TILASTOKATSAUS 2:2017

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILASTOKATSAUS 2:2017"

Transkriptio

1 TILASTOKATSAUS 2: PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2014 Yhteenveto: Työpaikat ja työvoima n suuralueilla sekä pendelöinti Helsingin seudulla vuosina Työpaikkoja muutos muutos Työvoimaa muutos muutos Työpaikka asuinsuuralueellaan 2014 (%) 19,7 11,0 22,9 19,7 10,2 9,6 12,1 muutos (%-yks) +0,1-0,8-0,1 +0,1 +0,2-0,2 0 muutos (%-yks) -0,6-2,4 +1,3-1,4 +0,4-0,7-0,5 Työpaikka asuinsuuralueellaan 2014 (lkm) muutos muutos Työpaikka lla 2014 (%) 44,6 46,1 45,7 50,9 49,9 45,8 42,5 muutos (%-yks) -0,5 +0,8 +0,2 +0,4 +1,1 +0,6 +1,4 muutos (%-yks) +0,6-1,2 +1,0 +0,3 +1,7 +0,7 +1,5 *Työpaikka lla 2014 (lkm) muutos muutos *Työpaikka Helsingissä 2014 (lkm) muutos muutos *Työpaikka ssa 2014 (lkm) muutos muutos *Työpaikka muulla Hgin seudulla 2014 (lkm) muutos muutos

2 2 Pendelöinti n suuralueille ja suuralueilta vuonna 2014 laisista työssäkäyvistä yli 45 prosentilla oli työpaikka lla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli jossain muussa kuin asuinkunnassaan. Kotikunnassaan työskentelevien vantaalaisten määrä väheni vuoden 2014 aikana 25:llä, kun muussa kunnassa työskentelevien vantaalaisten määrä väheni 705:llä. Myyrmäen suuralueella asuvista henkilöllä (40 prosentilla työssäkäyvistä) oli työpaikka Helsingissä. lla työpaikka oli hieman useammalla, henkilöllä eli 41 prosentilla myyrmäkeläisistä. ssa työskenteli (alle 13 %) ja muissa Helsingin seudun kunnissa 925 (vajaa 4 %) Myyrmäen suuralueella asuvista. Omalla suuralueellaan työssä käyviä oli myyrmäkeläisistä työllisistä lähes 20 prosenttia (ks. liitekuvio 1 sivu 6). Työssäkäyvien myyrmäkeläisten määrä väheni edellisestä vuodesta (2013) 260:llä. Omassa asuinkunnassaan, lla, työskenteli 75 myyrmäkeläistä enemmän kuin vuotta aiemmin. ssa työssä käyvien määrä väheni puolella sadalla, Helsingissä työssä käyvien lähes 280:llä, muualla Helsingin seudulla työskentelevien määrä lisääntyi parilla kymmenellä ja muualla Suomessa työskentelevien väheni runsaalla parilla kymmenellä. Vielä vuonna 2010 kotikunnassaan työskentelevistä myyrmäkeläisistä enemmistöllä oli työpaikka omalla suuralueellaan, mutta seuraavina vuosina enemmistö työskentelikin muilla n suuralueista. Aviapoliksen suuralueella työskentelevien myyrmäkeläisten määrä kasvoi vuoteen 2013 saakka, kun taas ssä, ssa ja ssa työssäkäyvien määrä on vähentynyt. Taulukko 1. Myyrmäen suuralueella asuvien työpaikka sekä Myyrmäen suuralueella työssä käyvien asuinpaikka vuosina, 2010, 2011, 2012, 2013 ja 2014 (31.12) 1) Myyrmäessä asuvien työpaikan sijainti muutos Myyrmäessä työssä käyvien asuinpaikka muutos tuntematon yht % 40,4 40,2 40,4 41,5 41,0 +0,6 36,8 35,9 35,9 36,0 36,1 +0, Yhteensä ) Tässä taulukossa ja kaikissa tämän katsauksen taulukoissa Kauniaisen tiedot on yhdistetty muuhun Helsingin seutuun Vuonna 2014 Myyrmäen suuralueella kävi työssä 170 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. lla asuvia Myyrmäessä työssä käyviä oli puolen sataa vähemmän kuin vuonna läisten Myyrmäessä työskentelevien määrä vuonna 2014 väheni niin ikään puolella sadalla edeltäneeseen vuoteen verrattuna, espoolaisten määrä sen sijaan kasvoi sadalla, mutta muualta Helsingin seudulta Myyrmäessä työssä käyvien määrä väheni kahdeksalla kymmenellä. Helsingin seudun ulkopuolelta Myyrmäessä työssä käyneitä oli satakunta vähemmän. Suuralueen työpaikkojen vähenemisestä neljännes kohdistui lla asuviin (ks. liitekuvio 8, sivu 8). n suuralueella asuvien työllisten määrä kasvoi vuonna 2014 neljällä prosentilla, 175 henkilöllä. läisistä 46 prosenttia työskenteli kotikunnassaan ja 11 prosenttia omalla suuralueellaan. Helsingissä työssä käyviä oli kivistöläisistä 35 prosenttia ja ssa työssäkäyviä vajaa 11 prosenttia. Muissa Helsingin seudun kunnissa kivistöläisistä työskenteli vajaa 6 prosenttia. Vuoteen 2013 verrattuna kotikunnassaan, mutta ei asuinsuuralueellaan, työskentelevien kivistöläisten osuus oli kasvanut (ks. liitekuvio 2, sivu 6).

3 3 Taulukko 2. n suuralueella asuvien työpaikan sijainti sekä n suuralueella työssä käyvien asuinpaikka vuosina 2010, 2011, 2012, 2013 ja 2014 (31.12.) ssä asuvien työpaikan sijainti muutos ssä työssä käyvien asuinpaikka muutos tuntematon yht % 47,3 46,5 47,0 45,3 46,1-1,2 44,2 43,0 42,9 42,3 41,6-2, Yhteensä ssä sijaitsevien työpaikkojen määrä väheni runsaalla neljällä kymmenellä vuonna lla, n suuralueella asuvien työllisten määrä kuitenkin kasvoi runsaalla 170:llä. Sekä sta että Helsingin seudun muista kunnista ssä työssä käyvien määrä kasvoi parilla kymmenellä, kun taas Helsingistä käytiin hivenen vähemmän ja muualta Suomesta selvästi vähemmän työssä ssä kuin vuotta aiemmin. lla työssä käyvistä kivistöläisistä 24 prosenttia oli työssä asuinsuuralueellaan, hieman useampi sekä Myyrmäen että Aviapoliksen suuralueella. Sellaisten ssä asuvien määrä, joilla työpaikkakin sijaitsi n suuralueella, on vähentynyt vuosi vuodelta. n suuralueella työssä käyvistä vantaalaisista kuitenkin vajaa kaksi viidestä myös asui ssä. ssä oli vuonna 2014 työpaikkoja hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. lla asuvia työntekijöitä alueella työskentelevistä oli alle 42 prosenttia, helsinkiläisiä 19 prosenttia, espoolaisia vajaa 8 prosenttia, muualla Helsingin seudulla asuvia runsas 21 prosenttia ja muualla Suomessa asuvia 10 prosenttia (ks. liitekuvio 9, sivu 8). ssä asuvien määrä suuralueellaan työssä käyvistä on tasaisesti pienentynyt. Muulla Helsingin seudulla asuvien n suuralueella työskentelevien määrä on viime vuosina lisääntynyt. Työpaikkojen väheneminen ssä vuonna 2014 kosketti enemmän lla asuvia kuin muissa kunnissa asuvia. Aviapoliksen suuralueella asuvista työllisistä lähes 46 prosenttia kävi työssä kotikunnassaan ja heistä joka toinen omalla suuralueellaan. Joka seitsemäs Aviapoliksen työllisistä oli työssä Myyrmäessä ja samansuuruinen osuus ssa. Aviapoliksen suuralueella asuvista työssäkäyvistä vajaa 40 prosenttia työskenteli Helsingissä. Asuinsuuralueellaan työssä käyvien osuus on Aviapoliksessa viime vuosina kasvanut (ks. liitekuvio 3, sivu 6). Aviapoliksen suuralue on ollut pitkään yksi ripeimmin kasvaneista työpaikka-alueista lla. Kaupungissa olevista työpaikoista kolmannes on Aviapoliksen suuralueella. Vuosien aikana alueen työpaikkamäärä kasvoi työpaikalla (6 %). laisten työntekijöiden osuus Aviapoliksen työpaikkakasvusta oli 44 prosenttia, espoolaisten vajaa 9 prosenttia, muun Helsingin seudun 14 ja muun Suomen 33 prosenttia. läisten Aviapoliksessa työssäkäyvien määrä on vuosien mittaan vähentynyt, mutta se kasvoi hieman vuoden 2014 aikana (ks. liitekuvio 10, sivu 9). Aviapoliksen suuralueella asuvien osuus alueen työpaikkakasvusta oli 15 prosenttia, ja sekä kivistöläisten että tikkurilalaisten osuus vajaa 8 prosenttia.

4 4 Taulukko 3. Aviapoliksen suuralueella asuvien työpaikan sijainti sekä Aviapoliksen suuralueella työssä käyvien asuinpaikka vuosina 2010, 2011, 2012, 2013 ja 2014 (31.12.) Aviapoliksessa asuvien työpaikan sijainti muutos Aviapoliksessa työssä käyvien asuinpaikka muutos tuntematon yht % 44,7 44,8 45,0 45,3 45,7 +1,0 30,6 31,1 31,0 31,8 31,3 +0, Yhteensä n suuralueella asuvista työllisistä hieman useampi kuin joka toinen kävi työssä lla ja useampi kuin joka kolmas Helsingissä. Omalla suuralueellaan työskenteleviä oli tikkurilalaisista vajaa 20 prosenttia ja kaikista lla työssäkäyvistä 39 prosenttia. Vuoteen 2010 verrattuna asuinsuuralueellaan työssä käyvien tikkurilalaisten määrä ja osuus olivat pienentyneet, kun taas lla ylipäätään työskentelevien määrä oli hieman kasvanut. ssa työskentelevien tikkurilalaisten osuus oli vähentynyt vuodesta Sen sijaan Helsingissä työssä käyvien määrä ja osuus olivat vuoteen 2010 nähden kasvaneet, mutta vähentyneet edelliseen vuoteen (2013) verrattuna. Muualla Helsingin seudulla kävi työssä vuonna 2014 sekä suurempi osuus että määrä tikkurilalaisista kuin vuonna 2010 sekä vuonna 2013 (ks. liitekuvio 4, sivu 7). Taulukko 4. n suuralueella asuvien työpaikan sijainti sekä n suuralueella työssä käyvien asuinpaikka vuosina 2010, 2011, 2012, 2013 ja 2014 (31.12.) ssa asuvien työpaikan sijainti muutos ssa työssä käyvien asuinpaikka muutos tuntematon yht % 50,6 50,1 50,8 50,5 50,9 +0,3 45,2 44,0 44,6 42,5 41,8-3, Yhteensä lla työssä käyvistä tikkurilalaisista 39 prosenttia oli myös työssä n suuralueella, 25 prosenttia alueen asukkaista työskenteli Aviapoliksen suuralueella ja vajaa 8 prosenttia Myyrmäen suuralueella. Vuoteen 2010 verrattuna tikkurilalaisten työssäkäynti kotikunnassaan oli hivenen kasvanut, enemmistö tikkurilalaisista työskenteli asuinkunnassaan. Asuinsuuralueellaan työssä käyvien määrä oli vähentynyt, kun taas erityisesti Aviapoliksen suuralueella työskenteli aiempaa enemmän tikkurilalaisia.

5 5 ssa työssä käyvistä vajaa 42 prosenttia oli vantaalaisia ja osuus on jatkuvasti pienentynyt. läisiä n suuralueella työssäkäyvistä oli 25 prosenttia ja muulla Helsingin seudulla asuvia 18 prosenttia. laisten määrä ja osuus ssa työssäkäyvistä on pienentynyt. n suuralueen työpaikkalisäyksestä vuosina kaikki koitui muissa kunnissa, pääosin Helsingissä, mutta myös muualla Helsingin seudulla asuvien hyödyksi (ks. liitekuvio 11, sivu 9). n suuralueella asuvista työllisistä niukasti alle puolet kävi työssä lla ja 36 prosenttia Helsingissä. Asuinsuuralueellaan työskentelevien osuus koivukyläläisistä työllisistä oli 10 prosenttia. ssa työskenteli vajaa 12 prosenttia ja Aviapoliksessa vajaa 11 prosenttia n työllisistä. Vuoteen 2010 verrattuna koivukyläläiset kävivät aiempaa useammin työssä omalla suuralueellaan ja lla ylipäätään. Aviapoliksen ja n suuralueilla työssä käyvien koivukyläläisten määrä ja osuus olivat kasvaneet, kun taas n ja n suuralueilla työskenteleviä koivukyläläisiä oli nyt vähemmän. Helsingissä ja ssa stä työssä kävijöiden määrä ja osuus olivat pienentyneet vuodesta 2010, kun taas muualla Helsingin seudulla työssä käyviä oli vuonna 2014 suurempi osuus kuin vuonna 2010 (ks. liitekuvio 5, sivu 7). Taulukko 5. n suuralueella asuvien työpaikan sijainti sekä n suuralueella työssä käyvien asuinpaikka vuosina 2010, 2011, 2012, 2013 ja 2014 (31.12.) ssä asuvien työpaikan sijainti muutos ssä työssä käyvien asuinpaikka muutos tuntematon yhteensä % 48,2 48,4 48,6 48,8 49,9 +1,7 59,1 59,2 58,0 58,4 57,7-1, Yhteensä Kaikilta n suuralueilta kävi ssä vuonna 2014 enemmän ihmisiä työssä kuin neljä vuotta aiemmin. Eniten oli kasvanut ssä ja ssa asuvien ssä työssä kävijöiden määrä. n ulkopuolelta määrällisesti eniten oli lisääntynyt Helsingistä n suuralueella työssä käyvien määrä. n vuosien työpaikkalisäyksestä vajaa 46 prosenttia osui lla asuville työntekijöille (ks. liitekuvio 12, sivu 9). n suuralueen työllisistä 46 prosenttia kävi työssä lla ja vajaa 10 prosenttia asuinsuuralueellaan. Helsingissä työssä käyviä oli vajaa 38 prosenttia. Helsingissä työskentelevien korsolaisten osuus oli määrällisesti ja suhteellisesti pienentynyt, kun taas muualla Helsingin seudulla työskentelevien osuus oli kasvanut. n sisällä lisää korsolaisia työntekijöitä oli saanut muita enemmän ja. Etenkin ssa, siis asuinsuuralueellaan, mutta myös jossain määrin Myyrmäessä työskenteli nyt aiempaa vähemmän korsolaisia työntekijöitä (ks. liitekuvio 6, sivu 7). lla työssä käyvistä korsolaisista viidennes työskenteli n suuralueella. Lähes yhtä moni korsolaisista työskenteli n suuralueella ja hieman harvempi Aviapoliksen suuralueella. Vuoteen 2010 verrattuna eniten oli lisääntynyt Aviapoliksessa ja ssa työskentelevien korsolaisten määrä. Asuinsuuralueellaan työskentelevien korsolaisten määrä pieneni lähes 8 prosentilla. n suuralueella sijaitsevien työpaikkojen määrä väheni vuodesta 2010 vuoteen 2014 yli 4 prosentilla. laisten ssa työskennelleiden määrä väheni 190 henkilöllä, yli 8 prosentilla. laisista vain ssä asuvien ssa työssä käyvien määrä kasvoi muutamalla henkilöllä. laisia ja helsinkiläisiä kumpiakin työskenteli ssa vuonna 2014 kymmenkunta enemmän kuin neljä vuotta aiemmin. n suuralueella työpaikkojen väheneminen vuodesta 2010 vuoteen 2014 kohdistui kaikki vantaalaisiin, useimmiten ssa asuviin työntekijöihin (ks. liitekuvio 13, sivu 10).

6 6 Taulukko 6. n suuralueella asuvien työpaikan sijainti sekä n suuralueella työssä käyvien asuinpaikka vuosina 2010, 2011, 2012, 2013 ja 2014 (31.12.) ssa asuvien työpaikan sijainti muutos ssa työssä käyvien asuinpaikka muutos tuntematon yhteensä % 45,1 44,7 45,1 45,2 45,8 +0,7 60,3 59,5 59,1 58,8 58,0-2, Yhteensä n suuralueen työllisten määrä väheni vuodesta 2010 vuoteen 2014 liki 850:llä. Työllisistä suurin osuus, vajaa 46 prosenttia, kävi työssä Helsingissä. lla työskentelevien osuus n työllisistä oli vain runsas 42 prosenttia. Asuinsuuralueellaan työskenteleviä hakunilalaisia oli 12 prosenttia työllisistä ja 28 prosenttia kaikista lla työskentelevistä. Vuoteen 2010 verrattuna hakunilalaisten omalla suuralueellaan työssä käyvien lukumäärä väheni 10 prosentilla. Sen sijaan entistä useampi hakunilalainen kävi työssä Aviapoliksen suuralueella sekä ssä. Helsingissä työssä käyvien, joista hakunilalaisista oli enemmistö, määrä väheni liki 630 henkilöllä vuoteen 2010 verrattuna. Muualla Helsingin seudulla työssä käyviä hakunilalaisia oli vuonna 2014 puolen sataa enemmän kuin vuonna 2010 (ks. liitekuvio 7, sivu 8). Taulukko 7. n suuralueella asuvien työpaikan sijainti sekä n suuralueella työssä käyvien asuinpaikka vuosina 2010, 2011, 2012, 2013 ja 2014 (31.12.) ssa asuvien työpaikan sijainti muutos ssa työssä käyvien asuinpaikka muutos tuntematon yhteensä % 41,0 41,5 41,4 41,1 42,5 +1,5 48,5 48,3 47,0 45,9 44,5-4, Yhteensä n suuralueella työpaikkojen määrä lisääntyi vuodesta 2010 vuoteen 2014 lähes 390:lla (6 %). ssa työssä käyvistä 44 prosenttia asui lla ja 23 prosenttia juuri n suuralueella. laisten osuus alueella työskentelevistä on nopeasti vähentynyt. läisiä oli n suuralueella työssäkäyvistä 28 prosenttia, enemmän kuin hakunilalaisia. Muualla Helsingin seudulla asuvia oli ssa työssä käyvistä 15 prosenttia, muualla Suomessa asuvia 8 prosenttia ja ssa asuvia 5 prosenttia. n suuralueen työpaikkalisäys kohdistui kaikki muualla kuin lla asuviin (ks. liitekuvio 14, sivu 10).

7 7 Liitekuvio 1. Myyrmäen suuralueella asuvien työllisten Liitekuvio 2. n suuralueella asuvien työllisten Liitekuvio 3. Aviapoliksen suuralueella asuvien työllisten

8 8 Liitekuvio 4. n suuralueella asuvien työllisten Liitekuvio 5. n suuralueella asuvien työllisten Liitekuvio 6. n suuralueella asuvien työllisten

9 9 Liitekuvio 7. n suuralueella asuvien työllisten Liitekuvio 8. Myyrmäen suuralueella työssäkäyvien Liitekuvio 9. n suuralueella työssäkäyvien

10 10 Liitekuvio 10. Aviapoliksen suuralueella työssäkäyvien Liitekuvio 11. n suuralueella työssäkäyvien Liitekuvio 12. n suuralueella työssäkäyvien

11 11 Liitekuvio 13. n suuralueella työssäkäyvien Liitekuvio 14. n suuralueella työssäkäyvien Lähde: Tilastokeskus: n pendelöintitilastot vuosilta Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä ISBN Taloussuunnittelu/Tietopalvelu ISSN-L X, Puh. (09) ISSN X (painettu) Sähköposti: ISSN (verkkojulkaisu) n kaupunki. Tietopalvelut B2:2017

TILASTOKATSAUS 10:2015

TILASTOKATSAUS 10:2015 TILASTOKATSAUS 10:2015 23.11.2015 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2013 laisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka lla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli jossain

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Tilastokatsaus 4:2014

Tilastokatsaus 4:2014 Vantaa 10.3.2014 Tietopalvelu B5:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2018

TILASTOKATSAUS 1:2018 TILASTOKATSAUS 1:2018 5.2.2018 PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 2006 2015 Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2016

TILASTOKATSAUS 5:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2016 1 1.4.2016 YKSINHUOLTAJIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Yksinhuoltajien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista yhden

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2016

TILASTOKATSAUS 6:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2016 1 7.4.2016 SELLAISTEN ASUNTOKUNTIEN, JOISSA ON PARISKUNTA JA LAPSIA, TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2014

Tilastokatsaus 12:2014 Tilastokatsaus 12:2014 Vantaa 5.11.2014 Tietopalvelu B15:2014 1 Työpaikat Vantaan osa-alueilla 31.12.2012 Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna 2012 eniten Tikkurilassa ja Aviapoliksessa Vaikka työpaikkojen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2013

Tilastokatsaus 9:2013 Tilastokatsaus 9:2013 Vantaa 31.10.2013 Tietopalvelu B15:2013 1 Työpaikat ja työssäkäynti Vantaalla vuonna 2011 Työvoima ja työllisyys Vantaalla 31.12.2011 Vantaalla työllisen työvoiman määrä oli 101 348

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 20.11.2017 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2010

Tilastokatsaus 11:2010 Tilastokatsaus 11:2010 1.11.2010 Tietopalvelu B14:2010 Työpaikat Vantaalla 31.12.2008 1 Työllisen työvoiman määrä oli Vantaalla vuoden 2008 lopussa 101 529 henkilöä. Työttömänä oli tuolloin 6 836 vantaalaista.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2016

TILASTOKATSAUS 8:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2016 1 15.4.2016 ASUNTOKUNTIEN ELINVAIHEET JA TULOT ELINVAIHEEN MUKAAN VUOSINA 2005 2013 Asuntokunnat elinvaiheen mukaan lla, kuten muillakin tässä tarkastelluilla

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2015

TILASTOKATSAUS 1:2015 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 1:2015 1 23.1.2015 VELKAANTUNEISUUS VANTAALLA JA MUISSA SUURISSA KAUPUNGEISSA SEKÄ HELSINGIN SEUDUN KEHYSKUNNISSA Vantaalaisista asuntokunnista 55 prosentilla oli velkaa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2017

TILASTOKATSAUS 1:2017 TILASTOKATSAUS 1:2017 5.1.2017 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna Tikkurilassa, Koivukylässä ja Hakunilassa Vaikka työpaikkojen määrä kasvoi vuoden aikana koko kaupungissa,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 3:2013

Tilastokatsaus 3:2013 Tilastokatsaus 3:2013 Vantaa 1 24.1.2013 Tietopalvelu B3:2013 Työpaikat Vantaalla ja sen osa-alueilla 31.12.2010 Työpaikat kasvoivat vuonna 2010 taas vajaalla 3 000 työpaikalla Vantaalla oli vuoden 2010

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2018

TILASTOKATSAUS 5:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 5:18 1 10.9.18 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 08 17 Työttömyysaste oli Vantaalla tasan 10 prosenttia vuoden 17 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli peräti 1,9 prosenttiyksikköä, mikä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2019

TILASTOKATSAUS 3:2019 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2019 1 8.10.2019 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 2009 2018 Työttömyysaste oli Vantaalla 8,7 prosenttia vuoden 2018 lopussa, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 21:2016

TILASTOKATSAUS 21:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 21:2016 1 10.11.2016 VANTAAN ASUNTOKANTA 31.12.2005 31.12.2015 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 104 700 asuntoa. Niistä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 10:2014

Tilastokatsaus 10:2014 Tilastokatsaus 10:2014 Vantaa 1 2.9.2014 Tietopalvelu B11:2014 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2012 lopulla yhteensä 8 854 vieraskielistä 1

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2014

Tilastokatsaus 2:2014 Tilastokatsaus 2:2014 Vantaa 1 17.1.2014 Tietopalvelu B2:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2012 (lähde: Verohallinnon Maksuunpanon Vantaan kuntatilasto vuosilta 2004 2012) Vuonna 2012 Vantaalla

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2018

TILASTOKATSAUS 8:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2018 1 17.12.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2007 2016 Vantaalla oli lähes 110 800 työpaikkaa vuoden 2016 lopussa, mikä oli 4,9 prosenttia kaikista Suomen työpaikoista.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2016

TILASTOKATSAUS 1:2016 TILASTOKATSAUS 1:2016 19.1.2016 VANTAALAISTEN TULOT JA VEROT VUONNA 2014 1 Vuonna 2014 Vantaalla oli kaikkiaan 175 690 tulonsaajaa eli useammalla kuin neljällä viidestä vantaalaisesta oli ansio- ja/tai

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

Pendelöinti ja työpaikkaomavaraisuus Vaasan seudulla

Pendelöinti ja työpaikkaomavaraisuus Vaasan seudulla Pendelöinti ja työpaikkaomavaraisuus Vaasan seudulla Erityissuunnittelija Jonas Nylén, Kaupunkikehitys, 24.10.2016 Pendelöinti Vaasaan ja Vaasasta vuosina 1995 2014 *) Vaasasta pendelöivien lukumäärän

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2015

TILASTOKATSAUS 6:2015 TILASTOKATSAUS 6:2015 6.10.2015 ULKOMAALAISTAUSTAISEN VÄESTÖN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA VANTAALLA VUONNA 2012 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan Suomessa asuvat henkilöt, jotka ovat joko

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2018

TILASTOKATSAUS 7:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 7:18 1 17.12.18 SUOMALAIS- JA ULKOMAALAISTAUSTAISEN VÄESTÖN PÄÄASIAL- LINEN TOIMINTA VANTAALLA 00 16 Tässä tilastokatsauksessa tarkastellaan Vantaan väestön pääasiallista

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2018

TILASTOKATSAUS 2:2018 TILASTOKATSAUS 2:2018 15.3.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2015 Vantaalla oli vuoden 2015 lopussa 109 779 työpaikkaa. Työpaikkamäärä kasvoi edellisestä vuodesta 2450:lla. Helsingissä työpaikkamäärä kasvoi vuodesta

Lisätiedot

Tilastokatsaus 1:2014

Tilastokatsaus 1:2014 Tilastokatsaus 1:2014 Vantaa 3.1.2014 Tietopalvelu B1:2014 1 Vähintään 65 vuotta täyttäneet Vantaalla Vuoden 2013 alussa 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia vantaalaisia oli 27 579 henkilöä. Heistä

Lisätiedot

Työmatkasukkulointi pääkaupunkiseudulla

Työmatkasukkulointi pääkaupunkiseudulla Työmatkasukkulointi pääkaupunkiseudulla Sukkulointiaineistot löytyvät osoitteesta: https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/seututieto/tyopaikat/sivut/sukkulointi.aspx Työmatkasukkuloinnin karttasarja Tuoreimman

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 11 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-283-1 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 25 000 22 500 20 000 Ennuste 17 500 väestön määrä 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 1990 1992 1994 1996 1998

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 17 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-449-4 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2016

TILASTOKATSAUS 4:2016 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:216 1 24.3.216 YKSINASUVIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2 213 Yksinasuvien määrä Vantaalla oli vuoden 213 lopussa kaikkiaan 95 4 asuntokuntaa, joista yksinasuvien asuntokuntia

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 18:2016

TILASTOKATSAUS 18:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 18:2016 1 10.10.2016 OSAKEASUNTOJEN MYYNTIHINTOJA VANTAALLA Vantaalla asunnoista maksettuja neliöhintoja voidaan seurata esimerkiksi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisista

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2013

Tilastokatsaus 8:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 10.10.2013 Tietopalvelu B14:2013 Vanhojen osakeasuntojen kaupat ja hinnat Vantaalla vuosina 2003 2012 sekä alkuvuodesta 2013 Vuosien 2003 2012 aikana Vantaalla on tehty kaikkiaan

Lisätiedot

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 HSY seutu- ja ympäristötieto 6.6.2015 Katsauksen sisältö: 1. Työmatkasukkuloinnin karttasarjat 2. Työmatkasukkuloinnin kehitys 3. HSY:n työmatkasukkulointia

Lisätiedot

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28.

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28. Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2017 1 20.1.2017 RAKENTAMINEN VANTAALLAA VUONNA 2016 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2016 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 420 150 k m 2, mikä on 45 710 k m 2 (12

Lisätiedot

Työmatkat Pohjois-Karjalassa

Työmatkat Pohjois-Karjalassa PUHTI-tilastomylly 3/2019 PUHTI Muuttuvat yritystoiminnan muodot Pohjois-Karjalan maaseudulla -hanke Työmatkat Pohjois-Karjalassa Työmatkat ovat pidentyneet ja yhä useammalla työpaikka sijaitsee eri kunnassa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2010

Tilastokatsaus 8:2010 Tilastokatsaus 8:2010 Lisämateriaalia 7.9.2010 Tietopalvelu B11:2010 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2006 lopulla yhteensä 4 417 vieraskielistä

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus. Päivitetty

Työvoiman saatavuus. Päivitetty Työvoiman saatavuus Päivitetty 23.9.2013 Demografinen työvoimapula Helsingin seudulla vuosina 1980-2050 Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Vantaan tietopalveluyksikkö / lähde: www.aluesarjat.fi Demografinen

Lisätiedot

Työmarkkinat Helsingissä - tuoreimmat tilastotiedot kuvioina

Työmarkkinat Helsingissä - tuoreimmat tilastotiedot kuvioina Työmarkkinat Helsingissä - tuoreimmat tilastotiedot kuvioina Tuorein päivitys 1.1. TYÖPAIKAT (lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus) 1. Työpaikkamäärän muutos (%) ed. vuodesta Helsingissä, Helsingin seudulla

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus ja tulotaso

Työvoiman saatavuus ja tulotaso Työvoiman saatavuus ja tulotaso Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 25.10.2018 Työvoiman saatavuus ja tulotaso Työvoiman saatavuus Tulotaso Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus ja tulotaso

Työvoiman saatavuus ja tulotaso Työvoiman saatavuus ja tulotaso Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työvoiman saatavuus ja tulotaso Työvoiman saatavuus Tulotaso Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2016

TILASTOKATSAUS 2:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 2:2016 1 26.1.2016 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2015 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2015 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 376 790 k-m 2, mikä on 100 820 k-m 2 (37

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2016

Kuopion työpaikat 2016 Kuopion työpaikat 2016 Tilastokeskuksen julkistus 09/2018 Tilastotiedote 13/2018, 26.9.2018 Kuopion työpaikat vuonna 2016 - Kuopiossa oli vuoden 2016 lopussa noin 51 000 työpaikkaa. - Vuonna 2016 Kuopion

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2015

TILASTOKATSAUS 3:2015 TILASTOKATSAUS 3:2015 27.5.2015 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2013 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa kaupungeissa

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Työmarkkinat Helsingissä - tuoreimmat tilastotiedot kuvioina

Työmarkkinat Helsingissä - tuoreimmat tilastotiedot kuvioina Työmarkkinat Helsingissä - tuoreimmat tilastotiedot kuvioina Tuorein päivitys.1. TYÖPAIKAT (lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus) 1. Työpaikkamäärän muutos (%) ed. vuodesta Helsingissä, Helsingin seudulla

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 22:2016

TILASTOKATSAUS 22:2016 TILASTOKATSAUS 22:216 12.12.216 TIETOJA VANTAALLE JA VANTAALTA MUUTTANEISTA Työvoimaan kuuluvista tulomuuttajista 83 prosenttia oli työllisiä. Lähtömuuttajista heitä oli 82 prosenttia. Vuonna 214 Vantaalle

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2018

TILASTOKATSAUS 4:2018 TILASTOKATSAUS 4:2018 8.3.2018 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2017 1 Vantaalle rakennettiin vuonna 2017 uutta kerrosalaa 349 590 kerrosneliömetriä, josta asuinrakennuksiin valmistui 234 712 k-m 2 (67 %).

Lisätiedot

Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 2013 käytettävissä olevista tiedoista

Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 2013 käytettävissä olevista tiedoista Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 213 käytettävissä olevista tiedoista Laatija kunnanjohtaja elinkeino- ja työllisyyspoliittisen ohjelman laadinnan yhteydessä Kunnan väestön jakautuminen

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 14 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Työllisten määrä kääntyi Helsingissä nousuun yli vuoden kestäneen laskukauden jälkeen. Työllisiä oli vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TYÖVOIMA LAUKAASSA 1990-2011 9000 8000 7000 6000 5000

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 12 2007 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005 Keskitulot 27 390 euroa Helsingissä Pääkaupunkiseudulla yhä enemmän pääomatulon saajia Veroja ja veronluonteisia

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

ASUMISTUKIMENOT UUTEEN ENNÄTYKSEEN VUONNA 2018

ASUMISTUKIMENOT UUTEEN ENNÄTYKSEEN VUONNA 2018 TILASTOKATSAUS 4/219 Lisätietoja: 28.2.219 Heidi Kemppinen, puh. 2 634 137, etunimi.sukunimi@kela.fi ASUMISTUKIMENOT UUTEEN ENNÄTYKSEEN VUONNA 218 Kela maksoi asumistukia vuonna 218 yhteensä 2 112 milj.

Lisätiedot

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikat 2010 2014 Muutokset 5 vuodessa: Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikkojen määrä kasvoi 960:llä. Työpaikat lisääntyivät yksityisellä sektorilla 860:llä ja kunnalla 740:llä. Valtion

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2015e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain 28.11.2018 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2017 Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa

Lisätiedot

Työmarkkinat Helsingissä - tuoreimmat tilastotiedot kuvioina

Työmarkkinat Helsingissä - tuoreimmat tilastotiedot kuvioina Työmarkkinat Helsingissä - tuoreimmat tilastotiedot kuvioina Tuorein päivitys.1.1 TYÖPAKAT (lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus) 1. Työpaikkamäärän muutos (%) ed. vuodesta Helsingissä, pääkaupunkiseudulla,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain 3.5.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2016 Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 3 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Työllisyysaste laskussa Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Vuoden 2013 vuosikeskiarvon

Lisätiedot

Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-98

Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-98 Tilastokatsaus 21:4 Vantaan kaupunki Tilasto ja tutkimus 29.3.21 Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä, puh. 8392 2716 sähköposti: hannu.kyttala@vantaa.fi B6 : 21 ISSN 786-7832, ISSN 786-7476 Muuttajien taloudellinen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 14:2014

Tilastokatsaus 14:2014 Vantaa 3.12.2014 Tietopalvelu B17:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2013 1 Vuonna 2013 Vantaalla oli kaikkiaan 172 980 tulonsaajaa eli useammalla kuin neljällä viidestä vantaalaisesta oli ansio-

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 73,6 prosenttia, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisten

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 11:2015

TILASTOKATSAUS 11:2015 TILASTOKATSAUS 11:215 1.12.215 TIETOJA VANTAALLE JA VANTAALTA MUUTTANEISTA Työvoimaan kuuluvista tulomuuttajista 86 prosenttia oli työllisiä. Lähtömuuttajista heitä oli 9 prosenttia. Vuonna 213 Vantaalle

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2014e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain 5.8.2014 Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2013e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2016

TILASTOKATSAUS 9:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 9:2016 1 25.5.2016 VÄESTÖN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA HENKILÖN SYNTYPERÄN MUKAAN HELSINGINSEUDULLA JA KOKO MAASSA 2000 2014 Tässä tilastokatsauksessa tarkastellaan Vantaan

Lisätiedot

2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä 71,3 prosenttia. Vuonna 2014 keskimääräinen työllisyysaste oli

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2017

Kuopion työpaikat 2017 Kuopion työpaikat 2017 Tilastokeskuksen julkistus 10/2019 Tilastotiedote 18/2019, 18.10.2019 Kuopion kaupunki, talous- ja omistajaohjaus KUOPION TYÖPAIKAT 2017 Kuopiossa oli vuoden 2017 lopussa noin 51

Lisätiedot

Joensuun selvitysalue yhdessä

Joensuun selvitysalue yhdessä Toimintaympäristön muutokset Joensuun selvitysalue yhdessä 27.6.2013 Heikki Miettinen Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Työpaikat Työvoima Koulutus Työlliset Työttömyys Pendelöinti Verotettavat tulot

Lisätiedot

Kymenlaakso Pendelöinti ja Liikennesuoritteet päivitetty

Kymenlaakso Pendelöinti ja Liikennesuoritteet päivitetty Kymenlaakso Pendelöinti ja Liikennesuoritteet 16.02.2017 päivitetty Pendelöinti maakunnittain 2014 256 1070 199 712 827 647 2913 1369 2 Kymenlaaksosta pendelöivät 2014 (Asuinpaikka Kymenlaaksossa) 3 Pendelöinti

Lisätiedot