Tilastokatsaus 7:2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilastokatsaus 7:2014"

Transkriptio

1 Vantaa Tietopalvelu B8:2014 Vuoden 2012 tulotietoja Vantaalta, sen osa-alueilta, Helsingin seudulta ja maamme suurimmista kaupungeista Valtionveronalaiset keskitulot tulot Vantaalla ja muissa isoissa kaupungeissa Vantaalaisten 15 vuotta täyttäneen väestön valtionveronalaiset keskitulot olivat hieman alle euroa vuonna Vantaalaisten tulot kasvoivat vuonna 2012 suurista kaupungeista Oulun jälkeen eniten. Pienintä kasvu oli Espoossa. Myös pidemmällä vuosijaksolla ( ) vantaalaisten tulokehitys on ollut selvästi naapureitaan parempi ja samaa tasoa kuin tamperelaisten ja vain vähän hitaampaa kuin oululaisten. Taulukko 1. Valtionveronalaiset keskitulot isoissa kaupungeissa vuosina Alue muutos (%) muutos (%) Vantaa ,5 2,5 Espoo ,3 0,8 Helsinki ,4 1,5 Oulu ,9 3,8 Tampere ,1 2,2 Turku ,5 1,1 Vuonna 2009 Vantaata ja Oulua lukuun ottamatta keskitulot alenivat muissa suurissa kaupungeissa. Vantaalla ja Oulussakin tulojen kasvu oli hyvin pientä. Taulukko 2. Valtionveronalaiset keskitulot Helsingin seudun kehyskunnissa vuosina Alue muutos (%) muutos (%) Hyvinkää ,2 2,7 Järvenpää ,0 3,0 Kauniainen ,0-2,1 Kerava ,1 2,5 Kirkkonummi ,2 1,8 Mäntsälä ,7 2,6 Nurmijärvi ,3 2,0 Pornainen ,7 3,4 Sipoo ,8 2,2 Tuusula ,8 2,2 Vihti ,2 2,7 Helsingin seudun kehyskunnissa vähintään 15 vuotta täyttäneen väestön valtionveronalaiset keskitulot kasvoivat vuonna 2012 yleisesti runsaalla kahdella prosentilla, eniten Pornaisissa, 3,4 prosenttia, ja vähiten Kauniaisissa, jossa ne vähenivät kahdella prosentilla. Vuoteen 2007 verrattuna eniten tulot kasvoivat Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Pornaisissa, Vihdissä ja Nurmijärvellä. 1 Ns. vanhan Oulun tiedot eli ennen vuonna 2013 tapahtunutta kuntaliitosta. 2 Osa Sipoosta liitettiin Helsinkiin vuoden 2009 alussa.

2 2 Alle euroa vuodessa ansainneita oli Vantaalla suurista kaupungeista pienin osuus, Tampereella, Turussa ja Oulussa suurin osuus. Ylimpään tuloluokkaan, yli euron verotettaviin vuosituloihin päässeitä oli Espoossa selvästi muita enemmän. Vantaalla heitä oli kolmanneksi eniten ja Turussa vähiten. Vantaalaisia oli eniten keskituloisissa, ja euroa vuodessa ansainneissa. Kuvio 1. Valtionveronalaisia tuloja vuonna 2012 saaneiden jakaumat tuloluokittain isoissa kaupungeissa 30,0 25,0 osuus tulonsaajista, % 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 alle tuloluokka, euroa vuodessa Espoo Helsinki Vantaa Tampere Turku Oulu Sukupuoli määrittää edelleen, paljonko henkilö keskimäärin ansaitsee. Ero naisten ja miesten keskipalkoissa vaihtelee myös kaupungeittain. Helsingissä ja Turussa palkkaero on pienin: naisten palkka on keskimäärin 77 prosenttia miesten keskipalkasta. Espoossa ero on isoista kaupungeista selvästi suurin. Taulukko 3. Naisten ja miesten keskimääräiset valtionveronalaiset vuositulot isoissa kaupungeissa vuonna 2012 Vantaa Espoo Helsinki Tampere Turku Oulu Miehet Naiset Erotus Naisten euro 75 senttiä 70 senttiä 77 senttiä 75 senttiä 77 senttiä 75 senttiä Vantaalaisten keskitulot suuralueilla Aviapoliksen ja Kivistön tulonsaajilla valtionveronalaiset vuositulot olivat sukupuolesta riippumatta korkeimmat vuonna Koivukylässä ja Hakunilassa asuvilla ne olivat matalimmat. Ero miesten ja naisten keskituloissa oli Aviapoliksessa ja Kivistössä suurin: kivistöläisten naisten keskipalkat olivat vain 67 prosenttia mieisten keskipalkoista ja Aviapoliksessa asuvilla naisten keskitulot olivat 70 prosenttia miesten keskituloista. Muilla suuralueilla prosenttiluku vaihteli 74 ja 76 prosentin välillä. Viittä vuotta aiempaan (vuosi 2007) tilanteeseen verrattuna erot miesten ja naisten keskipalkkojen välillä olivat kaventuneet Kivistön suuraluetta lukuun ottamatta. Kivistössä ero oli kasvanut (70->67). Eniten erot olivat kaventuneet Tikkurilassa (70->75) ja Myyrmäessä (71->75). Keskipalkat olivat kohonneet kaikilla alueilla vuoden 2007 keskipalkkoihin verrattaessa. Suurimmat kasvut olivat Kivistössä (miesten keskipalkka +18 % ja naisten +14 %) ja Korsossa (+12 % ja +15 %). Naisten palkat olivat kohonneet kaikilla alueilla miesten palkkoja enemmän: naisilla kasvu vaihteli 12 ja 15 prosentin ja miehillä vajaan 7 ja 18 prosentin välillä. Miehillä kasvu oli pienin Myyrmäessä, naisilla Hakunilassa.

3 3 Kuvio 2. Vantaalaisten tulonsaajien keskimääräiset valtionveronalaiset vuositulot suuralueilla sukupuolen mukaan vuonna 2012 Hakunila Korso Koivukylä Tikkurila Aviapolis naiset miehet Kivistö Myyrmäki keskitulot, euroa vuodessa Vähemmän kuin euroa vuodessa verotettavaa tuloa ansainneita oli vantaalaisista tulonsaajista 15 prosenttia. Suuralueiden tulonsaajista eniten alle euron verotettavia vuosituloja oli Koivukylässä, 17 prosentilla, ja vähiten Aviapoliksessa, 11 prosentilla. Miehistä tähän tuloluokkaan kuuluvia oli 14 prosenttia, eniten Koivukylässä 16 prosenttia ja vähiten Aviapoliksessa 9 prosenttia. Naisista alle euron verotettaviin vuosituloihin jääneitä oli 15 prosenttia, eniten Hakunilassa, 17 prosenttia, ja vähiten Aviapoliksessa 12 prosenttia. Yli euron verotettaviin vuosituloihin päässeitä oli vantaalaisista tulonsaajista 8 prosenttia. Eniten tällaisia henkilöitä oli Kivistön suuralueella, 13 prosenttia, ja vähiten Hakunilassa, 7 prosenttia. Miespuolisista tulonsaajista tähän tuloluokkaan kuului 13 prosenttia ja naispuolisista 4 prosenttia. Kivistössä vähintään euron verotettavat vuositulot oli 19 prosentilla miehistä ja 6 prosentilla naisista, kun Hakunilassa tähän tuloluokkaan kuuluvia oli 10 prosenttia miehistä ja 3 prosenttia naisista. Tulot ja niiden muutos kaupunginosissa Vantaan 61 kaupunginosasta korkein keskimääräinen tulotaso tulonsaajaa kohden oli Linnaisissa, euroa, ja matalin Länsisalmessa euroa 3. Sukupuolen mukaan korkeimmat tulot olivat Linnaisten miehillä, euroa, ja Ojangon naisilla, euroa. Viisi vuotta aiemmin korkeimmat tulot olivat niin ikään Linnaisissa asuvilla, euroa, ja matalimmat Mikkolassa asuvilla, euroa. Miehistä keskimäärin suurimmat verotettavat tulot olivat vuonna 2007 Linnaisten miehillä, euroa, ja Linnaisten naisilla, euroa. Alimmat keskitulot olivat Mikkolan miehillä, euroa, ja Länsisalmen naisilla, euroa. Myyrmäen suuralueella eniten verotettavia tuloja vuonna 2012 oli Linnaisten asukkailla sukupuolesta riippumatta. Miehistä alimmat keskitulot oli Myyrmäen kaupunginosan miehillä ja Martinlaakson naisilla. Ero miesten ja naisten keskituloissa oli suurin Linnaisissa, missä naisten keskipalkka oli vain 50 prosenttia miesten keskipalkasta. Ero oli pienin Kaivokselassa ja Martinlaaksossa, joissa naisten palkka oli runsas 80 prosenttia miesten palkasta. Alle euron verotettaviin vuosituloihin jääneitä oli eniten Varistossa ja Petikossa, yli 15 prosenttia tulonsaajista ja vähiten Hämevaarassa ja Vantaanlaaksossa, 10 prosenttia, kun taas yli euron tulot saavuttaneita oli Linnaisissa yli 22 prosenttia ja Myyrmäessä 5 prosenttia. Myyrmäen suuralueella keskipalkat kasvoivat 11 prosentilla vuodesta 2007 vuoteen 2012, miehillä 9 ja naisilla 13 prosentilla. Kaupunginosista suurin kasvu oli Hämevaarassa (15 %) ja pienin Vapaalassa (6 %). Miesten keskipalkat kasvoivat eniten Hämevaarassa (14 %) ja naisten Linnaisissa (20 %). Pienin keskitulojen kasvu oli Vapaalan miehillä (2 %) ja Myyrmäen naisilla (8 %). 3 Lentokentän kaupunginosa ei ole tässä vertailussa mukana kaupunginosan vähäisen asukasmäärän vuoksi eli mukana on vain 60 kaupunginosaa.

4 4 Kivistön suuralueella suurimmat verotettavat vuositulot oli Keimolan asukkailla ja pienimmät Piispankylän asukkailla. Miehistä korkeimmat keskitulot oli Keimolassa ja naisista Lapinkylässä ja matalimmat niin Piispankylän naisilla kuin miehilläkin. Keimolassa naisten keskitulot olivat vain 46 prosenttia miesten keskituloista, kun Riipilässä naisten palkka oli keskimäärin 76 prosenttia miesten palkasta. Alle euron verotettaviin vuosituloihin jääneitä oli Kivistön suuralueen lähes kaikissa kaupunginosissa kutakuinkin samansuuruinen osuus, prosenttia, eniten Seutulassa ja vähiten Riipilässä. Yli euron vuosituloihin päässeitä oli Kivistön kaupunginosassa 18 prosenttia, kun Piispankylässä osuus oli vain 4 prosenttia. Kivistön suuralueen keskipalkat kasvoivat yli 16 prosentilla vuodesta 2007 vuoteen Suurin kasvu oli Kivistön kaupunginosassa, 21 prosenttia, ja pienin Luhtaanmäessä, 5 prosenttia. Piispankylässä ja Luhtaanmäessä miesten keskipalkka oli vuonna 2012 vajaan prosentin pienempi kuin vuonna 2007, kun Seutulassa naisten keskipalkka oli pudonnut 4 prosentilla. Kivistön kaupunginosassa miesten keskipalkoissa kasvua oli peräti 23 prosenttia ja Lapinkylän naisten keskipalkoissa lähes 19 prosenttia. Aviapoliksen suuralueella suurin verotettava vuositulo oli sukupuolesta riippumatta ylästöläisillä ja pienin Veromiehen asukkailla myös sukupuolesta riippumatta. Ylästöläisten naisten keskipalkka oli vain 68 prosenttia miesten keskipalkasta, kun se muissa suuralueen kaupunginosissa oli 71 prosenttia. Alle euron verotettaviin vuosituloihin jääneitä oli 14 prosenttia Veromiehen 15 vuotta täyttäneestä väestöstä, kun Tammistossa heitä oli 8 prosenttia. Yli euron vuosituloihin päässeiden osuus oli suurin Ylästössä, 19 prosenttia, ja pienin Veromiehessä, alle 4 prosenttia. Keskipalkat kasvoivat vuodesta 2007 vuoteen 2012 Aviapoliksen suuralueella runsaalla 11 prosentilla. Viinikkalassa keskipalkkojen kasvu oli yli 23 prosenttia, miehillä 19 ja naisilla 29 prosenttia. Veromiehessä kasvu jäi alle 7 prosentin, naisilla kasvua ei ollut nimeksikään. Pakkalassa miesten palkat kasvoivat vain vajaalla 9 prosentilla. Tikkurilan suuralueella 15 vuotta täyttäneen väestön keskimääräinen vuositulo oli suurin Helsingin Pitäjän kirkonkylässä, naisilla Ruskeasannassa ja miehillä Helsingin Pitäjän kirkonkylässä. Pienimmät vuositulot olivat opiskelijavaltaisessa Jokiniemessä, niin naisilla kuin miehilläkin. Helsingin Pitäjän kirkonkylässä naisten keskitulot olivat vain 45 prosenttia miesten keskituloista, kun Tikkurilassa ne olivat 79 prosenttia. Alle vuoden verotettaviin vuosituloihin jääneitä oli Koivuhaassa runsas 20 prosenttia, kun Helsingin Pitäjän kirkonkylässä heitä oli vain 10 prosenttia. Yli euron vuosituloihin päässeitä oli Helsingin Pitäjän kirkonkylässä yli 18 prosenttia, mutta Jokiniemessä ja Tikkurilassa vain 5 prosenttia. Tikkurilan suuralueella keskitulot kasvoivat vuodesta 2007 vuoteen 2012 runsaalla 10 prosentilla, naisilla 14 ja miehillä 7 prosentilla. Eniten keskitulot kasvoivat Jokiniemen kaupunginosassa, 16 prosentilla, niin miehillä (15 %) kuin naisillakin (17 %). Vähäisintä vuositulojen kasvu oli Helsingin Pitäjän kirkonkylässä (5 %), jossa naisten keskitulot vähenivät lähes 7 prosentilla. Miehillä kasvu oli pienintä Hakkilassa, vajaa 3 prosenttia. Koivukylän suuralueella 15 vuotta täyttäneen väestön keskimääräinen vuositulo oli suurin Ilolan kaupunginosassa sukupuolesta riippumatta ja pienin myös sukupuolesta riippumatta Havukoskella. Päiväkummussa naisten palkat olivat 70 prosenttia miesten palkoista, kun Havukoskella naisten keskipalkka oli yli 82 prosenttia miesten keskipalkoista. Alle vuoden verotettaviin vuosituloihin jääneitä oli Havukoskella lähes 20 prosenttia, kun Rekolassa heitä oli 13 prosenttia. Yli euron vuosituloihin päässeitä oli Päiväkummussa ja Rekolassa 12 prosenttia, mutta Havukoskella vain 2 prosenttia. Koivukylän suuralueella keskitulot kasvoivat vuodesta 2007 vuoteen 2012 runsaalla 13 prosentilla, naisilla 14 ja miehillä 10 prosentilla. Eniten keskitulot kasvoivat Ilolan kaupunginosassa, 16 prosentilla, niin miehillä (15 %) kuin naisillakin (17 %). Vähäisintä vuositulojen kasvu oli Havukoskella ja Päiväkummussa (9 %). Naisten keskitulot kasvoivat vähiten Havukoskella (11 %) ja miesten Päiväkummussa (5 %). Korson suuralueella eniten verotettavia tuloja vuonna 2012 oli Nikinmäen asukkailla. Naisilla suurimmat keskitulot oli matarilaisilla ja miehillä nikinmäkeläisillä. Alimmat keskitulot olivat sekä Mikkolan naisilla että miehillä. Ero miesten ja naisten keskituloissa oli suurin Leppäkorvessa, missä naisten keskipalkka oli 68 prosenttia miesten keskipalkasta. Ero oli pienin Mikkolassa ja Matarissa, joissa naisten palkka oli 78 prosenttia miesten palkasta. Alle euron verotettaviin vuosituloihin päässeitä oli eniten Mikkolassa, yli 19 prosenttia tulonsaajista ja vähiten Leppäkorvessa, 9 prosenttia, kun taas yli euron tulot saavuttaneita oli Nikinmäessä lähes 15 prosenttia ja Mikkolassa 2 prosenttia. Korson suuralueella keskipalkat kasvoivat 13 prosentilla vuodesta 2007 vuoteen 2012, miehillä 12 ja naisilla 15 prosentilla. Kaupunginosista suurin kasvu oli Nikinmäessä, Vallinojalla ja Jokivarressa (16 % kussakin) ja pienin Mikkolassa ja Metsolassa (11 % molemmissa). Miesten keskipalkat kasvoivat eniten Leppäkorvessa (17 %) ja naisten Jokivarressa ja Nikinmäessä (18 % molemmissa). Pienin keskitulojen kasvu oli Matarin miehillä (7 %) ja Mikkolan naisilla (8 %).

5 5 Hakunilan suuralueella suurin verotettava vuositulo oli Sotungin asukkailla ja pienin Länsisalmen 4 asukkailla. Miehillä suurimmat keskitulot olivat Kuninkaanmäessä ja naisilla Ojangossa 5 ja molemmilla sukupuolilla pienimmät Länsisalmessa. Ojangossa naisten keskipalkka oli miesten keskipalkkaa suurempi eli 122 prosenttia miesten keskipalkasta. Kuninkaanmäessä naisten palkka oli vain 63 prosenttia miesten keskipalkasta. Alle euron verotettaviin vuosituloihin jääneitä oli 19 prosenttia Hakunilan ja Länsimäen kaupunginosien 15 vuotta täyttäneestä väestöstä, kun Rajakylässä heitä oli 10 prosenttia. Yli euron vuosituloihin päässeiden osuus oli suurin Sotungissa, 14 prosenttia, ja pienin Länsimäessä ja Hakunilassa, molemmissa 3 prosenttia. Keskipalkat Hakunilan suuralueella kasvoivat vuodesta 2007 vuoteen 2012 runsaalla 10 prosentilla. Länsisalmessa keskipalkat pienenivät yli 12 prosentilla, miehillä 35 prosentilla, mutta naisilla kasvoivat 11 prosentilla. Kuninkaanmäessä kasvu oli lähes 19 prosenttia, naisilla 15 ja miehillä 21 prosenttia. Ojangossa naisten keskipalkka kohosi kolmanneksella (33 %), mutta Vaaralassa vain 5 prosenttia. Yhteenveto: tulojen muutokset kaupunginosissa Vuonna 2012 keskimäärin korkeimmat valtionveronalaiset vuositulot olivat Linnaisten kaupunginosassa ( euroa) ja alimmat Länsisalmessa ( euroa). Koko Vantaalla keskitulot olivat euroa. Viisi vuotta aiemmin keskitulot koko Vantaalla olivat euroa eli kaupunkilaisten keskitulot olivat kasvaneet 11 prosenttia vuodesta 2007 vuoteen Tulot olivat kasvaneet yhtä kaupunginosaa lukuun ottamatta kaikissa muissa. Länsisalmessa keskitulojen vähenemistä selittää osin alueen kapea väestöpohja, jossa mahdollisesti muutama poikkeuksellisen suurituloinen tai pienituloinen vääristää keskiarvoa. Suurin keskitulojen kasvu oli väestömäärältään suhteellisen pienessä Viinikkalan kaupunginosassa, jossa ne kasvoivat 23 prosentilla eli kaksi kertaa enemmän kuin kaupungissa keskimäärin. Yli 20 prosentin kasvu oli myös Kivistössä (21 %). Lähelle 20 prosentin kasvua päästiin myös Keimolassa ja Riipilässä. Alle viiden prosentin kasvuun jäätiin Piispankylässä ja Helsingin Pitäjän kirkonkylässä. Miesten keskitulot olivat kasvaneet Kivistössä yli 23 prosentilla, kun taas Länsisalmessa ne olivat vähentyneet yli 12 prosentilla. Naisilla suurin kasvu oli väestömäärältään pienessä Ojangossa (33 %) ja pienin myös asukasmäärältään pienessä Helsingin Pitäjän kirkonkylässä, jossa keskitulot olivat alentuneet yli 6 prosentilla. Kun kaupunginosat laitetaan keskitulojen mukaiseen suuruusjärjestykseen ja verrataan kunkin kaupunginosan sijalukua vuosina 2007 ja 2012, voidaan tarkastella kunkin kaupunginosan tulojen mukaista asemaa toisiinsa verrattuna. Vertailun mukaan 10 kaupunginosaa oli säilyttänyt asemansa eli oli samalla sijaluvulla kumpanakin vuonna. Asemansa säilyttäneitä oli sekä melko tasaisesti tulotasoltaan tämän rankinglistan alku-, keski- ja loppupäässä. Suurin sijaluvun parannus oli Kuninkaanmäessä, joka hyppäsi sijaluvulta 31 sijaluvulle 11. Likimain samansuuruinen nousu oli Lapinkylässä: sijaluvulta 34 sijaluvulle 15. Vähintään kymmenen sijan parannus oli myös Viinikkalassa, Ilolassa, Vestrassa, Jokivarressa ja Leppäkorvessa ja 5-9 sijan parannus Nikinmäessä, Riipilässä, Vallinojalla ja Kivistössä. Suurimman pudotuksen oli kokenut Luhtaanmäki, joka oli pudonnut sijalta 17 sijalle 32. Lähes yhtä isot muutokset olivat kokeneet Hakkila (19->33), Vapaala (8->21) ja Vaarala (13->26). Hieman pienempi (5-9 sijaa) pudotus asteikossa oli Piispankylällä, Seutulalla, Viertolalla, Päiväkummulla, Veromiehellä, Vantaanlaaksolla, Hiekkaharjulla, Länsisalmella ja Itä- Hakkilalla. Tulojen muutos asuntojen talotyypin, hallintamuodon ja koon mukaan Kaupunginosista, joissa oli vuoden 2012 lopussa vähintään asukasta, sijoittui lähes puolet (5/11) kymmenen keskituloltaan pienimmän kaupunginosan joukkoon. Paras sijoitus tämän kokoluokan kaupunginosista oli 28. Kaksi näistä väestöltään suurimmista kaupunginosista oli nostanut sijoitustaan ja neljällä se oli huonontunut. Kuudestatoista enintään asukkaan kaupunginosista kuusi sijoittui kymmenen keskituloltaan suurimman kaupunginosan joukkoon ja kaksi kymmenen pienimmän keskitulon kaupunginosan joukkoon. Joka toisen väestömäärältään tähän kokoluokkaan kuluvista kaupunginosista keskitulo pieneni vuoteen 2007 verrattuna ja viidenneksellä se säilyi ennallaan. Kaupunginosista, joissa enemmistö asunnoista oli kerrostaloissa (22 kpl) puolessa rankingsijoitus huononi, viidessä pysyi ennallaan ja kuudessa huononi. Sellaisissa kaupunginosissa, joissa kerrostaloasuntoja ei ollut lainkaan (14 kpl) puolessa sijoitus kohosi, yhdessä pysyi ennallaan ja kuudessa heikkeni. Sellaisissa kaupunginosissa, joissa vuokra-asuntojen osuus oli vähintään 40 prosenttia, viidessä rankingsijoitus parani, viidessä huononi ja neljässä pysyi ennallaan. Niissä kaupunginosissa, joissa vuokra-asuntojen osuus jäi alle 10 prosentin, 11 sijoitus parani, kuudella huononi ja kolmella pysyi ennallaan. 4 Länsisalmessa pieni asukasmäärä saattaa aiheuttaa vääristymää keskituloihin verrattuina suuriin kaupunginosiin. 5 Ojangossa pieni asukasmäärä saattaa aiheuttaa vääristymää keskituloihin verrattuna suuriin kaupunginosiin.

6 6 Taulukko vuotta täyttäneiden vantaalaisten keskimääräiset valtionveronalaiset vuositulot vuosina 2007 ja muutosprosentti kaikki miehet naiset kaikki miehet naiset kaikki miehet naiset Vantaa ,1 9,2 13,4 Myyrmäki ,2 6,5 12,4 Linnainen ,1 11,5 19,8 Hämevaara ,7 14,4 16,2 Hämeenkylä ,2 7,0 11,7 Vapaala ,1 1,7 12,3 Varisto ,5 11,5 7,6 Myyrmäki ,3 8,4 12,1 Kaivoksela ,0 6,0 12,7 Martinlaakso ,0 3,8 12,6 Vantaanlaakso ,1 8,0 14,8 Askisto ,3 8,0 14,1 Petikko ,4 5,4 18,1 Kivistö ,4 17,8 14,1 Piispankylä ,0-0,6 6,4 Keimola ,8 19,6 18,1 Kivistö ,0 23,2 17,6 Lapinkylä ,0 17,3 18,7 Myllymäki ,1 12,8 17,6 Vestra ,7 20,2 8,1 Luhtaanmäki ,4-0,5 14,6 Riipilä ,8 19,9 17,4 Seutula ,2 13,8-4,0 Kiila ,8 11,3 15,9 Aviapolis ,4 9,9 13,6 Ylästö ,1 11,9 17,9 Viinikkala ,8 19,2 29,1 Tammisto ,7 14,1 11,2 Pakkala ,6 8,8 12,8 Veromies ,5 12,1 0,1 Lentokenttä ,8-20,3 Tikkurila ,2 7,3 13,5 Hiekkaharju ,7 3,6 14,6 Tikkurila ,1 4,8 11,1 Jokiniemi ,8 14,6 16,9 Viertola ,2 5,5 11,3 Kuninkaala ,6 9,0 13,5 Simonkylä ,4 7,3 13,8 Hakkila ,2 2,8 9,3 Ruskeasanta ,1 7,6 15,4 Koivuhaka ,7 12,4 15,3 Hgin pitäjän kk ,5 12,8-6,5 Koivukylä ,6 9,6 14,0 Koivukylä ,3 8,6 13,8 Ilola ,9 15,3 17,4 Asola ,7 12,7 13,2 Rekola ,6 8,3 14,3 Havukoski ,9 6,8 11,1 Päiväkumpu ,2 4,9 14,4 Korso ,2 11,8 15,0 Matari ,5 6,7 16,8 Korso ,8 9,6 14,5 Mikkola ,1 10,6 11,3 Metsola ,7 8,5 13,5 Leppäkorpi ,9 16,6 13,4 Jokivarsi ,7 14,5 17,5 Nikinmäki ,4 15,6 17,6 Vierumäki ,2 13,3 14,8 Vallinoja ,0 15,7 16,9 Hakunila ,2 8,5 11,9 Länsisalmi ,3-35,2 10,6 Länsimäki ,9 7,0 12,7 Ojanko ,2-5,9 32,5 Vaarala ,5 5,5 5,2 Hakunila ,3 7,8 10,9 Rajakylä ,6 7,8 11,6 Itä-Hakkila ,2 5,9 16,1 Kuninkaanmäki ,3 20,7 15,4 Sotunki ,8 4,0 11,6 Tuntematon ,2 11,0 17,5

7 7 Kartta vuotta täyttäneiden vantaalaisten keskitulot vuonna 2012 Kartta 2. Keskitulojen rankingmuutos kaupunginosittain vuodesta 2007 vuoteen 2012, kun kaupunginosat asetetaan keskitulojen mukaiseen suuruusjärjestykseen

8 8 Kartta v täyttäneiden vantaalaisten keskitulojen muutos (euroa) kaupunginosittain vuodesta 2007 vuoteen 2012 Kartta 4. Vähintään 15 vuotta täyttäneiden vantaalaisten keskitulojen muutos (%) kaupunginosittain vuodesta 2007 vuoteen 2012 Lähde: Tilastokeskus: Elinkeinorakenne ja työssäkäynti -tilastotietokanta Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä ISBN Puh ISSN-L X, Sähköposti: ISSN X (painettu) ISSN (verkkojulkaisu)

TILASTOKATSAUS 3:2015

TILASTOKATSAUS 3:2015 TILASTOKATSAUS 3:2015 27.5.2015 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2013 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa kaupungeissa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2018

TILASTOKATSAUS 8:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2018 1 17.12.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2007 2016 Vantaalla oli lähes 110 800 työpaikkaa vuoden 2016 lopussa, mikä oli 4,9 prosenttia kaikista Suomen työpaikoista.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2017

TILASTOKATSAUS 1:2017 TILASTOKATSAUS 1:2017 5.1.2017 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna Tikkurilassa, Koivukylässä ja Hakunilassa Vaikka työpaikkojen määrä kasvoi vuoden aikana koko kaupungissa,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 3:2013

Tilastokatsaus 3:2013 Tilastokatsaus 3:2013 Vantaa 1 24.1.2013 Tietopalvelu B3:2013 Työpaikat Vantaalla ja sen osa-alueilla 31.12.2010 Työpaikat kasvoivat vuonna 2010 taas vajaalla 3 000 työpaikalla Vantaalla oli vuoden 2010

Lisätiedot

Perheet ja asuntokunnat

Perheet ja asuntokunnat Vantaan väestö 16/17 julkaisu ilmestyy tänä vuonna osissa, jotta tieto saadaan julkaistua mahdollisimman nopeasti. Lopuksi osiot kootaan yhteen yhdeksi julkaisuksi. Tämä osa koskee Vantaan perheitä ja

Lisätiedot

tarkastusinsinööri Riitta Tamminen 839 29802 lupasihteeri Minna Kolmonen 839 22462

tarkastusinsinööri Riitta Tamminen 839 29802 lupasihteeri Minna Kolmonen 839 22462 Vantaan kaupunki, valvonta PIIRIJAKOTAULUKKO Päivitetty 1.4.2015 yhteystiedot: e-mail: etu.suku@vantaa.fi, puh. keskus 09 83911 www.vantaa.fi/valvonta Yli 8 as. tai muu 2000 m³:n uudis tai 1000 lupavalmistelu

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2014

Tilastokatsaus 12:2014 Tilastokatsaus 12:2014 Vantaa 5.11.2014 Tietopalvelu B15:2014 1 Työpaikat Vantaan osa-alueilla 31.12.2012 Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna 2012 eniten Tikkurilassa ja Aviapoliksessa Vaikka työpaikkojen

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2010

Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2011 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD ALUEKOORDINAATTORI

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD ALUEKOORDINAATTORI ALUEKOORDINAATTORI TUKI KOULUILLE JA KODEILLE Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä Helsinki 27.11.2009 Organisaatiokaavio perusopetus 1.1.2010 Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Opetuspäällikkö

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2018

TILASTOKATSAUS 2:2018 TILASTOKATSAUS 2:2018 15.3.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2015 Vantaalla oli vuoden 2015 lopussa 109 779 työpaikkaa. Työpaikkamäärä kasvoi edellisestä vuodesta 2450:lla. Helsingissä työpaikkamäärä kasvoi vuodesta

Lisätiedot

Vantaan hyvinvointikatsaus 2018

Vantaan hyvinvointikatsaus 2018 Vantaan hyvinvointikatsaus 218 Vantaan hyvinvointikatsaus 218 on hyvinvointiraportointityönryhmän yhdessä eri toimialojen edustajien kanssa laatima katsaus hyvinvoinnin ja toimintaympäristön kehityksestä

Lisätiedot

Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut. Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja 17.5.

Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut. Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja 17.5. Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja Tilanne keväällä 2009 Päivähoidossa ja kotihoidon tuella olevien lasten määrän

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 4:2014

Tilastokatsaus 4:2014 Vantaa 10.3.2014 Tietopalvelu B5:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2017

TILASTOKATSAUS 5:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2017 1 21.12.2017 ASUNNOT JA ASUINOLOT VANTAALLA 2016 Vantaalla oli yhteensä 108 300 asuntoa vuoden 2016 lopussa verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen asuntokanta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2018

TILASTOKATSAUS 6:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2018 1 26.10.2018 ASUNNOT JA ASUINOLOT VANTAALLA 2017 Vantaalla oli yhteensä 111 700 asuntoa vuoden 2017 lopussa verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen asuntokanta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2019

TILASTOKATSAUS 1:2019 TILASTOKATSAUS 1:2019 12.02.2019 SAIRASTAVUUSINDEKSI VANTAALLA 2017 Sairastavuusindeksi isoissa kaupungeissa vuosina 2007 2017 Vantaalaisten sairastavuusindeksillä mitattu terveydentila on parempi kuin

Lisätiedot

Kymppi-Moni hankkeen 3. työpaja Palveluverkot: päiväkotiverkko

Kymppi-Moni hankkeen 3. työpaja Palveluverkot: päiväkotiverkko Kymppi-Moni hankkeen 3. työpaja Palveluverkot: päiväkotiverkko 31.5.2012 Jyväskylä Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Päivi Riehunkangas suunnittelija, päivähoito Maankäytön toteuttamisen ohjelmointi

Lisätiedot

Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä

Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C11:2001 Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä Esipuhe Vantaa on osana pääkaupunkiseutua saanut osansa, tosin pienemmän osan kuin suuremmat naapurinsa,

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 101 Hämevaara EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 102 Hämeenkylä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 103 Pähkinärinne

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 Koko kaupungin ennuste 2016-2040 Osa-alue-ennuste 2016-2025 Julkaisija Kannen kuva: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Sakari Manninen, Vantaan kaupungin aineistopankki Vantaan

Lisätiedot

19.05.2015. Puh. 045-773 43 777. Rivitalo 10 3-5 012 Hämeenkylä Mantelipolku 4 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Tuulikuja 2, 02100 ESPOO Puh.

19.05.2015. Puh. 045-773 43 777. Rivitalo 10 3-5 012 Hämeenkylä Mantelipolku 4 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Tuulikuja 2, 02100 ESPOO Puh. ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 Kunta: Haettava alue: Suuralue: Vantaa Kaikki Myyrmäki 010 Linnainen Linnaistentie 32 TA-Asumisoikeus Oy Sinikalliontie 14 B, 02630 ESPOO 26.03.97 Omakotitalo 3 5-5 011 Hämevaara

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

Vantaan väestöennuste 2014. Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024

Vantaan väestöennuste 2014. Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024 Vantaan väestöennuste 2014 Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024 Julkaisija Kannen kuva Vantaan kaupunki, kaupunginjohtajan toimiala, tietopalveluyksikkö Pekka Turtiainen Tietopalvelu

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2016

TILASTOKATSAUS 5:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2016 1 1.4.2016 YKSINHUOLTAJIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Yksinhuoltajien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista yhden

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2013

Tilastokatsaus 11:2013 Vantaa 16.12.2012 Tietopalvelu B17:2013 Sairastavuusindeksi 1 Vantaalla 2012 Sairastavuusindeksi isoissa kaupungeissa vuosina 2002 2012 Vantaalaisten sairastavuusindeksillä mitattu terveydentila on parempi

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2019

TILASTOKATSAUS 3:2019 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2019 1 8.10.2019 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 2009 2018 Työttömyysaste oli Vantaalla 8,7 prosenttia vuoden 2018 lopussa, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO KAUPUNGINKANSLIA KESKUSVAALILAUTAKUNTA YLEISHALLINTO ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKO

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO KAUPUNGINKANSLIA KESKUSVAALILAUTAKUNTA YLEISHALLINTO ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKO YLEISHALLINTO ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKO ARKISTOLUETTELO Sivu 1(27) III2 III3 Vaaliasiapapereita 1902 1925 Kunnan alueella toimitetuissa alkuaikojen vaaleissa kertyneitä hajanaisia asiakirjoja.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2019

TILASTOKATSAUS 2:2019 Tilastokatsaus :20 TILASTOKATSAUS 2:201 1 22.3.201 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE VANTAALLA Tässä tilastokatsauksessa tarkastellaan Vantaan väestön koulutusrakennetta ja sen kehitystä. Koulutuksesta on tietoja

Lisätiedot

1 Väestörakenne. 1.1 Väestön määrä ja kehitys

1 Väestörakenne. 1.1 Väestön määrä ja kehitys Vantaan väestö 218/219 julkaisu ilmestyy osissa, jotta tieto saadaan julkaistua mahdollisimman nopeasti. Lopuksi osiot kootaan yhteen yhdeksi julkaisuksi. Ensimmäinen osa koskee Vantaan väestörakennetta.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2015

TILASTOKATSAUS 1:2015 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 1:2015 1 23.1.2015 VELKAANTUNEISUUS VANTAALLA JA MUISSA SUURISSA KAUPUNGEISSA SEKÄ HELSINGIN SEUDUN KEHYSKUNNISSA Vantaalaisista asuntokunnista 55 prosentilla oli velkaa

Lisätiedot

Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B6 : 2015. ISSN-L 1799-7003 1799-7003 (painettu) 1799-7127 (verkkojulkaisu) ISBN 978-952-443-499-7

Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B6 : 2015. ISSN-L 1799-7003 1799-7003 (painettu) 1799-7127 (verkkojulkaisu) ISBN 978-952-443-499-7 VANTAAN VÄESTÖ 2014/2015 Julkaisija: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Kannen kuva: Sami Lievonen, Vantaan kaupungin aineistopankki Kansi ja ulkoasu Sirpa Rönn, Taloussuunnittelu/Tietopalvelu Taitto

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2016

TILASTOKATSAUS 6:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2016 1 7.4.2016 SELLAISTEN ASUNTOKUNTIEN, JOISSA ON PARISKUNTA JA LAPSIA, TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 1:2014

Tilastokatsaus 1:2014 Tilastokatsaus 1:2014 Vantaa 3.1.2014 Tietopalvelu B1:2014 1 Vähintään 65 vuotta täyttäneet Vantaalla Vuoden 2013 alussa 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia vantaalaisia oli 27 579 henkilöä. Heistä

Lisätiedot

Vantaan hyvinvointikatsaus Jaakko Niinistö Asukaspalvelujen toimialan apulaiskaupunginjohtaja

Vantaan hyvinvointikatsaus Jaakko Niinistö Asukaspalvelujen toimialan apulaiskaupunginjohtaja Vantaan hyvinvointikatsaus 2017 Jaakko Niinistö Asukaspalvelujen toimialan apulaiskaupunginjohtaja Vantaan hyvinvointikatsaus 2017 Vantaan vuoden 2017 hyvinvointikatsaus kokoaa yhteen keskeisiä väestön

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2014

Tilastokatsaus 2:2014 Tilastokatsaus 2:2014 Vantaa 1 17.1.2014 Tietopalvelu B2:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2012 (lähde: Verohallinnon Maksuunpanon Vantaan kuntatilasto vuosilta 2004 2012) Vuonna 2012 Vantaalla

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 21:2016

TILASTOKATSAUS 21:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 21:2016 1 10.11.2016 VANTAAN ASUNTOKANTA 31.12.2005 31.12.2015 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 104 700 asuntoa. Niistä

Lisätiedot

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan sisäiset linjat Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), arki Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), lauantai Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), sunnuntai 4-5

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

1 Väestörakenne. 1.1 Väestön määrä ja kehitys

1 Väestörakenne. 1.1 Väestön määrä ja kehitys Vantaan väestö 216/217 julkaisu ilmestyy tänä vuonna osissa, jotta tieto saadaan julkaistua mahdollisimman nopeasti. Lopuksi osiot kootaan yhteen yhdeksi julkaisuksi. Ensimmäinen osa koskee Vantaan väestörakennetta.

Lisätiedot

1 Väestörakenne. 1.1 Väestön määrä ja kehitys

1 Väestörakenne. 1.1 Väestön määrä ja kehitys Vantaan väestö 217/218 julkaisu ilmestyy osissa, jotta tieto saadaan julkaistua mahdollisimman nopeasti. Lopuksi osiot kootaan yhteen yhdeksi julkaisuksi. Ensimmäinen osa koskee Vantaan väestörakennetta.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2016

TILASTOKATSAUS 1:2016 TILASTOKATSAUS 1:2016 19.1.2016 VANTAALAISTEN TULOT JA VEROT VUONNA 2014 1 Vuonna 2014 Vantaalla oli kaikkiaan 175 690 tulonsaajaa eli useammalla kuin neljällä viidestä vantaalaisesta oli ansio- ja/tai

Lisätiedot

Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Vantaan kaupungin aineistopankki, Sakari Manninen. Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B7 : 2017

Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Vantaan kaupungin aineistopankki, Sakari Manninen. Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B7 : 2017 VANTAAN VÄESTÖ 216/217 Julkaisija Kannen kuva Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Vantaan kaupungin aineistopankki, Sakari Manninen Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B7 : 217 ISSN-L 1799-73 ISSN 1799-7127

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2018

TILASTOKATSAUS 1:2018 TILASTOKATSAUS 1:2018 5.2.2018 PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 2006 2015 Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

Julkaisija: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Julkaisun laatija: Elina Parviainen Kannen kuva: Sami Lievonen, Vantaan kaupungin aineistopankki

Julkaisija: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Julkaisun laatija: Elina Parviainen Kannen kuva: Sami Lievonen, Vantaan kaupungin aineistopankki PRESIDENTINVAALIT VANTAALLA 2018 Julkaisija: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Julkaisun laatija: Elina Parviainen Kannen kuva: Sami Lievonen, Vantaan kaupungin aineistopankki Vantaan kaupunki. Tietopalvelu

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1

ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 Kunta: Haettava alue: Vantaa Kaikki Myyrmäki 010 Linnainen Linnaistentie 32 TA-Asumisoikeus Oy Sinikalliontie 14 B, 02630 ESPOO 26.03.97 Omakotitalo 3 5-5 012 Hämeenkylä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2018

TILASTOKATSAUS 5:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 5:18 1 10.9.18 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 08 17 Työttömyysaste oli Vantaalla tasan 10 prosenttia vuoden 17 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli peräti 1,9 prosenttiyksikköä, mikä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

VALMISTELUMUISTIO 20.12.2004 ALUEIDEN YLEISKUVAUKSET

VALMISTELUMUISTIO 20.12.2004 ALUEIDEN YLEISKUVAUKSET VALMISTELUMUISTIO 20.12.2004 ALUEIDEN YLEISKUVAUKSET 20.12.2004 Alueiden yleiskuvaukset 2 (28) ALUEIDEN YLEISKUVAUKSET SISÄLLYSLUETTELO 1. Myyrmäki-Martinlaakso 3 1.1. Rakentuminen 3 1.2. Asukkaat 5 1.3.

Lisätiedot

PERUSKOULU YHTEENSÄ

PERUSKOULU YHTEENSÄ VANTAAN KAUPUNKI Sivistystoimi OPPILASTILASTO 20.09.2002 Suunnittelupalvelut Suom. Ruots. Yhteensä PERUSKOULU YHTEENSÄ 21 173 806 21 979 VUOSILUOKAT 0-6 YHTEENSÄ 14 499 545 15 044 Esiopetus+monikultt.esiopetus

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

PERUSKOULU YHTEENSÄ

PERUSKOULU YHTEENSÄ VANTAAN KAUPUNKI Sivistystoimi OPPILASTILASTO 20.09.2003 Suunnittelupalvelut Suom. Ruots. Yhteensä PERUSKOULU YHTEENSÄ 21 372 812 22 184 VUOSILUOKAT 0-6 YHTEENSÄ 14 355 540 14 895 Esiopetus+monikultt.esiopetus

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014 01:13 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 0 Helsingissä mediaanitulo 00 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 34 00 euroa Tulokehitys heikkoa Keskimääräisissä pääomatuloissa laskua Veroja ja

Lisätiedot

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Kymppi-Moni -hanke Väestöennusteen laatiminen Vantaalla Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Väestöennusteen laadinta Vantaalla väestöennuste laaditaan Vantaalla

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 2014:28 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 Helsingissä mediaanitulo 26 300 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 32 800 euroa Pääomatuloja huomattavasti edellisvuotta vähemmän Veroja

Lisätiedot

Presidentinvaalit 2012

Presidentinvaalit 2012 Presidentinvaalit 2012 Vantaan tulokset Julkaisija Vantaan kaupunki, keskushallinto, tietopalveluyksikkö Teksti Harri Sinkko Kannen kuva Copyright Tasavallan presidentin kanslia Tietopalvelu C 10 :2012

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 20:2016

TILASTOKATSAUS 20:2016 TILASTOKATSAUS 20:2016 2.11.2016 SAIRASTAVUUSINDEKSI 1 VANTAALLA 2015 Sairastavuusindeksi isoissa kaupungeissa vuosina 2005 2015 Vantaalaisten sairastavuusindeksillä mitattu terveydentila on parempi kuin

Lisätiedot

Tilastokatsaus 14:2014

Tilastokatsaus 14:2014 Vantaa 3.12.2014 Tietopalvelu B17:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2013 1 Vuonna 2013 Vantaalla oli kaikkiaan 172 980 tulonsaajaa eli useammalla kuin neljällä viidestä vantaalaisesta oli ansio-

Lisätiedot

Maankäytön toteuttamisen ohjelmoinnista Vantaalla

Maankäytön toteuttamisen ohjelmoinnista Vantaalla Maankäytön toteuttamisen ohjelmoinnista Vantaalla Kymppi-Moni hankkeen aloituskokous Tampere 30.11.2011 Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Esityksen rakenne 2010: 51 063 2020: 51 598 1. Mikä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2013

Tilastokatsaus 8:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 10.10.2013 Tietopalvelu B14:2013 Vanhojen osakeasuntojen kaupat ja hinnat Vantaalla vuosina 2003 2012 sekä alkuvuodesta 2013 Vuosien 2003 2012 aikana Vantaalla on tehty kaikkiaan

Lisätiedot

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Päivitetty 13.2.215 Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2010

Tilastokatsaus 11:2010 Tilastokatsaus 11:2010 1.11.2010 Tietopalvelu B14:2010 Työpaikat Vantaalla 31.12.2008 1 Työllisen työvoiman määrä oli Vantaalla vuoden 2008 lopussa 101 529 henkilöä. Työttömänä oli tuolloin 6 836 vantaalaista.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 10:2014

Tilastokatsaus 10:2014 Tilastokatsaus 10:2014 Vantaa 1 2.9.2014 Tietopalvelu B11:2014 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2012 lopulla yhteensä 8 854 vieraskielistä 1

Lisätiedot

Kunnallisvaalit Vantaalla 2004 Mikael Kekkonen

Kunnallisvaalit Vantaalla 2004 Mikael Kekkonen VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C19 : 2004 Kunnallisvaalit Vantaalla 2004 Mikael Kekkonen Julkaisija - Utgivare Vantaan kaupungin tilasto ja tutkimus Vanda stads statistik och forskning Tiedustelut

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2018

TILASTOKATSAUS 4:2018 TILASTOKATSAUS 4:2018 8.3.2018 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2017 1 Vantaalle rakennettiin vuonna 2017 uutta kerrosalaa 349 590 kerrosneliömetriä, josta asuinrakennuksiin valmistui 234 712 k-m 2 (67 %).

Lisätiedot

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2015:3 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-joulukuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2016

TILASTOKATSAUS 8:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2016 1 15.4.2016 ASUNTOKUNTIEN ELINVAIHEET JA TULOT ELINVAIHEEN MUKAAN VUOSINA 2005 2013 Asuntokunnat elinvaiheen mukaan lla, kuten muillakin tässä tarkastelluilla

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 2015:37 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2017

TILASTOKATSAUS 2:2017 TILASTOKATSAUS 2:2017 11.1.2017 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2014 Yhteenveto: Työpaikat ja työvoima n suuralueilla sekä pendelöinti Helsingin seudulla vuosina 2010 2014 Työpaikkoja

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Tilastoja 2013:25 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Päivi Selander Puh.09-310 36411 etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:30 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa 2018

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa 2018 2018:9 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa 2018 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2011

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2011 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2011 - Väkiluku on kasvanut määrältään eniten Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. - Helsingin, Espoon, Vantaan, Järvenpään,

Lisätiedot

TAMPERE LAHTI E 12 TUUSULA E 75 PORVOO K E H Ä I I I E 18 KEHÄ III

TAMPERE LAHTI E 12 TUUSULA E 75 PORVOO K E H Ä I I I E 18 KEHÄ III TAMPERE LAHTI E 12 TUUSULA E 75 E 18 K E H Ä I I I E 18 PORVOO KEHÄ III alueittain 2010 Sisältö Esipuhe... 1 Lukijalle... 2 osana pääkaupunkiseutua... 4 n matka maaseutuyhteisöstä... 6...lentokenttäkaupungiksi...

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2015 2016:4 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2015 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2018

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2018 2018:15 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2018 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 27 2011 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009 Helsingissä keskitulot 30 000 euroa Pääomatulot laskivat viidenneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 200 euroa

Lisätiedot

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28.

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28. Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2017 1 20.1.2017 RAKENTAMINEN VANTAALLAA VUONNA 2016 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2016 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 420 150 k m 2, mikä on 45 710 k m 2 (12

Lisätiedot

Tietopalvelu B8:2012 ISBN 978-952-443-398-3 ISSN-L 1799-7003 ISSN 1799-7003 (painettu) ISSN 1799-7127 (verkkojulkaisu)

Tietopalvelu B8:2012 ISBN 978-952-443-398-3 ISSN-L 1799-7003 ISSN 1799-7003 (painettu) ISSN 1799-7127 (verkkojulkaisu) Vantaan väestö 2011/2012 Tietopalvelu B8:2012 ISBN 978-952-443-398-3 ISSN-L 1799-7003 ISSN 1799-7003 (painettu) ISSN 1799-7127 (verkkojulkaisu) Julkaisija Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Kannen kuva

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016 2017:5 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

kunnista tammi maaliskuussa

kunnista tammi maaliskuussa Tilastoja 2014:13 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja etoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Tiivistelmä Väkiluku on kasvanut määrältään

Lisätiedot

Vaihtoehtoja kunnalliselle päivähoidolle. Yksityisen päivähoidon monet muodot

Vaihtoehtoja kunnalliselle päivähoidolle. Yksityisen päivähoidon monet muodot Vaihtoehtoja kunnalliselle päivähoidolle Yksityisen päivähoidon monet muodot Vantaalla on tarjolla yksityistä päivähoitoa päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoitona. Yksityinen päivähoito

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2016

TILASTOKATSAUS 2:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 2:2016 1 26.1.2016 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2015 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2015 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 376 790 k-m 2, mikä on 100 820 k-m 2 (37

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 29 2012 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Helsingissä keskitulot 31 200 euroa Pääomatulot nousivat kolmanneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 400 euroa

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:22 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 10:2015

TILASTOKATSAUS 10:2015 TILASTOKATSAUS 10:2015 23.11.2015 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2013 laisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka lla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli jossain

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 10 2006 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004 Helsingin kaupungin kuvapankki /Mika Lappalainen Verkkojulkaisu Leena Hietaniemi ISSN 1458-5707

Lisätiedot

RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014

RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014 RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014 RAKENNUS- JA ASUNTOKANTA 1.1.2015 Tiedustelut Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Pertti Raami, Vantaan kaupungin aineistopankki Kansi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 2015:14 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09

Lisätiedot