2/2012. Viimeinen torjunta -kirjoitus siitä kun varusteet riisutaan viimeisen kerran. Haastattelu kansipoika Alex Graysta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2/2012. Viimeinen torjunta -kirjoitus siitä kun varusteet riisutaan viimeisen kerran. Haastattelu kansipoika Alex Graysta"

Transkriptio

1 FINLINE HOCKEY 2/2012 Hstttlu knsipoik Alx Gryst Viiminn torjunt -kirjoitus siitä kun vrustt riisutn viimisn krrn. Kuk on blgilinn Jonthn Ljun? Tulvt MLRH-turnukst

2 Sisällysluttlo Pääkirjoitus 3 Uutist 5 Etsimm lisää vphtoisi Toimittji Mrsbld Ruotsiss khittyt rullkiskot Vidokuvuksn mmttitito ITSttion Turnusjoukkut Alx Gry, kultinn britti Kysy Rullkikost Asintuntijt vstvt Joonksn plst Minä j lmpipljni Viiminn torjunt Toimittjn Blogi VALOKUVAKILPAILU Yksi mitli, mutt mont ri trin Junnujn joulu Pirkkln joulum Mlinvrtij Juh Tponn Olnnisi rullkikkohnkilöitä Stti Mulri Pljn Sportink Spinsin Jonthn Ljun Unlmin turnus Kuvkoost Muistoj ksästä

3 Tä r k i n t ä o n, t t ä t t p r h s i E t n i t u o l i l l i s t u i v ä s y n y t m i s, j o s t n ä i n, t t ä P ä ä k i r j o i t us h ä n o l i n t n u t k i k k n s j v i l ä v ä h ä n n m m ä n k i n. K u i t n k i n h ä n n s i l m ä n s ä l o i s t i v t i n n o s t j t i s i n, t t ä t ä m ä o l i p r s t, m i t ä h ä n o l i k o s k n t h n y t. S o n r u l l k i k o s s h y v i n t y y p i l l i s t ä j s i t ä n ä k k i i t o l l i s n u s i n, i h m i s t n r k k u s l j i i n s h i d ä t p u r i s t m n v o i m v r n s ä ä r i m m i l l n. M i t ä p i d m m ä l l o l n n t n u t t ä m ä n l j i n v i d ä i t s ä n i, s i t ä n m m ä n o l n n ä h n y t i h m i s t n t k v ä n u s k o m t t o m i s i o i t. To i s t p y ö r i t t ä v ä t k o k o E u r o o p n l u t t v i v t t o m s t i h y p p y s i s s ä ä n j t k v ä t j o p m i l m n m i t t k v s s t ä r k i t ä t k o j, o s n t y k s i t t ä i s n m n r u l l k i k o l l k o k o l ä m ä n s ä j s i k n m u u t o k s i p r m p n s u u n t n, j o k u p y s t y y h y v ä n l ä m ä n t i l n t n s t k i l i t t m n p l j o n r h k i i n n i l j i n m n s t y k s n. M u t t i v n y h t ä t ä r k ä ä, k u n n ä i d n s u u r t k o j n t k m i n n, o n s, k u n n ä k k t s o m o s s k n n t t j n s u o s i k k i p l j n s p l i p i d s s h u u t m s s s y d ä m n s ä k y l l y y d s t ä. O l n i t s s i t ä m i l t ä, t t ä t ä r k i n t ä i o l s, m i t ä i h m i s t t k v ä t, t ä r k i n t ä o n s, t t ä j o k i n n t k p r h n s j n t s n, m i t ä h ä n l l ä o n n n t t v n n. M i k ä t h n s t k o s t t o l l r t k i s v n t ä r k ä. F n i l l o n k u i t n k i n S u o m s s v r r t n v ä h ä n t i l i s u u k s i o l l v u k s i, k o s k o s l l j o u k k u i s t i o l v i l ä m h d o l l i s u u k s i d s m y y d ä l i p p u j, j o i l l f n i t v o i s i v t t u k j o u k k u t t n r h l l i s s t i, f n i t u o t t i s t p u h u m t t k n. Tä m ä t k k l l i i n m i n o s t m i s n j o u k k u i l l m h d o t t o m k s i j h i d s t l j i n t n p ä i n m n m i s t ä, j o t n t l k o o t y ö t ä t r v i t n v i l ä p l j o n. S i k s i j o k k r t, k u n j o k u i h m i n n t r j o u t u u u t t m n t ä m ä n l h d n t o s s t i m i s s ä t h n s m u u s s r u l l k i k k o o n l i i t t y v ä s s ä, h l u n n t h ä n l l m h d o l l i s u u d n s i i h n. Us k o n, t t ä m i k ä t h n s l h d s s ä m m o l v k i r j o i t u s, s t t v i l ä j o l l k i n o l l s r t k i s v n k i p i n ä n m u o d o s t j, j o l l h ä n s y t t y y r u l l k i k o s t. N i i n k u i n s n o t n, p i n i s t ä p u r o i s t s y n t y y i s o v i r t. Tu l s i i s r o h k s t i m u k n j o u k k o o m m! A n t o i s i l u k u h t k i ä! Jn n i A n d r j v pä ä t o i m i t t j K uv t : Jn n i A n d r j v ( y l h. ), H n n P ö n t i n n, M r k o L i uk s i l E l i n K u i v l i n n

4 TOIMITTAJIA Tällä htkllä millä on vltvt ksvupint, kun lhdn kysyntä on ljntumss ulkomill sti. Trvitsmm kipästi pu surviss thtävissä: Kikki rullkikkokuvt tulvt trpsn, mutt rityisn kipästi kipmm kuv-pu Kuopioon, Prisill j Somroll. Jos kuvt pljä j hlut sim. lk pyörittää om kuvgllri lhdssämm, niin ilmoittudu mukn toimituksn. (li sivujn sttluun) Finlin Hockyn titto on toistisksi totutttu ilmisll Scribus -titto-ohjlmll.vikk t olisi kysistä ohjlm koskn käyttänyt, mutt kot olvsi luov j innoks kokilmn tittmist, ot rohksti yhtyttä. Ohjlm on todll hlppokäyttöinn j utmm sinut lkuun. Jott sisimm lhtmm mhdollisimmn ljn trjonnn rilisi rullkikkohstttluj j rtikklit, trvitsmm ljn toimituksn, jok kttisi mhdollisimmn hyvin kikki rullkikkokupungit. Emm dllytä ikismp kokmust hstttlmisn ti kirjoittmisn llt, mutt toivomm ripst j om-loittist suhtutumist tkmisn. Luontv nglnnin kiln käyttö ktsotn plussksi rityissti, jos olt kiinnostunut hstttlmn ulkomlisi rullkikkoplji j hnkilöitä. Mikäli olt kiinnostunut rvioimn kirjoitttuj rtikklit niin kiliopin kuin sisällönkin pohjlt, olt tsimämm hnkilö. Kipmm sopivsti kriittistä nlysointi, jott voimm jtkuvsti khittää j prnt lhtmm sisältöä. Mikäli t ko mitään yllä olvist thtävistä omkssi, mutt olt kiinnostunut rullkikost j thdot mukn uttmn, niin ot rohksti yhtyttä. Kipmm pu yhtistyökumppnin tsintään, lhdn sähköpostituksn hoitoon, sikspluttn käsittlyyn, lhdn j rullkikon mrkkinointiin skä ktsomokulttuurin luomisn. Arvostmm toki imp kokmustsi, mutt s i ol välttämätöntä mukn pääsyn knnlt.tärkämpää on, ttä olt innostunut ljist j hluks oppimn uutt, kosk niin kuin snotn Työ tkijäänsä optt. Jos kiinnostuit uttmn yhdssä ti usmmss yllä olvss thtävässä, niin ot rohksti yhtyttä Krro itsstäsi j kiinnostuksistsi mhdollisimmn rhllissti. Vstmm myös kikkiin milsi juolhtviin kysymyksiin sähköpostits.

5 Tuort uutist: Jnni Andrjv Tässä osioss tul olmn kikki tuorimmt rullkikkouutist, jotk smm hlittu ksn. Kudn ulkopuolll uutisi luonnollissti on niuksti, mutt pnostmm MLRH Europn uutisiin, kosk sillä tphtuu in jotin.tunnistt kotimist rullkikkouutist sinisstä väristä, knnttjuutist vihrästä, MLRH Europn uutist punisst j vrustuutist kltisst väristä. Tuorimmt tidot tulvist turnuksist päivittään MLRH:n nttisivuill osoittsn: Näidn titojn jntsisuus knntt trkist siltä. MLRH Encirro, Murci Espnj Surv MLRH:n järjstämä turnus pltn Espnjn Águilsiss Murciss hlmikuut 2013.Turnuksn isäntä HC Águils pl Espnjn mmttilisliig. Hlli, joss turnus pltn, on upouusi j täysikokoinn, nimnomn rullkikoll suunnitltu. Tvoittn olisi koot Suomst mukn turnuksn yksi joukku, johon mhtuu mksimissn 16 knttäplj j 3 mlivhti. Minimissään trvitn 8 knttäplj j 1 mlivhti.turnuksn i ol osllistumismksu, mutt mjoitus j lnnot jäävät joukkun its mksttviksi. Näillä näkymin turnuksss tul plmn joukkuit inkin Espnjst, Ruotsist, Iso-Britnnist j Rnskst. Trkmmt tidot st sähköpostits Stti Mulrilt Lisätito joukkun johdost j muist yhtyshnkilöistä st Jnni Andrjvilt Viikonloppun Moskovn EHT-turnuksss nähdään tuttuj rullkikkoilijoit, mm. GrIFK:n Kristin Kuusl j Tommi Huhtl, Phlmmn Jori Lhträ skä Vuorln Vikkojn Tuoms Kiiskinn. MLRH Jux d'hivr Isäntä joukku Spidrs voitti Rnskn Rouniss pltun turnuksn. Turnuksn osllistui kikkin 5 joukkutt j lopputulos oli surv; 1. Roun Spidrs (FRA) 2. Pris Brbrins (FRA) 3. Southmpton Jgurs (GBR) 4. Rhyl Rngds (GBR) 5. BRHA Misfits (GBR) MLRH Oktobrfst Tukholmlinn Mrsbld Cpitls voitti Sksn Mnnhimiss pltun turnuksn j läht huhtikuuss Floridn MLRH:n surjoukkuidn MM-kisoihin. Tässä turnuksss siintyi kikkin 12 joukkutt; 1. Mrsbld Cpitls (SWE) 2. Divji Ptlini (SLO) 3. Egl Sports (SWE) 4. Monstrs (GER) 5. Jokrs (FRA) 6. Spins (BEL) 7. BRHA Misfits (GBR) 8. Strs (GER) 9. Licstr Drgons (GBR) 10. Blu Dvils (GER) 11. Minprimtn (GER) 12. Dr Dvils (GER) MLRH Summr Cup Tmprn Koov Rollrs voitti historin nsimmäisn MLRH Europ turnuksn Shffildissä. Myös Koov Rollrs pl Floridss MLRH:n surjoukkuidn MM-kisoiss. Koov Rollrsin lisäksi turnuksss nähtiin survt kuusi joukkutt, joidn sijoitukst olivt; 1. Koov Rollrs (FIN) 2. Mnchstr Wrriors (GBR) 3. Mrsbld Cpitls (SWE) 4. Southmpton Hornts (GBR) 5. Licstr Drgons (GBR) 6. Rhyl Rngds (GBR)

6 - Ruotsiss khittyt rullkiskot Hstttluss niidn kksijä Pr Mårs Mrsbldn ptntoitujn rullkiskojn toimint prustuu pohjn kskllä olvn kiinnityksn, jonk vull luistimn pohj pääs kinuvsti joustmn liikkn mukn, mikä simuloi jääkikkoluistimn trän krvuutt. Niidn vull rullt myös kiinnittyvät prmmin lttin, mikä trjo luistluun prmmn pidon. Kiskot voidn kiinnittää mihin thns luistimiin. Id tämän tyyppisistä kiskoist si lkuns, kun jääkikkoilijt trvitsivt ksährjoittluun rullluistimt, joill luistlu olisi mhdollisimmn smnkltist, kuin jääkikoss. Niidn käyttäjät ovt ollt hyvin tyytyväisiä, kosk Mrsbldn vull pljt pystyvät myös ksällä khittämään luistlutkniikkns j tspinon. S myös hlpott jääkikkoilijoidn plmist jääll ksätuon jälkn. Tällä htkllä niitä käyttävät ust NHL:ssä plvt jääkikkoilijt, kutn Sdinin kksost Dnil j Hnrik. Nyt n ovt lknt ylistyä myös rullkikoss j simrkiksi koko tukholmlisn Mrsbld Cpitlsin joukkull on n käytössään. Niidn suunnittlu loitttiin viim kväänä j niistä on ollut joitkin prototyyppjä, mutt käytössä on vin yksi lopullinn vrsio. Niitä khittään Mårsin kotikupungiss Östrsundiss j tällä htkllä myydään vin hidän vrkkosivuilln, mutt nsi kväänä n tulln lnsrmn myös urhilukupoill. Kosk n ovt myynnissä hidän vrkkosivuilln, niin niitä voidn lähttää käytännössä minn thns j tällä htkllä niitä on myyty noin 500 pri. Niidn hint on noin 140 uro, mikä on käytännössä hinthrukn kskivihll. Myynnissä on joitkin kiskoj, jotk ovt sitä hlvmpi, mutt myös joitkin, jotk ovt sitä klliimpi.

7 Vidokuvuksn mmttitito Rnskn Rouniss järjsttty MLRH Jux d'hivr turnus vi rullkikon surmisn täysin uudll tsoll, kun pikll oli spunut ITSttionin kuvusryhmä. Jokist plttu ottlu pystyi surmn intrntin välityksllä korkltuisn lähtyksnä, mikä kräsi vltvsti positiivist pluttt ympäri Euroopp. Finlin Hockyll oli tuoikus sd ITSttionin johtj Jn-Thoms Duchl hstttluun. Duchl on its ntinn rullkikkoilij, jotn hänn kuvusryhmänsä onnistui ikuistmn noptmpoisn plin kikki tärkimmät htkt. Mitn päädyit MLRH:n turnustn ntti-tv:n vidokuvjksi? Näin ntissä ilmoituksn, ttä MLRH Europ järjstää turnuksn Rouniss j kosk plsin mont vuott Spidrsin liittijoukkuss j oln pitänyt kvrihin, rityisstiyohnn Lbruxiin, tiiviisti yhtyttä, kysyin josko voin oll vuksi kuvjn. Olin rityissti kiinnostunut MLRH-turnuksn kuvmisst, kosk MLRH on tunnttu brändi rullkikoss j sillä pltn ri säännöillä mitä Rnskss on totuttu näkmään. FIRS säännöissä i ol simrkiksi pitsiot ollnkn. Yohnn järjsti puhlinplvrin minun j Stti Mulrin välill j olimm muutmss minuutiss sopint, ttä IT Sttion tul hoitmn turnuksn tlvisioinnin. MLRH:n knss oli todll mukv työsknnllä, kosk Stti oli rittäin nrgissti mnoss mukn. Jos trvitsimm mitään, siitä piti vin vihjist j sit järjstttiin. Millä oli vin nljä päivää ik vlmistutu, mutt millä on mhtv tiimi jotn studio, grfiikt j prosssit stiin joiss kuntoon. Kunko olt toiminut vidotuottjn? Oln toiminut kotimisiss j knsinvälisissä TV tuotnnoiss sitsmän vuodn jn j plnnut rullkikko Angltiss (Rnskn mstrit kolmn vuotn präkkäin , päädyimm hopll Euroopn mstruussrjss nljään ottsn j voitimm Rnskn Cupin kolm krt). Jäin läkkll ktiivisst urstni viim vuonn j prustin omn AV yrityksn. Käytän kikki immin oppimini titoj, mitä olin hnkkinut vidoidn tuotnnost j sovitin n rullkikkoon. Olmm khittänt omn titokongrfiikkohjlmiston j millä on om R&D prosssi, joll tuod siin uusi vrsioit, mitkä ntvt mill kilpilutuj. Olmm kksint lukuisi idoit mitn khittää ktsojin kokmuksi tphtumin läpivinnissä j millä on lisäksi mobiilisovllus, jotn ihmist voivt ktso lähtyksiämm myös kännyköistään, tblttititokonistn, knnttvistn ympäri milmn. Oltko thnyt smnlisi urhilujuttuj ikismmin? Kyllä, olmm immin jo työsknnllt Rnskn FIRS liitoll Elit-liign lähtyksissä j olmm thnt CERILH Euroopn Snioridn j U20milmnmstruuslähtykst. Oln myös työsknnllyt Rnskn IIHFliitoll. Rullkikko j jääkikko ovt midän päätöitämm, mutt m myös slostmm käsipllopljä, pyöräilyä j Amrikklist käsipllo, mikä on hyvin suosittu urhilulji Angltiss, missä sun. S on hnkilökohtinn hst minull itsllni, tuod tämä urhilulji tkisin prrsvloihin. Tämä on s mitä m tmm. Hlumm tuod urhiluljit joit i näyttä tlvisioss suurn ylisön tn korkltuisll kuvll intrntin välityksllä. Midän tuotntomm ovt dullisi, mikä pinntää stitä loitt j s rknt uusi ylisöjä näill urhiluljill. Mikä oli milstäsi prs htki minkä lähtit koko MLRHturnuksss? Prht htkt olivt myös n lyhyimmät htkt, kun Spidrs plsi. Joukku on todll kov j hidän plinsä liikkuvuus nt pljon hyviä pikkoj lukomisn. Khotin kmrmihiäni olmn vlppin lähs koko jn, jott smm hyviä uusintoj jostin fststisist roikuist ktsojillmm! Toinn tähtihtki oli sunnuntin mupli Misfitsin j Jgurin välillä jok päättyi rngistuslukuksiin. Olin todll vikuttunut Misfitsin rilun plin hngstä hyväksyä tppio, vikk rnkkridn ikn toimitsijt tkivät virhn, jok olisi voinut hylätä Jgurit. S oli hrrsmismäisin htki koko turnuksss. Aiotko thdä smnlisi lähtyksiä myös tulvisuudss? Toivottvsti. Oln vrm, ttä pinmmän urhiluljit, jotk toivovt ksvu näkyvyytnsä trvitsvt tämän tsoisi tuotntoj. Oln myös toiviks, ttä pitkällä tähtäimllä yhtistyö IT Sttionin j MLRH Europn knss ljn tulvisuudss plttviin MLRH-turnuksiin, rityissti MLRH Summr Cup -turnuksn Suomss. Kun its plsin junioritsoll, tulimm 15 päivän tutustumismtkll Suomn j pidin rityissti juuri Tmprst. Aion jtk työskntlyä Rnskn liigojn knss j toivon pääsväni IIHF:ään, jott voin näyttää, mitä pystymm tkmään.yksi tvoittistni on lähttää IIHF- j FIRS-mstruuskisojn snioridn, junioridn j nistn plit. Minull on jo sopimus lähttää FIRS-mstridn milmn cup, mikä on suunnttu yli 38-vuotiill pljill, j pltn Angltiss S tul olmn todll korktsoinn kilpilu j odotn sitä kovsti. Oln myös vlmistutumss kick boxingin/thi/k1 mstruuskisoihin huhtikuuss skä moniin muihin tphtumiin. Oln hlinut mont ri kontkti j yhtyttä urhilust, jotk ovt kiinnostvi mmttilistsoll tuotttviksi dullissti. M voimm khittää midän sikkidmm tuottit j ksvtt hidän näkyvyyttään huokutll lisää sponsorit. Vlmistln myös TEDx nttijklu. Voit ktso ITSttionin lähtyksiä hidän nttisivuiltn:

8 Turnusjoukkut Örbro Egl Sport BRHA Misfits MLRH Europ järjstää ympäri Euroopp knsinvälisiä surjoukkuidn turnuksi khdn kuukudn välin. Monill joukkuill onglmksi muodostuu s, ttä vltos pljist pl jääkikko ti käynnissä on mn om rullkikkosrj, jonk plit stävät kikki plji lähtmästä turnuksiin. Rtkisuksi tähän muutmss mss on khittty niin snottu ll strs -kokoonpno. Nämä joukkut ivät välttämättä hdi pljo hrjoitll, mutt hillä on husk j plitkin sujuvt kohtuullissti. Esittln tässä lhdssä ruotslisn Örbro Egl Sportsin skä nglntilisn BRHA Misfitsin. ku i ol inkn vilä trvinnut Lusuntoj joukkust ntoi John Lilj. minkäänlisi Tämä joukku on snut nimnsä krsintoj. örbrolisn urhilu- j jääkikkoegl Sports kupp Egl Sportsin mukn. Sn osllistui MLRH omistj on prustnut joukkun 2011 Europ Oktobrj plsi rullkikko luksi ystävinsä fst -turnuksn knss.viim vuonn mukn tuli joisksn Mnntkin plji jääkikkojoukku Örbro himiss. Ennn turnust os pljist Hockystä, jok pl Ruotsin toisksi i ollut koskn ikismmin plnnut korkimmll srjtsoll. Nyt hillä on yhdssä, mikä johtui siitä, ttä Ruotsiss jääkikkoilijoit toisst srjtsost i ol mttoj hlliss tlvisin. nljäntn.viim vuonn Egl Sports Joukkull i ollut yksiäkään hrjoioli toisksi prs rullkikkojoukku tuksi sittn hinäkuun.turnus i Ruotsiss. Finliss h hävisivät BIK kuitnkn mnnyt huonosti vn Egl Krlskogill. Sports sijoittui kolmnnksi.tämä oli Tlvksi h yrittävät koot jouk- loistv suoritus ottn huomioon, ttä kun pljist, jotk plvt yhdssä joukkun prht pljt ivät ollt lmmiss srjoiss skä muutmist mukn jääkikon tki. Mukn Liljn ystävistä, jotk ovt plnnt ollist prht pistmiht yhdssä Ruotsin rullkikkomjoukturnuksss olivt Kristin Luukkonn kuss.tvoittn hillä on plt (2+10) skä Hnric Stigll (8+3). muutm turnus tlvn ikn. JoukRuotsiss inostn Götbor- Örbro Egl Sports giss pltn myös tlvisin jonkinlist liig, mutt Egl Sports i pl sitä. Liign säännöt rovt jonkin vrrn IIHF:n säännöistä, sitä pltn kolmll knttäpljll kolm vstn. Viim ksänä Ruotsiss oli kikkin viisi liig, mutt tulvn ksänä hillä on tvoittn muodost yksi liittiliig, jok jkutuu itäisn j läntisn lohkoon. Ensin kikki lohkon joukkut plvt vstkkin, jonk jälkn h plvt välirät j finlit. Kusi tul olmn suunnilln smnmittinn kuin Suomsskin. Myös Ruotsiss pltn jääkikkokukloiss.

9 BRHA Misfits lopullisn kokoonpnoon mhtuu yksittäisssä ottluss ti turnuksss vin 12 knttäplj j 2 mlivhti. Ennn krsintoj joukku Lusuntoj joukkust ntoivt Pul krkisi plmn Sksss pltun Collins j Mtt Attrill. MLRH Europ Oktobrfst British Rink Hocky -turnuksn. Näitä pljä vrtn Assocition on Iso-Britnnin vnhin rullkikkoliitto, jok on toimi- joukku koottiin vrsin lyhyssä nut nyt noin 30 vuott.tällä liigll jss j pljt plsivt yhdssä vin kolm hrjoituspliä nnn oli om prhist pljist koottu turnust. Attrill snoi ollns dustusjoukku, jonk nimi oli todll tyytyväinn joukkun Allstrs. Sn toimint loppui viisi suorituksn, 7. sij kovtsoisss vuott sittn. Kun Pul Collinsist tuli liiton puhnjohtj, hän päätti 12 joukkun turnuksss i ollut huono svutus. 6. sij jäi käynnistää joukkun toiminnn jtkoiktppion päähän. Joukkun uudstn. Allstrs oli hänn milstään vnhntunut nimi, jotn h prht pistmiht olivt Simon Alln (3+2), Mtt Attrill (2+3) päättivät kksiä uudn. Joukkun skä Alx Gry (2+3). plj Simon Alln hdotti nimä Tämän jälkn joukku Misfits, mikä viitt huonosti yhsiintyi päivittyssä kokoonpnoss tnsopiviin ti soputumttomiin, MLRH Jux d'hivr -turnuksss j s nimi joukkull on nyt j Rouniss. Joukku jäi viidnnll tulvisuudss. Joukkun nykyinn kokoon- li viimisll sijll, mutt plsi pno muodostttiin khdn hrjoi- turnuksss vrsin hyvin.tällä tuspäivän pohjlt.vlinnn suorit- krt prht pistmiht olivt tivt Collins joukkun mngrin Attrill (7+2), Gry Collins (3+3) j Dnil Wllr (3+3). j vlmntjn smss skä Mtt Kosk Englnniss jääkikon Attrill, jok toimii joukkun suosio i ol yhtä suuri kuin kptnin j pljvlmntjn. simrkiksi Suomss, i sillä ol H rvioivt jokisn pljn juurikn jäähllj. Joukkut yksilöllisn tson skä sn mitn plvt suurimmksi osksi nämä toimivt yhdssä plitilntidn ikn. Hrjoitukst jumppsliss, mutt s i ol tuottnut suuri onglmi.yhdn olivt kikill liign pljill voikuklon rkntminn simrkiksi mt, jotn Collins uskoi hidän snn mn prht pljt mu- tollisuushlliin mks punt li noin uro, mutt kn joukkusn näidn Misfitsin tvoittn on löytää hyvä krsintpäivin jäljiltä. sponsori, jonk vustuksll h Kokoonpnoon kuuluu voisivt rknt kilpilukykyisn kikkin 20 knttäplj j 4 hllin Englntiin. mlivhti.trvittu isompi kokoonpno ihutt sopiv kilpilu plipikoist, kosk Smnlinn joukku Suomn? Kuunnllssni hsttltvini trinoit, tjusin kuink hlppo smntpisn joukkun järjstäminn olisi myös Suomn. Ruotslisn Egl Sportsin tilnn on hyvin smnkltinn, kuin monin suomlistn, myöskään histä kukn i ol rullill tlvisin, mutt s i mno hitt turnuksiss. Kuitnkin pitkin vuott rullill olminn nt vrmsti srjplihin ihn toisnlist lähtökohdt. Kun ts mittii tilnntt Englnniss, niin sillä pltn ympäri vuodn, mutt suurin os plistä pltn rilisiss urhiluhlliss, kosk jäähllj i ol. Myös Suomss rullkikko voisi mhdollissti kokill plt urhiluhlliss, kosk niidn puittt ivät vtisi smnlist muutost, kun jäähllin, joist on nsin sultttv jää pois j snnttv mtto.tämä mhdollistisi inkin jonkin tsoisn hrjoittlun ympäri vuodn. Jos kokoonpnoon kuuluisi pljon plji, niin luultvsti moniin turnuksiin sisi koottu riittävästi innokkit plji, vikk jääkikko stäisikin muutmi lähtmästä. Jos joukku koottisiin kudn ikn, s voisi mhdollissti plt joitin hrjoitusottluit SM-liign ikn. Näin kokoonpnojn toimivuudn pääsisi tstmn prhitn. Tämä tukisi hyvin myös mjoukkun toimint, kosk MM-kist pltn tiiviinä turnuksn, niin pljin turnuskstävyys voitisiin prhitn todt kiivsthtisss viikonlopputurnuksss. Kntis myös mjoukkun vlmnnusryhmä voisi lähtä mukn joihinkin turnuksiin ktsomn pljin sityksiä pikn pääll. Kokonisuudssn tällinn joukku ksvttisi ljin näkyvyyttä j hyvinvointi vrsin monll tvll, minkä lisäksi s olisi vrmsti pljill mukv vihtlu. Tksti: Jnni Andrjv Kuvt: Örbro Egls Sports, BRHA Misfits, Jnni Andrjv

10 Alx Gr y 2 4 # A l x G r y K u l t i n n b ri t t i Mikä oli nsimmäinn urhiluljisi, mitä plsit ollsssi nuori? Pinnä plsin in jlkpllo kouluss muidn poikin knss.tuolloin jlkpllo oli oikstn inut lji, mitä kouluikn pääsimm plmn. Siihn ikn kun i ollut vilä oikin muit mhdollisi ljj trjoll. Mutt pin kuitnkin luovuin siitä potskst j loin plmn kikko isovljni näyttässä vnhmpn mlli, nkä ol sn koommin jlkpllon prään hikillut. Pu olu st j c m / 8 3 kg / R Minkä ikäisnä loitit kikon pluun? Rullkikko loin plt ollssni 13. Oln in ihillut j surnnut isovljäni, kosk hän tki in kikk pljon jännmpää kuin minä. Isovljni pltss rull, hlusin titysti plt sitä myös its, kun olin nähnyt hänt kvridns knss sitä plmss pikllisss puistoss. Missä joukkuiss olt plnnut rullkikko? Aloitin rullkikon plmisn pikllisss Lymington Shdowsin joukkuss junioritsolt, jonk jälkn siirryin vnhmpin joukkusn kun täytin 16. Surv joukkuni oli Southmpton Jgurs, missä plsin pri kutt, kunns siirryin lämässäni tnpäin j muutin muull. Pltssni vuodn päästä liityin Southmpton Crusdrsin joukkusn, missä pln dlln tänä päivänäkin. Aivn kutn pln BRHA Misfitsiss, kun jossin on joku turnus, oli s sittn Englnniss tikk Euroopss. Kolm prst plikvrisi Misfitsistä? Kikki Misfitsin pljt ovt huippu jätkiä, joidn knss nutin todll pljon plmisst. Jokisll on om tyylinsä j tpns plt. Milstäni olisi tylyä lk yksilöimään joitin pljist prhiksi, kun m tulmm kikki loistvsti ryhmänä toimn kukloss, skä sn ulkopuolll. Prs rullkikkoturnus? Prs rullkikkoturnus oli vrmnkin Mnnhimiss, Sksss lokkuuss 2012." Joukkuit Sksss oli yhtnsä 12. Misfits sijoittui lopult sitsmännksi, mutt plin kovtso yllätti Alxin. "Pojt olivt ihn ällikällä lyötyjä siitä, millä tsoll jotkut joukkuist plsivt. Kokolill hyvä turnus. Oltko in plnnut puolustjn? Ollssni vähän pidmpi muit ikäisiäni poiki, puolustjn pikk vikutti vlmntjn milstä juuri sopivlt plipiklt minull. Mutt kosk oln plnnut jo niin pitkään, niin i minun ol järkvää lk viht pikkni. Suurin os pljist joutuu plmn jossin vihss urns kummllkin pikll, skä puolustjn ttä hyökkääjänä. Its oln onnksi pysynyt puolustjn. Plinumrosi on 24, miksi juuri s j onko numrosi pysynyt smn vuosin vrrll? Vlmntjni ntoi minull numron 24, kun loitin yhdssä joukkuist. En juuri nyt muist missä niistä, mutt s on jäänyt j ollut in sm.

11 Stti hlu thdä sinust milmnljuisn suprtähdn, mitä miltä olt, jos sinull olisi fnj jok puolll milm? Ensinnäkin Stti on ivn mhtv tyyppi! Kikki s kov työ j uurstus, minkä Stti nt itsstään järjstässään j orgnisoidssn pljä j turnuksi muihin srjoihin, j viimisimpänä muihin mihin on ivn uskomttomn mhtv! Rullkikko on ivn liin lirvostttu j tuntmton lji jossin tpuksiss. Ihmistn kohtminn, jotk ivät ol koskn ikismmin kuulltkn rullkikost, on omll tvlln ivn hssu! Kikkin ikojn prs rullkikko muistosi? Minull on ivn liik hinoj muistoj rullkikost muistltvn, mutt mlit nyt titysti in muist. Omt mlit, skä kun näk jonkun hinon mlin syntyvän, i trvits ds oll niin hyvä mli, mutt s voi silti oll hino mli. A l x G r y n f n i k h u i h ä n n o l v n ku l t i n n l u o n n, m i s t ä y l l ä o l v ku v ki n k r t o o. M i s f i t s i n p l j i l l o n t p n p l l i l l ä to i s t n s ku s t n n u ks l l, m i kä A l x i n m i l s tä o n v i n h yv ä s i, s i l l ä p i kku j ä y n ä t s i l l o i n t ä l l ö i n p o i s t v t h yvi n tu rh n j ä n n i tyksn j strssi n p l j i n h r t i l t. M i s f i t s o s l l i s t u i m y ö s j o u l u ku u n l u s s p l t t u u n R n s k n t u r n u ks n, j o s s h p ä ä s i v ä t p l m n n s i m m ä i s t ä k r t r n sk l i st j ou kku tt v st n. Alxi n m i lstä r n sk l i sn r u l l ki ko n t s o o l i i v n f s t s t i n n. A l x s n o i v i v ä n s ä k i k n R n s k s s o p p i m n s m y ö s En g l n t i i n. A l x h l u s i M i s fi t s i n o p t t l v n p l m n, ku t n r n sk l i st, si llä s oli k i ki ll s i l m ä t v v ko k m u s, ku i n k ko v t s o to d l l i s u u d s s m u u l l u roop ss ru ll ki koss on k n. Idolisi? Ry Bourqu (kuvss), jok on tidoiltn, ldultn j ominisuuksiltn prs puolustj. Pltko pljon konsolipljä, jos niin mitä pljä plt? En ol mikään himoplj, mutt omistn kyllä xbox 360 kikkin NHL plinn. Missä nät itssi rullkikon suhtn viidn vuodn päästä? Viidn vuodn päästä toivon dlln plvni, oln silloin 33vuotis. Mutt mitä tul its ljiin, niin viidn vuodn päästä rullkikon ljin pitäisi oll jo Olympilisiss. Trvissi lukijoill? Kikill lukijoill hluisin vin sno: 'Kiitos jstnn tämän jutun lukmisn j jtkk rullkikon plmist.'" Kysymykst: Elin Kuivlinn Käännös: Elin Kuivlinn Kuvt: Jnni Andrjv, rkisto

12 Kysy Rullkikost, sintuntijt vstvt Rullkikon milmn sisältyy monnlisi sioit, jotk jäävät skrruttmn miltä. Siksi kokosimm joukon ljin sintuntijoit vstmn näihin kysymyksiin.tässä numross vstusvuoross olivt Ptri Krhu, Jri Slonimi skä Jyrki Rntl. Mikäli sinull on milssäsi kysymys, johon hlut vstuksn, lähtä s osoittsn: P t r i K r h u Mlivhti,Vuorln Vikot Onko SM-srjss j mjoukkuss kovin suurt ro, mlivhdin knnlt? - Kyllä mjoukkuplissä on vuhti nmmän j plin tso kovmpi. Ei voi silti sno ttä smsrjss olisi yhtään hlpomp plt inkn mliss. Kummss tykkäät plillissti plt nmmän SMsrjss vi mjoukkuss? - Mjoukkuplit on tottki in spsili -tphtumi joihin on hino päästä mukn. Mutt plminn on in mukv srjtsost riippumtt. Mitn ltudut nnn pliä kopiss? Onko sinull jotin rutiinj? - Pljon on rilisi rutiinj/ totuttuj tpoj joit tul thtyä. En syö kylläkään käärmkitto nnn pliä j imuroidkin voin koton trvittss plipäivinä. Kokonisuutn hkä vähän oln nmmän omiss oloissni nnn pliä kopiss. Onko SM-srjn vstustjisssi joku smmoinn, knn lukoss hluisit mnnä vihtoitioon juomn mhu? - Jok joukkust löytyy hyviä lukoji, mutt s on vn mukv j tk plistä milnkiintoisn. Mukn kun on jok vuosi mmttikikkoilijoitkin niin kyllä s hstv on.vikoiss i ol kuitnkn mhutrjoilu vn inostn vttä pulloiss, niin miluummin oln kntällä kuin vihdoss. Kikon s in pois mlist niin i siitä knnt nnlt ott strssiä. Kuink hyvin rullkikoss htii prhtyä vstustjn pljin tyypillissti tkmiin hrhutuksiin? Pystyykö niihin vrutumn nnlt? - SM-srjss lk oll mlko tuttuj vstustjt jotn jonkun vrrn os jo nnkoid mitä sim. läpijoiss vstustjt yrittävät. Shän s in hrmittki kun os odott mitä kvri yrittää j silti on kikko vrkoss. Mitä joukkutt vstn on mukvint plt j minkä tki? - Ei ol yksittäistä suosikkivstustj. Monn joukkun knss on ollut hyviä ottluit. Koovn knss on 2viimistä vuott oltu finliss j n ovt ollt hyvätsoisi pljä. Pp on ollut Vikoill in smmoinn tsinn kiistpukri j titysti pikllisvstus Dvilsiä vstn on pljon tuttuj vstss. Kun plin luss kokoonnutt mlill onko Vikoiss joku jok on in viimisnä tsmppmss sinu? - Pnttisn Tomi käy in viimisnä lyömässä kättä nnn plin lku. S on ollut sm jäällä j rullill viimist 10 vuott. J r i S l o n i mi Huoltj, Koov Rollrs Mikä si sinut innostumn rullkikkohuoltjn toimst? - Minut joi rullkikkoon hlu oppi uusi sioit. Liighuoltjksi päädyin kun jo vlitttvsti dsmnnyt Näätin lgndrinn x-gnrl Mngr Rimo "Npo" Nrlinn pyysi minut j Isäni toimintn mukn li n.10 vuott sittn.

13 Mitä rullkikkohuoltjn toimnkuvn kuuluu hrjoituksiss? Entä plissä? - Rullkikkohuoltjn toimnkuv on mlkin sm kuin jääkikkohuoltjll muutm poikkust lukuunottmtt, li trott luistimi i tän ljin priss trvi. Erovtko mjoukkuhuoltjn j SM-srjss olvn huoltjn thtävät jotnkin toisistn? - Mjoukku j Liighuoltjn thtävät ivät ro juurikn toisistn. Piniä poikkuksi löytyn. Muuttuiko Näätä Rollrsiss jokin muu kuin nimi, kun muutuitt Koov Rollrsiksi? - Näädän vihtuss Koovksi i muuttunut pljokn. Slkästi suurin si oli puittidn prntuminn.tustll häärii sm vnh Näätähnkinn porukk. Järjsttäänkö rullkikkohuoltjill jotin koulutust, niin kuin sim. jääkikkopuolll on? (Jos i, niin mistä stt kikn oppinn?) - Rullkikkohuoltjill i järjsttä minkäänlisi kurssj, li itsoppinit on suurin os mitä ljin priss on. Jääkikkotustst on suuri hyöty tultss rulln priin. J y r k i R n t l Vlmntj, Koov Rollrs Onko rullkikoll mkk Suomss? - Rullkikko on Hlsingistä lähtöisin, mutt jos vrsinist Mkk htn, niin sllinn voisi oll Kuopioss ti Tmprll. Molmmilt pikkkunnilt löytyy mnstyvää j osv rullkikkotoimint. Kysistn luidn rullkikkokulttuuri j ljitju on korkll tsoll. Myös Turuss j Somroll on thty nsiokkn pitkäjäntistä työtä rullkikon tn, mikä on vinyt lji Suomss tnpäin. Musti pistitä, missä hdottomsti pitäis oll kilpilullist j tvoittllist toimint on sim.vs, Lhti, Oulu, Jyväskylä. Kikki kupunkj, missä plloilukulttuuri on korkll tsoll j sitn voisi oltt, ttä kiinnostust ljiin löytyisi. Hlsinki trvitsisi hdottomsti myös uutt virikkllistä toimint j toimijoit, jott kupunkiin stisiin SM-liigjoukku.Trvitn hdottomsti. Onko ljill pitkät printt Suomss? - Lji on noin 20 vuott vnh Suomss. Moni 90-luvull toiminut sur i ol nää olmss. Smoin luonnollissti pljt j muut toimijt ovt monll pikkkunnll vihtunt. Silti lji i nää ol niin hnkilösidonninn kuin ikismmin, li tulvisuutt jtlln olln mnoss hyvään suuntn. Nuori, ikänsä rull plnnit plji, tul jtkoss ljin priin. Onko vlmntmisss ro rullkikon j jääkikon välillä? - Vlmntminn rullkikoss on lppoismp j vpmp. Rullkikko on tktiikkvpmp j nmmän pljin pli. Myös ksällä muutnkin ottn rnnommin j mnnään nmmän fiilis, kuin suunnittlupohjlt. Rullkikoss täytyy j s jtll jääkikko nmmän, minkä tki vlmntjn rooli i ol niin suuri kuin mitä jääkikoss on. Minkälisist pljist toimiv rullkikkokntällinn koostuu? Toimiv rullkikkokntällinn vtii nöyrän libron ti nkkurin, jok kikiss tilntiss läht om pää nsin milssä j on vlmis uhrutumn j vrmistmn. Ankkurin prin toisn puolustjn on oltv osv, hyökkäyksiä tukv j myös ls omn päähän plv pkki, jok toimii hyökkääjäprin tukn j linkkinä ns. toisn lton. Hyökkääjäpri puolustjin dssä voidn koot vpmmin.toisn hyökkääjistä kuitnkin pitäisi jks tull lskin päin, puolustjin tuksi. Muutn tärkää osmislu on kikon pitämisssä j kntän hhmottmisss. Osv hyökkääjä titää, milloin on syytä pusk j milloin hk tuk toisst ti kolmnnst llost. Kikkin pljin tulisi ost jrrutt... S on oltttu hlpomp. Tksti/Kysymykst: Jnni Andrjv, Hnn Pöntinn Kuvt: Hnn Pöntinn, Jnni Andrjv, Koov Rollrs

14 Joonksn plst Viim lhdssä oli Joons Kyyrösn fnihstttlu. Tässä numross lk Joonksn plst niminn osuus, joss Joons hstttl muit fnj. Ensimmäisksi Joons hlusi hsttll kihlttuns Niinn. Kosk kävit nsimmäisn krrn ktsomss rullkikko? -Kväällä 2010 Muisttko pliä? -En muist Mitkä ovt suosikkijoukkusi? -Phlmpi,Tp-Tm j Koov Rollrs Onko sinull suosikkiplji? -Tuukk Mäntylä, Jimi Plnto, Jori Lhträ j Ssu Hovi Kuink päädyit ktsomn rullkikko? -Sinä yllytit minut ktsomn. Oltko snut ystäviä rullkikkoilijoist? -Oln ystävystynyt monn Phlmmn pljn knss. Kuink mont rullkikkopliä olt nähnyt? -Ainkin 20 pliä. En muist trkk lukm. Oltko käynyt ktsomss rullkikko muill pikkkunnill? -En ol Jos sinun pitäisi koot All-Str kntällinn, niin ktä siihn kuuluisi? -Mliin Pyry Lhti. Puolustjiksi Antti Kovro j Tuukk Mäntylä. Hyökkääjiksi Jori Lhträ j Kim Strömbrg Hinoin rullkikkoon liittyvä muisto? -Phlmmn mstruus 2010 j s kun pääsin mstruuspoklin knss smn kuvn. Mikä on prs pli minkä olt nähnyt? Phlmpi - Tp-Tm. Lopputulos 12-5 Mitä muit ljj surt kuin rullkikko? -Jääkikko Hlutko lähttää trvisiä Finlin Hocky -vrkkolhdn lukijoill? -Tulk tmprlist ktsomn rullkikkopljä Hkmtsään, ttä sdn hlliin hyvä tunnlm j lji tunntummksi. Kysymykst: Antti Kngs Hstttlu: Joons Kyyrönn Kuvt: Mrko Liuksil, Anni Hyöppinn, Hnn Pöntinn

Rannavärava mägi MKD. Tornide väljak BEL RAEKOJA. Rataskaevu PLATS JPN NOR VABADUSE VÄLJAK. Paksu Margareeta ja Suuri rantaportti 15 Virun portit

Rannavärava mägi MKD. Tornide väljak BEL RAEKOJA. Rataskaevu PLATS JPN NOR VABADUSE VÄLJAK. Paksu Margareeta ja Suuri rantaportti 15 Virun portit Kpnkilom KEVADE RNU MNT UUS AIA I MALMI ISE LINDA GRANIID 2,1 7,5,4 VABRIKU TUSE STADTKARTE Kpngin krtt Kskst 0 50 100 200 300 400m VALGEVASE LKA 1 Blti Jm Cntrl Rilwy Sttion TOOMPUIESTEE Toomprk FALGI

Lisätiedot

Kesä ja kärpäset... Toimittajat: Niklas Ilkka Simo Kyllönen Kiitokset: Ketku & Koisola Riikka Mäkelä Pihlajakettu Sofia Tigerstedt Aleksi Tuokko

Kesä ja kärpäset... Toimittajat: Niklas Ilkka Simo Kyllönen Kiitokset: Ketku & Koisola Riikka Mäkelä Pihlajakettu Sofia Tigerstedt Aleksi Tuokko Sisällys: Pääkirjoitus 2 Projekti: Uompuisto 3 Tnssin huum 5 Tisle test: Uimstdion 7 Vijettuj totuuksi 9 Pihljkettu 10 Kesän hittielokuvt 11 Pojt festreill 13 Kyökin puolell 15 Tee-se-itse: Sunvst 17 Tisle

Lisätiedot

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä 1 2 Loppurportti 2007 2011 Vstv projektityöntekijä Heidi Pukkil Projektityöntekijä Nin Tikknen Johdnto Tiivistelmä Hllinto Rhoitus Ohjusryhmä Työnohjus Henkilöstö Yhteistyö- j verkostokumppnit Projektiin

Lisätiedot

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta.

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta. Uutt Kevääseen! Cprej, puseroit ym. Nopet vievät prht! Antti Lehtinen on vuoden KuumArt-titeilij. SIVU 10 KENKÄ S Sibeliuksenktu 10, Järvenpää (kävelyktu) Av. rkisin 10-17.30, pe j l 10-14 Keskiviikko13.5.2015

Lisätiedot

Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella

Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella Kljuttu H Ä T Ä L Ä O Y: N A S I A K A S L E H T I Kln hnkint on titolji Hätälän uusi fileointilinj tekee huippultu huippunopeudell Klstj-Eemeli kokee verkot kelillä kuin kelillä 1/11 Herkkukori odott

Lisätiedot

2 Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit. Tapahtuu Kulmilla. että kun sairaanhoitopiirin johtava lääkäri on halunnut huomauttaa yksityisen terveysaseman

2 Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit. Tapahtuu Kulmilla. että kun sairaanhoitopiirin johtava lääkäri on halunnut huomauttaa yksityisen terveysaseman 2 Oulunkyläinn Pohjoist sikaupungit 4.9.2010 Niin kauan kun on trv, i tul ds mittinksi, mitn trvyspalvlut plaavat ja mitä niistä joutuu maksamaan. Eräs äärikriittinn USA:ssa asunut ystävä totsi ohituslikkauksn

Lisätiedot

CadillacNEWS. Kesän tapahtumakatsaus Pimpmobile by Wisco Cadillac CdV 1971 Esittelyssä Cadillac Allanté

CadillacNEWS. Kesän tapahtumakatsaus Pimpmobile by Wisco Cadillac CdV 1971 Esittelyssä Cadillac Allanté Cdillc Club of Fild jäsejulkisu o 3/2012 CdillcNEWS Cdillc Club of Fild jäsejulkisu o 3/2012 Club of Fild Kesä tphtumktsus Pimpmobile by Wisco Cdillc CdV 1971 Esittelyssä Cdillc Allté Projekti Holley Projectio

Lisätiedot

ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! Osta takkasi ja savupiippusi SYTYTYSVALMIS. asiantuntijalta. TAKKAPAKETTI!

ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! Osta takkasi ja savupiippusi SYTYTYSVALMIS. asiantuntijalta. TAKKAPAKETTI! ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! ACES HIGH Ost tkksi j svupiippusi SYTYTYSVALMIS sintuntijlt. TAKKAPAKETTI! Kikki sennettun - Tulitikkuvlmist! Nyt myös joustv rhoitus, ktso lisää: - Concept - Design -

Lisätiedot

ERÄ. metriä. Liitäntäteho 1450 W. Imuteho 300 W. Portaaton tehonsäätö liukukytkimellä. Mukana 3-in-1-piensuulake kädensijan säilytystelineessä.

ERÄ. metriä. Liitäntäteho 1450 W. Imuteho 300 W. Portaaton tehonsäätö liukukytkimellä. Mukana 3-in-1-piensuulake kädensijan säilytystelineessä. Joka taloutn Orimattilassa, Tässä numrossa mm: Myrskylässä ja Pukkilassa.... s.4 21.1.2015 Jaklupainos n. 11 700 kpl... s.7 Orimattilan palvlujn, kaupan, osaamisn ja tapahtumin rikoislhti. SÄHKÖASENNUSTYÖT

Lisätiedot

1/2013 #10. Kajaus. Itä-Helsingin Klubitalon jäsenlehti. takanapäin j. taittumaan.

1/2013 #10. Kajaus. Itä-Helsingin Klubitalon jäsenlehti. takanapäin j. taittumaan. 1/2013 #10 Kjus Itä-Helsingin Klubitlon jäsenlehti n e d o u v ä e Pim l l o k l k i tknpäin j k l ä k l e s n e tlv tittumn. I S O U V A N A 2 K 1 U 0 2 M S U M O T R E K ILOISESTI ETEENPÄIN Tänne tulomtkll

Lisätiedot

Toimittanut Helmi ry:n Antologiatyöryhmä 2003

Toimittanut Helmi ry:n Antologiatyöryhmä 2003 A n t o l o g i a Toimittanut Hlmi ry:n Antologiatyöryhmä 2003 Taitto: Juha Porkola Puhtaaksikirjoitus: Linda Salvia Kansi: Laura & Jouni Tainio Kannn paino: Valopaino Oy Sisällysluttlo Silunhlmiä 20 vuotta!...

Lisätiedot

12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä.

12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä. KYMEn yrittäjät ry jäsenehti www.kynm.fi Pääkirjoitus: sko tuevisuuteen on vieä utuinen, mutt vhv 3 kymen KYMEN YRIÄJÄ RY:N JÄENLEHI 1/2014 Yrittäjä, äänestä E-veiss. 12 Luonnon hemss Mtkiuti inibe pitää

Lisätiedot

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013 Plveluksesssi Lehti Itäkeskuksen Apteekin sikkille 1/2013 Itäkeskuksen Apteekki & kevään prht jutut tt? m t t o s t e k ä lä Jäikö oo käinen kert rk ä K s ii L ri so ii v Pro lustmme s 6. e lv p lu e k

Lisätiedot

LÖYTYY KAUPPAKESKUS PASAATISTA

LÖYTYY KAUPPAKESKUS PASAATISTA oulu LÖYTYY KAUPPAKESKUS PASAATISTA Khden joulun ninen KAUPPAKESKUSPÄÄLLIKÖN JOULU KOTKALAISEN Rilln koti -bloggrin LAHJAVINKIT Nm! JOULUISIA RAAKARUOKA- RESEPTEJÄ Kikki joululhjt Pstist. Yli 100 ide!

Lisätiedot

Teemu Jokinen ja Panu Laaksonen

Teemu Jokinen ja Panu Laaksonen 14.3.2009 Ida Fram Tmu Jokinn ja Panu Laaksonn Prämihnkatu 11, 00150 Hlsinki Otto Fram, Hlga Fram, Frans Fram, IDAdvrtising Muuttuvan maailman mainostoimistolta Markkinointi on markkinointia, thtiin sitä

Lisätiedot

SALAINEN KIRJASTO. Harjoitusvihkon. Eija Lehtiniemi OPETTAJAN OHJEET. Erityisopetus

SALAINEN KIRJASTO. Harjoitusvihkon. Eija Lehtiniemi OPETTAJAN OHJEET. Erityisopetus E i j L e h t i n i e m i M e r v i Wä r e S L I N E N P I N E N H R J O I T U S V I H K O SLINEN KIRJSTO Hrjoitusvihkon Eij Lehtiniemi OPETTJN OHJEET Erityisopetus HRJOITUSVIHKON SISÄLTÖ Vlmiushrjoitukset

Lisätiedot

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014 Mik Hirvenslo Insinöörimtemtiikk B 4 Sisältö Rj-rvo j jtkuvuus....................................................... 5. Differentili- j integrlilskennn kehityksestä............................. 5. Relilukujen

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Keskiviikko 14.11.2012 klo 15.00-18.38 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino 1 24 Liite no Svukosken kunnnvirsto Järjestäytymissit 2 25 1 M-inesten ottmissuunnitelmn trkstmisest

Lisätiedot

Keskustasuunnitelma Kellokosken kylään

Keskustasuunnitelma Kellokosken kylään Keskustsuunnitelm Kellokosken kylään Dilomityö - TKK - Arkkitehtiossto - Arkkitehtuurin koulutusohjelm 3.12.2007 Tekijä: Eil Lhdenerä Vlvoj: Aij Stffns Dilomityön tiivistelmä Tekijä: Eil Lhdenerä Pääine:

Lisätiedot

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina Jlkpllokentältä kupnkäynnin kentälle Newbodyn trin Autmme kouluj j seuroj vrinkeruuss kisoj, hrjoitusleirejä j luokkretkiä vrten. Seurt sekä koululiset voivt nsit tuntuvsti rh tvoitteidens svuttmiseksi

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet Käyttöops 00 Tervetulo Onnittelut tämän Mio-litteen ostost. Lue tämä käyttöops huolellisesti, ennen kuin käytät Mio-nvigttori ensimmäistä kert. Säilytä tämä käyttöops tlless j käytä sitä ensisijisen ohjeen.

Lisätiedot

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten KAHVILARUNOT Kis Hlmk ron tiedätkö Amull kysyn mitä miet in viime yönä että pistä No miksi n sinut puuk et pistänyt ihmettele Ajttelin koon t Kerron olin liin että väsynyt että olisin Toivot, ensi yönä

Lisätiedot

Siemenluettelo 2012 SISÄLLYS

Siemenluettelo 2012 SISÄLLYS Siemenluettelo 2012 Mtiinen et lntlig kulturrvet ry Mtiinen ry on perustettu vuonn 1989. Yhdistys pyrkii säilyttämään vnhoj viljely- j koristeksvikntoj eli mtiisksvej sekä mtiiseläimiä eli lkuperäisiä

Lisätiedot

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN www.viirikirppis.fi Vr pöytä viikoksi ti khdeksi, vivtt tvrsi vihtuvt rhksi! Heltorsti voi klo11-16 Oivst oivllisi oivlluksi. SIVU 10. HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN Keskiviikko13.5.2015 3. vuosikert :o 18 Jkelu

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla. Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Reserviläisten fyysinen suorituskyky 2008

Reserviläisten fyysinen suorituskyky 2008 Reserviläisten fyysinen suorituskyky 2008 Reserviläisten fyysinen suorituskyky 2008 Jni Vr 1,6, Olli Ohrnkämmen 2, Tommi Vsnkri 3,8, Mtti Snttil 2, Mikel Fogelholm 4, Elin Kokkonen 1, Jn Suni 3, Hrri Pihljmäki

Lisätiedot

Gillespie A.: Foundations of Economics., 2011, luvut 6-8, 17, 21 ja 29. ISBN 978-0-19-958654-7. Oxford University Press.

Gillespie A.: Foundations of Economics., 2011, luvut 6-8, 17, 21 ja 29. ISBN 978-0-19-958654-7. Oxford University Press. Vltiotieteellinen tiedekunt Tloustieteen vlintkoe Arvosteluperusteet Kesä 0 Vlintkoekirjt Gillespie A.: Foundtions of Economics., 0, luvut 6-8, 7, j 9. ISBN 978-0-9-958654-7. Oxford University Press. sekä

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnnhllitus 6/2007 194 (- 252) KOKOUSAIKA Mnntin 2. huhtikuut 2007 klo 18.30-19.55 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

Musta. Raaja rikki Turussa? RUNKOSARJAN PÄÄTÖS TÄNÄÄN 10.3. KLO 18.30 VS. Kaikki katsomot * Lisätiedot s. 2 8

Musta. Raaja rikki Turussa? RUNKOSARJAN PÄÄTÖS TÄNÄÄN 10.3. KLO 18.30 VS. Kaikki katsomot * Lisätiedot s. 2 8 Musta nro 1 / 2011 Uusia pelaajasopimuksia kaudelle 2011-2012 s. 11 LIITE Kapteeni luottaa ensi kauteen s. 15 RUNKOSRJN PÄÄTÖS TÄNÄÄN 10.3. KLO 18.30 VS. Kaikki katsomot * Lisätiedot s. 2 8 * Raaja rikki

Lisätiedot

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa.

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa. Ilmoitus tämän ohjekirjn käyttäjille Tässä julkisuss käytetään vroj, vroituksi, huomutuksi j ilmoituksi (yhdessä knsinvälisen VAARA-symolin knss! ) kiinnittämään meknikon huomio erityisohjeisiin huolloist

Lisätiedot