VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010"

Transkriptio

1 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 YHTEENVETO Väestön koulutusaste on selvästi korkeampi yliopistokaupungeissa (,, ) kuin entisillä teollisuuspaikkakunnilla (,, ) luvulla ammattitutkintoa suorittamattomien osuus on vähentynyt ja keski ja korkea-asteen suorittaneiden osuus kasvanut. Ilman ammattitutkintoa olevien osuus pienenee jatkossakin väestön ikärakenteesta johtuen, varsinkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Lahtelaisten koulutusrakenteen muutos on vuodesta 2001 seurannut koko maan kehitystä. Ammattitutkinnon suorittaneet. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus on kasvanut eniten yliopistokaupungeissa, keskiasteen suorittaneiden osuuden vastaavasti vähentyessä. Alempien korkea-asteen tutkintojen osuus on jonkin verran vähentynyt lähes kaikissa suurissa kaupungeissa, paitsi ssa ja Lahdessa. Naisia korkeakoulututkinnon suorittaneista selvä enemmistö, keskiasteen tutkinnon suorittaneista vähemmistö. Työvoiman koulutusrakenne kuvaa koulutusjakaumaa työmarkkinoilla. Koulutetuin työvoima on ssa ja Helsingissä, joissa vähintään ylemmän korkea-asteen tutkinnon on suorittanut yli 20 % työvoimasta, lla vain reilu 10 %. Alhaisin työvoiman koulutustaso on ssa ja ssa. Työvoiman koulutusaste on noussut eniten ssa ja Lahdessa vuodesta 2001, joissa ammattitutkintoa vaille olevien osuus työvoimasta on vähentynyt noin 8 prosenttiyksikköä. IT-alan työvoimatarve 2000 luvun ensimmäisenä vuosikymmenenä näkyy n, Helsingin, en ja n korkea-asteen suorittaneiden työvoimaosuuden kasvuna. Työttömien koulutusrakenne. Vain perusasteen omaavien työttömien osuus on vähentynyt ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuuden kasvaessa varsinkin yliopistokaupungeissa. Lahdessa työttömien koulutusrakenteen muutosprosessi on ollut hitaampi osaltaan pitkäaikaistyöttömien alhaisesta koulutustason johtuen kuin muissa suurimmissa kaupungeissa. Työllisen työvoiman ja työttömien koulutusrakenteen muutos sukupuolen mukaan. Vuoden 2008 lopussa alkanut lama koetteli eniten miesvoittoisia toimialoja. Tämä nosti naisten osuutta ammattitutkinnon suorittaneesta työllisestä työvoimasta sekä toisaalta vähensi naisten osuutta työttömistä kaikissa koulutusasteissa. Naisten osuus työllisestä työvoimasta kasvoi vuodesta 2007 lähtien eniten Lahden ohella ssa, Turussa ja ssa, vähiten pääkaupunkiseudulla. Myös työttömien naisten osuus on laskenut kaikissa koulutusasteissa vähemmän pääkaupunkiseudulla kuin muissa suurissa kaupungeissa ja koko maassa keskimäärin. Koulutusrakenne alueittain. Koulutetuin väestö asuu Lahdessa uusilla omakotialueilla, joissa yli 35 % 15- vuotta täyttäneistä on suorittanut korkeakoulututkinnon. Alhaisin koulutustaso on vanhoilla kerrostaloalueilla ja vanhuspainotteisilla alueilla.

2 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010: 15-VUOTTA TÄYTTÄNYT VÄESTÖ: KOULUTUSRAKENNE 2 Väestön koulutusaste on selvästi korkeampi yliopistokaupungeissa (,, ) kuin entisillä teollisuuspaikkakunnilla (,, ). ssa väestöstä on korkeakoulutettua 44 %, ssa vain vajaa 23 % 15-vuotta täyttäneestä väestöstä. Vain peruskoulutuksen saaneita on yliopistokaupungeissa reilu 25 % väestöstä, perinteisillä teollisuuspaikkakunnilla noin 35 %. Väestön koulutusrakenne suurimmissa kaupungeissa 2010 Koko maa 26,3 29,2 24,8 25,9 27,1 26,8 29,6 33, , ,8 33,3 40,4 41,2 40,5 42,1 39,9 36,9 39,2 44,4 40,2 41,8 42,2 43,9 37,5 34,8 32,8 32,4 31,1 30,4 29,3 27,8 27,6 25,8 24,9 22, Perusaste Keskiaste Korkea-aste % 2000-luvulla ammattitutkintoa suorittamattomien osuus on vähentynyt koko maassa 6,8 prosenttiyksikköä, keskiasteen suorittaneiden osuus kasvanut 2,8 prosenttiyksikköä ja korkeaasteen tutkinnon omaavien osuus kasvanut 4 prosenttiyksikköä. Lahtelaisten koulutusrakenteen muutos on seurannut koko maan kehitystä. Ilman ammattitutkintoa olevien osuus väheneminen jatkuu väestön ikääntyessä, varsinkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Väestön koulutusrakenteen muutos suurimmissa kaupungeissa (prosenttiyksikköä) Koko maa -1-2,6-0,1-4,1-5,6-6,6-5,9-6,7-6,6-4,2-6,8-7,8-6,9-7,5-6,2 3,5 4,2 1,2 4,3 4,2 1,7 4,3 3 3,7 2,4 4,2 1,6 2,7 2,8 4 3, ,9 3,8 3,8 3, koulutusasteen muutos pros. yksikköä Perusaste Keskiaste Korkea-aste

3 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010: (AMMATTI)TUTKINNON SUORITTANEET 3 Korkeakoulutettu väestö on enemmistönä Helsingissä ja ssa, kun ssa, ssa, Lahdessa ja ssa alle 40 % ammattitutkinnoista on korkea-asteen tutkintoja. ssa korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 59,6 %, ( 35,1 %) on suurin ja keskiasteen suorittaneiden osuus 40,4 % ( 64,9 %) pienin kaikista ammattitutkinnon suorittaneista (Ammatti)tutkinnon suorittaneet koulutuasteen mukaan suurimmissa kaupungeissa ,4 32,2 27, ,3 23,7 53, ,2 55,5 28,2 16,3 56,7 27,4 15,9 55,6 29,5 14,8 57,5 29,7 12,8 55,7 31,6 12,7 61,6 26,9 11,4 60,9 29,9 9,2 62,7 29,3 8 64,9 27,8 7, % Keskiaste Alin tai alempi korkeakoulututkinto Ylempi korkeakoulututkinto tai tutkijakoulutus 2000-luvulla vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus on kasvanut eniten yliopistokaupungeissa, keskiasteen suorittaneiden osuuden vastaavasti vähentyessä. Alempien korkea-asteen tutkintojen osuus on jonkin verran vähentynyt lähes kaikissa suurissa kaupungeissa. Vain ssa ja Lahdessa alempien korkea-asteen tutkintojen suhteellinen osuus on säilynyt ennallaan. Lahdessa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus on kasvanut vuodesta prosenttiyksikköä, keskiasteen suorittaneiden osuuden vähentyessä saman verran luvun kuntaliitokset vaikuttavat vertailuun n, n ja n kohdalla. (Ammatti)tutkinnon suorittaneiden koulutusasteen muutos suurimmissa kaupungeissa -1-1,4-0,6-0,9-0,9-0,2-3,9-2,8-3,1-2,1-2,5 - -0,1-1,2-1,1-1,1-0,9-1,3-1,5-2,1-1, ,2 3,7 3 3,4 2,4 1,1 2,1 2,5 1 0,5 2,1 1,6 4, koulutusasteen muutos prosenttiyksikköä Keskiaste Alin tai alempi korkeakoulututkinto Ylempi korkeakoulututkinto tai tutkijakoulutus

4 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010: (AMMATTI)TUTKINNON SUORITTANEET SUKUPUOLEN MUKAAN 4 Naisten osuus ylempien korkeakoulututkinnon suorittaneista oli vuonna 2010 koko maassa 52,7 %, alemman korkeakoulututkinnon suorittaneista 58,5 % ja keskiasteen suorittaneista 48,1 %. Suurimmista kaupungeista vain ssa ja ella miesten osuus vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista oli suurempi. Keskiasteen tutkinnon suorittaneista enemmistö oli naisia Helsingissä, Lahdessa ja Turussa. Naisten %-osuus tutkinon suorittaneista suurimmissa kaupungeissa 2010 % 0,0 25,0 50,0 75,0 Koko maa 48,8 47,2 51,0 52,7 49,2 58,7 61,3 57,8 56,0 48,7 54,7 56,4 48,0 51,3 57,5 49,8 54,6 59,6 51,0 51,4 57,9 48,2 50,7 57,0 48,9 52,7 59,1 49,1 48,4 58,4 50,1 53,9 58,9 48,1 51,3 58,1 48,1 52,7 58,5 Keskiaste Alin tai alempi korkeakoulututkinto Ylempi korkeakoulututkinto tai tutkijakoulutus Vuodesta 2001 naisten osuus vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista kasvoi 4,6 prosenttiyksikköä ja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneista 1,2 prosenttiyksikköä. Keskiasteen suorittaneista naisten osuus koko maan tasolla vähentyi 0,7 prosenttiyksikköä. Korkeimmin koulutettujen naisten osuus kasvoi eniten ssa ja ssa, vähiten ella ja ssä. Naisten %-osuuden muutos tutkinon suorittaneista suurimmissa kaupungeissa muutos prosenttiyksikköä -4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 Koko maa 0,0-0,1-1,4 0,9-1,2 0,7-1,3 0,7-1,5-0,2-1,5-0,6 0,8-1,6 0,2-0,9 2,1-0,8 1,0-0,9 1,6-0,4 1,8-0,7 1,2 3,8 4,0 3,5 4,3 4,4 3,0 4,8 5,3 3,7 4,6 5,3 5,7 6,6 Keskiaste Alin tai alempi korkeakoulututkinto Ylempi korkeakoulututkinto tai tutkijakoulutus

5 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010: TYÖVOIMAN KOULUTUSRAKENNE (Työvoimaan luetaan kaikki vuotiaat henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat työllisiä tai työttömiä) 5 Työvoiman koulutusrakenne kuvaa koulutusjakaumaa työmarkkinoilla. Koulutetuin työvoima on ssa, missä vähintään ylemmän korkea-asteen tutkinnon on suorittanut yli neljännes työvoimasta ja yli puolet on suorittanut vähintään korkeakoulututkinnon. Myös Helsingissä yli 20 % työvoimasta on suorittanut ylemmän korkea-asteen, kun lla vain reilu 10 % työvoimasta, Lahdessa 8,5 %. Vähiten ammattitutkintoa suorittamattomia on ssa ja ssa, reilu 10 % työvoimasta, eniten lla ja Lahdessa. Työvoiman koulutusrakenne suurimmissa kaupungeissa ,0 16,9 10,4 13,2 15,5 11,2 10,8 11,6 21,7 18,4 16,3 16,8 32,1 37,4 43,9 44,7 45,8 46,1 47,5 50,8 42,5 47,4 49,7 52,4 27,3 24,3 27,2 25,4 23,3 27,3 27,9 25,3 25,3 25,7 26,3 24,1 25,6 21,4 18,5 16,7 15,4 15,3 13,7 12,2 10,5 8,5 7,8 6,7 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 ei tutkintoa Keskiaste Alin tai alempi korkeakoulututkinto Ylempi korkeakoulututkinto tai tutkijakoulutus Työvoiman koulutusaste on noussut eniten ssa ja Lahdessa vuodesta 2001, joissa ammattitutkintoa vaille olevien osuus työvoimasta on vähentynyt noin 8 prosenttiyksikköä. Keskiasteen suorittaneiden osuus kasvoi Lahdessa prosenttiyksikköä, alimpien korkea-asteen suorittaneiden 2,4 prosenttiyksikköä ja ylimmän korkea-asteen suorittaneiden 2,7 prosenttiyksikköä. IT-alan työvoimatarve 2000 luvun ensimmäisenä vuosikymmenenä näkyy n, Helsingin, en ja n vähintään ylimmän korkea-asteen suorittaneiden osuuden yli 4 prosenttiyksikön kasvuna luvun kuntaliitokset vaikuttavat vertailuun n, n ja n kohdalla. % Työvoiman koulutusrakenteen muutos suurimmissa kaupungeissa -0,3-1,9-0,4-0,6-0,2-4,6-5,6-6,2-5,8-6,7-6,5-7,5-6,3-8,2-5,2-6,0-6,1 5,4 0,3 0,5 4,7 1,0 0,6 4,7 1,3 0,2 4,2 2,2 1,0 3,5 2,8 0,3 3,4 2,4 2,7 2,9 0,7 2,7 3,7 3,0 0,6 1,7 4,9 1,6 8,2 2,2-10,0-8,0-6,0-4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 koulutusasteen muutos prosenttiyksikköä ei tutkintoa Keskiaste Alin tai alempi korkeakoulututkinto Ylempi korkeakoulututkinto tai tutkijakoulutus

6 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010: TYÖTTÖMIEN KOULUTUSRAKENNE 6 Vain perusasteen suorittaneita työttömiä on suhteessa eniten lla (40,5 %), Lahdessa (34,8 %) ja Helsingissä 34,5 %), vähiten ssa (2 %) ja ssa (22,7 %). Keskiasteen suorittaneita työttömiä on eniten ssa (57,7 %) ja ssa (56 %). Korkea-asteen suorittaneiden osuus työttömistä on suurin ssa (32,2 %) ja Helsingissä (27,8 %) ja pienin ssa (15 %) sekä Lahdessa (15,6 %). * työttömien lukumäärä Työttömien koulutusrakenne suurimmissa kaupungeissa 2010 % 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 (7612*) (24620) (4946) (8499) (5102) (5336) (7136) (8999) (5249) (15032) (11406) (9220) Koko maa ( ) 33,1 34,5 22,7 24,6 31,1 2 34,8 23,1 30,4 27,7 30,9 40,5 29,9 34,7 37,7 57,5 53,0 53,8 56,0 49,7 53,5 54,6 49,9 48,6 40,5 51,6 18,4 13,8 16,0 11,8 14,6 5,2 15,0 7,5 12,9 16,6 12,9 15,5 12,7 14,7 13,3 13,7 13,6 2,2 5,1 2,7 7,9 7,7 7,2 5,4 4,8 Vain perusaste Keskiaste Alin tai alempi korkeakoulututkinto Ylempi korkeakoulututkinto tai tutkijakoulutus Vain perusasteen omaavien työttömien vähetessä vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus työttömistä on kasvanut varsinkin yliopistokaupungeissa. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus työttömistä on taas pääsääntöisesti laskenut pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Keskiasteen suorittaneiden osuus työttömistä on kasvanut eniten perinteisillä teollisuuspaikkakunnilla, kuten ssa. Lahdessa työttömien koulutusrakenteen muutosprosessi on ollut hitaampi kuin muissa suurimmissa kaupungeissa ja maassa keskimäärin. Ilmiötä selittää osaltaan korkea pitkäaikaistyöttömien määrä, joista suurin osa on vailla ammatillista tutkintoa. Työttömien koulutusrakenteen muutos suurimmissa kaupungeissa koulutusasteen muutos prosenttiyksikköä -10,0-8,0-6,0-4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 Koko maa -1,2-1,1-1,5-0,4-0,3-0,1-0,8-8,7-7,8-5,4-4,7-5,9-6,4-3,7-6,0-5,6-6,9-6,9-8,0-7,6 1,7 1,6 1,2 2,2 5,0 3,3 6,8 4,0 0,4 1,3 2,0 2,9 4,1 3,6 4,7 4,2 4,1 2,6 2,8 5,8 4,1 1,6 3,9 0,4 1,2 3,5 2,4 2,0 1,1 2,4 0,6 1,8 Vain perusaste Keskiaste Alin tai alempi korkeakoulututkinto Ylempi korkeakoulututkinto tai tutkijakoulutus

7 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA : TYÖLLISEN TYÖVOIMAN JA TYÖTTÖMIEN KOULUTUSRAKENNE SUKUPUOLEN MUKAAN Työvoimaan luetaan kaikki vuotiaat henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat työllisiä tai työttömiä) Vuoden 2008 lopussa alkanut lama (muutos ) nosti naisten osuutta työllisestä työvoimasta. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden naisten osuus työllisestä työvoimasta kasvoi koko maan tasolla 1,3 prosenttiyksikköä, keskiasteen suorittaneiden osuus 0,5 prosenttiyksikköä ja vähensi vain perusasteen suorittaneiden osuutta 0,3 prosenttiyksikköä. Lahdessa sen sijaan perusasteen suorittaneiden naisten osuus työvoimasta nousi suurimmista kaupungeista selvästi eniten (+1,7 prosenttiyksikköä). Naisten osuus työllisestä työvoimasta kasvoi vuodesta 2007 eniten Lahden ohella ssa, Turussa ja ssa, vähiten pääkaupunkiseudulla. 7 Naisten osuuden muutos työllisestä työvoimasta koulutusasteen mukaan prosenttiyksikköä naisten osuuden muutos prosenttiyksikköä -3,0-2,0-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 KOKO MAA -0,3-0,3 0,8 1,3-1,9-0,2-1,0 0,7 0,7-1,5 0,5 1,3 0,2 0,9-0,5 0,10,3 1,3 1,0 1,7-0,6 0,1 1,1 0,4 1,3-0,5 1,5 0,6 1,5-1,0 0,0 1,0 1,5 1,3 1,4 0,9 1,2 1,3 Työlliset Perusaste naiset Työlliset Keskiaste naiset Työlliset Korkea-aste naiset Työttömyydestä tuli yhä enemmän miesten ongelma vuoden 2007 jälkeen, mikä on vähentänyt naisten osuutta työttömistä kaikissa koulutusasteissa. Koko maan tasolla perusasteen työttömien naisten osuus on vähentynyt vuodesta ,3 prosenttiyksikköä, keskiasteen suorittaneiden 7,0 prosenttiyksikköä ja korkea-asteen suorittaneiden 4,4 prosenttiyksikköä. Perusasteen naisten työttömyys on vähentynyt eniten vuosien aikana Lahdessa 9,0 prosenttiyksikköä, keskiasteen suorittaneiden ssa 13,7 prosenttiyksikköä ja korkea-asteen suorittaneiden ssa 7,5 prosenttiyksikköä. Vain lla korkeaasteen suorittaneiden työttömien naisten osuus kasvoi. Pääkaupunkiseudun suurissa kunnissa naisten osuus työttömistä on laskenut selvästi vähemmän kuin muissa suurissa kaupungeissa ja koko maassa keskimäärin. Naisten osuuden muutos työttömistäkoulutusasteen mukaan prosenttiyksikköä naisten osuuden muutos prosenttiyksikköä -25,0-20,0-15,0-10,0-5,0 0,0 5,0 KOKO MAA -1,4-4,4-4,2-4,4-7,0-5,3-1,1-2,6-1,3-0,2-3,3-2,8-5,1-5,2-4,6-4,8-6,6-7,0-6,8-8,1-5,0-2,1-5,3-5,9-7,0-9,0-7,5-5,3-6,5-13,7-6,6-4,3-6,4-3,0-8,8-7,5-4,1-3,2 1,4 Työttömät Perusaste naiset Työttömät Keskiaste naiset Työttömät Korkea-aste naiset

8 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE TILASTOLLISISSA KAUPUNGINOSISSA: 15-VUOTTA TÄYTTÄNYT VÄESTÖ: PERUSASTEEN SUORITTANEET OSUUS% 8 Til. kaup. osa Perusaste % MUU Muu alue 58,1 8 Mukkula Kerinkallio 41,8 7 Kivimaa 38,8 20 Kujala 37,9 6 Kiveriö 37,5 29 Kärpänen 36,7 3 Pohjoinen keskusta 35,2 2 Itäinen keskusta 34,1 LAHTI Laune Möysä 33,8 10 Vipunen 33,7 4 Kartano 32,5 28 Jokimaa 32,4 26 Asemantausta 31,4 9 Kilpiäinen 31,2 14 Ahtiala 31,2 1 Ydinkeskusta 31,1 23 Nikkilä 30,8 24 Ämmälä 30,7 5 Niemi 30,5 12 Kytölä 30,2 30 Pirttiharju 29,4 32 Jalkaranta 29,2 15 Koiskala 28,9 22 Renkomäki 28,8 13 Kunnas 28,4 27 Hennala-Okeroinen 28,3 17 Myllypohja 28,2 11 Pesäkallio 28,1 16 Viuha 20,5 19 Karisto 14,3 31 Salpausselkä 0 Lahden 15-vuotta täyttäneestä väestöstä 34 % on vailla ammattitutkintoa. Vain perusasteen koulutustaustan omaavia on suhteellisesti eniten Mukkulassa ja Kerinkalliossa, yli 40 % väestöstä. Myös vanhuspainotteisilla alueilla kuten Kivimaalla ja Kiveriössä väestön koulutustaso on alhainen. Suhteellisesti vähiten vain perusasteen suorittaneita on Karistossa, Viuhassa ja Pesäkalliossa.

9 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE TILASTOLLISISSA KAUPUNGINOSISSA: 15-VUOTTA TÄYTTÄNYT VÄESTÖ: KESKIASTEEN SUORITTANEET OSUUS% 9 Til. kaup. osa Keskiaste % 31 Salpausselkä Kunnas 43,8 20 Kujala 43,2 29 Kärpänen Jokimaa 42,5 1 Ydinkeskusta 4 6 Kiveriö 42,1 27 Hennala-Okeroinen 42,1 21 Kerinkallio Asemantausta 41,9 23 Nikkilä 41,7 18 Möysä 41,5 12 Kytölä 41,5 7 Kivimaa 41,4 3 Pohjoinen keskusta 41,2 24 Ämmälä 41,2 10 Vipunen 41,1 14 Ahtiala 40,9 17 Myllypohja 40,9 30 Pirttiharju 40,3 LAHTI 40,2 22 Renkomäki 40 2 Itäinen keskusta 39,2 25 Laune 39,2 8 Mukkula 39,1 4 Kartano 38,6 5 Niemi 38,2 9 Kilpiäinen 37,2 15 Koiskala 37,1 11 Pesäkallio 36,2 16 Viuha 34,7 32 Jalkaranta 32,2 MUU Muu alue Karisto 30,3 Keskiasteen tutkinnon on Lahdessa suorittanut 40,2 % 15-vuotta täyttäneestä väestöstä. Keskiasteen suorittaneet jakautuvat melko tasaisesti eri alueille. Suhteellisesti eniten keskiasteen suorittaneita on Kunnaksessa, Kujalassa ja Kärpäsessä yli 43 %, ja vähiten Karistossa ja Jalkarannassa, reilu 30 % väestöstä..

10 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE TILASTOLLISISSA KAUPUNGINOSISSA 2010: 15-VUOTTA TÄYTTÄNYT VÄESTÖ: KORKEA-ASTEEN SUORITTANEET OSUUS% 10 Til. kaup. osa Korkea-aste % 19 Karisto 55,4 31 Salpausselkä Viuha 44,8 32 Jalkaranta 38,6 11 Pesäkallio 35,7 15 Koiskala 34 9 Kilpiäinen 31,6 22 Renkomäki 31,3 5 Niemi 31,3 17 Myllypohja 30,9 30 Pirttiharju 30,4 27 Hennala-Okeroinen 29,6 4 Kartano 28,9 12 Kytölä 28,2 24 Ämmälä 28,1 14 Ahtiala 27,9 13 Kunnas 27,8 23 Nikkilä 27,5 26 Asemantausta 26,7 2 Itäinen keskusta 26,7 25 Laune 26,7 1 Ydinkeskusta 26,6 LAHTI 25,8 10 Vipunen 25,3 28 Jokimaa 25,1 18 Möysä 24,8 3 Pohjoinen keskusta 23,6 29 Kärpänen 20,3 6 Kiveriö 20,3 7 Kivimaa 19,8 20 Kujala 18,9 8 Mukkula 18,9 21 Kerinkallio 16,2 MUU Muu alue 10,9 Lahden 15-vuotta täyttäneestä väestöstä reilu neljännes (25,8 %) on suorittanut korkeaasteen tutkinnon. Suhteellisesti eniten korkea -asteen suorittaneita on uusilla omakotialueilla kuten Viuhassa ja Karistossa, missä 55 % yli 14-vuotiaista on suorittanut korkea-asteen tutkinnon. Vähiten korkeakoulututkinnon suorittaneita Kivimaalla, Kujalassa, Mukkulassa ja Kerinkalliossa, alle 20 % 15-vuotta täyttäneistä.

Väestön pääasiallinen toiminta Lahdessa ja suurimmissa kaupungeissa 2010

Väestön pääasiallinen toiminta Lahdessa ja suurimmissa kaupungeissa 2010 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 26.0.2012 Väestön pääasiallinen toiminta Lahdessa ja suurimmissa kaupungeissa 2010 LAHDEN VÄESTÖN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA 2010 Viimeisten 20 vuoden aikana Lahden

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 001 Keski-Lahti äänestävät EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 002 Keskusta äänestävät EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden

Lisätiedot

Lapsiperheiden, elävänä syntyneiden ja alle 18-vuotiaiden lasten määrä Suomessa Lapsiperheet syntyneet alle 18 vuotiaat

Lapsiperheiden, elävänä syntyneiden ja alle 18-vuotiaiden lasten määrä Suomessa Lapsiperheet syntyneet alle 18 vuotiaat 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 Tekninen ja ympäristötoimiala Pauli Mero.. LAPSIPERHEIDEN RAKENNE SUOMESSA, SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA JA

Lisätiedot

Pauli Mero LAPSIPERHEIDEN MÄÄRÄ VÄHENEE SUOMESSA SYNTYNEIDEN MÄÄRÄN HIIPUESSA

Pauli Mero LAPSIPERHEIDEN MÄÄRÄ VÄHENEE SUOMESSA SYNTYNEIDEN MÄÄRÄN HIIPUESSA Pauli Mero 07.12. 2017 LAPSIPERHEIDEN MÄÄRÄ VÄHENEE SUOMESSA SYNTYNEIDEN MÄÄRÄN HIIPUESSA (Perherakenteen käsitteet ja määritelmät sekä taulukot: Tilastokeskus) Lapsiperheitä (perhe, jossa vähintään 1

Lisätiedot

LAHDEN JA SUURIMPIEN KAUPUNKIEN TYÖTTÖMYYS 2015

LAHDEN JA SUURIMPIEN KAUPUNKIEN TYÖTTÖMYYS 2015 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 18.6.215 LAHDEN JA SUURIMPIEN KAUPUNKIEN TYÖTTÖMYYS 215 TYÖTTÖMÄT KTETUMPIA, PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT YHÄ NUOREMPIA Kansainvälinen lama nosti myös Lahden työttömyysasteen

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta 2014

Väestön pääasiallinen toiminta 2014 Irja Henriksson 30.12.2016 Väestön pääasiallinen toiminta 2014 Lahden väkiluku oli vuoden 2014 lopussa 118 644, josta työvoimaan kuului 56 877 henkilöä eli 47,9 % koko väestöstä. Loput 61 767 henkilöä

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero

Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 18.06. LAHDEN TYÖTTÖMYYS TYÖTTÖMYYS KASVUSSA NAISVOITTOISILLA ALOILLA Syksyllä alkanut kansainvälinen lama käänsi myös Lahden työttömyysasteen kasvuun, joka huipentui

Lisätiedot

Väestönmuutokset ja ikärakenne vuonna 2017

Väestönmuutokset ja ikärakenne vuonna 2017 Katja Karevaara 13.12.2018 Väestönmuutokset ja ikärakenne vuonna 2017 Lahden väkiluku oli vuoden 2017 lopussa 119 573. Vuoden aikana kaupungin väestö kasvoi 121 henkilöllä. Syntyneitä oli vähemmän kuin

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 3 Vaalipäivän äänet, alustava laskenta

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 3 Vaalipäivän äänet, alustava laskenta s. 1/2 001 Keski-Lahti 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN TILASTOJA 22 2012 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2011 Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain 31.12.2011 Työttömien lukumäärä Helsingin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 22 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-325-0 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2011

Väestönmuutokset 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 17.6.2012 Väestönmuutokset 2011 Suomen kahdeksanneksi suurimman kaupungin Lahden väkiluku oli vuoden 2011 lopussa 102 308. Vuodessa väestömäärä lisääntyi

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2009 20 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2008 Käänne työttömyyden kehityksessä Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2018

TILASTOKATSAUS 5:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 5:18 1 10.9.18 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 08 17 Työttömyysaste oli Vantaalla tasan 10 prosenttia vuoden 17 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli peräti 1,9 prosenttiyksikköä, mikä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2019

TILASTOKATSAUS 3:2019 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2019 1 8.10.2019 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 2009 2018 Työttömyysaste oli Vantaalla 8,7 prosenttia vuoden 2018 lopussa, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä

Lisätiedot

Väestönmuutokset ja ikärakenne vuonna 2016

Väestönmuutokset ja ikärakenne vuonna 2016 henkilöä Irja Henriksson 31.5.2017 Väestönmuutokset ja ikärakenne vuonna 2016 on Suomen kahdeksanneksi suurin kaupunki, jonka väkiluku oli vuoden 2016 lopussa 119 452. Vuoden aikana kaupungin väestö kasvoi

Lisätiedot

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2009 42 Väestön koulutusrakenne Helsingissä Helsingin väestön koulutusrakenne 31.12.2007 Lisätietoja: Sanna Ranto, p: 310 36408

Lisätiedot

LAHDEN TYÖTTÖMYYS 2011

LAHDEN TYÖTTÖMYYS 2011 Tilastokatsaus 3/2011 Lisätietoja: Pauli Mero puh. (03) 814 2435 email: etunimi.sukunimi@lahti.fi LAHDEN TYÖTTÖMYYS 2011 JOHDANTO Tässä tilastokatsauksessa käytetään Työministeriön ja Tilastokeskuksen

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2010 35 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2009 Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste peruspiireittäin Helsingissä 2009. Nuorten

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 26 31 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.25 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Paul Williams Verkkojulkaisu ISSN 1458-577 ISBN

Lisätiedot

Elävänä syntyneet Suomessa 1943-2013

Elävänä syntyneet Suomessa 1943-2013 1943 1945 1947 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 Tekninen ja ympäristötoimiala Pauli Mero 15.12.2014 LAPSIPERHEIDEN RAKENNE SUOMESSA,

Lisätiedot

Työllisyydestä, koulutuksesta ja vuokrista

Työllisyydestä, koulutuksesta ja vuokrista Työllisyydestä, koulutuksesta ja vuokrista Työllisyysaste koulutusasteittain Vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien osuus 25-39-vuotiaista Uudenmaan ja muun Suomen kehityksen eroja Toimeentulotuen

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 30 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2004 Helsingin kaupunki, kaupunkimittausosasto 030/2004 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtion ylimmän johdon määrä ja rakenne Valtion työmarkkinalaitos Seija Korhonen Kesäkuu 2016 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne

Lisätiedot

Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 vuotiaat työttömät. Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 - vuotiaat työttömät kuukauden lopussa

Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 vuotiaat työttömät. Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 - vuotiaat työttömät kuukauden lopussa Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 vuotiaat työttömät 3000 Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 - vuotiaat työttömät kuukauden lopussa 2500 2294 2000 1500 1000 500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Katoavat työpaikat. Pekka Myrskylä

Katoavat työpaikat. Pekka Myrskylä Katoavat työpaikat Pekka Myrskylä 13-14.06.2017 Työpaikkamuutos 1987-2014 1987 % 2014 % Erotus Uudenmaan maakunta 675242 29,1 771293 33,9 96051 14,2 Pohjois-Pohjanmaan maakunt 142326 6,1 155246 6,8 12920

Lisätiedot

Oulun lääni. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus

Oulun lääni. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus Oulun lääni 25 64-vuotiaat maakunnittain 9, % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3, % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Sisältö Oulun lääni 187 1 Toimintaympäristö: kaksi erilaista maakuntaa 19 2 Aikuiskoulutukseen osallistuminen ja

Lisätiedot

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Mika Tuononen Suomalaisten koulutustaso on korkea vai onko näin sittenkään? Korkeakoulutuksen laajuudesta ja mahdollisesta ylimitoituksesta on keskusteltu

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

Itä-Suomi. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus

Itä-Suomi. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus Itä-Suomi 25 64-vuotiaat maakunnittain 9, % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3, % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Sisältö Itä-Suomi 69 1 Toimintaympäristö 72 2 Aikuiskoulutukseen osallistuminen ja aikuisena opiskelu 8 Taulukot, kuvat

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

Selvitys suunnittelu- ja konsultointialan työvoimasta Liite 2

Selvitys suunnittelu- ja konsultointialan työvoimasta Liite 2 Selvitys suunnittelu- ja konsultointialan työvoimasta 217-225 LIITE 2: IKÄJAKAUMAT Kaikkien tässä liitteessä esitettyjen kuvien tietolähde on Vipunen. Tiedot ovat tilastovuodelta 214. Kuvissa on huomioitu

Lisätiedot

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Koulutus Konsultit 2HPO 1 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2 Peruskoulun päättäneiden ja ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Valmistumisvuosi 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS VÄESTÖ

LAUKAAN TILASTOKATSAUS VÄESTÖ LAUKAAN TILASTOKATSAUS VÄESTÖ 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 VÄESTÖN

Lisätiedot

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Väestörakenne 2014 Väestötilastojen avulla seurataan Hyvinkään väestömäärän kehitystä ja väestörakennetta.

Lisätiedot

Suomalaisten koulutusrakenteen kehitys 1970 2030. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:1

Suomalaisten koulutusrakenteen kehitys 1970 2030. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:1 Suomalaisten koulutusrakenteen kehitys 197 23 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 214:1 Aleksi Kalenius Suomalaisten koulutusrakenteen kehitys 197 23 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

VÄESTÖNMUUTOKSET 2010

VÄESTÖNMUUTOKSET 2010 TILASTOKATSAUS 4 / 2011 Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala Irja Henriksson 27.6.2011 VÄESTÖNMUUTOKSET 2010 Väkiluku kasvoi 0,7 % Suomen kahdeksanneksi suurimman kaupungin Lahden väkiluku oli

Lisätiedot

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Pekka Neittaanmäki ja Johanna Ärje Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos 13.07.2010 1. Johdanto Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 41 2008 Kuvio 1. Työttömien määrä Helsingissä vuoden lopussa 2000 2007, indeksi 2000=100 130 Helsingin työttömyys ja pitkäaikastyöttömyys alueittain 31.12.2007

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 10.2.2009 Janne Vainikainen Helsingin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Tampereen yliopisto Oulun yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2014

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2014 Koulutus 2015 Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2014 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä ennallaan Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä oli 1,27 miljoonaa vuonna

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2014

Koulutukseen hakeutuminen 2014 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2014 Uusien ylioppilaiden välitön pääsy jatko-opintoihin yhä vaikeaa Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan uusia ylioppilaita oli vuonna 2014 noin 32 100. Heistä

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 4.4.2011 Matias Ansaharju www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

Työllisyydestä koulutusaloittain vuonna 2018

Työllisyydestä koulutusaloittain vuonna 2018 Työllisyydestä koulutusaloittain vuonna 2018 Yleiskatsaus: työllisyysaste nousi 72 prosentin yläpuolelle Kaikkien työllisten työllisyysaste: 72,5 % Lähde: Akava ja Macrobond Yleiskatsaus: työllisyydessä

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola. TILASTOJA 40 2011 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2010 Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna 2010 Tuomarinkylä Suutarila Puistola Jakomäki

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2018

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2018 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2018 Valtionhallinnon kehittämisosasto Seija Korhonen Huhtikuu 2018 % henkilölukumäärästä 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne Tämän raportin

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2015

Yliopistokoulutus 2015 Koulutus 26 Yliopistokoulutus 25 Yliopistotutkintojen määrät kasvoivat edellisvuodesta Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintojen määrät kasvoivat vuonna 25 edellisestä vuodesta

Lisätiedot

KOULUTUS JA PITEMMÄT TYÖURAT

KOULUTUS JA PITEMMÄT TYÖURAT KOULUTUS JA PITEMMÄT TYÖURAT Noora Järnefelt Tutkimus tutuksi 15.4.2011 KOULUTUS JA PITEMMÄT TYÖURAT Tuoko koulutus lisää työvuosia? Miksi koulutetut pysyvät työelämässä ä ä pitempään? Miten eläkejärjestelmä

Lisätiedot

Syntymäkohortti 1987 tietoa korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista väestötasolla

Syntymäkohortti 1987 tietoa korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista väestötasolla Syntymäkohortti 1987 tietoa korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista väestötasolla Liisa Törmäkangas, FT, Tutkija Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Marko Merikukka, FM, Tilastotutkija Mika Gissler, Tutkimusprofessori

Lisätiedot

Elämäniloa ja sivistystä. Lahden kaupunginkirjasto maakuntakirjasto

Elämäniloa ja sivistystä. Lahden kaupunginkirjasto maakuntakirjasto Elämäniloa ja sivistystä Lahden kaupunginkirjasto maakuntakirjasto Elämäniloa ja sivistystä Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden hankkia tietoa ja elämyksiä. Toimintamme edistää luku-, kirjallisuus-

Lisätiedot

NAISVOITTOISTEN ALOJEN TYÖLLISYYS HEIKENTYY, PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS KASVUSSA

NAISVOITTOISTEN ALOJEN TYÖLLISYYS HEIKENTYY, PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS KASVUSSA Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 18.6.214 LAHDEN TYÖTTÖMYYS 214 NAISVOITTOISTEN ALOJEN TYÖLLISYYS HEIKENTYY, PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS KASVUSSA Kansainvälinen lama nosti myös Lahden työttömyysasteen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNITTAIN 5/2012 3/2017. Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNITTAIN 5/2012 3/2017. Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNITTAIN 5/2012 Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen 29.6.2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA 2017 1 JOHDANTO Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 214 TIEDOTE 3/214 KUOPION MUUTTOLIIKE Kuopion tulomuutto kasvussa Tilastokeskuksen keväällä julkistettujen muuttajatietojen mukaan Kuopion

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilaaksiottoalueet

Perusopetuksen oppilaaksiottoalueet Perusopetuksen oppilaaksiottoalueet Esitys oppilaaksiottoalueiden muutoksista 2017 - Sivu 2 Palvelu- ja oppilaaksiottoalueet https://www.lahti.fi/palvelut/perusopetus/alueellinen-oppilaaksiotto Lahden

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 Työttömyysaste kohosi edelleen kaikilla Helsingin alueilla Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimiala Pauli Mero 28.02.2013. Työtömyysasteen kehitys Lahdessa ja Oulussa kuukausittain 2009-2013

Tekninen ja ympäristötoimiala Pauli Mero 28.02.2013. Työtömyysasteen kehitys Lahdessa ja Oulussa kuukausittain 2009-2013 Tekninen ja ympäristötoimiala Pauli Mero 28.2.213 TYÖTTÖMYYSTIETOJA LAHDESTA JA STA VERTAILU (tammikuun lopun edot 29-213) Työttömyysaste oli Lahdessa laman seurauksena lähes 17 vuodenvaihteessa 29-21,

Lisätiedot

Syöpä ja eriarvoisuus

Syöpä ja eriarvoisuus Syöpä ja eriarvoisuus Väestöryhmien väliset erot syöpien ilmaantuvuudessa ja kuolleisuudessa Nea Malila, Suomen Syöpärekisteri 1 Syöpäpotilaiden ennuste (5-vuotiselossaolo) koulutustasoittain korkeakoulu

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2010

Väestön koulutusrakenne 2010 Koulutus 2011 Väestön koulutusrakenne 2010 Tutkinnon suorittaneen väestön määrä moninkertaistunut 40 vuodessa Vuoden 2010 loppuun mennessä 3 005 000 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut tutkinnon

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Koulutus 2015 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Vastavalmistuneiden työllistyminen jatkoi heikkenemistään Tilastokeskuksen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys huonontui myös vuonna 2013. Lukuun

Lisätiedot

Tietoa akavalaisista Kainuussa

Tietoa akavalaisista Kainuussa Tietoa akavalaisista Kainuussa 7.5.05 Risto Kauppinen Tulevaisuusfoorumi Sotkamo Työttömät*, Kainuu 0 05, lkm. 0 05, Kainuu 0/ 05/ Perusaste 79-0 -5, Keskiaste 0 9 5,0 Alin korkea-aste 0 5 - -, Korkeasti

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2011

Väestön koulutusrakenne 2011 Koulutus 2012 Väestön koulutusrakenne 2011 35 44-vuotiaat olivat parhaiten koulutettuja vuonna 2011 Vuoden 2011 loppuun mennessä 3 056 000 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut tutkinnon lukiokoulutuksessa,

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

Kuva: Anniina Korpi. Osaamiskehitys

Kuva: Anniina Korpi. Osaamiskehitys Kuva: Anniina Korpi Osaamiskehitys Osaamiskehityksen keskeiset nostot Porin seudun korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus (36,4 %) väestöstä oli suurista ja keskisuurista kaupunkiseuduista alhaisin.

Lisätiedot

Lahden pyöräilykatsaus 2016 tuoretta tietoa pyöräilystä

Lahden pyöräilykatsaus 2016 tuoretta tietoa pyöräilystä Lahden pyöräilykatsaus 2016 tuoretta tietoa pyöräilystä Lahden pyöräilykatsaus 2016 on ensimmäinen pyöräliikenteen kehitystä, olosuhteita ja kehittämistä käsittelevä julkaisu Lahdessa. Lahden keskustan

Lisätiedot

Korkeasti koulutetut työttömät. Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus

Korkeasti koulutetut työttömät. Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus Korkeasti koulutetut työttömät Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus Määritelmä ja lähdetiedot Korkeasti koulutetut = alempi korkeakouluaste, ylempi korkeakouluaste sekä tutkijakoulutusaste

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2017

Väestön koulutusrakenne 2017 Koulutus 2018 Väestön koulutusrakenne 2017 40 44vuotiaat korkeimmin koulutettuja 2017 Vuoden 2017 loppuun mennessä 3 334 648 henkeä eli 72 prosenttia 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli suorittanut tutkinnon

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/604/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2013

Väestön koulutusrakenne 2013 Koulutus 2014 Väestön koulutusrakenne 2013 Nuoret naiset korkeasti koulutettuja, Uudellamaalla asuu koulutetuin väestö Vuoden 2013 loppuun mennessä 3 164 095 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut

Lisätiedot

Nuoren tukeminen on poikiva sijoitus

Nuoren tukeminen on poikiva sijoitus Nuoren tukeminen on poikiva sijoitus IV Ohjaamo-päivät 16. 17.3.2016, Vantaa Nuorten tukeminen kannattaa aina tilastoista arkikokemuksiin Pekka Myrskylä, kehittämispäällikkö (eläk.), Tilastokeskus 6100000

Lisätiedot

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015 Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015 Väestötilastot 2013 Väestötilastojen avulla seurataan Hyvinkään väestömäärän kehitystä ja väestörakennetta.

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2009

Väestön koulutusrakenne 2009 Koulutus 2010 Väestön koulutusrakenne 2009 Kuntien koulutustasoissa edelleen huomattavia eroja 2009 Vuoden 2009 loppuun mennessä 2 955 000 henkeä oli suorittanut peruskoulun jälkeen tutkinnon lukiokoulutuksessa,

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Koulutus 2012 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Suurin osa vastavalmistuneista työllistyi edellisvuotta paremmin vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan suurin osa vastavalmistuneista työllistyi paremmin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 03.02.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS KÄÄNTYI NOUSUUN

TYÖTTÖMYYS KÄÄNTYI NOUSUUN Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 20.06. TYÖTTÖMYYS KÄÄNTYI NOUSUUN LAHDEN TYÖTTÖMYYS Työttömyyden aleneva kehitys kääntyi Lahdessa kasvuksi huhtikuussa, työttömyysasteen noustessa 13,6 :iin,

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtion työmarkkinalaitos Veli-Matti Lehtonen Syyskuu 2013 2 Sisältö 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne... 3 2 Vanhuuseläköityminen

Lisätiedot

Koulutus, työllisyys ja työttömyys. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:13

Koulutus, työllisyys ja työttömyys. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:13 Koulutus, työllisyys ja työttömyys Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 214:13 Aleksi Kalenius Koulutus, työllisyys ja työttömyys Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 214:13 Aleksi Kalenius

Lisätiedot

Kirjailijoiden taloudellinen asema Suomessa 2010

Kirjailijoiden taloudellinen asema Suomessa 2010 Kirjailijoiden taloudellinen asema Suomessa 2010 22.9.2011, Lavaklubi, Kansallisteatteri, Helsinki Tutkimuspäällikkö Mikko Grönlund BID Innovaatiot ja yrityskehitys,turun yliopisto Tutkimuksen toteutus

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2012

Väestön koulutusrakenne 2012 Koulutus 2013 Väestön rakenne 2012 Viime vuonna 35 39-vuotiaat koulutetuimpia Vuoden 2012 loppuun mennessä 3 107 062 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut tutkinnon lukiokoulutuksessa, ammatillisessa

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2016

Väestön koulutusrakenne 2016 Koulutus 2017 Väestön koulutusrakenne 2016 Uudellamaalla korkein koulutustaso 2016 Julkistusta korjattu 7.11.2017. Korjatut kaksi lukua on merkitty punaisella Vuoden 2016 loppuun mennessä 3 287 272 henkeä

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen palkkavaikutus Suomessa , AMKE, Cabriella

Ammatillisen aikuiskoulutuksen palkkavaikutus Suomessa , AMKE, Cabriella Ammatillisen aikuiskoulutuksen palkkavaikutus Suomessa erkki.laukkanen@sak.fi 24.3.2011, AMKE, Cabriella Mitä me tiedämme? 1990-luvulla kirjallisuudessa ihmeteltiin korkeita amerikkalaisia tuottoja. Myöhemmin

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Kielitaito, tietotekniikan käyttö, ammattikirjallisuus ja koulutusmahdollisuudet Suomalaiset osaavat vieraita kieliä, käyttävät tietokonetta ja seuraavat ammattikirjallisuutta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

Äidinkieli vuonna 2016

Äidinkieli vuonna 2016 Irja Henriksson 19.10.2017 Äidinkieli vuonna 2016 Tilastokeskuksen mukaan Lahdessa asui vuoden 2016 lopussa 112 022 äidinkielenään kotimaisia kieliä (suomi, ruotsi, saame) puhuvia henkilöitä. Äidinkieleltään

Lisätiedot

Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-98

Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-98 Tilastokatsaus 21:4 Vantaan kaupunki Tilasto ja tutkimus 29.3.21 Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä, puh. 8392 2716 sähköposti: hannu.kyttala@vantaa.fi B6 : 21 ISSN 786-7832, ISSN 786-7476 Muuttajien taloudellinen

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 3 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Työllisyysaste laskussa Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Vuoden 2013 vuosikeskiarvon

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2014

Väestön koulutusrakenne 2014 Koulutus 2015 Väestön koulutusrakenne 2014 Kuntien koulutustasoissa huomattavia eroja 2014 Vuoden 2014 loppuun mennessä 3 213 533 henkeä eli 70 prosenttia 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli suorittanut

Lisätiedot

Hukassa! Mistä olemme tulossa ja mihin menossa? Pekka Myrskylä, kehittämispäällikkö (eläkkeellä), Tilastokeskus

Hukassa! Mistä olemme tulossa ja mihin menossa? Pekka Myrskylä, kehittämispäällikkö (eläkkeellä), Tilastokeskus Hukassa! Mistä olemme tulossa ja mihin menossa? Pekka Myrskylä, kehittämispäällikkö (eläkkeellä), Tilastokeskus Kaikki esityksen tiedot perustuvat työssäkäyntitilaston aikasarjatiedostoon. Se kuvaa kaikkien

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2010

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2010 39 212 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2 1. Väestön koulutusrakenne Helsingissä Helsingissä perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus kaupungin väestöstä on noin 7 prosenttia. sijoittui

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot