2/2012. Viimeinen torjunta -kirjoitus siitä kun varusteet riisutaan viimeisen kerran. Haastattelu kansipoika Alex Graysta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2/2012. Viimeinen torjunta -kirjoitus siitä kun varusteet riisutaan viimeisen kerran. Haastattelu kansipoika Alex Graysta"

Transkriptio

1 FINLINE HOCKEY 2/2012 Hstttlu knsipoik Alx Gryst Viiminn torjunt -kirjoitus siitä kun vrustt riisutn viimisn krrn. Kuk on blgilinn Jonthn Ljun? Tulvt MLRH-turnukst

2 Sisällysluttlo Pääkirjoitus 3 Uutist 5 Etsimm lisää vphtoisi Toimittji Mrsbld Ruotsiss khittyt rullkiskot Vidokuvuksn mmttitito ITSttion Turnusjoukkut Alx Gry, kultinn britti Kysy Rullkikost Asintuntijt vstvt Joonksn plst Minä j lmpipljni Viiminn torjunt Toimittjn Blogi VALOKUVAKILPAILU Yksi mitli, mutt mont ri trin Junnujn joulu Pirkkln joulum Mlinvrtij Juh Tponn Olnnisi rullkikkohnkilöitä Stti Mulri Pljn Sportink Spinsin Jonthn Ljun Unlmin turnus Kuvkoost Muistoj ksästä

3 Tä r k i n t ä o n, t t ä t t p r h s i E t n i t u o l i l l i s t u i v ä s y n y t m i s, j o s t n ä i n, t t ä P ä ä k i r j o i t us h ä n o l i n t n u t k i k k n s j v i l ä v ä h ä n n m m ä n k i n. K u i t n k i n h ä n n s i l m ä n s ä l o i s t i v t i n n o s t j t i s i n, t t ä t ä m ä o l i p r s t, m i t ä h ä n o l i k o s k n t h n y t. S o n r u l l k i k o s s h y v i n t y y p i l l i s t ä j s i t ä n ä k k i i t o l l i s n u s i n, i h m i s t n r k k u s l j i i n s h i d ä t p u r i s t m n v o i m v r n s ä ä r i m m i l l n. M i t ä p i d m m ä l l o l n n t n u t t ä m ä n l j i n v i d ä i t s ä n i, s i t ä n m m ä n o l n n ä h n y t i h m i s t n t k v ä n u s k o m t t o m i s i o i t. To i s t p y ö r i t t ä v ä t k o k o E u r o o p n l u t t v i v t t o m s t i h y p p y s i s s ä ä n j t k v ä t j o p m i l m n m i t t k v s s t ä r k i t ä t k o j, o s n t y k s i t t ä i s n m n r u l l k i k o l l k o k o l ä m ä n s ä j s i k n m u u t o k s i p r m p n s u u n t n, j o k u p y s t y y h y v ä n l ä m ä n t i l n t n s t k i l i t t m n p l j o n r h k i i n n i l j i n m n s t y k s n. M u t t i v n y h t ä t ä r k ä ä, k u n n ä i d n s u u r t k o j n t k m i n n, o n s, k u n n ä k k t s o m o s s k n n t t j n s u o s i k k i p l j n s p l i p i d s s h u u t m s s s y d ä m n s ä k y l l y y d s t ä. O l n i t s s i t ä m i l t ä, t t ä t ä r k i n t ä i o l s, m i t ä i h m i s t t k v ä t, t ä r k i n t ä o n s, t t ä j o k i n n t k p r h n s j n t s n, m i t ä h ä n l l ä o n n n t t v n n. M i k ä t h n s t k o s t t o l l r t k i s v n t ä r k ä. F n i l l o n k u i t n k i n S u o m s s v r r t n v ä h ä n t i l i s u u k s i o l l v u k s i, k o s k o s l l j o u k k u i s t i o l v i l ä m h d o l l i s u u k s i d s m y y d ä l i p p u j, j o i l l f n i t v o i s i v t t u k j o u k k u t t n r h l l i s s t i, f n i t u o t t i s t p u h u m t t k n. Tä m ä t k k l l i i n m i n o s t m i s n j o u k k u i l l m h d o t t o m k s i j h i d s t l j i n t n p ä i n m n m i s t ä, j o t n t l k o o t y ö t ä t r v i t n v i l ä p l j o n. S i k s i j o k k r t, k u n j o k u i h m i n n t r j o u t u u u t t m n t ä m ä n l h d n t o s s t i m i s s ä t h n s m u u s s r u l l k i k k o o n l i i t t y v ä s s ä, h l u n n t h ä n l l m h d o l l i s u u d n s i i h n. Us k o n, t t ä m i k ä t h n s l h d s s ä m m o l v k i r j o i t u s, s t t v i l ä j o l l k i n o l l s r t k i s v n k i p i n ä n m u o d o s t j, j o l l h ä n s y t t y y r u l l k i k o s t. N i i n k u i n s n o t n, p i n i s t ä p u r o i s t s y n t y y i s o v i r t. Tu l s i i s r o h k s t i m u k n j o u k k o o m m! A n t o i s i l u k u h t k i ä! Jn n i A n d r j v pä ä t o i m i t t j K uv t : Jn n i A n d r j v ( y l h. ), H n n P ö n t i n n, M r k o L i uk s i l E l i n K u i v l i n n

4 TOIMITTAJIA Tällä htkllä millä on vltvt ksvupint, kun lhdn kysyntä on ljntumss ulkomill sti. Trvitsmm kipästi pu surviss thtävissä: Kikki rullkikkokuvt tulvt trpsn, mutt rityisn kipästi kipmm kuv-pu Kuopioon, Prisill j Somroll. Jos kuvt pljä j hlut sim. lk pyörittää om kuvgllri lhdssämm, niin ilmoittudu mukn toimituksn. (li sivujn sttluun) Finlin Hockyn titto on toistisksi totutttu ilmisll Scribus -titto-ohjlmll.vikk t olisi kysistä ohjlm koskn käyttänyt, mutt kot olvsi luov j innoks kokilmn tittmist, ot rohksti yhtyttä. Ohjlm on todll hlppokäyttöinn j utmm sinut lkuun. Jott sisimm lhtmm mhdollisimmn ljn trjonnn rilisi rullkikkohstttluj j rtikklit, trvitsmm ljn toimituksn, jok kttisi mhdollisimmn hyvin kikki rullkikkokupungit. Emm dllytä ikismp kokmust hstttlmisn ti kirjoittmisn llt, mutt toivomm ripst j om-loittist suhtutumist tkmisn. Luontv nglnnin kiln käyttö ktsotn plussksi rityissti, jos olt kiinnostunut hstttlmn ulkomlisi rullkikkoplji j hnkilöitä. Mikäli olt kiinnostunut rvioimn kirjoitttuj rtikklit niin kiliopin kuin sisällönkin pohjlt, olt tsimämm hnkilö. Kipmm sopivsti kriittistä nlysointi, jott voimm jtkuvsti khittää j prnt lhtmm sisältöä. Mikäli t ko mitään yllä olvist thtävistä omkssi, mutt olt kiinnostunut rullkikost j thdot mukn uttmn, niin ot rohksti yhtyttä. Kipmm pu yhtistyökumppnin tsintään, lhdn sähköpostituksn hoitoon, sikspluttn käsittlyyn, lhdn j rullkikon mrkkinointiin skä ktsomokulttuurin luomisn. Arvostmm toki imp kokmustsi, mutt s i ol välttämätöntä mukn pääsyn knnlt.tärkämpää on, ttä olt innostunut ljist j hluks oppimn uutt, kosk niin kuin snotn Työ tkijäänsä optt. Jos kiinnostuit uttmn yhdssä ti usmmss yllä olvss thtävässä, niin ot rohksti yhtyttä Krro itsstäsi j kiinnostuksistsi mhdollisimmn rhllissti. Vstmm myös kikkiin milsi juolhtviin kysymyksiin sähköpostits.

5 Tuort uutist: Jnni Andrjv Tässä osioss tul olmn kikki tuorimmt rullkikkouutist, jotk smm hlittu ksn. Kudn ulkopuolll uutisi luonnollissti on niuksti, mutt pnostmm MLRH Europn uutisiin, kosk sillä tphtuu in jotin.tunnistt kotimist rullkikkouutist sinisstä väristä, knnttjuutist vihrästä, MLRH Europn uutist punisst j vrustuutist kltisst väristä. Tuorimmt tidot tulvist turnuksist päivittään MLRH:n nttisivuill osoittsn: Näidn titojn jntsisuus knntt trkist siltä. MLRH Encirro, Murci Espnj Surv MLRH:n järjstämä turnus pltn Espnjn Águilsiss Murciss hlmikuut 2013.Turnuksn isäntä HC Águils pl Espnjn mmttilisliig. Hlli, joss turnus pltn, on upouusi j täysikokoinn, nimnomn rullkikoll suunnitltu. Tvoittn olisi koot Suomst mukn turnuksn yksi joukku, johon mhtuu mksimissn 16 knttäplj j 3 mlivhti. Minimissään trvitn 8 knttäplj j 1 mlivhti.turnuksn i ol osllistumismksu, mutt mjoitus j lnnot jäävät joukkun its mksttviksi. Näillä näkymin turnuksss tul plmn joukkuit inkin Espnjst, Ruotsist, Iso-Britnnist j Rnskst. Trkmmt tidot st sähköpostits Stti Mulrilt Lisätito joukkun johdost j muist yhtyshnkilöistä st Jnni Andrjvilt Viikonloppun Moskovn EHT-turnuksss nähdään tuttuj rullkikkoilijoit, mm. GrIFK:n Kristin Kuusl j Tommi Huhtl, Phlmmn Jori Lhträ skä Vuorln Vikkojn Tuoms Kiiskinn. MLRH Jux d'hivr Isäntä joukku Spidrs voitti Rnskn Rouniss pltun turnuksn. Turnuksn osllistui kikkin 5 joukkutt j lopputulos oli surv; 1. Roun Spidrs (FRA) 2. Pris Brbrins (FRA) 3. Southmpton Jgurs (GBR) 4. Rhyl Rngds (GBR) 5. BRHA Misfits (GBR) MLRH Oktobrfst Tukholmlinn Mrsbld Cpitls voitti Sksn Mnnhimiss pltun turnuksn j läht huhtikuuss Floridn MLRH:n surjoukkuidn MM-kisoihin. Tässä turnuksss siintyi kikkin 12 joukkutt; 1. Mrsbld Cpitls (SWE) 2. Divji Ptlini (SLO) 3. Egl Sports (SWE) 4. Monstrs (GER) 5. Jokrs (FRA) 6. Spins (BEL) 7. BRHA Misfits (GBR) 8. Strs (GER) 9. Licstr Drgons (GBR) 10. Blu Dvils (GER) 11. Minprimtn (GER) 12. Dr Dvils (GER) MLRH Summr Cup Tmprn Koov Rollrs voitti historin nsimmäisn MLRH Europ turnuksn Shffildissä. Myös Koov Rollrs pl Floridss MLRH:n surjoukkuidn MM-kisoiss. Koov Rollrsin lisäksi turnuksss nähtiin survt kuusi joukkutt, joidn sijoitukst olivt; 1. Koov Rollrs (FIN) 2. Mnchstr Wrriors (GBR) 3. Mrsbld Cpitls (SWE) 4. Southmpton Hornts (GBR) 5. Licstr Drgons (GBR) 6. Rhyl Rngds (GBR)

6 - Ruotsiss khittyt rullkiskot Hstttluss niidn kksijä Pr Mårs Mrsbldn ptntoitujn rullkiskojn toimint prustuu pohjn kskllä olvn kiinnityksn, jonk vull luistimn pohj pääs kinuvsti joustmn liikkn mukn, mikä simuloi jääkikkoluistimn trän krvuutt. Niidn vull rullt myös kiinnittyvät prmmin lttin, mikä trjo luistluun prmmn pidon. Kiskot voidn kiinnittää mihin thns luistimiin. Id tämän tyyppisistä kiskoist si lkuns, kun jääkikkoilijt trvitsivt ksährjoittluun rullluistimt, joill luistlu olisi mhdollisimmn smnkltist, kuin jääkikoss. Niidn käyttäjät ovt ollt hyvin tyytyväisiä, kosk Mrsbldn vull pljt pystyvät myös ksällä khittämään luistlutkniikkns j tspinon. S myös hlpott jääkikkoilijoidn plmist jääll ksätuon jälkn. Tällä htkllä niitä käyttävät ust NHL:ssä plvt jääkikkoilijt, kutn Sdinin kksost Dnil j Hnrik. Nyt n ovt lknt ylistyä myös rullkikoss j simrkiksi koko tukholmlisn Mrsbld Cpitlsin joukkull on n käytössään. Niidn suunnittlu loitttiin viim kväänä j niistä on ollut joitkin prototyyppjä, mutt käytössä on vin yksi lopullinn vrsio. Niitä khittään Mårsin kotikupungiss Östrsundiss j tällä htkllä myydään vin hidän vrkkosivuilln, mutt nsi kväänä n tulln lnsrmn myös urhilukupoill. Kosk n ovt myynnissä hidän vrkkosivuilln, niin niitä voidn lähttää käytännössä minn thns j tällä htkllä niitä on myyty noin 500 pri. Niidn hint on noin 140 uro, mikä on käytännössä hinthrukn kskivihll. Myynnissä on joitkin kiskoj, jotk ovt sitä hlvmpi, mutt myös joitkin, jotk ovt sitä klliimpi.

7 Vidokuvuksn mmttitito Rnskn Rouniss järjsttty MLRH Jux d'hivr turnus vi rullkikon surmisn täysin uudll tsoll, kun pikll oli spunut ITSttionin kuvusryhmä. Jokist plttu ottlu pystyi surmn intrntin välityksllä korkltuisn lähtyksnä, mikä kräsi vltvsti positiivist pluttt ympäri Euroopp. Finlin Hockyll oli tuoikus sd ITSttionin johtj Jn-Thoms Duchl hstttluun. Duchl on its ntinn rullkikkoilij, jotn hänn kuvusryhmänsä onnistui ikuistmn noptmpoisn plin kikki tärkimmät htkt. Mitn päädyit MLRH:n turnustn ntti-tv:n vidokuvjksi? Näin ntissä ilmoituksn, ttä MLRH Europ järjstää turnuksn Rouniss j kosk plsin mont vuott Spidrsin liittijoukkuss j oln pitänyt kvrihin, rityisstiyohnn Lbruxiin, tiiviisti yhtyttä, kysyin josko voin oll vuksi kuvjn. Olin rityissti kiinnostunut MLRH-turnuksn kuvmisst, kosk MLRH on tunnttu brändi rullkikoss j sillä pltn ri säännöillä mitä Rnskss on totuttu näkmään. FIRS säännöissä i ol simrkiksi pitsiot ollnkn. Yohnn järjsti puhlinplvrin minun j Stti Mulrin välill j olimm muutmss minuutiss sopint, ttä IT Sttion tul hoitmn turnuksn tlvisioinnin. MLRH:n knss oli todll mukv työsknnllä, kosk Stti oli rittäin nrgissti mnoss mukn. Jos trvitsimm mitään, siitä piti vin vihjist j sit järjstttiin. Millä oli vin nljä päivää ik vlmistutu, mutt millä on mhtv tiimi jotn studio, grfiikt j prosssit stiin joiss kuntoon. Kunko olt toiminut vidotuottjn? Oln toiminut kotimisiss j knsinvälisissä TV tuotnnoiss sitsmän vuodn jn j plnnut rullkikko Angltiss (Rnskn mstrit kolmn vuotn präkkäin , päädyimm hopll Euroopn mstruussrjss nljään ottsn j voitimm Rnskn Cupin kolm krt). Jäin läkkll ktiivisst urstni viim vuonn j prustin omn AV yrityksn. Käytän kikki immin oppimini titoj, mitä olin hnkkinut vidoidn tuotnnost j sovitin n rullkikkoon. Olmm khittänt omn titokongrfiikkohjlmiston j millä on om R&D prosssi, joll tuod siin uusi vrsioit, mitkä ntvt mill kilpilutuj. Olmm kksint lukuisi idoit mitn khittää ktsojin kokmuksi tphtumin läpivinnissä j millä on lisäksi mobiilisovllus, jotn ihmist voivt ktso lähtyksiämm myös kännyköistään, tblttititokonistn, knnttvistn ympäri milmn. Oltko thnyt smnlisi urhilujuttuj ikismmin? Kyllä, olmm immin jo työsknnllt Rnskn FIRS liitoll Elit-liign lähtyksissä j olmm thnt CERILH Euroopn Snioridn j U20milmnmstruuslähtykst. Oln myös työsknnllyt Rnskn IIHFliitoll. Rullkikko j jääkikko ovt midän päätöitämm, mutt m myös slostmm käsipllopljä, pyöräilyä j Amrikklist käsipllo, mikä on hyvin suosittu urhilulji Angltiss, missä sun. S on hnkilökohtinn hst minull itsllni, tuod tämä urhilulji tkisin prrsvloihin. Tämä on s mitä m tmm. Hlumm tuod urhiluljit joit i näyttä tlvisioss suurn ylisön tn korkltuisll kuvll intrntin välityksllä. Midän tuotntomm ovt dullisi, mikä pinntää stitä loitt j s rknt uusi ylisöjä näill urhiluljill. Mikä oli milstäsi prs htki minkä lähtit koko MLRHturnuksss? Prht htkt olivt myös n lyhyimmät htkt, kun Spidrs plsi. Joukku on todll kov j hidän plinsä liikkuvuus nt pljon hyviä pikkoj lukomisn. Khotin kmrmihiäni olmn vlppin lähs koko jn, jott smm hyviä uusintoj jostin fststisist roikuist ktsojillmm! Toinn tähtihtki oli sunnuntin mupli Misfitsin j Jgurin välillä jok päättyi rngistuslukuksiin. Olin todll vikuttunut Misfitsin rilun plin hngstä hyväksyä tppio, vikk rnkkridn ikn toimitsijt tkivät virhn, jok olisi voinut hylätä Jgurit. S oli hrrsmismäisin htki koko turnuksss. Aiotko thdä smnlisi lähtyksiä myös tulvisuudss? Toivottvsti. Oln vrm, ttä pinmmän urhiluljit, jotk toivovt ksvu näkyvyytnsä trvitsvt tämän tsoisi tuotntoj. Oln myös toiviks, ttä pitkällä tähtäimllä yhtistyö IT Sttionin j MLRH Europn knss ljn tulvisuudss plttviin MLRH-turnuksiin, rityissti MLRH Summr Cup -turnuksn Suomss. Kun its plsin junioritsoll, tulimm 15 päivän tutustumismtkll Suomn j pidin rityissti juuri Tmprst. Aion jtk työskntlyä Rnskn liigojn knss j toivon pääsväni IIHF:ään, jott voin näyttää, mitä pystymm tkmään.yksi tvoittistni on lähttää IIHF- j FIRS-mstruuskisojn snioridn, junioridn j nistn plit. Minull on jo sopimus lähttää FIRS-mstridn milmn cup, mikä on suunnttu yli 38-vuotiill pljill, j pltn Angltiss S tul olmn todll korktsoinn kilpilu j odotn sitä kovsti. Oln myös vlmistutumss kick boxingin/thi/k1 mstruuskisoihin huhtikuuss skä moniin muihin tphtumiin. Oln hlinut mont ri kontkti j yhtyttä urhilust, jotk ovt kiinnostvi mmttilistsoll tuotttviksi dullissti. M voimm khittää midän sikkidmm tuottit j ksvtt hidän näkyvyyttään huokutll lisää sponsorit. Vlmistln myös TEDx nttijklu. Voit ktso ITSttionin lähtyksiä hidän nttisivuiltn:

8 Turnusjoukkut Örbro Egl Sport BRHA Misfits MLRH Europ järjstää ympäri Euroopp knsinvälisiä surjoukkuidn turnuksi khdn kuukudn välin. Monill joukkuill onglmksi muodostuu s, ttä vltos pljist pl jääkikko ti käynnissä on mn om rullkikkosrj, jonk plit stävät kikki plji lähtmästä turnuksiin. Rtkisuksi tähän muutmss mss on khittty niin snottu ll strs -kokoonpno. Nämä joukkut ivät välttämättä hdi pljo hrjoitll, mutt hillä on husk j plitkin sujuvt kohtuullissti. Esittln tässä lhdssä ruotslisn Örbro Egl Sportsin skä nglntilisn BRHA Misfitsin. ku i ol inkn vilä trvinnut Lusuntoj joukkust ntoi John Lilj. minkäänlisi Tämä joukku on snut nimnsä krsintoj. örbrolisn urhilu- j jääkikkoegl Sports kupp Egl Sportsin mukn. Sn osllistui MLRH omistj on prustnut joukkun 2011 Europ Oktobrj plsi rullkikko luksi ystävinsä fst -turnuksn knss.viim vuonn mukn tuli joisksn Mnntkin plji jääkikkojoukku Örbro himiss. Ennn turnust os pljist Hockystä, jok pl Ruotsin toisksi i ollut koskn ikismmin plnnut korkimmll srjtsoll. Nyt hillä on yhdssä, mikä johtui siitä, ttä Ruotsiss jääkikkoilijoit toisst srjtsost i ol mttoj hlliss tlvisin. nljäntn.viim vuonn Egl Sports Joukkull i ollut yksiäkään hrjoioli toisksi prs rullkikkojoukku tuksi sittn hinäkuun.turnus i Ruotsiss. Finliss h hävisivät BIK kuitnkn mnnyt huonosti vn Egl Krlskogill. Sports sijoittui kolmnnksi.tämä oli Tlvksi h yrittävät koot jouk- loistv suoritus ottn huomioon, ttä kun pljist, jotk plvt yhdssä joukkun prht pljt ivät ollt lmmiss srjoiss skä muutmist mukn jääkikon tki. Mukn Liljn ystävistä, jotk ovt plnnt ollist prht pistmiht yhdssä Ruotsin rullkikkomjoukturnuksss olivt Kristin Luukkonn kuss.tvoittn hillä on plt (2+10) skä Hnric Stigll (8+3). muutm turnus tlvn ikn. JoukRuotsiss inostn Götbor- Örbro Egl Sports giss pltn myös tlvisin jonkinlist liig, mutt Egl Sports i pl sitä. Liign säännöt rovt jonkin vrrn IIHF:n säännöistä, sitä pltn kolmll knttäpljll kolm vstn. Viim ksänä Ruotsiss oli kikkin viisi liig, mutt tulvn ksänä hillä on tvoittn muodost yksi liittiliig, jok jkutuu itäisn j läntisn lohkoon. Ensin kikki lohkon joukkut plvt vstkkin, jonk jälkn h plvt välirät j finlit. Kusi tul olmn suunnilln smnmittinn kuin Suomsskin. Myös Ruotsiss pltn jääkikkokukloiss.

9 BRHA Misfits lopullisn kokoonpnoon mhtuu yksittäisssä ottluss ti turnuksss vin 12 knttäplj j 2 mlivhti. Ennn krsintoj joukku Lusuntoj joukkust ntoivt Pul krkisi plmn Sksss pltun Collins j Mtt Attrill. MLRH Europ Oktobrfst British Rink Hocky -turnuksn. Näitä pljä vrtn Assocition on Iso-Britnnin vnhin rullkikkoliitto, jok on toimi- joukku koottiin vrsin lyhyssä nut nyt noin 30 vuott.tällä liigll jss j pljt plsivt yhdssä vin kolm hrjoituspliä nnn oli om prhist pljist koottu turnust. Attrill snoi ollns dustusjoukku, jonk nimi oli todll tyytyväinn joukkun Allstrs. Sn toimint loppui viisi suorituksn, 7. sij kovtsoisss vuott sittn. Kun Pul Collinsist tuli liiton puhnjohtj, hän päätti 12 joukkun turnuksss i ollut huono svutus. 6. sij jäi käynnistää joukkun toiminnn jtkoiktppion päähän. Joukkun uudstn. Allstrs oli hänn milstään vnhntunut nimi, jotn h prht pistmiht olivt Simon Alln (3+2), Mtt Attrill (2+3) päättivät kksiä uudn. Joukkun skä Alx Gry (2+3). plj Simon Alln hdotti nimä Tämän jälkn joukku Misfits, mikä viitt huonosti yhsiintyi päivittyssä kokoonpnoss tnsopiviin ti soputumttomiin, MLRH Jux d'hivr -turnuksss j s nimi joukkull on nyt j Rouniss. Joukku jäi viidnnll tulvisuudss. Joukkun nykyinn kokoon- li viimisll sijll, mutt plsi pno muodostttiin khdn hrjoi- turnuksss vrsin hyvin.tällä tuspäivän pohjlt.vlinnn suorit- krt prht pistmiht olivt tivt Collins joukkun mngrin Attrill (7+2), Gry Collins (3+3) j Dnil Wllr (3+3). j vlmntjn smss skä Mtt Kosk Englnniss jääkikon Attrill, jok toimii joukkun suosio i ol yhtä suuri kuin kptnin j pljvlmntjn. simrkiksi Suomss, i sillä ol H rvioivt jokisn pljn juurikn jäähllj. Joukkut yksilöllisn tson skä sn mitn plvt suurimmksi osksi nämä toimivt yhdssä plitilntidn ikn. Hrjoitukst jumppsliss, mutt s i ol tuottnut suuri onglmi.yhdn olivt kikill liign pljill voikuklon rkntminn simrkiksi mt, jotn Collins uskoi hidän snn mn prht pljt mu- tollisuushlliin mks punt li noin uro, mutt kn joukkusn näidn Misfitsin tvoittn on löytää hyvä krsintpäivin jäljiltä. sponsori, jonk vustuksll h Kokoonpnoon kuuluu voisivt rknt kilpilukykyisn kikkin 20 knttäplj j 4 hllin Englntiin. mlivhti.trvittu isompi kokoonpno ihutt sopiv kilpilu plipikoist, kosk Smnlinn joukku Suomn? Kuunnllssni hsttltvini trinoit, tjusin kuink hlppo smntpisn joukkun järjstäminn olisi myös Suomn. Ruotslisn Egl Sportsin tilnn on hyvin smnkltinn, kuin monin suomlistn, myöskään histä kukn i ol rullill tlvisin, mutt s i mno hitt turnuksiss. Kuitnkin pitkin vuott rullill olminn nt vrmsti srjplihin ihn toisnlist lähtökohdt. Kun ts mittii tilnntt Englnniss, niin sillä pltn ympäri vuodn, mutt suurin os plistä pltn rilisiss urhiluhlliss, kosk jäähllj i ol. Myös Suomss rullkikko voisi mhdollissti kokill plt urhiluhlliss, kosk niidn puittt ivät vtisi smnlist muutost, kun jäähllin, joist on nsin sultttv jää pois j snnttv mtto.tämä mhdollistisi inkin jonkin tsoisn hrjoittlun ympäri vuodn. Jos kokoonpnoon kuuluisi pljon plji, niin luultvsti moniin turnuksiin sisi koottu riittävästi innokkit plji, vikk jääkikko stäisikin muutmi lähtmästä. Jos joukku koottisiin kudn ikn, s voisi mhdollissti plt joitin hrjoitusottluit SM-liign ikn. Näin kokoonpnojn toimivuudn pääsisi tstmn prhitn. Tämä tukisi hyvin myös mjoukkun toimint, kosk MM-kist pltn tiiviinä turnuksn, niin pljin turnuskstävyys voitisiin prhitn todt kiivsthtisss viikonlopputurnuksss. Kntis myös mjoukkun vlmnnusryhmä voisi lähtä mukn joihinkin turnuksiin ktsomn pljin sityksiä pikn pääll. Kokonisuudssn tällinn joukku ksvttisi ljin näkyvyyttä j hyvinvointi vrsin monll tvll, minkä lisäksi s olisi vrmsti pljill mukv vihtlu. Tksti: Jnni Andrjv Kuvt: Örbro Egls Sports, BRHA Misfits, Jnni Andrjv

10 Alx Gr y 2 4 # A l x G r y K u l t i n n b ri t t i Mikä oli nsimmäinn urhiluljisi, mitä plsit ollsssi nuori? Pinnä plsin in jlkpllo kouluss muidn poikin knss.tuolloin jlkpllo oli oikstn inut lji, mitä kouluikn pääsimm plmn. Siihn ikn kun i ollut vilä oikin muit mhdollisi ljj trjoll. Mutt pin kuitnkin luovuin siitä potskst j loin plmn kikko isovljni näyttässä vnhmpn mlli, nkä ol sn koommin jlkpllon prään hikillut. Pu olu st j c m / 8 3 kg / R Minkä ikäisnä loitit kikon pluun? Rullkikko loin plt ollssni 13. Oln in ihillut j surnnut isovljäni, kosk hän tki in kikk pljon jännmpää kuin minä. Isovljni pltss rull, hlusin titysti plt sitä myös its, kun olin nähnyt hänt kvridns knss sitä plmss pikllisss puistoss. Missä joukkuiss olt plnnut rullkikko? Aloitin rullkikon plmisn pikllisss Lymington Shdowsin joukkuss junioritsolt, jonk jälkn siirryin vnhmpin joukkusn kun täytin 16. Surv joukkuni oli Southmpton Jgurs, missä plsin pri kutt, kunns siirryin lämässäni tnpäin j muutin muull. Pltssni vuodn päästä liityin Southmpton Crusdrsin joukkusn, missä pln dlln tänä päivänäkin. Aivn kutn pln BRHA Misfitsiss, kun jossin on joku turnus, oli s sittn Englnniss tikk Euroopss. Kolm prst plikvrisi Misfitsistä? Kikki Misfitsin pljt ovt huippu jätkiä, joidn knss nutin todll pljon plmisst. Jokisll on om tyylinsä j tpns plt. Milstäni olisi tylyä lk yksilöimään joitin pljist prhiksi, kun m tulmm kikki loistvsti ryhmänä toimn kukloss, skä sn ulkopuolll. Prs rullkikkoturnus? Prs rullkikkoturnus oli vrmnkin Mnnhimiss, Sksss lokkuuss 2012." Joukkuit Sksss oli yhtnsä 12. Misfits sijoittui lopult sitsmännksi, mutt plin kovtso yllätti Alxin. "Pojt olivt ihn ällikällä lyötyjä siitä, millä tsoll jotkut joukkuist plsivt. Kokolill hyvä turnus. Oltko in plnnut puolustjn? Ollssni vähän pidmpi muit ikäisiäni poiki, puolustjn pikk vikutti vlmntjn milstä juuri sopivlt plipiklt minull. Mutt kosk oln plnnut jo niin pitkään, niin i minun ol järkvää lk viht pikkni. Suurin os pljist joutuu plmn jossin vihss urns kummllkin pikll, skä puolustjn ttä hyökkääjänä. Its oln onnksi pysynyt puolustjn. Plinumrosi on 24, miksi juuri s j onko numrosi pysynyt smn vuosin vrrll? Vlmntjni ntoi minull numron 24, kun loitin yhdssä joukkuist. En juuri nyt muist missä niistä, mutt s on jäänyt j ollut in sm.

11 Stti hlu thdä sinust milmnljuisn suprtähdn, mitä miltä olt, jos sinull olisi fnj jok puolll milm? Ensinnäkin Stti on ivn mhtv tyyppi! Kikki s kov työ j uurstus, minkä Stti nt itsstään järjstässään j orgnisoidssn pljä j turnuksi muihin srjoihin, j viimisimpänä muihin mihin on ivn uskomttomn mhtv! Rullkikko on ivn liin lirvostttu j tuntmton lji jossin tpuksiss. Ihmistn kohtminn, jotk ivät ol koskn ikismmin kuulltkn rullkikost, on omll tvlln ivn hssu! Kikkin ikojn prs rullkikko muistosi? Minull on ivn liik hinoj muistoj rullkikost muistltvn, mutt mlit nyt titysti in muist. Omt mlit, skä kun näk jonkun hinon mlin syntyvän, i trvits ds oll niin hyvä mli, mutt s voi silti oll hino mli. A l x G r y n f n i k h u i h ä n n o l v n ku l t i n n l u o n n, m i s t ä y l l ä o l v ku v ki n k r t o o. M i s f i t s i n p l j i l l o n t p n p l l i l l ä to i s t n s ku s t n n u ks l l, m i kä A l x i n m i l s tä o n v i n h yv ä s i, s i l l ä p i kku j ä y n ä t s i l l o i n t ä l l ö i n p o i s t v t h yvi n tu rh n j ä n n i tyksn j strssi n p l j i n h r t i l t. M i s f i t s o s l l i s t u i m y ö s j o u l u ku u n l u s s p l t t u u n R n s k n t u r n u ks n, j o s s h p ä ä s i v ä t p l m n n s i m m ä i s t ä k r t r n sk l i st j ou kku tt v st n. Alxi n m i lstä r n sk l i sn r u l l ki ko n t s o o l i i v n f s t s t i n n. A l x s n o i v i v ä n s ä k i k n R n s k s s o p p i m n s m y ö s En g l n t i i n. A l x h l u s i M i s fi t s i n o p t t l v n p l m n, ku t n r n sk l i st, si llä s oli k i ki ll s i l m ä t v v ko k m u s, ku i n k ko v t s o to d l l i s u u d s s m u u l l u roop ss ru ll ki koss on k n. Idolisi? Ry Bourqu (kuvss), jok on tidoiltn, ldultn j ominisuuksiltn prs puolustj. Pltko pljon konsolipljä, jos niin mitä pljä plt? En ol mikään himoplj, mutt omistn kyllä xbox 360 kikkin NHL plinn. Missä nät itssi rullkikon suhtn viidn vuodn päästä? Viidn vuodn päästä toivon dlln plvni, oln silloin 33vuotis. Mutt mitä tul its ljiin, niin viidn vuodn päästä rullkikon ljin pitäisi oll jo Olympilisiss. Trvissi lukijoill? Kikill lukijoill hluisin vin sno: 'Kiitos jstnn tämän jutun lukmisn j jtkk rullkikon plmist.'" Kysymykst: Elin Kuivlinn Käännös: Elin Kuivlinn Kuvt: Jnni Andrjv, rkisto

12 Kysy Rullkikost, sintuntijt vstvt Rullkikon milmn sisältyy monnlisi sioit, jotk jäävät skrruttmn miltä. Siksi kokosimm joukon ljin sintuntijoit vstmn näihin kysymyksiin.tässä numross vstusvuoross olivt Ptri Krhu, Jri Slonimi skä Jyrki Rntl. Mikäli sinull on milssäsi kysymys, johon hlut vstuksn, lähtä s osoittsn: P t r i K r h u Mlivhti,Vuorln Vikot Onko SM-srjss j mjoukkuss kovin suurt ro, mlivhdin knnlt? - Kyllä mjoukkuplissä on vuhti nmmän j plin tso kovmpi. Ei voi silti sno ttä smsrjss olisi yhtään hlpomp plt inkn mliss. Kummss tykkäät plillissti plt nmmän SMsrjss vi mjoukkuss? - Mjoukkuplit on tottki in spsili -tphtumi joihin on hino päästä mukn. Mutt plminn on in mukv srjtsost riippumtt. Mitn ltudut nnn pliä kopiss? Onko sinull jotin rutiinj? - Pljon on rilisi rutiinj/ totuttuj tpoj joit tul thtyä. En syö kylläkään käärmkitto nnn pliä j imuroidkin voin koton trvittss plipäivinä. Kokonisuutn hkä vähän oln nmmän omiss oloissni nnn pliä kopiss. Onko SM-srjn vstustjisssi joku smmoinn, knn lukoss hluisit mnnä vihtoitioon juomn mhu? - Jok joukkust löytyy hyviä lukoji, mutt s on vn mukv j tk plistä milnkiintoisn. Mukn kun on jok vuosi mmttikikkoilijoitkin niin kyllä s hstv on.vikoiss i ol kuitnkn mhutrjoilu vn inostn vttä pulloiss, niin miluummin oln kntällä kuin vihdoss. Kikon s in pois mlist niin i siitä knnt nnlt ott strssiä. Kuink hyvin rullkikoss htii prhtyä vstustjn pljin tyypillissti tkmiin hrhutuksiin? Pystyykö niihin vrutumn nnlt? - SM-srjss lk oll mlko tuttuj vstustjt jotn jonkun vrrn os jo nnkoid mitä sim. läpijoiss vstustjt yrittävät. Shän s in hrmittki kun os odott mitä kvri yrittää j silti on kikko vrkoss. Mitä joukkutt vstn on mukvint plt j minkä tki? - Ei ol yksittäistä suosikkivstustj. Monn joukkun knss on ollut hyviä ottluit. Koovn knss on 2viimistä vuott oltu finliss j n ovt ollt hyvätsoisi pljä. Pp on ollut Vikoill in smmoinn tsinn kiistpukri j titysti pikllisvstus Dvilsiä vstn on pljon tuttuj vstss. Kun plin luss kokoonnutt mlill onko Vikoiss joku jok on in viimisnä tsmppmss sinu? - Pnttisn Tomi käy in viimisnä lyömässä kättä nnn plin lku. S on ollut sm jäällä j rullill viimist 10 vuott. J r i S l o n i mi Huoltj, Koov Rollrs Mikä si sinut innostumn rullkikkohuoltjn toimst? - Minut joi rullkikkoon hlu oppi uusi sioit. Liighuoltjksi päädyin kun jo vlitttvsti dsmnnyt Näätin lgndrinn x-gnrl Mngr Rimo "Npo" Nrlinn pyysi minut j Isäni toimintn mukn li n.10 vuott sittn.

13 Mitä rullkikkohuoltjn toimnkuvn kuuluu hrjoituksiss? Entä plissä? - Rullkikkohuoltjn toimnkuv on mlkin sm kuin jääkikkohuoltjll muutm poikkust lukuunottmtt, li trott luistimi i tän ljin priss trvi. Erovtko mjoukkuhuoltjn j SM-srjss olvn huoltjn thtävät jotnkin toisistn? - Mjoukku j Liighuoltjn thtävät ivät ro juurikn toisistn. Piniä poikkuksi löytyn. Muuttuiko Näätä Rollrsiss jokin muu kuin nimi, kun muutuitt Koov Rollrsiksi? - Näädän vihtuss Koovksi i muuttunut pljokn. Slkästi suurin si oli puittidn prntuminn.tustll häärii sm vnh Näätähnkinn porukk. Järjsttäänkö rullkikkohuoltjill jotin koulutust, niin kuin sim. jääkikkopuolll on? (Jos i, niin mistä stt kikn oppinn?) - Rullkikkohuoltjill i järjsttä minkäänlisi kurssj, li itsoppinit on suurin os mitä ljin priss on. Jääkikkotustst on suuri hyöty tultss rulln priin. J y r k i R n t l Vlmntj, Koov Rollrs Onko rullkikoll mkk Suomss? - Rullkikko on Hlsingistä lähtöisin, mutt jos vrsinist Mkk htn, niin sllinn voisi oll Kuopioss ti Tmprll. Molmmilt pikkkunnilt löytyy mnstyvää j osv rullkikkotoimint. Kysistn luidn rullkikkokulttuuri j ljitju on korkll tsoll. Myös Turuss j Somroll on thty nsiokkn pitkäjäntistä työtä rullkikon tn, mikä on vinyt lji Suomss tnpäin. Musti pistitä, missä hdottomsti pitäis oll kilpilullist j tvoittllist toimint on sim.vs, Lhti, Oulu, Jyväskylä. Kikki kupunkj, missä plloilukulttuuri on korkll tsoll j sitn voisi oltt, ttä kiinnostust ljiin löytyisi. Hlsinki trvitsisi hdottomsti myös uutt virikkllistä toimint j toimijoit, jott kupunkiin stisiin SM-liigjoukku.Trvitn hdottomsti. Onko ljill pitkät printt Suomss? - Lji on noin 20 vuott vnh Suomss. Moni 90-luvull toiminut sur i ol nää olmss. Smoin luonnollissti pljt j muut toimijt ovt monll pikkkunnll vihtunt. Silti lji i nää ol niin hnkilösidonninn kuin ikismmin, li tulvisuutt jtlln olln mnoss hyvään suuntn. Nuori, ikänsä rull plnnit plji, tul jtkoss ljin priin. Onko vlmntmisss ro rullkikon j jääkikon välillä? - Vlmntminn rullkikoss on lppoismp j vpmp. Rullkikko on tktiikkvpmp j nmmän pljin pli. Myös ksällä muutnkin ottn rnnommin j mnnään nmmän fiilis, kuin suunnittlupohjlt. Rullkikoss täytyy j s jtll jääkikko nmmän, minkä tki vlmntjn rooli i ol niin suuri kuin mitä jääkikoss on. Minkälisist pljist toimiv rullkikkokntällinn koostuu? Toimiv rullkikkokntällinn vtii nöyrän libron ti nkkurin, jok kikiss tilntiss läht om pää nsin milssä j on vlmis uhrutumn j vrmistmn. Ankkurin prin toisn puolustjn on oltv osv, hyökkäyksiä tukv j myös ls omn päähän plv pkki, jok toimii hyökkääjäprin tukn j linkkinä ns. toisn lton. Hyökkääjäpri puolustjin dssä voidn koot vpmmin.toisn hyökkääjistä kuitnkin pitäisi jks tull lskin päin, puolustjin tuksi. Muutn tärkää osmislu on kikon pitämisssä j kntän hhmottmisss. Osv hyökkääjä titää, milloin on syytä pusk j milloin hk tuk toisst ti kolmnnst llost. Kikkin pljin tulisi ost jrrutt... S on oltttu hlpomp. Tksti/Kysymykst: Jnni Andrjv, Hnn Pöntinn Kuvt: Hnn Pöntinn, Jnni Andrjv, Koov Rollrs

14 Joonksn plst Viim lhdssä oli Joons Kyyrösn fnihstttlu. Tässä numross lk Joonksn plst niminn osuus, joss Joons hstttl muit fnj. Ensimmäisksi Joons hlusi hsttll kihlttuns Niinn. Kosk kävit nsimmäisn krrn ktsomss rullkikko? -Kväällä 2010 Muisttko pliä? -En muist Mitkä ovt suosikkijoukkusi? -Phlmpi,Tp-Tm j Koov Rollrs Onko sinull suosikkiplji? -Tuukk Mäntylä, Jimi Plnto, Jori Lhträ j Ssu Hovi Kuink päädyit ktsomn rullkikko? -Sinä yllytit minut ktsomn. Oltko snut ystäviä rullkikkoilijoist? -Oln ystävystynyt monn Phlmmn pljn knss. Kuink mont rullkikkopliä olt nähnyt? -Ainkin 20 pliä. En muist trkk lukm. Oltko käynyt ktsomss rullkikko muill pikkkunnill? -En ol Jos sinun pitäisi koot All-Str kntällinn, niin ktä siihn kuuluisi? -Mliin Pyry Lhti. Puolustjiksi Antti Kovro j Tuukk Mäntylä. Hyökkääjiksi Jori Lhträ j Kim Strömbrg Hinoin rullkikkoon liittyvä muisto? -Phlmmn mstruus 2010 j s kun pääsin mstruuspoklin knss smn kuvn. Mikä on prs pli minkä olt nähnyt? Phlmpi - Tp-Tm. Lopputulos 12-5 Mitä muit ljj surt kuin rullkikko? -Jääkikko Hlutko lähttää trvisiä Finlin Hocky -vrkkolhdn lukijoill? -Tulk tmprlist ktsomn rullkikkopljä Hkmtsään, ttä sdn hlliin hyvä tunnlm j lji tunntummksi. Kysymykst: Antti Kngs Hstttlu: Joons Kyyrönn Kuvt: Mrko Liuksil, Anni Hyöppinn, Hnn Pöntinn

15 M i n ä j l m pi p l j n i Ennn viim viikonloppun järjstttyä Rnskn MLRH-turnust, olin nähnyt BRHA Misfitsin vin krrn ikismmin Sksss järjsttyssä vstvss turnuksss. Sn jäljiltä olin innostunut muutmst pljst j toivoin kovsti, ttä pääsisin juttlmn hidän knssn. Stti Mulri oli jo nnn Sksn turnust noussut slkäksi suosikkipljksni j voin rhllissti sno, ttä hänn plisuoritustn odotin kikist nitn. Stin kohdll knntus on muutnkin svuttnut jo poikkuksllist mittsuhtt. Hänstä tuli suosikkipljni jo nnn kun olin ds tvnnut häntä, puhumttkn siitä, ttä olisin nähnyt hänt plmss.trinoit olin kuullut j lähtttyjn vistin prustll pystyin vrmuudll snomn, ttä pidin hänn sntstn. Ei ol olmss kovin mont muut plj, jonk plmisn tki lähtisin kksi krt ulkomill j dlln olisin vlmis lähtmään uudstn, jos sopiv tilisuus tulisi. Plottvint hänn kohdlln on s, ttä mitä nmmän hänn plmistn oln nähnyt, sitä nmmän thtoisin nähdä lisää.vikk Stti on j pysyy suosikkinni, ion tällä krt kirjoitt toisst pljst, jonk kohtsin viikonloppun. Kun turnuksn nsimmäinn Misfitsin pli lkoi, tisin ttä tämä turnus tulisi muuttmn minu knnttjn pysyvästi j toivon kovsti, ttä nimnomn prmpn päin. Olin Sksn turnuksn jälkn käyttänyt Stin Misfitsplipitni toisinn yllättävissäkin yhtyksissä j tuntnut itsni vähän orvoksi j rilisksi, j viimin kntäll rullsi s joukku, joll oli smnlist plipidt. S tunn oli uskomton, mlkin kuin unt, s tuntui kuumotuksn rinnss, huumn ivoiss j ylipäätään kokonisvltissti koko milssä. Minun joukkuni kntällä. Tin päätöksn, ttä hlun koko joukkun nimikirjoitukst turnuksn ikn. Sllinn on viimisn kuudn vuodn ikn tullut tvksni, jott nän minkälisi plji todll fnitn. Kosk jokinn plj on ihmisnä omnslinn j inutltuinn, niin pyrin tpmn hidät yksi krrlln. Sillä s ylissti slvill, mitkä pljist sopivt prhitn omn tpni oll fni.toinn tkniikn hyvistä puolist on s, ttä vrmll jokisll pljll rilusti ik, yritän luod hill voimkkmmin tuntn, ttä h ovt todll tärkitä j ihiln hitä idosti. Nljä kirjoitust jäi lopultkin puuttumn, mikä hrmitt viläkin. Suomss oln kohdnnut monnlisi plji, mutt ikinä n ol törmännyt joukkullisn, jok olisi ollut täynnä yhtä ystävällisiä j sympttisi plji. Kuitnkin Misfitsin nippuun mhtui yksi plj, jonk kohtmist jännitin rityissti. Stin knss smss kntässä plsi joukkun vnhin plj, hyvin nöyrällä sntll puolustv puolustj Jms Wst. Ihstuin hänn vrmn ruhllisuutns, tuntui kun hän olisi kntällä in oikn ikn oikss kohdss. Hän vikutti hyvin sympttislt j hrttislt, kun hän pyöri hllill lullln j hymyilln lvästi, mutt kosk oln rään toisn brittipljn kohdll törmännyt lähs shokkin tulvn kulttuuriroon, niin n osnnut oll plkäämättä, kuink tuo up puolustj suhtutuisi fnityttöön. Kräsin koko luntin rohkuttni j krkisin sunnuntimuun mnnssä tvt 9 ihn plj nnn kun uskltuduin Wstin tn. Osltn rtkisu hidsti s, ttä hän i plnnut sunnuntimun nsimmäisssä plissä j hlusin päästä snomn, ttä pidin hänn plmisstn. Lopult otin itsäni niskst kiinni j löysin tini hänn tnsä. Hän vikutti yllättynltä j hkä jop vähän häkltynltä itslln virn tilntn dssä j vrmistli, ttä oln todll tosissni. Sydän oli knnttjn rinnss phmä, kun

16 s o t i Ki! i t s W kotin sd hänt vkuuttunksi, ttä sillä htkllä n hlunnut yhtä kovsti mitään milmss, kunhn hän vin kirjoittisi nimikirjoituksns. Kikst pystyi päättlmään, ttä hän tuli hyvin onnllisksi siitä.wsti oli kikin puolin hurmv. Stoit hkä jo päätllä, ttä minut oli siinä vihss myyty. Koko Misfitsin joukku suhtutui ivn loistvsti, huonosti nglnti puhuvn ujoon knnttjn, vikk joukku jäikin turnuksss viidnnksi li viimisksi. Hidän snnttn i mitnkään voi oll ihilmtt. Its n olisi voinut nmpää pyytää, kun sin osksni iloisi hymyjä j lämpimiä kiitoksi knntuksst, vikk yksi ihminn i luonnollissti kovin kummoist knntust skn ikn.tuntui ihnlt huomt, ttä h kuitnkin rvostivt mukn oloni kntis jop nmmän, kuin yksikään joukku nnn tätä. Kiikutin koko viikonlopun kmr mukn j sin tukun hyviä kuvi omst joukkustni. Kuvist tärkin i kuitnkn ol its ottmni. Kun viiminn pli oli rtknnut j turnuksn plkintojnjko lkoi, odotin kovsti mhdollisuutt tvoitt knt thns Misfitsin pljn vlokuviin. Stti yllytti minut kntäll kuvmn rnsklisi j muit plkittuj, jotn jttlin, ttä tuskin htisin tvt nää ktään.tärkitä kuvi n toki olivt j ikimuistoisi htkiä, mutt kun i n ol omi plji. Kun plkinnot oli jttu, oli Misfitsin joukku jo pknnut tvrns j mnnyt ulos hllist odottmn lähtöä. En voi väittää, ttn olisi ollut pttynyt, kun vilkisin hiljisn pukukopin ovst sisään j tyhjyys tunkutui milni.tämä oli tässä. Tidättkö sn tuntn, kun huono tuuri loppuu j kääntyy hyväksi? Jms Wst plsi tkisin sisäll hlliin. Olin niin onnllinn, ttä n pysty nää snomn tuliko hän puhumn jonkun knss vi hkmn jotin jäänyttä tvr, tärkintä siinä htkssä oli s, ttä hän tuli. Ploll i jäänyt ik, kun pompin hänn tnsä j pyysin häntä vlokuvn knssni. Hänllä i ollut mitään sitä vstn. Ojnsin kmrn Still, jok otti minust kuvn idolini knss. En hlu ikinä unoht sn htkn onnllisuutt. Vikk minull i ol mitään tkit, ttä näkisin häntä nää ikinä plmss tämän jälkn, tul hänllä in olmn pikk sydämssäni j jtuksissni oln in ktsomss hänn plmistn, missä hän sittn ikinä plkn. Tksti: Jnni Andrjv Kuvt: Elin Kuivlinn, Jnni Andrjv, Stti Mulri

17 Tksti: Hnn Pöntinn Kuvt: Mrko Liuksil, Jnni Andrjv j Hnn Pöntinn Jokinn pliur on omnlinn trinns. S trin voi oll koskttvn kunis, nurttvn rum, täynnä iloj, plkkiä kyynliä ti ihn mitä vin. Erilisi trinoit löytyy yhtä pljon kuin pliuri. Eli niitä on tuhnsittin, kikki omll tpns unohtumttomi j inutltuisi. Näitä kikki pliuri yhdistää yksi si. N loppuvt joskus. Tämä tksti on kirjoitus nuorn pljn päättynstä pliurst. Jos tässä vihss luult, ttä rivit ovt täynnä loukkntumisn vikutt, plijn loppumist j särkynitä unlmi, olt väärässä. Näistä snoist pist kiitos joukkukvrill, hyvät muistot j tulvisuudn tvoittt. Vrmsti monll Hkmtsän kkkoshlliss liikkunll on tuttu näky tämä iloisn puhlis mlivhti. Rullkikkopuolll Nokin Näätä Rollrssi ksinä 2009 j 2010, skä Tmprn Koov Rollrssi ksinä 2011 j 2012 dustnut Mtis Mso Lhtonn lähti rullkikkoon ksällä 2009 Rntln Jyrkin, jok toimi silloin Näätä Rollrsin vlmntjn, pyynnöstä. Lhtosn mukn ksällä oli ik hrrst j oli mukv porukk. V i i m i n n t o r j u n t

18 Lhtosn viimisiksi ottluiksi jäi Englnniss ksällä 2012 järjsttyn MLRH Summr Cupin plit.tämä turnus oli myös hänn toinn prhist muistoistn ljin priss. Toisn muiston Lhtonn krtoo olln ksän 2011 Suomn mstruus. Lhtosn rullkikkoksiin on hyvin muistojn lisäksi mhtunut myös huonojkin muistoj. Huonoimmst rullkikkokokmuksstn hän krtoo näin: Suonimi tki krrn rnissä mlin mull. Siitä on jo pri vuott ik, mutt kiristää kyllä hdottomsti viläkin. Rullkikon lisäksi Lhtonn on tlvisin hypännyt jääkikkokukloihin. Jääkikkopuolll hän on htinyt dustmn Tppr, Sip, KOOVEEn A-junioirit, skä KOOVEEn dustust. Rullkikon tvoin Lhtonn ripusti myös jääkikoss luistimt nuln kväällä Lhtonn krtoo jääkikon lopttmispäätöksnsä syntynn viim tlvn joulunpyhinä j rullkikon päättyminn tuli jnkohtisksi ksällä jolloin vrmistuivt uudt kuviot. Lhtosn mukn its lopttminn oli jollin tp vputtv j yllättävän hlppo. Hän myöntää kuitnkin tuntnns jälkn päin pintä, sin kuuluv, kipuut kukloon. Lhtonn krtoo joskus mittinnsä, olisiko pitänyt jtk, mutt kuulmm mitintä päätyy in smn tuloksn j hän huom thnnsä oikn päätöksn. Lopttminn i koskn ol kduttnut häntä.vikki Lhtonn pidä mhdollisn pluut pitmpiikisn ti huipputson plmisn, i hän silti ol kokonn unohtnut jääkikko. Tällä htkllä Lhtonn suu Hinolss j vlmnt sillä Hinoln Kikon D1-juniorit.Vlmnnuksn ohll hän opiskl Virumällä korkkouluss knsinvälistä liikunnnohjust j vlmnnust.

19 Lhtonn i sulj kokonn pois jtust, ttä voisi joskus plt myös rullkikon priin vlmntjn. Omn tuttuun tyyliinsä hän tot vin No miksipäs i. Ktotn mihin milm kuljtt j mitä tphtuu. Hinoimmiksi rullkikko-ottluiksn Lhtonn krtoo Summr Cupin yhtn putkn pltut välirän skä finlin j Suomss PEPE Rollri vstn pltut ottlut Somroll. Prhimmiksi mlivhti priksn Lhtonn krtoo jääkikko puollt Krkko Kuirin, skä Jokim Wssmnin j rullkikost ts hän minits Juh Tposn j Mikko Pätsin. Prhksi joukkukvriksn tämä komistus ts list Jonn Rikon j Mrkus Jokisn. Myös vstustjist löytyy hitä, jotk ovt Lhtosn miln jäänt. Knttäpljist Aki Tuominn on jäänyt Lhtosn miln j prustluin hän krtoi näin: Vnh kttu on ik ovl dlln j yllättävän hyvin liikutt snkin ikästä kropp. Mlivhti puollt hän krtoi milnpinuvimmksi vstustjksn Jokim Wssmnin j tässä oli prustlut tämmöisiä: "Wssmnnin Jokk vstn pltss oli in psmt ihn sksin, kun kummllkin oli joku show in käynnissä. Kysyssäni onko Lhtosll smmoisi fnj, jotk ovt jäänt miln, hän kiittl prhttä, jok on jksnut käydä ktsomss pljä. Jos Lhtonn sisi nyt sno mitä vin fnilln j joukkukvrilln Koov Rollrsiss hän vlitsisi nämä snt: Iso kiitos kulunist vuosist j rissuist vrsinkin vnhmmill plimihill jotk on näyttäny hinoosimrkkiä kukloss j ritotn sn ulkopuolll. Fnill myös suuri kiitos ttä jksnu rhutu ympärisuomn kttomn mitä j knnustmn. Annoin myös tämän mlivhti nuorukisn tuntvin krto, millinn Lhtonn oiksti on: "hyvällä tp iso suu, in hyvällä tuulll, huono musiikkimku" -joukkukvri KOOVEEn dustuksst No nsinnäkin Mtis oli liikkuvuudltn j kttryydltään slvästi muit joukkulisi dllä.toinn si minkä Msost muistn oli ilmiömäinn milpli. Mtis i myöskään lnnistunu vikki in plmn päässytkään sillä Mso viihtyi in hyvin myös luukull. Kvri nutti vstustjn provosoinnist. Mso oli in hyvä myös nollmn häviöt.vrsinkin lunti plin häviö nollttiin hyvin nopsti. -Joukkukvri juniorijoilt "mut siis niin mso kuklon ulkopuolll...no mso on mso j trinoit tul j suu käy 24/7, inoo htki ku muistn t s on ollu hilj on ku s on nukkunu, ikä in silloinkn. pljonhn näitä muistoj olisi, mitkä sit on pinoklvollisi niin shä on ri si, lppnrnnss tvttii kn krr ku plttii sm ik sipn junnuiss, j siitä sti pidtty yhtyttä j nähty mhdollisuuksin mukn. Lppnrnnsshn s oli nmmän tp kun poikkus ttä jos survn päivänä i ollu rnjä niin jompi kumpi oli prin punviini pullon knss koputtmss toisn ov t "onks sul ilt suunnitlmii, mul ois tämmön hdotus". Lyhysti niin msohn on hrrsmismäinn hurmuri,tmprn om Eros Rmzotti, jonk suu käy j jutut i lopu kskn ikä sn surss ikinä tylsää oo ollu ikä vrmsti tuu olmn." -Lhtosn ystävä

20 Toimittjn Blogi Viim ksä oli nljäs, jon sursin rullkikko j kolms, jon pyöritin toimitust. Kudn luss toimituksmm pääprojkti oli rullkikko.fi -sivuston päivittäminn. Kiirttä j vilinää oli riittänyt in runkosrjn loppuun sti.toivoin kiivn jtkunn thdin ruhoittuvn MM-kisviikoll, kun srjplit pysähtyivät, mutt s oli hrhluulo, tkmistä riitti yllin kyllin ikä s ollut mitään tvllisn riviknnttjn homm. Ssu Hovi pyysi minu kirjoittmn kisojn tphtumist mhdollisimmn pljon j minä tin työtä käskttyä. Turkulisjoukkuidn dustjt, Lss Linonn j Es Tk-Prmi pyöräyttivät käyntiin U21-mjoukkun, jok plsi kksi hrjoitusottlu mottlutuon ikn. Oln kovin onnllinn, ttä oln nähnyt suosikkini Jri (Trkmp tito kysisstä toiminnst löytyy rullkikko.fi sivun rtikklist.) Hrjumän mjoukkun Ensimmäinn ottlu plttiin Tmprll Hk2 hlliss j nuort sivt vstns mukn. Phlmmn. Kysisnä päivänä otttiin juniorist ryhmäkuv skä kirjoitttiin rportti j hstttluun päätyivät hyökkääjä Otto Niminn j joukkunjohtj Lss Linonn, joist jälkimmäisn hstttlu oli minun vstuullni. Kiirtön päivä i siis ollut skään j sn tki lkupräinn trkoituksni oli jättää toinn hrjoitusottlu väliin. S plttiin survll viikoll Tikkurilss, joss vstn sttui Austrlin ikuistn mjoukku. Päädyin kuitnkin lähtmään pikll j Elin liittyi surni kuvmn kysistä ottlu. Myöhmmin oln kiittänyt monn krtn päätöstä lähtä pikll. Ottluss tpsin Suomn rullkikkomjoukkun päävlmntj Nmo Nokkosmän, jok suostui uliisti vstmn hstttluun, jot hänltä pyysin. Hän oli hyvin ystävällinn, kutn in j vstsi kysymyksiini mmttititoissti. Kuvittlin, ttä s itsssään oli hino, kun MM-kisojn lkuun oli vin pri päivää. S oli kuitnkin vst jäävuorn huippu. Nmo krtoi minull, ttä smisss Tikkuriln jäählliss olisi survn päivänä mjoukkun viimist hrjoitukst nnn kisoj. Olin jok tpuksss sopinut jääväni yöksi Elinll Hlsinkiin, jotn pyysin Nmolt luvn tull kuvmn j ktsomn hrjoituksi, ikä hänllä i ollut mitään sitä vstn. Hinoimmn sist tki s, ttä joukkusn kuului präti khdksn Tmprn Tässä koht mitin joukkuidn plj (Pyry Lhti, Jouni Alto,Tobis Kuppinn, Jri Hrjumäki, Mrkus itsksni, ttä Jokinn, Kri Lohtndr, Juho Joki-Erkkilä skä Ossi Pllinn), skä kolm jääkikko kuinkhn monss Tmprll plnnutt plj (Juh Tponn,Tommi Huhtl, Kristin Kuusl).Toki muuss ljiss koko nippu oli muutnkin kihtov hrrsttoimittj voi Survn mun mnin innost täristn hllill, jonn myös mjoukku hypätä kskn krääntyi. Oli mukv huomt, ttä suurin os muidnkin pikkkuntin pljist tärkidn hrjoitustn tunnisti minut ksän projktist j moikkilivt ystävällissti.tuttujn kskuudss hrätti pinoist huvittunisuutt, ttä olin pikll, mutt tuskin kukn siitä kuhsti kntäll kuvmn yllättyi. Itsllni oli pinoinn pttymys, kun joukkusn vlittu Koov Rollrsin mjoukkutt. kptni Jri Hrjumäki i ilmstynyt hllill j kuvittlin hänn kuitnkin päätynn jäämään ulos kisoist. Kuvsin hrjoituksi kuin viimistä päivää, sillä kisoist minull i ollut mhdollisuuksi sd kuvi. Käytännössä koko rullkikko.fi sivuston MM-kisojn kuvitus lpäsi näidn trnikuvin vrss, mutt kyllä kuvist löytyi niin mont onnistunutt otost, tti mitään vlittmist jäänyt. Kirjoittlin myös hrjoitustn pohjlt plj-nlyysjä j nutin hrtsti koko jst.vlmnnusryhmän kuviot olivt slkitä j slvästi juuri rullkikon knnlt rittäin hyödyllisiä. En ihmttl yhtään, miksi joinin vuosin muutm plj, jotk ivät ol mhtunt kisjoukkusn, on ilmissti käynyt kuitnkin mjoukkun hrjoituksiss. Päivän puolss välissä oli muutmn tunnin tuko.tämän tuon jälkn Jri Hrjumäki ilmstyi pikll, mikä sintöi täydllisn päiväni. Nmo kysyi minult, thtoisinko hsttll tuon ikn jonkun pljist. Minull i äkkiä tullut ktään miln, kysymyksiä i ollut vlmiin, mutt Nmo toi tni Kristin Kuusln, jok vlmistutui nsimmäisiin kisoihins.vikk olimm molmmt vähän yllättynitä tilntn äkkinäisyydstä, hstttlu sujui onglmitt j Kristin vikutti oikin mukvlt. En oikin usko, ttä minull olisi jääkikon.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

S Laskennallinen systeemibiologia

S Laskennallinen systeemibiologia S-4.50 Lsknnllinn systmiiologi 4. Hrjoitus. Viill tutkittvll ljill (,, c, j ) on määrätty täisyyt c 0 8 8 8 0 8 8 8 c 0 4 4 0 0 Määritä puurknn käyttän UPGMA-mntlmää. Näytä kunkin vihn osrkntt vstvin täisyyksinn.

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto kijn tiot kijn sukunimi kijn tunimt kijn llkirjoitus Lupkirjn tyyppi* Lupkirjn numro* Lupkirjn myöntänyt vltio kmus- j ilmoituslomk LPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupkirjoj vrtn vittv lntoko- j trkstuslntolusunto

Lisätiedot

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per LUONNON Lhj LUONNOSTA ystävät Brighter Home -kokoelmmme on luotu ympäristöystävällisiä j sosilisesti vstuullisi käytäntöjä noudtten. Tästä kokoelmst löydät oiket lhjt kikille, jotk vlivt mpllomme. Kneli

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

NIPSUT: IHMISET AIKA KAUPPA, LÄÄKÄRI ASIOINTI VAPAA AIKA RUOKA YHTEISKUNTA KIRJAIMET MINÄ ITSE AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA ASIOINTI KAUPPA

NIPSUT: IHMISET AIKA KAUPPA, LÄÄKÄRI ASIOINTI VAPAA AIKA RUOKA YHTEISKUNTA KIRJAIMET MINÄ ITSE AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA ASIOINTI KAUPPA AIKA IHMISET NIPSUT: AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA, ASIOINTI LÄÄKÄRI KAUPPA ASIOINTI KAUPPA ASIOINTI LÄÄKÄRI LÄÄKÄRI VAPAA AIKA RUOKA VAPAA AIKA VAPAA AIKA RUOKA RUOKA YHTEISKUNTA NUMEROT JA KIRJAIMET

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien työkykyisyys ja miten sitä tulisi arvioida?

Pitkäaikaistyöttömien työkykyisyys ja miten sitä tulisi arvioida? Pitkäikistyöttömin työkykyisyys j mitn sitä tulisi rvioid? Rij Krätär, kuntoutuslääkäri, kouluttj Oorninki Oy www.oorninki.fi Tässä sityksssä Tuloksi pitkäikistyöttömin työkykyä j työkyvyn rviot koskvst

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta.

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta. MAA Loppukoe 5.. Jussi Tyni Tee pisteytysruudukko konseptin yläreunn! Vstuksiin väliviheet, jotk perustelevt vstuksesi! Lue ohjeet huolellisesti! A-Osio. Vlitse seurvist kolmest tehtävästä kksi, joihin

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä Vnhusten plvelut j kuntoutus Tuloskortti 2016 Vnhusten plvelujen j kuntoutuksen vstuulueen johtoryhmä Kohti visiot! Mielekäs rki syntyy toimien lhtelisell ikäihmisellä on mhdollisuus toimi itselleen mielekkäällä

Lisätiedot

2.1 Vaillinaiset yhtälöt

2.1 Vaillinaiset yhtälöt .1 Villiniset yhtälöt Yhtälö, jok sievenee muotoon x + bx + c = 0 (*) on yleistä normlimuoto olev toisen steen yhtälö. Tämän rtkiseminen ei olekn enää yhtä meknist kuin normlimuotoisen ensisteen yhtälön

Lisätiedot

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS 11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS Tilvuus on sen verrn rkielämässä viljelty käsite, että useimmiten sen syvemmin edes miettimättä ymmärretään, mitä juomlsin ti pikkuvuvn kylpymmeen tilvuudell trkoitetn.

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

Sarjaratkaisun etsiminen Maplella

Sarjaratkaisun etsiminen Maplella Srjrtkisun etsiminen Mplell Olkoon trksteltvn ensimmäisen kertluvun differentiliyhtälö: > diffyht:= diff(y(x, x=1y(x^; d diffyht := = dx y( x 1 y( x Tälle pyritään etsimään srjrtkisu origokeskisenä potenssisrjn.

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause Pythgorn luse Pythgors Smoslinen Pythgors on legendrinen kreikklinen mtemtiikko j filosofi. Tiedot hänen elämästään ovt epävrmoj j ristiriitisi. Tärkein Pythgorst j pythgorlisi koskev lähde on Lmlihosin

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

Polynomien laskutoimitukset

Polynomien laskutoimitukset Polyomie lskutoimitukset Polyomi o summluseke, joss jokie yhteelskettv (termi) sisältää vi vkio j muuttuj välisiä kertolskuj. Esimerkki 0. Mm., 6 j ovt polyomej. Polyomist, joss o vi yksi termi, käytetää

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

VEKTOREILLA LASKEMINEN

VEKTOREILLA LASKEMINEN 3..07 VEKTOREILLA LASKEMINEN YHTEENLASKU VEKTORIT, MAA Vektoreiden j summ on vektori +. Tämän summvektorin + lkupiste on vektorin lkupiste j loppupiste vektorin loppupiste, kun vektorin lkupisteenä on

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä ynmiikk 1 Liite lukuun 6. Jäykän kppleen tskinetiikk - hrjitustehtäviä 6.1 vlvpkettiutn mss n 1500 kg. ut lähtee levst liikkeelle 10 % ylämäkeen j svutt vkikiihtyvyydellä npeuden 50 km / h 1 10 60 m mtkll.

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

SATE2140 Dynaaminen kenttäteoria syksy / 6 Laskuharjoitus 0: Siirrosvirta ja indusoitunut sähkömotorinen voima

SATE2140 Dynaaminen kenttäteoria syksy / 6 Laskuharjoitus 0: Siirrosvirta ja indusoitunut sähkömotorinen voima ATE14 Dynminen kenttäteori syksy 1 1 / skuhrjoitus : iirrosvirt j inusoitunut sähkömotorinen voim Tehtävä 1. All olevss kuvss esitetyssä pitkässä virtlngss kulkee virt i 1 (t) j sen vieressä on kuvn mukinen

Lisätiedot

Metsätieteen aikakauskirja

Metsätieteen aikakauskirja Msäin ikkuskirj Sisällys 2009 415 Msäin ikkuskirj 4/2009 1/2009 100-vuois Suon Msäillinn Sur 3 Tukiusrikkli Ln A. Lskinn, Hnn Nurinn, Mikko Kuril & Pkk Lskinn: Msin suojlun sosilissi ksävä ouinn Mrsä Msäksi

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014 763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Rtkisut 1 Kevät 014 1. Tehtävä: Lske, kuink mont hilpistettä on yksikkökopiss ) yksinkertisess kuutiollisess, b) tkk:ss j c) pkk:ss. (Ot huomioon, että esimerkiksi yksikkökopin

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Digitaalinen videonkäsittely Harjoitus 5, vastaukset tehtäviin 25-30

Digitaalinen videonkäsittely Harjoitus 5, vastaukset tehtäviin 25-30 Digitlinen videonkäsittely Hrjoitus 5, vstukset tehtäviin 5-30 Tehtävä 5. ) D DCT sdn tekemällä ensin D DCT kullekin riville, j toistmll D DCT tuloksen sdun kuvn srkkeill. -D N-pisteen DCT:, k 0 N ( k),

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x,

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x, Pyrmidi Anlyyttinen geometri tehtävien rtkisut sivu Päivitetty 9..6 8 Prbeli on niiden pisteiden (, y) joukko, jotk ovt yhtä kukn johtosuorst j polttopisteestä. Pisteen (, y ) etäisyys suorst y = on d

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi.

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi. Määritelmä..12. Oletetn, että 1 =(V 1,E 1 ) j 2 =(V 2,E 2 ) ovt yksinkertisi verkkoj. Verkot 1 j 2 ovt isomorfiset, jos seurvt ehdot toteutuvt: (1) on olemss bijektio f : V 1 V 2 (2) kikill, b V 1 pätee,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki. Ulvilan Kaasmarkun Ryöpäkinmäen ja Fatiporin pohjoispuolen liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Ulvilan kaupunki. Ulvilan Kaasmarkun Ryöpäkinmäen ja Fatiporin pohjoispuolen liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Ulvilan kaupunki Ulvilan Kaasmarkun Ryöpäkinmän ja Faporin pohjoispuoln liito-oravaslvitys 204 AHLN GROUP OY RAPORTTEJA 3/204 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Raporsta... 3 Slvitysaluidn yliskuvaukst...

Lisätiedot

359,(alv 24 % 445,16)

359,(alv 24 % 445,16) Trjoukset ovt voimss 8.9. 3.10.2014 ti niin kun kuin tvr riittää. T Y Ö K A L U T, T A R V I K K E E T J A H E N K I L Ö N S U O J A I M E T S Y K S Y 2 0 1 4 t Eduise set k u o j r t syys t! i S L O TO

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

halutessaan ulottaa myös Turun kaupunkimaisemiin. Melonta on monipuolinen

halutessaan ulottaa myös Turun kaupunkimaisemiin. Melonta on monipuolinen 16 / urn Mrkkint / 2011 LC ur Luonto, kulttuuri j liikunt yhdistyvät prhll mhdollisell tvll urjoell knootin kyydissä. Tulev kesä j kevät trjovt siihen lukuisi mhdollisuuksi j mukn pääsee, vikkei melonthrrstus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP Kognitiivinen mllintminen I, kevät 007 Hrjoitus. Joukko-oppi. MMIL, luvut -3 Rtkisuehdotuksi, MP. Määritellään joukot: A = {,,, 3, 4, 5} E = {, {}, } B = {, 4} F = C = {, } G = {{, }, {,, 4}} D = {, }

Lisätiedot

Suorat, käyrät ja kaarevuus

Suorat, käyrät ja kaarevuus Suort, käyrät j krevuus Jukk Tuomel Professori Mtemtiikn litos, Joensuun yliopisto Suor? Tämä kirjoitus on eräänlinen jtko Timo Tossvisen suorn määritelmää koskevn kirjoitukseen Solmun numeross 2/2002.

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus Tietojenkäsittelytiede 24 Joulukuu 2005 sivut 8 21 Toimittj: Jorm Trhio c kirjoittj(t) Historiljennus mllipohjisess testuksess Timo Kellomäki Tmpereen teknillinen yliopisto Ohjelmistotekniikn litos 1 Johdnto

Lisätiedot

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama Tuen rkenteiden toteuttminen Pispln kouluss Rehtorin näkökulm ren työhön Rehtori Stu Sepänniitty- Vlkm Pispln koulu Khdess toimipisteessä Pispl vl 1.-6. oppilit 232 Hyhky vl 1.-6. oppilit 164 yht. 396

Lisätiedot

1. Derivaatan Testi. Jos funktio f on jatkuva avoimella välillä ]a, b[ ja x 0 ]a, b[ on kriit. tai singul. piste niin. { f (x) > 0, x ]a, x 0 [

1. Derivaatan Testi. Jos funktio f on jatkuva avoimella välillä ]a, b[ ja x 0 ]a, b[ on kriit. tai singul. piste niin. { f (x) > 0, x ]a, x 0 [ 1. Derivtn Testi Jos funktio f on jtkuv voimell välillä ], b[ j x 0 ], b[ on kriit. ti singul. piste niin { f (x) < 0, x ], x 0 [ f x (x) > 0, x ]x 0, b[ 0 on lokli minimipiste (1) { f (x) > 0, x ], x

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 5 1 Jtkuvuus Trkstelln funktiot fx) josskin tietyssä pisteessä x 0. Tämä funktio on tässä pisteessä joko jtkuv ti epäjtkuv. Jtkuvuuden ymmärtää prhiten trkstelemll epäjtkuv

Lisätiedot

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita:

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita: 2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automttimlleist poikkev tp kuvt yksinkertisi kieliä. Olkoot A j B kkoston Σ kieliä. Perusopertioit: Yhdiste: A B = {x Σ x A ti x B}; Ktentio: AB = {xy Σ x A, y B}; Potenssit:

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

SATE.10xx Staattisen kenttäteorian laajentaminen Sähkömagneettiseksi kenttäteoriaksi

SATE.10xx Staattisen kenttäteorian laajentaminen Sähkömagneettiseksi kenttäteoriaksi ATE.1xx tttisen kenttäteorin ljentminen ähkömgneettiseksi kenttäteoriksi syksy 212 1 / 5 skuhrjoitus 1: iirrosvirt j inusoitunut sähkömotorinen voim Tehtävä 1. Määritä tjuus, millä johtvuusvirrn tiheys

Lisätiedot

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita.

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita. 8. Operttorit, mtriisit j ryhmäteori Mtemttinen operttori määrittelee opertion, jonk mukn sille nnettu funktiot muoktn. Operttorit ovt erityisen tärkeitä kvnttimekniikss, kosk siinä jokist suurett vst

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Osanottajatodistus/Matkalippu

Osanottajatodistus/Matkalippu Sivu 1 (6) Tämä on lntolippunn Valri Wårvik Varausnumro 47533280 Varauspäivä 08.01.2013 Asiakirja luotu 08.01.2013 20:35 Varattu TJÄREBORG INTERNET-08 Puhlin 03 03 80 80 Intrnt Tjärborg.fi Mnomatka Lähtöaika

Lisätiedot

OSUUSKAUPPASI AJANKOHTAISIA ETUJA JA UUTISIA - HELMIKUU 2016

OSUUSKAUPPASI AJANKOHTAISIA ETUJA JA UUTISIA - HELMIKUU 2016 OSUUSKAUPPASI AJANKOHTAISIA ETUJA JA UUTISIA - HELMIKUU 2016 ASIAKKUUSPÄÄLLIKÖN TERVEHDYS TERVEISIÄ OSUUSKAUPASTASI TUULAHDUS TALVILOMAA JA TUNTUVIA ETUJA Tlvilomsesongin lkess knntt ott kikki irti Omistjn

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Jaetut ilmastointilaitteet RZQG71L9V1B RZQG100L9V1B RZQG125L9V1B RZQG140L9V1B RZQG71L8Y1B RZQG100L8Y1B RZQG125L8Y1B RZQG140L7Y1B

Asentajan viiteopas. Jaetut ilmastointilaitteet RZQG71L9V1B RZQG100L9V1B RZQG125L9V1B RZQG140L9V1B RZQG71L8Y1B RZQG100L8Y1B RZQG125L8Y1B RZQG140L7Y1B Asntjn viitops Jtut ilmstointilittt RZQG71L9V1B RZQG100L9V1B RZQG125L9V1B RZQG140L9V1B RZQG71L8Y1B RZQG100L8Y1B RZQG125L8Y1B RZQG140L7Y1B RZQSG100L9V1B RZQSG125L9V1B RZQSG140L9V1B RZQSG100L8Y1B RZQSG125L8Y1B

Lisätiedot

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella Mrkku Kuppinen Neliknvinen vhvistin ktiivisell jkosuotimell Vhvistimen yleisselostus Suunnittelun lähtökohtn on ollut toteutt edullinen mutt kuitenkin lduks ktiivisell jkosuotimell vrustettu stereovhvistin

Lisätiedot

y 1 = f 1 (t,y 1,,y n ) y 2 = f 2 (t,y 1,,y n ) (1) y n = f n (t,y 1,,y n ) DY-ryhmään liittyvä alkuarvotehtävä muodostuu ryhmästä (1) ja alkuehdoista

y 1 = f 1 (t,y 1,,y n ) y 2 = f 2 (t,y 1,,y n ) (1) y n = f n (t,y 1,,y n ) DY-ryhmään liittyvä alkuarvotehtävä muodostuu ryhmästä (1) ja alkuehdoista 9 5 DIFFERENTIAALIYHTÄLÖRYHMÄT 5. Esimmäis krtluvu diffrtilihtälörhmät Diffrtilihtälörhmiä trvit usiss sovlluksiss. Näistä usimmt void mllit simmäis krtluvu diffrtilihtälörhmi vull. Esimmäis krtluvu diffrtilihtälörhmä

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

TEAM Liittokokousvaalit 2015 15.02.15-15.03.15. Etunimi SANTTU TEEMU SAKARI HEIKKI. Valittu 3. Valittu 4 ANNE MARIA TIMO J. Valittu 160.

TEAM Liittokokousvaalit 2015 15.02.15-15.03.15. Etunimi SANTTU TEEMU SAKARI HEIKKI. Valittu 3. Valittu 4 ANNE MARIA TIMO J. Valittu 160. Sivu 1 () TEM Liittokokousvaalit.02.-.0. VLILIITTO: TEMin demarit ja sitoutumattomat 1 2 1 TURTIINEN HEIKKILÄ SNTTU TEEMU SKRI HEIKKI 0 2 1.,00,00 1 GÄRDING NNE MRI, KRNKKL TIMO J,00 LITINEN TOM JSSER,

Lisätiedot

Janne Ikonen Rajan mailla III Laulu

Janne Ikonen Rajan mailla III Laulu Jann Ikonn Rajan mailla III Laulu m a S l p -musiikki inland ISMN 979-0-55012-0-1 Scor ISMN 979-0-55012-05-8 Parts ISMN 979-0-55012-118-8 Scor (PD) STM 0996/ Puhallinorkstri Wind Band www.musiikkiliitto.i

Lisätiedot

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, syksy Antti-Juhani Kaijanaho. 22. syyskuuta 2016

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, syksy Antti-Juhani Kaijanaho. 22. syyskuuta 2016 lusekkeet, lusekkeet, TIEA241 Automtit j kieliopit, syksy 2016 Antti-Juhni Kijnho lusekkeet j smuus TIETOTEKNIIKAN LAITOS 22. syyskuut 2016 Sisällys lusekkeet, lusekkeet lusekkeet j smuus j smuus lusekkeet

Lisätiedot

3 So many animals! No. An elephant? Kirjoita nimesi taulukkoon ja heitä noppaa kolme kertaa. Mitkä eläimet saat? Rastita.

3 So many animals! No. An elephant? Kirjoita nimesi taulukkoon ja heitä noppaa kolme kertaa. Mitkä eläimet saat? Rastita. Aluksi pohjustetn opittvi sioit j setetn tvoitteet. So mny nimls! I cn Olen jo hrjoitellut esittelemään tvroit luvut 1 12. I ll lern Nyt opin eläinsnoj kertomn, että tvroit on mont kertomn, mitä minull

Lisätiedot

8.4 Gaussin lause Edellä laskettiin vektorikentän v = rf(r) vuo R-säteisen pallon pinnan läpi, tuloksella

8.4 Gaussin lause Edellä laskettiin vektorikentän v = rf(r) vuo R-säteisen pallon pinnan läpi, tuloksella H 8.3.2 uontegrlt: vektoreden pntntegrlt Tvllsn tpus pntntegrlest on lske vektorkentän vuo pnnn läp: Trkstelln pnt j sllä psteessä P (x, y, z olev pnt-lkot d. Määrtellään vektorlnen pnt-lko d sten, että

Lisätiedot

Kuntajohtajien työhyvinvointi 2013

Kuntajohtajien työhyvinvointi 2013 Kuntajohtajin työhyvinvointi 2013 Prustuu julkaisuun Kuntajohtajin työhyvinvointi 2013 Kvan tutkimuksia 2/2013. Pauli Forma Toni Pkka Pirjo Saari Tausta Totutttu Kvan ja Kuntajohtajat Ry:n yhtistyönä nyt

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Vihamiespiiras. kirjoittanut Derek Munson kuvittanut Tara Calahan King

Vihamiespiiras. kirjoittanut Derek Munson kuvittanut Tara Calahan King kirjoittanut erek Munson kuvittanut Tara alahan King Se oli täydellinen kesä, kunnes Juuso Rossi muutti parhaan kaverini, Santerin, naapuriin. En pitänyt Juusosta. Hän järjesti juhlat, eikä minua edes

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Tmpereen mmttikorkekoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU KEHITTÄMISHANKE Opettjnkoulutuksen kehittämishnke Vpn sivistystyön käsityön lyhytkurssien sisällöllinen kehittäminen Anj Rosenberg 2008 TAMPEREEN

Lisätiedot

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi Tehtävä. Jtk loogisesti oheisi jonoj khdell seurvksi tulevll termillä. Perustele vstuksesi lyhyesti. ), c, e, g, b),,, 7,, Rtkisut: ) i j k - oike perustelu j oiket kirjimet, nnetn p - oike perustelu,

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot TKK (c) Ilkk Mellin (24) 1 Johdtus todennäköisyyslskentn TKK (c) Ilkk Mellin (24) 2 : Mitä opimme? 1/2 Jos stunnisilmiötä hlutn mllint mtemttisesti, on ilmiön tulosvihtoehdot kuvttv numeerisess muodoss.

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

AHX640W AHX640W VOX400 VOX400 [UUSIA RATKAISUJA VALURAUTOJEN JYRSINTÄÄN] ] [UUSIA RATKAISUJA PROMOTION JYRSIMET VALURAUDOILLE

AHX640W AHX640W VOX400 VOX400 [UUSIA RATKAISUJA VALURAUTOJEN JYRSINTÄÄN] ] [UUSIA RATKAISUJA PROMOTION JYRSIMET VALURAUDOILLE PROMOTION JYRSIMET VALURAUDOILLE NEW CAST IRON FACE MILLING CUTTERS FI-00 AHX0W AHX l Uui tehok -ärmäinen kääntöterä. AHX0W [UUSIA RATKAISUJA [UUSIA RATKAISUJA VALURAUTOJEN JYRSINTÄÄN] ] JYRSINTÄÄN VALURAUTOJEN

Lisätiedot

4 DETERMINANTTI JA KÄÄNTEISMATRIISI

4 DETERMINANTTI JA KÄÄNTEISMATRIISI 4 DETERMINANTTI JA KÄÄNTEISMATRIISI Neliömtriisin determinntti Neliömtriisin A determinntti on luku, jot merkitään det(a) ti A. Lskeminen: -mtriisin A determinntti: det(a) -mtriisin A determinntti esim.

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2016 Kierros 5, 8. 12. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D1: Hhmolusekkeet ovt esimerkiksi UN*X-järjestelmien tekstityökluiss käytetty säännöllisten lusekkeiden

Lisätiedot

TYÖ 30. JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS. Tehtävänä on määrittää jään tiheys.

TYÖ 30. JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS. Tehtävänä on määrittää jään tiheys. TYÖ 30 JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS Tehtävä älineet Tusttietoj Tehtävänä on äärittää jään tiheys Byretti (51010) ti esi 100 l ittlsi (50016) j siihen sopivi jääploj, lkoholi (sopii jäähdytinneste lsol), nlyysivk

Lisätiedot

lim + 3 = lim = lim (1p.) (3p.) b) Lausekkeen täytyy supistua (x-2):lla, joten osoittajan nollakohta on 2.

lim + 3 = lim = lim (1p.) (3p.) b) Lausekkeen täytyy supistua (x-2):lla, joten osoittajan nollakohta on 2. Mtemtiikk III 0600 Kurssi / Differetili- j itegrlilske jtkokurssi Tee 7 tehtävää ) Määritä lim ( ) ) + b) Määritä vkio site, että luseke ( ) + + ( )( ) ( + + ) + + + + + lim + lim lim (p) o jtkuv myös

Lisätiedot

Janne Räsänen, Aune Toivanen, Iris Niskanen, Arja Huovinen, Marja-Leena Jolkkonen, Helena Junkkarinen, ja Helena Alanne ( liite)

Janne Räsänen, Aune Toivanen, Iris Niskanen, Arja Huovinen, Marja-Leena Jolkkonen, Helena Junkkarinen, ja Helena Alanne ( liite) LEPPÄVIRRAN KYLÄNEUVOSTO Helen Alnne / Virpi Pitkänen MUISTIO Aik: 10.5.2016 Pikk: Leppävirrn kunnnvltuustsli Läsnä: Jnne Räsänen, Aune Tivnen, Iris Nisknen, Arj Huvinen, Mrj-Leen Jlkknen, Helen Junkkrinen,

Lisätiedot