Tilastokatsaus 9:2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilastokatsaus 9:2014"

Transkriptio

1 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta 2 vuoden 212 loppuun mennessä 1 29 henkilöllä eli 1,2 prosentilla. Kaupungin väkiluvun kasvu on ollut samassa ajassa henkilöä eli 16,4 prosenttia. Työikäisten, 2 64-vuotiaiden, lukumäärän lisäys oli tuona aikana 12 9 henkilöä, 11,2 prosenttia. Vuoden 212 aikana työvoiman määrä kasvoi 7 henkilöllä. Myyrmäen suuralueella työvoima väheni, muilla alueilla kasvoi, eniten Tikkurilassa. Naistyövoiman kasvu oli miestyövoiman kasvua pienempää Kivistöä ja Korsoa lukuun ottamatta. Taulukko 1. Työvoiman määrä v ja työvoiman sekä väkiluvun muutos vuoden 212 aikana Alue Työvoima Muutos vuoden 212 aikana, henkilöä Työvoiman muutos Väestönmuutos henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä yhteensä yhteensä 2 64v Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila Tuntematon Vantaa Työvoiman suuruus riippuu alueen väestön, nimenomaan työikäisen väestön, määrän muutoksista. Vantaan suuralueilla työvoiman kasvu on ollut viime vuosina suurinta väestömäärältään eniten kasvaneella Aviapoliksen suuralueella. Myyrmäessä ja Hakunilassa työvoimaa oli nyt vähemmän kuin vuoden 2 lopussa. Kuva 1. Työvoiman määrän kokonaismuutos suuralueilla vuosina v Hakunila Korso Koivukylä Tikkurila Aviapolis Kivistö Myyrmäki työvoiman määrä

2 Tilastokatsaus 9:213 2 Myyrmäessä työvoiman määrä väheni aina vuoteen 2, jonka jälkeen se kolmen seuraavan vuoden ajan hieman kasvoi kääntyäkseen jälleen laskuun. Tikkurilassa työvoiman määrä väheni vuosina 23 2 ja Hakunilassa 22 2 ja jälleen vuodesta 29 lähtien. Korsossa työvoima on ollut kasvussa koko 2-luvun, mutta kasvu pysähtyi hetkeksi vuosina 28 ja 29. Kivistössä ja Aviapoliksessa kasvua on ollut koko 2- luvun. Koivukylässä vuosina 23 2 työvoiman määrä alueella väheni ja samoin vuonna 29. Työllisen työvoiman määrä riippuu kulloisestakin työllisyystilanteesta. 2-luvulla työllisen työvoiman määrä on kasvanut eniten Aviapoliksen suuralueella, 7 2 henkilöllä. Korsossa kasvua on ollut 2 6, Koivukylässä 1 8 ja Kivistössä 86 henkilöä. Myyrmäessä työllisen työvoiman määrä on vähentynyt lähes 2 7 henkilöllä ja Hakunilassakin 1 26 henkilöllä. Tikkurilassa työllisen työvoiman määrä vuonna 212 oli 6 suurempi kuin vuonna 2. Vuoden 213 lopussa työttömänä oli 1 9 vantaalaista (2 %) enemmän kuin vuotta aiemmin Vantaalla oli vuoden 213 lopussa työttömänä henkilöä. Työttömyysaste oli 1,4 prosenttia. Miehistä työttömänä oli 11,8 ja naisista 9, prosenttia. Työttömien määrä kasvoi vuoden 213 aikana 1 miehellä ja 846 naisella. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla, lukumääräisesti (+473) eniten Myyrmäessä, mutta suhteellisesti (33 %) eniten Aviapoliksen suuralueella. Suhteellisesti pienin kasvu (13 %) oli Koivukylän ja Hakunilan suuralueilla. Työttömien naisten määrä kasvoi suhteellisesti miehiä enemmän Myyrmäen, Aviapoliksen ja Tikkurilan suuralueilla. Työttömyysaste oli hakunilalaisilla miehillä ja naisilla Vantaan korkein. Korsossa ja Myyrmäessä miesten työttömyys kasvoi suuralueista suhteellisesti eniten, naisilla suhteellisesti suurin kasvu oli Tikkurilassa. Vähiten työttömyysaste kasvoi miehillä Tikkurilassa ja Koivukylässä ja naisilla Kivistössä. Kuva 2. Työttömyysaste sukupuolen ja n mukaan Vantaalla työttömyysaste 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Ikäryhmittäin työttömyysaste vaihteli: pienimmillään työttömyysaste oli 2 24-vuotiailla naisilla ja vuotiailla miehillä. Suurimmillaan se oli 6-vuotiailla ja sitä vanhemmilla sukupuolesta riippumatta. Miehillä työttömyys oli kaikissa ikäryhmissä yleisempää kuin naisilla. Suurimmat erot sukupuolten välillä olivat nuorimmissa ja vanhimmissa ikäryhmissä. Miehillä työttömien osuus työvoimasta oli 3 44-vuotiailla pienempi kuin sitä nuoremmilla ja alkaa sen jälkeen jälleen aika nopeasti kasvaa niin, että 6 64-vuotiailla työttömyys oli lähes kaksi kertaa yleisempää kuin 3 3-vuotiailla. Naisilla tällaista ilmiötä ei ole nähtävissä; työttömien osuus n työvoimasta oli kutakuinkin samansuuruinen aina 4-vuotiaisiin saakka, mutta kasvaa sen jälkeeni.

3 Tilastokatsaus 9:213 3 Myös suuralueittain työttömyysaste vaihtelee ikäryhmissä melkoisesti: Myyrmäessä miehillä korkein työttömyysaste oli alle 2-vuotiailla ja alin 3 3-vuotiailla, naisilla työttömyysaste kohoaa tasaisesti 3 ikävuoteen saakka, jonka jälkeen se pysyttelee samalla tasolla 6 64-vuotiaisiin saakka. Kivistössä alle 3-vuotiaiden miesten työttömyys on selvästi yleisempää kuin sitä vanhempien. Vasta 6 64-vuotaiden työttömyysaste on korkeampi. Kivistön naisilla työttömyysaste on kaikissa ikäryhmissä alle 8 prosenttia. Aviapoliksen alle 2- vuotiaista miehistä työttömänä oli useampi kuin joka neljäs, ylivoimaisesti suurin osuus stä muihin ikäryhmiin verrattuna. Alueen naisilla työttömyysaste oli 6-7 prosenttia aina 9-vuotiaisiin saakka. Tikkurilassa miesten ja naisten työttömyysasteet vaihtelivat ikäluokittain yhteneväisellä tavalla ja olivat hyvin lähellä toisiaan. Koivukylässä miesten työttömyysaste pysyy melko tasaisena tasaisesti aina ikävuoteen saakka, jonka jälkeen se kohoaa nopeasti. Koivukylän 2 29-vuotiaita naisia oli työttömänä ikäluokista suhteellisesti toiseksi eniten, jopa enemmän kuin 9-vuotiaita naisia. Korsossa 2 24-vuotiaita miehiä oli suhteellisesti yhtä paljon työttömänä kuin 6 64-vuotiaita. Työttömyysaste vähenee sen jälkeen nopeasti ja on alimmillaan vuotiailla, jonka jälkeen se taas nopeasti kasvaa. Korson naisista alle 3-vuotiaiden ikäryhmissä työttömyysaste oli korkeampi kuin 3 4-vuotiaiden ikäryhmissä. Hakunilassa suhteellisesti vähiten työttömänä oli 3 4- vuotiaita miehiä ja alle 2-vuotiaita naisia. (liitekuvat 1-8) Pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten Myyrmäessä ja Tikkurilassa ja suhteellisesti eniten Aviapoliksessa ja Tikkurilassa Pitkäaikaistyöttömien määrä väheni Vantaalla vuosituhannen taitteessa nopeammin kuin työttömyys yleensä ja määrä on vaihdellut yleisen työttömyystilanteen tahdissa. Vuoden 21 lopussa pidempään kuin vuoden työttömänä olleita oli 2 28 ja vuoden 213 lopussa Vuoden 213 aikana pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi lukumääräisesti eniten Tikkurilan ja Myyrmäen suuralueilla. Kivistössä ja Koivukylässä määrän lisäys oli suuralueista pienin. Suhteellisesti kasvu oli suurinta Aviapoliksessa ja Tikkurilassa ja pienintä Koivukylässä ja Hakunilassa. Pitkäaikaistyöttömistä pidempään kuin kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä väheni Kivistössä ja Koivukylässä sekä Korsossa kun se Hakunilassa pysyi aika lailla ennallaan. Myyrmäessä vähintään kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä kasvoi peräti viidenneksellä. Koivukylässä pidempään kuin kolme vuotta työttömänä olleita oli vähemmän kuin vuotta aiemmin. Taulukko 2. Työttömät ja pitkäaikaistyöttömät Vantaan suuralueilla vuosien 212 ja 213 lopussa S u u r a l u e Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila Työttömiä, lkm Pitkäaikaistyöttömät, lkm alle 4 v. lkm v. lkm v. lkm yli 2v työttömänä, lkm yli 3v työttömänä, lkm yli 4v työttömänä, lkm yli v työttömänä, lkm Työttömyysaste, % 8,6 1,4, 6,4,6 7,3 7, 9,2 1,2 11,4 8, 1,4 11, 12, -, % 9,9 11,9 6, 7,8 6,1 7,9 8,7 1, 11,6 12,9 9, 11,7 12, 13,8 -, % 7,4 9, 4, 4,8,1 6,8 6,4 8,4 8,8 9,9 7, 9,1 1, 11,2 Pitkäaikaistyöttömät, osuus työttömistä, % 28,1 26, 23,7 21,7 22,1 21, 2,6 2,3 27,6 2, 2,2 24,1 29,4 27,8

4 Tilastokatsaus 9:213 4 Alle 4-vuotiaiden osuus pitkäaikaistyöttömistä oli koko Vantaalla vuoden 212 lopussa alle 19 prosenttia. Vuoden 213 lopussa osuus oli vajaa 21 prosenttia. Kivistössä heidän osuutensa työttömistä oli pienin (12 %) ja Aviapoliksessa suurin (26 %). vuotta täyttäneitä pitkäaikaistyöttömiä oli kaikilla alueilla selvä enemmistö (koko Vantaalla 8 %). Aviapoliksessa vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä oli suuralueista pienin, alle 2 prosenttia ja Kivistössä se oli suurin, 67 prosenttia. Pidempään kuin vuoden työttömänä olleiden määrä kasvaa tasaisesti (kuvio 3) iän karttuessa. Miehiä on naisia enemmän kaikissa ikäryhmissä vanhinta ä lukuun ottamatta. Pitkäaikaistyöttömyys on kaikilla suuralueilla enemmän miesten kuin naisten vitsaus (kuva 4). Kuva 3. Yli vuoden työttömänä olleiden määrä sukupuolen mukaan eri ikäryhmissä pitkäaikaistyöttömiä Lähes 7 prosenttia vantaalaisista pitkäaikaistyöttömistä on miehiä. Suuralueilla pitkäaikaistyöttömien miesten osuus vaihtelee Aviapoliksen 2:sta Kivistön 6 prosenttiin. Edelliseen vuoteen (212) verrattuna sukupuolten välinen ero oli kaventunut Tikkurilassa ja Hakunilassa, Myyrmäessä pysynyt ennallaan, muilla suuralueilla se oli kasvanut. Kuva 4. Pidempään kuin vuoden työttömänä olleiden määrä sukupuolen mukaan suuralueilla pitkäaikaistryöttömiä Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila

5 Tilastokatsaus 9:213 Työttömyysasteessa suurehkoja kaupunginosittaisia eroja (kartta 1) Vuoden 211 lopussa työttömyysaste vaihteli kaupunginosittain kahden ja viidentoista prosentin välillä. Vuotta myöhemmin vaihteluväli oli kolmesta seitsemääntoista prosenttiin ja vuonna 213 se oli vajaasta kahdesta vajaaseen kahteenkymmeneen. Vuonna 213 työttömyysaste kohosi yli 1 prosentin kaikkiaan kaupunginosassa. Nämä olivat pääosin isoja kerrostalovaltaisia alueita. Niistä yhdeksässä asui yli asukasta ja vain yhdessä asukkaita oli vähemmän kuin 1. Alueista kaksi oli Hakunilassa, kolme Koivukylässä, neljä Korsossa, kaksi Tikkurilassa, yksi Aviapoliksessa ja kolme Myyrmäessä. Näissä kaupunginosassa Vantaan työttömistä asui 7 prosenttia ja työvoimasta näille alueille sijoittui 44 prosenttia. Vantaan työikäisestä vieraskielisestä väestöstä näillä alueilla asui 63 prosenttia. Alhaisen työttömyysasteen kaupunginosat (joissa työttömyysaste oli alle prosenttia) olivat kaikki asukasmäärältään pienehköjä pientaloalueita. Näistä kuudesta kaupunginosasta kaksi oli Korson suuralueella, kaksi Kivistössä, yksi Aviapoliksessa ja yksi Hakunilassa. Alhaisen työttömyysasteen alueilla Vantaan työvoimasta asui vajaa prosenttia, mutta työttömistä vain 2 prosenttia. Vieraskielisistä vuotiaista näissä kaupunginosissa asui 1,6 prosenttia. Alhaisin työttömyysprosentti oli vuoden 213 lopulla Myllymäessä (3, %) ja Riipilässä (3,6 %) ja korkein Länsimäessä, jossa se oli 17,9 prosenttia. Vuotta aiemmin, vuonna 212, alle viiden prosentin työttömyys oli 13 kaupunginosassa. Yli kymmenen prosentin työttömyys vaivasi tuolloin 9 kaupunginosaa Kartta 1. Työttömyysaste Vantaan kaupunginosissa (valkoisilla alueilla työvoiman määrä on alle 1, jolloin tietoa ei voida näyttää) Vuoden 213 lopussa kymmenessä parhaimman työllisyyden (alimman työttömyysprosentin) kaupunginosassa (mukana kaikki kaupunginosat) oli asukkaita 11 2 eli,3 prosenttia vantaalaisista (vuonna 212 heitä oli henkilöä eli 7,9 prosenttia vantaalaisista). Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna vain yksi kaupunginosa oli vaihtunut näiden kymmenen alhaisimman työttömyysprosentin kaupunginosista.

6 Tilastokatsaus 9:213 6 Vuoden 213 lopussa 1 vaikeimman työttömyyden kaupunginosissa asui vantaalaista (34 % kaupungin asukkaista). Vuotta aiemmin heitä oli 8 3 (28 % vantaalaisista). Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna kaksi kaupunginosaa oli vaihtunut näiden kymmenen suurimman työttömyysprosentin kaupunginosista. Työttömyysaste väheni vuoden 213 aikana kolmessa sellaisessa kaupunginosassa, jossa oli työvoimaa vähintään 1 henkilöä. Kaikissa muissa kaupunginosissa työttömyysaste kohosi. Useimmiten muutos oli prosenttiyksikön tai pari verran. Suurin kasvu oli 3,8 prosenttiyksikköä. Viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana työttömyysaste on alentunut 12 kaupunginosassa, muissa lisääntynyt. Työttömyys on vähentynyt pääosin kaupunginosissa, joissa se on ollut jo aiemminkin suhteellisen alhainen. Työttömyysasteen kasvu on hieman suurempaa alueilla, joilla se jo ennestäänkin oli vaikeaa. Liitekartassa on esitetty työttömyysasteen muutos kaupunginosissa vuodesta 29 vuoteen 213. Työttömyys ja sen muutos sukupuolen mukaan Miehillä työttömyys on selvästi naisia yleisempää. Koko Vantaalla ero sukupuolten välillä oli 2,8 prosenttiyksikköä. Seitsemässä (kuudessa vuonna 212) kaupunginosassa naisten työttömyys oli suurempaa kuin miesten ja yhdessä se oli samansuuruinen. Kaksi näistä kaupunginosista on isohkoja kerrostalovaltaisia, muut pieniä pientalovaltaisia kaupunginosia. Alle viiden prosentin työttömyysaste oli miehillä vain kahdessa kaupunginosassa, mutta naisilla 13 kaupunginosassa. Yli 1 prosentin työttömyysaste oli miehillä 22 kaupunginosassa, naisilla 1 kaupunginosassa. Miehillä korkein työttömyysaste (19, %) oli Mikkolassa, naisilla se (17,1 %) oli Länsimäessä. Naisten työttömyysaste kasvoi 1, prosenttiyksiköllä vuoden 213 aikana koko kaupungin tasolla. Miehillä, joilla työttömyysaste oli naisia suurempi, kasvua oli 1,8 prosenttiyksikköä. Kun verrataan tilannetta viisi vuotta taaksepäin, vuoteen 29, on naisten työttömyysaste selvästi kasvanut miesten työttömyysastetta enemmän (taulukko 3). Miesten työttömyys on viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana kasvanut eniten Aviapoliksessa ja Myyrmäessä, Kivistössä se on hieman alentunut. Naisilla työttömyys on lisääntynyt eniten Tikkurilassa ja Myyrmäessä, vähiten Kivistössä. Taulukko 3. Työttömyysaste suuralueilla sukupuolen mukaan vuosien lopussa Alue M i e h e t N a i s e t muutos muutos 9-13 Myyrmäki 1,4 9,4 9,4 9,9 11,8 +1,4 6,9 6,7 7, 7,4 9, +2,1 Kivistö 7,9 4,9,1 6, 7,8 -,1 4,3 3,8 3,8 4, 4,8 +, Aviapolis 6,4,,4 6,1 7,9 +1,,2 4,8 4,1,1 6,8 +1,6 Tikkurila 9,3 8,9 7, 8,7 1, +,7 6,2 6,2 6, 6,4 8,4 +2,2 Koivukylä 12,6 11,2 1,7 11,6 12,9 +,3 8, 8,7 8,4 8,8 9,9 +1,4 Korso 1,9 9,7 9,6 9, 11,7 +,8 7, 7,2 6,7 7, 9,1 +1,6 Hakunila 13, 11,9 11,4 12, 13,8 +,3 9,3 8,7 9,2 1, 11,2 +1,9 Vantaa 11, 9,9 9, 1, 11,8 +,8 7,3 7,1 7, 7, 9, +1,7

7 Tilastokatsaus 9:213 7 Koulutus pienentää työttömyysriskiä Vuoden 213 lopussa vantaalaisesta vuotta täyttäneestä väestöstä oli enintään perusasteen koulutus 3 prosentilla, keskiasteen tutkinto 36 prosentilla (joista vain yo-tutkinto 32 prosentilla) ja korkea-asteen tutkinto 29 prosentilla. Työttömistä 37 prosentilla (joista 21 prosentilla vain yo-tutkinto) oli koulutusta keskiasteen verran, kun taas korkea-asteen koulutus työttömistä oli 17 prosentilla (taulukko 4). Miehillä koulutuksen merkitys työttömyyttä vähentävänä voimana näkyy naisia selvemmin. Perusasteen suorittaneet erottuvat muista korkeammalla työttömyysasteellaan. Ylemmän korkeakouluasteen ja tutkijakoulutuksen hankkineilla naisilla oli hieman korkeampi työttömyysaste kuin vähemmän korkea-asteen koulutusta hankkineilla. Taulukko 4. Työttömien osuus v täyttäneestä väestöstä koulutuksen ja sukupuolen mukaan Koulutus v väestö lkm työttömät lkm työttömänä % v väestö lkm työttömät lkm työttömänä % Yhteensä , , , ,1, josta , ,3 vain yo-tutkinto , ,7 Korkea-aste, josta , ,8 alin korkea-aste , ,7 alempi korkeakouluaste , , ylempi korkeakouluaste , ,4 tutkijakoulutus , ,6 Suuralueista Hakunilassa työttömyysaste oli sekä miehillä että naisilla useissa koulutusluokassa muita suuralueita suurempi (taulukko ). Viiden viime vuoden aikana miesten työttömyysaste on hieman alentunut Koivukylässä ja Hakunilassa. Muilla suuralueilla se on kasvanut, eniten Aviapoliksessa ja Myyrmäessä. Naisten työttömyysaste on hivenen vähentynyt Kivistössä, muilla alueilla kasvanut. Suurin kasvu on ollut Aviapoliksessa ja Tikkurilassa. Taulukko. Työttömien osuus vuotta täyttäneestä väestöstä koulutuksen, sukupuolen ja suuralueen mukaan (M=, N=) Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila Koulutus M N M N M N M N M N M N M N 1,7 7,9 6,1 2,9 1,3 1,3 9, 7,8 1,7 7,8 1,1 7,8 11,2 9,1 7,9 4,8 6,4 3,,4 4,8 7,,1 8,7 6, 8, 6, 9, 6,9 - vain yo-tutkinto 6,1 4,3 3,7 3, 3, 4,6,1 4,2,8 4,4 6,6 4,6 8, 7,2 4,8 3, 2,1 2,9,4 3,2,6 3,6 7,4 4,6 4,3 3, 6,8 4, 4,9 3,4 4,8 3,8,3 2,4 3,4 3,6,2 3,8 4, 3,1,6 4, Ylempi korkeakouluaste 4,6 3,9 2,3 4,8 3,9 3,3 4, 3,6,, 6,4 4,7 6,1 7,3 Tutkijakoulutus 3,1 3,8,, 4,3,6 6,9 1,2 2,9 3,4 4,3 11,1,1 7,6 Vähiten koulutusta hankkineet joutuvat helpoimmin työttömäksi Työttömyyden ja koulutuksen määrän välinen riippuvuus häviää, kun työttömyys jatkuu riittävän pitkään. Yleisesti voidaan sanoa, että vähiten koulutusta saaneet joutuvat helpoimmin työttömiksi. Alimman korkea-asteen koulutuksen hankkineista oli pitkään työttömänä olleita suhteellisesti eniten. Sukupuolten väliset erot ovat liitekuvissa 9 ja 1 ja suuralueittaiset erot liitekuvissa

8 Tilastokatsaus 9:213 8 Kuvio 4. Työttömät työttömyyden keston ja koulutuksen mukaan % 1 % 2 % 3 % 4 % % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Pitkäaikaistyöttömien ikärakenne vaihtelee suuralueittain Pidempään kuin vuoden työttömänä olleiden määrä on sitä suurempi, mitä vanhemmasta stä on kysymys. Huippunsa se saavuttaa sukupuolesta riippumatta 6 64-vuotiaiden ssä, jossa kaksi kolmesta työttömästä on pitkäaikaistyötön. Miehiä on joka ssä kahta vanhinta ä lukuun ottamatta naisia enemmän. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä kuvaa alueella esiintyvän työttömyyden vaikeutta: mitä suurempi osuus, sitä hankalampaa on työttömyyden vähentäminen. Vantaan suuralueilla pitkäaikaistyöttömien ikärakenne vaihtelee jonkin verran (liitekuvat 11 18). Myyrmäessä pidempään kuin vuoden työttömänä olleiden ikärakenteessa kiinnittyy huomio 3 39-vuotiaisiin, joiden osuus n työttömistä on suurempi kuin 4 44-vuotiaissa. Kivistössä pitkäaikaistyöttömien määrä on niin pieni, ettei aluetta voida suoraan vertailla muihin alueisiin. Aviapoliksessa 3 34-vuotiaita työttömiä miehiä on enemmän kuin neljässä sitä vanhemman n miehissä. Tikkurilassa pitkäaikaistyöttömien osuus n työttömistä on sekä miehillä että naisilla liki samansuuruinen kaikissa ikäryhmissä. Osuus toki kasvaa iän karttuessa niin kuin muillakin alueilla. Koivukylässä 4-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien miesten osuus on kaksinkertainen samanikäisten naisten osuuteen verrattuna. Korsossa taas 4 49-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien miesten osuus samanikäisistä työttömistä on kaksinkertainen alueen naisten osuuteen verrattuna, samoin 3 34-vuotiaiden miesten. Pitkäaikaistyöttömyyden yleisyyttä voidaan kuvata katsomalla kuinka suuri on pidempään kuin vuoden työttömänä olleiden osuus alueen työvoimasta. Pitkäaikaistyöttömyys on miehillä naisia yleisempää kaikissa ikäryhmissä. Pitkäaikaistyöttömien osuus alkaa kasvaa 4 ikävuoden jälkeen niin, että 6 64-vuotiaista työvoimaan kuuluvista miehistä yli 12 prosenttia oli vuoden 213 lopussa ollut pidempään kuin vuoden työttömänä. Naisilla osuus oli prosenttiyksikön pienempi (ks. liitekuvat 19 26). Koivukylän suuralueella peräti 18 prosenttia 6 64-vuotiaista työvoimaan kuuluvista miehistä oli ollut työttömänä pidempään kuin vuoden, kun Aviapoliksessa heitä oli vain 8 prosenttia. Aviapoliksen, Koivukylän ja Korson 6 64-vuotiaista työvoimaan kuuluvista naisista yli 12 prosenttia oli pitkäaikaistyöttömiä. Aviapolis erosi muista suuralueista siinä, että kahdessa vanhimmassa ssä naisten pitkäaikaistyöttömyys oli miesten pitkäaikaistyöttömyyttä yleisempää. Korsossa ja Myyrmäessä sukupuolten välillä ei ollut eroa vanhimmassa ssä. Lähde: Tilastokeskus, Vantaan osa-alueittaiset työttömyystilastot

9 Tilastokatsaus 9:213 9 Liitekuvat 1-6 Työttömyysaste n ja sukupuolen mukaan suuralueilla Myyrmäen suuralue 3 Kivistön suuralue 2 2 työttömyysaste, % 2 1 työttömyysaste, % Aviapoliksen suuralue 3 Tikkurilan suuralue 2 2 työttömyysaste, % 2 1 työttömyysaste, % Koivukylän suuralue 3 Korson suuralue 2 2 työttömyysaste, % 2 1 työttömyysaste, %

10 Tilastokatsaus 9:213 1 Liitekuvat 7-8 Työttömyysaste n ja sukupuolen mukaan suuralueilla ja koko kaupungissa (jatkuu ) 3 Hakunilan suuralue 3 Koko kaupunki 2 2 työttömyysaste, % 2 1 työttömyysaste, % Liitekuva 9 Työttömät työttömyyden keston ja koulutuksen mukaan Vantaalla % 1 % 2 % 3 % 4 % % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Liitekuva 1 Työttömät työttömyyden keston ja koulutuksen mukaan Vantaalla % 1 % 2 % 3 % 4 % % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 %

11 Tilastokatsaus 9: Liitekuvat Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä n ja sukupuolen mukaan Vantaan suuralueilla osuus n työttömistä, % Myyrmäen suuralue osuus n työttömistä, % Kivistön suuralue osuus n työttömistä, % Aviapoliksen suuralue osuus n työttömistä, % Tikkurilan suuralue osuus n työttömistä, % Koivukylän suuralue osuus n työttömistä, % Korson suuralue

12 Tilastokatsaus 9: Liitekuvat Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä iän ja sukupuolen mukaan suuralueilla ja koko Vantaalla (jatkuu ) osuus n työttömistä, % Hakunilan suuralue osuus n työttömistä, % Koko Vantaa Liitekuvat Pitkäaikaistyöttömien osuus työvoimasta iän ja sukupuolen mukaan suuralueilla ja koko Vantaalla osuus työvoimasta, % 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Koko Vantaa osuus työvoimasta, % 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Myyrmäen suuralue osuus työvoimasta, % 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Kivistön suuralue osuus työvoimasta, % 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Aviapoliksen suuralue

13 Tilastokatsaus 9: Liitekuvat Pitkäaikaistyöttömien osuus työvoimasta iän ja sukupuolen mukaan suuralueilla ja koko Vantaalla (jatkuu ) Tikkurilan suuralue Koivukylän suuralue osuus työvoimasta, % 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, osuus työvoimasta, % 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Korson suuralue Hakunilan suuralue osuus työvoimasta, % 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, osuus työvoimasta, % 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Liitekuva 27 Työttömät koulutusasteen ja työttömyyden keston mukaan Myyrmäen suuralue % 1 % 2 % 3 % 4 % % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % 1 Kivistöstä ei ole esitetty kuvaa alueen pienen väestöpohjan vuoksi.

14 Tilastokatsaus 9: Liitekuvat 28 3 Työttömät koulutusasteen ja työttömyyden keston mukaan (jatkuu ) Aviapoliksen suuralue % 1 % 2 % 3 % 4 % % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Tikkurilan suuralue % 1 % 2 % 3 % 4 % % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Koivukylän suuralue % 1 % 2 % 3 % 4 % % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 %

15 Tilastokatsaus 9:213 Liitekuvat Työttömät koulutusasteen ja työttömyyden keston mukaan (jatkuu ) Korson suuralue % 1 % 2 % 3 % 4 % % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Hakunilan suuralue % 1 % 2 % 3 % 4 % % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 %

16 Tilastokatsaus 9: Liitekartta Työttömyysasteen muutos Vantaan kaupunginosissa vuodesta 29 vuoteen 213. (valkoisilla alueilla työvoiman määrä on alle 1 eivätkä ne ole mukana vertailussa) Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä ISBN Puh ISSN-L X Sähköposti: ISSN X (painettu) ISSN (verkkojulkaisu)

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2018

TILASTOKATSAUS 5:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 5:18 1 10.9.18 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 08 17 Työttömyysaste oli Vantaalla tasan 10 prosenttia vuoden 17 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli peräti 1,9 prosenttiyksikköä, mikä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2019

TILASTOKATSAUS 3:2019 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2019 1 8.10.2019 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 2009 2018 Työttömyysaste oli Vantaalla 8,7 prosenttia vuoden 2018 lopussa, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2016

TILASTOKATSAUS 5:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2016 1 1.4.2016 YKSINHUOLTAJIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Yksinhuoltajien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista yhden

Lisätiedot

Tilastokatsaus 4:2014

Tilastokatsaus 4:2014 Vantaa 10.3.2014 Tietopalvelu B5:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

Tilastokatsaus 1:2014

Tilastokatsaus 1:2014 Tilastokatsaus 1:2014 Vantaa 3.1.2014 Tietopalvelu B1:2014 1 Vähintään 65 vuotta täyttäneet Vantaalla Vuoden 2013 alussa 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia vantaalaisia oli 27 579 henkilöä. Heistä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 22 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-325-0 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 10:2015

TILASTOKATSAUS 10:2015 TILASTOKATSAUS 10:2015 23.11.2015 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2013 laisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka lla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli jossain

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2017

TILASTOKATSAUS 2:2017 TILASTOKATSAUS 2:2017 11.1.2017 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2014 Yhteenveto: Työpaikat ja työvoima n suuralueilla sekä pendelöinti Helsingin seudulla vuosina 2010 2014 Työpaikkoja

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2015

TILASTOKATSAUS 6:2015 TILASTOKATSAUS 6:2015 6.10.2015 ULKOMAALAISTAUSTAISEN VÄESTÖN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA VANTAALLA VUONNA 2012 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan Suomessa asuvat henkilöt, jotka ovat joko

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2009 20 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2008 Käänne työttömyyden kehityksessä Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2016

TILASTOKATSAUS 6:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2016 1 7.4.2016 SELLAISTEN ASUNTOKUNTIEN, JOISSA ON PARISKUNTA JA LAPSIA, TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2017

TILASTOKATSAUS 1:2017 TILASTOKATSAUS 1:2017 5.1.2017 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna Tikkurilassa, Koivukylässä ja Hakunilassa Vaikka työpaikkojen määrä kasvoi vuoden aikana koko kaupungissa,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2014

Tilastokatsaus 2:2014 Tilastokatsaus 2:2014 Vantaa 1 17.1.2014 Tietopalvelu B2:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2012 (lähde: Verohallinnon Maksuunpanon Vantaan kuntatilasto vuosilta 2004 2012) Vuonna 2012 Vantaalla

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola. TILASTOJA 40 2011 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2010 Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna 2010 Tuomarinkylä Suutarila Puistola Jakomäki

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 30 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2004 Helsingin kaupunki, kaupunkimittausosasto 030/2004 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2010 35 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2009 Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste peruspiireittäin Helsingissä 2009. Nuorten

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2016

TILASTOKATSAUS 1:2016 TILASTOKATSAUS 1:2016 19.1.2016 VANTAALAISTEN TULOT JA VEROT VUONNA 2014 1 Vuonna 2014 Vantaalla oli kaikkiaan 175 690 tulonsaajaa eli useammalla kuin neljällä viidestä vantaalaisesta oli ansio- ja/tai

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 21:2016

TILASTOKATSAUS 21:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 21:2016 1 10.11.2016 VANTAAN ASUNTOKANTA 31.12.2005 31.12.2015 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 104 700 asuntoa. Niistä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2018

TILASTOKATSAUS 7:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 7:18 1 17.12.18 SUOMALAIS- JA ULKOMAALAISTAUSTAISEN VÄESTÖN PÄÄASIAL- LINEN TOIMINTA VANTAALLA 00 16 Tässä tilastokatsauksessa tarkastellaan Vantaan väestön pääasiallista

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2018

TILASTOKATSAUS 1:2018 TILASTOKATSAUS 1:2018 5.2.2018 PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 2006 2015 Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 26 31 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.25 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Paul Williams Verkkojulkaisu ISSN 1458-577 ISBN

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö Vantaan kaupunki A 5 : 2008 Tilasto ja tutkimus VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö Koko kaupungin ennuste 2008-2040 Suuralueiden ennuste 2008-2018 A5:2008 ISBN 978-952-443-259-7 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2013

Tilastokatsaus 8:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 10.10.2013 Tietopalvelu B14:2013 Vanhojen osakeasuntojen kaupat ja hinnat Vantaalla vuosina 2003 2012 sekä alkuvuodesta 2013 Vuosien 2003 2012 aikana Vantaalla on tehty kaikkiaan

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2014

Tilastokatsaus 7:2014 Vantaa 20.5.2014 Tietopalvelu B8:2014 Vuoden 2012 tulotietoja Vantaalta, sen osa-alueilta, Helsingin seudulta ja maamme suurimmista kaupungeista Valtionveronalaiset keskitulot tulot Vantaalla ja muissa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2016

TILASTOKATSAUS 9:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 9:2016 1 25.5.2016 VÄESTÖN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA HENKILÖN SYNTYPERÄN MUKAAN HELSINGINSEUDULLA JA KOKO MAASSA 2000 2014 Tässä tilastokatsauksessa tarkastellaan Vantaan

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2016

TILASTOKATSAUS 8:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2016 1 15.4.2016 ASUNTOKUNTIEN ELINVAIHEET JA TULOT ELINVAIHEEN MUKAAN VUOSINA 2005 2013 Asuntokunnat elinvaiheen mukaan lla, kuten muillakin tässä tarkastelluilla

Lisätiedot

Työllisyydestä koulutusaloittain vuonna 2018

Työllisyydestä koulutusaloittain vuonna 2018 Työllisyydestä koulutusaloittain vuonna 2018 Yleiskatsaus: työllisyysaste nousi 72 prosentin yläpuolelle Kaikkien työllisten työllisyysaste: 72,5 % Lähde: Akava ja Macrobond Yleiskatsaus: työllisyydessä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2015

TILASTOKATSAUS 3:2015 TILASTOKATSAUS 3:2015 27.5.2015 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2013 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa kaupungeissa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 3:2013

Tilastokatsaus 3:2013 Tilastokatsaus 3:2013 Vantaa 1 24.1.2013 Tietopalvelu B3:2013 Työpaikat Vantaalla ja sen osa-alueilla 31.12.2010 Työpaikat kasvoivat vuonna 2010 taas vajaalla 3 000 työpaikalla Vantaalla oli vuoden 2010

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 41 2008 Kuvio 1. Työttömien määrä Helsingissä vuoden lopussa 2000 2007, indeksi 2000=100 130 Helsingin työttömyys ja pitkäaikastyöttömyys alueittain 31.12.2007

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2014

Tilastokatsaus 12:2014 Tilastokatsaus 12:2014 Vantaa 5.11.2014 Tietopalvelu B15:2014 1 Työpaikat Vantaan osa-alueilla 31.12.2012 Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna 2012 eniten Tikkurilassa ja Aviapoliksessa Vaikka työpaikkojen

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola. TILASTOJA 30 2013 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin 31.12.2012 Suutarila Puistola Tuomarinky lä Jakomäki

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2010

Tilastokatsaus 11:2010 Tilastokatsaus 11:2010 1.11.2010 Tietopalvelu B14:2010 Työpaikat Vantaalla 31.12.2008 1 Työllisen työvoiman määrä oli Vantaalla vuoden 2008 lopussa 101 529 henkilöä. Työttömänä oli tuolloin 6 836 vantaalaista.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 10:2014

Tilastokatsaus 10:2014 Tilastokatsaus 10:2014 Vantaa 1 2.9.2014 Tietopalvelu B11:2014 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2012 lopulla yhteensä 8 854 vieraskielistä 1

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

Perheet ja asuntokunnat

Perheet ja asuntokunnat Vantaan väestö 16/17 julkaisu ilmestyy tänä vuonna osissa, jotta tieto saadaan julkaistua mahdollisimman nopeasti. Lopuksi osiot kootaan yhteen yhdeksi julkaisuksi. Tämä osa koskee Vantaan perheitä ja

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2018 RUOTSINKIELINEN VÄESTÖ. Koko kaupungin ennuste Osa-alueittainen ennuste

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2018 RUOTSINKIELINEN VÄESTÖ. Koko kaupungin ennuste Osa-alueittainen ennuste VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2018 RUOTSINKIELINEN VÄESTÖ Koko kaupungin ennuste 2019-2045 Osa-alueittainen ennuste 2019-2028 Harri Sinkko Julkaisija Kannen kuva Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Sami Lievonen,

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

Vantaan hyvinvointikatsaus 2018

Vantaan hyvinvointikatsaus 2018 Vantaan hyvinvointikatsaus 218 Vantaan hyvinvointikatsaus 218 on hyvinvointiraportointityönryhmän yhdessä eri toimialojen edustajien kanssa laatima katsaus hyvinvoinnin ja toimintaympäristön kehityksestä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 14:2014

Tilastokatsaus 14:2014 Vantaa 3.12.2014 Tietopalvelu B17:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2013 1 Vuonna 2013 Vantaalla oli kaikkiaan 172 980 tulonsaajaa eli useammalla kuin neljällä viidestä vantaalaisesta oli ansio-

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 RUOTSINKIELINEN VÄESTÖ. Koko kaupungin ennuste Osa-alue-ennuste

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 RUOTSINKIELINEN VÄESTÖ. Koko kaupungin ennuste Osa-alue-ennuste VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 RUOTSINKIELINEN VÄESTÖ Koko kaupungin ennuste 2016-2040 Osa-alue-ennuste 2016-2025 Julkaisija Kannen kuva: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Sakari Manninen, Vantaan kaupungin

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2018

TILASTOKATSAUS 8:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2018 1 17.12.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2007 2016 Vantaalla oli lähes 110 800 työpaikkaa vuoden 2016 lopussa, mikä oli 4,9 prosenttia kaikista Suomen työpaikoista.

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS VÄESTÖ

LAUKAAN TILASTOKATSAUS VÄESTÖ LAUKAAN TILASTOKATSAUS VÄESTÖ 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 VÄESTÖN

Lisätiedot

Vantaan väestöennuste 2012 Ruotsinkielinen väestö. Koko kaupungin ennuste Suuralueiden ennuste

Vantaan väestöennuste 2012 Ruotsinkielinen väestö. Koko kaupungin ennuste Suuralueiden ennuste Vantaan väestöennuste 2012 Ruotsinkielinen väestö Koko kaupungin ennuste 2013 2040 Suuralueiden ennuste 2013 2022 Julkaisija Kannen kuva Vantaan kaupunki, keskushallinto, tietopalveluyksikkö Pekka Turtiainen

Lisätiedot

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa Tilastoja 2019:8 Minna Salorinne Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa Tilastoja ISSN 2489-4311 Lisätietoja: Minna Salorinne Puh. (09) 310 36412 etunimi.sukunimi@hel.fi Helsingin kaupunki,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 18:2016

TILASTOKATSAUS 18:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 18:2016 1 10.10.2016 OSAKEASUNTOJEN MYYNTIHINTOJA VANTAALLA Vantaalla asunnoista maksettuja neliöhintoja voidaan seurata esimerkiksi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisista

Lisätiedot

Korkeasti koulutettujen työllisyys

Korkeasti koulutettujen työllisyys Korkeasti koulutettujen työllisyys Heikki Taulu ekonomisti Akava Tulevaisuuden tekijät -seminaari Käsitteet selviksi Työikäinen väestö = kaikki Suomessa asuvat 1 74 -vuotiaat Työvoima = työikäiseen väestöön

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

1 Väestörakenne. 1.1 Väestön määrä ja kehitys

1 Väestörakenne. 1.1 Väestön määrä ja kehitys Vantaan väestö 218/219 julkaisu ilmestyy osissa, jotta tieto saadaan julkaistua mahdollisimman nopeasti. Lopuksi osiot kootaan yhteen yhdeksi julkaisuksi. Ensimmäinen osa koskee Vantaan väestörakennetta.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2013

Tilastokatsaus 11:2013 Vantaa 16.12.2012 Tietopalvelu B17:2013 Sairastavuusindeksi 1 Vantaalla 2012 Sairastavuusindeksi isoissa kaupungeissa vuosina 2002 2012 Vantaalaisten sairastavuusindeksillä mitattu terveydentila on parempi

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero

Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 18.06. LAHDEN TYÖTTÖMYYS TYÖTTÖMYYS KASVUSSA NAISVOITTOISILLA ALOILLA Syksyllä alkanut kansainvälinen lama käänsi myös Lahden työttömyysasteen kasvuun, joka huipentui

Lisätiedot

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 214 TIEDOTE 3/214 KUOPION MUUTTOLIIKE Kuopion tulomuutto kasvussa Tilastokeskuksen keväällä julkistettujen muuttajatietojen mukaan Kuopion

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2018

TILASTOKATSAUS 4:2018 TILASTOKATSAUS 4:2018 8.3.2018 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2017 1 Vantaalle rakennettiin vuonna 2017 uutta kerrosalaa 349 590 kerrosneliömetriä, josta asuinrakennuksiin valmistui 234 712 k-m 2 (67 %).

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2015

TILASTOKATSAUS 1:2015 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 1:2015 1 23.1.2015 VELKAANTUNEISUUS VANTAALLA JA MUISSA SUURISSA KAUPUNGEISSA SEKÄ HELSINGIN SEUDUN KEHYSKUNNISSA Vantaalaisista asuntokunnista 55 prosentilla oli velkaa

Lisätiedot

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015 Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015 Väestötilastot 2013 Väestötilastojen avulla seurataan Hyvinkään väestömäärän kehitystä ja väestörakennetta.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2013

Tilastokatsaus 9:2013 Tilastokatsaus 9:2013 Vantaa 31.10.2013 Tietopalvelu B15:2013 1 Työpaikat ja työssäkäynti Vantaalla vuonna 2011 Työvoima ja työllisyys Vantaalla 31.12.2011 Vantaalla työllisen työvoiman määrä oli 101 348

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Työllisyys

Toimintaympäristö: Työllisyys Toimintaympäristö: Työllisyys Tampere 24.3.2009 Jenni Kallio Prosenttia 31.12. 14,0-19,4 (13) 11,0-13,9 (25) 8,0-10,9 (32) 6,0-7,9 (20) 3,6-5,9 (13) Työllisyys 2008 % 25,0 22,5 Työttömyys kääntyi nousuun

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2019

TILASTOKATSAUS 2:2019 Tilastokatsaus :20 TILASTOKATSAUS 2:201 1 22.3.201 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE VANTAALLA Tässä tilastokatsauksessa tarkastellaan Vantaan väestön koulutusrakennetta ja sen kehitystä. Koulutuksesta on tietoja

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 25 000 22 500 20 000 Ennuste 17 500 väestön määrä 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 1990 1992 1994 1996 1998

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 23.7.2013 Tilannekatsaus 28.6.2013 Työttömyys kasvoi TE-toimiston alueella oli kesäkuun 2013 tilannekatsauspäivänä 31724 työtöntä työnhakijaa. Pirkanmaan työttömyys

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 15.05.2012 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 YHTEENVETO Väestön koulutusaste on selvästi korkeampi yliopistokaupungeissa (,, )

Lisätiedot

Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-98

Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-98 Tilastokatsaus 21:4 Vantaan kaupunki Tilasto ja tutkimus 29.3.21 Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä, puh. 8392 2716 sähköposti: hannu.kyttala@vantaa.fi B6 : 21 ISSN 786-7832, ISSN 786-7476 Muuttajien taloudellinen

Lisätiedot

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Mika Tuononen Suomalaisten koulutustaso on korkea vai onko näin sittenkään? Korkeakoulutuksen laajuudesta ja mahdollisesta ylimitoituksesta on keskusteltu

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2018

TILASTOKATSAUS 2:2018 TILASTOKATSAUS 2:2018 15.3.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2015 Vantaalla oli vuoden 2015 lopussa 109 779 työpaikkaa. Työpaikkamäärä kasvoi edellisestä vuodesta 2450:lla. Helsingissä työpaikkamäärä kasvoi vuodesta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2016

TILASTOKATSAUS 2:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 2:2016 1 26.1.2016 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2015 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2015 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 376 790 k-m 2, mikä on 100 820 k-m 2 (37

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 14 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Työllisten määrä kääntyi Helsingissä nousuun yli vuoden kestäneen laskukauden jälkeen. Työllisiä oli vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot

Katoavat työpaikat. Pekka Myrskylä

Katoavat työpaikat. Pekka Myrskylä Katoavat työpaikat Pekka Myrskylä 13-14.06.2017 Työpaikkamuutos 1987-2014 1987 % 2014 % Erotus Uudenmaan maakunta 675242 29,1 771293 33,9 96051 14,2 Pohjois-Pohjanmaan maakunt 142326 6,1 155246 6,8 12920

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN TILASTOJA 22 2012 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2011 Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain 31.12.2011 Työttömien lukumäärä Helsingin

Lisätiedot

1 Väestörakenne. 1.1 Väestön määrä ja kehitys

1 Väestörakenne. 1.1 Väestön määrä ja kehitys Vantaan väestö 217/218 julkaisu ilmestyy osissa, jotta tieto saadaan julkaistua mahdollisimman nopeasti. Lopuksi osiot kootaan yhteen yhdeksi julkaisuksi. Ensimmäinen osa koskee Vantaan väestörakennetta.

Lisätiedot

TIETOISKU 6/

TIETOISKU 6/ TIETOISKU 6/2006 15..2006 TYÖTTÖMYYS LASKI ESPOOSSA VUODEN 2005 AIKANA Espoossa oli työttömänä vuodenvaihteessa 2005/ 2006 7 478 henkilöä. Vuoden aikana työttömien määrä vähentyi noin 500 hengellä. Työttömistä

Lisätiedot

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 Työttömyysaste kohosi edelleen kaikilla Helsingin alueilla Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Kymppi-Moni -hanke Väestöennusteen laatiminen Vantaalla Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Väestöennusteen laadinta Vantaalla väestöennuste laaditaan Vantaalla

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 3 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Työllisyysaste laskussa Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Vuoden 2013 vuosikeskiarvon

Lisätiedot

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28.

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28. Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2017 1 20.1.2017 RAKENTAMINEN VANTAALLAA VUONNA 2016 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2016 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 420 150 k m 2, mikä on 45 710 k m 2 (12

Lisätiedot

1 Väestörakenne. 1.1 Väestön määrä ja kehitys

1 Väestörakenne. 1.1 Väestön määrä ja kehitys Vantaan väestö 216/217 julkaisu ilmestyy tänä vuonna osissa, jotta tieto saadaan julkaistua mahdollisimman nopeasti. Lopuksi osiot kootaan yhteen yhdeksi julkaisuksi. Ensimmäinen osa koskee Vantaan väestörakennetta.

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2010

Tilastokatsaus 8:2010 Tilastokatsaus 8:2010 Lisämateriaalia 7.9.2010 Tietopalvelu B11:2010 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2006 lopulla yhteensä 4 417 vieraskielistä

Lisätiedot

Työttömyyden vuositason kasvu väheni

Työttömyyden vuositason kasvu väheni Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 21.5.2013 Tilannekatsaus 30.4.2013 alue: Pirkanmaa Työttömyyden vuositason kasvu väheni Pirkanmaan TE-toimiston alueella oli huhtikuun 2013 tilannekatsauspäivänä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2010 B2:2010

Tilastokatsaus 2:2010 B2:2010 Tilastokatsaus 2:2010 B2:2010 11.2.2010 Vantaan kaupunki Tietopalvelu Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1998-2007 Työvoimaan kuuluvista tulomuuttajista

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Heinäkuu 2019

Työttömyyskatsaus Heinäkuu 2019 Turun työttömyysaste kuukausittain 1/2016-7/2019 20 18 16 14 12 13,0 2016 2017 2018 2019 10 8 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Työttömyyskatsaus Heinäkuu 2019 Konsernihallinto/Strategia

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Tammikuu 2016

Työttömyyskatsaus Tammikuu 2016 Työttömyyskatsaus Tammikuu 2016 Turussa oli työttömiä työnhakijoita tammikuun lopussa 15700, miehiä 9059 ja naisia 6641. Turun työttömyysaste oli 17,2 %, lisäystä edellisvuodesta 0,3 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä )

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 27.1.2016 Joulukuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.12.2015) Työttömyyden vuositason kasvu hidastui edelleen Pirkanmaan TE-toimistossa oli joulukuun 2015

Lisätiedot

Työttömyys väheni kausiluonteisesti kuukauden aikana, vuositasolla edelleen kasvua

Työttömyys väheni kausiluonteisesti kuukauden aikana, vuositasolla edelleen kasvua Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 22.10.2013 Tilannekatsaus 30.9.2013 Työttömyys väheni kausiluonteisesti kuukauden aikana, vuositasolla edelleen kasvua Pirkanmaan TE-toimiston alueella oli

Lisätiedot