TILASTOKATSAUS 6:2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILASTOKATSAUS 6:2015"

Transkriptio

1 TILASTOKATSAUS 6: ULKOMAALAISTAUSTAISEN VÄESTÖN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA VANTAALLA VUONNA 2012 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan Suomessa asuvat henkilöt, jotka ovat joko Suomessa syntyneitä muun maan kansalaisia, muualla syntyneitä muun maan kansalaisia tai muussa maassa syntyneitä Suomen kansalaisia. Ulkomaalaistaustaisia oli Vantaalla vuoden 2012 lopussa , joista 15 prosenttia oli alle 15-vuotiaita ja vajaa 4 prosenttia vähintään 65 vuotta täyttäneitä. Työikäisiä, vuotiaita, ulkomaalaistaustaisista oli eli 81 prosenttia. Työvoimaan työikäisistä kuului 74,5 prosenttia, noin puoli prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Suomessa syntyneistä ulkomaalaistaustaisista työvoimaan kuuluvia oli vain 47 prosenttia, Ruotsissa syntyneistä 88 ja muualla syntyneistä runsas 74 prosenttia. Työvoimaan kuuluvasta ulkomaalaistaustaisesta väestöstä oli työttömänä 19,8 prosenttia, mikä on puolisen prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Suomessa syntyneistä ulkomaalaistaustaisista työttömiä oli 8,9 prosenttia, Ruotsissa syntyneistä 10,9 ja muualla syntyneistä 20,4 prosenttia. Vantaan kantaväestössä, so. muussa kuin ulkomaalaistaustaisessa väestössä, työvoimaan kuuluvien osuus oli 79,2 prosenttia vuonna 2012 ja heistä työttömänä oli 7,2 prosenttia. Vuotta aiemmin työvoimaan kuuluvien osuus oli 79,1 prosenttia ja työttömien 7,5 prosenttia. Taulukko vuotias ulkomaalaistaustainen ja kantaväestö pääasiallisen toiminnan mukaan vuosina Vuosi Tausta v Työvoima Työlliset Työttömät Työllisyysaste Työttömyysaste 2012 Ulkomaalainen ,7 19,8 Kantaväestö ,5 7, Ulkomaalainen ,6 19,2 Kantaväestö ,5 6, Ulkomaalainen ,5 20,2 Kantaväestö ,7 7, Ulkomaalainen ,4 16,5 Kantaväestö ,7 5, Ulkomaalainen ,7 21,6 Kantaväestö ,7 6,0 Muutos Ulkomaalainen ,0-1, Kantaväestö ,2 1,2 Ulkomaalaistaustaisen väestön työllisyys parani vuodesta 2006 vuoteen 2012 Vuonna 2012 ulkomaalaistaustaisen väestön työttömyysaste oli vielä lähes kolminkertainen kantaväestön tilanteeseen verrattuna. Työllisyysaste oli kohonnut vuodesta 2006 lähes viidellä prosenttiyksiköllä. Kantaväestöllä kasvua oli vajaa prosenttiyksikön verran. Työikäisten kasvu oli kokonaan ulkomaalaistaustaisen väestön varassa. Naisten työttömyysaste oli lähes neljä kertaa ja miesten yli kaksi kertaa suurempi kuin Vantaan kantaväestöllä. Työllisyysaste oli miehillä liki samansuuruinen kuin kantaväestöllä, mutta naisilla 10 prosenttiyksikköä pienempi. Ulkomaista syntyperää olevilla naisilla työttömyys oli yleisempää kuin miehillä, kun kantaväestössä tilanne oli päinvastainen.

2 2 Alle 30-vuotiailla ulkomaalaistaustaisten naisten työttömyys oli vähäisempää kuin samanikäisten miesten. Ulkomaalaistaustaisilla miehillä työttömyys kasvoi iän mukaan ja ero kantasuomalaisiin olikin suurin (lähes 2,5-kertainen) vanhimmassa yli 50-vuotiaiden ikäryhmässä. Naisilla suurin ero kantasuomalaisiin oli vuotiaiden ikäryhmässä (lähes 4,5-kertainen). Kuvio 1. Kantaväestön ja ulkomaalaistaustaisen väestön työttömyysaste sukupuolen ja ikäryhmän mukaan vuonna 2012 työttömyysaste, % 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 miehet naiset miehet naiset Kantaväestö Ulkomaiset 15-29v 30-45v 46-64v Kantaväestössä työvoimaan kuuluvia oli vuonna 2012 noin 750 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman kokonaismäärä kuitenkin kasvoi vuoden aikana puolellatoista sadalla. Kasvu perustui kokonaan ulkomaalaistaustaisen väestönosan kasvuun. Kantaväestössä alle 25-vuotiaiden työvoimaan kuuluvien määrä kasvoi vajaalla sadalla ja vuotiaiden määrä saman verran, mutta vuotiaissa työvoimaan kuuluvien määrä väheni lähes tuhannella henkilöllä vuodesta 2011 vuoteen Ulkomaalaistaustaisissa vuotaiaiden työvoimaan kuuluvien määrä kasvoi yli tuhannella ja vuotiaissakin määrä kasvoi yli kolmella sadalla. Työllisen ulkomaalaistaustaisen väestön päätoimialajakauma poikkeaa kantaväestön päätoimialajakaumasta. Ulkomaalaistaustainen väestö työskentelee kantaväestöä useammin rakentamisen (F), kuljetuksen ja varastoinnin (H), majoitus- ja ravitsemistoiminnan (I) ja ammatillisten ja hallinnollisten tukipalvelujen (M,N) toimialoilla ja kantaväestöä harvemmin terveys- ja sosiaalipalvelujen (Q) ja julkisen hallinnon (O) toimialoilla. Näin on pääosin sukupuolesta riippumatta. Joka neljäs majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialalla työskentelevä vantaalainen on taustaltaan ulkomaalainen Vantaalaisista työllisistä työskenteli vuonna 2012 majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialalla. Heistä joka neljäs oli taustaltaan ulkomaalainen, miehistä jopa useampi kuin kaksi viidestä. Ulkomaalaistaustaisen työvoiman osuus oli korkea myös ammatillisten ja tukipalvelujen toimialalla (N): toimialalla työskentelevistä vantaalaisesta liki joka viides oli syntyperältään ulkomaalaistaustainen. Rakentamisen toimialalta elantonsa saaneista vantaalaisista joka kuudes oli ulkomaalaistaustainen. Ulkomaalaistaustaisten osuus oli yli kymmenen prosenttia myös rakentamisen, kuljetuksen ja varastoinnin sekä miehillä koulutuksen sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialalla ja naisilla teollisuuden toimialalla. Verrattuna kantaväestöön vähiten ulkomaalaistaustaisia työskenteli julkisen hallinnon ja rahoituksen toimialoilla. Kivistössä työskenteli suhteellisesti muita suuralueita enemmän rakentamisen, kaupan ja terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialalla työskenteleviä. Aviapoliksessa taas asui kuljetuksen ja varastoinnin sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialalla työskenteleviä ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä. Majoitus- ja ravitsemisalan työntekijöitä oli selvästi muita alueita vähemmän Kivistön, Koivukylän ja Korson suuralueilla. Koivukylässä taas asui suhteellisesti muita alueita enemmän ammatillisten ja hallinnollisten tukipalvelujen sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialoilta elantonsa saavia. Kuljetus- ja varastointialan työntekijöitä asui Hakunilan suuralueella suhteellisesti muita suuralueita enemmän.

3 3 Taulukko 2. Vantaan työllisen ulkomaalaistaustaisen väestön ja työllisen kantaväestön päätoimiala sukupuolen mukaan , päätoimialan osuus kaikista väestöryhmän työllisistä (%), yleisimmät toimialat on taulukossa lihavoitu Päätoimiala ulkomaalaistaustaiset kantaväestö yhteensä miehet naiset yhteensä miehet naiset Maa- ja metsätalous, kalatalous (A,B) 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 Teollisuus, sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (C-E) 8,2 9,2 7,0 10,1 14,3 6,1 Rakentaminen (F) 10,8 17,6 2,4 7,0 12,6 1,6 Tukku- ja vähittäiskauppa, ajoneuvojen korjaus (G) 13,3 12,3 14,6 16,9 17,8 16,0 Kuljetus, varastointi (H) 11,3 16,4 4,8 9,3 13,7 5,1 Majoitus- ja ravitsemistoiminta (I) 9,7 10,3 8,8 3,7 1,9 5,4 Informaatio ja viestintä (J) 2,4 3,1 1,5 5,5 7,1 4,0 Rahoitus, vakuutustoiminta (K,L) 1,3 0,7 2,0 4,1 3,0 5,3 Ammatilliset ja hallinnolliset tukipalvelut (M,N) 24,2 19,9 29,4 13,3 14,8 12,7 Julkinen hallinto, maanpuol., pakollinen sos.vak. (O) 1,3 1,0 1,7 6,0 4,6 7,2 Koulutus (P) 3,0 2,4 3,9 4,8 3,1 6,4 Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) 8,8 2,7 16,5 13,0 2,4 23,1 Muu palvelutoiminta (R-U) 3,7 2,2 5,6 4,7 3,5 6,0 Toimiala tuntematon (X) 1,8 1,8 1,8 1,0 1,0 0,9 Yhteensä Taulukko 3. Eri päätoimialoilla työskentelevien vantaalaisten määrä ja ulkomaalaistaustaisen väestön osuus toimialalla työskentelevistä vantaalaisista Päätoimiala kaikki alalla työskentelevät ulkomaalaistaustaisten osuus % yhteensä miehet naiset yhteensä miehet naiset Maa- ja metsätalous, kalatalous (A,B) ,8 7,7 3,4 Teollisuus, sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (C-E) ,4 8,5 11,4 Rakentaminen (F) ,3 16,6 14,0 Tukku- ja vähittäiskauppa, ajoneuvojen korjaus (G) ,0 9,0 9,1 Kuljetus, varastointi (H) ,0 14,4 9,3 Majoitus- ja ravitsemistoiminta (I) ,5 42,7 18,6 Informaatio ja viestintä (J) ,3 6,1 4,0 Rahoitus, vakuutustoiminta (K,L) ,9 3,5 4,1 Ammatilliset ja hallinnolliset tukipalvelut (M,N) ,2 16,2 20,3 Julkinen hallinto, maanpuol., pakollinen sosiaalivak. (O) ,8 3,1 2,6 Koulutus (P) ,5 10,0 6,3 Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) ,9 14,2 7,3 Muu palvelutoiminta (R-U) ,9 8,3 9,1 Toimiala tuntematon (X) ,6 20,1 16,9 Yhteensä ,2 12,5 9,9 Työttömyysaste vaihtelee henkilön syntymävaltion mukaan Ulkomaalaistaustaisesta työvoimasta oli viidennes työttömänä niin koko maassa (20,4 %) kuin Vantaallakin (19,8 %) vuoden 2012 lopussa. Helsingissä (18,7 %) ja etenkin Espoossa (13,9 %) sekä kehyskunnissa (14,3 %) ulkomaalaistaustaisen työvoiman työttömyys oli pienempää kuin Vantaalla (taulukko 7, sivu 6). Ulkomaalaistaustaisilla henkilöillä työttömyys oli enemmän kuin kaksi kertaa yleisempää kuin kantaväestöllä. Työttömyysaste vaihteli kuitenkin suuresti henkilön syntymämaan mukaan, alimmillaan muutamasta prosentista yli 40 prosenttiin. Afrikasta ja Lähi-idästä tulleilla työnsaanti on ollut kaikkein hankalinta. Verrattuna vuoteen 2008 työttömyysaste oli kohonnut ulkomaalaistaustaisilla naisilla hieman miehiä enemmän. Suomessa ja Pohjois-Afrikassa syntyneillä miehillä ja entisen Neuvostoliiton alueella syntyneillä naisilla työttömyysaste oli alempi vuonna 2012 kuin viisi vuotta aiemmin. Venäjällä syntyneillä työttömyysaste oli kasvanut suhteellisesti muita enemmän.

4 4 Taulukko vuotiaan ulkomaalaistaustaisen väestön työttömyysaste syntymävaltion mukaan Vantaalla vuosina ja muutos , prosenttiyksikköä Syntymävaltio muutos %-y miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset Yhteensä 15,2 18,0 20,5 22,0 19,1 21,5 17,6 21,0 18,2 21,7 +3,0 +3,7 Suomi 11,8 10,5 11,4 9,1 8,5 7,7 9,7 20,0 8,2 10,7-3,6 +0,2 Ruotsi 8,3 4,8 14,3 10,3 9,7 7,5 10,3 8,4 11,8 9,8 +2,5 +5,0 Muu Pohjoismaa 3,2 0,0 0,0 7,7 2,6 7,7 0,0 7,1 5,4 0,0 +2,2 0 Muu Länsi- 5,7 1,5 9,5 7,9 12,6 7,3 11,4 5,2 11,2 8,4 +5,5 +6,9 Eurooppa Muu Eurooppa 14,8 23,3 21,3 25,0 17,8 25,1 17,2 25,0 16,5 27,9 +1,7 +4,6 Baltian maat 8,2 7,3 14,0 10,4 11,1 10,8 10,1 10,9 10,4 10,6 +2,2 +3,3 Venäjä 8,2 7,3 14,0 10,4 11,1 10,8 10,1 10,9 30,8 18,2 +22,6 +10,9 Entinen 15,0 17,2 21,2 22,3 20,8 21,7 17,9 22,0 20,8 23,2 +5,8-6,0 Neuvostoliitto Pohjois-Afrikka 31,1 37,5 32,5 51,5 32,0 51,2 30,7 42,6 25,9 46,5-5,2 +9,0 Saharan eteläp. 24,4 39,9 33,4 41,4 31,6 42,9 29,7 42,4 27,6 39,8 +3,2-0,1 Afrikka Lähi-itä 26,9 45,1 32,9 49,4 33,8 54,7 32,3 51,2 36,6 54,9 +9,7 +9,8 Kaukoitä, Aasia 14,6 20,2 16,9 23,5 15,2 22,1 14,8 21,4 15,7 22,2 +1,1 +2,0 Australia, 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 16,7 6,7 7,7 5,9 9,1 +5,9 +9,1 Oseania Pohjois- 8,3 5,8 13,3 5,5 12,0 3,0 12,8 6,2 17,6 8,1 +9,3 +2,3 Amerikka Latinalainen 13,0 8,8 19,4 27,9 13,5 16,7 14,6 22,9 16,0 27,6 +3,0 +18,8 Amerikka Muu, tuntematon 6,7 15,8 13,4 23,3 18,2 17,3 12,5 11,5 12,5 20,0 +5,8 +4,2 Lukumääräisesti eniten työttömiä kaikista ulkomaalaistaustaisista oli entisen Neuvostoliiton alueelta (neljännes kaikista). Työttömät ulkomaalaistaustaiset Vantaan suuralueilla Ulkomaalaistaustaisten työttömyys vaihteli suuralueittain pääosin samassa suhteessa kuin kantaväestönkin työttömyys. Osin vaihtelua aiheuttaa eri syntyperää olevien henkilöiden erilainen jakauma alueilla: vaihtelihan työttömyysaste melko paljonkin henkilön syntymävaltion mukaan. Kuvio 2. Ulkomaalaistaustaisen ja kantaväestön työttömyysaste sukupuolen mukaan Vantaan suuralueilla Naiset Miehet Hakunila Koivukylä Myyrmäki Korso Tikkurila Aviapolis Kivistö Hakunila Koivukylä Myyrmäki Korso Tikkurila Aviapolis Kivistö työttömyysaste, % työttömyysaste, % kantaväestö ulkomaalaistaustaiset kantaväestö ulkomaalaistaustaiset Kuvioissa suuralueet on asetettu kokonaistyöttömyysasteen mukaiseen järjestykseen.

5 5 Ulkomaalaistaustaisten miesten työttömyysaste vaihteli Kivistön yhdeksästä Koivukylän kahteenkymmeneen prosenttiin. Naisilla vaihteluväli oli suurempi (7 26 %) ja työttömyys yleisempää. Kivistössä, Aviapoliksessa ja Tikkurilassa ulkomaalaistaustaisten työttömyysaste oli pienin sukupuolesta riippumatta. Kivistössä miesten sekä erityisesti naisten työttömyysaste oli muita suuralueita pienempi. Toisaalta Kivistössä myös ulkomaalaistaustaisen väestön määrä ja osuus oli suuralueista kaikista vähäisin. Kantaväestön ja ulkomaalaistaustaisen väestön erot työttömyysasteen suuruudessa olivat naisilla selvästi miesten eroja suuremmat. Naisilla ero oli noin kolminkertainen tai jopa suurempi kantaväestön naisiin verrattuna. Miehillä ero oli keskimäärin vain kaksinkertainen. Eri syntymäalueilta kotoisin olevien työvoimaan kuuluvien työttömyysasteessa oli myös jonkin verran alueittaisia eroja. Lähi-idästä syntyisin olevilla työttömyys ylipäätään oli vaikeinta, mutta Aviapoliksessa heidän työttömyysasteensa oli muita alueita pienempi, samoin kuin pohjoismaiden ulkopuolisesta osasta Länsi-Eurooppaan tulleilla. Taulukko 5. Ulkomaalaistaustaisen väestön työttömyysaste henkilön syntymäalueen mukaan Vantaan suuralueilla (Tieto on esitetty vain niistä ryhmistä, joiden asukkaista kuului työvoimaan vähintään 50 henkilöä) Syntymäalue Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila Ruotsi 10,7 13,1 7,6 12,4 9,6 9,7 Muu Länsi-Eurooppa (ei pohjoismaat) 10,1 6,4 12,4 19,6 9,4 10,7 Baltian maat 13,1 4,7 11,9 8,5 8,7 11,3 9,2 Entinen Neuvostoliitto 19,1 19,0 18,4 22,0 24,5 20,4 25,1 Muu Eurooppa 27,4 20,0 22,2 20,4 18,6 16,4 Pohjois-Afrikka 37,3 28,3 Saharan eteläpuoleinen Afrikka 35,1 30,4 24,3 31,5 26,8 35,1 Latinalainen Amerikka 18,2 Lähi-itä 43,1 22,4 44,0 41,1 35,5 46,4 Kaukoitä ja muu Aasia 19,8 14,2 13,8 19,2 18,9 24,6 Toimisto- ja laitossiivooja ulkomaalaistaustaisen väestön yleisin ammattinimike pääkaupunkiseudun kaupungeissa ja koko maassa Tilastokeskuksen ammattiluokituksen mukaan eniten vantaalaisista työllisistä ulkomaalaistaustaisista työskenteli palvelu- ja myyntityössä (yleisin ammattinimike ravintola- ja suurtaloustyöntekijä tai myyjä) tai muussa työssä (yleisimmät ammattinimikkeet toimisto- ja laitossiivooja ja rahdinkäsittelijä, varastotyöntekijä). Taulukko 6. Työlliset ulkomaalaistaustaiset työntekijät ammattiluokittain Helsingin seudulla ja koko maassa Ammattiluokka Vantaa Espoo Helsinki Muu seutu Suomi lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % Johtajat 183 1, , , , ,0 Erityisasiantuntijat , , , , ,1 Asiantuntijat , , , , ,4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyö 684 5, , , , ,9 Palvelu- ja myyntityö , , , , ,0 Maanviljely ja metsänhoito 14 0,1 20 0,1 45 0,1 74 1, ,3 Rakennus-, korjaus-, valmistustyö , , , , ,6 Prosessi- ja kuljetustyö , , , , ,8 Muu työ , , , , ,1 Sotilaat 2 0,0 5 0,0 21 0,1 4 0, ,1 Tuntematon 546 4, , , , ,8 Kaikki yhteensä

6 6 Espoossa ulkomaalaistaustaiset työntekijät kuuluivat useimmin erityisasiantuntijoihin (yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettaja, ICT-alan erityisasiantuntija) tai palvelu- ja myyntityöntekijöihin (ravintola- ja suurtaloustyöntekijä tai myyjä), Helsingissä palvelu- ja myyntityöntekijöihin (ravintola- ja suurtaloustyöntekijä tai myyjä) tai erityisasiantuntijoihin (yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettaja tai kääntäjä, tulkki tai muu kielitieteilijä) muulla Helsingin seudulla palvelu- ja myyntityöntekijöihin (ravintola- ja suurtaloustyöntekijä tai myyjä) tai muu työntekijä (toimisto- ja laitossiivooja ja rahdinkäsittelijä, varastotyöntekijä) ja koko Suomessa palvelu- ja myyntityöntekijöihin (ravintola- ja suurtaloustyöntekijä tai myyjä) tai erityisasiantuntijoihin (yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettaja tai ylilääkärit ja erikoislääkärit). Vantaalla asuvista työllisistä ulkomaalaistaustaisista 13,6 prosentilla (1 580 kpl) ammattinimikkeenä oli toimisto- tai laitossiivooja. Se oli myös koko maassa ja naapurikaupungeissa yleisin ammattinimike. Muita Vantaalla yleisiä ammatteja olivat rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät (570), ravintola- ja suurtaloustyöntekijät (500), myyjät (495) ja lähihoitajat (290). Naapureihin verrattuna johtajia ja erilaisia asiantuntijoita Vantaalla oli selvästi vähemmän. Vantaalla ulkomaalaistaustaisten työttömyysaste oli pääkaupunkiseudun korkein vuonna 2012, mutta alempi kuin koko maassa Pääkaupunkiseudun kaupungeista Vantaalla ulkomaalaistaustaisten työttömyysaste oli korkein, Helsingissä se oli hieman alempi ja Espoossa selvästi alhaisin. Erot alueiden välillä eivät olleet juurikaan muuttuneet vuodesta Espoossa työttömyysasteen kasvu oli hieman naapureitaan pienempää. Muulla Helsingin seudulla työttömyysaste oli alhaisempi kuin Vantaalla ja Helsingissä ja samaa tasoa kuin Espoossa. Koko maan työttömyysaste oli hieman korkeampi kuin Vantaalla. Taulukko vuotiaan ulkomaalaistaustaisen väestön työttömyysaste syntymävaltion mukaan Vantaalla, Espoossa, Helsingissä, muulla Helsingin seudulla ja koko maassa vuosina Syntymävaltio Vantaa Espoo Helsinki Muu Hgin seutu Koko maa Yhteensä 16,5 19,8 11,7 13,9 14,9 18,7 10,8 14,3 17,0 20,4 Suomi 11,6 8,9 3,9 7,7 8,8 9,0 6,2 10,5 13,7 15,9 Ruotsi 6,7 10,9 5,7 7,3 6,3 8,6 4,0 7,2 10,8 12,2 Muu Pohjoismaa 2,4 4,0 0,9 5,6 5,4 7,4 4,1 6,4 10,5 10,1 Muu Länsi-Eurooppa 4,7 10,6 5,6 7,8 6,1 8,6 7,1 8,9 8,8 11,9 Muu Eurooppa 18,2 21,2 14,5 15,7 12,4 15,7 19,1 20,8 17,3 19,8 Baltian maat 7,8 10,5 7,1 9,2 10,2 11,7 7,5 9,7 11,1 12,6 Venäjä 15,0 23,5 13,1 16,8 16,6 15,5 15,8 23,1 23,8 17,6 Entinen Neuvostoliitto 16,3 22,2 12,5 15,9 17,7 23,0 11,4 16,1 20,7 25,2 Pohjois-Afrikka 31,9 29,2 22,3 28,6 28,8 34,7 18,5 25,4 30,5 36,6 Saharan eteläp. Afrikka 30,2 32,2 17,1 20,8 25,5 30,7 13,8 20,5 25,2 30,9 Lähi-itä 31,5 41,3 30,1 33,6 30,7 40,6 26,2 30,3 32,0 40,9 Kaukoitä, Aasia 17,5 18,9 12,4 13,3 14,4 17,6 18,8 23,3 19,7 22,0 Australia, Oseania 0,0 6,7 8,2 14,8 3,6 4,5 8,8 11,1 7,6 10,0 Pohjois-Amerikka 7,4 13,6 5,9 7,3 6,1 11,2 5,6 8,6 8,6 12,7 Latinalainen Amerikka 10,9 21,2 13,0 14,6 13,7 20,2 11,6 23,6 15,4 21,1 Muu, tuntematon 10,3 15,5 4,0 5,7 9,7 10,9 2,7 7,4 10,5 11,4 Vuoteen 2008 verrattaessa työttömyysaste pääosin kasvoi huolimatta henkilön syntymämaasta. Espoossa ja muulla Helsingin seudulla näin kävi kaikissa ryhmissä. Vantaalla työttömyysaste oli vuonna 2012 pienempi Suomessa ja Pohjois- Afrikassa syntyneillä ulkomaalaistaustaisilla henkilöillä. Helsingissä näin kävi Venäjällä syntyneillä ja koko maassa muussa Pohjoismaassa kuin Suomessa tai Ruotsissa syntyneillä sekä Venäjällä syntyneillä. Työnsaanti on ollut kaikista vaikeinta Lähi-idästä ja Afrikasta kotoisin olevilla, asuinpaikasta riippumatta.

7 7 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta pääkaupunkiseudun kunnissa 15 vuotta täyttänyt väestö jaetaan sen pääasiallisen toiminnan mukaan työlliseen ja työttömään työvoimaan, työvoiman ulkopuolella oleviin eli työvoimaan kuulumattomiin, opiskelijoihin, eläkeläisiin ja muihin työvoiman ulkopuolella oleviin. Jälkimmäiseen joukkoon lasketaan työvoimaan kuulumattomat henkilöt, jotka eivät kuulu seuraaviin ryhmiin: opiskelijat, varusmiehet tai eläkeläiset. Taulukko vuotias ulkomaalaistaustainen väestö pääasiallisen toiminnan mukaan pääkaupunkiseudun kunnissa ja koko maassa Pääasiallinen toiminta Vantaa Espoo Helsinki Koko maa naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet vuotiaat yhteensä Työvoima Työlliset Työttömät Työvoiman ulkopuolella Opiskelijat, koululaiset Eläkeläiset Muut Vantaalla oli vuoden 2012 lopussa selvästi vähemmän työvoiman ulkopuolella olevia ja ryhmään muut kuuluvia vuotiaita kuin naapurikunnissa. Kaupungin työllisyysaste oli myös naapureita korkeampi. Väestön työllisyysaste kuvaa työllisten osuutta samanikäisestä väestöstä. Koko väestön työllisyysaste lasketaan vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena samanikäisestä väestöstä. Taulukossa 9 on kuvattu vuotiaiden ulkomaalaistaustaisten ja kantaväestön naisten ja miesten työllisyysastetta vuosina 2008, 2010 ja 2012 pääkaupunkiseudun kunnissa ja koko maassa. Vantaalla ulkomaalaistaustaisen väestön työllisyysaste on ollut samaa tasoa kuin Espoossa ja selvästi korkeampi kuin koko maassa. Helsingissä se on jopa alempi kuin koko maassa. Kantaväestössä naisten työllisyysaste on sekä pääkaupunkiseudulla että koko maassa ollut miesten työllisyysastetta hieman suurempi, Helsingissä ero on suurin. Ulkomaalaistaustaisilla sen sijaan tilanne on täysin päinvastainen: miesten työllisyysaste on selvästi naisten työllisyysastetta suurempi. Taulukko 9. Ulkomaalaistaustaisen ja maan kantaväestön työllisyysaste (31.12.) Vantaalla, Espoossa, Helsingissä ja koko maassa sukupuolen mukaan vuosina 2008, 2010 ja 2012 Vuosi /väestönosa Vantaa Espoo Helsinki Koko maa naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet 2008 kantaväestö 75,4 73,9 76,0 73,9 74,6 70,5 67,8 66,8 ulkomaalaistaustaiset 55,4 67,2 55,6 65,6 51,0 58,4 51,5 59, kantaväestö 73,7 71,6 74,5 71,7 73,2 68,6 67,1 64,7 ulkomaalaistaustaiset 53,4 63,3 53,3 62,4 49,0 54,4 49,7 56, kantaväestö 74,6 72,4 75,2 72,2 74,0 69,5 68,4 65,2 ulkomaalaistaustaiset 54,0 65,3 53,7 63,2 49,2 55,0 50,3 57,1 Lähteet: Tilastokeskus: 1. Ulkomaalaistaustaiset syntymävaltion, iän, sukupuolen, pääasiallisen toiminnan, toimialan ja asuinalueen mukaan (31.12.) , 2. Ulkomaalaistaustaiset syntymävaltion, sukupuolen ja pääasiallisen toiminnan sekä asuinalueen (osa-alue) mukaan (31.12.) sekä 3. Ulkomaalaistaustaiset ammatin (4-numerotaso) ja asuinalueen mukaan (31.12.) Tilastokeskus: Elinkeinorakenne ja työssäkäynti tilastotietokanta Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä ISBN Taloussuunnittelu/Tietopalvelu ISSN-L X, Puh. (09) ISSN X (painettu) Sähköposti: ISSN (verkkojulkaisu) Vantaan kaupunki. Tietopalvelut B8 : 2015

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2018

TILASTOKATSAUS 7:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 7:18 1 17.12.18 SUOMALAIS- JA ULKOMAALAISTAUSTAISEN VÄESTÖN PÄÄASIAL- LINEN TOIMINTA VANTAALLA 00 16 Tässä tilastokatsauksessa tarkastellaan Vantaan väestön pääasiallista

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2016

TILASTOKATSAUS 9:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 9:2016 1 25.5.2016 VÄESTÖN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA HENKILÖN SYNTYPERÄN MUKAAN HELSINGINSEUDULLA JA KOKO MAASSA 2000 2014 Tässä tilastokatsauksessa tarkastellaan Vantaan

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2018

TILASTOKATSAUS 1:2018 TILASTOKATSAUS 1:2018 5.2.2018 PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 2006 2015 Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

Tilastokatsaus 4:2014

Tilastokatsaus 4:2014 Vantaa 10.3.2014 Tietopalvelu B5:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2018

TILASTOKATSAUS 5:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 5:18 1 10.9.18 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 08 17 Työttömyysaste oli Vantaalla tasan 10 prosenttia vuoden 17 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli peräti 1,9 prosenttiyksikköä, mikä

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 25 000 22 500 20 000 Ennuste 17 500 väestön määrä 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 1990 1992 1994 1996 1998

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 25.10.2018 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2019

TILASTOKATSAUS 3:2019 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2019 1 8.10.2019 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 2009 2018 Työttömyysaste oli Vantaalla 8,7 prosenttia vuoden 2018 lopussa, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 20.11.2017 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Tilastokatsaus 1:2014

Tilastokatsaus 1:2014 Tilastokatsaus 1:2014 Vantaa 3.1.2014 Tietopalvelu B1:2014 1 Vähintään 65 vuotta täyttäneet Vantaalla Vuoden 2013 alussa 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia vantaalaisia oli 27 579 henkilöä. Heistä

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 25 000 22 500 20 000 Ennuste 19 016 väestön määrä 17 500 15 000 12 500 10 000 15 042 7 500 5 000 2 500 0 1991 1993 1995 1997

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2013

Tilastokatsaus 9:2013 Tilastokatsaus 9:2013 Vantaa 31.10.2013 Tietopalvelu B15:2013 1 Työpaikat ja työssäkäynti Vantaalla vuonna 2011 Työvoima ja työllisyys Vantaalla 31.12.2011 Vantaalla työllisen työvoiman määrä oli 101 348

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2016

TILASTOKATSAUS 5:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2016 1 1.4.2016 YKSINHUOLTAJIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Yksinhuoltajien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista yhden

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2017

TILASTOKATSAUS 6:2017 Tilastokatsaus :12 TILASTOKATSAUS :1 1.12.1 SUOMALAIS- JA ULKOMAALAISTAUSTAISEN VÄESTÖN PÄÄASIAL- LINEN TOIMINTA VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 1 Tässä tilastokatsauksessa tarkastellaan Vantaan ja jossain

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2017

TILASTOKATSAUS 2:2017 TILASTOKATSAUS 2:2017 11.1.2017 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2014 Yhteenveto: Työpaikat ja työvoima n suuralueilla sekä pendelöinti Helsingin seudulla vuosina 2010 2014 Työpaikkoja

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2017

Kuopion työpaikat 2017 Kuopion työpaikat 2017 Tilastokeskuksen julkistus 10/2019 Tilastotiedote 18/2019, 18.10.2019 Kuopion kaupunki, talous- ja omistajaohjaus KUOPION TYÖPAIKAT 2017 Kuopiossa oli vuoden 2017 lopussa noin 51

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2014

Tilastokatsaus 12:2014 Tilastokatsaus 12:2014 Vantaa 5.11.2014 Tietopalvelu B15:2014 1 Työpaikat Vantaan osa-alueilla 31.12.2012 Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna 2012 eniten Tikkurilassa ja Aviapoliksessa Vaikka työpaikkojen

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2016

Kuopion työpaikat 2016 Kuopion työpaikat 2016 Tilastokeskuksen julkistus 09/2018 Tilastotiedote 13/2018, 26.9.2018 Kuopion työpaikat vuonna 2016 - Kuopiossa oli vuoden 2016 lopussa noin 51 000 työpaikkaa. - Vuonna 2016 Kuopion

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

Tilastokatsaus 10:2014

Tilastokatsaus 10:2014 Tilastokatsaus 10:2014 Vantaa 1 2.9.2014 Tietopalvelu B11:2014 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2012 lopulla yhteensä 8 854 vieraskielistä 1

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 10:2015

TILASTOKATSAUS 10:2015 TILASTOKATSAUS 10:2015 23.11.2015 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2013 laisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka lla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli jossain

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2010

Tilastokatsaus 11:2010 Tilastokatsaus 11:2010 1.11.2010 Tietopalvelu B14:2010 Työpaikat Vantaalla 31.12.2008 1 Työllisen työvoiman määrä oli Vantaalla vuoden 2008 lopussa 101 529 henkilöä. Työttömänä oli tuolloin 6 836 vantaalaista.

Lisätiedot

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008 -tilastot Kesäkuu 2008 Väestö ikäryhmittäin Aviapoliksen suuralueella ja koko Vantaalla 1.1.2008 ja ennuste 1.1.2018 100 90 väestöosuus, % 80 70 60 50 40 30 20 10 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat 25-64 -vuotiaat

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2018

TILASTOKATSAUS 8:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2018 1 17.12.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2007 2016 Vantaalla oli lähes 110 800 työpaikkaa vuoden 2016 lopussa, mikä oli 4,9 prosenttia kaikista Suomen työpaikoista.

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2017

TILASTOKATSAUS 1:2017 TILASTOKATSAUS 1:2017 5.1.2017 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna Tikkurilassa, Koivukylässä ja Hakunilassa Vaikka työpaikkojen määrä kasvoi vuoden aikana koko kaupungissa,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 3:2013

Tilastokatsaus 3:2013 Tilastokatsaus 3:2013 Vantaa 1 24.1.2013 Tietopalvelu B3:2013 Työpaikat Vantaalla ja sen osa-alueilla 31.12.2010 Työpaikat kasvoivat vuonna 2010 taas vajaalla 3 000 työpaikalla Vantaalla oli vuoden 2010

Lisätiedot

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 214 TIEDOTE 3/214 KUOPION MUUTTOLIIKE Kuopion tulomuutto kasvussa Tilastokeskuksen keväällä julkistettujen muuttajatietojen mukaan Kuopion

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2016

TILASTOKATSAUS 6:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2016 1 7.4.2016 SELLAISTEN ASUNTOKUNTIEN, JOISSA ON PARISKUNTA JA LAPSIA, TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Muuttajien taustatiedot. 12.5.2014 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Muuttajien taustatiedot. 12.5.2014 Jukka Tapio Toimintaympäristö Muuttajien taustatiedot Dialuettelo Dia 3 Kuntien välinen nettomuutto Tampereella iän mukaan 2013 Dia 4 Kuntien välinen nettomuutto kehyskunnissa iän mukaan 2013 Dia 4 Tampereen maahan-

Lisätiedot

Ruututietokanta 2017: 250m x 250m

Ruututietokanta 2017: 250m x 250m Ruututietokanta 2017: 250m x 250m ja asukkaiden 2016. 250m x 250m. 1 asukas 55 802 55 802 2-10 asukasta 762 404 202 859 11-99 asukasta 1 787 031 54 910 100-499 asukasta 2 124 278 11 232 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2016: 250m x 250m

Ruututietokanta 2016: 250m x 250m Ruututietokanta 2016: 250m x 250m ja asukkaiden 2015. 250m x 250m. 1 asukas 55 472 55 472 2-10 asukasta 769 806 204 286 11-99 asukasta 1 791 725 55 063 100-499 asukasta 2 119 843 11 227 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2015: 250m x 250m

Ruututietokanta 2015: 250m x 250m Ruututietokanta 2015: 250m x 250m ja asukkaiden 2014. 250m x 250m. 1 asukas 54 927 54 927 2-10 asukasta 776 859 205 555 11-99 asukasta 1 791 875 55 215 100-499 asukasta 2 110 651 11 202 500-999 asukasta

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2018

TILASTOKATSAUS 2:2018 TILASTOKATSAUS 2:2018 15.3.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2015 Vantaalla oli vuoden 2015 lopussa 109 779 työpaikkaa. Työpaikkamäärä kasvoi edellisestä vuodesta 2450:lla. Helsingissä työpaikkamäärä kasvoi vuodesta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2018: 250m x 250m

Ruututietokanta 2018: 250m x 250m Ruututietokanta 2018: 250m x 250m ja asukkaiden 2017. 250m x 250m. 1 asukas 56 368 56 368 2-10 asukasta 754 827 201 533 11-99 asukasta 1 784 762 54 611 100-499 asukasta 2 120 381 11 203 500-999 asukasta

Lisätiedot

Suur-Kauklahti; koko väestö ja v * 2016* Suur-Kauklahti; ikäryhmät 0-6, 7-15 ja 65- v.

Suur-Kauklahti; koko väestö ja v * 2016* Suur-Kauklahti; ikäryhmät 0-6, 7-15 ja 65- v. - 72-5 SUUR-KAUKLAHTI 51 Kanta-Kauklahti 52 Kurttila-Vanttila 1 Suur-Kauklahti; koko väestö ja 16-64 v. 1.1.1986-216 8 6 4 Yht. 16-64 v 2 16 14 12 1 8 6 4 2 Suur-Kauklahti; ikäryhmät -6, 7-15 ja 65- v.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2010

Tilastokatsaus 8:2010 Tilastokatsaus 8:2010 Lisämateriaalia 7.9.2010 Tietopalvelu B11:2010 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2006 lopulla yhteensä 4 417 vieraskielistä

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 14 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Työllisten määrä kääntyi Helsingissä nousuun yli vuoden kestäneen laskukauden jälkeen. Työllisiä oli vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut Tilastokatsaus vuosi 2011 Raahe 21.2.2012 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 20.1.2012 1 Elinkeinorakenne Raahen

Lisätiedot

Pohjois-Espoo; koko väestö ja v * 2016* Pohjois-Espoo; ikäryhmät 0-6, 7-15 ja 65- v. 1.1.

Pohjois-Espoo; koko väestö ja v * 2016* Pohjois-Espoo; ikäryhmät 0-6, 7-15 ja 65- v. 1.1. - 96-7 POHJOIS-ESPOO 71 Vanhakartano-Röylä 72 Kalajärvi-Lakisto 14 12 1 8 6 4 2 Pohjois-Espoo; koko väestö ja 16-64 v. 1.1.1986-216 1986 1991 1996 21 26 211* 216* Yht. 16-64 v 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Pohjois-Espoo;

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TYÖVOIMA LAUKAASSA 1990-2011 9000 8000 7000 6000 5000

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m Ruututietokanta 2014: 250m x 250m ja asukkaiden 2013. 250m x 250m. 1 asukas 54 503 54 503 2-10 asukasta 782 991 206 376 11-99 asukasta 1 785 241 55 073 100-499 asukasta 2 112 513 11 224 500-999 asukasta

Lisätiedot

Suur-Matinkylä; koko väestö ja v * 2016* Suur-Matinkylä; ikäryhmät 0-6, 7-15 ja 65- v.

Suur-Matinkylä; koko väestö ja v * 2016* Suur-Matinkylä; ikäryhmät 0-6, 7-15 ja 65- v. - 42-3 SUUR-MATINKYLÄ 31 Matinkylä 32 Olari 33 Henttaa-Suurpelto Suur-Matinkylä; koko väestö ja 16-64 v. 1.1.1986-216 5 4 3 2 Yht. 16-64 v 1 1986 1991 1996 21 26 211* 216* 7 6 5 4 3 2 1 Suur-Matinkylä;

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 22:2016

TILASTOKATSAUS 22:2016 TILASTOKATSAUS 22:216 12.12.216 TIETOJA VANTAALLE JA VANTAALTA MUUTTANEISTA Työvoimaan kuuluvista tulomuuttajista 83 prosenttia oli työllisiä. Lähtömuuttajista heitä oli 82 prosenttia. Vuonna 214 Vantaalle

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 73,6 prosenttia, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisten

Lisätiedot

Vanha-Espoo; koko väestö ja v * 2016* Vanha-Espoo; ikäryhmät 0-6, 7-15 ja 65- v. 1.1.

Vanha-Espoo; koko väestö ja v * 2016* Vanha-Espoo; ikäryhmät 0-6, 7-15 ja 65- v. 1.1. - 81-6 VANHA-ESPOO 61 Kanta-Espoo 62 Muurala-Gumböle 63 Bemböle 64 Nuuksio-Nupuri 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Vanha-Espoo; koko väestö ja 16-64 v. 1.1.1986-216 Yht. 16-64 v 6 5 4 3 2 1 Vanha-Espoo; ikäryhmät

Lisätiedot

Suur-Leppävaara; koko väestö ja v * 2016*

Suur-Leppävaara; koko väestö ja v * 2016* - 6-1 SUUR-LEPPÄVAARA 11 Kanta-Leppävaara 13 Kilo-Karakallio 14 Laaksolahti 15 Viherlaakso-Lippajärvi 16 Sepänkylä Suur-Leppävaara; koko väestö ja 16-64 v. 1.1.1986-216 7 6 5 4 3 2 1 1986 1991 1996 21

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 75,1 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi

Lisätiedot

2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 TILASTOJA 2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste säilyi vuoden 2014 toisella neljänneksellä samalla tasolla kuin vuosi sitten, huhti-kesäkuussa

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 010 Työllisten määrä jäi Helsingissä vuoden 010 viimeisellä neljänneksellä runsaan prosentin pienemmäksi kuin vuosi sitten. Pääkaupunkiseudun,

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

Suur-Tapiola; koko väestö ja v * 2016* Suur-Tapiola; ikäryhmät 0-6, 7-15 ja 65- v. 1.1.

Suur-Tapiola; koko väestö ja v * 2016* Suur-Tapiola; ikäryhmät 0-6, 7-15 ja 65- v. 1.1. - 24-2 SUUR-TAPIOLA 21 Kanta-Tapiola 22 Otaniemi 23 Haukilahti-Westend 24 Mankkaa 25 Laajalahti 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Suur-Tapiola; koko väestö ja 16-64 v. Yht. 16-64 v Suur-Tapiola; ikäryhmät -6, 7-15

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin llisyysaste oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 71,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön.

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. huhtikuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. huhtikuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset huhtikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 483-306 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 13,9-1,8 ALLE 25 VUOTIAAT 348-64 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. tammikuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. tammikuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset tammikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 491-320 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 16,3-1,1 ALLE 25 VUOTIAAT 452-25 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Suur-Espoonlahti; koko väestö ja v * 2016* Suur-Espoonlahti; ikäryhmät 0-6, 7-15 ja 65- v.

Suur-Espoonlahti; koko väestö ja v * 2016* Suur-Espoonlahti; ikäryhmät 0-6, 7-15 ja 65- v. - 54-4 SUUR-ESPOONLAHTI 41 Kanta-Espoonlahti 42 Saunalahti 43 Nöykkiö-Latokaski 44 Kaitaa 45 Suvisaaristo Suur-Espoonlahti; koko väestö ja 16-64 v. 1.1.1986-216 6 5 4 3 2 1 1986 1991 1996 21 26 211* 216*

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 Reijo Ailasmaa +358 29 524 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kotoutuminen, maahanmuuttajat. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja

Kotoutuminen, maahanmuuttajat. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja Kotoutuminen, maahanmuuttajat Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja 9.3.2017 % Naisten heikko työllistyminen painaa ulkomaalaistaustaisten työllisyysastetta alas 80 70 60 Työllisyysaste

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

2015:24 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015

2015:24 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 2015:24 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2015 toisella neljänneksellä 73,3 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta

Lisätiedot

Halsua. Halsuan väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Halsua. Halsuan väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 Halsua Halsuan väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 2014; 1222 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2015

TILASTOKATSAUS 1:2015 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 1:2015 1 23.1.2015 VELKAANTUNEISUUS VANTAALLA JA MUISSA SUURISSA KAUPUNGEISSA SEKÄ HELSINGIN SEUDUN KEHYSKUNNISSA Vantaalaisista asuntokunnista 55 prosentilla oli velkaa

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2006-2016 76000 74000 73745 74117 73225 72000 70000 69655 70168 69752 68000

Lisätiedot

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kannus Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 6200 5800 2014; 5643 5400 5000 200 150 100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet 50 kuolleet 0-50 -100-150 -200 maassamuutto

Lisätiedot