Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-98"

Transkriptio

1 Tilastokatsaus 21:4 Vantaan kaupunki Tilasto ja tutkimus Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä, puh sähköposti: B6 : 21 ISSN , ISSN Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta Muuttovoittoa maan aluekeskuksista, tappiota kehysalueelle Vuonna 1998 Vantaa sai muuttovoittoa 257 suomalaisesta kunnasta ja menetti asukkaita 211 kuntaan enemmän asukkaita kuin sai niistä. Suurimman muuttovoiton Vantaa sai Helsingistä sekä muista suurista kaupungeista Espoota lukuun ottamatta. Vuoteen 1997 nähden muuttovoiton määrä kasvoi näistä (taulu 1) kaupungeista Jyväskylää lukuun ottamatta. Eniten muuttotappiota Vantaa kärsi Espoolle kumpanakin vuonna. Niiden kymmenen suurimman kunnan joukko, joihin Vantaa menetti enemmän asukkaitaan kuin sai niistä uusia, muodostui pääkaupunkiseudun kehysalueen kunnista. Muuttotappion määrä Espooseen, Nurmijärvelle ja Sipooseen kasvoi eniten vuodesta 1997 vuoteen Taulu 1. Vantaan 1 suurinta muuttovoitto- ja muuttotappiokuntaa vuonna 1998, sekä näistä kunnista saatu muuttovoitto/-tappio vuonna 1997 Vantaalle muuttovoittoa Vantaalle muuttotappiota Kunta Kunta Helsinki Espoo Oulu Nurmijärvi Kuopio Sipoo Tampere 69 7 Tuusula Rovaniemi Porvoo Jyväskylä Vihti Joensuu Järvenpää Pori Mäntsälä Mikkeli Lohja -1-3 Lahti Kerava Vantaan muuttovoitto vuosina ikäryhmittäin on esitetty kuvassa 1. Muuttovoiton kokonaismäärä on vaihdellut näinä vuosina vajaasta kolmesta sadasta reiluun tuhanteen. Muuttovoiton osuus Vantaan väestönkasvusta oli vuosina keskimäärin 31 % toisin sanoen yli kaksi kolmasosaa kaupungin väestönkasvusta selittyi syntyvyyden enemmyydellä kuolleisiin nähden.

2 2 Kuva 1. Vantaan vuosina saama muuttovoitto ikäryhmittäin muuttotappio/-voitto YHT. Muuttoliikkeen aiheuttama väestönlisäys on tullut yhä kasvavassa määrin vuotiaiden ikäluokasta. Myös 3-44-vuotiaita on kaupunkiin muuttanut jatkuvasti jonkin verran enemmän kuin kaupungista pois. Kouluikäisten nettomuutto on pysytellyt niukasti positiivisen puolella. Sen sijaan kaikissa muissa ikäryhmissä muuttoliike on ollut parin viimeisen vuoden aikana Vantaan kannalta tappiollista, 65 vuotta täyttäneissä tosin varsin niukasti. Huolestuttavinta on parhaassa työiässä olevien, vuotiaiden, yhä kasvava poismuutto Vantaalta. Vantaa sai muuttovoiton seurauksena kaikissa tulotyypeissä enemmän verotuloja kuin menetti Vantaa sai vuonna 1998 valtionveronalaista tuloa hankkineita muuttajia 171:stä (124:stä vuonna 1997) kunnasta ja Vantaalta muutti valtion veroa maksavia asukkaita 151:een kuntaan (83). Pohjoisimmat tulomuuttajat olivat Inarista, jonne myös vantaalaisia muutti vuoden 1998 aikana. Tulotyypeittäin tarkasteltuna palkkatuloa saaneiden nettomuuton tulokertymä kasvoi selvästi edellisen kahden vuoden luvuista. Yrittäjätuloa saaneiden nettokertymäkin oli jälleen positiivinen, kuin myös valtionveronalaisen tulon osalta, jossa Vantaan muuttosaldo oli nyt reilusti positiivinen. Kunnallisveronalaisen tulon nettovoitto kasvoi vuoteen 1997 nähden peräti nelinkertaiseksi. Taulu 2. Muuttoliikkeen seurauksena tapahtuneet tulokertymien muutokset Vantaalla tulotyypeittäin vuosina Vuosi Palkkatulo Yrittäjätulo Valtionveronalainen tulo Kunnallisveronalainen tulo mmk +3 mmk +11 mmk +15 mmk mmk -3 mmk -1 mmk +8 mmk mmk +2 mmk +34 mmk +43 mmk Alueittain tarkasteltuna Vantaa sai pienituloisten muuttovoittoa eniten Uudenmaan ulkopuolisesta Suomesta sekä ulkomailta. Keskituloisia muutti muun Suomen lisäksi runsaasti Helsingistä. Suurituloisia Vantaa menetti kehyskuntiin, Espooseen sekä jonkin verran muualle Uudellemaalle. Tulottomia muutti Vantaalle enemmän Helsingistä, ulkomailta ja muualta Suomesta kuin kaupungista näille alueille.

3 Kuva 2. 3 Muuttotase Vantaan ja eräiden muiden alueiden välillä tuloluokittain (1 mk) vuonna 1998 henkilöä tulottomat Ulkomaat Muu Suomi Muu Uusimaa Kehyskunnat Espoo Helsinki Lähtömuuttajien tulotaso korkeampi kuin tulomuuttajien Sekä tulo- että lähtömuuttajien tulotaso on noussut vuosittain. Tulo- ja lähtömuuttajien tulojen erotus oli vuonna 1995 noin 4 7 mk. Vuotta myöhemmin se oli kohonnut 5 75 mk:aan ja edelleen 8 9 mk:aan vuonna Vuoden 1998 aikana ero hieman kaventui, koska lähtömuuttajien keskimääräinen kunnallisveronalaiset tulot olivat silloin noin 7 7 markkaa korkeammat kuin tulomuuttajien tulot. Taulu 3. Vantaan lähtö- ja tulomuuttajien keskimääräiset kunnallisveronalaiset tulot vuosina Vuosi Tulomuuttajien keskim. tulot Lähtömuuttajien keskim. tulot Erotus Lähtömuuttajien tulot/ tulomuuttajien tulot, % mk mk mk 16, mk mk mk 11, mk mk mk 18,2 Lähtömuuttajien tulot olivat vuonna 1998 kuitenkin yli 8 % korkeammat kuin Vantaalle muuttajien kunnallisveronalaiset tulot. Kuva 3. Muuttoliikkeen seurauksena tapahtuneet kunnallisveronalaisen tulon muutokset ikäryhmittäin Vantaalla , mmk 1 mk v v 35-44v 45-54v 55-64v 65+ v Muuttoliike lisäsi kunnallisveronalaisia tuloja selvästi ja vuotiaiden ikäryhmissä. Kaikissa näitä vanhemmissa ikäryhmissä Vantaan kaupunki menetti lähtömuuton tähden kunnallisveronalaisia tuloja enemmän kuin sai niitä tulomuuton kautta. Menetykset pienenivät hieman yli 55 vuotta täyttäneiden ikäryhmässä

4 4 Kuva 4. Kunnallisveronalaista tuloa saaneiden nettomuutto tuloluokittain vuosina Tuloluokittain tarkasteltuna nettomuutto Vantaalle on ollut kaikkina vuosina ( ) positiivinen lukuun ottamatta sellaisia henkilöitä, joiden kunnallisveronalainen ansio on ollut vähintään 15 mk vuodessa. Tässä tuloluokassa Vantaalta poismuuttajia oli vuonna 1998 lähes 7 enemmän kuin Vantaalle muuttajia. Muuttotappio oli kuitenkin tässä tuloluokassa vuonna 1998 pienempi kuin kahtena edellisenä vuotena. tulot (1 mk) Nettomuutto Vantaalle on lisääntynyt vuosittain kaikissa vähintään 6 markkaa ja enintään markkaa ansainneessa tuloluokissa. Alle markkaa ansainneiden nettomuutto oli vuonna 1998 pienempi kuin edellisinä vuosina Työllisen työvoiman ja opiskelijoiden nettomuutto kasvussa Pääasiallisen toiminnan mukaan nettomuuttoa tarkasteltaessa nähdään, että työllisen työvoiman nettomuutto Vantaalle kasvoi varsinkin vuonna 1998 voimakkaasti. Myös opiskelijoiden nettomuutto kasvoi jonkin verran. Työtöntä työvoimaa Vantaalle muutti vain hieman enemmän kuin Vantaalta pois. Eläkeläisiä muuttaa Vantaalta pois jatkuvasti enemmän kuin Vantaalle. Ehkä yllättäen myös alle 15-vuotiaiden muuttotase oli vuonna 1998 negatiivinen. Kuva 5. Nettomuutto Vantaalle pääasiallisen toiminnan mukaan vuosina Henkilöä Työllinen työvoima Työtön työvoima Opiskelijat Eläkeläiset -14-vuotiaat Muut Työllisen työvoiman muuttajien määrä kasvoi selvästi kaikissa ikäryhmissä. Vantaan saama muuttovoitto tuli kaikki alle 35-vuotiaista, kun nettomuutto oli vielä vuonna 1996 ikäryhmässä vuotiaatkin positiivinen.

5 Taulu 3. Työllisen työvoiman muuttoliike Vantaalla Ikäryhmä Tulomuutto Lähtömuuttmuuttmuuttmuuttmuuttmuutto Netto- Tulo- Lähtö- Netto- Tulo- Lähtömuutto Nettomuutto Yksityinen sektori vetää muuttajia, teollisuus, kauppa ja liike-elämää palveleva toiminta työllistävät Vain kuudesosa nettomuuttajista työskenteli vuonna 1998 julkisella sektorilla. Suhde yksityisen ja julkisen sektorin välillä oli vuonna 1998 lähes sama kuin kaksi vuotta aiemmin. Vuonna 1997 julkisen sektorin osuus nettomuutosta oli selvästi pienempi. Elinkeinon mukaan tarkasteltuna nettomuutto kasvoi molempina vuosina teollisuuden, rakentamisen ja rahoituksen sekä muun liike-elämää palvelevan toiminnan aloilla. Vuonna 1998 nettomuutto kasvoi selvästi edellisiin vuosiin nähden myös kaupan ja julkisen hallinnon aloilla. Kuva 6. Nettomuuton määrä Vantaalla elinkeinojen mukaan vuosina Maa- ja metsätalous (A-B) Teollisuus (C- E) Rakentaminen (F) Kauppa (G-H) Kuljetus, liikenne (I) Rahoitus, liike-elämän palvelut (J,K) Julkinen hallinto(l-q) Muut (X) Muuttajien koulutustaso kasvussa Vantaa sai 199-luvun lopun noususuhdanteessa runsaasti muuttovoittoa keskiasteen tutkinnon suorittaneista. Myös korkea-asteen suorittaneiden muuttovoitto nousi tasaisesti. Pahimman laman aikana Vantaan muuttovoitto koostui yksinomaan enintään perusasteen suorittaneista, paremmin koulutetun väestön muuttaessa muualle. Vuodesta 1994 alkanut nousukausi käänsi tilanteen lamaa edeltävälle tasolle. Vuonna 1998 nettomuuttovoitto oli 1 35 henkilöä. Muuttovoitto koostui siten, että puolella oli keskiasteen tutkinto ja lähes kahdella viidesosalla korkea-asteen tutkinto. Korkeaasteen tutkinnon suorittaneiden nettomuutto oli määrällisesti suurinta koko vuosikymmenellä, kun taas sellaisten henkilöiden, joilla ei ollut perusasteen jälkeistä tutkintoa, osuus ja määrä nettomuutosta pieneni kolmannekseen edellisten vuosien tasosta.

6 6 Työttömän työvoiman osuus nettomuutosta oli runsas kolme prosenttia. Vantaalle muutti työttömiä korkea-asteen tutkinnon suorittaneita enemmän kuin heitä muutti pois Vantaalta. Alemman koulutuksen hankkineissa tilanne oli päinvastainen. Taulu 4. Nettomuutto Vantaalle koulutusasteen ja pääasiallisen toiminnan mukaan vuosina lkm lkm lkm % % % Nettomuutto yhteensä * ei perusasteen jälk. tutkintoa ,8 34,4 12,4 * keskiasteen tutkinto ,5 47,8 5,1 * korkea-asteen tutkinto ,6 17,7 37,5 Työllinen työvoima * ei perusasteen jälk. tutkintoa , 14, 18,3 * keskiasteen tutkinto ,2 58,4 43,4 * korkea-asteen tutkinto ,8 27,5 38,3 Työtön työvoima * ei perusasteen jälk. tutkintoa ,7 9,7-18,4 * keskiasteen tutkinto ,3 21, -7,9 * korkea-asteen tutkinto ,1 69,4 126,3 Työssä olevat korkeimman koulutuksen saaneet muuttavat vanhetessaan muualle Kun työllisen työvoiman nettomuuttoa tutkitaan sekä koulutusasteen että iän mukaan, nähdään, että vain perusasteen kuin myös keskiasteen tutkinnon suorittaneissa Vantaa sai muuttovoittoa vuonna 1998 kaikissa alle 55-vuotiaiden ikäryhmissä: Sen sijaan 35 vuotta täyttäneitä ja sitä vanhempia korkea-asteen tutkinnon suorittaneita muutti Vantaalta enemmän muualle kuin mitä heitä tuli Vantaalle. Tämä suuntaus voimistui vuodesta 1996 vuoteen Kuva 7. Korkea-asteen suorittaneiden nettomuutto ikäryhmän mukaan Nettomuuttoa, hlöä Ikäryhmä Vantaa sai muuttovoittoa kaikenikäisistä työttömänä olleista korkea-asteen koulutuksen saaneista, eniten kuitenkin alle 45-vuotiaista. Lähteet: Tilastokeskus, muuttajien taloudellinen tausta vuosina

Muuttoliike vuonna 2014

Muuttoliike vuonna 2014 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 19.8.215 Muuttoliike vuonna 214 Muuttoliikettä selvitettäessä tulee kunnan tulo- ja lähtömuuttajien määrän lisäksi tarkastella myös muuttajien demografisia

Lisätiedot

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Muuttoliike 213 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.215 Hyvinkään muuttoliiketilastot Muuttoliiketilastot kuvaavat henkilöiden muuttoja. Tilastoissa erotellaan Suomen aluerajojen ylittävät muutot eli

Lisätiedot

Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä

Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C11:2001 Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä Esipuhe Vantaa on osana pääkaupunkiseutua saanut osansa, tosin pienemmän osan kuin suuremmat naapurinsa,

Lisätiedot

Raision väestökehitys ja muuttoliike

Raision väestökehitys ja muuttoliike Raision kaupunki Raision väestökehitys ja muuttoliike Taustatietoja koko kaupungin strategiatyötä varten Kaupunginhallitus 7.10.2013 Sisällysluettelo 1. Väestörakenne ja väestörakenteen muutokset... 2

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN MUUTTOLIIKEANALYYSI

FORSSAN SEUDUN MUUTTOLIIKEANALYYSI FORSSAN SEUDUN MUUTTOLIIKEANALYYSI Valtiotieteen tohtori Timo Aro ja valtiotieteen ylioppilas Rasmus Aro Toukokuu 2015 SISÄLTÖ 1. Muuttoliike Suomessa 2010-luvulla 2. Forssan seudun määrällinen väestönkehitys

Lisätiedot

METROPOLIALUEEN MUUTTOLIIKEANALYYSI

METROPOLIALUEEN MUUTTOLIIKEANALYYSI METROPOLIALUEEN MUUTTOLIIKEANALYYSI Valtiotieteen tohtori Timo Aro Osa I Tausta ALUE- JA KAUPUNKIKEHITYKSEN NELJÄ ISOA TEEMAA 2010-LUVULLA: Keskittymiskehitys Kehityskäytävät, -vyöhykkeet ja kehät Sopimusperustainen

Lisätiedot

Kuuden kaupunkiseudun demografinen kilpailukyky 2000-luvulla

Kuuden kaupunkiseudun demografinen kilpailukyky 2000-luvulla Kuuden kaupunkiseudun demografinen kilpailukyky 2000-luvulla Laajakuvakuvat Kuvat voidaan myös esittää dramaattisemmin laajakuvana. Analyysin kohteena olevat kaupunkiseudut Analyysin kohteena Tampereen,

Lisätiedot

Valtiotieteen tohtori Timo Aro 30.1.2012, Porvoo Timo Aro 2012

Valtiotieteen tohtori Timo Aro 30.1.2012, Porvoo Timo Aro 2012 Analyysi Porvoon demografisesta kilpailukyvystä muuttoliikkeen näkökulmasta Valtiotieteen tohtori Timo Aro 30.1.2012, Porvoo I Muuttoliike Suomessa 2010-luvun vaihteessa II Porvoon muuttovetovoima määrällisestä

Lisätiedot

Muuttoliike 2007. 29.5.2008 Janne Vainikainen

Muuttoliike 2007. 29.5.2008 Janne Vainikainen Muuttoliike 27 29.5.28 Janne Vainikainen Muuttoliike 27 Tampereen saama muuttovoitto pieneni. Muuttovoittoa kertyi 927 henkilöä, kun edeltävänä vuonna voitto oli 1 331 henkilöä. Taustalla oli kotimaan

Lisätiedot

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia Gustav Nygård 3-2015 Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Skolgatan 25-27, 68600 Jakobstad tel puh 010 239 7550 Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia Koulukatu 25-27, 68600 Pietarsaari

Lisätiedot

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski- elinympäristönä Luvussa tarkastellaan Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntia elinympäristöinä viiteen alueeseen jaettuna: Keski-,

Lisätiedot

HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013

HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013 31 2013 HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013 Turkki 2% Muut 24 % Venäjä 21 % Vietnam 2% Persia 2% Viro 14 % Ranska 2% Saksa 2% Espanja 3% Kurdi 3% Kiina 4% Arabia 5% Englanti 6% Somali 10 % Sisällys

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN ELINVOIMA. Valtiotieteen tohtori Timo Aro 26.5.2015, Eerikkälän Urheiluopisto Tammela

FORSSAN SEUDUN ELINVOIMA. Valtiotieteen tohtori Timo Aro 26.5.2015, Eerikkälän Urheiluopisto Tammela FORSSAN SEUDUN ELINVOIMA Valtiotieteen tohtori Timo Aro 26.5.2015, Eerikkälän Urheiluopisto Tammela SISÄLTÖ 1. Suomen aluerakenteen tilannekuva 2010-luvulla 2. Forssan seudun elinvoima alueiden välisessä

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos Vaalit Eduskuntavaalit, vahvistettu tulos Keskusta vaalien voittaja eduskuntavaaleissa Korjattu 30.4. klo 10:45. Kuvio 2 julkistuksessa korjattu. Keskusta nousi vaalien voittajaksi Sosialidemokraattien,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI

HÄMEENLINNAN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI HÄMEENLINNAN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI HÄMEENLINNAN SEUDUN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY MUUTTOLIIKKEEN NÄKÖKULMASTA VUOSINA 2000 2013 VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 1 1. MUUTTOLIIKKEEN ERITYISPIIRTEET

Lisätiedot

VATT-TUTKIMUKSIA 105 VATT RESEARCH REPORTS. Seppo Montén Juha Tuomala MUUTTOLIIKE, TYÖSSÄKÄYNTI JA TYÖVOIMAVARAT UUDELLAMAALLA

VATT-TUTKIMUKSIA 105 VATT RESEARCH REPORTS. Seppo Montén Juha Tuomala MUUTTOLIIKE, TYÖSSÄKÄYNTI JA TYÖVOIMAVARAT UUDELLAMAALLA VATT-TUTKIMUKSIA 15 VATT RESEARCH REPORTS Seppo Montén Juha Tuomala MUUTTOLIIKE, TYÖSSÄKÄYNTI JA TYÖVOIMAVARAT UUDELLAMAALLA Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research

Lisätiedot

MUUTTOLIIKE JA SEN VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDULLA

MUUTTOLIIKE JA SEN VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDULLA SPATIA Raportteja 1/2007 MUUTTOLIIKE JA SEN VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDULLA Arja Jolkkonen Olavi Kallio Mikko Kumpulainen Timo Lautanen Pasi Saukkonen Markku Tykkyläinen Alue- ja kuntatutkimuskeskus

Lisätiedot

TIETOISKU 8.6.2015 TURUN MUUTTOVOITTO EI NÄY MUUTTOLIIKKEEN TULOKERTYMISSÄ. Turku

TIETOISKU 8.6.2015 TURUN MUUTTOVOITTO EI NÄY MUUTTOLIIKKEEN TULOKERTYMISSÄ. Turku TIETOISKU 8.6.215 TURUN MUUTTOVOITTO EI NÄY MUUTTOLIIKKEEN TULOKERTYMISSÄ Turun seudun muuttoliikkeessä on tapahtunut merkittävä käänne viime vuosina: Turun muuttotappio on kääntynyt muuttovoitoksi muiden

Lisätiedot

METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI

METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI METROPOLIALUEEN ALUEELLINEN JA VÄESTÖLLINEN KILPAILUKYKY MUUTTOLIIKKEEN NÄKÖKULMASTA VUOSINA 2000 2013 VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 1. MUUTTOLIIKKEEN

Lisätiedot

Kuuden suuren kaupunkiseudun demografinen kilpailukyky

Kuuden suuren kaupunkiseudun demografinen kilpailukyky Valtiotieteen tohtori Timo Aro :: 17.1.2013 MUUTTOLIIKKEEN MÄÄRÄ JA RAKENNE SUURILLA KAUPUNKISEUDUILLA 2000-LUVULLA Kuuden suuren kaupunkiseudun demografinen kilpailukyky Sisällys 1 :: Johdanto 3 2 ::

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY- ANALYYSI VALTIOTIETEEN TOHTORI TIMO ARO LOKAKUU 2014

HÄMEENKYRÖN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY- ANALYYSI VALTIOTIETEEN TOHTORI TIMO ARO LOKAKUU 2014 HÄMEENKYRÖN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY- ANALYYSI VALTIOTIETEEN TOHTORI TIMO ARO LOKAKUU 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 // MUUTTOLIIKKEEN ERITYISPIIRTEET 2000-LUVULLA... 4 2 // ANALYYSIN VIITEKEHYS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Alueellisten työmarkkinoiden muutos

Alueellisten työmarkkinoiden muutos Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 1/2012 PEKKA MYRSKYLÄ Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

Vieraskielisen väestön ennuste Helsingin seudulla 2010 2030

Vieraskielisen väestön ennuste Helsingin seudulla 2010 2030 Vieraskielisen väestön ennuste Helsingin seudulla 2010 2030 Helsingin kaupungin tietokeskus Espoon kaupungin kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Vieraskielisen väestön

Lisätiedot

Muuttoliike keskittyy korkeakoulukaupunkeihin

Muuttoliike keskittyy korkeakoulukaupunkeihin Timo Aro Muuttoliike keskittyy korkeakoulukaupunkeihin Artikkeli perustuu kirjoittajan tutkimukseen, jossa selvitetään maassamuuton ja koulutuksen välisiä yhteyksiä. Artikkeli on julkaistu Siirtolaisuus

Lisätiedot

Velkaantumistilasto 2012

Velkaantumistilasto 2012 Tulot ja kulutus 2014 Velkaantumistilasto 2012 Velkaantumisasteet Asuntovelat kasvoivat 4,7 prosenttia vuonna 2012 Asuntovelallisilla asuntokunnilla oli asuntovelkaa keskimäärin 180 prosenttia vuosituloistaan

Lisätiedot

Keflavík. Helsinki-Vantaan lentomatkustajat Euroopan kaupunkeihin. Dublin. Geneve. Nizza. Madrid. Barcelona. Lissabon. Malaga.

Keflavík. Helsinki-Vantaan lentomatkustajat Euroopan kaupunkeihin. Dublin. Geneve. Nizza. Madrid. Barcelona. Lissabon. Malaga. 2/213 Ajankohtaiskatsaus seudun kehitykseen 5.6.213 Keflavík ALUETALOUS Taantuma jatkuu ASUNTO- JA TOIMITILAMARKKINAT Asunnonostoaikomuksia aiempaa vähemmän Toimistotiloista kymmenesosa tyhjillään HYVINVOINTI

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen muuttoliikkeen rakenteellinen dynamiikka

Kaupunkiseutujen muuttoliikkeen rakenteellinen dynamiikka Kaupunkijen muuttoliikkeen rakenteellinen dynamiikka Tausta Väestönkasvu, muuttovoitot, talouskasvu, tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osaaminen ja eri toimialojen arvonlisäys ovat keskittyneet suuriin

Lisätiedot

Uudenmaan talouden rakenne 2011

Uudenmaan talouden rakenne 2011 Uudenmaan talouden rakenne 2011 Markku Hyypiä, Uudenmaan liitto Yksi maakunta ja moninainen talous Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan maakunnat yhdistyivät vuoden 2011 alussa. Yhdistyneessä Uudenmaan maakunnassa

Lisätiedot

MUUTTOLIIKKEEN VAIKUTUKSISTA VÄESTÖN TULOTASOON HELSINGISSÄ JA HELSINGIN SEUDULLA

MUUTTOLIIKKEEN VAIKUTUKSISTA VÄESTÖN TULOTASOON HELSINGISSÄ JA HELSINGIN SEUDULLA 25-39 -vuotiaat muuttajat Vuosi 2003 Vuosi 2010 Muu Suomi Muu Suomi 4051 4571 4874 4773 Muu Helsingin seutu Muu Helsingin seutu 4098 8744 4714 7813 905 1210 4693 4545 1912 Helsinki 967 2033 5155 5861 2513

Lisätiedot

RAAHEN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKYANALYYSI

RAAHEN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKYANALYYSI RAAHEN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKYANALYYSI 1. MUUTTOLIIKKEEN ERITYISPIIRTEET 2000-LUVULLA Alueiden väestönkehitys perustuu kolmeen osatekijään: luonnolliseen väestönlisäykseen (syntyvyyskuolleisuus),

Lisätiedot