TILASTOKATSAUS 7:2016

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILASTOKATSAUS 7:2016"

Transkriptio

1 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7: LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan asuntokuntaa, joista lapsettomia pareja oli eli 26 prosenttia kaikista asuntokunnista. Vuosituhannen alussa, vuonna 2000, tällaisten asuntokuntien osuus oli vajaa 25 prosenttia kaikista asuntokunnista. Lapsettomien parien määrä kasvoi vuodesta 2000 vuoteen 2013 runsaalla 27 prosentilla (5 215 asuntokunnalla). Lapsettomista pareista oli vajaa puolet vuotiaita ja kolmannes vähintään 65-vuotiaita. Eniten oli muuttunut vanhimman ikäryhmän osuus. Taulukko 1. Lapsettomien parien määrät ja osuudet kaikista asuntokunnista Vantaalla viitehenkilön iän mukaan vuosina 2000, 2005, 2010 ja 2013 (viitehenkilö on asuntokunnan suurituloisin henkilö) 2000 lkm 2005 lkm 2010 lkm 2013 lkm Muutos , lkm Muutos (%) Asuntokuntien määrä yhteensä, lkm ,7 Lapseton pari, kaikki ,2 Lapseton pari, viitehlö alle 25v ,7 Lapseton pari, viitehlö 25-34v ,7 Lapseton pari, viitehlö 35-64v ,1 Lapseton pari, viitehlö 65+v ,1 Osuus kaikista asuntokunnista, % 24,9 26,0 25,8 25,6 Lapsettomien parien määrä ja osuus kaikista asuntokunnista vaihteli jonkin verran kaupungin eri suuralueilla. Vuonna 2013 määrä oli suurin Myyrmäessä ja ssa ja pienin Aviapoliksessa. Muutokset vuoteen 2000 verrattuna eivä olleet suuria: lapsettomien parien osuus alueen asuntokunnista kasvoi ssa, ssä, ssa ja ssa, Kivistössä ja Aviapoliksessa väheni, Myyrmäessä pysyi ennallaan. Taulukko 2. Lapsettomien parien (kaikki asuntokunnat viitehenkilön iästä riippumatta) määrä sekä niiden osuus suuralueen kaikista asuntokunnista vuosina 2000, 2005, 2010 ja Suuralue lkm lkm lkm lkm % % % % ,6 27,5 27,1 26,7 Kivistö ,3 29,1 27,6 27,3 Aviapolis ,7 27,0 23,4 22, ,5 25,9 26,9 26, ,9 23,1 22,9 23, ,3 25,1 25,3 25, ,8 25,1 25,7 25,3

2 2 Lapsettomien parien tulot Tulotason indikaattorina käytetään asuntokunnan käytettävissä olevien rahatulojen kulutusyksikkökohtaista mediaanituloa. Mediaanitulo saadaan, kun tulonsaajat asetetaan tulojen mukaan suuruusjärjestykseen: mediaanitulo on keskimmäisen tulonsaajan tulo. Keskimmäisen tulosaajan kummallekin puolelle jää yhtä monta tulonsaajaa. Mediaani ei ole yhtä herkkä poikkeaville äärihavainnoille kuin aritmeettinen keskiarvo. Tuloja tarkastellaan käytettävissä olevien rahatulojen määrällä. Käytettävissä oleviin rahatuloihin lasketaan palkka-, yrittäjä- ja omaisuustulot (ilman ansiotuloa) sekä saadut nettotulonsiirrot. Käytettävissä olevien rahatulojen kulutusyksikkökohtainen mediaani Vantaalla lapsettomien parien käytettävissä olevien rahatulojen kulutusyksikkökohtainen mediaani oli euroa vuonna Mediaani oli 57 prosenttia suurempi kuin vuonna Kaikilla vantaalaisilla asuntokunnilla kulutusyksikkökohtainen mediaani oli euroa. Heillä kasvua vuodesta 2000 oli vähemmän, 53 prosenttia. Lapsettomien parien käytettävissä olevien rahatulojen kulutusyksikkökohtainen mediaani vaihteli melko paljon suuralueittain, ks. kuvio 1. Muita selvästi korkeampi se oli Aviapoliksen suuralueella, kun taas itäisillä suuralueilla, ssä ja ssa se oli enimmillään yli euroa pienempi. Kivistössä, Aviapoliksessa ja ssa mediaanitulojen muutos vuoteen 2000 verrattuna oli ollut suurempi kuin muilla suuralueilla, vähintään 60 prosenttia. ssa muutoksen suuruus jäi 50 prosenttiin. Kaiken kaikkiaan ero tuloissa suuralueiden välillä oli hieman kasvanut: vuonna 2000 alhaisimman mediaanitulon suuralueella tulot olivat 91 prosenttia korkeimman mediaanitulon suuralueen mediaanitulosta. Vuonna 2013 prosenttiluku oli alempi, 87. Kuvio 1. Lapsettomien parien (mukana kaikenikäiset) käytettävissä olevien tulojen kulutusyksikkökohtainen mediaani Vantaan suuralueilla vuosina (tässä ja myöhemmissä kuvioissa on kuvattu vuodet , koska vuosilta ei ole tietoja) Kivistö Aviapolis Käytettävissä olevat kulutusyksikkökohtaiset rahatulot ja viitehenkilön ikä Käytettävissä olevien rahatulojen kulutusyksikkökohtainen mediaani vaihteli lapsettomien parien viitehenkilön iän mukaan. Vantaalla suurimmat tulot oli pariskunnilla, joissa suurempituloinen oli vuotias ja pienimmät alle 25-vuotiailla. Ero näiden välillä käytettävissä olevissa kulutusyksikkökohtaisissa vuosituloissa oli koko kaupungissa noin euroa. Mediaanitulojen kehitys vuodesta 2000 vuoteen 2013 oli kuitenkin paras 65+-vuotiailla, joilla ne kasvoivat yli 80 prosentilla. Vähäisin se oli vuotiailla. Heillä kasvua oli 53 prosenttia.

3 3 Eri ikäisilla asuntokunnilla mediaanitulot vaihtelivat myös kaupungin suuralueiden välillä. Alle 25-vuotiailla lapsettomilla pariskunnilla asuntokunnan suurimmat mediaanitulot oli Kivistössä asuvilla, euroa, ja pienimmät ssä asuvilla, euroa. Paras tulokehitys vuodesta 2000 vuoteen 2013 oli ollut Kivistössä, jossa nuorten lapsettomien parien mediaanitulo oli kasvanut yli 100 prosentilla, kun ssä muutos oli 42 prosenttia. Tässä ikäryhmässä vuosittaiset vaihtelut olivat suurimmat. Kuvio 2. Lapsettomien parien (viitehenkilö alle 25v) käytettävissä olevien kulutusyksikkökohtaisten tulojen mediaani Vantaan suuralueilla vuosina Kivistö Aviapolis Ero pienimmän mediaanin suuralueen ja suurimman mediaanin suuralueen välillä oli kasvanut: vielä vuonna 2000 suhdeluku oli 88, kun se vuonna 2013 oli enää 74 prosenttia. Lapsettomien pariskuntien, joissa paremmin ansaitseva oli iältään vuotias, mediaanitulot olivat vuonna 2013 korkeimmat Kivistön suuralueella, euroa, ja pienimmät n suuralueella, euroa. Mediaanitulot olivat kasvaneret vuodesta 2000 eniten Aviapoliksen suuralueella ja vähiten n ja n suuralueilla. Kaikilla suuralueilla n suuraluetta lukuun ottamatta mediaanitulot olivat pienentyneet vuonna ssa mediaanitulojen kasvu pysähtyi vuonna Alimman mediaanin suuralueen tulotaso oli 86 prosenttia ylimmän tulotason suuralueen tuloista vuonna Vuonna 2000 tämä vertailuluku oli suurempi, 91 prosenttia. Suuralueiden väliset tuloerot olivat siis tällaisillakin asuntokunnilla kasvaneet. Kuvio 3. Lapsettomien parien (viitehenkilö 25 34v) käytettävissä olevien kulutusyksikkökohtaisten tulojen mediaani Vantaan suuralueilla vuosina Kivistö Aviapolis

4 4 Lapsettomien parien, joissa paremmin ansaitseva oli iältään vuotias, mediaanitulot olivat kaikilla suuralueilla ikäryhmistä korkeimmat ja niiden muutos vuodesta 2000 vuoteen 2013 oli kaikilla suuralueilla hyvin samanlaiset. Vuonna 2013 korkeimmat tulot oli kivistöläisillä, euroa, ja matalimmat hakunilalaisilla, euroa. Kivistöläiset ohittivat Aviapoliksen lapsettomat parit vuonna Paras tulokehitys vuodesta 2000 vuoteen 2013 oli Kivistön ja n suuralueilla ja heikoin ssa ja Myyrmäessä. Vuonna 2000 korsolaisten mediaanitulot olivat 90 prosenttia myyrmäkeläisten tuloista. Vuonna 2013 hakunilalaisten mediaanitulot olivat 88 prosenttia kivistöläisten mediaanituloista. Tuloerot tässä lapsettomien parien ikäryhmässä eivät juurikaan olleet kasvaneet. Kuvio 4. Lapsettomien parien (viitehenkilö 35 64v) käytettävissä olevien kulutusyksikkökohtaisten tulojen mediaani Vantaan suuralueilla vuosina Kivistö Aviapolis Aviapoliksessa niiden lapsettomien parien, joissa paremmin ansaitseva oli vähintään 65-vuotias, mediaanitulot olivat suuralueista korkeimmat, euroa. Alimmat ne olivat n suuralueella, euroa. Mediaanitulojen muutos vuodesta 2000 vuoteen 2013 oli kaikilla suuralueilla tässäkin ikäryhmässä hyvin samanlainen, paras kuitenkin Aviapoliksessa ja heikoin Myyrmäessä, jossa sielläkin mediaanitulo kasvoi lähes 79 prosentilla. Vuonna 2000 pienimmän mediaanin suuralueen mediaanitulo oli 89 prosenttia ylimmän mediaanitulon suuralueen mediaanituloista. Vuonna 2013 ero oli 87 prosenttia. Kuvio 5. Lapsettomien parien (viitehenkilö 65+v) käytettävissä olevien kulutusyksikkökohtaisten tulojen mediaani Vantaan suuralueilla vuosina Kivistö Aviapolis

5 5 Pienituloisten asuntokuntien määrät ja osuudet Pienituloisia ovat asuntokunnat, joiden kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohti (ns. ekvivalentti rahatulo) ovat pienemmät kuin 60 prosenttia kaikkien kotitalouksien ekvivalenttien käytettävissä olevien rahatulojen mediaanitulosta. Tämän tulorajan alapuolelle jäävien osuutta väestöstä kutsutaan pienituloisuusasteeksi. Pienituloisuuden euromääräinen raja vaihtelee vuosittain. Määritelmä perustuu Euroopan unionin tilastolaitoksen Eurostatin suosituksiin. Vantaalla oli vuonna 2013 kaikkiaan pienituloista asuntokuntaa eli 11 prosenttia kaikista Vantaan asuntokunnista oli pienituloisia. Lapsettomista pareista oli pienituloisia 843, mikä oli 3,5 prosenttia kaikista lapsettomista pareista. Kaikista pienituloisista asuntokunnista lapsettomien parien osuus oli 8 prosenttia. Vuonna 2000 Vantaalla oli pienituloisia asuntokuntia (8 % kaikista asuntokunnista), joista 551 (9 %) oli lapsettomia pareja. Pienituloisten lapsettomien parien osuus kaikista pienituloisista asuntokunnista oli kohonnut vuodesta 2000 vuoteen 2013 puolella prosenttiyksiköllä. Suurimmillaan lapsettomien parien osuus kaikista pienituloisista oli vuonna 2007, jolloin se oli vajaa neljä prosenttia. Taulukko 1. Pienituloiset asuntokunnat sekä pienituloiset lapsettomat parit Vantaalla vuosina 2000, 2005 ja Muutos Muutos Muutos lkm lkm lkm lkm % lkm % lkm % Asuntokuntia yhteensä, lkm , , ,7 niistä pienituloisia, lkm , , ,2 niistä pienituloisia, % 7,6 12,6 11,0 Kaikki lapsettomat parit, lkm , , ,8 joista pienituloisia, lkm , , ,1 joista pienituloisia, % 2,9 3,5 3,5 Lapsettomat,viiteh. alle 25v, lkm ,4 96 6,9 26 1,7 joista pienituloisia, lkm , , ,0 joista pienituloisia, % 12,7 17,0 16,6 Lapsettomat, viiteh v, lkm , , ,4 joista pienituloisia, lkm ,5 4 3, ,6 joista pienituloisia, % 2,4 3,3 4,5 Lapsettomat, viiteh v, lkm , , ,2 joista pienituloisia, lkm , , ,4 joista pienituloisia, % 1,9 2,3 2,6 Lapsettomat, viiteh. 65+v, lkm , , ,4 joista pienituloisia, lkm ,7 12 9, ,7 joista pienituloisia, % 2,1 2,8 1,6 Enimmillään pienituloisten osuus oli alle 25-vuotiaista lapsettomista pareista liki viidennes vuosina Vuonna 2013 pienituloisia oli joka kuudes sellaisista lapsettomista pareista, joista suurituloisempi oli alle 25-vuotias. Suhteellisesti vähiten pienituloisia oli vuonna 2013 pariskunnissa, joista suurituloisemopi oli vähintään 65-vuotias. Kaiken kaikkiaan pienituloisten lapsettomien parien osuus väheni viitehenkilön iän kasvaessa.

6 6 Pienituloiset viitehenkilön iän mukaan ja eri suuralueilla Lapsettomista pareista, joissa viitehenkilön ikä oli alle 25 vuotta, oli Vantaalla pientuloisia 251 vuonna Tähän ryhmään kuuluvien lapsettomien parien osuus kaikista samaan ikäryhmään kuuluvista lapsettomista pareista vaihteli Vantaan suuralueilla 20 prosentin molemmin puolin. Suhteellisesti eniten heitä oli n ja n suuralueilla, vähiten Myyrmäessä. ssa osuus oli vuonna 2011 lähes 26 prosenttia, mutta on sen jälkeen vähentynyt jyrkästi. Kaiken kaikkiaan pienituloisten osuus oli vuonna 2013 kaikilla suuralueilla karkeasti ottaen samalla tasolla kuin vuonna Kuvio 6. Pienituloisten lapsettomien parien osuus kaikista lapsettomista pareista Vantaan suuralueilla vuosina , viitehenkilö alle 25-vuotias (Kivistössä ja Aviapoliksessa tapauksia oli niin vähän, ettei niitä näytetä) osuus lapsettomista pareista, % Lapsettomista pareista, joissa viitehenkilön ikä oli vuotta, oli Vantaalla pienituloisia 175 vuonna Tähän ryhmään kuuluvien lapsettomien parien osuus kaikista samaan ikäryhmään kuuluvista lapsettomista pareista vaihteli suuralueilla kahden ja seitsemän prosentin välillä. Suhteellisesti eniten heitä oli n, n ja n suuralueilla, vähiten Myyrmäessä. Kuvio 7. Pienituloisten lapsettomien parien osuus kaikista lapsettomista pareista Vantaan suuralueilla vuosina , viitehenkilö alle vuotias (Kivistössä ja Aviapoliksessa tapauksia oli niin vähän, ettei niitä näytetä) 8 osuus lapsettomista pareista, % n ja n suuralueilla lapsettomista pariskunnista, joissa viitehenkilö oli iältään vuotias, pienituloisten osuus suuralueista suurin. Myyrmäessä osuus oli pienin. Muutokset pienituloisten osuuksissa olivat kuitenkin kaikilla alueilla pieniä.

7 7 Kuvio 8. Pienituloisten lapsettomien parien osuus kaikista lapsettomista pareista Vantaan suuralueilla vuosina , viitehenkilö alle vuotias (Kivistössä ja Aviapoliksessa tapauksia oli niin vähän, ettei niitä näytetä) 5 osuus lapsettomista pareista, % Vuonna 2013 vähintään 65-vuotiaista lapsettomista pariskunnista oli kaikilla suuralueilla eri elinvaiheessa olevista asuntokunnista vähäisin osuus pienituloisia. Osuus oli pienin ssa ja suurin ssa. Kaikilla suuralueilla osuus oli vähentynyt selvästi viime vuosina. Kuvio 9. Pienituloisten lapsettomien parien osuus kaikista lapsettomista pareista Vantaan suuralueilla vuosina , viitehenkilö vähintään 65-vuotias (Kivistössä ja Aviapoliksessa tapauksia oli niin vähän, ettei niitä näytetä) 7 osuus lapsettomista pareista, % Pienituloisten kulutusyksikkökohtaiset käytettävissä olevat rahatulot Pienituloisten lapsettomien parien vuosittain käytettävissä olevien rahatulojen kulutusyksikkökohtainen mediaani oli euroa vuonna Pareilla, joissa viitehenkilö oli iältään alle 25-vuotias, se oli euroa. Viitehenkilön ollessa vuotias mediaanitulo oli , kun seuraavassa ikäryhmässä, vuotiaissa se oli ja vanhimmassa ikäryhmässä, 65+-vuotiaissa, mediaanitulo oli euroa. Kaikista pienituloisista lapsettomista pareista pienin mediaanitulo oli vuonna 2013 Kivistön suuralueella asuvilla, suurin Myyrmäessä asuvilla. Vuoteen 2005 verrattuna paras tulokehitys oli suuralueista Aviapoliksessa (+46 %) ja huonoin Kivistössä (+22 %). Pienimmän mediaanitulon suuralueen mediaanitulo oli 89 prosenttia vuonna 2005 suurimman mediaanitulon suuralueen mediaanitulosta. Vuonna 2013 suhdeluku oli 93 prosenttia eli tuloerot kaupungin suuralueiden välillä olivat kaventuneet.

8 8 Kuvio 10. Pienituloisten lapsettomien parien kulutusyksikkökohtaiset käytettävissä olevat tulot Vantaan suuralueilla vuosina , viitehenkilö alle 25 vuotta (Kivistö ja Aviapolis puuttuvat kuviosta liian vähäisten tapausten vuoksi) Viitehenkilöltään nuorimpaan ikäryhmään kuuluvilla pienituloisilla lapsettomilla pareilla käytettävissä olevat kulutusyksikkökohtaiset mediaanitulot vaihtelivat euron molemmin puolin vuonna Vuonna 2005 mediaanitulot olivat kaikilla alueilla alle euron. Paras tulokehitys oli ollut Myyrmäessä ja heikoin ssa. Kuvio 11. Pienituloisten lapsettomien parien kulutusyksikkökohtaiset käytettävissä olevat tulot Vantaan suuralueilla vuosina , viitehenkilö 25 34v (Kivistö ja Aviapolis puuttuvat kuviosta liian vähäisten tapausten vuoksi) Viitehenkilöltään toiseksi nuorimpaan ikäryhmään (25 34v) kuuluvilla pienituloisilla lapsettomilla pareilla käytettävissä olevat kulutusyksikkökohtaiset mediaanitulot olivat vuonna 2013 lähes samansuuruiset kaikilla suuralueilla. Vuosittaisia vaihteluja alueiden välillä oli. Paras tulokehitys oli ollut ssä ja heikoin ssa. Kun viitehenkilöän ikä oli vuotta, pienituloisten käytettävissä olvien tulojen kulutusyksikkökohtainen mediaani vaihteli alueiden välillä vähänlaisesti. ssa mediaanitulot olivat lähes koko tarkastelujakson suuralueista pienimmät. n suuralueella tulokehitys oli varsin tasainen. Mediaanitulojen muutos vuodesta 2005 oli kaikilla suuralueilla liki samansuuruinen. Pienituloisia vähintään 65-vuotiaita lapsettomia pareja oli kolmella suuralueella niin vähän, ettei kaikille tarkastelujakson vuosille saatu arvoa. Vuodesta 2006 lähtien näiden vertailussa mukana olevien alueiden tulokehitys oli hyvin samanlainen.

9 9 Kuvio 12. Pienituloisten lapsettomien parien kulutusyksikkökohtaiset käytettävissä olevat tulot Vantaan suuralueilla vuosina , viitehenkilö 35 64v (Kivistö ja Aviapolis puuttuvat kuviosta liian vähäisten tapausten vuoksi) vuositulot euroa Kuvio 13. Pientuloisten lapsettomien parien kulutusyksikkökohtaiset käytettävissä olevat tulot Vantaan suuralueilla vuosina , viitehenkilö 65+v (Kivistö, Aviapolis ja puuttuvat kuviosta liian vähäisten tapausten vuoksi) Vantaa, Helsingin seutu ja koko maa vuonna 2013 Vantaalla lapsettomien parien osuus kaikista asuntokunnista oli likimain samansuuruinen kuin Espoossa, mutta suurempi kuin Helsingissä. Helsingissä lapsettomat parit olivat nuorempia kuin muilla vertailualueilla. Pienituloisten lapsettomien parien osuus kaikista lapsettomista pareista oli vuonna 2013 Espoossa ja Vantaalla samansuuruinen, mutta Helsingissä suurempi ja KUUMA-kunnissa pienempi. Espoossa yli kaksi viidennestä pienituloisista lapsettomista pareista oli sellaisia, jossa viitehenkilön ikä oli alle 25 vuotta. Vantaalla osuus oli KUUMA-kuntien tapaan pienempi kuin muilla vertailualueilla. Vantaalla pienituloiset lapsettomat parit painottuivat vuotiaisiin. KUUMAkunnissa oli pääkaupunkiseudun kuntia enemmän sellaisia pienituloisia lapsettomia pareja, joissa viitehenkilö oli täyttänyt vähintään 65 vuotta. Käytettävissä olevien tulojen kulutusyksikkökohtainen mediaani oli lapsettomilla pareilla Vantaalla nuorimmassa ikäluokassa suurin vertailualueista. Kun viitehenkilön ikä kasvoi, menivät Espoo ja Helsinki Vantaan ohitse. Koko maan mediaanitulot olivat kaikissa ikäryhmissä alemmat kuin Helsingin seudulla. Erot eri elinvaiheissa olevilla asuntokunnilla olivat isot.

10 10 Taulukko 2. Tietoja Vantaan, Espoon, Helsingin, KUUMA-kuntien ja koko maan lapsettomista pareista, pienituloisista ja heidän kulutusyksikkökohtaisista käytettävissä olevista mediaanituloistaan vuodelta 2013 Vantaa Espoo Helsinki KUUMA Suomi Lapsettomien parien osuus kaikista asuntokunnista, % 25,6 25,4 23,0 27,1 27,2 Lapsettomia pareja yhteensä, lkm näistä niitä, joissa viitehenkilö on alle 25 v, % 6,2 6,2 7,1 4,3 5,7 näistä niitä, joissa viitehenkilö on v, % 16,0 18,7 23,7 10,5 12,2 näistä niitä, joissa viitehenkilö on v, % 46,1 42,5 40,0 50,7 45,0 näistä niitä, joissa viitehenkilö on 65+ v, % 31,7 32,6 29,2 34,5 37,1 Pienituloisten lapsettomien parien osuus kaikista pienituloisista asuntokunnista % 8,1 8,2 8,1 6,9 8,0 Pientuloisia lapsettomia pareja yhteensä, lkm näistä niitä, joissa viitehenkilö on alle 25 v, % 29,8 43,7 37,7 26,7 32,3 näistä niitä, joissa viitehenkilö on v, % 20,8 23,5 29,0 13,3 15,4 näistä niitä, joissa viitehenkilö on v, % 35,0 23,9 25,3 39,1 28,3 näistä niitä, joissa viitehenkilö on 65+ v, % 14,5 8,9 8,0 20,9 23,9 Pienituloisten lapsettomien parien osuus kaikista lapsettomista pareista % Käytettävissä olevien tulojen mediaani 1), kaikki asuntokunnat Käytettävissä olevien tulojen mediaani, lapsettomat parit Lapsettomien parien mediaanitulot/kaikkien asuntokuntien mediaanitulot, % L a p s e t t o m a t p a r I t Käytettävissä olevien tulojen mediaani, viitehenkilö alle 25 vuotta Käytettävissä olevien tulojen mediaani, viitehenkilö vuotta Käytettävissä olevien tulojen mediaani, viitehenkilö vuotta Käytettävissä olevien tulojen mediaani, viitehenkilö 65+ vuotta 3,5 3,5 5,2 2,7 5, ,1 124,8 130,1 121,0 122, ) käytettävissä olevien tulojen kulutusyksikkökohtainen mediaani tässä taulukossa, vaikka sitä ei ole erikseen mainittu Lähde: Tilastokeskus ja Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä ISBN Taloussuunnittelu/Tietopalvelu ISSN-L X Puh. (09) Sähköposti: ISSN (verkkojulkaisu) Vantaan kaupunki. Tietopalvelut B9:2016

TILASTOKATSAUS 6:2016

TILASTOKATSAUS 6:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2016 1 7.4.2016 SELLAISTEN ASUNTOKUNTIEN, JOISSA ON PARISKUNTA JA LAPSIA, TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2016

TILASTOKATSAUS 5:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2016 1 1.4.2016 YKSINHUOLTAJIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Yksinhuoltajien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista yhden

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2016

TILASTOKATSAUS 8:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2016 1 15.4.2016 ASUNTOKUNTIEN ELINVAIHEET JA TULOT ELINVAIHEEN MUKAAN VUOSINA 2005 2013 Asuntokunnat elinvaiheen mukaan lla, kuten muillakin tässä tarkastelluilla

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2016

TILASTOKATSAUS 4:2016 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:216 1 24.3.216 YKSINASUVIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2 213 Yksinasuvien määrä Vantaalla oli vuoden 213 lopussa kaikkiaan 95 4 asuntokuntaa, joista yksinasuvien asuntokuntia

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 10:2015

TILASTOKATSAUS 10:2015 TILASTOKATSAUS 10:2015 23.11.2015 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2013 laisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka lla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli jossain

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2017

TILASTOKATSAUS 2:2017 TILASTOKATSAUS 2:2017 11.1.2017 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2014 Yhteenveto: Työpaikat ja työvoima n suuralueilla sekä pendelöinti Helsingin seudulla vuosina 2010 2014 Työpaikkoja

Lisätiedot

Tilastokatsaus 4:2014

Tilastokatsaus 4:2014 Vantaa 10.3.2014 Tietopalvelu B5:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Tilastotiedote 2007:1

Tilastotiedote 2007:1 TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUS- JA STRATEGIARYHMÄ TIETOTUOTANTO JA LAADUNARVIOINTI Tilastotiedote 2007:1 25.1.2007 TULONJAKOINDIKAATTORIT 1995 2004 Tilastokeskus kokosi vuodenvaihteessa kotitalouksien tulonjakoa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2019

TILASTOKATSAUS 3:2019 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2019 1 8.10.2019 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 2009 2018 Työttömyysaste oli Vantaalla 8,7 prosenttia vuoden 2018 lopussa, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Tulot. 12.1.2015 Jenni Kallio

Toimintaympäristö. Tulot. 12.1.2015 Jenni Kallio Toimintaympäristö Tulot 12.1.2015 Jenni Kallio Käytettävissä olevat tulot pienenivät Tulot 2013 Diat 4 7 Vuonna 2013 tamperelaisten tulonsaajien veronalaiset keskitulot olivat 27 587 euroa. Tulonsaajista

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2018

TILASTOKATSAUS 5:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 5:18 1 10.9.18 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 08 17 Työttömyysaste oli Vantaalla tasan 10 prosenttia vuoden 17 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli peräti 1,9 prosenttiyksikköä, mikä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2015

TILASTOKATSAUS 1:2015 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 1:2015 1 23.1.2015 VELKAANTUNEISUUS VANTAALLA JA MUISSA SUURISSA KAUPUNGEISSA SEKÄ HELSINGIN SEUDUN KEHYSKUNNISSA Vantaalaisista asuntokunnista 55 prosentilla oli velkaa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 1:2014

Tilastokatsaus 1:2014 Tilastokatsaus 1:2014 Vantaa 3.1.2014 Tietopalvelu B1:2014 1 Vähintään 65 vuotta täyttäneet Vantaalla Vuoden 2013 alussa 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia vantaalaisia oli 27 579 henkilöä. Heistä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2016

TILASTOKATSAUS 1:2016 TILASTOKATSAUS 1:2016 19.1.2016 VANTAALAISTEN TULOT JA VEROT VUONNA 2014 1 Vuonna 2014 Vantaalla oli kaikkiaan 175 690 tulonsaajaa eli useammalla kuin neljällä viidestä vantaalaisesta oli ansio- ja/tai

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2014

Tilastokatsaus 2:2014 Tilastokatsaus 2:2014 Vantaa 1 17.1.2014 Tietopalvelu B2:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2012 (lähde: Verohallinnon Maksuunpanon Vantaan kuntatilasto vuosilta 2004 2012) Vuonna 2012 Vantaalla

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2018

TILASTOKATSAUS 1:2018 TILASTOKATSAUS 1:2018 5.2.2018 PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 2006 2015 Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun

Lisätiedot

Tilastokatsaus 10:2014

Tilastokatsaus 10:2014 Tilastokatsaus 10:2014 Vantaa 1 2.9.2014 Tietopalvelu B11:2014 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2012 lopulla yhteensä 8 854 vieraskielistä 1

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus. Päivitetty

Työvoiman saatavuus. Päivitetty Työvoiman saatavuus Päivitetty 23.9.2013 Demografinen työvoimapula Helsingin seudulla vuosina 1980-2050 Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Vantaan tietopalveluyksikkö / lähde: www.aluesarjat.fi Demografinen

Lisätiedot

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Marja Riihelä Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

A L K U S A N A T. Espoossa 13.12.2002. Teuvo Savikko Tieto- ja tutkimuspalvelujen päällikkö

A L K U S A N A T. Espoossa 13.12.2002. Teuvo Savikko Tieto- ja tutkimuspalvelujen päällikkö A L K U S A N A T Perhe- ja asuntokuntatyyppi vaihtelee pääkaupunkiseudun kunnissa. Espoossa ja Vantaalla perheet ja asuntokunnat ovat tyypiltään melko samanlaisia, mutta Helsingissä esimerkiksi lapsettomien

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 2014:28 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 Helsingissä mediaanitulo 26 300 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 32 800 euroa Pääomatuloja huomattavasti edellisvuotta vähemmän Veroja

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 10 2006 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004 Helsingin kaupungin kuvapankki /Mika Lappalainen Verkkojulkaisu Leena Hietaniemi ISSN 1458-5707

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 21:2016

TILASTOKATSAUS 21:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 21:2016 1 10.11.2016 VANTAAN ASUNTOKANTA 31.12.2005 31.12.2015 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 104 700 asuntoa. Niistä

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014 01:13 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 0 Helsingissä mediaanitulo 00 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 34 00 euroa Tulokehitys heikkoa Keskimääräisissä pääomatuloissa laskua Veroja ja

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

PALJONKO SUOMALAISET KÄYTTÄVÄT TULOISTAAN ASUMISEEN?

PALJONKO SUOMALAISET KÄYTTÄVÄT TULOISTAAN ASUMISEEN? PALJONKO SUOMALAISET KÄYTTÄVÄT TULOISTAAN ASUMISEEN? Timo Kauppinen, THL 12.11.2018 Paljonko suomalaiset käyttävät tuloistaan asumiseen? / Timo Kauppinen 1 TÄMÄ ESITYS Asumismeno/kustannusrasitteen erilaiset

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2018

TILASTOKATSAUS 7:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 7:18 1 17.12.18 SUOMALAIS- JA ULKOMAALAISTAUSTAISEN VÄESTÖN PÄÄASIAL- LINEN TOIMINTA VANTAALLA 00 16 Tässä tilastokatsauksessa tarkastellaan Vantaan väestön pääasiallista

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2015

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2015 2017:10 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2015 Tulot eivät juuri kasvaneet edellisvuodesta Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 35 100 euroa Helsingissä mediaanitulo 27 200 euroa Veroja ja veroluonteisia

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2019 Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat

Toimintaympäristön tila Espoossa 2019 Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat Toimintaympäristön tila Espoossa 2019 Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat Konsernihallinto, Tutkimus ja tilastot Lähde: Tilastokeskus 5.4.2019 Yhteenveto Väestömäärä ja väestönkasvu osatekijöittäin

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 29 2012 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Helsingissä keskitulot 31 200 euroa Pääomatulot nousivat kolmanneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 400 euroa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2015

TILASTOKATSAUS 6:2015 TILASTOKATSAUS 6:2015 6.10.2015 ULKOMAALAISTAUSTAISEN VÄESTÖN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA VANTAALLA VUONNA 2012 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan Suomessa asuvat henkilöt, jotka ovat joko

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2018

TILASTOKATSAUS 4:2018 TILASTOKATSAUS 4:2018 8.3.2018 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2017 1 Vantaalle rakennettiin vuonna 2017 uutta kerrosalaa 349 590 kerrosneliömetriä, josta asuinrakennuksiin valmistui 234 712 k-m 2 (67 %).

Lisätiedot

Tulonjakotilasto 2009

Tulonjakotilasto 2009 Tulot ja kulutus 2011 Tulonjakotilasto 2009 Suurituloisimpien tulojen pieneneminen kavensi tuloeroja Tuloerot jatkoivat kaventumista vuonna 2009. Tilastokeskuksen tulonjakotilaston mukaan Gini-kerroin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 18:2016

TILASTOKATSAUS 18:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 18:2016 1 10.10.2016 OSAKEASUNTOJEN MYYNTIHINTOJA VANTAALLA Vantaalla asunnoista maksettuja neliöhintoja voidaan seurata esimerkiksi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisista

Lisätiedot

Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat

Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat Toimintaympäristön tila Espoossa 2018 Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat Konserniesikunta, Strategiayksikkö Lähde: Tilastokeskus 24.4.2018 Yhteenveto Väestömäärä ja väestönkasvu osatekijöittäin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2016

TILASTOKATSAUS 9:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 9:2016 1 25.5.2016 VÄESTÖN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA HENKILÖN SYNTYPERÄN MUKAAN HELSINGINSEUDULLA JA KOKO MAASSA 2000 2014 Tässä tilastokatsauksessa tarkastellaan Vantaan

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2013

Tilastokatsaus 8:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 10.10.2013 Tietopalvelu B14:2013 Vanhojen osakeasuntojen kaupat ja hinnat Vantaalla vuosina 2003 2012 sekä alkuvuodesta 2013 Vuosien 2003 2012 aikana Vantaalla on tehty kaikkiaan

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2010

Tilastokatsaus 8:2010 Tilastokatsaus 8:2010 Lisämateriaalia 7.9.2010 Tietopalvelu B11:2010 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2006 lopulla yhteensä 4 417 vieraskielistä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2014

Tilastokatsaus 7:2014 Vantaa 20.5.2014 Tietopalvelu B8:2014 Vuoden 2012 tulotietoja Vantaalta, sen osa-alueilta, Helsingin seudulta ja maamme suurimmista kaupungeista Valtionveronalaiset keskitulot tulot Vantaalla ja muissa

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Väestö ja väestönmuutokset

Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Väestö ja väestönmuutokset Väestö ja väestönmuutokset Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen Lähde: Tilastokeskus 10.4.2017 Väestö ja väestönmuutokset Yli puolet espoolaisista on työikäisiä Kuuden suurimman kaupungin väestö

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

Tulonjakotilasto 2013

Tulonjakotilasto 2013 Tulot ja kulutus 2015 Tulonjakotilasto 2013 Pienituloisuus Pienituloisuus koettelee etenkin nuoria aikuisia Nuorten aikuisten pienituloisuus on muita ikäryhmiä yleisempää ja syvempää, ilmenee Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 14:2014

Tilastokatsaus 14:2014 Vantaa 3.12.2014 Tietopalvelu B17:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2013 1 Vuonna 2013 Vantaalla oli kaikkiaan 172 980 tulonsaajaa eli useammalla kuin neljällä viidestä vantaalaisesta oli ansio-

Lisätiedot

Velkaantumistilasto 2008

Velkaantumistilasto 2008 Tulot ja kulutus 2009 Velkaantumistilasto 2008 Velat kasvoivat 7,7 prosenttia vuonna 2008 Asuntokuntien velkaantumisvauhti hidastui hieman vuonna 2008. Silti niiden velat kasvoivat edellisvuodesta lähes

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2015

TILASTOKATSAUS 3:2015 TILASTOKATSAUS 3:2015 27.5.2015 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2013 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa kaupungeissa

Lisätiedot

Tulonjakotilasto 2017

Tulonjakotilasto 2017 Tulot ja kulutus 2019 Tulonjakotilasto 2017 Tulot, asuminen ja asumismenot Tuloero pysyi omistus- ja vuokra-asunnoissa asuvien välillä lähes samana vuonna 2017 Tulotaso koheni vuosien 2013 2014 jälkeen

Lisätiedot

Onko eläkeköyhyys faktaa vai fiktiota? - Eläkkeiden tasot ja ostovoiman kehitys Juha Rantala Ekonomisti Eläketurvakeskus

Onko eläkeköyhyys faktaa vai fiktiota? - Eläkkeiden tasot ja ostovoiman kehitys Juha Rantala Ekonomisti Eläketurvakeskus Onko eläkeköyhyys faktaa vai fiktiota? - Eläkkeiden tasot ja ostovoiman kehitys Juha Rantala Ekonomisti Eläketurvakeskus Eläkeläiset ry:n seminaari, Kuntoranta 27.4.2017 Esityksen sisältö 1) Taustaa. -

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 22:2016

TILASTOKATSAUS 22:2016 TILASTOKATSAUS 22:216 12.12.216 TIETOJA VANTAALLE JA VANTAALTA MUUTTANEISTA Työvoimaan kuuluvista tulomuuttajista 83 prosenttia oli työllisiä. Lähtömuuttajista heitä oli 82 prosenttia. Vuonna 214 Vantaalle

Lisätiedot

Ikääntyneiden köyhyys Helsingissä Vanhusneuvoston kokous Hanna Ahlgren-Leinvuo, tutkija Helsingin kaupungin tietokeskus

Ikääntyneiden köyhyys Helsingissä Vanhusneuvoston kokous Hanna Ahlgren-Leinvuo, tutkija Helsingin kaupungin tietokeskus Ikääntyneiden köyhyys Helsingissä Vanhusneuvoston kokous 26.4.2017 Hanna Ahlgren-Leinvuo, tutkija Helsingin kaupungin tietokeskus % Työikäiset ja ikääntyneet tuloluokittain vuonna 2014, osuus % ikäryhmän

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2016

TILASTOKATSAUS 2:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 2:2016 1 26.1.2016 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2015 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2015 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 376 790 k-m 2, mikä on 100 820 k-m 2 (37

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot Helsingissä vuonna 2016

Yksityishenkilöiden tulot ja verot Helsingissä vuonna 2016 2018:16 Yksityishenkilöiden tulot ja verot Helsingissä vuonna 2016 Tulokehitys pysähtyi Mediaanitulo ennallaan edelleen 27 200 euroa Vuositulot keskimäärin 35 900 euroa Veroja ja veroluonteisia maksuja

Lisätiedot

Velkaantumistilasto 2010

Velkaantumistilasto 2010 Tulot ja kulutus 2011 Velkaantumistilasto 2010 Asuntovelat kasvoivat kuusi prosenttia vuonna 2010 Asuntokunnilla oli vuonna 2010 velkaa 100 miljardia euroa, joista asuntovelkojen osuus oli 72 miljardia

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2018

TILASTOKATSAUS 2:2018 TILASTOKATSAUS 2:2018 15.3.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2015 Vantaalla oli vuoden 2015 lopussa 109 779 työpaikkaa. Työpaikkamäärä kasvoi edellisestä vuodesta 2450:lla. Helsingissä työpaikkamäärä kasvoi vuodesta

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus ja tulotaso

Työvoiman saatavuus ja tulotaso Työvoiman saatavuus ja tulotaso Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 25.10.2018 Työvoiman saatavuus ja tulotaso Työvoiman saatavuus Tulotaso Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

Velkaantumistilasto 2009

Velkaantumistilasto 2009 Tulot ja kulutus 2010 Velkaantumistilasto 2009 Velat kasvoivat viisi prosenttia vuonna 2009 Asuntokuntien velat ovat vuodesta 2002 vuoteen 2009 kasvaneet reaalisesti 90 prosenttia. Asuntovelat kasvoivat

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 27 2011 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009 Helsingissä keskitulot 30 000 euroa Pääomatulot laskivat viidenneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 200 euroa

Lisätiedot

Tulonjakotilasto 2010

Tulonjakotilasto 2010 Tulot ja kulutus 2012 Tulonjakotilasto 2010 Pienituloisuus (ennakkotiedot) Pienituloisuuden kasvu pysähtyi Pienituloisia henkilöitä oli 706 000 vuonna 2010. Pienituloisuusaste eli pienituloisen väestön

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus ja tulotaso

Työvoiman saatavuus ja tulotaso Työvoiman saatavuus ja tulotaso Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työvoiman saatavuus ja tulotaso Työvoiman saatavuus Tulotaso Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

Tulonjakotilasto 2015

Tulonjakotilasto 2015 Tulot ja kulutus 2017 Tulonjakotilasto 2015 Tulot, asuminen ja asumismenot Suuret asumiskustannukset hieman harvemmalla Suuret asumiskustannukset rasittivat vuokralla asuvista kotitalouksista 14,6 prosenttia

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2018

TILASTOKATSAUS 8:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2018 1 17.12.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2007 2016 Vantaalla oli lähes 110 800 työpaikkaa vuoden 2016 lopussa, mikä oli 4,9 prosenttia kaikista Suomen työpaikoista.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2017

TILASTOKATSAUS 1:2017 TILASTOKATSAUS 1:2017 5.1.2017 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna Tikkurilassa, Koivukylässä ja Hakunilassa Vaikka työpaikkojen määrä kasvoi vuoden aikana koko kaupungissa,

Lisätiedot

Tulonjakotilasto 2010

Tulonjakotilasto 2010 Tulot ja kulutus 2012 Tulonjakotilasto 2010 Omistusasujien tulot ovat kehittyneet suotuisammin kuin vuokra-asujien Omistusasunnossa ja vuokralla asuvien kotitalouksien välinen tuloero on kasvanut viimeisten

Lisätiedot

Tulonjakotilasto 2015

Tulonjakotilasto 2015 Tulot ja kulutus 2017 Tulonjakotilasto 2015 Pienituloisuus Pienituloisuus on yleisintä nuorilla ja iäkkäillä Vuonna 2008 alkanut koko väestön suhteellisen pienituloisuuden väheneminen jatkui vuonna 2015,

Lisätiedot

Keitä ARA-vuokra-asunnoissa asuu

Keitä ARA-vuokra-asunnoissa asuu Keitä ARA-vuokra-asunnoissa asuu Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry:n (KOVA) seminaari 11.11.2015 Tuula Tiainen, ympäristöministeriö Näkökulmia ara-vuokra-asumiseen, 2014 - Innolink Research

Lisätiedot

Tulonjakotilasto 2007

Tulonjakotilasto 2007 Tulot ja kulutus 2009 Tulonjakotilasto 2007 Tuloerojen kasvu jatkui vuonna 2007 Pienituloisimpien väestöryhmien tulokehitys oli vuonna 2007 keskimääräistä heikompaa ja tuloerot Suomessa kasvoivat edellisvuoteen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tilastoja. Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tilastoja. Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 8 tilastoja Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007 TIEDUSTELUT FÖRFRÅGNINGAR INQUIRIES Leena Hietaniemi, p. 09 310 36404 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE

Lisätiedot

TYÖIKÄISET ÅBOLAND TURUNMAAN SEUTUKUNTA

TYÖIKÄISET ÅBOLAND TURUNMAAN SEUTUKUNTA TYÖIKÄISET ÅBOLAND TURUNMAAN SEUTUKUNTA Tähän katsaukseen on kerätty 5.12.2012 mennessä päivittyneet tilastot koskien työikäisten tilastokokonaisuutta. Kuvioissa olevat arvot pylväissä ovat viimeiseltä

Lisätiedot

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28.

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28. Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2017 1 20.1.2017 RAKENTAMINEN VANTAALLAA VUONNA 2016 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2016 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 420 150 k m 2, mikä on 45 710 k m 2 (12

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2010

Tilastokatsaus 11:2010 Tilastokatsaus 11:2010 1.11.2010 Tietopalvelu B14:2010 Työpaikat Vantaalla 31.12.2008 1 Työllisen työvoiman määrä oli Vantaalla vuoden 2008 lopussa 101 529 henkilöä. Työttömänä oli tuolloin 6 836 vantaalaista.

Lisätiedot

Tulonjakotilasto 2014

Tulonjakotilasto 2014 Tulot ja kulutus 2016 Tulonjakotilasto 2014 Pienituloisuus Eläkeikäisten pienituloisuus vähentynyt eniten Pienituloisuus on vähentynyt eniten 65 vuotta täyttäneellä väestöllä vuoteen 2007 verrattuna, ilmenee

Lisätiedot

Perheet ja asuntokunnat

Perheet ja asuntokunnat Vantaan väestö 16/17 julkaisu ilmestyy tänä vuonna osissa, jotta tieto saadaan julkaistua mahdollisimman nopeasti. Lopuksi osiot kootaan yhteen yhdeksi julkaisuksi. Tämä osa koskee Vantaan perheitä ja

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 12 2007 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005 Keskitulot 27 390 euroa Helsingissä Pääkaupunkiseudulla yhä enemmän pääomatulon saajia Veroja ja veronluonteisia

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 22 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-325-0 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö Vantaan kaupunki A 5 : 2008 Tilasto ja tutkimus VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö Koko kaupungin ennuste 2008-2040 Suuralueiden ennuste 2008-2018 A5:2008 ISBN 978-952-443-259-7 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tuoreimmat tiedot kotitalouksien toimeentulosta. Hannele Sauli Tilastokeskuksen asiakaspäivä 25.1.2012

Tuoreimmat tiedot kotitalouksien toimeentulosta. Hannele Sauli Tilastokeskuksen asiakaspäivä 25.1.2012 Tuoreimmat tiedot kotitalouksien toimeentulosta Hannele Sauli Tilastokeskuksen asiakaspäivä 25.1.2012 Esityksen teemat Kotitalouksien toimeentulon kehitys tulonjakotilastojen valossa: Tulotason nousu Tuloerojen

Lisätiedot

Lasten hyvinvointi Helsingissä

Lasten hyvinvointi Helsingissä Lasten hyvinvointi Helsingissä katsaus hyvinvointiin 2017 30.3.2017 Sanna Ranto Tilannekatsaus Tilastotietokantaan www.hyvinvointitilastot.fi lasten hyvinvoinnin osalta on viety ne indikaattorit, joita

Lisätiedot

Yleistä tietoa Pohjois-Pohjanmaan maakunnasta. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa -hanke (PoPSTer)

Yleistä tietoa Pohjois-Pohjanmaan maakunnasta. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa -hanke (PoPSTer) Yleistä tietoa Pohjois-Pohjanmaan maakunnasta Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa -hanke (PoPSTer) Sisältö Väkiluvut 2016 ja väestöennusteet vuosille 2020, 2030

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus. Päivitetty 9.9.2014

Työvoiman saatavuus. Päivitetty 9.9.2014 Työvoiman saatavuus Päivitetty 9.9.214 Demografinen työvoimapula Helsingin seudulla vuosina 198-25 25 225 2 175 henkil löitä 15 125 1 75 5 Työvoimavaje = 15-24-vuotiaat - 55-64-vuotiaat 25 198 1983 1986

Lisätiedot

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt aluejaot: Pääkaupunkiseutu:, Espoo, Vantaa, Kauniainen KUUMA kunnat: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi,

Lisätiedot

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty Asunto- ja toimitilarakentaminen Päivitetty 23.9.2013 Rakennuskanta Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja kehyskunnissa 2012 Rakennuskanta Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja kehyskunnissa, Uudellamaalla

Lisätiedot