TILASTOKATSAUS 4:2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILASTOKATSAUS 4:2015"

Transkriptio

1 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4: TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta 2 vuoden 212 loppuun mennessä henkilöllä eli 11,2 prosentilla. Kaupungin väkiluvun kasvu on ollut samassa ajassa henkilöä eli 18, prosenttia. Työikäisten, 2 64-vuotiaiden, lukumäärän lisäys oli tuona aikana henkilöä, 12,1 prosenttia. Vuoden 213 aikana työvoiman määrä kasvoi 1 3 henkilöllä. Myyrmäen ja Hakunilan suuralueilla työvoima väheni, muilla alueilla kasvoi, eniten Tikkurilassa. Naistyövoiman kasvu oli miestyövoiman kasvua suurempaa Kivistössä. Korsossa ja Hakunilassa naistyövoima väheni, mutta miestyövoima lisääntyi. Taulukko 1. Alue Työvoiman määrä v ja työvoiman sekä väkiluvun muutos vuoden 213 aikana Työvoima Muutos vuoden 213 aikana, henkilöä Työvoiman muutos Väestönmuutos henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä yhteensä yhteensä 2 64v Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila Tuntematon Vantaa Työvoiman suuruus riippuu alueen väestön, nimenomaan työikäisen väestön, määrän muutoksista. Vantaan suuralueilla työvoiman kasvu on ollut viime vuosina suurinta väestömäärältään eniten kasvaneella Aviapoliksen suuralueella. Myyrmäessä ja Hakunilassa työvoimaa oli nyt vähemmän kuin vuoden 2 lopussa. Kuva 1. Työvoiman määrän kokonaismuutos suuralueilla vuosina v Hakunila Korso Koivukylä Tikkurila Aviapolis Kivistö Myyrmäki työvoiman määrä

2 2 Myyrmäessä työvoiman määrä väheni aina vuoteen 2 saakka. Sen jälkeen se kolmen seuraavan vuoden ajan hieman kasvoi kääntyäkseen jälleen laskuun. Tikkurilassa työvoiman määrä väheni vuosina 23 2 ja Hakunilassa 22 2 ja jälleen vuodesta 29 lähtien. Korsossa työvoima on ollut kasvussa koko 2-luvun, mutta kasvu pysähtyi hetkeksi vuosina 28 ja 29. Kivistössä ja Aviapoliksessa kasvua on ollut koko 2-luvun. Koivukylässä vuosina 23 2 työvoiman määrä alueella väheni ja samoin vuonna 29. Työllisen työvoiman määrä riippuu väestönmuutoksen ohella kulloisestakin työllisyystilanteesta. 2-luvulla työllisen työvoiman määrä on kasvanut eniten Aviapoliksen suuralueella, yli 7 2 henkilöllä. Korsossa kasvua on ollut 1 68, Koivukylässä 9, Kivistössä 91 ja Tikkurilassa 3 henkilöä. Myyrmäessä työllisen työvoiman määrä on vähentynyt 3 6 henkilöllä ja Hakunilassakin 1 7 henkilöllä. Vuoden 214 lopussa työttömänä oli 1 24 vantaalaista (11 %) enemmän kuin vuotta aiemmin Vantaalla oli vuoden 214 lopussa työttömänä henkilöä. Työttömyysaste oli 11, prosenttia. Miehistä työttömänä oli 12, ja naisista 1,3 prosenttia. Työttömien määrä kasvoi vuoden 214 aikana 6 miehellä ja 731 naisella. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla, lukumääräisesti (+267) eniten Myyrmäessä, mutta suhteellisesti (19 %) eniten Kivistön suuralueella. Suhteellisesti pienin kasvu (6 %) oli Korson suuralueella. Työttömien naisten määrä kasvoi lukumääräisesti miehiä vähemmän vain Korson suuralueella, jossa myös kasvu oli suhteellisesti pienintä (4 %). Prosentuaalisesti eniten (37 %) työttömien naisten määrä kasvoi Kivistön suuralueella. Työttömyysaste oli hakunilalaisilla miehillä ja naisilla Vantaan korkein. Hakunilassa miesten työttömyys kuitenkin kasvoi vain alle 2 prosentilla vuoteen 213 verrattuna, kun suurin kasvu oli Aviapoliksen miehillä (16 %). Kuva 2. Työttömyysaste sukupuolen ja n mukaan Vantaalla , 2, työttömyysaste, 1,,, Ikäryhmittäin työttömyysaste vaihteli: pienimmillään työttömyysaste oli 2 24-vuotiailla naisilla ja 1 vuotta vanhemmilla miehillä. Suurimmillaan se oli 6-vuotiailla ja sitä vanhemmilla sukupuolesta riippumatta. Miehistä vain 3 34-vuotiailla työttömyys oli vähäisempää kuin naisilla. Suurimmat erot sukupuolten välillä olivat nuorimmissa ja 9-vuotiaiden ikäryhmissä. Miehillä työttömien osuus työvoimasta oli 3 44-vuotiailla pienempi kuin sitä nuoremmilla ja sitä vanhemmilla. Työttömyys oli 6 64-vuotiailla yli kaksi kertaa yleisempää kuin 3 34-vuotiailla. Naisilla tällaista vaihtelua ei ole nähtävissä; työttömien osuus n työvoimasta oli kutakuinkin samansuuruinen aina 9-vuotiaisiin saakka, ja selvästi suurempaa vasta 6 vuotta täyttäneillä. Myös suuralueittain työttömyysaste vaihtelee ikäryhmissä melkoisesti: Myyrmäessä miehillä korkein työttömyysaste oli alle 2-vuotiailla sekä 6 vuotta täyttäneillä ja alin 4 44-vuotiailla. Naisilla työttömyysaste on nuorimmissa ikäryhmissä korkein 2 29-vuotiailla, jonka jälkeen se pysyttelee samalla tasolla 6 64-vuotiaisiin saakka. Kivistössä 2 29-vuotiaiden miesten työttömyys oli yleisempää kuin sitä nuorempien ja vanhempien. Vasta vuoden jälkeen työttömyysaste alkoi kasvaa. Kivistön 2 9-vuotiailla naisilla työttömyysaste oli likimain samansuuruinen.

3 Aviapoliksen 3 49-vuotiaiden miesten työttömyys oli selvästi alempaa kuin muissa ikäryhmissä, samoin 6 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien. Alueen naisilla työttömyysaste oli -8 prosenttia aina 9-vuotiaisiin saakka. Tikkurilassa työttömyysaste oli suurin alle 2-vuotiailla, joista joka viides oli työttömänä vuoden 214 lopussa. Myös 2 24-vuotiaita työvoimaan kuuluvia miehiä oli paljon työttömänä. Tikkurilan naisilla työttömyys alkoi kasvaa vasta :den ikävuoden jälkeen vuotiaiden työttömyys oli Tikkurilassa sukupuolesta riippumatta liki samansuuruista. Koivukylässä miesten työttömyysaste oli alimmillaan 3 39-vuotiailla. 6 vuotta täyttäneistä, sekä miehistä että naisista oli lähes joka viides työvoimaan kuuluva työtön. Naisilla työttömyys vaihteli 6-1 prosentin välillä aina 6 ikävuoteen saakka. Korsossa työttömyys vaihteli 1 12 prosentin välillä 2 44-vuotiailla. Sitä nuoremmilla ja vuotta täyttäneillä sekä sitä vanhemmilla se oli suurempi. Työttömyysaste oli alimmillaan 4 44-vuotiailla. Korson naisilla työttömyysaste vaihteli samaan tapaan kuin miehilläkin. Nuoret olivat kuitenkin selvästi harvemmin työttömänä kuin nuoret. Hakunilassa Korson tapaan oli suhteellisesti vähiten työttömänä 4 44-vuotiaita, sekä miehiä että naisia. (Ks. liitekuvat 1-8) 3 Pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten Myyrmäessä ja Tikkurilassa ja suhteellisesti eniten Kivistössä ja Aviapoliksessa Pitkäaikaistyöttömien määrä väheni Vantaalla vuosituhannen taitteessa nopeammin kuin työttömyys yleensä ja määrä on vaihdellut yleisen työttömyystilanteen tahdissa. Vuoden 21 lopussa pidempään kuin vuoden työttömänä olleita oli 2 28 ja vuoden 214 lopussa Kasvua oli 71 henkilöä eli 24 prosenttia. Vuoden 213 aikana pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi lukumääräisesti eniten Tikkurilan ja Myyrmäen suuralueilla. Väestöltään pienimmissä, Kivistössä ja Aviapoliksessa, määrän lisäys oli suuralueista pienin. Suhteellisesti kasvu oli kuitenkin suurinta juuri näissä, Aviapoliksessa ja Kivistössä, ja pienintä Hakunilassa. Pitkäaikaistyöttömistä pidempään kuin kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä oli nyt suurempi kuin vuotta aiemmin kaikilla suuralueilla. Suurin kasvu oli Tikkurilassa. Myyrmäessä pidempään kuin kolme vuotta työttömänä olleiden määrä kasvoi eniten, Korsossa ja Hakunilassa vähiten. Taulukko 2. Työttömät ja pitkäaikaistyöttömät Vantaan suuralueilla vuosien 213 ja 214 lopussa S u u r a l u e Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila Työttömiä, lkm Pitkäaikaistyöttömät, lkm alle 4 v. lkm v. lkm v. lkm yli 2v työttömänä, lkm yli 3v työttömänä, lkm yli 4v työttömänä, lkm yli v työttömänä, lkm Työttömyysaste, % 1,4 11,4 6,4 7,3 7,3 8,4 9,2 1,2 11,4 12,8 1,4 11, 12, 13,6 -, % 11,9 12,6 7,8 8,2 7,9 8,9 1, 1,9 12,9 13,6 11,7 12, 13,8 13,9 -, % 9, 1,2 4,8 6,3 6,8 7,9 8,4 9,4 9,9 12, 9,1 9,4 11,2 13,3 Pitkäaikaistyöttömät, osuus työttömistä, % 26, 29,2 21,7 2,8 21, 23,8 2,3 29,2 2, 28,1 24,1 28,6 27,8 29,8 Alle 4-vuotiaiden osuus pitkäaikaistyöttömistä oli koko Vantaalla vuoden 212 lopussa alle 19 prosenttia. Vuoden 213 lopussa osuus oli vajaa 21 prosenttia ja vuonna 214 se oli lähes 24 prosenttia. Kivistössä heidän osuutensa työttömistä oli pienin ( %) ja Aviapoliksessa suurin (27 %). vuotta täyttäneitä pitkäaikaistyöttömiä oli kaikilla alueilla enemmistö (koko Vantaalla %). Aviapoliksessa vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä oli suuralueista pienin, reilu prosenttia ja Kivistössä se oli suurin, 71 prosenttia.

4 Pidempään kuin vuoden työttömänä olleiden määrä kasvaa melko tasaisesti (kuvio 3) iän karttuessa. Miehiä oli naisia enemmän kaikissa ikäryhmissä nuorinta ja vanhinta ä lukuun ottamatta. Kuva 3. Vähintään vuoden työttömänä olleiden lukumäärä sukupuolen mukaan eri ikäryhmissä pitkäaikaistyöttömiä Pitkäaikaistyöttömyys on kaikilla suuralueilla enemmän miesten kuin naisten vitsaus (kuva 4). Yli 6 prosenttia vantaalaisista pitkäaikaistyöttömistä oli miehiä. Suuralueilla pitkäaikaistyöttömien miesten osuus vaihteli Aviapoliksen :sta Korson 61 prosenttiin. Kuva 4. Vähintään vuoden työttömänä olleiden määrä sukupuolen mukaan suuralueilla pitkäaikaistyöttömiä Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila Työttömyysasteessa suurehkoja kaupunginosittaisia eroja Vuoden 211 lopussa työttömyysaste vaihteli kaupunginosittain kahden ja viidentoista prosentin välillä. Vuotta myöhemmin vaihteluväli oli kolmesta seitsemääntoista prosenttiin, vuonna 213 se oli vajaasta kahdesta vajaaseen kahteenkymmeneen ja vuonna 214 vajaasta viidestä yli kahdeksaantoista prosenttiin. Vuonna 214 työttömyysaste kohosi yli 1 prosentin kaikkiaan 19 kaupunginosassa. Vuotta aiemmin tällaisia kaupunginosia oli. Yli 1 prosentin työttömyysasteen kaupunginosat olivat pääosin isoja kerrostalovaltaisia alueita. Niistä kymmenessä asui yli asukasta ja vain kahdessa asukkaita oli vähemmän kuin 1. Alueista kaksi oli Hakunilassa, kolme Koivukylässä, neljä Korsossa, kolme Tikkurilassa, kaksi Aviapoliksessa ja viisi Myyrmäessä. Näissä kaupunginosassa Vantaan työttömistä asui 64 prosenttia ja työvoimasta näille alueille sijoittui 2 prosenttia. Alhaisen työttömyysasteen kaupunginosia (joissa työttömyysaste oli alle 6 prosenttia) oli kaikkiaan yhdeksän. Ne olivat kaikki asukasmäärältään pienehköjä pientaloalueita. Näistä kuudesta kaupunginosasta kaksi oli Hakunilan suuralueella, yksi Korsossa yksi Tikkurilassa, yksi Aviapoliksessa, yksi Kivistössä ja kolme Myyrmäessä. Työvoimasta näissä kaupunginosissa asui vajaa 6 prosenttia, mutta työttömistä vain alle 3 prosenttia.

5 Alhaisin työttömyysprosentti oli vuoden 214 lopulla Ojangossa (3,3 %) ja Sotungissa (4,9 %) ja korkein Länsimäessä, jossa se oli 18, prosenttia. Vuotta aiemmin, vuonna 213, alle kuuden prosentin työttömyys oli kaupunginosassa. Yli kymmenen prosentin työttömyys vaivasi tuolloin samoin kaupunginosaa. Kartta 1. Työttömyysaste Vantaan kaupunginosissa Vuoden 214 lopussa kymmenessä parhaimman työllisyyden (alimman työttömyysprosentin) kaupunginosassa (mukana kaikki kaupunginosat Lentokentän kaupunginosaa lukuun ottamatta) oli asukkaita eli 6,8 prosenttia vantaalaisista (vuonna 213 heitä oli 11 2 henkilöä eli, prosenttia vantaalaisista). Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna neljä kaupunginosaa oli vaihtunut näiden kymmenen alhaisimman työttömyysprosentin kaupunginosista. Vuoden 214 lopussa 1 vaikeimman työttömyyden kaupunginosissa asui 71 8 vantaalaista (34 prosenttia kaupungin asukkaista). Vuotta aiemmin heitä oli vain hieman enemmän, (3 prosenttia vantaalaisista). Työttömyysaste väheni vuoden 214 aikana kahdeksassa kaupunginosassa. Kaupunginosista kolme oli Myyrmäessä, kaksi Kivistössä, yksi Aviapoliksessa, yksi Korsossa ja yksi Hakunilassa. Kaikissa muissa kaupunginosissa työttömyysaste kohosi. Useimmiten muutos oli prosenttiyksikön tai par. Suurin kasvu oli,4 prosenttiyksikköä. Viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana työttömyysaste on alentunut neljässä kaupunginosassa, muissa lisääntynyt. Työttömyys väheni yleensä kaupunginosissa, joissa se oli jo aiemminkin suhteellisen alhainen. Työttömyysaste kasvoi kymmenessä kaupunginosassa vähintään neljällä prosenttiyksiköllä. Kaupunginosista neljä oli Myyrmäessä, yksi Kivistössä, yksi Aviapoliksessa, kaksi Tikkurilassa, yksi Koivukylässä ja yksi Hakunilassa. Korsossa niitä ei ollut lainkaan. Liitekartassa on esitetty työttömyysasteen muutos kaupunginosissa vuodesta 21 vuoteen 214.

6 6 Työttömyysasteen muutokset sukupuolen mukaan Miehillä työttömyys on selvästi naisia yleisempää. Koko Vantaalla ero sukupuolten välillä oli 2,4 prosenttiyksikköä vuonna 214. Ero pieneni vajaalla puolella prosenttiyksiköllä edelliseen vuoteen nähden. Kymmenessä (seitsemässä vuonna 213) kaupunginosassa naisten työttömyys oli suurempaa kuin miesten ja yhdessä se oli samansuuruinen. Alle kuuden prosentin työttömyysaste oli miehillä vain neljässä kaupunginosassa, mutta naisilla viidessätoista kaupunginosassa. Yli 1 prosentin työttömyysaste oli miehillä 27 kaupunginosassa, naisilla 19 kaupunginosassa. Miehillä korkein työttömyysaste (19,1 %) oli Havukoskella, naisilla se (18,2 %) oli Hakunilassa. Naisten työttömyysaste kasvoi 1,2 prosenttiyksiköllä vuoden 214 aikana koko kaupungin tasolla. Miehillä, joilla työttömyysaste oli naisia suurempi, kasvua oli,8 prosenttiyksikköä. Kun verrataan tilannetta viisi vuotta taaksepäin, vuoteen 21, on naisten työttömyysaste kasvanut miesten työttömyysastetta enemmän (taulukko 3). Miesten työttömyys on viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana kasvanut eniten Aviapoliksessa ja Kivistössä ja vähiten Tikkurilassa ja Hakunilassa. Naisilla työttömyys on lisääntynyt eniten Hakunilassa ja Myyrmäessä, vähiten Korsossa. Taulukko 3. Työttömyysaste suuralueilla sukupuolen mukaan vuosien lopussa Alue M i e h e t N a i s e t muutos muutos Myyrmäki 9,4 9,4 9,9 11,8 12,6 +3,2 6,7 7, 7,4 9, 1,2 +3, Kivistö 4,9,1 6, 7,8 8,2 +3,3 3,8 3,8 4, 4,8 6,3 +2, Aviapolis,,4 6,1 7,9 8,9 +3,4 4,8 4,1,1 6,8 7,9 +3,1 Tikkurila 8,9 7, 8,7 1, 1,9 +2, 6,2 6, 6,4 8,4 9,4 +3,2 Koivukylä 11,2 1,7 11,6 12,9 13,6 +2,4 8,7 8,4 8,8 9,9 12, +3,3 Korso 9,7 9,6 9, 11,7 12, +2,8 7,2 6,7 7, 9,1 9,4 +2,2 Hakunila 11,9 11,4 12, 13,8 13,9 +2, 8,7 9,2 1, 11,2 13,3 +4,6 Vantaa 9,9 9, 1, 11,8 12, +2,6 7,1 7, 7, 9, 1,3 +3,2 Koulutus pienentää työttömyysriskiä Vuoden 214 lopussa vantaalaisesta vuotta täyttäneestä väestöstä oli enintään perusasteen koulutus 32 prosentilla, keskiasteen tutkinto 37 prosentilla (joista vain yo-tutkinto 29 prosentilla) ja korkea-asteen tutkinto 3 prosentilla. Työttömistä 42 prosentilla ei ollut perusasteen jälkeistä tutkintoa, 38 prosentilla (joista 2 prosentilla vain yo-tutkinto) oli koulutusta keskiasteen verran, kun taas korkea-asteen koulutus työttömistä oli 21 prosentilla (taulukko 4). Taulukko 4. Työttömien osuus v täyttäneestä väestöstä koulutuksen ja sukupuolen mukaan Koulutus v väestö lkm työttömät lkm työttömänä % v väestö lkm työttömät lkm työttömänä % Yhteensä , , , ,6 (pl. yo-tutkinto) , ,6 Vain yo-tutkinto , ,1 Korkea-aste, josta , ,7 alin korkea-aste , , alempi korkeakouluaste , , ylempi korkeakouluaste , ,3 tutkijakoulutus , 9 28,

7 Työttömien profiili vaihteli sukupuolen mukaan: vain perusasteen koulutuksen saaneiden sekä pelkästään ylioppilastutkinnon suorittaneiden osuus ao. koulutuksen saaneista työttömistä oli Vantaalla kutakuinkin samansuuruinen niin miehillä kuin naisillakin. en koulutuksen hankkineista miehiä oli työttömistä 3 prosenttia ja naisia selvästi vähemmän, 28 prosenttia. tta enemmän koulutusta hankkineissa naisilla osuus oli suhteellisesti suurempi kuin miesten. Sukupuolten välisiä eroja selittää se, että ovat Vantaalla selvästi miehiä koulutetumpia: naisista korkeaasteen tutkinto on 33 prosentilla, miehillä 27 prosentilla ja keskiasteen tutkinto naisista 3 prosentilla ja miehistä 4 prosentilla. Kaikilla suuralueilla perusasteen ja keskiasteen (pl. yo-tutkinto) tutkinnon suorittaneiden osuus työttömistä oli suurempi kuin tämän koulutuksen saaneiden osuus alueen täyttäneistä. Pelkän yo-tutkinnon suorittaneiden osuus työttömistä sen sijaan oli alempi kuin heidän osuutensa vuotta täyttäneistä olisi edellyttänyt. tta enemmän koulutusta hankkineissa työttömiä oli yleensä vähemmän kuin tällaisen koulutuksen saaneiden osuus väestöstä oli. Joillain suuralueilla etenkin korkea-asteen koulutuksen saaneiden naisten työttömien osuus oli kuitenkin suurempi kuin heidän osuutensa saman koulutuksen hankkineista. Suuralueista Hakunilassa, jossa koulutustasokin oli Vantaan matalin, työttömyysaste oli sekä miehillä että naisilla useissa koulutusluokassa muita suuralueita suurempi (taulukko ). 7 Taulukko. vuotta täyttäneiden koulutus ja työttömien jakautuminen eri koulutusluokkiin (osuus kaikista työttömistä) sukupuolen ja suuralueen mukaan (M=, N=) suku- vain perusaste keskiaste (pl yo) vain yo-tutk. alin korkea alempi korkea ylempi korkea Suuralue/alue puoli % v % tyött % v % tyött % v % tyött % v % tyött % v % tyött % v % tyött Myyrmäki M 31,1 39, 28,1 32, 9,6 8,2 9,,8 11, 7, 11,3 7,1 N 31,1 42,7 2,4 26, 8,4 6, 13, 9, 12,3 8,1 9,7 7,7 Kivistö M 31, 37, 32, 38, 6,7 4,2 8,8 6,8 1,7 8,9 9,8 4,2 N 28, 34,8 2,6 19,6 7,3 7,2 14,1 12,3 13,6,2 1,9 1,9 Aviapolis M 2,1 34,6 29,3 29,4 9,8 6,4 7,8 7,9 14,1 12, 13,9 9,7 N 23, 3,8 23,6 27,3 8,4 7,3 11,, 18,6 13,3,3 1,8 Tikkurila M 3, 37,6 32,6 37, 1, 6, 8,7 7, 9,8 6,1 8,,3 N 3, 4,9 26,6 27,2 9,4 7,4 11,8 8,4 13, 9,4 9,2 6,7 Koivukylä M 3,6 42, 32,9 3, 7,7,9 7,9 6,9 9,,4 7, 4,2 N 34,2 42,3 28,4 29,7 8,2 6, 1,8 8,6 1,6 6,9 7,9 6,3 Korso M 33,8 4, 34,9 38,2 7,,4 9,8, 8,9 6, 6,8 4,9 N 33,2 4,8 28, 3,3 7,7 6,4 8,1 8,3 11, 6,4 8,1 7,9 Hakunila M 38, 43,9 32,4 34,2 7,2 6,6 8,3 6,1 7,6 4,6 6,4 4,6 N 36,4 43,9 28,2 28,2 7,3 6,3 11,1 6, 9, 7,7 7, 7, Vantaa M 33,1 41,3 31,4 34, 8,6 6,4 8,3 6, 9,8 6,2 8,8,4 N 31,8 42, 26,6 27,6 8,2 6,4 11,8 8,1 12,2 8,3 9,3 7, Vähiten koulutusta hankkineet joutuvat helpoimmin työttömäksi Työttömyyden ja koulutuksen määrän välinen riippuvuus heikkenee, kun työttömyys jatkuu riittävän pitkään. Yleisesti voidaan sanoa, että vähiten koulutusta saaneet joutuvat helpoimmin työttömiksi. Sukupuolten väliset erot ovat liitekuvissa 9 ja 1 ja suuralueittaiset erot liitekuvissa 2 3.

8 8 Kuvio 4. Työttömät työttömyyden keston ja koulutuksen mukaan v työttömyyden kesto 2v-3v 1v-2v ½v-1v alle ½v % 1 % 2 % 3 % 4 % % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Pitkäaikaistyöttömien ikärakenne vaihtelee suuralueittain Pidempään kuin vuoden työttömänä olleiden määrä oli sitä suurempi, mitä vanhemmasta stä oli kysymys. Huippunsa se saavutti sukupuolesta riippumatta 6 64-vuotiaiden ssä, jossa lähes kaksi kolmesta työttömästä oli pitkäaikaistyötön. Miehiä oli joka ssä naisia enemmän vanhinta ä lukuun ottamatta. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä kuvaa alueella esiintyvän työttömyyden vaikeutta: mitä suurempi on osuus, sitä hankalampaa on työttömyyden vähentäminen. Vantaan suuralueilla pitkäaikaistyöttömien ikärakenne vaihteli jonkin verran (liitekuvat 11 18). Myyrmäessä pidempään kuin vuoden työttömänä olleiden ikärakenteessa kiinnittyy huomio 3 34-vuotiaisiin, joita oli pitkäaikaistyöttömänä enemmän kuin heitä nuoremmassa ja vanhemmissa ikäryhmissä. Kivistössä pitkäaikaistyöttömien määrä oli niin pieni, ettei aluetta voida suoraan vertailla muihin alueisiin. Kuitenkin Kivistön pitkäaikaistyöttömistä ani harva oli alle 4- vuotias. Aviapoliksessa 4 49-vuotiaita työttömiä oli vähemmän kuin heitä nuoremmassa ssä ja Tikkurilassa 4 44-vuotiaita. Koivukylässä 6 vuoden ikä lisäsi huomattavasti pitkäaikaistyöttömyyden uhkaa. Korsossa taas 4 44 ja 9-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrä oli nuorempia ikäryhmiä pienempi. Hakunilassa myös 4 44-vuotiaita oli pidempään kuin vuoden työttömänä vähemmän kuin 3 39-vuotiaita. Pitkäaikaistyöttömyyden yleisyyttä voidaan kuvata katsomalla kuinka suuri on pidempään kuin vuoden työttömänä olleiden osuus alueen työvoimasta. Pitkäaikaistyöttömyys oli miehillä naisia yleisempää kaikissa ikäryhmissä vanhinta ä lukuun ottamatta. Pitkäaikaistyöttömien osuus alkoi kasvaa 4 ikävuoden jälkeen niin, että koko Vantaalla 6 64-vuotiaista työvoimaan kuuluvista miehistä yli 12 prosenttia oli vuoden 214 lopussa ollut pidempään kuin vuoden työttömänä. Naisilla osuus oli prosenttiyksikön pienempi (ks. liitekuvat 19 24). Suuralueittain erot vaihtelivat. Aviapoliksen ja Koivukylän suuralueilla lähes 16 prosenttia 6 64-vuotiaista työvoimaan kuuluvista naisista oli ollut työttömänä pidempään kuin vuoden, kun Myyrmäessä heitä oli vain 8 prosenttia. Aviapoliksen, Tikkurilan, Koivukylän ja Korson 6 64-vuotiaista työvoimaan kuuluvista naisista oli miehiä suurempi osuus pitkäaikaistyöttömiä. Lähde: Tilastokeskus, Vantaan osa-alueittaiset työttömyystilastot

9 9 Liitekuvat 1-6 Työttömyysaste n ja sukupuolen mukaan suuralueilla Myyrmäki 3 Kivistö Aviapolis 3 Tikkurila Koivukylä 3 Korso

10 Liitekuvat 7-8 Työttömyysaste n ja sukupuolen mukaan suuralueilla ja koko kaupungissa (jatkuu edelliseltä sivulta) 1 Hakunila Vantaa Liitekuva 9 Työttömät työttömyyden keston ja koulutuksen mukaan Vantaalla % 1 % 2 % 3 % 4 % % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Liitekuva 1 Työttömät työttömyyden keston ja koulutuksen mukaan Vantaalla % 1 % 2 % 3 % 4 % % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 %

11 Liitekuvat Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä n ja sukupuolen mukaan Vantaan suuralueilla Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso

12 Liitekuvat Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä n ja sukupuolen mukaan Vantaan suuralueilla (jatkuu edelliseltä sivulta) 12 Hakunila Vantaa Liitekuvat Pitkäaikaistyöttömien osuus työvoimasta iän ja sukupuolen mukaan suuralueilla ja koko Vantaalla Myyrmäki Aviapolis osuus työvoimasta, % 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, osuus työvoimasta, % 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Tikkurila Koivukylä osuus työvoimasta, % 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, osuus työvoimasta, % 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,,

13 Liitekuvat Pitkäaikaistyöttömien osuus työvoimasta iän ja sukupuolen mukaan suuralueilla ja koko Vantaalla (jatkuu edelliseltä sivulta) 13 Korso Hakunila osuus työvoimasta, % 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, osuus työvoimasta, % 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Liitekuva 2 26 Työttömät koulutusasteen ja työttömyyden keston mukaan Myyrmäki % 1 % 2 % 3 % 4 % % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Aviapolis % 1 % 2 % 3 % 4 % % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % 1 Kivistöstä ei ole esitetty kuvaa alueen pienen väestöpohjan vuoksi.

14 Liitekuva Työttömät koulutusasteen ja työttömyyden keston mukaan Tikkurila % 1 % 2 % 3 % 4 % % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Koivukylä % 1 % 2 % 3 % 4 % % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Korso % 1 % 2 % 3 % 4 % % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % 2 Kivistöstä ei ole esitetty kuvaa alueen pienen väestöpohjan vuoksi.

15 Liitekuva 3 Työttömät koulutusasteen ja työttömyyden keston mukaan Hakunila % 1 % 2 % 3 % 4 % % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Liitekartta Työttömyysasteen muutos Vantaan kaupunginosissa vuodesta 21 vuoteen 214. Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä ISBN Taloussuunnittelu/Tietopalvelu ISSN-L X Puh. (9) ISSN X (painettu) Sähköposti: ISSN (verkkojulkaisu) Vantaan kaupunki. Tietopalvelut B:2

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2014

Tilastokatsaus 2:2014 Tilastokatsaus 2:2014 Vantaa 1 17.1.2014 Tietopalvelu B2:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2012 (lähde: Verohallinnon Maksuunpanon Vantaan kuntatilasto vuosilta 2004 2012) Vuonna 2012 Vantaalla

Lisätiedot

Tilastokatsaus 1:2014

Tilastokatsaus 1:2014 Tilastokatsaus 1:2014 Vantaa 3.1.2014 Tietopalvelu B1:2014 1 Vähintään 65 vuotta täyttäneet Vantaalla Vuoden 2013 alussa 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia vantaalaisia oli 27 579 henkilöä. Heistä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN TILASTOJA 22 2012 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2011 Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain 31.12.2011 Työttömien lukumäärä Helsingin

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2015

TILASTOKATSAUS 6:2015 TILASTOKATSAUS 6:2015 6.10.2015 ULKOMAALAISTAUSTAISEN VÄESTÖN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA VANTAALLA VUONNA 2012 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan Suomessa asuvat henkilöt, jotka ovat joko

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2015

TILASTOKATSAUS 3:2015 TILASTOKATSAUS 3:2015 27.5.2015 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2013 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa kaupungeissa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2013

Tilastokatsaus 8:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 10.10.2013 Tietopalvelu B14:2013 Vanhojen osakeasuntojen kaupat ja hinnat Vantaalla vuosina 2003 2012 sekä alkuvuodesta 2013 Vuosien 2003 2012 aikana Vantaalla on tehty kaikkiaan

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö Vantaan kaupunki A 5 : 2008 Tilasto ja tutkimus VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö Koko kaupungin ennuste 2008-2040 Suuralueiden ennuste 2008-2018 A5:2008 ISBN 978-952-443-259-7 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2014

Tilastokatsaus 7:2014 Vantaa 20.5.2014 Tietopalvelu B8:2014 Vuoden 2012 tulotietoja Vantaalta, sen osa-alueilta, Helsingin seudulta ja maamme suurimmista kaupungeista Valtionveronalaiset keskitulot tulot Vantaalla ja muissa

Lisätiedot

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2009 42 Väestön koulutusrakenne Helsingissä Helsingin väestön koulutusrakenne 31.12.2007 Lisätietoja: Sanna Ranto, p: 310 36408

Lisätiedot

Tilastokatsaus 14:2014

Tilastokatsaus 14:2014 Vantaa 3.12.2014 Tietopalvelu B17:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2013 1 Vuonna 2013 Vantaalla oli kaikkiaan 172 980 tulonsaajaa eli useammalla kuin neljällä viidestä vantaalaisesta oli ansio-

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Kielitaito, tietotekniikan käyttö, ammattikirjallisuus ja koulutusmahdollisuudet Suomalaiset osaavat vieraita kieliä, käyttävät tietokonetta ja seuraavat ammattikirjallisuutta

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtion ylimmän johdon määrä ja rakenne Valtion työmarkkinalaitos Seija Korhonen Kesäkuu 2016 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

Muuttajien taloudellinen tausta

Muuttajien taloudellinen tausta VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C5: 24 Muuttajien taloudellinen tausta -tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-21 Hannu Kyttälä Saatteeksi Muuttoliikkeen mukanaan tuomista muutoksista

Lisätiedot

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008 -tilastot Kesäkuu 2008 Väestö ikäryhmittäin Aviapoliksen suuralueella ja koko Vantaalla 1.1.2008 ja ennuste 1.1.2018 100 90 väestöosuus, % 80 70 60 50 40 30 20 10 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat 25-64 -vuotiaat

Lisätiedot

Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-98

Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-98 Tilastokatsaus 21:4 Vantaan kaupunki Tilasto ja tutkimus 29.3.21 Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä, puh. 8392 2716 sähköposti: hannu.kyttala@vantaa.fi B6 : 21 ISSN 786-7832, ISSN 786-7476 Muuttajien taloudellinen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 3:2013

Tilastokatsaus 3:2013 Tilastokatsaus 3:2013 Vantaa 1 24.1.2013 Tietopalvelu B3:2013 Työpaikat Vantaalla ja sen osa-alueilla 31.12.2010 Työpaikat kasvoivat vuonna 2010 taas vajaalla 3 000 työpaikalla Vantaalla oli vuoden 2010

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2015

TILASTOKATSAUS 1:2015 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 1:2015 1 23.1.2015 VELKAANTUNEISUUS VANTAALLA JA MUISSA SUURISSA KAUPUNGEISSA SEKÄ HELSINGIN SEUDUN KEHYSKUNNISSA Vantaalaisista asuntokunnista 55 prosentilla oli velkaa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2010

Tilastokatsaus 11:2010 Tilastokatsaus 11:2010 1.11.2010 Tietopalvelu B14:2010 Työpaikat Vantaalla 31.12.2008 1 Työllisen työvoiman määrä oli Vantaalla vuoden 2008 lopussa 101 529 henkilöä. Työttömänä oli tuolloin 6 836 vantaalaista.

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 25 000 22 500 20 000 Ennuste 17 500 väestön määrä 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 1990 1992 1994 1996 1998

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2013

Tilastokatsaus 9:2013 Tilastokatsaus 9:2013 Vantaa 31.10.2013 Tietopalvelu B15:2013 1 Työpaikat ja työssäkäynti Vantaalla vuonna 2011 Työvoima ja työllisyys Vantaalla 31.12.2011 Vantaalla työllisen työvoiman määrä oli 101 348

Lisätiedot

Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 vuotiaat työttömät. Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 - vuotiaat työttömät kuukauden lopussa

Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 vuotiaat työttömät. Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 - vuotiaat työttömät kuukauden lopussa Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 vuotiaat työttömät 3000 Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 - vuotiaat työttömät kuukauden lopussa 2500 2294 2000 1500 1000 500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Tietoa akavalaisista Kainuussa

Tietoa akavalaisista Kainuussa Tietoa akavalaisista Kainuussa 7.5.05 Risto Kauppinen Tulevaisuusfoorumi Sotkamo Työttömät*, Kainuu 0 05, lkm. 0 05, Kainuu 0/ 05/ Perusaste 79-0 -5, Keskiaste 0 9 5,0 Alin korkea-aste 0 5 - -, Korkeasti

Lisätiedot

LAHDEN JA SUURIMPIEN KAUPUNKIEN TYÖTTÖMYYS 2015

LAHDEN JA SUURIMPIEN KAUPUNKIEN TYÖTTÖMYYS 2015 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 18.6.215 LAHDEN JA SUURIMPIEN KAUPUNKIEN TYÖTTÖMYYS 215 TYÖTTÖMÄT KTETUMPIA, PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT YHÄ NUOREMPIA Kansainvälinen lama nosti myös Lahden työttömyysasteen

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 25 000 22 500 20 000 Ennuste 19 016 väestön määrä 17 500 15 000 12 500 10 000 15 042 7 500 5 000 2 500 0 1991 1993 1995 1997

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2012

Väestön koulutusrakenne 2012 Koulutus 2013 Väestön rakenne 2012 Viime vuonna 35 39-vuotiaat koulutetuimpia Vuoden 2012 loppuun mennessä 3 107 062 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut tutkinnon lukiokoulutuksessa, ammatillisessa

Lisätiedot

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Mika Tuononen Suomalaisten koulutustaso on korkea vai onko näin sittenkään? Korkeakoulutuksen laajuudesta ja mahdollisesta ylimitoituksesta on keskusteltu

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2013

Tilastokatsaus 11:2013 Vantaa 16.12.2012 Tietopalvelu B17:2013 Sairastavuusindeksi 1 Vantaalla 2012 Sairastavuusindeksi isoissa kaupungeissa vuosina 2002 2012 Vantaalaisten sairastavuusindeksillä mitattu terveydentila on parempi

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Tilastokatsaus 10:2014

Tilastokatsaus 10:2014 Tilastokatsaus 10:2014 Vantaa 1 2.9.2014 Tietopalvelu B11:2014 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2012 lopulla yhteensä 8 854 vieraskielistä 1

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2013

Väestön koulutusrakenne 2013 Koulutus 2014 Väestön koulutusrakenne 2013 Nuoret naiset korkeasti koulutettuja, Uudellamaalla asuu koulutetuin väestö Vuoden 2013 loppuun mennessä 3 164 095 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

Urallaan johtajiksi edenneillä miehillä on

Urallaan johtajiksi edenneillä miehillä on Miesjohtajalla ura ja perhe, entä naisjohtajalla? Leena Kartovaara Vanhan sanonnan mukaan menestyvän miehen takana on nainen. Mitä sitten on menestyvän naisen takana. Vai onko mitään? Urallaan johtajiksi

Lisätiedot

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2010 5 Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäisten pääasiallisena toimeentulon lähteenä ovat ansiotulot. Kuitenkin pieni, mutta kasvava joukko työikäisiä

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS VÄESTÖ

LAUKAAN TILASTOKATSAUS VÄESTÖ LAUKAAN TILASTOKATSAUS VÄESTÖ 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 VÄESTÖN

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Koulutus 2015 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Vastavalmistuneiden työllistyminen jatkoi heikkenemistään Tilastokeskuksen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys huonontui myös vuonna 2013. Lukuun

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtion työmarkkinalaitos Veli-Matti Lehtonen Syyskuu 2013 2 Sisältö 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne... 3 2 Vanhuuseläköityminen

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 10 2006 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004 Helsingin kaupungin kuvapankki /Mika Lappalainen Verkkojulkaisu Leena Hietaniemi ISSN 1458-5707

Lisätiedot

Muuttajien taustatiedot 2005

Muuttajien taustatiedot 2005 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 1 2008:9 30.5.2008 Muuttajien taustatiedot 2005 Tilastokeskus julkaisi muuttajien taustatiedot vuodelta 2005 poikkeuksellisen myöhään eli huhtikuun lopussa 2008. Tampereelle muutti

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Koulutus 2012 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Suurin osa vastavalmistuneista työllistyi edellisvuotta paremmin vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan suurin osa vastavalmistuneista työllistyi paremmin

Lisätiedot

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 Työttömyysaste kohosi edelleen kaikilla Helsingin alueilla Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Miestentie C, ESPOO, Finland, tel. int+- ()-,

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisen tavoitteet 31.10.2012 Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisen tavoitteet 31.10.2012 Elise Virnes Läpäisyn tehostamisen tavoitteet 31.10.2012 Elise Virnes KOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISIA LINJAUKSIA Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelma 17.6.2011 Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016, KESU Nuorten

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9:00 Työnhakijat Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Keski-Suomessa

Lisätiedot

LINDORFFIN ASIAKKAIDEN HENKILÖKUVA VUOSINA 2001 JA 2010 Tutkimusraportti 25.5.2010

LINDORFFIN ASIAKKAIDEN HENKILÖKUVA VUOSINA 2001 JA 2010 Tutkimusraportti 25.5.2010 1/12 Perinnässä olevien suomalaisten henkilöprofiili 2001 ja 2010 KENELLÄ SUOMESSA ON MAKSUJEN KANSSA VAIKEUKSIA? 1. TUTKIMUS Lindorff Oy:n Tilastokeskukselta tilaaman tarkastelun tarkoituksena on selvittää,

Lisätiedot

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Marja Riihelä Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa

Lisätiedot

Matalasti koulutettujen osallistumisesta koulutukseen ja siihen vaikuttamisesta kansainvälinen ja kansallinen näkökulma

Matalasti koulutettujen osallistumisesta koulutukseen ja siihen vaikuttamisesta kansainvälinen ja kansallinen näkökulma Matalasti koulutettujen osallistumisesta koulutukseen ja siihen vaikuttamisesta kansainvälinen ja kansallinen näkökulma Ari Antikainen & Hanne Laukkanen Joensuun yliopisto email: ari.antikainen(at)joensuu.fi

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Koulutus Konsultit 2HPO 1 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2 Peruskoulun päättäneiden ja ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Valmistumisvuosi 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Lisätiedot

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2014

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2014 Koulutus 2015 Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2014 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä ennallaan Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä oli 1,27 miljoonaa vuonna

Lisätiedot

PIIRTEITÄ ESPOOLAISISTA SENIOREISTA

PIIRTEITÄ ESPOOLAISISTA SENIOREISTA PIIRTEITÄ ESPOOLAISISTA SENIOREISTA Tietoisku 1/2008 Sisällys Senioreiden määrä ja ikä Ikäihmisten asuminen Koulutustaso Tulot Kuva: Petri Lintunen Tiivistelmä Vuoden 2007 alussa espoolaisista joka kymmenes,

Lisätiedot

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki..2 Laatinut: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2 lopussa oli henkilöä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2010 B2:2010

Tilastokatsaus 2:2010 B2:2010 Tilastokatsaus 2:2010 B2:2010 11.2.2010 Vantaan kaupunki Tietopalvelu Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1998-2007 Työvoimaan kuuluvista tulomuuttajista

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2011

Väestönmuutokset 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 17.6.2012 Väestönmuutokset 2011 Suomen kahdeksanneksi suurimman kaupungin Lahden väkiluku oli vuoden 2011 lopussa 102 308. Vuodessa väestömäärä lisääntyi

Lisätiedot

Kun koulu jää kesken: tapahtumaketju tulevaisuuteen

Kun koulu jää kesken: tapahtumaketju tulevaisuuteen SOSTE 15.8.2013, Tulottomat ja toimettomat Kun koulu jää kesken: tapahtumaketju tulevaisuuteen jukka.ohtonen(at)sosiaalikehitys.com p. 045 8722 118 Aleksis Kiven katu 24 C 33200 Tampere 30-34 -vuotiaiden

Lisätiedot

Elinajanodotteen kehitys Helsingissä ja sen väestön osaryhmissä 1991 2005

Elinajanodotteen kehitys Helsingissä ja sen väestön osaryhmissä 1991 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuksia 2007 10 TAPANI VALKONEN, PEKKA MARTIKAINEN, TIMO M. KAUPPINEN, LASSE TARKIAINEN Elinajanodotteen kehitys Helsingissä ja sen väestön osaryhmissä 1991 2005 Verkossa

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS VÄESTÖ

LAUKAAN TILASTOKATSAUS VÄESTÖ LAUKAAN TILASTOKATSAUS SISÄLTÖ KEHITYS 1980-2013... 1 Kuntien välinen muuttoliike... 4 Luonnollinen väestönlisäys... 7 Siirtolaisuus... 8 RAKENNE... 9 ENNUSTE 2014-2040... 11 LLINEN HUOLTOSUHDE... 13 N

Lisätiedot

Korkeasti koulutettujen työllisyys

Korkeasti koulutettujen työllisyys Korkeasti koulutettujen työllisyys Heikki Taulu ekonomisti Akava Tulevaisuuden tekijät -seminaari Käsitteet selviksi Työikäinen väestö = kaikki Suomessa asuvat 1 74 -vuotiaat Työvoima = työikäiseen väestöön

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

Tilastokatsaus 10:2012

Tilastokatsaus 10:2012 Tilastokatsaus 1:212 Vantaa 1 14.11.212 Tietopalvelu B13:212 Tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 2 21 Työvoimaan kuuluvista tulomuuttajista yhdeksän kymmenestä oli työllisiä Vuoden 21

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 36 Timo Äikäs VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Helsingin kaupungin kuvapankki/mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-790-6

Lisätiedot

RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014

RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014 RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014 RAKENNUS- JA ASUNTOKANTA 1.1.2015 Tiedustelut Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Pertti Raami, Vantaan kaupungin aineistopankki Kansi

Lisätiedot

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015 Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015 Väestötilastot 2013 Väestötilastojen avulla seurataan Hyvinkään väestömäärän kehitystä ja väestörakennetta.

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TYÖVOIMA LAUKAASSA 1990-2011 9000 8000 7000 6000 5000

Lisätiedot

2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015

2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 71,5 prosenttia, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2015

Yliopistokoulutus 2015 Koulutus 26 Yliopistokoulutus 25 Yliopistotutkintojen määrät kasvoivat edellisvuodesta Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintojen määrät kasvoivat vuonna 25 edellisestä vuodesta

Lisätiedot

Äänestystutkimus. Syksy 2006

Äänestystutkimus. Syksy 2006 Äänestystutkimus Syksy Lokakuu Tilaukset: SAK puh. + SAK Äänestystutkimus syksy ÄÄNESTYSTUTKIMUS TNS Gallup Oy on tutkinut SAK:n toimeksiannosta äänestysikäisen väestön äänestysaikeita ja suhtautumista

Lisätiedot

VÄESTÖ JA ALUEKEHITYS

VÄESTÖ JA ALUEKEHITYS Osa 1 KAAKKOIS-PIRKANMAAN VÄESTÖ Marja Mönkkönen Pomoottori ry & Kaakkois-Pirkanmaan seutukunta 2008 Kuva: Leo Koppana 2005 VÄESTÖ JA ALUEKEHITYS Alueiden kehittämisen aluekehityksen tarkoituksena on hallita

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Maaliskuu 2014. Lähde: TEM, Työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Maaliskuu 2014. Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Maaliskuu. Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

Keitä ARA-vuokra-asunnoissa asuu

Keitä ARA-vuokra-asunnoissa asuu Keitä ARA-vuokra-asunnoissa asuu Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry:n (KOVA) seminaari 11.11.2015 Tuula Tiainen, ympäristöministeriö Näkökulmia ara-vuokra-asumiseen, 2014 - Innolink Research

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2010

Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2011 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin llisyysaste oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 71,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön.

Lisätiedot

Nuorisotakuun tulevaisuuspaja 14.-15.5.2014

Nuorisotakuun tulevaisuuspaja 14.-15.5.2014 Nuorisotakuun tulevaisuuspaja 14.-15.5.2014 Maahanmuuttajanuorten tilanne Pirkanmaalla selvityksen alustavia tuloksia Projektikoordinaattori Lilli Rasilainen Tampereen kaupungin ALMA Alueellisen maahanmuuton

Lisätiedot

2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä 71,3 prosenttia. Vuonna 2014 keskimääräinen työllisyysaste oli

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden lainankäyttö ja lainamäärät kasvussa

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden lainankäyttö ja lainamäärät kasvussa Tilastokatsaus Lisätietoja: 22.9.215 Anna Koski-Pirilä, puh. 2 634 1373 etunimi.sukunimi@kela.fi Korkeakoulututkinnon suorittaneiden lainankäyttö ja lainamäärät kasvussa Yhä useammalla korkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen läpäisemistä ja keskeyttämistä koskeva tutkimus

Toisen asteen koulutuksen läpäisemistä ja keskeyttämistä koskeva tutkimus Toisen asteen koulutuksen läpäisemistä ja keskeyttämistä koskeva tutkimus Simo Aho Tavoitteet 1) Kuinka yleistä (eri koulutusaloilla) on toisen asteen tutkintoon tähtäävien opintojen keskeyttäminen? Kuinka

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ICT-ALALLA KESKI-SUOMESSA 2006-2011

TYÖTTÖMYYS ICT-ALALLA KESKI-SUOMESSA 2006-2011 TYÖTTÖMYYS ICT-ALALLA KESKI-SUOMESSA 2006- Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen 2.8. Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto työttömien lkm % työttömistä ja lomautetuista Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

Nuori tasa-arvo Koulutuksesta ammattiin. Ritva Kaukonen 14.9.2011

Nuori tasa-arvo Koulutuksesta ammattiin. Ritva Kaukonen 14.9.2011 Nuori tasa-arvo Ritva Kaukonen Tarkastelun kohteena: Tutkinto vuonna 2004 peruskoulusta, lukiosta, toisen asteen ammatillisesta peruskoulutuksesta, ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta (maisteri tai

Lisätiedot

Korkeasti koulutetut työttömät. Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus

Korkeasti koulutetut työttömät. Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus Korkeasti koulutetut työttömät Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus Määritelmä ja lähdetiedot Korkeasti koulutetut = alempi korkeakouluaste, ylempi korkeakouluaste sekä tutkijakoulutusaste

Lisätiedot

Tilastoja Kaakkois-Suomen ulkomaalaistaustaisesta väestöstä ja työnhakijoista

Tilastoja Kaakkois-Suomen ulkomaalaistaustaisesta väestöstä ja työnhakijoista RAPORTTEJA 62 2013 Tilastoja Kaakkois-Suomen ulkomaalaistaustaisesta väestöstä ja työnhakijoista TARJA PAANANEN Tilastoja Kaakkois-Suomen ulkomaalaistaustaisesta väestöstä ja työnhakijoista TARJA PAANANEN

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus. Päivitetty 9.9.2014

Työvoiman saatavuus. Päivitetty 9.9.2014 Työvoiman saatavuus Päivitetty 9.9.214 Demografinen työvoimapula Helsingin seudulla vuosina 198-25 25 225 2 175 henkil löitä 15 125 1 75 5 Työvoimavaje = 15-24-vuotiaat - 55-64-vuotiaat 25 198 1983 1986

Lisätiedot

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Muuttoliike 213 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.215 Hyvinkään muuttoliiketilastot Muuttoliiketilastot kuvaavat henkilöiden muuttoja. Tilastoissa erotellaan Suomen aluerajojen ylittävät muutot eli

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 2014:28 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 Helsingissä mediaanitulo 26 300 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 32 800 euroa Pääomatuloja huomattavasti edellisvuotta vähemmän Veroja

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2010

Tilastokatsaus 8:2010 Tilastokatsaus 8:2010 Lisämateriaalia 7.9.2010 Tietopalvelu B11:2010 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2006 lopulla yhteensä 4 417 vieraskielistä

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.2.2014 klo 9.00 Pirkanmaan tilanne ennallaan Työttömien työnhakijoiden määrä oli lähes

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Vanhempien koulutus ja lastenhoitoon käytetty aika

Vanhempien koulutus ja lastenhoitoon käytetty aika Vanhempien koulutus ja lastenhoitoon käytetty aika Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos Helsinki, 15.5.214 Anneli Miettinen, Väestöntutkimuslaitos Lapsiperheiden ajankäyttö tutkimushanketta on rahoittanut

Lisätiedot

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Osaamista ohjaukseen koulutuspäivä 13.3.2015, Lahti Heikki Taulu ekonomisti Akava 25 20 15 10 5 0 Työttömyysaste Suomessa, Euroopassa ja

Lisätiedot