Hyvä asiakkaamme TyEL-vakuutusmaksu Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu...4 Työntekijöiden osuus TyEL-maksusta...4 Työeläketurva...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä asiakkaamme... 3. TyEL-vakuutusmaksu... 4. Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu...4 Työntekijöiden osuus TyEL-maksusta...4 Työeläketurva..."

Transkriptio

1 TyEL-vakuutus maksu opas suuryritykselle 2015

2 Sisältö Hyvä asiakkaamme... 3 TyEL-vakuutusmaksu... 4 Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu...4 Työntekijöiden osuus TyEL-maksusta...4 Työeläketurva...4 TyEL-vakuutusmaksun osat... 5 Työkyvyttömyysmaksu... 7 Maksuluokan vaikutus kasvaa palkkasumman mukaan... 7 Perusmaksu... 7 Maksuluokka, riskisuhde ja maksuluokkakerroin...8 Työkyvyttömyyseläkemenon kohdentaminen...8 Esimerkki työkyvyttömyyseläkkeen vaikutuksesta...8 Maksuluokka perustuu kahden ja kolmen vuoden takaisiin riskisuhteisiin...8 Pitkäjänteinen työhyvinvointitoiminta alentaa yrityksen työkyvyttömyysmenoja...9 Maksuluokka siirtyy toiseen eläkeyhtiöön...9 Yritysmuodon muutokset ja työkyvyttömyysmaksu Jakautumisessa tai liiketoiminnan luovutuksessa syntyvä yritys...10 Kombinaatiofuusiossa syntynyt yritys...10 Sulautuminen toiseen yritykseen...10 Liiketoiminnan tai sen osan luovutus toiselle yritykselle...10 Maksutappioalennus Maksutappio-osa vuonna Suuruusalennus eli hoitokustannusosan alennus Hoitokustannusosa vuonna Suuruusalennus palkkasummaltaan yli 5 milj. yhtiöille...13 Asiakashyvitys...14 Vakuutuskohtaisen asiakashyvityksen muodostuminen

3 Hyvä asiakkaamme Tämä opas on tarkoitettu suuryrityksen TyEL-vakuuttamisen avuksi. Kerromme, mitkä asiat vaikuttavat suuryrityksen TyEL-maksun määräytymiseen. Ensimmäisessä luvussa esittelemme tiiviisti, mistä osista suurtyönantajantyel-vakuutusmaksu koostuu. Loppuosassa kerromme yksityiskohtaisemmin suurtyönantajan vakuutusmaksun muodostumisesta. Suurtyönantajiin kuuluvat ne yritykset, joiden palkkasumma vuonna 2013 oli yli 1,9905 miljoonaa euroa. tarjoamme henkilökohtaista palvelua Yhteyshenkilösi Eterassa kertoo yrityksen TyEL-vakuutusmaksun määräytymisestä yksityiskohtaisemmin. Saat meiltä laskelmat yrityksen maksuluokasta sekä tulevan vuoden ennakkomaksusta loppuvuonna. Asiantuntijamme neuvovat sinua kaikissa työeläkevakuuttamiseen ja palveluihimme liittyvissä asioissa. Lisätietoa Eteran palveluista löydät myös osoitteesta etera.fi. Eteran vakuutuspalvelu on monipuolinen työkalu palkka- ja taloushallinnon käyttöön. etera tässä ajassa Eteran tehtävänä on huolehtia asiakkaidensa eläketurvasta ja mahdollistaa asiakkaiden jääminen eläkkeelle terveinä ja elinvoimaisina. Tätä tehtävää Etera tekee vastuullisesti, kokemustaan hyödyntäen ja asiakkaan rytmissä mukana. Eteralla on tarjolla asiakkaiden arvostamat sähköiset palvelut, kuten reaaliaikainen kuukausi-ilmoittaminen, joka huomioi kausi- ja suhdannevaihtelut sekä Eteran suhdanneindeksi ja sijoitusten tuoton seuranta kuukausittain. Muuttuvan työelämän asiantuntijana Eteralla on saatavilla tehokkaat työkalut asiakkaidensa työkykyriskin hallintaan: koulutukset ja mittarit sekä kattavat työhyvinvointi-, työkyky- ja kuntoutuspalvelut. Asiakkaan tilanteen ymmärtäminen on lähtökohtamme. Palveluksessanne! suurasiakkaitamme palvelevat asiakaspäälliköt marko hansén risto kajanne jani åkers palveluneuvojat apunasi jasmine posa tai merja iso-hanni tai myyntijohtaja hannu säteri eteran tyel-vakuutusmaksuopas suuryritykselle

4 TyEL-vakuutusmaksu Kaikki yksityisalojen vuotiaat työntekijät kuuluvat työntekijän eläkelain (TyEL) piiriin työsuhteen pituudesta ja palkasta riippumatta. Pääsääntöisesti TyEL:n mukaan vakuutetaan sekä suomalaiset että Suomessa työskentelevät ulkomaalaiset työntekijät. Vakuuttaminen alkaa ja päättyy täyttämiskuukautta seuraavan kuun alusta. Vain alle 57,10 euron kuukausiansiot (v. 2015) jäävät TyEL-vakuutuksen ulkopuolelle. TyEL-vakuutusmaksu määräytyy samojen, sosiaali- ja terveysministeriön vuosittain vahvistamien perusteiden mukaan kaikissa työeläkeyhtiöissä. Vakuutusmaksu lasketaan prosentteina yrityksen palkkasummasta. Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu Kuluvan vuoden TyEL-maksut ovat ennakkomaksuja. Lopullinen vakuutusmaksu selviää seuraavan vuoden keväällä tehtävässä vuosilaskennassa. Siinä työnantajan maksamia ennakkomaksuja verrataan työntekijöiden palkoista muodostuneeseen lopulliseen TyEL-maksuun ja huomioidaan mahdollinen suuruusalennus ja ikäjakaumasta johtuva maksuluokan vaikutus. Jos työnantaja on maksanut ennakkomaksuja liikaa, se näkyy vuosilaskelmassa palautettavana summana. Jos työnantaja on maksanut ennakkomaksuja liian vähän, Etera lähettää lisälaskun. Kuukausi-ilmoitus pohjautuu todellisiin palkkasummiin ja siitä muodostuvassa ennakkomaksussa huomioidaan lopullinen asiakashyvitys. Kuukausi-ilmoituksen etuna on se, että ennakkomaksu ja lopullinen maksu vastaavat toisiaan. Näin vuosilaskennassa ei tule yritykselle lisämaksua. Vuosi-ilmoittajan ennakkomaksu pohjautuu arvioon palkkasummasta ja asiakashyvityksistä. Lisätietoa vuoslaskelmasta löydät osoitteesta etera.fi/vuosilaskelma. työntekijöiden osuus TyEL-maksusta Myös työntekijät osallistuvat työeläkkeiden kustannuksiin. Vuonna 2015 alle 53-vuotiaiden työntekijöiden eläkemaksu on 5,70 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneiden 7,20 prosenttia palkasta. Vanhempien työntekijöiden korkeampi maksu johtuu siitä, että heidän eläkkeensä karttumisprosentti on korkeampi kuin nuorempien työntekijöiden. Työnantaja pidättää vakuutusmaksun työntekijän bruttopalkasta ja maksaa Eteraan sekä työnantajan että työntekijän maksun. Työeläketurva Työeläke turvaa työntekijän toimeentuloa silloin, kun henkilö jää eläkkeelle tai ansiotyö olennaisesti vähenee tai päättyy työkyvyttömyyden vuoksi. Työntekijän työhön paluuta sekä työtehtävien tai ammatinvaihtoa voidaan tukea ammatillisella kuntoutuksella, jos työntekijällä on vaarana joutua lähivuosina työkyvyttömyyseläkkeelle. Työntekijän omaisilla on myös perhe-eläketurva kuolemantapauksen varalle. 4

5 TyEL-vakuutusmaksun osat Suurtyönantajan TyEL-vakuutusmaksuun vaikuttavat maksuluokka, asiakashyvitys ja maksutappio- ja suuruusalennus. Suurtyönantajiin kuuluvat ne yritykset, joiden palkkasumma vuonna 2013 oli yli 1,9905 miljoonaa euroa. taulukko 1. Sopimustyönantajan TyEL-vakuutusmaksu vuonna 2015 yrityksen palkkasumma vuonna 2013 alle 1,9905 Milj. 1, ,848 Milj. yli 31,848 Milj. maksun osat maksun osien määräytyminen maksuprosentti vuonna 2015 Alentamaton maksu Kiinteä 24,7 % Asiakashyvitys Vakuutuskohtainen Keskimäärin -0,5 % (arvio) Alentamaton maksu Kiinteä 24,7 % Maksuluokan vaikutus Vakuutuskohtainen Erillisen laskelman mukaan Maksutappioalennus Kiinteä -0,15 % Suuruusalennus Lasketaan, kun Eterassa vakuutettujen konsernikohtainen palkkasumma on vähintään 5 M euroa -0,0 %- -0,0995 % Asiakashyvitys Vakuutuskohtainen Keskimäärin -0,5 % (arvio) Alentamaton maksu Kiinteä 24,7 % Maksuluokan vaikutus Vakuutuskohtainen Erillisen laskelman mukaan Maksutappioalennus Kiinteä -0,179 % Suuruusalennus Lasketaan Eterassa vakuutettujen konsernikohtaisen palkkasumman mukaan -0,0995 %- -0,3187 % Asiakashyvitys Vakuutuskohtainen Keskimäärin - 0,5 % (arvio) Sanasto alentamaton maksu Alentamattomalla maksulla tarkoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamaa perusmaksua ilman yrityskohtaisia maksun osia. Vuonna 2015 se on 24,70 %. maksuluokka Maksuluokkamaksu määräytyy työnantajan työkyvyttömyyshistorian perusteella. Jos työkyvyttömyyseläkkeitä on myönnetty työnantajalle keskimääräistä vähemmän, voi työnantaja saada maksuunsa alennusta maksuluokan kautta. Toisaalta jos työkyvyttömyyseläkkeitä on myönnetty työnantajalle keskimääräistä enemmän, maksuluokka voi korottaa TyEL-maksua. Maksuluokka lasketaan vuosittain etukäteen. Etera laskee maksuluokat yrityskohtaisesti ja ilmoittaa niistä asiakkailleen marraskuussa.» Maksuluokista tarkemmin, s maksutappioalennus Vakuutusmaksun maksutappio-osaa kerätään kattamaan sitä riskiä, että yritys jättää vakuutusmaksuja maksamatta. Suuremmilta työnantajilta maksutappioita syntyy keskimäärin vähemmän kuin pieniltä, joten suuryrityksille annetaan siksi niin sanottua maksutappioalennusta.» Maksutappioalennuksesta tarkemmin, s. 12. suuruusalennus Vakuutusmaksu sisältää niin sanotun hoitokustannusosan, jota kerätään kattamaan vakuutuksen hoitamisesta aiheutuvia kuluja. Koska vakuutuksen hoitokulut eivät kasva samassa suhteessa palkkasumman kanssa, pienenee hoitokustannusosan maksuprosentti yrityksen palkkasumman kasvaessa. Tätä alennusta kutsutaan suuruusalennukseksi.» Suuruusalennuksesta tarkemmin, s. 13. asiakashyvitys Asiakashyvitys on maksuun annettava vakuutuskohtainen alennus. Asiakashyvityksiä saavat kaikki yritykset, joilla on Eteran kanssa voimassaoleva TyEL-vakuutussopimus. Asiakashyvityksen määrään vaikuttavat yrityksen edellisenä vuonna maksamat vakuutusmaksut ja maksetuista vakuutusmaksuista Eteraan kertyneet rahastot. Mitä suurempi yritykselle kertynyt rahasto on, sitä suurempi on myös asiakashyvitys.» Asiakashyvityksestä tarkemmin, s. 14. eteran tyel-vakuutusmaksuopas suuryritykselle

6 6

7 Työkyvyttömyysmaksu Suurtyönantajan työkyvyttömyysmaksu määräytyy maksuluokkamallin mukaisesti. Työkyvyttömyysmaksuun vaikuttavat yrityksen oma työkyvyttömyyseläkemeno, henkilöstön ikärakenne ja yrityksen koko. Vuoden 2015 maksuluokka otetaan huomioon laskettaessa vuoden 2015 ennakkomaksua. (taulukko 4, sivu 9). Vuonna 2015 työkyvyttömyysosan perusmaksu on keskimäärin noin 0,8 prosenttia palkkasummasta. Etera laskee seuraavan vuoden maksuluokan loppusyksystä. Suurasiakkaille lähetettävästä maksuluokkakirjeestä selviävät yrityksen maksuluokka ja sen vaikutukset tulevaan vakuutusmaksuprosenttiin. maksuluokan vaikutus kasvaa palkkasumman mukaan Työkyvyttömyyseläkemaksu muodostuu perusmaksusta ja maksuluokkamaksusta. (kuva 1.). Työnantajat, joiden palkkasumma vuonna 2013 on ollut alle 1,9905 miljoonaa euroa, maksavat pelkästään perusmaksua. Sitä suuremmat työnantajat maksavat palkkasumman mukaan kasvavan osan maksuluokkamaksua ja vastaavasti pienenevän osan perusmaksua. Jos palkkasumma vuonna 2013 on ollut vähintään 31,848 miljoonaa euroa, työnantaja maksaa pelkästään maksuluokkamaksua. perusmaksu Perusmaksu on ikärakenteesta riippuvan keskimääräisen työkyvyttömyyseläkemenon suuruinen. Jos yrityksen ikärakenne on keskimääräistä korkeampi, on myös perusmaksu keskimääräistä korkeampi. Vastaavasti nuorella ikärakenteella perusmaksu on keskimääräistä pienempi. Ikärakenne vaikuttaa lopulliseen vakuutusmaksuun kuitenkin vain maksuluokkamaksun kautta: korkeakaan ikärakenne ei tarkoita korkeampaa vakuutusmaksua, jos työkyvyttömyysriski ei ole ikärakenne huomioon otettuna keskimääräistä korkeampi. Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset Taulukossa 2. on esimerkkejä eläkekustannuksesta eli eläkemenosta, joka syntyy yhden työntekijän työkyvyttömyyseläkkeestä. Eläkemenoon vaikuttavat mm. työntekijän palkkahistoria ja ikä. Mitä nuorempi henkilö on kyseessä, sitä pidempään työkyvyttömyyseläkettä joudutaan keskimäärin maksamaan. Työnantajan työkyvyttömyyseläkemenot korottavat maksuluokkaa. Mitä suurempi työnantajan palkkasumma on, sitä suurempi vaikutus maksuluokalla on TyEL-maksuun. Jos työnantaja maksaa vain maksuluokkamaksua, se kustantaa itse omat työkyvyttömyyseläkemenonsa eli taulukon mukainen euromäärä tulee työnantajan maksettavaksi. Kuva 1. Suuryrityksen työkyvyttömyyseläkemaksun rakenne 100 % 50 % Perusmaksu Maksuluokan mukainen maksu Maksuluokan mukainen maksu 0 % Palkkasumma milj. euroa Taulukko 2. Esimerkkejä työkyvyttömyyseläkemenosta Ikä Palkka /kk /kk /kk /kk eteran tyel-vakuutusmaksuopas suuryritykselle

8 maksuluokka, riskisuhde ja maksuluokkakerroin Maksuluokkamaksu määräytyy työnantajan aikaisemmasta työkyvyttömyyshistoriasta riskisuhteiden avulla. Riskisuhde kertoo, millainen työnantajan vastuulla olevien työkyvyttömyyseläkemenojen määrä on suhteessa keskimääräiseen tasoon. Työnantajan maksuluokka ja sitä vastaava maksuluokkakerroin lasketaan kahden ja kolmen vuoden takaisten riskisuhteiden keskiarvon perusteella. Vuoden 2015 maksuluokka perustuu siis vuosien 2012 ja 2013 riskisuhteisiin. Maksuluokkakerroin (taulukko 3.) ilmaisee, kuinka moninkertaisesti työnantajan perusmaksu huomioidaan maksuluokan mukaisessa maksussa. Perusluokassa 4 kertoimen arvo on 1 eli työnantaja maksaa keskimääräistä perusmaksua. Luokassa 1 maksuluokkamaksu on vain kymmenesosa perusmaksusta, kun taas luokassa 11 se on 5,5-kertainen perusmaksuun nähden. taulukko 3. Keskimääräinen maksuluokkamaksu maksuluokittain riskisuhteiden keskiarvo Maksuluokka perustuu kahden ja kolmen vuoden takaisiin riskisuhteisiin Maksuluokka voi vaihdella vuosittain, sillä tiettynä vuonna sovellettava maksuluokka perustuu aina kahden ja kolmen vuoden takaisiin riskisuhteisiin. Vuoden 2014 maksuluokka perustui vuosien 2011 ja 2012 riskisuhteiden keskiarvoon. Vuoden 2015 maksuluokka taas perustuu vuosien 2012 ja 2013 riskisuhteiden keskiarvoon. maksuluokka maksuluokkakerroin keskim. maksuluokkamaksu 2015, % palkasta yli 5,0 11 5,50 4,40 4,0 5,0 10 4,50 3,60 3,0 4,0 9 3,50 2,80 2,5 3,0 8 2,75 2,20 2,0 2,5 7 2,25 1,80 1,5 2,0 6 1,75 1,40 Työkyvyttömyyseläkemenon kohdentaminen Työnantajan maksuluokkaan vaikuttavat vain toistaiseksi myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden kustannukset. Kuntoutustukia tai muita kuntoutuskuluja ei oteta huomioon maksuluokkaan vaikuttavina eläkkeinä. Työkyvyttömyyseläkkeiden kustannukset on se summa, joka keskimäärin tarvitaan työkyvyttömyyseläkkeen maksamiseen vanhuuseläkeikään saakka. Yhdestä eläkkeestä syntynyt kustannus jaetaan eläketapahtumaa edeltävien kahden kalenterivuoden palkkojen suhteessa työnantajien kesken. Yksi eläketapahtuma voi siis vaikuttaa usean työnantajan maksuluokkaan. esimerkki työkyvyttömyyseläkkeen vaikutuksesta Kuvassa 3 on esimerkkinä tapaus, jossa työntekijä sairastuu vuonna 2012 ja hänelle on myönnetty työkyvyttömyyseläke vuonna Vastuu eläkkeestä jaetaan työnantajille vuosien 2010 ja 2011 palkkojen suhteessa. Tämä eläketapahtuma vaikuttaa kyseisinä vuosina palkkaa maksaneiden työnantajien riskisuhteeseen eläkkeen myöntövuonna Työnantajalle laskettu kustannus työkyvyttömyyseläkkeestä vaikuttaa siis eläkkeen myöntövuoden riskisuhteeseen. Riskisuhde taas vaikuttaa kahden ja kolmen vuoden viiveellä työnantajan maksuluokkiin. kuva 3. Vuoden 2013 riskisuhde vaikuttaa vuosien 2015 ja 2016 maksuluokkiin 1,2 1,5 5 1,35 1,08 0,8 1,2 4 (perusluokka) 1,00 0,80 0,5 0,8 3 0,65 0,52 palkka palkka myöntö ja riskisuhde eläketapahtuma maksuluokka maksuluokka 0,2 0,5 2 0,35 0,28 alle 0,2 1 0,10 0, Työntekijän sairastuminen Työkyvyttömyyseläkkeen myöntäminen. Riskisuhteen laskeminen. 8

9 pitkäjänteinen työkykyjohtaminen alentaa yrityksen työkyvyttömyysmenoja Työkyvyttömyydestä aiheutuvien kustannusten vähentämisessä keskeistä on työkykyriskien varhainen havaitseminen ja niihin puuttuminen. Työnantaja voi aktiivisella työhyvinvointitoiminnalla, työntekijän työssä selviytymistä tukemalla sekä ammatillisella kuntoutuksella vaikuttaa työkyvyttömyyseläkkeiden määrään ja sitä kautta maksuluokkaan. Työkyvyttömyyseläkehakemuksen yhteydessä Eterassa selvitetään aina ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksia tukea työssä jatkamista ja jaksamista. Jos kuntoutuksen myöntämisedellytykset täyttyvät, hakijalle annetaan myönteinen ennakkopäätös kuntouksesta. Ammatillisen kuntoutuksen kustannukset tasataan työeläkejärjestelmässä, joten ne eivät vaikuta yksittäisen yrityksen maksuluokkaan tai työkyvyttömyyseläkemenoihin. Etera tarjoaa asiakkailleen kattavat työkyvyn johtamisen palvelut. Aktiivinen ennaltaehkäisevä toiminta yhteistyössä asiakkaiden kanssa näkyy työkyvyttömyyseläkkeiden vähentymisenä. maksuluokka siirtyy toiseen eläkeyhtiöön Jos yritys siirtää vakuutuksensa toiseen eläkeyhtiöön, maksuluokka ja maksuluokkaan vaikuttavat tiedot seuraavat mukana. Jos yrityksellä on vastaanottavassa eläkeyhtiössä ennestään vakuutus, lasketaan yrityksen maksuluokka vakuutusten yhdistetyistä tiedoista. Näin laskettu maksuluokka tulee voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta tai jo siirtohetkestä, jos siirto tapahtuu vuodenvaihteessa. Keskellä vuotta siirtyneelle vakuutukselle sovelletaan siirtymisvuoden ajan edellisessä eläkeyhtiössä laskettua maksuluokkaa. Yritys on myös voinut ottaa eri henkilöpiireilleen eli työntekijäryhmilleen vakuutuksen eri eläkeyhtiöistä. Tällöin yrityksen maksuluokka määräytyy kussakin eläkeyhtiössä olevien vakuutusten perusteella. Siksi yrityksellä voi olla eri maksuluokka eri eläkeyhtiöissä. Eläkeyhtiöt käyttävät kuitenkin samaa kokonaispalkkasummaa, kun lasketaan yrityksen maksuluokan omavastuun vaikutusta. taulukko 4. Arvio maksuluokan vaikutuksesta erilaisilla palkkasummilla 2015 yrityksen vuotuinen palkkasumma (euroa) ja maksuluokkamaksun osuus (%) 2,5 milj. 5,0 milj. 10,0 milj. 15,0 milj. 20,0 milj. 32,0 milj. 1,7 % 10,1 % 26,8 % 43,6 % 60,3 % 100 % maksuluokka maksuluokkamaksun vaikutus kokonaismaksuun (euroa) Arviossa on oletettu yrityksellä olevan keskimääräinen ikäjakauma. eteran tyel-vakuutusmaksuopas suuryritykselle

10 Yritysmuodon muutokset ja työkyvyttömyysmaksu Uuden yrityksen maksuluokka on 4 vähintään kahden vuoden ajan. Jos yritys on syntynyt yritysjärjestelyn seurauksena, maksuluokka määräytyy luovuttavien yritysten tietojen perusteella. Kun yrityksen palkkasumma kasvaa siten, että se tulee maksuluokkien piiriin, se sijoittuu aluksi perusmaksuluokkaan 4. Kun yritys on kuulunut maksuluokkien piiriin kolme vuotta, alkavat omat työkyvyttömyyseläkemenot ensimmäistä kertaa vaikuttaa maksuluokan muodostumiseen ja maksuluokka voi ensimmäistä kertaa poiketa perusmaksuluokasta 4. jakautumisessa tai liiketoiminnan luovutuksessa syntyvä yritys Kun uusi yritys syntyy osakeyhtiölain mukaisen jakautumisen tai liiketoiminnan luovutuksen seurauksena, sen maksuluokan laskennassa huomioidaan niin sanotut laskennalliset tiedot. Tällöin maksuluokan laskennassa huomioidaan jakautuneen tai liiketoimintaa luovuttaneen yrityksen maksuluokan määräävä riskisuhteiden keskiarvo, keskimääräinen TyEL-maksun työkyvyttömyyseläkeosa ja yritysjärjestelyssä siirtyneiden henkilöiden palkkasumma. Jos jakautumisen tai liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä syntyneelle yritykselle on liitetty jakautuneen tai liiketoimintaa luovuttaneen yrityksen rahasto, maksuluokan laskennassa otetaan huomioon tämän yrityksen omat tiedot. kombinaatiofuusiossa syntynyt yritys Jos yritysten sulautumisen seurauksena syntyy uusi yritys, sen maksuluokka määräytyy sulautuneiden yritysten työkyvyttömyysriskien perusteella. Sulautumista edeltäville vuosille lasketaan yhteenlasketuista tiedoista uuden yrityksen riskisuhteet, joiden perusteella uuden yrityksen maksuluokka määräytyy heti sulautumisesta alkaen. Jos sulautuneet yritykset eivät aikaisemmin ole kuuluneet maksuluokkien piiriin, sijoitetaan sulautumisen seurauksena syntynyt uusi yritys perusmaksuluokkaan 4. sulautuminen toiseen yritykseen Jos yritys sulautuu toiseen yritykseen, otetaan vastaanottavan yrityksen riskisuhteessa huomioon sulautuneen yrityksen työkyvyttömyysriskiin vaikuttavat tiedot. Jos sulautuminen tapahtuu vuoden alussa, vaikuttaa tämä vastaanottavan yrityksen maksuluokkaan heti saman vuoden alusta lähtien. Jos sulautuminen tapahtuu muulloin kuin vuoden alussa, vaikuttaa se maksuluokkaan seuraavan vuoden alusta. Sulautumisessa vastaanottavan yrityksen riskisuhteeseen eivät vaikuta eläkkeet, jotka on myönnetty sinä aikana, kun yritys on ollut niin pieni, ettei se ole kuulunut maksuluokkien piiriin. Tältä ajalta riskisuhteen arvo on 1 eli perusmaksuluokka on 4. Kaksi pientä yritystä voivat sulautua yhteen siten, että vastaanottavan yrityksen yhteenlaskettu palkkasumma ylittää maksuluokkien piiriin kuulumiselle asetetun rajan. Tällöin sulautumisen seurauksena kasvaneen yrityksen maksuluokaksi tulee perusmaksuluokka 4 ja vasta sulautumisen jälkeen myönnetyt eläkkeet alkavat vaikuttaa sen riskisuhteeseen. liiketoiminnan tai sen osan luovutus toiselle yritykselle Liiketoiminnan tai sen osan luovutuksessa työntekijät voivat siirtyä niin sanottuina vanhoina työntekijöinä toisen yrityksen palvelukseen. Jos siirtyvien työntekijöiden vuotuinen palkkasumma on suurempi kuin 1,9905 miljoonaa euroa, liiketoimintaa tai sen osaa vastaanottavan yrityksen maksuluokan laskennassa huomioidaan niin sanotut laskennalliset tiedot. Tällöin maksuluokan laskennassa huomioidaan liiketoiminnan tai sen osan luovuttaneen yrityksen keskimääräinen työkyvyttömyysriskisuhde, keskimääräinen TyEL-maksun työkyvyttömyyseläkeosa ja liiketoiminnan tai sen osan luovutuksessa siirtyneiden henkilöiden palkkasumma. Jos koko liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä vastaanottavalle yritykselle on liitetty liiketoimintaa luovuttaneen yrityksen eläkevastuu, maksuluokan laskennassa otetaan huomioon tämän yrityksen omat tiedot. 10

11 eteran tyel-vakuutusmaksuopas suuryritykselle

12 Maksutappioalennus Vakuutusmaksun maksutappio-osaa kerätään kattamaan sitä riskiä, että yritys jättää vakuutusmaksuja maksamatta. Kun yrityksen palkkasumma ylittää 1,9905 miljoonaa euroa, yritys saa maksutappioalennusta. Suuremmilta työnantajilta maksutappioita syntyy keskimäärin vähemmän kuin pieniltä. Siksi suuremmille yrityksille annetaan alennusta maksutappio-osaan. maksutappio-osa vuonna 2015 Työnantajilla, joiden vuoden 2013 palkkasumma on ollut 1, ,848 miljoonaa euroa, maksutappio-osa on 0,03 prosenttia eli alennusta saa 0,15 prosenttia palkkasummasta. Jos palkkasumma on vuonna 2013 olllut yli 31,848 miljoonaa euroa, on maksutappio-osa 0,001 prosenttia ja alennus siis 0,179 prosenttia palkkasummasta (taulukko 5.). taulukko 5. Maksutappio-osa ja maksutappio-alennus, % palkoista vuonna 2015 palkkasumma vuonna 2013 (milj. euroa) maksutappioosan perustaso (% palkoista) maksutappio-osa (% palkoista) maksutappioalennus (% palkoista) ,18 0,03 0,15 yli ,18 0,001 0,179 12

13 Suuruusalennus eli hoitokustannusosan alennus Vakuutusmaksun hoitokustannusosaa kerätään kattamaan vakuutuksen hoitamisesta aiheutuvia kuluja. Koska vakuutuksen hoitokulut eivät kuitenkaan kasva samassa suhteessa palkkasumman kanssa, pienenee hoitokustannusosan maksuprosentti palkkasumman kasvaessa. Tätä alennusta kutsutaan hoitokustannusosan alennukseksi eli suuruusalennukseksi. Suuruusalennusta ei huomioida vielä ennakkomaksuissa, vaan vasta lopullista vakuutusmaksua laskettaessa. hoitokustannusosa vuonna 2015 Vuonna 2015 hoitokustannusosa ilman alennuksia on 0,7086 prosenttia palkkasummasta. Suuruusalennus on enimmillään miltei 0,32 prosenttia palkkasummasta. Alennusta saa palkkasumman ollessa vähintään viisi miljoonaa euroa. Alennusprosentti nousee palkkasumman kasvaessa ja suurimmillaan alennus on, kun palkkasumma ylittää 465 miljoonaa euroa (kuva 4.). kuva 4. Suuruusalennus ja palkkasumma Alennus, % palkkasummasta 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0, Konsernin palkkasumma, milj. euroa suuruusalennus palkkasummaltaan yli 5 milj. yhtiöille Kaikki yhtiöt, joiden palkkasumma ylittää 5 miljoonaa euroa, saavat suuruusalennuksen riippumatta siitä onko kyseessä konserni vai ei. Hoitokustannusosan laskennassa huomioitava palkkasumma saadaan samassa eläkevakuutusyhtiössä vakuutettujen, samaan konserniin kuuluvien yritysten yhteenlasketun palkkasumman perusteella. Pienikin vakuutus voi siis saada suhteellisen ison suuruusalennuksen kuuluessaan isoon konserniin. Jos konserniin kuuluva vakuutus päättyy kesken vuotta, sen palkkasumma huomioidaan konsernin suuruusalennusta laskettaessa silloin, kun päättyneen vakuutuksen työsuhteet siirtyvät johonkin saman konsernin toiseen vakuutukseen samassa eläkeyhtiössä. Tällainen tilanne voi syntyä fuusiossa, jakautumisessa tai liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä. Muulloin kesken vuotta päättyvää vakuutusta ei huomioida konsernin suuruusalennuksen laskennassa. Yksittäinen yritys saa päättyvällekin vakuutukselle suuruusalennusta, jos sen oma palkkasumma on yli 5 miljoonaa euroa. taulukko 6. Suuruusalennus prosentteina palkkasummasta vuonna 2015 palkkasumma (milj. euroa / vuosi) suuruusalennus (% palkkasummasta) suuruusalennus alarajalla (euroa) alle 5,0 0 5,0-0, ,5-0, ,0-0, ,5-0, ,0-0, ,5-0, ,0-0, ,5-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, ,0-0, eteran tyel-vakuutusmaksuopas suuryritykselle

14 Asiakashyvitys Etera jakaa vuosittain asiakashyvityksiä sopimusasiakkailleen. Jaettavien asiakashyvitysten kokonaismäärä vahvistuu keväällä tilinpäätöksessä. Asiakashyvitys alentaa ennakkomaksua. Jaettavien asiakashyvitysten kokonaismäärään vaikuttavat sijoitustoiminnan pitkän aikavälin tuottavuus ja kustannustehokkuus. (kuva 6.) Sijoitustoiminnan tuotot kasvattavat eläkeyhtiön toimintapääomaa, josta eläkeyhtiö saa vuosittain siirtää 1,1 prosenttia seuraavana vuonna asiakashyvityksiin. Eläkeyhtiön kustannustehokas toiminta synnyttää hoitokustannustulosta, josta eläkeyhtiö saa vuosittain siirtää 50 prosenttia asiakashyvityksiin. vakuutuskohtaisen asiakashyvityksen jakaminen Vakuutuskohtainen asiakashyvitys jaetaan asiakkaille edellisvuoden vakuutusmaksujen ja Eteraan karttuneen rahaston perusteella. Puolet asiakashyvityksestä jaetaan vakuutusmaksujen ja puolet rahaston perusteella. (Kuva 5.) Vakuutuskohtainen rahasto karttuu vuosittain maksetuista työeläkemaksuista, kun osa maksuista rahastoidaan tulevia eläkkeitä varten. Rahastoa karttuu keskimäärin noin 5 prosenttia palkkasummasta vuosittain. kuva 5. Asiakashyvitysten kokonaismäärän muodostuminen sijoitustoiminnan tulos kuva 6. Asiakashyvityksen jakaminen 50 % hoitokustannustulos 1,1 % 50 % vakavaraisuuspääoma Asiakashyvitysten kokonaismäärä Asiakashyvitysten kokonaismäärä 50 % 50 % jaetaan vakuutuksille maksujen suhteessa jaetaan vakuutuksille rahastojen suhteessa 14

15 kolme hyvää syytä olla eteran asiakas 1. Etera on vastuullinen, Suomeen sijoittava Etera edistää kotimaista kasvua ja työllisyyttä sekä auttaa suomalaista elinkeinoelämää kasvun urilla vastuullisesti. 2. Etera on muuttuvan työelämän osaaja Eteralla on kokemusta erilaisista työsuhteista jo yli 50 vuoden ajalta. Se elää työelämän murroksessa mukana. Apuna ovat tehokkaat työkalut, koulutukset ja mittarit sekä kattavat työhyvinvointi-, työkyky- ja kuntoutuspalvelut. 3. Etera on asiakkaan rytmissä mukana Etera elää joustavasti mukana yrityksen arjessa. Asiakkaille on tarjolla heidän arvostamansa sähköiset palvelut, kuten reaaliaikainen kuukausi-ilmoittaminen, joka huomioi kausi- ja suhdannevaihtelut sekä Eteran suhdanneindeksi ja sijoitusten tuoton seuranta kuukausittain. eteran tyel-vakuutusmaksuopas suuryritykselle

16 16 keskinäinen eläkevakuutusyhtiö etera Palkkatilanportti 1, Helsinki Puhelin etera.fi

SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2017 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS

SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2017 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS VAKUUTUSMAKSUOPAS 2017 VAKUUTUSMAKSUOPAS 2017 01 Tietoa TyEL-maksun eri osista ja siitä, mihin varoja käytetään Vanhuuseläkeosalla kustannetaan se osa vanhuuseläkkeestä, joka rahastoidaan eli sijoitetaan

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Hyvä lukija. 2 Mitä TyEL-maksulla saa? 2 VARMA Tyel-maksu 2015 VARMA Tyel-maksu

Sisällysluettelo. 1 Hyvä lukija. 2 Mitä TyEL-maksulla saa? 2 VARMA Tyel-maksu 2015 VARMA Tyel-maksu TyEL-maksu 2015 Sisällysluettelo 1 Hyvä lukija 1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4 3.1 Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu vuonna 2015...

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallintopäivä

Talous- ja palkkahallintopäivä Talous- ja palkkahallintopäivä 2016 TyEL-ajankohtaista TyEL-tunnusluvut vuodelle 2017 Tilapäinen työnantaja 25,1 % Sopimustyönantaja 25,1 % Palkkasumma alle tai ei vakinaisia työntekijöitä 8 334 / 6 kk

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla

Lisätiedot

TYEL-MAKSU JA TYÖKYKY KULKEVAT KÄSI KÄDESSÄ 3

TYEL-MAKSU JA TYÖKYKY KULKEVAT KÄSI KÄDESSÄ 3 SUURTYÖNANTAJAN TYEL-MAKSU 2017 1 SISÄLLYS TYEL-MAKSU JA TYÖKYKY KULKEVAT KÄSI KÄDESSÄ 3 NÄIN TYEL-MAKSUNNE MUODOSTUU 4 Työntekijäkin maksaa 5 Suurtyönantajana kuulutte maksuluokkaan 5 Työntekijöittenne

Lisätiedot

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät.

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Viabek tuntee liikennepalvelualojen eläkevakuuttamisen Eläkekassa Viabek voi palvella mm. seuraavien toimialojen

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 2011

Eteran osavuosiraportti 2011 Eteran osavuosiraportti 2011 Tiivistelmä tunnusluvuista 1.1. 30.6.2011 1.1. 30.6.2010 1.1. 31.12.2010 Vakuutusmaksutulot, milj. 276 249 570 Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin, milj. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

TALOUS- JA PALKKAHALLINTO- PÄIVÄ 2015

TALOUS- JA PALKKAHALLINTO- PÄIVÄ 2015 TALOUS- JA PALKKAHALLINTO- PÄIVÄ 2015 Koulutusvähennys Eteran talous- ja palkkahallintopäivä oikeuttaa koulutusvähennykseen yrityksen verotuksessa Voit tilata osallistumistodistuksen eija.tuononen@etera.fi

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS Dnro 3/30/2010 Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010 Valtiokonttori on 15.1.2010 hyväksynyt nämä laskuperusteet noudatettavaksi laskettaessa valtion eläkelaissa tarkoitettuja työnantajan

Lisätiedot

TYEL-VAKUUTUS- MAKSU OPAS SUURYRITYKSELLE

TYEL-VAKUUTUS- MAKSU OPAS SUURYRITYKSELLE TYEL-VAKUUTUS- MAKSU OPAS SUURYRITYKSELLE 2016 Sisältö Hyvä asiakkaamme... 4 TyEL-vakuutusmaksu... 5 Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu... 5 Reaaliaikainen Eteran kuukausi-ilmoitus... 5 Työntekijöiden

Lisätiedot

TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017

TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017 TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017 Eläkeikä nousee asteittain Työssä jatkamista palkitaan Eläkekarttumat yhtenäistyvät Työuraeläke tulee käyttöön Eläkkeen voi ottaa 1 osittaisena KEITÄ TYÖELÄKEUUDISTUS

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 20.12.2004. Voimassa 1.1.20 Perusteen 13.6.2003 voimaantulosäännös Voimaantulo

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 119/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän eläkelain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjän eläkelakia. Muutos

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta

Esityksen sisältö. Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta Esityksen sisältö Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta etera.fi/elakeuudistus etera.fi/pages/elakelaskuri-2017.aspx etera.fi/omaelake Työeläke

Lisätiedot

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Lapin liitto ja Suomen Kuntaliitto Kuntapäivä, Pyhätunturi 24.9.2013 Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Pekka Alanen Keva Keva Tänään työssä hyvän huomisen puolesta KuEL

Lisätiedot

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokooma 20.2.2017 Viimeisin perustemuutos vahvistettu 22.12.2016. 1 Perusteen 2.11.2015 voimaantulosäännös Voimaantulo Poikkeussäännös

Lisätiedot

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen.

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen. YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen. YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET 1

Lisätiedot

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Eläkeuudistuksen tavoitteet pidentää työuria ja myöhentää eläkkeelle siirtymistä työskentely tavoite-eläkeikään asti kannattaa turvata riittävät

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta

Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta 22.10.2014 Sivu 1 Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta Olen vanhuuseläkkeellä. Vaikuttaako lakimuutos eläkkeeseeni? Miten käy perhe-eläkkeen ja hautausavustuksen? Lakimuutos

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4 Liite 1.1 Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, 1) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % Liikevaihto,

Lisätiedot

Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa?

Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa? Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa? Tavoitteena on mahdollistaa työuran jatkaminen terveydellisistä rajoitteista huolimatta Ammatillisen kuntoutuksen eri toimijat

Lisätiedot

Budjetointiohje vuoden 2014 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2015-2016

Budjetointiohje vuoden 2014 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2015-2016 BUDJETOINTIOHJE 1 (6) Budjetointiohje vuoden 2014 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2015-2016 Yleistä arvioinnin taustaa Tässä ohjeessa on käsitelty kattavasti kaikkia maksuluokkia koskevat asiat yhdessä

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmä kuvina. Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta

Työeläkejärjestelmä kuvina. Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta Työeläkejärjestelmä kuvina Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta. 19.1.2017 Eläkejärjestelmä ja sen hallinto Sosiaalivakuutus vuonna 2015, 39 mrd. 3 Eläkevakuutuksesta

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 Tilintarkastamaton 28.2.2013 Kokonaistulos oli 464,1 miljoonaa euroa (- 521,2 milj. e) Siirto

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016)

Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016) Esikuntapalvelut Lausunto 18.5.2016 Kela 1/29/2016 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014 Mandatum Life Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014 Suomi-yhtiöstä 30.12.2014 siirtyneen ryhmäeläkevakuutuskannan asiakashyvityksen vuodelta 2014 on päättänyt Suomi-yhtiö.

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Sisältö Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työeläkevakuuttaminen Miksi eläkeuudistus 2017 tehtiin? Työeläkkeen laskemisen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 0,9% Parhaiten tuottivat korkosijoitukset 2,4 % Vakavaraisuus 26,8% TyEL-palkkasumma 1 677,0 milj. YELtyötulo 251,9

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2014 Sijoitustuotto: 6,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 34,2 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,9 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 2,4 % Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset 15,6 % Vakavaraisuus 27,2 % TyEL-palkkasumma 1 612,3 milj. YEL-työtulo

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ Sari Ropponen 11.10.2016 Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus VAKUUTUSMATEMAATIKON ASEMA TUNNISTETTU TÄRKEÄKSI yhtiölaki (2008/521) 6.

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työeläkeuudistus: keskeiset muutokset ja arviointia niiden vaikutuksista 2.2.2006

Yksityisen sektorin työeläkeuudistus: keskeiset muutokset ja arviointia niiden vaikutuksista 2.2.2006 Yksityisen sektorin työeläkeuudistus: keskeiset muutokset ja arviointia niiden vaikutuksista 2.2.2006 2 Työeläkeuudistuksen tavoitteet myöhentää keskimääräistä eläkkeelle siirtymisikää 2-3 vuodella sopeuttaa

Lisätiedot

Eläkeinfo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi

Eläkeinfo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi Eläkeinfo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi Kevan verkkopalvelut henkilöasiakkaille Omat eläketietosi palvelu tällä hetkellä: Kevan laskurit ovat auenneet

Lisätiedot

40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet

40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet 40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä

Lisätiedot

08/2015. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

08/2015. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 08/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2014 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 08/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2014

Lisätiedot

Jäsenmaksuohjesääntö 2014

Jäsenmaksuohjesääntö 2014 Jäsenmaksuohjesääntö 2014 1. Jäsenmaksu Suomen Journalistiliiton jäsenen tulee liiton sääntöjen mukaan maksaa jäsenmaksua, ellei hän ole oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen. Jäsenmaksun suuruudesta päättää

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) 182 :N MUKAINEN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON MAKSU VUODELTA

TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) 182 :N MUKAINEN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON MAKSU VUODELTA Suunnitteluosasto 19.8.2011 1 (5) TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) 182 :N MUKAINEN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON MAKSU VUODELTA 2010 1 Yleistä TyEL 182 :n mukaan Työttömyysvakuutusrahaston on suoritettava Eläketurvakeskukselle

Lisätiedot

Eläketurvakeskus Muistio 1 (7)

Eläketurvakeskus Muistio 1 (7) Eläketurvakeskus Muistio 1 (7) Työeläkkeiden indeksointi ansiotason kasvun perusteella Tässä muistiossa esitetään Eläketurvakeskuksen päivitetty arvio kansalaisaloitteen mukaisen indeksimuutoksen kustannusvaikutuksista.

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta. Lomaketta voi myös käyttää

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

HE 137/1997 vp PERUSTELUT

HE 137/1997 vp PERUSTELUT HE 137/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain 4 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion eläkerahastosta

Lisätiedot

Eläkeasiat muutostilanteessa. jorma.rautakoski@keva.fi

Eläkeasiat muutostilanteessa. jorma.rautakoski@keva.fi Eläkeasiat muutostilanteessa jorma.rautakoski@keva.fi Henkilöstön siirtyminen Muutoksella ei ole vaikutusta siirtyvän henkilöstön eläketurvaan, jos toimintoa hoitavat henkilöt siirretään kunnasta välittömästi

Lisätiedot

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Eläkeuudistuksen tavoitteet pidentää työuria ja myöhentää eläkkeelle siirtymistä työskentely tavoite-eläkeikään asti kannattaa turvata riittävät

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2013

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2013 SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2013 Lisäetutavoitteet n tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutettujen vakuutusten vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä vähintään riskittömän

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

MILLOIN TYÖSKENTELY VAKUUTETAAN?

MILLOIN TYÖSKENTELY VAKUUTETAAN? MILLOIN TYÖSKENTELY VAKUUTETAAN? 4.5.2016 1 SISÄLTÖ Milloin työskentely vakuutetaan? Yrittäjän YEL-vakuuttaminen Työntekijän TyEL-vakuuttaminen Eläkevaihtoehdot 2 TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄN TOIMIJAT Sosiaali-

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1197/2014 Laki. Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1197/2014 Laki. Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1197/2014 Laki Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

työeläkeasiat Tapani Hellstén Varatoimitusjohtaja, Keva 18.9.2013 Kymenlaakson maakuntatilaisuus

työeläkeasiat Tapani Hellstén Varatoimitusjohtaja, Keva 18.9.2013 Kymenlaakson maakuntatilaisuus Ajankohtaiset t työelämä ä ja työeläkeasiat Tapani Hellstén Varatoimitusjohtaja, Keva 18.9.2013 Kymenlaakson maakuntatilaisuus KuEL palkkasumma 16,1 mrd KuEL maksutulo 4,7 mrd Keva KUEL maksettavat eläkkeet

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille Turvallisuutta läpi elämän Astuu voimaan 1.6.2016 1 Agrian kissavakuutus antaa turvaa koko elämän ajan Agrian kissavakuutukset ovat kaikille kissoille; olivatpa ne

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Avainluvut 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 889,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 031,6 979,5 889,7 780,8

Lisätiedot

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2014

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2014 SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2014 Lisäetutavoitteet n tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutettujen vakuutusten vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä vähintään riskittömän

Lisätiedot

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4 Liite 1.1 Tiivistelmä tunnusluvuista ; B-osasto Vakuutusmaksutulo/ Maksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, ¹) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle

Lisätiedot

Kiinteistösijoittamisen vuosi

Kiinteistösijoittamisen vuosi 2015 Kiinteistösijoittamisen vuosi Eläkekassa Verson toimintavuosi 2015 oli tapahtumarikas. Normaalin toiminnan lomassa hallituksen työjärjestystä muutettiin ja toimintatapoja justeerattiin. Sijoitussuunnitelma

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA Erkki Pekkarinen Varma on keskinäinen ja itsenäinen Varma on keskinäinen eli asiakkaidensa omistama yhtiö Päätösvaltaa Varmassa käyttävät kaikki, jotka maksavat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 238 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2010-1542 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä

Lisätiedot

Koulutuskorvausmenettely

Koulutuskorvausmenettely Koulutuskorvausmenettely Laki koulutuksen korvaamisesta Valtion virastojen osalta toimeenpanosta vastaa VM. Koulutuskorvauksen laskennassa keskeisiä tietoja ovat: Palkkakustannus Keskimääräinen päiväpalkka

Lisätiedot

Selvitys hoitokustannusosasta, hyvityksistä ja maksutappio-osasta

Selvitys hoitokustannusosasta, hyvityksistä ja maksutappio-osasta Selvitys hoitokustannusosasta, hyvityksistä ja maksutappio-osasta 1 Tiivistelmä Työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat marraskuussa 2015 työeläkevakuutusyhtiöiden asiakashyvitysten kohdentamisen vapauttamisesta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääketieteen tehtävä Korvausoikeudesta päätettäessä asettaa yksittäinen hakija sairauden osalta

Lisätiedot

Työeläkelaitoksen mahdollisuudet osatyökykyisen työssä jatkamiseksi.

Työeläkelaitoksen mahdollisuudet osatyökykyisen työssä jatkamiseksi. Työeläkelaitoksen mahdollisuudet osatyökykyisen työssä jatkamiseksi Aiheet Jukka Kivekäs 1. Työkyvyttömyys vähenee 2. Työkyvyttömyyden arvioinnista 3. Osatyökyvyttömyyseläkkeet 4. Työeläkekuntoutus 5.

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA. Suomi ja työtulevaisuus Työhyvinvointipäällikkö Jaana Alenius & työterveyslääkäri Kaisu Norbäck, Terveystalo

OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA. Suomi ja työtulevaisuus Työhyvinvointipäällikkö Jaana Alenius & työterveyslääkäri Kaisu Norbäck, Terveystalo OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA Suomi ja työtulevaisuus 16.3.2016 Työhyvinvointipäällikkö Jaana Alenius & työterveyslääkäri Kaisu Norbäck, Terveystalo Hämeenmaa on yksi 20 S-ryhmän alueosuuskaupasta 2 Hämeenmaalla

Lisätiedot

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-,

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-, 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA: PERHEVAPAAN LOMAKERTYMÄ PIENENEE LOMALLA SAIRASTAMISEEN OMAVASTUU Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutoksen. Muutos rajaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan

Lisätiedot

Kunnat ulkoistavat palvelujaan. Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille?

Kunnat ulkoistavat palvelujaan. Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille? 1 Kunnat ulkoistavat palvelujaan Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille? 2 Mitä palveluita uudelleen järjestettäessä on hyvä muistaa? Yksittäinen kuntatyönantaja ei vapaudu kokonaan kunnallisista eläkemaksuista,

Lisätiedot

02/2015. Tilastoraportti vuoden 2013 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

02/2015. Tilastoraportti vuoden 2013 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden 2013 kustannustenjaosta Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden

Lisätiedot

Kertoimien laskentakaava on seuraava:

Kertoimien laskentakaava on seuraava: Muistio 1 (7) Kertasuorituskertoimet 1.1.2017 alkaen Sisällys 1 Yleistä kertasuorituksista 2 Lapseneläkkeen kertasuorituskertoimet 1 Yleistä kertasuorituksista... 1 2 Lapseneläkkeen kertasuorituskertoimet...

Lisätiedot

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) 140 :n 1 momentissa tarkoitetun valtion osuuden lopullinen määrä vuodelta

Yrittäjän eläkelain (YEL) 140 :n 1 momentissa tarkoitetun valtion osuuden lopullinen määrä vuodelta Selvits Sosiaali- ja tervesministeriö Vakuutusosasto PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Yrittäjän eläkelain (YEL) 140 :n 1 momentissa tarkoitetun valtion osuuden lopullinen määrä vuodelta Eläketurvakeskuksen selvitksen

Lisätiedot

Maksuluokkamallin vaikutus työkyvyttömyysriskiin ja työssä jatkamiseen

Maksuluokkamallin vaikutus työkyvyttömyysriskiin ja työssä jatkamiseen Maksuluokkamallin vaikutus työkyvyttömyysriskiin ja työssä jatkamiseen Juha Tuomala Tomi Kyyrä VATT Väestötieteen jatko- ja täydennyskoulutusseminaari 2015 Motivointi Työkyvyttömyys yleisin syy ennenaikaiselle

Lisätiedot

Työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyn uudistaminen

Työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyn uudistaminen Työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyn uudistaminen Riskinkantokyvyn vahvistaminen Heli Backman 29.2.2012 Eläkemaksujen nousupainetta hillitään sijoitustuottojen avulla HE eläkelaitosten vakavaraisuussäännösten

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2016

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2016 YRITTÄJÄN OPAS 2016 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Varman tilinpäätös 2016

Varman tilinpäätös 2016 Varman tilinpäätös 2016 15.2.2017 Tasapainoinen ja vahva vuosi 2016 Vakavaraisuuspääoma, 10,2 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 42,9 mrd. Sijoitusten tuotto 4,7 % Suomalaisen työeläketurva 870 000 Maksutulo,

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Liite 2.1. VER hallitus , Liite 7 VALTION ELÄKERAHASTON (VER) SISÄINEN BUDJETTI VUODELLE 2017 ESITYS: INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Liite 2.1. VER hallitus , Liite 7 VALTION ELÄKERAHASTON (VER) SISÄINEN BUDJETTI VUODELLE 2017 ESITYS: INVESTOINNIT YHTEENSÄ Liite 2.1 VER hallitus 27.10.2016, Liite 7 VALTION ELÄKERAHASTON (VER) SISÄINEN BUDJETTI VUODELLE 2017 ESITYS: TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ INVESTOINNIT YHTEENSÄ BUDJETTI YHTEENSÄ 7 464 000 euroa 0 euroa 7

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS

AMMATILLINEN KUNTOUTUS AMMATILLINEN KUNTOUTUS Ammatillinen kuntoutus auttaa jatkamaan työssä Työkyvyn heikkeneminen voi estää työskentelysi jossain vaiheessa työuraa. Tällöin ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS 16.1.2015 Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI Tarjouksen numero S0353-20150114-122307451 VAKUUTUSTARJOUS Kiitos tarjouspyynnöstänne. Tarjoamme yrityksellenne vakuutusturvaa seuraavasti:

Lisätiedot