TILASTOKATSAUS 21:2016

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILASTOKATSAUS 21:2016"

Transkriptio

1 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 21: VANTAAN ASUNTOKANTA Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan asuntoa. Niistä liki 63 prosenttia (65 585) oli taloissa, 24 prosenttia (25 260) erillisissä pientaloissa (omakoti- ja paritalot) ja vajaa 13 prosenttia (13 360) taloissa. Pientalojen osuus asuntokannasta on vähentynyt vajaaseen 37 prosenttiin. Kuvio 1. Pientalo- ja vuokra-asuntojen osuus (%) n asuntokannasta (31.12.) osuus asuntokannasta, % 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 38,0 34,9 36,9 36, Pientaloasuntojen osuus Vuokra-asuntojen osuus Vuokra-asuntoja oli yli kolmannes asuntokannasta n asunnoista 54 prosenttia oli omistusasuntoja, 37 prosenttia vuokra-asuntoja ja 4 prosenttia asumisoikeusasuntoja. Loppujen viiden prosentin hallintamuoto oli jokin muu tai tuntematon. Kerrostaloasunnoista vuokra-asuntojen osuus oli 53 prosenttia, taloasunnoista 19 prosenttia ja erillisistä pientaloasunnoista 3 prosenttia. Kymmenen vuotta aiemmin, vuonna 2005, vuokra-asuntojen osuus kaikista asunnoista oli pari prosenttiyksikköä pienempi. Vuokra-asuntojen osuus on ollut viime vuosina kasvussa kaikilla suuralueilla Vuokra-asuntojen osuus vaihtelee alueittain: suhteellisesti niitä on eniten Tikkurilan ja Aviapoliksen suuralueilla (42 %), vähiten Kivistössä (20 %). Kuluneen kymmenen vuoden aikana vuokra-asuntojen osuus on vähentynyt vain Korson suuralueella, vähennystä oli 55 vuokra-asuntoa. Lukumääräisesti suurin kasvu on ollut Tikkurilassa ja Myyrmäessä. Lukumääräisesti vuokra-asuntojen määrä kasvoi vuodesta 2005 vuoden 2015 loppuun eniten Tikkurilan ( vuokraasuntoa) ja Myyrmäen ( vuokra-asuntoa) suuralueilla. Koko kaupungissa kasvua oli vuokra-asuntoa (25 %). Vuokra-asuntoja on rakennettu viime vuosina aiempaa vilkkaammin, niitä on ollut kolmannes valmistuneista asunnoista. Näyttää siltä, että myös omistusasunnoista merkittävä osa päätyy vuokra-asunnoiksi. Vuoden 2015 aikana vuokra-asuntojen osuus kasvoi Myyrmäessä, Kivistössä, Tikkurilassa ja Koivukylässä. Määrällisesti se kasvoi eniten Tikkurilassa, 615 asunnolla. Kivistössä kasvua vuoden 2015 aikana oli 520 asuntoa. Korsossa vähennystä oli 210 ja Hakunilassa 180 vuokra-asunnon verran.

2 2 Koko kaupungissa vuokra-asuntojen määrä lisääntyi viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana vuokra-asunnolla (25 %). Kaikki lisäys tuli muihin vuokra-asuntoihin, kun samassa ajassa arava- ja korkotukivuokra-asuntojen määrä väheni asunnolla 1. Vuoden 2015 aikana arava- ja korkotukiasuntojen määrä väheni 80 asunnolla, kun taas muiden vuokraasuntojen määrä kasvoi lähes asunnolla. Vuodesta 2005 vuoteen 2016 kaupungin koko asuntokanta on kasvanut asunnolla (18 %). Vuoden 2015 lopussa vuokra-asuntoja oli kaikissa n kaupunginosissa, eniten Myyrmäen kaupunginosassa, asuntoa. Hakunilan kaupunginosassakin oli yli ja Martinlaakson, Pakkalan, Tikkurilan, Jokiniemen ja Havukosken kaupunginosissa yli vuokra-asuntoa. Vuokra-asuntojen osuus kaupunginosan asuntokannasta oli yli puolet Pakkalan, Veromiehen, Tikkurilan, Jokiniemen, Asolan, Länsimäen ja Hakunilan kaupunginosissa. Kaupunginosista 18:ssa vuokraasuntojen osuus oli alle 10 prosenttia. Nämä kaupunginosat olivat kaikki pientalovaltaisia. Taulukko 1. n suuralueiden asuntokanta hallintamuodon mukaan (31.12.) 2005 ja 2015 (luvut pyöristetty viiden tarkkuudelle, mistä syystä osatekijöiden summa saattaa heittää hieman) Alue vuosi kaikki asunnot omistaa talon omistaa asunnon osakkeet asumisoikeusasunto arava- tai korkotukivuokraasunto muu vuokraasunto muu muutos Myyrmäki muutos Kivistö muutos Aviapolis muutos Tikkurila muutos Koivukylä muutos Korso muutos Hakunila muutos Asumisoikeusasuntojen määrä lisääntyi lla vuodesta 2005 enemmän kuin neljänneksellä. Uusia asumisoikeusasuntoja rakennettiin Korsoa ja Hakunilaa lukuun ottamatta muille suuralueille. Sellaisia kaupunginosia, joissa ei ollut asumisoikeusasuntoja lainkaan, oli 21. Pakkalassa, Asolassa ja Vallinojalla vähintään joka kymmenes alueen asunnoista oli asumisoikeusasunto. 1 Tilastokeskus on vuodesta 2009 lähtien ottanut korkotuki- ja aravavuokra-asunnoissa huomioon aravarajoituksista vapautuneet asunnot ja ne ovat siirtyneet luokkaan muut vuokra-asunnot. Ns. välimallin vuokra-asunnot (lyhytaikainen korkotuki vuosina ) luetaan myös luokkaan muut vuokra-asunnot. Kun myös muita käsittelysääntöjä on tarkennettu, on se aiheuttanut asuntojen siirtymisiä luokasta toiseen.

3 3 Joka kolmas asunnoista oli kaksio lla yleisin huoneistotyyppi oli kaksio, joita asuntokannasta oli yli 33 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Tikkurilan suuralueella kaksioiden osuus asuntokannasta oli 37 prosenttia, kun Kivistössä niiden osuus jäi 21 prosenttiin. Kaupunginosista kaksioita oli eniten Jokiniemessä, 51 prosenttia kaikista asunnoista. Tikkurilan kaupunginosassa osuus oli 47 ja Havukoskella 45. Suhteellisesti vähiten kaksioita oli Jokivarressa, 6 prosenttia asuntokannasta. Taulukko 2. Asunnot niiden huoneluvun ja hallintamuodon mukaan Alue huoneistotyyppi Asunnot yhteensä omistaa talon omistaa asunnon osakkeet arava-/ korkotukivuokra-as. muu vuokraasunto asumisoikeusasunto muu / tuntematon yksiö kaksio kolmio h+k h+k Myyrmäki yksiö kaksio kolmio h+k h+k Kivistö yksiö kaksio kolmio h+k h+k Aviapolis yksiö kaksio kolmio h+k h+k Tikkurila yksiö kaksio kolmio h+k h+k Koivukylä yksiö kaksio kolmio h+k h+k Korso yksiö kaksio kolmio h+k h+k Hakunila yksiö kaksio kolmio h+k h+k h+k ja sitä suuremmat asunnot on laskettu taulukossa yhteen. 5h+k asuntoja 7 940, 6h+k asuntoja ja sitä isompia asuntoja 775. Huoneistotyypiltään tuntemattomia asuntoja oli lla 37 kappaletta. Niistä oli omakotitaloja 5, osakeasuntoja 5, arava- tai korkotukiasuntoja 5, muita vuokra-asuntoja 8, asumisoikeusasuntoja 1 ja muita asuntoja 13 kappaletta. Huoneistokooltaan tuntemattomat eivät ole mukana taulukossa.

4 4 lla toiseksi yleisin huoneistotyyppi oli vähintään kolmen asuinhuoneen kokoinen asunto, joita asuntokannasta oli 27 prosenttia. Kolmioiden osuus oli suuralueista suurin Hakunilassa, jossa niitä oli 29 prosenttia asuntokannasta. Kivistössä osuus jäi 21 prosenttiin. Kaupunginosista eniten kolmioita oli Mikkolassa ja Rajakylässä, joissa niiden osuus oli 36 prosenttia. Jokivarressa ja Nikinmäessä osuus jäi vain 6 prosenttiin. Vähintään neljän asuinhuoneen asuntoja lla oli 29 prosenttia kaupungin asuntokannasta. Suuralueista eniten tämän suuruisia asuntoja oli Kivistössä, jossa niitä oli lähes joka toinen. Tikkurilassa ja Myyrmäessä osuus jäi neljännekseen asuntokannasta. Omakotitaloista kolme neljästä oli kaikilla suuralueilla vähintään neljän huoneen asuntoja. Osakeasunnoista Kivistössä ja Aviapoliksessa kahdessa viidestä oli vähintään neljä asuinhuonetta, muilla suuralueilla niitä oli vähemmän. Arava- /korkotukiasunnoista joka toinen oli kaksio. Tikkurilassa, Koivukylässä ja Korsossa enemmistö niistä oli kaksioita. Kivistössä useampi kuin joka kolmas arava-/korkotukivuokra-asunnosta oli kooltaan yksiö. Muilla suuralueilla yksiöiden osuus oli selvästi pienempi. Muissa vuokra-asunnoissa yksiöiden osuus oli kaikilla suuralueilla suurempi, keskimäärin runsas neljännes. lla olevista yksiöistä useampi kuin kaksi kolmesta oli vuokra-asunnoissa, kaksioista joka toinen ja kolmioista joka kolmas. Vähintään neljän asuinhuoneen asunnoista neljä viidestä oli omistusasunto. Kuvio 2. Asunnot hallintaperusteen ja huoneistotyypin mukaan h+k/kk/kt 6h+k/kk/kt 5h+k/kk/kt 4h+k/kk/kt 3h+k/kk/kt Kaksio Yksiö 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Omistaa talon Arava- tai korkotukivuokra-asunto Asumisoikeusasunnot Omistaa asunnon osakkeet Muu vuokra-asunto Muu tai tuntematon hallintaperuste Lähes joka kymmenennessä asunnossa asutaan ahtaasti Vuoden 2015 lopussa lla oli ahtaasti asuttua asuntoa 3, 155 asuntoa enemmän kuin vuotta aiemmin. Tilavasti 4, asuttuja asuntoja oli kaikkiaan 7 360, 195 enemmän kuin vuonna Ahtaimmin asuttuja olivat taloasunnot, joista lähes 12 prosenttia oli ahtaasti asuttuja. Erillisistä pientaloista ja taloasunnoista ahtaasti asuttuja oli kummistakin runsas 9 prosenttia. Erillisissä pientaloissa olevista yhden huoneen asunnoista yli kolmannes oli ahtaasti asuttuja, kun taloissa olevista yksiöistä ahtaasti asuttuja oli harvempi kuin joka kymmenes. Sekä talo- että talokaksioista ja -kolmioista oli suhteellisesti vähemmän ahtaasti asuttuja kuin huoneistoluvultaan vastaavansuuruisissa erillisissä pientaloissa. Vasta huoneluvun kohotessa neljään ahtaasti asuttuja asuntoja oli enemmän - ja taloissa kuin erillisissä pientaloissa. Lukumääräisesti ahtaasti asuttuja asuntoja oli eniten kolmioissa, kolmiossa asuttiin ahtaasti. Ahtaasti asuttuja kaksioita oli 2 395, yksiöitä ja vähintään neljän huoneen asuntoja Toisaalta neljän huoneen asunnoista useampi oli tilavasti kuin ahtaasti asuttu. 3 Tilastokeskus, normi 4: Asunto on ahtaasti asuttu, jos siinä asuu enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohti, kun keittiötä ei lasketa huonelukuun. Asunto on tilavasti asuttu, kun siinä asuu 1-5 henkilön asuntokunta, jonka käytössä on vähintään kolme asuinhuonetta enemmän kuin mitä on asuntokunnan henkilömäärä (keittiötä ei lueta huonelukuun).

5 5 Kuvio 3. Asunnot asunnon talotyypin ja pinta-alaluokan (m 2 ) mukaan lla asunnon pinta-alaluokka Erillinen pientalo Rivi- tai ketjutalo Asuintalo asuntojen lkm Kuvio 4. Asunnot asunnon huoneistotyypin ja asumisväljyyden mukaan lla huonetta 6 huonetta 5 huonetta 4 huonetta 3 huonetta 2 huonetta Kerrostaloasunto Rivitaloasunto Erillinen pientalo 1 huone Ahtaasti asuttuja % Kuvio 5. Ahtaasti asutut asunnot (%) asunnon huoneistotyypin ja talotyypin mukaan lla huonetta 6 huonetta 5 huonetta 4 huonetta 3 huonetta 2 huonetta 1 huone 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Tilava Normaali Ahdas

6 6 Ahtaasti asuttujen taloasuntojen määrä on viiden viime vuoden aikana lisääntynyt 660 asunnolla (12 %). Kerrostaloasuntojen määrä kasvoi tuona aikana 9 prosentilla. Rivitaloasunnoissa lisäystä oli vai 9 asunnon verran, kun erillisissä pientaloasunnoissa oli vähennystä 54 asunnon verran. Rivi- ja erillisten pientaloasuntojen kokonaismäärä lisääntyi lla tuona aikana noin 4,5 prosentilla. Eniten lisäystä vuodesta 2011 tuli ahtaasti asutuissa talokaksioissa, 320 asunnon verran. Ahtaasti asuttujen neljän huoneen taloasuntojen määrä kasvoi 39 asunnolla, mutta ahtaasti asuttujen kaksioiden määrä väheni 35 asunnolla. Asunnoista oli vajaa kuusi prosenttia vailla vakinaista asukasta Joustavien asuntomarkkinoiden edellytyksenä pidetään 4-6 prosentin suuruista asuntovaraumaa eli tyhjänä olevien asuntojen määrää. Vuodenvaihteessa 2015/2016 n asunnoista (5,6 %) oli vailla vakinaista asukasta. Näistä tyhjistä tai tilapäisesti asutuista asunnoista oli erillisissä pientaloissa 1 005, taloissa 440 ja taloissa Asuntokantaan nähden taloasuntoja oli suhteellisesti vähiten (3,3 % taloasuntokannasta) vailla vakituista asujaa ja taloasuntoja eniten (6,6 %). Pientaloissa olevista vailla vakinaista asukasta olevista asunnoista suhteellisesti eniten oli yhden tai kahden asuinhuoneen huoneistoja, taloasunnoista isoja asuntoja. n suuralueista vailla vakinaista asukasta olleita asuntoja oli suhteellisesti eniten Kivistössä, missä niitä oli 8,3 prosenttia alueen asuntokannasta, osa oletettavasti uusia vielä myymättömiä. Aviapoliksessa ja Tikkurilassa vailla vakinaista asukasta olevia asuntoja oli kummassakin yli 6 prosenttia. Suhteellisesti vähiten tällaisia asuntoja oli Hakunilassa (4,1 %). Kivistössä niitä oli taloissa (15 %), taloissa (7 %) ja erillisissä pientaloasunnoissa (5 %). Arava-/korkotukivuokra-asuntoja oli vailla vakinaista asukasta 855 kappaletta eli 4,6 prosenttia arava- ja korkotukiasuntokannasta. Niistä 279 oli Myyrmäen suuralueella, 171 Koivukylässä, 156 Tikkurilassa, 111 Hakunilassa, 74 Korsossa, 57 Aviapoliksessa ja 5 Kivistössä. Muita vuokra-asuntoja oli tyhjillään/tilapäisesti asuttuna kaikkiaan (6,2 % kannasta) ja asumisoikeusasuntoja 155 (3,5 % kannasta). Vailla vakituista asukasta olevista muista vuokra-asunnoista 377 oli Tikkurilassa, 263 Myyrmäessä, 243 Aviapoliksessa, 141 Kivistössä, 80 Korsossa, 79 Hakunilassa ja 66 Koivukylässä. Eniten asumisoikeusasuntoja oli vailla vakituista asukasta Korsossa (47) ja Koivukylässä (34). Asuntokanta kuudessa suurimmassa kaupungissa on kuudesta suurimmasta kaupungista talovaltaisin, sillä vuoden 2015 lopussa pääkaupungin kaikista asunnoista 86 prosenttia oli taloissa. Pientalovaltaisin oli, jossa pientalojen osuus kaupungin asuntokannasta oli 46 prosenttia. lla osuus oli toiseksi suurin, 37 prosenttia. Rivitalojen osuus oli ssa suurin (15 %) ja ssa (14 %) lähes yhtä suuri. lla osuus oli 13 prosenttia. Myös erillisten pientalojen osuus oli suurin (31 %) ssa. ssa (27 %) se oli hieman pienempi. lla osuus oli 24 prosenttia ja Helsingissä erillisiä pientaloja oli alle 8 prosenttia asuntokannasta. Omistusasuntojen osuus kaikista kaupungissa olevista asunnoista oli lla (55 %) ja ssa (54 %) suurin. ssa se oli lähes yhtä suuri (53 %). Helsingissä omistusasuntojen osuus oli pienin (42 %). Turussa (45 %) ja ella (46 %) omistusasuntojen osuus jäi niin ikään alle 50 prosentin. Asumisoikeusasuntoja oli suhteellisesti eniten lla ja ssa (4 %), vähiten ssa (alle 2 %). Kymmenen viimeksi kuluneen vuoden aikana vuokra-asuntojen osuus asuntokannasta väheni koko maassa hivenen. Kaikissa isoissa kaupungeissa vuokra-asuntojen osuus on kasvanut. lla vuokra-asuntojen osuus kasvoi 1,9 prosenttiyksiköllä. ella kasvu oli hieman isompi, muissa isoissa kaupungeissa pienempi. Asumisoikeusasuntojen osuus asuntokannasta kasvoi Helsingissä ja ssa puolella prosenttiyksiköllä, muissa isoissa kaupungeissa kasvu oli vähäisempää. ssa oli kuudesta suurimmasta kaupungista sekä lukumääräisesti että suhteellisesti selvästi eniten omakotitalon omistajia, lla toiseksi eniten. Vähiten heitä oli Turussa ja Helsingissä. Arava- ja korkotukivuokra-asuntojen määrä oli kaikissa suurissa kaupungeissa vähentynyt, ella suhteellisesti eniten. Muiden vuokra-asuntojen määrä oli kasvanut kaikissa suurissa kaupungeissa, määrällisesti eniten ella, suhteellisesti eniten lla.

7 7 Taulukko 3. Kuuden suurimman kaupungin asuntokanta asunnon hallintamuodon mukaan (31.12.) 2005 ja 2015 asuntoja asuntoja asuntoja asuntoja asuntoja asuntoja Kaikki asunnot % % Omistaa talon % 15,2 10,9 3,3 11,2 9,9 24, % 15,1 10,7 3,4 10,4 9,9 24,8 Omistaa asunnon osakkeet % 41,0 45,1 41,7 39,2 37,2 28, % 39,4 43,1 38,9 35,2 34,8 27,7 Arava- tai korkotukivuokra-asunto % 22,9 22,1 22,3 20,9 19,7 19, % 17,6 17,9 19,9 15,6 16,2 14,5 Muu vuokra-asunto % 12,0 12,1 22,8 19,8 22,6 17, % 19,2 17,4 26,4 28,1 27,6 23,7 Asumisoikeusasunto % 3,9 3,6 2,0 2,5 1,9 1, % 4,2 4,1 2,6 2,6 2,1 1,6 Muu tai tuntematon hallintaperuste % 5,0 6,3 8,0 6,4 8,7 8, % 5,4 6,7 8,8 8,1 9,4 9,4 ella arava- ja korkotukiasunnoista 27 prosenttia oli yksiöitä, kun lla osuus oli 14 prosenttia. Kaksioita tämän hallintamuodon asunnoista oli ssa 53, lla 49 prosenttia. Kolmioita lla niistä oli 28 prosenttia, kun ella osuus oli vain 18 prosenttia. Vähintään neljän huoneen asuntojen osuus kaikista arava- ja korkotukiasunnoista oli ssa suurin, 11 prosenttia, kun ssa niitä oli vain alle 4 prosenttia. lla osuus oli 8,5 (ks. kuvio 6). Muista vuokra-asunnoista oli sekä Helsingissä että Turussa 43 prosenttia yksiöitä, kun lla yksiöiden osuus oli 28 prosenttia. Kaksioiden osuus muista vuokra-asunnoista oli ssa 47 ja lla 46 prosenttia. Kolmioita näistä vuokraasunnoista oli sekä lla että ssa runsas 19 prosenttia, kun muissa isoissa kaupungeissa osuus jäi paljon pienemmäksi. ella asumisoikeusasunnoista lähes 12 prosenttia oli yksiöitä, kun muissa suurissa kaupungeissa osuus vaihteli n 4 ja n 8 prosentin välillä. lla ja ssa asumisoikeusasunnot olivat huoneluvultaan isoista kaupungeista suurimmat: vähintään neljän huoneen asuntojen osuus oli ssa 31 ja lla 28 prosenttia. ssa osuus oli vain 14 ja ella 15 prosenttia.

8 8 Pääkaupunkiseudulla oli eniten ahtaasti asuttuja asuntoja Vuoden 2015 lopussa Helsingissä vakinaisesti asutuista asunnoista 10,8 prosentissa asuttiin ahtaasti, ssa 10,4 ja lla 10,2 prosentissa. Muissa suurissa kaupungeissa ahtaasti asuttuja asuntoja oli 7,7 8,2 prosenttia. Turussa, lla ja ssa eniten ahtaasti asuttuja asuntoja oli taloissa, kun taas Helsingissä, ssa ja ella niitä oli eniten erillisissä pientaloissa. Vähiten ahtaasti asuttuja asuntoja oli lla ja ssa erillisissä pientaloissa, Helsingissä taloissa ja muissa isoissa kaupungeissa taloissa. Ahtaasti vakinaisesti asuttujen asuntojen osuus kaupunkien asuntokannasta on vähentynyt viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana ssa, ella ja Turussa. lla osuus pysyi ennallaan, ssa ja Helsingissä kasvoi. Kaikissa suurissa kaupungeissa ahtaasti asuminen väheni pientaloasunnoissa. Helsingissä, ssa, lla ja Turussa ahtaasti asuttujen taloasuntojen osuus kasvoi. Kuvio 6. Kuuden suurimman kaupungin ahtaasti asuttujen asuntojen osuus eri talotyyppien asuntokannasta (31.12.) vuosina 2005 ja 2015 osuus kaupungin asuntokannasta, % Vailla vakinaista asukasta olevien asuntojen osuus on kasvanut lla ja ssa vailla vakinaista asukasta olleiden asuntojen osuus asuntokannasta oli vuonna 2015 pienempi kuin muissa suurissa kaupungeissa. lla se oli sekä suhteellisesti että määrällisesti kaikista pienin. Kaikissa isoissa kaupungeissa vailla vakinaista asuntoa olevien asuntojen määrä oli kasvanut vuoteen 2005 verrattuna, ssa eniten. Vuodesta 2010 vuoteen 2015 ssa vailla vakinaista asuntoa olevien asuntojen osuus väheni, muissa isoissa kaupungeissa kasvoi. lla oli vuoden 2015 lopussa asuntoa vailla vakinaista asukasta. Aravavuokra-asuntoja niistä oli 853, muita vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja 154. Muita asuntoja (ks. seuraavan sivun alaviite) tästä joukosta oli Kymmenen vuotta aiemmin vailla vakinaista asukasta olevia asuntoja oli lla ja viisi vuotta aiemmin Arava-/korkotukiasunnoista oli vailla vakinaista asukasta enimmillään (1 105 asuntoa) vuonna Määrä on vaihdellut 650 ja asunnon välillä. Muita vuokra-asuntoja oli vuosina vailla vakinaista asukasta vuosittain hieman alle sata. Vuonna 2014 määrä kuitenkin kohosi äkillisesti asuntoon. Osaselitys tähän oli muiden vuokra-asuntojen määrän kasvu lla vuodesta 2013 vuoteen 2014 lähes asunnolla. Vuoden 2015 aikana muu vuokra-asuntokanta kasvoi edelleen noin asunnolla. Tämä lisäys ei kuitenkaan kasvattanut vailla vakinaista asukasta olevien muiden vuokraasuntojen määrää. Myös asumisoikeusasunnoissa näkyi sama äkillinen kasvu vuonna Vuonna 2015 muista vuokra-asunnoista oli vailla vakinaista asukasta lla 6,2 prosenttia, suurista kaupungeista suurin osuus. ssa niitä oli 5,3, ssa 5,2, Turussa 4,6, ella 3,9 ja Helsingissä 3,6 prosenttia. Arava- /korkotukivuokra-asunnoista oli pääkaupunkiseudulla vailla vakinaista asukasta selvästi harvempi kuin muissa isoissa kaupungeissa: ssa ja Helsingissä 4,2, lla 4,6 ella 7,3, ssa 7,7 ja Turussa 7,8 prosenttia kannasta. Osuus oli pääkaupunkiseudun kaupungeissa arava-/korkotukivuokra-asunnoissa alempi kuin muissa vuokra-asunnoissa. Muissa isoissa kaupungeissa tilanne oli päinvastainen.

9 9 Kuvio 7. Vailla vakinaista asukasta olleet asunnot asunnon hallintamuodon1 4 mukaan lla asuntoja Muu tai tuntematon hallintaperuste Asumisoikeusasunnot Muu vuokra-asunto Arava- tai korkotukivuokraasunto Kuvio 8. Kuuden suurimman kaupungin vailla vakinaista asukasta olevien asuntojen osuus (%) asuntokannasta (31.12.) vuosina 2005, 2010 ja ,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 Osuus asuntokannasta, % Liitekuviot 1-2. Asunnot hallintamuodon ja huoneistotyypin mukaan isoissa kaupungeissa Ok-talot Asunto-osake 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % yksiö kaksio kolmio 4h+ 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % yksiö kaksio kolmio 4h+ 4 Muu tai tuntematon hallintaperuste sisältää mm. tyhjät ja vailla vakinaisia asukkaita olevat asunnot, joita on koko maan tasolla yli asuntoa. Hallintaperustetieto saadaan pääosin vain asutuille asunnoille.

10 10 Liitekuviot 3-5. Asunnot hallintamuodon ja huoneistotyypin mukaan isoissa kaupungeissa Muu vuokra-asunto Arava- tai korkotukivuokra 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % yksiö kaksio kolmio 4h+ 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % yksiö kaksio kolmio 4h+ Asumisoikeusasunto 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % yksiö kaksio kolmio 4h+ Lähteet: Tilastokeskus, tilastotietokannat, asunnot (31.12.) Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä ISBN Taloussuunnittelu/Tietopalvelu ISSN-L X Puh. (09) Sähköposti: ISSN (verkkojulkaisu) n kaupunki. Tietopalvelut B25:2016

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Hyvinkään asumistilastot Asumistilastot tarjoavat tietoa muun muassa Hyvinkään kaupungin asuntotyypeistä, asumisväljyyden muutoksesta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2018

TILASTOKATSAUS 6:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2018 1 26.10.2018 ASUNNOT JA ASUINOLOT VANTAALLA 2017 Vantaalla oli yhteensä 111 700 asuntoa vuoden 2017 lopussa verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen asuntokanta

Lisätiedot

Asunnot ja asuntokunnat 2017 Hyvinkään kaupunki / Talouspalvelut

Asunnot ja asuntokunnat 2017 Hyvinkään kaupunki / Talouspalvelut Asunnot ja asuntokunnat 2017 Hyvinkään kaupunki / Talouspalvelut 7.5.2019 Hyvinkään asumistilastot Asumistilastot tarjoavat tietoa muun muassa Hyvinkään kaupungin asuntotyypeistä, asumisväljyyden muutoksesta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2017

TILASTOKATSAUS 5:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2017 1 21.12.2017 ASUNNOT JA ASUINOLOT VANTAALLA 2016 Vantaalla oli yhteensä 108 300 asuntoa vuoden 2016 lopussa verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen asuntokanta

Lisätiedot

Tilastokatsaus 10:2014

Tilastokatsaus 10:2014 Tilastokatsaus 10:2014 Vantaa 1 2.9.2014 Tietopalvelu B11:2014 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2012 lopulla yhteensä 8 854 vieraskielistä 1

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2018

TILASTOKATSAUS 4:2018 TILASTOKATSAUS 4:2018 8.3.2018 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2017 1 Vantaalle rakennettiin vuonna 2017 uutta kerrosalaa 349 590 kerrosneliömetriä, josta asuinrakennuksiin valmistui 234 712 k-m 2 (67 %).

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2013

Tilastokatsaus 8:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 10.10.2013 Tietopalvelu B14:2013 Vanhojen osakeasuntojen kaupat ja hinnat Vantaalla vuosina 2003 2012 sekä alkuvuodesta 2013 Vuosien 2003 2012 aikana Vantaalla on tehty kaikkiaan

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2016

TILASTOKATSAUS 2:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 2:2016 1 26.1.2016 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2015 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2015 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 376 790 k-m 2, mikä on 100 820 k-m 2 (37

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28.

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28. Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2017 1 20.1.2017 RAKENTAMINEN VANTAALLAA VUONNA 2016 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2016 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 420 150 k m 2, mikä on 45 710 k m 2 (12

Lisätiedot

Tilastokatsaus 4:2014

Tilastokatsaus 4:2014 Vantaa 10.3.2014 Tietopalvelu B5:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2010

Tilastokatsaus 8:2010 Tilastokatsaus 8:2010 Lisämateriaalia 7.9.2010 Tietopalvelu B11:2010 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2006 lopulla yhteensä 4 417 vieraskielistä

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 18:2016

TILASTOKATSAUS 18:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 18:2016 1 10.10.2016 OSAKEASUNTOJEN MYYNTIHINTOJA VANTAALLA Vantaalla asunnoista maksettuja neliöhintoja voidaan seurata esimerkiksi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisista

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2012

Rakentaminen Vantaalla 2012 Rakentaminen Vantaalla 2012 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2013 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Tuukka Mielonen, Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014

RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014 RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014 RAKENNUS- JA ASUNTOKANTA 1.1.2015 Tiedustelut Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Pertti Raami, Vantaan kaupungin aineistopankki Kansi

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2013

Rakentaminen Vantaalla 2013 Rakentaminen Vantaalla 2013 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2014 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Pertti Raami, Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2010

Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2011 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2011

Rakentaminen Vantaalla 2011 Rakentaminen Vantaalla 2011 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2012 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2016

TILASTOKATSAUS 5:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2016 1 1.4.2016 YKSINHUOLTAJIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Yksinhuoltajien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista yhden

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 10:2015

TILASTOKATSAUS 10:2015 TILASTOKATSAUS 10:2015 23.11.2015 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2013 laisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka lla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli jossain

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2017

TILASTOKATSAUS 2:2017 TILASTOKATSAUS 2:2017 11.1.2017 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2014 Yhteenveto: Työpaikat ja työvoima n suuralueilla sekä pendelöinti Helsingin seudulla vuosina 2010 2014 Työpaikkoja

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2018

TILASTOKATSAUS 5:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 5:18 1 10.9.18 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 08 17 Työttömyysaste oli Vantaalla tasan 10 prosenttia vuoden 17 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli peräti 1,9 prosenttiyksikköä, mikä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2017

TILASTOKATSAUS 1:2017 TILASTOKATSAUS 1:2017 5.1.2017 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna Tikkurilassa, Koivukylässä ja Hakunilassa Vaikka työpaikkojen määrä kasvoi vuoden aikana koko kaupungissa,

Lisätiedot

Vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia vuokra-asuntoja

Vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia vuokra-asuntoja Asuminen 2011 Asunnot ja asuinolot 2010, yleiskatsaus Vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia vuokra-asuntoja Tilastokeskuksen tietojen mukaan vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia oli

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2019

TILASTOKATSAUS 3:2019 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2019 1 8.10.2019 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 2009 2018 Työttömyysaste oli Vantaalla 8,7 prosenttia vuoden 2018 lopussa, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

Tilastokatsaus 3:2013

Tilastokatsaus 3:2013 Tilastokatsaus 3:2013 Vantaa 1 24.1.2013 Tietopalvelu B3:2013 Työpaikat Vantaalla ja sen osa-alueilla 31.12.2010 Työpaikat kasvoivat vuonna 2010 taas vajaalla 3 000 työpaikalla Vantaalla oli vuoden 2010

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2016

TILASTOKATSAUS 6:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2016 1 7.4.2016 SELLAISTEN ASUNTOKUNTIEN, JOISSA ON PARISKUNTA JA LAPSIA, TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2018

TILASTOKATSAUS 8:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2018 1 17.12.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2007 2016 Vantaalla oli lähes 110 800 työpaikkaa vuoden 2016 lopussa, mikä oli 4,9 prosenttia kaikista Suomen työpaikoista.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen

Asuminen ja rakentaminen Asuminen ja rakentaminen Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Asuminen ja rakentaminen Asunto- ja toimitilarakentaminen Asuminen Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014 Asunto- ja toimitilarakentaminen Päivitetty 8.9.2014 Rakennuskanta rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan ssa, Helsingissä, lla ja kehyskunnissa 31.12.2013 Muut kuin asuinrakennukset Asuinrakennukset 0

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen

Asuminen ja rakentaminen Asuminen ja rakentaminen Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 1.3.2017 Asuminen ja rakentaminen Asunto- ja toimitilarakentaminen Asuminen Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2018

TILASTOKATSAUS 1:2018 TILASTOKATSAUS 1:2018 5.2.2018 PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 2006 2015 Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2014

Tilastokatsaus 12:2014 Tilastokatsaus 12:2014 Vantaa 5.11.2014 Tietopalvelu B15:2014 1 Työpaikat Vantaan osa-alueilla 31.12.2012 Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna 2012 eniten Tikkurilassa ja Aviapoliksessa Vaikka työpaikkojen

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2017

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2017 Irja Henriksson 7..8 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 7 Vuonna 7 Lahteen valmistui 3 rakennusta ja 78 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski kolme prosenttia ja asuntotuotanto puolisen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 1:2014

Tilastokatsaus 1:2014 Tilastokatsaus 1:2014 Vantaa 3.1.2014 Tietopalvelu B1:2014 1 Vähintään 65 vuotta täyttäneet Vantaalla Vuoden 2013 alussa 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia vantaalaisia oli 27 579 henkilöä. Heistä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2014

Tilastokatsaus 7:2014 Vantaa 20.5.2014 Tietopalvelu B8:2014 Vuoden 2012 tulotietoja Vantaalta, sen osa-alueilta, Helsingin seudulta ja maamme suurimmista kaupungeista Valtionveronalaiset keskitulot tulot Vantaalla ja muissa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2018

TILASTOKATSAUS 2:2018 TILASTOKATSAUS 2:2018 15.3.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2015 Vantaalla oli vuoden 2015 lopussa 109 779 työpaikkaa. Työpaikkamäärä kasvoi edellisestä vuodesta 2450:lla. Helsingissä työpaikkamäärä kasvoi vuodesta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2015

TILASTOKATSAUS 1:2015 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 1:2015 1 23.1.2015 VELKAANTUNEISUUS VANTAALLA JA MUISSA SUURISSA KAUPUNGEISSA SEKÄ HELSINGIN SEUDUN KEHYSKUNNISSA Vantaalaisista asuntokunnista 55 prosentilla oli velkaa

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

Asunnot ja asuinolot. Lähes neljäsosa väestöstä asui vuokralla 2011. 2011, yleiskatsaus

Asunnot ja asuinolot. Lähes neljäsosa väestöstä asui vuokralla 2011. 2011, yleiskatsaus Asuminen 2012 Asunnot ja asuinolot 2011, yleiskatsaus Lähes neljäsosa väestöstä asui vuokralla 2011 Tilastokeskuksen tietojen mukaan 24 prosenttia väestöstä asui vuokralla vuoden 2011 lopussa. Vuokralla

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

Uusista kerrostaloasunnoista 41 prosenttia oli vuokralla vuonna 2012

Uusista kerrostaloasunnoista 41 prosenttia oli vuokralla vuonna 2012 Asuminen 2013 Asunnot ja asuinolot 2012, yleiskatsaus Uusista kerrostaloasunnoista 41 prosenttia oli vuokralla vuonna 2012 Tilastokeskuksen tietojen mukaan uusia kerrostaloasuntoja valmistui vuonna 2012

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 7 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005 verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-638-1 LISÄTIETOJA: Maija Vihavainen, puh. 09-169 3185 Tuula Lappalainen,

Lisätiedot

Perheet ja asuntokunnat

Perheet ja asuntokunnat Vantaan väestö 16/17 julkaisu ilmestyy tänä vuonna osissa, jotta tieto saadaan julkaistua mahdollisimman nopeasti. Lopuksi osiot kootaan yhteen yhdeksi julkaisuksi. Tämä osa koskee Vantaan perheitä ja

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 12.10.2012 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Lahden seudun rakennusvalvonnan mukaan Lahteen rakennettiin vuoden 2011 aikana uutta kerrosalaa yhteensä

Lisätiedot

Asunnot ja asuinolot. Ensiasunnon ostajia 21 000 vuonna 2013. 2013, yleiskatsaus

Asunnot ja asuinolot. Ensiasunnon ostajia 21 000 vuonna 2013. 2013, yleiskatsaus Asuminen 2014 Asunnot ja asuinolot 2013, yleiskatsaus Ensiasunnon ostajia 21 000 vuonna 2013 Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2013 asuntoväestöön kuului 20 718 osakemuotoisen ensiasunnon ostajaa. Ensiasunnon

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2015

TILASTOKATSAUS 3:2015 TILASTOKATSAUS 3:2015 27.5.2015 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2013 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa kaupungeissa

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

Vuokra-asunnoissa pääosin 1 2 henkilön asuntokuntia

Vuokra-asunnoissa pääosin 1 2 henkilön asuntokuntia Asuminen 2010 Asunnot ja asuinolot 2009, yleiskatsaus Vuokra-asunnoissa pääosin 1 2 henkilön asuntokuntia Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuokra-asunnossa asuvista asuntokunnista suurin osa, 85 prosenttia,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2016

TILASTOKATSAUS 1:2016 TILASTOKATSAUS 1:2016 19.1.2016 VANTAALAISTEN TULOT JA VEROT VUONNA 2014 1 Vuonna 2014 Vantaalla oli kaikkiaan 175 690 tulonsaajaa eli useammalla kuin neljällä viidestä vantaalaisesta oli ansio- ja/tai

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014 lkm krsm Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson.. Rakennus ja asuntotuotanto vuonna Vuonna Lahden rakennustuotanto oli ja asuntotuotanto 8. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto pysyi lähes

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2018

TILASTOKATSAUS 3:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2018 1 6.4.2018 ASUNTOJEN HINNAT JA VUOKRAT VANTAALLA 2017 Vantaalla myytiin yhteensä noin 3 000 vanhaa osakeasuntoa vuonna 2017, mikä oli suunnilleen saman verran

Lisätiedot

Yli puolet 20 29 -vuotiaista asui vuokralla vuonna 2014

Yli puolet 20 29 -vuotiaista asui vuokralla vuonna 2014 Asuminen 2015 Asunnot ja asuinolot 2014, yleiskatsaus Yli puolet 20 29 -vuotiaista asui vuokralla vuonna 2014 Tilastokeskuksen mukaan kaikista 20 29 -vuotiaista 55 prosenttia eli 6 000 henkilöä asui itsenäisesti

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2016

TILASTOKATSAUS 8:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2016 1 15.4.2016 ASUNTOKUNTIEN ELINVAIHEET JA TULOT ELINVAIHEEN MUKAAN VUOSINA 2005 2013 Asuntokunnat elinvaiheen mukaan lla, kuten muillakin tässä tarkastelluilla

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2004

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 25 Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2 Muutos edellisestä vuodesta: Kaikki asunnot 1,9 %, kaikki vapaarahoitteiset vuokra-asunnot 1, % ja vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty Asunto- ja toimitilarakentaminen Päivitetty 23.9.2013 Rakennuskanta Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja kehyskunnissa 2012 Rakennuskanta Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja kehyskunnissa, Uudellamaalla

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2004

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN v e r k k o j u l k a i s u j a 2005 4 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2004 verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-406-0 LISÄTIETOJA: Maija Vihavainen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Hakunilan asuntotuotanto

Hakunilan asuntotuotanto Hakunilan asuntotuotanto Kormuniityn suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu 15.8.2017 Tomi Henriksson asumisasioiden päällikkö Hakunilan suuralueen väestö 1.1.1971-1.1.2014 ja ennuste vuoteen 2024 35 000

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014 lkm krsm2 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 2..215 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 214 Vuonna 214 Lahden rakennustuotanto oli 9 ja asuntotuotanto 859. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto

Lisätiedot

Tässä julkaisussa on kuvattu Espoon rakennus- ja asuntokantaa 31.12.2000 Tilastokeskuksen tuottamasta VAL-2000 -väestölaskenta-aineistosta.

Tässä julkaisussa on kuvattu Espoon rakennus- ja asuntokantaa 31.12.2000 Tilastokeskuksen tuottamasta VAL-2000 -väestölaskenta-aineistosta. 2 A L K U S A N A T Vuoden 1938 väestölaskentalain (154/38) mukaan Suomessa tulee tehdä väestölaskenta ja siihen liittyvä asunto- ja kiinteistölaskenta joka kymmenes vuosi. Tämän lain mukaisia laskentoja

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2002

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN v e r k k o j u l k a i s u j a Rakentaminen Helsingissä vuonna 22 verkkojulkaisu ISSN 1458-577 painettu ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA: Tutkija Maija Vihavainen puh. 169

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2006

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2006 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 17 2006 Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2006 Asuntojen keskihinta 2 917 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 967 /m 2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja yhä enemmän 2015

Vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja yhä enemmän 2015 Asuminen 2016 Asunnot ja asuinolot 2015, yleiskatsaus Vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja yhä enemmän 2015 Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2015 valmistui kaikkiaan 27 000 uutta asuntoa, joista vuokra-asuntoja

Lisätiedot

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 14.2.2013 Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi,

Lisätiedot

Jyväskylän seudun asumiskatsaus 2018 Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta

Jyväskylän seudun asumiskatsaus 2018 Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Laukaan asuntomessualue Valon Herra Muuramen Paavalinvuori ja Vuorenlahti Jyväskylän seudun asumiskatsaus 2018 Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta 17.1.2019 Jyväskylän Lutakko Jyväskylän seudun

Lisätiedot

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Kymppi-Moni -hanke Väestöennusteen laatiminen Vantaalla Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Väestöennusteen laadinta Vantaalla väestöennuste laaditaan Vantaalla

Lisätiedot

Rakentaminen, asuminen ja ympäristö

Rakentaminen, asuminen ja ympäristö Rakentaminen, asuminen ja ympäristö - Asunto- ja toimitilarakentaminen - Asuminen - Ympäristö ja ilmasto, HSL ja Uudenmaan liitto Asunto- ja toimitilarakentaminen Rakennuskanta Espoossa, Helsingissä, Vantaalla

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2006

Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2006 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 26 2006 Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2006 u Asuntojen keskihinta 2 990 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 037 /m2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö:

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö: Jyväskylän seutu Asuntokatsaus 2012 Seudun kuntien asuntoryhmä 2013 Sisältö: Asuntoyhteistyö Jyväskylän seudulla Alueen asunto-olot Asuntomarkkinat Asuntorakentaminen Väestönmuutokset ja muuttoliike Asuntomarkkinat

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Pekka Hinkkanen 20.4.2010 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 91 000

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö

Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö - Yhdyskuntarakenne - Liikenne ja liikkumisen kestävyys - Asunto- ja toimitilarakentaminen - Asuminen - Ympäristö ja ilmasto, HSL ja Uudenmaan liitto Yhdyskuntarakenne,

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 21 2013 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013 Asuntojen keskihinta 3 877 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 4 063 ja rivitaloasunnoissa 3 226 Asuntojen

Lisätiedot

ARA-asuntokannan kehitys 2000-luvulla

ARA-asuntokannan kehitys 2000-luvulla Selvitys 1/2019 ARA-asuntokannan kehitys 2000-luvulla Rajoitusten alaisten ARA-asuntojen lukumäärä 2000-luvulla 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2005

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 4 2006 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2005 Asuntojen keskihinta 2 875 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 927 /m 2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntotuotanto Vantaalla

Asuntotuotanto Vantaalla Asuntotuotanto Vantaalla Vantaan kaupunkirakenteen kehitys 1960-2014 Asuntopolitiikan päätavoitteita Täydennysrakentamisen edistäminen Vantaan asuntorakentamisennuste 2015-2024 ARY:n vierailu Vantaalla

Lisätiedot

MONISTEITA 2 / 2010. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009

MONISTEITA 2 / 2010. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009 MONISTEITA 2 / 2010 Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009 TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI 17.8.2010 1. JOHDANTO...2 2. TAMPEREEN ASUNTOKANTA JA MARKKINATILANNE...3 3. ASUNTOJEN HINTATILASTO

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,4 prosenttia vuodessa. 2009, 3. neljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,4 prosenttia vuodessa. 2009, 3. neljännes Asuminen Asuntojen vuokrat, 3 neljännes t nousivat 3,4 prosenttia vuodessa Vuokrien vuosinousu oli vuoden kolmannella neljänneksellä 3,4 prosenttia Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat kohosivat

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 4 996 67 Selvitys 2/211 ARA-tuotanto 21 2.3.211 Sisällys 1 ASUNTOMARKKINAT TOIPUIVAT NOPEASTI 3 2 YLI 12 UUTTA ARA-ASUNTOA RAKENTEILLE VUONNA 21 4

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2008

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2008 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 4 008 Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 008 u Keskivuokra 11,6 /m/kk u Keskivuokra huoneistotyypin mukaan: Yksiöt 14,61 /m/kk Kaksiot 11,44 /m/kk

Lisätiedot

5. ASUNTO-OLOT JA RAKENNUSTOIMINTA

5. ASUNTO-OLOT JA RAKENNUSTOIMINTA 3 5. ASUNTOOLOT JA RAKENNUSTOIMINTA 5.. TONTTIEN VUOKRASOPIMUKSET 00803 Käyttötarkoitus 008 009 00 0 0 03 Asuntotontit lukumäärä lisäys ed.vuoteen pintaala, ha lisäys ed.vuoteen Liiketontit lukumäärä lisäys.ed.vuoteen

Lisätiedot