Hyvä asiakkaamme TyEL-vakuutusmaksu Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu...4 Työntekijöiden osuus TyEL-maksusta...4 Työeläketurva...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä asiakkaamme... 3. TyEL-vakuutusmaksu... 4. Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu...4 Työntekijöiden osuus TyEL-maksusta...4 Työeläketurva..."

Transkriptio

1 TyEL-vakuutus maksu opas suuryritykselle 2015

2 Sisältö Hyvä asiakkaamme... 3 TyEL-vakuutusmaksu... 4 Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu...4 Työntekijöiden osuus TyEL-maksusta...4 Työeläketurva...4 TyEL-vakuutusmaksun osat... 5 Työkyvyttömyysmaksu... 7 Maksuluokan vaikutus kasvaa palkkasumman mukaan... 7 Perusmaksu... 7 Maksuluokka, riskisuhde ja maksuluokkakerroin...8 Työkyvyttömyyseläkemenon kohdentaminen...8 Esimerkki työkyvyttömyyseläkkeen vaikutuksesta...8 Maksuluokka perustuu kahden ja kolmen vuoden takaisiin riskisuhteisiin...8 Pitkäjänteinen työhyvinvointitoiminta alentaa yrityksen työkyvyttömyysmenoja...9 Maksuluokka siirtyy toiseen eläkeyhtiöön...9 Yritysmuodon muutokset ja työkyvyttömyysmaksu Jakautumisessa tai liiketoiminnan luovutuksessa syntyvä yritys...10 Kombinaatiofuusiossa syntynyt yritys...10 Sulautuminen toiseen yritykseen...10 Liiketoiminnan tai sen osan luovutus toiselle yritykselle...10 Maksutappioalennus Maksutappio-osa vuonna Suuruusalennus eli hoitokustannusosan alennus Hoitokustannusosa vuonna Suuruusalennus palkkasummaltaan yli 5 milj. yhtiöille...13 Asiakashyvitys...14 Vakuutuskohtaisen asiakashyvityksen muodostuminen

3 Hyvä asiakkaamme Tämä opas on tarkoitettu suuryrityksen TyEL-vakuuttamisen avuksi. Kerromme, mitkä asiat vaikuttavat suuryrityksen TyEL-maksun määräytymiseen. Ensimmäisessä luvussa esittelemme tiiviisti, mistä osista suurtyönantajantyel-vakuutusmaksu koostuu. Loppuosassa kerromme yksityiskohtaisemmin suurtyönantajan vakuutusmaksun muodostumisesta. Suurtyönantajiin kuuluvat ne yritykset, joiden palkkasumma vuonna 2013 oli yli 1,9905 miljoonaa euroa. tarjoamme henkilökohtaista palvelua Yhteyshenkilösi Eterassa kertoo yrityksen TyEL-vakuutusmaksun määräytymisestä yksityiskohtaisemmin. Saat meiltä laskelmat yrityksen maksuluokasta sekä tulevan vuoden ennakkomaksusta loppuvuonna. Asiantuntijamme neuvovat sinua kaikissa työeläkevakuuttamiseen ja palveluihimme liittyvissä asioissa. Lisätietoa Eteran palveluista löydät myös osoitteesta etera.fi. Eteran vakuutuspalvelu on monipuolinen työkalu palkka- ja taloushallinnon käyttöön. etera tässä ajassa Eteran tehtävänä on huolehtia asiakkaidensa eläketurvasta ja mahdollistaa asiakkaiden jääminen eläkkeelle terveinä ja elinvoimaisina. Tätä tehtävää Etera tekee vastuullisesti, kokemustaan hyödyntäen ja asiakkaan rytmissä mukana. Eteralla on tarjolla asiakkaiden arvostamat sähköiset palvelut, kuten reaaliaikainen kuukausi-ilmoittaminen, joka huomioi kausi- ja suhdannevaihtelut sekä Eteran suhdanneindeksi ja sijoitusten tuoton seuranta kuukausittain. Muuttuvan työelämän asiantuntijana Eteralla on saatavilla tehokkaat työkalut asiakkaidensa työkykyriskin hallintaan: koulutukset ja mittarit sekä kattavat työhyvinvointi-, työkyky- ja kuntoutuspalvelut. Asiakkaan tilanteen ymmärtäminen on lähtökohtamme. Palveluksessanne! suurasiakkaitamme palvelevat asiakaspäälliköt marko hansén risto kajanne jani åkers palveluneuvojat apunasi jasmine posa tai merja iso-hanni tai myyntijohtaja hannu säteri eteran tyel-vakuutusmaksuopas suuryritykselle

4 TyEL-vakuutusmaksu Kaikki yksityisalojen vuotiaat työntekijät kuuluvat työntekijän eläkelain (TyEL) piiriin työsuhteen pituudesta ja palkasta riippumatta. Pääsääntöisesti TyEL:n mukaan vakuutetaan sekä suomalaiset että Suomessa työskentelevät ulkomaalaiset työntekijät. Vakuuttaminen alkaa ja päättyy täyttämiskuukautta seuraavan kuun alusta. Vain alle 57,10 euron kuukausiansiot (v. 2015) jäävät TyEL-vakuutuksen ulkopuolelle. TyEL-vakuutusmaksu määräytyy samojen, sosiaali- ja terveysministeriön vuosittain vahvistamien perusteiden mukaan kaikissa työeläkeyhtiöissä. Vakuutusmaksu lasketaan prosentteina yrityksen palkkasummasta. Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu Kuluvan vuoden TyEL-maksut ovat ennakkomaksuja. Lopullinen vakuutusmaksu selviää seuraavan vuoden keväällä tehtävässä vuosilaskennassa. Siinä työnantajan maksamia ennakkomaksuja verrataan työntekijöiden palkoista muodostuneeseen lopulliseen TyEL-maksuun ja huomioidaan mahdollinen suuruusalennus ja ikäjakaumasta johtuva maksuluokan vaikutus. Jos työnantaja on maksanut ennakkomaksuja liikaa, se näkyy vuosilaskelmassa palautettavana summana. Jos työnantaja on maksanut ennakkomaksuja liian vähän, Etera lähettää lisälaskun. Kuukausi-ilmoitus pohjautuu todellisiin palkkasummiin ja siitä muodostuvassa ennakkomaksussa huomioidaan lopullinen asiakashyvitys. Kuukausi-ilmoituksen etuna on se, että ennakkomaksu ja lopullinen maksu vastaavat toisiaan. Näin vuosilaskennassa ei tule yritykselle lisämaksua. Vuosi-ilmoittajan ennakkomaksu pohjautuu arvioon palkkasummasta ja asiakashyvityksistä. Lisätietoa vuoslaskelmasta löydät osoitteesta etera.fi/vuosilaskelma. työntekijöiden osuus TyEL-maksusta Myös työntekijät osallistuvat työeläkkeiden kustannuksiin. Vuonna 2015 alle 53-vuotiaiden työntekijöiden eläkemaksu on 5,70 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneiden 7,20 prosenttia palkasta. Vanhempien työntekijöiden korkeampi maksu johtuu siitä, että heidän eläkkeensä karttumisprosentti on korkeampi kuin nuorempien työntekijöiden. Työnantaja pidättää vakuutusmaksun työntekijän bruttopalkasta ja maksaa Eteraan sekä työnantajan että työntekijän maksun. Työeläketurva Työeläke turvaa työntekijän toimeentuloa silloin, kun henkilö jää eläkkeelle tai ansiotyö olennaisesti vähenee tai päättyy työkyvyttömyyden vuoksi. Työntekijän työhön paluuta sekä työtehtävien tai ammatinvaihtoa voidaan tukea ammatillisella kuntoutuksella, jos työntekijällä on vaarana joutua lähivuosina työkyvyttömyyseläkkeelle. Työntekijän omaisilla on myös perhe-eläketurva kuolemantapauksen varalle. 4

5 TyEL-vakuutusmaksun osat Suurtyönantajan TyEL-vakuutusmaksuun vaikuttavat maksuluokka, asiakashyvitys ja maksutappio- ja suuruusalennus. Suurtyönantajiin kuuluvat ne yritykset, joiden palkkasumma vuonna 2013 oli yli 1,9905 miljoonaa euroa. taulukko 1. Sopimustyönantajan TyEL-vakuutusmaksu vuonna 2015 yrityksen palkkasumma vuonna 2013 alle 1,9905 Milj. 1, ,848 Milj. yli 31,848 Milj. maksun osat maksun osien määräytyminen maksuprosentti vuonna 2015 Alentamaton maksu Kiinteä 24,7 % Asiakashyvitys Vakuutuskohtainen Keskimäärin -0,5 % (arvio) Alentamaton maksu Kiinteä 24,7 % Maksuluokan vaikutus Vakuutuskohtainen Erillisen laskelman mukaan Maksutappioalennus Kiinteä -0,15 % Suuruusalennus Lasketaan, kun Eterassa vakuutettujen konsernikohtainen palkkasumma on vähintään 5 M euroa -0,0 %- -0,0995 % Asiakashyvitys Vakuutuskohtainen Keskimäärin -0,5 % (arvio) Alentamaton maksu Kiinteä 24,7 % Maksuluokan vaikutus Vakuutuskohtainen Erillisen laskelman mukaan Maksutappioalennus Kiinteä -0,179 % Suuruusalennus Lasketaan Eterassa vakuutettujen konsernikohtaisen palkkasumman mukaan -0,0995 %- -0,3187 % Asiakashyvitys Vakuutuskohtainen Keskimäärin - 0,5 % (arvio) Sanasto alentamaton maksu Alentamattomalla maksulla tarkoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamaa perusmaksua ilman yrityskohtaisia maksun osia. Vuonna 2015 se on 24,70 %. maksuluokka Maksuluokkamaksu määräytyy työnantajan työkyvyttömyyshistorian perusteella. Jos työkyvyttömyyseläkkeitä on myönnetty työnantajalle keskimääräistä vähemmän, voi työnantaja saada maksuunsa alennusta maksuluokan kautta. Toisaalta jos työkyvyttömyyseläkkeitä on myönnetty työnantajalle keskimääräistä enemmän, maksuluokka voi korottaa TyEL-maksua. Maksuluokka lasketaan vuosittain etukäteen. Etera laskee maksuluokat yrityskohtaisesti ja ilmoittaa niistä asiakkailleen marraskuussa.» Maksuluokista tarkemmin, s maksutappioalennus Vakuutusmaksun maksutappio-osaa kerätään kattamaan sitä riskiä, että yritys jättää vakuutusmaksuja maksamatta. Suuremmilta työnantajilta maksutappioita syntyy keskimäärin vähemmän kuin pieniltä, joten suuryrityksille annetaan siksi niin sanottua maksutappioalennusta.» Maksutappioalennuksesta tarkemmin, s. 12. suuruusalennus Vakuutusmaksu sisältää niin sanotun hoitokustannusosan, jota kerätään kattamaan vakuutuksen hoitamisesta aiheutuvia kuluja. Koska vakuutuksen hoitokulut eivät kasva samassa suhteessa palkkasumman kanssa, pienenee hoitokustannusosan maksuprosentti yrityksen palkkasumman kasvaessa. Tätä alennusta kutsutaan suuruusalennukseksi.» Suuruusalennuksesta tarkemmin, s. 13. asiakashyvitys Asiakashyvitys on maksuun annettava vakuutuskohtainen alennus. Asiakashyvityksiä saavat kaikki yritykset, joilla on Eteran kanssa voimassaoleva TyEL-vakuutussopimus. Asiakashyvityksen määrään vaikuttavat yrityksen edellisenä vuonna maksamat vakuutusmaksut ja maksetuista vakuutusmaksuista Eteraan kertyneet rahastot. Mitä suurempi yritykselle kertynyt rahasto on, sitä suurempi on myös asiakashyvitys.» Asiakashyvityksestä tarkemmin, s. 14. eteran tyel-vakuutusmaksuopas suuryritykselle

6 6

7 Työkyvyttömyysmaksu Suurtyönantajan työkyvyttömyysmaksu määräytyy maksuluokkamallin mukaisesti. Työkyvyttömyysmaksuun vaikuttavat yrityksen oma työkyvyttömyyseläkemeno, henkilöstön ikärakenne ja yrityksen koko. Vuoden 2015 maksuluokka otetaan huomioon laskettaessa vuoden 2015 ennakkomaksua. (taulukko 4, sivu 9). Vuonna 2015 työkyvyttömyysosan perusmaksu on keskimäärin noin 0,8 prosenttia palkkasummasta. Etera laskee seuraavan vuoden maksuluokan loppusyksystä. Suurasiakkaille lähetettävästä maksuluokkakirjeestä selviävät yrityksen maksuluokka ja sen vaikutukset tulevaan vakuutusmaksuprosenttiin. maksuluokan vaikutus kasvaa palkkasumman mukaan Työkyvyttömyyseläkemaksu muodostuu perusmaksusta ja maksuluokkamaksusta. (kuva 1.). Työnantajat, joiden palkkasumma vuonna 2013 on ollut alle 1,9905 miljoonaa euroa, maksavat pelkästään perusmaksua. Sitä suuremmat työnantajat maksavat palkkasumman mukaan kasvavan osan maksuluokkamaksua ja vastaavasti pienenevän osan perusmaksua. Jos palkkasumma vuonna 2013 on ollut vähintään 31,848 miljoonaa euroa, työnantaja maksaa pelkästään maksuluokkamaksua. perusmaksu Perusmaksu on ikärakenteesta riippuvan keskimääräisen työkyvyttömyyseläkemenon suuruinen. Jos yrityksen ikärakenne on keskimääräistä korkeampi, on myös perusmaksu keskimääräistä korkeampi. Vastaavasti nuorella ikärakenteella perusmaksu on keskimääräistä pienempi. Ikärakenne vaikuttaa lopulliseen vakuutusmaksuun kuitenkin vain maksuluokkamaksun kautta: korkeakaan ikärakenne ei tarkoita korkeampaa vakuutusmaksua, jos työkyvyttömyysriski ei ole ikärakenne huomioon otettuna keskimääräistä korkeampi. Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset Taulukossa 2. on esimerkkejä eläkekustannuksesta eli eläkemenosta, joka syntyy yhden työntekijän työkyvyttömyyseläkkeestä. Eläkemenoon vaikuttavat mm. työntekijän palkkahistoria ja ikä. Mitä nuorempi henkilö on kyseessä, sitä pidempään työkyvyttömyyseläkettä joudutaan keskimäärin maksamaan. Työnantajan työkyvyttömyyseläkemenot korottavat maksuluokkaa. Mitä suurempi työnantajan palkkasumma on, sitä suurempi vaikutus maksuluokalla on TyEL-maksuun. Jos työnantaja maksaa vain maksuluokkamaksua, se kustantaa itse omat työkyvyttömyyseläkemenonsa eli taulukon mukainen euromäärä tulee työnantajan maksettavaksi. Kuva 1. Suuryrityksen työkyvyttömyyseläkemaksun rakenne 100 % 50 % Perusmaksu Maksuluokan mukainen maksu Maksuluokan mukainen maksu 0 % Palkkasumma milj. euroa Taulukko 2. Esimerkkejä työkyvyttömyyseläkemenosta Ikä Palkka /kk /kk /kk /kk eteran tyel-vakuutusmaksuopas suuryritykselle

8 maksuluokka, riskisuhde ja maksuluokkakerroin Maksuluokkamaksu määräytyy työnantajan aikaisemmasta työkyvyttömyyshistoriasta riskisuhteiden avulla. Riskisuhde kertoo, millainen työnantajan vastuulla olevien työkyvyttömyyseläkemenojen määrä on suhteessa keskimääräiseen tasoon. Työnantajan maksuluokka ja sitä vastaava maksuluokkakerroin lasketaan kahden ja kolmen vuoden takaisten riskisuhteiden keskiarvon perusteella. Vuoden 2015 maksuluokka perustuu siis vuosien 2012 ja 2013 riskisuhteisiin. Maksuluokkakerroin (taulukko 3.) ilmaisee, kuinka moninkertaisesti työnantajan perusmaksu huomioidaan maksuluokan mukaisessa maksussa. Perusluokassa 4 kertoimen arvo on 1 eli työnantaja maksaa keskimääräistä perusmaksua. Luokassa 1 maksuluokkamaksu on vain kymmenesosa perusmaksusta, kun taas luokassa 11 se on 5,5-kertainen perusmaksuun nähden. taulukko 3. Keskimääräinen maksuluokkamaksu maksuluokittain riskisuhteiden keskiarvo Maksuluokka perustuu kahden ja kolmen vuoden takaisiin riskisuhteisiin Maksuluokka voi vaihdella vuosittain, sillä tiettynä vuonna sovellettava maksuluokka perustuu aina kahden ja kolmen vuoden takaisiin riskisuhteisiin. Vuoden 2014 maksuluokka perustui vuosien 2011 ja 2012 riskisuhteiden keskiarvoon. Vuoden 2015 maksuluokka taas perustuu vuosien 2012 ja 2013 riskisuhteiden keskiarvoon. maksuluokka maksuluokkakerroin keskim. maksuluokkamaksu 2015, % palkasta yli 5,0 11 5,50 4,40 4,0 5,0 10 4,50 3,60 3,0 4,0 9 3,50 2,80 2,5 3,0 8 2,75 2,20 2,0 2,5 7 2,25 1,80 1,5 2,0 6 1,75 1,40 Työkyvyttömyyseläkemenon kohdentaminen Työnantajan maksuluokkaan vaikuttavat vain toistaiseksi myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden kustannukset. Kuntoutustukia tai muita kuntoutuskuluja ei oteta huomioon maksuluokkaan vaikuttavina eläkkeinä. Työkyvyttömyyseläkkeiden kustannukset on se summa, joka keskimäärin tarvitaan työkyvyttömyyseläkkeen maksamiseen vanhuuseläkeikään saakka. Yhdestä eläkkeestä syntynyt kustannus jaetaan eläketapahtumaa edeltävien kahden kalenterivuoden palkkojen suhteessa työnantajien kesken. Yksi eläketapahtuma voi siis vaikuttaa usean työnantajan maksuluokkaan. esimerkki työkyvyttömyyseläkkeen vaikutuksesta Kuvassa 3 on esimerkkinä tapaus, jossa työntekijä sairastuu vuonna 2012 ja hänelle on myönnetty työkyvyttömyyseläke vuonna Vastuu eläkkeestä jaetaan työnantajille vuosien 2010 ja 2011 palkkojen suhteessa. Tämä eläketapahtuma vaikuttaa kyseisinä vuosina palkkaa maksaneiden työnantajien riskisuhteeseen eläkkeen myöntövuonna Työnantajalle laskettu kustannus työkyvyttömyyseläkkeestä vaikuttaa siis eläkkeen myöntövuoden riskisuhteeseen. Riskisuhde taas vaikuttaa kahden ja kolmen vuoden viiveellä työnantajan maksuluokkiin. kuva 3. Vuoden 2013 riskisuhde vaikuttaa vuosien 2015 ja 2016 maksuluokkiin 1,2 1,5 5 1,35 1,08 0,8 1,2 4 (perusluokka) 1,00 0,80 0,5 0,8 3 0,65 0,52 palkka palkka myöntö ja riskisuhde eläketapahtuma maksuluokka maksuluokka 0,2 0,5 2 0,35 0,28 alle 0,2 1 0,10 0, Työntekijän sairastuminen Työkyvyttömyyseläkkeen myöntäminen. Riskisuhteen laskeminen. 8

9 pitkäjänteinen työkykyjohtaminen alentaa yrityksen työkyvyttömyysmenoja Työkyvyttömyydestä aiheutuvien kustannusten vähentämisessä keskeistä on työkykyriskien varhainen havaitseminen ja niihin puuttuminen. Työnantaja voi aktiivisella työhyvinvointitoiminnalla, työntekijän työssä selviytymistä tukemalla sekä ammatillisella kuntoutuksella vaikuttaa työkyvyttömyyseläkkeiden määrään ja sitä kautta maksuluokkaan. Työkyvyttömyyseläkehakemuksen yhteydessä Eterassa selvitetään aina ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksia tukea työssä jatkamista ja jaksamista. Jos kuntoutuksen myöntämisedellytykset täyttyvät, hakijalle annetaan myönteinen ennakkopäätös kuntouksesta. Ammatillisen kuntoutuksen kustannukset tasataan työeläkejärjestelmässä, joten ne eivät vaikuta yksittäisen yrityksen maksuluokkaan tai työkyvyttömyyseläkemenoihin. Etera tarjoaa asiakkailleen kattavat työkyvyn johtamisen palvelut. Aktiivinen ennaltaehkäisevä toiminta yhteistyössä asiakkaiden kanssa näkyy työkyvyttömyyseläkkeiden vähentymisenä. maksuluokka siirtyy toiseen eläkeyhtiöön Jos yritys siirtää vakuutuksensa toiseen eläkeyhtiöön, maksuluokka ja maksuluokkaan vaikuttavat tiedot seuraavat mukana. Jos yrityksellä on vastaanottavassa eläkeyhtiössä ennestään vakuutus, lasketaan yrityksen maksuluokka vakuutusten yhdistetyistä tiedoista. Näin laskettu maksuluokka tulee voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta tai jo siirtohetkestä, jos siirto tapahtuu vuodenvaihteessa. Keskellä vuotta siirtyneelle vakuutukselle sovelletaan siirtymisvuoden ajan edellisessä eläkeyhtiössä laskettua maksuluokkaa. Yritys on myös voinut ottaa eri henkilöpiireilleen eli työntekijäryhmilleen vakuutuksen eri eläkeyhtiöistä. Tällöin yrityksen maksuluokka määräytyy kussakin eläkeyhtiössä olevien vakuutusten perusteella. Siksi yrityksellä voi olla eri maksuluokka eri eläkeyhtiöissä. Eläkeyhtiöt käyttävät kuitenkin samaa kokonaispalkkasummaa, kun lasketaan yrityksen maksuluokan omavastuun vaikutusta. taulukko 4. Arvio maksuluokan vaikutuksesta erilaisilla palkkasummilla 2015 yrityksen vuotuinen palkkasumma (euroa) ja maksuluokkamaksun osuus (%) 2,5 milj. 5,0 milj. 10,0 milj. 15,0 milj. 20,0 milj. 32,0 milj. 1,7 % 10,1 % 26,8 % 43,6 % 60,3 % 100 % maksuluokka maksuluokkamaksun vaikutus kokonaismaksuun (euroa) Arviossa on oletettu yrityksellä olevan keskimääräinen ikäjakauma. eteran tyel-vakuutusmaksuopas suuryritykselle

10 Yritysmuodon muutokset ja työkyvyttömyysmaksu Uuden yrityksen maksuluokka on 4 vähintään kahden vuoden ajan. Jos yritys on syntynyt yritysjärjestelyn seurauksena, maksuluokka määräytyy luovuttavien yritysten tietojen perusteella. Kun yrityksen palkkasumma kasvaa siten, että se tulee maksuluokkien piiriin, se sijoittuu aluksi perusmaksuluokkaan 4. Kun yritys on kuulunut maksuluokkien piiriin kolme vuotta, alkavat omat työkyvyttömyyseläkemenot ensimmäistä kertaa vaikuttaa maksuluokan muodostumiseen ja maksuluokka voi ensimmäistä kertaa poiketa perusmaksuluokasta 4. jakautumisessa tai liiketoiminnan luovutuksessa syntyvä yritys Kun uusi yritys syntyy osakeyhtiölain mukaisen jakautumisen tai liiketoiminnan luovutuksen seurauksena, sen maksuluokan laskennassa huomioidaan niin sanotut laskennalliset tiedot. Tällöin maksuluokan laskennassa huomioidaan jakautuneen tai liiketoimintaa luovuttaneen yrityksen maksuluokan määräävä riskisuhteiden keskiarvo, keskimääräinen TyEL-maksun työkyvyttömyyseläkeosa ja yritysjärjestelyssä siirtyneiden henkilöiden palkkasumma. Jos jakautumisen tai liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä syntyneelle yritykselle on liitetty jakautuneen tai liiketoimintaa luovuttaneen yrityksen rahasto, maksuluokan laskennassa otetaan huomioon tämän yrityksen omat tiedot. kombinaatiofuusiossa syntynyt yritys Jos yritysten sulautumisen seurauksena syntyy uusi yritys, sen maksuluokka määräytyy sulautuneiden yritysten työkyvyttömyysriskien perusteella. Sulautumista edeltäville vuosille lasketaan yhteenlasketuista tiedoista uuden yrityksen riskisuhteet, joiden perusteella uuden yrityksen maksuluokka määräytyy heti sulautumisesta alkaen. Jos sulautuneet yritykset eivät aikaisemmin ole kuuluneet maksuluokkien piiriin, sijoitetaan sulautumisen seurauksena syntynyt uusi yritys perusmaksuluokkaan 4. sulautuminen toiseen yritykseen Jos yritys sulautuu toiseen yritykseen, otetaan vastaanottavan yrityksen riskisuhteessa huomioon sulautuneen yrityksen työkyvyttömyysriskiin vaikuttavat tiedot. Jos sulautuminen tapahtuu vuoden alussa, vaikuttaa tämä vastaanottavan yrityksen maksuluokkaan heti saman vuoden alusta lähtien. Jos sulautuminen tapahtuu muulloin kuin vuoden alussa, vaikuttaa se maksuluokkaan seuraavan vuoden alusta. Sulautumisessa vastaanottavan yrityksen riskisuhteeseen eivät vaikuta eläkkeet, jotka on myönnetty sinä aikana, kun yritys on ollut niin pieni, ettei se ole kuulunut maksuluokkien piiriin. Tältä ajalta riskisuhteen arvo on 1 eli perusmaksuluokka on 4. Kaksi pientä yritystä voivat sulautua yhteen siten, että vastaanottavan yrityksen yhteenlaskettu palkkasumma ylittää maksuluokkien piiriin kuulumiselle asetetun rajan. Tällöin sulautumisen seurauksena kasvaneen yrityksen maksuluokaksi tulee perusmaksuluokka 4 ja vasta sulautumisen jälkeen myönnetyt eläkkeet alkavat vaikuttaa sen riskisuhteeseen. liiketoiminnan tai sen osan luovutus toiselle yritykselle Liiketoiminnan tai sen osan luovutuksessa työntekijät voivat siirtyä niin sanottuina vanhoina työntekijöinä toisen yrityksen palvelukseen. Jos siirtyvien työntekijöiden vuotuinen palkkasumma on suurempi kuin 1,9905 miljoonaa euroa, liiketoimintaa tai sen osaa vastaanottavan yrityksen maksuluokan laskennassa huomioidaan niin sanotut laskennalliset tiedot. Tällöin maksuluokan laskennassa huomioidaan liiketoiminnan tai sen osan luovuttaneen yrityksen keskimääräinen työkyvyttömyysriskisuhde, keskimääräinen TyEL-maksun työkyvyttömyyseläkeosa ja liiketoiminnan tai sen osan luovutuksessa siirtyneiden henkilöiden palkkasumma. Jos koko liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä vastaanottavalle yritykselle on liitetty liiketoimintaa luovuttaneen yrityksen eläkevastuu, maksuluokan laskennassa otetaan huomioon tämän yrityksen omat tiedot. 10

11 eteran tyel-vakuutusmaksuopas suuryritykselle

12 Maksutappioalennus Vakuutusmaksun maksutappio-osaa kerätään kattamaan sitä riskiä, että yritys jättää vakuutusmaksuja maksamatta. Kun yrityksen palkkasumma ylittää 1,9905 miljoonaa euroa, yritys saa maksutappioalennusta. Suuremmilta työnantajilta maksutappioita syntyy keskimäärin vähemmän kuin pieniltä. Siksi suuremmille yrityksille annetaan alennusta maksutappio-osaan. maksutappio-osa vuonna 2015 Työnantajilla, joiden vuoden 2013 palkkasumma on ollut 1, ,848 miljoonaa euroa, maksutappio-osa on 0,03 prosenttia eli alennusta saa 0,15 prosenttia palkkasummasta. Jos palkkasumma on vuonna 2013 olllut yli 31,848 miljoonaa euroa, on maksutappio-osa 0,001 prosenttia ja alennus siis 0,179 prosenttia palkkasummasta (taulukko 5.). taulukko 5. Maksutappio-osa ja maksutappio-alennus, % palkoista vuonna 2015 palkkasumma vuonna 2013 (milj. euroa) maksutappioosan perustaso (% palkoista) maksutappio-osa (% palkoista) maksutappioalennus (% palkoista) ,18 0,03 0,15 yli ,18 0,001 0,179 12

13 Suuruusalennus eli hoitokustannusosan alennus Vakuutusmaksun hoitokustannusosaa kerätään kattamaan vakuutuksen hoitamisesta aiheutuvia kuluja. Koska vakuutuksen hoitokulut eivät kuitenkaan kasva samassa suhteessa palkkasumman kanssa, pienenee hoitokustannusosan maksuprosentti palkkasumman kasvaessa. Tätä alennusta kutsutaan hoitokustannusosan alennukseksi eli suuruusalennukseksi. Suuruusalennusta ei huomioida vielä ennakkomaksuissa, vaan vasta lopullista vakuutusmaksua laskettaessa. hoitokustannusosa vuonna 2015 Vuonna 2015 hoitokustannusosa ilman alennuksia on 0,7086 prosenttia palkkasummasta. Suuruusalennus on enimmillään miltei 0,32 prosenttia palkkasummasta. Alennusta saa palkkasumman ollessa vähintään viisi miljoonaa euroa. Alennusprosentti nousee palkkasumman kasvaessa ja suurimmillaan alennus on, kun palkkasumma ylittää 465 miljoonaa euroa (kuva 4.). kuva 4. Suuruusalennus ja palkkasumma Alennus, % palkkasummasta 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0, Konsernin palkkasumma, milj. euroa suuruusalennus palkkasummaltaan yli 5 milj. yhtiöille Kaikki yhtiöt, joiden palkkasumma ylittää 5 miljoonaa euroa, saavat suuruusalennuksen riippumatta siitä onko kyseessä konserni vai ei. Hoitokustannusosan laskennassa huomioitava palkkasumma saadaan samassa eläkevakuutusyhtiössä vakuutettujen, samaan konserniin kuuluvien yritysten yhteenlasketun palkkasumman perusteella. Pienikin vakuutus voi siis saada suhteellisen ison suuruusalennuksen kuuluessaan isoon konserniin. Jos konserniin kuuluva vakuutus päättyy kesken vuotta, sen palkkasumma huomioidaan konsernin suuruusalennusta laskettaessa silloin, kun päättyneen vakuutuksen työsuhteet siirtyvät johonkin saman konsernin toiseen vakuutukseen samassa eläkeyhtiössä. Tällainen tilanne voi syntyä fuusiossa, jakautumisessa tai liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä. Muulloin kesken vuotta päättyvää vakuutusta ei huomioida konsernin suuruusalennuksen laskennassa. Yksittäinen yritys saa päättyvällekin vakuutukselle suuruusalennusta, jos sen oma palkkasumma on yli 5 miljoonaa euroa. taulukko 6. Suuruusalennus prosentteina palkkasummasta vuonna 2015 palkkasumma (milj. euroa / vuosi) suuruusalennus (% palkkasummasta) suuruusalennus alarajalla (euroa) alle 5,0 0 5,0-0, ,5-0, ,0-0, ,5-0, ,0-0, ,5-0, ,0-0, ,5-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, eteran tyel-vakuutusmaksuopas suuryritykselle

14 Asiakashyvitys Etera jakaa vuosittain asiakashyvityksiä sopimusasiakkailleen. Jaettavien asiakashyvitysten kokonaismäärä vahvistuu keväällä tilinpäätöksessä. Asiakashyvitys alentaa ennakkomaksua. Jaettavien asiakashyvitysten kokonaismäärään vaikuttavat sijoitustoiminnan pitkän aikavälin tuottavuus ja kustannustehokkuus. (kuva 6.) Sijoitustoiminnan tuotot kasvattavat eläkeyhtiön toimintapääomaa, josta eläkeyhtiö saa vuosittain siirtää 1,1 prosenttia seuraavana vuonna asiakashyvityksiin. Eläkeyhtiön kustannustehokas toiminta synnyttää hoitokustannustulosta, josta eläkeyhtiö saa vuosittain siirtää 50 prosenttia asiakashyvityksiin. vakuutuskohtaisen asiakashyvityksen jakaminen Vakuutuskohtainen asiakashyvitys jaetaan asiakkaille edellisvuoden vakuutusmaksujen ja Eteraan karttuneen rahaston perusteella. Puolet asiakashyvityksestä jaetaan vakuutusmaksujen ja puolet rahaston perusteella. (Kuva 5.) Vakuutuskohtainen rahasto karttuu vuosittain maksetuista työeläkemaksuista, kun osa maksuista rahastoidaan tulevia eläkkeitä varten. Rahastoa karttuu keskimäärin noin 5 prosenttia palkkasummasta vuosittain. kuva 5. Asiakashyvitysten kokonaismäärän muodostuminen sijoitustoiminnan tulos kuva 6. Asiakashyvityksen jakaminen 50 % hoitokustannustulos 1,1 % 50 % vakavaraisuuspääoma Asiakashyvitysten kokonaismäärä Asiakashyvitysten kokonaismäärä 50 % 50 % jaetaan vakuutuksille maksujen suhteessa jaetaan vakuutuksille rahastojen suhteessa 14

15 kolme hyvää syytä olla eteran asiakas 1. Etera on vastuullinen, Suomeen sijoittava Etera edistää kotimaista kasvua ja työllisyyttä sekä auttaa suomalaista elinkeinoelämää kasvun urilla vastuullisesti. 2. Etera on muuttuvan työelämän osaaja Eteralla on kokemusta erilaisista työsuhteista jo yli 50 vuoden ajalta. Se elää työelämän murroksessa mukana. Apuna ovat tehokkaat työkalut, koulutukset ja mittarit sekä kattavat työhyvinvointi-, työkyky- ja kuntoutuspalvelut. 3. Etera on asiakkaan rytmissä mukana Etera elää joustavasti mukana yrityksen arjessa. Asiakkaille on tarjolla heidän arvostamansa sähköiset palvelut, kuten reaaliaikainen kuukausi-ilmoittaminen, joka huomioi kausi- ja suhdannevaihtelut sekä Eteran suhdanneindeksi ja sijoitusten tuoton seuranta kuukausittain. eteran tyel-vakuutusmaksuopas suuryritykselle

16 16 keskinäinen eläkevakuutusyhtiö etera Palkkatilanportti 1, Helsinki Puhelin etera.fi

1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4

1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4 TyEL-maksu 2014 Sisällysluettelo 1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4 3.1 Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu vuonna 2014... 4 3.2 Sopimustyönantaja...

Lisätiedot

Sisältö. Etera asiantuntija apunasi... 4

Sisältö. Etera asiantuntija apunasi... 4 Eteran TyEL-opas työnantajille 2011 Sisältö Etera asiantuntija apunasi... 4 Hyödyt Eteran asiakkuudesta... 4 Keskittäminen Eteraan kannattaa... 4 Työeläke turvaa... 4 Anna palautetta... 4 Yhteystiedot...

Lisätiedot

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14 TYÖNANTAJAN TYEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYÖNTEKIJÄN ELÄKETURVAN VAKUUTTAMINEN... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

TYÖELÄKEYHTIÖIDEN TASOITUSMÄÄRÄSELVITYS

TYÖELÄKEYHTIÖIDEN TASOITUSMÄÄRÄSELVITYS TYÖELÄKEYHTIÖIDEN TASOITUSMÄÄRÄSELVITYS Loppuraportti 30.8.2013 Tela 30.8.2013 Laskuperustejaos Taustaa Työmarkkinakeskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmä pyysi Tela:n laskuperustejaosta 14.11.2012 selvittämään

Lisätiedot

07/2014. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2013. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

07/2014. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2013. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 07/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2013 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 07/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2013

Lisätiedot

ilmarinen Finanssiliitolla on suomalaiset kasvot Antti Tanskanen: Tilapäinen alennus maksuun

ilmarinen Finanssiliitolla on suomalaiset kasvot Antti Tanskanen: Tilapäinen alennus maksuun 4 2005 ilmarinen Ilmarisen asiakaslehti Tilapäinen alennus maksuun Verkkopalvelujen käyttö tuplaantui Ilmarisen palvelua arvostetaan Antti Tanskanen: Finanssiliitolla on suomalaiset kasvot KANNEN KUVA:

Lisätiedot

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015 TYÖNANTAJAN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yksityisen alan työntekijät eläke vakuutetaan TyEL-vakuutuksella... 3 Luottamustehtävän eläkevakuuttaminen... 3 Ulkomaantyön eläkevakuuttaminen... 3 Kuka on sopimustyönantaja

Lisätiedot

Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS

Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS Ajattelemme tätä päivää ja tästä eteenpäin. Panostamme henkilökohtaiseepalveluun, jotta saisit aina vähän enemmän kuin osasit odottaa. 2 TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS

Lisätiedot

TYÖELÄKKEIDEN RAHOITTAMINEN

TYÖELÄKKEIDEN RAHOITTAMINEN 1/19 TYÖELÄKKEIDEN RAHOITTAMINEN TEL-ELÄKETURVA Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen ja heidän edunsaajilleen työntekijäin eläkelain (jäljempänä TEL) mukainen vähimmäiseläketurva. Pakollista vähimmäiseläketurvaa

Lisätiedot

04/2012. Työnantajan omavastuuperiaate työkyvyttömyyseläkkeissä. Eläketurvakeskus. Tomi Kyyrä, Juha Tuomala ja Tuuli Ylinen

04/2012. Työnantajan omavastuuperiaate työkyvyttömyyseläkkeissä. Eläketurvakeskus. Tomi Kyyrä, Juha Tuomala ja Tuuli Ylinen 04/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Työnantajan omavastuuperiaate työkyvyttömyyseläkkeissä Tomi Kyyrä, Juha Tuomala ja Tuuli Ylinen Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 04/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

Työeläkeyhtiöiden asiakashyvitykset

Työeläkeyhtiöiden asiakashyvitykset Työeläkeyhtiöiden asiakashyvitykset Tuomas Marttila SHV-harjoitustyö (suppea) 12.4.2013 Sisältö Abstract 1 1 Johdanto 2 2 Työeläkeyhtiön asiakashyvitysten määräytyminen 3 2.1 Asiakashyvitysten määräytyminen

Lisätiedot

ilmarinen Työstäkin on lupa nauttia Maija-Liisa Friman: Kuntoutuksesta hyviä tuloksia Työuran pidentämiselle on realistiset perusteet

ilmarinen Työstäkin on lupa nauttia Maija-Liisa Friman: Kuntoutuksesta hyviä tuloksia Työuran pidentämiselle on realistiset perusteet 2 2005 ilmarinen Ilmarisen asiakaslehti Kuntoutuksesta hyviä tuloksia Työuran pidentämiselle on realistiset perusteet Maija-Liisa Friman: Työstäkin on lupa nauttia KANNEN KUVA: ESKO TUOMISTO 2 2005 ilmarinen

Lisätiedot

Eteran PHP seminaari 2014

Eteran PHP seminaari 2014 v Eteran PHP seminaari 2014 Päivän ohjelma 2014 8.45 9.15 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.15 9.30 Etera: Päivän avaus 9.30 10.20 Etera: Ajankohtaista TyEL ja YEL -eläkevakuuttamisesta 10.20 11.10 Tilaajavastuu:

Lisätiedot

Vakuutuksen tekeminen... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13

Vakuutuksen tekeminen... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13 YRITTÄJÄN YEL-VAKUUTTAMINEN 2014 SISÄLLYS Hyvä asiakkaamme... 5 Hyvä tietää YEL-vakuutuksesta... 6 Verkkopalvelu helpottaa työtäsi... 8 Kenen pitää ottaa YEL-vakuutus?... 9 Työskentely eläkkeellä... 9

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Ilmarinen SEPÄN TYÖ ELÄÄ AJASSA. Finanssikriisi ravistelee työeläke kestää. Panostus työkykyyn tuottaa tulosta. Yhteistyö avaa ovia kuntoutujalle

Ilmarinen SEPÄN TYÖ ELÄÄ AJASSA. Finanssikriisi ravistelee työeläke kestää. Panostus työkykyyn tuottaa tulosta. Yhteistyö avaa ovia kuntoutujalle Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 4/2008 SEPÄN TYÖ ELÄÄ AJASSA Finanssikriisi ravistelee työeläke kestää Panostus työkykyyn tuottaa tulosta Yhteistyö avaa ovia kuntoutujalle Ilmarinen

Lisätiedot

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13 YRITTÄJÄN YEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 HYVÄ TIETÄÄ YEL-VAKUUTUKSESTA... 6 VERKKOPALVELU HELPOTTAA TYÖTÄSI... 8 KENEN PITÄÄ OTTAA YEL-VAKUUTUS?... 9 Työskentely eläkkeellä... 9

Lisätiedot

01/2012. Työeläkkeen laskentaopas 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

01/2012. Työeläkkeen laskentaopas 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2012 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2012 Eläketurvakeskus 00065

Lisätiedot

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA Työeläke ja muu sosiaalivakuutus 2012 Sisällys Sivu Mitä vakuutus korvaa... 2 Mistä korvausta haetaan... 4 TyEL = Työntekijän eläke... 5 YEL = Yrittäjän eläke... 31 MYEL = Maatalousyrittäjän eläke ja apurahansaajan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 Talouden kehitys Finanssimarkkinoiden toipuminen syksyllä 2008 puhjenneesta globaalista kriisistä oli yllättävän nopeaa. Rahoitusmarkkinat palautuivat

Lisätiedot

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta 2012 Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta Työntekijälle ja yrittäjälle Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 2 26.2.2015 Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 284 11 www.ilmarinen.fi TOIMINTAKERTOMUS 1. TALOUDEN KEHITYS Suomen talouden heikko kehitys jatkui vuonna 2014.

Lisätiedot

Ilmarinen KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN TAPIO POSTI: Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon

Ilmarinen KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN TAPIO POSTI: Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 4/2009 Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon Maksutaso ja eläkemuutokset 2010 TAPIO POSTI: KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Janna Lampinen 27.5.2013

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Janna Lampinen 27.5.2013 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Janna Lampinen 27.5.2013 Etera tarjoaa sujuvampaa työeläkevakuuttamista Etera on asiakkaiden omistama keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö. Vakuutamme yksityisyrittäjistä

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle 2015 Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle MITEN ELÄKEVAKUUTUS JÄRJESTETÄÄN? MITÄ SE MAKSAA? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus

Lisätiedot

LAKISÄÄTEISEN TAPATURMA- VAKUUTUKSEN TILASTOTUTKIMUS. Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja TILASTOT 2007:3

LAKISÄÄTEISEN TAPATURMA- VAKUUTUKSEN TILASTOTUTKIMUS. Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja TILASTOT 2007:3 LAKISÄÄTEISEN TAPATURMA- VAKUUTUKSEN TILASTOTUTKIMUS Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja TILASTOT 2007:3 KUVAILULEHTI/ BESKRIVNING Julkaisija/Utgivare Vakuutusvalvontavirasto, Försäkringsinspektionen

Lisätiedot

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 2007 Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 TOIMINTAKERTOMUS 2007 Talouden kehitys Maailmantalouden ja Suomen

Lisätiedot

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Kunnanvaltuutettuna päätät myös eläkeasioista Valtuutettuna olet mukana tekemässä strategisia päätöksiä, jotka vaikuttavat eläkeasioihin, siihen

Lisätiedot