t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN"

Transkriptio

1 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Käänne työttömyyden kehityksessä Helsingin työttömyysaste oli vuoden 2008 lopussa 6,1 prosenttia ja työttömiä työnhakijoita oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan. Vuoden aikana työttömien määrä väheni prosentilla eli 178 henkilöllä. Työttömyysaste laski koko kaupungissa 0,1 prosenttiyksikköä. Eteläisessä ja Keskisessä suurpiirissä työttömien määrä kääntyi nousuun, muissa suurpiireissä se vielä aleni hivenen. Työttömyyden rakenteessa tapahtui vuoden 2008 loppupuolella huomattava käänne. Nuorten työttömien määrä lähti voimakkaaseen nousuun, ja kasvoi vuoden takaisesta koko kaupungin tasolla 28 prosenttia.. Vuoden 2009 alkupuolella työttömien määrä on lisääntynyt vauhdilla tammi-huhtikuussa helsinkiläisiä oli työttöminä työnhakijoina keskimäärin 15 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyyden kasvu on kiihtynyt kesää kohden ja lomautettujen määrät ovat moninkertaistuneet vuoden takaisesta. Pitkäaikaistyöttömyys on Helsingissä vähentynyt edelleen varsin voimakkaasti. Vuonna 2008 pitkäaikaistyöttömien määrä väheni henkilöllä eli peräti 27 prosenttia vuoden takaisesta. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita helsinkiläisiä oli vuoden 2008 lopussa Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä laski 17 prosenttiin. Vuotta aiemmin vastaava osuus oli 23 prosenttia. Vuoden 2009 tammi-huhtikuussa yli vuoden työttömänä olleiden määrä oli edelleen laskussa.. Kuvio 1. Työttömien määrä Helsingissä vuoden lopussa , indeksi 2000=100 Indeksi v = Työttömät yhteensä Yli vuoden työttömänä olleet Alle 25-vuotiaat työttömät Lisätietoja: Minna Salorinne p. (09) ISSN x verkossa

2 Nuorten miesten työttömyys kasvoi kolmanneksen Miesten osuus Helsingin työttömistä oli 58 prosenttia. Työttömien miesten määrä kasvoi prosentin vuoden takaisesta, sen sijaan naisilla työttömien määrä aleni neljä prosenttia vuoden takaisesta. Miesten työttömyysaste oli vuoden 2008 lopussa 7,4 prosenttia ja naisten 4,9 prosenttia. Edelliseen vuoteen verrattuna miesten työttömyysaste säilyi ennallaan ja naisten työttömyysaste laski 0,3 prosenttiyksikköä. Miehiä on lukumääräisesti enemmän työttöminä kuin naisia kaikissa ikäryhmissä. Työuran loppupäässä ero kuitenkin tasoittuu, ja yli 60-vuotiaat naiset ovat suhteellisesti useammin työttömänä kuin miehet. Naisilla 55-vuotiaiden ja sitä vanhempien osuus kaikista työttömistä oli 26 prosenttia ja miehillä vastaava osuus oli 22 prosenttia. Yli 50-vuotiaiden työttömien osuus kaikista työttömistä oli 36 prosenttia ja heidän määränsä väheni edellisestä vuodesta kahdeksalla prosentilla eli 611 henkilöllä. Työttömyysaste vähintään 50-vuotiailla laski 8,0 prosenttiin 8,9 prosentista. Yhteensä helsinkiläisiä vuotiaita oli työttömänä henkilöä ja vuotiaita oli Kaiken kaikkiaan ikääntyvien työikäisten työllisyystilanne kohentui vuoden 2005 lopusta alkaen aina vuoden 2009 tammikuulle. Maaliskuusta 2009 yli 50-vuotiaiden työttömien määrä lähti Helsingissä nousuun. Nuorten työttömien määrä on kasvanut roimasti. Vuoden 2008 lopussa alle 25-vuotiaiden työttömien määrä oli 1 244, mikä oli 28 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyysaste nousi 3,5 prosenttiin 2,8 prosentista. Nuorten miesten työttömyys kasvoi 35 prosenttia ja nuorten naisten 18 prosenttia vuoden takaisesta. Kuvio 2. Työttömien määrä Helsingissä iän ja sukupuolen mukaan 2008 Lkm Miehet Naiset 0 Ikä Kuvio 3. Työttömyysaste (%) ikäryhmittäin vuosina % vuotiaat vuotiaat vuotiaat 2

3 Pitkäaikaistyöttömyys aleni eniten vähiten kouluttautuneilla Helsinkiläisistä työttömistä 38 prosentilla oli vain perusasteen koulutus ja pitkäaikaistyöttömillä tämä osuus oli 39 prosenttia. Keskiasteen suorittaneita oli kaikista työttömistä 37 prosenttia. Korkeakoulutettujen (alempi- ja ylempi korkeakoulu- sekä tutkijakoulutusaste) osuus kaikista työttömistä oli 17 prosenttia. Kun alin korkea-aste lasketaan edelliseen mukaan, nousee korkea-asteen koulutettujen osuus kaikista työttömistä 25 prosenttiin. Korkeintaan perustutkinnon suorittaneiden työttömien määrä putosi neljä prosenttia verrattuna vuoden takaiseen. Keskiasteen tutkinnon suorittaneiden työttömien määrä sen sijaan kasvoi kahdella ja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden kahdeksalla prosentilla edellisen vuoden lopusta. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrä pysyi ennallaan. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita (mukaan luettuna alin korkeaaste, alempi- ja ylempi korkeakoulu- sekä tutkijakoulutusaste) oli Helsingissä työttömänä henkeä. Korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden työttömyys säilyi samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Helsingissä oli vuoden 2008 lopussa 552 pitkäaikaistyötöntä, joilla oli alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai tutkijakoulutus. Määrä väheni 125 henkilöllä vuoden 2007 lopusta, eli 18 prosenttia. Vain perusasteen tutkinnon suorittaneiden pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 30 prosenttia ja keskiasteen tutkinnon suorittaneiden pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 26 prosenttia. Kuvio 4. Yli 15 -vuotiaan väestö, työttömät ja pitkäaikaistyöttömät koulutusasteen mukaan Helsingissä 2008, % Vain perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste 15 v. täyttäneet Työttömät Pitkäaikaistyöttömät Tutkijakoulutus % Kuvio 5. Työttömät koulutusasteen mukaan Helsingissä vuosina , indeksi 2000 = 100 Indeksi v. 2000= Vain perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutusaste 3

4 Yli 60 -vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien osuus nousi Pitkäaikaistyöttömien määrä oli vuoden 2008 lopussa henkeä, mikä oli henkilöä vähemmän kuin vuoden 2007 lopussa. Pitkäaikaistyöttömien määrä pieneni 27 prosenttia vuoden takaisesta. Pitkäaikaistyöttömien määrät alenivat voimakkaasti kaikissa ikäryhmissä, lukuun ottamatta yli 60-vuotiaita. Yli vuoden työttömänä olleista 73 prosenttia oli iältään vähintään 50-vuotiaita. Lähes kaksi kolmesta pitkäaikaistyöttömästä oli 55-vuotias tai sitä vanhempia. Yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien osuus kasvoi vuodesta 20 prosentista 28 prosenttiin. Alle 30-vuotiaista yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli 59. Pitkäaikaistyöttömistä kolmasosa oli ollut työttömänä alle puolitoista vuotta. Työttömyys oli kestänyt yli kaksi vuotta reilulla puolella kaikista pitkäaikaistyöttömistä. Nämä osuudet pysyttelivät lähes samoina kuin vuonna Yli viisi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli vuoden 2008 lopussa 345 henkilöä, heistä yli 80 prosenttia oli iältään vähintään 55-vuotiaita. Kuvio 6. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä % Kuvio 7. Pitkäaikaistyöttömien lukumäärä iän mukaan Ikä Peruspiireittäin työttömyysasteissa pieniä muutoksia Suurpiiritasolla Helsingissä työttömyysaste nousi hieman matalan työttömyyden alueella Eteläisessä suurpiirissä sekä Keskisessä suurpiirissä. Muissa suurpiireissä työttömyysasteet vielä laskivat. Kaiken kaikkiaan muutokset olivat erittäin pieniä vuoden takaiseen verrattuna. Kaupungin korkeimman työttömyyden alueella, Itäisessä suurpiirissä, työttömyysaste laski 8,5 prosenttiin 8,7 prosentista. Vuoden 2009 alusta Helsinki laajeni uudella liitosalueella, Östersundomin suurpiirillä, missä työttömyysaste oli vuoden 2008 lopussa vain 2,1 prosenttia. Peruspiireittäin työttömyysaste nousi hivenen joka kolmannessa peruspiirissä, muutamassa se säilyi edellisvuoden tasolla ja laski 19 peruspiirissä. Mellunkylässä ja Malmilla työttömien määrät laskivat eniten. Pudotuksissa korostui nimenomaan pitkäaikaistyöttömien määrien voimakas lasku. Suurin työttömien määrä kasvu toteutui Kalliossa. Miesten ja naisten työttömyysasteiden ero on koko kaupungin tasolla 2,5 prosenttiyksikköä. Peruspiireistä Alppiharjussa, Vallilassa ja Myllypurossa sukupuolten välinen ero on erityisen korkea; niissä miesten työttömyysaste on vähintään neljä prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten. 4

5 Matalimman työttömyysasteen peruspiirit Korkeimman työttömyysasteen peruspiirit Työttömyysaste % Työttömyysaste % Länsi-Pakila 4,0 3,4 3,2 Jakomäki 13,7 12,7 11,6 Kulosaari 3,7 3,0 3,3 Myllypuro 12,1 9,2 9,6 Tuomarinkylä 4,3 3,0 3,4 Mellunkylä 12,2 10,0 9,4 Lauttasaari 4,4 3,4 3,6 Maunula 10,7 8,5 8,0 Vironniemi 4,5 3,5 3,7 Vuosaari 9,8 8,0 7,8 Taka-Töölö 4,7 3,7 3,7 Vartiokylä 9,2 7,5 7,7 Kuviossa 8 esitetään kahden vuoden aikana toteutunut työttömyysasteen muutos prosenttiyksikköinä. Ajanjaksolla koko kaupungin työttömyysaste laski 1,7 prosenttiyksikköä. Tällä ajanjaksolla työttömyysasteet vielä laskivat kaikissa peruspiireissä. Peruspiireittäin työttömyysaste laski voimakkaimmin korkeiden työttömyysasteiden alueilla Mellunkylässä, Maunulassa, Myllypurossa sekä Vallilassa. Alhaisten työttömyysasteiden peruspiireissä työttömyysasteen pudotuksen jäivät vähäisemmiksi. Kuvio 8. Työttömyysasteen muutos (prosenttiyksikköä) peruspiireittäin Helsingissä vuosina Mellunkylä Maunula Myllypuro Vallila Pukinmäki Kaarela Jakomäki Kallio Vuosaari Vanhakaupunki Latokartano Alppiharju Herttoniemi Koko Helsinki Itä-Pakila Pasila Laajasalo Oulunkylä Pitäjänmäki Vartiokylä Malmi Reijola Kampinmalmi Puistola Ullanlinna Taka-Töölö Haaga Munkkiniemi Suutarila Tuomarinkylä Vironniemi Lauttasaari Länsi-Pakila Kulosaari -3,0-2,5-2,0-1,5-1,0-0,5 0,0 %-yksikköä 5

6 Koko Helsingin tasolla työttömyys kesti 51 prosentilla työttömistä alle 3 kuukautta, 31 prosentilla 3 12 kuukautta ja 17 prosentilla yli vuoden. Työttömyyden keskimääräinen kesto lyheni huomattavasti vuoden takaisesta. Yli vuoden kestävien työttömyysjaksojen osuus koko kaupungin tasolla laski viisi prosenttiyksiköllä edellisvuoden osuudesta. Kuvio 9. Työttömyyden kesto suurpiireittäin Eteläinen Läntinen Keskinen Pohjoinen Koillinen Kaakkoinen Itäinen 0% 20% 40% 60% 80% 100% alle 3kk 3-12kk 1-2 vuotta yli 2 vuotta Kuvio 10. Pitkäaikaistyöttömien osuus (%) työttömistä suurpiireittäin Eteläinen Läntinen Keskinen Pohjoinen Koillinen Kaakkoinen Itäinen % Laatuseloste Aineisto Helsingin kaupungin tietokeskuksen tilaama Helsinkiä koskeva Tilastokeskuksen erillistulostus rekisteripohjaisesta työssäkäyntitilastosta joulukuun lopun 2007 tilanteesta (työvoima) sekä työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot vuoden 2008 lopun tilanteesta (työttömät). Myös aiempien vuosien työttömyysasteissa on tässä julkaisussa käytetty vastaavaa aineistoa. Lopulliset työvoimatiedot ilmestyvät Tilastokeskuksen Elinkeinorakenne- ja työssäkäyntitilastoissa parin vuoden viiveellä ja niiden tiedot saattavat poiketa hieman tämän julkaisun ennakkotiedoista. Edelliset tiedot Helsingin kaupungin tietokeskus / tilastoja 2008:41 HUOM! Vuodesta 2005 työeläkevakuutuksen piiriin kuuluvat vuotiaat, kun aiemmin työeläkevakuuttamisvelvollisuus on alkanut jo 14- vuoden iästä lähtien. Tämä näkyy työssäkäyntitilastossa vuodesta 2005 alkaen nuorten työllisyyden vähenemisenä. Alaikäisten henkilöiden työssäkäyntiä ei pystytä rekisteritietojen perusteella luotettavasti tilastoimaan. 6

7 Taulukko 1. Työttömyysaste (%) peruspiireittäin Alue Muutos % yks lkm Koko kaupunki 8,8 9,4 9,4 8,9 7,8 6,2 6,1-0,1-178 Eteläinen suurpiiri 6,2 6,7 6,6 6,0 4,9 3,8 3,9 0,1 65 Vironniemi 6,2 6,5 6,0 5,4 4,5 3,5 3,7 0,2 10 Ullanlinna 6,6 7,4 7,0 6,6 5,0 3,8 3,9 0,1 16 Kampinmalmi 6,3 7,0 7,1 6,3 5,4 4,2 4,2 0,0 21 Taka-Töölö 6,3 6,6 6,5 5,9 4,7 3,7 3,7 0,0-6 Lauttasaari 5,3 5,6 5,8 5,3 4,4 3,4 3,6 0,2 24 Läntinen suurpiiri 7,1 7,8 7,7 7,2 6,2 5,0 4,8-0,2-98 Reijola 7,0 7,2 7,1 7,1 5,9 4,8 4,5-0,3-17 Munkkiniemi 5,2 5,8 5,7 5,4 4,8 3,9 3,8-0,2-11 Haaga 7,0 7,6 7,3 6,7 6,0 4,9 5,0 0,1 21 Pitäjänmäki 6,8 7,3 7,7 7,2 5,7 4,7 4,2-0,5-38 Kaarela 8,5 9,6 9,5 8,9 7,8 6,0 5,7-0,4-53 Keskinen suurpiiri 9,7 10,3 10,2 10,0 8,8 6,7 6,8 0,1 108 Kallio 9,3 9,6 9,9 9,6 9,0 6,6 7,0 0,4 91 Alppiharju 10,1 11,2 11,1 11,2 9,2 7,1 7,4 0,3 22 Vallila 10,7 11,6 11,8 11,7 10,1 7,7 7,6-0,1 1 Pasila 9,7 9,7 10,3 9,9 8,8 7,6 7,1-0,5-15 Vanhakaupunki 9,0 9,9 8,8 8,5 7,2 5,3 5,3-0,1 9 Pohjoinen suurpiiri 6,9 7,1 7,2 7,2 6,3 5,0 4,8-0,2-47 Maunula 12,0 11,4 11,7 11,8 10,7 8,5 8,0-0,5-23 Länsi-Pakila 4,3 4,8 5,5 5,7 4,0 3,4 3,2-0,2-7 Tuomarinkylä 3,9 4,5 4,1 4,3 4,3 3,0 3,4 0,4 17 Oulunkylä 6,8 7,1 7,2 7,3 6,2 4,9 4,6-0,3-18 Itä-Pakila 7,2 7,9 7,9 6,9 6,2 5,3 4,5-0,9-16 Koillinen suurpiiri 8,7 9,2 9,2 8,6 7,5 6,4 6,0-0,4-125 Latokartano 10,2 10,7 10,4 9,1 8,2 6,5 6,3-0,2 11 Pukinmäki 8,8 9,7 10,3 10,1 8,7 6,7 6,5-0,2-11 Malmi 8,6 8,8 8,8 8,0 7,3 6,4 5,8-0,5-62 Suutarila 6,5 7,7 8,0 7,0 6,2 5,2 5,2 0,0 0 Puistola 7,2 7,5 7,0 7,4 5,9 5,1 4,8-0,4-37 Jakomäki 15,3 16,3 17,6 16,7 13,7 12,7 11,6-1,1-26 Kaakkoinen suurpiiri 8,3 8,9 9,4 9,0 7,9 6,5 6,4-0,1-22 Kulosaari 4,8 6,2 5,7 4,7 3,7 3,0 3,3 0,3 5 Herttoniemi 9,4 10,0 10,8 10,3 9,1 7,3 7,4 0,1 12 Laajasalo 7,2 7,7 7,8 7,8 6,8 5,7 5,3-0,5-39 Itäinen suurpiiri 11,6 12,6 12,4 11,7 10,7 8,7 8,5-0,2-73 Vartiokylä 10,0 11,1 10,9 10,3 9,2 7,5 7,7 0,2 19 Myllypuro 14,2 14,7 14,3 13,8 12,1 9,2 9,6 0,3 19 Mellunkylä 12,6 13,8 13,6 13,2 12,2 10,0 9,4-0,6-116 Vuosaari 10,9 11,8 11,7 10,6 9,8 8,0 7,8-0,2 5 Östersundomin suurpiiri 2,1 Östersundom 2,1 Alue tuntematon 27,7 29,9 32,3 30,9 28,5 22,6 21,7-0,9-7 7

8 Taulukko 2. Työttömyysaste (%) alueittain ikäryhmittäin Työttömyysaste % Alue vuotiaat vuotiaat 50+-vuotiaat Koko kaupunki 4,9 3,4 3,9 7,8 6,2 6,2 10,4 8,9 8,0 Eteläinen suurpiiri 2,5 1,6 2,1 4,9 3,9 4,0 7,7 6,1 5,8 Vironniemi 2,8 2,2 2,1 4,0 3,3 3,5 6,6 4,8 5,1 Ullanlinna 2,2 1,6 2,0 5,3 3,9 4,2 7,9 6,2 5,9 Kampinmalmi 3,1 1,9 2,3 5,6 4,4 4,5 7,8 6,7 6,3 Taka-Töölö 2,2 1,4 2,0 4,7 4,2 3,7 8,3 6,4 6,2 Lauttasaari 1,7 1,2 2,1 3,9 3,1 3,5 7,8 6,0 5,2 Läntinen suurpiiri 3,6 2,7 3,0 6,2 5,0 4,8 9,0 7,3 6,5 Reijola 3,7 2,2 2,5 6,6 5,5 4,8 7,4 6,7 6,4 Munkkiniemi 2,7 2,2 2,3 4,6 3,7 3,7 6,9 5,7 5,1 Haaga 2,8 2,2 2,6 6,0 4,7 5,2 9,8 8,4 7,7 Pitäjänmäki 3,2 2,8 3,1 5,0 4,5 3,9 9,3 6,6 5,7 Kaarela 5,4 3,7 4,3 7,8 6,1 5,6 9,8 7,8 6,8 Keskinen suurpiiri 4,5 3,1 3,4 10,0 7,3 7,8 13,1 11,0 10,3 Kallio 4,4 2,8 3,1 10,6 7,4 8,3 14,0 11,8 11,6 Alppiharju 4,5 3,3 3,9 11,0 8,5 8,9 16,0 12,8 11,9 Vallila 4,8 3,3 3,7 11,1 7,8 8,0 17,8 16,1 14,0 Pasila 4,5 4,5 3,7 10,6 8,4 8,5 10,3 9,1 8,6 Vanhakaupunki 4,5 2,9 3,0 7,5 5,5 5,6 9,4 7,7 7,0 Pohjoinen suurpiiri 4,7 2,8 3,5 5,6 4,5 4,5 8,0 6,8 5,9 Maunula 5,9 3,9 4,6 10,4 8,6 8,7 13,8 11,2 9,2 Länsi-Pakila 3,2 4,1 3,1 2,7 2,2 1,9 5,7 4,7 5,0 Tuomarinkylä 3,4 0,7 3,0 3,5 2,0 2,8 5,6 5,0 4,4 Oulunkylä 4,7 2,6 3,0 6,0 5,0 4,8 7,5 6,4 5,6 Itä-Pakila 6,0 2,0 3,9 4,7 4,4 3,7 8,5 7,9 5,8 Koillinen suurpiiri 5,7 4,3 4,7 7,1 5,9 5,7 9,8 8,6 7,5 Latokartano 5,7 3,3 4,2 7,9 6,3 5,9 11,5 10,1 9,2 Pukinmäki 5,2 4,2 5,2 8,7 6,3 6,7 11,5 8,9 7,1 Malmi 5,9 4,7 4,4 6,6 5,6 5,7 9,7 8,8 7,1 Suutarila 3,5 4,4 3,7 5,8 4,5 5,1 8,5 6,9 6,5 Puistola 4,9 3,4 4,9 5,4 4,8 4,0 7,3 6,7 6,0 Jakomäki 12,7 10,5 9,8 13,9 12,5 11,5 13,9 14,6 13,0 Kaakkoinen suurpiiri 5,7 3,9 4,5 7,4 5,9 6,2 10,4 9,3 8,1 Kulosaari 2,0 1,4 1,4 3,4 1,9 3,3 5,2 5,9 4,6 Herttoniemi 6,4 4,3 4,9 8,6 6,9 7,4 12,5 10,9 9,6 Laajasalo 4,9 3,7 4,4 6,1 5,0 4,6 8,7 7,8 6,7 Itäinen suurpiiri 7,7 5,6 6,3 10,4 8,3 8,1 13,5 11,8 10,8 Vartiokylä 6,9 4,6 5,3 8,8 7,1 7,5 11,3 10,1 9,6 Myllypuro 8,9 6,3 7,8 11,4 7,9 8,9 15,0 13,0 11,6 Mellunkylä 8,8 6,3 6,9 12,0 9,7 9,1 15,0 13,3 11,7 Vuosaari 7,0 5,3 5,9 9,5 7,7 7,4 12,9 11,0 10,4 Östersundomin suurpiiri.. 1,1 5,9 Östersundom 1,1 5,9 Alue tuntematon 24,6 15,0 16,0 28,8 24,1 23,4 33,1 29,7 25,9 8

9 Taulukko 3. Helsingin työttömät työnhakijat sekä työttömyysaste alueittain sukupuolen ja iän mukaan Alue Lukumäärä Työttömyysaste, % Yhteensä Sukupuoli Ikä, vuotta Yhteensä Sukupuoli Ikä, vuotta Miehet Naiset Miehet Naiset Koko kaupunki ,1 7,4 4,9 3,9 6,2 8,0 Eteläinen suurpiiri ,9 4,4 3,4 2,1 4,0 5,8 Vironniemi ,7 3,8 3,5 2,1 3,5 5,1 Ullanlinna ,9 4,3 3,6 2,0 4,2 5,9 Kampinmalmi ,2 4,9 3,6 2,3 4,5 6,3 Taka-Töölö ,7 4,7 2,9 2,0 3,7 6,2 Lauttasaari ,6 3,9 3,3 2,1 3,5 5,2 Läntinen suurpiiri ,8 5,7 3,9 3,0 4,8 6,5 Reijola ,5 5,9 3,4 2,5 4,8 6,4 Munkkiniemi ,8 4,4 3,2 2,3 3,7 5,1 Haaga ,0 6,4 3,9 2,6 5,2 7,7 Pitäjänmäki ,2 4,8 3,6 3,1 3,9 5,7 Kaarela ,7 6,3 5,0 4,3 5,6 6,8 Keskinen suurpiiri ,8 8,6 5,1 3,4 7,8 10,3 Kallio ,0 8,9 5,2 3,1 8,3 11,6 Alppiharju ,4 9,8 5,0 3,9 8,9 11,9 Vallila ,6 10,1 5,4 3,7 8,0 14,0 Pasila ,1 8,8 5,7 3,7 8,5 8,6 Vanhakaupunki ,3 6,3 4,4 3,0 5,6 7,0 Pohjoinen suurpiiri ,8 6,0 3,8 3,5 4,5 5,9 Maunula ,0 9,6 6,5 4,6 8,7 9,2 Länsi-Pakila ,2 4,0 2,5 3,1 1,9 5,0 Tuomarinkylä ,4 4,1 2,8 3,0 2,8 4,4 Oulunkylä ,6 6,1 3,4 3,0 4,8 5,6 Itä-Pakila ,5 5,6 3,3 3,9 3,7 5,8 Koillinen suurpiiri ,0 7,3 4,9 4,7 5,7 7,5 Latokartano ,3 7,6 5,0 4,2 5,9 9,2 Pukinmäki ,5 8,5 4,8 5,2 6,7 7,1 Malmi ,8 7,0 4,8 4,4 5,7 7,1 Suutarila ,2 6,3 4,2 3,7 5,1 6,5 Puistola ,8 5,6 3,9 4,9 4,0 6,0 Jakomäki ,6 13,2 9,8 9,8 11,5 13,0 Kaakkoinen suurpiiri ,4 7,3 5,5 4,5 6,2 8,1 Kulosaari ,3 3,3 3,3 1,4 3,3 4,6 Herttoniemi ,4 8,9 6,0 4,9 7,4 9,6 Laajasalo ,3 5,5 5,0 4,4 4,6 6,7 Itäinen suurpiiri ,5 9,7 7,3 6,3 8,1 10,8 Vartiokylä ,7 9,0 6,6 5,3 7,5 9,6 Myllypuro ,6 11,6 7,6 7,8 8,9 11,6 Mellunkylä ,4 10,9 7,9 6,9 9,1 11,7 Vuosaari ,8 8,6 7,2 5,9 7,4 10,4 Östersundomin suurpiiri ,1 2,3 1,9 1,1 5,9 Östersundom ,1 2,3 1,9 1,1 5,9 Alue tuntematon ,7 24,6 14,4 16,0 23,4 25,9 9

10 Taulukko 4. Pitkäaikaistyöttömien lukumäärä ja osuus Helsingin kaikista työttömistä työttömyyden keston mukaan alueittain Alue Pitkäaikaistyöttömät Keston mukaan %-osuus kaikista työttömistä Työttömyyden kesto, viikkoa Yhteensä %-osuus Koko kaupunki ,3 5,7 3,7 3,2 1,8 1,0 1,9 Eteläinen suurpiiri ,5 6,5 3,6 2,8 1,6 1,0 2,0 Vironniemi 44 18,0 7,3 4,5 0,4 2,0 1,2 2,4 Ullanlinna 88 16,5 5,2 2,6 3,0 1,9 1,1 2,6 Kampinmalmi ,1 6,6 3,9 3,4 1,6 1,1 1,6 Taka-Töölö 57 17,9 8,2 3,4 1,9 1,6 0,0 2,8 Lauttasaari 70 17,4 6,2 4,0 3,7 1,0 1,5 1,0 Läntinen suurpiiri ,4 5,4 3,8 3,0 1,1 1,3 1,6 Reijola 53 13,3 5,8 3,0 1,8 1,3 1,0 0,5 Munkkiniemi 51 15,9 4,0 4,0 3,1 0,3 2,5 1,9 Haaga ,6 5,8 4,6 2,8 1,5 1,7 2,2 Pitäjänmäki 59 16,3 5,3 4,2 3,9 0,8 0,8 1,4 Kaarela ,1 5,5 3,2 3,4 1,2 1,0 1,7 Keskinen suurpiiri ,9 5,3 3,3 2,9 1,7 0,9 1,9 Kallio ,5 5,2 3,5 2,5 1,5 1,1 1,7 Alppiharju 80 14,0 5,1 1,7 3,1 1,7 0,9 1,4 Vallila 93 18,2 5,7 4,1 3,5 2,0 0,4 2,5 Pasila 53 17,2 5,8 3,6 2,9 1,9 0,6 2,3 Vanhakaupunki 86 16,0 4,8 3,5 2,8 1,5 1,3 2,0 Pohjoinen suurpiiri ,2 6,7 4,3 4,1 2,2 1,1 1,9 Maunula 66 20,1 6,1 4,6 5,5 1,8 0,9 1,2 Länsi-Pakila 22 21,6 7,8 2,9 2,9 2,0 2,0 3,9 Tuomarinkylä 37 23,7 8,3 7,7 3,8 0,6 0,6 2,6 Oulunkylä 59 17,4 6,5 2,9 2,7 2,9 1,2 1,2 Itä-Pakila 19 24,1 5,1 3,8 6,3 3,8 1,3 3,8 Koillinen suurpiiri ,7 5,4 3,7 3,0 1,4 1,0 2,1 Latokartano ,2 7,5 3,4 3,7 1,3 0,5 2,9 Pukinmäki 50 17,4 5,9 3,5 2,8 1,0 2,4 1,7 Malmi ,1 4,2 3,9 2,3 1,7 1,1 1,9 Suutarila 60 20,1 7,0 4,7 4,7 1,0 1,0 1,7 Puistola 62 13,2 3,6 4,1 2,8 1,1 0,6 1,1 Jakomäki 52 17,2 5,3 2,6 2,6 2,0 1,0 3,6 Kaakkoinen suurpiiri ,3 6,9 4,0 3,6 1,4 0,9 1,6 Kulosaari 12 20,7 10,3 1,7 3,4 0,0 1,7 3,4 Herttoniemi ,4 6,7 3,6 3,4 1,4 0,9 1,4 Laajasalo 88 20,0 6,8 5,0 4,1 1,6 0,9 1,6 Itäinen suurpiiri ,6 5,9 3,9 3,6 2,8 1,1 2,3 Vartiokylä ,8 4,6 4,6 4,4 2,9 1,0 2,3 Myllypuro 67 16,8 5,3 3,8 3,0 1,5 1,3 2,0 Mellunkylä ,1 6,5 3,7 3,4 2,9 1,4 2,2 Vuosaari ,8 6,2 3,8 3,6 3,0 0,9 2,3 Östersundomin suurpiiri Östersundom Alue tuntematon ,4 4,0 2,4 2,1 1,1 0,3 0,6 10

11 Taulukko 5. Helsingin työttömät työnhakijat ja pitkäaikaistyöttömät työttömyyden keston, sukupuolen ja koulutuksen mukaan Koulutusaste Työttömät Pitkäaikaistyöttömät Sukupuoli yhteensä Työttömyyden kesto, viikkoa Yhteensä Yhteensä Vain perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutusaste Miehet Vain perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutusaste Naiset Vain perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutusaste

12 Taulukko 6. Helsingin työttömät työnhakijat ja pitkäaikaistyöttömät iän, sukupuolen ja työttömyyden keston mukaan Sukupuoli Ikä Työttömät Pitkäaikaistyöttömät yhteensä Yhteensä Keston mukaan %-osuus työttömistä Työttömyyden kesto, viikkoa Yhteensä Yhteensä Yht ,3 5,7 3,7 3,2 1,8 1,0 1, ,9 1,1 0,4 0,3 0,1 0,0 0, ,9 3,4 1,5 0,6 0,1 0,1 0, ,4 5,6 2,5 1,9 0,7 0,3 0, ,7 7,9 5,8 6,4 4,1 2,4 3, ,8 13,6 11,8 8,3 5,1 3,3 9,8 Miehet Yht ,9 5,6 3,5 3,2 1,8 1,0 1, ,1 1,2 0,5 0,2 0,2 0,0 0, ,1 3,5 1,6 0,7 0,0 0,1 0, ,3 6,2 2,6 2,1 0,6 0,4 0, ,8 7,8 5,4 6,6 4,3 2,4 3, ,7 11,8 11,6 8,4 5,7 3,5 8,7 Naiset Yht ,8 5,9 3,9 3,1 1,8 1,0 2, ,6 1,0 0,2 0,3 0,1 0,0 0, ,6 3,3 1,3 0,5 0,3 0,1 0, ,2 4,7 2,5 1,8 0,8 0,1 0, ,7 8,1 6,3 6,1 3,9 2,5 2, ,0 15,5 11,9 8,2 4,4 3,1 11,0 Taulukko 7. Helsingin työttömät työnhakijat koulutuksen ja työttömyyden keston mukaan Lukumäärä Keston mukaan % työttömistä Yhteensä Työttömyyden kesto, viikkoa Työttömyyden kesto, viikkoa Koko kaupunki ,4 16,9 14,4 17,3 Koulutusaste Vain perusaste ,9 15,9 13,7 17,5 Keskiaste ,7 17,2 13,1 16,0 Alin korkea-aste ,8 17,1 17,2 21,9 Alempi korkeakouluaste ,3 16,3 16,6 15,7 Ylempi korkeakouluaste ,0 19,5 18,1 18,3 Tutkijakoulutusaste ,1 22,6 19,5 23,8 12

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2010 35 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2009 Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste peruspiireittäin Helsingissä 2009. Nuorten

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 41 2008 Kuvio 1. Työttömien määrä Helsingissä vuoden lopussa 2000 2007, indeksi 2000=100 130 Helsingin työttömyys ja pitkäaikastyöttömyys alueittain 31.12.2007

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 26 31 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.25 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Paul Williams Verkkojulkaisu ISSN 1458-577 ISBN

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 22 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-325-0 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola. TILASTOJA 40 2011 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2010 Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna 2010 Tuomarinkylä Suutarila Puistola Jakomäki

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 30 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2004 Helsingin kaupunki, kaupunkimittausosasto 030/2004 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola. TILASTOJA 30 2013 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin 31.12.2012 Suutarila Puistola Tuomarinky lä Jakomäki

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN TILASTOJA 22 2012 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2011 Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain 31.12.2011 Työttömien lukumäärä Helsingin

Lisätiedot

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa Tilastoja 2019:8 Minna Salorinne Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa Tilastoja ISSN 2489-4311 Lisätietoja: Minna Salorinne Puh. (09) 310 36412 etunimi.sukunimi@hel.fi Helsingin kaupunki,

Lisätiedot

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 Työttömyysaste kohosi edelleen kaikilla Helsingin alueilla Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

2018:13 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA. Hanna Ahtiainen TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

2018:13 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA. Hanna Ahtiainen TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2018:13 Hanna Ahtiainen HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2017 Suutarila Puistola Tuomarinkylä Jakomäki Östersundom Itä-Pakila Malmi

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2016 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2016 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2017:5 Minna Salorinne HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2016 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO TYÖTTÖMYYSASTEESSA LASKUA JA NOUSUA HELSINGISSÄ ALUEITTAIN...

Lisätiedot

2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2015 Sisällys Työttömyysaste kohosi lähes kaikilla Helsingin alueilla... 2 Alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2008 t i l a s t o j a 18 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä 1999 2005

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2007 tilastoja 32 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä 1999 2004 ja ennakkotieto

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 17 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-449-4 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 1 2009 Kuvio1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä vuosina 19992006 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2006 6 5 Indeksi 1999=0 4 3 2 1 0

Lisätiedot

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2010 10 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007 Helsingin työllisyystilanne oli vuonna 2007 varsin myönteinen. Työllisen työvoiman

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 11 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-283-1 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2010

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2010 39 212 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2 1. Väestön koulutusrakenne Helsingissä Helsingissä perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus kaupungin väestöstä on noin 7 prosenttia. sijoittui

Lisätiedot

Helsingin kaupunginosien turvallisuudesta ja turvallisuuden seurannasta. Kuntamarkkinat Vesa Keskinen & Eija Pyyhtiä

Helsingin kaupunginosien turvallisuudesta ja turvallisuuden seurannasta. Kuntamarkkinat Vesa Keskinen & Eija Pyyhtiä Helsingin kaupunginosien turvallisuudesta ja turvallisuuden seurannasta Kuntamarkkinat 13.9.2018 Vesa Keskinen & Eija Pyyhtiä Miksi turvallisuustutkimus? Kaupunkitasoisia vertailuja tehdään Suomessa ja

Lisätiedot

verkkojulkaisuja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Timo Äikäs HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN Verkkojulkaisu ISSN ISBN

verkkojulkaisuja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Timo Äikäs HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN Verkkojulkaisu ISSN ISBN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 40 Timo Äikäs VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Helsingin kaupungin kuvapankki/juhani Seppovaara Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-586-5

Lisätiedot

Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu?

Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu? Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu? Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 31.1.-1.2.2013 Asta Manninen ja Tieken asiantuntijat Maailman kaupunkiväestön alueellinen jakautuminen vuosina 1950,

Lisätiedot

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 %

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 % Tutkijakoulutusaste Ylempi korkeakouluaste Alempi korkeakouluaste Alin korkea-aste Ammatillinen keskiaste Helsinki Helsingin seutu pl Helsinki Suomi pl Helsingin seutu Lukiokoulutus Perusaste tai tuntematon

Lisätiedot

SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009

SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009 8 2011 SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009 Helsinkiläisten terveydentila on parempi kuin suomalaisten keskimäärin. Vuonna 2009 Helsingin ikävakioitu sairastavuusindeksi 1 oli 90, eli

Lisätiedot

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2010 5 Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäisten pääasiallisena toimeentulon lähteenä ovat ansiotulot. Kuitenkin pieni, mutta kasvava joukko työikäisiä

Lisätiedot

tilastoja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

tilastoja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2008 40 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS Helsingin, pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun kuntien asukkaiden koulutustaso on korkea. Lähes

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS JA TIETOKESKUS NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA 2013

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS JA TIETOKESKUS NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA 2013 HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS JA TIETOKESKUS 32 TILASTOJA 2013 TIEDUSTELUT Sini Askelo tietokeskus, p. tel. 09 310 36586 sini.askelo@hel.fi Harri Taponen nuorisoasiainkeskus, p. 09 310 89036,

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011 7 2011 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2010 Vuodenvaihteessa 2010/2011 Helsingissä asui

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 14 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Työllisten määrä kääntyi Helsingissä nousuun yli vuoden kestäneen laskukauden jälkeen. Työllisiä oli vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012 7 2012 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2011 Vuodenvaihteessa 2011/2012 Helsingissä asui

Lisätiedot

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2009 42 Väestön koulutusrakenne Helsingissä Helsingin väestön koulutusrakenne 31.12.2007 Lisätietoja: Sanna Ranto, p: 310 36408

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 36 Timo Äikäs VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Helsingin kaupungin kuvapankki/mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-790-6

Lisätiedot

2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015

2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015 2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015 Helsinkiläisistä äänioikeutetuista 75,1 prosenttia äänesti vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Se on hiukan vähemmän kuin vuonna 2011, jolloin äänestämässä kävi 75,5

Lisätiedot

2017:4 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa

2017:4 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa 2017:4 Sanna Ranto VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa Helsinkiläisistä25 64-vuotiaista81prosenttiaolisuorittanutjonkinperusasteenjälkeisentutkinnonvuoden2015lopussaTilastokeskuksentutkintorekisterinmukaan.Keskiasteentutkinto,eliylioppilastutkinto

Lisätiedot

Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa

Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous 18.1.2017 Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa HS 8.10.2016 sivu A6 Yleiskaava 2016 kaavaehdotuksen kartta PATOLA Kustaankartano OULUNKYLÄ Tutustu

Lisätiedot

verkkojulkaisuja VÄESTÖN KOULUTUSTASO ALUEITTAIN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN Verkkojulkaisu ISSN ISBN

verkkojulkaisuja VÄESTÖN KOULUTUSTASO ALUEITTAIN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN Verkkojulkaisu ISSN ISBN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 1 VÄESTÖN KOULUTUSTASO ALUEITTAIN Helsingin kaupungin kuvapankki/mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-392-7 Painettuna ISSN

Lisätiedot

Sairastavuusindeksi Helsingissä ja peruspiireittäin 2007

Sairastavuusindeksi Helsingissä ja peruspiireittäin 2007 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 19 2009 Kaarela Suutarila Itä-Pakila Malmi Pukinmäki Länsi-Pakila Puistola Jakomäki Mellunkylä Sairastavuusindeksi 2007 Koko maa = 100; Helsinki 90 Yli 100 (6)

Lisätiedot

2015:18. SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIt HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2013

2015:18. SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIt HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2013 2015:18 SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIt HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2013 Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa Helsinkiläisten terveydentila on parempi

Lisätiedot

tilastoja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

tilastoja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2007 40 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS Helsingin, pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun kuntien asukkaiden koulutustaso on korkea. Lähes

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2018

TILASTOKATSAUS 5:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 5:18 1 10.9.18 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 08 17 Työttömyysaste oli Vantaalla tasan 10 prosenttia vuoden 17 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli peräti 1,9 prosenttiyksikköä, mikä

Lisätiedot

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-389-7 Painettuna

Lisätiedot

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 43 Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003 Helsingin kaupungin kuvapankki/matti Tirri Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-616-0 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2019

TILASTOKATSAUS 3:2019 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2019 1 8.10.2019 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 2009 2018 Työttömyysaste oli Vantaalla 8,7 prosenttia vuoden 2018 lopussa, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 3 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Työllisyysaste laskussa Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Vuoden 2013 vuosikeskiarvon

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013 7 2013 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2012 Vuodenvaihteessa 2012/2013 Helsingissä asui

Lisätiedot

tilastoja HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

tilastoja HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tilastoja TIEDUSTELUT Harri Taponen, Nuorisoasiainkeskus, puh. 09 310 89036 Annikki Suihkonen, puh. 09 310 36403 E-mail: etunimi.sukunimi@hel.fi Julkaisija Helsingin

Lisätiedot

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2010 t i l a s t o j a 22 Väestön koulutusrakenne Helsingissä Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä Tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 tilastoja 40 Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 TIEDUSTELUT Leena Hietaniemi E-mail etunimi.sukunimi@hel.fi Osoite PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki

Lisätiedot

NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011

NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011 NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA 2011 26 Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Harri Taponen, Nuorisoasiankeskus, p. 09 310 89036 Annikki Suihkonen,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIT HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIT HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2016:40 SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIT HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2015 Sairastavuus ja kansantauti-indeksit Helsingissä ja suurissa kunnissa Kuva 1. Vakioitu sairastavuusindeksi ja sen osaindeksit

Lisätiedot

Työllisyydestä koulutusaloittain vuonna 2018

Työllisyydestä koulutusaloittain vuonna 2018 Työllisyydestä koulutusaloittain vuonna 2018 Yleiskatsaus: työllisyysaste nousi 72 prosentin yläpuolelle Kaikkien työllisten työllisyysaste: 72,5 % Lähde: Akava ja Macrobond Yleiskatsaus: työllisyydessä

Lisätiedot

2018:11 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2016 lopussa

2018:11 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2016 lopussa 2018:11 Sanna Ranto VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2016 lopussa Helsinkiläisistä 25 64-vuotiaista 81 prosenttia oli suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen

Lisätiedot

Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit koko Helsingissä ja peruspiireittäin 2017

Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit koko Helsingissä ja peruspiireittäin 2017 Tilastoja 2018:21 Hanna Ahlgren-Leinvuo Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit koko Helsingissä ja Tilastoja ISSN 2489-4311 Lisätietoja: Hanna Ahlgren-Leinvuo, Puh. 040 334 7382 etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

2015:22. 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa

2015:22. 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa 2015:22 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa Helsinkiläisistä 25 64-vuotiaista 81 prosenttia oli suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen

Lisätiedot

Nuorten tilanne Helsingissä. Tilastoja marraskuu 2013

Nuorten tilanne Helsingissä. Tilastoja marraskuu 2013 Nuorten tilanne Helsingissä Tilastoja marraskuu 2013 1 Nuoret 15-29-vuotiaat 15-29-vuotiaita oli Helsingissä 135 528 vuoden 2013 alussa, heidän osuutensa on 22 % koko Helsingin väestöstä ja 14 % koko maan

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne Helsingissä vuonna 2017

Väestön koulutusrakenne Helsingissä vuonna 2017 Väestön koulutusrakenne Helsingissä vuonna 2017 Suvi Määttä Tilastoja 2019:10 Tiedustelut Suvi Määttä, p. 040 5887891 etunimi.sukunimi(at)hel.fi Julkaisija Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 15 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 72,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin llisyysaste oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 71,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön.

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

2015:8 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa

2015:8 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa 2015:8 Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa Helsingissä oli vuoden 2012 lopussa yhteensä 386 600 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä vuodesta työpaikkamäärä kasvoi

Lisätiedot

Turvallisuus osana hyvinvointia

Turvallisuus osana hyvinvointia Turvallisuus osana hyvinvointia 11.12.2018 Kaupunkistrategia Helsingin visiona on olla maailman toimivin kaupunki. Tällä se luo parhaat urbaanin elämän edellytykset asukkailleen ja vierailijoilleen. Jokainen

Lisätiedot

Työpaikat Helsingissä 2011

Työpaikat Helsingissä 2011 9 2014 Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa Helsingissä oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 386 400 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä vuodesta työpaikkamäärä kasvoi

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 15.05.2012 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 YHTEENVETO Väestön koulutusaste on selvästi korkeampi yliopistokaupungeissa (,, )

Lisätiedot

2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä 71,3 prosenttia. Vuonna 2014 keskimääräinen työllisyysaste oli

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely päivähoidossa tai kerhossa aloittaneiden lasten vanhemmille 2013

Asiakastyytyväisyyskysely päivähoidossa tai kerhossa aloittaneiden lasten vanhemmille 2013 Aloittaneiden kyselyn ja kaikille vanhemmille suunnatun asiakastyytyväisyyskyselyn raportit 2013 Asiakastyytyväisyyskysely päivähoidossa tai kerhossa aloittaneiden lasten vanhemmille 2013 Keskiarvotaulukko

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Työllisyys

Toimintaympäristö: Työllisyys Toimintaympäristö: Työllisyys Tampere 24.3.2009 Jenni Kallio Prosenttia 31.12. 14,0-19,4 (13) 11,0-13,9 (25) 8,0-10,9 (32) 6,0-7,9 (20) 3,6-5,9 (13) Työllisyys 2008 % 25,0 22,5 Työttömyys kääntyi nousuun

Lisätiedot

Strategiaohjelman toteutuminen sosiaali- ja terveystoimessa. Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty

Strategiaohjelman toteutuminen sosiaali- ja terveystoimessa. Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty Strategiaohjelman toteutuminen sosiaali- ja terveystoimessa Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty 15.11.2012 1 Sosiaali- ja terveystoimen painotukset Palvelukulttuuri, asiakaspalautejärjestelmä Sähköiset

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ TILASTOJA 38 2013 Helsingin kaupunki Tietokeskus VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Perusasteen jälkeisen tutkinnon (keskiaste korkea-aste) suorittaneiden osuus 25 64-vuotiaasta väestöstä Helsingissä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tilastoja. Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tilastoja. Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 8 tilastoja Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007 TIEDUSTELUT FÖRFRÅGNINGAR INQUIRIES Leena Hietaniemi, p. 09 310 36404 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE

Lisätiedot

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutoksista vuonna 2009

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutoksista vuonna 2009 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 tilastoja 7 Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutoksista vuonna 2009 Förhandsuppgifter om Helsingfors folkmängd vid årsskiftet

Lisätiedot

Väestönmuutokset alueittain Helsingissä

Väestönmuutokset alueittain Helsingissä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 15 Väestönmuutokset alueittain Helsingissä 2000 2004 Verkkojulkaisu ISBN 952-473-675-6 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Pekka Vuori Puhelin

Lisätiedot

2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015

2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 71,5 prosenttia, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin

Lisätiedot

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut peruslinja TAD ja lukuvuonna 2012-2013 30.5.2012 - ETELÄINEN Elias-koulu s 0 Helsingin normaalilyseo v 0 Kaisaniemen aa k 0 Kruunuhaan yläaste k 0 Lauttasaaren aa s 0 Lauttasaaren yk s 0 Ressun pk k 0

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 214 puh. 29 54 85 ja 29 54 8253 Julkistettavissa 24.6.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio

Lisätiedot

2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 TILASTOJA 2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste säilyi vuoden 2014 toisella neljänneksellä samalla tasolla kuin vuosi sitten, huhti-kesäkuussa

Lisätiedot

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2008/2009 ja väestönmuutoksista vuonna 2008

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2008/2009 ja väestönmuutoksista vuonna 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tilastoja 7 Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2008/2009 ja väestönmuutoksista vuonna 2008 Förhandsuppgifter om Helsingfors folkmängd vid årsskiftet

Lisätiedot

Helsinkiläisten toimeentulotuen asiakkaiden terveyspalvelujen käyttö v. 2014

Helsinkiläisten toimeentulotuen asiakkaiden terveyspalvelujen käyttö v. 2014 Helsinkiläisten toimeentulotuen asiakkaiden terveyspalvelujen käyttö v. 2014 Keskeiset tulokset: Terveyspalveluja käyttäneillä toimeentulotuen asiakkailla on ikävakioituna muita terveyspalveluja käyttäneitä

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 23.12. klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa kuussa selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin Uusia työttömiä on aiempaa vähemmän,

Lisätiedot

TILASTOJA TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa

TILASTOJA TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa TILASTOJA 18 2011 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ 2008 Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa Helsingissä oli vuoden 2008 lopussa yhteensä 388 053 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Päivitetty 26.07./Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

2014:32 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2014:32 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 2014:32 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä 73,1 prosenttia, mikä oli hitusen alempi kuin vuotta aiemmin.

Lisätiedot

Hidastunut talouskasvu supistaa työllisten määrää Helsingin seudulla

Hidastunut talouskasvu supistaa työllisten määrää Helsingin seudulla HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 19 Hidastunut talouskasvu supistaa työllisten määrää Helsingin seudulla Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-315-3 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

Vieraskieliset työttömät Espoossa. Tuija Soininen

Vieraskieliset työttömät Espoossa. Tuija Soininen Vieraskieliset työttömät Espoossa Tuija Soininen 20.5.2015 Vieraskieliset työnhakijat työllisyyskoodeittain Työllisyyskoodi 2015 Maaliskuu %-osuus 00 Työllistetty 248 3,5 % 01 Työssä yleisillä työmarkk.

Lisätiedot

Työmarkkinat Helsingissä. tuoreimmat tilastotiedot. Minna Salorinne, yliaktuaari Kaupunginkanslia Kaupunkitutkimus- ja tilastot

Työmarkkinat Helsingissä. tuoreimmat tilastotiedot. Minna Salorinne, yliaktuaari Kaupunginkanslia Kaupunkitutkimus- ja tilastot Työmarkkinat Helsingissä tuoreimmat tilastotiedot Minna Salorinne, yliaktuaari Kaupunginkanslia Kaupunkitutkimus- ja tilastot Päivitetty 2.6.217 Sisältö TYÖPAIKAT (lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus)

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TAMMIKUU 2010 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 23.2.2010 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 '000 300 250 200 (1)

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 21.6.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

HÄME. Työllisyyskatsaus

HÄME. Työllisyyskatsaus Työllisyyskatsaus Tammikuussa 24 020 työtöntä työnhakijaa Humppila 11,8 Jokioinen Ypäjä 11,1 11,7 Forssa 14,9 Tammela 10,2 Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain Hattula 8,9 Loppi 6,7 enlinna

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 20.1.2015 klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa rajusti vuoden lopulla Lomautukset lisääntyivät ja uuden työvoiman tarve oli lähes

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Kesäkuu 2015

Työttömyyskatsaus Kesäkuu 2015 Työttömyyskatsaus Kesäkuu 2015 Edellisvuoden kesäkuuhun verrattuna Turun työttömyysaste nousi 1,3 prosenttiyksikköä. 18 16 16,9 16,7 16,2 15,9 15,7 18,1 14 12 % 10 8 6 4 2 0 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lisätiedot

UUSIMAA. Työllisyyskatsaus

UUSIMAA. Työllisyyskatsaus Työllisyyskatsaus Tammikuussa 97 745 työtöntä työnhakijaa Hanko 15,1 Raasepori 12,1 Lohja 13,4 Inkoo 9,0 Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain Karkkila 12,1 Siuntio 7,1 Vihti 10,6 Kirkkonummi

Lisätiedot

Työllisyyskatsaus Helmikuu 2015

Työllisyyskatsaus Helmikuu 2015 Työllisyyskatsaus Helmikuu 215 Helmikuussa 355 4 työtöntä työnhakijaa 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 LAAJA TYÖTTÖMYYS eli työttömät työnhakijat ja palveluissa olevat Työ ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuun

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: ELOKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 24.9.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: MAALISKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 23.4.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio

Lisätiedot