Tilastokatsaus 6:2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilastokatsaus 6:2014"

Transkriptio

1 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka ovat joko Suomessa syntyneitä muun maan kansalaisia, muualla syntyneitä muun maan kansalaisia tai muussa maassa syntyneitä Suomen kansalaisia. Ulkomaalaistaustaisia oli Vantaalla vuoden 2011 lopussa , joista 14,9 prosenttia oli alle 15-vuotiaita ja 3,9 prosenttia 65 vuotta. Työikäisiä, vuotiaita, ulkomaalaistaustaisista oli eli 81,2 prosenttia. Työvoimaan työikäisistä kuului 73,9 prosenttia, noin puoli prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoimaan kuuluvasta ulkomaalaistaustaisesta väestöstä oli työttömänä 19,2 prosenttia, mikä on prosenttiyksikön vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vantaan kantaväestössä, so. muussa kuin ulkomaalaistaustaisessa väestössä, työvoimaan kuuluvien osuus oli 79,1 prosenttia vuonna 2011 ja heistä työttömänä oli 7,5 prosenttia. Vuotta aiemmin työvoimaan kuuluvien osuus oli 80,6 prosenttia ja työttömien 7,1 prosenttia. Ulkomaalaistaustaisten työttömyysaste on lähentynyt kantaväestön työttömyysastetta Vuonna 2011 ulkomaalaistaustaisten naisten työttömyysaste oli yli kolme kertaa ja miesten lähes kaksi kertaa suurempi kuin Vantaan kantaväestöllä. Ulkomaista syntyperää olevilla naisilla työttömyys oli yleisempää kuin miehillä, kun kantaväestössä tilanne oli päinvastainen. Alle 30-vuotiailla ulkomaalaistaustaisten naisten työttömyys oli vähäisempää kuin samanikäisten miesten Ulkomaalaistaustaisilla naisilla työttömyys kasvoi iän mukaan ja ero kantasuomalaisiin olikin suurin vanhimmassa yli 50-vuotiaiden ikäryhmässä. Miehillä suurin ero kantasuomalaisiin oli niin ikään vanhimmassa ikäryhmässä, mutta selvästi pienempi kuin naisilla.. Vuoteen 2006 verrattuna ulkomaalaistaustaisia työttömiä oli vuonna 2011 lukumääräisesti 860 enemmän, mutta heidän työttömyysasteensa oli 2,4 prosenttiyksikköä pienempi. Kuvio 1. Ulkomaalaistaustaisten työttömyysaste sukupuolen ja ikäryhmän mukaan vuosina 2006 ja 2011

2 2 Työttömyysaste oli vuonna 2011 nuorimmassa ja vanhimmassa miesten ikäryhmässä korkein. Naisilla työttömyysaste kohosi iän kasvaessa. Koko ulkomaalaistaustaisten joukosta työttömänä oli vuotiaista useampi kuin joka neljäs. Ero kantaväestön ja ulkomaalaistaustaisen väestön työttömyysasteissa on kaventunut (taulukko 1). Kantaväestössä työvoimaan kuuluvia oli vuonna 2011 noin sata vähemmän kuin viisi vuotta. Työvoiman kokonaismäärä kuitenkin kasvoi tuon viiden vuoden aikana yli henkilöllä. Kasvu perustui näin ollen kokonaan ulkomaalaistaustaisen väestönosan kasvuun. Kantaväestössä alle 25-vuotaiden työvoimaan kuuluvien määrä kasvoi vajaalla tuhannella ja vuotaiden määrä henkilöllä, mutta vanhimmassa ikäryhmässä, vuotiaissa, työvoimaan kuuluvien määrä väheni lähes henkilöllä vuodesta 2006 vuoteen Taulukko 1. Työvoima ja työttömät henkilön syntyperän mukaan vuosina (31.12.) kantaväestö ulkomaalaistaustaiset työvoima työttömät tyött.aste,% työvoima työttömät tyött.aste,% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Työllisen ulkomaalaistaustaisen väestön päätoimialajakauma poikkeaa kantaväestön päätoimialajakaumasta. Ulkomaalaistaustainen väestö työskentelee kantaväestöä useammin majoitus- ja ravitsemistoiminnan (I) ja ammatillisten ja hallinnollisten tukipalvelujen (M,N) toimialoilla ja kantaväestöä harvemmin terveys- ja sosiaalipalvelujen (Q) ja julkisen hallinnon (O) toimialoilla. Näin on sukupuolesta riippumatta.

3 3 Taulukko 2. Vantaan työllisen ulkomaalaistaustaisen väestön ja työllisen kantaväestön päätoimiala sukupuolen ja iän mukaan , päätoimialan osuus kaikista työllisistä (%), yleisimmät toimialat on taulukossa lihavoitu Päätoimiala ulkomaalaistaustaiset kantaväestö yhteensä miehet naiset yhteensä miehet naiset Maa- ja metsätalous, kalatalous (A,B) 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 Teollisuus, sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (C-E) 8,3 9,3 6,9 10,0 14,2 6,1 Rakentaminen (F) 9,9 16,0 2,2 7,1 12,9 1,6 Tukku- ja vähittäiskauppa, ajoneuv.korj. (G) 13,6 12,5 15,0 16,8 17,7 16,0 Kuljetus, varastointi (H) 11,1 16,1 4,8 9,4 13,8 5,1 Majoitus- ja ravitsemistoiminta (I) 10,1 10,4 9,8 3,7 2,0 5,3 Informaatio ja viestintä (J) 2,6 3,3 1,7 5,5 7,0 3,9 Rahoitus, vakuutustoiminta (K,L) 1,6 0,9 1,9 4,1 2,9 5,3 Ammatilliset ja hallinnolliset tukipalvelut (M,N) 23,8 21,1 27,3 13,8 14,6 13,0 Julkinen hallinto, maanpuol., pakoll. sos.vak. (O) 1,1 0,9 1,5 5,9 4,6 7,2 Koulutus (P) 3,4 2,6 4,5 4,7 3,1 6,3 Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) 8,8 2,4 16,9 12,9 2,4 23,0 Muu palvelutoiminta (R-U) 3,9 2,5 5,7 4,7 3,4 6,0 Toimiala tuntematon (X) 1,8 1,9 1,8 1,0 1,0 0,9 Yhteensä Taulukko 3. Ulkomaalaistaustaisen väestön osuus toimialalla työskentelevistä vantaalaisista Vantaalaisista työllisistä työskenteli vuonna 2011 majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialalla. Heistä lähes joka neljäs oli taustaltaan ulkomaalainen, miehistä jopa kaksi viidestä. Ulkomaalaistaustaisen työvoiman osuus oli korkea myös hallinto- ja tukipalvelujen toimialalla (N): toimialalla työskentelevistä vantaalaisesta useampi kuin joka viides oli syntyperältään ulkomaalaistaustainen. Ulkomaalaistaustaisten osuus oli yli kymmenen prosenttia myös rakentamisen, kuljetuksen ja varastoinnin sekä miehillä koulutuksen sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialalla. Verrattuna kantaväestöön vähiten ulkomaalaistaustaisia työskenteli julkisen hallinnon ja rahoituksen toimialoilla. Toimiala kaikki miehet naiset Maa-, metsä- kalat. (A,B) 5,8 5,1 6,7 Teollisuus, sähkö-, (C-E) 8,7 8,0 10,3 Rakentaminen (F) 13,9 14,2 12,1 Kauppa, ajon.korj. (G) 8,6 8,5 8,7 Kuljetus, varastointi (H) 12,1 13,4 8,7 Majoitus, ravitsemist. (I) 24,1 40,5 15,6 Informaatio, viestintä (J) 5,2 5,8 4,1 Rahoitus, vakuutus (K,L) 3,7 4,0 2,8 Ammatilliset ja tukip. (M,N) 16,7 16,0 17,4 Julkinen hallinto (O) 2,2 2,4 2,0 Koulutus (P) 7,8 10,0 6,8 Terveys- ja sosiaalip. (Q) 7,4 11,7 6,9 Muu palvelutoiminta (R-U) 8,7 8,7 8,7 Toimiala tuntematon (X) 17,7 19,4 15,7 Työttömyysaste vaihtelee henkilön syntymävaltion mukaan Ulkomaalaistaustaisesta työvoimasta oli vajaa viidennes työttömänä niin koko maassa (19,3 %) kuin Vantaallakin (19,1 %) vuoden 2011 lopussa. Helsingissä (17,4 %) ja etenkin Espoossa (12,7 %) sekä kehyskunnissa (12,9 %) ulkomaalaistaustaisen työvoiman työttömyys oli pienempää (taulukko 6, sivu 6). Ulkomaalaistaustaisilla henkilöillä työttömyys oli enemmän kuin kaksi kertaa yleisempää kuin kantaväestöllä. Työttömyysaste vaihteli kuitenkin suuresti henkilön syntymämaan mukaan, alimmillaan muutamasta prosentista 37 prosenttiin. Afrikasta ja Lähi-idästä tulleilla työnsaanti on ollut kaikkein hankalinta. Verrattuna vuoteen 2007 työttömyysaste oli kohonnut ulkomaalaistaustaisilla miehillä, mutta naisilla pysynyt ennallaan. Suomessa, muussa Euroopassa, Afrikassa, Kaukoidässä ja Amerikoissa syntyneillä työttömyysaste oli alempi vuonna 2011 kuin viisi vuotta aiemmin. Venäjällä syntyneillä työttömyysaste oli kasvanut suhteellisesti muita enemmän.

4 4 Taulukko vuotiaan ulkomaalaistaustaisen väestön työttömyysaste syntymävaltion mukaan Vantaalla vuosina (ks. lisäksi liitekuviot katsauksen lopussa) Syntymävaltio muutos miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset Yhteensä 15,6 21,0 15,2 18,0 20,5 22,0 19,1 21,5 17,6 21,0 +2,0 0,0 Suomi 9,8 11,8 11,8 10,5 11,4 9,1 8,5 7,7 9,7 20,0-0,1 +8,2 Ruotsi 5,9 8,8 8,3 4,8 14,3 10,3 9,7 7,5 10,3 8,4 +4,4-0,4 Muu Pohjoismaa 6,5 0,0 3,2 0,0 0,0 7,7 2,6 7,7 0,0 7,1-6,5 +7,1 Muu Länsi-Eurooppa 6,1 6,0 5,7 1,5 9,5 7,9 12,6 7,3 11,4 5,2 +5,3-0,8 Muu Eurooppa 15,1 24,0 14,8 23,3 21,3 25,0 17,8 25,1 17,2 25,0 +2,1 +1,0 Baltian maat 7,1 9,3 8,2 7,3 14,0 10,4 11,1 10,8 10,1 10,9 +3,0 +1,6 Venäjä 0,0 19,2 11,1 18,2 16,0 25,6 31,1 22,0 20,4 8,3 +20,4-10,9 Ent. Neuvostoliitto 15,1 24,0 15,0 17,2 21,2 22,3 20,8 21,7 17,9 22,0 +2,8-2,0 Pohjois-Afrikka 30,9 50,0 31,1 37,5 32,5 51,5 32,0 51,2 30,7 42,6-0,2-7,4 Saharan eteläp.afrikka 31,1 48,0 24,4 39,9 33,4 41,4 31,6 42,9 29,7 42,4-1,4-5,6 Lähi-itä 28,8 45,5 26,9 45,1 32,9 49,4 33,8 54,7 32,3 51,2 +3,5 +5,7 Kaukoitä ja Aasia 14,5 22,0 14,6 20,2 16,9 23,5 15,2 22,1 14,8 21,4 +0,3-0,6 Australia, Oseania 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 16,7 6,7 7,7 +6,7 0,0 Pohjois-Amerikka 6,7 6,5 8,3 5,8 13,3 5,5 12,0 3,0 12,8 6,2 +6,1-0,3 Latinal. Amerikka 11,9 20,6 13,0 8,8 19,4 27,9 13,5 16,7 14,6 22,9 +2,7 +2,3 Muu tai tuntematon 21,6 29,1 6,7 15,8 13,4 23,3 18,2 17,3 12,5 11,5-9,1-17,6 Lukumääräisesti eniten työttömiä kaikista ulkomaalaistaustaisista oli entisen Neuvostoliiton alueelta (neljännes kaikista), Saharan eteläpuolisesta Afrikasta sekä Lähi- ja Kaukoidästä tai muusta Aasiasta Suomeen muuttaneissa. Työttömät ulkomaalaistaustaiset Vantaan suuralueilla Ulkomaalaistaustaisten työttömyys vaihteli suuralueittain pääosin samassa suhteessa kuin kantaväestönkin työttömyys. Sukupuolten välillä oli kuitenkin jonkin verran suuralueittaisia eroja. Miehillä työttömyysaste vaihteli 6 ja 20 prosentin välillä, kun naisilla vaihteluväli oli pienempi (13 25 %) mutta työttömyys yleisempää. Kivistössä, Aviapoliksessa ja Tikkurilassa ulkomaalaistaustaisten työttömyysaste oli pienin sukupuolesta riippumatta. Kuvio 2. Ulkomaalaistaustaisen ja kantaväestön työttömyysaste sukupuolen mukaan Vantaan suuralueilla

5 5 Miehillä ulkomaalaistaustaisen väestön työttömyysaste oli likimäärin samansuuruinen Hakunilassa, Korsossa, Koivukylässä ja Myyrmäessä. Kivistössä se oli selvästi muita alempi ja lähes samaa tasoa kuin kantaväestöllä. Naisilla erot alueiden välillä olivat suuremmat: Hakunilassa, Koivukylässä ja Myyrmäessä työttömyys oli muita yleisempää, Tikkurilassa ja Korsossa keskitasoa ja Kivistössä ja Aviapoliksessa muita alempaa. Taulukko 5. Ulkomaalaistaustaisen väestön työttömyysaste kuudella Vantaan suuralueella Tieto on esitetty vain niistä maaryhmistä, joiden asukkaista kuului työvoimaan vähintään 50 henkilöä Syntymäalue Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila Ruotsi 12,6.. 10,2 6,1 6,8 8,8 8,8 Muu Länsi-Eurooppa (ei pohjoismaat) 10,8.. 2,6 11,7.. 11,4 13,1 Baltian maat 11,8 3,6 7,7 9,6 11,4 12,0 9,1 Entinen Neuvostoliitto 19,9 14,8 13,7 17,3 22,6 19,2 23,2 Muu Eurooppa 20,8.. 19,0 22,5 18,5 19,0 19,9 Saharan eteläpuoleinen Afrikka 38, ,4 26,9 28,3 44,8 Lähi-itä 32,7.. 17,6 37,5 49,4 36,6 40,4 Kaukoitä ja muu Aasia 17,7.. 13,0 16,9 16,1 19,0 22,9 Toimisto- ja laitossiivooja ulkomaalaistaustaisen väestön yleisin ammattinimike pääkaupunkiseudun kaupungeissa ja koko maassa Vantaalla työskennelleistä ulkomaalaistaustaisista lähes 13 prosentilla (1 352 kpl) ammattinimikkeenä oli toimisto- tai laitossiivooja. Muita Vantaalla yleisiä ammatteja olivat rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät (516), ravintola- ja suurtaloustyöntekijät (473), myyjät (469) ja talonrakentajat (424). Korkeampaa koulutusta tai erityisosaamista vaativien ammattien edustajia, esimerkiksi erilaisten oppilaitosten opettajia oli 182 ja lääkäreitä 88 henkilöä. Koko maassa, Helsingissä ja Espoossa ulkomaalaistaustaisten suosituin ammatti oli sama kuin Vantaalla. Helsingissä seuraaviksi suosituimmat ammatit olivat myyjät, ravintola- ja suurataloustyöntekijät, lähihoitajat ja tarjoilijat. Espoossa toimisto- ja laitossiivoojien jälkeen yleisimmät ammatit olivat myyjät, talonrakentajat, linja-auton ja raitiovaununkuljettajat sekä ravintola- ja suurtaloustyöntekijät. Koko maassa ammattijako noudatti samaa kaavaa: toimisto- ja laitossiivoojien jälkeen tulivat, myyjät, ravintola- ja suurtaloustyöntekijät, lähihoitajat ja talonrakentajat. Vantaalla ulkomaalaistaustaisten työttömyysaste oli pääkaupunkiseudun korkein vuonna 2011, mutta alempi kuin koko maassa Pääkaupunkiseudun kaupungeista Vantaalla ulkomaalaistaustaisten työttömyysaste oli korkein, Helsingissä se oli hieman alempi ja Espoossa selvästi alhaisin. Erot alueiden välillä eivät olleet muuttuneet vuodesta Muulla Helsingin seudulla työttömyysaste oli alhaisempi kuin Vantaalla ja Helsingissä ja samaa tasoa kuin Espoossa. Koko maan työttömyysaste oli hieman korkeampi kuin Vantaalla eikä se ollut juurikaan muuttunut vuoteen 2006 verrattuna. Pääkaupunkiseudun kunnissahan ulkomaalaistaustaisen väestön työttömyys oli hieman helpottunut. Vain muussa Euroopassa ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa syntyneillä työttömyysaste oli koko maassa alhaisempi kuin Vantaalla, muissa ryhmissä se oli korkeampi. Työnsaanti on ollut kaikista vaikeinta Lähiidästä ja Afrikasta kotoisin olevilla, asuinpaikasta riippumatta.

6 6 Taulukko 6. Ulkomaalaistaustaisen väestön työttömyysaste asuinalueen ja syntymävaltion mukaan ja Syntymävaltio/-alue Vantaa Espoo Helsinki Muu Hgin seutu Suomi yhteensä Kaikki yhteensä 21,6 19,1 14,9 12,7 19,2 17,4 13,0 12,9 19,4 19,3 Australia ja Oseania 2,9 7,0 5,4 5,4 9,4 4,9 8,7 8,4 8,9 9,6 Muu Pohjoismaa 0,0 1,9 4,1 3,8 6,8 3,9 7,4 3,7 9,0 9,2 Muu Länsi-Eurooppa 7,7 9,9 7,6 6,7 8,1 8,0 5,9 6,9 10,2 10,5 Suomi 16,5 12,7 10,3 7,3 11,9 7,6 8,3 7,9 15,4 15,1 Baltian maat 8,9 10,5 6,7 8,4 12,5 10,1 8,6 8,3 11,7 11,5 Ruotsi 8,0 9,4 5,2 6,3 7,7 7,7 5,5 5,9 11,2 11,2 Kaukoitä ja Aasia 24,3 18,1 17,0 11,8 20,0 17,5 22,7 14,4 24,4 21,4 Entinen Neuvostoliitto 20,6 20,3 15,6 15,7 22,7 21,6 16,3 15,8 24,2 23,6 Venäjä 8,8 13,5 13,3 15,6 19,4 19,5 19,4 16,4 27,7 25,9 Muu Eurooppa 24,6 20,3 20,1 13,8 18,0 14,1 21,1 16,0 21,3 18,7 Latinalainen Amerikka 24,3 18,1 16,1 11,0 20,8 18,1 15,0 11,1 19,9 20,0 Pohjois-Amerikka 37,6 9,8 5,5 3,8 9,5 9,6 9,6 5,3 9,1 11,0 Pohjois-Afrikka 37,6 32,8 27,7 26,2 34,8 31,4 29,1 25,3 34,0 34,7 Saharan et.p. Afrikka 41,1 34,4 26,3 19,4 34,9 29,4 14,5 19,0 33,9 30,5 Lähi-itä 35,6 37,0 32,5 31,7 33,1 36,1 26,4 32,2 34,2 38,5 Muu tai tuntematon 30,6 12,1 16,2 5,6 13,2 11,7 12,6 5,3 15,8 10,1 Kuviot 3-4 Vantaalla asuvan ulkomaalaistaustaisen väestön työttömyysaste henkilön sukupuolen ja syntymävaltion mukaan (vasemmalla) ja Vantaalla asuvan ulkomaalaistaustaisen väestön työttömyysaste henkilön syntymävaltion mukaan ja (oikealla)

7 7 Kuviot 5-6 Ulkomaalaistaustaisen väestön työttömyysaste sukupuolen mukaan pääkaupunkiseudun kunnissa, muulla Helsingin seudulla (kehyskunnat) ja koko maassa (vasemmalla) ja ulkomaalaistaustaisen väestön työttömyysaste ikäryhmän mukaan pääkaupunkiseudun kunnissa, muulla Helsingin seudulla (kehyskunnat) ja koko maassa (oikealla) Kuvio 6 Ulkomaalaistaustaisen väestön työttömyysaste pääkaupunkiseudun kunnissa, muulla Helsingin seudulla (kehyskunnat) ja koko maassa vuosina vuotta täyttänyt väestö jaetaan sen pääasiallisen toiminnan mukaan työlliseen ja työttömään työvoimaan, työvoiman ulkopuolella oleviin eli työvoimaan kuulumattomiin, opiskelijoihin, eläkeläisiin ja muihin työvoiman ulkopuolella oleviin. Jälkimmäiseen joukkoon lasketaan työvoimaan kuulumattomat henkilöt, jotka eivät kuulu seuraaviin ryhmiin: opiskelijat, varusmiehet tai eläkeläiset. Väestön työllisyysaste kuvaa työvoimaan kuuluvien osuutta samanikäisestä väestöstä. Koko väestön työllisyysaste lasketaan vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena samanikäisestä väestöstä.

8 8 Kuviossa 7 on kuvattu vuotiaiden ulkomaalaistaustaisten työllisyysasteen kehitystä vuodesta 2006 vuoteen 2011 Helsingin seudulla ja koko maassa. Vantaalla työllisyysaste on ollut selvästi korkeampi kuin naapurikunnissa sekä koko maassa. Helsingissä, Espoossa, kehyskunnissa sekä koko maassa työvoimaan kuulumattomien vuotiaiden osuus vuonna 2011 vaihteli miehillä 27 ja 34 prosentin välillä, kun se Vantaalla oli 21 prosenttia ja naisilla vaihteluväli oli 35 ja 39 prosentin välillä, kun Vantaalla osuus oli 32 prosenttia. Myös kantaväestön (muu kuin ulkomaalaistaustainen väestö) työllisyysaste oli Vantaalla korkeampi kuin naapureissa. Ero kuitenkin oli selvästi pienempi kuin ulkomaalaistaustaisella väestöllä (taulukko 7). Kuvio 7 Ulkomaalaistaustaisen väestön työllisyysaste pääkaupunkiseudun kunnissa, muulla Helsingin seudulla (kehyskunnat) ja koko maassa vuosina Taulukko 7. Ulkomaalaistaustaisen ja maan kantaväestön työllisyysaste koko maassa, Vantaalla, Espoossa, Helsingissä ja Helsingin seudun kehyskunnissa Kantaväestö Ulkomaalaistaustaiset miehet naiset miehet naiset Koko maa 73,7 73,9 70,0 64,0 Vantaa 79,0 78,8 78,8 68,5 Espoo ja Kauniainen 76,8 78,1 71,7 63,2 Helsinki 75,3 77,8 66,5 60,6 Helsingin seudun kehyskunnat 77,9 79,1 73,1 65,2 Lähteet: Tilastokeskus: 1. Ulkomaalaistaustaiset syntymävaltion, iän, sukupuolen, pääasiallisen toiminnan, toimialan ja asuinalueen mukaan (31.12.) , 2. Ulkomaalaistaustaiset syntymävaltion, sukupuolen ja pääasiallisen toiminnan sekä asuinalueen (osa-alue) mukaan (31.12.) sekä 3. Ulkomaalaistaustaiset ammatin (4-numerotaso) ja asuinalueen mukaan (31.12.) Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä ISBN Puh ISSN-L X Sähköposti: ISSN X (painettu) ISSN (verkkojulkaisu)

TILASTOKATSAUS 6:2015

TILASTOKATSAUS 6:2015 TILASTOKATSAUS 6:2015 6.10.2015 ULKOMAALAISTAUSTAISEN VÄESTÖN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA VANTAALLA VUONNA 2012 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan Suomessa asuvat henkilöt, jotka ovat joko

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 25 000 22 500 20 000 Ennuste 19 016 väestön määrä 17 500 15 000 12 500 10 000 15 042 7 500 5 000 2 500 0 1991 1993 1995 1997

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 75,1 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 25 000 22 500 20 000 Ennuste 17 500 väestön määrä 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 1990 1992 1994 1996 1998

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 1:2014

Tilastokatsaus 1:2014 Tilastokatsaus 1:2014 Vantaa 3.1.2014 Tietopalvelu B1:2014 1 Vähintään 65 vuotta täyttäneet Vantaalla Vuoden 2013 alussa 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia vantaalaisia oli 27 579 henkilöä. Heistä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 10:2014

Tilastokatsaus 10:2014 Tilastokatsaus 10:2014 Vantaa 1 2.9.2014 Tietopalvelu B11:2014 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2012 lopulla yhteensä 8 854 vieraskielistä 1

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2013

Tilastokatsaus 9:2013 Tilastokatsaus 9:2013 Vantaa 31.10.2013 Tietopalvelu B15:2013 1 Työpaikat ja työssäkäynti Vantaalla vuonna 2011 Työvoima ja työllisyys Vantaalla 31.12.2011 Vantaalla työllisen työvoiman määrä oli 101 348

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008 -tilastot Kesäkuu 2008 Väestö ikäryhmittäin Aviapoliksen suuralueella ja koko Vantaalla 1.1.2008 ja ennuste 1.1.2018 100 90 väestöosuus, % 80 70 60 50 40 30 20 10 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat 25-64 -vuotiaat

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2014

Tilastokatsaus 2:2014 Tilastokatsaus 2:2014 Vantaa 1 17.1.2014 Tietopalvelu B2:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2012 (lähde: Verohallinnon Maksuunpanon Vantaan kuntatilasto vuosilta 2004 2012) Vuonna 2012 Vantaalla

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Muuttajien taustatiedot. 12.5.2014 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Muuttajien taustatiedot. 12.5.2014 Jukka Tapio Toimintaympäristö Muuttajien taustatiedot Dialuettelo Dia 3 Kuntien välinen nettomuutto Tampereella iän mukaan 2013 Dia 4 Kuntien välinen nettomuutto kehyskunnissa iän mukaan 2013 Dia 4 Tampereen maahan-

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 3:2013

Tilastokatsaus 3:2013 Tilastokatsaus 3:2013 Vantaa 1 24.1.2013 Tietopalvelu B3:2013 Työpaikat Vantaalla ja sen osa-alueilla 31.12.2010 Työpaikat kasvoivat vuonna 2010 taas vajaalla 3 000 työpaikalla Vantaalla oli vuoden 2010

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2010

Tilastokatsaus 11:2010 Tilastokatsaus 11:2010 1.11.2010 Tietopalvelu B14:2010 Työpaikat Vantaalla 31.12.2008 1 Työllisen työvoiman määrä oli Vantaalla vuoden 2008 lopussa 101 529 henkilöä. Työttömänä oli tuolloin 6 836 vantaalaista.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Iisalmi tilastoina Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Yleistä Iisalmesta Väkiluku 22 115 henkilöä (31.12.2014) Pinta-ala yhteensä 872,18 km 2, josta maata 762,97 km 2 ja makeaa vettä 109,21

Lisätiedot

Tilastokuviot 2016 /1

Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto

Lisätiedot

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Alkaneiden yt-neuvotteluiden alaiset henkilöt 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3

Lisätiedot

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Leppävirta Heinävesi Varkaus Joroinen Toimintaympäristön muutokset Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut Tilastokatsaus vuosi 2011 Raahe 21.2.2012 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 20.1.2012 1 Elinkeinorakenne Raahen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2013

Tilastokatsaus 8:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 10.10.2013 Tietopalvelu B14:2013 Vanhojen osakeasuntojen kaupat ja hinnat Vantaalla vuosina 2003 2012 sekä alkuvuodesta 2013 Vuosien 2003 2012 aikana Vantaalla on tehty kaikkiaan

Lisätiedot

Tilastokatsaus 10:2012

Tilastokatsaus 10:2012 Tilastokatsaus 1:212 Vantaa 1 14.11.212 Tietopalvelu B13:212 Tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 2 21 Työvoimaan kuuluvista tulomuuttajista yhdeksän kymmenestä oli työllisiä Vuoden 21

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2010

Tilastokatsaus 8:2010 Tilastokatsaus 8:2010 Lisämateriaalia 7.9.2010 Tietopalvelu B11:2010 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2006 lopulla yhteensä 4 417 vieraskielistä

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TYÖVOIMA LAUKAASSA 1990-2011 9000 8000 7000 6000 5000

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Aikuiskoulutustuki 2 Aikuiskoulutustuki 3 MEUR Aikuiskoulutustuen rahoitusvastuu on jaettu kolmikantaisesti. Työttömyysvakuutusmaksuista

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI- KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI- KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI- KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ 1 Juankosken ja n kaupungin toimintaympäristöselvitys (213) Toimintaympäristön muutoshaasteet Juankosken ja n kaupunkien toimintaympäristön muutokseen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2015

TILASTOKATSAUS 1:2015 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 1:2015 1 23.1.2015 VELKAANTUNEISUUS VANTAALLA JA MUISSA SUURISSA KAUPUNGEISSA SEKÄ HELSINGIN SEUDUN KEHYSKUNNISSA Vantaalaisista asuntokunnista 55 prosentilla oli velkaa

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Itä-Suomen ELY-alueella

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Itä-Suomen ELY-alueella Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Itä-Suomen ELY-alueella Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus Kuopio 21.11.2014 Villiina Kazi Asiantuntija Maahanmuuton määrä kasvaa mutta myös tasaantuu

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT 1995=100 YRITYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS 1995-2012 200 190 180 Laukaa Koko maa 170 160 150 140 130 120 110 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2013

Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2013 Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2013 Erityissuunnittelija Jonas Nylén, Kaupunkikehitys, 21.1.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2013* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2014 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

Työmarkkinat Helsingissä - tuoreimmat tilastotiedot kuvioina

Työmarkkinat Helsingissä - tuoreimmat tilastotiedot kuvioina Tuorein päivitys 2.12.21 Työmarkkinat Helsingissä - tuoreimmat tilastotiedot kuvioina TYÖPAIKAT (lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus) 1. Työpaikkamäärän muutos % ed. vuodesta Helsingissä, pk-seudulla,

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde:

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde: TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Alueella työssäkäyvät so. alueen työpaikat vv.2008-2012 (Novago Yrityskehitys Oy:n kunnat)

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutokset Kyyjärvi Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Kannonkoski Karstula Saarijärven-Viitasaaren seutukunta 21.10.2014 Heikki Miettinen Saarijärvi Pohjakartta MML, 2012 Selvitysalue

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2016 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Lopettaneita yrityksiä eniten kaupan toimialalla vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä Tilastokeskuksen mukaan uusia yrityksiä perustettiin 5 817 vuoden

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011 Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa yritysneuvonta yritysten eri elinkaaren vaiheissa seudullinen elinkeinojen kehittäminen hallinnoimalla Koheesio- ja kilpailukykyohjelma

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

Helsingin seudun väestöennuste. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun väestöennuste. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet - Helsingin seudun väestöennuste - Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste - Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku Helsingissä,

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Pirkanmaan ELY-alueella

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Pirkanmaan ELY-alueella Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Pirkanmaan ELY-alueella Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus 14.1.215 Villiina Kazi Yleisiä maahanmuuton suuntaviivoja Maahanmuuttajat keskittyvät

Lisätiedot

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Lähteet: Tilastokeskus (TK) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Yritysharavahaastattelut Pohjanmaan työllisten päätoimialarakenne

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 10 2006 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004 Helsingin kaupungin kuvapankki /Mika Lappalainen Verkkojulkaisu Leena Hietaniemi ISSN 1458-5707

Lisätiedot

2015:24 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015

2015:24 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 2015:24 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2015 toisella neljänneksellä 73,3 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta

Lisätiedot

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015 Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY IV Vastausaika 30.9.2015 17:56:03 Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2013

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2013 Helsingin seudun yrityskatsaus Toimipaikat 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali

Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali Helsingin seudun yritysraportti Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali Tässä Helsingin seudun yritysraporttiin liittyvässä liiteosassa yritystoimintaa tarkastellaan Espoossa,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2015

TILASTOKATSAUS 3:2015 TILASTOKATSAUS 3:2015 27.5.2015 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2013 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa kaupungeissa

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin llisyysaste oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 71,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön.

Lisätiedot

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Marja Riihelä Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa

Lisätiedot

Muuttajien taustatiedot 2005

Muuttajien taustatiedot 2005 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 1 2008:9 30.5.2008 Muuttajien taustatiedot 2005 Tilastokeskus julkaisi muuttajien taustatiedot vuodelta 2005 poikkeuksellisen myöhään eli huhtikuun lopussa 2008. Tampereelle muutti

Lisätiedot

Suomi postinumeroalueittain 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo

Suomi postinumeroalueittain 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo 1(23) Suomi 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo Tietosuojasyistä kaikki alle 100 asukkaan postinumeroalueet on poistettu. Jako on tehty 31.12.2012 asukasmäärän perusteella. Tästä syystä postinumeroalueita

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Eduskunnan työelämä- ja tasaarvovaliokunnan kuuleminen 19.11.2015 klo 12.15 Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Vuorotteluvapaasijaisena

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2010 / 2011

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2010 / 2011 ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2010 / 2011 Tietoisku 6/2011 Sisällys 1 Väestön määrän kehitys 2 Väestön määrä alueittain 3 Tilapäisesti asuvat ja nettoasukasluku 4 Ikä ja sukupuoli 5 Äidinkieli 6 Espoossa asuvat

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto n maakunnan yrityskatsaus y 2013 Lähde: Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto Yritystoimipaikat Maakuntien % osuudet koko maan yritystoimipaikoista vuonna 2013 Uusimaa 28,0 Varsinais Suomi 9,5

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2014

Tilastokatsaus 7:2014 Vantaa 20.5.2014 Tietopalvelu B8:2014 Vuoden 2012 tulotietoja Vantaalta, sen osa-alueilta, Helsingin seudulta ja maamme suurimmista kaupungeista Valtionveronalaiset keskitulot tulot Vantaalla ja muissa

Lisätiedot

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014 Rahoitus ja vakuutus 15 1 hankinnat, miljardia vuonna 1 hankinnat olivat, miljardia euroa vuonna 1. Edelliseen vuoteen verrattuna hankinnat kasvoivat 1 prosenttia. vuokria puolestaan maksettiin 1, miljardia

Lisätiedot

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa

Lisätiedot

Väestökatsaus. Lokakuu 2015

Väestökatsaus. Lokakuu 2015 Väestökatsaus Lokakuu 2015 Turun ennakkoväkiluku oli lokakuun lopussa 185 747, jossa oli kasvua vuodenvaihteesta 1 923 henkeä. Elävänä syntyneet 1 634 Kuolleet 1 467 Syntyneiden enemmyys 167 Kuntien välinen

Lisätiedot

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2010 5 Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäisten pääasiallisena toimeentulon lähteenä ovat ansiotulot. Kuitenkin pieni, mutta kasvava joukko työikäisiä

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2010 B2:2010

Tilastokatsaus 2:2010 B2:2010 Tilastokatsaus 2:2010 B2:2010 11.2.2010 Vantaan kaupunki Tietopalvelu Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1998-2007 Työvoimaan kuuluvista tulomuuttajista

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus Rovaniemi 11.12.214 Villiina Kazi Asiantuntija Yleisiä maahanmuuton suuntaviivoja Maahanmuuttajat

Lisätiedot

Maahanmuuttajat keskittyvät Uudellemaalle

Maahanmuuttajat keskittyvät Uudellemaalle Maahanmuuttajat keskittyvät Uudellemaalle Pohjois-Pohjanmaa; Pohjanmaa; 3,8 Etelä-Pohjanmaa; 1,2 2, Kainuu;,6 Lappi; 1, Keski-Suomi; 2, Pohjois-Savo; 1, Pohjois-Karjala; 2,2 Etelä-Savo; 1,3 Kaakkois-Suomi;,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 14:2014

Tilastokatsaus 14:2014 Vantaa 3.12.2014 Tietopalvelu B17:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2013 1 Vuonna 2013 Vantaalla oli kaikkiaan 172 980 tulonsaajaa eli useammalla kuin neljällä viidestä vantaalaisesta oli ansio-

Lisätiedot

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.211 Marja Haverinen Käsitteistä Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Kielitaito, tietotekniikan käyttö, ammattikirjallisuus ja koulutusmahdollisuudet Suomalaiset osaavat vieraita kieliä, käyttävät tietokonetta ja seuraavat ammattikirjallisuutta

Lisätiedot

2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 TILASTOJA 2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste säilyi vuoden 2014 toisella neljänneksellä samalla tasolla kuin vuosi sitten, huhti-kesäkuussa

Lisätiedot

Työpaikat T A M P E R E E N K A U P U N K I

Työpaikat T A M P E R E E N K A U P U N K I Toimintaympäristö: Työpaikat 1.3.2011 Toimintaympäristö: Työpaikat Tampere 1.3.2011 Matias Ansaharju www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015 Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015 Väestötilastot 2013 Väestötilastojen avulla seurataan Hyvinkään väestömäärän kehitystä ja väestörakennetta.

Lisätiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, Keski-Suomi ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

Tavaraliikennettä koskevia paikkatietotarkasteluja Helsingin seudulla

Tavaraliikennettä koskevia paikkatietotarkasteluja Helsingin seudulla Tavaraliikennettä koskevia paikkatietotarkasteluja Helsingin seudulla / Pekka Räty Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tavaraliikenteen tutkimukset osana HLJ 2015:tä HSL ylläpitää Helsingin seudun liikenne-ennustemallia

Lisätiedot

Kun koulu jää kesken: tapahtumaketju tulevaisuuteen

Kun koulu jää kesken: tapahtumaketju tulevaisuuteen SOSTE 15.8.2013, Tulottomat ja toimettomat Kun koulu jää kesken: tapahtumaketju tulevaisuuteen jukka.ohtonen(at)sosiaalikehitys.com p. 045 8722 118 Aleksis Kiven katu 24 C 33200 Tampere 30-34 -vuotiaiden

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus. Päivitetty 9.9.2014

Työvoiman saatavuus. Päivitetty 9.9.2014 Työvoiman saatavuus Päivitetty 9.9.214 Demografinen työvoimapula Helsingin seudulla vuosina 198-25 25 225 2 175 henkil löitä 15 125 1 75 5 Työvoimavaje = 15-24-vuotiaat - 55-64-vuotiaat 25 198 1983 1986

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto

Palvelualojen taskutilasto Palvelualojen taskutilasto 2009 Sisältö PAMin jäsenet... 3 Palkansaajien määriä... 4 Yritysten lukumääriä palvelutoimialoilla... 9 Ansiot...10 Työsuhdemuodot...11 Lisätietoja...14 PAMIN taskutilasto 2009

Lisätiedot

Sisällys. Tekijän esipuhe 7. Luku I: Taustatietoa 11. Luku II: Suppea kuvaus Suomen koulutusjärjestelmästä ja sen kehityksestä 31

Sisällys. Tekijän esipuhe 7. Luku I: Taustatietoa 11. Luku II: Suppea kuvaus Suomen koulutusjärjestelmästä ja sen kehityksestä 31 Sisällys Tekijän esipuhe 7 5 Luku I: Taustatietoa 11 1.1 Poliittiset ja hallinnolliset rakenteet 11 1.2 Väestö 13 1.2.1 Ikä- ja sukupuolirakenne 13 1.2.4 Kieliryhmät 15 1.2.5 Maantieteelliset erot 15 1.2.6

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.2.2014 klo 9.00 Pirkanmaan tilanne ennallaan Työttömien työnhakijoiden määrä oli lähes

Lisätiedot