Säännöt 2 7. Regler Regler. Regler. Rules 26 31

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Säännöt 2 7. Regler 8 13. Regler. Regler. Rules 26 31"

Transkriptio

1 Säännöt 8 9 Rules

2 B tyhjä suositusruutu krtt rhmittri vesiruutu viinitrhruutu utio viinitrhruutu Sisällys C pelilut Viiniyhdistyksen suositus -ltt hintmerkkiä Ltikoit: punviiniltikko vlkoviiniltikko smppnjltikko roséviiniltikko vesiltikko Jokisell peljll: viinitillut toimintokolikko työläisnppul viinimestrinppul viininmistjisltt (8 krttpl) pnkki A C D A Jokinen pelj vlitsee peljvärinsä j litt yhden toimintokolikon lut kiertävälle rhmittrille :n kohdlle. Rhmittri kertoo, pljonko peljlle kertyy rh pelin ikn. Kun pelj tekee ostoj, hän siirtää nppulns mittrill tksepäin. B Peliludss on vlmis krtt pelmist vrten. Voit hlutesssi muunnell krtt: sekoit 8 krttpl j settele ne stunnisesti kuvpuoli ylöspäin niin, että peliludss olev krtt peittyy. Jokinen pelj vlitsee viinitil-ludn j sett: C toiminto-kolikon jokiseen kolmeen toimintoympyrään C C C sekoitetut viininmistjisltt pinoksi ludlle. Käteensä pelj ott päällimmäistä ltt, jotk hän voi ktso. Muut ltt pysyvät slss. Viinipörssin vrstot Viinipörssi Alkuvlmistelut E C omn väristä työläistä sekä viinimestri vrstons yläkertn. työläinen tulee käteen. C punviiniltikko j vesi ltikko vrstoons. D Järjestä Viinipörssi kuvn mukisesti (Viiniyhdistyksen suositus -ltt, hinnt j vrstot). E Arpok loittv pelj ensimmäiselle kierrokselle. Hänen oikell puolelln istuvst peljst lken j vstpäivään edeten, jokinen pelj sett vuorolln kädessään olevn työläisen mihin vin tyhjään viinitrhruutuun peliludn krtlle. Sitten peli lk myötäpäivään kiertäen j loittv pelj tekee ensimmäisen vuorons.

3 Olet ikiomn viinitilsi uusi uljs omistj. Nyt sinun täytyy pyörittää sen päivittäistä toimint: joht työntekijöitäsi, tehdä hyvää viiniä j myydä sitä tuottoissti pikllisess viinipörssissä. Mutt luett hllitsee kovll otteell pikllinen viini yhdistys, jok määrää isneksesi kohtlon he rkstvt vin voittji, j littvt lpun luukullesi ellet tee enemmän rh kuin kilpilijsi. Plkkus Viininteko Kupnkäynti Kun toiminto on tehty, se merkitään käytetyksi siirtämällä toiminto-kolikko pois toiminnon ympyrän päältä Peli kestää enintään kierrost. Jokisell kierroksell: peljt suorittvt yhden toiminnon vuorotellen plkten työntekijöitä, tuotten viiniä j kupten sitä Viinipörssissä, kunnes jokinen on suorittnut kikki toiminton hinnt Viinipörssissä päivittyvät Sitten kierros päättyy j uusi kierros lk. Pelin lopuss eniten rh tiennnut pelj voitt. Toimintojen suorittminen Jokisell kierroksell peljll on käytössään toiminto: plkkus, viininteko j kupnkäynti. Jokisen voi käyttää kierroksell vin kerrn. Aloittv pelj vlitsee j tekee yhden kolmest toiminnostn. Vuoro kulkee myötäpäivään j jokinen pelj tekee yhden toiminnon kerrlln, kunnes kikki ovt käyttäneet kolme toiminton. Plkkus Pelj voi toiminnon ikn plkt yhden kerrn työläisen TAI viinimestrin SEKÄ lojn TAI Herr Roséen vlitsemssn järjestyksessä. Peljn pitää pystyä mksmn plkkukseen liittyvä mksu, jok mksetn peljn vrstost pnkkiin. Huom: Toiminnot voidn tehdä missä järjestyksessä thns. Peljn on in vuorolln merkittävä yksi toiminto käytetyksi, vikk hän ei vuoroll tekisi mitään. Jos hän tekee niin viinintekotoiminnon kohdll, hän s korvuksen ott pnkist punviini- ti vesiltikon. Peljill on vrstossn työläisiä j viinimestreit, jotk ottvt peliludn viinitrhruudun hltuuns j tekevät siellä viiniä. Vrstost vsemmlt lskien pelj vlitsee ensimmäisen vpn olevn työläisen ti viinimestrin. Työläiset täytyy plkt ennen viinimestreit. Työläisen plkkus Pelj sett työläisen viinitrhruudulle, jok on tyhjä ti joll on jo yksi om työläi- Viinimestrin plkkus Pelj sett viinimestrin tyhjälle viinitrhruudulle. Mksu ensimmäisen plkkmiselle on vlkoviiniltikko, toiselle vlkoviiniltikko. Kolmnnen viinimestrin plkkminen on ilmist, mutt voidkseen tehdä sen peljll täytyy oll sillä hetkellä vrstossn vähintään ltikko jokist viiniltu sekä ltikko vettä. Kun pelj sijoitt ludlle kolmnnen viinimestrins, hän s viiniyhdistykseltä rhplkinton rh. Lojn plkkus Loj järjestää smppnjjuhli muuttkseen viiniyhdistyksen ntmi suosituksi, - j -lttoj. A. Pelj siirtää ti -ltn tyhjään suositusruutuun. B. Lisäksi hänen täytyy sett siirross tyhjäksi jääneeseen ruutuun jompi kumpi vstkkisist suositusltoist. Eli jos hän on ensin vlinnut -ltn, hänen tulee vlit jompi kumpi -ltoist j siirtää se tyhjäksi jääneeseen ruutuun. Herr Rosén plkkus Herr Rosé pystyy keinottelemn hintoj j ostoj pörssissä. Pelj voi muutt viinildun ti veden hintoj ylös ti ls pykälän verrn. Lisäksi pelj s myydä ti ost Viinipörssin vrstost mrkkinhintn ltikon jotin viiniä ti vettä. Jos pörssin vrsto on tyhjä, pelj voi Herr Rosén vull ost ltikon nyt poikkeuksellisesti nen. Kummsskin tpuksess mksu on punviiniltikko. Huom: Krtn ruuduss ei koskn voi oll enempää kuin smn peljn työläistä ti viinimestri. Huom viisinpelissä: Jos kikki ruudut on täytetty, pelj s plkkustoiminto tehdessään ott yhdestä viinitrhruudust pois pelistä toisen peljn viinimestrin j litt plktun työläisensä ti viinimestrins sen tillle. Muiden iemmin sdut plkinnot säilyvät. Suositukset muuttvt viinin j veden hintoj välittömästi: juuri nnettu -suositus nost hint yhden pykälän verrn, lskee. muut hint eivät muutu. Mksu plvelust on smppnjltikko. Pelj mks mksun: smppnj ltikko. -ltt tyhjään ruutuun. Sen ll olev hint lskee yhden pykälän. Sitten hänen täytyy vlit kump -ltt hän liikutt uuteen tyhjään ruutuun. Sen ll olev hint nousee yhden pykälän. Hän päättää ensin liikutt pnkist. Pelj voi päättää, keinotteleeko ensin hintoj vi ostko/myykö. Mksu plvelust on roséltikko. Pelj mks mksun: roséltikko. Hän muutt viini n/veden hintoj ylös ti ls pykälän verrn. Hän voi myös ost/myydä yhden ltikon. d Hän peruutt/etenee rhmittrill kupphinnn verrn. d 9 8 Pelj voi sett työläisen mihin vin ruutuun, jok on tyhjä ti joll on jo yksi hänen om työläisensä. Hän voi sett viinimestrin inostn tyhjään ruutuun. Mksut mkse tn in peljn vrstost pnkkiin

4 punviinin viinitrh utio viinitrh tienristeys vesiruutu rosén viinitrh smppnjn viinitrh Violetti pelj tekee viiniä littmll vrstostn vettä krtn khteen eri tienristeykseen. Työläiset j viinimestri tekevät viiniltikoit seurvnlisesti: vesi, smppnj, vlkoviiniä (viinimestrin tekeminä). Kksi työläistä utiotrhruuduss tekevät :n mitä thns viiniltu ti vettä pelj päättää tehdä rosén. Tämän jälkeen vesiltikko on käytetty j ne litetn pnkkiin. Huom, että hrmn peljn työläiset ti viinimestrit eivät tee viiniä violetin peljn vuoroll. Pelj ost vesiltikko. Hän ott ensin ltikot Viinipörssin vrstost... vlkoviinin viinitrh...j sett ne sitten omn vrstoons. Hän peruutt rhmittrill oston rvon verrn (tässä x=). Viininteko Työläiset j viinimestrit trvitsevt viininvlmistuksess vettä viinitrh ruudulleen. Pelj sett vesi ltikoit tienristeyksiin krtll. Silloin viiniä ti lisävettä tuottvt kikki ne neljä ruutu, jotk koskettvt vesiltikko j joill on peljn omi työläisiä ti viinimestreit. Muiden peljien työläiset ti viinimestrit eivät tuot mitään, vikk ne koskettisivt vesiltikko. Viinitrhruudun tuottmt vesi- j viiniltikot lunstetn pnkist j pelj sett ne sitten omn vrstoons. Sitten krtll olevt käytetyt vesiltikot siirretään pnkkiin. Viinitrhruudun tuottmt määrät: - ruutu joss on työläinen tuott ltikon viiniä ti vettä - ruutu joss on työläistä ti viinimestri tuott ltikko viiniä ti vettä Jokisen ruudun väri määrää, mitä viiniltu siellä tuotetn j vesiruudut tuottvt lisävettä. Keltiset utioituneet viinitrht ovt Kupnkäynti Pelj voi käydä kupp Viinipörssissä, joss hän voi toimintovuorolln joko ost TAI myydä: A) Ost yhdentyyppistä viiniä ti vettä. Kun pelj ost, hän ott Viinipörssin vrstost - ltikko j litt ne omn vrstoons. Kustnnus on senhetkinen mrkkinhint kerrottun ltikkojen määrällä. Pelj siirtyy yhteissummn verrn tksepäin rhmittrill. B) Myydä kikentyyppisiä viinejä/vettä. Myydessään pelj siirtää vrstostn ltikoit Viinipörssin vrstoon. Ltikoit voi myydä vikk viinipörssi täyttyisi silloin myydyt lisälti kot siirretään pnkkiin. Pelj lisää rhoihins myynnin rvon, jok on senhetkinen mrkkinhint kerrottun myytyjen ltikoiden lukumäärällä. Pelj myy ensin vesi- j roséltikko. Hän ensin ott ltikot omst vrstost... poikkeus ne eivät tuot mitään, jos niissä on vin työläinen, vn ne trvitsevt työläistä ti viinimestrin. Pelj s vlit jokisell kierroksell erikseen mitä viiniltu ti vettä utiotrhss tuotetn. Tuottomäärä on ltikko ljist riippumtt. Huom viinin teoss: Pelj voi jättää käyttämättä viinintekotoiminnon j s silloin ott pnkist yhden punviiniltikon ti vesiltikon. Pelj voi sett vesiltikoit -:een risteykseen, mutt vin ltikon risteystä kohti. Ruutu ei tuot kierroksess enempää kuin kerrn, vikk sen eri kulmiss olisi usempikin vesiltikoit. Peljn vesiltikot tuottvt viiniä/vettä vin hänen omille viinitrhoilleen. Pelj ei voi tehdä enempää viiniä/vettä kuin mhtuu hänen vrstoons (mksimi ), ylituotetut ltikot menevät hukkn. Jos pnkiss ei ole viini- ti vesiltikoit, tuotto jää smtt. Pelj ei voi käyttää tuottmns vettä smn tien, vn vst seurvll kierroksell. Huom: Jos mrkkinhint on, niin ostohint peljlle on. Mikäli jokin vrsto on tyhjä, ei pelj voi ost sieltä viiniltikoit ti vettä, eikä vrsto täyty ellei joku pelj myy sinne ltikoit. Pelj ei voi ost enempää ltikoit kuin mihin hänellä on vr ti kuin mhtuu hänen vrstoons (mksimi ). Huom: Jos mrkkinhint on, niin myyntihint peljlle on, pelj voi kuitenkin myydä ltikoitn tälläkin hint. Jokisess Pörssin vrstoss voi säilyttää enintään ltikko. Vihtoehtoinen pelisääntö: Jos peljt keskenään näin sopivt, he voivt kupnkäyntivuorolln tehdä kupp myös muiden peljien knss osten j myyden viiniä/vettä j neuvotellen hinnt. Päivitä hinnt Kun jokinen pelj on käyttänyt kikki toimintons, päivitetään hinnt Viinipörssissä seurvien kolmen viheen mukisess järjestyksessä: Viiniyhdistyksen mielipide: jos ruuduss on -ltt, sen ll olevn viinin ti veden hint nousee yhden pykälän. Jos ruuduss on -ltt, sen ll olevn viinin ti veden hint lskee yhden pykälän. Tyhjän ruudun ll olevn viinin ti veden hint ei muutu. Kuink hinnt voivt muuttu jokisen kolmen viheen ikn: Viinin/veden hinnt -lttojen ll nouse vt pykälän. Hinnt -lttojen ll ts lskevt pykälän. Tyhjän ruudun ll olev hint ei muutu. Se viini/vesi jonk vrsto on täynnä ( ltikko) lskee pykälän. Viini/vesi jonk vrsto on täysin tyhjä ( ltikko) nousee pykälän. Sen viinin/veden hint ei muutu, jonk vrsto ei ole tyhjä ti täynnä. Kikki pelj näyttävät kädestään vlitsemns ltn. Tässä esimerkissä rosé s pluss j yhden miinuksen, joten rosén hint nousee yhden pykälän ( pluss jost vähennetään miinus = plus). Punviini s miinust, joten sen hint lskee pykälää, mutt ei voi lske lle limmn pykälän. Muut hinnt eivät muutu....j sett ne sitten Viinipörssin vrstoon. Huom: veden vrsto täyttyy kun ltikko myydään sinne, joten toinen ltikko litetn pnkkiin. Hän etenee rhmittrill myynnin rvon verrn (tässä x+x=). Kysyntä & trjont: jos Viinipörssissä jonkin viinildun ti veden vrstoss on täydet ltikko, sen hint lskee yhden pykälän. Jos jokin vrsto on täysin tyhjä, sen hint nousee yhden pykälän. Muuten hint ei muutu. Viinimistjisiss pikllinen viinisintuntij rvostelee viinejä nten niille positiivisi ti negtiivisi rvioit, jotk vikuttvt mrkkinhintoihin. Jokinen pelj vlitsee kädestään toisen viinimistjis-lttns j peittää sen nyrkkiinsä. Sitten kikki peljt Kierros on päättynyt, kun viinimistjiset on pidetty j hinnt sen mukisesti muutettu (vihe ). Kikkien toimintokolikot plutetn omille toimintoympyröilleen j uusi Pelin päättyminen Peli päättyy sen kierroksen lopuss kun joko: A) peljt ovt pelnneet kädestään seitsemännen Viininmistjis-lttns, ti B) yksi ti usempi peljist on svuttnut ti ylittänyt luvun rhmittrill. yhtäikisesti pljstvt lttns. Plusst j miinukset lsketn yhteen jokisen viinildun kohdll j hintoj muutetn yhteissummn verrn ylös ti ls. Sitten jokinen pelj heittää käytetyn ltn pois pelistä j nost pkstn uuden ltn käteensä, niin kun kuin lttoj riittää. Huom: Viheet tehdään in tässä järjestyksessä, ne muuttvt hintoj kukin vuorolln, joten jokinen hint voi muuttu jop kert. Hintmuutos ei voi koskn viedä hint lemms kuin lin ti ylemmäs kuin. kierros voi lk. Uuden kierroksen loitt edellisen kierroksen loittneen vsemmll puolell istuv pelj. Kun peli päättyy, jokinen pelj myy vrstons tyhjäksi j lisää myydyistä ltikoist mrkkinhinnn mukisen tuoton rhoihins. Eniten rh tiennnut pelj voitt. Huom: Tstilnteiss voitt se pelj, jok hllitsee eniten viinitrhruutuj. Jos senkin jälkeen peli on tsn, voitt pelj joll on enemmän viinimestreit peliludll.

5 Thnk You: A speil thnk you to Arne Ekström nd Touko Thkokllio for ides nd extensive gme testing, nd to Tin Lne for support, feedk nd help with writing the rules. Thnk you to ll the people who plytested the gme giving vlule input nd to ll those who elieved in this projet: Ville Tponen, Mik Siivonen, Mikko & Ktriin Nykyri, Ami Inkeroi nen, Petri Torp, Timo Leipold, Jrmo Roiko-Jokel, Juh Ihlinen, Jere Jkkol, Klle Line, Krlo Lhtel, Mrkus Hotkinen, Terho Tirkkonen, Jni & Tero Moliis, Joel Ggnon & Mrtine, Tellervo Ekström, Tero Slom & Snezn Drgojevi, Sirkku & Tpni Slom, Kimmo Sorsmo, Antti Koskinen, Mihel & Rihrd Lee, Kristin & Toms Ahjoplo.... nd Mti Lne. Tosn Pul Lne, Aqu Gmes Printed t Pnd Gme Mnufturing

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980 2011, Mercury Mrine *8M0060980* 90-8M0060980 910 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView yksikön tekniset tiedot...2 Yleisktsus...2 Näppäimistön toiminnot...3 "X" pinike...3 Kuittuspinike...3

Lisätiedot

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas EsyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöops Sisältö 2 Tietoj EsyMP Multi PC Projection EsyMP Multi PC Projection -ohjelmiston ehdottmt kokoustyylit... 5 Kokousten pitäminen j useiden kuvien käyttö...5

Lisätiedot

http://www.math.helsinki.fi/solmu/

http://www.math.helsinki.fi/solmu/ 1/2000 2001 http://www.mth.helsinki.fi/solmu/ Solmu Solmu Solmu 1/2000 2001 Mtemtiikn litos PL 4 (Yliopistonktu 5) 00014 Helsingin yliopisto http://www.mth.helsinki.fi/solmu/ Päätoimittj Pekk Alestlo Toimitussihteerit

Lisätiedot

SALAINEN KIRJASTO. Harjoitusvihkon. Eija Lehtiniemi OPETTAJAN OHJEET. Erityisopetus

SALAINEN KIRJASTO. Harjoitusvihkon. Eija Lehtiniemi OPETTAJAN OHJEET. Erityisopetus E i j L e h t i n i e m i M e r v i Wä r e S L I N E N P I N E N H R J O I T U S V I H K O SLINEN KIRJSTO Hrjoitusvihkon Eij Lehtiniemi OPETTJN OHJEET Erityisopetus HRJOITUSVIHKON SISÄLTÖ Vlmiushrjoitukset

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Keskiviikko 14.11.2012 klo 15.00-18.38 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino 1 24 Liite no Svukosken kunnnvirsto Järjestäytymissit 2 25 1 M-inesten ottmissuunnitelmn trkstmisest

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet Käyttöops 00 Tervetulo Onnittelut tämän Mio-litteen ostost. Lue tämä käyttöops huolellisesti, ennen kuin käytät Mio-nvigttori ensimmäistä kert. Säilytä tämä käyttöops tlless j käytä sitä ensisijisen ohjeen.

Lisätiedot

Jarmo. Huhtala jarmohuhtala.com. Juhla lähestyy

Jarmo. Huhtala jarmohuhtala.com. Juhla lähestyy Sinun sill Sinun äänellä! Jrmo 18 Huhtl jrmohuhtl.com p. 040 178 0830 KAUPUNKILEHTI LAUANTAI 28.3.2015 N:O 23 WWW.UUSIROVANIEMI.FI VEERA VASARA Juhl lähestyy Ortodoksien 40 päivän psto päättyy pääsiäisenä

Lisätiedot

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta.

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta. Uutt Kevääseen! Cprej, puseroit ym. Nopet vievät prht! Antti Lehtinen on vuoden KuumArt-titeilij. SIVU 10 KENKÄ S Sibeliuksenktu 10, Järvenpää (kävelyktu) Av. rkisin 10-17.30, pe j l 10-14 Keskiviikko13.5.2015

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6920DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa.

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa. Ilmoitus tämän ohjekirjn käyttäjille Tässä julkisuss käytetään vroj, vroituksi, huomutuksi j ilmoituksi (yhdessä knsinvälisen VAARA-symolin knss! ) kiinnittämään meknikon huomio erityisohjeisiin huolloist

Lisätiedot

Power grid. Tavoite. Sisältö. Voimalakortit. Pelin suunnittelija: Friedemann Friese

Power grid. Tavoite. Sisältö. Voimalakortit. Pelin suunnittelija: Friedemann Friese Power grid Pelin suunnittelija: Friedemann Friese Tavoite Pelaajat edustavat yhtiöitä, jotka omistavat voimaloita ja tuottavat kaupungeille sähköä. Pelin aikana pelaajat tekevät tarjouksia voimaloista

Lisätiedot

Quick Start guide. In-Car Audio Visual Navigation. DE Deutsch 2. Italiano 106. EN English 28. NL Nederlands 132. ES Español 54.

Quick Start guide. In-Car Audio Visual Navigation. DE Deutsch 2. Italiano 106. EN English 28. NL Nederlands 132. ES Español 54. Quick Strt guide In-Cr Audio Visul Nvigtion DE Deutsch 2 IT Itlino 106 EN English 28 ES Espñol 54 FR Frnçis 80 NL Nederlnds 132 PT Português 158 FI Suomi 184 Tämän litteen turvlliseen käyttöön Kiitos kun

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J5910DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. 1 Pur VAROITUS HUOMAUTUS lite

Lisätiedot

Erä! Kellogg s MUROT. Coco pops, rice Krispies ja Frosties Great taste 375g pkt (2,67/kg) yks. 2,69-3,19 (7,17-8,51/kg) herkkunakki ja

Erä! Kellogg s MUROT. Coco pops, rice Krispies ja Frosties Great taste 375g pkt (2,67/kg) yks. 2,69-3,19 (7,17-8,51/kg) herkkunakki ja PALVELEMME M-pe 8.30-19 L 10-16 Su suljettu Insinöörinktu 38 Puh. 010 617 0100 Plveluksesssi myös nettipteekki www.pteekkiverkko.fi Hervnnn Snomt Ilmiö: Lämmitysjohtoj jätetään roikkumn pistorsioist Hervnt,

Lisätiedot

Kesä ja kärpäset... Toimittajat: Niklas Ilkka Simo Kyllönen Kiitokset: Ketku & Koisola Riikka Mäkelä Pihlajakettu Sofia Tigerstedt Aleksi Tuokko

Kesä ja kärpäset... Toimittajat: Niklas Ilkka Simo Kyllönen Kiitokset: Ketku & Koisola Riikka Mäkelä Pihlajakettu Sofia Tigerstedt Aleksi Tuokko Sisällys: Pääkirjoitus 2 Projekti: Uompuisto 3 Tnssin huum 5 Tisle test: Uimstdion 7 Vijettuj totuuksi 9 Pihljkettu 10 Kesän hittielokuvt 11 Pojt festreill 13 Kyökin puolell 15 Tee-se-itse: Sunvst 17 Tisle

Lisätiedot

Pelin materiaalit 1 pelilauta 12 rakennusmestaria (kolme jokaisella neljällä värillä)

Pelin materiaalit 1 pelilauta 12 rakennusmestaria (kolme jokaisella neljällä värillä) Pelin materiaalit 1 pelilauta 12 rakennusmestaria (kolme jokaisella neljällä värillä) 4 isoa työntekijää (1 jokaisella värillä) 28 pientä työntekijää(7 jokaisella värillä) 4 pientä harmaata työntekijää

Lisätiedot

Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella

Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella Kljuttu H Ä T Ä L Ä O Y: N A S I A K A S L E H T I Kln hnkint on titolji Hätälän uusi fileointilinj tekee huippultu huippunopeudell Klstj-Eemeli kokee verkot kelillä kuin kelillä 1/11 Herkkukori odott

Lisätiedot

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W /

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W / Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Gillespie A.: Foundations of Economics., 2011, luvut 6-8, 17, 21 ja 29. ISBN 978-0-19-958654-7. Oxford University Press.

Gillespie A.: Foundations of Economics., 2011, luvut 6-8, 17, 21 ja 29. ISBN 978-0-19-958654-7. Oxford University Press. Vltiotieteellinen tiedekunt Tloustieteen vlintkoe Arvosteluperusteet Kesä 0 Vlintkoekirjt Gillespie A.: Foundtions of Economics., 0, luvut 6-8, 7, j 9. ISBN 978-0-9-958654-7. Oxford University Press. sekä

Lisätiedot

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat PELIOHJE 1 (14) Pelaajat: 2-4 pelaajaa Ikäsuositus: 6+ SISÄLTÖ / PELIVÄLINEET 1 kääntyvä satataulu 100 lukukorttia (sis. luvut 1-100) 6 jokerikorttia 2 noppaa (sis.luvut 1-10) 30 pelimerkkiä PELI OPETTAA

Lisätiedot

1/2013 #10. Kajaus. Itä-Helsingin Klubitalon jäsenlehti. takanapäin j. taittumaan.

1/2013 #10. Kajaus. Itä-Helsingin Klubitalon jäsenlehti. takanapäin j. taittumaan. 1/2013 #10 Kjus Itä-Helsingin Klubitlon jäsenlehti n e d o u v ä e Pim l l o k l k i tknpäin j k l ä k l e s n e tlv tittumn. I S O U V A N A 2 K 1 U 0 2 M S U M O T R E K ILOISESTI ETEENPÄIN Tänne tulomtkll

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla. Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit 2.8 ES 200 Diesel -perävetolitemllit 0001. Tunnistustiedot Srjnumerot ovt vlmistjn viitteinä moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel moottorisi. Kun ott yhteyden Cummins

Lisätiedot

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA MAA0 0. Määrätyn integrlin käyttö eräiden pint-lojen lskemisess 0. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA Edellä on todettu, että f (x)dx nt x-kselin j suorien x =, x = sekä funktion

Lisätiedot

4 Taso- ja avaruuskäyrät

4 Taso- ja avaruuskäyrät P2-luentoj kevät 2008, Pekk Alestlo 4 Tso- j vruuskäyrät Tässä luvuss tutustutn tso- j vruuskäyriin, niiden krenpituuteen j krevuuteen. Konkreettisin sovelluksin trkstelln nnettu rt pitkin liikkuvn hiukksen

Lisätiedot

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero Tunnistustiedot Vetolitteen srjnumero j mllinumero Srjnumerot ovt vlmistjn vin moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel -tuotettsi. Kun ott yhteyttä Cummins MerCruiser Diesel

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet 3 1.1 Tietoj sikirjst... 3 Asentjn viiteops 1.1.1 Vroitusten

Lisätiedot

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014 Mik Hirvenslo Insinöörimtemtiikk B 4 Sisältö Rj-rvo j jtkuvuus....................................................... 5. Differentili- j integrlilskennn kehityksestä............................. 5. Relilukujen

Lisätiedot

Käyttöohje. Alkuvalmistelut. Ompelun perusteet. Hyötyompeleet. Kirjainmerkit/ koristeompeleet. Kirjonta. Kirjonnan muokkaus

Käyttöohje. Alkuvalmistelut. Ompelun perusteet. Hyötyompeleet. Kirjainmerkit/ koristeompeleet. Kirjonta. Kirjonnan muokkaus Alkuvlmistelut Ompelun perusteet Tietokoneistettu ompelu- j kirjontkone Käyttöohje Hyötyompeleet Kirjinmerkit/ koristeompeleet Kirjont Kirjonnn muokkus MY CUSTOM STITCH (OMAN PISTOKUVION SUUNNITTELU) Liite

Lisätiedot