Tilastokatsaus 3:2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilastokatsaus 3:2013"

Transkriptio

1 Tilastokatsaus 3:2013 Vantaa Tietopalvelu B3:2013 Työpaikat Vantaalla ja sen osa-alueilla Työpaikat kasvoivat vuonna 2010 taas vajaalla työpaikalla Vantaalla oli vuoden 2010 lopussa kaikkiaan työpaikkaa. Työpaikkojen määrä kasvoi edellisestä vuodesta työpaikalla (2,8 %). Edellisenä vuonna (2009) työpaikat vähenivät työpaikalla. Suurin työpaikkalisäys Vantaalla oli vuonna 1998 (6 240 työpaikkaa, kasvu 8,2 %). Keskimääräinen vuosikasvu luvulla on ollut työpaikkaa. Vantaan työpaikkaomavaraisuus (työpaikat/työllinen työvoima) ylitti vuoden 2003 aikana sadan prosentin rajan ja oli 104,4 prosenttia vuonna Vuosien työpaikkamäärän kasvusta sijoittui 62 prosenttia Aviapoliksen suuralueelle Aviapoliksen suuralueen työpaikkamäärä on kasvanut 2000-luvulla vuosia 2002 ja 2009 lukuun ottamatta joka vuosi (ks. tarkemmin kuviot 1-4, sivulla 4). Vuonna 2010 kasvua oli vajaa 800 työpaikkaa. Suurin kasvu alueella oli vuonna 2007, jolloin Aviapoliksen työpaikkamäärän lisäys oli lähes Vuoden 2010 lopussa Aviapoliksen suuralueella oli runsas 32 prosenttia Vantaan kaikista työpaikoista. Toiseksi eniten työpaikkoja on 2000-luvulla syntynyt Tikkurilan suuralueelle, jossa työpaikkalisäys on ollut työpaikkaa. Tikkurilassa oli 21 prosenttia Vantaan kaikista työpaikoista. Kaikista Vantaan työpaikoista Myyrmäkeen on kuitenkin sijoittunut Tikkurilaa hieman suurempi osuus, vajaa 22 prosenttia. Hakunilan suuralueella työpaikkoja oli vuoden 2010 lopussa 540 vähemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin. Suuralueista vähiten työpaikkoja oli myös väkimäärältään pienimmällä, Kivistön suuralueella, jossa Vantaan työpaikoista sijaitsi vajaa 3 prosenttia. Kivistön työpaikkamäärä on kuitenkin kasvanut 2000-luvulla suuralueista toiseksi eniten, kaikkiaan lähes neljänneksellä. Taulukko 1. Työpaikkamäärän vuosimuutokset Vantaan suuralueilla sekä työpaikat Alue muutos muutos muutos työpaikat lkm % lkm % lkm % lkm osuus % Myyrmäki 12 0, , , ,8 Kivistö -12-0, , , ,8 Aviapolis , , , ,3 Tikkurila 54 0, , , ,1 Koivukylä -46-1, , , ,4 Korso -80-2, , , ,8 Hakunila ,0 23 0, , ,2 Vantaa , , , Myyrmäen suuralueella työpaikkamäärä on kasvanut vuodesta 2000 vuoteen 2010 eniten Kaivokselan kaupunginosassa. Myös Petikossa, Vapaalassa ja Vantaanlaaksossa työpaikat ovat lisääntyneet selvästi. Myyrmäessä, Askistossa, Hämevaarassa, Varistossa ja Martinlaaksossa oli vuoden 2010 lopussa muutama sata työpaikkaa vähemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin. Työpaikkakehitys kaupunginosittain vuosina on esitetty katsauksen lopussa olevassa taulukossa 4.

2 2 Vuoden 2010 aikana Myyrmäen suuralueella työssäkäyvien määrä kasvoi eniten Martinlaakson (123) ja Vantaanlaakson (+100) kaupunginosissa. Petikossa työpaikat vähenivät 165 työpaikalla (-7 %). Myyrmäen suuralueella olevista työpaikoista useampi kuin joka neljäs oli tukku- ja vähittäiskaupan toimialalla, lähes joka seitsemäs teollisuuden ja joka yhdeksäs ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan ja niin ikään joka yhdeksäs rakentamisen toimialalla. (Toimialaluokitus on kuvattu tämän sivun alaviitteessä. Koska toimialaluokitus muuttui vuonna 2008, ei vertailuja tätä aiempiin vuosiin voida tehdä.) Vuoden 2010 aikana merkittävimmät työpaikkalisäykset Myyrmäen suuralueella olivat rakentamisen (186) ja teollisuuden (103) toimialoilla. Kivistön suuralueella työpaikkamäärä on kasvanut lähes neljänneksellä vuodesta Myös vuonna 2010 suuralueen työpaikat hivenen kasvoivat. Suurin kasvu oli Piispankylässä (263), Kivistössä (161), Luhtaanmäessä (133) ja Seutulassa (126). Lähes puolet suuralueen työpaikoista oli Piispankylän kaupunginosassa ja vajaa viidennes Seutulassa. Kivistön kaupunginosassa työpaikoista oli joka seitsemäs. Kivistön suuralueen työpaikoista useampi kuin joka neljäs oli tukku- ja vähittäiskaupan toimialalla, joka kuudes terveys- ja sosiaalipalvelujen ja joka seitsemäs kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla. Vuoden 2010 aikana työpaikkamäärien muutokset suuntaan tai toiseen olivat Kivistön suuralueella vähäisiä. Aviapoliksen suuralueella työpaikat lisääntyivät lähes 800:lla vuoden 2010 aikana. Työpaikkoja tuli lisää, eniten Viinikkalan (540 työpaikkaa), Pakkalan (240) ja Veromiehen (210 työpaikkaa) kaupunginosiin. Muista alueen kaupunginosista poiketen Lentokentän kaupunginosan työpaikkamäärä väheni jo toisena vuonna peräjälkeen: vuosien aikana Lentokentän työpaikkamäärä on pienentynyt lähes työpaikalla (12 %). Vuosien aikana suuralueella tapahtuneesta työpaikkakasvusta (9 060 työpaikkaa) kaksi viidennestä on sijoittunut Veromiehen, runsas neljännes Pakkalan ja kymmenesosa Viinikkalan kaupunginosaan. Aviapoliksen työpaikoista yli kolmannes oli kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla, neljännes tukku- ja vähittäiskaupan sekä runsas kahdeksasosa teollisuuden toimialalla. Vuoden 2010 aikana merkittävin työpaikkalisäys (+620) Aviapoliksen suuralueella oli kaupan toimialalla. Suurimmat työpaikkavähennykset olivat teollisuuden (-340) ja julkisen hallinnon (-170) toimialoilla Tikkurilan suuralueella työpaikkamäärä lisääntyi vuoden 2010 aikana 470 työpaikalla. Suuralueen kaupunginosista työpaikkalisäys oli suurinta Koivuhaassa (370) ja Kuninkaalassa (320). Jokiniemessä ja Viertolassa työpaikat vähenivät molemmissa sadalla. Vuosien aikana työpaikkakasvua Tikkurilan suuralueella oli työpaikkaa eli lähes 7 prosenttia. Tikkurilan työpaikkakasvu on 2000-luvulla keskittynyt suurelta osin Koivuhaan (940), Kuninkaalan (630) ja Jokiniemen (460) kaupunginosiin. Viertolassa työpaikat ovat vuodesta 2000 vähentyneet liki kolmanneksella (-680). Tikkurilassa rakentamisen työpaikkamäärä lisääntyi liki 400:llä ja teollisuuden työpaikkamäärä 110:llä vuoden 2010 aikana, kun taas julkisen hallinnon työpaikat vähenivät 160:llä. Muilla toimialoilla muutokset olivat suuntaan tai toiseen pienempiä. Lähes kolme kymmenestä Tikkurilan suuralueen työpaikoista oli Tikkurilan kaupunginosassa, liki joka viides Koivuhaassa ja joka kuudes Hakkilassa. Työpaikoista runsas viidennes oli kaupan toimialalla, useampi kuin joka kymmenes julkisen hallinnon, saman verran kuljetuksen ja varastoinnin sekä lähes saman verran terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialalla. Toimialaluokitus 2008: A maa-, metsä- ja kalatalous, B kaivostoiminta ja louhinta, C teollisuus, D sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytinliiketoiminta, E vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito, F rakentaminen, G tukku- ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus, H kuljetus ja varastointi, I majoitus- ja ravitsemistoiminta, J informaatio ja viestintä K rahoitus- ja vakuutustoiminta, L kiinteistöalan toiminta, M ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, N hallinto- ja tukipalvelutoiminta, O julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sairausvakuutustoiminta, P koulutus, Q terveys- ja sosiaalipalvelut R taiteet, viihde ja virkistys, S muu palvelutoiminta T kotitalouksien toiminta työnantajina, kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön, U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta, X toimiala tuntematon.

3 3 Koivukylän suuralueella sijaitsevien työpaikkojen kokonaismäärä ei muuttunut vuoden 2010 aikana. Vuosien aikana työpaikkamäärä on kasvanut 550 työpaikalla (14 %). Koivukylän suuralueen työpaikkakasvusta 2000-luvulla on lähes kaikki kohdistunut Asolan kaupunginosaan, jossa vuoden 2010 lopussa oli 44 prosenttia suuralueen työpaikoista. Toiseksi eniten, 22 prosenttia, työpaikoista sijoittui Havukosken kaupunginosaan. Päiväkummussa ja Havukoskella työpaikkamäärä oli pienempi vuoteen 2000 verrattuna, muilla suurempi. Vuoden 2010 aikana muutokset Koivukylän suuralueen työpaikkamäärissä olivat suhteellisen pieniä, osassa työpaikkamäärä kasvoi, osassa väheni. Koivukylän suuralueen työpaikoista puolet oli terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialalla ja runsas kymmenesosa rakentamisen toimialalla. Terveys- ja sosiaalipalvelujen työpaikat vähenivät vajaalla sadalla, kun kaupan työpaikkamäärä kasvoi 70:llä vuoden 2010 aikana. Korson suuralueella työpaikkamäärä lisääntyi 90 työpaikalla vuonna Koko 2000-luvun työpaikkakasvu on Korsossa ollut 260 työpaikkaa. Kasvua on kertynyt useisiin suuralueen kaupunginosiin. Vuoden 2010 työpaikkalisäyksestä neljä viidennestä kohdistui Metsolan kaupunginosaan ja vajaa viidennes Vallinojalle. Muissa kaupunginosissa muutokset olivat pieniä. Korson suuralueen työpaikoista kolmannes oli Korson kaupunginosassa ja neljännes Metsolan kaupunginosassa. Muutokset eri toimialoilla olivat vähäisiä. Toimialoista terveys- ja sosiaalihuollon työpaikat muodostivat Korson suuralueen kaikista työpaikoista viidenneksen, tukku- ja vähittäiskauppa lähes toisen viidenneksen ja rakentaminen kahdeksasosan. Hakunilan suuralueella työpaikat vähenivät 80 työpaikalla vuonna Vuoteen 2000 verrattuna Hakunilan suuralueella oli 540 työpaikkaa vähemmän vuonna Vuoden 2010 aikana vain Hakunilan, Länsimäen, Länsisalmen ja Sotungin kaupunginosissa työpaikkamäärä lisääntyi, muissa väheni. Eniten vähenivät Vaaralan työpaikat, liki 80:lla. Hakunilan suuralueen työpaikoista liki kolmannes oli Vaaralan, vajaa neljännes Hakunilan ja reilu viidennes Kuninkaanmäen kaupunginosissa. Hakunilan työpaikoista kolme kymmenestä oli teollisuuden toimialalla. Teollisuuden jälkeen merkittävin toimiala oli tukku- ja vähittäiskauppa, jolla työskenteli joka seitsemäs suuralueella työssäkäyvä. Loput suuralueen työpaikoista jakaantuvat aika tasaisesti usean toimialan kesken. Vuoden 2010 työpaikkamäärän vähennys jakautui useille toimialoille. Terveys- ja sosiaalipalvelujen sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan työpaikat lisääntyivät molemmat muutamalla kymmenellä. Lentokentän kaupunginosassa joka kymmenes Vantaan työpaikoista Vantaalla olevista työpaikoista sijaitsi vuoden 2010 lopussa Lentokentän kaupunginosassa eli 10,9 prosenttia. Veromiehen kaupunginosassa työpaikkoja oli 8 000, Tikkurilassa 6 330, Pakkalassa ja Myyrmäessä Näissä viidessä kaupunginosassa työskenteli kaikkiaan 36 prosenttia kaikista Vantaalla työssäkäyvistä. Vuoden 2010 aikana työpaikkamäärä väheni 28 kaupunginosassa, mutta kasvoi 33 kaupunginosassa. Suurimmat työpaikkavähennykset olivat Lentokentän (-320), Petikon (-170) ja Jokiniemen (-110) kaupunginosissa. Lentokentällä suurin vähennys oli teollisuuden (-240) sekä julkisen hallinnon (-180) työpaikoissa ja Petikossa kaupan (-170) työpaikoissa. Jokiniemessä vähennys jakautui tasaisemmin eri toimialojen kesken. Työpaikkamäärä kasvoi eniten Viinikkalan (540), Koivuhaan (370), Kuninkaalan (320), Pakkalan (240) ja Veromiehen (210) kaupunginosissa. Viinikkalan työpaikkamäärän kasvu perustui kuljetuksen ja varastoinnin (530), Kuninkaalan rakentamisen (240) sekä Veromiehen kaupan (580) ja hallinto- ja tukipalvelujen (120) toimialojen työpaikkalisäykseen. Veromiehestä hävisi kuitenkin samanaikaisesti 590 kuljetuksen ja varastoinnin työpaikkaa. Koivuhaassa ja Pakkalassa työpaikkakasvu ei painottunut yksittäisille toimialoille.

4 luvun suurimmat muutokset Aviapoliksen ja Hakunilan suuralueilla Kymmenen vuoden ( ) aikana työpaikkojen määrä kasvoi Vantaalla työpaikalla. Suuralueista lukumääräisesti suurimmat muutokset ovat tapahtuneet Aviapoliksen ja Hakunilan suuralueilla. Aviapoliksessa työpaikkojen määrä on kasvanut 9 060:llä (37 %), mikä on 62 prosenttia koko Vantaan vuosien työpaikkakasvusta. Hakunilassa sen sijaan työpaikkamäärä on vähentynyt samassa ajassa 540 työpaikalla (-8 %). Kaikilla muilla suuralueilla työpaikkamäärä on kasvanut, mutta vähemmän. Vähiten se on kasvanut Korsossa, jossa lisäystä on ollut kymmenessä vuodessa vain 260 työpaikkaa. työpaikkoja Tammisto Ylästö Viinikkala Pakkala Veromies Lentokenttä Kuviot 1-4. Työpaikkamäärä Vantaan suuralueilla Aviapoliksessa työpaikkamäärän muutos oli suurimmillaan vuosina Vuonna 2007 suuralueen työpaikat kasvoivat peräti 3 700:lla. Seuraavana vuonna alueella työssäkäyvien määrä saavutti tähänastisen huippunsa. Vuonna 2009 työpaikkamäärä väheni 1 900:lla, mutta alkoi jälleen kasvaa seuraavana vuonna. Kun vielä vuonna 2000 puolet alueen työpaikoista sijaitsi Lentokentän kaupunginosassa, oli Lentokentän osuus vuonna 2010 enää kolmannes. Etenkin Viinikkalan osuus on viime vuosina lisääntynyt, Pakkalan jo aiemmin. työpaikkoja Linnainen Hämevaara Askisto Vapaala Vantaanlaakso Petikko Varisto Hämeenkylä Kaivoksela Martinlaakso Myyrmäki Myyrmäen suuralueen työpaikkamäärässä ei ole 2000-luvulla tapahtunut suuriakaan muutoksia: työpaikkoja oli vuoden 2010 lopussa vain 650 (3 %) enemmän kuin vuoden 2000 lopussa. Suuralueen työpaikkamäärä saavutti huippunsa vuonna 2007, jolloin alueella oli yli työpaikkaa. Suuralueen työpaikoista eniten oli (5 260 eli 23 %) Myyrmäen kaupunginosassa. Kaupunginosan työpaikkamäärä oli suurimmillaan vuonna 2004, jolloin siellä oli lähes työpaikkaa. Toiseksi eniten työpaikkoja Myyrmäen suuralueella oli Martinlaaksossa, vajaa työpaikkaa. työpaikkoja työpaikkoja Hgin pitäjän kk Ruskeasanta Hiekkaharju Simonkylä Viertola Jokiniemi Kuninkaala Hakkila Koivuhaka Tikkurila Kivistön sa Korson sa Koivukylän sa Hakunilan sa Tikkurilan suuralueella työpaikkoja oli vuonna 2010 vajaa (7 %) enemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin. Alueella työssäkäyvien määrä on pikkuhiljaa kasvanut. Tikkurilan kaupunginosassa työpaikoista on runsas (29 %). Määrä on pysynyt kutakuinkin samana koko vuosikymmenen. Tikkurilan suuralueen työpaikkakasvu on peräisin Koivuhaan ja Kuninkaalan kaupunginosissa tapahtuneesta työpaikkalisäyksestä. Kivistön, Koivukylän, Korson ja Hakunilan suuralueilla työpaikkoja yhteensä oli vähemmän kuin Tikkurilan suuralueella. Muutokset alueilla ovat olleet varsin pieniä. Näiden neljän suuralueen osuus Vantaan työpaikoista oli 19 prosenttia vuonna Kymmenen vuotta myöhemmin osuus enää 17 prosenttia. Kymmenessä vuodessa alueiden työpaikkamäärä oli kasvanut vain runsaalla 900 työpaikalla. Kivistön työpaikoista 46 prosenttia oli Piispankylän kaupunginosassa. Koivukylän työpaikoista 44 prosenttia Asolassa ja 22 prosenttia Havukoskella. Korsossa 34 prosenttia työpaikoista oli Korson kaupunginosassa ja 26 prosenttia Metsolassa. Hakunilassa työpaikat keskittyvät Vaaralan (32 %), Hakunilan (24 %) ja Kuninkaanmäen (22 %) kaupunginosiin.

5 5 Työpaikat keskittyneet myös toimialoittain kolmelle suuralueelle Taulukossa 2 on esitetty työpaikat suuralueittain toimialaluokituksen kirjaintasolla. Kahdeksan toimialan Vantaalla sijaitsevista työpaikoista suurin osa (lihavoidut luvut) oli Tikkurilan suuralueella, seitsemän toimialan Aviapoliksen, neljän toimialan Myyrmäen ja yhden toimialan Koivukylän suuralueella. Teollisuuden Vantaalla sijaitsevista työpaikoista runsas kolmannes sijaitsi Aviapoliksen suuralueella, useampi kuin joka neljäs Myyrmäessä ja joka kuudes Hakunilassa. Rakentamisen työpaikat ovat keskittyneet Myyrmäkeen, jossa niistä oli lähes kaksi viidestä. Tukku- ja vähittäiskaupan työpaikoista sijaitsi useampi kuin joka kolmas Aviapoliksen suuralueella, useampi kuin joka neljäs Myyrmäessä ja useampi kuin joka viides Tikkurilassa. Kuljetuksen ja varastoinnin työpaikoista peräti enemmän kuin kaksi kolmannesta on keskittynyt Aviapoliksen suuralueella. Tikkurilassa niistä oli joka kuudes. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan työpaikoista lähes joka toinen oli Aviapoliksen suuralueella. Informaation ja viestinnän työpaikat ovat jakautuneet Myyrmäen ja Aviapoliksen kesken: Aviapoliksessa niistä oli kaksi viidestä ja Myyrmäessä useampi kuin joka kolmas. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan työpaikoista lähes joka toinen sijaitsi Myyrmäen suuralueella. Hallinto- ja tukipalvelujen työpaikoista lähes joka toisen sijainti ei ole tiedossa. Toimialan työpaikoista, joiden sijainti on määriteltävissä, kaksi viidestä oli Aviapoliksen suuralueella. Liki kolme viidestä julkisen hallinnon, maanpuolustuksen ja pakollisen sosiaalivakuutuksen työpaikoista on sijoittunut Tikkurilan suuralueelle. Terveys- ja sosiaalipalvelujen työpaikoista hieman useampi kuin joka neljäs on sijoittunut Koivukylän suuralueelle, jonkin verran pienempi osuus Tikkurilaan ja joka viides Myyrmäkeen. Taiteiden, viihteen ja virkistyksen työpaikat jakaantuivat Myyrmäen ja Tikkurilan kesken ja muun palvelutoiminnan työpaikoista kolmannes keskittyi Tikkurilaan. Taulukko 2. Työpaikat toimialoittain 1) (TOL 2008) Vantaan suuralueilla Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila Vantaa 2) lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm % A. Maa-, metsä- ja kalat ,3 B. Kaivostoiminta ja louhinta ,1 C. Teollisuus ,1 D. Sähkö-, kaasu- ja vesih ,4 E. Vesi-, viemäri- ja jäte ,6 F. Rakentaminen ,0 G. Tukku- ja vähittäisk ,7 H. Kuljetus ja varastointi ,1 I. Majoitus- ja ravitsemis ,0 J. Informaatio ja viestintä ,9 K. Rahoitus- ja vakuutus ,8 L. Kiinteistöalan toiminta ,6 M. Ammatillinen, tieteell ,1 N. Hallinto- ja tukipalvelut ,1 O. Julkinen hallinto, maan ,3 P. Koulutus ,7 Q. Terveys- ja sosiaalipal ,4 R. Taiteet, viihde, virkistys ,6 S. Muu palvelutoiminta ,1 T. Kotitalouksien toiminta ,0 U. Kansainvälisten organi ,0 X. Toiminta tuntematon ,0 Vantaa yhteensä Alueen osuus (%) työpaikoista 21,8 2,8 32,3 21,2 4,4 3,8 6, ) ks. toimialaluokitus, sivun 2 alaviite. 2) Suuralueiden summa ei ole sama kuin koko Vantaan luku, koska osaa työpaikoista (7 843 kpl) ei ole voitu paikallistaa tietylle alueelle, mm. hallinto- ja tukipalvelujen työpaikoista "alueettomia" on 46 prosenttia (3 390 kpl).

6 6 Työpaikat ja työvoima osin eri alueilla Vantaan väestöstä ja työvoimasta asui vuoden 2010 lopussa runsas neljännes Myyrmäessä. Vantaalla olevista työpaikoista Myyrmäessä oli hieman pienempi osuus, runsas viidennes. Myyrmäen laskennallinen työpaikkaomavaraisuus (=työpaikkojen suhde koko työvoimaan, ei vain työlliseen työvoimaan) oli parantunut vuodesta 2000 ja oli Aviapoliksen ja Tikkurilan jälkeen suuralueista kolmanneksi paras. Kivistössä työpaikkoja oli useammalle kuin kahdelle kolmesta työvoimaan kuuluvista. Aviapoliksessa sen sijaan oli vuonna 2010 tarjolla 3,4 työpaikkaa jokaiselle alueen työvoimaan kuuluvalle. Työpaikkojen ja työvoiman välinen suhde oli tasoittunut jonkin verran vuodesta Aviapoliksen ohella vain Tikkurilan suuralueella työpaikkoja oli vuoden 2010 lopussa enemmän kuin alueella asui työvoimaan kuuluvia. Koivukylän suuralueella oli tarjolla työpaikka vain joka kolmannelle alueen työvoimaan kuuluvista. Työpaikkatarjonta oli vuoteen 2000 verrattuna hivenen parantunut. Korson suuralueella suhde alueella olevien työpaikkojen ja alueella asuvan työvoiman välillä oli Vantaan huonoin: työpaikka oli periaatteessa tarjolla vain joka neljännelle työvoimaan kuuluvalle ja epäsuhta oli kasvanut vuodesta Hakunilassa tilanne oli parempi kuin Koivukylässä ja Korsossa: työpaikkoja oli kahdelle viidestä työvoimaan kuuluneista. Taulukko 3. Alueella asuva väestö ja työvoima vuosien 2000 ja 2010 lopussa sekä alueella olevat työpaikat alueella asuvaa työvoimaa kohden (%) Suuralue alueen väestö (31.12.) alueen työvoima (31.12.) alueen työpaikat (31.12.) työpaikat/työvoima % Myyrmäki ,0 82,4 Kivistö ,3 71,2 Aviapolis ,8 338,8 Tikkurila ,2 103,9 Koivukylä ,4 33,8 Korso ,5 24,9 Hakunila ,4 41,0 Vantaa ,5 95,5 Kuvio 5. Alueella työssäkäyvät ja alueella asuva työvoima Vantaan suuralueilla vuonna 2010 Myyrmäki Tikkurila Hakunila Korso Koivukylä työvoima työpaikat Aviapolis Kivistö työvoiman/työpaikkojen lkm

7 7 Taulukko 4. Työpaikat kaupunginosittain vuosina Vantaa Myyrmäki Linnainen Hämevaara Hämeenkylä Vapaala Varisto Myyrmäki Kaivoksela Martinlaakso Vantaanlaakso Askisto Petikko Kivistö Piispankylä Keimola Kivistö Lapinkylä Myllymäki Vestra Luhtaanmäki Riipilä Seutula Kiila Aviapolis Ylästö Viinikkala Tammisto Pakkala Veromies Lentokenttä Tikkurila Hiekkaharju Tikkurila Jokiniemi Viertola Kuninkaala Simonkylä Hakkila Ruskeasanta Koivuhaka Hgin pitäjän kk Koivukylä Koivukylä Ilola Asola Rekola Havukoski Päiväkumpu Korso Matari Korso Mikkola Metsola Leppäkorpi Jokivarsi Nikinmäki Vierumäki Vallinoja Hakunila Länsisalmi Länsimäki Ojanko Vaarala Hakunila Rajakylä Itä-Hakkila Kuninkaanmäki Sotunki Tuntematon

8 8 Kartta 1. Alueella työssäkäyvien lukumäärä alueella asuvaa työvoimaa kohden Vantaan kaupunginosissa vuonna 2010 Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilastot (http://www.stat.fi/tup/vaesto_tyossakaynti) Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä ISBN Puh ISSN-L X Sähköposti: ISSN X (painettu) ISSN (verkkojulkaisu)

TILASTOKATSAUS 1:2017

TILASTOKATSAUS 1:2017 TILASTOKATSAUS 1:2017 5.1.2017 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna Tikkurilassa, Koivukylässä ja Hakunilassa Vaikka työpaikkojen määrä kasvoi vuoden aikana koko kaupungissa,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2017

TILASTOKATSAUS 2:2017 TILASTOKATSAUS 2:2017 11.1.2017 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2014 Yhteenveto: Työpaikat ja työvoima n suuralueilla sekä pendelöinti Helsingin seudulla vuosina 2010 2014 Työpaikkoja

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 10:2015

TILASTOKATSAUS 10:2015 TILASTOKATSAUS 10:2015 23.11.2015 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2013 laisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka lla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli jossain

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikat 2010 2014 Muutokset 5 vuodessa: Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikkojen määrä kasvoi 960:llä. Työpaikat lisääntyivät yksityisellä sektorilla 860:llä ja kunnalla 740:llä. Valtion

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksia

Toimintaympäristön muutoksia Jämsä Kuhmoinen Toimintaympäristön muutoksia Jämsä ja Kuhmoinen 24.11.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys väestö 1980 2013

Lisätiedot

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 5 % 4 % 1 % 2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Lisätiedot

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V KYSELYLOMAKE. NUORTEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN EDISTÄMINEN JA TYÖN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 21:2016

TILASTOKATSAUS 21:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 21:2016 1 10.11.2016 VANTAAN ASUNTOKANTA 31.12.2005 31.12.2015 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 104 700 asuntoa. Niistä

Lisätiedot

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Toholampi Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4100 3900 3700 3500 3300 2014; 3354 3100 2900 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 12.4.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke: www.poketti.fi

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2016

TILASTOKATSAUS 5:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2016 1 1.4.2016 YKSINHUOLTAJIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Yksinhuoltajien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista yhden

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 73,6 prosenttia, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisten

Lisätiedot

Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi Yritysrekisteri tietoa ja tilastoja

Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi Yritysrekisteri tietoa ja tilastoja Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi Yritysrekisteri tietoa ja tilastoja Kuntatalo, klo 11:00 11:20, huone 4.9., 4. krs Tilastokeskus, Päivi Krzywacki Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi

Lisätiedot

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO KAUPUNGINKANSLIA KESKUSVAALILAUTAKUNTA YLEISHALLINTO ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKO

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO KAUPUNGINKANSLIA KESKUSVAALILAUTAKUNTA YLEISHALLINTO ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKO YLEISHALLINTO ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKO ARKISTOLUETTELO Sivu 1(27) III2 III3 Vaaliasiapapereita 1902 1925 Kunnan alueella toimitetuissa alkuaikojen vaaleissa kertyneitä hajanaisia asiakirjoja.

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 483-306 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,0-1,5 ALLE 25 VUOTIAAT 415-39 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset joulukuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 17,5-0,8 ALLE 25 VUOTIAAT 548-23 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 22:2016

TILASTOKATSAUS 22:2016 TILASTOKATSAUS 22:216 12.12.216 TIETOJA VANTAALLE JA VANTAALTA MUUTTANEISTA Työvoimaan kuuluvista tulomuuttajista 83 prosenttia oli työllisiä. Lähtömuuttajista heitä oli 82 prosenttia. Vuonna 214 Vantaalle

Lisätiedot

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Valtion kasvupalvelut o o o ELY-keskusten elinkeinopalvelut, kuten yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Aikuiskoulutustuki 2 Aikuiskoulutustuki 3 MEUR Aikuiskoulutustuen rahoitusvastuu on jaettu kolmikantaisesti. Työttömyysvakuutusmaksuista

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,7-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-9 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,1-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-41 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Perho Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 3400 3200 3000 2014; 2893 2800 2600 2400 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2016

TILASTOKATSAUS 2:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 2:2016 1 26.1.2016 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2015 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2015 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 376 790 k-m 2, mikä on 100 820 k-m 2 (37

Lisätiedot

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu TIETEEN TILA 2016 Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu 19.12.2016 Lisätietoja: www.aka.fi/tieteentila Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö Suomen Akatemia 1 Tohtoreiden sijoittumisaineisto

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset syyskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 14,9-0,4 ALLE 25 VUOTIAAT 425-13 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Tilastokuviot 2016 /1

Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto

Lisätiedot

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kaustinen Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4500 4300 2014; 4283 4100 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2016

TILASTOKATSAUS 8:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2016 1 15.4.2016 ASUNTOKUNTIEN ELINVAIHEET JA TULOT ELINVAIHEEN MUKAAN VUOSINA 2005 2013 Asuntokunnat elinvaiheen mukaan lla, kuten muillakin tässä tarkastelluilla

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1

ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 Kunta: Haettava alue: Vantaa Kaikki Myyrmäki 010 Linnainen Linnaistentie 32 TA-Asumisoikeus Oy Sinikalliontie 14 B, 02630 ESPOO 26.03.97 Omakotitalo 3 5-5 012 Hämeenkylä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2016

TILASTOKATSAUS 6:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2016 1 7.4.2016 SELLAISTEN ASUNTOKUNTIEN, JOISSA ON PARISKUNTA JA LAPSIA, TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa

Lisätiedot

Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä

Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä Yit Yritysrekisterin t i monet mahdollisuudet Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä SYÖTTEET KÄSITTELY Hallinnolliset aineistot mm. verohallinto prh vrk tullihallitus valtiokonttori kuntien eläkevakuutus

Lisätiedot

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28.

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28. Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2017 1 20.1.2017 RAKENTAMINEN VANTAALLAA VUONNA 2016 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2016 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 420 150 k m 2, mikä on 45 710 k m 2 (12

Lisätiedot

Tilastokatsaus 3:2014

Tilastokatsaus 3:2014 Tilastokatsaus 3:2014 Tilastokatsaus 3:2014 Vantaa 1 10.3.2014 Tietopalvelu B4:2014 Tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 2002 2011 Työvoimaan kuuluvista tulomuuttajista yhdeksän kymmenestä

Lisätiedot

Presidentinvaalit 2012

Presidentinvaalit 2012 Presidentinvaalit 2012 Vantaan tulokset Julkaisija Vantaan kaupunki, keskushallinto, tietopalveluyksikkö Teksti Harri Sinkko Kannen kuva Copyright Tasavallan presidentin kanslia Tietopalvelu C 10 :2012

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2012

Rakentaminen Vantaalla 2012 Rakentaminen Vantaalla 2012 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2013 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Tuukka Mielonen, Vantaan kaupungin

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 010 Työllisten määrä jäi Helsingissä vuoden 010 viimeisellä neljänneksellä runsaan prosentin pienemmäksi kuin vuosi sitten. Pääkaupunkiseudun,

Lisätiedot

Kiertotalouden mahdollisuudet Etelä-Savossa. Markku Virtanen Emind Oy

Kiertotalouden mahdollisuudet Etelä-Savossa. Markku Virtanen Emind Oy Kiertotalouden mahdollisuudet Etelä-Savossa Markku Virtanen Emind Oy PYK:n tehtävät analysoida kotimaisesta ja kansainvälisestä sekundääriaineistosta, millä aloilla Etelä-Savossa olisi eniten taloudellista

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2004

Yritystoiminta Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 9 Yritystoiminta Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin tietokeskus/ Kari Palomäki Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-644-6 Painettuna ISSN

Lisätiedot

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Iisalmi tilastoina Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Yleistä Iisalmesta Väkiluku 22 115 henkilöä (31.12.2014) Pinta-ala yhteensä 872,18 km 2, josta maata 762,97 km 2 ja makeaa vettä 109,21

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2015 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 11:2015

TILASTOKATSAUS 11:2015 TILASTOKATSAUS 11:215 1.12.215 TIETOJA VANTAALLE JA VANTAALTA MUUTTANEISTA Työvoimaan kuuluvista tulomuuttajista 86 prosenttia oli työllisiä. Lähtömuuttajista heitä oli 9 prosenttia. Vuonna 213 Vantaalle

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2016 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Lopettaneita yrityksiä eniten kaupan toimialalla vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä Tilastokeskuksen mukaan uusia yrityksiä perustettiin 5 817 vuoden

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun Verotulot, euroa / asukas Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Tietopalvelu B8:2012 ISBN 978-952-443-398-3 ISSN-L 1799-7003 ISSN 1799-7003 (painettu) ISSN 1799-7127 (verkkojulkaisu)

Tietopalvelu B8:2012 ISBN 978-952-443-398-3 ISSN-L 1799-7003 ISSN 1799-7003 (painettu) ISSN 1799-7127 (verkkojulkaisu) Vantaan väestö 2011/2012 Tietopalvelu B8:2012 ISBN 978-952-443-398-3 ISSN-L 1799-7003 ISSN 1799-7003 (painettu) ISSN 1799-7127 (verkkojulkaisu) Julkaisija Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Kannen kuva

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja luo kasvua luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2015 20% 9% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja tukipalvelut Informaatio

Lisätiedot

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2013

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2013 Helsingin seudun yrityskatsaus Toimipaikat 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2015

TILASTOKATSAUS 2:2015 TILASTOKATSAUS 2:215 1.3.215 TIETOJA VANTAALLE JA VANTAALTA MUUTTANEISTA Työvoimaan kuuluvista tulomuuttajista yhdeksän kymmenestä oli työllisiä Vuonna 212 Vantaalle muutti 15 84 henkilöä, joista työvoimaan

Lisätiedot

Yritysten henkilöstömäärä kasvoi palvelualoilla henkilöstö lisääntyi erityisesti yritysten toisilleen tarjoamissa palveluissa

Yritysten henkilöstömäärä kasvoi palvelualoilla henkilöstö lisääntyi erityisesti yritysten toisilleen tarjoamissa palveluissa Valokiilassa Vilja Tähtinen, seututietoasiantuntija Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) Yritysten henkilöstömäärä kasvoi palvelualoilla henkilöstö lisääntyi erityisesti yritysten toisilleen

Lisätiedot

Työtaistelutilasto 2013

Työtaistelutilasto 2013 Työmarkkinat 04 Työtaistelutilasto 0 Vuonna 0 käytiin työtaistelua Korjaus 9.4.04. Tekstiä ja taulukkoa Työtaistelujen syyt vuonna 0 on korjattu. Korjaukset on merkitty punaisella. Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

3 Maakunta: Väkiluku , väestönmuutokset Väestönkehitys seutukunnittain 5 Väestöpyramidit 2014 ja 2030 (maakunta) 6 Väestön

3 Maakunta: Väkiluku , väestönmuutokset Väestönkehitys seutukunnittain 5 Väestöpyramidit 2014 ja 2030 (maakunta) 6 Väestön 3 Maakunta: Väkiluku 1990-2025, väestönmuutokset 1990-2015 4 Väestönkehitys seutukunnittain 5 Väestöpyramidit 2014 ja 2030 (maakunta) 6 Väestön ikärakenne, väestöllinen huoltosuhde, väkiluku kunnittain

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 18:2016

TILASTOKATSAUS 18:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 18:2016 1 10.10.2016 OSAKEASUNTOJEN MYYNTIHINTOJA VANTAALLA Vantaalla asunnoista maksettuja neliöhintoja voidaan seurata esimerkiksi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisista

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2011

Rakentaminen Vantaalla 2011 Rakentaminen Vantaalla 2011 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2012 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy Liite 4. Kysely työnantajan edustajalle Kelan työhönkuntoutuksen (TK2) kehittämishankkeesta Hyvä vastaanottaja, Yrityksenne on mukana Kelan työikäisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa (TK2-hanke). Hankkeen

Lisätiedot

Työpaikat T A M P E R E E N K A U P U N K I

Työpaikat T A M P E R E E N K A U P U N K I Toimintaympäristö: Työpaikat 1.3.2011 Toimintaympäristö: Työpaikat Tampere 1.3.2011 Matias Ansaharju www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2008

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2008 Yritykset 2009 Aloittaneet ja lopettaneet Aloittaneiden yritysten määrä kääntyi laskuun ja lopettaneiden yritysten määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna Vuonna aloittaneiden yritysten määrä laski 2,2

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT Liiketalouden kehittämispäivät 13.-14.4.2011 Mervi Angerma-Niittylä KAUPPA LUO VARALLISUUTTA YHTEISKUNTAAN Bruttokansantuoteosuudet 2009 1,6 2,7 3,0 3,6 19,7 15,6 9,0 9,9

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusterveydenhuollossa,

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2016 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Lopettaneiden yritysten määrä laskusuuntainen Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä väheni prosentilla vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot

Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan

Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan 1/8 Lapin liitto 6.9.2012 Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan 31.12.2010 Maa, seutu, Toimiala Työlliset Palkan- Valtio Kunta Valtioenemmis-Yksityinetöinen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 20:2016

TILASTOKATSAUS 20:2016 TILASTOKATSAUS 20:2016 2.11.2016 SAIRASTAVUUSINDEKSI 1 VANTAALLA 2015 Sairastavuusindeksi isoissa kaupungeissa vuosina 2005 2015 Vantaalaisten sairastavuusindeksillä mitattu terveydentila on parempi kuin

Lisätiedot

Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Vantaan kaupungin aineistopankki, Pertti Raami. Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B16 : 2016

Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Vantaan kaupungin aineistopankki, Pertti Raami. Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B16 : 2016 Vantaan väestö 2015/2016 Julkaisija Kannen kuva Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Vantaan kaupungin aineistopankki, Pertti Raami Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B16 : 2016 ISSN-L 1799-7003 ISSN 1799-7003

Lisätiedot

LAPIN SUHDANTEET 2016

LAPIN SUHDANTEET 2016 LAPIN SUHDANTEET 2016 Ohjelma: 10.00 Tervetuloa Lapin suhdannekatsaus 2016 esittely strategiapäällikkö Mervi Nikander, Lapin liitto Toimialan näkökulma suhdanteisiin 10.30 TORMETS OY, hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille. Hyvä vastaanottaja,

Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille. Hyvä vastaanottaja, Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille Hyvä vastaanottaja, Sinua pyydetään vastaamaan työhönkuntousta koskevaan loppukyselyyn. Se lähetetään kaikille niille esimiehille,

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

Strategisen hyvinvoinnin johtaminen

Strategisen hyvinvoinnin johtaminen XIV VALTAKUNNALLINEN YRITYSJOHDON TYHY-HARJOITUS MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU, SANTAHAMINA, HELSINKI Hyvinvoinnilla tulosta #SHjoht Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Professori Guy Ahonen Intangibles Management

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2016

TILASTOKATSAUS 9:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 9:2016 1 25.5.2016 VÄESTÖN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA HENKILÖN SYNTYPERÄN MUKAAN HELSINGINSEUDULLA JA KOKO MAASSA 2000 2014 Tässä tilastokatsauksessa tarkastellaan Vantaan

Lisätiedot