TILASTOKATSAUS 12:2016

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILASTOKATSAUS 12:2016"

Transkriptio

1 TILASTOKATSAUS 12: TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa kaupungeissa Vantaalaisten 15 vuotta täyttäneiden valtionveronalaiset keskitulot henkilöä kohden olivat euroa vuonna Pääkaupunkiseudun kaupungeissa tulot kasvoivat vuonna 2014 vähemmän kuin muun Suomen isoissa kaupungeissa. Espoossa keskitulot jopa vähenivät. Isoista kaupungeista suurinta kasvu oli Turussa ja Oulussa. Pidemmällä vuosijaksolla ( ) vantaalaisten tulokehitys on ollut Espoon ohella suurista kaupungeista hitain. Taulukko vuotta täyttäneiden valtionveronalaiset keskitulot isoissa kaupungeissa vuosina Alue muutos (%) muutos (%) Vantaa ,7 1,1 Espoo ,0-1,4 Helsinki ,0 1,3 Turku ,4 3,1 Tampere ,0 1,8 Oulu ,6 2,6 Vuonna 2009 yleinen talouden taantuma alensi tulonsaajine keskituloja Espoossa, Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Vantaalla ja Oulussa ne kuitenkin hieman kasvoivat. Espoossa keskitulot vähenivät jälleen vuonna Taulukko vuotta täyttäneiden valtionveronalaiset keskitulot Helsingin seudun kehyskunnissa vuosina Alue muutos (%) muutos (%) Hyvinkää ,3 1,7 Järvenpää ,8 1,3 Kauniainen ,5-5,0 Kerava ,9-0,5 Kirkkonummi ,2 3,4 Mäntsälä ,4 2,5 Nurmijärvi ,9 2,8 Pornainen ,7 1,9 Sipoo ,1-0,8 Tuusula ,2 2,2 Vihti ,4-2,5 Helsingin seudun kehyskunnissa keskitulot tulonsaajaa kohden vähenivät vuonna 2009 Järvenpäässä, Keravalla, Kirkkonummella, Nurmijärvellä, Pornaisissa, Sipoossa, Tuusulassa ja Vihdissä. Keravalla, Vihdissä ja Sipoossa näin kävi jälleen vuonna Sipoon suuria muutoksia selittää osaliitos Helsinkiin. Mäntsälässä, Pornaisissa ja Nurmijärvellä kasvu on ollut koko jakso huomioon ottaen suurinta.

2 2 Vantaalaisten 15 vuotta täyttäneiden henkilöiden valtionveronalaiset keskitulot olivat vuonna 2014 suurista kaupungeista kolmanneksi suurimmat Espoon ja Helsingin jälkeen. Helsingin seudun kehyskunnista vain Hyvinkäällä, Keravalla, Mäntsälässä ja Pornaisissa keskitulot olivat alemmat kuin Vantaalla. Vantaalla oli isoista kaupungeista suhteellisesti vähiten alle euroa vuodessa ansainneita. Yli euron vuosituloihin päässeitä oli kolmanneksi eniten Espoon ja Helsingin jälkeen. Vantaalla oli suhteellisesti eniten euron vuositulot saaneita. Yli euron vuosituloja saaneiden osuus oli Espoossa yli kaksi ja puolikertainen Turun vastaavaan tulonsaajaluokan osuuteen verrattaessa. Kuvio 1. Valtionveronalaisia tuloja saaneiden 15 vuotta täyttäneiden jakaumat tuloluokittain isoissa kaupungeissa ja muualla maassa vuonna ,0 osuus tulonsaajista, % 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 alle tuloluokka, euroa vuodessa Espoo Helsinki Vantaa Turku Tampere Oulu Muu Suomi Sukupuoli näkyy edelleen henkilön tulotasossa. Ero naisten ja miesten vuosituloissa vaihtelee vain vähän kaupungeittain. Espoolaiset naiset ansaitsevat selvästi espoolaisia miehiä vähemmän: naisten keskitulot olivat vuonna 2014 vain 69 prosenttia miesten keskituloista. Muissa suurissa kaupungeissa prosenttiluku oli suurempi. Vuoteen 2008 verrattuna ero naisten ja miesten keskituloissa oli Vantaalla kaventunut hieman muita isoja kaupunkeja vähemmän. Taulukko vuotta täytteiden naisten ja miesten keskimääräiset valtionveronalaiset vuositulot henkilöä kohden isoissa kaupungeissa vuosina 2008 ja 2014 Vantaa Espoo Helsinki Turku Tampere Oulu 2008 Naiset Miehet Erotus Naisten euro 74 senttiä 66 senttiä 73 senttiä 73 senttiä 70 senttiä 72 senttiä 2014 Naiset Miehet Erotus Naisten euro 75 senttiä 69 senttiä 76 senttiä 76 senttiä 75 senttiä 75 senttiä Helsingin seudun kehyskunnissa naisten ja miesten tuloero vaihteli prosentin välillä. Kauniaisissa naisten euro miehiin verrattuna oli vain 48 sentin arvoinen! (ks. taulukko 5, katsauksen lopussa).

3 3 Keskitulot Vantaan suuralueilla Kivistössä ja Aviapoliksessa sekä naisten että miesten keskitulot olivat suuremmat kuin muilla Vantaan suuralueilla. Koivukylässä ja Hakunilassa keskitulot olivat sekä miehillä että naisilla Vantaan pienimmät. Sukupuolten välinen tuloero oli suurin korkeimman keskimääräisen tulotason alueilla, Kivistössä ja Aviapoliksessa. Näillä alueilla naisten palkat olivat 70 prosenttia miesten palkoista. Pienin tuloero oli Hakunilassa, 77 prosenttia. Muilla suuralueilla prosenttiluku vaihteli 74 ja 76 välillä. Erot suuralueilla olivat vuoden 2014 aikana pysyneet ennallaan. Ero miesten ja naisten keskitulojen välillä oli vuosina kaventunut kaikilla suuralueilla liki saman verran, keskimäärin kahdella sentillä. Keskitulot vuonna 2014 olivat sekä vuoteen 2008 että vuoteen 2013 verrattuna suuremmat kaikilla suuralueilla niin miehillä kuin naisillakin. Vuoteen 2008 verrattuna suurin kasvu (miehillä 31 %, naisilla 26 %) oli Tikkurilan suuralueella, kun Myyrmäessä keskitulot kohosivat miehillä vain 7 ja naisilla 11 prosentilla. Kivistössä tulojen kasvu oli toiseksi suurinta (miehet 17 ja naiset 22 %). Naisten keskitulot olivat kasvaneet Tikkurilaa lukuun ottamatta kaikilla alueilla miesten keskituloja enemmän. Keskitulot kasvoivat kaikilla suuralueilla myös vuoden 2014 aikana. Pienin keskitulojen lisäys oli Myyrmäessä, miehillä 0,3 ja naisilla 0,5 prosenttia. Hakunilan miehillä tulot kasvoivat 2,1 ja Koivukylän naisilla 1,9 prosenttia. Aviapoliksessa, Tikkurilassa ja Hakunilassa miesten tulot kasvoivat naisten tuloja nopeammin. Kuvio 2. Vantaalaisten 15 vuotta täyttäneiden tulonsaajien keskimääräiset valtionveronalaiset vuositulot henkilön sukupuolen mukaan Vantaan suuralueilla vuonna 2014 Aviapolis Kivistö Tikkurila Myyrmäki Korso Hakunila Koivukylä naiset miehet keskitulot vuodessa, euroa Vähemmän kuin euroa vuodessa ansainneita vantaalaisista oli yli 14 prosenttia. Keskimäärää enemmän heitä oli Koivukylässä ja Hakunilassa, 16 prosenttia molemmissa. Tulottomia oli eniten, lähes 5 prosenttia 15 vuotta täyttäneestä väestöstä Koivukylässä ja Hakunilassa. Miehistä alle euron vuositulot ansainneita oli vajaa 14 ja naisista liki 15 prosenttia. Sukupuolesta riippumatta tähän tuloluokkaan kuuluvia oli eniten Koivukylässä ja Hakunilassa ja vähiten Aviapoliksessa. Yli euron vuosituloihin päässeitä oli vantaalaisista keskimäärin runsas 8 prosenttia, miehistä 13, mutta naisista vain reilu 4 prosenttia. Suuralueista eniten tähän tuloluokkaan kuuluvia oli Kivistössä, lähes 14 prosenttia, ja vähiten Hakunilassa, vajaa 7 prosenttia. Kivistön suuralueella vähintään euron vuositulot oli yli 20 prosentilla miehistä ja Aviapoliksen naisista reilulla 6 prosentilla, kun Hakunilan miehistä heitä oli runsaalla 10 prosentilla ja Hakunilan, Koivukylän ja Korson naisista vajaalla 4 prosentilla. Kaiken kaikkiaan alueittaiset erot eri tuloluokkiin sijoittumisessa olivat naisilla pienemmät kuin miehillä.

4 4 Tulot ja niiden muutos kaupunginosissa Vuonna 2014 Vantaan 61 kaupunginosasta korkein keskimääräinen tulotaso kutakin 15 vuotta täyttänyttä kohden oli Pitäjän kirkonkylässä, euroa, ja matalin Länsisalmessa, euroa 1. Miehillä keskitulot olivat suurimmat Helsingin pitäjän kirkonkylässä, euroa, ja naisilla Linnaisissa, euroa. Vuonna 2013 suurimmat tulot oli Pitäjän kirkonkylän miehillä, euroa, ja Linnaisten naisilla, euroa. Viisi vuotta aiemmin, vuonna 2008, suurimmat tulot miehillä oli Helsingin pitäjän kirkonkylässä, euroa, ja naisilla Ojangossa, euroa. Vähiten tuloja oli vuonna 2008 Havukosken miehillä, euroa, ja Viinikkalan naisilla, euroa (ks. taulukko 4 sivulla 9). Vuoden 2014 aikana 14 kaupunginosassa 60:stä asukkaiden keskitulot pienenivät, eniten Petikossa (15 %) ja Keimolassa (13 %). Miesten tulot vähenivät 16 kaupunginosassa ja naisten 13 kaupunginosassa. Myyrmäen suuralueella eniten valtionveronalaisia tuloja vuonna 2014 oli Linnaisten asukkailla sukupuoleen katsomatta. Miehistä alimmat vuositulot olivat Myyrmäen kaupunginosan miehillä ja naisilla. Ero naisten ja miesten keskitulojen välillä oli suurin Linnaisissa, jossa naisten keskitulot olivat vain 61 prosenttia miesten tuloista. Kaivokselassa oli paras tilanne, siellä naisten tulot olivat 81 prosenttia miesten tuloista. Keskitulojen muutos vuoteen 2008 verrattuna oli Myyrmäen suuralueella suurin Linnaisissa, jossa 15 vuotta täyttäneiden keskitulot olivat kohonneet kuuden vuoden aikana 30 prosentilla, niin miehillä kuin naisillakin. Heikoiten keskitulot kasvoivat Petikossa, runsaalla 4 prosentilla. Miehistä tulokehitys oli Petikossa negatiivinen 4 prosentin verran. Naisilla tulot kasvoivat Kaivokselassa vähiten, kuitenkin lähes 9 prosentilla. Vuoteen 2013 verrattuna tulot alenivat neljässä Myyrmäen kaupunginosassa, miehillä viidessä, naisilla kolmessa. Suurin vähennys tapahtui Petikossa, 15,1 prosenttia. Eniten tulot kasvoivat Linnaisissa, 6,3 prosenttia. Alle euron valtionveronalaisiin tuloihin oli sijoittunut eniten (14,3 %) Vapaalan tulonsaajista. Osuus oli sama kuin koko Vantaalla. Vähiten (9,4 %) heitä oli Hämevaarassa. Yli euron tuloihin päässeitä oli eniten (25,0 %) Linnaisissa ja vähiten Martinlaaksossa (6,7 %). Kivistön suuralueella suurimmat valtionveronalaiset vuositulot vuonna 2013 oli Kivistön miehillä ja saman kaupunginosan naisilla. Keskimäärin pienimmät vuositulot olivat Piispankylässä. Piispankylän miehet ja Kiilan naiset olivat keskimäärin vähiten ansaitsevia koko Kivistön suuralueella. Sukupuolen välinen tuloero oli suurin Keimolassa, jossa naisten keskitulot olivat 61 prosenttia miesten keskituloista, kun taas Seutulassa tuloero oli pienin, naisen euro oli 80 senttiä. Keskitulojen muutos vuodesta 2008 vuoteen 2014 oli Kivistön kaupunginosassa 22 prosenttia, niin miehillä kuin naisillakin. Suuralueen kaupunginosista hitain keskitulojen kehitys oli Keimolassa, jossa keskitulot olivat vajaa 2 prosenttia pienemmät kuin kuusi vuotta aiemmin. Miesten tulot olivat vuonna 2014 Kiilassa 23 prosenttia suuremmat kuin vuonna Naisilla suurin muutos oli Vestrassa, kasvua oli yli 26 prosenttia. Seutulassa ja Keimolassa miesten keskitulot vähenivät vuoteen 2008 verrattuna. Naisilla sen sijaan kasvua oli kaikilla alueilla, vähiten Piispankylässä, jossa sielläkin tulot kasvoivat 13 prosentilla. Vuoden 2014 aikana keskitulot alenivat kolmessa Kivistön kymmenestä kaupunginosasta, miehillä kolmessa, naisilla neljässä kaupunginosassa. Suurin pudotus oli Keimolassa, 12,7 prosenttia. Eniten keskitulot kasvoivat Vestrassa, 6,6 prosenttia, etenkin naisten tulot kohosivat selvästi. Alle euron valtionveronalaiset tulot oli 14,7 prosentilla Keimolan tulonsaajista, kun vähintään euron tuloihin oli päässyt 19,3 prosenttia Kivistön tulonsaajista. Vähiten alle euron vuosituloja saaneita oli Riipilässä (9,6 %) ja vähintään euron vuosituloja saaneita Piispankylässä (4,8 %). Aviapoliksen suuralueella keskimäärin suurimmat valtionveronalaiset vuositulot oli Ylästön asukkailla, niin miehillä kuin naisillakin. Suuralueen keskimäärin pienimpiin vuosituloihin jäivät niin Veromiehen naiset kuin miehetkin. Ero miesten ja naisten vuositulojen välillä oli pienin Viinikkalassa, 85 prosenttia, ja suurin Ylästössä, 66 prosenttia. Valtionveronalaisten keskitulojen muutos vuodesta 2008 vuoteen 2014 oli Ylästön kaupunginosassa 18 prosenttia, kun taas Veromiehessä keskitulot alenivat vajaalla prosentilla. Ylästön miehillä tulot kasvoivat 16 prosentilla, kun taas Viinikkalan miesten tulot vähenivät runsaalla prosentilla. Suurin tulojen lisäys oli Viinikkalan naisilla, peräti 49 prosenttia. Veromiehessä naisten keskitulot alenivat kolmella prosentilla. 1 Lentokentän kaupunginosa ei ole vertailussa mukana sen vähäisen asukasmäärän vuoksi eli mukana vertailussa on 60 kaupunginosaa.

5 5 Aviapoliksessa joidenkin kaupunginosien isoja muutoksia selittää paljolti niiden pieni väestömäärä. Vuonna 2014 Aviapoliksen viidestä kaupunginosasta (Lentokenttä ei luvussa mukana) kahdessa 15 vuotta täyttäneen väestön keskitulot vähenivät. Miehillä näin kävi kahdessa, naisilla kolmessa kaupunginosassa. Veromiehessä tulojen väheneminen oli suurinta, tosin vain 2,2 prosenttia. Ylästössä tulot kasvoivat 3,1 prosentilla. Alle euron valtionveronalaisiin vuosituloihin oli jäänyt eniten Veromiehen tulonsaajista (16,5 %), kun vähiten heitä oli Tammistossa (8,9 %). Vähintään euron vuositulot oli Ylästön tulonsaajista 20,8 prosentilla, kun Veromiehessä heitä oli vain 3,0 prosenttia. Tikkurilan suuralueella suurimmat vuositulot oli Helsingin pitäjän kirkonkylässä asuvilla sukupuolesta riippumatta. Pienimmät ne olivat opiskelijavaltaisessa Jokiniemessä, myös sukupuolesta riippumatta. Miesten ja naisten tuloero oli suurin Helsingin Pitäjän kirkonkylässä, jossa naisten vuositulot olivat keskimäärin vain 47 prosenttia miesten vuosituloista. Jokiniemessä taas tuloero oli huomattavasti pienempi, naisten tulot olivat 79 prosenttia miesten tuloista. Tikkurilan suuralueella valtionveronalaisten tulojen keskimääräinen muutos vuosijaksolla oli sukupuolesta riippumatta suurin Helsingin pitäjän kirkonkylässä, miehillä 46 ja naisilla 28 prosenttia, ja pienin Hakkilassa, miehillä vajaa puoli ja naisilla runsas 10 prosenttia. Kaikissa Tikkurilan suuralueen kaupunginosissa asukkaiden keskitulo kasvoi niin miehillä kuin naisillakin vuoden 2014 aikana, muita selvästi eniten Helsingin pitäjän kirkonkylässä, jossa kasvua oli 12,6 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna. Muissa kaupunginosissa kasvu vaihteli puolesta prosentista kolmeen. Alle euron valtionveronalaisiin vuosituloihin oli jäänyt Jokiniemen tulonsaajista 19,0 prosenttia, kun heitä oli Hakkilassa alle 10,7 prosenttia. Vähintään euron vuositulot olivat Helsingin pitäjän kirkonkylässä 23,7 prosentilla tulonsaajista, kun Jokiniemessä heitä oli 4,6 prosenttia. Koivukylän suuralueella keskimäärin suurimmat vuositulot olivat kertyneet sukupuolesta riippumatta Ilolalaisille ja pienimmät Havukoskelaisille. Miesten ja naisten tuloero oli suurin Koivukylän kaupunginosassa, jossa naisten vuositulot olivat keskimäärin 73 prosenttia miesten vuosituloista. Ero oli pienin Havukoskella, jossa naisten tulot olivat keskimäärin 82 prosenttia miesten tuloista. Koivukylän suuralueella valtionveronalaisten tulojen keskimääräinen vuosimuutos oli suurin Ilolassa, runsas 16 prosenttia. Vähäisimmäksi kasvu jäi Havukoskella, jossa se jäi 6 prosenttiin. Naisten ja miesten tulot kasvoivat nopeimmin Ilolassa ja hitaimmin Havukoskella. Koivukylän suuralueella vain asolalaisten keskitulo oli vuonna 2014 alempi kuin vuotta aiemmin. Asolan miehillä keskitulo väheni yli neljällä prosentilla. Kaikilla muilla alueilla tulot kasvoivat, eniten Rekolassa ja Päiväkummussa. Alle euron valtionveronalaisiin vuosituloihin oli jäänyt Havukosken tulonsaajista 20,2 prosenttia, kun heitä oli Rekolassa 12,5 prosenttia. Vähintään euron vuositulot oli Rekolassa 13,6 prosentilla tulonsaajista, kun Havukoskella heitä oli vain 2,4 prosenttia. Korson suuralueella keskimäärin suurimmat vuositulot olivat Nikinmäen asukkailla ja pienimmät Mikkolan asukkailla. Naisista eniten ansaitsivat Jokivarren naiset, miehistä Nikinmäen miehet. Pienimpiin vuosituloihin jäivät niin Mikkolan naiset kuin miehetkin. Sukupuolten välinen tuloero oli suurin Nikinmäessä, joissa naisten vuositulot jäivät 67 prosenttiin miesten vuosituloista. Pienin tuloero oli Mikkolan ja Korson kaupunginosissa, joissa naisten vuositulot olivat keskimäärin 79 prosenttia miesten vuosituloista. Korson suuralueella valtionveronalaisten tulojen keskimääräinen vuosimuutos oli suurin Vallinojalla ja Nikinmäessä, molemmissa 16 prosenttia. Miehillä tulot kasvoivat eniten Vallinojalla, naisilla Nikinmäessä. Hitainta kasvu oli sekä Mikkolan naisilla että miehillä. Vuonna 2014 Jokivarressa keskitulot vähenivät, tosin vain 0,1 prosentin verran, muissa Korson suuralueen kaupunginosissa ne kasvoivat, eniten Nikinmäessä, 2,2 prosentilla. Miehillä keskitulot alenivat Jokivarren, Vierumäen ja Korson kaupunginosissa. Alle euron valtionveronalaisiin vuosituloihin oli jäänyt Mikkolan tulonsaajista 18,1 prosenttia, kun heitä oli Leppäkorvessa 8,5 prosenttia. Vähintään euron vuositulot oli Nikinmäessä 15,7 prosentilla tulonsaajista, kun Mikkolassa heitä oli vain 2,0 prosenttia.

6 6 Hakunilan suuralueella keskimäärin suurimmat vuositulot kokosivat sukupuolesta riippumatta sotunkilaiset ja pienimmät myös sukupuolesta riippumatta Länsisalmessa asuvat. Sukupuolten välinen tasa-arvo tuloissa oli koko Vantaalla lähimpänä toteutumistaan Ojangossa, jossa naisten tulot olivat 87 prosenttia miesten tuloista. Kuninkaanmäessä on vielä paljon kirittävää, koska siellä naisten vuositulot olivat vain 63 prosenttia miesten vuosituloista. Hakunilan suuralueella valtionveronalaisten tulojen keskimääräinen muutos vuosina oli suurin Kuninkaanmäessä, 29 prosenttia. Muutos oli Hakunilan kaupunginosista Kuninkaanmäessä suurin niin miehillä kuin naisillakin. Hitainta kasvu oli Länsisalmessa, jossa sekä miesten että naisten keskitulot vähenivät. Hakunilan suuralueella keskitulot alenivat vuonna 2014 kolmessa kaupunginosassa, eniten Länsimäessä, jossa ne vähenivät 5,3 prosentilla. Kuninkaanmäessä tulojen kasvu oli yli 10 prosenttia vuoden 2014 aikana. Alle euron valtionveroalaisiin vuosituloihin oli jäänyt Länsimäen tulonsaajista reilu 18,7 prosenttia, kun heitä Rajakylässä oli 9,6 prosenttia. Vähintään euron vuositulot olivat Sotungissa 17,2 prosentilla tulonsaajista, kun Länsisalmessa vähintään euron vuosituloihin ei ollut päässyt kukaan. Yhteenveto: tulojen muutokset Vantaan kaupunginosissa Vuonna 2014 keskimääräiset valtionveronalaiset vuositulot Vantaalla olivat 15 vuotta täyttänyttä kohden euroa. Vantaan kaupunginosista korkein keskimääräinen tulotaso oli Helsingin pitäjän kirkonkylässä, euroa, ja matalin Länsisalmessa, euroa. Kuusi vuotta aiemmin (2008) vantaalaisten keskitulot olivat euroa ja tuolloin kaupunginosista suurimmat tulot oli Linnaisten tulonsaajilla, euroa, ja pienimmät Mikkolassa euroa. Keskimääräiseltä tulotasoltaan paras kaupunginosa, Helsingin pitäjän kirkonkylä, ohitti pitkään johtopaikalla olleen Linnaisten kaupunginosan vuonna Kymmenen kärkeen sijoittuneiden kaupunginosien joukossa väestömäärältään suurin oli Ylästö, jossa vuonna 2014 asui 15 vuotta täyttäneitä Tammistossa, Kivistössä ja Vantaanlaaksossa 15 vuotta täyttäneitä oli yli 2 000, kaikissa muissa kärkikymmenikköön kuuluvissa kaupunginosissa heitä oli vähemmän. Kaikkiaan näiden kymmenen kaupunginosan osuus kaikista ikäryhmään kuuluvista vantaalaisista oli 8,8 prosenttia. Vuotta aiemmin heitä oli 7,1 prosenttia ja kuusi vuotta aiemmin 8,2 prosenttia. Uusina kaupunginosina kymmenen keskituloltaan parhaan kaupunginosan joukkoon nousivat vuonna 2014 Vantaanlaakso ja Kuninkaanmäki. Tilaa tekivät Keimola ja Lapinkylä. Kymmenen pienimmän tulotason kaupunginosajoukko pysyi samana kuin vuonna Heikoiten sijoittuneen kymmenikön joukossa oli kaksi kaupunginosaa, joissa 15 vuotta täyttäneitä oli yli Vain kahdessa heitä oli alle tuhat, lopuissa Yhtä lukuun ottamatta kaikki olivat kerrostalovaltaisia alueita. Näiden kymmenen keskimäärin alimman tulotason kaupunginosien osuus Vantaan 15 vuotta täyttäneistä oli 29,3 prosenttia. Vuotta aiemmin osuus oli hivenen suurempi, 29,6 prosenttia, mutta kuusi vuotta aiemmin pienempi, 26,8 prosenttia. Tulot olivat kasvaneet vuodesta 2008 vuoteen 2014 kolmea kaupunginosaa lukuun ottamatta kaikissa, eniten Pitäjän kirkonkylässä, yli 36 prosentilla ja vähiten Länsisalmessa, jossa ne olivat pienentyneet yli 6 prosentilla. Kummankin kaupunginosan keskitulojen vaihtelua selittää niiden pieni väestöpohja, jolloin jo muutaman henkilön tulojen kasvu tai aleneminen vaikuttaa keskiarvoon. Valtionveronalaiset keskitulot tulonsaajaa kohden olivat kasvaneet yli 20 prosentilla viidessä kaupunginosassa. Alle 10 prosentin tulojen kasvu oli 17 kaupunginosassa. Vuoden 2014 aikana kutakin 15 vuotta täyttänyttä vantaalaista kohden laskettu tulotaso kohosi 1,1 prosentilla, saman verran kuin edellisenä vuonna. Suuralueista paras kehitys oli Hakunilassa (1,7 %) ja Tikkurilassa (1,5 %). Kaupungin läntisessä osassa, Myyrmäessä, Kivistössä ja Aviapoliksessa, tulojen muutos jäi enintään 0,7 prosenttiin. Tulonsaajien keskitulot vähenivät 14 kaupunginosassa vuoden 2014 aikana. Suurin vähennys oli Petikossa, joissa keskitulot pienenivät yli 15 prosentilla. Neljässä kaupunginosassa keskitulot kohosivat yli viidellä prosentilla. Kun kaupunginosat laitetaan tulonsaajien keskitulojen suuruuden mukaiseen järjestykseen, voidaan verrata, miten kaupunginosien asema kaupungin sisällä on muuttunut vuodesta 2008 vuoteen Asemaansa oli parantanut 34 kaupunginosaa, samalla sijalla oli 3 kaupunginosaa ja sijoitus oli heikentynyt 23 kaupunginosalla (Lentoaseman kaupunginosa ei mukana vertailuissa). Kuuden viime vuoden ( ) aikana suurimman nousun tulotasovertailussa ovat tehneet Kuninkaanmäki, Lapinkylä ja Askisto. Vertailussa alaspäin ovat kuuden vuoden aikana menneet eniten Rajakylä, Ojanko, Hakkila, Veromies ja Vaarala (kartta 4, sivu 8). Niissä kaupunginosissa, joiden sijoitus tulovertailussa heikkeni, asui v noin ja sijoitustaan parantaneissa kaupunginosissa lähes asukasta. Sijoitus pysyi ennallaan vajaan vantaalaisen osalta.

7 7 Kartta vuotta täyttäneen väestön valtionveronalaiset tulot tulonsaajaa kohden Vantaan kaupunginosissa vuonna 2014 Kartta vuotta täyttäneen väestön valtionveronalaisten tulonsaajaa kohden laskettujen keskitulojen muutos (euroa) vuodesta 2008 vuoteen 2014

8 8 Kartta vuotta täyttäneen väestön valtionveronalaisten tulonsaajaa kohden laskettujen keskitulojen muutos (%) vuodesta 2008 vuoteen 2014 Kartta 4. Sijaluvun muutos vuodesta 2008 vuoteen 2014, kun kaupunginosat laitetaan keskitulojen mukaiseen suuruusjärjestykseen (vihreä = sijaluvun parannus, punainen = sijaluvun heikennys)

9 9 Taulukko vuotta täyttäneiden vantaalaisten keskimääräiset valtionveronalaiset vuositulot henkilöä kohden vuonna 2008 ja 2014 ja tulojen muutos muutos (%) kaikki miehet naiset kaikki miehet naiset kaikki miehet naiset Vantaa ,7 10,1 13,6 Myyrmäki ,1 7,2 11,4 Linnainen ,6 30,4 29,4 Hä mevaara ,3 17,5 20,2 Hä meenkylä ,4 5,8 9,1 Vapaala ,1 6,6 15,3 Varisto ,9 7,8 11,0 Myyrmäki ,2 5,4 9,0 Kaivoksela ,2 4,1 8,8 Martinlaakso ,2 5,7 11,4 Vantaanlaakso ,3 16,8 17,8 Askisto ,9 13,3 17,5 Petikko ,4-4,0 19,4 Kivistö ,8 16,9 21,5 Piispankylä ,6 10,8 13,0 Keimola ,7-8,0 18,7 Kivistö ,0 22,2 22,6 Lapinkylä ,8 18,5 17,0 Myllymäki ,4 10,1 23,1 Vestra ,6 18,2 26,2 Luhtaanmäki ,8 9,2 15,5 Riipilä ,0 18,7 20,5 Seutula ,3-5,2 19,6 Kiila ,6 23,1 18,4 Aviapolis ,3 10,2 12,8 Ylästö ,9 16,2 21,0 Viinikkala ,1-1,2 49,1 Tammisto ,1 14,2 16,1 Pakka la ,1 9,0 9,2 Veromies ,8 1,7-3,0 Tikkurila ,8 10,0 13,4 Hiekka harju ,9 7,5 15,8 Tikkurila ,2 8,9 11,2 Jokiniemi ,4 15,1 13,3 Viertola ,8 5,9 11,7 Kuninkaala ,0 10,8 13,6 Simonkylä ,5 9,7 13,6 Ha kkila ,4 0,4 10,5 Ruskeasa nta ,7 13,8 15,3 Koivuhaka ,7 15,4 15,4 Hgin pitäjän kk ,5 45,9 27,8 Koivukylä ,2 10,1 14,6 Koivukylä ,7 11,1 12,0 Ilola ,4 13,3 21,4 Asola ,1 13,0 11,6 Rekola ,4 11,5 18,2 Havukoski ,1 4,4 7,8 Päiväkumpu ,7 7,8 19,1 Korso ,0 11,3 15,4 Matari ,6 9,5 16,0 Korso ,3 7,6 15,9 Mikkola ,5 5,2 10,2 Metsola ,6 10,2 13,5 Leppäkorpi ,6 15,1 14,2 Jokivarsi ,3 10,2 14,6 Nikinmäki ,8 14,7 18,2 Vierumäki ,1 12,0 15,7 Vallinoja ,9 16,8 15,8 Hakunila ,3 10,1 12,3 Lä nsisalmi ,4-9,0-1,5 Lä nsimäki ,2 6,8 9,4 Ojanko ,7 5,3 1,3 Vaara la ,0 2,8 10,1 Ha kunila ,3 7,4 8,9 Rajakylä ,9 6,2 12,4 Itä-Hakkila ,8 13,2 19,8 Kuninkaanmäki ,4 32,9 22,3 Sotunki ,6 24,2 14,3 Tuntematon ,1 22,9 28,8

10 10 Kunnittaista vertailua Vantaalaisten miesten ja naisten tulot 15 vuotta täyttänyttä kohden vuonna 2014 olivat isoista kaupungeista kolmanneksi suurimmat espoolaisten ja helsinkiläisten jälkeen. Helsingin seudun kehyskunnista vain Hyvinkäällä, Keravalla, Mäntsälässä ja Pornaisissa keskitulot olivat sukupuolesta riippumatta vantaalaisten tuloja pienemmät. Miesten tulojen muutos vuodesta 2008 vuoteen 2014 oli Vantaalla isoista kaupungeista neljänneksi parasta Oulun, Helsingin ja Turun jälkeen. Naisilla tulojen muutos oli pienempi vain Espoossa. Helsingin seudun kehyskunnista Keravalla, Sipoossa, Tuusulassa ja Vihdissä miesten keskimääräinen tulotaso kohosi mainitulla ajanjaksolla vähemmän kuin Vantaalla. Naisilla näin kävi vain Keravalla ja Sipoossa. Tulojen kasvu oli kaiken kaikkiaan suurempaa seudun kehyskunnissa ja muun maan isoissa kaupungeissa. Miesten ja naisten tuloero kapeni Kauniaista lukuun ottamatta kaikissa tässä mukana olevissa kunnissa. Kauniaisissa ero kasvoi. Isoista kaupungeista Espoo erottui selvästi muita isommalla tuloerollaan. Eniten tuloero oli kaventunut Tampereella vuodesta Vantaalla ero oli kaventunut isoista kaupungeista vähiten. Helsingin seudun kehyskunnissa ero miesten ja naisten keskimääräisten tulojen välillä oli usein suurempi kuin pääkaupunkiseudun isoissa kaupungeissa. Kauniainen lienee koko maassa oma lukunsa sukupuolten välisessä tuloerossa. Kehyskunnissa ero oli yleensä pienentynyt hieman enemmän kuin pääkaupunkiseudun kaupungeissa. Merkittävin muutos oli Sipoossa, jossa ero kapeni huomattavasti. Syynä oli miesten tulotason selkeä aleneminen. Taulukko vuotta täyttäneiden keskimääräiset valtionveronalaiset vuositulot henkilöä kohden vuonna 2008 ja 2014, tulojen muutos sekä naisten tulojen suhde miesten tuloihin ja sen muutos (prosenttiyksikköä) Helsingin seudun kunnissa sekä isoissa kaupungeissa Kunta Muutos miehet naiset naiset/ miehet % miehet naiset naiset/ miehet % miehet % naiset % naiset/ miehet Vantaa , ,73 10,1 13,6 0,02 Espoo , ,66 7,6 13,1 0,03 Helsinki , ,73 10,9 15,3 0,03 Kauniainen , ,50 9,3 4,3-0,02 Oulu , ,72 11,9 15,4 0,03 Tampere , ,70 8,2 16,9 0,05 Turku , ,73 10,8 16,1 0,03 Hyvinkää , ,70 10,9 16,5 0,03 Järvenpää , ,71 10,6 15,4 0,03 Kerava , ,72 6,5 12,2 0,04 Kirkkonummi , ,68 12,2 14,7 0,01 Mäntsälä , ,71 15,8 19,5 0,03 Nurmijärvi , ,70 14,2 16,0 0,01 Pornainen , ,73 12,3 17,7 0,03 Sipoo , ,48-26,2 12,9 0,16 Tuusula , ,65 6,3 16,3 0,05 Vihti , ,71 9,2 16,7 0,05 Lähde: Tilastokeskuksen tilastotietokannat, elinkeinorakenne ja työssäkäynti Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä ISBN Taloussuunnittelu/Tietopalvelu ISSN-L X, Puh. (09) ISSN (verkkojulkaisu) Sähköposti: Vantaan kaupunki. Tietopalvelut B15:2016

TILASTOKATSAUS 3:2015

TILASTOKATSAUS 3:2015 TILASTOKATSAUS 3:2015 27.5.2015 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2013 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa kaupungeissa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2014

Tilastokatsaus 7:2014 Vantaa 20.5.2014 Tietopalvelu B8:2014 Vuoden 2012 tulotietoja Vantaalta, sen osa-alueilta, Helsingin seudulta ja maamme suurimmista kaupungeista Valtionveronalaiset keskitulot tulot Vantaalla ja muissa

Lisätiedot

tarkastusinsinööri Riitta Tamminen 839 29802 lupasihteeri Minna Kolmonen 839 22462

tarkastusinsinööri Riitta Tamminen 839 29802 lupasihteeri Minna Kolmonen 839 22462 Vantaan kaupunki, valvonta PIIRIJAKOTAULUKKO Päivitetty 1.4.2015 yhteystiedot: e-mail: etu.suku@vantaa.fi, puh. keskus 09 83911 www.vantaa.fi/valvonta Yli 8 as. tai muu 2000 m³:n uudis tai 1000 lupavalmistelu

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2018

TILASTOKATSAUS 8:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2018 1 17.12.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2007 2016 Vantaalla oli lähes 110 800 työpaikkaa vuoden 2016 lopussa, mikä oli 4,9 prosenttia kaikista Suomen työpaikoista.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2017

TILASTOKATSAUS 1:2017 TILASTOKATSAUS 1:2017 5.1.2017 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna Tikkurilassa, Koivukylässä ja Hakunilassa Vaikka työpaikkojen määrä kasvoi vuoden aikana koko kaupungissa,

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 101 Hämevaara EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 102 Hämeenkylä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 103 Pähkinärinne

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2014

Tilastokatsaus 2:2014 Tilastokatsaus 2:2014 Vantaa 1 17.1.2014 Tietopalvelu B2:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2012 (lähde: Verohallinnon Maksuunpanon Vantaan kuntatilasto vuosilta 2004 2012) Vuonna 2012 Vantaalla

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2018

TILASTOKATSAUS 2:2018 TILASTOKATSAUS 2:2018 15.3.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2015 Vantaalla oli vuoden 2015 lopussa 109 779 työpaikkaa. Työpaikkamäärä kasvoi edellisestä vuodesta 2450:lla. Helsingissä työpaikkamäärä kasvoi vuodesta

Lisätiedot

Tilastokatsaus 4:2014

Tilastokatsaus 4:2014 Vantaa 10.3.2014 Tietopalvelu B5:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Perheet ja asuntokunnat

Perheet ja asuntokunnat Vantaan väestö 16/17 julkaisu ilmestyy tänä vuonna osissa, jotta tieto saadaan julkaistua mahdollisimman nopeasti. Lopuksi osiot kootaan yhteen yhdeksi julkaisuksi. Tämä osa koskee Vantaan perheitä ja

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 3:2013

Tilastokatsaus 3:2013 Tilastokatsaus 3:2013 Vantaa 1 24.1.2013 Tietopalvelu B3:2013 Työpaikat Vantaalla ja sen osa-alueilla 31.12.2010 Työpaikat kasvoivat vuonna 2010 taas vajaalla 3 000 työpaikalla Vantaalla oli vuoden 2010

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2016

TILASTOKATSAUS 5:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2016 1 1.4.2016 YKSINHUOLTAJIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Yksinhuoltajien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista yhden

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2014

Tilastokatsaus 12:2014 Tilastokatsaus 12:2014 Vantaa 5.11.2014 Tietopalvelu B15:2014 1 Työpaikat Vantaan osa-alueilla 31.12.2012 Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna 2012 eniten Tikkurilassa ja Aviapoliksessa Vaikka työpaikkojen

Lisätiedot

Vantaan hyvinvointikatsaus 2018

Vantaan hyvinvointikatsaus 2018 Vantaan hyvinvointikatsaus 218 Vantaan hyvinvointikatsaus 218 on hyvinvointiraportointityönryhmän yhdessä eri toimialojen edustajien kanssa laatima katsaus hyvinvoinnin ja toimintaympäristön kehityksestä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2015

TILASTOKATSAUS 1:2015 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 1:2015 1 23.1.2015 VELKAANTUNEISUUS VANTAALLA JA MUISSA SUURISSA KAUPUNGEISSA SEKÄ HELSINGIN SEUDUN KEHYSKUNNISSA Vantaalaisista asuntokunnista 55 prosentilla oli velkaa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2019

TILASTOKATSAUS 3:2019 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2019 1 8.10.2019 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 2009 2018 Työttömyysaste oli Vantaalla 8,7 prosenttia vuoden 2018 lopussa, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2010

Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2011 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD ALUEKOORDINAATTORI

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD ALUEKOORDINAATTORI ALUEKOORDINAATTORI TUKI KOULUILLE JA KODEILLE Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä Helsinki 27.11.2009 Organisaatiokaavio perusopetus 1.1.2010 Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Opetuspäällikkö

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2019

TILASTOKATSAUS 1:2019 TILASTOKATSAUS 1:2019 12.02.2019 SAIRASTAVUUSINDEKSI VANTAALLA 2017 Sairastavuusindeksi isoissa kaupungeissa vuosina 2007 2017 Vantaalaisten sairastavuusindeksillä mitattu terveydentila on parempi kuin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan sisäiset linjat Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), arki Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), lauantai Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), sunnuntai 4-5

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2016

TILASTOKATSAUS 1:2016 TILASTOKATSAUS 1:2016 19.1.2016 VANTAALAISTEN TULOT JA VEROT VUONNA 2014 1 Vuonna 2014 Vantaalla oli kaikkiaan 175 690 tulonsaajaa eli useammalla kuin neljällä viidestä vantaalaisesta oli ansio- ja/tai

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2016

TILASTOKATSAUS 6:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2016 1 7.4.2016 SELLAISTEN ASUNTOKUNTIEN, JOISSA ON PARISKUNTA JA LAPSIA, TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut. Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja 17.5.

Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut. Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja 17.5. Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja Tilanne keväällä 2009 Päivähoidossa ja kotihoidon tuella olevien lasten määrän

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2018

TILASTOKATSAUS 5:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 5:18 1 10.9.18 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 08 17 Työttömyysaste oli Vantaalla tasan 10 prosenttia vuoden 17 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli peräti 1,9 prosenttiyksikköä, mikä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 10:2015

TILASTOKATSAUS 10:2015 TILASTOKATSAUS 10:2015 23.11.2015 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2013 laisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka lla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli jossain

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2013

Tilastokatsaus 11:2013 Vantaa 16.12.2012 Tietopalvelu B17:2013 Sairastavuusindeksi 1 Vantaalla 2012 Sairastavuusindeksi isoissa kaupungeissa vuosina 2002 2012 Vantaalaisten sairastavuusindeksillä mitattu terveydentila on parempi

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2018

TILASTOKATSAUS 1:2018 TILASTOKATSAUS 1:2018 5.2.2018 PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 2006 2015 Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014 01:13 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 0 Helsingissä mediaanitulo 00 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 34 00 euroa Tulokehitys heikkoa Keskimääräisissä pääomatuloissa laskua Veroja ja

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 10 2006 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004 Helsingin kaupungin kuvapankki /Mika Lappalainen Verkkojulkaisu Leena Hietaniemi ISSN 1458-5707

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2017

TILASTOKATSAUS 5:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2017 1 21.12.2017 ASUNNOT JA ASUINOLOT VANTAALLA 2016 Vantaalla oli yhteensä 108 300 asuntoa vuoden 2016 lopussa verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen asuntokanta

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1

ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 Kunta: Haettava alue: Vantaa Kaikki Myyrmäki 010 Linnainen Linnaistentie 32 TA-Asumisoikeus Oy Sinikalliontie 14 B, 02630 ESPOO 26.03.97 Omakotitalo 3 5-5 012 Hämeenkylä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä

Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C11:2001 Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä Esipuhe Vantaa on osana pääkaupunkiseutua saanut osansa, tosin pienemmän osan kuin suuremmat naapurinsa,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 1:2014

Tilastokatsaus 1:2014 Tilastokatsaus 1:2014 Vantaa 3.1.2014 Tietopalvelu B1:2014 1 Vähintään 65 vuotta täyttäneet Vantaalla Vuoden 2013 alussa 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia vantaalaisia oli 27 579 henkilöä. Heistä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2016

TILASTOKATSAUS 8:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2016 1 15.4.2016 ASUNTOKUNTIEN ELINVAIHEET JA TULOT ELINVAIHEEN MUKAAN VUOSINA 2005 2013 Asuntokunnat elinvaiheen mukaan lla, kuten muillakin tässä tarkastelluilla

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 2014:28 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 Helsingissä mediaanitulo 26 300 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 32 800 euroa Pääomatuloja huomattavasti edellisvuotta vähemmän Veroja

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2018

TILASTOKATSAUS 6:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2018 1 26.10.2018 ASUNNOT JA ASUINOLOT VANTAALLA 2017 Vantaalla oli yhteensä 111 700 asuntoa vuoden 2017 lopussa verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen asuntokanta

Lisätiedot

Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B6 : 2015. ISSN-L 1799-7003 1799-7003 (painettu) 1799-7127 (verkkojulkaisu) ISBN 978-952-443-499-7

Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B6 : 2015. ISSN-L 1799-7003 1799-7003 (painettu) 1799-7127 (verkkojulkaisu) ISBN 978-952-443-499-7 VANTAAN VÄESTÖ 2014/2015 Julkaisija: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Kannen kuva: Sami Lievonen, Vantaan kaupungin aineistopankki Kansi ja ulkoasu Sirpa Rönn, Taloussuunnittelu/Tietopalvelu Taitto

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2017

TILASTOKATSAUS 2:2017 TILASTOKATSAUS 2:2017 11.1.2017 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2014 Yhteenveto: Työpaikat ja työvoima n suuralueilla sekä pendelöinti Helsingin seudulla vuosina 2010 2014 Työpaikkoja

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2019

TILASTOKATSAUS 2:2019 Tilastokatsaus :20 TILASTOKATSAUS 2:201 1 22.3.201 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE VANTAALLA Tässä tilastokatsauksessa tarkastellaan Vantaan väestön koulutusrakennetta ja sen kehitystä. Koulutuksesta on tietoja

Lisätiedot

Kymppi-Moni hankkeen 3. työpaja Palveluverkot: päiväkotiverkko

Kymppi-Moni hankkeen 3. työpaja Palveluverkot: päiväkotiverkko Kymppi-Moni hankkeen 3. työpaja Palveluverkot: päiväkotiverkko 31.5.2012 Jyväskylä Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Päivi Riehunkangas suunnittelija, päivähoito Maankäytön toteuttamisen ohjelmointi

Lisätiedot

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Marja Riihelä Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa

Lisätiedot

19.05.2015. Puh. 045-773 43 777. Rivitalo 10 3-5 012 Hämeenkylä Mantelipolku 4 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Tuulikuja 2, 02100 ESPOO Puh.

19.05.2015. Puh. 045-773 43 777. Rivitalo 10 3-5 012 Hämeenkylä Mantelipolku 4 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Tuulikuja 2, 02100 ESPOO Puh. ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 Kunta: Haettava alue: Suuralue: Vantaa Kaikki Myyrmäki 010 Linnainen Linnaistentie 32 TA-Asumisoikeus Oy Sinikalliontie 14 B, 02630 ESPOO 26.03.97 Omakotitalo 3 5-5 011 Hämevaara

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus. Päivitetty 9.9.2014

Työvoiman saatavuus. Päivitetty 9.9.2014 Työvoiman saatavuus Päivitetty 9.9.214 Demografinen työvoimapula Helsingin seudulla vuosina 198-25 25 225 2 175 henkil löitä 15 125 1 75 5 Työvoimavaje = 15-24-vuotiaat - 55-64-vuotiaat 25 198 1983 1986

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2013

Tilastokatsaus 9:2013 Tilastokatsaus 9:2013 Vantaa 31.10.2013 Tietopalvelu B15:2013 1 Työpaikat ja työssäkäynti Vantaalla vuonna 2011 Työvoima ja työllisyys Vantaalla 31.12.2011 Vantaalla työllisen työvoiman määrä oli 101 348

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Tietopalvelu B8:2012 ISBN 978-952-443-398-3 ISSN-L 1799-7003 ISSN 1799-7003 (painettu) ISSN 1799-7127 (verkkojulkaisu)

Tietopalvelu B8:2012 ISBN 978-952-443-398-3 ISSN-L 1799-7003 ISSN 1799-7003 (painettu) ISSN 1799-7127 (verkkojulkaisu) Vantaan väestö 2011/2012 Tietopalvelu B8:2012 ISBN 978-952-443-398-3 ISSN-L 1799-7003 ISSN 1799-7003 (painettu) ISSN 1799-7127 (verkkojulkaisu) Julkaisija Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Kannen kuva

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2010

Tilastokatsaus 11:2010 Tilastokatsaus 11:2010 1.11.2010 Tietopalvelu B14:2010 Työpaikat Vantaalla 31.12.2008 1 Työllisen työvoiman määrä oli Vantaalla vuoden 2008 lopussa 101 529 henkilöä. Työttömänä oli tuolloin 6 836 vantaalaista.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2016

TILASTOKATSAUS 4:2016 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:216 1 24.3.216 YKSINASUVIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2 213 Yksinasuvien määrä Vantaalla oli vuoden 213 lopussa kaikkiaan 95 4 asuntokuntaa, joista yksinasuvien asuntokuntia

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 21:2016

TILASTOKATSAUS 21:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 21:2016 1 10.11.2016 VANTAAN ASUNTOKANTA 31.12.2005 31.12.2015 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 104 700 asuntoa. Niistä

Lisätiedot

A L K U S A N A T. Espoossa 13.12.2002. Teuvo Savikko Tieto- ja tutkimuspalvelujen päällikkö

A L K U S A N A T. Espoossa 13.12.2002. Teuvo Savikko Tieto- ja tutkimuspalvelujen päällikkö A L K U S A N A T Perhe- ja asuntokuntatyyppi vaihtelee pääkaupunkiseudun kunnissa. Espoossa ja Vantaalla perheet ja asuntokunnat ovat tyypiltään melko samanlaisia, mutta Helsingissä esimerkiksi lapsettomien

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 29 2012 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Helsingissä keskitulot 31 200 euroa Pääomatulot nousivat kolmanneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 400 euroa

Lisätiedot

Vantaan hyvinvointikatsaus Jaakko Niinistö Asukaspalvelujen toimialan apulaiskaupunginjohtaja

Vantaan hyvinvointikatsaus Jaakko Niinistö Asukaspalvelujen toimialan apulaiskaupunginjohtaja Vantaan hyvinvointikatsaus 2017 Jaakko Niinistö Asukaspalvelujen toimialan apulaiskaupunginjohtaja Vantaan hyvinvointikatsaus 2017 Vantaan vuoden 2017 hyvinvointikatsaus kokoaa yhteen keskeisiä väestön

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 Koko kaupungin ennuste 2016-2040 Osa-alue-ennuste 2016-2025 Julkaisija Kannen kuva: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Sakari Manninen, Vantaan kaupungin aineistopankki Vantaan

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 14:2014

Tilastokatsaus 14:2014 Vantaa 3.12.2014 Tietopalvelu B17:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2013 1 Vuonna 2013 Vantaalla oli kaikkiaan 172 980 tulonsaajaa eli useammalla kuin neljällä viidestä vantaalaisesta oli ansio-

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 27 2011 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009 Helsingissä keskitulot 30 000 euroa Pääomatulot laskivat viidenneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 200 euroa

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:22 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 2015:37 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 2016:28 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:30 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2015 2016:4 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2015 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Vantaan väestöennuste 2014. Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024

Vantaan väestöennuste 2014. Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024 Vantaan väestöennuste 2014 Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024 Julkaisija Kannen kuva Vantaan kaupunki, kaupunginjohtajan toimiala, tietopalveluyksikkö Pekka Turtiainen Tietopalvelu

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2018

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2018 2018:15 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2018 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

kunnista tammi maaliskuussa

kunnista tammi maaliskuussa Tilastoja 2014:13 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja etoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Tiivistelmä Väkiluku on kasvanut määrältään

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016 2017:5 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015 2015:25 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2015:3 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-joulukuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 20:2016

TILASTOKATSAUS 20:2016 TILASTOKATSAUS 20:2016 2.11.2016 SAIRASTAVUUSINDEKSI 1 VANTAALLA 2015 Sairastavuusindeksi isoissa kaupungeissa vuosina 2005 2015 Vantaalaisten sairastavuusindeksillä mitattu terveydentila on parempi kuin

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 2015:14 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2015

TILASTOKATSAUS 6:2015 TILASTOKATSAUS 6:2015 6.10.2015 ULKOMAALAISTAUSTAISEN VÄESTÖN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA VANTAALLA VUONNA 2012 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan Suomessa asuvat henkilöt, jotka ovat joko

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa 2018

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa 2018 2018:9 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa 2018 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 11 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-283-1 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2015

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2015 2017:10 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2015 Tulot eivät juuri kasvaneet edellisvuodesta Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 35 100 euroa Helsingissä mediaanitulo 27 200 euroa Veroja ja veroluonteisia

Lisätiedot

1 Väestörakenne. 1.1 Väestön määrä ja kehitys

1 Väestörakenne. 1.1 Väestön määrä ja kehitys Vantaan väestö 218/219 julkaisu ilmestyy osissa, jotta tieto saadaan julkaistua mahdollisimman nopeasti. Lopuksi osiot kootaan yhteen yhdeksi julkaisuksi. Ensimmäinen osa koskee Vantaan väestörakennetta.

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Tilastoja 2013:25 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Päivi Selander Puh.09-310 36411 etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2011

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2011 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2011 - Väkiluku on kasvanut määrältään eniten Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. - Helsingin, Espoon, Vantaan, Järvenpään,

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 17 2013 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013 Asuntojen keskihinta 3 885 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 4 032 ja rivitaloasunnoissa 3 370

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2013

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2013 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 36 2013 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2013 Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki 2010 Väkiluku on kasvanut

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017 2017:15 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2012

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2012 T i l a s t o j a H e l s i n g i n k a u p u n g i n t i e t o k e s k u s 2 8 2 0 1 2 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2012 Kuva: Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Julkaisija: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Julkaisun laatija: Elina Parviainen Kannen kuva: Sami Lievonen, Vantaan kaupungin aineistopankki

Julkaisija: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Julkaisun laatija: Elina Parviainen Kannen kuva: Sami Lievonen, Vantaan kaupungin aineistopankki PRESIDENTINVAALIT VANTAALLA 2018 Julkaisija: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Julkaisun laatija: Elina Parviainen Kannen kuva: Sami Lievonen, Vantaan kaupungin aineistopankki Vantaan kaupunki. Tietopalvelu

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2011

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2011 T i l a s t o j a H e l s i n g i n k a u p u n g i n t i e t o k e s k u s 3 6 2 0 1 1 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2011 Kuva: Helsingin kaupungin

Lisätiedot