Tilastokatsaus 1:2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilastokatsaus 1:2014"

Transkriptio

1 Tilastokatsaus 1:2014 Vantaa Tietopalvelu B1: Vähintään 65 vuotta täyttäneet Vantaalla Vuoden 2013 alussa 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia vantaalaisia oli henkilöä. Heistä vuotiaita oli ja vähintään 75 vuotta täyttäneitä Ruotsinkielisiä näistä vähintään 65 vuoden iän saavuttaneista oli ja muunkielisiä 593 henkilöä. Naisia vähintään 65 vuotta täyttäneistä oli 58 prosenttia, vähintään 75 vuotta täyttäneistä 63 prosenttia ja vähintään 85 vuotta täyttäneistä 74 prosenttia. 65 vuotta täyttäneiden määrä ja osuus väestöstä kasvaa tasaisesti 1980-luvulla vähintään 65 vuotta täyttäneiden vantaalaisten määrä kasvoi vielä melko hitaasti. Vuosittainen kasvu vaihteli 150:stä 350 henkilöön luvun puolivälissä kasvu nopeutui ja on jatkunut nopeana tähän saakka. Vuoden 2012 aikana ikäryhmä kasvoi henkilöllä. Vähintään 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä oli 1980-luvulla alle kuudessa prosentissa, mutta alkoi kasvaa 1990-luvulla nopeasti. Vuoden 2013 alussa ikäryhmän osuus väestöstä oli jo 13,4 prosenttia. Kuvio 1. Vähintään 65 vuotta täyttäneiden vantaalaisten määrät (henkilöä) ja ennuste saakka 65 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien määrä kasvaa suhteellisesti nopeammin kuin koko väestön määrä luvulla väestön kasvu oli 16 prosenttia ja 2000-luvun 12 ensimmäisenä vuotena määrä on kasvanut saman verran. 65 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien määrä kasvoi 1990-luvulla 55 prosentilla ja vuosina enemmän, 96 prosentilla. Ikäryhmän sisällä vanhimman joukon, vähintään 85 vuotta täyttäneiden, kasvu on ollut vielä nopeampaa: vuodesta 1990 vuoden 2000 alkuun kasvua oli 30 prosenttia ja vuodesta 2000 vuoteen 2013 huomattavasti enemmän, 104 prosenttia. Ennusteen mukaan seuraavan kymmenen vuoden aikana koko väestön kasvu on 11 prosenttia, mutta 65 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien määrän ennustetaan kasvavan 51 prosentilla.

2 2 Kuvio 2. Ikäryhmän vuosimuutos ja ennuste vuosille Vähintään 65 vuotta täyttäneiden osuus koko kaupungin väestöstä oli vuoden 2013 alussa 13,4 prosenttia. Vuoden 2023 alkuun mennessä väestöosuuden ennustetaan nousevan 17,6 prosenttiin. Miehiä vähintään 65 vuotta täyttäneistä on vuoden 2023 alussa 49,0 prosenttia, ruotsinkielisiä 3,9 prosenttia (1 560 henkilöä) ja vieraskielisiä 5,1 prosenttia (2 000 henkilöä). 65 vuotta täyttäneiden määrän ja väestöosuuden kehitys suuralueilla Vuoden 2013 alussa lukumääräisesti eniten vähintään 65 vuotta täyttäneitä asui Myyrmäen (9 310) ja Tikkurilan (5 460) suuralueilla. Myyrmäessä ikäryhmän väestöosuus oli 17,9 prosenttia ja Tikkurilassa se oli 14,1 prosenttia. Ikäryhmän suhteellinen väestöosuus oli Kivistön suuralueella lähes yhtä suuri kuin Tikkurilassa, 13,7 prosenttia. Vähiten tähän ikään ehtineitä oli Aviapoliksen suuralueella, 5,1 prosenttia. Yli viidennes (20,4 %) Myyrmäen suuralueella asuvista naisista oli iältään vähintään 65 vuotta. Tikkurilassa prosenttiosuus oli 14,5, Kivistössä 14,5, Aviapoliksessa 5,7, Koivukylässä 13,8, Korsossa 12,0 ja Hakunilassa 13,9 prosenttia. Myyrmäen miehistä 15,2 prosenttia oli saavuttanut vähintään 65 vuoden iän, Kivistössä heitä oli toiseksi suurin osuus, 12,9 prosenttia, mutta Aviapoliksessa vain 4,5 prosenttia. Vähintään 65 vuotta täyttäneistä naisten osuus oli suurin, 59 prosenttia, Tikkurilassa, Myyrmäessä ja Koivukylässä. Matalin se oli Kivistössä, 52 prosenttia. Ruotsinkielisistä vähintään 65 vuotta täyttäneistä naisia oli eniten, 63 prosenttia, Aviapoliksessa ja vähiten, 48 prosenttia, Kivistössä. Vastaavanikäisistä vieraskielisistä naisten osuus oli suurin Korsossa, 66 prosenttia, ja pienin, 37 prosenttia, Aviapoliksessa. Vähintään 65 vuotta täyttäneiden lukumäärä on kehittynyt suuralueiden erilaisesta väestön ikärakenteesta ja myös alueen tarjoamista palveluista johtuen eri tavoin. Määrällisesti viime vuosina kasvua on ollut eniten Myyrmäen suuralueella, jossa lukumääräisesti ja myös suhteellisesti on eniten tämän ikäistä väestöä. Suhteellisesti nopein kasvu viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana on ollut nopean väestönkasvun suuralueella, Aviapoliksessa (172 prosenttia vuodesta 2003 vuoteen 2013), ja hitain kasvu (30 prosenttia) Kivistössä. Ikäryhmän (65+ v) suhteellinen osuus suuralueen väestöstä on kasvanut vuodesta 2003 kaikilla suuralueilla. Eläkeiän saavuttaneiden väestöosuus on Myyrmäen, Kivistön ja Tikkurilan suuralueilla suurempi kuin koko Vantaalla keskimäärin vuotiaiden määrän muutos on ollut suhteellisesti suurinta Aviapoliksessa. Aviapoliksessa myös vuotiaiden joukko on kasvanut suuralueista suhteellisesti eniten, kun taas vanhimman ikäryhmän, 85 vuotta täyttäneiden joukko, on kasvanut eniten Tikkurilassa.

3 3 Vähintään 65-vuotiaiden lukumäärä kasvaa tulevaisuudessa ripeästi kaikilla suuralueilla, nopeimmin Aviapoliksen suuralueella. Hitainta kasvu on Myyrmäessä. Tulevaisuudessa kasvu on siellä jopa hieman hitaampaa kuin viime vuosina. Tikkurilassa väestönosan suhteellinen kasvu on hieman suurempaa kuin Myyrmäessä. Taulukko 1. Vähintään 65 vuotta täyttänyt väestö, sen muutos ja ikäryhmän osuus koko väestöstä koko Vantaalla ja sen suuralueilla , ja ennuste Suuralue Väestön määrä (1.1.) Väestön määrän muutos (1.1.) Ikäryhmän osuus koko alueen väestöstä, % Ikäryhmä hlöä hlöä hlöä hlöä prosenttia hlöä prosenttia vuotiaat Vantaa , ,1 8,6 9,4 Myyrmäki ,3 71 1,2 11,5 10,9 Kivistö , ,5 8,5 7,7 Aviapolis , ,2 3,8 5,7 Tikkurila , ,7 8,4 9,7 Koivukylä , ,1 7,8 9,3 Korso , ,1 7,6 8,7 Hakunila , ,9 8,7 10, vuotiaat Vantaa , ,4 3,8 6,2 Myyrmäki , ,6 5,2 8,7 Kivistö , ,2 4,3 4,6 Aviapolis , ,7 1,1 2,9 Tikkurila , ,8 4,5 6,2 Koivukylä , ,2 3,3 5,8 Korso , ,2 2,9 5,1 Hakunila , ,7 3,1 6, vuotiaat Vantaa , ,0 1,0 1,8 Myyrmäki , ,0 1,2 2,6 Kivistö , ,1 0,9 1,3 Aviapolis , ,1 0,2 0,6 Tikkurila , ,3 1,2 2,1 Koivukylä , ,8 0,8 1,6 Korso , ,0 0,6 1,3 Hakunila , ,4 0,6 1,4 Syntymäpaikka, uskonnollinen yhdyskunta, siviilisääty, äidinkieli, koulutus ja kansalaisuus Vähintään 65 vuotta täyttäneistä on syntyperäisiä vantaalaisia vain 3 prosenttia. Helsingissä syntyneitä on 18 prosenttia ja ylipäätään Uudellamaalla syntyneitä 27 prosenttia. Muissa maakunnissa syntyneitä vähintään 65- vuotiaita nykyisiä vantaalaisia on eniten Pohjois-Karjalasta ja Pohjois-Savosta, kummastakin noin 7,5 prosenttia. Luovutetulla alueella syntyneiden osuus on 7,4 prosenttia. Miehistä Helsingissä syntyneitä oli hieman suurempi osuus kuin naisista. Evankelisluterilaiseen kirkkoon kuului 65 vuotta täyttäneistä 75 prosenttia (koko väestöstä 65 prosenttia). Vähintään 65 vuotta täyttäneistä naisista evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvia oli 79 prosenttia, miehistä 68 prosenttia. Vantaan koko väestössä miehistä oli evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvia 62 prosenttia ja naisista 69 prosenttia. Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumattomia 65 vuotta täyttäneistä oli 22 prosenttia ja koko väestöstä 31 prosenttia. Naisilla uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluminen on iästä riippumatta selvästi miehiä yleisempää ja ero kasvaa, kun ikää tulee lisää.

4 4 Vähintään 65 vuotta täyttäneistä vantaalaisista 56 prosenttia oli naimisissa, 18 prosenttia eronneita ja 20 prosenttia leskiä. Naimattomien osuus oli vajaa 7 prosenttia. Tämän ikäryhmän miehistä naimattomia oli 5 ja naisista vajaa 8 prosenttia, miehistä naimisissa oli 72 ja naisista 44 prosenttia, miehistä eronneita oli 14 ja naisista 20 prosenttia sekä leskiä miehistä oli 9 ja naisista 28 prosenttia. Äidinkielenään vähintään 65-vuotiaista vantaalaisista yli 92 prosenttia puhuu suomea, reilu 5 prosenttia ruotsia ja 2 prosenttia jotain muuta kieltä. Vähintään 75 vuotta täyttäneistä ruotsi on äidinkielenä hieman useammalla ja muu kieli harvemmalla ja 85 vuotta täyttäneistä ruotsia puhuu äidinkielenään vajaa 9 prosenttia ja vain puolitoista prosenttia jotain vierasta kieltä. 65 vuotta täyttäneistä vantaalaisista 52 prosentilla oli vain perusasteen koulutus, keskiasteen koulutus 24 prosentilla ja korkea-asteen koulutus niin ikään 24 prosentilla. Kaupungin kaikista 15 vuotta täyttäneistä perusasteen koulutus oli 35, keskiasteen koulutus 36 ja korkea-asteen koulutus 29 prosentilla. Vähintään 65 vuotta täyttäneistä naisista perusasteen koulutus oli 56, keskiasteen koulutus 24 ja korkea-asteen koulutus 20 prosentilla. Saman ikäryhmän miehillä osuudet olivat 47, 24 ja 29 prosenttia. Kun kaikista vantaalaisista ulkomaan kansalaisten osuus oli vuoden 2013 alussa 7,8 prosenttia, oli se vähintään 65-vuotiailla selvästi pienempi, vajaa 2 prosenttia. Vähintään 65 vuotta täyttäneistä ulkomaan kansalaisten osuus oli naisissa suurempi kuin miehissä, kun taas nuoremmissa ikäryhmissä ja koko väestössä miespuolisia ulkomaan kansalaisia oli enemmän kuin naispuolisia. 65 vuotta täyttäneet muuttajina Vähintään 65 vuoden iän saavuttaneiden muuttoalttius on keskimäärin selvästi pienempi kuin koko väestöllä: koko väestöllä muuttoalttiutta kuvaava suhdeluku vuonna 2012 (sekä kunnan sisäisten että ulkoisten lähtömuuttajien osuus keskiväkiluvusta) oli 18,0, mutta 65 vuotta täyttäneillä se oli vain 5,0. Vuoden 2012 aikana Vantaan sisällä asuinpaikkaansa vaihtoi 886 eläkeiän saavuttanutta vantaalaista. Muuttaneita oli enemmän kuin parina edellisenä vuotena (kuvio 3). Muuttoalttius lisääntyy hieman näissä vanhimmissa ikäryhmissä iän karttuessa. Kuvio 3. Vuosina Vantaan sisällä asuntoaan vaihtaneet vähintään 65 vuotta täyttäneet

5 5 Vantaalta muutti vuonna 2012 pois 438 vähintään 65 vuoden ikäistä ja Vantaalle muutti muualta 362 tähän ikäryhmään kuuluvaa. Näistä tulomuuttajista naisia oli 50 prosenttia ja lähtijöistä 64 prosenttia. Muuttotappiota kertyi 65 vuotta täyttäneistä 76 henkilön verran. Muuttotappiota onkin tullut tämänikäisistä vuotta 2003 lukuun ottamatta joka vuosi. Ikäryhmän (65+ -vuotiaat) sisällä muuttotappio kertyi enimmäkseen, vuonna 2012 kaikki, vuotiaista. Vähintään 85 vuotta täyttäneillä muuttaneisuus on varsin pientä suuntaan tai toiseen (kuvio 4). Vähintään 65-vuotiaista muuttotappiota on kertynyt eniten Helsingin seudun kehyskuntiin ja muualle Etelä- Suomeen. Vuonna 2012 muuttovoittoa kertyi vain Espoosta. Kuvio 4. Vantaalle vuosina muuttaneiden vähintään 65 vuotta täyttäneiden nettomuutto 65 vuotta täyttäneiden tulot Vuonna 2012 Vantaalla oli vähintään 65 vuotta täyttänyttä tulonsaajaa. Heistä oli 58 prosenttia naisia. Valtionveronalaisia tuloja 65 vuotta täyttäneillä oli yhteensä 709,8 miljoonaa euroa, mistä kertyi kutakin tulonsaajaa kohden keskimäärin euroa. Taulukko 2. Tulot ja tulonsaajat vuosina 2003 ja 2012 iän mukaan Ikä- tulonsaajat (lkm) muutos (%) keskim. tulot/tulonsaaja ( ) muutos (%) ryhmä miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset 65+v ,7 60, ,8 40,4 muut ,0 3, ,1 37,6 Alle 65-vuotiailla vantaalaisilla naisten keskimääräiset valtionveronalaiset tulot olivat vuonna 2012 vain 77 prosenttia miesten vastaavista tuloista. Vähintään 65 vuotta täyttäneillä naisten tulot olivat pienemmät, 68 prosenttia miesten tuloista. Keskimääräiset valtionveronalaiset tulot olivat kuitenkin vuonna 2012 miehillä 43 prosenttia ja naisilla 40 prosenttia suuremmat kuin vuonna Nuoremmissa ikäryhmissä tulojen kasvu oli ollut selvästi pienempää, etenkin miehillä. Naisten ja miesten välinen tuloero oli sitä vastoin supistunut nuoremmassa ikäryhmässä neljällä prosenttiyksiköllä, kun taas 65 vuotta täyttäneillä naisten ja miesten välinen tuloero oli kymmenessä vuodessa hieman kasvanut.

6 6 Pääomatulojen osuus kaikista tuloista oli 65 vuotta täyttäneillä vuonna 2003 kaikkiaan 7,1 prosenttia, miehillä 8,9 ja naisilla 5,2 prosenttia. Alle 65-vuotiailla pääomatulojen osuus oli tuolloin pienempi, 4,3 prosenttia (miehet 5,4 %, naiset 2,9 %). Vuonna 2012 alle 65-vuotiailla pääomatulojen osuus oli enää 2,7 prosenttia (miehillä 3,5 %, naisilla 1,8 %), mutta 65 täyttäneillä se oli 6,2 prosenttia, miehillä 7,4 ja naisilla 4,9 prosenttia. 65 vuotta täyttäneiden asuntokunnat ja asuminen Vantaalla oli vuoden 2013 alussa yhteensä asuntokuntaa, joissa vanhimman henkilön ikä oli vähintään 65 vuotta. Tämä on yli 21 prosenttia kaikista Vantaan asuntokunnista. Asuntokuntia, joissa vanhimman ikä oli vähintään 75 vuotta oli ja sellaisia, joissa vanhin oli ylittänyt 85 vuoden rajapyykin oli Kaikista niistä asuntokunnista, joissa asuntokunnan vanhin jäsen oli täyttänyt 65 vuotta, 45 prosenttia oli naimisissa, 26 prosenttia leskiä ja 22 prosenttia eronnut. Naimattomia oli 8 prosenttia. Eronneiden määrä vähenee ja leskien määrä kasvaa iän karttuessa. Kun asuntokuntia, jossa vanhin on täyttänyt 65 vuotta, tarkastellaan vanhimman jäsenen sukupuolen mukaan, muuttuu tilanne: jos asuntokunnan vanhin on nainen, on naimattomia 10 prosenttia, naimisissa olevia 25, eronneita 27 kumpiakin sekä leskiä 38 prosenttia. Jos taas asuntokunnan vanhin on mies, on naimattomia vain 6 prosenttia, naimisissa olevia 69, eronneita 15 ja leskiä 11 prosenttia. Kuviot 5-6. Asuntokunnat sen vanhimman henkilön sukupuolen, iän ja siviilisäädyn mukaan Yksinasuvia vähintään 65-vuotiaiden asuntokuntia oli vuoden 2013 alussa Niistä vähintään 75- vuotiaiden asuntokuntia oli ja vähintään 85-vuotiaiden asuntokuntia Vähintään 65 vuotta täyttäneistä yksinasuvista oli naisia (76 %), vähintään 75 vuotta täyttäneistä heitä oli (80 %) ja 85 vuoden iän saavuttaneista 935 (83 %). Yksinasuvia 65 vuotta täyttäneiden asuntokuntia oli lukumääräisesti eniten Myyrmäen (3 350) ja toiseksi eniten Tikkurilan suuralueella (2 060). Yksinasuvia vähintään 65 täyttäviä henkilöitä oli alueen asuntokunnista eniten Kivistössä, jossa yksinasuvista yli kolmannes oli vähintään 65 vuotta täyttäneitä ja Myyrmäessä, jossa heitä oli lähes kolmannes. Aviapoliksessa heitä oli vain yksi kymmenestä. Tikkurilassa vähintään 85 vuoden iän saavuttaneiden osuus vähintään 65-vuotiaista oli suuralueista suurin. Sellaisia vähintään kahden henkilön asuntokuntia, joissa kaikki asuntokuntaan kuuluvat olivat vähintään 65 vuotta täyttäneitä, oli ja sellaisia asuntokuntia, joissa vain vanhin oli 65 vuotta täyttänyt, oli Sellaisista asuntokunnista, joissa vanhin asukas oli vähintään 65 vuotta täyttänyt, 61 prosenttia asui vuoden 2012 lopussa kerrostaloissa ja 39 prosenttia pientaloissa

7 7 Taulukko 3. Kaikki yksinasuvat asuntokunnat ja yksin asuvat vähintään 65 vuotta täyttäneiden asuntokunnat suuralueittain Alue Kaikki 65+v 65-74v 75-84v 85+v yksinasuvat lkm %/kaikki lkm %/65+ lkm %/65+ lkm %/65+ Myyrmäki , , , ,5 Kivistö , , , ,6 Aviapolis , , ,7 15 5,8 Tikkurila , , , ,2 Koivukylä , , , ,4 Korso , , , ,0 Hakunila , , , ,2 VANTAA , , , ,9 Vähintään kahden henkilön muodostamista asuntokunnista, joissa kaikki olivat vähintään 65-vuotiaita, asui erillisissä pientaloissa 37 prosenttia ja asuntokunnista, joissa oli sekä yli että alle 65-vuotiaita erillisissä pientaloissa asuvia oli hieman useampi, 41 prosenttia. Kaikista yksinasuvista vähintään 65 vuotta täyttäneistä henkilöistä 92,6 prosenttia asui hyvin varustetuissa 1 asunnoissa. Erillisissä pientaloissa asuvista vähintään 65 vuotta täyttäneistä yksinasuvista 143 (10 %) asui puutteellisesti varustetussa 2 asunnossa. Puutteellisesti varustetuissa asunnoissa asuvia oli suhteessa kaksi kertaa enemmän yksinasuvissa kuin useamman henkilön asuntokunnissa. Taulukko 4. Vanhusasuntokunnat asunnon talotyypin ja varustetason mukaan Talotyyppi Varustetaso Kaikki vanhusasuntokunnat Yhden henkilön asuntokunnat Kahden tai useamman hlön asuntokunnat As.kunnassa sekä yli että alle 65-vuotiaita Kaikki talotyypit kaikki hyvin varustettu puutteellisesti varustettu muu/tuntematon Erilliset pientalot kaikki hyvin varustettu puutteellisesti varustettu muu/tuntematon Rivi-/ketjutalot kaikki hyvin varustettu puutteellisesti varustettu muu/tuntematon Kerrostalot kaikki hyvin varustettu puutteellisesti varustettu muu/tuntematon Muu/tuntematon kaikki hyvin varustettu puutteellisesti varustettu muu/tuntematon Asunto on hyvin varustettu, kun siinä on vesijohto, viemäri, lämminvesi, wc, peseytymistilat ja keskus- tai sähkölämmitys. 2 Puutteellisesti varustetusta asunnosta puuttuu vain peseytymistilat ja/tai keskus-/sähkölämmitys.

8 8 Taulukko 5. Hissittömissä 3-4-kerroksisissa taloissa asuvien 65 vuotta täyttäneiden lukumäärät Vantaan suuralueilla Alue/ suuralue v 75+ v 65+ v Osuus alueen ko. ikäisestä väestöstä, % v 75+ v 65+ v Myyrmäki ,1 10,9 11,7 Kivistö ,2 2,3 3,5 Aviapolis ,0 2,2 2,8 Tikkurila ,7 22,7 20,3 Koivukylä ,5 8,4 11,1 Korso ,1 18,5 18,9 Hakunila ,2 8,2 8,9 Vantaa ,0 12,6 12,8 Hissittömissä enintään nelikerroksisissa taloissa asui vuoden 2013 alussa vähintään 65-vuotiasta vantaalaista eli kaikkiaan 13 prosenttia 65 vuotta täyttäneistä vantaalaisista. Kahta vuotta aiempaan tilanteeseen verrattuna hissittömissä kerrostaloissa asuvien määrät olivat hieman kohonneet, mutta heidän osuutensa ikäryhmästään oli koko Vantaan tasolla ja useimmilla suuralueilla hieman alentunut. Koivukylässä ja Kivistössä osuus oli nyt hieman suurempi kuin vuoden 2011 alussa. Tikkurilan suuralueella hissittömissä vähintään kolmikerroksisissa taloissa asuvien 65 vuotta täyttäneiden osuus alueen kaikista tuonikäisistä oli viidennes ja Korsossakin vajaa viidennes. Muilla suuralueilla heidän osuutensa oli selvästi pienempi. Lähteet: Facta kuntarekisteri Tilastokeskus: tilastotietokannat Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö, Väestöennuste 2013 ja Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste ja Vantaan väestö 2012/2013 Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä ISBN Puh ISSN-L X Sähköposti: ISSN X (painettu) ISSN (verkkojulkaisu)

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2016

TILASTOKATSAUS 5:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2016 1 1.4.2016 YKSINHUOLTAJIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Yksinhuoltajien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista yhden

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Tilastokatsaus 4:2014

Tilastokatsaus 4:2014 Vantaa 10.3.2014 Tietopalvelu B5:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Tilastokatsaus 10:2014

Tilastokatsaus 10:2014 Tilastokatsaus 10:2014 Vantaa 1 2.9.2014 Tietopalvelu B11:2014 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2012 lopulla yhteensä 8 854 vieraskielistä 1

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2018

TILASTOKATSAUS 5:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 5:18 1 10.9.18 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 08 17 Työttömyysaste oli Vantaalla tasan 10 prosenttia vuoden 17 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli peräti 1,9 prosenttiyksikköä, mikä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2019

TILASTOKATSAUS 3:2019 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2019 1 8.10.2019 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 2009 2018 Työttömyysaste oli Vantaalla 8,7 prosenttia vuoden 2018 lopussa, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

A L K U S A N A T. Espoossa 13.12.2002. Teuvo Savikko Tieto- ja tutkimuspalvelujen päällikkö

A L K U S A N A T. Espoossa 13.12.2002. Teuvo Savikko Tieto- ja tutkimuspalvelujen päällikkö A L K U S A N A T Perhe- ja asuntokuntatyyppi vaihtelee pääkaupunkiseudun kunnissa. Espoossa ja Vantaalla perheet ja asuntokunnat ovat tyypiltään melko samanlaisia, mutta Helsingissä esimerkiksi lapsettomien

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö Vantaan kaupunki A 5 : 2008 Tilasto ja tutkimus VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö Koko kaupungin ennuste 2008-2040 Suuralueiden ennuste 2008-2018 A5:2008 ISBN 978-952-443-259-7 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2016

TILASTOKATSAUS 6:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2016 1 7.4.2016 SELLAISTEN ASUNTOKUNTIEN, JOISSA ON PARISKUNTA JA LAPSIA, TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa

Lisätiedot

Perheet ja asuntokunnat

Perheet ja asuntokunnat Vantaan väestö 16/17 julkaisu ilmestyy tänä vuonna osissa, jotta tieto saadaan julkaistua mahdollisimman nopeasti. Lopuksi osiot kootaan yhteen yhdeksi julkaisuksi. Tämä osa koskee Vantaan perheitä ja

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2016

TILASTOKATSAUS 8:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2016 1 15.4.2016 ASUNTOKUNTIEN ELINVAIHEET JA TULOT ELINVAIHEEN MUKAAN VUOSINA 2005 2013 Asuntokunnat elinvaiheen mukaan lla, kuten muillakin tässä tarkastelluilla

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 10:2015

TILASTOKATSAUS 10:2015 TILASTOKATSAUS 10:2015 23.11.2015 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2013 laisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka lla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli jossain

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2015

TILASTOKATSAUS 1:2015 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 1:2015 1 23.1.2015 VELKAANTUNEISUUS VANTAALLA JA MUISSA SUURISSA KAUPUNGEISSA SEKÄ HELSINGIN SEUDUN KEHYSKUNNISSA Vantaalaisista asuntokunnista 55 prosentilla oli velkaa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2010

Tilastokatsaus 8:2010 Tilastokatsaus 8:2010 Lisämateriaalia 7.9.2010 Tietopalvelu B11:2010 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2006 lopulla yhteensä 4 417 vieraskielistä

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2018 RUOTSINKIELINEN VÄESTÖ. Koko kaupungin ennuste Osa-alueittainen ennuste

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2018 RUOTSINKIELINEN VÄESTÖ. Koko kaupungin ennuste Osa-alueittainen ennuste VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2018 RUOTSINKIELINEN VÄESTÖ Koko kaupungin ennuste 2019-2045 Osa-alueittainen ennuste 2019-2028 Harri Sinkko Julkaisija Kannen kuva Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Sami Lievonen,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2015

TILASTOKATSAUS 6:2015 TILASTOKATSAUS 6:2015 6.10.2015 ULKOMAALAISTAUSTAISEN VÄESTÖN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA VANTAALLA VUONNA 2012 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan Suomessa asuvat henkilöt, jotka ovat joko

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2016

TILASTOKATSAUS 1:2016 TILASTOKATSAUS 1:2016 19.1.2016 VANTAALAISTEN TULOT JA VEROT VUONNA 2014 1 Vuonna 2014 Vantaalla oli kaikkiaan 175 690 tulonsaajaa eli useammalla kuin neljällä viidestä vantaalaisesta oli ansio- ja/tai

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2014

Tilastokatsaus 2:2014 Tilastokatsaus 2:2014 Vantaa 1 17.1.2014 Tietopalvelu B2:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2012 (lähde: Verohallinnon Maksuunpanon Vantaan kuntatilasto vuosilta 2004 2012) Vuonna 2012 Vantaalla

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2017

TILASTOKATSAUS 2:2017 TILASTOKATSAUS 2:2017 11.1.2017 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2014 Yhteenveto: Työpaikat ja työvoima n suuralueilla sekä pendelöinti Helsingin seudulla vuosina 2010 2014 Työpaikkoja

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 25 000 22 500 20 000 Ennuste 17 500 väestön määrä 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 1990 1992 1994 1996 1998

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2018

TILASTOKATSAUS 1:2018 TILASTOKATSAUS 1:2018 5.2.2018 PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 2006 2015 Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2013

Tilastokatsaus 8:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 10.10.2013 Tietopalvelu B14:2013 Vanhojen osakeasuntojen kaupat ja hinnat Vantaalla vuosina 2003 2012 sekä alkuvuodesta 2013 Vuosien 2003 2012 aikana Vantaalla on tehty kaikkiaan

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2015

TILASTOKATSAUS 3:2015 TILASTOKATSAUS 3:2015 27.5.2015 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2013 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa kaupungeissa

Lisätiedot

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015 Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015 Väestötilastot 2013 Väestötilastojen avulla seurataan Hyvinkään väestömäärän kehitystä ja väestörakennetta.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

PIIRTEITÄ ESPOOLAISISTA SENIOREISTA

PIIRTEITÄ ESPOOLAISISTA SENIOREISTA PIIRTEITÄ ESPOOLAISISTA SENIOREISTA Tietoisku 1/2008 Sisällys Senioreiden määrä ja ikä Ikäihmisten asuminen Koulutustaso Tulot Kuva: Petri Lintunen Tiivistelmä Vuoden 2007 alussa espoolaisista joka kymmenes,

Lisätiedot

Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-98

Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-98 Tilastokatsaus 21:4 Vantaan kaupunki Tilasto ja tutkimus 29.3.21 Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä, puh. 8392 2716 sähköposti: hannu.kyttala@vantaa.fi B6 : 21 ISSN 786-7832, ISSN 786-7476 Muuttajien taloudellinen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2014

Tilastokatsaus 7:2014 Vantaa 20.5.2014 Tietopalvelu B8:2014 Vuoden 2012 tulotietoja Vantaalta, sen osa-alueilta, Helsingin seudulta ja maamme suurimmista kaupungeista Valtionveronalaiset keskitulot tulot Vantaalla ja muissa

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 RUOTSINKIELINEN VÄESTÖ. Koko kaupungin ennuste Osa-alue-ennuste

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 RUOTSINKIELINEN VÄESTÖ. Koko kaupungin ennuste Osa-alue-ennuste VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 RUOTSINKIELINEN VÄESTÖ Koko kaupungin ennuste 2016-2040 Osa-alue-ennuste 2016-2025 Julkaisija Kannen kuva: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Sakari Manninen, Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Vantaan väestöennuste 2012 Ruotsinkielinen väestö. Koko kaupungin ennuste Suuralueiden ennuste

Vantaan väestöennuste 2012 Ruotsinkielinen väestö. Koko kaupungin ennuste Suuralueiden ennuste Vantaan väestöennuste 2012 Ruotsinkielinen väestö Koko kaupungin ennuste 2013 2040 Suuralueiden ennuste 2013 2022 Julkaisija Kannen kuva Vantaan kaupunki, keskushallinto, tietopalveluyksikkö Pekka Turtiainen

Lisätiedot

Väestö. Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki. tea.tikkanen[at]hel.fi. Päivitetty

Väestö. Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki. tea.tikkanen[at]hel.fi. Päivitetty Väestö Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki tea.tikkanen[at]hel.fi Päivitetty 6.2.2018 Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt aluejaot: - Pääkaupunkiseutu:,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 21:2016

TILASTOKATSAUS 21:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 21:2016 1 10.11.2016 VANTAAN ASUNTOKANTA 31.12.2005 31.12.2015 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 104 700 asuntoa. Niistä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 10:2012

Tilastokatsaus 10:2012 Tilastokatsaus 1:212 Vantaa 1 14.11.212 Tietopalvelu B13:212 Tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 2 21 Työvoimaan kuuluvista tulomuuttajista yhdeksän kymmenestä oli työllisiä Vuoden 21

Lisätiedot

Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat

Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat Toimintaympäristön tila Espoossa 2018 Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat Konserniesikunta, Strategiayksikkö Lähde: Tilastokeskus 24.4.2018 Yhteenveto Väestömäärä ja väestönkasvu osatekijöittäin

Lisätiedot

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Päivitetty 13.2.2015 Väestörakenne Helsingin seudun vuotuinen väestönkasvu vuosina 1990 2013, % 1,8 1,6 1,4 Kasvu / vuosi % 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4

Lisätiedot

Tilastokatsaus 14:2014

Tilastokatsaus 14:2014 Vantaa 3.12.2014 Tietopalvelu B17:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2013 1 Vuonna 2013 Vantaalla oli kaikkiaan 172 980 tulonsaajaa eli useammalla kuin neljällä viidestä vantaalaisesta oli ansio-

Lisätiedot

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt aluejaot: Pääkaupunkiseutu:, Espoo, Vantaa, Kauniainen KUUMA kunnat: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2018

TILASTOKATSAUS 7:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 7:18 1 17.12.18 SUOMALAIS- JA ULKOMAALAISTAUSTAISEN VÄESTÖN PÄÄASIAL- LINEN TOIMINTA VANTAALLA 00 16 Tässä tilastokatsauksessa tarkastellaan Vantaan väestön pääasiallista

Lisätiedot

Väestö. Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Väestö. Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestörakenne Hli Helsingin i seudun vuotuinen väestönkasvu vuosina 1990 2012, % 1,8 1,6 14 1,4 Kasvu / vuosi % 1,2 1,0 0,8 0,6 04 0,4 0,2 0,0 1990

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2019 Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat

Toimintaympäristön tila Espoossa 2019 Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat Toimintaympäristön tila Espoossa 2019 Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat Konsernihallinto, Tutkimus ja tilastot Lähde: Tilastokeskus 5.4.2019 Yhteenveto Väestömäärä ja väestönkasvu osatekijöittäin

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Väestö ja väestönmuutokset

Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Väestö ja väestönmuutokset Väestö ja väestönmuutokset Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen Lähde: Tilastokeskus 10.4.2017 Väestö ja väestönmuutokset Yli puolet espoolaisista on työikäisiä Kuuden suurimman kaupungin väestö

Lisätiedot

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Muuttoliike 213 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.215 Hyvinkään muuttoliiketilastot Muuttoliiketilastot kuvaavat henkilöiden muuttoja. Tilastoissa erotellaan Suomen aluerajojen ylittävät muutot eli

Lisätiedot

1 Väestörakenne. 1.1 Väestön määrä ja kehitys

1 Väestörakenne. 1.1 Väestön määrä ja kehitys Vantaan väestö 218/219 julkaisu ilmestyy osissa, jotta tieto saadaan julkaistua mahdollisimman nopeasti. Lopuksi osiot kootaan yhteen yhdeksi julkaisuksi. Ensimmäinen osa koskee Vantaan väestörakennetta.

Lisätiedot

Tallella ikä eletty Ikääntyminen tilastoissa

Tallella ikä eletty Ikääntyminen tilastoissa Tallella ikä eletty Ikääntyminen tilastoissa Tiedotustilaisuus 9.2.24 Tilastokeskus 11.5.25 klo 9.-12. 55 Puumalan väestö 23 (TK:n kunnittainen väestöennuste) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 5 1 15 2 25 3 35 4

Lisätiedot

TAULUKKO 2. Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä / 1000 asukasta

TAULUKKO 2. Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä / 1000 asukasta VÄESTÖ VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNTA Tähän katsaukseen on kerätty 15.6.2012 mennessä päivittyneet tilastot koskien TIETOHYÖTY-hankkeen väestötilastokokonaisuutta. Kuvioissa olevat arvot pylväissä ovat viimeiseltä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2016

TILASTOKATSAUS 9:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 9:2016 1 25.5.2016 VÄESTÖN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA HENKILÖN SYNTYPERÄN MUKAAN HELSINGINSEUDULLA JA KOKO MAASSA 2000 2014 Tässä tilastokatsauksessa tarkastellaan Vantaan

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 18:2016

TILASTOKATSAUS 18:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 18:2016 1 10.10.2016 OSAKEASUNTOJEN MYYNTIHINTOJA VANTAALLA Vantaalla asunnoista maksettuja neliöhintoja voidaan seurata esimerkiksi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisista

Lisätiedot

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Väestörakenne 2014 Väestötilastojen avulla seurataan Hyvinkään väestömäärän kehitystä ja väestörakennetta.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2018

TILASTOKATSAUS 4:2018 TILASTOKATSAUS 4:2018 8.3.2018 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2017 1 Vantaalle rakennettiin vuonna 2017 uutta kerrosalaa 349 590 kerrosneliömetriä, josta asuinrakennuksiin valmistui 234 712 k-m 2 (67 %).

Lisätiedot

Tietopalvelu B10:2013 ISBN 978-952-443-443-0 ISSN-L 1799-7003 ISSN 1799-7003 (painettu) ISSN 1799-7127 (verkkojulkaisu)

Tietopalvelu B10:2013 ISBN 978-952-443-443-0 ISSN-L 1799-7003 ISSN 1799-7003 (painettu) ISSN 1799-7127 (verkkojulkaisu) Vantaan väestö / Tietopalvelu B: ISBN 8-9-443-443-0 ISSN-L 99-7003 ISSN 99-7003 (painettu) ISSN 99-77 (verkkojulkaisu) Julkaisija Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Kannen kuva Sanna Juusola, viestintä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2010 B2:2010

Tilastokatsaus 2:2010 B2:2010 Tilastokatsaus 2:2010 B2:2010 11.2.2010 Vantaan kaupunki Tietopalvelu Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1998-2007 Työvoimaan kuuluvista tulomuuttajista

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2015

TILASTOKATSAUS 2:2015 TILASTOKATSAUS 2:215 1.3.215 TIETOJA VANTAALLE JA VANTAALTA MUUTTANEISTA Työvoimaan kuuluvista tulomuuttajista yhdeksän kymmenestä oli työllisiä Vuonna 212 Vantaalle muutti 15 84 henkilöä, joista työvoimaan

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Muuttajien taustatiedot. 12.5.2014 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Muuttajien taustatiedot. 12.5.2014 Jukka Tapio Toimintaympäristö Muuttajien taustatiedot Dialuettelo Dia 3 Kuntien välinen nettomuutto Tampereella iän mukaan 2013 Dia 4 Kuntien välinen nettomuutto kehyskunnissa iän mukaan 2013 Dia 4 Tampereen maahan-

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2016

TILASTOKATSAUS 2:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 2:2016 1 26.1.2016 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2015 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2015 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 376 790 k-m 2, mikä on 100 820 k-m 2 (37

Lisätiedot

Muutot ja muuton suunnat Vantaalla

Muutot ja muuton suunnat Vantaalla VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C18:2003 Etelä-Suomi Espoo 73 33 92 32 Pakkala 24 14 Ulkomaat 122 316 Muu seutu 51 65 99 Helsinki 522 290 43 72 Muu Vantaa Muu Suomi Muutot ja muuton suunnat Vantaalla

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 22:2016

TILASTOKATSAUS 22:2016 TILASTOKATSAUS 22:216 12.12.216 TIETOJA VANTAALLE JA VANTAALTA MUUTTANEISTA Työvoimaan kuuluvista tulomuuttajista 83 prosenttia oli työllisiä. Lähtömuuttajista heitä oli 82 prosenttia. Vuonna 214 Vantaalle

Lisätiedot

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty Asunto- ja toimitilarakentaminen Päivitetty 23.9.2013 Rakennuskanta Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja kehyskunnissa 2012 Rakennuskanta Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja kehyskunnissa, Uudellamaalla

Lisätiedot

Käsitteet ja määritelmät

Käsitteet ja määritelmät Tästä julkaisusta puuttuu Suomen kansalaisuuden saaneet. Kansalaisuuden saaneita koskeva tilasto ilmestyy syyskuussa, jonka jälkeen Vantaan väestö 218/219 -julkaisusta tehdään lopullinen, taitettu versio.

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus. Päivitetty

Työvoiman saatavuus. Päivitetty Työvoiman saatavuus Päivitetty 23.9.2013 Demografinen työvoimapula Helsingin seudulla vuosina 1980-2050 Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Vantaan tietopalveluyksikkö / lähde: www.aluesarjat.fi Demografinen

Lisätiedot

TAULUKKO 2. Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä / 1000 asukasta

TAULUKKO 2. Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä / 1000 asukasta VÄESTÖ LOIMAAN SEUTUKUNTA Tähän katsaukseen on kerätty 15.6.2012 mennessä päivittyneet tilastot koskien TIETOHYÖTY-hankkeen väestötilastokokonaisuutta. Kuvioissa olevat arvot pylväissä ovat viimeiseltä

Lisätiedot

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 214 TIEDOTE 3/214 KUOPION MUUTTOLIIKE Kuopion tulomuutto kasvussa Tilastokeskuksen keväällä julkistettujen muuttajatietojen mukaan Kuopion

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2010

Tilastokatsaus 11:2010 Tilastokatsaus 11:2010 1.11.2010 Tietopalvelu B14:2010 Työpaikat Vantaalla 31.12.2008 1 Työllisen työvoiman määrä oli Vantaalla vuoden 2008 lopussa 101 529 henkilöä. Työttömänä oli tuolloin 6 836 vantaalaista.

Lisätiedot

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28.

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28. Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2017 1 20.1.2017 RAKENTAMINEN VANTAALLAA VUONNA 2016 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2016 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 420 150 k m 2, mikä on 45 710 k m 2 (12

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014. Tilastoliite

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014. Tilastoliite Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 Tilastoliite ETELÄ POHJANMAAN LIITTO Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 Tilastoliite Julkaisu B:68 ISBN 978 951 766 255 0 (nide) ISBN 978 951 766 256 7 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Tilastokatsaus 3:2014

Tilastokatsaus 3:2014 Tilastokatsaus 3:2014 Tilastokatsaus 3:2014 Vantaa 1 10.3.2014 Tietopalvelu B4:2014 Tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 2002 2011 Työvoimaan kuuluvista tulomuuttajista yhdeksän kymmenestä

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset. 19.6.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset. 19.6.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset Tampereen kaupunkiseudun väkiluku kasvaa Tampereen kaupunkiseudun väkiluku oli

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

Muuttajien taustatiedot 2005

Muuttajien taustatiedot 2005 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 1 2008:9 30.5.2008 Muuttajien taustatiedot 2005 Tilastokeskus julkaisi muuttajien taustatiedot vuodelta 2005 poikkeuksellisen myöhään eli huhtikuun lopussa 2008. Tampereelle muutti

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2016

TILASTOKATSAUS 4:2016 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:216 1 24.3.216 YKSINASUVIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2 213 Yksinasuvien määrä Vantaalla oli vuoden 213 lopussa kaikkiaan 95 4 asuntokuntaa, joista yksinasuvien asuntokuntia

Lisätiedot

Espoon ruotsinkielisten väestöennuste

Espoon ruotsinkielisten väestöennuste Espoon ruotsinkielisten väestöennuste 2008-2017 Teija Jokiranta ESPOON KAUPUNKI KEHITTÄMIS- JA TUTKIMUSRYHMÄ Esbo stads utvecklings och utrednings grupp City of Espoo Research and Development 2007 Espoon

Lisätiedot

Yhteenveto Espoon ruotsinkielisen väestön kehityksestä alkaen vuodesta 1999

Yhteenveto Espoon ruotsinkielisen väestön kehityksestä alkaen vuodesta 1999 Yhteenveto Espoon ruotsinkielisen väestön kehityksestä alkaen vuodesta 1999 Sisältäen: Espoon ruotsinkielinen väestö vs. Helsingin ruotsinkielinen väestö. Olennaiset erot väestön kehityksessä. Lasten lukumäärän

Lisätiedot

1 Väestörakenne. 1.1 Väestön määrä ja kehitys

1 Väestörakenne. 1.1 Väestön määrä ja kehitys Vantaan väestö 216/217 julkaisu ilmestyy tänä vuonna osissa, jotta tieto saadaan julkaistua mahdollisimman nopeasti. Lopuksi osiot kootaan yhteen yhdeksi julkaisuksi. Ensimmäinen osa koskee Vantaan väestörakennetta.

Lisätiedot

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Pekka Vuori Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastot ja tietopalvelu 23.3.

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Pekka Vuori Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastot ja tietopalvelu 23.3. Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 1.1.2010-2030 Pekka Vuori Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastot ja tietopalvelu 23.3.2010 Ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten määrä Helsingin seudulla

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2011

Väestönmuutokset 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 17.6.2012 Väestönmuutokset 2011 Suomen kahdeksanneksi suurimman kaupungin Lahden väkiluku oli vuoden 2011 lopussa 102 308. Vuodessa väestömäärä lisääntyi

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2014

Tilastokatsaus 12:2014 Tilastokatsaus 12:2014 Vantaa 5.11.2014 Tietopalvelu B15:2014 1 Työpaikat Vantaan osa-alueilla 31.12.2012 Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna 2012 eniten Tikkurilassa ja Aviapoliksessa Vaikka työpaikkojen

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖ 2017/2018

VANTAAN VÄESTÖ 2017/2018 VANTAAN VÄESTÖ 2017/2018 Elina parviainen Julkaisija Kannen kuva Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Vantaan kaupungin aineistopankki, Pekka Turtiainen Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B2 : 2019 ISSN-L

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 11:2015

TILASTOKATSAUS 11:2015 TILASTOKATSAUS 11:215 1.12.215 TIETOJA VANTAALLE JA VANTAALTA MUUTTANEISTA Työvoimaan kuuluvista tulomuuttajista 86 prosenttia oli työllisiä. Lähtömuuttajista heitä oli 9 prosenttia. Vuonna 213 Vantaalle

Lisätiedot

Tietopalvelu B10:2013 ISBN ISSN-L ISSN (painettu) ISSN (verkkojulkaisu)

Tietopalvelu B10:2013 ISBN ISSN-L ISSN (painettu) ISSN (verkkojulkaisu) Vantaan väestö / Tietopalvelu B: ISBN 8-9-443-443-0 ISSN-L 99-7003 ISSN 99-7003 (painettu) ISSN 99-77 (verkkojulkaisu) Julkaisija Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Kannen kuva Sanna Juusola, viestintä

Lisätiedot

Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Vantaan kaupungin aineistopankki, Pertti Raami. Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B16 : 2016

Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Vantaan kaupungin aineistopankki, Pertti Raami. Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B16 : 2016 Vantaan väestö 2015/2016 Julkaisija Kannen kuva Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Vantaan kaupungin aineistopankki, Pertti Raami Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B16 : 2016 ISSN-L 1799-7003 ISSN 1799-7003

Lisätiedot

Helsingin väestöennuste 1.1.2009-2040

Helsingin väestöennuste 1.1.2009-2040 Helsingin väestöennuste 1.1.2009-2040 Pekka Vuori, tilastot ja tietopalvelu Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Väkiluvun muutos alueittain Helsingin seudulla (14 kuntaa) 1995 2008* 20 000 18 000 16 000

Lisätiedot