Tilastokatsaus 6:2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilastokatsaus 6:2014"

Transkriptio

1 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka ovat joko Suomessa syntyneitä muun maan kansalaisia, muualla syntyneitä muun maan kansalaisia tai muussa maassa syntyneitä Suomen kansalaisia. Ulkomaalaistaustaisia oli Vantaalla vuoden 2011 lopussa , joista 14,9 prosenttia oli alle 15-vuotiaita ja 3,9 prosenttia 65 vuotta. Työikäisiä, vuotiaita, ulkomaalaistaustaisista oli eli 81,2 prosenttia. Työvoimaan työikäisistä kuului 73,9 prosenttia, noin puoli prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoimaan kuuluvasta ulkomaalaistaustaisesta väestöstä oli työttömänä 19,2 prosenttia, mikä on prosenttiyksikön vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vantaan kantaväestössä, so. muussa kuin ulkomaalaistaustaisessa väestössä, työvoimaan kuuluvien osuus oli 79,1 prosenttia vuonna 2011 ja heistä työttömänä oli 7,5 prosenttia. Vuotta aiemmin työvoimaan kuuluvien osuus oli 80,6 prosenttia ja työttömien 7,1 prosenttia. Ulkomaalaistaustaisten työttömyysaste on lähentynyt kantaväestön työttömyysastetta Vuonna 2011 ulkomaalaistaustaisten naisten työttömyysaste oli yli kolme kertaa ja miesten lähes kaksi kertaa suurempi kuin Vantaan kantaväestöllä. Ulkomaista syntyperää olevilla naisilla työttömyys oli yleisempää kuin miehillä, kun kantaväestössä tilanne oli päinvastainen. Alle 30-vuotiailla ulkomaalaistaustaisten naisten työttömyys oli vähäisempää kuin samanikäisten miesten Ulkomaalaistaustaisilla naisilla työttömyys kasvoi iän mukaan ja ero kantasuomalaisiin olikin suurin vanhimmassa yli 50-vuotiaiden ikäryhmässä. Miehillä suurin ero kantasuomalaisiin oli niin ikään vanhimmassa ikäryhmässä, mutta selvästi pienempi kuin naisilla.. Vuoteen 2006 verrattuna ulkomaalaistaustaisia työttömiä oli vuonna 2011 lukumääräisesti 860 enemmän, mutta heidän työttömyysasteensa oli 2,4 prosenttiyksikköä pienempi. Kuvio 1. Ulkomaalaistaustaisten työttömyysaste sukupuolen ja ikäryhmän mukaan vuosina 2006 ja 2011

2 2 Työttömyysaste oli vuonna 2011 nuorimmassa ja vanhimmassa miesten ikäryhmässä korkein. Naisilla työttömyysaste kohosi iän kasvaessa. Koko ulkomaalaistaustaisten joukosta työttömänä oli vuotiaista useampi kuin joka neljäs. Ero kantaväestön ja ulkomaalaistaustaisen väestön työttömyysasteissa on kaventunut (taulukko 1). Kantaväestössä työvoimaan kuuluvia oli vuonna 2011 noin sata vähemmän kuin viisi vuotta. Työvoiman kokonaismäärä kuitenkin kasvoi tuon viiden vuoden aikana yli henkilöllä. Kasvu perustui näin ollen kokonaan ulkomaalaistaustaisen väestönosan kasvuun. Kantaväestössä alle 25-vuotaiden työvoimaan kuuluvien määrä kasvoi vajaalla tuhannella ja vuotaiden määrä henkilöllä, mutta vanhimmassa ikäryhmässä, vuotiaissa, työvoimaan kuuluvien määrä väheni lähes henkilöllä vuodesta 2006 vuoteen Taulukko 1. Työvoima ja työttömät henkilön syntyperän mukaan vuosina (31.12.) kantaväestö ulkomaalaistaustaiset työvoima työttömät tyött.aste,% työvoima työttömät tyött.aste,% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Työllisen ulkomaalaistaustaisen väestön päätoimialajakauma poikkeaa kantaväestön päätoimialajakaumasta. Ulkomaalaistaustainen väestö työskentelee kantaväestöä useammin majoitus- ja ravitsemistoiminnan (I) ja ammatillisten ja hallinnollisten tukipalvelujen (M,N) toimialoilla ja kantaväestöä harvemmin terveys- ja sosiaalipalvelujen (Q) ja julkisen hallinnon (O) toimialoilla. Näin on sukupuolesta riippumatta.

3 3 Taulukko 2. Vantaan työllisen ulkomaalaistaustaisen väestön ja työllisen kantaväestön päätoimiala sukupuolen ja iän mukaan , päätoimialan osuus kaikista työllisistä (%), yleisimmät toimialat on taulukossa lihavoitu Päätoimiala ulkomaalaistaustaiset kantaväestö yhteensä miehet naiset yhteensä miehet naiset Maa- ja metsätalous, kalatalous (A,B) 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 Teollisuus, sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (C-E) 8,3 9,3 6,9 10,0 14,2 6,1 Rakentaminen (F) 9,9 16,0 2,2 7,1 12,9 1,6 Tukku- ja vähittäiskauppa, ajoneuv.korj. (G) 13,6 12,5 15,0 16,8 17,7 16,0 Kuljetus, varastointi (H) 11,1 16,1 4,8 9,4 13,8 5,1 Majoitus- ja ravitsemistoiminta (I) 10,1 10,4 9,8 3,7 2,0 5,3 Informaatio ja viestintä (J) 2,6 3,3 1,7 5,5 7,0 3,9 Rahoitus, vakuutustoiminta (K,L) 1,6 0,9 1,9 4,1 2,9 5,3 Ammatilliset ja hallinnolliset tukipalvelut (M,N) 23,8 21,1 27,3 13,8 14,6 13,0 Julkinen hallinto, maanpuol., pakoll. sos.vak. (O) 1,1 0,9 1,5 5,9 4,6 7,2 Koulutus (P) 3,4 2,6 4,5 4,7 3,1 6,3 Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) 8,8 2,4 16,9 12,9 2,4 23,0 Muu palvelutoiminta (R-U) 3,9 2,5 5,7 4,7 3,4 6,0 Toimiala tuntematon (X) 1,8 1,9 1,8 1,0 1,0 0,9 Yhteensä Taulukko 3. Ulkomaalaistaustaisen väestön osuus toimialalla työskentelevistä vantaalaisista Vantaalaisista työllisistä työskenteli vuonna 2011 majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialalla. Heistä lähes joka neljäs oli taustaltaan ulkomaalainen, miehistä jopa kaksi viidestä. Ulkomaalaistaustaisen työvoiman osuus oli korkea myös hallinto- ja tukipalvelujen toimialalla (N): toimialalla työskentelevistä vantaalaisesta useampi kuin joka viides oli syntyperältään ulkomaalaistaustainen. Ulkomaalaistaustaisten osuus oli yli kymmenen prosenttia myös rakentamisen, kuljetuksen ja varastoinnin sekä miehillä koulutuksen sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialalla. Verrattuna kantaväestöön vähiten ulkomaalaistaustaisia työskenteli julkisen hallinnon ja rahoituksen toimialoilla. Toimiala kaikki miehet naiset Maa-, metsä- kalat. (A,B) 5,8 5,1 6,7 Teollisuus, sähkö-, (C-E) 8,7 8,0 10,3 Rakentaminen (F) 13,9 14,2 12,1 Kauppa, ajon.korj. (G) 8,6 8,5 8,7 Kuljetus, varastointi (H) 12,1 13,4 8,7 Majoitus, ravitsemist. (I) 24,1 40,5 15,6 Informaatio, viestintä (J) 5,2 5,8 4,1 Rahoitus, vakuutus (K,L) 3,7 4,0 2,8 Ammatilliset ja tukip. (M,N) 16,7 16,0 17,4 Julkinen hallinto (O) 2,2 2,4 2,0 Koulutus (P) 7,8 10,0 6,8 Terveys- ja sosiaalip. (Q) 7,4 11,7 6,9 Muu palvelutoiminta (R-U) 8,7 8,7 8,7 Toimiala tuntematon (X) 17,7 19,4 15,7 Työttömyysaste vaihtelee henkilön syntymävaltion mukaan Ulkomaalaistaustaisesta työvoimasta oli vajaa viidennes työttömänä niin koko maassa (19,3 %) kuin Vantaallakin (19,1 %) vuoden 2011 lopussa. Helsingissä (17,4 %) ja etenkin Espoossa (12,7 %) sekä kehyskunnissa (12,9 %) ulkomaalaistaustaisen työvoiman työttömyys oli pienempää (taulukko 6, sivu 6). Ulkomaalaistaustaisilla henkilöillä työttömyys oli enemmän kuin kaksi kertaa yleisempää kuin kantaväestöllä. Työttömyysaste vaihteli kuitenkin suuresti henkilön syntymämaan mukaan, alimmillaan muutamasta prosentista 37 prosenttiin. Afrikasta ja Lähi-idästä tulleilla työnsaanti on ollut kaikkein hankalinta. Verrattuna vuoteen 2007 työttömyysaste oli kohonnut ulkomaalaistaustaisilla miehillä, mutta naisilla pysynyt ennallaan. Suomessa, muussa Euroopassa, Afrikassa, Kaukoidässä ja Amerikoissa syntyneillä työttömyysaste oli alempi vuonna 2011 kuin viisi vuotta aiemmin. Venäjällä syntyneillä työttömyysaste oli kasvanut suhteellisesti muita enemmän.

4 4 Taulukko vuotiaan ulkomaalaistaustaisen väestön työttömyysaste syntymävaltion mukaan Vantaalla vuosina (ks. lisäksi liitekuviot katsauksen lopussa) Syntymävaltio muutos miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset Yhteensä 15,6 21,0 15,2 18,0 20,5 22,0 19,1 21,5 17,6 21,0 +2,0 0,0 Suomi 9,8 11,8 11,8 10,5 11,4 9,1 8,5 7,7 9,7 20,0-0,1 +8,2 Ruotsi 5,9 8,8 8,3 4,8 14,3 10,3 9,7 7,5 10,3 8,4 +4,4-0,4 Muu Pohjoismaa 6,5 0,0 3,2 0,0 0,0 7,7 2,6 7,7 0,0 7,1-6,5 +7,1 Muu Länsi-Eurooppa 6,1 6,0 5,7 1,5 9,5 7,9 12,6 7,3 11,4 5,2 +5,3-0,8 Muu Eurooppa 15,1 24,0 14,8 23,3 21,3 25,0 17,8 25,1 17,2 25,0 +2,1 +1,0 Baltian maat 7,1 9,3 8,2 7,3 14,0 10,4 11,1 10,8 10,1 10,9 +3,0 +1,6 Venäjä 0,0 19,2 11,1 18,2 16,0 25,6 31,1 22,0 20,4 8,3 +20,4-10,9 Ent. Neuvostoliitto 15,1 24,0 15,0 17,2 21,2 22,3 20,8 21,7 17,9 22,0 +2,8-2,0 Pohjois-Afrikka 30,9 50,0 31,1 37,5 32,5 51,5 32,0 51,2 30,7 42,6-0,2-7,4 Saharan eteläp.afrikka 31,1 48,0 24,4 39,9 33,4 41,4 31,6 42,9 29,7 42,4-1,4-5,6 Lähi-itä 28,8 45,5 26,9 45,1 32,9 49,4 33,8 54,7 32,3 51,2 +3,5 +5,7 Kaukoitä ja Aasia 14,5 22,0 14,6 20,2 16,9 23,5 15,2 22,1 14,8 21,4 +0,3-0,6 Australia, Oseania 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 16,7 6,7 7,7 +6,7 0,0 Pohjois-Amerikka 6,7 6,5 8,3 5,8 13,3 5,5 12,0 3,0 12,8 6,2 +6,1-0,3 Latinal. Amerikka 11,9 20,6 13,0 8,8 19,4 27,9 13,5 16,7 14,6 22,9 +2,7 +2,3 Muu tai tuntematon 21,6 29,1 6,7 15,8 13,4 23,3 18,2 17,3 12,5 11,5-9,1-17,6 Lukumääräisesti eniten työttömiä kaikista ulkomaalaistaustaisista oli entisen Neuvostoliiton alueelta (neljännes kaikista), Saharan eteläpuolisesta Afrikasta sekä Lähi- ja Kaukoidästä tai muusta Aasiasta Suomeen muuttaneissa. Työttömät ulkomaalaistaustaiset Vantaan suuralueilla Ulkomaalaistaustaisten työttömyys vaihteli suuralueittain pääosin samassa suhteessa kuin kantaväestönkin työttömyys. Sukupuolten välillä oli kuitenkin jonkin verran suuralueittaisia eroja. Miehillä työttömyysaste vaihteli 6 ja 20 prosentin välillä, kun naisilla vaihteluväli oli pienempi (13 25 %) mutta työttömyys yleisempää. Kivistössä, Aviapoliksessa ja Tikkurilassa ulkomaalaistaustaisten työttömyysaste oli pienin sukupuolesta riippumatta. Kuvio 2. Ulkomaalaistaustaisen ja kantaväestön työttömyysaste sukupuolen mukaan Vantaan suuralueilla

5 5 Miehillä ulkomaalaistaustaisen väestön työttömyysaste oli likimäärin samansuuruinen Hakunilassa, Korsossa, Koivukylässä ja Myyrmäessä. Kivistössä se oli selvästi muita alempi ja lähes samaa tasoa kuin kantaväestöllä. Naisilla erot alueiden välillä olivat suuremmat: Hakunilassa, Koivukylässä ja Myyrmäessä työttömyys oli muita yleisempää, Tikkurilassa ja Korsossa keskitasoa ja Kivistössä ja Aviapoliksessa muita alempaa. Taulukko 5. Ulkomaalaistaustaisen väestön työttömyysaste kuudella Vantaan suuralueella Tieto on esitetty vain niistä maaryhmistä, joiden asukkaista kuului työvoimaan vähintään 50 henkilöä Syntymäalue Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila Ruotsi 12,6.. 10,2 6,1 6,8 8,8 8,8 Muu Länsi-Eurooppa (ei pohjoismaat) 10,8.. 2,6 11,7.. 11,4 13,1 Baltian maat 11,8 3,6 7,7 9,6 11,4 12,0 9,1 Entinen Neuvostoliitto 19,9 14,8 13,7 17,3 22,6 19,2 23,2 Muu Eurooppa 20,8.. 19,0 22,5 18,5 19,0 19,9 Saharan eteläpuoleinen Afrikka 38, ,4 26,9 28,3 44,8 Lähi-itä 32,7.. 17,6 37,5 49,4 36,6 40,4 Kaukoitä ja muu Aasia 17,7.. 13,0 16,9 16,1 19,0 22,9 Toimisto- ja laitossiivooja ulkomaalaistaustaisen väestön yleisin ammattinimike pääkaupunkiseudun kaupungeissa ja koko maassa Vantaalla työskennelleistä ulkomaalaistaustaisista lähes 13 prosentilla (1 352 kpl) ammattinimikkeenä oli toimisto- tai laitossiivooja. Muita Vantaalla yleisiä ammatteja olivat rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät (516), ravintola- ja suurtaloustyöntekijät (473), myyjät (469) ja talonrakentajat (424). Korkeampaa koulutusta tai erityisosaamista vaativien ammattien edustajia, esimerkiksi erilaisten oppilaitosten opettajia oli 182 ja lääkäreitä 88 henkilöä. Koko maassa, Helsingissä ja Espoossa ulkomaalaistaustaisten suosituin ammatti oli sama kuin Vantaalla. Helsingissä seuraaviksi suosituimmat ammatit olivat myyjät, ravintola- ja suurataloustyöntekijät, lähihoitajat ja tarjoilijat. Espoossa toimisto- ja laitossiivoojien jälkeen yleisimmät ammatit olivat myyjät, talonrakentajat, linja-auton ja raitiovaununkuljettajat sekä ravintola- ja suurtaloustyöntekijät. Koko maassa ammattijako noudatti samaa kaavaa: toimisto- ja laitossiivoojien jälkeen tulivat, myyjät, ravintola- ja suurtaloustyöntekijät, lähihoitajat ja talonrakentajat. Vantaalla ulkomaalaistaustaisten työttömyysaste oli pääkaupunkiseudun korkein vuonna 2011, mutta alempi kuin koko maassa Pääkaupunkiseudun kaupungeista Vantaalla ulkomaalaistaustaisten työttömyysaste oli korkein, Helsingissä se oli hieman alempi ja Espoossa selvästi alhaisin. Erot alueiden välillä eivät olleet muuttuneet vuodesta Muulla Helsingin seudulla työttömyysaste oli alhaisempi kuin Vantaalla ja Helsingissä ja samaa tasoa kuin Espoossa. Koko maan työttömyysaste oli hieman korkeampi kuin Vantaalla eikä se ollut juurikaan muuttunut vuoteen 2006 verrattuna. Pääkaupunkiseudun kunnissahan ulkomaalaistaustaisen väestön työttömyys oli hieman helpottunut. Vain muussa Euroopassa ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa syntyneillä työttömyysaste oli koko maassa alhaisempi kuin Vantaalla, muissa ryhmissä se oli korkeampi. Työnsaanti on ollut kaikista vaikeinta Lähiidästä ja Afrikasta kotoisin olevilla, asuinpaikasta riippumatta.

6 6 Taulukko 6. Ulkomaalaistaustaisen väestön työttömyysaste asuinalueen ja syntymävaltion mukaan ja Syntymävaltio/-alue Vantaa Espoo Helsinki Muu Hgin seutu Suomi yhteensä Kaikki yhteensä 21,6 19,1 14,9 12,7 19,2 17,4 13,0 12,9 19,4 19,3 Australia ja Oseania 2,9 7,0 5,4 5,4 9,4 4,9 8,7 8,4 8,9 9,6 Muu Pohjoismaa 0,0 1,9 4,1 3,8 6,8 3,9 7,4 3,7 9,0 9,2 Muu Länsi-Eurooppa 7,7 9,9 7,6 6,7 8,1 8,0 5,9 6,9 10,2 10,5 Suomi 16,5 12,7 10,3 7,3 11,9 7,6 8,3 7,9 15,4 15,1 Baltian maat 8,9 10,5 6,7 8,4 12,5 10,1 8,6 8,3 11,7 11,5 Ruotsi 8,0 9,4 5,2 6,3 7,7 7,7 5,5 5,9 11,2 11,2 Kaukoitä ja Aasia 24,3 18,1 17,0 11,8 20,0 17,5 22,7 14,4 24,4 21,4 Entinen Neuvostoliitto 20,6 20,3 15,6 15,7 22,7 21,6 16,3 15,8 24,2 23,6 Venäjä 8,8 13,5 13,3 15,6 19,4 19,5 19,4 16,4 27,7 25,9 Muu Eurooppa 24,6 20,3 20,1 13,8 18,0 14,1 21,1 16,0 21,3 18,7 Latinalainen Amerikka 24,3 18,1 16,1 11,0 20,8 18,1 15,0 11,1 19,9 20,0 Pohjois-Amerikka 37,6 9,8 5,5 3,8 9,5 9,6 9,6 5,3 9,1 11,0 Pohjois-Afrikka 37,6 32,8 27,7 26,2 34,8 31,4 29,1 25,3 34,0 34,7 Saharan et.p. Afrikka 41,1 34,4 26,3 19,4 34,9 29,4 14,5 19,0 33,9 30,5 Lähi-itä 35,6 37,0 32,5 31,7 33,1 36,1 26,4 32,2 34,2 38,5 Muu tai tuntematon 30,6 12,1 16,2 5,6 13,2 11,7 12,6 5,3 15,8 10,1 Kuviot 3-4 Vantaalla asuvan ulkomaalaistaustaisen väestön työttömyysaste henkilön sukupuolen ja syntymävaltion mukaan (vasemmalla) ja Vantaalla asuvan ulkomaalaistaustaisen väestön työttömyysaste henkilön syntymävaltion mukaan ja (oikealla)

7 7 Kuviot 5-6 Ulkomaalaistaustaisen väestön työttömyysaste sukupuolen mukaan pääkaupunkiseudun kunnissa, muulla Helsingin seudulla (kehyskunnat) ja koko maassa (vasemmalla) ja ulkomaalaistaustaisen väestön työttömyysaste ikäryhmän mukaan pääkaupunkiseudun kunnissa, muulla Helsingin seudulla (kehyskunnat) ja koko maassa (oikealla) Kuvio 6 Ulkomaalaistaustaisen väestön työttömyysaste pääkaupunkiseudun kunnissa, muulla Helsingin seudulla (kehyskunnat) ja koko maassa vuosina vuotta täyttänyt väestö jaetaan sen pääasiallisen toiminnan mukaan työlliseen ja työttömään työvoimaan, työvoiman ulkopuolella oleviin eli työvoimaan kuulumattomiin, opiskelijoihin, eläkeläisiin ja muihin työvoiman ulkopuolella oleviin. Jälkimmäiseen joukkoon lasketaan työvoimaan kuulumattomat henkilöt, jotka eivät kuulu seuraaviin ryhmiin: opiskelijat, varusmiehet tai eläkeläiset. Väestön työllisyysaste kuvaa työvoimaan kuuluvien osuutta samanikäisestä väestöstä. Koko väestön työllisyysaste lasketaan vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena samanikäisestä väestöstä.

8 8 Kuviossa 7 on kuvattu vuotiaiden ulkomaalaistaustaisten työllisyysasteen kehitystä vuodesta 2006 vuoteen 2011 Helsingin seudulla ja koko maassa. Vantaalla työllisyysaste on ollut selvästi korkeampi kuin naapurikunnissa sekä koko maassa. Helsingissä, Espoossa, kehyskunnissa sekä koko maassa työvoimaan kuulumattomien vuotiaiden osuus vuonna 2011 vaihteli miehillä 27 ja 34 prosentin välillä, kun se Vantaalla oli 21 prosenttia ja naisilla vaihteluväli oli 35 ja 39 prosentin välillä, kun Vantaalla osuus oli 32 prosenttia. Myös kantaväestön (muu kuin ulkomaalaistaustainen väestö) työllisyysaste oli Vantaalla korkeampi kuin naapureissa. Ero kuitenkin oli selvästi pienempi kuin ulkomaalaistaustaisella väestöllä (taulukko 7). Kuvio 7 Ulkomaalaistaustaisen väestön työllisyysaste pääkaupunkiseudun kunnissa, muulla Helsingin seudulla (kehyskunnat) ja koko maassa vuosina Taulukko 7. Ulkomaalaistaustaisen ja maan kantaväestön työllisyysaste koko maassa, Vantaalla, Espoossa, Helsingissä ja Helsingin seudun kehyskunnissa Kantaväestö Ulkomaalaistaustaiset miehet naiset miehet naiset Koko maa 73,7 73,9 70,0 64,0 Vantaa 79,0 78,8 78,8 68,5 Espoo ja Kauniainen 76,8 78,1 71,7 63,2 Helsinki 75,3 77,8 66,5 60,6 Helsingin seudun kehyskunnat 77,9 79,1 73,1 65,2 Lähteet: Tilastokeskus: 1. Ulkomaalaistaustaiset syntymävaltion, iän, sukupuolen, pääasiallisen toiminnan, toimialan ja asuinalueen mukaan (31.12.) , 2. Ulkomaalaistaustaiset syntymävaltion, sukupuolen ja pääasiallisen toiminnan sekä asuinalueen (osa-alue) mukaan (31.12.) sekä 3. Ulkomaalaistaustaiset ammatin (4-numerotaso) ja asuinalueen mukaan (31.12.) Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä ISBN Puh ISSN-L X Sähköposti: ISSN X (painettu) ISSN (verkkojulkaisu)

TILASTOKATSAUS 6:2015

TILASTOKATSAUS 6:2015 TILASTOKATSAUS 6:2015 6.10.2015 ULKOMAALAISTAUSTAISEN VÄESTÖN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA VANTAALLA VUONNA 2012 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan Suomessa asuvat henkilöt, jotka ovat joko

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2018

TILASTOKATSAUS 7:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 7:18 1 17.12.18 SUOMALAIS- JA ULKOMAALAISTAUSTAISEN VÄESTÖN PÄÄASIAL- LINEN TOIMINTA VANTAALLA 00 16 Tässä tilastokatsauksessa tarkastellaan Vantaan väestön pääasiallista

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2016

TILASTOKATSAUS 9:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 9:2016 1 25.5.2016 VÄESTÖN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA HENKILÖN SYNTYPERÄN MUKAAN HELSINGINSEUDULLA JA KOKO MAASSA 2000 2014 Tässä tilastokatsauksessa tarkastellaan Vantaan

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2018

TILASTOKATSAUS 1:2018 TILASTOKATSAUS 1:2018 5.2.2018 PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 2006 2015 Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 4:2014

Tilastokatsaus 4:2014 Vantaa 10.3.2014 Tietopalvelu B5:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 25 000 22 500 20 000 Ennuste 19 016 väestön määrä 17 500 15 000 12 500 10 000 15 042 7 500 5 000 2 500 0 1991 1993 1995 1997

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2016

Kuopion työpaikat 2016 Kuopion työpaikat 2016 Tilastokeskuksen julkistus 09/2018 Tilastotiedote 13/2018, 26.9.2018 Kuopion työpaikat vuonna 2016 - Kuopiossa oli vuoden 2016 lopussa noin 51 000 työpaikkaa. - Vuonna 2016 Kuopion

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 25 000 22 500 20 000 Ennuste 17 500 väestön määrä 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 1990 1992 1994 1996 1998

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 75,1 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2016

TILASTOKATSAUS 5:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2016 1 1.4.2016 YKSINHUOLTAJIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Yksinhuoltajien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista yhden

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2017

Kuopion työpaikat 2017 Kuopion työpaikat 2017 Tilastokeskuksen julkistus 10/2019 Tilastotiedote 18/2019, 18.10.2019 Kuopion kaupunki, talous- ja omistajaohjaus KUOPION TYÖPAIKAT 2017 Kuopiossa oli vuoden 2017 lopussa noin 51

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2016

TILASTOKATSAUS 6:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2016 1 7.4.2016 SELLAISTEN ASUNTOKUNTIEN, JOISSA ON PARISKUNTA JA LAPSIA, TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 10:2014

Tilastokatsaus 10:2014 Tilastokatsaus 10:2014 Vantaa 1 2.9.2014 Tietopalvelu B11:2014 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2012 lopulla yhteensä 8 854 vieraskielistä 1

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2018

TILASTOKATSAUS 8:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2018 1 17.12.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2007 2016 Vantaalla oli lähes 110 800 työpaikkaa vuoden 2016 lopussa, mikä oli 4,9 prosenttia kaikista Suomen työpaikoista.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2018

TILASTOKATSAUS 5:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 5:18 1 10.9.18 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 08 17 Työttömyysaste oli Vantaalla tasan 10 prosenttia vuoden 17 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli peräti 1,9 prosenttiyksikköä, mikä

Lisätiedot

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008 -tilastot Kesäkuu 2008 Väestö ikäryhmittäin Aviapoliksen suuralueella ja koko Vantaalla 1.1.2008 ja ennuste 1.1.2018 100 90 väestöosuus, % 80 70 60 50 40 30 20 10 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat 25-64 -vuotiaat

Lisätiedot

Tilastokatsaus 1:2014

Tilastokatsaus 1:2014 Tilastokatsaus 1:2014 Vantaa 3.1.2014 Tietopalvelu B1:2014 1 Vähintään 65 vuotta täyttäneet Vantaalla Vuoden 2013 alussa 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia vantaalaisia oli 27 579 henkilöä. Heistä

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2018

TILASTOKATSAUS 2:2018 TILASTOKATSAUS 2:2018 15.3.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2015 Vantaalla oli vuoden 2015 lopussa 109 779 työpaikkaa. Työpaikkamäärä kasvoi edellisestä vuodesta 2450:lla. Helsingissä työpaikkamäärä kasvoi vuodesta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 10:2015

TILASTOKATSAUS 10:2015 TILASTOKATSAUS 10:2015 23.11.2015 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2013 laisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka lla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli jossain

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2014

Tilastokatsaus 2:2014 Tilastokatsaus 2:2014 Vantaa 1 17.1.2014 Tietopalvelu B2:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2012 (lähde: Verohallinnon Maksuunpanon Vantaan kuntatilasto vuosilta 2004 2012) Vuonna 2012 Vantaalla

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2019

TILASTOKATSAUS 3:2019 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2019 1 8.10.2019 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 2009 2018 Työttömyysaste oli Vantaalla 8,7 prosenttia vuoden 2018 lopussa, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2017

TILASTOKATSAUS 1:2017 TILASTOKATSAUS 1:2017 5.1.2017 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna Tikkurilassa, Koivukylässä ja Hakunilassa Vaikka työpaikkojen määrä kasvoi vuoden aikana koko kaupungissa,

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Muuttajien taustatiedot. 12.5.2014 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Muuttajien taustatiedot. 12.5.2014 Jukka Tapio Toimintaympäristö Muuttajien taustatiedot Dialuettelo Dia 3 Kuntien välinen nettomuutto Tampereella iän mukaan 2013 Dia 4 Kuntien välinen nettomuutto kehyskunnissa iän mukaan 2013 Dia 4 Tampereen maahan-

Lisätiedot

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 214 TIEDOTE 3/214 KUOPION MUUTTOLIIKE Kuopion tulomuutto kasvussa Tilastokeskuksen keväällä julkistettujen muuttajatietojen mukaan Kuopion

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2013

Tilastokatsaus 9:2013 Tilastokatsaus 9:2013 Vantaa 31.10.2013 Tietopalvelu B15:2013 1 Työpaikat ja työssäkäynti Vantaalla vuonna 2011 Työvoima ja työllisyys Vantaalla 31.12.2011 Vantaalla työllisen työvoiman määrä oli 101 348

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 20.11.2017 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2017

TILASTOKATSAUS 2:2017 TILASTOKATSAUS 2:2017 11.1.2017 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2014 Yhteenveto: Työpaikat ja työvoima n suuralueilla sekä pendelöinti Helsingin seudulla vuosina 2010 2014 Työpaikkoja

Lisätiedot

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ)

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± ) ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ƒ ) ± ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ± ± Ò ± ± ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ)

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 25.10.2018 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2010

Tilastokatsaus 11:2010 Tilastokatsaus 11:2010 1.11.2010 Tietopalvelu B14:2010 Työpaikat Vantaalla 31.12.2008 1 Työllisen työvoiman määrä oli Vantaalla vuoden 2008 lopussa 101 529 henkilöä. Työttömänä oli tuolloin 6 836 vantaalaista.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2017

TILASTOKATSAUS 6:2017 Tilastokatsaus :12 TILASTOKATSAUS :1 1.12.1 SUOMALAIS- JA ULKOMAALAISTAUSTAISEN VÄESTÖN PÄÄASIAL- LINEN TOIMINTA VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 1 Tässä tilastokatsauksessa tarkastellaan Vantaan ja jossain

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

Tilastokatsaus 3:2013

Tilastokatsaus 3:2013 Tilastokatsaus 3:2013 Vantaa 1 24.1.2013 Tietopalvelu B3:2013 Työpaikat Vantaalla ja sen osa-alueilla 31.12.2010 Työpaikat kasvoivat vuonna 2010 taas vajaalla 3 000 työpaikalla Vantaalla oli vuoden 2010

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2014

Tilastokatsaus 12:2014 Tilastokatsaus 12:2014 Vantaa 5.11.2014 Tietopalvelu B15:2014 1 Työpaikat Vantaan osa-alueilla 31.12.2012 Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna 2012 eniten Tikkurilassa ja Aviapoliksessa Vaikka työpaikkojen

Lisätiedot

Ruututietokanta 2018: 250m x 250m

Ruututietokanta 2018: 250m x 250m Ruututietokanta 2018: 250m x 250m ja asukkaiden 2017. 250m x 250m. 1 asukas 56 368 56 368 2-10 asukasta 754 827 201 533 11-99 asukasta 1 784 762 54 611 100-499 asukasta 2 120 381 11 203 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2017: 250m x 250m

Ruututietokanta 2017: 250m x 250m Ruututietokanta 2017: 250m x 250m ja asukkaiden 2016. 250m x 250m. 1 asukas 55 802 55 802 2-10 asukasta 762 404 202 859 11-99 asukasta 1 787 031 54 910 100-499 asukasta 2 124 278 11 232 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2016: 250m x 250m

Ruututietokanta 2016: 250m x 250m Ruututietokanta 2016: 250m x 250m ja asukkaiden 2015. 250m x 250m. 1 asukas 55 472 55 472 2-10 asukasta 769 806 204 286 11-99 asukasta 1 791 725 55 063 100-499 asukasta 2 119 843 11 227 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2015: 250m x 250m

Ruututietokanta 2015: 250m x 250m Ruututietokanta 2015: 250m x 250m ja asukkaiden 2014. 250m x 250m. 1 asukas 54 927 54 927 2-10 asukasta 776 859 205 555 11-99 asukasta 1 791 875 55 215 100-499 asukasta 2 110 651 11 202 500-999 asukasta

Lisätiedot

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Iisalmi tilastoina Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Yleistä Iisalmesta Väkiluku 22 115 henkilöä (31.12.2014) Pinta-ala yhteensä 872,18 km 2, josta maata 762,97 km 2 ja makeaa vettä 109,21

Lisätiedot

Tilastokuviot 2016 /1

Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto

Lisätiedot

Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys

Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys Yrittäjyyden trendit petri.malinen@yrittajat.fi Yritysrakenne Suomessa 2016 0,2% Suuryritykset (250 hlöä) 591 1,0% Keskisuuret yritykset (50 249 hlöä) 2 728 5,5%

Lisätiedot

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Alkaneiden yt-neuvotteluiden alaiset henkilöt 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut Tilastokatsaus vuosi 2011 Raahe 21.2.2012 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 20.1.2012 1 Elinkeinorakenne Raahen

Lisätiedot

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Leppävirta Heinävesi Varkaus Joroinen Toimintaympäristön muutokset Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m Ruututietokanta 2014: 250m x 250m ja asukkaiden 2013. 250m x 250m. 1 asukas 54 503 54 503 2-10 asukasta 782 991 206 376 11-99 asukasta 1 785 241 55 073 100-499 asukasta 2 112 513 11 224 500-999 asukasta

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI- KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI- KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI- KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ 1 Juankosken ja n kaupungin toimintaympäristöselvitys (213) Toimintaympäristön muutoshaasteet Juankosken ja n kaupunkien toimintaympäristön muutokseen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2013

Tilastokatsaus 8:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 10.10.2013 Tietopalvelu B14:2013 Vanhojen osakeasuntojen kaupat ja hinnat Vantaalla vuosina 2003 2012 sekä alkuvuodesta 2013 Vuosien 2003 2012 aikana Vantaalla on tehty kaikkiaan

Lisätiedot

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna Mikko Mehtonen

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna Mikko Mehtonen Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2017 Mikko Mehtonen 19.2.2019 Mitä yrityksiä aineistoon on sisällytetty? Yritykset joissa kuntien tai kuntayhtymien yhteenlaskettu omistusosuus on vähintään

Lisätiedot

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 5 % 4 % 1 % 2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Lisätiedot

Tilastokatsaus 10:2012

Tilastokatsaus 10:2012 Tilastokatsaus 1:212 Vantaa 1 14.11.212 Tietopalvelu B13:212 Tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 2 21 Työvoimaan kuuluvista tulomuuttajista yhdeksän kymmenestä oli työllisiä Vuoden 21

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TYÖVOIMA LAUKAASSA 1990-2011 9000 8000 7000 6000 5000

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016

Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016 Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016 Edunsaajien lukumäärät ja maksetut aikuiskoulutustuet vuosina 2001 2016 Edunsaajien lukumäärät, kpl Maksetut aikuiskoulutustuet, MEUR 26 000 24 000 22 000

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 Julkaisuvapaa 26.4.2013 Aloittaneiden yritysten ja starttirahalla aloittaneiden määrä laskusuuntainen

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Aikuiskoulutustuki 2 Aikuiskoulutustuki 3 MEUR Aikuiskoulutustuen rahoitusvastuu on jaettu kolmikantaisesti. Työttömyysvakuutusmaksuista

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2010

Tilastokatsaus 8:2010 Tilastokatsaus 8:2010 Lisämateriaalia 7.9.2010 Tietopalvelu B11:2010 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2006 lopulla yhteensä 4 417 vieraskielistä

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2016

TILASTOKATSAUS 4:2016 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:216 1 24.3.216 YKSINASUVIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2 213 Yksinasuvien määrä Vantaalla oli vuoden 213 lopussa kaikkiaan 95 4 asuntokuntaa, joista yksinasuvien asuntokuntia

Lisätiedot

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikat 2010 2014 Muutokset 5 vuodessa: Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikkojen määrä kasvoi 960:llä. Työpaikat lisääntyivät yksityisellä sektorilla 860:llä ja kunnalla 740:llä. Valtion

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2015

TILASTOKATSAUS 1:2015 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 1:2015 1 23.1.2015 VELKAANTUNEISUUS VANTAALLA JA MUISSA SUURISSA KAUPUNGEISSA SEKÄ HELSINGIN SEUDUN KEHYSKUNNISSA Vantaalaisista asuntokunnista 55 prosentilla oli velkaa

Lisätiedot

Työmarkkinat Helsingissä - tuoreimmat tilastotiedot kuvioina

Työmarkkinat Helsingissä - tuoreimmat tilastotiedot kuvioina Tuorein päivitys 2.12.21 Työmarkkinat Helsingissä - tuoreimmat tilastotiedot kuvioina TYÖPAIKAT (lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus) 1. Työpaikkamäärän muutos % ed. vuodesta Helsingissä, pk-seudulla,

Lisätiedot