TILASTOKATSAUS 4:2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILASTOKATSAUS 4:2015"

Transkriptio

1 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4: TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta 2 vuoden 212 loppuun mennessä henkilöllä eli 11,2 prosentilla. Kaupungin väkiluvun kasvu on ollut samassa ajassa henkilöä eli 18, prosenttia. Työikäisten, 2 64-vuotiaiden, lukumäärän lisäys oli tuona aikana henkilöä, 12,1 prosenttia. Vuoden 213 aikana työvoiman määrä kasvoi 1 3 henkilöllä. Myyrmäen ja Hakunilan suuralueilla työvoima väheni, muilla alueilla kasvoi, eniten Tikkurilassa. Naistyövoiman kasvu oli miestyövoiman kasvua suurempaa Kivistössä. Korsossa ja Hakunilassa naistyövoima väheni, mutta miestyövoima lisääntyi. Taulukko 1. Alue Työvoiman määrä v ja työvoiman sekä väkiluvun muutos vuoden 213 aikana Työvoima Muutos vuoden 213 aikana, henkilöä Työvoiman muutos Väestönmuutos henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä yhteensä yhteensä 2 64v Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila Tuntematon Vantaa Työvoiman suuruus riippuu alueen väestön, nimenomaan työikäisen väestön, määrän muutoksista. Vantaan suuralueilla työvoiman kasvu on ollut viime vuosina suurinta väestömäärältään eniten kasvaneella Aviapoliksen suuralueella. Myyrmäessä ja Hakunilassa työvoimaa oli nyt vähemmän kuin vuoden 2 lopussa. Kuva 1. Työvoiman määrän kokonaismuutos suuralueilla vuosina v Hakunila Korso Koivukylä Tikkurila Aviapolis Kivistö Myyrmäki työvoiman määrä

2 2 Myyrmäessä työvoiman määrä väheni aina vuoteen 2 saakka. Sen jälkeen se kolmen seuraavan vuoden ajan hieman kasvoi kääntyäkseen jälleen laskuun. Tikkurilassa työvoiman määrä väheni vuosina 23 2 ja Hakunilassa 22 2 ja jälleen vuodesta 29 lähtien. Korsossa työvoima on ollut kasvussa koko 2-luvun, mutta kasvu pysähtyi hetkeksi vuosina 28 ja 29. Kivistössä ja Aviapoliksessa kasvua on ollut koko 2-luvun. Koivukylässä vuosina 23 2 työvoiman määrä alueella väheni ja samoin vuonna 29. Työllisen työvoiman määrä riippuu väestönmuutoksen ohella kulloisestakin työllisyystilanteesta. 2-luvulla työllisen työvoiman määrä on kasvanut eniten Aviapoliksen suuralueella, yli 7 2 henkilöllä. Korsossa kasvua on ollut 1 68, Koivukylässä 9, Kivistössä 91 ja Tikkurilassa 3 henkilöä. Myyrmäessä työllisen työvoiman määrä on vähentynyt 3 6 henkilöllä ja Hakunilassakin 1 7 henkilöllä. Vuoden 214 lopussa työttömänä oli 1 24 vantaalaista (11 %) enemmän kuin vuotta aiemmin Vantaalla oli vuoden 214 lopussa työttömänä henkilöä. Työttömyysaste oli 11, prosenttia. Miehistä työttömänä oli 12, ja naisista 1,3 prosenttia. Työttömien määrä kasvoi vuoden 214 aikana 6 miehellä ja 731 naisella. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla, lukumääräisesti (+267) eniten Myyrmäessä, mutta suhteellisesti (19 %) eniten Kivistön suuralueella. Suhteellisesti pienin kasvu (6 %) oli Korson suuralueella. Työttömien naisten määrä kasvoi lukumääräisesti miehiä vähemmän vain Korson suuralueella, jossa myös kasvu oli suhteellisesti pienintä (4 %). Prosentuaalisesti eniten (37 %) työttömien naisten määrä kasvoi Kivistön suuralueella. Työttömyysaste oli hakunilalaisilla miehillä ja naisilla Vantaan korkein. Hakunilassa miesten työttömyys kuitenkin kasvoi vain alle 2 prosentilla vuoteen 213 verrattuna, kun suurin kasvu oli Aviapoliksen miehillä (16 %). Kuva 2. Työttömyysaste sukupuolen ja n mukaan Vantaalla , 2, työttömyysaste, 1,,, Ikäryhmittäin työttömyysaste vaihteli: pienimmillään työttömyysaste oli 2 24-vuotiailla naisilla ja 1 vuotta vanhemmilla miehillä. Suurimmillaan se oli 6-vuotiailla ja sitä vanhemmilla sukupuolesta riippumatta. Miehistä vain 3 34-vuotiailla työttömyys oli vähäisempää kuin naisilla. Suurimmat erot sukupuolten välillä olivat nuorimmissa ja 9-vuotiaiden ikäryhmissä. Miehillä työttömien osuus työvoimasta oli 3 44-vuotiailla pienempi kuin sitä nuoremmilla ja sitä vanhemmilla. Työttömyys oli 6 64-vuotiailla yli kaksi kertaa yleisempää kuin 3 34-vuotiailla. Naisilla tällaista vaihtelua ei ole nähtävissä; työttömien osuus n työvoimasta oli kutakuinkin samansuuruinen aina 9-vuotiaisiin saakka, ja selvästi suurempaa vasta 6 vuotta täyttäneillä. Myös suuralueittain työttömyysaste vaihtelee ikäryhmissä melkoisesti: Myyrmäessä miehillä korkein työttömyysaste oli alle 2-vuotiailla sekä 6 vuotta täyttäneillä ja alin 4 44-vuotiailla. Naisilla työttömyysaste on nuorimmissa ikäryhmissä korkein 2 29-vuotiailla, jonka jälkeen se pysyttelee samalla tasolla 6 64-vuotiaisiin saakka. Kivistössä 2 29-vuotiaiden miesten työttömyys oli yleisempää kuin sitä nuorempien ja vanhempien. Vasta vuoden jälkeen työttömyysaste alkoi kasvaa. Kivistön 2 9-vuotiailla naisilla työttömyysaste oli likimain samansuuruinen.

3 Aviapoliksen 3 49-vuotiaiden miesten työttömyys oli selvästi alempaa kuin muissa ikäryhmissä, samoin 6 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien. Alueen naisilla työttömyysaste oli -8 prosenttia aina 9-vuotiaisiin saakka. Tikkurilassa työttömyysaste oli suurin alle 2-vuotiailla, joista joka viides oli työttömänä vuoden 214 lopussa. Myös 2 24-vuotiaita työvoimaan kuuluvia miehiä oli paljon työttömänä. Tikkurilan naisilla työttömyys alkoi kasvaa vasta :den ikävuoden jälkeen vuotiaiden työttömyys oli Tikkurilassa sukupuolesta riippumatta liki samansuuruista. Koivukylässä miesten työttömyysaste oli alimmillaan 3 39-vuotiailla. 6 vuotta täyttäneistä, sekä miehistä että naisista oli lähes joka viides työvoimaan kuuluva työtön. Naisilla työttömyys vaihteli 6-1 prosentin välillä aina 6 ikävuoteen saakka. Korsossa työttömyys vaihteli 1 12 prosentin välillä 2 44-vuotiailla. Sitä nuoremmilla ja vuotta täyttäneillä sekä sitä vanhemmilla se oli suurempi. Työttömyysaste oli alimmillaan 4 44-vuotiailla. Korson naisilla työttömyysaste vaihteli samaan tapaan kuin miehilläkin. Nuoret olivat kuitenkin selvästi harvemmin työttömänä kuin nuoret. Hakunilassa Korson tapaan oli suhteellisesti vähiten työttömänä 4 44-vuotiaita, sekä miehiä että naisia. (Ks. liitekuvat 1-8) 3 Pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten Myyrmäessä ja Tikkurilassa ja suhteellisesti eniten Kivistössä ja Aviapoliksessa Pitkäaikaistyöttömien määrä väheni Vantaalla vuosituhannen taitteessa nopeammin kuin työttömyys yleensä ja määrä on vaihdellut yleisen työttömyystilanteen tahdissa. Vuoden 21 lopussa pidempään kuin vuoden työttömänä olleita oli 2 28 ja vuoden 214 lopussa Kasvua oli 71 henkilöä eli 24 prosenttia. Vuoden 213 aikana pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi lukumääräisesti eniten Tikkurilan ja Myyrmäen suuralueilla. Väestöltään pienimmissä, Kivistössä ja Aviapoliksessa, määrän lisäys oli suuralueista pienin. Suhteellisesti kasvu oli kuitenkin suurinta juuri näissä, Aviapoliksessa ja Kivistössä, ja pienintä Hakunilassa. Pitkäaikaistyöttömistä pidempään kuin kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä oli nyt suurempi kuin vuotta aiemmin kaikilla suuralueilla. Suurin kasvu oli Tikkurilassa. Myyrmäessä pidempään kuin kolme vuotta työttömänä olleiden määrä kasvoi eniten, Korsossa ja Hakunilassa vähiten. Taulukko 2. Työttömät ja pitkäaikaistyöttömät Vantaan suuralueilla vuosien 213 ja 214 lopussa S u u r a l u e Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila Työttömiä, lkm Pitkäaikaistyöttömät, lkm alle 4 v. lkm v. lkm v. lkm yli 2v työttömänä, lkm yli 3v työttömänä, lkm yli 4v työttömänä, lkm yli v työttömänä, lkm Työttömyysaste, % 1,4 11,4 6,4 7,3 7,3 8,4 9,2 1,2 11,4 12,8 1,4 11, 12, 13,6 -, % 11,9 12,6 7,8 8,2 7,9 8,9 1, 1,9 12,9 13,6 11,7 12, 13,8 13,9 -, % 9, 1,2 4,8 6,3 6,8 7,9 8,4 9,4 9,9 12, 9,1 9,4 11,2 13,3 Pitkäaikaistyöttömät, osuus työttömistä, % 26, 29,2 21,7 2,8 21, 23,8 2,3 29,2 2, 28,1 24,1 28,6 27,8 29,8 Alle 4-vuotiaiden osuus pitkäaikaistyöttömistä oli koko Vantaalla vuoden 212 lopussa alle 19 prosenttia. Vuoden 213 lopussa osuus oli vajaa 21 prosenttia ja vuonna 214 se oli lähes 24 prosenttia. Kivistössä heidän osuutensa työttömistä oli pienin ( %) ja Aviapoliksessa suurin (27 %). vuotta täyttäneitä pitkäaikaistyöttömiä oli kaikilla alueilla enemmistö (koko Vantaalla %). Aviapoliksessa vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä oli suuralueista pienin, reilu prosenttia ja Kivistössä se oli suurin, 71 prosenttia.

4 Pidempään kuin vuoden työttömänä olleiden määrä kasvaa melko tasaisesti (kuvio 3) iän karttuessa. Miehiä oli naisia enemmän kaikissa ikäryhmissä nuorinta ja vanhinta ä lukuun ottamatta. Kuva 3. Vähintään vuoden työttömänä olleiden lukumäärä sukupuolen mukaan eri ikäryhmissä pitkäaikaistyöttömiä Pitkäaikaistyöttömyys on kaikilla suuralueilla enemmän miesten kuin naisten vitsaus (kuva 4). Yli 6 prosenttia vantaalaisista pitkäaikaistyöttömistä oli miehiä. Suuralueilla pitkäaikaistyöttömien miesten osuus vaihteli Aviapoliksen :sta Korson 61 prosenttiin. Kuva 4. Vähintään vuoden työttömänä olleiden määrä sukupuolen mukaan suuralueilla pitkäaikaistyöttömiä Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila Työttömyysasteessa suurehkoja kaupunginosittaisia eroja Vuoden 211 lopussa työttömyysaste vaihteli kaupunginosittain kahden ja viidentoista prosentin välillä. Vuotta myöhemmin vaihteluväli oli kolmesta seitsemääntoista prosenttiin, vuonna 213 se oli vajaasta kahdesta vajaaseen kahteenkymmeneen ja vuonna 214 vajaasta viidestä yli kahdeksaantoista prosenttiin. Vuonna 214 työttömyysaste kohosi yli 1 prosentin kaikkiaan 19 kaupunginosassa. Vuotta aiemmin tällaisia kaupunginosia oli. Yli 1 prosentin työttömyysasteen kaupunginosat olivat pääosin isoja kerrostalovaltaisia alueita. Niistä kymmenessä asui yli asukasta ja vain kahdessa asukkaita oli vähemmän kuin 1. Alueista kaksi oli Hakunilassa, kolme Koivukylässä, neljä Korsossa, kolme Tikkurilassa, kaksi Aviapoliksessa ja viisi Myyrmäessä. Näissä kaupunginosassa Vantaan työttömistä asui 64 prosenttia ja työvoimasta näille alueille sijoittui 2 prosenttia. Alhaisen työttömyysasteen kaupunginosia (joissa työttömyysaste oli alle 6 prosenttia) oli kaikkiaan yhdeksän. Ne olivat kaikki asukasmäärältään pienehköjä pientaloalueita. Näistä kuudesta kaupunginosasta kaksi oli Hakunilan suuralueella, yksi Korsossa yksi Tikkurilassa, yksi Aviapoliksessa, yksi Kivistössä ja kolme Myyrmäessä. Työvoimasta näissä kaupunginosissa asui vajaa 6 prosenttia, mutta työttömistä vain alle 3 prosenttia.

5 Alhaisin työttömyysprosentti oli vuoden 214 lopulla Ojangossa (3,3 %) ja Sotungissa (4,9 %) ja korkein Länsimäessä, jossa se oli 18, prosenttia. Vuotta aiemmin, vuonna 213, alle kuuden prosentin työttömyys oli kaupunginosassa. Yli kymmenen prosentin työttömyys vaivasi tuolloin samoin kaupunginosaa. Kartta 1. Työttömyysaste Vantaan kaupunginosissa Vuoden 214 lopussa kymmenessä parhaimman työllisyyden (alimman työttömyysprosentin) kaupunginosassa (mukana kaikki kaupunginosat Lentokentän kaupunginosaa lukuun ottamatta) oli asukkaita eli 6,8 prosenttia vantaalaisista (vuonna 213 heitä oli 11 2 henkilöä eli, prosenttia vantaalaisista). Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna neljä kaupunginosaa oli vaihtunut näiden kymmenen alhaisimman työttömyysprosentin kaupunginosista. Vuoden 214 lopussa 1 vaikeimman työttömyyden kaupunginosissa asui 71 8 vantaalaista (34 prosenttia kaupungin asukkaista). Vuotta aiemmin heitä oli vain hieman enemmän, (3 prosenttia vantaalaisista). Työttömyysaste väheni vuoden 214 aikana kahdeksassa kaupunginosassa. Kaupunginosista kolme oli Myyrmäessä, kaksi Kivistössä, yksi Aviapoliksessa, yksi Korsossa ja yksi Hakunilassa. Kaikissa muissa kaupunginosissa työttömyysaste kohosi. Useimmiten muutos oli prosenttiyksikön tai par. Suurin kasvu oli,4 prosenttiyksikköä. Viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana työttömyysaste on alentunut neljässä kaupunginosassa, muissa lisääntynyt. Työttömyys väheni yleensä kaupunginosissa, joissa se oli jo aiemminkin suhteellisen alhainen. Työttömyysaste kasvoi kymmenessä kaupunginosassa vähintään neljällä prosenttiyksiköllä. Kaupunginosista neljä oli Myyrmäessä, yksi Kivistössä, yksi Aviapoliksessa, kaksi Tikkurilassa, yksi Koivukylässä ja yksi Hakunilassa. Korsossa niitä ei ollut lainkaan. Liitekartassa on esitetty työttömyysasteen muutos kaupunginosissa vuodesta 21 vuoteen 214.

6 6 Työttömyysasteen muutokset sukupuolen mukaan Miehillä työttömyys on selvästi naisia yleisempää. Koko Vantaalla ero sukupuolten välillä oli 2,4 prosenttiyksikköä vuonna 214. Ero pieneni vajaalla puolella prosenttiyksiköllä edelliseen vuoteen nähden. Kymmenessä (seitsemässä vuonna 213) kaupunginosassa naisten työttömyys oli suurempaa kuin miesten ja yhdessä se oli samansuuruinen. Alle kuuden prosentin työttömyysaste oli miehillä vain neljässä kaupunginosassa, mutta naisilla viidessätoista kaupunginosassa. Yli 1 prosentin työttömyysaste oli miehillä 27 kaupunginosassa, naisilla 19 kaupunginosassa. Miehillä korkein työttömyysaste (19,1 %) oli Havukoskella, naisilla se (18,2 %) oli Hakunilassa. Naisten työttömyysaste kasvoi 1,2 prosenttiyksiköllä vuoden 214 aikana koko kaupungin tasolla. Miehillä, joilla työttömyysaste oli naisia suurempi, kasvua oli,8 prosenttiyksikköä. Kun verrataan tilannetta viisi vuotta taaksepäin, vuoteen 21, on naisten työttömyysaste kasvanut miesten työttömyysastetta enemmän (taulukko 3). Miesten työttömyys on viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana kasvanut eniten Aviapoliksessa ja Kivistössä ja vähiten Tikkurilassa ja Hakunilassa. Naisilla työttömyys on lisääntynyt eniten Hakunilassa ja Myyrmäessä, vähiten Korsossa. Taulukko 3. Työttömyysaste suuralueilla sukupuolen mukaan vuosien lopussa Alue M i e h e t N a i s e t muutos muutos Myyrmäki 9,4 9,4 9,9 11,8 12,6 +3,2 6,7 7, 7,4 9, 1,2 +3, Kivistö 4,9,1 6, 7,8 8,2 +3,3 3,8 3,8 4, 4,8 6,3 +2, Aviapolis,,4 6,1 7,9 8,9 +3,4 4,8 4,1,1 6,8 7,9 +3,1 Tikkurila 8,9 7, 8,7 1, 1,9 +2, 6,2 6, 6,4 8,4 9,4 +3,2 Koivukylä 11,2 1,7 11,6 12,9 13,6 +2,4 8,7 8,4 8,8 9,9 12, +3,3 Korso 9,7 9,6 9, 11,7 12, +2,8 7,2 6,7 7, 9,1 9,4 +2,2 Hakunila 11,9 11,4 12, 13,8 13,9 +2, 8,7 9,2 1, 11,2 13,3 +4,6 Vantaa 9,9 9, 1, 11,8 12, +2,6 7,1 7, 7, 9, 1,3 +3,2 Koulutus pienentää työttömyysriskiä Vuoden 214 lopussa vantaalaisesta vuotta täyttäneestä väestöstä oli enintään perusasteen koulutus 32 prosentilla, keskiasteen tutkinto 37 prosentilla (joista vain yo-tutkinto 29 prosentilla) ja korkea-asteen tutkinto 3 prosentilla. Työttömistä 42 prosentilla ei ollut perusasteen jälkeistä tutkintoa, 38 prosentilla (joista 2 prosentilla vain yo-tutkinto) oli koulutusta keskiasteen verran, kun taas korkea-asteen koulutus työttömistä oli 21 prosentilla (taulukko 4). Taulukko 4. Työttömien osuus v täyttäneestä väestöstä koulutuksen ja sukupuolen mukaan Koulutus v väestö lkm työttömät lkm työttömänä % v väestö lkm työttömät lkm työttömänä % Yhteensä , , , ,6 (pl. yo-tutkinto) , ,6 Vain yo-tutkinto , ,1 Korkea-aste, josta , ,7 alin korkea-aste , , alempi korkeakouluaste , , ylempi korkeakouluaste , ,3 tutkijakoulutus , 9 28,

7 Työttömien profiili vaihteli sukupuolen mukaan: vain perusasteen koulutuksen saaneiden sekä pelkästään ylioppilastutkinnon suorittaneiden osuus ao. koulutuksen saaneista työttömistä oli Vantaalla kutakuinkin samansuuruinen niin miehillä kuin naisillakin. en koulutuksen hankkineista miehiä oli työttömistä 3 prosenttia ja naisia selvästi vähemmän, 28 prosenttia. tta enemmän koulutusta hankkineissa naisilla osuus oli suhteellisesti suurempi kuin miesten. Sukupuolten välisiä eroja selittää se, että ovat Vantaalla selvästi miehiä koulutetumpia: naisista korkeaasteen tutkinto on 33 prosentilla, miehillä 27 prosentilla ja keskiasteen tutkinto naisista 3 prosentilla ja miehistä 4 prosentilla. Kaikilla suuralueilla perusasteen ja keskiasteen (pl. yo-tutkinto) tutkinnon suorittaneiden osuus työttömistä oli suurempi kuin tämän koulutuksen saaneiden osuus alueen täyttäneistä. Pelkän yo-tutkinnon suorittaneiden osuus työttömistä sen sijaan oli alempi kuin heidän osuutensa vuotta täyttäneistä olisi edellyttänyt. tta enemmän koulutusta hankkineissa työttömiä oli yleensä vähemmän kuin tällaisen koulutuksen saaneiden osuus väestöstä oli. Joillain suuralueilla etenkin korkea-asteen koulutuksen saaneiden naisten työttömien osuus oli kuitenkin suurempi kuin heidän osuutensa saman koulutuksen hankkineista. Suuralueista Hakunilassa, jossa koulutustasokin oli Vantaan matalin, työttömyysaste oli sekä miehillä että naisilla useissa koulutusluokassa muita suuralueita suurempi (taulukko ). 7 Taulukko. vuotta täyttäneiden koulutus ja työttömien jakautuminen eri koulutusluokkiin (osuus kaikista työttömistä) sukupuolen ja suuralueen mukaan (M=, N=) suku- vain perusaste keskiaste (pl yo) vain yo-tutk. alin korkea alempi korkea ylempi korkea Suuralue/alue puoli % v % tyött % v % tyött % v % tyött % v % tyött % v % tyött % v % tyött Myyrmäki M 31,1 39, 28,1 32, 9,6 8,2 9,,8 11, 7, 11,3 7,1 N 31,1 42,7 2,4 26, 8,4 6, 13, 9, 12,3 8,1 9,7 7,7 Kivistö M 31, 37, 32, 38, 6,7 4,2 8,8 6,8 1,7 8,9 9,8 4,2 N 28, 34,8 2,6 19,6 7,3 7,2 14,1 12,3 13,6,2 1,9 1,9 Aviapolis M 2,1 34,6 29,3 29,4 9,8 6,4 7,8 7,9 14,1 12, 13,9 9,7 N 23, 3,8 23,6 27,3 8,4 7,3 11,, 18,6 13,3,3 1,8 Tikkurila M 3, 37,6 32,6 37, 1, 6, 8,7 7, 9,8 6,1 8,,3 N 3, 4,9 26,6 27,2 9,4 7,4 11,8 8,4 13, 9,4 9,2 6,7 Koivukylä M 3,6 42, 32,9 3, 7,7,9 7,9 6,9 9,,4 7, 4,2 N 34,2 42,3 28,4 29,7 8,2 6, 1,8 8,6 1,6 6,9 7,9 6,3 Korso M 33,8 4, 34,9 38,2 7,,4 9,8, 8,9 6, 6,8 4,9 N 33,2 4,8 28, 3,3 7,7 6,4 8,1 8,3 11, 6,4 8,1 7,9 Hakunila M 38, 43,9 32,4 34,2 7,2 6,6 8,3 6,1 7,6 4,6 6,4 4,6 N 36,4 43,9 28,2 28,2 7,3 6,3 11,1 6, 9, 7,7 7, 7, Vantaa M 33,1 41,3 31,4 34, 8,6 6,4 8,3 6, 9,8 6,2 8,8,4 N 31,8 42, 26,6 27,6 8,2 6,4 11,8 8,1 12,2 8,3 9,3 7, Vähiten koulutusta hankkineet joutuvat helpoimmin työttömäksi Työttömyyden ja koulutuksen määrän välinen riippuvuus heikkenee, kun työttömyys jatkuu riittävän pitkään. Yleisesti voidaan sanoa, että vähiten koulutusta saaneet joutuvat helpoimmin työttömiksi. Sukupuolten väliset erot ovat liitekuvissa 9 ja 1 ja suuralueittaiset erot liitekuvissa 2 3.

8 8 Kuvio 4. Työttömät työttömyyden keston ja koulutuksen mukaan v työttömyyden kesto 2v-3v 1v-2v ½v-1v alle ½v % 1 % 2 % 3 % 4 % % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Pitkäaikaistyöttömien ikärakenne vaihtelee suuralueittain Pidempään kuin vuoden työttömänä olleiden määrä oli sitä suurempi, mitä vanhemmasta stä oli kysymys. Huippunsa se saavutti sukupuolesta riippumatta 6 64-vuotiaiden ssä, jossa lähes kaksi kolmesta työttömästä oli pitkäaikaistyötön. Miehiä oli joka ssä naisia enemmän vanhinta ä lukuun ottamatta. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä kuvaa alueella esiintyvän työttömyyden vaikeutta: mitä suurempi on osuus, sitä hankalampaa on työttömyyden vähentäminen. Vantaan suuralueilla pitkäaikaistyöttömien ikärakenne vaihteli jonkin verran (liitekuvat 11 18). Myyrmäessä pidempään kuin vuoden työttömänä olleiden ikärakenteessa kiinnittyy huomio 3 34-vuotiaisiin, joita oli pitkäaikaistyöttömänä enemmän kuin heitä nuoremmassa ja vanhemmissa ikäryhmissä. Kivistössä pitkäaikaistyöttömien määrä oli niin pieni, ettei aluetta voida suoraan vertailla muihin alueisiin. Kuitenkin Kivistön pitkäaikaistyöttömistä ani harva oli alle 4- vuotias. Aviapoliksessa 4 49-vuotiaita työttömiä oli vähemmän kuin heitä nuoremmassa ssä ja Tikkurilassa 4 44-vuotiaita. Koivukylässä 6 vuoden ikä lisäsi huomattavasti pitkäaikaistyöttömyyden uhkaa. Korsossa taas 4 44 ja 9-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrä oli nuorempia ikäryhmiä pienempi. Hakunilassa myös 4 44-vuotiaita oli pidempään kuin vuoden työttömänä vähemmän kuin 3 39-vuotiaita. Pitkäaikaistyöttömyyden yleisyyttä voidaan kuvata katsomalla kuinka suuri on pidempään kuin vuoden työttömänä olleiden osuus alueen työvoimasta. Pitkäaikaistyöttömyys oli miehillä naisia yleisempää kaikissa ikäryhmissä vanhinta ä lukuun ottamatta. Pitkäaikaistyöttömien osuus alkoi kasvaa 4 ikävuoden jälkeen niin, että koko Vantaalla 6 64-vuotiaista työvoimaan kuuluvista miehistä yli 12 prosenttia oli vuoden 214 lopussa ollut pidempään kuin vuoden työttömänä. Naisilla osuus oli prosenttiyksikön pienempi (ks. liitekuvat 19 24). Suuralueittain erot vaihtelivat. Aviapoliksen ja Koivukylän suuralueilla lähes 16 prosenttia 6 64-vuotiaista työvoimaan kuuluvista naisista oli ollut työttömänä pidempään kuin vuoden, kun Myyrmäessä heitä oli vain 8 prosenttia. Aviapoliksen, Tikkurilan, Koivukylän ja Korson 6 64-vuotiaista työvoimaan kuuluvista naisista oli miehiä suurempi osuus pitkäaikaistyöttömiä. Lähde: Tilastokeskus, Vantaan osa-alueittaiset työttömyystilastot

9 9 Liitekuvat 1-6 Työttömyysaste n ja sukupuolen mukaan suuralueilla Myyrmäki 3 Kivistö Aviapolis 3 Tikkurila Koivukylä 3 Korso

10 Liitekuvat 7-8 Työttömyysaste n ja sukupuolen mukaan suuralueilla ja koko kaupungissa (jatkuu edelliseltä sivulta) 1 Hakunila Vantaa Liitekuva 9 Työttömät työttömyyden keston ja koulutuksen mukaan Vantaalla % 1 % 2 % 3 % 4 % % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Liitekuva 1 Työttömät työttömyyden keston ja koulutuksen mukaan Vantaalla % 1 % 2 % 3 % 4 % % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 %

11 Liitekuvat Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä n ja sukupuolen mukaan Vantaan suuralueilla Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso

12 Liitekuvat Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä n ja sukupuolen mukaan Vantaan suuralueilla (jatkuu edelliseltä sivulta) 12 Hakunila Vantaa Liitekuvat Pitkäaikaistyöttömien osuus työvoimasta iän ja sukupuolen mukaan suuralueilla ja koko Vantaalla Myyrmäki Aviapolis osuus työvoimasta, % 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, osuus työvoimasta, % 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Tikkurila Koivukylä osuus työvoimasta, % 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, osuus työvoimasta, % 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,,

13 Liitekuvat Pitkäaikaistyöttömien osuus työvoimasta iän ja sukupuolen mukaan suuralueilla ja koko Vantaalla (jatkuu edelliseltä sivulta) 13 Korso Hakunila osuus työvoimasta, % 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, osuus työvoimasta, % 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Liitekuva 2 26 Työttömät koulutusasteen ja työttömyyden keston mukaan Myyrmäki % 1 % 2 % 3 % 4 % % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Aviapolis % 1 % 2 % 3 % 4 % % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % 1 Kivistöstä ei ole esitetty kuvaa alueen pienen väestöpohjan vuoksi.

14 Liitekuva Työttömät koulutusasteen ja työttömyyden keston mukaan Tikkurila % 1 % 2 % 3 % 4 % % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Koivukylä % 1 % 2 % 3 % 4 % % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Korso % 1 % 2 % 3 % 4 % % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % 2 Kivistöstä ei ole esitetty kuvaa alueen pienen väestöpohjan vuoksi.

15 Liitekuva 3 Työttömät koulutusasteen ja työttömyyden keston mukaan Hakunila % 1 % 2 % 3 % 4 % % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Liitekartta Työttömyysasteen muutos Vantaan kaupunginosissa vuodesta 21 vuoteen 214. Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä ISBN Taloussuunnittelu/Tietopalvelu ISSN-L X Puh. (9) ISSN X (painettu) Sähköposti: ISSN (verkkojulkaisu) Vantaan kaupunki. Tietopalvelut B:2

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2018

TILASTOKATSAUS 5:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 5:18 1 10.9.18 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 08 17 Työttömyysaste oli Vantaalla tasan 10 prosenttia vuoden 17 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli peräti 1,9 prosenttiyksikköä, mikä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2019

TILASTOKATSAUS 3:2019 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2019 1 8.10.2019 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 2009 2018 Työttömyysaste oli Vantaalla 8,7 prosenttia vuoden 2018 lopussa, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2016

TILASTOKATSAUS 5:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2016 1 1.4.2016 YKSINHUOLTAJIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Yksinhuoltajien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista yhden

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2014

Tilastokatsaus 2:2014 Tilastokatsaus 2:2014 Vantaa 1 17.1.2014 Tietopalvelu B2:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2012 (lähde: Verohallinnon Maksuunpanon Vantaan kuntatilasto vuosilta 2004 2012) Vuonna 2012 Vantaalla

Lisätiedot

Tilastokatsaus 1:2014

Tilastokatsaus 1:2014 Tilastokatsaus 1:2014 Vantaa 3.1.2014 Tietopalvelu B1:2014 1 Vähintään 65 vuotta täyttäneet Vantaalla Vuoden 2013 alussa 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia vantaalaisia oli 27 579 henkilöä. Heistä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2016

TILASTOKATSAUS 6:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2016 1 7.4.2016 SELLAISTEN ASUNTOKUNTIEN, JOISSA ON PARISKUNTA JA LAPSIA, TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN TILASTOJA 22 2012 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2011 Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain 31.12.2011 Työttömien lukumäärä Helsingin

Lisätiedot

Tilastokatsaus 4:2014

Tilastokatsaus 4:2014 Vantaa 10.3.2014 Tietopalvelu B5:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2017

TILASTOKATSAUS 1:2017 TILASTOKATSAUS 1:2017 5.1.2017 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna Tikkurilassa, Koivukylässä ja Hakunilassa Vaikka työpaikkojen määrä kasvoi vuoden aikana koko kaupungissa,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 15.05.2012 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 YHTEENVETO Väestön koulutusaste on selvästi korkeampi yliopistokaupungeissa (,, )

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2017

TILASTOKATSAUS 2:2017 TILASTOKATSAUS 2:2017 11.1.2017 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2014 Yhteenveto: Työpaikat ja työvoima n suuralueilla sekä pendelöinti Helsingin seudulla vuosina 2010 2014 Työpaikkoja

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 10:2015

TILASTOKATSAUS 10:2015 TILASTOKATSAUS 10:2015 23.11.2015 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2013 laisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka lla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli jossain

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2016

TILASTOKATSAUS 1:2016 TILASTOKATSAUS 1:2016 19.1.2016 VANTAALAISTEN TULOT JA VEROT VUONNA 2014 1 Vuonna 2014 Vantaalla oli kaikkiaan 175 690 tulonsaajaa eli useammalla kuin neljällä viidestä vantaalaisesta oli ansio- ja/tai

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2018

TILASTOKATSAUS 1:2018 TILASTOKATSAUS 1:2018 5.2.2018 PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 2006 2015 Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2016

TILASTOKATSAUS 8:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2016 1 15.4.2016 ASUNTOKUNTIEN ELINVAIHEET JA TULOT ELINVAIHEEN MUKAAN VUOSINA 2005 2013 Asuntokunnat elinvaiheen mukaan lla, kuten muillakin tässä tarkastelluilla

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2015

TILASTOKATSAUS 6:2015 TILASTOKATSAUS 6:2015 6.10.2015 ULKOMAALAISTAUSTAISEN VÄESTÖN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA VANTAALLA VUONNA 2012 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan Suomessa asuvat henkilöt, jotka ovat joko

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 22 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-325-0 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtion ylimmän johdon määrä ja rakenne Valtion työmarkkinalaitos Seija Korhonen Kesäkuu 2016 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2013

Tilastokatsaus 8:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 10.10.2013 Tietopalvelu B14:2013 Vanhojen osakeasuntojen kaupat ja hinnat Vantaalla vuosina 2003 2012 sekä alkuvuodesta 2013 Vuosien 2003 2012 aikana Vantaalla on tehty kaikkiaan

Lisätiedot

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2009 42 Väestön koulutusrakenne Helsingissä Helsingin väestön koulutusrakenne 31.12.2007 Lisätietoja: Sanna Ranto, p: 310 36408

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö Vantaan kaupunki A 5 : 2008 Tilasto ja tutkimus VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö Koko kaupungin ennuste 2008-2040 Suuralueiden ennuste 2008-2018 A5:2008 ISBN 978-952-443-259-7 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2015

TILASTOKATSAUS 3:2015 TILASTOKATSAUS 3:2015 27.5.2015 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2013 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa kaupungeissa

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2014

Tilastokatsaus 7:2014 Vantaa 20.5.2014 Tietopalvelu B8:2014 Vuoden 2012 tulotietoja Vantaalta, sen osa-alueilta, Helsingin seudulta ja maamme suurimmista kaupungeista Valtionveronalaiset keskitulot tulot Vantaalla ja muissa

Lisätiedot

Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 vuotiaat työttömät. Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 - vuotiaat työttömät kuukauden lopussa

Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 vuotiaat työttömät. Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 - vuotiaat työttömät kuukauden lopussa Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 vuotiaat työttömät 3000 Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 - vuotiaat työttömät kuukauden lopussa 2500 2294 2000 1500 1000 500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Kielitaito, tietotekniikan käyttö, ammattikirjallisuus ja koulutusmahdollisuudet Suomalaiset osaavat vieraita kieliä, käyttävät tietokonetta ja seuraavat ammattikirjallisuutta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 21:2016

TILASTOKATSAUS 21:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 21:2016 1 10.11.2016 VANTAAN ASUNTOKANTA 31.12.2005 31.12.2015 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 104 700 asuntoa. Niistä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 14:2014

Tilastokatsaus 14:2014 Vantaa 3.12.2014 Tietopalvelu B17:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2013 1 Vuonna 2013 Vantaalla oli kaikkiaan 172 980 tulonsaajaa eli useammalla kuin neljällä viidestä vantaalaisesta oli ansio-

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2015

TILASTOKATSAUS 1:2015 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 1:2015 1 23.1.2015 VELKAANTUNEISUUS VANTAALLA JA MUISSA SUURISSA KAUPUNGEISSA SEKÄ HELSINGIN SEUDUN KEHYSKUNNISSA Vantaalaisista asuntokunnista 55 prosentilla oli velkaa

Lisätiedot

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Mika Tuononen Suomalaisten koulutustaso on korkea vai onko näin sittenkään? Korkeakoulutuksen laajuudesta ja mahdollisesta ylimitoituksesta on keskusteltu

Lisätiedot

Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-98

Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-98 Tilastokatsaus 21:4 Vantaan kaupunki Tilasto ja tutkimus 29.3.21 Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä, puh. 8392 2716 sähköposti: hannu.kyttala@vantaa.fi B6 : 21 ISSN 786-7832, ISSN 786-7476 Muuttajien taloudellinen

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2009 20 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2008 Käänne työttömyyden kehityksessä Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008 -tilastot Kesäkuu 2008 Väestö ikäryhmittäin Aviapoliksen suuralueella ja koko Vantaalla 1.1.2008 ja ennuste 1.1.2018 100 90 väestöosuus, % 80 70 60 50 40 30 20 10 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat 25-64 -vuotiaat

Lisätiedot

Muuttajien taloudellinen tausta

Muuttajien taloudellinen tausta VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C5: 24 Muuttajien taloudellinen tausta -tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-21 Hannu Kyttälä Saatteeksi Muuttoliikkeen mukanaan tuomista muutoksista

Lisätiedot

Tilastokatsaus 3:2013

Tilastokatsaus 3:2013 Tilastokatsaus 3:2013 Vantaa 1 24.1.2013 Tietopalvelu B3:2013 Työpaikat Vantaalla ja sen osa-alueilla 31.12.2010 Työpaikat kasvoivat vuonna 2010 taas vajaalla 3 000 työpaikalla Vantaalla oli vuoden 2010

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2010

Tilastokatsaus 11:2010 Tilastokatsaus 11:2010 1.11.2010 Tietopalvelu B14:2010 Työpaikat Vantaalla 31.12.2008 1 Työllisen työvoiman määrä oli Vantaalla vuoden 2008 lopussa 101 529 henkilöä. Työttömänä oli tuolloin 6 836 vantaalaista.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2016

TILASTOKATSAUS 4:2016 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:216 1 24.3.216 YKSINASUVIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2 213 Yksinasuvien määrä Vantaalla oli vuoden 213 lopussa kaikkiaan 95 4 asuntokuntaa, joista yksinasuvien asuntokuntia

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2013

Tilastokatsaus 9:2013 Tilastokatsaus 9:2013 Vantaa 31.10.2013 Tietopalvelu B15:2013 1 Työpaikat ja työssäkäynti Vantaalla vuonna 2011 Työvoima ja työllisyys Vantaalla 31.12.2011 Vantaalla työllisen työvoiman määrä oli 101 348

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2018

TILASTOKATSAUS 7:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 7:18 1 17.12.18 SUOMALAIS- JA ULKOMAALAISTAUSTAISEN VÄESTÖN PÄÄASIAL- LINEN TOIMINTA VANTAALLA 00 16 Tässä tilastokatsauksessa tarkastellaan Vantaan väestön pääasiallista

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 26 31 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.25 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Paul Williams Verkkojulkaisu ISSN 1458-577 ISBN

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 18:2016

TILASTOKATSAUS 18:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 18:2016 1 10.10.2016 OSAKEASUNTOJEN MYYNTIHINTOJA VANTAALLA Vantaalla asunnoista maksettuja neliöhintoja voidaan seurata esimerkiksi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisista

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 25 000 22 500 20 000 Ennuste 17 500 väestön määrä 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 1990 1992 1994 1996 1998

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 30 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2004 Helsingin kaupunki, kaupunkimittausosasto 030/2004 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2018

TILASTOKATSAUS 4:2018 TILASTOKATSAUS 4:2018 8.3.2018 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2017 1 Vantaalle rakennettiin vuonna 2017 uutta kerrosalaa 349 590 kerrosneliömetriä, josta asuinrakennuksiin valmistui 234 712 k-m 2 (67 %).

Lisätiedot

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Väestörakenne 2014 Väestötilastojen avulla seurataan Hyvinkään väestömäärän kehitystä ja väestörakennetta.

Lisätiedot

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Marja Riihelä Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa

Lisätiedot

A L K U S A N A T. Espoossa 13.12.2002. Teuvo Savikko Tieto- ja tutkimuspalvelujen päällikkö

A L K U S A N A T. Espoossa 13.12.2002. Teuvo Savikko Tieto- ja tutkimuspalvelujen päällikkö A L K U S A N A T Perhe- ja asuntokuntatyyppi vaihtelee pääkaupunkiseudun kunnissa. Espoossa ja Vantaalla perheet ja asuntokunnat ovat tyypiltään melko samanlaisia, mutta Helsingissä esimerkiksi lapsettomien

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2018

TILASTOKATSAUS 8:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2018 1 17.12.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2007 2016 Vantaalla oli lähes 110 800 työpaikkaa vuoden 2016 lopussa, mikä oli 4,9 prosenttia kaikista Suomen työpaikoista.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2014

Tilastokatsaus 12:2014 Tilastokatsaus 12:2014 Vantaa 5.11.2014 Tietopalvelu B15:2014 1 Työpaikat Vantaan osa-alueilla 31.12.2012 Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna 2012 eniten Tikkurilassa ja Aviapoliksessa Vaikka työpaikkojen

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014 01:13 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 0 Helsingissä mediaanitulo 00 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 34 00 euroa Tulokehitys heikkoa Keskimääräisissä pääomatuloissa laskua Veroja ja

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2013

Tilastokatsaus 11:2013 Vantaa 16.12.2012 Tietopalvelu B17:2013 Sairastavuusindeksi 1 Vantaalla 2012 Sairastavuusindeksi isoissa kaupungeissa vuosina 2002 2012 Vantaalaisten sairastavuusindeksillä mitattu terveydentila on parempi

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2010 35 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2009 Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste peruspiireittäin Helsingissä 2009. Nuorten

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2019

TILASTOKATSAUS 2:2019 Tilastokatsaus :20 TILASTOKATSAUS 2:201 1 22.3.201 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE VANTAALLA Tässä tilastokatsauksessa tarkastellaan Vantaan väestön koulutusrakennetta ja sen kehitystä. Koulutuksesta on tietoja

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2013

Väestön koulutusrakenne 2013 Koulutus 2014 Väestön koulutusrakenne 2013 Nuoret naiset korkeasti koulutettuja, Uudellamaalla asuu koulutetuin väestö Vuoden 2013 loppuun mennessä 3 164 095 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut

Lisätiedot

Tietoa akavalaisista Kainuussa

Tietoa akavalaisista Kainuussa Tietoa akavalaisista Kainuussa 7.5.05 Risto Kauppinen Tulevaisuusfoorumi Sotkamo Työttömät*, Kainuu 0 05, lkm. 0 05, Kainuu 0/ 05/ Perusaste 79-0 -5, Keskiaste 0 9 5,0 Alin korkea-aste 0 5 - -, Korkeasti

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2011

Väestönmuutokset 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 17.6.2012 Väestönmuutokset 2011 Suomen kahdeksanneksi suurimman kaupungin Lahden väkiluku oli vuoden 2011 lopussa 102 308. Vuodessa väestömäärä lisääntyi

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2016

TILASTOKATSAUS 9:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 9:2016 1 25.5.2016 VÄESTÖN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA HENKILÖN SYNTYPERÄN MUKAAN HELSINGINSEUDULLA JA KOKO MAASSA 2000 2014 Tässä tilastokatsauksessa tarkastellaan Vantaan

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtion työmarkkinalaitos Veli-Matti Lehtonen Syyskuu 2013 2 Sisältö 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne... 3 2 Vanhuuseläköityminen

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2012

Väestön koulutusrakenne 2012 Koulutus 2013 Väestön rakenne 2012 Viime vuonna 35 39-vuotiaat koulutetuimpia Vuoden 2012 loppuun mennessä 3 107 062 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut tutkinnon lukiokoulutuksessa, ammatillisessa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2016

TILASTOKATSAUS 2:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 2:2016 1 26.1.2016 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2015 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2015 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 376 790 k-m 2, mikä on 100 820 k-m 2 (37

Lisätiedot

LAHDEN JA SUURIMPIEN KAUPUNKIEN TYÖTTÖMYYS 2015

LAHDEN JA SUURIMPIEN KAUPUNKIEN TYÖTTÖMYYS 2015 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 18.6.215 LAHDEN JA SUURIMPIEN KAUPUNKIEN TYÖTTÖMYYS 215 TYÖTTÖMÄT KTETUMPIA, PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT YHÄ NUOREMPIA Kansainvälinen lama nosti myös Lahden työttömyysasteen

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 25 000 22 500 20 000 Ennuste 19 016 väestön määrä 17 500 15 000 12 500 10 000 15 042 7 500 5 000 2 500 0 1991 1993 1995 1997

Lisätiedot

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2010 5 Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäisten pääasiallisena toimeentulon lähteenä ovat ansiotulot. Kuitenkin pieni, mutta kasvava joukko työikäisiä

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2018

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2018 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2018 Valtionhallinnon kehittämisosasto Seija Korhonen Huhtikuu 2018 % henkilölukumäärästä 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne Tämän raportin

Lisätiedot

Tilastokatsaus 10:2014

Tilastokatsaus 10:2014 Tilastokatsaus 10:2014 Vantaa 1 2.9.2014 Tietopalvelu B11:2014 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2012 lopulla yhteensä 8 854 vieraskielistä 1

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisen tavoitteet 31.10.2012 Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisen tavoitteet 31.10.2012 Elise Virnes Läpäisyn tehostamisen tavoitteet 31.10.2012 Elise Virnes KOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISIA LINJAUKSIA Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelma 17.6.2011 Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016, KESU Nuorten

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Koulutus 2015 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Vastavalmistuneiden työllistyminen jatkoi heikkenemistään Tilastokeskuksen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys huonontui myös vuonna 2013. Lukuun

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2018

TILASTOKATSAUS 2:2018 TILASTOKATSAUS 2:2018 15.3.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2015 Vantaalla oli vuoden 2015 lopussa 109 779 työpaikkaa. Työpaikkamäärä kasvoi edellisestä vuodesta 2450:lla. Helsingissä työpaikkamäärä kasvoi vuodesta

Lisätiedot

Katoavat työpaikat. Pekka Myrskylä

Katoavat työpaikat. Pekka Myrskylä Katoavat työpaikat Pekka Myrskylä 13-14.06.2017 Työpaikkamuutos 1987-2014 1987 % 2014 % Erotus Uudenmaan maakunta 675242 29,1 771293 33,9 96051 14,2 Pohjois-Pohjanmaan maakunt 142326 6,1 155246 6,8 12920

Lisätiedot

KOULUTUS JA PITEMMÄT TYÖURAT

KOULUTUS JA PITEMMÄT TYÖURAT KOULUTUS JA PITEMMÄT TYÖURAT Noora Järnefelt Tutkimus tutuksi 15.4.2011 KOULUTUS JA PITEMMÄT TYÖURAT Tuoko koulutus lisää työvuosia? Miksi koulutetut pysyvät työelämässä ä ä pitempään? Miten eläkejärjestelmä

Lisätiedot

LINDORFFIN ASIAKKAIDEN HENKILÖKUVA VUOSINA 2001 JA 2010 Tutkimusraportti 25.5.2010

LINDORFFIN ASIAKKAIDEN HENKILÖKUVA VUOSINA 2001 JA 2010 Tutkimusraportti 25.5.2010 1/12 Perinnässä olevien suomalaisten henkilöprofiili 2001 ja 2010 KENELLÄ SUOMESSA ON MAKSUJEN KANSSA VAIKEUKSIA? 1. TUTKIMUS Lindorff Oy:n Tilastokeskukselta tilaaman tarkastelun tarkoituksena on selvittää,

Lisätiedot

Perheet ja asuntokunnat

Perheet ja asuntokunnat Vantaan väestö 16/17 julkaisu ilmestyy tänä vuonna osissa, jotta tieto saadaan julkaistua mahdollisimman nopeasti. Lopuksi osiot kootaan yhteen yhdeksi julkaisuksi. Tämä osa koskee Vantaan perheitä ja

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Koulutus 2012 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Suurin osa vastavalmistuneista työllistyi edellisvuotta paremmin vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan suurin osa vastavalmistuneista työllistyi paremmin

Lisätiedot

Urallaan johtajiksi edenneillä miehillä on

Urallaan johtajiksi edenneillä miehillä on Miesjohtajalla ura ja perhe, entä naisjohtajalla? Leena Kartovaara Vanhan sanonnan mukaan menestyvän miehen takana on nainen. Mitä sitten on menestyvän naisen takana. Vai onko mitään? Urallaan johtajiksi

Lisätiedot

Matalasti koulutettujen osallistumisesta koulutukseen ja siihen vaikuttamisesta kansainvälinen ja kansallinen näkökulma

Matalasti koulutettujen osallistumisesta koulutukseen ja siihen vaikuttamisesta kansainvälinen ja kansallinen näkökulma Matalasti koulutettujen osallistumisesta koulutukseen ja siihen vaikuttamisesta kansainvälinen ja kansallinen näkökulma Ari Antikainen & Hanne Laukkanen Joensuun yliopisto email: ari.antikainen(at)joensuu.fi

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot