TILASTOKATSAUS 1:2017

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILASTOKATSAUS 1:2017"

Transkriptio

1 TILASTOKATSAUS 1: TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna Tikkurilassa, Koivukylässä ja Hakunilassa Vaikka työpaikkojen määrä kasvoi vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin osa-alueiden välillä suuriakin eroja. Suurin työpaikkakasvu kohdistui Tikkurilan suuralueelle. Myyrmäen, Kivistön, Aviapoliksen ja Korson suuralueilla työpaikkamäärä sen sijaan väheni, Myyrmäessä ja Aviapoliksessa yli 160 työpaikalla. Taulukko 1. Työpaikkamäärät ja niiden muutokset Vantaan eri alueilla Alue muutos muutos Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila Tuntematon Länsi-Vantaa* Keski-Vantaa* Itä-Vantaa* Vantaa *Länsi-Vantaa = Myyrmäen ja Kivistön suuralueet, Keski-Vantaa = Aviapoliksen ja Tikkurilan suuralueet ja Itä-Vantaa = Koivukylän, Korson ja Hakunilan suuralueet. Vantaan työpaikkakasvu on keskittynyt Vantaan keskiosiin, ennen kaikkea Aviapoliksen suuralueelle, jolla työpaikkojen lisäys vuodesta 2004 vuoden loppuun on ollut yli 31 prosenttia. Kaikkiaan Aviapoliksen osuus koko kaupungin työpaikkakasvusta on ollut ko. ajanjaksona 75 prosenttia ja Keski-Vantaan osuus peräti 92 prosenttia. Vantaan itäisten suuralueiden yhteenlaskettu työpaikkalisäys oli alle 5 prosenttia koko kaupungin työpaikkamäärän lisäyksestä. Kaikki lisäys tällä alueella tuli Koivukylän suuralueelle. Korsossa ja Hakunilassa työpaikkamäärä oli nyt pienempi kuin vuoden 2004 lopussa. Länsi-Vantaalla oli vuonna vähemmän kuin vuonna Suurimmat kaupunginosittaiset muutokset vuosien aikana ovat olleet Veromiehessä (+6 205), Pakkalassa (+2 895), Viinikkalassa (+1 225), Lentokentällä (-4 030), Hämeenkylässä (-560), Varistossa (-350) ja Myyrmäessä (-350). Veromiehen työpaikkamäärän suuri kasvu ja Lentokentän työpaikkamäärän väheneminen selittyy pääosin Finnairin pääkonttorin muutolla kaupunginosasta toiseen. Vuosina 2006 työpaikkamäärä kasvoi 44 kaupunginosassa ja väheni 17 kaupunginosassa. Länsi-Vantaalla kaupunginosia, joissa työpaikkojen määrä väheni, oli 8, Keski-Vantaalla 5 ja Itä-Vantaalla 4. Työpaikkamäärä kasvoi Länsi- Vantaalla 13:ssa, Keski-Vantaalla 11:ssä ja Itä-Vantaalla 20:ssa kaupunginosassa.

2 2 Taulukko 2. Työpaikat Vantaalla kaupunginosittain Muutos -14 Vantaa Myyrmäki Linnainen Hämevaara Hämeenkylä Vapaala Varisto Myyrmäki Kaivoksela Martinlaakso Vantaanlaakso Askisto Petikko Kivistö Piispankylä Keimola Kivistö Lapinkylä Myllymäki Vestra Luhtaanmäki Riipilä Seutula Kiila Aviapolis Ylästö Viinikkala Tammisto Pakkala Veromies Lentokenttä Tikkurila Hiekkaharju Tikkurila Jokiniemi Viertola Kuninkaala Simonkylä Hakkila Ruskeasanta Koivuhaka Helsingin pitäjän Koivukylä Koivukylä Ilola Asola Rekola Havukoski Päiväkumpu Korso Matari Korso Mikkola Metsola Leppäkorpi Jokivarsi Nikinmäki Vierumäki Vallinoja Hakunila Länsisalmi Länsimäki Ojanko Vaarala Hakunila Rajakylä Itä-Hakkila Kuninkaanmäki Sotunki Muut, tuntematon

3 3 Myyrmäen suuralueen työpaikkamäärä on vuodesta vuoteen kasvanut vain 340 työpaikalla. Kasvua 10 vuoden aikana on ollut 1,5 prosenttia. Suurin vuosittainen muutos oli vuoden aikana tapahtunut työpaikkamäärän liki kahden tuhannen työpaikan vähennys (-8 %). Kolme vuotta myöhemmin suuralueen työpaikkamäärä kasvoi yli työpaikalla ja siitä pari vuotta eteenpäin tuli taas vähennystä työpaikkaa. Kuvio 1. Työpaikat Myyrmäen suuralueella vuosina (31.12.) Vuonna suuralueen työpaikoista vajaa neljännes sijaitsi Martinlaakson ja runsas viidennes Myyrmäen kaupunginosassa. Työpaikkamäärä väheni vuoden aikana koko suuralueella 170 työpaikalla. Vähennystä oli Hämeenkylän, Variston, Myyrmäen, Martinlaakson ja Petikon kaupunginosissa. Suurin työpaikkakasvu oli Vapaalan kaupunginosassa, jossa työpaikkojen määrä kasvoi 210 työpaikalla, yli 19 prosentilla. Viimeksi kuluneen yhdeksän vuoden aikana (vuosina 2006 ) työpaikat lisääntyivät määrällisesti eniten Vantaanlaaksossa, Vapaalassa ja Martinlaaksossa ja vähenivät eniten Hämeenkylässä, Varistossa ja Myyrmäessä. Kuvio 2. Työpaikat Myyrmäen kaupunginosissa vuosina ja (31.12.) Martinlaakso Myyrmäki Kaivoksela Varisto Petikko Hämeenkylä Vantaanlaakso Vapaala Askisto Hämevaara Linnainen Vuonna Myyrmäen kaupan työpaikat vähenivät runsaalla sadalla, kun taas sekä rakentamisen että terveys- ja sosiaalipalvelujen työpaikat lisääntyivät kukin saman verran. Kaupan työpaikat vähenivät Hämeenkylän, Variston, Myyrmäen ja Martinlaakson kaupunginosissa, mutta lisääntyivät Kaivokselassa. Rakentamisen työpaikat lisääntyivät Vapaalassa yli kahdella sadalla ja Kaivokselassakin vajaalla sadalla, mutta vähenivät lähes sadalla Myyrmäessä ja Varistossa liki puolella sadalla. Terveys- ja sosiaalipalvelujen työpaikkamäärä kasvoi usealla kymmenellä Varistossa ja Myyrmäessä. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan työpaikoissa oli 70 vähennys Myyrmäessä. Teollisuuden oli selvästi vähemmän Vapaalassa, Varistossa, Myyrmäessä ja Kaivokselassa, mutta ne kasvoivat vastaavasti Martinlaaksossa ja Vantaanlaaksossa.

4 4 Kuvio 3. Työpaikat toimialoittain (31.12.) 2008 ja Myyrmäen suuralueella 1 kauppa teollisuus liike-elämän palvelut rakentaminen terveys- ja sosiaalip. muu palvelut. koulutus kuljetus, varastointi julkinen hallinto informaatio, viestintä majoitus- ja ravitsemist. rahoitus, vakuutus, kiinteistöt maa-, metsä- ja kalatalous Vuodesta 2008 työpaikat vähenivät eniten liike-elämän palvelujen ja kaupan toimialoilla. Suurin kasvu on ollut teollisuuden toimialalla. Kivistön suuralueella oli vuoden lopussa työpaikkaa, runsas 40 vähemmän kuin vuotta aiemmin, mutta liki 250 (10 %) enemmän kuin yhdeksän vuotta aiemmin. Kivistön työpaikoissa ei suuria vuosittaisia muutoksia ole ollut toistaiseksi. Alueen työpaikoista kaksi viidesosaa sijaitsi Piispankylän kaupunginosassa. Alueen kaupunginosista vain Seutulassa oli vuoden lopussa vähemmän kuin vuonna, muissa kaupunginosissa niitä oli enemmän. Eniten työpaikkamäärä oli kasvanut Kivistön ja Luhtaanmäen kaupunginosissa. Kuvio 4. Työpaikat Kivistön suuralueella vuosina (31.12.) Kivistön suuralueen työpaikoista joka neljäs oli kaupan, lähes joka viides terveys- ja sosiaalipalveluiden, niin ikään lähes joka viides rakentamisen ja joka kuudes kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla. Vuosien 2009 aikana merkittävin muutos oli, että teollisuuden työpaikoista katosi yli puolet. Teollisuuden työpaikat vähenivät Piispankylässä. Rakentamisen sekä kuljetuksen ja varastoinnin sen sijaan tuli lisää yli neljännes. Rakentamisen tuli lisää Piispankylään ja Kivistöön ja kuljetuksen ja varastoinnin Luhtaanmäkeen. 1 Tässä ja seuraavissa suuralueittaisissa kuvioissa toimialat on yhdistetty 13 luokkaan seuraavasti: (A+B), (C+D+E), F, G, H, I, J, (K+L), (M+N), O, P, Q ja (R+S+T+U). Katso luokkien sisällöt sivun 8 taulukosta 3.

5 5 Kuvio 5. Työpaikat Kivistön kaupunginosissa vuosina ja (31.12.) Piispankylä Kivistö Seutula Luhtaanmäki Kiila Lapinkylä Keimola Riipilä Myllymäki Vestra Kuvio 6. Työpaikat toimialoittain (31.12.) 2008 ja Kivistön suuralueella kauppa terveys- ja sosiaalip. rakentaminen kuljetus, varastointi teollisuus liike-elämän palvelut koulutus muu palvelut. informaatio, viestintä majoitus- ja ravitsemist. rahoitus, vakuutus, kiinteistöt maa-, metsä- ja kalatalous julkinen hallinto Aviapoliksen suuralueella työpaikkamäärän lisäys vuodesta vuoteen on ollut ylivoimaisesti kaikista suurin, työpaikkaa, lähes 25 prosenttia. Aviapoliksen osuus koko kaupungin työpaikkamäärän kasvusta oli 55 prosenttia. Alueen työpaikat lisääntyivät nopeasti vuoteen Yhden vuoden pudotuksen jälkeen kasvu on ollut hieman maltillisempaa, mutta tasaista. Vuoden 2008 työpaikkamäärän taso saavutettiin jälleen vuonna 2012, jonka jälkeen työpaikkamäärä on aika lailla tasaantunut samalle tasolle (kuvio 7). Aviapoliksen työpaikasta yli kolmannes oli Veromiehen kaupunginosassa, viidennes Pakkalassa ja toinen viidennes Lentokentällä. Vähiten oli Tammistossa ja Ylästössä, runsas 300 kummassakin. Vuosina 2006 Veromiehen työpaikkamäärä kaksinkertaistui. Myös Pakkalassa kasvu oli suurta, uusia tuli lisää. Lentokentän työpaikoista on vuosien 2006 aikana hävinnyt yli kolmannes (kuvio 8). Ison osan tästä muutoksesta selittää Finnairin pääkonttorin muutto Veromiehen kaupunginosan puolelle vuoden aikana. Aviapoliksen työpaikoista lähes joka kolmas oli kuljetuksen ja varastoinnin, joka neljäs kaupan ja joka kymmenes teollisuuden toimialalla.

6 6 Kuvio 7. Työpaikat Aviapoliksen suuralueella vuosina (31.12.) Kuvio 8. Työpaikat Aviapoliksen kaupunginosissa vuosina ja (31.12.) Veromies Pakkala Lentokenttä Viinikkala Ylästö Tammisto Vuoden aikana suurin työpaikkalisäys tuli Veromiehen kaupunginosaan, jossa kokonaistyöpaikkamäärä kasvoi Lentokentän kaupunginosan kustannuksella (Finnairin muutto) kolmanneksella. Toimialoista Veromiehessä kasvoi eniten kuljetuksen ja varastoinnin sekä hallinto- ja tukipalvelujen työpaikkamäärä. Myös koko suuralueella eniten kasvua oli hallinto- ja tukipalvelujen työpaikoissa. Kuljetuksen ja varastoinnin työpaikat lisääntyivät Veromiehessä lähes saman verran kuin ne vähenivät Lentokentällä. Kaupan työpaikat vähenivät vuonna liki kuudella sadalla. Yli puolet kaupan vähennyksestä kohdistui Veromieheen ja merkittävä osa myös Tammistoon ja Pakkalaan. Kuuden viime vuoden (2009 ) aikana suurin työpaikkakasvu Aviapoliksen suuralueella on ollut rakentamisen toimialalla, jolla työpaikkamäärä yli kaksinkertaistui. Myös liike-elämän palvelujen työpaikat lisääntyivät selvästi, liki kolmanneksella. Rakentamisen työpaikat kasvoivat eniten Veromiehessä, jonne kasvusta sijoittui liki kolme neljännestä. Aviapoliksen suuralueella määrällisesti eniten työpaikat vähenivät vuosina 2009 teollisuudessa, vähennystä oli yli viidennes toimialan työpaikoista. Kaksi kolmannesta teollisuuden työpaikkakadosta kohdistui Lentokentälle ja kolmannes Viinikkalaan. Myös kuljetuksen ja varastoinnin työpaikkamäärä väheni koko suuralueella. Alan työpaikkamäärä väheni Lentokentällä yli työpaikalla, mutta uusia alan syntyi Veromieheen yli 2 200, Viinikkalaan yli 800 ja Ylästöönkin parisen sataa.

7 7 Kuvio 9. Työpaikat toimialoittain (31.12.) 2008 ja Aviapoliksen suuralueella kuljetus, varastointi kauppa teollisuus liike-elämän palvelut majoitus- ja ravitsemist. rakentaminen informaatio, viestintä julkinen hallinto muu palvelut. terveys- ja sosiaalip. koulutus rahoitus, vakuutus, kiinteistöt maa-, metsä- ja kalatalous Tikkurilan suuralueella työpaikkojen määrä kasvoi vuodesta vuoden loppuun mennessä suuralueista toiseksi eniten, työpaikalla, 12 prosentilla. Vuonna Tikkurilan työpaikoista enemmän kuin neljännes sijaitsi Tikkurilan kaupunginosassa, lähes joka viides Koivuhaassa ja lähes samansuuruinen osuus Hakkilassa. Eniten työpaikkamäärä kasvoi vuodesta vuoden loppuun Koivuhaan kaupunginosassa, 935 työpaikalla (27 %). Hakkilassa kasvua oli toiseksi eniten, 700 työpaikkaa (20 %) ja Tikkurilan kaupunginosassakin yli 500 työpaikkaa (9 %). Työpaikkamäärä väheni Hiekkaharjussa, Viertolassa, Simonkylässä ja Helsingin Pitäjän kirkonkylässä. Vuoden aikana työpaikat vähenivät vain Simonkylässä ja varsinkin Hakkilassa (-430 työpaikkaa). Eniten kasvua vuonna oli Tikkurilassa lähes 565 työpaikkaa. Jokiniemessä työpaikat lisääntyivät 190:llä. Kuvio 10. Työpaikat Tikkurilan suuralueella vuosina (31.12.) Tikkurilan suuralueen työpaikat jakautuivat muita suuralueita tasaisemmin useille toimialoille. Eniten, viidennes kaikista, oli kaupan toimialalla. Teollisuuden, kuljetuksen ja varastoinnin, julkisen hallinnon sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialoilla oli kullakin hieman useampi kuin joka kymmenes Tikkurilan suuralueen työpaikoista. Vuoden aikana Tikkurilan suuralueen työpaikkamäärä kasvoi 530 työpaikalla. Puolet kasvusta tuli terveys ja sosiaalipalvelujen työpaikoista. Myös julkisen hallinnon, kuljetuksen ja varastoinnin sekä informaation ja viestinnän työpaikat lisääntyivät selvästi vuoden aikana. Kaupan toimialalla työpaikat vähenivät liki 500:lla, lähes kaikki Hakkilassa.

8 8 Kuvio 11. Työpaikat Tikkurilan kaupunginosissa vuosina ja (31.12.) Tikkurila Koivuhaka Hakkila Jokiniemi Kuninkaala Viertola Simonkylä Hiekkaharju Ruskeasanta Helsingin pitäjän kk Kuuden vuoden aikana (vuosina 2009 ) Tikkurilan suuralueella lisääntyivät eniten terveys- ja sosiaalipalvelujen, rakentamisen ja liike-elämän palvelujen (hallinto- ja tukipalvelut sekä ammatillinen, tekninen ja tieteellinen työ) työpaikat. Vähennystä oli julkisen hallinnon, kuljetuksen ja varastoinnin, muiden palvelujen, koulutuksen sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnan työpaikoissa. Kuvio 12. Työpaikat toimialoittain (31.12.) 2008 ja Tikkurilan suuralueella kauppa teollisuus kuljetus, varastointi julkinen hallinto terveys- ja sosiaalip. liike-elämän palvelut rakentaminen koulutus muu palvelut. majoitus- ja ravitsemist. rahoitus, vakuutus, kiinteistöt informaatio, viestintä maa-, metsä- ja kalatalous Koivukylän suuralueella oli työpaikkaa vuoden lopussa. Yhdeksän vuoden aikana (vuosina 2006 ) alueen työpaikkamäärä lisääntyi työpaikalla eli 27 prosentilla. Työpaikkamäärä kasvoi kaikissa suuralueen kaupunginosissa. Suurin työpaikkakasvu kymmenen vuoden aikana oli Havukoskella ja Ilolassa, joissa oli vuonna noin 270 enemmän kuin yhdeksän vuotta aiemmin. Vuoden aikana Koivukylän suuralueella sijaitsevien työpaikkojen määrä lisääntyi kuudella kymmenellä. Havukoskelle, Ilolaan ja Asolaan tuli lisää, Koivukylässä ja Rekolassa työpaikat vähenivät ja Päiväkummussa ne pysyivät kutakuinkin ennallaan. Koivukylän suuralueen työpaikoista joka toinen oli sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialalla, useampi kuin joka kymmenes rakentamisen ja lähes yhtä moni kaupan toimialalla.

9 9 Kuvio 13. Työpaikat Koivukylän suuralueella vuosina (31.12.) Kuvio 14. Työpaikat Koivukylän kaupunginosissa vuosina ja (31.12.) Asola Havukoski Ilola Rekola Koivukylä Päiväkumpu Kuvio 15. Työpaikat toimialoittain (31.12.) 2008 ja Koivukylän suuralueella terveys- ja sosiaalip. rakentaminen kauppa koulutus liike-elämän palvelut kuljetus, varastointi majoitus- ja ravitsemist. muu palvelut. teollisuus rahoitus, vakuutus, kiinteistöt informaatio, viestintä maa-, metsä- ja kalatalous julkinen hallinto Vuonna Koivukylän suuralueella toimialoista suurimmat työpaikkamuutokset olivat terveys- ja sosiaalipalvelujen (+100) ja kiinteistöalan (-41) toimialoilla. Terveys- ja sosiaalipalvelujen työpaikat lisääntyivät Havukoskella ja Koivukylässä. Kiinteistöalan työpaikat vähenivät Koivukylässä.

10 10 Koivukylän suuralueella työpaikat lisääntyivät runsaalla parilla kymmenellä myös hallinto- ja tukipalveluissa Havukoskella ja puolella sadalla rakentamisessa Ilolassa. Teollisuuden työpaikat kasvoivat Ilolassa. Kaupan työpaikoissa oli vähennystä Rekolassa ja Havukoskella. Vuosien 2009 aikana Koivukylän suuralueen työpaikkamäärän kasvu tuli lähes kaikki terveys- ja sosiaalipalvelujen ja kaupan toimialoilta. Hallinto- ja tukipalvelujen työpaikkamäärä kasvoi jonkin verran, mutta julkisen hallinnon, koulutuksen ja teollisuuden työpaikat vähenivät. Terveys- ja sosiaalipalvelujen työpaikat lisääntyivät ennen kaikkea Havukoskella, mutta useilla kymmenillä myös Ilolassa ja Päiväkummussa. Asolassa ne vähenivät. Kaupan työpaikkakasvu tuli suurelta osin Asolaan, mutta myös Ilolassa ja Päiväkummussa ne lisääntyivät useilla kymmenillä. Julkisen hallinnon työpaikat vähenivät Havukoskella. Korson suuralueen työpaikat ovat lisääntyneet kuluneen yhdeksän vuoden (2006 ) aikana 170 työpaikalla. Alueen työpaikkamäärä on vaihdellut ja työpaikan välillä. Suurimmillaan se oli vuonna Viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana työpaikkamäärä on ollut laskussa. Kuvio 16. Työpaikat Korson suuralueella vuosina (31.12.) Vuonna suuralueella oli kaikkiaan työpaikkaa eli vain runsas 3 prosenttia kaikista Vantaalla olevista työpaikoista. Korson suuralueen työpaikoista vajaa kolmannes oli Korson kaupunginosassa, vajaa neljännes Metsolassa ja joka seitsemäs Mikkolassa. Vuosina 2006 työpaikat vähenivät Metsolassa. Suurin lisäys, liki 120 uutta työpaikkaa, oli Nikinmäessä. Kuvio 17. Työpaikat Korson kaupunginosissa vuosina 2004 ja (31.12.) Korso Metsola Mikkola Nikinmäki Matari Jokivarsi Leppäkorpi Vierumäki Korson suuralueen työpaikoista useampi kuin joka viides oli terveys- ja sosiaalipalvelujen, useampi kuin joko kuudes kaupan, joka kuudes rakentamisen ja useampi kuin joka kymmenes kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla.

11 11 Kuvio 18. Työpaikat toimialoittain (31.12.) 2008 ja Korson suuralueella terveys- ja sosiaalip. kauppa rakentaminen kuljetus, varastointi koulutus liike-elämän palvelut muu palvelut. teollisuus rahoitus, vakuutus, kiinteistöt majoitus- ja ravitsemist. julkinen hallinto informaatio, viestintä maa-, metsä- ja kalatalous Vuonna Korson suuralueen työpaikkamäärä väheni lähes sadalla työpaikalla. Työpaikat lisääntyivät vain Jokivarressa ja Nikinmäessä, vähenivät selvästi Metsolassa (-85). Vähennystä oli eniten terveys- ja sosiaalipalvelujen (Metsola ja Korso), majoituksen ja ravitsemistoiminnan (Mikkola ja Metsola) sekä julkisen hallinnon (Metsola) työpaikoissa. Kasvua oli erityisesti rakentamisen (Korso ja Mikkola) sekä teollisuuden (Matari) työpaikoissa. Viiden vuoden (2009 ) aikana Korson suuralueen työpaikkamäärä on vähentynyt lähes 300 työpaikalla (7 %). Suurimmat vähennykset ovat olleet Korson (-165) ja Metsolan (-160) kaupunginosissa, kun taas Nikinmäessä työpaikkamäärä kasvoi sadalla (35 %). Työpaikat lisääntyivät mainittuna ajanjaksona Nikinmäen ohella vain Vallinojalla, kaikissa muissa kaupunginosissa ne vähenivät. Vuosina 2009 kaupan työpaikat vähenivät 125:llä, eniten Metsolassa ja Korsossa. Rahoituksessa työpaikat vähenivät puolella sadalla (Korso) ja majoitus- ja ravitsemistoiminnassa yhteensä liki sadalla (Korso ja Metsola). Vain rakentamisen (Korso, Nikinmäki), ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (Matari, Nikinmäki) sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen (Korso, Vallinoja, Nikinmäki) työpaikat lisääntyivät tuona kymmenvuotisjaksona, muilla toimialoilla ne joko vähenivät tai pysyivät ennallaan. Hakunilan suuralueella työpaikkamäärä kasvoi vuodesta vuoteen yli 400 työpaikalla, yli 6 prosentilla. Suuralueella sijaitsi 6 prosenttia Vantaan kaikista työpaikoista vuonna. Kolmannes suuralueen työpaikoista oli Vaaralan kaupunginosassa, liki neljännes Hakunilan ja runsas viidennes Kuninkaanmäen kaupunginosassa. Vuosina 2006 työpaikat vähenivät Länsimäen ja Itä-Hakkilan kaupunginosissa, muissa ne lisääntyivät. Kuvio 19. Työpaikat Hakunilan suuralueella vuosina (31.12.)

12 12 Kuvio 20. Työpaikat Hakunilan kaupunginosissa vuosina ja (31.12.) Vaarala Hakunila Kuninkaanmäki Itä-Hakkila Länsimäki Rajakylä Ojanko Sotunki Länsisalmi Kuvio 21. Työpaikat toimialoittain (31.12.) 2008 ja Hakunilan suuralueella teollisuus kauppa kuljetus, varastointi rakentaminen terveys- ja sosiaalip. liike-elämän palvelut koulutus muu palvelut. majoitus- ja ravitsemist. informaatio, viestintä julkinen hallinto rahoitus, vakuutus, kiinteistöt maa-, metsä- ja kalatalous Hakunilan suuralueen työpaikoista 34 prosenttia oli teollisuuden, 13 prosenttia kaupan ja 12 prosenttia kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla. Vuonna suuralueen työpaikkamäärä kasvoi runsaalla puolella sadalla. Kasvua oli Kuninkaanmäen, Itä-Hakkilan, Hakunilan ja Ojangon kaupunginosissa. Vaaralassa, Sotungissa, Länsimäessä ja Rajakylässä työpaikkamäärä väheni. Ojankoon valmistunut jätevoimala toi mukanaan yli sata uutta työpaikkaa. Vuonna työpaikkamäärän kasvusta iso osa tuli kaupan toimialalle. Vähennystä oli eniten terveys- ja sosiaalipalvelujen ja majoitus- ja ravitsemispalvelujen toimialoilla. Kuuden vuoden jaksolla, vuosien 2009 aikana, Hakunilan suuralueen työpaikkamäärä on vähentynyt runsaalla 70 työpaikalla. Suurin työpaikkavähennys on ollut Itä-Hakkilassa (-240) ja Länsimäessä (-130). Eniten kasvua on ollut Kuninkaanmäessä (135) ja Ojangossa (100). Toimialoista julkisen sektorin työpaikkamäärä on vähentynyt vuosien 2009 aikana peräti 70 prosentilla (-210), majoitus- ja ravitsemispalvelujen 35 prosentilla (-100) ja terveys- ja sosiaalipalvelujen 12 prosentilla (-80). Kuljetuksen ja varastoinnin työpaikat ovat lisääntyneet 28 prosentilla (180) ja rakentamisen työpaikat 23 prosentilla (140).

13 13 Työpaikat ja työvoima osin eri alueilla Väestön määrä kasvoi vuodesta vuoden 2015 alkuun kaikilla Vantaan suuralueilla. Suurin kasvu oli Aviapoliksen suuralueella, jossa väestönlisäys oli lähes henkilöä eli 52 prosenttia. Vähiten alueen väestö kasvoi kaupungin kummallakin laidalla, Hakunilassa (3,7 %) ja Myyrmäessä (6,2 %). Koko kaupungissa väestön lisääntyi 12,6 prosenttia. Työvoimaan (15 64 v) kuuluvien määrä väheni samassa ajanjaksossa 2,5 prosentilla, runsaalla henkilöllä. Työvoimaan kuuluvia oli vuoden lopussa Kivistössä ja Aviapoliksessa enemmän kuin vuoden lopulla, kaikilla muilla alueilla heitä oli vähemmän. Samanaikaisesti työpaikkojen määrä kasvoi kaikilla suuralueilla. Suurin määrällinen kasvu oli Aviapoliksessa (lähes työpaikkaa) ja pienin Korsossa (170 työpaikkaa). Suhteellisesti pienin kasvu oli kuitenkin Myyrmäessä (1,5 %) ja suurin Koivukylässä (27,3 %). Koko kaupungissa kasvua oli 13,5 prosenttia Vuoden lopussa Vantaalla olisi ollut työpaikka oman kaupungin alueella 92 prosentille työvoimaan (15 64 v) kuuluvista. Yhdeksän vuotta myöhemmin työpaikka olisi ollut jo lähes 108 prosentille. Suuralueittain suhde vaihteli huomattavasti: vuonna vaihtelu oli Korson suuralueen 25 prosentista Aviapoliksen 386 prosenttiin. Vuoden lopussa Korson suuralueen työpaikkatarjonta ei juuri ollut parantunut alueella asuva työvoima huomioon ottaen: työpaikka oli tarjolla omalla suuralueella vain 26 prosentille alueella asuvista työvoimaan kuuluvista. Aviapoliksessa oli edelleen yli kolme kertaa enemmän kuin mitä alueella asui työvoimaa. Tikkurila oli myös omavarainen eli oli enemmän kuin työvoimaa ja tilanne oli parantunut edelleen vuoteen verrattuna. Taulukko 3. Alueella asuva väestö ja työvoima (15 64 v) sekä alueella työssäkäyvät (=työpaikat) vuosien ja lopussa Vantaan suuralueilla Alue Väestö Työvoima Työpaikat Työpaikat/työvoima, % 2004 Myyrmäki ,9 92,0 Kivistö ,7 62,9 Aviapolis ,7 347,4 Tikkurila ,2 114,8 Koivukylä ,5 40,9 Korso ,5 26,3 Hakunila ,1 51,6 tuntematon Vantaa ,4 107,5 Koulutustaso työpaikoilla on kohonnut Vantaalla (20 64 v) työssäkäyvistä lähes 39 prosentilla oli korkea-asteen tutkinto vuonna. Vuoden lopussa osuus oli ollut 35 prosenttia. Muutos vantaalaisilla työpaikoilla näkyy selvemmin pelkästään perusasteen suorittaneiden työntekijöiden määrän vähenemisenä yli henkilöllä ja heidän osuutensa työssäkäyvistä pienentyessä 21 prosentista 16 prosenttiin. Samalla keskiasteen koulutuksen hankkineiden Vantaalla työssä käyvien määrä kasvoi noin 6 500:lla ja heidän osuutensa kaikista alueella työssä käyvistä kohosi 44:sta 45 prosenttiin. Korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden määrä lisääntyi 8 000:lla ja osuus, kuten edellä mainittiin, vajaasta 35 prosentista lähes 39 prosenttiin. Neljästä kymmenestä ikävuodesta eteenpäin pelkkä perusasteen tutkinto oli vuonna sitä useammalla mitä vanhemmasta henkilöstä oli kyse. Suhteellisesti vähiten (13 %) vain perusasteen suorittaneita oli tuolloin vuotiaissa. Korkea-asteen suorittaneiden osuus oli suurimmallaan (48 %) vuotiaissa. Merkille pantavaa on, että vuotiaiden vain perusasteen koulutuksen saaneiden sekä määrä että osuus Vantaalla työssä käyvistä oli kasvanut vuodesta 2004 vuoteen. Myös seuraavassa ikäryhmässä määrä oli kasvanut, mutta osuus pysynyt ennallaan. Keskiasteen tutkinnon suorittaneita oli yli puolet vuotiaista ja neljä viidestä vuotiaista Vantaalla työssäkäyvästä. Suurin muutos kymmenen vuoden aikana oli 45 vuotta täyttäneillä ja sitä vanhemmilla, joilla pelkän perusasteen suorittaneiden osuus oli vähentynyt merkittävästi.

14 14 Kuvio 8. Vantaalla työssäkäyvät iän ja koulutuksen mukaan ja % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Vain perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutus Koulutustaso Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä työssäkäyvillä Vantaalaisissa työpaikoissa työssä käyvillä oli selvästi alempi koulutustaso kuin Espoossa ja Helsingissä työskentelevillä. Pelkän perusasteen ja alimman korkeakouluasteen koulutuksen saaneiden määrä väheni sekä pääkaupunkiseudun kunnissa että koko maassa. Helsingissä pieneni myös keskiasteen koulutuksen hankkineiden määrä, kun muissa koulutusluokissa oli reipasta kasvua (kuvio 9 ja taulukko 4 seuraavalla sivulla). Vantaalla erityisesti keskiasteen, mutta myös korkea-asteen koulutettujen määrä kasvoi. Kuvio 9. Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä työssäkäyvät koulutuksen mukaan Vantaa Helsinki Espoo 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Vain perusaste tai ei tietoa Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutus

15 15 Taulukko 4. Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä sekä muualla maassa vuotiaat työssäkäyvät koulutuksen mukaan ja sekä muutos Kunta Kaikki vain perusaste keskiaste alin korkeaaste alempi korkeakouluaste ylempi korkeakouluaste tutkijakoulutus Vantaa Espoo Helsinki Muu Suomi Vantaa Espoo Helsinki Muu Suomi Muutos 14 Kaikki vain perusaste keskiaste alin korkeaaste alempi korkeakouluaste ylempi korkeakouluaste tutkijakoulutus lkm Vantaa Espoo Helsinki Muu Suomi % Vantaa 13,1-11,5 15,8-19,2 65,4 51,6 34,5 Espoo 8,1-6,1 4,4-28,8 44,9 31,5 28,5 Helsinki 0,7-24,4-4,0-32,5 52,2 28,4 19,2 Muu Suomi -2,0-39,9 2,6-24,7 55,9 36,7 27,4 Lähde: Tilastokeskus: Tilastotietokannat: elinkeinorakenne ja työssäkäynti Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä ISBN Taloussuunnittelu/Tietopalvelu ISSN-L X, Puh. (09) ISSN X (painettu) Sähköposti: ISSN (verkkojulkaisu) Vantaan kaupunki. Tietopalvelut B1:2017

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

Tilastokatsaus 3:2013

Tilastokatsaus 3:2013 Tilastokatsaus 3:2013 Vantaa 1 24.1.2013 Tietopalvelu B3:2013 Työpaikat Vantaalla ja sen osa-alueilla 31.12.2010 Työpaikat kasvoivat vuonna 2010 taas vajaalla 3 000 työpaikalla Vantaalla oli vuoden 2010

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2014

Tilastokatsaus 12:2014 Tilastokatsaus 12:2014 Vantaa 5.11.2014 Tietopalvelu B15:2014 1 Työpaikat Vantaan osa-alueilla 31.12.2012 Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna 2012 eniten Tikkurilassa ja Aviapoliksessa Vaikka työpaikkojen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2018

TILASTOKATSAUS 8:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2018 1 17.12.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2007 2016 Vantaalla oli lähes 110 800 työpaikkaa vuoden 2016 lopussa, mikä oli 4,9 prosenttia kaikista Suomen työpaikoista.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2018

TILASTOKATSAUS 2:2018 TILASTOKATSAUS 2:2018 15.3.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2015 Vantaalla oli vuoden 2015 lopussa 109 779 työpaikkaa. Työpaikkamäärä kasvoi edellisestä vuodesta 2450:lla. Helsingissä työpaikkamäärä kasvoi vuodesta

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2014

Tilastokatsaus 7:2014 Vantaa 20.5.2014 Tietopalvelu B8:2014 Vuoden 2012 tulotietoja Vantaalta, sen osa-alueilta, Helsingin seudulta ja maamme suurimmista kaupungeista Valtionveronalaiset keskitulot tulot Vantaalla ja muissa

Lisätiedot

Perheet ja asuntokunnat

Perheet ja asuntokunnat Vantaan väestö 16/17 julkaisu ilmestyy tänä vuonna osissa, jotta tieto saadaan julkaistua mahdollisimman nopeasti. Lopuksi osiot kootaan yhteen yhdeksi julkaisuksi. Tämä osa koskee Vantaan perheitä ja

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2015

TILASTOKATSAUS 3:2015 TILASTOKATSAUS 3:2015 27.5.2015 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2013 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa kaupungeissa

Lisätiedot

tarkastusinsinööri Riitta Tamminen 839 29802 lupasihteeri Minna Kolmonen 839 22462

tarkastusinsinööri Riitta Tamminen 839 29802 lupasihteeri Minna Kolmonen 839 22462 Vantaan kaupunki, valvonta PIIRIJAKOTAULUKKO Päivitetty 1.4.2015 yhteystiedot: e-mail: etu.suku@vantaa.fi, puh. keskus 09 83911 www.vantaa.fi/valvonta Yli 8 as. tai muu 2000 m³:n uudis tai 1000 lupavalmistelu

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 4:2014

Tilastokatsaus 4:2014 Vantaa 10.3.2014 Tietopalvelu B5:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2010

Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2011 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD ALUEKOORDINAATTORI

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD ALUEKOORDINAATTORI ALUEKOORDINAATTORI TUKI KOULUILLE JA KODEILLE Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä Helsinki 27.11.2009 Organisaatiokaavio perusopetus 1.1.2010 Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Opetuspäällikkö

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut. Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja 17.5.

Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut. Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja 17.5. Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja Tilanne keväällä 2009 Päivähoidossa ja kotihoidon tuella olevien lasten määrän

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Vantaan hyvinvointikatsaus 2018

Vantaan hyvinvointikatsaus 2018 Vantaan hyvinvointikatsaus 218 Vantaan hyvinvointikatsaus 218 on hyvinvointiraportointityönryhmän yhdessä eri toimialojen edustajien kanssa laatima katsaus hyvinvoinnin ja toimintaympäristön kehityksestä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2018

TILASTOKATSAUS 1:2018 TILASTOKATSAUS 1:2018 5.2.2018 PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 2006 2015 Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2017

TILASTOKATSAUS 2:2017 TILASTOKATSAUS 2:2017 11.1.2017 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2014 Yhteenveto: Työpaikat ja työvoima n suuralueilla sekä pendelöinti Helsingin seudulla vuosina 2010 2014 Työpaikkoja

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2019

TILASTOKATSAUS 3:2019 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2019 1 8.10.2019 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 2009 2018 Työttömyysaste oli Vantaalla 8,7 prosenttia vuoden 2018 lopussa, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2017

TILASTOKATSAUS 5:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2017 1 21.12.2017 ASUNNOT JA ASUINOLOT VANTAALLA 2016 Vantaalla oli yhteensä 108 300 asuntoa vuoden 2016 lopussa verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen asuntokanta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 101 Hämevaara EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 102 Hämeenkylä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 103 Pähkinärinne

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2018

TILASTOKATSAUS 5:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 5:18 1 10.9.18 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 08 17 Työttömyysaste oli Vantaalla tasan 10 prosenttia vuoden 17 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli peräti 1,9 prosenttiyksikköä, mikä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2018

TILASTOKATSAUS 6:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2018 1 26.10.2018 ASUNNOT JA ASUINOLOT VANTAALLA 2017 Vantaalla oli yhteensä 111 700 asuntoa vuoden 2017 lopussa verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen asuntokanta

Lisätiedot

Kymppi-Moni hankkeen 3. työpaja Palveluverkot: päiväkotiverkko

Kymppi-Moni hankkeen 3. työpaja Palveluverkot: päiväkotiverkko Kymppi-Moni hankkeen 3. työpaja Palveluverkot: päiväkotiverkko 31.5.2012 Jyväskylä Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Päivi Riehunkangas suunnittelija, päivähoito Maankäytön toteuttamisen ohjelmointi

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 10:2015

TILASTOKATSAUS 10:2015 TILASTOKATSAUS 10:2015 23.11.2015 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2013 laisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka lla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli jossain

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 20.11.2017 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2019

TILASTOKATSAUS 2:2019 Tilastokatsaus :20 TILASTOKATSAUS 2:201 1 22.3.201 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE VANTAALLA Tässä tilastokatsauksessa tarkastellaan Vantaan väestön koulutusrakennetta ja sen kehitystä. Koulutuksesta on tietoja

Lisätiedot

19.05.2015. Puh. 045-773 43 777. Rivitalo 10 3-5 012 Hämeenkylä Mantelipolku 4 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Tuulikuja 2, 02100 ESPOO Puh.

19.05.2015. Puh. 045-773 43 777. Rivitalo 10 3-5 012 Hämeenkylä Mantelipolku 4 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Tuulikuja 2, 02100 ESPOO Puh. ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 Kunta: Haettava alue: Suuralue: Vantaa Kaikki Myyrmäki 010 Linnainen Linnaistentie 32 TA-Asumisoikeus Oy Sinikalliontie 14 B, 02630 ESPOO 26.03.97 Omakotitalo 3 5-5 011 Hämevaara

Lisätiedot

1 Väestörakenne. 1.1 Väestön määrä ja kehitys

1 Väestörakenne. 1.1 Väestön määrä ja kehitys Vantaan väestö 218/219 julkaisu ilmestyy osissa, jotta tieto saadaan julkaistua mahdollisimman nopeasti. Lopuksi osiot kootaan yhteen yhdeksi julkaisuksi. Ensimmäinen osa koskee Vantaan väestörakennetta.

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 Koko kaupungin ennuste 2016-2040 Osa-alue-ennuste 2016-2025 Julkaisija Kannen kuva: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Sakari Manninen, Vantaan kaupungin aineistopankki Vantaan

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2019

TILASTOKATSAUS 1:2019 TILASTOKATSAUS 1:2019 12.02.2019 SAIRASTAVUUSINDEKSI VANTAALLA 2017 Sairastavuusindeksi isoissa kaupungeissa vuosina 2007 2017 Vantaalaisten sairastavuusindeksillä mitattu terveydentila on parempi kuin

Lisätiedot

Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä

Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C11:2001 Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä Esipuhe Vantaa on osana pääkaupunkiseutua saanut osansa, tosin pienemmän osan kuin suuremmat naapurinsa,

Lisätiedot

Vantaan väestöennuste 2014. Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024

Vantaan väestöennuste 2014. Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024 Vantaan väestöennuste 2014 Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024 Julkaisija Kannen kuva Vantaan kaupunki, kaupunginjohtajan toimiala, tietopalveluyksikkö Pekka Turtiainen Tietopalvelu

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 21:2016

TILASTOKATSAUS 21:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 21:2016 1 10.11.2016 VANTAAN ASUNTOKANTA 31.12.2005 31.12.2015 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 104 700 asuntoa. Niistä

Lisätiedot

1 Väestörakenne. 1.1 Väestön määrä ja kehitys

1 Väestörakenne. 1.1 Väestön määrä ja kehitys Vantaan väestö 216/217 julkaisu ilmestyy tänä vuonna osissa, jotta tieto saadaan julkaistua mahdollisimman nopeasti. Lopuksi osiot kootaan yhteen yhdeksi julkaisuksi. Ensimmäinen osa koskee Vantaan väestörakennetta.

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2010

Tilastokatsaus 11:2010 Tilastokatsaus 11:2010 1.11.2010 Tietopalvelu B14:2010 Työpaikat Vantaalla 31.12.2008 1 Työllisen työvoiman määrä oli Vantaalla vuoden 2008 lopussa 101 529 henkilöä. Työttömänä oli tuolloin 6 836 vantaalaista.

Lisätiedot

1 Väestörakenne. 1.1 Väestön määrä ja kehitys

1 Väestörakenne. 1.1 Väestön määrä ja kehitys Vantaan väestö 217/218 julkaisu ilmestyy osissa, jotta tieto saadaan julkaistua mahdollisimman nopeasti. Lopuksi osiot kootaan yhteen yhdeksi julkaisuksi. Ensimmäinen osa koskee Vantaan väestörakennetta.

Lisätiedot

Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B6 : 2015. ISSN-L 1799-7003 1799-7003 (painettu) 1799-7127 (verkkojulkaisu) ISBN 978-952-443-499-7

Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B6 : 2015. ISSN-L 1799-7003 1799-7003 (painettu) 1799-7127 (verkkojulkaisu) ISBN 978-952-443-499-7 VANTAAN VÄESTÖ 2014/2015 Julkaisija: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Kannen kuva: Sami Lievonen, Vantaan kaupungin aineistopankki Kansi ja ulkoasu Sirpa Rönn, Taloussuunnittelu/Tietopalvelu Taitto

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2016

Kuopion työpaikat 2016 Kuopion työpaikat 2016 Tilastokeskuksen julkistus 09/2018 Tilastotiedote 13/2018, 26.9.2018 Kuopion työpaikat vuonna 2016 - Kuopiossa oli vuoden 2016 lopussa noin 51 000 työpaikkaa. - Vuonna 2016 Kuopion

Lisätiedot

Vantaan hyvinvointikatsaus Jaakko Niinistö Asukaspalvelujen toimialan apulaiskaupunginjohtaja

Vantaan hyvinvointikatsaus Jaakko Niinistö Asukaspalvelujen toimialan apulaiskaupunginjohtaja Vantaan hyvinvointikatsaus 2017 Jaakko Niinistö Asukaspalvelujen toimialan apulaiskaupunginjohtaja Vantaan hyvinvointikatsaus 2017 Vantaan vuoden 2017 hyvinvointikatsaus kokoaa yhteen keskeisiä väestön

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO KAUPUNGINKANSLIA KESKUSVAALILAUTAKUNTA YLEISHALLINTO ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKO

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO KAUPUNGINKANSLIA KESKUSVAALILAUTAKUNTA YLEISHALLINTO ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKO YLEISHALLINTO ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKO ARKISTOLUETTELO Sivu 1(27) III2 III3 Vaaliasiapapereita 1902 1925 Kunnan alueella toimitetuissa alkuaikojen vaaleissa kertyneitä hajanaisia asiakirjoja.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2016

TILASTOKATSAUS 5:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2016 1 1.4.2016 YKSINHUOLTAJIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Yksinhuoltajien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista yhden

Lisätiedot

Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Vantaan kaupungin aineistopankki, Sakari Manninen. Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B7 : 2017

Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Vantaan kaupungin aineistopankki, Sakari Manninen. Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B7 : 2017 VANTAAN VÄESTÖ 216/217 Julkaisija Kannen kuva Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Vantaan kaupungin aineistopankki, Sakari Manninen Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B7 : 217 ISSN-L 1799-73 ISSN 1799-7127

Lisätiedot

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan sisäiset linjat Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), arki Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), lauantai Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), sunnuntai 4-5

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 25 000 22 500 20 000 Ennuste 17 500 väestön määrä 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 1990 1992 1994 1996 1998

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2013

Tilastokatsaus 9:2013 Tilastokatsaus 9:2013 Vantaa 31.10.2013 Tietopalvelu B15:2013 1 Työpaikat ja työssäkäynti Vantaalla vuonna 2011 Työvoima ja työllisyys Vantaalla 31.12.2011 Vantaalla työllisen työvoiman määrä oli 101 348

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2017

Kuopion työpaikat 2017 Kuopion työpaikat 2017 Tilastokeskuksen julkistus 10/2019 Tilastotiedote 18/2019, 18.10.2019 Kuopion kaupunki, talous- ja omistajaohjaus KUOPION TYÖPAIKAT 2017 Kuopiossa oli vuoden 2017 lopussa noin 51

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2015

TILASTOKATSAUS 6:2015 TILASTOKATSAUS 6:2015 6.10.2015 ULKOMAALAISTAUSTAISEN VÄESTÖN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA VANTAALLA VUONNA 2012 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan Suomessa asuvat henkilöt, jotka ovat joko

Lisätiedot

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikat 2010 2014 Muutokset 5 vuodessa: Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikkojen määrä kasvoi 960:llä. Työpaikat lisääntyivät yksityisellä sektorilla 860:llä ja kunnalla 740:llä. Valtion

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2013

Tilastokatsaus 11:2013 Vantaa 16.12.2012 Tietopalvelu B17:2013 Sairastavuusindeksi 1 Vantaalla 2012 Sairastavuusindeksi isoissa kaupungeissa vuosina 2002 2012 Vantaalaisten sairastavuusindeksillä mitattu terveydentila on parempi

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2018

TILASTOKATSAUS 7:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 7:18 1 17.12.18 SUOMALAIS- JA ULKOMAALAISTAUSTAISEN VÄESTÖN PÄÄASIAL- LINEN TOIMINTA VANTAALLA 00 16 Tässä tilastokatsauksessa tarkastellaan Vantaan väestön pääasiallista

Lisätiedot

Julkaisija: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Julkaisun laatija: Elina Parviainen Kannen kuva: Sami Lievonen, Vantaan kaupungin aineistopankki

Julkaisija: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Julkaisun laatija: Elina Parviainen Kannen kuva: Sami Lievonen, Vantaan kaupungin aineistopankki PRESIDENTINVAALIT VANTAALLA 2018 Julkaisija: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Julkaisun laatija: Elina Parviainen Kannen kuva: Sami Lievonen, Vantaan kaupungin aineistopankki Vantaan kaupunki. Tietopalvelu

Lisätiedot

PERUSKOULU YHTEENSÄ

PERUSKOULU YHTEENSÄ VANTAAN KAUPUNKI Sivistystoimi OPPILASTILASTO 20.09.2002 Suunnittelupalvelut Suom. Ruots. Yhteensä PERUSKOULU YHTEENSÄ 21 173 806 21 979 VUOSILUOKAT 0-6 YHTEENSÄ 14 499 545 15 044 Esiopetus+monikultt.esiopetus

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2018

TILASTOKATSAUS 4:2018 TILASTOKATSAUS 4:2018 8.3.2018 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2017 1 Vantaalle rakennettiin vuonna 2017 uutta kerrosalaa 349 590 kerrosneliömetriä, josta asuinrakennuksiin valmistui 234 712 k-m 2 (67 %).

Lisätiedot

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 214 TIEDOTE 3/214 KUOPION MUUTTOLIIKE Kuopion tulomuutto kasvussa Tilastokeskuksen keväällä julkistettujen muuttajatietojen mukaan Kuopion

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TYÖVOIMA LAUKAASSA 1990-2011 9000 8000 7000 6000 5000

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008 -tilastot Kesäkuu 2008 Väestö ikäryhmittäin Aviapoliksen suuralueella ja koko Vantaalla 1.1.2008 ja ennuste 1.1.2018 100 90 väestöosuus, % 80 70 60 50 40 30 20 10 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat 25-64 -vuotiaat

Lisätiedot

PERUSKOULU YHTEENSÄ

PERUSKOULU YHTEENSÄ VANTAAN KAUPUNKI Sivistystoimi OPPILASTILASTO 20.09.2003 Suunnittelupalvelut Suom. Ruots. Yhteensä PERUSKOULU YHTEENSÄ 21 372 812 22 184 VUOSILUOKAT 0-6 YHTEENSÄ 14 355 540 14 895 Esiopetus+monikultt.esiopetus

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 25 000 22 500 20 000 Ennuste 19 016 väestön määrä 17 500 15 000 12 500 10 000 15 042 7 500 5 000 2 500 0 1991 1993 1995 1997

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1

ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 Kunta: Haettava alue: Vantaa Kaikki Myyrmäki 010 Linnainen Linnaistentie 32 TA-Asumisoikeus Oy Sinikalliontie 14 B, 02630 ESPOO 26.03.97 Omakotitalo 3 5-5 012 Hämeenkylä

Lisätiedot

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28.

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28. Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2017 1 20.1.2017 RAKENTAMINEN VANTAALLAA VUONNA 2016 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2016 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 420 150 k m 2, mikä on 45 710 k m 2 (12

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2016

TILASTOKATSAUS 2:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 2:2016 1 26.1.2016 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2015 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2015 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 376 790 k-m 2, mikä on 100 820 k-m 2 (37

Lisätiedot

Presidentinvaalit 2012

Presidentinvaalit 2012 Presidentinvaalit 2012 Vantaan tulokset Julkaisija Vantaan kaupunki, keskushallinto, tietopalveluyksikkö Teksti Harri Sinkko Kannen kuva Copyright Tasavallan presidentin kanslia Tietopalvelu C 10 :2012

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

VALMISTELUMUISTIO 20.12.2004 ALUEIDEN YLEISKUVAUKSET

VALMISTELUMUISTIO 20.12.2004 ALUEIDEN YLEISKUVAUKSET VALMISTELUMUISTIO 20.12.2004 ALUEIDEN YLEISKUVAUKSET 20.12.2004 Alueiden yleiskuvaukset 2 (28) ALUEIDEN YLEISKUVAUKSET SISÄLLYSLUETTELO 1. Myyrmäki-Martinlaakso 3 1.1. Rakentuminen 3 1.2. Asukkaat 5 1.3.

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Muuttajien taustatiedot. 12.5.2014 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Muuttajien taustatiedot. 12.5.2014 Jukka Tapio Toimintaympäristö Muuttajien taustatiedot Dialuettelo Dia 3 Kuntien välinen nettomuutto Tampereella iän mukaan 2013 Dia 4 Kuntien välinen nettomuutto kehyskunnissa iän mukaan 2013 Dia 4 Tampereen maahan-

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2016

TILASTOKATSAUS 6:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2016 1 7.4.2016 SELLAISTEN ASUNTOKUNTIEN, JOISSA ON PARISKUNTA JA LAPSIA, TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa

Lisätiedot

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ)

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± ) ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ƒ ) ± ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ± ± Ò ± ± ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ)

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2016

TILASTOKATSAUS 1:2016 TILASTOKATSAUS 1:2016 19.1.2016 VANTAALAISTEN TULOT JA VEROT VUONNA 2014 1 Vuonna 2014 Vantaalla oli kaikkiaan 175 690 tulonsaajaa eli useammalla kuin neljällä viidestä vantaalaisesta oli ansio- ja/tai

Lisätiedot

Tietopalvelu B8:2012 ISBN 978-952-443-398-3 ISSN-L 1799-7003 ISSN 1799-7003 (painettu) ISSN 1799-7127 (verkkojulkaisu)

Tietopalvelu B8:2012 ISBN 978-952-443-398-3 ISSN-L 1799-7003 ISSN 1799-7003 (painettu) ISSN 1799-7127 (verkkojulkaisu) Vantaan väestö 2011/2012 Tietopalvelu B8:2012 ISBN 978-952-443-398-3 ISSN-L 1799-7003 ISSN 1799-7003 (painettu) ISSN 1799-7127 (verkkojulkaisu) Julkaisija Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Kannen kuva

Lisätiedot

Tilastokatsaus 1:2014

Tilastokatsaus 1:2014 Tilastokatsaus 1:2014 Vantaa 3.1.2014 Tietopalvelu B1:2014 1 Vähintään 65 vuotta täyttäneet Vantaalla Vuoden 2013 alussa 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia vantaalaisia oli 27 579 henkilöä. Heistä

Lisätiedot

Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Vantaan kaupungin aineistopankki, Pertti Raami. Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B16 : 2016

Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Vantaan kaupungin aineistopankki, Pertti Raami. Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B16 : 2016 Vantaan väestö 2015/2016 Julkaisija Kannen kuva Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Vantaan kaupungin aineistopankki, Pertti Raami Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B16 : 2016 ISSN-L 1799-7003 ISSN 1799-7003

Lisätiedot