Jotta rakentaminen ja sen ylläpitäminen onnistuu Junkohalli Oy:n voimin seuraavat 22 vuotta, esitämme että

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jotta rakentaminen ja sen ylläpitäminen onnistuu Junkohalli Oy:n voimin seuraavat 22 vuotta, esitämme että"

Transkriptio

1 1 Junkohlli Oy ESITYS KEI AREENA Titoktu Kmi p Kmin Kupunginhllitu Kupunginjohtj Tro Niinn ESITYS KEI AREENA Junkohlli Oy:llä on hlu j vlmiu rknt monitoimihlli (n.9470m²) vnhn Junkohllin tilll. Hllin kokonikutnnurvio huoltorknnukinn on (i.lv). Liittä 1 on lotu hllin tiloit, rhoituuunnitlm, käyttötrpit j tito Junkohlli Oy:tä. Junkohlli Oy:llä on voimolv vuokropimu Junkohllin m-lun. Jott rkntminn j n ylläpitäminn onnituu Junkohlli Oy:n voimin urvt 22 vuott, itämm ttä 1) Kmin Kupunki tk Junkohlli Oy:ll :n linn Kmin Sudun Ouupnkit. Lin-ik on 22 vuott, jot khtn nimmäinä vuotn mktn vin korkoj. Liittä 2 on lintrjou viidn (5) vuodn kiintällä viitkoroll (2,419%, ). Linn vkuudki Junkohlli Oy nt Kmin Kupungill rknnttvn hllin j huoltorknnukt. 2) Kmin Kupunki ot hllit vähintään 800 h vuoroj juniorijlkplloilijoill 155 pr tunti li yhtnä (lv 0%) pr vuoi välillä Tuntihint idotn linkutnnuindkiin. 3) Kmin Kupunki kunnot prkkilut fltoimll kä ympäröi hllin lun träidll kän 2013 ikn. Ko. töidn budjttikutnnurvio on Liittä 3 on idn kutnnurvio j fltointi mk n /m². Hllin tilu on thtävä viimitään käkuu 2013, jott dn vlmiiki mrrkuun 2013 lkuun mnnä. Kmiä Ari Vinionpää Toimitujohtj Junkohlli Oy - Titoktu Kmi - Y-tunnu: p

2 2 Liit 1 itä rknntn? Rknntn 120 x 76 m kokoinn uudn tkniikn nrgithok ylipinhlli. Hlli n. monitoimihlli, jo voidn urhilmin liäki järjtää tphtumi, konrttj j muj. Hllin kutnnurvio on (i.lv). Hlliin tul 100 x 60 m kokoinn tkonurmiknttä, jot ympäröi kki juokurt kä nljän rdn n. 120m pituinn juokuuor. Kntän virn tul ktomo 600 ktojll. Jlkplloknttä j juokurdt rittään uojvrkoill. Juokurtojn käyttäjinä ovt mm. kuntoilijt, rullluitlijt, pyörätuolikljt, yliurhilijt, koulut j trvyliikkujt. Liäki hllin ulkopuolll rknntn j prukorjtn rillinn huoltorknnu (n. 350m², pukukopit j muut tilt). Ko. tilt tul myö pääiäänkäynti hlliin. Rknnuik hllin olt on lo - lokkuu 2013 j muidn tilojn olt touko - yykuu Rknnttvi tiloj Ylipinhlli 120 x 76m Ktomo 600 pikk Juokurdt ( m²) Pukuhuonit 4-5 kpl Puhuonit 4-5 kpl WC-huonit 4-5 kpl Kokoutil Toimito Hnkilökunnn oilitil Vrto 2-3 kpl Kulunvlvont Kuuluttmo j itytkniikk Khvio + iääntuloul Liittä 4 info mhdollit hllit Junkohlli Oy - Titoktu Kmi - Y-tunnu: p

3 3 itä rknntn? All on kuvi mm. Imtrn hllit (115x75m), jok vlmitui mrrkuu Junkohlli Oy - Titoktu Kmi - Y-tunnu: p

4 4 Kuv 1 Pohjkuv AviportArnt, Imtr (115x75m, ylipinhlli 11/2012) Junkohlli Oy - Titoktu Kmi - Y-tunnu: p

5 5 HANKKEEN RAHOITUSUUNNITELA Pääomn trv Invtoinnit ALV 0% ALV 24% Yht. INVESTOINNIT YHTEENSÄ Rhoitu + Om rhoitu Avutukt Plloliitto, HtRick 0 + Avutukt ELY, liikuntpikk-vutu Oknti Kmin Kupungin linn tkuproviio 1% Vir rhoitu Alv vähnnykt RAHOITUS YHTEENSÄ KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI yyntikttrpn määrittly Tvoittulo (nnn vroj) on + / - 0 Lin poitot / linojn lyhnnykt Lin-ik, v 20 RAHOITUSTARVE Korko % 3,00 % + korot j muut rhoitukulut ku, kk KÄYTTÖKATETARVE Korot, kk KIINTEÄT KULUT Lyhnny, kk YYNTIKATETARVE Junkohlli Oy - Titoktu Kmi - Y-tunnu: p

6 6 yynnin j myyntikttn budjtointi 1100 tuntihint yynti, Kmin Kupunki Kmi 155 Jlkpllo yynti, muut Tornio Kminm Simo Trvol Lppi 155 yynti, tilvuokrt LAK 155 Jlkpllo Ykittäit käyttäjät yynti, ponorit yynti, khvio (ntto) yynti, tphtumt myyntituotot yynnin oikiurät 0 LIIKEVAIHTO int j trvikkt 1 muuttuvt plkt 1 muut muuttuvt kulut 1 YYNTIKATE Pääomn trv YYNTITUOTOT yynnin oikiurät 0 LIIKEVAIHTO YYNTIKATE Kiintät kulut: KÄYTTÖKATE * Korot j muut rhoitukulut RAHOITUSTULOS * Linojn lyhnnykt * Poitot 0 TOIINNALLINEN NETTOTULOS * uut tuotot / kulut 0 KOKONAISTULOS Virn pääomn / pnkkilinn trv on Khdn nimmäin vuodn ikn mktn pnkkilint vn korot. Suunnitlm on thty 3%:n linkoroll. Junkohlli Oy - Titoktu Kmi - Y-tunnu: p

7 7 ihin hlli voidn käyttää? Ktkä käyttävät? Agility Amrikklinn jlkpllo Bbll Bocci Frib Golf Jlkpllo Jouimmunt Juoku Kolmiloikk Kuntoilijt Kuntottu Kyykkä Kävly hocky Nivoimitlu Päpllo Ptnqu Pituuhyppy Pyörätuoliklu Slmpllo Trvyliikuntn Yliurhiluun. tkilu ditävät tphtumt Agility, kninväliiä kilpiluj Antiikkimut Autonäyttlyt Juhlt Kninvälit jlkplloturnukt (8-12 kpl / v) Krtuhrjoitukt Kirpputorit KliffLndi, koko prhn tivolitphtum Koirnäyttlyt Konrtit Koulujn päättäjäit LtnPäivät tlounäyttlyt Ototkmut ( kävijää pr vuoi) Vp-jn mut. Junkohlli Oy - Titoktu Kmi - Y-tunnu: p

8 8 Tito Junkohlli Oy:tä Junkohlli Oy on viidn kmiläin jlkpllourn (Kmin Into ry, Kmin Pllour ry, KPT- 85 ry, PS Kmi King ry j Vin Pllo Juniorit ry) mrrkuu 2008 prutm okyhtiö. Jokinn ok ijoitti 2000 j i 20%:n ouudn Junkohlli Oy:tä. rilppi Unitd ry on omitnut lähtin 20% Junkohlli Oy:n okknnt. Junkohlli Oy on vuokrnnut Kmin kupungilt Junkohllin (120 x 68 m) lkn. Junkohlliin nnttiin tmmikuun 2009 ikn hikk-/kumirouhtäyttinn tkonurmi. Liäki hlliin nnttiin käkuun 2009 ikn tkonurmi myö uudll 400 m2 kokoill pinpli- j titolull. Junkohlli Oy on myo vuokrnnut Kmin kupungilt Krihrn hikkkntän (City Sport Arn) lkn j thnyt kntäll n :n invtoinnin käkuu 2011 (tkonurmi 110 m x 68 m). Jungohlli Oy on invtoinut yhtnä khtn tkonurmiknttään toimintn ikn. Junkohlli Oy:n hllitukn puhnjohtj on Kimmo Artio (Kmin Into ry), vrpuhnjohtj rit Pulkkinn (KPT-85 ry) kä muut jänt Pkk Tuoml (Kmin Pllour ry), Antti Pnn (PS Kmi King ry) j Hnnl Kränn (rilppi Unitd ry). Okjkum Kmin Into ry 20% KPT-85 ry 20% Kmin Pllour ry 20% PS Kmi King ry 20% rilppi Unitd ry 20% Yhtiön toimitujohtjn on ollut lut lähtin Ari Vinionpää. Junkohlli Oy Titoktu Kmi Y-tunnu: p PS. iki FC-88 ry i ol ok Junkohlli Oy:ä? Junkohlli Oy:n prutmikokouk (11/2008) oli myö pikll FC-88 ry:n dutj. Kuitnkin urn dutj ilmoitti, ttä yhdity oli päättänyt jättävänä väliin okkuudn yhtiöä, kok hillä i ollut illoin vr :n ijoitukn. Toin krrn FC-88 ry:llä olii ollut myö mhdolliuu okkuutn Junkohlli Oy:n okkidn tkmää trjouk ( ), mutt 5%:n ouu yhtiötä j täydt okdut :n ijoitukll i nyt tälläkään krt kiinnotnut FC-88 ry:tä. Junkohlli Oy - Titoktu Kmi - Y-tunnu: p

Keski-Suomen Maanpuolustaja

Keski-Suomen Maanpuolustaja K-Suon Mnpuolutj www.rprt.f Käuu 2015 K-Suon rrvprn tdotulht 34. vuort Jää utuu npuolutujuhln 8.8.2015! Lton rro 7.-10.6.2015, vu 8. Kuv rro Krontdt. Huolt huttvt upt, vu 10. Ono tää upn? Aodn rtt Tdu

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

Tutkimus. Obaman tukipaketilla takaisin kasvuun

Tutkimus. Obaman tukipaketilla takaisin kasvuun Suhdat ja rahoitusmarkkinat rityistma Tutkimus 9 Lisätitoja: konomisti Pasi Kuoamäki, asikuoamaki@samoankkifi, Obaman tukiaktilla takaisin kasvuun Maailmaalous on vajonnut taaumaan, joka on ahimia sittn

Lisätiedot

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi F = O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi Toimintakertomus 1973 YLEISTALOUDELLINEN KATSAUS Maamme taloudellisen kehityksen merkittävimmät p iirteet olivat voimakas inflaatio,

Lisätiedot

SAAPUNUT. POH%j01S_qUoMIEN. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle. Kunnallisvalitus. Valituksen kohde:

SAAPUNUT. POH%j01S_qUoMIEN. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle. Kunnallisvalitus. Valituksen kohde: SAAPUNUT POH%j01S_qUoMIEN HALL int EIJ. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle Asia: Kunnallisvalitus Valituksen kohde: Kittilän kunnanhallituksen 9.6.2014 pitämän kokouksen pöytäkirjan 227 :n kohdalla tekemästä

Lisätiedot

Kuru-neuvoston, Kuru-seura ry:n ja Keihäslahden koulun rehtorin esitys "Ylöjärven kaupungin Keihäslahden koulun nimen muut ta mi nen

Kuru-neuvoston, Kuru-seura ry:n ja Keihäslahden koulun rehtorin esitys Ylöjärven kaupungin Keihäslahden koulun nimen muut ta mi nen Koulutuslautakunta 60 11.06.2013 Koulutuslautakunta 87 05.11.2013 Keihäslahden koulun nimen muuttaminen 366/40.400/2013 KOULTK 60 Kuru-neuvoston, Kuru-seura ry:n ja Keihäslahden koulun rehtorin esitys

Lisätiedot

ITIO. RAITII ]I UUSI PURJEIIIIUS lll AI.KAilUT. lssn 0356-5440 .{.{Å

ITIO. RAITII ]I UUSI PURJEIIIIUS lll AI.KAilUT. lssn 0356-5440 .{.{Å ITIO lssn 0356-5440 4 1986 RAITII ]I UUSI PURJEIIIIUS lll AI.KAilUT

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen 3-5 Kunnan perustehtävä ja visio 6-7 Strategiat. 8-12

Sisällysluettelo. Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen 3-5 Kunnan perustehtävä ja visio 6-7 Strategiat. 8-12 Jalajärvenkunta Talouarvio2010 Talouuunnitelma201-2012 Talouarvio 2010 Talouuunnitelma 2010-2012 2012 Kunnanvaltuuto 16.12.2009 Siällyluettelo Sivu Budjetin eipuhe, kunnanjohtaja Eko Juntunen 3-5 Kunnan

Lisätiedot

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten KAHVILARUNOT Kis Hlmk ron tiedätkö Amull kysyn mitä miet in viime yönä että pistä No miksi n sinut puuk et pistänyt ihmettele Ajttelin koon t Kerron olin liin että väsynyt että olisin Toivot, ensi yönä

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 7 Swap sopimuksista lisää

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 7 Swap sopimuksista lisää Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 7 Swap sopimuksista lisää 1. Pankki swapin välittäjänä Yleensä 2 eri-rahoitusalan yritystä eivät tee swap sopimusta keskenään vaan pankin tai yleensäkin

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

PANKKIVALTUUSTON KÄSITTELEMIÄ ASIOITA

PANKKIVALTUUSTON KÄSITTELEMIÄ ASIOITA 38 39 5. M uut saamiset R aham arkkinoiden vakauttam islainojen m äärä ei m uuttunut vuoden 1995 aikana. Säästöpankkien K eskus-o sake-pankin haltuunottoon ja riskikeskittym ien siirtoon sitoutui 1991

Lisätiedot

2 vs 1 OT. Kuljetus, pallonhallinta, syöttö, laukaus, pusku, ponnauttelu. Pelipaikka-koht aiset tehtävät. Kertausta. Ke hitt ymi sen seu rant a.

2 vs 1 OT. Kuljetus, pallonhallinta, syöttö, laukaus, pusku, ponnauttelu. Pelipaikka-koht aiset tehtävät. Kertausta. Ke hitt ymi sen seu rant a. Tito Tktiet Fyyiet PEP 05 KAUSISUUNNITELMA 2015 kk Mrrkuu Joulukuu Tmmikuu Helmikuu Mlikuu Huhtikuu Toukokuu äkuu Heinäkuu Elokuu Syykuu Lokkuu Mrrkuu Joulukuu Pllonhllint (pehmeä koketu j pomputtelu)

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle

Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle Kunnanhallitus 235 28.10.2013 Kunnanhallitus 264 11.11.2013 Valtuusto 83 18.11.2013 Kunnanhallitus 14 03.02.2014 Valtuusto 4 17.02.2014 Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle

Lisätiedot

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN www.viirikirppis.fi Vr pöytä viikoksi ti khdeksi, vivtt tvrsi vihtuvt rhksi! Heltorsti voi klo11-16 Oivst oivllisi oivlluksi. SIVU 10. HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN Keskiviikko13.5.2015 3. vuosikert :o 18 Jkelu

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030. Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030

Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030. Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030 Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030 Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030 Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 3/2011 Espoon kaupan palveluverkkoselvitys

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta Kunnanhallitus 213 01.06.2015 Valtuusto 27 11.06.2015 Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 190/10.03.02/2015 KHALL 213 Sivistysjohtaja

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista.

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista. Oy Kotojärvi Golf Ab TOI MITUSJOHTAJAN KATSAUS Kimmo Pennanen 27.7.2015 TOIMINTAVUOSI 2014 Taustaksi Olen aloittanut toimitusjohtajana helmikuussa 2015 enkä ole näin ollen osallistunut vuode n 2OL4 operaatioihin.

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO JALASJÄRVEN KUNTA.. OOOO OO Tilinpaatoskertomus 2014 Sisällysluettelo Liitetietojen sisällysluettelo 4 Kunnanjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 7-19 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 )

KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 ) KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 ) Kuntalaki vaatii, että kunta yhtiöittää sellaisen liiketoimintansa, joka toimii markkinoilla kilpailu-tilanteessa. Tällaista toimintaa Siikalatvan

Lisätiedot

FJT GUSTU ALOITETTIIN LOHJALTA KANSALLINEN GOLFVIIKKO. Paikallissäännöt Esko Eronen 24 vuotta golfia Lohjalla Huippugolfari aloitti prona

FJT GUSTU ALOITETTIIN LOHJALTA KANSALLINEN GOLFVIIKKO. Paikallissäännöt Esko Eronen 24 vuotta golfia Lohjalla Huippugolfari aloitti prona St. Laurence Golfin sidosryhmälehti 1/2015 GUSTU HILJAINEN, MUTTA AHKERA PUURTAJA Paikallissäännöt Esko Eronen 24 vuotta golfia Lohjalla Huippugolfari aloitti prona FJT ALOITETTIIN LOHJALTA KANSALLINEN

Lisätiedot