VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010"

Transkriptio

1 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 YHTEENVETO Väestön koulutusaste on selvästi korkeampi yliopistokaupungeissa (,, ) kuin entisillä teollisuuspaikkakunnilla (,, ) luvulla ammattitutkintoa suorittamattomien osuus on vähentynyt ja keski ja korkea-asteen suorittaneiden osuus kasvanut. Ilman ammattitutkintoa olevien osuus pienenee jatkossakin väestön ikärakenteesta johtuen, varsinkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Lahtelaisten koulutusrakenteen muutos on vuodesta 2001 seurannut koko maan kehitystä. Ammattitutkinnon suorittaneet. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus on kasvanut eniten yliopistokaupungeissa, keskiasteen suorittaneiden osuuden vastaavasti vähentyessä. Alempien korkea-asteen tutkintojen osuus on jonkin verran vähentynyt lähes kaikissa suurissa kaupungeissa, paitsi ssa ja Lahdessa. Naisia korkeakoulututkinnon suorittaneista selvä enemmistö, keskiasteen tutkinnon suorittaneista vähemmistö. Työvoiman koulutusrakenne kuvaa koulutusjakaumaa työmarkkinoilla. Koulutetuin työvoima on ssa ja Helsingissä, joissa vähintään ylemmän korkea-asteen tutkinnon on suorittanut yli 20 % työvoimasta, lla vain reilu 10 %. Alhaisin työvoiman koulutustaso on ssa ja ssa. Työvoiman koulutusaste on noussut eniten ssa ja Lahdessa vuodesta 2001, joissa ammattitutkintoa vaille olevien osuus työvoimasta on vähentynyt noin 8 prosenttiyksikköä. IT-alan työvoimatarve 2000 luvun ensimmäisenä vuosikymmenenä näkyy n, Helsingin, en ja n korkea-asteen suorittaneiden työvoimaosuuden kasvuna. Työttömien koulutusrakenne. Vain perusasteen omaavien työttömien osuus on vähentynyt ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuuden kasvaessa varsinkin yliopistokaupungeissa. Lahdessa työttömien koulutusrakenteen muutosprosessi on ollut hitaampi osaltaan pitkäaikaistyöttömien alhaisesta koulutustason johtuen kuin muissa suurimmissa kaupungeissa. Työllisen työvoiman ja työttömien koulutusrakenteen muutos sukupuolen mukaan. Vuoden 2008 lopussa alkanut lama koetteli eniten miesvoittoisia toimialoja. Tämä nosti naisten osuutta ammattitutkinnon suorittaneesta työllisestä työvoimasta sekä toisaalta vähensi naisten osuutta työttömistä kaikissa koulutusasteissa. Naisten osuus työllisestä työvoimasta kasvoi vuodesta 2007 lähtien eniten Lahden ohella ssa, Turussa ja ssa, vähiten pääkaupunkiseudulla. Myös työttömien naisten osuus on laskenut kaikissa koulutusasteissa vähemmän pääkaupunkiseudulla kuin muissa suurissa kaupungeissa ja koko maassa keskimäärin. Koulutusrakenne alueittain. Koulutetuin väestö asuu Lahdessa uusilla omakotialueilla, joissa yli 35 % 15- vuotta täyttäneistä on suorittanut korkeakoulututkinnon. Alhaisin koulutustaso on vanhoilla kerrostaloalueilla ja vanhuspainotteisilla alueilla.

2 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010: 15-VUOTTA TÄYTTÄNYT VÄESTÖ: KOULUTUSRAKENNE 2 Väestön koulutusaste on selvästi korkeampi yliopistokaupungeissa (,, ) kuin entisillä teollisuuspaikkakunnilla (,, ). ssa väestöstä on korkeakoulutettua 44 %, ssa vain vajaa 23 % 15-vuotta täyttäneestä väestöstä. Vain peruskoulutuksen saaneita on yliopistokaupungeissa reilu 25 % väestöstä, perinteisillä teollisuuspaikkakunnilla noin 35 %. Väestön koulutusrakenne suurimmissa kaupungeissa 2010 Koko maa 26,3 29,2 24,8 25,9 27,1 26,8 29,6 33, , ,8 33,3 40,4 41,2 40,5 42,1 39,9 36,9 39,2 44,4 40,2 41,8 42,2 43,9 37,5 34,8 32,8 32,4 31,1 30,4 29,3 27,8 27,6 25,8 24,9 22, Perusaste Keskiaste Korkea-aste % 2000-luvulla ammattitutkintoa suorittamattomien osuus on vähentynyt koko maassa 6,8 prosenttiyksikköä, keskiasteen suorittaneiden osuus kasvanut 2,8 prosenttiyksikköä ja korkeaasteen tutkinnon omaavien osuus kasvanut 4 prosenttiyksikköä. Lahtelaisten koulutusrakenteen muutos on seurannut koko maan kehitystä. Ilman ammattitutkintoa olevien osuus väheneminen jatkuu väestön ikääntyessä, varsinkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Väestön koulutusrakenteen muutos suurimmissa kaupungeissa (prosenttiyksikköä) Koko maa -1-2,6-0,1-4,1-5,6-6,6-5,9-6,7-6,6-4,2-6,8-7,8-6,9-7,5-6,2 3,5 4,2 1,2 4,3 4,2 1,7 4,3 3 3,7 2,4 4,2 1,6 2,7 2,8 4 3, ,9 3,8 3,8 3, koulutusasteen muutos pros. yksikköä Perusaste Keskiaste Korkea-aste

3 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010: (AMMATTI)TUTKINNON SUORITTANEET 3 Korkeakoulutettu väestö on enemmistönä Helsingissä ja ssa, kun ssa, ssa, Lahdessa ja ssa alle 40 % ammattitutkinnoista on korkea-asteen tutkintoja. ssa korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 59,6 %, ( 35,1 %) on suurin ja keskiasteen suorittaneiden osuus 40,4 % ( 64,9 %) pienin kaikista ammattitutkinnon suorittaneista (Ammatti)tutkinnon suorittaneet koulutuasteen mukaan suurimmissa kaupungeissa ,4 32,2 27, ,3 23,7 53, ,2 55,5 28,2 16,3 56,7 27,4 15,9 55,6 29,5 14,8 57,5 29,7 12,8 55,7 31,6 12,7 61,6 26,9 11,4 60,9 29,9 9,2 62,7 29,3 8 64,9 27,8 7, % Keskiaste Alin tai alempi korkeakoulututkinto Ylempi korkeakoulututkinto tai tutkijakoulutus 2000-luvulla vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus on kasvanut eniten yliopistokaupungeissa, keskiasteen suorittaneiden osuuden vastaavasti vähentyessä. Alempien korkea-asteen tutkintojen osuus on jonkin verran vähentynyt lähes kaikissa suurissa kaupungeissa. Vain ssa ja Lahdessa alempien korkea-asteen tutkintojen suhteellinen osuus on säilynyt ennallaan. Lahdessa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus on kasvanut vuodesta prosenttiyksikköä, keskiasteen suorittaneiden osuuden vähentyessä saman verran luvun kuntaliitokset vaikuttavat vertailuun n, n ja n kohdalla. (Ammatti)tutkinnon suorittaneiden koulutusasteen muutos suurimmissa kaupungeissa -1-1,4-0,6-0,9-0,9-0,2-3,9-2,8-3,1-2,1-2,5 - -0,1-1,2-1,1-1,1-0,9-1,3-1,5-2,1-1, ,2 3,7 3 3,4 2,4 1,1 2,1 2,5 1 0,5 2,1 1,6 4, koulutusasteen muutos prosenttiyksikköä Keskiaste Alin tai alempi korkeakoulututkinto Ylempi korkeakoulututkinto tai tutkijakoulutus

4 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010: (AMMATTI)TUTKINNON SUORITTANEET SUKUPUOLEN MUKAAN 4 Naisten osuus ylempien korkeakoulututkinnon suorittaneista oli vuonna 2010 koko maassa 52,7 %, alemman korkeakoulututkinnon suorittaneista 58,5 % ja keskiasteen suorittaneista 48,1 %. Suurimmista kaupungeista vain ssa ja ella miesten osuus vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista oli suurempi. Keskiasteen tutkinnon suorittaneista enemmistö oli naisia Helsingissä, Lahdessa ja Turussa. Naisten %-osuus tutkinon suorittaneista suurimmissa kaupungeissa 2010 % 0,0 25,0 50,0 75,0 Koko maa 48,8 47,2 51,0 52,7 49,2 58,7 61,3 57,8 56,0 48,7 54,7 56,4 48,0 51,3 57,5 49,8 54,6 59,6 51,0 51,4 57,9 48,2 50,7 57,0 48,9 52,7 59,1 49,1 48,4 58,4 50,1 53,9 58,9 48,1 51,3 58,1 48,1 52,7 58,5 Keskiaste Alin tai alempi korkeakoulututkinto Ylempi korkeakoulututkinto tai tutkijakoulutus Vuodesta 2001 naisten osuus vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista kasvoi 4,6 prosenttiyksikköä ja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneista 1,2 prosenttiyksikköä. Keskiasteen suorittaneista naisten osuus koko maan tasolla vähentyi 0,7 prosenttiyksikköä. Korkeimmin koulutettujen naisten osuus kasvoi eniten ssa ja ssa, vähiten ella ja ssä. Naisten %-osuuden muutos tutkinon suorittaneista suurimmissa kaupungeissa muutos prosenttiyksikköä -4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 Koko maa 0,0-0,1-1,4 0,9-1,2 0,7-1,3 0,7-1,5-0,2-1,5-0,6 0,8-1,6 0,2-0,9 2,1-0,8 1,0-0,9 1,6-0,4 1,8-0,7 1,2 3,8 4,0 3,5 4,3 4,4 3,0 4,8 5,3 3,7 4,6 5,3 5,7 6,6 Keskiaste Alin tai alempi korkeakoulututkinto Ylempi korkeakoulututkinto tai tutkijakoulutus

5 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010: TYÖVOIMAN KOULUTUSRAKENNE (Työvoimaan luetaan kaikki vuotiaat henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat työllisiä tai työttömiä) 5 Työvoiman koulutusrakenne kuvaa koulutusjakaumaa työmarkkinoilla. Koulutetuin työvoima on ssa, missä vähintään ylemmän korkea-asteen tutkinnon on suorittanut yli neljännes työvoimasta ja yli puolet on suorittanut vähintään korkeakoulututkinnon. Myös Helsingissä yli 20 % työvoimasta on suorittanut ylemmän korkea-asteen, kun lla vain reilu 10 % työvoimasta, Lahdessa 8,5 %. Vähiten ammattitutkintoa suorittamattomia on ssa ja ssa, reilu 10 % työvoimasta, eniten lla ja Lahdessa. Työvoiman koulutusrakenne suurimmissa kaupungeissa ,0 16,9 10,4 13,2 15,5 11,2 10,8 11,6 21,7 18,4 16,3 16,8 32,1 37,4 43,9 44,7 45,8 46,1 47,5 50,8 42,5 47,4 49,7 52,4 27,3 24,3 27,2 25,4 23,3 27,3 27,9 25,3 25,3 25,7 26,3 24,1 25,6 21,4 18,5 16,7 15,4 15,3 13,7 12,2 10,5 8,5 7,8 6,7 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 ei tutkintoa Keskiaste Alin tai alempi korkeakoulututkinto Ylempi korkeakoulututkinto tai tutkijakoulutus Työvoiman koulutusaste on noussut eniten ssa ja Lahdessa vuodesta 2001, joissa ammattitutkintoa vaille olevien osuus työvoimasta on vähentynyt noin 8 prosenttiyksikköä. Keskiasteen suorittaneiden osuus kasvoi Lahdessa prosenttiyksikköä, alimpien korkea-asteen suorittaneiden 2,4 prosenttiyksikköä ja ylimmän korkea-asteen suorittaneiden 2,7 prosenttiyksikköä. IT-alan työvoimatarve 2000 luvun ensimmäisenä vuosikymmenenä näkyy n, Helsingin, en ja n vähintään ylimmän korkea-asteen suorittaneiden osuuden yli 4 prosenttiyksikön kasvuna luvun kuntaliitokset vaikuttavat vertailuun n, n ja n kohdalla. % Työvoiman koulutusrakenteen muutos suurimmissa kaupungeissa -0,3-1,9-0,4-0,6-0,2-4,6-5,6-6,2-5,8-6,7-6,5-7,5-6,3-8,2-5,2-6,0-6,1 5,4 0,3 0,5 4,7 1,0 0,6 4,7 1,3 0,2 4,2 2,2 1,0 3,5 2,8 0,3 3,4 2,4 2,7 2,9 0,7 2,7 3,7 3,0 0,6 1,7 4,9 1,6 8,2 2,2-10,0-8,0-6,0-4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 koulutusasteen muutos prosenttiyksikköä ei tutkintoa Keskiaste Alin tai alempi korkeakoulututkinto Ylempi korkeakoulututkinto tai tutkijakoulutus

6 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010: TYÖTTÖMIEN KOULUTUSRAKENNE 6 Vain perusasteen suorittaneita työttömiä on suhteessa eniten lla (40,5 %), Lahdessa (34,8 %) ja Helsingissä 34,5 %), vähiten ssa (2 %) ja ssa (22,7 %). Keskiasteen suorittaneita työttömiä on eniten ssa (57,7 %) ja ssa (56 %). Korkea-asteen suorittaneiden osuus työttömistä on suurin ssa (32,2 %) ja Helsingissä (27,8 %) ja pienin ssa (15 %) sekä Lahdessa (15,6 %). * työttömien lukumäärä Työttömien koulutusrakenne suurimmissa kaupungeissa 2010 % 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 (7612*) (24620) (4946) (8499) (5102) (5336) (7136) (8999) (5249) (15032) (11406) (9220) Koko maa ( ) 33,1 34,5 22,7 24,6 31,1 2 34,8 23,1 30,4 27,7 30,9 40,5 29,9 34,7 37,7 57,5 53,0 53,8 56,0 49,7 53,5 54,6 49,9 48,6 40,5 51,6 18,4 13,8 16,0 11,8 14,6 5,2 15,0 7,5 12,9 16,6 12,9 15,5 12,7 14,7 13,3 13,7 13,6 2,2 5,1 2,7 7,9 7,7 7,2 5,4 4,8 Vain perusaste Keskiaste Alin tai alempi korkeakoulututkinto Ylempi korkeakoulututkinto tai tutkijakoulutus Vain perusasteen omaavien työttömien vähetessä vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus työttömistä on kasvanut varsinkin yliopistokaupungeissa. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus työttömistä on taas pääsääntöisesti laskenut pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Keskiasteen suorittaneiden osuus työttömistä on kasvanut eniten perinteisillä teollisuuspaikkakunnilla, kuten ssa. Lahdessa työttömien koulutusrakenteen muutosprosessi on ollut hitaampi kuin muissa suurimmissa kaupungeissa ja maassa keskimäärin. Ilmiötä selittää osaltaan korkea pitkäaikaistyöttömien määrä, joista suurin osa on vailla ammatillista tutkintoa. Työttömien koulutusrakenteen muutos suurimmissa kaupungeissa koulutusasteen muutos prosenttiyksikköä -10,0-8,0-6,0-4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 Koko maa -1,2-1,1-1,5-0,4-0,3-0,1-0,8-8,7-7,8-5,4-4,7-5,9-6,4-3,7-6,0-5,6-6,9-6,9-8,0-7,6 1,7 1,6 1,2 2,2 5,0 3,3 6,8 4,0 0,4 1,3 2,0 2,9 4,1 3,6 4,7 4,2 4,1 2,6 2,8 5,8 4,1 1,6 3,9 0,4 1,2 3,5 2,4 2,0 1,1 2,4 0,6 1,8 Vain perusaste Keskiaste Alin tai alempi korkeakoulututkinto Ylempi korkeakoulututkinto tai tutkijakoulutus

7 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA : TYÖLLISEN TYÖVOIMAN JA TYÖTTÖMIEN KOULUTUSRAKENNE SUKUPUOLEN MUKAAN Työvoimaan luetaan kaikki vuotiaat henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat työllisiä tai työttömiä) Vuoden 2008 lopussa alkanut lama (muutos ) nosti naisten osuutta työllisestä työvoimasta. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden naisten osuus työllisestä työvoimasta kasvoi koko maan tasolla 1,3 prosenttiyksikköä, keskiasteen suorittaneiden osuus 0,5 prosenttiyksikköä ja vähensi vain perusasteen suorittaneiden osuutta 0,3 prosenttiyksikköä. Lahdessa sen sijaan perusasteen suorittaneiden naisten osuus työvoimasta nousi suurimmista kaupungeista selvästi eniten (+1,7 prosenttiyksikköä). Naisten osuus työllisestä työvoimasta kasvoi vuodesta 2007 eniten Lahden ohella ssa, Turussa ja ssa, vähiten pääkaupunkiseudulla. 7 Naisten osuuden muutos työllisestä työvoimasta koulutusasteen mukaan prosenttiyksikköä naisten osuuden muutos prosenttiyksikköä -3,0-2,0-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 KOKO MAA -0,3-0,3 0,8 1,3-1,9-0,2-1,0 0,7 0,7-1,5 0,5 1,3 0,2 0,9-0,5 0,10,3 1,3 1,0 1,7-0,6 0,1 1,1 0,4 1,3-0,5 1,5 0,6 1,5-1,0 0,0 1,0 1,5 1,3 1,4 0,9 1,2 1,3 Työlliset Perusaste naiset Työlliset Keskiaste naiset Työlliset Korkea-aste naiset Työttömyydestä tuli yhä enemmän miesten ongelma vuoden 2007 jälkeen, mikä on vähentänyt naisten osuutta työttömistä kaikissa koulutusasteissa. Koko maan tasolla perusasteen työttömien naisten osuus on vähentynyt vuodesta ,3 prosenttiyksikköä, keskiasteen suorittaneiden 7,0 prosenttiyksikköä ja korkea-asteen suorittaneiden 4,4 prosenttiyksikköä. Perusasteen naisten työttömyys on vähentynyt eniten vuosien aikana Lahdessa 9,0 prosenttiyksikköä, keskiasteen suorittaneiden ssa 13,7 prosenttiyksikköä ja korkea-asteen suorittaneiden ssa 7,5 prosenttiyksikköä. Vain lla korkeaasteen suorittaneiden työttömien naisten osuus kasvoi. Pääkaupunkiseudun suurissa kunnissa naisten osuus työttömistä on laskenut selvästi vähemmän kuin muissa suurissa kaupungeissa ja koko maassa keskimäärin. Naisten osuuden muutos työttömistäkoulutusasteen mukaan prosenttiyksikköä naisten osuuden muutos prosenttiyksikköä -25,0-20,0-15,0-10,0-5,0 0,0 5,0 KOKO MAA -1,4-4,4-4,2-4,4-7,0-5,3-1,1-2,6-1,3-0,2-3,3-2,8-5,1-5,2-4,6-4,8-6,6-7,0-6,8-8,1-5,0-2,1-5,3-5,9-7,0-9,0-7,5-5,3-6,5-13,7-6,6-4,3-6,4-3,0-8,8-7,5-4,1-3,2 1,4 Työttömät Perusaste naiset Työttömät Keskiaste naiset Työttömät Korkea-aste naiset

8 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE TILASTOLLISISSA KAUPUNGINOSISSA: 15-VUOTTA TÄYTTÄNYT VÄESTÖ: PERUSASTEEN SUORITTANEET OSUUS% 8 Til. kaup. osa Perusaste % MUU Muu alue 58,1 8 Mukkula Kerinkallio 41,8 7 Kivimaa 38,8 20 Kujala 37,9 6 Kiveriö 37,5 29 Kärpänen 36,7 3 Pohjoinen keskusta 35,2 2 Itäinen keskusta 34,1 LAHTI Laune Möysä 33,8 10 Vipunen 33,7 4 Kartano 32,5 28 Jokimaa 32,4 26 Asemantausta 31,4 9 Kilpiäinen 31,2 14 Ahtiala 31,2 1 Ydinkeskusta 31,1 23 Nikkilä 30,8 24 Ämmälä 30,7 5 Niemi 30,5 12 Kytölä 30,2 30 Pirttiharju 29,4 32 Jalkaranta 29,2 15 Koiskala 28,9 22 Renkomäki 28,8 13 Kunnas 28,4 27 Hennala-Okeroinen 28,3 17 Myllypohja 28,2 11 Pesäkallio 28,1 16 Viuha 20,5 19 Karisto 14,3 31 Salpausselkä 0 Lahden 15-vuotta täyttäneestä väestöstä 34 % on vailla ammattitutkintoa. Vain perusasteen koulutustaustan omaavia on suhteellisesti eniten Mukkulassa ja Kerinkalliossa, yli 40 % väestöstä. Myös vanhuspainotteisilla alueilla kuten Kivimaalla ja Kiveriössä väestön koulutustaso on alhainen. Suhteellisesti vähiten vain perusasteen suorittaneita on Karistossa, Viuhassa ja Pesäkalliossa.

9 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE TILASTOLLISISSA KAUPUNGINOSISSA: 15-VUOTTA TÄYTTÄNYT VÄESTÖ: KESKIASTEEN SUORITTANEET OSUUS% 9 Til. kaup. osa Keskiaste % 31 Salpausselkä Kunnas 43,8 20 Kujala 43,2 29 Kärpänen Jokimaa 42,5 1 Ydinkeskusta 4 6 Kiveriö 42,1 27 Hennala-Okeroinen 42,1 21 Kerinkallio Asemantausta 41,9 23 Nikkilä 41,7 18 Möysä 41,5 12 Kytölä 41,5 7 Kivimaa 41,4 3 Pohjoinen keskusta 41,2 24 Ämmälä 41,2 10 Vipunen 41,1 14 Ahtiala 40,9 17 Myllypohja 40,9 30 Pirttiharju 40,3 LAHTI 40,2 22 Renkomäki 40 2 Itäinen keskusta 39,2 25 Laune 39,2 8 Mukkula 39,1 4 Kartano 38,6 5 Niemi 38,2 9 Kilpiäinen 37,2 15 Koiskala 37,1 11 Pesäkallio 36,2 16 Viuha 34,7 32 Jalkaranta 32,2 MUU Muu alue Karisto 30,3 Keskiasteen tutkinnon on Lahdessa suorittanut 40,2 % 15-vuotta täyttäneestä väestöstä. Keskiasteen suorittaneet jakautuvat melko tasaisesti eri alueille. Suhteellisesti eniten keskiasteen suorittaneita on Kunnaksessa, Kujalassa ja Kärpäsessä yli 43 %, ja vähiten Karistossa ja Jalkarannassa, reilu 30 % väestöstä..

10 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE TILASTOLLISISSA KAUPUNGINOSISSA 2010: 15-VUOTTA TÄYTTÄNYT VÄESTÖ: KORKEA-ASTEEN SUORITTANEET OSUUS% 10 Til. kaup. osa Korkea-aste % 19 Karisto 55,4 31 Salpausselkä Viuha 44,8 32 Jalkaranta 38,6 11 Pesäkallio 35,7 15 Koiskala 34 9 Kilpiäinen 31,6 22 Renkomäki 31,3 5 Niemi 31,3 17 Myllypohja 30,9 30 Pirttiharju 30,4 27 Hennala-Okeroinen 29,6 4 Kartano 28,9 12 Kytölä 28,2 24 Ämmälä 28,1 14 Ahtiala 27,9 13 Kunnas 27,8 23 Nikkilä 27,5 26 Asemantausta 26,7 2 Itäinen keskusta 26,7 25 Laune 26,7 1 Ydinkeskusta 26,6 LAHTI 25,8 10 Vipunen 25,3 28 Jokimaa 25,1 18 Möysä 24,8 3 Pohjoinen keskusta 23,6 29 Kärpänen 20,3 6 Kiveriö 20,3 7 Kivimaa 19,8 20 Kujala 18,9 8 Mukkula 18,9 21 Kerinkallio 16,2 MUU Muu alue 10,9 Lahden 15-vuotta täyttäneestä väestöstä reilu neljännes (25,8 %) on suorittanut korkeaasteen tutkinnon. Suhteellisesti eniten korkea -asteen suorittaneita on uusilla omakotialueilla kuten Viuhassa ja Karistossa, missä 55 % yli 14-vuotiaista on suorittanut korkea-asteen tutkinnon. Vähiten korkeakoulututkinnon suorittaneita Kivimaalla, Kujalassa, Mukkulassa ja Kerinkalliossa, alle 20 % 15-vuotta täyttäneistä.

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 001 Keski-Lahti äänestävät EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 002 Keskusta äänestävät EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden

Lisätiedot

LAHDEN JA SUURIMPIEN KAUPUNKIEN TYÖTTÖMYYS 2015

LAHDEN JA SUURIMPIEN KAUPUNKIEN TYÖTTÖMYYS 2015 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 18.6.215 LAHDEN JA SUURIMPIEN KAUPUNKIEN TYÖTTÖMYYS 215 TYÖTTÖMÄT KTETUMPIA, PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT YHÄ NUOREMPIA Kansainvälinen lama nosti myös Lahden työttömyysasteen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN TILASTOJA 22 2012 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2011 Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain 31.12.2011 Työttömien lukumäärä Helsingin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2011

Väestönmuutokset 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 17.6.2012 Väestönmuutokset 2011 Suomen kahdeksanneksi suurimman kaupungin Lahden väkiluku oli vuoden 2011 lopussa 102 308. Vuodessa väestömäärä lisääntyi

Lisätiedot

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2009 42 Väestön koulutusrakenne Helsingissä Helsingin väestön koulutusrakenne 31.12.2007 Lisätietoja: Sanna Ranto, p: 310 36408

Lisätiedot

Elävänä syntyneet Suomessa 1943-2013

Elävänä syntyneet Suomessa 1943-2013 1943 1945 1947 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 Tekninen ja ympäristötoimiala Pauli Mero 15.12.2014 LAPSIPERHEIDEN RAKENNE SUOMESSA,

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtion ylimmän johdon määrä ja rakenne Valtion työmarkkinalaitos Seija Korhonen Kesäkuu 2016 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne

Lisätiedot

Oulun lääni. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus

Oulun lääni. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus Oulun lääni 25 64-vuotiaat maakunnittain 9, % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3, % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Sisältö Oulun lääni 187 1 Toimintaympäristö: kaksi erilaista maakuntaa 19 2 Aikuiskoulutukseen osallistuminen ja

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 vuotiaat työttömät. Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 - vuotiaat työttömät kuukauden lopussa

Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 vuotiaat työttömät. Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 - vuotiaat työttömät kuukauden lopussa Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 vuotiaat työttömät 3000 Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 - vuotiaat työttömät kuukauden lopussa 2500 2294 2000 1500 1000 500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Mika Tuononen Suomalaisten koulutustaso on korkea vai onko näin sittenkään? Korkeakoulutuksen laajuudesta ja mahdollisesta ylimitoituksesta on keskusteltu

Lisätiedot

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Koulutus Konsultit 2HPO 1 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2 Peruskoulun päättäneiden ja ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Valmistumisvuosi 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS VÄESTÖ

LAUKAAN TILASTOKATSAUS VÄESTÖ LAUKAAN TILASTOKATSAUS VÄESTÖ 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 VÄESTÖN

Lisätiedot

Itä-Suomi. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus

Itä-Suomi. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus Itä-Suomi 25 64-vuotiaat maakunnittain 9, % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3, % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Sisältö Itä-Suomi 69 1 Toimintaympäristö 72 2 Aikuiskoulutukseen osallistuminen ja aikuisena opiskelu 8 Taulukot, kuvat

Lisätiedot

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Pekka Neittaanmäki ja Johanna Ärje Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos 13.07.2010 1. Johdanto Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 10.2.2009 Janne Vainikainen Helsingin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Tampereen yliopisto Oulun yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 4.4.2011 Matias Ansaharju www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

Elämäniloa ja sivistystä. Lahden kaupunginkirjasto maakuntakirjasto

Elämäniloa ja sivistystä. Lahden kaupunginkirjasto maakuntakirjasto Elämäniloa ja sivistystä Lahden kaupunginkirjasto maakuntakirjasto Elämäniloa ja sivistystä Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden hankkia tietoa ja elämyksiä. Toimintamme edistää luku-, kirjallisuus-

Lisätiedot

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2014

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2014 Koulutus 2015 Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2014 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä ennallaan Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä oli 1,27 miljoonaa vuonna

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2015

Yliopistokoulutus 2015 Koulutus 26 Yliopistokoulutus 25 Yliopistotutkintojen määrät kasvoivat edellisvuodesta Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintojen määrät kasvoivat vuonna 25 edellisestä vuodesta

Lisätiedot

Syntymäkohortti 1987 tietoa korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista väestötasolla

Syntymäkohortti 1987 tietoa korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista väestötasolla Syntymäkohortti 1987 tietoa korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista väestötasolla Liisa Törmäkangas, FT, Tutkija Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Marko Merikukka, FM, Tilastotutkija Mika Gissler, Tutkimusprofessori

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2013

Väestön koulutusrakenne 2013 Koulutus 2014 Väestön koulutusrakenne 2013 Nuoret naiset korkeasti koulutettuja, Uudellamaalla asuu koulutetuin väestö Vuoden 2013 loppuun mennessä 3 164 095 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Koulutus 2015 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Vastavalmistuneiden työllistyminen jatkoi heikkenemistään Tilastokeskuksen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys huonontui myös vuonna 2013. Lukuun

Lisätiedot

Tietoa akavalaisista Kainuussa

Tietoa akavalaisista Kainuussa Tietoa akavalaisista Kainuussa 7.5.05 Risto Kauppinen Tulevaisuusfoorumi Sotkamo Työttömät*, Kainuu 0 05, lkm. 0 05, Kainuu 0/ 05/ Perusaste 79-0 -5, Keskiaste 0 9 5,0 Alin korkea-aste 0 5 - -, Korkeasti

Lisätiedot

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 Työttömyysaste kohosi edelleen kaikilla Helsingin alueilla Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtion työmarkkinalaitos Veli-Matti Lehtonen Syyskuu 2013 2 Sisältö 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne... 3 2 Vanhuuseläköityminen

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Koulutus 2012 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Suurin osa vastavalmistuneista työllistyi edellisvuotta paremmin vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan suurin osa vastavalmistuneista työllistyi paremmin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/604/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2012

Väestön koulutusrakenne 2012 Koulutus 2013 Väestön rakenne 2012 Viime vuonna 35 39-vuotiaat koulutetuimpia Vuoden 2012 loppuun mennessä 3 107 062 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut tutkinnon lukiokoulutuksessa, ammatillisessa

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Kielitaito, tietotekniikan käyttö, ammattikirjallisuus ja koulutusmahdollisuudet Suomalaiset osaavat vieraita kieliä, käyttävät tietokonetta ja seuraavat ammattikirjallisuutta

Lisätiedot

Kun koulu jää kesken: tapahtumaketju tulevaisuuteen

Kun koulu jää kesken: tapahtumaketju tulevaisuuteen SOSTE 15.8.2013, Tulottomat ja toimettomat Kun koulu jää kesken: tapahtumaketju tulevaisuuteen jukka.ohtonen(at)sosiaalikehitys.com p. 045 8722 118 Aleksis Kiven katu 24 C 33200 Tampere 30-34 -vuotiaiden

Lisätiedot

Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-98

Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-98 Tilastokatsaus 21:4 Vantaan kaupunki Tilasto ja tutkimus 29.3.21 Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä, puh. 8392 2716 sähköposti: hannu.kyttala@vantaa.fi B6 : 21 ISSN 786-7832, ISSN 786-7476 Muuttajien taloudellinen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 03.02.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Korkeasti koulutetut työttömät. Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus

Korkeasti koulutetut työttömät. Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus Korkeasti koulutetut työttömät Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus Määritelmä ja lähdetiedot Korkeasti koulutetut = alempi korkeakouluaste, ylempi korkeakouluaste sekä tutkijakoulutusaste

Lisätiedot

Kuva: Anniina Korpi. Osaamiskehitys

Kuva: Anniina Korpi. Osaamiskehitys Kuva: Anniina Korpi Osaamiskehitys Osaamiskehityksen keskeiset nostot Porin seudun korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus (36,4 %) väestöstä oli suurista ja keskisuurista kaupunkiseuduista alhaisin.

Lisätiedot

Koulutus, työllisyys ja työttömyys. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:13

Koulutus, työllisyys ja työttömyys. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:13 Koulutus, työllisyys ja työttömyys Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 214:13 Aleksi Kalenius Koulutus, työllisyys ja työttömyys Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 214:13 Aleksi Kalenius

Lisätiedot

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä Teknologiayritykset työllistävät

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

Korkeasti koulutettujen työllisyys

Korkeasti koulutettujen työllisyys Korkeasti koulutettujen työllisyys Heikki Taulu ekonomisti Akava Tulevaisuuden tekijät -seminaari Käsitteet selviksi Työikäinen väestö = kaikki Suomessa asuvat 1 74 -vuotiaat Työvoima = työikäiseen väestöön

Lisätiedot

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015 Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015 Väestötilastot 2013 Väestötilastojen avulla seurataan Hyvinkään väestömäärän kehitystä ja väestörakennetta.

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

Vipusen uutiskirje. Tervetuloa Vipusen uutiskirjeen lukijaksi!

Vipusen uutiskirje. Tervetuloa Vipusen uutiskirjeen lukijaksi! 3.11.2015 Vipusen uutiskirje Tässä numerossa 1 Vipusen uutiskirje 2 Esittelyssä Sosioekonominen asema 3 Raportit 4 Katsaus tulevaan 4 Tärkeitä päivämääriä Huoltokatkot Tervetuloa Vipusen uutiskirjeen lukijaksi!

Lisätiedot

Koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelma. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen

Koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelma. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen Koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelma Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen Taustaa Hallitusohjelma: Sukupuolten välisiä eroja osaamistuloksissa, koulutukseen osallistumisessa ja koulutuksen suorittamisessa

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen läpäisemistä ja keskeyttämistä koskeva tutkimus

Toisen asteen koulutuksen läpäisemistä ja keskeyttämistä koskeva tutkimus Toisen asteen koulutuksen läpäisemistä ja keskeyttämistä koskeva tutkimus Simo Aho Tavoitteet 1) Kuinka yleistä (eri koulutusaloilla) on toisen asteen tutkintoon tähtäävien opintojen keskeyttäminen? Kuinka

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ICT-ALALLA KESKI-SUOMESSA 2006-2011

TYÖTTÖMYYS ICT-ALALLA KESKI-SUOMESSA 2006-2011 TYÖTTÖMYYS ICT-ALALLA KESKI-SUOMESSA 2006- Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen 2.8. Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto työttömien lkm % työttömistä ja lomautetuista Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2013

Koulutukseen hakeutuminen 2013 Koulutus 2015 Koulutukseen hakeutuminen 2013 Joka kymmenes korkeakoulujen uusi opiskelija suorittanut aiemmin korkeakoulututkinnon Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan lähes 12 prosenttia alemman

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

Urallaan johtajiksi edenneillä miehillä on

Urallaan johtajiksi edenneillä miehillä on Miesjohtajalla ura ja perhe, entä naisjohtajalla? Leena Kartovaara Vanhan sanonnan mukaan menestyvän miehen takana on nainen. Mitä sitten on menestyvän naisen takana. Vai onko mitään? Urallaan johtajiksi

Lisätiedot

VÄESTÖ JA ALUEKEHITYS

VÄESTÖ JA ALUEKEHITYS Osa 1 KAAKKOIS-PIRKANMAAN VÄESTÖ Marja Mönkkönen Pomoottori ry & Kaakkois-Pirkanmaan seutukunta 2008 Kuva: Leo Koppana 2005 VÄESTÖ JA ALUEKEHITYS Alueiden kehittämisen aluekehityksen tarkoituksena on hallita

Lisätiedot

Tulonsaajien keskitulo ja tuloluokat suurimmissa kaupungeissa, koko maassa, Päijät-Hämeen kunnissa sekä Lahdessa alueittain 2014

Tulonsaajien keskitulo ja tuloluokat suurimmissa kaupungeissa, koko maassa, Päijät-Hämeen kunnissa sekä Lahdessa alueittain 2014 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 23.05.2016 Tulonsaajien keskitulo ja tuloluokat suurimmissa kaupungeissa, koko maassa, Päijät-Hämeen kunnissa sekä Lahdessa alueittain 2014 Keskitulolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Väestönmuutokset ja ikärakenne 2013

Väestönmuutokset ja ikärakenne 2013 henkilöä Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 4.6.2014 Väestönmuutokset ja ikärakenne 2013 on Suomen yhdeksänneksi suurin kaupunki, jonka väkiluku oli vuoden 2013 lopussa 103 364. Vuodessa väestömäärä

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin llisyysaste oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 71,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön.

Lisätiedot

Sisällys. Tekijän esipuhe 7. Luku I: Taustatietoa 11. Luku II: Suppea kuvaus Suomen koulutusjärjestelmästä ja sen kehityksestä 31

Sisällys. Tekijän esipuhe 7. Luku I: Taustatietoa 11. Luku II: Suppea kuvaus Suomen koulutusjärjestelmästä ja sen kehityksestä 31 Sisällys Tekijän esipuhe 7 5 Luku I: Taustatietoa 11 1.1 Poliittiset ja hallinnolliset rakenteet 11 1.2 Väestö 13 1.2.1 Ikä- ja sukupuolirakenne 13 1.2.4 Kieliryhmät 15 1.2.5 Maantieteelliset erot 15 1.2.6

Lisätiedot

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Osaamista ohjaukseen koulutuspäivä 13.3.2015, Lahti Heikki Taulu ekonomisti Akava 25 20 15 10 5 0 Työttömyysaste Suomessa, Euroopassa ja

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Miestentie C, ESPOO, Finland, tel. int+- ()-,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

Matalasti koulutettujen osallistumisesta koulutukseen ja siihen vaikuttamisesta kansainvälinen ja kansallinen näkökulma

Matalasti koulutettujen osallistumisesta koulutukseen ja siihen vaikuttamisesta kansainvälinen ja kansallinen näkökulma Matalasti koulutettujen osallistumisesta koulutukseen ja siihen vaikuttamisesta kansainvälinen ja kansallinen näkökulma Ari Antikainen & Hanne Laukkanen Joensuun yliopisto email: ari.antikainen(at)joensuu.fi

Lisätiedot

Korkeasti koulutetun väestön kehitys. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:12

Korkeasti koulutetun väestön kehitys. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:12 Korkeasti koulutetun väestön kehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 214:12 Aleksi Kalenius Korkeasti koulutetun väestön kehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 214:12 Aleksi Kalenius

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS VÄESTÖ

LAUKAAN TILASTOKATSAUS VÄESTÖ LAUKAAN TILASTOKATSAUS SISÄLTÖ KEHITYS 1980-2013... 1 Kuntien välinen muuttoliike... 4 Luonnollinen väestönlisäys... 7 Siirtolaisuus... 8 RAKENNE... 9 ENNUSTE 2014-2040... 11 LLINEN HUOLTOSUHDE... 13 N

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 36 Timo Äikäs VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Helsingin kaupungin kuvapankki/mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-790-6

Lisätiedot

Ongelmalähiöitä ja aidattuja eliittiyhteisöjä? Kaupunkiluentosarja 7.11. 2006 Marjaana Seppänen

Ongelmalähiöitä ja aidattuja eliittiyhteisöjä? Kaupunkiluentosarja 7.11. 2006 Marjaana Seppänen Ongelmalähiöitä ja aidattuja eliittiyhteisöjä? Kaupunkiluentosarja 7.11. 2006 Marjaana Seppänen Luennon sisältö Johdanto Lahti kymmenen suurimman kaupungin joukossa Onko segregaatio Lahdessa ongelma? Lahden

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto 2012

Palvelualojen taskutilasto 2012 Jäsenyys ja liittyminen 030 100 600 Jäsenten työsuhdeasiat 030 100 620 Työttömyysturvaneuvonta 020 690 211 Vaihde 020 774 002 (ma pe klo 9 16) www.pam.fi pam@pam.fi etunimi.sukunimi@pam.fi Keskustoimisto

Lisätiedot

Asuntojen hinnat ja vuokrat vuonna 2015

Asuntojen hinnat ja vuokrat vuonna 2015 euroa/m2 Irja Henriksson 22.3.2016 Asuntojen hinnat ja vuokrat vuonna 2015 Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi, sijainti sekä huoneistotyyppi. Yksiöiden neliöhinta

Lisätiedot

TARKENNETUT KARTAT ALUEISTA, JOITA YLEISKAAVAVALITUKSET KOSKEVAT KH 17.9.2012 LIITEAINEISTO

TARKENNETUT KARTAT ALUEISTA, JOITA YLEISKAAVAVALITUKSET KOSKEVAT KH 17.9.2012 LIITEAINEISTO YLEISKAAVAN MÄÄRÄÄMINEN TULEMAAN VOIMAAN NIILTÄ OSIN, JOIHIN KAAVAVALITUSTEN EI KATSOTA KOHDISTUVAN (MRL 201 ) TARKENNETUT KARTAT ALUEISTA, JOITA YLEISKAAVAVALITUKSET KOSKEVAT KH 17.9.2012 LIITEAINEISTO

Lisätiedot

Yliopistotutkintojen läpäisy parani yli 10 prosenttiyksikköä

Yliopistotutkintojen läpäisy parani yli 10 prosenttiyksikköä Koulutus 2010 Opintojen kulku 2008 Yliopistotutkintojen läpäisy parani yli 10 prosenttiyksikköä Tilastokeskuksen mukaan yliopistotutkinnon läpäisi viidessä ja puolessa vuodessa 44 prosenttia, kun viime

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2012

Koulutukseen hakeutuminen 2012 Koulutus 2014 Koulutukseen hakeutuminen 2012 Peruskoulun päättäneiden ja uusien ylioppilaiden välitön hakeutuminen Välitön pääsy jatko-opintoihin helpottui peruskoulun päättäneillä mutta vaikeutui uusilla

Lisätiedot

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2001

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2001 SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Henkilöstöraportin tarkoitus Ihmiset ovat palvelutuotantomme keskeisin voimavara. Henkilöstöön liittyvien muutostrendien seuraaminen on taas yksi keskeinen yhteistoiminnan

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys Tämä näyttö on tarkoitettu ainoastaan seurantalomakkeen sisällön katselua varten. Lomake täytetään ja tulostetaan

Lisätiedot

Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014

Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014 Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen, jossa käsiteltiin seuraavia

Lisätiedot

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2010 t i l a s t o j a 22 Väestön koulutusrakenne Helsingissä Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä Tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Kesäkuu 2015

Työttömyyskatsaus Kesäkuu 2015 Työttömyyskatsaus Kesäkuu 2015 Edellisvuoden kesäkuuhun verrattuna Turun työttömyysaste nousi 1,3 prosenttiyksikköä. 18 16 16,9 16,7 16,2 15,9 15,7 18,1 14 12 % 10 8 6 4 2 0 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Toimintaympäristön seuranta ja alueelliset kuluttajakuvat. Jarmo Partanen 11.5.2011

Toimintaympäristön seuranta ja alueelliset kuluttajakuvat. Jarmo Partanen 11.5.2011 ja alueelliset kuluttajakuvat Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 2013 Yliopistokoulutus 2012 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 169 000 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2012 169 000

Lisätiedot

Education at a Glance 2010

Education at a Glance 2010 Muistio Matti Kyrö, Opetushallitus Mika Tuononen, Tilastokeskus Education at a Glance 2010 Koulutustaso nousee nopeasti OECD-maissa Suomessa, kuten myös esimerkiksi Yhdysvalloissa, Islannissa ja Virossa

Lisätiedot

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Muuttoliike 213 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.215 Hyvinkään muuttoliiketilastot Muuttoliiketilastot kuvaavat henkilöiden muuttoja. Tilastoissa erotellaan Suomen aluerajojen ylittävät muutot eli

Lisätiedot

Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2007

Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2007 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2008 Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2007 Korkeasti koulutetusta väestöstä kolmannes Uudellamaalla Vuonna 2006 korkeasti koulutetusta väestöstä (16 74 vuotiaat)

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus, liikkuvuus ja tarjonnan kannustimet Pekka Sinko 20.2.2007 Faktat pöytään, Kitee

Työvoiman saatavuus, liikkuvuus ja tarjonnan kannustimet Pekka Sinko 20.2.2007 Faktat pöytään, Kitee Työvoiman saatavuus, liikkuvuus ja tarjonnan kannustimet Pekka Sinko 20.2.2007 Faktat pöytään, Kitee Työvoimapula vai työpula? Lehtitietojen valossa työvoimapula on jo yritysten arkipäivää. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

N:o 33/400/2004. 2. Opetusministeriö ohje perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi katsottavista koulutuksista ja tutkinnoista

N:o 33/400/2004. 2. Opetusministeriö ohje perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi katsottavista koulutuksista ja tutkinnoista 28.6.2004 N:o 33/400/2004 Noste-avustusten saajille Opetusministeriön ohje perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi katsottavista koulutuksista ja tutkinnoista Noste-avustuksin rahoitettavaan toimintaan osallistumisedellytyksiä

Lisätiedot

Maakunnan tila ja tulevaisuuden näkymiä 6.3.2013

Maakunnan tila ja tulevaisuuden näkymiä 6.3.2013 6.3.2013 Anu Tokila Maakunnan tila ja tulevaisuuden näkymiä 6.3.2013 Työllisyys ja koulutus 1 Keski-Suomen vahvat erikoistumisalat Keski-Suomen markkinaosuus Suomesta: 10,4 % metsäteollisuudesta 8,9 %

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2014

Yliopistokoulutus 2014 Koulutus 25 Yliopistokoulutus 2 Yliopistojen opiskelijamäärä väheni ja tutkintojen määrä kasvoi vuonna 2 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli

Lisätiedot

Näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien taloudellinen asema Suomessa 2011

Näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien taloudellinen asema Suomessa 2011 Näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien taloudellinen asema Suomessa 2011 13.9.2012, Teatteri Avoimet Ovet, Helsinki Tutkimuspäällikkö Mikko Grönlund BID Innovaatiot ja yrityskehitys, Turun yliopisto

Lisätiedot

Koulutusvalinnat, opinto-ohjaus ja sukupuoli

Koulutusvalinnat, opinto-ohjaus ja sukupuoli Koulutusvalinnat, opinto-ohjaus ja sukupuoli Segregaation lieventäminen kouluissa ja oppilaitoksissa keskustelutilaisuus 21.1.2010 Heli Kuusi Esityksen kuviot perustuvat Koulutus ja sukupuolten tasa-arvo

Lisätiedot

AMKESU Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämistilaisuus

AMKESU Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämistilaisuus AMKESU Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämistilaisuus Marjut Leppänen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 17.12.2015 Esityksen rakenne 1. Ajankohtaista ELY-keskuksen yritys- ja työvoimayksiköstä 2. Työmarkkinatilanne

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO Hyväksytty Lapin yliopiston hallituksen kokouksessa 9.3.2007 2 Sisällys TAUSTAKSI...3 1. Henkilöstön määrä ja rakenne...4 1.1 Henkilöstön työpanos...4 1.2 Vakituiset

Lisätiedot

Mitä eläkeuudistuksesta seuraa? Työeläkepäivä 13.11.2014 Jukka Rantala

Mitä eläkeuudistuksesta seuraa? Työeläkepäivä 13.11.2014 Jukka Rantala Mitä eläkeuudistuksesta seuraa? Työeläkepäivä 13.11.2014 Jukka Rantala Eläkeratkaisu: 65-vuotiaana eläkkeelle pääsevä mies ei halua isänsä kohtaloa, joka kuoli puoli vuotta ennen odotettua eläkeratkaisua.

Lisätiedot

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Marja Riihelä Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa

Lisätiedot

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki..2 Laatinut: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2 lopussa oli henkilöä

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Maaliskuu 2014. Lähde: TEM, Työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Maaliskuu 2014. Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Maaliskuu. Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

Keitä ARA-vuokra-asunnoissa asuu

Keitä ARA-vuokra-asunnoissa asuu Keitä ARA-vuokra-asunnoissa asuu Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry:n (KOVA) seminaari 11.11.2015 Tuula Tiainen, ympäristöministeriö Näkökulmia ara-vuokra-asumiseen, 2014 - Innolink Research

Lisätiedot