Tilastokatsaus 3:2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilastokatsaus 3:2013"

Transkriptio

1 Tilastokatsaus 3:2013 Vantaa Tietopalvelu B3:2013 Työpaikat Vantaalla ja sen osa-alueilla Työpaikat kasvoivat vuonna 2010 taas vajaalla työpaikalla Vantaalla oli vuoden 2010 lopussa kaikkiaan työpaikkaa. Työpaikkojen määrä kasvoi edellisestä vuodesta työpaikalla (2,8 %). Edellisenä vuonna (2009) työpaikat vähenivät työpaikalla. Suurin työpaikkalisäys Vantaalla oli vuonna 1998 (6 240 työpaikkaa, kasvu 8,2 %). Keskimääräinen vuosikasvu luvulla on ollut työpaikkaa. Vantaan työpaikkaomavaraisuus (työpaikat/työllinen työvoima) ylitti vuoden 2003 aikana sadan prosentin rajan ja oli 104,4 prosenttia vuonna Vuosien työpaikkamäärän kasvusta sijoittui 62 prosenttia Aviapoliksen suuralueelle Aviapoliksen suuralueen työpaikkamäärä on kasvanut 2000-luvulla vuosia 2002 ja 2009 lukuun ottamatta joka vuosi (ks. tarkemmin kuviot 1-4, sivulla 4). Vuonna 2010 kasvua oli vajaa 800 työpaikkaa. Suurin kasvu alueella oli vuonna 2007, jolloin Aviapoliksen työpaikkamäärän lisäys oli lähes Vuoden 2010 lopussa Aviapoliksen suuralueella oli runsas 32 prosenttia Vantaan kaikista työpaikoista. Toiseksi eniten työpaikkoja on 2000-luvulla syntynyt Tikkurilan suuralueelle, jossa työpaikkalisäys on ollut työpaikkaa. Tikkurilassa oli 21 prosenttia Vantaan kaikista työpaikoista. Kaikista Vantaan työpaikoista Myyrmäkeen on kuitenkin sijoittunut Tikkurilaa hieman suurempi osuus, vajaa 22 prosenttia. Hakunilan suuralueella työpaikkoja oli vuoden 2010 lopussa 540 vähemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin. Suuralueista vähiten työpaikkoja oli myös väkimäärältään pienimmällä, Kivistön suuralueella, jossa Vantaan työpaikoista sijaitsi vajaa 3 prosenttia. Kivistön työpaikkamäärä on kuitenkin kasvanut 2000-luvulla suuralueista toiseksi eniten, kaikkiaan lähes neljänneksellä. Taulukko 1. Työpaikkamäärän vuosimuutokset Vantaan suuralueilla sekä työpaikat Alue muutos muutos muutos työpaikat lkm % lkm % lkm % lkm osuus % Myyrmäki 12 0, , , ,8 Kivistö -12-0, , , ,8 Aviapolis , , , ,3 Tikkurila 54 0, , , ,1 Koivukylä -46-1, , , ,4 Korso -80-2, , , ,8 Hakunila ,0 23 0, , ,2 Vantaa , , , Myyrmäen suuralueella työpaikkamäärä on kasvanut vuodesta 2000 vuoteen 2010 eniten Kaivokselan kaupunginosassa. Myös Petikossa, Vapaalassa ja Vantaanlaaksossa työpaikat ovat lisääntyneet selvästi. Myyrmäessä, Askistossa, Hämevaarassa, Varistossa ja Martinlaaksossa oli vuoden 2010 lopussa muutama sata työpaikkaa vähemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin. Työpaikkakehitys kaupunginosittain vuosina on esitetty katsauksen lopussa olevassa taulukossa 4.

2 2 Vuoden 2010 aikana Myyrmäen suuralueella työssäkäyvien määrä kasvoi eniten Martinlaakson (123) ja Vantaanlaakson (+100) kaupunginosissa. Petikossa työpaikat vähenivät 165 työpaikalla (-7 %). Myyrmäen suuralueella olevista työpaikoista useampi kuin joka neljäs oli tukku- ja vähittäiskaupan toimialalla, lähes joka seitsemäs teollisuuden ja joka yhdeksäs ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan ja niin ikään joka yhdeksäs rakentamisen toimialalla. (Toimialaluokitus on kuvattu tämän sivun alaviitteessä. Koska toimialaluokitus muuttui vuonna 2008, ei vertailuja tätä aiempiin vuosiin voida tehdä.) Vuoden 2010 aikana merkittävimmät työpaikkalisäykset Myyrmäen suuralueella olivat rakentamisen (186) ja teollisuuden (103) toimialoilla. Kivistön suuralueella työpaikkamäärä on kasvanut lähes neljänneksellä vuodesta Myös vuonna 2010 suuralueen työpaikat hivenen kasvoivat. Suurin kasvu oli Piispankylässä (263), Kivistössä (161), Luhtaanmäessä (133) ja Seutulassa (126). Lähes puolet suuralueen työpaikoista oli Piispankylän kaupunginosassa ja vajaa viidennes Seutulassa. Kivistön kaupunginosassa työpaikoista oli joka seitsemäs. Kivistön suuralueen työpaikoista useampi kuin joka neljäs oli tukku- ja vähittäiskaupan toimialalla, joka kuudes terveys- ja sosiaalipalvelujen ja joka seitsemäs kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla. Vuoden 2010 aikana työpaikkamäärien muutokset suuntaan tai toiseen olivat Kivistön suuralueella vähäisiä. Aviapoliksen suuralueella työpaikat lisääntyivät lähes 800:lla vuoden 2010 aikana. Työpaikkoja tuli lisää, eniten Viinikkalan (540 työpaikkaa), Pakkalan (240) ja Veromiehen (210 työpaikkaa) kaupunginosiin. Muista alueen kaupunginosista poiketen Lentokentän kaupunginosan työpaikkamäärä väheni jo toisena vuonna peräjälkeen: vuosien aikana Lentokentän työpaikkamäärä on pienentynyt lähes työpaikalla (12 %). Vuosien aikana suuralueella tapahtuneesta työpaikkakasvusta (9 060 työpaikkaa) kaksi viidennestä on sijoittunut Veromiehen, runsas neljännes Pakkalan ja kymmenesosa Viinikkalan kaupunginosaan. Aviapoliksen työpaikoista yli kolmannes oli kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla, neljännes tukku- ja vähittäiskaupan sekä runsas kahdeksasosa teollisuuden toimialalla. Vuoden 2010 aikana merkittävin työpaikkalisäys (+620) Aviapoliksen suuralueella oli kaupan toimialalla. Suurimmat työpaikkavähennykset olivat teollisuuden (-340) ja julkisen hallinnon (-170) toimialoilla Tikkurilan suuralueella työpaikkamäärä lisääntyi vuoden 2010 aikana 470 työpaikalla. Suuralueen kaupunginosista työpaikkalisäys oli suurinta Koivuhaassa (370) ja Kuninkaalassa (320). Jokiniemessä ja Viertolassa työpaikat vähenivät molemmissa sadalla. Vuosien aikana työpaikkakasvua Tikkurilan suuralueella oli työpaikkaa eli lähes 7 prosenttia. Tikkurilan työpaikkakasvu on 2000-luvulla keskittynyt suurelta osin Koivuhaan (940), Kuninkaalan (630) ja Jokiniemen (460) kaupunginosiin. Viertolassa työpaikat ovat vuodesta 2000 vähentyneet liki kolmanneksella (-680). Tikkurilassa rakentamisen työpaikkamäärä lisääntyi liki 400:llä ja teollisuuden työpaikkamäärä 110:llä vuoden 2010 aikana, kun taas julkisen hallinnon työpaikat vähenivät 160:llä. Muilla toimialoilla muutokset olivat suuntaan tai toiseen pienempiä. Lähes kolme kymmenestä Tikkurilan suuralueen työpaikoista oli Tikkurilan kaupunginosassa, liki joka viides Koivuhaassa ja joka kuudes Hakkilassa. Työpaikoista runsas viidennes oli kaupan toimialalla, useampi kuin joka kymmenes julkisen hallinnon, saman verran kuljetuksen ja varastoinnin sekä lähes saman verran terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialalla. Toimialaluokitus 2008: A maa-, metsä- ja kalatalous, B kaivostoiminta ja louhinta, C teollisuus, D sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytinliiketoiminta, E vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito, F rakentaminen, G tukku- ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus, H kuljetus ja varastointi, I majoitus- ja ravitsemistoiminta, J informaatio ja viestintä K rahoitus- ja vakuutustoiminta, L kiinteistöalan toiminta, M ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, N hallinto- ja tukipalvelutoiminta, O julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sairausvakuutustoiminta, P koulutus, Q terveys- ja sosiaalipalvelut R taiteet, viihde ja virkistys, S muu palvelutoiminta T kotitalouksien toiminta työnantajina, kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön, U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta, X toimiala tuntematon.

3 3 Koivukylän suuralueella sijaitsevien työpaikkojen kokonaismäärä ei muuttunut vuoden 2010 aikana. Vuosien aikana työpaikkamäärä on kasvanut 550 työpaikalla (14 %). Koivukylän suuralueen työpaikkakasvusta 2000-luvulla on lähes kaikki kohdistunut Asolan kaupunginosaan, jossa vuoden 2010 lopussa oli 44 prosenttia suuralueen työpaikoista. Toiseksi eniten, 22 prosenttia, työpaikoista sijoittui Havukosken kaupunginosaan. Päiväkummussa ja Havukoskella työpaikkamäärä oli pienempi vuoteen 2000 verrattuna, muilla suurempi. Vuoden 2010 aikana muutokset Koivukylän suuralueen työpaikkamäärissä olivat suhteellisen pieniä, osassa työpaikkamäärä kasvoi, osassa väheni. Koivukylän suuralueen työpaikoista puolet oli terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialalla ja runsas kymmenesosa rakentamisen toimialalla. Terveys- ja sosiaalipalvelujen työpaikat vähenivät vajaalla sadalla, kun kaupan työpaikkamäärä kasvoi 70:llä vuoden 2010 aikana. Korson suuralueella työpaikkamäärä lisääntyi 90 työpaikalla vuonna Koko 2000-luvun työpaikkakasvu on Korsossa ollut 260 työpaikkaa. Kasvua on kertynyt useisiin suuralueen kaupunginosiin. Vuoden 2010 työpaikkalisäyksestä neljä viidennestä kohdistui Metsolan kaupunginosaan ja vajaa viidennes Vallinojalle. Muissa kaupunginosissa muutokset olivat pieniä. Korson suuralueen työpaikoista kolmannes oli Korson kaupunginosassa ja neljännes Metsolan kaupunginosassa. Muutokset eri toimialoilla olivat vähäisiä. Toimialoista terveys- ja sosiaalihuollon työpaikat muodostivat Korson suuralueen kaikista työpaikoista viidenneksen, tukku- ja vähittäiskauppa lähes toisen viidenneksen ja rakentaminen kahdeksasosan. Hakunilan suuralueella työpaikat vähenivät 80 työpaikalla vuonna Vuoteen 2000 verrattuna Hakunilan suuralueella oli 540 työpaikkaa vähemmän vuonna Vuoden 2010 aikana vain Hakunilan, Länsimäen, Länsisalmen ja Sotungin kaupunginosissa työpaikkamäärä lisääntyi, muissa väheni. Eniten vähenivät Vaaralan työpaikat, liki 80:lla. Hakunilan suuralueen työpaikoista liki kolmannes oli Vaaralan, vajaa neljännes Hakunilan ja reilu viidennes Kuninkaanmäen kaupunginosissa. Hakunilan työpaikoista kolme kymmenestä oli teollisuuden toimialalla. Teollisuuden jälkeen merkittävin toimiala oli tukku- ja vähittäiskauppa, jolla työskenteli joka seitsemäs suuralueella työssäkäyvä. Loput suuralueen työpaikoista jakaantuvat aika tasaisesti usean toimialan kesken. Vuoden 2010 työpaikkamäärän vähennys jakautui useille toimialoille. Terveys- ja sosiaalipalvelujen sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan työpaikat lisääntyivät molemmat muutamalla kymmenellä. Lentokentän kaupunginosassa joka kymmenes Vantaan työpaikoista Vantaalla olevista työpaikoista sijaitsi vuoden 2010 lopussa Lentokentän kaupunginosassa eli 10,9 prosenttia. Veromiehen kaupunginosassa työpaikkoja oli 8 000, Tikkurilassa 6 330, Pakkalassa ja Myyrmäessä Näissä viidessä kaupunginosassa työskenteli kaikkiaan 36 prosenttia kaikista Vantaalla työssäkäyvistä. Vuoden 2010 aikana työpaikkamäärä väheni 28 kaupunginosassa, mutta kasvoi 33 kaupunginosassa. Suurimmat työpaikkavähennykset olivat Lentokentän (-320), Petikon (-170) ja Jokiniemen (-110) kaupunginosissa. Lentokentällä suurin vähennys oli teollisuuden (-240) sekä julkisen hallinnon (-180) työpaikoissa ja Petikossa kaupan (-170) työpaikoissa. Jokiniemessä vähennys jakautui tasaisemmin eri toimialojen kesken. Työpaikkamäärä kasvoi eniten Viinikkalan (540), Koivuhaan (370), Kuninkaalan (320), Pakkalan (240) ja Veromiehen (210) kaupunginosissa. Viinikkalan työpaikkamäärän kasvu perustui kuljetuksen ja varastoinnin (530), Kuninkaalan rakentamisen (240) sekä Veromiehen kaupan (580) ja hallinto- ja tukipalvelujen (120) toimialojen työpaikkalisäykseen. Veromiehestä hävisi kuitenkin samanaikaisesti 590 kuljetuksen ja varastoinnin työpaikkaa. Koivuhaassa ja Pakkalassa työpaikkakasvu ei painottunut yksittäisille toimialoille.

4 luvun suurimmat muutokset Aviapoliksen ja Hakunilan suuralueilla Kymmenen vuoden ( ) aikana työpaikkojen määrä kasvoi Vantaalla työpaikalla. Suuralueista lukumääräisesti suurimmat muutokset ovat tapahtuneet Aviapoliksen ja Hakunilan suuralueilla. Aviapoliksessa työpaikkojen määrä on kasvanut 9 060:llä (37 %), mikä on 62 prosenttia koko Vantaan vuosien työpaikkakasvusta. Hakunilassa sen sijaan työpaikkamäärä on vähentynyt samassa ajassa 540 työpaikalla (-8 %). Kaikilla muilla suuralueilla työpaikkamäärä on kasvanut, mutta vähemmän. Vähiten se on kasvanut Korsossa, jossa lisäystä on ollut kymmenessä vuodessa vain 260 työpaikkaa. työpaikkoja Tammisto Ylästö Viinikkala Pakkala Veromies Lentokenttä Kuviot 1-4. Työpaikkamäärä Vantaan suuralueilla Aviapoliksessa työpaikkamäärän muutos oli suurimmillaan vuosina Vuonna 2007 suuralueen työpaikat kasvoivat peräti 3 700:lla. Seuraavana vuonna alueella työssäkäyvien määrä saavutti tähänastisen huippunsa. Vuonna 2009 työpaikkamäärä väheni 1 900:lla, mutta alkoi jälleen kasvaa seuraavana vuonna. Kun vielä vuonna 2000 puolet alueen työpaikoista sijaitsi Lentokentän kaupunginosassa, oli Lentokentän osuus vuonna 2010 enää kolmannes. Etenkin Viinikkalan osuus on viime vuosina lisääntynyt, Pakkalan jo aiemmin. työpaikkoja Linnainen Hämevaara Askisto Vapaala Vantaanlaakso Petikko Varisto Hämeenkylä Kaivoksela Martinlaakso Myyrmäki Myyrmäen suuralueen työpaikkamäärässä ei ole 2000-luvulla tapahtunut suuriakaan muutoksia: työpaikkoja oli vuoden 2010 lopussa vain 650 (3 %) enemmän kuin vuoden 2000 lopussa. Suuralueen työpaikkamäärä saavutti huippunsa vuonna 2007, jolloin alueella oli yli työpaikkaa. Suuralueen työpaikoista eniten oli (5 260 eli 23 %) Myyrmäen kaupunginosassa. Kaupunginosan työpaikkamäärä oli suurimmillaan vuonna 2004, jolloin siellä oli lähes työpaikkaa. Toiseksi eniten työpaikkoja Myyrmäen suuralueella oli Martinlaaksossa, vajaa työpaikkaa. työpaikkoja työpaikkoja Hgin pitäjän kk Ruskeasanta Hiekkaharju Simonkylä Viertola Jokiniemi Kuninkaala Hakkila Koivuhaka Tikkurila Kivistön sa Korson sa Koivukylän sa Hakunilan sa Tikkurilan suuralueella työpaikkoja oli vuonna 2010 vajaa (7 %) enemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin. Alueella työssäkäyvien määrä on pikkuhiljaa kasvanut. Tikkurilan kaupunginosassa työpaikoista on runsas (29 %). Määrä on pysynyt kutakuinkin samana koko vuosikymmenen. Tikkurilan suuralueen työpaikkakasvu on peräisin Koivuhaan ja Kuninkaalan kaupunginosissa tapahtuneesta työpaikkalisäyksestä. Kivistön, Koivukylän, Korson ja Hakunilan suuralueilla työpaikkoja yhteensä oli vähemmän kuin Tikkurilan suuralueella. Muutokset alueilla ovat olleet varsin pieniä. Näiden neljän suuralueen osuus Vantaan työpaikoista oli 19 prosenttia vuonna Kymmenen vuotta myöhemmin osuus enää 17 prosenttia. Kymmenessä vuodessa alueiden työpaikkamäärä oli kasvanut vain runsaalla 900 työpaikalla. Kivistön työpaikoista 46 prosenttia oli Piispankylän kaupunginosassa. Koivukylän työpaikoista 44 prosenttia Asolassa ja 22 prosenttia Havukoskella. Korsossa 34 prosenttia työpaikoista oli Korson kaupunginosassa ja 26 prosenttia Metsolassa. Hakunilassa työpaikat keskittyvät Vaaralan (32 %), Hakunilan (24 %) ja Kuninkaanmäen (22 %) kaupunginosiin.

5 5 Työpaikat keskittyneet myös toimialoittain kolmelle suuralueelle Taulukossa 2 on esitetty työpaikat suuralueittain toimialaluokituksen kirjaintasolla. Kahdeksan toimialan Vantaalla sijaitsevista työpaikoista suurin osa (lihavoidut luvut) oli Tikkurilan suuralueella, seitsemän toimialan Aviapoliksen, neljän toimialan Myyrmäen ja yhden toimialan Koivukylän suuralueella. Teollisuuden Vantaalla sijaitsevista työpaikoista runsas kolmannes sijaitsi Aviapoliksen suuralueella, useampi kuin joka neljäs Myyrmäessä ja joka kuudes Hakunilassa. Rakentamisen työpaikat ovat keskittyneet Myyrmäkeen, jossa niistä oli lähes kaksi viidestä. Tukku- ja vähittäiskaupan työpaikoista sijaitsi useampi kuin joka kolmas Aviapoliksen suuralueella, useampi kuin joka neljäs Myyrmäessä ja useampi kuin joka viides Tikkurilassa. Kuljetuksen ja varastoinnin työpaikoista peräti enemmän kuin kaksi kolmannesta on keskittynyt Aviapoliksen suuralueella. Tikkurilassa niistä oli joka kuudes. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan työpaikoista lähes joka toinen oli Aviapoliksen suuralueella. Informaation ja viestinnän työpaikat ovat jakautuneet Myyrmäen ja Aviapoliksen kesken: Aviapoliksessa niistä oli kaksi viidestä ja Myyrmäessä useampi kuin joka kolmas. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan työpaikoista lähes joka toinen sijaitsi Myyrmäen suuralueella. Hallinto- ja tukipalvelujen työpaikoista lähes joka toisen sijainti ei ole tiedossa. Toimialan työpaikoista, joiden sijainti on määriteltävissä, kaksi viidestä oli Aviapoliksen suuralueella. Liki kolme viidestä julkisen hallinnon, maanpuolustuksen ja pakollisen sosiaalivakuutuksen työpaikoista on sijoittunut Tikkurilan suuralueelle. Terveys- ja sosiaalipalvelujen työpaikoista hieman useampi kuin joka neljäs on sijoittunut Koivukylän suuralueelle, jonkin verran pienempi osuus Tikkurilaan ja joka viides Myyrmäkeen. Taiteiden, viihteen ja virkistyksen työpaikat jakaantuivat Myyrmäen ja Tikkurilan kesken ja muun palvelutoiminnan työpaikoista kolmannes keskittyi Tikkurilaan. Taulukko 2. Työpaikat toimialoittain 1) (TOL 2008) Vantaan suuralueilla Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila Vantaa 2) lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm % A. Maa-, metsä- ja kalat ,3 B. Kaivostoiminta ja louhinta ,1 C. Teollisuus ,1 D. Sähkö-, kaasu- ja vesih ,4 E. Vesi-, viemäri- ja jäte ,6 F. Rakentaminen ,0 G. Tukku- ja vähittäisk ,7 H. Kuljetus ja varastointi ,1 I. Majoitus- ja ravitsemis ,0 J. Informaatio ja viestintä ,9 K. Rahoitus- ja vakuutus ,8 L. Kiinteistöalan toiminta ,6 M. Ammatillinen, tieteell ,1 N. Hallinto- ja tukipalvelut ,1 O. Julkinen hallinto, maan ,3 P. Koulutus ,7 Q. Terveys- ja sosiaalipal ,4 R. Taiteet, viihde, virkistys ,6 S. Muu palvelutoiminta ,1 T. Kotitalouksien toiminta ,0 U. Kansainvälisten organi ,0 X. Toiminta tuntematon ,0 Vantaa yhteensä Alueen osuus (%) työpaikoista 21,8 2,8 32,3 21,2 4,4 3,8 6, ) ks. toimialaluokitus, sivun 2 alaviite. 2) Suuralueiden summa ei ole sama kuin koko Vantaan luku, koska osaa työpaikoista (7 843 kpl) ei ole voitu paikallistaa tietylle alueelle, mm. hallinto- ja tukipalvelujen työpaikoista "alueettomia" on 46 prosenttia (3 390 kpl).

6 6 Työpaikat ja työvoima osin eri alueilla Vantaan väestöstä ja työvoimasta asui vuoden 2010 lopussa runsas neljännes Myyrmäessä. Vantaalla olevista työpaikoista Myyrmäessä oli hieman pienempi osuus, runsas viidennes. Myyrmäen laskennallinen työpaikkaomavaraisuus (=työpaikkojen suhde koko työvoimaan, ei vain työlliseen työvoimaan) oli parantunut vuodesta 2000 ja oli Aviapoliksen ja Tikkurilan jälkeen suuralueista kolmanneksi paras. Kivistössä työpaikkoja oli useammalle kuin kahdelle kolmesta työvoimaan kuuluvista. Aviapoliksessa sen sijaan oli vuonna 2010 tarjolla 3,4 työpaikkaa jokaiselle alueen työvoimaan kuuluvalle. Työpaikkojen ja työvoiman välinen suhde oli tasoittunut jonkin verran vuodesta Aviapoliksen ohella vain Tikkurilan suuralueella työpaikkoja oli vuoden 2010 lopussa enemmän kuin alueella asui työvoimaan kuuluvia. Koivukylän suuralueella oli tarjolla työpaikka vain joka kolmannelle alueen työvoimaan kuuluvista. Työpaikkatarjonta oli vuoteen 2000 verrattuna hivenen parantunut. Korson suuralueella suhde alueella olevien työpaikkojen ja alueella asuvan työvoiman välillä oli Vantaan huonoin: työpaikka oli periaatteessa tarjolla vain joka neljännelle työvoimaan kuuluvalle ja epäsuhta oli kasvanut vuodesta Hakunilassa tilanne oli parempi kuin Koivukylässä ja Korsossa: työpaikkoja oli kahdelle viidestä työvoimaan kuuluneista. Taulukko 3. Alueella asuva väestö ja työvoima vuosien 2000 ja 2010 lopussa sekä alueella olevat työpaikat alueella asuvaa työvoimaa kohden (%) Suuralue alueen väestö (31.12.) alueen työvoima (31.12.) alueen työpaikat (31.12.) työpaikat/työvoima % Myyrmäki ,0 82,4 Kivistö ,3 71,2 Aviapolis ,8 338,8 Tikkurila ,2 103,9 Koivukylä ,4 33,8 Korso ,5 24,9 Hakunila ,4 41,0 Vantaa ,5 95,5 Kuvio 5. Alueella työssäkäyvät ja alueella asuva työvoima Vantaan suuralueilla vuonna 2010 Myyrmäki Tikkurila Hakunila Korso Koivukylä työvoima työpaikat Aviapolis Kivistö työvoiman/työpaikkojen lkm

7 7 Taulukko 4. Työpaikat kaupunginosittain vuosina Vantaa Myyrmäki Linnainen Hämevaara Hämeenkylä Vapaala Varisto Myyrmäki Kaivoksela Martinlaakso Vantaanlaakso Askisto Petikko Kivistö Piispankylä Keimola Kivistö Lapinkylä Myllymäki Vestra Luhtaanmäki Riipilä Seutula Kiila Aviapolis Ylästö Viinikkala Tammisto Pakkala Veromies Lentokenttä Tikkurila Hiekkaharju Tikkurila Jokiniemi Viertola Kuninkaala Simonkylä Hakkila Ruskeasanta Koivuhaka Hgin pitäjän kk Koivukylä Koivukylä Ilola Asola Rekola Havukoski Päiväkumpu Korso Matari Korso Mikkola Metsola Leppäkorpi Jokivarsi Nikinmäki Vierumäki Vallinoja Hakunila Länsisalmi Länsimäki Ojanko Vaarala Hakunila Rajakylä Itä-Hakkila Kuninkaanmäki Sotunki Tuntematon

8 8 Kartta 1. Alueella työssäkäyvien lukumäärä alueella asuvaa työvoimaa kohden Vantaan kaupunginosissa vuonna 2010 Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilastot ( Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä ISBN Puh ISSN-L X Sähköposti: ISSN X (painettu) ISSN (verkkojulkaisu)

TILASTOKATSAUS 8:2018

TILASTOKATSAUS 8:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2018 1 17.12.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2007 2016 Vantaalla oli lähes 110 800 työpaikkaa vuoden 2016 lopussa, mikä oli 4,9 prosenttia kaikista Suomen työpaikoista.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2017

TILASTOKATSAUS 1:2017 TILASTOKATSAUS 1:2017 5.1.2017 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna Tikkurilassa, Koivukylässä ja Hakunilassa Vaikka työpaikkojen määrä kasvoi vuoden aikana koko kaupungissa,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2014

Tilastokatsaus 12:2014 Tilastokatsaus 12:2014 Vantaa 5.11.2014 Tietopalvelu B15:2014 1 Työpaikat Vantaan osa-alueilla 31.12.2012 Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna 2012 eniten Tikkurilassa ja Aviapoliksessa Vaikka työpaikkojen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2018

TILASTOKATSAUS 2:2018 TILASTOKATSAUS 2:2018 15.3.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2015 Vantaalla oli vuoden 2015 lopussa 109 779 työpaikkaa. Työpaikkamäärä kasvoi edellisestä vuodesta 2450:lla. Helsingissä työpaikkamäärä kasvoi vuodesta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2014

Tilastokatsaus 7:2014 Vantaa 20.5.2014 Tietopalvelu B8:2014 Vuoden 2012 tulotietoja Vantaalta, sen osa-alueilta, Helsingin seudulta ja maamme suurimmista kaupungeista Valtionveronalaiset keskitulot tulot Vantaalla ja muissa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 4:2014

Tilastokatsaus 4:2014 Vantaa 10.3.2014 Tietopalvelu B5:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

tarkastusinsinööri Riitta Tamminen 839 29802 lupasihteeri Minna Kolmonen 839 22462

tarkastusinsinööri Riitta Tamminen 839 29802 lupasihteeri Minna Kolmonen 839 22462 Vantaan kaupunki, valvonta PIIRIJAKOTAULUKKO Päivitetty 1.4.2015 yhteystiedot: e-mail: etu.suku@vantaa.fi, puh. keskus 09 83911 www.vantaa.fi/valvonta Yli 8 as. tai muu 2000 m³:n uudis tai 1000 lupavalmistelu

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2018

TILASTOKATSAUS 1:2018 TILASTOKATSAUS 1:2018 5.2.2018 PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 2006 2015 Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 20.11.2017 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten

Lisätiedot

Perheet ja asuntokunnat

Perheet ja asuntokunnat Vantaan väestö 16/17 julkaisu ilmestyy tänä vuonna osissa, jotta tieto saadaan julkaistua mahdollisimman nopeasti. Lopuksi osiot kootaan yhteen yhdeksi julkaisuksi. Tämä osa koskee Vantaan perheitä ja

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2016

Kuopion työpaikat 2016 Kuopion työpaikat 2016 Tilastokeskuksen julkistus 09/2018 Tilastotiedote 13/2018, 26.9.2018 Kuopion työpaikat vuonna 2016 - Kuopiossa oli vuoden 2016 lopussa noin 51 000 työpaikkaa. - Vuonna 2016 Kuopion

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2010

Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2011 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2015

TILASTOKATSAUS 3:2015 TILASTOKATSAUS 3:2015 27.5.2015 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2013 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa kaupungeissa

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD ALUEKOORDINAATTORI

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD ALUEKOORDINAATTORI ALUEKOORDINAATTORI TUKI KOULUILLE JA KODEILLE Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä Helsinki 27.11.2009 Organisaatiokaavio perusopetus 1.1.2010 Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Opetuspäällikkö

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2017

Kuopion työpaikat 2017 Kuopion työpaikat 2017 Tilastokeskuksen julkistus 10/2019 Tilastotiedote 18/2019, 18.10.2019 Kuopion kaupunki, talous- ja omistajaohjaus KUOPION TYÖPAIKAT 2017 Kuopiossa oli vuoden 2017 lopussa noin 51

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut. Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja 17.5.

Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut. Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja 17.5. Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja Tilanne keväällä 2009 Päivähoidossa ja kotihoidon tuella olevien lasten määrän

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2017

TILASTOKATSAUS 2:2017 TILASTOKATSAUS 2:2017 11.1.2017 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2014 Yhteenveto: Työpaikat ja työvoima n suuralueilla sekä pendelöinti Helsingin seudulla vuosina 2010 2014 Työpaikkoja

Lisätiedot

Vantaan hyvinvointikatsaus 2018

Vantaan hyvinvointikatsaus 2018 Vantaan hyvinvointikatsaus 218 Vantaan hyvinvointikatsaus 218 on hyvinvointiraportointityönryhmän yhdessä eri toimialojen edustajien kanssa laatima katsaus hyvinvoinnin ja toimintaympäristön kehityksestä

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2010

Tilastokatsaus 11:2010 Tilastokatsaus 11:2010 1.11.2010 Tietopalvelu B14:2010 Työpaikat Vantaalla 31.12.2008 1 Työllisen työvoiman määrä oli Vantaalla vuoden 2008 lopussa 101 529 henkilöä. Työttömänä oli tuolloin 6 836 vantaalaista.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2013

Tilastokatsaus 9:2013 Tilastokatsaus 9:2013 Vantaa 31.10.2013 Tietopalvelu B15:2013 1 Työpaikat ja työssäkäynti Vantaalla vuonna 2011 Työvoima ja työllisyys Vantaalla 31.12.2011 Vantaalla työllisen työvoiman määrä oli 101 348

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2017

TILASTOKATSAUS 5:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2017 1 21.12.2017 ASUNNOT JA ASUINOLOT VANTAALLA 2016 Vantaalla oli yhteensä 108 300 asuntoa vuoden 2016 lopussa verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen asuntokanta

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 101 Hämevaara EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 102 Hämeenkylä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 103 Pähkinärinne

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2018

TILASTOKATSAUS 6:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2018 1 26.10.2018 ASUNNOT JA ASUINOLOT VANTAALLA 2017 Vantaalla oli yhteensä 111 700 asuntoa vuoden 2017 lopussa verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen asuntokanta

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

Kymppi-Moni hankkeen 3. työpaja Palveluverkot: päiväkotiverkko

Kymppi-Moni hankkeen 3. työpaja Palveluverkot: päiväkotiverkko Kymppi-Moni hankkeen 3. työpaja Palveluverkot: päiväkotiverkko 31.5.2012 Jyväskylä Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Päivi Riehunkangas suunnittelija, päivähoito Maankäytön toteuttamisen ohjelmointi

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 10:2015

TILASTOKATSAUS 10:2015 TILASTOKATSAUS 10:2015 23.11.2015 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2013 laisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka lla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli jossain

Lisätiedot

Ruututietokanta 2016: 250m x 250m

Ruututietokanta 2016: 250m x 250m Ruututietokanta 2016: 250m x 250m ja asukkaiden 2015. 250m x 250m. 1 asukas 55 472 55 472 2-10 asukasta 769 806 204 286 11-99 asukasta 1 791 725 55 063 100-499 asukasta 2 119 843 11 227 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2017: 250m x 250m

Ruututietokanta 2017: 250m x 250m Ruututietokanta 2017: 250m x 250m ja asukkaiden 2016. 250m x 250m. 1 asukas 55 802 55 802 2-10 asukasta 762 404 202 859 11-99 asukasta 1 787 031 54 910 100-499 asukasta 2 124 278 11 232 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2015: 250m x 250m

Ruututietokanta 2015: 250m x 250m Ruututietokanta 2015: 250m x 250m ja asukkaiden 2014. 250m x 250m. 1 asukas 54 927 54 927 2-10 asukasta 776 859 205 555 11-99 asukasta 1 791 875 55 215 100-499 asukasta 2 110 651 11 202 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2018: 250m x 250m

Ruututietokanta 2018: 250m x 250m Ruututietokanta 2018: 250m x 250m ja asukkaiden 2017. 250m x 250m. 1 asukas 56 368 56 368 2-10 asukasta 754 827 201 533 11-99 asukasta 1 784 762 54 611 100-499 asukasta 2 120 381 11 203 500-999 asukasta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys

Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys Yrittäjyyden trendit petri.malinen@yrittajat.fi Yritysrakenne Suomessa 2016 0,2% Suuryritykset (250 hlöä) 591 1,0% Keskisuuret yritykset (50 249 hlöä) 2 728 5,5%

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa 2014 Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2009 2014 30 000 Työttömät työnhakijat (ml.

Lisätiedot

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m Ruututietokanta 2014: 250m x 250m ja asukkaiden 2013. 250m x 250m. 1 asukas 54 503 54 503 2-10 asukasta 782 991 206 376 11-99 asukasta 1 785 241 55 073 100-499 asukasta 2 112 513 11 224 500-999 asukasta

Lisätiedot

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ)

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± ) ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ƒ ) ± ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ± ± Ò ± ± ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ)

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2019

TILASTOKATSAUS 1:2019 TILASTOKATSAUS 1:2019 12.02.2019 SAIRASTAVUUSINDEKSI VANTAALLA 2017 Sairastavuusindeksi isoissa kaupungeissa vuosina 2007 2017 Vantaalaisten sairastavuusindeksillä mitattu terveydentila on parempi kuin

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

19.05.2015. Puh. 045-773 43 777. Rivitalo 10 3-5 012 Hämeenkylä Mantelipolku 4 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Tuulikuja 2, 02100 ESPOO Puh.

19.05.2015. Puh. 045-773 43 777. Rivitalo 10 3-5 012 Hämeenkylä Mantelipolku 4 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Tuulikuja 2, 02100 ESPOO Puh. ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 Kunta: Haettava alue: Suuralue: Vantaa Kaikki Myyrmäki 010 Linnainen Linnaistentie 32 TA-Asumisoikeus Oy Sinikalliontie 14 B, 02630 ESPOO 26.03.97 Omakotitalo 3 5-5 011 Hämevaara

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 Julkaisuvapaa 26.4.2013 Aloittaneiden yritysten ja starttirahalla aloittaneiden määrä laskusuuntainen

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 25.10.2018 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 Koko kaupungin ennuste 2016-2040 Osa-alue-ennuste 2016-2025 Julkaisija Kannen kuva: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Sakari Manninen, Vantaan kaupungin aineistopankki Vantaan

Lisätiedot

Vantaan väestöennuste 2014. Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024

Vantaan väestöennuste 2014. Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024 Vantaan väestöennuste 2014 Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024 Julkaisija Kannen kuva Vantaan kaupunki, kaupunginjohtajan toimiala, tietopalveluyksikkö Pekka Turtiainen Tietopalvelu

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikat 2010 2014 Muutokset 5 vuodessa: Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikkojen määrä kasvoi 960:llä. Työpaikat lisääntyivät yksityisellä sektorilla 860:llä ja kunnalla 740:llä. Valtion

Lisätiedot

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015 Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY IV Vastausaika 30.9.2015 17:56:03 Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy

Lisätiedot

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna Mikko Mehtonen

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna Mikko Mehtonen Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2017 Mikko Mehtonen 19.2.2019 Mitä yrityksiä aineistoon on sisällytetty? Yritykset joissa kuntien tai kuntayhtymien yhteenlaskettu omistusosuus on vähintään

Lisätiedot

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 214 TIEDOTE 3/214 KUOPION MUUTTOLIIKE Kuopion tulomuutto kasvussa Tilastokeskuksen keväällä julkistettujen muuttajatietojen mukaan Kuopion

Lisätiedot

Yt-tilastot Tytti Naukkarinen

Yt-tilastot Tytti Naukkarinen Yt-tilastot 2017 Tytti Naukkarinen 8.1.2018 Vuosivertailu 2007 2017 Alkaneiden yt-neuvottelujen alaiset henkilöt 250000 200000 150000 100000 50000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lisätiedot

Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä

Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C11:2001 Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä Esipuhe Vantaa on osana pääkaupunkiseutua saanut osansa, tosin pienemmän osan kuin suuremmat naapurinsa,

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut Tilastokatsaus vuosi 2011 Raahe 21.2.2012 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 20.1.2012 1 Elinkeinorakenne Raahen

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2006-2016 76000 74000 73745 74117 73225 72000 70000 69655 70168 69752 68000

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2018

TILASTOKATSAUS 7:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 7:18 1 17.12.18 SUOMALAIS- JA ULKOMAALAISTAUSTAISEN VÄESTÖN PÄÄASIAL- LINEN TOIMINTA VANTAALLA 00 16 Tässä tilastokatsauksessa tarkastellaan Vantaan väestön pääasiallista

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 21:2016

TILASTOKATSAUS 21:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 21:2016 1 10.11.2016 VANTAAN ASUNTOKANTA 31.12.2005 31.12.2015 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 104 700 asuntoa. Niistä

Lisätiedot

Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B6 : 2015. ISSN-L 1799-7003 1799-7003 (painettu) 1799-7127 (verkkojulkaisu) ISBN 978-952-443-499-7

Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B6 : 2015. ISSN-L 1799-7003 1799-7003 (painettu) 1799-7127 (verkkojulkaisu) ISBN 978-952-443-499-7 VANTAAN VÄESTÖ 2014/2015 Julkaisija: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Kannen kuva: Sami Lievonen, Vantaan kaupungin aineistopankki Kansi ja ulkoasu Sirpa Rönn, Taloussuunnittelu/Tietopalvelu Taitto

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2019

TILASTOKATSAUS 3:2019 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2019 1 8.10.2019 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 2009 2018 Työttömyysaste oli Vantaalla 8,7 prosenttia vuoden 2018 lopussa, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2019

TILASTOKATSAUS 2:2019 Tilastokatsaus :20 TILASTOKATSAUS 2:201 1 22.3.201 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE VANTAALLA Tässä tilastokatsauksessa tarkastellaan Vantaan väestön koulutusrakennetta ja sen kehitystä. Koulutuksesta on tietoja

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde:

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde: TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Alueella työssäkäyvät so. alueen työpaikat vv.2008-2012 (Novago Yrityskehitys Oy:n kunnat)

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutokset Kyyjärvi Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Kannonkoski Karstula Saarijärven-Viitasaaren seutukunta 21.10.2014 Heikki Miettinen Saarijärvi Pohjakartta MML, 2012 Selvitysalue

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksia

Toimintaympäristön muutoksia Jämsä Kuhmoinen Toimintaympäristön muutoksia Jämsä ja Kuhmoinen 24.11.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys väestö 1980 2013

Lisätiedot

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011 Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa yritysneuvonta yritysten eri elinkaaren vaiheissa seudullinen elinkeinojen kehittäminen hallinnoimalla Koheesio- ja kilpailukykyohjelma

Lisätiedot

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen YT-TILASTOT 2016 9.1.2017 Tytti Naukkarinen VUOSIVERTAILU 2006 2016 ALKANEIDEN YT-NEUVOTTELUJEN ALAISET HENKILÖT 250000 200000 150000 100000 50000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO KAUPUNGINKANSLIA KESKUSVAALILAUTAKUNTA YLEISHALLINTO ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKO

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO KAUPUNGINKANSLIA KESKUSVAALILAUTAKUNTA YLEISHALLINTO ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKO YLEISHALLINTO ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKO ARKISTOLUETTELO Sivu 1(27) III2 III3 Vaaliasiapapereita 1902 1925 Kunnan alueella toimitetuissa alkuaikojen vaaleissa kertyneitä hajanaisia asiakirjoja.

Lisätiedot

1 Väestörakenne. 1.1 Väestön määrä ja kehitys

1 Väestörakenne. 1.1 Väestön määrä ja kehitys Vantaan väestö 218/219 julkaisu ilmestyy osissa, jotta tieto saadaan julkaistua mahdollisimman nopeasti. Lopuksi osiot kootaan yhteen yhdeksi julkaisuksi. Ensimmäinen osa koskee Vantaan väestörakennetta.

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Vantaan hyvinvointikatsaus Jaakko Niinistö Asukaspalvelujen toimialan apulaiskaupunginjohtaja

Vantaan hyvinvointikatsaus Jaakko Niinistö Asukaspalvelujen toimialan apulaiskaupunginjohtaja Vantaan hyvinvointikatsaus 2017 Jaakko Niinistö Asukaspalvelujen toimialan apulaiskaupunginjohtaja Vantaan hyvinvointikatsaus 2017 Vantaan vuoden 2017 hyvinvointikatsaus kokoaa yhteen keskeisiä väestön

Lisätiedot

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 5 % 4 % 1 % 2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

OPEN DAY - YHTEISTYÖ TYÖELÄMÄN KANSSA

OPEN DAY - YHTEISTYÖ TYÖELÄMÄN KANSSA OPEN DAY - YHTEISTYÖ TYÖELÄMÄN KANSSA Laadukas ammatillinen koulutus syntyy monipuolisessa yhteistyössä työelämän kanssa, ja yhteistyön merkitys kasvaa ammatillisen koulutuksen uudistumisen myötä. Tiiviillä

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117 73225 72000

Lisätiedot