 5 Työntekijöittenne

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla

Lisätiedot

Työkyvyn tukeminen ehkäisee työkyvyttömyyttä. Työkyvyn tukeminen

Työkyvyn tukeminen ehkäisee työkyvyttömyyttä. Työkyvyn tukeminen ehkäisee työkyvyttömyyttä Työkyvyttömyyden hinta Suomessa Työkyvyttömyys maksaa yhteiskunnalle vuodessa Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyy vuodessa Työkyvyttömyyseläkettä saa lähes 4 171*milj. 18 800 henkilöä

Lisätiedot

Rakennusalan toimihenkilöiden sosiaalikulut ja niiden muutokset lukien

Rakennusalan toimihenkilöiden sosiaalikulut ja niiden muutokset lukien Jäsenkirje Talo/22/2017 1 (6) Anne Hirsiniemi / ABa 20.12.2017 Talonrakennusteollisuus ry:n jäsenyrityksille Rakennusalan toimihenkilöiden sosiaalikulut ja niiden muutokset 1.1.2018 lukien 1. Vuosiloma-ajan

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla

Lisätiedot

Maksut ja todistukset

Maksut ja todistukset Maksut ja todistukset Helena Alkula-Stening Katja Kajander Mari Laine Riikka Nivus Varman työeläkepäivät 2011 Ennakoi Työeläkemaksut merkittävä menoerä yrityksen toiminnassa Ovatko vakuutusmaksusi oikealla

Lisätiedot

TALOUS- JA PALKKAHALLINTO- PÄIVÄ 2015

TALOUS- JA PALKKAHALLINTO- PÄIVÄ 2015 TALOUS- JA PALKKAHALLINTO- PÄIVÄ 2015 Koulutusvähennys Eteran talous- ja palkkahallintopäivä oikeuttaa koulutusvähennykseen yrityksen verotuksessa Voit tilata osallistumistodistuksen eija.tuononen@etera.fi

Lisätiedot

Eteran PHP seminaari 2014

Eteran PHP seminaari 2014 v Eteran PHP seminaari 2014 Päivän ohjelma 2014 8.45 9.15 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.15 9.30 Etera: Päivän avaus 9.30 10.20 Etera: Ajankohtaista TyEL ja YEL -eläkevakuuttamisesta 10.20 11.10 Tilaajavastuu:

Lisätiedot

Miten tuemme työssä onnistumista? Työhyvinvointipalvelujen johtaja Jyri Juusti 11.2.2011

Miten tuemme työssä onnistumista? Työhyvinvointipalvelujen johtaja Jyri Juusti 11.2.2011 Miten tuemme työssä onnistumista? Työhyvinvointipalvelujen johtaja 11.2.2011 Ajatuksia ja kokemuksia Mihin meitä tarvitaan Työkuorman hallinta Minne matka? Lautapeli "Työhyvinvointi on seurausta johtamisesta"

Lisätiedot

TYEL-VAKUUTUS- MAKSU OPAS SUURYRITYKSELLE

TYEL-VAKUUTUS- MAKSU OPAS SUURYRITYKSELLE TYEL-VAKUUTUS- MAKSU OPAS SUURYRITYKSELLE 2016 Sisältö Hyvä asiakkaamme... 4 TyEL-vakuutusmaksu... 5 Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu... 5 Reaaliaikainen Eteran kuukausi-ilmoitus... 5 Työntekijöiden

Lisätiedot

TyEL-vakuutus ja työkyvyttömyyskustannus

TyEL-vakuutus ja työkyvyttömyyskustannus Elintarvikealan ik l tuottavuustalkoot tt t t 07-09 09 TyEL-vakuutus ja työkyvyttömyyskustannus Pertti Suominen Aon Finland Oy Aon Consulting 1 TyEL-maksu Maksun jakautuminen eri osiin: 2009 2008 Vanhuuseläke

Lisätiedot

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät.

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Viabek tuntee liikennepalvelualojen eläkevakuuttamisen Eläkekassa Viabek voi palvella mm. seuraavien toimialojen

Lisätiedot

YEL-vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta Eterassa

YEL-vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta Eterassa YEL-vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta Eterassa Eteran nopean ja sujuvan työeläkepalvelun resepti Joustavat vakuutusratkaisut Vaivattomat verkkopalvelut Asiantuntijat käytettävissäsi Vinkkejä yrittäjän työhyvinvointiin

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskeiset tunnusluvut Pro forma 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 022,9 1 602,7 2 929,0 Eläkkeensaajille

Lisätiedot

26.4. Uudistuva työeläke, osa 2/5: Jos työkyky heikkenee

26.4. Uudistuva työeläke, osa 2/5: Jos työkyky heikkenee 26.4. Uudistuva työeläke, osa 2/5: Jos työkyky heikkenee Helena Alkula, palvelupäällikkö, Varma Elina Juth, palvelupäällikkö, Varma Arja Iisakkala, asiakaspalvelupäällikkö, Varma 30 Työnantaja työterveyshuolto:

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 2011

Eteran osavuosiraportti 2011 Eteran osavuosiraportti 2011 Tiivistelmä tunnusluvuista 1.1. 30.6.2011 1.1. 30.6.2010 1.1. 31.12.2010 Vakuutusmaksutulot, milj. 276 249 570 Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin, milj. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Sisältö. Etera asiantuntija apunasi... 4

Sisältö. Etera asiantuntija apunasi... 4 Eteran TyEL-opas työnantajille 2011 Sisältö Etera asiantuntija apunasi... 4 Hyödyt Eteran asiakkuudesta... 4 Keskittäminen Eteraan kannattaa... 4 Työeläke turvaa... 4 Anna palautetta... 4 Yhteystiedot...

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla järjestelmällä

Lisätiedot

Hankintaseminaari. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Riku Koivusalo 16.10.2012

Hankintaseminaari. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Riku Koivusalo 16.10.2012 Hankintaseminaari Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Riku Koivusalo 16.10.2012 Etera on työeläkkeiden osaaja Etera on asiakkaiden omistama keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö. Vakuutamme yksityisyrittäjistä

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO TILINPÄÄTÖSKATSAUKSESTA Sijoitustuotto 6,6 % Tuotto keskimäärin 20 vuotta 6,1 % Vakavaraisuus 29,5 % TyEL-palkkasumma 1 692,5 milj. Siirto asiakashyvityksiin

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2011 2010 % Vakuutusmaksutulo, milj. 423,6 380,4 11,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 370,5 336,0 10,3

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS Dnro 3/30/2010 Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010 Valtiokonttori on 15.1.2010 hyväksynyt nämä laskuperusteet noudatettavaksi laskettaessa valtion eläkelaissa tarkoitettuja työnantajan

Lisätiedot

Budjetointiohje vuoden 2018 Kevan jäsenyhteisön eläkemaksuihin ja tietoa eläkemaksujen muutoksista vuonna 2019

Budjetointiohje vuoden 2018 Kevan jäsenyhteisön eläkemaksuihin ja tietoa eläkemaksujen muutoksista vuonna 2019 BUDJETOINTIOHJE 1 (5) Budjetointiohje vuoden 2018 Kevan jäsenyhteisön eläkemaksuihin ja tietoa eläkemaksujen muutoksista vuonna 2019 Yleistä arvioinnin taustaa Tässä ohjeessa esitetään arvio vuoden 2018

Lisätiedot

Yrityksen työeläkevakuutukset, kuntoutus- ja eläkeasiat sekä työkykyjohtamisen työkalut kaikki yhdessä paikassa

Yrityksen työeläkevakuutukset, kuntoutus- ja eläkeasiat sekä työkykyjohtamisen työkalut kaikki yhdessä paikassa ELON VERKKOPALVELU Yrityksen työeläkevakuutukset, kuntoutus- ja eläkeasiat sekä työkykyjohtamisen työkalut kaikki yhdessä paikassa TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET Hoida TyEL- ja YEL-vakuutuksiasi Kartoita työyhteisösi

Lisätiedot

Mitä kautta työkyvyttömyys

Mitä kautta työkyvyttömyys Mitä työkyvyttömyys maksaa? Allan Paldanius / Kuntien eläkevakuutus k Mitä kautta työkyvyttömyys maksaa? Työkyvyttömyyden eri vaiheet työkyvyn menetys alkaa näkyä satunnaiset sairaslomat, sijaisten palkat,

Lisätiedot

Eteran tilinpäätös

Eteran tilinpäätös Eteran tilinpäätös 2010 8.3.2011 Tuloksen synty 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusliikkeen tulos 19-11 -1 37 Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin 151 220-1 025 8 164 + Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin

Lisätiedot

Budjetointiohje vuoden 2016 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2017-2018

Budjetointiohje vuoden 2016 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2017-2018 BUDJETOINTIOHJE 1 (7) Budjetointiohje vuoden 2016 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2017-2018 Yleistä arvioinnin taustaa Tässä ohjeessa on käsitelty kattavasti kaikkia maksuluokkia koskevat asiat yhdessä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 27.2.2014 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 32,3 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,1 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 13.2.2014 Hyvä sijoitustulos nosti vakavaraisuuden ennätyskorkeaksi Sijoitusten kokonaistuotto 3,2 miljardia euroa eli 9,0 % Sijoitusten markkina-arvo 37,7 miljardia euroa Paras tuotto

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2014

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2014 1 (22) 9.12.2013 Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2014 2 (22) Sisällysluettelo 1 Perusteiden soveltaminen... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Työnantaja... 4 1.3 Virastojen tai liikelaitosten aloittaminen,

Lisätiedot

Työeläketurva. VR-Yhtymä Oy 4.11.2010. Marjukka Matikainen Eläkepalvelut

Työeläketurva. VR-Yhtymä Oy 4.11.2010. Marjukka Matikainen Eläkepalvelut Työeläketurva VR-Yhtymä Oy 4.11.2010 Marjukka Matikainen Eläkepalvelut Työeläke muodostuu monesta palasta Eläketurva 2 Eläkkeen pohjana työansio Eläke kertyy vuosiansiosta ikää vastaavalla karttumisprosentilla

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2009 2008 % Vakuutusmaksutulo, milj. 371,6 335,4 10,8 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 317,2 276,8 14,6

Lisätiedot

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Lapin liitto ja Suomen Kuntaliitto Kuntapäivä, Pyhätunturi 24.9.2013 Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Pekka Alanen Keva Keva Tänään työssä hyvän huomisen puolesta KuEL

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi EV 26/1998 vp - HE 13/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 13/1998

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen

Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen työnantajalle Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen Tietoa EU-maista tulevien työntekijöiden vakuuttamissäännöistä Työnantajan muistilista A1 Mikä on A1-todistus? Maksa ulkomaalaisesta työntekijästäsi

Lisätiedot

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4 Liite 1.1 Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, 1) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % Liikevaihto,

Lisätiedot

TELA/Laskuperustejaos TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN MUUTOKSEN PERUSTELUT

TELA/Laskuperustejaos TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN MUUTOKSEN PERUSTELUT TELA/Laskuperustejaos 25.8.2016 TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN MUUTOKSEN PERUSTELUT 1. Asiakashyvitysten enimmäismäärä Nykyisin asiakashyvitysten enimmäismäärän perusteena on vakavaraisuuspääoma,

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 1 (4) MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 1 Perusteiden soveltaminen Näitä perusteita sovelletaan 1.1.2016 lähtien maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006, MYEL) mukaisiin vakuutuksiin.

Lisätiedot

Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa

Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa Johan Åström 30.1.2009 1 (5) Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa Työttömyyseläke lakkautetaan eläkelajina vuoden 1949 jälkeen syntyneiltä. Työttömyyseläke korvataan pidentämällä työttömyyspäivärahan

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 230

1988 vp. - HE n:o 230 1988 vp. - HE n:o 230 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain 12 :n ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Eteran alkuvuosi 2014 1.1.-30.6.2014. Tulosinfo 20.8.2014 Toimitusjohtaja Stefan Björkman

Eteran alkuvuosi 2014 1.1.-30.6.2014. Tulosinfo 20.8.2014 Toimitusjohtaja Stefan Björkman Eteran alkuvuosi 2014 1.1.-30.6.2014 Tulosinfo 20.8.2014 Toimitusjohtaja Stefan Björkman Eteralla vakaa alkuvuosi Sijoitusten markkina-arvo 5,7 miljardia euroa (5,6 mrd. ) ja tuotto 3,4 % (-0,7 %) Vakavaraisuus

Lisätiedot

TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017

TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017 TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017 Eläkeikä nousee asteittain Työssä jatkamista palkitaan Eläkekarttumat yhtenäistyvät Työuraeläke tulee käyttöön Eläkkeen voi ottaa 1 osittaisena KEITÄ TYÖELÄKEUUDISTUS

Lisätiedot

TALOUS- JA PALKKAHALLINTO- PÄIVÄ 2015

TALOUS- JA PALKKAHALLINTO- PÄIVÄ 2015 TALOUS- JA PALKKAHALLINTO- PÄIVÄ 2015 Koulutusvähennys Eteran talous- ja palkkahallintopäivä oikeuttaa koulutusvähennykseen yrityksen verotuksessa Voit tilata osallistumistodistuksen eija.tuononen@etera.fi

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus 30.6.2014 Keskeiset tunnusluvut 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 510,1 807,7 1 602,7 Eläkkeensaajille maksetut

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja.

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. SOPEUTUMISRAHA 1 (5) Sopeutumisraha Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. Jos kansanedustaja ei ole edustajantoimen päättyessä saavuttanut eläkeikää, hänellä

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Etera alkuvuonna 2010 Vakuutusmaksutulo kääntyi kasvuun Uusien TyEL-vakuutusten myynti kasvoi Sijoitukset tuottivat 2,6 % Vakavaraisuus vahvistui ja kokonaistulos

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 119/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän eläkelain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjän eläkelakia. Muutos

Lisätiedot

Työssä vai työkyvyttömänä

Työssä vai työkyvyttömänä Työssä vai työkyvyttömänä Johtajaylilääkäri Tapio Ropponen Kuntamarkkinat to 13.9.2012 klo 10.00 10.20 Kevan tavoitteet työssä jatkamisen tukemisessa 1. Mahdollisimman moni jatkaisi työssä omaan eläkeikäänsä

Lisätiedot

Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen

Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen JHL Kaakkois-Suomen aluetoimisto Ritva Miettinen 1 Vuorotteluvapaan vaikutus eläkkeeseen Jos suunnittelet vuorotteluvapaan pitämistä,

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 20.12.2004. Voimassa 1.1.20 Perusteen 13.6.2003 voimaantulosäännös Voimaantulo

Lisätiedot

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Vahva vuosi, hyviä tuloksia 7,1 % Sijoitusten tuotto 40,0 mrd. Sijoitusten markkina-arvo 10,3 mrd., 34,0 % Vakavaraisuus 862 000 Suomalaisen eläketurva 4,3 mrd. Vakuutusmaksutulo

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Vakuuta vaivatta Eterassa Kotitalous työnantajana Hyödy Eteran asiakkuudesta Ajantasaiset maksut ja alennukset Osaava palvelu ja joustava asiointi Kätevät laskurit työnantajan ajan apuna Vaivattomat verkkopalvelut.

Lisätiedot

Vähentääkö eläkeuudistus työkyvyttömyyttä? Jukka Kivekäs 4.12.2014

Vähentääkö eläkeuudistus työkyvyttömyyttä? Jukka Kivekäs 4.12.2014 Vähentääkö eläkeuudistus työkyvyttömyyttä? Jukka Kivekäs 4.12.2014 Sidonnaisuudet Vakuutuslääketieteen dosentti, kuntoutuksen ja vakuutuslääketieteen erityispätevyys Päätoimi Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokooma 20.2.2017 Viimeisin perustemuutos vahvistettu 22.12.2016. 1 Perusteen 2.11.2015 voimaantulosäännös Voimaantulo Poikkeussäännös

Lisätiedot

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen.

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen. YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen. YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET 1

Lisätiedot

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Lapin liitto ja Suomen Kuntaliitto Kuntapäivä, Pyhätunturi 24.9.2013 Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Pekka Alanen Keva Keva Tänään työssä hyvän huomisen puolesta KuEL

Lisätiedot

Budjetointiohje vuoden 2014 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2015-2016

Budjetointiohje vuoden 2014 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2015-2016 BUDJETOINTIOHJE 1 (6) Budjetointiohje vuoden 2014 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2015-2016 Yleistä arvioinnin taustaa Tässä ohjeessa on käsitelty kattavasti kaikkia maksuluokkia koskevat asiat yhdessä

Lisätiedot

TYÖELÄKEYHTIÖIDEN TASOITUSMÄÄRÄSELVITYS

TYÖELÄKEYHTIÖIDEN TASOITUSMÄÄRÄSELVITYS TYÖELÄKEYHTIÖIDEN TASOITUSMÄÄRÄSELVITYS Loppuraportti 30.8.2013 Tela 30.8.2013 Laskuperustejaos Taustaa Työmarkkinakeskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmä pyysi Tela:n laskuperustejaosta 14.11.2012 selvittämään

Lisätiedot

Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta

Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta Helena Alkula-Stening Arja Iisakkala Maija Leinonen Mikko Metsäruusi Lea Tikka Tästä puhumme TyEL-vakuuttamisen perusteet Milloin ja kenet vakuutetaan

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta

Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta 22.10.2014 Sivu 1 Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta Olen vanhuuseläkkeellä. Vaikuttaako lakimuutos eläkkeeseeni? Miten käy perhe-eläkkeen ja hautausavustuksen? Lakimuutos

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta

Esityksen sisältö. Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta Esityksen sisältö Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta etera.fi/elakeuudistus etera.fi/pages/elakelaskuri-2017.aspx etera.fi/omaelake Työeläke

Lisätiedot

TyönanTajan TyEL-vakuuTTaminEn 2014

TyönanTajan TyEL-vakuuTTaminEn 2014 Työnantajan TYEL-vakuuttaminen 2014 SISÄLLYS Hyvä asiakkaamme... 5 Työntekijän eläketurvan vakuuttaminen... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela Työntekijä yrityksessä käytännön asioita 29.1.2014 Tiina Uutela Työnantajana oleminen palkkaaminen Työsopimus kanssa Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisena SELVITYS TYÖNTEON KESKEISISTÄ EHDOISTA Sopimuksen

Lisätiedot

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Eläkeuudistuksen tavoitteet pidentää työuria ja myöhentää eläkkeelle siirtymistä työskentely tavoite-eläkeikään asti kannattaa turvata riittävät

Lisätiedot

1.1. Nykyinen tilanne vp - HE 190

1.1. Nykyinen tilanne vp - HE 190 1991 vp - HE 190 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain 15 b :n ja eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

LAUSUNTO 1 (5)

LAUSUNTO 1 (5) LAUSUNTO 1 (5) EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Työeläkevakuuttajat TELAlta asiantuntijaa kuulemiseen, jossa käsitellään hallituksen esitystä HE 9/2012 vp. eduskunnalle

Lisätiedot

Kotitalous. työnanta

Kotitalous. työnanta Vakuuta vaivatta Eterassa Kotitalous työnantajana uudesta ran asiakk Hyödy Ete maksut ja jantasaiset Aja se t lennukse ale ava sta ja joust lvelu ja saava palv Osa ointi sio asi jan taja työnanta ritt

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2012 28.2.2013 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2012 Sijoitustuotto: 7,5 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 29,5 miljardia euroa Toimintapääoma: 5,8 miljardia euroa Vakavaraisuusaste: 23,9

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015

SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015 SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015 Suomessa on kaksi toisiaan täydentävää lakisääteistä eläkejärjestelmää: Kansaneläkejärjestelmä Työeläkejärjestelmä. Lisäksi työnantaja tai henkilö itse voi parantaa eläketurvaa

Lisätiedot

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Kunnanvaltuutettu päättää myös eläkeasioista Valtuutettu on mukana tekemässä eläkeasioihin vaikuttavia strategisia päätöksiä miten suuria kunnan

Lisätiedot

Huomioita työeläkesijoituksista 2011. Suvi-Anne Siimes Toimitusjohtaja Työeläkevakuuttajat TELA

Huomioita työeläkesijoituksista 2011. Suvi-Anne Siimes Toimitusjohtaja Työeläkevakuuttajat TELA Huomioita työeläkesijoituksista 2011 Suvi-Anne Siimes Toimitusjohtaja Työeläkevakuuttajat Työeläkkeiden rahoitus ja sijoitustoiminta Lähtökohta Etuussäännöksistä johdettava eläkevastuu (eläkemeno) rahoitetaan

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmä kuvina. Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta

Työeläkejärjestelmä kuvina. Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta Työeläkejärjestelmä kuvina Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta. 19.1.2017 Eläkejärjestelmä ja sen hallinto Sosiaalivakuutus vuonna 2015, 39 mrd. 3 Eläkevakuutuksesta

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14 TYÖNANTAJAN TYEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYÖNTEKIJÄN ELÄKETURVAN VAKUUTTAMINEN... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2013 2012 % Vakuutusmaksutulo, milj. 452,8 458,2-1,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 432,0 402,8 7,3

Lisätiedot

Kestävä eläketurva. Eläkkeensaajien Keskusliiton 50-vuotisjuhlaseminaari 20.9.2012. Kaija Kallinen

Kestävä eläketurva. Eläkkeensaajien Keskusliiton 50-vuotisjuhlaseminaari 20.9.2012. Kaija Kallinen Kestävä eläketurva Eläkkeensaajien Keskusliiton 50-vuotisjuhlaseminaari 20.9.2012 Kaija Kallinen Kestävä eläketurva sosiaalinen kestävyys eläketurva on riittävä ja yli sukupolvien oikeudenmukaiseksi koettu

Lisätiedot

08/2015. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

08/2015. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 08/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2014 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 08/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2014

Lisätiedot

03/2014. Työeläkemenoennuste vuodelle 2014. Eläketurvakeskus. Marja Kiviniemi ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

03/2014. Työeläkemenoennuste vuodelle 2014. Eläketurvakeskus. Marja Kiviniemi ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 03/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Työeläkemenoennuste vuodelle 2014 Marja Kiviniemi Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 03/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Työeläkemenoennuste vuodelle 2014

Lisätiedot