Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014"

Transkriptio

1 01:13 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 0 Helsingissä mediaanitulo 00 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin euroa Tulokehitys heikkoa Keskimääräisissä pääomatuloissa laskua Veroja ja veroluonteisia maksuja 400 euroa tulonsaajaa kohti Kunnallisvero keskimäärin 00 euroa Sairasvakuutusmaksuissa prosentin nousu Kuvitus: Lotta Haglund TILASTOJA ISSN-L -731 ISSN 17-71X Leena Hietaniemi Puh

2 I Yleiskehitys Mediaanitulot eivät juuri kasvaneet Kuvio 1. Mediaanitulon (%) edellisestä vuodesta pääkaupunkiseudulla ja koko maassa, 00 0 Mediaanitulo 1 oli Helsingissä 00 euroa vuonna 0. Se oli vajaa 300 euroa eli ainoastaan prosentin enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kasvuvauhti oli alhaisimmillaan sitten vuoden 00. Helsingissä mediaanitulo oli pääkaupunkiseudun alhaisin, vaikka se oli euroa korkeampi kuin koko maassa. Vuonna 0 mediaanitulo oli Kauniaisissa euroa. Espoossa se oli euroa ja Vantaalla 7 00 euroa. Koko maassa mediaanitulo oli 3 00 euroa vuonna 0 ja kasvua edellisvuodesta oli puolitoista prosenttia. Pääkaupunkiseudun kaupungeissa lisäystä edellisvuodesta oli vain noin puoli prosenttia (kts. Liitetaulukko 4.). Poikkeuksena oli Kauniainen, jossa nousu oli hieman yli prosenttia. Prosenttia 4 3 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Koko maa 1 1 Mediaanitulo on keskimmäinen tulotaso, joka jakaa kaupungin tulonsaajat kahteen yhtä suureen ryhmään. Kaikista tulonsaajista puolella tulot ovat mediaanituloa korkeammat ja toisella puolella sitä alhaisemmat. Mediaanitulo on yksiselitteisempi ja selkeämpi mittari kuin keskiarvo. Sen kasvuvauhti seuraa yleistä suhdannekehitystä. Taustalla on etenkin työllisyystilanne sekä pääomatulojen vaihtelut Lähde: Tilastokeskus, StatFin, veronalaiset tulot.

3 Helsingissä ansaittiin veronalaisia tuloja yhteensä 1 miljardia euroa vuonna 0. Edellisvuoteen verrattuna lisäystä oli lähes 40 milj. euroa. Tulojen kokonaismäärän kasvuvauhti hidastui, sillä lisäystä oli vain, prosenttia. Se oli miltei puolet vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kun tuloihin lasketaan mukaan myös aiemmin verotuksen piiriin kuuluneet ja vuonna 00 verovapaiksi muuttuneet osingot ja korot, niin Helsingissä veronalaisten tulojen kokonaismäärä oli 1,3 miljardia euroa. Määrä oli 40 milj. euroa edellisvuotta enemmän, joten kasvuvauhti puolittui. Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin euroa Nuorten tulokehitys painaa keskituloja alas Kuvio. Keskimääräisten valtionveron alaisten tulojen (ml. verovapaat osingot ja korot) (%) edellisestä vuodesta, 1 0 Prosenttia 1 10 Helsinki Espoo Vantaa Suomi Helsinkiläisistä tulonsaajista 4 prosenttia eli joka neljäs oli alle 30-vuotias. Joka viides kuului ikäluokkaan 30 3-vuotta vuonna 0. Tulonsaajista prosenttia oli 40 0-vuotiaita ja yli 0-vuotiaista oli 7 prosenttia. Alle 30-vuotiailla vuositulot ovat yleisimmin alle euroa vuodessa. Vasta yli 40-vuotiaat sijoittuvat tavallisesti myös ylempiin tuloluokkiin. Yli 70-vuotiailla tulotaso painottuu jälleen alhaisimpiin tuloluokkiin (kts. Liitetaulukot 1. ja.) Vuonna 0 helsinkiläisen tulonsaajan vuositulot olivat keskimäärin euroa verovapaat osingot ja korot huomioiden euroa Tilastokeskuksen veronalaiset tulot-tilaston ja verohallinnon tietojen mukaan. Helsingissä keskimääräiset tulot ovat korkeammat kuin koko maassa. Keskimääräinen tulo oli kasvanut edellisvuodesta vain prosentin eli 30 euroa. Kasvuvauhti oli vajaa 3 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin vuotta aikaisemmin. Vielä vuosina keskimääräiset tulot olivat kasvaneet vuosittain prosenttia Lähde: Verohallitus, maksuunpanon tilasto ja Tilastokeskus, veronalaiset tulot. 3

4 Helsingissä miesten keskimääräinen tulo oli 3 00 euroa. Naisilla se oli 00 euroa eli 00 euroa vähemmän kuin miehillä vuonna 0. Edellisvuoteen verrattuna miesten keskitulo oli noussut ainoastaan puolisen prosenttia, 00 euroa. Naisilla tulokehitys oli hieman parempi. Heidän keskitulonsa oli kasvanut lähes 400 euroa edellisvuodesta eli 1,3 prosenttia. Naisten keskimääräinen tulo oli kolme neljäsosaa miesten tulosta. Paras tulokehitys oli yli -vuotiailla miehillä, sillä heillä keskimääräiset valtionveronalaiset tulot olivat kasvaneet edellisvuodesta,4 prosenttia. Samanikäisillä naisilla lisäys oli 3, prosenttia. Keskimääräiset tulot kasvoivat vain yli 4-vuotiaiden ikäluokissa, sillä sitä nuoremmissä ikäryhmissä ne laskivat, etenkin miespuolisilla tulonsaajilla. Miesten ja naisten keskimääräisen vuositulon ero oli suurimmillaan 74-vuotiailla. Se oli jopa euroa miesten hyväksi riippuen siitä lasketaanko mukaan myös verottomat osinkotulot ja korot. Kuvio 3. Keskimääräiset valtioveron alaiset tulot ikäryhmittäin ja sukupuolen mukaan Helsingissä vuonna 0, Naiset Miehet Sukupuolet yhteensä 74 7 Ikäluokat yhteensä Euroa Lähde: Tilastokeskus, veronalaiset tulot. 4

5 II Ansio- ja pääomatulot Ansiotulot eivät juuri kasvaneet keskimääräisissä pääomatuloissa laskua Helsingissä ansiotulojen kokonaismäärä oli vuonna 0 yhteensä 1,4 miljardia euroa. Se oli keskimäärin noin euroa ansaitsijaa kohti, joten edellisvuodesta lisäystä oli hieman alle 300 euroa. Helsingissä tulonsaajaa kohti laskettut ansiotulot ovat kasvaneet vuosittain 000-luvulla kolmesta viiteen prosenttia. Vuonna 0 lisäystä edellisvuodesta oli ainoastaan 0, prosenttia. Kasvuvauhti olikin alkanut hidastumaan jo edellisvuonna. Helsingissä pääomatulojen osuus veronalaisista tuloista oli prosenttia ja niitä oli 1, miljardia euroa vuonna 0. Se oli neljä prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vuonna 007 osuus oli vielä 1 prosenttia, mutta sen jälkeen se on ollut prosenttia. Pääomatuloja oli keskimäärin 300 euroa saajaa kohti vuonna 0. Se oli 00 euroa edellisvuotta vähemmän. Koko maassa keskimääräiset ansiotulot olivat 7 00 euroa ja pääomatulot 100 euroa ansaitsijaa kohti. Veronalaiset tulot kokonaisuudessaan tulonsaajaa kohti olivat lähes 00 euroa. Verovapaat osuudet huomioiden ne olivat 00 euroa ja lisäystä edeltävästä vuodesta oli vain noin 400 euroa. Pääomatuloja saajia oli 1,4 miljoonaa vuonna 0. Saajaa kohti lasketut pääomatulot laskivat puolitoista prosenttia ja ansiotulot nousivat vain prosentin edellisvuodesta. Koko maassa päomatulojen osuus kaikista veronalaisista tuloista oli 7 prosenttia kuten suunnilleen edellisinäkin vuosina. Pääkaupunkiseudulla tulotaso koko maata korkeampi Pääkaupunkiseudulla korkeimmat keskimääräiset tulot, 00 euroa, olivat edelleenkin Kauniaisissa vuonna 0 (kts. taulukko 1.). Kun mukaan lasketaan myös verovapaat osingot ja korot, niin määrä oli miltei euroa. Keskimääräiset pääomatulot laskivat euroa vuoteen 013 verrattuna ja keskimääräiset ansiotulot olivat miltei täsmälleen yhtä suuret kuin vuotta aikaisemminkin. Pääomatuloja sai Kauniaisissa kuusi tulonsaajaa kymmenestä, kun koko maassa niitä oli kolmella tulonsaajalla kymmenestä. Kauniaisissa pääomatulojen osuus kaikista veronalaisista tuloista oli 1 prosenttia. Osuus on vaihdellut 1 1 prosentin välillä vuoden 00 jälkeen. Espoossa keskimääräiset valtionveronalaiset vuositulot olivat noin 3 00 euroa. Kun huomioidaan myös verovapaat osingot ja korot, niin määrä oli 3 00 euroa. Se oli 00 euroa vähemmän kuin vuonna 013. Espoossa keskimääräiset pääomatulot olivat miltei kolmasosan pienemmät kuin vuotta aikaisemmin. Pääomatulojen osuus kaikista tuloista oli 7 prosenttia vuonna 013. Niiden osuus tulojen kokonaismäärästä on ollut melko tasaisesti 7 prosenttia jo vuodesta 00 lähtien. Keskimääräiset ansiotulot olivat vain lähes 300 euroa suuremmat kuin vuonna 013. Vantaalla keskimääräiset veronalaiset tulot olivat miltei euroa tulonsaajaa kohti eli suunnilleen yhtä paljon kuin vuotta aikaisemminkin. Kun mukaan otetaan myös verovapaat osingot ja korot, niin tuloja oli keskimäärin euroa vuonna 0. Keskimääräiset saajaa kohti lasketut pääomatulot nousivat 7 prosenttia, mutta ansiotulot säilyivät samansuuruuisina. Vantaalla pääomatulojen osuus oli lähes neljä prosenttia kaikista tuloista ja samoin kuin Espoossa osuus on säilynyt samalla tasolla jo useamman vuoden ajan.

6 Taulukko 1. Tulonsaajat ja tulot pääkaupunkiseudulla sekä koko maassa vuonna 0 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PKS Suomi Tulonsaajat (yleisesti verovelvolliset), lkm Veronalaiset tulot yhteensä Tulot yhteensä tulonsaajaa kohti, Mediaani, Veronalaiset tulot (ml. verovapaat osingot ja korot) yhteensä Tulonsaajaa kohti, Asukkaita (31.1.0) Tulot yhteensä asukasta kohti, Ansiotulo yhteensä, Ansiotulojen saajia Ansiotulot saajaa kohti, Pääomatulot yhteensä, Pääomatulon saajia Pääomatulot saajaa kohti, Tulot miinus verot keskimäärin tulonsaajaa kohti, Lähde: Tilastokeskus, veronalaiset tulot.

7 III Verot ja veroluonteiset maksut Yleiskehitys Verot ja veroluonteiset maksut 400 euroa tulonsaajaa kohti Helsingissä Vuonna 0 helsinkiläiset maksoivat veroja ja veroluonteisia maksuja yhteensä 4,4 miljardia euroa, joka oli 104,7 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Tulonsaajaa kohti kyseisiä maksuja oli 400 euroa. Kaikista Helsingistä kerätyistä veroista ja maksuista kunnallisveron osuus oli prosenttia ja valtioveron osuus 3 prosenttia. Koko maassa valtionveron osuus oli prosenttia ja kunnallisveron osuus 1 prosenttia. Helsingissä keskimääräinen kunnallisvero oli maksajaa kohti 00 euroa, joka oli vain 40 euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kerättyjen kunnallisverojen kokonaismäärä oli,3 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Helsinkiläisistä kunnallisveroa maksoi 44 3 henkilöä. Valtio keräsi vuonna 0 Helsingistä vain prosenttia enemmän veroja kuin vuotta aikaisemmin. Helsinkiläisellä veronmaksajalla valtionvero oli keskimäärin 00 euroa, joka oli käytännöllisesti katsoen yhtä paljon kuin edellisvuonnakin. Valtionveroa maksaneita helsinkiläisiä oli 3 1. Vakuutetun sairasvakuutusmaksun muodostavat yhdessä päiväraha- ja sairaanhoitomaksu, joita on peritty vuodesta 00 lähtien. Vuonna 0 helsinkiläisten sairasvakuutusmaksujen yhteissumma nousi edellisvuodesta 7, prosenttia. Yhteensä niitä maksettiin noin 0 miljoonaa euroa. Vuonna 0 sairaanhoitomaksu oli palkansaajilla ja eläkeläisillä 1,3 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta tulosta, kun edellisvuonna se oli ollut 1,30 prosenttia. Päivärahamaksun osuus työtulosta oli 0,4 prosenttia, yrittäjillä maksun määrä oli 0,7 prosenttia YEL-työtulosta. Kirkollisverojen yhteissumma, noin 3 milj. euroa, oli samaa suuruusluokkaa kuin vuotta aikaisemmin. Kirkollisveroa maksoi joka toinen helsinkiläinen tulonsaaja. Yhteensä kirkollisveroa maksoi helsinkiläistä, joka oli 1 00 henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Maksajien lukumäärä on ollut laskussa viime vuosina. Taulukko. Verot ja veroluonteiset maksut Helsingissä 000 0, edellisestä vuodesta (%) ja määrä ( ) vuonna 0, % milj Tulovero,1 -, -0,7-3, 3, 10,3,3 3, -0, -1, 3,7, -1,3 1, 1, 1 3,0 Kunnallisvero, 4, 3,, 1,1 3,0,,7 1, 0,3,4 10,3 3,1 3,4,3 44, Kirkollisvero, 4,1, -0, 0, 1, 4,0,4, -1, 1,0 0, 1,1,0 0,4, Sairausvakuutus Sava päivärahamaksu Sava sairaanhoitomaksu -0,7-0, -,1 -, 1,0 3, laki-,1 0, 4, 3, -1,7,0 3,0 7, 7,1, -4, 4,7 3,7 -, 3,7 -,4, 100,3,1, 4,0 17, -,3,, 3,7 17, 7 Lähde: Tilastokeskus, veronalaiset tulot.

8 Taulukko 3. Tulonsaajien lukumäärä, verot ja veroluonteiset maksut yhteensä sekä maksajaa kohti ( ) vuonna 0 Tulonsaajia Verot ja maksut Kunnallisvero Valtionverot Kirkollisvero Sairaanhoitomaksu Päivärahamaksu lkm. yht tulonsaaja maksaja yht maksaja yht Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Koko maa maksaja yht maksaja yht maksaja yht maksaja Lähde: Tilastokeskus, veronalaiset tulot ja Verohallinto, henkilöasiakkaiden tuloverotilasto. Kunnallisveron maksajat tuloluokittain Helsingissä kunnallisveron maksajia oli yhteensä vuonna 0 ja he maksoivat kunnallisveroja yhteensä, mrd. euroa. Kunnallisveron kokonaissummasta 30 prosenttia maksoivat tuloluokkaan kuuluvat henkilöt. Veronmaksajista joka neljäs kuului tähän ryhmään. Yli euroa ansainneet maksoivat prosenttia kunnallisverokertymästä, mutta vain 4 prosenttia veroa maksaneista henkilöistä kuului tähän ryhmään. Maksajista prosenttia ansaitsi alle euroa ja he maksoivat prosenttia kunnallisveron kokonaissummasta. Helsinkiläiset kunnallisveron maksajat kuuluvat aiempaa enemmän ylempiin tuloluokkiin. Kuluvan vuosikymmenen alkuun asti osuudet kunnallisveron maksajista eri tuloluokissa säilyivät suunnilleen yhtä suurina. Sen jälkeen ylempiin tuloluokkiin kuuluvien osuus on kasvanut. Vuonna 0 yli euroa ansainneita oli kunnallisveron maksajista lähes prosenttia, kun vuonna 00 osuus oli ollut 4 prosenttia. Joka neljäs maksajista kuului keskituloisiin eli tuloluokkaan euroa (kts. Taulukko ). Kunnallisveron maksajista prosenttia ansaitsi vuonna 00 alle 000 euroa, kun vuonna 0 osuus oli enää 3 prosenttia. Kunnallisverojen maksajien kokonaismäärä Helsingissä on kasvanut prosenttia vuodesta 00.

9 Taulukko 4. Kunnallisveron maksajat tuloluokittain Helsingissä vuonna 00, 007, 00, 010, 01, 013 ja 0 sekä (%) 00 0 Vuosi Muutos, 00 0 Tuloluokka Kunnallisveron Osuus Kunnallisveron Osuus Kunnallisveron Osuus Kunnallisveron Osuus Kunnallisveron Osuus Kunnallisveron Osuus Maksajat % %-yksikköä maksajia maksajista, % maksajia maksajista, % maksajia maksajista, % maksajia maksajista, % maksajia maksajista, % maksajia maksajista, % lkm , 1 30,4 71 1,4 7 17, , , , -1, , , ,3 4 11, , , , -1, , , , , , ,4-1 -1,4 -, , ,1 7 1, , ,1 4 1,0 7, 0, , ,4 74, , , ,7 4,1, , , , 3 4,4 37 1, 3 1, 1 333, 4, ,0 10 7, , 1 0 3,7 17 3, , ,7, ,0 11 3, 11 7, , 3, , 7 3,7 1, Yhteensä , , , , ,0 3 0, 0,0 Lähde: Verohallinto, maksuunpanotilasto ja henkilöasiakkaiden tuloverotilasto. Taulukko. Kunnallisvero-osuus ja maksajien lukumäärä tuloluokittain pääkaupunkiseudulla ja koko maassa vuonna Yhteensä, % ja lkm. Helsinki Kunnallisvero Maksajia Espoo Kunnallisvero Maksajia Kauniainen Kunnallisvero Maksajia Vantaa Kunnallisvero Maksajia Koko maa Kunnallisvero Maksajia Lähde: Verohallinto, henkilöasiakkaiden tuloverotilasto.

10 Liitetaulukko 1. Tulonsaajien jakautuminen tuloluokkiin (%) ikäryhmittäin Helsingissä 0 Ikäluokka, vuotta Tuloluokka, euroa Alle Alle % Tulonsaajien osuus tuloluokittain Helsingissä 0 Tuloluokka, euroa Lukumäärä Prosenttia Alle , , , , , ,1,0, Tulonsaajat yhteensä , % Lähde: Tilastokeskus, veronalaiset tulot 10

11 Liitetaulukko. Eri-ikäiset tulonsaajat tuloluokittain (%) Helsingissä 0 Tuloluokka, euroa Ikäluokka alle Alle % Ikäluokan osuus Helsingin tulonsaajista Ikäluokka Lukumäärä Prosenttia alle , , , , , 13, Ikäluokat yhteensä , % Lähde: Tilastokeskus, veronalaiset tulot 11

12 Liitetaulukko 3. Tulonsaajien lukumäärä ja osuus (%) tuloluokittain Helsingissä, 00, 007, 010, 01, 013 ja 0 Helsinki Tulonsaajia Vuosi Muutos, 00 0 Osuus tulonsaajista, % Tulonsaajia Osuus tulonsaajista, % Tulonsaajia Osuus tulonsaajista, % Tulonsaajia Osuus tulonsaajista, % Tulonsaajia Osuus tulonsaajista, % Tulonsaajia, lkm. % %- yksikköä Tulonsaajat yht , Tuloluokat alle , ,4 1 0,1 04 1, 17 1,4 7 1, , -4, , , , , 0 1,0-4 -1,4 -, , , 4 1, , , , ,1-4, , ,7 7 03, 3 1 1, ,3 1, ,4, , ,7 4 3, ,1 3 10, ,4 3 70, 3, , 0 4 4, 77, 41, ,1 747,, , , 44, 4, , ,, , 1 3, ,4 71, ,3 34, ,, Lähde: Tilastokeskus, veronalaiset tulot. Liitetaulukko 4. Mediaanitulo ja sen muutokset edellisestä vuodesta pääkaupunkiseudulla ja koko maassa, ( ja %) vuosina 00 0 Helsinki, %, Espoo, %, Kauniainen , , , , , ,4 1 4, , , , , , 4 3, , , , 7,1 0 10, , , , , , , , ,4 71 3, , , , ,4 4 70, , , 0 4 3, , , , , , 0 3 1, , , , ,, %, Vantaa, %, Koko maa, %, Lähde: Tilastokeskus, Statfin, veronalaiset tulot. 1

13 Kuviot ja taulukot Kuvio 1. Mediaanitulon (%) edellisestä vuodesta pääkaupunkiseudulla ja koko maassa, 00 0 Kuvio. Keskimääräisten valtionveron alaisten tulojen (ml. verovapaat osingot ja korot) (%) edellisestä vuodesta, 1 0 Kuvio 3. Keskimääräiset valtioveron alaiset tulot ikäryhmittäin ja sukupuolen mukaan Helsingissä vuonna 0, Taulukko 1. Tulonsaajat ja tulot pääkaupunkiseudulla sekä koko maassa vuonna 0 Taulukko. Verot ja veroluonteiset maksut Helsingissä 000 0, edellisestä vuodesta (%) ja määrä ( ) vuonna 0 Taulukko 3. Tulonsaajien lukumäärä, verot ja veroluonteiset maksut yhteensä sekä maksajaa kohti ( ) vuonna 0 Taulukko 4. Kunnallisveron maksajat tuloluokittain Helsingissä vuonna 00, 007, 00, 010, 01, 013 ja 0 sekä (%) 00 0 Taulukko. Kunnallisvero-osuus ja maksajien lukumäärä tuloluokittain pääkaupunkiseudulla ja koko maassa vuonna 0 Liitetaulukko 1. Tulonsaajien jakautuminen tuloluokkiin (%) ikäryhmittäin Helsingissä 0 Liitetaulukko. Eri-ikäiset tulonsaajat tuloluokittain (%) Helsingissä 0 Liitetaulukko 3. Tulonsaajien lukumäärä ja osuus (%) tuloluokittain Helsingissä, 00, 007, 010, 01, 013 ja 0 Liitetaulukko 4. Mediaanitulo ja sen muutokset edellisestä vuodesta pääkaupunkiseudulla ja koko maassa, ( ja %) vuosina 00 0 Laatuseloste Lähteet: Tilastokeskus, veronalaiset tulot-tilastot Tilastokeskus, StatFin-tilastotietokanta: Tulot ja kulutus, veronalaiset tulot Maksuunpanon kuntatilasto ja henkilöasiakkaiden tuloverotilasto, Verohallitus Aluesarjat, Helsingin kaupungin tietokeskus Suomen virallinen tilasto (SVT): Veronalaiset tulot [verkkojulkaisu]. ISSN= , Pääomatulot kasvoivat ansiotuloja enemmän. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu:.3.01]. Saantitapa: stat.fi/til/tvt/0/tvt_0_0-1-17_kat_001_fi. Edelliset tiedot: 1) Kuvion 1. tiedot ovat vuoteen 00 asti Verohallituksen maksuunpanon kuntatilastosta. Myöhemmissä tulotietojen vertailussa on käytetty Tilastokeskuksen Valtionveronalaiset tulot-tilaston tietoja. Niissä valtionveron alaisiin tuloihin on sisällytetty verovapaat osingot ja korot, joten vertailtavuus aiempiin vuosiin on säilynyt. Tieto ei ole loogisesti mahdollinen. Edellinen julkaisu: Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 013. Helsingin kaupungin tietokeskus, Tilastoja 0:3. ISSN 17-71X (verkossa). 13

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 2014:28 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 Helsingissä mediaanitulo 26 300 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 32 800 euroa Pääomatuloja huomattavasti edellisvuotta vähemmän Veroja

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2015

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2015 2017:10 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2015 Tulot eivät juuri kasvaneet edellisvuodesta Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 35 100 euroa Helsingissä mediaanitulo 27 200 euroa Veroja ja veroluonteisia

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 27 2011 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009 Helsingissä keskitulot 30 000 euroa Pääomatulot laskivat viidenneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 200 euroa

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 29 2012 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Helsingissä keskitulot 31 200 euroa Pääomatulot nousivat kolmanneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 400 euroa

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2006

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2006 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 32 2008 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2006 Helsingissä keskitulot 28 333 euroa Veroja ja veroluonteisia maksuja helsinkiläisillä 7 520 euroa maksajaa

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 10 2006 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004 Helsingin kaupungin kuvapankki /Mika Lappalainen Verkkojulkaisu Leena Hietaniemi ISSN 1458-5707

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 12 2007 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005 Keskitulot 27 390 euroa Helsingissä Pääkaupunkiseudulla yhä enemmän pääomatulon saajia Veroja ja veronluonteisia

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2014

Tilastokatsaus 2:2014 Tilastokatsaus 2:2014 Vantaa 1 17.1.2014 Tietopalvelu B2:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2012 (lähde: Verohallinnon Maksuunpanon Vantaan kuntatilasto vuosilta 2004 2012) Vuonna 2012 Vantaalla

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2016

TILASTOKATSAUS 1:2016 TILASTOKATSAUS 1:2016 19.1.2016 VANTAALAISTEN TULOT JA VEROT VUONNA 2014 1 Vuonna 2014 Vantaalla oli kaikkiaan 175 690 tulonsaajaa eli useammalla kuin neljällä viidestä vantaalaisesta oli ansio- ja/tai

Lisätiedot

Tilastokatsaus 14:2014

Tilastokatsaus 14:2014 Vantaa 3.12.2014 Tietopalvelu B17:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2013 1 Vuonna 2013 Vantaalla oli kaikkiaan 172 980 tulonsaajaa eli useammalla kuin neljällä viidestä vantaalaisesta oli ansio-

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2008

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2008 ilastoja elsingin kaupungin tietokeskus Yksityishenkilöiden tulot ja verot elsingissä keskitulot 3 3 euroa ääomatulot laskivat kolmanneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 66 euroa tulonsaajaa kohti

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2011

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2011 Tilastoja Helsigi kaupugi tietokeskus 28 2013 Yksityishekilöide tulot ja verot 2011 Helsigissä keskitulot 32 300 euroa Pääomatuloja kymmeesosa edellisvuotta eemmä Veroja ja veroluoteisia maksuja 7 800

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2014

Veronalaiset tulot 2014 Tulot ja kulutus 2015 Veronalaiset tulot 2014 Välittömät verot kasvoivat neljä prosenttia Tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja maksuja kaikkiaan 29,8 miljardia euroa vuonna 2014. Edellisvuodesta

Lisätiedot

Yrittäjät. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Yrittäjät. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Yrittäjät Konsultit 2HPO 1 Yrittäjien lukumäärä pl. maatalous 1990-270 250 230 210 190 170 150 130 110 90 tuhatta yrittäjää 261 000 169 000 92 000 70 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Tulot. 12.1.2015 Jenni Kallio

Toimintaympäristö. Tulot. 12.1.2015 Jenni Kallio Toimintaympäristö Tulot 12.1.2015 Jenni Kallio Käytettävissä olevat tulot pienenivät Tulot 2013 Diat 4 7 Vuonna 2013 tamperelaisten tulonsaajien veronalaiset keskitulot olivat 27 587 euroa. Tulonsaajista

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut. Valtio, kunnat, seurakunnat, julkisoikeudelliset yhteisöt

Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut. Valtio, kunnat, seurakunnat, julkisoikeudelliset yhteisöt VEROTUS Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut Valtio, kunnat,

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TULOT JA VEROT 2008 VUODEN 2006 VEROTUSTIETOJEN MUKAAN

YRITTÄJIEN TULOT JA VEROT 2008 VUODEN 2006 VEROTUSTIETOJEN MUKAAN YRITTÄJIEN TULOT JA VEROT 2008 VUODEN 2006 VEROTUSTIETOJEN MUKAAN Suomen Yrittäjät ry YRITTÄJIEN TULOT JA VEROT 2008 Sisällyslyettelo Tiivistelmä... 3 1. Yrittäjän tulo- ja verotustiedoista... 4 2. Käytetty

Lisätiedot

VEROTUS. Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen

VEROTUS. Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen VEROTUS Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen 2.9.2014 Pirtin klubi, Pekka Kallioniemi 1 Verottajat, verot

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot 2014. vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla

Yrittäjien tulot ja verot 2014. vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla Yrittäjien tulot ja verot 2014 vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla 1 Saman tulotason yrittäjien ja palkansaajien verotuksen vertailu vuonna 2012 Yrittäjät Palkansaajat Tulot 44 974 44 974 - Siitä ansiotuloa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Kunnan kannattaa hankkia hyviä veronmaksajia. juha kemppinen

Kunnan kannattaa hankkia hyviä veronmaksajia. juha kemppinen 070517 Kunnan kannattaa hankkia hyviä veronmaksajia juha kemppinen 070517 Kunnan kannattaa hankkia hyviä veronmaksajia Lappeenrannan kunnallisveroprosentti on Suomen maakuntakeskusten suurimpia. Useimmat

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2007

Veronalaiset tulot 2007 Tulot ja kulutus 2009 Veronalaiset tulot 2007 Osingot ja luovutusvoitot kasvattivat pääomatuloja Yksityiset henkilöt saivat vuonna 2007 veronalaisia tuloja 106,6 miljardia euroa, seitsemän prosenttia edellisvuotista

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2007

Veronalaiset tulot 2007 Tulot ja kulutus 2008 Veronalaiset tulot 2007 Osingot ja luovutusvoitot kasvattivat pääomatuloja Yksityiset henkilöt saivat vuonna 2007 veronalaisia tuloja 106,6 miljardia euroa, seitsemän prosenttia edellis-vuotista

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tilastoja. Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tilastoja. Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 8 tilastoja Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007 TIEDUSTELUT FÖRFRÅGNINGAR INQUIRIES Leena Hietaniemi, p. 09 310 36404 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2010

Veronalaiset tulot 2010 Tulot ja kulutus 2012 Veronalaiset tulot 2010 Kunnallisveron osuus välittömistä veroista kasvanut Tulonsaajat maksoivat vuonna 2010 välittömiä veroja ja maksuja yhteensä 25,3 miljardia euroa, mikä oli

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2009

Veronalaiset tulot 2009 Tulot ja kulutus 2011 Veronalaiset tulot 2009 Tuloverot pienenivät kuusi prosenttia vuonna 2009 Tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja veronluonteisia maksuja yhteensä 24,2 miljardia euroa, mikä oli

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2011

Veronalaiset tulot 2011 Tulot ja kulutus 2012 Veronalaiset tulot 2011 Välittömät verot kasvoivat neljä prosenttia Tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja maksuja 26,2 miljardia euroa vuonna 2011. Eniten maksettiin kunnallisveroa,

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN TILASTOJA 22 2012 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2011 Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain 31.12.2011 Työttömien lukumäärä Helsingin

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2013

Veronalaiset tulot 2013 Tulot ja kulutus 2014 Veronalaiset tulot 2013 Yle-veroa maksoi neljä miljoonaa henkeä Tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja maksuja 28,7 miljardia euroa vuonna 2013. Edellisvuodesta verot kasvoivat

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2015

Veronalaiset tulot 2015 Tulot ja kulutus 2016 Veronalaiset tulot 2015 Välittömät verot kasvoivat kaksi prosenttia Tulonsaajat maksoivat vuonna 2015 välittömiä veroja ja maksuja kaikkiaan 30,4 miljardia euroa, mikä oli nimellisesti

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2016

TILASTOKATSAUS 5:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2016 1 1.4.2016 YKSINHUOLTAJIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Yksinhuoltajien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista yhden

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2016

TILASTOKATSAUS 6:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2016 1 7.4.2016 SELLAISTEN ASUNTOKUNTIEN, JOISSA ON PARISKUNTA JA LAPSIA, TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2016

Veronalaiset tulot 2016 Tulot ja kulutus 2017 Veronalaiset tulot 2016 Välittömät verot 30,4 miljardia euroa Tulonsaajat maksoivat vuonna 2016 välittömiä veroja ja maksuja kaikkiaan 30,4 miljardia euroa, mikä oli nimellisesti

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2012

Veronalaiset tulot 2012 Tulot ja kulutus 2013 Veronalaiset tulot 2012 Kunnallisveron osuus 64 prosenttia veroista Vuonna 2012 tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja maksuja 26,8 miljardia euroa, mikä oli 2,1 prosenttia edellisvuotista

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Marja Riihelä Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot

Yrittäjien tulot ja verot Yrittäjien tulot ja verot vuoden 2008 verotietojen mukaan YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA ESIPUHE Yrittäjien saamista tuloista ja maksamista veroista käytävä keskustelu perustuu lähinnä yksittäistapauksiin. Tällöin

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2014

Tilastokatsaus 7:2014 Vantaa 20.5.2014 Tietopalvelu B8:2014 Vuoden 2012 tulotietoja Vantaalta, sen osa-alueilta, Helsingin seudulta ja maamme suurimmista kaupungeista Valtionveronalaiset keskitulot tulot Vantaalla ja muissa

Lisätiedot

A L K U S A N A T. Espoossa 13.12.2002. Teuvo Savikko Tieto- ja tutkimuspalvelujen päällikkö

A L K U S A N A T. Espoossa 13.12.2002. Teuvo Savikko Tieto- ja tutkimuspalvelujen päällikkö A L K U S A N A T Perhe- ja asuntokuntatyyppi vaihtelee pääkaupunkiseudun kunnissa. Espoossa ja Vantaalla perheet ja asuntokunnat ovat tyypiltään melko samanlaisia, mutta Helsingissä esimerkiksi lapsettomien

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus. Päivitetty

Työvoiman saatavuus. Päivitetty Työvoiman saatavuus Päivitetty 23.9.2013 Demografinen työvoimapula Helsingin seudulla vuosina 1980-2050 Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Vantaan tietopalveluyksikkö / lähde: www.aluesarjat.fi Demografinen

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot vuodelta 2004 maksuunpannussa verotuksessa TUTKIMUKSET

Yrittäjien tulot ja verot vuodelta 2004 maksuunpannussa verotuksessa TUTKIMUKSET Yrittäjien tulot ja verot vuodelta 2004 maksuunpannussa verotuksessa TUTKIMUKSET SISÄLLYSLYETTELO 1. Yhteenveto tuloksista...3 2. Yrittäjän tulo- ja verotiedoista...4 3. Käytetty aineisto...4 4. Yrittäjien

Lisätiedot

tutkimus yrittäjien tulot ja verot vuoden 2007 verotustietojen mukaan

tutkimus yrittäjien tulot ja verot vuoden 2007 verotustietojen mukaan tutkimus yrittäjien tulot ja verot vuoden 2007 verotustietojen mukaan Suomen Yrittäjät ry YRITTÄJIEN TULOT JA VEROT 2009 Tiivistelmä Yrittäjien keskimääräiset veronalaiset tulot olivat vuonna 2007 40.132

Lisätiedot

ANSIOTULOJEN VEROTUKSEN KEVENNYSMALLI 2009

ANSIOTULOJEN VEROTUKSEN KEVENNYSMALLI 2009 Verot, tulot ja ostovoima ANSIOTULOJEN VEROTUKSEN KEVENNYSMALLI 2009 1 TAUSTA: HALLITUKSEN LINJAAMAT KEVENNYKSET 1,1 mrd. + PUOLIVÄLIN TARKISTE Hallitusohjelman mukaan ansiotulojen verotusta kevennetään

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2008

Veronalaiset tulot 2008 Tulot ja kulutus 2010 Veronalaiset tulot 2008 Pääomatulot pienenivät neljänneksen vuonna 2008 Tulonsaajat saivat vuonna 2008 veronalaisia tuloja yhteensä 110,5 miljardia euroa, mistä ansiotuloja oli 103,3

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2017 27.7.2017 1 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI VALTIOVERONALAISET TULOT, MUKAAN LUKIEN VEROVAPAAT OSINGOT JA KOROT. LÄHDE: TILASTOKESKUS, VERONALAISET TULOT Veronalaiset tulot ml. verovapaat 2005

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2015

TILASTOKATSAUS 3:2015 TILASTOKATSAUS 3:2015 27.5.2015 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2013 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa kaupungeissa

Lisätiedot

kunnista tammi maaliskuussa

kunnista tammi maaliskuussa Tilastoja 2014:13 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja etoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Tiivistelmä Väkiluku on kasvanut määrältään

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 1 2014 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2013 Valokuva: Kallio Virva Kuparinen Asuntojen keskihinta 3 973 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa

Lisätiedot

Velkaantumistilasto 2015

Velkaantumistilasto 2015 Tulot ja kulutus 2016 Velkaantumistilasto 2015 Asuntokunnilla asuntovelkaa keskimäärin 95 740 euroa Asuntokunnilla oli asuntovelkaa keskimäärin 95 740 euroa asuntovelallista asuntokuntaa kohti vuonna 2015,

Lisätiedot

Opintotuen saajien tulot vuonna 2014 ja vuoteen 2014 kohdistunut tulovalvonta

Opintotuen saajien tulot vuonna 2014 ja vuoteen 2014 kohdistunut tulovalvonta Tilastokatsaus Lisätietoja: 30.03.2016 Anna Koski-Pirilä, puh. 020 634 1373, Ilpo Lahtinen, puh. 020 634 3254, etunimi.sukunimi@kela.fi etunimi.sukunimi@kela.fi Opintotuen saajien tulot vuonna ja vuoteen

Lisätiedot

Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja vuoteen 2012 kohdistunut tulovalvonta

Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja vuoteen 2012 kohdistunut tulovalvonta Tilastokatsaus Lisätietoja: 31.03.2014 Anna Koski-Pirilä, puh. 020 634 1373, Ilpo Lahtinen, puh. 020 634 3254, etunimi.sukunimi@kela.fi etunimi.sukunimi@kela.fi Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 21 2013 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013 Asuntojen keskihinta 3 877 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 4 063 ja rivitaloasunnoissa 3 226 Asuntojen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2015

TILASTOKATSAUS 1:2015 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 1:2015 1 23.1.2015 VELKAANTUNEISUUS VANTAALLA JA MUISSA SUURISSA KAUPUNGEISSA SEKÄ HELSINGIN SEUDUN KEHYSKUNNISSA Vantaalaisista asuntokunnista 55 prosentilla oli velkaa

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus. Huhtikuu 2015

Työttömyyskatsaus. Huhtikuu 2015 Työttömyyskatsaus Huhtikuu 2015 Edellisvuoden huhtikuuhun verrattuna Turun työttömyysaste nousi 1,4 prosenttiyksikköä. 18 16 16,9 16,7 16,2 15,9 14 12 % 10 8 6 4 2 0 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Joulukuu 2015

Työttömyyskatsaus Joulukuu 2015 Työttömyyskatsaus Joulukuu 2015 Turussa oli työttömiä työnhakijoita joulukuun lopussa 14696, joista miehiä 9205 ja naisia 6926. Turun työttömyysaste oli 17,7 %, lisäystä edellisvuodesta 0,4 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2016

TILASTOKATSAUS 8:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2016 1 15.4.2016 ASUNTOKUNTIEN ELINVAIHEET JA TULOT ELINVAIHEEN MUKAAN VUOSINA 2005 2013 Asuntokunnat elinvaiheen mukaan lla, kuten muillakin tässä tarkastelluilla

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 10/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a :n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia ja vuoden 2003 veroasteikkolakia.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot vuodelta 2003 maksuunpannussa verotuksessa

Yrittäjien tulot ja verot vuodelta 2003 maksuunpannussa verotuksessa Yrittäjien tulot ja verot vuodelta 2003 maksuunpannussa verotuksessa Risto Suominen Suomen Yrittäjät 17.1.2005 2 YRITTÄJIEN TULOT JA VEROT VUODELTA 2003 MAKSUUN- PANNUSSA VEROTUKSESSA Yhteenveto - Yrittäjän

Lisätiedot

Tilastotiedote 2007:1

Tilastotiedote 2007:1 TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUS- JA STRATEGIARYHMÄ TIETOTUOTANTO JA LAADUNARVIOINTI Tilastotiedote 2007:1 25.1.2007 TULONJAKOINDIKAATTORIT 1995 2004 Tilastokeskus kokosi vuodenvaihteessa kotitalouksien tulonjakoa

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 2015:37 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

VEROTUS. 3.5.2016 Pirtin klubi, Pekka Kallioniemi 1

VEROTUS. 3.5.2016 Pirtin klubi, Pekka Kallioniemi 1 VEROTUS Yhteisöjen ja henkilöiden verotus Varakkaiden veroedut ja paratiisit Verorikollisuuden kitkeminen Veroetujen poistaminen Veronmaksukykyiset Verotuksen oikeudenmukaisuus Verotuksen vaikutus tulonjakoon

Lisätiedot

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2010 5 Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäisten pääasiallisena toimeentulon lähteenä ovat ansiotulot. Kuitenkin pieni, mutta kasvava joukko työikäisiä

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

julkiset Turvallisuuspalvelut ja tuloverotus Veronmaksajan näkökulma

julkiset Turvallisuuspalvelut ja tuloverotus Veronmaksajan näkökulma Jaana Määttälä julkiset Turvallisuuspalvelut ja tuloverotus Veronmaksajan näkökulma 6 SPEK tutkii Jaana Määttälä julkiset Turvallisuuspalvelut 6 ja tuloverotus SPEK tutkii Veronmaksajan näkökulma Painotalo

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 2016:28 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

// VEROHALLINTO TASKUTILASTO 2014

// VEROHALLINTO TASKUTILASTO 2014 // VEROHALLINTO TASKUTILASTO 2014 // VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 17 2013 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013 Asuntojen keskihinta 3 885 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 4 032 ja rivitaloasunnoissa 3 370

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Toukokuu 2015

Työttömyyskatsaus Toukokuu 2015 Työttömyyskatsaus Toukokuu 2015 Edellisvuoden toukokuuhun verrattuna Turun työttömyysaste nousi prosenttiyksiköllä. 18 16 16,9 16,7 16,2 15,9 15,7 14 12 % 10 8 6 4 2 0 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2016 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu

Kuntien vuoden 2016 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu Kuntien vuoden 2016 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2016 Kuntien lkm 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5 18,0

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot 2015

Yrittäjien tulot ja verot 2015 Yrittäjien tulot ja verot 2015 1 Yrittäjien tulot ja verot 2015 vuoden 2013 tulo- ja verotiedoilla 2 Yrittäjien tulot ja verot 2015 SISÄLLYS YRITTÄJIEN TULOT JA VEROT 2015... 3 ESIPUHE... 3 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2009 20 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2008 Käänne työttömyyden kehityksessä Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016 2017:5 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot 2014

Yrittäjien tulot ja verot 2014 Yrittäjien tulot ja verot 2014 1 Yrittäjien tulot ja verot 2014 vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla 2 Yrittäjien tulot ja verot 2014 SISÄLLYS ESIPUHE... 3 TIIVISTELMÄ JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ... 4 1. KÄYTETTY

Lisätiedot

Ajankohtaista verotuksesta

Ajankohtaista verotuksesta Ajankohtaista verotuksesta Konsultit 2HPO 1 Reaaliset käytettävissä olevat tulot desiileissä ja ylimmässä prosentissa Lähde: VATT 2 Bruttotulojen koostumuksen kehitys Lähde: VATT 3 Bruttotulojen koostumus

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Koulutus 2015 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Vastavalmistuneiden työllistyminen jatkoi heikkenemistään Tilastokeskuksen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys huonontui myös vuonna 2013. Lukuun

Lisätiedot

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2015:3 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-joulukuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015 2015:25 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:22 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 11 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-283-1 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:30 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 2015:14 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014 Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2015 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

Eläkkeensaajan verotus ja ostovoima 2000-luvulla

Eläkkeensaajan verotus ja ostovoima 2000-luvulla 55 10.2.2009 Eläkkeensaajan verotus ja ostovoima 2000-luvulla Jaana Kurjenoja TIIVISTELMÄ Julkaisussa tarkastellaan eläkkeensaajan verotusta ja ostovoimaa kuudella eläketasolla. Kahdella alimmalla eläketasolla

Lisätiedot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Ansio- ja pääomatuloverot Momentille arvioidaan kertyvän 7 860 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992).

Lisätiedot

VEROTUS SUOMESSA. Veronmaksajilla on oikeus vähentää tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot.

VEROTUS SUOMESSA. Veronmaksajilla on oikeus vähentää tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot. 2015 Taskutilasto VEROTUS SUOMESSA.Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Koulutus 2012 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Suurin osa vastavalmistuneista työllistyi edellisvuotta paremmin vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan suurin osa vastavalmistuneista työllistyi paremmin

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2015 1 2 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI Keskitulot kasvaneet yhä kaikissa kunnissa edellisvuodesta, mutta tulotaso Suomen keskiarvoa matalampi. Heijastuu myös vähittäiskaupan kulutukseen, pienempi

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Kielitaito, tietotekniikan käyttö, ammattikirjallisuus ja koulutusmahdollisuudet Suomalaiset osaavat vieraita kieliä, käyttävät tietokonetta ja seuraavat ammattikirjallisuutta

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2011

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2011 T i l a s t o j a H e l s i n g i n k a u p u n g i n t i e t o k e s k u s 3 6 2 0 1 1 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2011 Kuva: Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 1. vuosineljänneksellä 2011

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 1. vuosineljänneksellä 2011 T i l a s t o j a H e l s i n g i n k a u p u n g i n t i e t o k e s k u s 1 2 2 0 1 1 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 1. vuosineljänneksellä 2011 Kuva: Helsingin

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2010

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2010 T i l a s t o j a H e l s i n g i n k a u p u n g i n t i e t o k e s k u s 3 3 2 0 1 0 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2010 Kuva: Petri Berglund

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Tammikuu 2016

Työttömyyskatsaus Tammikuu 2016 Työttömyyskatsaus Tammikuu 2016 Turussa oli työttömiä työnhakijoita tammikuun lopussa 15700, miehiä 9059 ja naisia 6641. Turun työttömyysaste oli 17,2 %, lisäystä edellisvuodesta 0,3 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Verotietoa 8.3.2012. Veronmaksajain Keskusliitto Pääekonomisti Minna Punakallio

Verotietoa 8.3.2012. Veronmaksajain Keskusliitto Pääekonomisti Minna Punakallio Verotietoa 8.3.2012 Veronmaksajain Keskusliitto Pääekonomisti Minna Punakallio Miksi veroja kerätään? Veroilla katetaan julkisen sektorin menot Julkiset menot, milj. Osuus BKT:sta Per capita, milj. Per

Lisätiedot

Vaihtoehtoja leikkauslistoille. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Paikallispolitiikan seminaari, Nokia 19.1.2013

Vaihtoehtoja leikkauslistoille. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Paikallispolitiikan seminaari, Nokia 19.1.2013 Vaihtoehtoja leikkauslistoille Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Paikallispolitiikan seminaari, Nokia 19.1.2013 1 Mistä ratkaisu kuntien rahoituskriisiin? Pääomatulot kunnallisverolle: Vuoden

Lisätiedot