Tilastokatsaus 13:2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilastokatsaus 13:2014"

Transkriptio

1 Vantaa Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli jossain muussa kuin asuinkunnassaan. Kotikunnassaan työssäkäyvien vantaalaisten määrä kasvoi vuoden 2012 aikana vajaalla 400:lla, kun muussa kunnassa työskentelevien määrä väheni vajaalla 300:lla. Myyrmäen suuralueella asuvista henkilöllä (41 prosentilla työssäkäyvistä) oli työpaikka Helsingissä. Vantaalla työpaikka oli henkilöllä eli yli 40 prosentilla myyrmäkeläisistä. Espoossa työskenteli (alle 13 %) ja muissa Helsingin seudun kunnissa 940 (vajaa 4 %). Omalla suuralueellaan työssäkäyviä oli myyrmäkeläisistä työllisistä runsas 19 prosenttia. Työssäkäyvien myyrmäkeläisten määrä väheni vuodesta 2007 vuoteen 2012 lähes 1 100:lla. Omassa asuinkunnassaan, Vantaalla, työssäkäyvien myyrmäkeläisten joukko väheni 230:llä. Espoossa työssäkäyvien määrä väheni 40:llä ja Helsingissä työssäkäyvien vajaalla 900:lla, sen sijaan muualla Helsingin seudulla työskentelevien määrä kasvoi 50:llä ja muualla Suomessa työskentelevien määrä 30:llä. Vielä vuonna 2009 Vantaalla työskentelevistä myyrmäkeläisistä enemmistöllä oli työpaikka omalla suuralueellaan, mutta seuraavina vuosina enemmistö työskentelikin jollain muulla Vantaan suuralueista. Varsinkin Tikkurilan ja Aviapoliksen suuralueilla työskentelevien myyrmäkeläisten määrät kasvoivat. Taulukko 1. Myyrmäen suuralueella asuvien työpaikka sekä Myyrmäen suuralueella työssä käyvien asuinpaikka vuosina 2007, 2009, 2011 ja 2012 (31.12) Myyrmäessä asuvien työpaikan sijainti Myyrmäessä työssä käyvien asuinpaikka Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila tuntematon Vantaa yht % 39,6 39,7 40,2 40,4 37,2 37,3 35,9 35,9 44,9 Espoo Helsinki Muu Hgin seutu Muu Suomi Yhteensä Vuonna 2012 Myyrmäen suuralueella kävi työssä 750 henkilöä vähemmän kuin viisi vuotta aiemmin. Vantaalla asuvia Myyrmäessä työssäkäyviä oli lähes 890 vähemmän kuin vuonna Helsinkiläisten Myyrmäessä työssä kävijöiden määrä vuonna 2012 väheni parilla sadalla vuoteen 2007 verrattuna. Espoolaisten määrä väheni viiden vuoden aikana runsaalla puolellatoista sadalla ja muualta Helsingin seudulta työssäkäyvien määrä vajaalla sadalla. Helsingin seudun ulkopuolelta Myyrmäessä työssä käyvien määrä väheni vuodesta 2007 vuoteen 2012 vajaalla kolmella sadalla. Suuralueen työpaikkojen vähenemisestä vajaa puolet kohdistui Vantaalla asuviin.

2 2 Kivistön suuralueella asuvien työllisten määrä kasvoi vuodesta 2007 vuoteen 2012 lähes 12 prosentilla. Kivistöläisistä 47 prosenttia kävi työssä kotikunnassaan ja 12 prosenttia omalla suuralueellaan. Helsingissä työssäkäyviä oli kivistöläisistä 34 prosenttia ja Espoossa työssäkäyviä vajaa 11 prosenttia. Helsingin seudun kehyskunnissa kivistöläisistä työskenteli vajaa 7 prosenttia. Vuoteen 2007 verrattuna kotikunnassaan työssä käyvien kivistöläisten osuus oli hieman kasvanut. Taulukko 2. Kivistön suuralueella asuvien työpaikan sijainti sekä Kivistön suuralueella työssä käyvien asuinpaikka vuosina 2007, 2009, 2011 ja 2012 (31.12.) Kivistössä asuvien työpaikan sijainti Kivistössä työssä käyvien asuinpaikka Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila tuntematon Vantaa yht % 46,6 46,5 46,5 47,0 49,2 48,9 46,0 43,0 42,9 Espoo Helsinki Muu Hgin seutu Muu Suomi Yhteensä Vuoteen 2007 verrattuna Kivistön suuralueella oli 140 työpaikkaa enemmän vuonna Lisäyksestä suurin osa oli tullut muulla Helsingin seudulla ja muualla Suomessa asuville, mutta Kivistössä työssä käyville. Vantaalaisten Kivistön suuralueella työssäkäyvien määrä oli vähentynyt liki sadalla. Vantaalla työssäkäyvistä kivistöläisistä 43 prosenttia oli työssä asuinsuuralueellaan, 22 prosenttia Myyrmäen suuralueella ja 11 prosenttia Tikkurilan suuralueella. Sellaisten Kivistössä asuvien määrä, joilla työpaikkakin sijaitsi Kivistön suuralueella, oli vähentynyt vuoteen 2007 verrattuna 9 prosentilla. Kaikki vähennys tapahtui vuonna Kivistössä työpaikkoja oli vuonna 2012 lähes viisi prosenttia enemmän kuin viisi vuotta aiemmin. Vantaalla asuvia työntekijöitä alueella työskentelevistä oli 43 prosenttia, helsinkiläisiä 19 prosenttia, espoolaisia 7 prosenttia, muualla Helsingin seudulla asuvia 20 prosenttia ja muualla Suomessa asuvia 11 prosenttia. Kivistössä asuvien osuus suuralueellaan työssäkäyvistä oli pienentynyt eli muissa kunnissa asuvien, erityisesti kehyskunnissa asuvien, Kivistön suuralueella työtä tekevien määrä oli lisääntynyt. Aviapoliksen suuralueella asuvista työllisistä 45 prosenttia kävi työssä ylipäätään jossain Vantaalla ja heistä yli puolet (52 %) omalla suuralueellaan. Aviapoliksen suuralueella asuvista työssäkäyvistä 40 prosenttia työskenteli Helsingissä. Vuoteen 2007 verrattuna Helsingissä työskentelevien määrä kasvoi selvästi vähemmän kuin Vantaalla työskentelevien. Omalla suuralueella työssä käyvien osuus oli nyt hieman suurempi kuin aiemmin. Vantaalla työssä käyvistä Aviapoliksen suuralueella asuvista työllisistä joka toinen myös työskenteli Aviapoliksessa, joka seitsemäs Tikkurilan suuralueella ja joka kahdeksas Myyrmäen suuralueella.

3 3 Taulukko 3. Aviapoliksen suuralueella asuvien työpaikan sijainti sekä Aviapoliksen suuralueella työssä käyvien asuinpaikka vuosina 2007, 2009, 2011 ja 2012 Aviapoliksessa asuvien työpaikan sijainti Aviapoliksessa työssä käyvien asuinpaikka Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila tuntematon Vantaa yht % 42,9 43,7 44,8 45,0 54,1 29,7 30,5 31,1 31,0 +62,1 Espoo Helsinki Muu Hgin seutu Muu Suomi Yhteensä Aviapoliksen suuralue on ollut pitkään yksi ripeimmin kasvaneista työpaikka-alueista Vantaalla. Vantaalla olevista työpaikoista kolmannes on Aviapoliksen suuralueella. Vuosien aikana alueen työpaikkamäärä kasvoi työpaikalla (4 %). Vantaalaisten työntekijöiden osuus Aviapoliksen työpaikkakasvusta oli 62 prosenttia, espoolaisten 11 prosenttia, seudun kehyskuntien 21 prosenttia ja muun Suomen osuus 34 prosenttia. Helsinkiläisten Aviapoliksessa työssäkäyvien määrä on vähentynyt viidessä vuodessa yli 400 työntekijällä (4 %). Tikkurilan suuralueella asuvista työllisistä hieman useampi kuin joka toinen kävi työssä Vantaalla ja useampi kuin joka kolmas Helsingissä. Omalla suuralueellaan työskenteleviä oli tikkurilalaisista 21 prosenttia. Vuoteen 2007 verrattuna asuinsuuralueellaan työssä käyvien määrä ja osuus olivat pienentyneet, kun taas Vantaalla ylipäätään työskentelevien määrä ja osuus työssäkäyvistä olivat hieman kasvaneet. Espoossa työssäkäyvien tikkurilalaisten osuus oli vähentynyt. Sen sijaan Helsingissä työssäkäyvien osuus oli hivenen pienentynyt, vaikka määrä olikin kasvanut. Kehyskunnissa kävi vuonna 2012 hieman suurempi osuus tikkurilalaisista kuin vuonna Helsingin seudun ulkopuolella työssäkäyvien tikkurilalaisten määrä oli vähentynyt. Vantaalla työssäkäyvistä tikkurilalaisista 41 prosenttia oli myös työssä Tikkurilan suuralueella, 24 prosenttia alueen asukkaista työskenteli Aviapoliksen suuralueella ja 7 prosenttia Myyrmäen suuralueella. Vuoteen 2007 verrattuna tikkurilalaisten työssäkäynti oli lisääntynyt Aviapoliksen ja Koivukylän suuralueilla. Tikkurilassa työssä käyvistä vajaa 45 prosenttia oli vantaalaisia. Helsinkiläisiä Tikkurilan suuralueella työssäkäyvistä oli vajaa 24 prosenttia ja kehyskunnissa asuvia 17 prosenttia. Vantaalaisten osuus Tikkurilassa työssäkäyvistä pieneni selvästi vuoteen 2007 verrattuna eli Tikkurilan suuralueen työpaikkalisäyksestä vuosina yli 90 prosenttia koitui muissa kunnissa, pääosin Helsingissä ja kehyskunnissa, asuvien hyödyksi. Koivukylän suuralueella asuvista työllisistä 49 prosenttia kävi työssä Vantaalla ja 37 prosenttia Helsingissä. Omalla suuralueellaan työskentelevien osuus koivukyläläisistä työllisistä oli vajaa 10 prosenttia. Vuoteen 2007 verrattuna koivukyläläiset kävivät aiempaa useammin työssä omalla suuralueellaan ja Vantaalla ylipäätään. Tikkurilan ja Aviapoliksen suuralueilla työssäkäyvien koivukyläläisten määrä ja osuus olivat kasvaneet, kun taas Myyrmäen ja Korson suuralueilla työssä kävijöitä oli nyt vähemmän. Helsingissä työssä kävijöiden määrä ja osuus olivat pienentyneet vuodesta 2007, kun taas Espoossa ja etenkin seudun kehyskunnissa työssä käyviä oli vuonna 2012 suurempi osuus kuin vuonna 2007.

4 4 Taulukko 4. Tikkurilan suuralueella asuvien työpaikan sijainti sekä Tikkurilan suuralueella työssä käyvien asuinpaikka vuosina 2007, 2009, 2011 ja 2012 Tikkurilassa asuvien työpaikan sijainti Tikkurilassa työssä käyvien asuinpaikka Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila tuntematon Vantaa yht % 50,5 50,7 50,1 50,8 63,1 47,1 46,7 44,0 44,6 8,5 Espoo Helsinki Muu Hgin seutu Muu Suomi Yhteensä Vantaalla työskentelevistä koivukyläläisistä useampi kuin joka neljäs kävi työssä Tikkurilan suuralueella vuonna 2012, useampi kuin joka viides sekä Aviapoliksen suuralueella että Koivukylän suuralueella. Koivukylän suuralueella työskenteli vuonna 2012 vajaa 90 koivukyläläistä enemmän kuin vuonna Myyrmäestä Koivukylässä työssä käyvien määrä oli vähentynyt, kun taas Tikkurilasta Koivukylässä työssäkäyvien määrä oli lisääntynyt enemmän kuin neljänneksellä ja Aviapoliksesta Koivukylässä työskentelevien määrä oli yli kaksinkertaistunut. Vantaan ulkopuolelta eniten oli lisääntynyt seudun kehyskunnista Koivukylän suuralueella työssä käyvien määrä. Koivukylän työpaikkalisäyksestä vajaa puolet osui Vantaalla asuville työntekijöille. Taulukko 5. Koivukylän suuralueella asuvien työpaikan sijainti sekä Koivukylän suuralueella työssä käyvien asuinpaikka vuosina 2007, 2009, 2011 ja 2012 Koivukylässä asuvien työpaikan sijainti Koivukylässä työssä käyvien asuinpaikka Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila tuntematon Vantaa yht % 47,3 47,5 48,4 48,6 59,9 59,2 59,2 58,0 47,0 Espoo Helsinki Muu Hgin seutu Muu Suomi Yhteensä

5 5 Korson suuralueen työllisistä 45 prosenttia kävi työssä Vantaalla ja vajaa 10 prosenttia omalla suuralueellaan. Helsingissä työssä käyviä oli 38 prosenttia. Helsingissä työssäkäyvien korsolaisten osuus oli suhteellisesti pienentynyt, kun taas Espoossa ja ennen kaikkea seudun kehyskunnissa työssäkäyvien määrä oli kasvanut. Vantaan sisällä oman suuralueen ohella lisää korsolaisia työntekijöitä oli saanut muita enemmän Aviapolis, Koivukylä ja Tikkurila. Koivukylässä työssäkäyvien korsolaisten osuus oli kasvanut yli 12 prosentilla vuodesta Taulukko 6. Korson suuralueella asuvien työpaikan sijainti sekä Korson suuralueella työssä käyvien asuinpaikka vuosina 2007, 2009, 2011 ja 2012 Korsossa asuvien työpaikan sijainti Korsossa työssä käyvien asuinpaikka Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila tuntematon Vantaa yht % 44,0 44,5 44,7 45,1 90,0 61,3 59,8 59,5 59,1 Espoo Helsinki Muu Hgin seutu Muu Suomi Yhteensä Vantaalla työssä käyvistä korsolaisista vajaa 22 prosenttia työskenteli Korson suuralueella. Hieman useampi, 22 prosenttia korsolaisista, työskenteli Tikkurilan suuralueella ja lähes 20 prosenttia Aviapoliksen suuralueella. Vuoteen 2007 verrattuna eniten (12 %) oli lisääntynyt Koivukylän suuralueella työssäkäyvien määrä. Myös Aviapoliksessa (8 %) ja Tikkurilassa (3 %) työskentelevien korsolaisten joukko oli kasvanut selvästi. Omalla suuralueellaan työskentelevien korsolaisten määrä oli pienentynyt liki kuudella prosentilla. Korson työpaikkojen määrä oli vähentynyt vuodesta 2007 vuoteen 2012 vajaalla prosentilla. Vantaalaisten Korsossa työskennelleiden määrä väheni runsaalla sadalla henkilöllä. Myös koivukyläläisten ja kehyskunnissa asuvien Korsossa työssä käyvien määrä väheni. Sen sijaan helsinkiläisten ja espoolaisten Korsossa työssä kävijöiden määrä kasvoi. Kaiken kaikkiaan Korson suuralueella työpaikkojen väheneminen vuodesta 2007 vuoteen 2012 kohdistui kaikki vantaalaisiin työntekijöihin. Hakunilan suuralueen työllisten määrä väheni vuodesta 2007 vuoteen 2012 liki 800:lla. Työllisistä suurin osuus, 47 prosenttia, kävi työssä Helsingissä. Vantaalla työskentelevien osuus Hakunilan työllisistä oli vain 41 prosenttia. Omalla suuralueellaan työskenteleviä hakunilalaisia oli vajaa 12 prosenttia työllisistä ja 29 prosenttia kaikista Vantaalla työskentelevistä. Vuoteen 2007 verrattuna hakunilalaisten omalla suuralueellaan työssä käyvien lukumäärä väheni 14 prosentilla. Helsingissä työssä käyvien, joista hakunilalaisista oli enemmistö, väheni liki 620 henkilöllä vuoteen 2007 verrattuna. Espoossa ja muualla Helsingin seudulla työssä käyviä hakunilalaisia oli vuonna 2012 vain jokunen enemmän kuin viisi vuotta aiemmin. Hakunilassa työpaikkojen määrä väheni vuodesta 2007 vuoteen 2012 yli 410:llä (6 %). Alueella työssäkäyvistä 47 prosenttia asui Vantaalla ja vajaa 26 prosenttia Hakunilan suuralueella. Helsinkiläisiä oli Hakunilan suuralueella työssäkäyvistä 27 prosenttia, enemmän kuin hakunilalaisia. Helsingin seudun kehyskunnissa asuvia oli Hakunilassa työssä käyvistä 14 prosenttia, muualla Suomessa asuvia 8 prosenttia ja Espoossa asuvia 4 prosenttia. Hakunilan suuralueen työpaikkavähennyksestä kohdistui 68 prosenttia Vantaalla asuviin.

6 6 Taulukko 7. Hakunilan suuralueella asuvien työpaikan sijainti sekä Hakunilan suuralueella työssä käyvien asuinpaikka vuosina 2007, 2009, 2011 ja 2012 Hakunilassa asuvien työpaikan sijainti Hakunilassa työssä käyvien asuinpaikka Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila tuntematon Vantaa yht % 40,6 40,3 41,5 41,4 25,9 48,2 48,5 48,3 47,0 68,3 Espoo Helsinki Muu Hgin seutu Muu Suomi Yhteensä Vantaalla nopeimmin kasvanut työpaikka-alue on ollut Aviapolis. Alueella oli vuoden 2012 lopussa kolmannes kaupungissa sijaitsevista työpaikoista ja pelkästään Lentokentän kaupunginosassa niistä oli lähes joka kymmenes. Seuraavassa on tarkasteltu lähemmin Aviapoliksen neljän suurimman työpaikka-alueen Lentokentän, Veromiehen, Pakkalan ja Viinikkalan työpaikkakehitystä ja työssäkävijöitä. Lentokentän kaupunginosassa työssä käyvät Vuoden 2012 lopussa Lentokentän kaupunginosassa oli työpaikkoja Lähes joka kolmas alueella työssä käyvistä asui Helsingissä, joka neljäs asui Vantaalla ja useampi kuin joka viides asui jossain Helsingin seudun kehyskunnassa. Kehyskunnissa asuvista Lentokentällä työssä käyvistä joka neljännen asuinpaikka oli Tuusulassa ja joka kuudennen asuinpaikka Järvenpäässä. Vuoden 2012 aikana Lentokentän kaupunginosan työpaikkamäärä väheni 140:llä ja vuoteen 2005 verrattuna Lentokentällä oli 830 (7,4 %) työpaikkaa vähemmän. Vantaalla asuvien osuus työpaikkavähennyksestä oli vuonna 2012 vajaa viidennes ja koko jaksolla vajaa neljännes. Vantaalaisten osuus Lentokentällä työssäkäyvistä onkin pysynyt samana vuodesta toiseen. Lentokentällä kävi vuonna 2012 työssä vantaalaista. Helsingistä Lentokentällä työssä käyvien osuus on vähentynyt puolellatoista prosenttiyksiköllä (430 henkilöllä) vuoteen 2005 verrattuna, espoolaisten osuus on kasvanut hieman ja kehyskunnissa asuvien osuus hieman vähentynyt. Muualta Uudeltamaalta Lentokentällä työssäkäyviä oli 2012 yli kolme kertaa enemmän kuin vuonna Lentokentällä työskennelleistä vantaalaisista 25 prosenttia asui Tikkurilan suuralueella, 22 prosenttia Aviapoliksen suuralueella, jolla Lentokenttäkin sijaitsee, 16 prosenttia Myyrmäen suuralueella, 12 prosenttia Koivukylän, vajaa 12 prosenttia Korson ja vajaa 8 prosenttia Hakunilan suuralueella. Vuoteen 2005 verrattuna Aviapoliksen ja Kivistön suuralueilla asuvien ja Lentokentän kaupunginosassa työssäkäyvien määrä kasvoi. Muilla suuralueilla asuvia Lentokentällä työskenteleviä oli nyt vähemmän kuin vuonna 2005.

7 7 Taulukko 8. Lentokentän kaupunginosassa työssä käyvät asuinpaikan sijainnin mukaan vuosina Lentokentän kaupunginosassa työssäkäyvien asuinpaikan sijainti muutos muutos Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila tuntematon Vantaa yht % 25,2 25,1 25,1 24,7 25,2 25,7 25,2 25,3 24,2 18,7 Espoo Helsinki Kauniainen Kehyskunnat yht Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti Muu Uusimaa Muu Etelä-Suomi Muu Suomi Yhteensä ) Vuonna 2005 Mäntsälä ja Pornainen on laskettu mukaan muun Uudenmaan lukuihin Veromiehen kaupunginosassa työssä käyvät Veromiehen kaupunginosassa työpaikkoja oli toiseksi eniten Vantaalla, Useampi kuin joka neljäs alueella työssä käyvistä asui Helsingissä, lähes yhtä moni Vantaalla ja useampi kuin joka viides asui jossain seudun kehyskunnassa. Kehyskunnissa asuvista Veromiehessä työssä käyvistä useampi kuin joka viides asui Tuusulassa. Seitsemän viime vuoden aikana Veromiehen kaupunginosassa sijaitsevien työpaikkojen määrä on lisääntynyt työpaikalla (49 %). Vantaalta Veromiehen kaupunginosassa työssä käyneiden määrä lisääntyi vuodesta 2005 hieman muita enemmän, 58 prosentilla. Espoolaisten ja kehyskunnissa asuvien Veromiehessä työssäkäyvien määrä kasvoi lähes yhtä paljon. Veromiehessä kävi vuonna 2012 työssä vantaalaista. Espoosta Veromiehessä työssä käyvien osuus kasvoi hieman ja helsinkiläisten osuus väheni siitä mitä se oli seitsemän vuotta aiemmin. Seudun kehyskunnista ja etenkin muulta Uudeltamaalta Veromiehessä työssäkäyvien osuus kasvoi. Veromiehessä työskennelleistä vantaalaisista useampi kuin joka viides asui Tikkurilan suuralueella, joka kuudes Myyrmäen suuralueella, lähes sama osuus Aviapoliksen suuralueella, joka seitsemäs Korson suuralueella, liki sama osuus Koivukylässä ja useampi kuin joka kymmenes Hakunilan suuralueella. Aviapoliksen suuralueella asuvien osuus Veromiehessä työssäkäyvistä on kasvanut Myyrmäen ja Korson suuralueiden kustannuksella, vaikka kaikilta suuralueilta oli Veromiehessä työssä käyviä vuonna 2012 selvästi enemmän kuin vuonna 2005.

8 8 Taulukko 9. Veromiehen kaupunginosassa työssä käyvät asuinpaikan sijainnin mukaan vuosina Veromiehen kaupunginosassa työssäkäyvien asuinpaikan sijainti muutos muutos Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila tuntematon Vantaa yht % 25,0 25,5 25,6 25,6 26,6 26,5 27,0 26,3 29,6 4,3 Espoo Helsinki Kauniainen Kehyskunnat Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti Muu Uusimaa Muu Etelä-Suomi Muu Suomi Yhteensä ) Vuonna 2005 Mäntsälä ja Pornainen on laskettu mukaan muun Uudenmaan lukuihin Pakkalan kaupunginosassa työssä käyvät Pakkalan kaupunginosassa rakentaminen on ollut koko 2000-luvun ajan varsin vilkasta. Alueen asukasmäärä kasvoi vuosina runsaalla kahdella tuhannella sadalla asukkaalla asukkaaseen. Työpaikkoja tuli samassa ajassa lisää niin, että niitä oli vuoden 2012 lopussa Pakkalassa työssä käyvistä suurin osa, 41 prosenttia, oli vantaalaisia ja vajaa 28 prosenttia helsinkiläisiä. Seudun kehyskunnissa asuvia Pakkalassa työssä käyvistä oli 16 prosenttia. Kehyskunnista Pakkalassa työssä käyviä oli eniten Tuusulasta, yli viidennes. Vuoteen 2005 verrattuna Pakkalan työpaikkamäärä lisääntyi 2 340:llä. Lisäyksestä 42 prosenttia oli Vantaalla asuvia, 970 henkilöä. Vantaalaisia työskenteli Pakkalan kaupunginosassa kaikkiaan henkilöä. Helsingistä Pakkalassa työssä käyvien määrä kasvoi 550:llä ja espoolaisten 175:llä vuodesta 2005 vuoteen Helsinkiläisten osuus Pakkalassa työssäkäyvistä kuitenkin väheni parilla prosenttiyksiköllä vuodesta 2005, kun taas espoolaisten, kehyskunnissa ja muualla Uudellamaalla asuvien osuudet kasvoivat. Pakkalan kaupunginosassa työskennelleistä vantaalaisesta useampi kuin joka neljäs asui Aviapoliksen suuralueella, harvempi kuin joka neljäs asui Tikkurilan suuralueella ja joka seitsemäs Myyrmäen suuralueella.

9 9 Taulukko 10. Pakkalan kaupunginosassa työssä käyvät asuinpaikan sijainnin mukaan vuosina Pakkalan kaupunginosassa työssäkäyvien asuinpaikan sijainti muutos muutos % Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila tuntematon Vantaa yht % 40,6 42,0 41,8 41,6 41,4 41,0 40,2 41,0 41,6 55,8 Espoo Helsinki Kauniainen Kehyskunnat Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti Muu Uusimaa Muu Etelä-Suomi Muu Suomi Yhteensä ) Vuonna 2005 Mäntsälä ja Pornainen kuuluivat muun Uudenmaan lukuihin Viinikkalan kaupunginosassa työssä käyvät Viinikkalan kaupunginosassa oli vuoden 2012 lopussa työpaikkaa. Vuosien aikana alueen työpaikkamäärä kasvoi työpaikalla eli 43 prosentilla. Vuonna 2012 kasvua oli 480 työpaikkaa (yli 10 %). Viinikkalassa työssä käyvistä kolmannes oli vantaalaisia ja neljännes helsinkiläisiä. Helsingin seudun kehyskunnissa asuvia Viinikkalassa työssä käyvistä oli viidennes kaikista alueella työssä käyvistä. Kehyskunnista Viinikkalassa työssä käytiin eniten Nurmijärveltä ja Tuusulasta. Seitsemän viime vuoden Viinikkalan työpaikkalisäyksestä tuli Vantaalla asuvien hyödyksi vain 27 prosenttia. Helsingissä asuvien osuus Viinikkalan työpaikkakasvusta oli lähes yhtä suuri, 26 prosenttia, ja kehyskunnissa asuvien osuus arviolta 24 prosenttia. Helsingin seudun ulkopuoleltakin alueella työssä käyvien määrä kasvoi. Helsingin seudun kehyskunnissa asuvien osuus Viinikkalassa työssäkäyvistä kasvoi selvästi. Hieman vähemmän kasvoi muussa Suomessa asuvien osuus. Viinikkalan kaupunginosassa työskennelleistä vantaalaisesta useampi kuin joka neljäs asui Myyrmäen suuralueella ja joka viides Tikkurilan suuralueella. Loput alueelle työssä käyvät vantaalaiset jakautuivat melko tasaisesti muiden suuralueiden kesken. Viinikkalan omalla suuralueella, Aviapoliksessa, asuvia oli hieman useampi kuin joka kymmenes Viinikkalassa työssä käyvistä vantaalaisista. Vuonna 2012 Aviapoliksen suuralueella asuvien Viinikkalassa työssäkäyvien osuus oli suurempi kuin seitsemän vuotta aiemmin.

10 10 Taulukko 11. Viinikkalan kaupunginosassa työssä käyvät asuinpaikan sijainnin mukaan vuosina Viinikkalan kaupunginosassa työssäkäyvien asuinpaikan sijainti muutos muutos % Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila tuntematon Vantaa yht % 35,1 36,3 33,6 33,0 33,9 32,2 34,5 33,1 27,4 19,0 Espoo Helsinki Kauniainen Kehyskunnat Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti Muu Uusimaa Muu Etelä-Suomi Muu Suomi Yhteensä ) Vuonna 2005 Mäntsälä ja Pornainen kuuluivat muun Uudenmaan lukuihin Tikkurila kaupungin hallinnollisena keskuksena ja Myyrmäki läntisen Vantaan keskuksena ovat molemmat merkittäviä työpaikka-alueita Aviapoliksen ohella Tikkurilan kaupunginosassa työssäkäyvät Tikkurila on Vantaan hallinnollinen keskus. Tikkurilan kaupunginosan asukasmäärä kasvoi vuosina tasan 200 asukkaalla asukkaaseen. Työpaikkoja tuli samassa ajassa lisää 760 niin, että niitä oli vuoden 2012 lopussa Tikkurilassa työssä käyvistä runsas puolet, henkilöä, oli vantaalaisia ja viidennes helsinkiläisiä. Seudun kehyskunnissa asuvia Tikkurilassa työssä käyvistä oli joka seitsemäs. Kehyskunnista Tikkurilassa työssä käyviä oli eniten Keravalta ja Järvenpäästä. Vuoteen 2005 verrattuna Tikkurilan työpaikkamäärä lisääntyi 760:llä. Lisäyksestä yli puolet, 59 prosenttia, tuli Vantaalla asuville. Helsingistä Tikkurilassa työssä käyvien määrä kasvoi 130:lla, espoolaisten 60:lla ja kehyskunnissa asuvien 100:lla. Tikkurilan kaupunginosassa työskennelleistä vantaalaisesta 36 prosenttia asui Tikkurilan suuralueella. Tikkurilan suuralueella asuvien ja Tikkurilan kaupunginosassa työssäkäyvien määrä oli kuitenkin vähentynyt vuoteen 2005 verrattuna. Seuraavaksi eniten Tikkurilassa työssä käyviä vantaalaisia asui Koivukylässä (16 %) ja Korsossa (14 %).

11 11 Taulukko 12. Tikkurilan kaupunginosassa työssä käyvät asuinpaikan sijainnin mukaan vuosina Asuinpaikka Tikkurilan kaupunginosassa työssäkäyvien asuinpaikan sijainti muutos muutos % Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila tuntematon Vantaa yht % 52,6 51,6 52,0 52,6 50,4 49,8 50,3 53,3 58,5 100,0 Espoo Helsinki Kauniainen Kehyskunnat Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti Muu Uusimaa Muu Etelä-Suomi Muu Suomi Yhteensä ) Vuonna 2005 Mäntsälä ja Pornainen kuuluivat muun Uudenmaan lukuihin Myyrmäen kaupunginosassa työssäkäyvät Myyrmäki on läntisen Vantaan keskus. Myyrmäen kaupunginosan asukasmäärä kasvoi vuosina noin asukkaalla asukkaaseen. Työpaikoista hävisi samassa ajassa liki 160 niin, että niitä oli vuoden 2012 lopussa Enimmillään Myyrmäessä oli työpaikkoja vuonna Myyrmäessä työssä käyvistä vajaa 45 prosenttia oli vantaalaisia ja runsas 25 prosenttia helsinkiläisiä. Seudun kehyskunnissa asuvia Myyrmäessä työssä käyvistä oli likimain saman verran kuin Espoossa asuviakin, kumpiakin noin 12 prosenttia. Kehyskunnista Myyrmäessä käytiin eniten työssä Nurmijärveltä. Vantaalaisia työskenteli Myyrmäen kaupunginosassa vuonna 2012 yli 90 vähemmän kuin vuonna Sen sijaan Helsingistä ja kehyskunnista Myyrmäen kaupunginosassa työssä käyvien määrät kasvoivat. Helsinkiläisten osuus Myyrmäessä työssäkäyvistä on kasvanut parilla prosenttiyksiköllä verrattuna vuoteen Myyrmäen kaupunginosassa työskennelleistä vantaalaisesta 64 prosenttia asui Myyrmäen suuralueella. Myyrmäen suuralueella asuvien ja Myyrmäen kaupunginosassa työssäkäyvien määrä ja osuus olivat vähentyneet vuoteen 2005 verrattuna muiden suuralueiden kustannuksella. Vantaan suuralueista toiseksi useimmin Myyrmäen kaupunginosassa käytiin työssä Tikkurilasta.

12 Taulukko 13. Myyrmäen kaupunginosassa työssä käyvät asuinpaikan mukaan vuosina Asuinpaikka Myyrmäen kaupunginosassa työssäkäyvien asuinpaikan sijainti muutos muutos % Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila tuntematon Vantaa yht % 44,9 43,8 43,9 45,5 44,3 44,0 44,1 44,5 55,4 86,7 Espoo Helsinki Kauniainen Kehyskunnat Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti Muu Uusimaa Muu Etelä-Suomi Muu Suomi Yhteensä ) Vuonna 2005 Mäntsälä ja Pornainen kuuluivat muun Uudenmaan lukuihin Yhteenvetoa vuodelta 2012 Taulukko 14. Pendelöintitilasto vuodelta 2012 Asuinalue Työpaikan alue Vantaa Espoo Helsinki Seudun kehyskunnat 1) Muu Uusimaa Muu Etelä-Suomi Muu Suomi Yhteensä Vantaa Espoo Helsinki Kehyskunnat 1) Muu Uusimaa Muu Etelä-Suomi Muu Suomi Yhteensä Tässä taulukossa Kauniainen on laskettu mukaan kehyskuntien lukuihin. Lähde: Tilastokeskus: Pendelöintitilastot vuosilta Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä ISBN Puh ISSN-L X, Sähköposti: ISSN X (painettu) ISSN (verkkojulkaisu)

Tilastokatsaus 4:2014

Tilastokatsaus 4:2014 Vantaa 10.3.2014 Tietopalvelu B5:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 10:2015

TILASTOKATSAUS 10:2015 TILASTOKATSAUS 10:2015 23.11.2015 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2013 laisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka lla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli jossain

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2017

TILASTOKATSAUS 2:2017 TILASTOKATSAUS 2:2017 11.1.2017 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2014 Yhteenveto: Työpaikat ja työvoima n suuralueilla sekä pendelöinti Helsingin seudulla vuosina 2010 2014 Työpaikkoja

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2018

TILASTOKATSAUS 1:2018 TILASTOKATSAUS 1:2018 5.2.2018 PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 2006 2015 Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2014

Tilastokatsaus 12:2014 Tilastokatsaus 12:2014 Vantaa 5.11.2014 Tietopalvelu B15:2014 1 Työpaikat Vantaan osa-alueilla 31.12.2012 Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna 2012 eniten Tikkurilassa ja Aviapoliksessa Vaikka työpaikkojen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 3:2013

Tilastokatsaus 3:2013 Tilastokatsaus 3:2013 Vantaa 1 24.1.2013 Tietopalvelu B3:2013 Työpaikat Vantaalla ja sen osa-alueilla 31.12.2010 Työpaikat kasvoivat vuonna 2010 taas vajaalla 3 000 työpaikalla Vantaalla oli vuoden 2010

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2018

TILASTOKATSAUS 8:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2018 1 17.12.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2007 2016 Vantaalla oli lähes 110 800 työpaikkaa vuoden 2016 lopussa, mikä oli 4,9 prosenttia kaikista Suomen työpaikoista.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2015

TILASTOKATSAUS 1:2015 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 1:2015 1 23.1.2015 VELKAANTUNEISUUS VANTAALLA JA MUISSA SUURISSA KAUPUNGEISSA SEKÄ HELSINGIN SEUDUN KEHYSKUNNISSA Vantaalaisista asuntokunnista 55 prosentilla oli velkaa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2016

TILASTOKATSAUS 5:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2016 1 1.4.2016 YKSINHUOLTAJIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Yksinhuoltajien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista yhden

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2010

Tilastokatsaus 11:2010 Tilastokatsaus 11:2010 1.11.2010 Tietopalvelu B14:2010 Työpaikat Vantaalla 31.12.2008 1 Työllisen työvoiman määrä oli Vantaalla vuoden 2008 lopussa 101 529 henkilöä. Työttömänä oli tuolloin 6 836 vantaalaista.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2013

Tilastokatsaus 9:2013 Tilastokatsaus 9:2013 Vantaa 31.10.2013 Tietopalvelu B15:2013 1 Työpaikat ja työssäkäynti Vantaalla vuonna 2011 Työvoima ja työllisyys Vantaalla 31.12.2011 Vantaalla työllisen työvoiman määrä oli 101 348

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2017

TILASTOKATSAUS 1:2017 TILASTOKATSAUS 1:2017 5.1.2017 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna Tikkurilassa, Koivukylässä ja Hakunilassa Vaikka työpaikkojen määrä kasvoi vuoden aikana koko kaupungissa,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Työmatkasukkulointi pääkaupunkiseudulla

Työmatkasukkulointi pääkaupunkiseudulla Työmatkasukkulointi pääkaupunkiseudulla Sukkulointiaineistot löytyvät osoitteesta: https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/seututieto/tyopaikat/sivut/sukkulointi.aspx Työmatkasukkuloinnin karttasarja Tuoreimman

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2015

TILASTOKATSAUS 3:2015 TILASTOKATSAUS 3:2015 27.5.2015 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2013 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa kaupungeissa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2018

TILASTOKATSAUS 5:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 5:18 1 10.9.18 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 08 17 Työttömyysaste oli Vantaalla tasan 10 prosenttia vuoden 17 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli peräti 1,9 prosenttiyksikköä, mikä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2018

TILASTOKATSAUS 2:2018 TILASTOKATSAUS 2:2018 15.3.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2015 Vantaalla oli vuoden 2015 lopussa 109 779 työpaikkaa. Työpaikkamäärä kasvoi edellisestä vuodesta 2450:lla. Helsingissä työpaikkamäärä kasvoi vuodesta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

Tilastokatsaus 10:2014

Tilastokatsaus 10:2014 Tilastokatsaus 10:2014 Vantaa 1 2.9.2014 Tietopalvelu B11:2014 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2012 lopulla yhteensä 8 854 vieraskielistä 1

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 20.11.2017 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten

Lisätiedot

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 HSY seutu- ja ympäristötieto 6.6.2015 Katsauksen sisältö: 1. Työmatkasukkuloinnin karttasarjat 2. Työmatkasukkuloinnin kehitys 3. HSY:n työmatkasukkulointia

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2019

TILASTOKATSAUS 3:2019 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2019 1 8.10.2019 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 2009 2018 Työttömyysaste oli Vantaalla 8,7 prosenttia vuoden 2018 lopussa, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2014

Tilastokatsaus 7:2014 Vantaa 20.5.2014 Tietopalvelu B8:2014 Vuoden 2012 tulotietoja Vantaalta, sen osa-alueilta, Helsingin seudulta ja maamme suurimmista kaupungeista Valtionveronalaiset keskitulot tulot Vantaalla ja muissa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 21:2016

TILASTOKATSAUS 21:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 21:2016 1 10.11.2016 VANTAAN ASUNTOKANTA 31.12.2005 31.12.2015 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 104 700 asuntoa. Niistä

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2015

TILASTOKATSAUS 6:2015 TILASTOKATSAUS 6:2015 6.10.2015 ULKOMAALAISTAUSTAISEN VÄESTÖN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA VANTAALLA VUONNA 2012 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan Suomessa asuvat henkilöt, jotka ovat joko

Lisätiedot

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Päivitetty 13.2.215 Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus ja tulotaso

Työvoiman saatavuus ja tulotaso Työvoiman saatavuus ja tulotaso Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 25.10.2018 Työvoiman saatavuus ja tulotaso Työvoiman saatavuus Tulotaso Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus ja tulotaso

Työvoiman saatavuus ja tulotaso Työvoiman saatavuus ja tulotaso Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työvoiman saatavuus ja tulotaso Työvoiman saatavuus Tulotaso Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 73,6 prosenttia, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisten

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 14 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Työllisten määrä kääntyi Helsingissä nousuun yli vuoden kestäneen laskukauden jälkeen. Työllisiä oli vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2016

TILASTOKATSAUS 6:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2016 1 7.4.2016 SELLAISTEN ASUNTOKUNTIEN, JOISSA ON PARISKUNTA JA LAPSIA, TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Tilastokatsaus 1:2014

Tilastokatsaus 1:2014 Tilastokatsaus 1:2014 Vantaa 3.1.2014 Tietopalvelu B1:2014 1 Vähintään 65 vuotta täyttäneet Vantaalla Vuoden 2013 alussa 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia vantaalaisia oli 27 579 henkilöä. Heistä

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 25.10.2018 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 15 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 72,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 3 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Työllisyysaste laskussa Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Vuoden 2013 vuosikeskiarvon

Lisätiedot

Muutot ja muuton suunnat Vantaalla

Muutot ja muuton suunnat Vantaalla VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C18:2003 Etelä-Suomi Espoo 73 33 92 32 Pakkala 24 14 Ulkomaat 122 316 Muu seutu 51 65 99 Helsinki 522 290 43 72 Muu Vantaa Muu Suomi Muutot ja muuton suunnat Vantaalla

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2016

TILASTOKATSAUS 8:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2016 1 15.4.2016 ASUNTOKUNTIEN ELINVAIHEET JA TULOT ELINVAIHEEN MUKAAN VUOSINA 2005 2013 Asuntokunnat elinvaiheen mukaan lla, kuten muillakin tässä tarkastelluilla

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin llisyysaste oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 71,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön.

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus. Päivitetty 9.9.2014

Työvoiman saatavuus. Päivitetty 9.9.2014 Työvoiman saatavuus Päivitetty 9.9.214 Demografinen työvoimapula Helsingin seudulla vuosina 198-25 25 225 2 175 henkil löitä 15 125 1 75 5 Työvoimavaje = 15-24-vuotiaat - 55-64-vuotiaat 25 198 1983 1986

Lisätiedot

Helsingin seudun väestöennuste. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun väestöennuste. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet - Helsingin seudun väestöennuste - Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste - Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku Helsingissä,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I neljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I neljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 14 2007 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I neljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2007 u väkiluku on kasvanut määrällisesti

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2010

Tilastokatsaus 8:2010 Tilastokatsaus 8:2010 Lisämateriaalia 7.9.2010 Tietopalvelu B11:2010 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2006 lopulla yhteensä 4 417 vieraskielistä

Lisätiedot

Työmatkasukkulointi pääkaupunkiseudulla

Työmatkasukkulointi pääkaupunkiseudulla Työmatkasukkulointi pääkaupunkiseudulla HSY:n sukkulointiaineistot Karttasarja perustuu Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoon (Tilastokeskus 31.12.2014) Kartoilla tarkastellaan työmatkoja molempiin suuntiin:

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 11 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-283-1 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2011

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2011 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2011 - Väkiluku on kasvanut määrältään eniten Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. - Helsingin, Espoon, Vantaan, Järvenpään,

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi-marraskuussa 2009

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi-marraskuussa 2009 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi-marraskuussa 2009 - Väkiluku on kasvanut määrältään eniten Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Nurmijärvellä ja Kirkkonummella

Lisätiedot

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014 Asunto- ja toimitilarakentaminen Päivitetty 8.9.2014 Rakennuskanta rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan ssa, Helsingissä, lla ja kehyskunnissa 31.12.2013 Muut kuin asuinrakennukset Asuinrakennukset 0

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, lokakuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, lokakuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, marraskuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, marraskuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä

Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C11:2001 Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä Esipuhe Vantaa on osana pääkaupunkiseutua saanut osansa, tosin pienemmän osan kuin suuremmat naapurinsa,

Lisätiedot

2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä 71,3 prosenttia. Vuonna 2014 keskimääräinen työllisyysaste oli

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, kesäkuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, kesäkuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, elokuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, elokuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, heinäkuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, heinäkuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 35 2007 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007 Väkiluku on kasvanut määrällisesti eniten Helsingissä, Vantaalla,

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Tilastoja 2013:25 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Päivi Selander Puh.09-310 36411 etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, tammikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, tammikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosipuoliskolla eli tammi kesäkuussa 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosipuoliskolla eli tammi kesäkuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 24 2007 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosipuoliskolla eli tammi kesäkuussa 2007 u Väkiluku on kasvanut määrällisesti

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, huhtikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, huhtikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, maaliskuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, maaliskuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Väestöennusteet. Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki. tea.tikkanen[at]hel.fi. Päivitetty

Väestöennusteet. Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki. tea.tikkanen[at]hel.fi. Päivitetty Väestöennusteet Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki tea.tikkanen[at]hel.fi Päivitetty 6.2.218 Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Kuvioissa ja taulukoissa

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosineljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2008

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosineljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2008 8131 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 13 2008 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosineljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2008 Väkiluku on kasvanut määrällisesti

Lisätiedot

kunnista tammi maaliskuussa

kunnista tammi maaliskuussa Tilastoja 2014:13 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja etoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Tiivistelmä Väkiluku on kasvanut määrältään

Lisätiedot

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2015:3 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-joulukuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, marraskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, marraskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto 1207.) - Alle 25-v.

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:22 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, heinäkuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, heinäkuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot