Tilastokatsaus 4:2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilastokatsaus 4:2014"

Transkriptio

1 Vantaa Tietopalvelu B5:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli jossain muussa kuin asuinkunnassaan. Kotikunnassaan työssäkäyvien vantaalaisten määrä kasvoi vuoden 2011 aikana 700:lla, kun muussa kunnassa työskentelevien määrä kasvoi 1 060:lla. Myyrmäen suuralueella asuvista henkilöllä (41 prosentilla työssäkäyvistä) oli työpaikka Helsingissä. Vantaalla työpaikka oli henkilöllä eli 40 prosentilla myyrmäkeläisistä. Espoossa työskenteli (13 ) ja muissa Helsingin seudun kunnissa 950 (4 ) Myyrmäen suuralueella asuvaa. Omalla suuralueellaan työssäkäyviä oli myyrmäkeläisistä työllisistä 20 prosenttia. Työssäkäyvien myyrmäkeläisten määrä väheni vuodesta 2005 vuoteen 2011 yli 200:lla. Omassa asuinkunnassaan, Vantaalla, työssäkäyvien myyrmäkeläisten joukko kuitenkin kasvoi lähes 250:llä. Myös Espoossa työssäkäyvien määrä kasvoi, samoin muualla Helsingin seudulla työskentelevien määrä ja muualla Suomessa työskentelevien määrä. Sen sijaan Helsingissä työssäkäyvien myyrmäkeläisten määrä väheni yli 900:llä. Vielä vuonna 2009 Vantaalla työskentelevistä myyrmäkeläisistä enemmistöllä oli työpaikka omalla suuralueellaan, mutta vuonna 2011 enemmistö työskentelikin jollain muulla suuralueella. Varsinkin Aviapoliksen ja Tikkurilan suuralueella työskentelevien myyrmäkeläisten määrät kasvoivat. Taulukko 1. Myyrmäen suuralueella asuvien työpaikka sekä Myyrmäen suuralueella työssä käyvien asuinpaikka vuosina 2005, 2007, 2009 ja 2011 Myyrmäessä asuvien työpaikka Myyrmäessä työssä käyvien asuinpaikka Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila tuntematon Vantaa yht ,9 39,6 39,7 40,2 +1,3 37,4 37,2 37,3 35,9-1,5 Espoo Helsinki Muu Hgin seutu 718 1) ) ) ) Muu Suomi 606 1) ) ) ) Yhteensä ) Vuoden 2005 muun Helsingin seudun luvuissa eivät ole mukana Mäntsälä ja Pornainen, vaan ne kuuluvat muun Suomen lukuihin. Vuonna 2011 Myyrmäen suuralueella kävi työssä 220 henkilöä enemmän kuin kaksi vuotta aiemmin. Vantaalla asuvia heistä oli kuitenkin vajaa kaksi sataa vähemmän. Helsinkiläisten Myyrmäessä työssä kävijöiden määrä kasvoi parilla sadalla vuoteen 2009 verrattuna ja yli viidellä sadalla vuoteen 2005 verrattuna. Espoolaisten osuus Myyrmäessä työssä käyvistä on ollut vuosi vuodelta hivenen kasvava. Helsingin seudun ulkopuolelta Myyrmäessä työssä käyvien määrä kasvoi vuoteen 2009 nähden, mutta väheni vuoteen 2005 verrattuna.

2 2 Kivistön suuralueella asuvien työllisten määrä kasvoi vuodesta 2005 vuoteen 2011 lähes 19 prosentilla. Kivistöläisistä vajaa 47 prosenttia kävi työssä kotikunnassaan ja 13 prosenttia omalla suuralueellaan. Helsingissä työssäkäyviä oli kivistöläisistä 35 prosenttia ja Espoossa työssäkäyviä 10 prosenttia. Vuoteen 2005 verrattuna kotikunnassaan työssä käyvien kivistöläisten osuus oli pienentynyt runsaalla kahdella prosenttiyksiköllä. Vantaalla työssäkäyvien kivistöläisten määrän oli suurempi kuin Helsingissä työssäkäyvien eli kivistöläiset kävivät aiempaa useammin työssä kotikunnassaan. Vuoteen 2005 verrattuna Kivistön suuralueella oli 570 työssä käyvää enemmän vuonna Lisäyksestä suurin osa oli tullut muulla Helsingin seudulla asuville, neljännes muualla Suomessa asuville, viidennes vantaalaisille ja vajaa viidennes helsinkiläisille. Taulukko 2. Kivistön suuralueella asuvien työpaikka sekä Kivistön suuralueella työssä käyvien asuinpaikka vuosina 2005, 2007, 2009 ja 2011 Kivistössä asuvien työpaikka Kivistössä työssä käyvien asuinpaikka Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila tuntematon Vantaa yht ,6 46,6 46,5 46,5-2,1 48,3 48,9 46,0 43,0-5,3 Espoo Helsinki Muu Hgin seutu 174 1) ) 368 1) ) Muu Suomi 57 1) ) ) Yhteensä ) Vuoden 2005 muun Helsingin seudun luvuissa eivät ole mukana Mäntsälä ja Pornainen, vaan ne kuuluvat muun Suomen lukuihin. Vantaalla työssäkäyvistä kivistöläisistä 28 prosenttia oli työssä asuinsuuralueellaan, 26 prosenttia Myyrmäen suuralueella ja 21 prosenttia Aviapoliksen suuralueella. Sellaisten kivistöläisten joukko, joilla työpaikkakin sijaitsi Kivistön suuralueella, oli kasvanut vuoteen 2005 verrattuna 16 prosentilla. Kivistössä työpaikkoja oli vuonna 2011 lähes neljännes enemmän kuin neljä vuotta aiemmin. Vantaalla asuvia työntekijöitä alueella työskentelevistä oli 43 prosenttia, helsinkiläisiä 19 prosenttia, espoolaisia 7 prosenttia, muualla Helsingin seudulla asuvia 19 prosenttia ja muualla Suomessa asuvia 12 prosenttia. Kivistössä asuvien ja siellä työskentelevien määrä oli lisääntynyt, mutta heidän osuutensa alueella työssäkäyvistä oli pienentynyt eli muissa kunnissa asuvien, erityisesti kehyskunnissa asuvien, Kivistön suuralueella työtä tekevien määrä oli lisääntynyt. Aviapoliksen suuralueella asuvista työllisistä 45 prosenttia kävi työssä ylipäätään jossain Vantaalla ja heistä puolet omalla suuralueellaan. Aviapoliksen suuralueelta kävi 40 prosenttia työssäkäyvistä työssä Helsingissä. Vuoteen 2005 verrattuna Helsingissä työskentelevien määrä kasvoi vähemmän kuin Vantaalla työskentelevien. Omalla suuralueella työssä käyvien osuus oli nyt suurempi kuin aiemmin. Vantaalla työssä käyvistä Aviapoliksen suuralueella asuvista työllisistä joka toinen työskenteli Aviapoliksessa, lähes joka kuudes Tikkurilan suuralueella ja joka kahdeksas Myyrmäen suuralueella.

3 3 Taulukko 3. Aviapoliksen suuralueella asuvien työpaikka sekä Aviapoliksen suuralueella työssä käyvien asuinpaikka vuosina 2005, 2007, 2009 ja 2011 Aviapoliksessa asuvien työpaikka Aviapoliksessa työssä käyvien asuinpaikka Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila tuntematon Vantaa yht ,8 42,9 43,7 44,8 1,0 29,8 29,7 30,5 31,1 1,3 Espoo Helsinki Muu Hgin seutu 220 1) ) ) ) Muu Suomi 184 1) ) ) ) Yhteensä ) Vuoden 2005 muun Helsingin seudun luvuissa eivät ole mukana Mäntsälä ja Pornainen, vaan ne kuuluvat muun Suomen lukuihin. Aviapoliksen suuralue on ollut pitkään yksi ripeimmin kasvaneista työpaikka-alueista Vantaalla. Vantaalla olevista työpaikoista kolmannes on Aviapoliksen suuralueella. Vuosien aikana alueen työpaikkamäärä kasvoi työpaikalla. Vantaalaisten työntekijöiden osuus Aviapoliksen työpaikkakasvusta oli 38 prosenttia, helsinkiläisten 23 prosenttia, espoolaisten 9 prosenttia ja seudun kehyskuntien osuus 24 prosenttia. Vantaalaisten osuus Aviapoliksessa työssäkäyvistä oli kasvanut edellisiin vuosiin verrattuna. Tikkurilan suuralueella asuvista työllisistä joka toinen kävi työssä Vantaalla ja useampi kuin joka kolmas Helsingissä. Omalla suuralueellaan työskenteleviä oli tikkurilalaisista 20 prosenttia. Vuoteen 2005 verrattuna omalla suuralueella työssä käyvien määrä ja osuus olivat pienentyneet, kun taas Vantaalla ylipäätään työskentelevien määrä ja osuus työssäkäyvistä olivat hieman kasvaneet. Helsingissä työssäkäyvien tikkurilalaisten osuus oli vähentynyt, vaikka lukumäärä olikin kasvanut. Sen sijaan Espoossa ja kehyskunnissa kävi vuonna 2011 hieman suurempi osuus tikkurilalaisista kuin vuonna Helsingin seudun ulkopuolella työssäkäyvien tikkurilalaisten määrä oli vähentynyt, vaikkakin vuoteen 2009 verrattuna kävijöiden joukko oli hieman kasvanut. Vantaalla työssäkäyvistä tikkurilalaisista 40 prosenttia oli myös työssä Tikkurilan suuralueella, 24 prosenttia alueen asukkaista työskenteli Aviapoliksen suuralueella ja vajaa 8 prosenttia Myyrmäen suuralueella. Vuoteen 2005 verrattuna Aviapoliksen suuralueella kävi työssä selvästi aiempaa suurempi osuus tikkurilalaisista. Tikkurilassa työssä käyvistä 44 prosenttia oli vantaalaisia. Helsinkiläisiä Tikkurilan suuralueella työssäkäyvistä oli 24 prosenttia ja pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvia 26 prosenttia. Vantaalaisten osuus Tikkurilassa työssäkäyvistä pieneni selvästi vuoteen 2005 verrattuna eli Tikkurilan suuralueen työpaikkalisäyksestä yli 90 prosenttia koitui muissa kunnissa, pääosin Helsingissä ja kehyskunnissa, asuvien hyödyksi. Sen sijaan Helsingin seudun ulkopuolelta kävi Tikkurilassa työssä aiempaa harvempi. Koivukylän suuralueella asuvista työllisistä 48 prosenttia kävi työssä Vantaalla ja 38 prosenttia Helsingissä. Omalla suuralueellaan työskentelevien osuus koivukyläläisistä työllisistä oli vajaa 10 prosenttia. Vuoteen 2005 verrattuna koivukyläläiset kävivät aiempaa useammin työssä omalla suuralueellaan ja Vantaalla ylipäätään. Aviapoliksen suuralueella työssäkäyvien koivukyläläisten määrä ja osuus olivat kasvaneet eniten. Helsingissä työssä kävijöiden osuus oli pienentynyt vuodesta 2005, kun taas Espoossa ja seudun kehyskunnissa työssä käyviä oli vuonna 2011 hieman suurempi osuus kuin vuonna 2005.

4 4 Taulukko 4. Tikkurilan suuralueella asuvien työpaikka sekä Tikkurilan suuralueella työssä käyvien asuinpaikka vuosina 2005, 2007, 2009 ja 2011 Tikkurilassa asuvien työpaikka Tikkurilassa työssä käyvien asuinpaikka Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila tuntematon Vantaa yht ,0 50,5 50,7 50,1 0,1 47,6 47,1 46,7 44,0-3,6 Espoo Helsinki Muu Hgin seutu 780 1) ) ) ) Muu Suomi 530 1) ) ) ) Yhteensä ) Vuoden 2005 muun Helsingin seudun luvuissa eivät ole mukana Mäntsälä ja Pornainen, vaan ne kuuluvat muun Suomen lukuihin. Vantaalla työskentelevistä koivukyläläisistä lähes joka neljäs kävi työssä Tikkurilan suuralueella vuonna 2011, useampi kuin joka viides Aviapoliksen suuralueella ja joka viides Koivukylän suuralueella. Vuoteen 2005 verrattuna omalla asuinsuuralueellaan työssä käyvien osuus oli lisääntynyt. Kuitenkin eniten, yli viidenneksellä, oli lisääntynyt Aviapoliksen suuralueella työssä käyvien koivukyläläisten määrä. Taulukko 5. Koivukylän suuralueella asuvien työpaikka sekä Koivukylän suuralueella työssä käyvien asuinpaikka vuosina 2005, 2007, 2009 ja 2011 Koivukylässä asuvien työpaikka Koivukylässä työssä käyvien asuinpaikka Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila tuntematon Vantaa yht ,8 47,3 47,5 48,4 1,6 59,4 59,9 59,2 59,2-0,2 Espoo Helsinki Muu Hgin seutu 552 1) ) 669 1) ) Muu Suomi 305 1) ) 282 1) ) Yhteensä ) Vuoden 2005 muun Helsingin seudun luvuissa eivät ole mukana Mäntsälä ja Pornainen, vaan ne kuuluvat muun Suomen lukuihin.

5 5 Koivukylän suuralueella työskenteli vuonna 2011 puolentoista sataa koivukyläläistä enemmän kuin vuonna Myyrmäestä ja muusta Suomesta Koivukylässä työssä käyvien määrä oli vähentynyt. Suhteellisesti eniten oli lisääntynyt seudun kehyskunnista Koivukylän suuralueella työssä käyvien joukko. Koivukylän työpaikkalisäyksestä kuitenkin lähes kolme viidesosaa osui Vantaalla asuville työntekijöille. Korson suuralueen työllisistä 45 prosenttia kävi työssä Vantaalla ja 10 prosenttia omalla suuralueellaan. Helsingissä työssä käyviä oli vajaa 39 prosenttia. Helsingissä työssäkäyvien korsolaisten osuus oli suhteellisesti pienentynyt, kun taas Espoossa ja ennen kaikkea seudun kehyskunnissa työssäkäyvien määrä oli kasvanut. Vantaan sisällä oman suuralueen ohella lisää korsolaisia työntekijöitä oli saanut muita enemmän Aviapolis, jossa työssäkäyvien korsolaisten osuus oli kasvanut yli viidenneksellä vuodesta Taulukko 6. Korson suuralueella asuvien työpaikka sekä Korson suuralueella työssä käyvien asuinpaikka vuosina 2005, 2007, 2009 ja 2011 Korsossa asuvien työpaikka Korsossa työssä käyvien asuinpaikka Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila tuntematon Vantaa yht ,6 42,5 44,5 44,7 1,1 59,1 61,3 59,8 59,5 0,4 Espoo Helsinki Muu Hgin seutu 942 1) ) 619 1) ) Muu Suomi 367 1) ) 269 1) ) Yhteensä ) Vuoden 2005 muun Helsingin seudun luvuissa eivät ole mukana Mäntsälä ja Pornainen, vaan ne kuuluvat muun Suomen lukuihin. Vantaalla työssä käyvistä korsolaisista 23 prosenttia kävi työssä Korson suuralueella, 21 prosenttia Tikkurilan suuralueella ja 19 prosenttia Aviapoliksen suuralueella. Vuoteen 2005 verrattuna eniten (24 ) oli lisääntynyt Aviapoliksen suuralueella työssäkäyvien määrä. Myös omalla suuralueella ja Koivukylässä työskentelevien korsolaisten joukko oli kasvanut selvästi. Korsossa työssä käyvien määrä oli lisääntynyt vuodesta 2005 vuoteen 2011 kymmenellä prosentilla. Vantaalaisten Korsossa työskennelleiden määrä kasvoi 180 henkilöllä, 14 prosentilla. Lisäys tuli lähes kaikki omalta suuralueelta. Koivukylästä ja Hakunilasta Korsossa työssä käyvien määrä hivenen väheni. Myös muusta Suomesta Korson suuralueella työssä kävijöitä oli vuonna 2011 vähemmän kuin kuusi vuotta aiemmin. Helsinkiläisten Korsossa työssä kävijöiden osuus Korsossa työskentelevistä väheni, kun taas seudun kehyskunnista alueella työssäkäynti lisääntyi. Kaiken kaikkiaan Korson suuralueella työpaikkojen lisäyksestä vuodesta 2005 vuoteen 2011 tuli kolme viidesosaa vantaalaisten työntekijöiden hyödyksi. Hakunilan suuralueen työllisten määrä väheni vuodesta 2005 vuoteen 2011 yli 70:llä. Työllisistä suurin osuus, 47 prosenttia, kävi työssä Helsingissä. Vantaalla työskentelevien osuus oli "vain" 42 prosenttia. Omalla suuralueellaan työskenteleviä hakunilalaisia oli 12 prosenttia työllisistä ja 29 prosenttia kaikista Vantaalla työskentelevistä. Vuoteen 2005 verrattuna hakunilalaisten omalla suuralueellaan työssä käyvien lukumäärä väheni saman verran kuin työllistenkin määrä. Sen sijaan entistä useampi hakunilalainen kävi työssä jollain muulla Vantaan suuralueella, erityisesti Aviapoliksessa. Aviapoliksen suuralueella vuonna 2011 työskentelevien hakunilalaisten määrä kasvoi liki viidenneksellä vuoteen 2005 nähden.

6 6 Helsingissä työssä käyvien, joista hakunilalaisista oli enemmistö, väheni yli 470 henkilöllä vuoteen 2005 verrattuna. Espoossa ja muualla Helsingin seudulla sekä muualla Suomessa työssäkäyviä hakunilalaisia oli vuonna 2011 enemmän kuin kuusi vuotta aiemmin. Taulukko 7. Hakunilan suuralueella asuvien työpaikka sekä Hakunilan suuralueella työssä käyvien asuinpaikka vuosina 2005, 2007, 2009 ja 2011 Hakunilassa asuvien työpaikka Hakunilassa työssä käyvien asuinpaikka Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila tuntematon Vantaa yht ,5 40,6 40,3 41,5 2,0 48,5 48,2 48,5 48,3-0,2 Espoo Helsinki Muu Hgin seutu 495 1) ) 755 1) ) Muu Suomi 305 1) ) 622 1) ) Yhteensä ) Vuoden 2005 muun Helsingin seudun luvuissa eivät ole mukana Mäntsälä ja Pornainen, vaan ne kuuluvat muun Suomen lukuihin. Hakunilassa työssäkäyvien määrä väheni vuodesta 2005 vuoteen 2011 yli 80:llä. Alueella työssäkäyvistä 48 prosenttia asui Vantaalla ja 27 prosenttia Hakunilan suuralueella. Helsinkiläisiä oli Hakunilan suuralueella työssäkäyvistä 26 prosenttia, Helsingin seudun kehyskunnista 13 prosenttia, muualta Suomesta 8 prosenttia ja Espoosta 4 prosenttia. Hakunilan suuralueen työpaikkavähennyksestä kohdistui 60 prosenttia Vantaalla asuviin. Vantaalla nopeimmin kasvanut työpaikka-alue on ollut Aviapolis. Alueella oli vuoden 2011 lopussa lähes kolmannes kaupungissa sijaitsevista työpaikoista ja pelkästään Lentokentän kaupunginosassa niistä oli joka kymmenes. Tässä selvitetään lyhyesti, missä Aviapoliksessa työssäkäyvät asuvat. Aviapolis koostuu kuudesta kaupunginosasta. Lentokentän kaupunginosassa työssä käyvät Vuoden 2011 lopussa Lentokentän kaupunginosassa oli työpaikkoja Lähes joka kolmas alueella työssä käyvistä asui Helsingissä, joka neljäs asui Vantaalla ja useampi kuin joka viides asui jossain Helsingin seudun kehyskunnassa. Kehyskunnissa asuvista Lentokentällä työssä käyvistä joka neljännen asuinpaikka oli Tuusulassa ja joka kuudennen asuinpaikka Järvenpäässä. Vuoden 2011 aikana Lentokentän kaupunginosan työpaikkamäärä väheni 830:lla ja vuoteen 2005 verrattuna Lentokentällä oli 690 työpaikkaa vähemmän. Vantaalaisten osuus Lentokentällä työssäkäyvistä on pysynyt samana vuodesta toiseen. Lentokentällä kävi vuonna 2011 työssä vantaalaista. Helsingistä Lentokentällä työssä käyvien osuus väheni prosenttiyksiköllä vuoteen 2005 verrattuna, espoolaisten osuus kasvoi hieman ja kehyskunnissa asuvien osuus pysyi aika lailla ennallaan.

7 7 Lentokentällä työskennelleistä vantaalaisista 25 prosenttia asui Tikkurilan suuralueella, 22 prosenttia Aviapoliksen suuralueella, jolla Lentokenttäkin sijaitsee, 16 prosenttia Myyrmäen suuralueella, 12 prosenttia Koivukylän, 12 prosenttia Korson ja 8 prosenttia Hakunilan suuralueella. Vuoteen 2005 verrattuna Aviapoliksen suuralueella asuvien ja Lentokentän kaupunginosassa työssäkäyvien määrä kasvoi yli neljänneksellä. Muilla kuin Aviapoliksen suuralueella asuvia, mutta Lentokentällä työskenteleviä oli nyt vähemmän kuin vuonna Taulukko 8 Lentokentän kaupunginosassa työssä käyvät asuinpaikan mukaan vuosina Lentokentän kaupunginosassa työssäkäyvien asuinpaikka Myyrmäki ,4 Kivistö ,3 Aviapolis ,7 Tikkurila ,4 Koivukylä ,1 Korso ,3 Hakunila ,4 Vantaa yht ,2 25,2 25,1 25,1 24,7 25,2 25,7 25,2 Espoo ,0 Helsinki ,7 Järvenpää ,2 Kerava ,7 Nurmijärvi ,2 Tuusula ,6 Muu Hgin seutu 671 1) ) 15,0 1) Muu Suomi ) ) -3,9 1) Yhteensä ,2 Veromiehen kaupunginosassa työssä käyvät Veromiehen kaupunginosassa työpaikkoja oli toiseksi eniten Vantaalla, Useampi kuin joka neljäs alueella työssä käyvistä asui Helsingissä, lähes yhtä moni Vantaalla ja useampi kuin joka viides asui jossain seudun kehyskunnassa. Kehyskunnissa asuvista Veromiehessä työssä käyvistä useamman kuin joka viidennen asuinpaikka oli Tuusulassa. Kuuden viime vuoden aikana Veromiehen kaupunginosassa sijaitsevien työpaikkojen määrä on lisääntynyt työpaikalla (44 ). Vantaalta Veromiehen kaupunginosassa työssä käyneiden määrä lisääntyi vuodesta 2005 muita enemmän, 57 prosentilla. Näin myös vantaalaisten osuus alueella työssäkäyvistä on kasvanut. Veromiehessä kävi vuonna 2011 työssä vantaalaista. Helsingistä Veromiehessä työssä käyvien joukko kasvoi 42 prosentilla vuoteen 2005 verrattuna, Espoosta kävijöiden hieman enemmän. Helsinkiläisten osuus alueella työssäkäyvistä oli hieman vähentynyt. Seudun kehyskunnista ja seudun ulkopuolelta Veromiehessä työssäkäyvien osuus oli kasvanut. Veromiehessä työskennelleistä vantaalaisista lähes neljäs asui Tikkurilan suuralueella, joka kuudes Aviapoliksen suuralueella, lähes sama osuus Myyrmäen suuralueella, joka seitsemäs Korson suuralueella, liki sama osuus Koivukylässä ja useampi kuin joka kymmenes Hakunilan suuralueella. Aviapoliksen suuralueella asuvien osuus Veromiehessä työssäkäyvistä on kasvanut muiden alueiden kustannuksella, vaikka kaikilta suuralueilta käytiin vuonna 2011 selvästi entistä useammin työssä Veromiehessä.

8 8 Taulukko 9 Veromiehen kaupunginosassa työssä käyvät asuinpaikan mukaan vuosina Veromiehen kaupunginosassa työssäkäyvien asuinpaikka Myyrmäki ,9 Kivistö ,3 Aviapolis ,7 Tikkurila ,1 Koivukylä ,5 Korso ,5 Hakunila ,4 tuntematon ,0 Vantaa yht ,3 25,0 25,5 25,6 25,6 26,6 26,5 27,0 Espoo ,1 Helsinki ,7 Järvenpää ,0 Kerava ,4 Nurmijärvi ,9 Tuusula ,8 Muu Hgin seutu 384 1) ) 70,8 1) Muu Suomi 992 1) ) 20,0 1) Yhteensä ,0 Pakkalan kaupunginosassa työssä käyvät Pakkalan kaupunginosassa rakentaminen on ollut koko 2000-luvun ajan varsin vilkasta. Alueen asukasmäärä kasvoi vuosina runsaalla kahdella tuhannella asukkaalla asukkaaseen. Työpaikkoja tuli samassa ajassa lisää niin, että niitä oli vuoden 2011 lopussa Pakkalassa työssä käyvistä suurin osa, 40 prosenttia, oli vantaalaisia ja 28 prosenttia helsinkiläisiä. Seudun kehyskunnissa asuvia Pakkalassa työssä käyvistä oli 15 prosenttia. Kehyskunnista Pakkalassa työssä käyviä oli eniten Tuusulasta. Vuoteen 2005 verrattuna Pakkalan työpaikkamäärä lisääntyi 2 010:llä. Lisäyksestä 39 prosenttia oli Vantaalla asuvia, 790 henkilöä. Vantaalaisia työskenteli Pakkalan kaupunginosassa kaikkiaan henkilöä. Helsingistä Pakkalassa työssä käyvien määrä kasvoi 490:llä ja espoolaisten yli 200:lla. Helsinkiläisten osuus Pakkalassa työssäkäyvistä kuitenkin väheni parilla prosenttiyksiköllä vuodesta 2005, kun taas espoolaisten, muualla Suomessa ja jossain määrin kehyskunnissa asuvienkin osuudet kasvoivat. Pakkalan kaupunginosassa työskennelleistä vantaalaisesta joka neljäs asui Aviapoliksen suuralueella ja toinen, vajaa neljännes, asui Tikkurilan suuralueella. Eri suuralueilla asuvien osuudet Pakkalassa työssä käyvistä olivat pysyneet samoina vuodesta 2005 vuoteen Tammiston kaupunginosassa työssä käyvät Tammistossa asuntorakentaminen vilkastui vuodesta 2004 ja samalla alueen pitkään lähes samana pysynyt väkimäärä lähti nousuun. Asukasmäärä kasvoikin vuosina noin asukkaalla lähes asukkaaseen. Työpaikkoja Tammistoon syntyi samassa ajassa lisää 185. Niitä oli vuoden 2011 lopussa

9 9 Taulukko 10 Pakkalan kaupunginosassa työssä käyvät asuinpaikan mukaan vuosina Pakkalan kaupunginosassa työssäkäyvien asuinpaikka Myyrmäki ,3 Kivistö ,6 Aviapolis ,4 Tikkurila ,4 Koivukylä ,8 Korso ,6 Hakunila ,4 tuntematon ,7 Vantaa yht ,1 40,6 42,0 41,8 41,6 41,4 41,0 40,2 Espoo ,1 Helsinki ,7 Järvenpää ,3 Kerava ,3 Nurmijärvi ,2 Tuusula ,7 Muu Hgin seutu 130 1) ) 120,8 1) Muu Suomi 417 1) ) 35,7 1) Yhteensä ,6 Taulukko 11 Tammiston kaupunginosassa työssä käyvät asuinpaikan mukaan vuosina Tammiston kaupunginosassa työssäkäyvien asuinpaikka Myyrmäki ,3 Kivistö ,0 Aviapolis ,5 Tikkurila ,5 Koivukylä ,0 Korso ,8 Hakunila ,1 tuntematon Vantaa yht ,8 32,2 31,0 32,6 34,3 34,0 33,9 36,3 Espoo ,3 Helsinki ,4 Järvenpää ,3 Kerava ,7 Nurmijärvi ,1 Tuusula ,6 Muu Hgin seutu 66 1) ) -28,8 1) Muu Suomi 84 1) ) -11,9 1) Yhteensä ,0

10 10 Tammistossa työssä käyvistä suurin osa, 36 prosenttia, oli vantaalaisia ja vajaa 34 prosenttia helsinkiläisiä. Helsingin seudun kehyskunnissa asuvia Tammistossa työssä käyvistä oli 17 prosenttia. Kehyskunnista Pakkalassa työssä käyviä oli eniten Tuusulasta. Vuoteen 2005 verrattuna Tammistossa työskennelleiden määrän lisäyksestä (185) kaksi kolmannesta oli Vantaalla asuvia ja kolmannes Helsingissä asuvia. Espoosta Tammistossa työssä käyvien määrä väheni lähes viidenneksellä. Myös kehyskunnista ja muualta Suomesta kävi aiempaa harvempi Tammistossa työssä. Tammiston kaupunginosassa työskennelleistä 550 vantaalaisesta 30 prosenttia asui Aviapoliksen suuralueella ja 23 prosenttia Tikkurilan suuralueella. Loput Tammistossa työssäkäyvät vantaalaiset sijoittuivat melko tasaisesti muille suuralueille. Vuonna 2011 Hakunilaa lukuun ottamatta kaikilta suuralueilta kävi enemmän väkeä työssä Tammistossa kuin kuusi vuotta aiemmin. Määrällisesti ja suhteellisestikin eniten oli lisääntynyt Aviapoliksen suuralueella asuvien Tammistossa työssä käyvien määrä. Viinikkalan kaupunginosassa työssä käyvät Viinikkalan kaupunginosassa oli vuoden 2011 lopussa työpaikkaa. Kuuden viime vuoden aikana alueen työpaikkamäärä on kasvanut yli tuhannella työpaikalla eli 28 prosentilla. Viinikkalassa työssä käyvistä 35 prosenttia oli vantaalaisia ja 26 prosenttia helsinkiläisiä. Helsingin seudun kehyskunnissa asuvia Viinikkalassa työssä käyvistä oli 20 prosenttia kaikista alueella työssä käyvistä. Kehyskunnista Viinikkalassa työssä käyviä oli eniten Nurmijärveltä ja Tuusulasta. Taulukko 12 Viinikkalan kaupunginosassa työssä käyvät asuinpaikan mukaan vuosina Viinikkalan kaupunginosassa työssäkäyvien asuinpaikka Myyrmäki ,4 Kivistö ,1 Aviapolis ,9 Tikkurila ,2 Koivukylä ,1 Korso ,3 Hakunila ,0 tuntematon ,4 Vantaa yht ,7 35,1 36,3 33,6 33,0 33,9 32,2 34,5 Espoo ,2 Helsinki ,4 Järvenpää ,0 Kerava ,8 Nurmijärvi ,7 Tuusula ,8 Muu Hgin seutu 222 1) ) 20,0 1) Muu Suomi 454 1) ) 17,2 1) Yhteensä ,3 Kuuden viime vuoden työpaikkalisäyksestä tuli Vantaalla asuvien hyödyksi vain 32 prosenttia. Helsingissä asuvien osuus Viinikkalan työpaikkakasvusta oli 29 prosenttia, ja kehyskunnissa asuvien osuus arviolta vajaa 20 prosenttia. Helsingin seudun ulkopuoleltakin alueella työssä käyvien määrä kasvoi.

11 11 Helsingin seudun kehyskunnissa asuvien osuus Viinikkalassa työssäkäyvistä kasvoi selvästi. Hieman vähemmän kasvoi Helsingissä ja muualla Suomessa asuvien osuus. Viinikkalan kaupunginosassa työskennelleistä vantaalaisesta useampi kuin joka neljäs asui Myyrmäen suuralueella ja lähes joka viides Tikkurilan suuralueella. Loput alueelle työssä käyvät vantaalaiset jakautuivat melko tasaisesti muiden suuralueiden kesken. Aviapoliksen suuralueella (johon Viinikkalakin lukeutuu) asuvia oli hieman useampi kuin joka kymmenes Viinikkalassa työssä käyvistä vantaalaisista. Vuonna 2011 Tikkurilan suuralueella asuvien osuus Viinikkalassa työssäkäyvistä vantaalaisista oli alempi kuin kuusi vuotta aiemmin. Ylästön kaupunginosassa työssä käyvät Ylästön kaupunginosassa asuntorakentaminen on ollut koko 2000-luvun ajan varsin vilkasta. Asukasmäärä kasvoi vuosina runsaalla 700 asukkaalla asukkaaseen. Työpaikkoja Ylästöön tuli samassa ajassa lisää 370 niin, että niitä oli vuoden 2011 lopussa Aviapoliksen suuralueen kaupunginosista vähiten, Ylästössä työssä käyvistä yli 37 prosenttia oli vantaalaisia ja 25 prosenttia helsinkiläisiä. Kaikista alueella työssä käyvistä oli seudun kehyskunnissa asuvia 20 prosenttia. Kehyskunnista Ylästössä työssä käyvistä neljännes oli nurmijärveläisiä. Vantaalaisten osuus alueella työssä käyvistä on kasvanut selvästi. Ylästössä työssä käyvien määrä kasvoi 370:llä vuoteen 2005 verrattuna. Työssä käyvien lisäyksestä 54 prosenttia tuli Vantaalta, 19 prosenttia Helsingistä ja noin 22 prosenttia seudun kehyskunnista. Espoossa ja Järvenpäässä asuvia Ylästössä työssäkäyvistä oli vuonna 2011 vähemmän kuin vuonna Taulukko 13 Ylästön kaupunginosassa työssä käyvät asuinpaikan mukaan vuosina Ylästön kaupunginosassa työssäkäyvien asuinpaikka Myyrmäki ,4 Kivistö ,0 Aviapolis ,0 Tikkurila ,6 Koivukylä ,5 Korso ,9 Hakunila ,2 tuntematon ,0 Vantaa yht ,1 34,4 34,0 34,5 34,8 35,0 36,2 37,3 Espoo ,6 Helsinki ,6 Järvenpää ,8 Kerava ,8 Nurmijärvi ,3 Tuusula ,0 Muu Hgin seutu 148 1) ) 23,6 1) Muu Suomi 229 1) ) -2,6 1) Yhteensä ,1 Ylästön kaupunginosassa työskennelleistä 940 vantaalaisesta 27 prosenttia asui Aviapoliksen suuralueella, 23 prosenttia Myyrmäen suuralueella ja 15 prosenttia Tikkurilan suuralueella. Aviapoliksessa asuvien suhteellinen osuus Ylästössä työssäkäyvistä vantaalaisista on kasvanut tikkurilalaisten kustannuksella vuodesta 2005 vuoteen 2011.

12 12 Tikkurila kaupungin hallinnollisena keskuksena ja Myyrmäki läntisen Vantaan keskuksena ovat molemmat merkittäviä työpaikka-alueita Aviapoliksen ohella Tikkurilan kaupunginosassa työssäkäyvät Tikkurila on Vantaan hallinnollinen keskus. Tikkurilan kaupunginosan asukasmäärä kasvoi vuosina noin 170 asukkaalla asukkaaseen. Työpaikkoja tuli samassa ajassa lisää 80 niin, että niitä oli vuoden 2011 lopussa Tikkurilassa työssä käyvistä niukasti yli puolet, henkilöä, oli vantaalaisia ja viidennes helsinkiläisiä. Seudun kehyskunnissa asuvia Tikkurilassa työssä käyvistä oli vajaa viidennes. Kehyskunnista Tikkurilassa työssä käyviä oli eniten Keravalta ja Järvenpäästä Vuoteen 2005 verrattuna Tikkurilan työpaikkamäärä lisääntyi 420:llä. Lisäyksestä vain 19 prosenttia tuli Vantaalla asuville. Helsingistä Tikkurilassa työssä käyvien määrä kasvoi 60:llä ja espoolaisten 50:llä. Lähes puolet Tikkurilan kaupunginosan työpaikkakasvusta koitui seudun kehyskunnissa asuvien hyödyksi. Helsinkiläisten osuus Tikkurilassa työssäkäyvistä hieman väheni vuodesta 2005, kun taas espoolaisten ja kehyskunnissa asuvien osuus kasvoi. Tikkurilan kaupunginosassa työskennelleistä vantaalaisesta 37 prosenttia asui Tikkurilan suuralueella. Tikkurilan suuralueella asuvien ja Tikkurilan kaupunginosassa työssäkäyvien määrä oli kuitenkin hieman vähentynyt vuoteen 2005 verrattuna. Toiseksi eniten Tikkurilassa työssä käyviä vantaalaisia asui Koivukylässä ja Korsossa. Taulukko 14 Tikkurilan kaupunginosassa työssä käyvät asuinpaikan mukaan vuosina Asuinpaikka Tikkurilan kaupunginosassa työssäkäyvien asuinpaikka Myyrmäki ,7 Kivistö ,1 Aviapolis ,4 Tikkurila ,7 Koivukylä ,0 Korso ,4 Hakunila ,6 tuntematon ,5 Vantaa yht ,7 52,6 51,6 52,0 52,6 50,4 49,8 50,3 Espoo ,8 Helsinki ,2 Järvenpää ,2 Kerava ,4 Nurmijärvi ,7 Tuusula ,0 Muu Hgin seutu 181 1) ) 49,2 1) Muu Suomi 388 1) ) 11,6 1) Yhteensä ,3

13 13 Tikkurilan kaupunginosassa asuvien työssäkäyntialue Enemmistö Tikkurilan kaupunginosassa asuvista kävi työssä Vantaalla. Tilanne ei ole juurikaan muuttunut vuodesta 2005 vuoteen Vuonna 2011 reilu kolmannes tikkurilalaisista kävi työssä Helsingissä, mikä on noin kolme prosenttiyksikköä vähemmän kuin kuusi vuotta aiemmin. Espoossa työskenteleviä oli samansuuruinen osuus kuin 2005, kun taas seudun kehyskunnissa työssäkäyvien Tikkurilan kaupunginosassa asuvien osuus oli kasvanut. Taulukko 15 Tikkurilan kaupunginosassa asuvien työpaikan alue vuosina Työpaikan Tikkurilan kaupunginosassa asuvien työpaikan alue alue Myyrmäki ,0 Kivistö ,3 Aviapolis ,1 Tikkurila ,6 Koivukylä ,6 Korso ,1 Hakunila ,2 tuntematon ,2 Vantaa yht ,5 54,7 50,8 51,8 53,1 53,9 51,9 52,4 Espoo ,6 Helsinki ,8 Järvenpää ,5 Kerava ,0 Nurmijärvi ,0 Tuusula ,0 Muu Hgin seutu 20 1) ) 75,0 1) Muu Suomi 64 1) ) -17,2 1) Yhteensä ,2 Myyrmäen kaupunginosassa työssäkäyvät Myyrmäki on läntisen Vantaan keskus. Myyrmäen kaupunginosan asukasmäärä kasvoi vuosina noin 940 asukkaalla asukkaaseen. Työpaikoista hävisi samassa ajassa 20 niin, että niitä oli vuoden 2011 lopussa Enimmillään Myyrmäessä oli työpaikkoja vuonna Myyrmäessä työssä käyvistä 44 prosenttia oli vantaalaisia ja 25 prosenttia helsinkiläisiä. Seudun kehyskunnissa asuvia Myyrmäessä työssä käyvistä oli yhtä usea kuin Espoossa asuviakin, kumpiakin 12 prosenttia. Kehyskunnista Myyrmäessä käytiin eniten työssä Nurmijärveltä. Vantaalaisia kävi Myyrmäen kaupunginosassa vuonna 2011 yli 50 vähemmän kuin vuonna Sen sijaan Helsingistä, Espoosta ja kehyskunnista Myyrmäen kaupunginosassa työssä käyvien määrät kasvoivat. Helsinkiläisten osuus Myyrmäessä työssäkäyvistä on kasvanut verrattuna vuoteen Myyrmäen kaupunginosassa työskennelleistä vantaalaisesta 66 prosenttia asui Myyrmäen suuralueella. Myyrmäen suuralueella asuvien ja Myyrmäen kaupunginosassa työssäkäyvien määrä ja osuus olivat vähentyneet vuoteen 2005 verrattuna muiden suuralueiden kustannuksella. Vantaan suuralueista toiseksi useimmin Myyrmäen kaupunginosassa käytiin työssä Tikkurilasta.

14 14 Taulukko 16 Myyrmäen kaupunginosassa työssä käyvät asuinpaikan mukaan vuosina Asuinpaikka Myyrmäen kaupunginosassa työssäkäyvien asuinpaikka Myyrmäki ,0 Kivistö ,7 Aviapolis ,1 Tikkurila ,2 Koivukylä ,7 Korso ,3 Hakunila ,2 tuntematon ,5 Vantaa yht ,3 44,9 43,8 43,9 45,5 44,3 44,0 44,1 Espoo ,3 Helsinki ,4 Järvenpää ,2 Kerava ,3 Nurmijärvi ,6 Tuusula ,1 Muu Hgin seutu 200 1) ) 8,0 1) Muu Suomi 449 1) ) -22,5 1) Yhteensä ,4 Myyrmäen kaupunginosassa asuvien työssäkäyntialue Taulukko 17 Myyrmäen kaupunginosassa asuvien työpaikan alue vuosina Työpaikan Myyrmäen kaupunginosassa asuvien työpaikan alue alue Myyrmäki ,9 Kivistö ,4 Aviapolis ,4 Tikkurila ,5 Koivukylä ,2 Korso ,3 Hakunila ,5 tuntematon ,9 Vantaa yht ,6 39,0 39,2 40,1 41,6 41,2 41,4 41,3 Espoo ,8 Helsinki ,5 Järvenpää ,1 Kerava ,5 Nurmijärvi ,3 Tuusula ,2 Muu Hgin seutu 79 1) ) 27,8 ) Muu Suomi 166 1) ) 8,4 1) Yhteensä ,4

15 15 Kahdella kolmanneksella Myyrmäen kaupunginosassa työssäkäyvistä oli työpaikka Vantaalla. Vuoteen 2005 verrattuna Vantaalla työssä käyvien määrä ja osuus olivat kasvaneet. Vantaalla työssä käyviä oli nyt jo jokunen enemmän kuin Helsingissä työssä käyviä. Helsingissä työskentelevien määrä ja osuus olivat vähentyneet selvästi. Espoossa työskentelevien määrä ja osuus olivat kasvaneet, samoin kuin seudun kehyskunnissa työssäkäyvienkin. Kartta 1 Vantaalla asuvien osuus Vantaalla työssä käyvistä kaupunginosittain vuonna 2011 ( Huom! kartoissa 1-3 ovat mukana vain sellaiset kaupunginosat joissa työssäkäyvien määrä oli vähintään 50) Kartta 2 Helsingissä asuvien osuus Vantaalla työssä käyvistä kaupunginosittain vuonna 2011

16 16 Kartta 3 Seudun kehyskunnissa asuvien osuus Vantaalla työssä käyvistä kaupunginosittain vuonna 2011 Yhteenvetoa vuodelta 2011 Vantaalaisista 45 prosentilla oli työpaikka asuinkunnassaan, espoolaisista 50 prosentilla, helsinkiläisistä 78 prosentilla ja kehyskuntien asukkaista keskimäärin 48 prosentilla. Vantaan työpaikkaomavaraisuus oli kuitenkin 105. Espoossa se oli 97, Helsingissä 131 ja kehyskunnissa se vaihteli 43 ja 92 prosentin välillä. Vantaalla olevista työpaikoista 43 prosentissa oli vantaalainen työntekijä. Espoossa espoolaisten työntekijöiden osuus oli 52 prosenttia, Helsingissä 59 prosenttia ja seudun kehyskunnissa keskimäärin 71 prosenttia. Osuudet olivat pääkaupunkiseudun kunnissa pysyneet samoina vuoteen 2005 verrattuna. Vantaalla sijaitsevista työpaikoista 23 prosentissa oli helsinkiläinen työntekijä, 17 prosentissa työntekijä asui seudun kehyskunnissa ja 8 prosentissa Espoossa. Uudenmaan ulkopuolella asui Vantaalla työssäkäyvistä 6 prosenttia. Helsinkiläisiä työntekijöitä oli Vantaalla ja Espoossa lähes saman verran, sen sijaan kehyskunnista käytiin useammin työssä Vantaalla kuin Espoossa. Taulukko 18. Pendelöintitilasto vuodelta 2011 Asuinalue Työpaikan alue Vantaa Espoo Helsinki Seudun kehyskunnat 1) Muu Uusimaa Muu Etelä-Suomi Muu Suomi Yhteensä Vantaa Espoo Helsinki Kehyskunnat 1) Muu Uusimaa Muu Etelä-Suomi Muu Suomi Yhteensä ) Tässä taulukossa Kauniainen on laskettu mukaan kehyskuntien lukuihin. Lähde: Tilastokeskus: työssäkäyntitilastot , pendelöinti Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä ISBN Puh ISSN-L X, Sähköposti: ISSN X (painettu) ISSN (verkkojulkaisu)

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 10:2015

TILASTOKATSAUS 10:2015 TILASTOKATSAUS 10:2015 23.11.2015 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2013 laisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka lla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli jossain

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2017

TILASTOKATSAUS 2:2017 TILASTOKATSAUS 2:2017 11.1.2017 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2014 Yhteenveto: Työpaikat ja työvoima n suuralueilla sekä pendelöinti Helsingin seudulla vuosina 2010 2014 Työpaikkoja

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2018

TILASTOKATSAUS 1:2018 TILASTOKATSAUS 1:2018 5.2.2018 PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 2006 2015 Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2014

Tilastokatsaus 12:2014 Tilastokatsaus 12:2014 Vantaa 5.11.2014 Tietopalvelu B15:2014 1 Työpaikat Vantaan osa-alueilla 31.12.2012 Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna 2012 eniten Tikkurilassa ja Aviapoliksessa Vaikka työpaikkojen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Tilastokatsaus 3:2013

Tilastokatsaus 3:2013 Tilastokatsaus 3:2013 Vantaa 1 24.1.2013 Tietopalvelu B3:2013 Työpaikat Vantaalla ja sen osa-alueilla 31.12.2010 Työpaikat kasvoivat vuonna 2010 taas vajaalla 3 000 työpaikalla Vantaalla oli vuoden 2010

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2016

TILASTOKATSAUS 5:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2016 1 1.4.2016 YKSINHUOLTAJIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Yksinhuoltajien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista yhden

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2018

TILASTOKATSAUS 8:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2018 1 17.12.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2007 2016 Vantaalla oli lähes 110 800 työpaikkaa vuoden 2016 lopussa, mikä oli 4,9 prosenttia kaikista Suomen työpaikoista.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2015

TILASTOKATSAUS 1:2015 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 1:2015 1 23.1.2015 VELKAANTUNEISUUS VANTAALLA JA MUISSA SUURISSA KAUPUNGEISSA SEKÄ HELSINGIN SEUDUN KEHYSKUNNISSA Vantaalaisista asuntokunnista 55 prosentilla oli velkaa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2017

TILASTOKATSAUS 1:2017 TILASTOKATSAUS 1:2017 5.1.2017 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna Tikkurilassa, Koivukylässä ja Hakunilassa Vaikka työpaikkojen määrä kasvoi vuoden aikana koko kaupungissa,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2013

Tilastokatsaus 9:2013 Tilastokatsaus 9:2013 Vantaa 31.10.2013 Tietopalvelu B15:2013 1 Työpaikat ja työssäkäynti Vantaalla vuonna 2011 Työvoima ja työllisyys Vantaalla 31.12.2011 Vantaalla työllisen työvoiman määrä oli 101 348

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2010

Tilastokatsaus 11:2010 Tilastokatsaus 11:2010 1.11.2010 Tietopalvelu B14:2010 Työpaikat Vantaalla 31.12.2008 1 Työllisen työvoiman määrä oli Vantaalla vuoden 2008 lopussa 101 529 henkilöä. Työttömänä oli tuolloin 6 836 vantaalaista.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

Työmatkasukkulointi pääkaupunkiseudulla

Työmatkasukkulointi pääkaupunkiseudulla Työmatkasukkulointi pääkaupunkiseudulla Sukkulointiaineistot löytyvät osoitteesta: https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/seututieto/tyopaikat/sivut/sukkulointi.aspx Työmatkasukkuloinnin karttasarja Tuoreimman

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2018

TILASTOKATSAUS 5:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 5:18 1 10.9.18 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 08 17 Työttömyysaste oli Vantaalla tasan 10 prosenttia vuoden 17 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli peräti 1,9 prosenttiyksikköä, mikä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2018

TILASTOKATSAUS 2:2018 TILASTOKATSAUS 2:2018 15.3.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2015 Vantaalla oli vuoden 2015 lopussa 109 779 työpaikkaa. Työpaikkamäärä kasvoi edellisestä vuodesta 2450:lla. Helsingissä työpaikkamäärä kasvoi vuodesta

Lisätiedot

Tilastokatsaus 10:2014

Tilastokatsaus 10:2014 Tilastokatsaus 10:2014 Vantaa 1 2.9.2014 Tietopalvelu B11:2014 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2012 lopulla yhteensä 8 854 vieraskielistä 1

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2015

TILASTOKATSAUS 3:2015 TILASTOKATSAUS 3:2015 27.5.2015 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2013 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa kaupungeissa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 20.11.2017 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2019

TILASTOKATSAUS 3:2019 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2019 1 8.10.2019 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 2009 2018 Työttömyysaste oli Vantaalla 8,7 prosenttia vuoden 2018 lopussa, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 21:2016

TILASTOKATSAUS 21:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 21:2016 1 10.11.2016 VANTAAN ASUNTOKANTA 31.12.2005 31.12.2015 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 104 700 asuntoa. Niistä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2014

Tilastokatsaus 7:2014 Vantaa 20.5.2014 Tietopalvelu B8:2014 Vuoden 2012 tulotietoja Vantaalta, sen osa-alueilta, Helsingin seudulta ja maamme suurimmista kaupungeista Valtionveronalaiset keskitulot tulot Vantaalla ja muissa

Lisätiedot

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 HSY seutu- ja ympäristötieto 6.6.2015 Katsauksen sisältö: 1. Työmatkasukkuloinnin karttasarjat 2. Työmatkasukkuloinnin kehitys 3. HSY:n työmatkasukkulointia

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2015

TILASTOKATSAUS 6:2015 TILASTOKATSAUS 6:2015 6.10.2015 ULKOMAALAISTAUSTAISEN VÄESTÖN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA VANTAALLA VUONNA 2012 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan Suomessa asuvat henkilöt, jotka ovat joko

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2016

TILASTOKATSAUS 6:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2016 1 7.4.2016 SELLAISTEN ASUNTOKUNTIEN, JOISSA ON PARISKUNTA JA LAPSIA, TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Tilastokatsaus 1:2014

Tilastokatsaus 1:2014 Tilastokatsaus 1:2014 Vantaa 3.1.2014 Tietopalvelu B1:2014 1 Vähintään 65 vuotta täyttäneet Vantaalla Vuoden 2013 alussa 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia vantaalaisia oli 27 579 henkilöä. Heistä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2016

TILASTOKATSAUS 8:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2016 1 15.4.2016 ASUNTOKUNTIEN ELINVAIHEET JA TULOT ELINVAIHEEN MUKAAN VUOSINA 2005 2013 Asuntokunnat elinvaiheen mukaan lla, kuten muillakin tässä tarkastelluilla

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

Muutot ja muuton suunnat Vantaalla

Muutot ja muuton suunnat Vantaalla VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C18:2003 Etelä-Suomi Espoo 73 33 92 32 Pakkala 24 14 Ulkomaat 122 316 Muu seutu 51 65 99 Helsinki 522 290 43 72 Muu Vantaa Muu Suomi Muutot ja muuton suunnat Vantaalla

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2010

Tilastokatsaus 8:2010 Tilastokatsaus 8:2010 Lisämateriaalia 7.9.2010 Tietopalvelu B11:2010 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2006 lopulla yhteensä 4 417 vieraskielistä

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

Työmatkasukkulointi pääkaupunkiseudulla

Työmatkasukkulointi pääkaupunkiseudulla Työmatkasukkulointi pääkaupunkiseudulla HSY:n sukkulointiaineistot Karttasarja perustuu Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoon (Tilastokeskus 31.12.2014) Kartoilla tarkastellaan työmatkoja molempiin suuntiin:

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 14 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Työllisten määrä kääntyi Helsingissä nousuun yli vuoden kestäneen laskukauden jälkeen. Työllisiä oli vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 3 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Työllisyysaste laskussa Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Vuoden 2013 vuosikeskiarvon

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 73,6 prosenttia, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisten

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä

Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C11:2001 Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä Esipuhe Vantaa on osana pääkaupunkiseutua saanut osansa, tosin pienemmän osan kuin suuremmat naapurinsa,

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2018

TILASTOKATSAUS 4:2018 TILASTOKATSAUS 4:2018 8.3.2018 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2017 1 Vantaalle rakennettiin vuonna 2017 uutta kerrosalaa 349 590 kerrosneliömetriä, josta asuinrakennuksiin valmistui 234 712 k-m 2 (67 %).

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2014

Tilastokatsaus 2:2014 Tilastokatsaus 2:2014 Vantaa 1 17.1.2014 Tietopalvelu B2:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2012 (lähde: Verohallinnon Maksuunpanon Vantaan kuntatilasto vuosilta 2004 2012) Vuonna 2012 Vantaalla

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 15 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 72,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön

Lisätiedot

Perheet ja asuntokunnat

Perheet ja asuntokunnat Vantaan väestö 16/17 julkaisu ilmestyy tänä vuonna osissa, jotta tieto saadaan julkaistua mahdollisimman nopeasti. Lopuksi osiot kootaan yhteen yhdeksi julkaisuksi. Tämä osa koskee Vantaan perheitä ja

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2013

Tilastokatsaus 8:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 10.10.2013 Tietopalvelu B14:2013 Vanhojen osakeasuntojen kaupat ja hinnat Vantaalla vuosina 2003 2012 sekä alkuvuodesta 2013 Vuosien 2003 2012 aikana Vantaalla on tehty kaikkiaan

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2016

TILASTOKATSAUS 1:2016 TILASTOKATSAUS 1:2016 19.1.2016 VANTAALAISTEN TULOT JA VEROT VUONNA 2014 1 Vuonna 2014 Vantaalla oli kaikkiaan 175 690 tulonsaajaa eli useammalla kuin neljällä viidestä vantaalaisesta oli ansio- ja/tai

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 11 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-283-1 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2016

TILASTOKATSAUS 2:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 2:2016 1 26.1.2016 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2015 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2015 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 376 790 k-m 2, mikä on 100 820 k-m 2 (37

Lisätiedot

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28.

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28. Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2017 1 20.1.2017 RAKENTAMINEN VANTAALLAA VUONNA 2016 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2016 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 420 150 k m 2, mikä on 45 710 k m 2 (12

Lisätiedot

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Päivitetty 13.2.215 Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin llisyysaste oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 71,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön.

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 25.10.2018 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2013

Tilastokatsaus 11:2013 Vantaa 16.12.2012 Tietopalvelu B17:2013 Sairastavuusindeksi 1 Vantaalla 2012 Sairastavuusindeksi isoissa kaupungeissa vuosina 2002 2012 Vantaalaisten sairastavuusindeksillä mitattu terveydentila on parempi

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 18:2016

TILASTOKATSAUS 18:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 18:2016 1 10.10.2016 OSAKEASUNTOJEN MYYNTIHINTOJA VANTAALLA Vantaalla asunnoista maksettuja neliöhintoja voidaan seurata esimerkiksi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisista

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä 71,3 prosenttia. Vuonna 2014 keskimääräinen työllisyysaste oli

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 010 Työllisten määrä jäi Helsingissä vuoden 010 viimeisellä neljänneksellä runsaan prosentin pienemmäksi kuin vuosi sitten. Pääkaupunkiseudun,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2019

TILASTOKATSAUS 1:2019 TILASTOKATSAUS 1:2019 12.02.2019 SAIRASTAVUUSINDEKSI VANTAALLA 2017 Sairastavuusindeksi isoissa kaupungeissa vuosina 2007 2017 Vantaalaisten sairastavuusindeksillä mitattu terveydentila on parempi kuin

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I neljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I neljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 14 2007 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I neljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2007 u väkiluku on kasvanut määrällisesti

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus ja tulotaso

Työvoiman saatavuus ja tulotaso Työvoiman saatavuus ja tulotaso Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 25.10.2018 Työvoiman saatavuus ja tulotaso Työvoiman saatavuus Tulotaso Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus ja tulotaso

Työvoiman saatavuus ja tulotaso Työvoiman saatavuus ja tulotaso Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työvoiman saatavuus ja tulotaso Työvoiman saatavuus Tulotaso Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

TAMPEREEN VÄESTÖNMUUTOS TAMMI MAALISKUUSSA 2008

TAMPEREEN VÄESTÖNMUUTOS TAMMI MAALISKUUSSA 2008 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 8 TAMPEREEN VÄESTÖNMUUTOS TAMMI MAALISKUUSSA 28 Tampereen maaliskuun muuttotappio oli aiempia vuosia suurempi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Tampereella asui maaliskuun

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi-marraskuussa 2009

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi-marraskuussa 2009 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi-marraskuussa 2009 - Väkiluku on kasvanut määrältään eniten Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Nurmijärvellä ja Kirkkonummella

Lisätiedot

2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 TILASTOJA 2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste säilyi vuoden 2014 toisella neljänneksellä samalla tasolla kuin vuosi sitten, huhti-kesäkuussa

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 17 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-449-4 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2007 tilastoja 32 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä 1999 2004 ja ennakkotieto

Lisätiedot

RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014

RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014 RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014 RAKENNUS- JA ASUNTOKANTA 1.1.2015 Tiedustelut Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Pertti Raami, Vantaan kaupungin aineistopankki Kansi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 35 2007 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007 Väkiluku on kasvanut määrällisesti eniten Helsingissä, Vantaalla,

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosipuoliskolla eli tammi kesäkuussa 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosipuoliskolla eli tammi kesäkuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 24 2007 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosipuoliskolla eli tammi kesäkuussa 2007 u Väkiluku on kasvanut määrällisesti

Lisätiedot

2017:8 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2016

2017:8 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2016 2017:8 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2016 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä 71,9 prosenttia, sama kuin vuosi sitten. Koko maan tasolla työllisyysaste

Lisätiedot

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikat 2010 2014 Muutokset 5 vuodessa: Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikkojen määrä kasvoi 960:llä. Työpaikat lisääntyivät yksityisellä sektorilla 860:llä ja kunnalla 740:llä. Valtion

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosineljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2008

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosineljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2008 8131 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 13 2008 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosineljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2008 Väkiluku on kasvanut määrällisesti

Lisätiedot

Liikkumistutkimus 2018 Kulkutapojen käyttö Helsingin seudulla

Liikkumistutkimus 2018 Kulkutapojen käyttö Helsingin seudulla Lisätietoja Liikkumistutkimuksesta: 21.3.2019 HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikennejärjestelmä ja tutkimukset -osasto Erikoistutkija Pekka Räty pekka.raty@hsl.fi 040 738 6559 Liikennetutkija

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2018

TILASTOKATSAUS 7:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 7:18 1 17.12.18 SUOMALAIS- JA ULKOMAALAISTAUSTAISEN VÄESTÖN PÄÄASIAL- LINEN TOIMINTA VANTAALLA 00 16 Tässä tilastokatsauksessa tarkastellaan Vantaan väestön pääasiallista

Lisätiedot

Helsingin seudun väestöennuste. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun väestöennuste. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet - Helsingin seudun väestöennuste - Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste - Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku Helsingissä,

Lisätiedot