TILASTOKATSAUS 3:2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILASTOKATSAUS 3:2015"

Transkriptio

1 TILASTOKATSAUS 3: TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2013 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa kaupungeissa Vantaalaisten 15 vuotta täyttäneen väestön valtionveronalaiset keskitulot olivat hieman yli euroa vuonna Vantaalaisten tulot kasvoivat vuonna 2013 suurista kaupungeista Oulun ohella vähiten. Suurinta kasvu oli Espoossa. Pidemmällä vuosijaksolla ( ) vantaalaisten tulokehitys on ollut naapureitaan parempi ja vähän hitaampaa kuin oululaisten ja turkulaisten. Taulukko 1. Valtionveronalaiset keskitulot isoissa kaupungeissa vuosina Alue muutos (%) muutos (%) Vantaa ,8 1,1 Espoo ,7 5,2 Helsinki ,3 3,6 Turku ,4 1,7 Tampere ,9 1,7 Oulu ,4 0,9 Jaksolla keskitulot vähenivät vuonna 2009 kaikissa muissa suurissa kaupungeissa paitsi Vantaalla ja Oulussa, joissa ne jatkoivat kasvuaan, tosin selvästi hitaammin. Espoossa keskitulot olivat vähentyneet jo edellisenäkin vuonna. Taulukko 2. Valtionveronalaiset keskitulot Helsingin seudun kunnissa vuosina Alue muutos (%) muutos (%) Hyvinkää ,7 1,4 Järvenpää ,0 1,8 Kauniainen ,0 10,1 Kerava ,5 2,1 Kirkkonummi ,7 1,4 Mäntsälä ,6 2,2 Nurmijärvi ,2 1,7 Pornainen ,6 1,7 Sipoo ,4 4,3 Tuusula ,6 1,8 Vihti ,8 5,8 Helsingin seudun kehyskunnissa keskitulot vähenivät vuonna 2009 Hyvinkäätä ja Mäntsälää lukuun ottamatta. Mäntsälässä keskitulot vähenivät jo vuonna 2008 ja Kauniaisissa ja Tuusulassa tulot vähenivät Espoon tapaan sekä 2008 että Osa Sipoosta liitettiin Helsinkiin vuoden 2009 alusta.

2 2 Vuosina keskitulot kasvoivat Helsingin seudun kehyskunnista eniten Vihdissä, Järvenpäässä, Hyvinkäällä ja Pornaisissa ja vähiten Mäntsälässä, Tuusulassa ja Kirkkonummella. Mäntsälässä ne jopa vähenivät. Vuonna 2013 tulot kasvoivat kaikissa kehyskunnissa pääosin samaan tahtiin kuin suurissa kaupungeissa. Poikkeuksen muodostivat Kauniainen, Sipoo ja Vihti, joissa tulojen kasvu selvästi suurempaa kuin muissa kunnissa. Vantaalaisten valtionveronalaiset keskitulot olivat suurista kaupungeista kolmanneksi suurimmat Espoon ja Helsingin jälkeen. Seudun kunnista vain Hyvinkäällä, Mäntsälässä ja Pornaisissa keskitulot olivat alemmat kuin Vantaalla. Vantaalla oli isoista kaupungeista suhteellisesti vähiten alle euroa vuodessa ansainneita ja yli euron vuosituloihin päässeitä oli kolmanneksi eniten Espoon ja Helsingin jälkeen. Vantaalla oli sen sijaan suhteellisesti eniten euron vuosituloihin päässeitä. Yli euron vuosituloja saaneiden osuus oli Espoossa yli kolminkertainen Turun vastaavaan tulonsaajaluokkaan verrattaessa. Kuvio 1. Valtionveronalaisia tuloja saaneiden jakaumat tuloluokittain isoissa kaupungeissa vuonna ,0 25,0 osuus tulonsaajista, % 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 alle tuloluokka, tuhatta euroa vuodessa Espoo Helsinki Vantaa Oulu Tampere Turku Sukupuoli näkyy edelleen henkilön tulotasossa. Ero naisten ja miesten vuosituloissa vaihtelee myös kaupungeittain jonkin verran. Espoolaiset naiset ansaitsevat selvästi espoolaisia miehiä vähemmän: naisten keskitulot olivat vuonna 2013 vain 66 prosenttia miesten keskituloista. Muissa suurissa kaupungeissa prosenttiluku oli Vuoteen 2012 verrattuna ero naisten ja miesten keskituloissa oli hieman kaventunut Vantaalla, Helsingissä, Turussa ja Oulussa. Tampereella se oli pysynyt ennallaan, mutta Espoossa kasvanut selvästi, 70 prosentista 66 prosenttiin. Taulukko 3. Naisten ja miesten keskimääräiset valtionveronalaiset vuositulot isoissa kaupungeissa vuonna 2013 Vantaa Espoo Helsinki Turku Tampere Oulu Naiset Miehet Erotus Naisten euro 76 senttiä 66 senttiä 76 senttiä 78 senttiä 75 senttiä 77 senttiä Helsingin seudun kehyskunnissa naisten ja miesten tuloero vaihteli prosentin välillä. Kauniaisissa naisten euro miehiin verrattuna oli vain 43 sentin arvoinen! (ks. taulukko 5, katsauksen lopussa).

3 3 Keskitulot Vantaan eri suuralueilla Kivistön ja Aviapoliksen suuralueilla sekä naisten että miesten keskitulot olivat suuremmat kuin muilla Vantaan suuralueilla. Koivukylässä ja Hakunilassa keskitulot olivat sekä miehillä että naisilla Vantaan pienimmät. Sukupuolten välinen tuloero oli suurin korkeimman keskimääräisen tulotason alueilla, Kivistössä ja Aviapoliksessa. Näillä alueilla naisten palkat olivat 70 prosenttia miesten palkoista. Pienin tuloero oli Hakunilassa, 77 prosenttia. Muilla alueilla prosenttiluku vaihteli 74 ja 76 välillä. Erot suuralueilla olivat vuoden 2013 aikana joko kaventuneet tai pysyneet ennallaan. Vuoteen 2007 verrattuna ero miesten ja naisten keskitulojen välillä oli kaventunut Kivistön suuraluetta lukuun ottamatta kaikilla suuralueilla, eniten Tikkurilan suuralueella (70 % ->76 %). Kivistössä ero oli pysynyt samana. Keskitulot olivat sekä vuoteen 2007 että vuoteen 2012 verrattuna kohonneet kaikilla suuralueilla. Vuoteen 2007 verrattuna suurin kasvu (22 %) oli Kivistön suuralueella, kun Myyrmäessä keskitulot kohosivat vain 11 prosentilla. Hakunilassa kasvua oli 12, Tikkurilassa 13, Koivukylässä 14, Aviapoliksessa 15 ja Korsossa 17 prosenttia. Naisten keskitulot olivat kasvaneet Kivistöä lukuun ottamatta kaikilla alueilla miesten keskituloja enemmän. Kivistössä kasvu oli yhtä suurta. Pienin keskitulojen lisäys oli Myyrmäen miehillä, 7 prosenttia vuodesta 2007 vuoteen 2013, kun kasvu koko kaupungissa oli 11 prosenttia. Alle koko kaupungin keskiarvon jäivät myös Myyrmäen ja Hakunilan miehet. Naisilla koko kaupungissa kasvua oli 17 prosenttia, jonka alle jäivät Myyrmäen ja Hakunilan naiset (taulukko 4, sivu 9). Kuvio 2. Vantaalaisten tulonsaajien keskimääräiset valtionveronalaiset vuositulot henkilön sukupuolen mukaan Vantaan suuralueilla vuonna 2013 Aviapolis Kivistö Myyrmäki Tikkurila Korso naiset miehet Koivukylä Hakunila keskitulot, euroa vuodessa Vähemmän kuin euroa vuodessa ansainneita vantaalaisista oli keskimäärin runsas 14 prosenttia. Keskimäärää enemmän heitä oli Koivukylässä, Hakunilassa ja Korsossa ja vähiten Aviapoliksen ja Kivistön suuralueilla. Miehistä alle euron vuositulot ansainneita oli vajaa 14 ja naisista liki 15 prosenttia. Sukupuolesta riippumatta tähän tuloluokkaan kuuluvia oli eniten Koivukylässä ja Hakunilassa ja vähiten Aviapoliksessa. Yli euron vuosituloihin päässeitä oli vantaalaisista keskimäärin vajaa 9 prosenttia, miehistä 13, mutta naisista vain runsas 4 prosenttia. Suuralueista eniten tähän tuloluokkaan kuuluvia oli Kivistössä ja Aviapoliksessa, kummassakin noin 13 prosenttia, ja vähiten Hakunilassa, vajaa 7 prosenttia. Liki sama järjestys saadaan, valitaan kumpi sukupuoli tahansa: Kivistön suuralueella vähintään euron vuositulot oli yli 20 prosentilla miehistä ja Aviapoliksen naisista reilulla 6 prosentilla, kun Hakunilan miehistä heitä oli runsas 10 prosenttia ja Hakunilan, Koivukylän ja Korson naisista vajaa 4 prosenttia. Kaiken kaikkiaan alueittaiset erot sijoittumisessa eri tuloluokkiin olivat naisilla pienemmät kuin miehillä.

4 4 Tulot ja niiden muutos kaupunginosissa Vantaan 61 kaupunginosasta korkein keskimääräinen tulotaso tulonsaajaa kohden oli Linnaisissa, euroa, ja matalin Länsisalmessa, euroa 2. Miehillä keskitulot olivat suurimmat Helsingin Pitäjän kirkonkylässä, euroa, ja naisilla Linnaisissa, euroa. Vuonna 2012 suurimmat tulot oli Linnaisten miehillä, euroa, ja Ojangon naisilla, euroa ja vuonna 2007 suurimmat tulot miehillä Linnaisissa, euroa, ja naisilla samassa kaupunginosassa, euroa. Vähiten tuloja oli vuonna 2007 Mikkolan miehillä, euroa, ja Länsisalmen naisilla, euroa (ks. taulukko 4 sivulla 9). Myyrmäen suuralueella vuonna 2013 eniten valtionveronalaisia tuloja oli Linnaisten asukkailla sukupuoleen katsomatta. Miehistä alimmat vuositulot olivat Martinlaakson miehillä ja Myyrmäen naisilla. Ero naisten ja miesten keskitulojen välillä oli suurin Hämevaarassa, jossa naisten keskitulot olivat vain 59 prosenttia miesten tuloista. Kaivokselassa oli paras tilanne, siellä naisten tulot olivat 82 prosenttia miesten tuloista. Keskitulojen muutos vuoteen 2007 verrattuna oli koko suuralueella 11 prosenttia. Kaupunginosista se oli suurin Hämevaarassa, jossa asukkaiden keskitulot olivat kohonneet 28 prosentilla. Hämevaaran tulojen muutoksesta selittää suurimman osan miesten keskitulojen muutos, joka oli suuralueen suurin, 36 prosenttia. Suuralueen naisista paras tulokehitys oli Linnaisissa, jossa naisten keskitulot kohosivat 30 prosentilla. Heikoiten keskitulot kasvoivat Vapaalassa, 7 prosentilla. Miehistä tulokehitys oli Linnaisissa negatiivinen 10 prosentin verran. Naisilla tulot kasvoivat vähiten, 10 prosentilla, Varistossa. Alle euron valtionveronalaisiin tuloihin oli jäänyt eniten (14 %) Variston, Vapaalan, Martinlaakson ja Petikon tulonsaajista. Vähiten (8 %) heitä oli Linnaisissa. Yli euron tuloihin päässeitä oli eniten (19 %) Petikossa ja vähiten Myyrmäessä (5 %). Kivistön suuralueella suurimmat valtionveronalaiset vuositulot vuonna 2013 olivat Keimolan tulonsaajilla, euroa. Naisille suurimmat vuositulot kertyivät Kivistössä, euroa, ja miehille Keimolassa, euroa. Keskimäärin pienimmät vuositulot olivat Piispankylän tulonsaajilla, euroa. Sekä Piispankylän naiset ( ) että miehet ( ) olivat keskimäärin vähiten ansaitsevia koko Kivistön suuralueella. Sukupuolen välinen tuloero oli suurin Keimolassa, jossa naisten keskitulot olivat alle puolet (49 %) miesten keskituloista, kun taas Seutulassa tuloero oli pienin, 84 prosenttia. Tulonsaajien keskitulojen muutos vuodesta 2007 vuoteen 2013 oli Kivistön suuralueella 22 prosenttia. Suuralueen kaupunginosista paras tulokehitys oli Lapinkylässä, jossa keskitulot kohosivat peräti kolmanneksella (33 %), kun hitain kehitys oli Piispankylässä, jossa keskitulojen muutos oli lähes olematon (0,4 %). Paras tulokehitys oli molemmilla sukupuolilla Lapinkylässä, miehillä (35 %) ja naisilla (32 %). Vähiten keskitulot kohosivat Seutulan naisilla (8 %) ja Piispankylässä miehillä (-6 %). Alle euron valtionveronalaisiin tuloihin oli jäänyt 14 prosenttia Vestran ja Myllymäen tulonsaajista, kun vähintään euron tuloihin oli päässyt 19 prosenttia Kivistön tulonsaajista. Vähiten alle euron vuosituloja oli Riipilässä (10 %) ja vähintään euron vuosituloja saaneita Piispankylässä (4 %). Aviapoliksen suuralueella keskimäärin suurimmat valtionveronalaiset vuositulot olivat Ylästön tulonsaajilla, euroa, miehillä euroa, ja naisilla euroa. Suuralueen keskimäärin pienimpiin vuosituloihin jäivät Veromiehen tulonsaajat, euroa, miehet ja naiset euroa. Ero miesten ja naisten vuositulojen välillä oli pienin Viinikkalassa, 76 prosenttia, ja suurin Ylästössä, 66 prosenttia. Valtionveronalaisten keskitulojen muutos vuodesta 2007 vuoteen 2013 oli Aviapoliksen suuralueella 15 prosenttia, miehillä 13 ja naisilla 18 prosenttia. Kaupunginosista paras kehitys oli Viinikkalassa (20 %) ja huonoin Veromiehessä (7 %). Naisilla vuositulot kohosivat eniten Viinikkalassa (36 %) ja vähiten Veromiehessä (4 %) ja miehillä eniten Tammistossa (20 %) ja vähiten Viinikkalassa (11 %). Alle euron valtionveronalaisiin vuosituloihin oli jäänyt eniten Veromiehen tulonsaajista (16 %), kun vähiten heitä oli Tammistossa (8 %). Vähintään euron vuositulot oli Ylästön tulonsaajista useammalla kuin 20 prosentilla, kun Veromiehessä heitä oli vain 3 prosenttia. 2 Lentokentän kaupunginosa ei ole vertailussa mukana sen vähäisen asukasmäärän vuoksi eli mukana vertailussa on 60 kaupunginosaa.

5 5 Tikkurilan suuralueella suurimmat vuositulot oli Helsingin Pitäjän kirkonkylän tulonsaajilla, euroa, ja pienimmät Jokiniemen tulonsaajilla, euroa. Naisista suurimmat tulot olivat Ruskeasannassa, keskimäärin euroa, ja pienimmät Jokiniemessä, euroa. Helsingin Pitäjän kirkonkylän miehillä vuosittaiset keskitulot olivat euroa, kun Jokiniemessä miehet saivat tuloja keskimäärin vain euroa vuodessa. Miesten ja naisten tuloero oli suurin Helsingin Pitäjän kirkonkylässä, jossa naisten vuositulot olivat keskimäärin vain 42 prosenttia miesten vuosituloista. Jokiniemessä taas tuloero oli huomattavasti pienempi, naisten tulot olivat 79 prosenttia miesten tuloista. Tikkurilan suuralueella valtionveronalaisten tulojen keskimääräinen vuosimuutos oli vajaa 13 prosenttia, naisilla 18 ja miehillä 4 prosenttia. Tikkurilan kaupunginosista tulot kasvoivat eniten Jokiniemessä, 20 prosenttia, ja vähiten Hakkilassa, 8 prosenttia. Naisilla tulojen muutos oli suurin Tikkurilassa ja Jokiniemessä, 22 prosenttia, ja pienin Helsingin Pitäjän kirkonkylässä, jossa kehitys oli parin prosentin verran negatiivinen. Miehillä eniten tulot kasvoivat Helsingin Pitäjän kirkonkylässä, 27 prosentilla, ja vähiten sekä Hiekkaharjussa että Hakkilassa, molemmissa 3 prosenttia. Alle euron valtionveronalaisiin vuosituloihin oli jäänyt Koivuhaan ja Jokiniemen tulonsaajista yli 19 prosenttia kummassakin, kun heitä Viertolassa ja Hakkilassa oli alle 11 prosenttia. Vähintään euron vuositulot olivat Helsingin Pitäjän kirkonkylässä 18 prosentilla tulonsaajista, kun Jokiniemessä tämän verran ansaitsevia oli alle 5 prosenttia. Koivukylän suuralueella keskimäärin suurimmat vuositulot olivat kertyneet Ilolan tulonsaajille, euroa, ja pienimmät Havukosken tulonsaajille, euroa. Naisista suurimmat vuositulot ansaittiin Rekolassa, euroa ja miehistä Ilolassa, euroa. Pienimpiin vuosituloihin vuonna 2013 jäivät Havukosken naiset eurollaan ja saman kaupunginosan miehet eurollaan. Miesten ja naisten tuloero oli suurin Ilolassa, jossa naisten vuositulot olivat keskimäärin 72 prosenttia miesten vuosituloista. Ero oli pienin Havukoskella, jossa naisten tulot olivat keskimäärin 82 prosenttia miesten tuloista. Koivukylän suuralueella valtionveronalaisten tulojen keskimääräinen vuosimuutos oli runsas 14 prosenttia, naisilla 18 ja miehillä 11 prosenttia. Tulojen kasvu oli suurinta Asolassa ja Ilolassa, kummassakin vajaa 19 prosenttia. Vähäisimmäksi kasvu jäi Havukoskella, jossa se oli vajaa 10 prosenttia. Naisten tulot kasvoivat nopeimmin Ilolassa, lähes 22 prosentilla, ja miesten naapurissa Asolassa, 21 prosentilla. Hitain tulokasvu Koivukylän suuralueella oli miehistä, Päiväkummussa, alle 4 prosenttia, ja naisista Havukoskella, 14 prosenttia. Alle euron valtionveroalaisiin vuosituloihin oli jäänyt Havukosken tulonsaajista 20 prosenttia, kun heitä Päiväkummussa oli 13 prosenttia. Vähintään euron vuositulot olivat Ilolassa 14 prosentilla tulonsaajista, kun Havukoskella tämän verran ansaitsevia oli reilu 2 prosenttia. Korson suuralueella keskimäärin suurimmat vuositulot olivat Nikinmäen tulonsaajilla, euroa, ja pienimmät Mikkolan tulonsaajilla, euroa. Eniten ansaitsivat Jokivarren naiset, euroa, ja Nikinmäen miehet, euroa. Pienimpiin vuosituloihin jäivät Mikkolan naiset, euroa, ja miehet, euroa. Sukupuolten välinen tuloero oli suurin Leppäkorvessa ja Nikinmäessä, joissa naisten vuositulot jäivät 68 prosenttiin miesten vuosituloista. Pienin tuloero oli Mikkolassa, jossa naisten vuositulot olivat keskimäärin 79 prosenttia miesten vuosituloista. Korson suuralueella valtionveronalaisten tulojen keskimääräinen vuosimuutos oli 17 prosenttia, miehillä 15 ja naisilla 19 prosenttia. Vuositulojen kasvu oli suurinta Jokivarressa, 21 prosenttia, ja pienintä Mikkolassa, runsas 12 prosenttia. Naisten tulot kasvoivat eniten Jokivarren kaupunginosassa, lähes 24 prosentilla, ja miesten Vallinojan kaupunginosassa, 22 prosentilla. Hitainta kasvu oli Mikkolan naisilla, 13 prosenttia, ja Matarin miehillä, 8 prosenttia. Alle euron valtionveroalaisiin vuosituloihin oli jäänyt Mikkolan tulonsaajista 19 prosenttia, kun heitä Leppäkorvessa oli 9 prosenttia. Vähintään euron vuositulot olivat Jokivarressa 15 prosentilla tulonsaajista, kun Mikkolassa tämän verran ansaitsevia oli alle 2 prosenttia. Hakunilan suuralueella keskimäärin suurimmat vuositulot kokosivat Sotungin tulonsaajat, euroa, ja pienimmät Länsisalmen tulonsaajat, euroa. Naisista keskimäärin suurimmat vuositulot olivat Sotungissa, euroa, miehistä samoin Sotungissa, euroa. Keskimäärin pienimmät vuositulot oli Länsisalmen naisilla, euroa, ja miehillä, euroa. Sukupuolten välinen tasa-arvo tuloissa oli koko Vantaalla lähimpänä toteutumistaan Ojangossa, jossa naisten palkat olivat 94 prosenttia miesten palkoista. Kuninkaanmäessä on vielä paljon kirittävää, koska siellä naisten vuositulot olivat vain 70 prosenttia miesten vuosituloista.

6 6 Hakunilan suuralueella valtionveronalaisten tulojen keskimääräinen vuosimuutos oli 12 prosenttia, naisilla 15 prosenttia ja miehillä 9 prosenttia. Hakunilan suuralueen kaupunginosista suurin tulojen kasvu oli Kuninkaanmäessä, 18 prosenttia, ja pienin Länsisalmessa, jossa alueen tulonsaajien vuositulot olivat 4 prosenttia pienemmät vuonna 2013 kuin kuusi vuotta aiemmin. Naisilla paras tulokehitys oli Sotungissa, 28 prosenttia, ja heikoin Vaaralassa, 8 prosenttia. Kuninkaanmäen miehillä tulot kasvoivat 15 prosentilla, kun Länsisalmessa ne vähenivät 15 prosentilla. Alle euron valtionveroalaisiin vuosituloihin oli jäänyt Länsimäen tulonsaajista reilu 19 prosenttia, kun heitä Länsisalmessa oli alle 9 prosenttia. Vähintään euron vuositulot olivat Sotungissa 16 prosentilla tulonsaajista, kun Länsisalmessa vähintään euron vuosituloihin ei ollut päässyt kukaan. Yhteenveto: tulojen muutokset Vantaan kaupunginosissa Vuonna 2013 keskimäärin korkeimmat valtionveronalaiset vuositulot Vantaalla olivat tulonsaajaa kohden euroa. Vantaan kaupunginosista korkein keskimääräinen tulotaso oli Linnaisissa, euroa, ja matalin Länsisalmessa, euroa. Kuusi vuotta aiemmin (2007) vantaalaisten keskitulot olivat euroa ja tuolloin kaupunginosista suurimmat tulot oli Linnaisten tulonsaajilla, euroa, ja pienimmät Mikkolassa euroa. Tulotasoltaan paras kaupunginosa, Linnainen, säilytti asemansa, vaikka siellä keskitulot olivat kasvaneet vain 3 prosentilla. Kärkeen sijoittuneiden kaupunginosien joukossa väestömäärältään suurin oli Ylästö, jossa asui tuolloin vantaalaista. Tammistossa ja Kivistössä oli noin asukasta, kaikissa muissa kärkikymmenikköön kuuluvissa kaupunginosissa oli korkeintaan asukasta. Pienimmän tulotason kaupunginosa vaihtui. Heikoiten sijoittuneen kymmenikön joukossa oli kaksi yli asukkaan kaupunginosaa, Myyrmäki ja Hakunila, ja vain kaksi alle tuhannen asukkaan kaupunginosaa, Veromies ja Länsisalmi. Länsisalmea lukuun ottamatta kaikki olivat kerrostalovaltaisia alueita. Tulot olivat kasvaneet vuodesta 2007 vuoteen 2013 yhtä kaupunginosaa lukuun ottamatta kaikissa, eniten Lapinkylässä, yli 33 prosentilla ja vähiten Länsisalmessa, jossa ne olivat pienentyneet vajaalla 4 prosentilla. Länsisalmen keskitulojen vaihtelua selittää alueen pieni väestöpohja, jolloin jo muutaman tulonsaajan tulojen kasvu tai aleneminen vaikuttaa keskiarvoon. Valtionveronalaiset keskitulot tulonsaajaa kohden olivat kasvaneet yli 20 prosentilla kahdeksassa kaupunginosassa. Nämä kaupunginosat ovat kaikki pientalovaltaisia ja lähes kaikki väestö-/tulonsaajamäärältään pieniä. Kivistössä ja Nikinmäessä tulonsaajia oli tuolloin noin 2 500, muissa enintään Alle 10 prosentin tulojen kasvu oli 16 kaupunginosassa. Joukossa oli väestöltään isoja kerrostalovaltaisia kaupunginosia, mutta myös pieniä pientalovaltaisia kaupunginosia. Vuoden 2013 aikana vantaalaisten tulonsaajaa kohden laskettu tulotaso kohosi vain 1,1 prosentilla. Suuralueista paras kehitys oli Kivistössä ja Aviapoliksessa, joilla se oli lähes kaksinkertainen koko kaupungin tasoon verrattuna. Kaupungin kummallakin laidalla, Myyrmäessä ja Hakunilassa, tulojen muutos jäi 0,6 prosenttiin. Tulonsaajien keskitulot vähenivät 13 kaupunginosassa vuoden 2013 aikana. Suurin vähennys oli Linnaisissa ja Ojangossa, joissa kummassakin keskitulot pienenivät yli 10 prosentilla. Ojangossa syynä saattaa olla vain muutaman henkilön tulotason aleneminen, koska kaupunginosassa tulonsaajia oli vuonna 2013 vain puolisen sataa. Kuudessa kaupunginosassa keskitulot kohosivat yli kuudella prosentilla, niistä lähes kymmenellä prosentilla Helsingin Pitäjän kirkonkylässä, Hämevaarassa ja Lapinkylässä. Kaikki nämä suurimman tulojenmuutoksen kaupunginosat ovat pieniä pientalovaltaisia kaupunginosia. Kun kaupunginosat laitetaan tulonsaajien keskitulojen suuruuden mukaiseen järjestykseen, voidaan verrata, miten kaupunginosien asema kaupungin sisällä on muuttunut vuodesta 2007 vuoteen Asemaansa oli parantanut 25 kaupunginosaa, samalla sijalla oli 10 kaupunginosaa ja sijoitus oli heikentynyt myös 25 kaupunginosalla (Lentoaseman kaupunginosa ei mukana vertailuissa). Suurimman parannuksen oli tehnyt Lapinkylä, joka oli hypännyt sijalta 34 sijalle 9. Eniten asteikossa oli pudonnut Ojanko sijalta 14 sijalle 31. Vähintään kymmenen sijaa olivat parantaneet sijoitustaan Lapinkylän ohella Vestra, Kuninkaanmäki, Jokivarsi, Riipilä, Ilola ja Nikinmäki, kaikki pientaloalueita. Ojangon ohella vähintään kymmenen sijan pudotuksen olivat kokeneet Vapaala, Hakkila, Vaarala, Luhtaanmäki ja Piispankylä. Niissä kaupunginosissa, joiden sijoitus tulovertailussa heikkeni, asui noin vantaalaista ja sijoitustaan parantaneissa kaupunginosissa lähes asukasta. Sijoitus pysyi ennallaan vajaan vantaalaisen osalta.

7 7 Kartta vuotta täyttäneen väestön valtionveronalaiset tulot tulonsaajaa kohden Vantaan kaupunginosissa vuonna 2013 Kartta vuotta täyttäneen väestön valtionveronalaisten tulonsaajaa kohden laskettujen keskitulojen muutos (euroa) vuodesta 2007 vuoteen 2013

8 8 Kartta vuotta täyttäneen väestön valtionveronalaisten tulonsaajaa kohden laskettujen keskitulojen muutos (%) vuodesta 2007 vuoteen 2013 Kartta 4. Sijaluvun muutos vuodesta 2007 vuoteen 2013, kun kaupunginosat laitetaan keskitulojen mukaiseen suuruusjärjestykseen (vihreä = sijaluvun parannus, punainen = sijaluvun heikennys)

9 9 Taulukko vuotta täyttäneiden vantaalaisten keskimääräiset valtionveronalaiset vuositulot tulonsaajaa kohden vuonna 2007 ja 2013 ja tulojen muutos muutos % kaikki miehet naiset yhteensä miehet nais et yhteensä miehet nais et Vantaa ,7 10,7 17,3 Myyrmäki ,8 7,1 15,5 Linnainen ,7-9,8 30,4 Hämevaara ,3 36,3 19,2 Hämeenkylä ,8 6,5 13,7 Vapaala ,8 0,2 17,2 Varisto ,2 15,1 9,7 Myyrmäki ,3 8,6 14,2 Kaivoksela ,9 5,5 15,3 Martinlaakso ,8 4,4 16,6 Vantaanlaakso ,0 11,5 19,6 Askisto ,3 15,2 19,4 Petikko ,8 13,0 28,6 Kivistö ,3 22,3 22,4 Piispankylä ,4-5,7 8,1 Keimola ,9 16,7 20,6 Kivistö ,0 29,1 26,6 Lapinkylä ,4 34,7 31,9 Myllymäki ,3 13,0 24,4 Vestra ,7 24,8 15,4 Luhtaanmäki ,3 3,2 22,1 Riipilä ,9 27,6 24,1 Seutula ,8 13,2 7,5 Kiila ,2 10,7 21,9 Aviapolis ,0 13,2 17,9 Ylästö ,2 17,3 22,9 Viinikkala ,1 11,2 35,5 Tammisto ,2 19,5 18,5 Pakkala ,3 11,3 16,0 Veromi es ,3 11,4 3,5 Tikkurila ,5 8,4 17,5 Hiekkaharju ,0 2,8 17,7 Tikkurila ,9 6,6 12,9 Jokiniemi ,8 15,9 21,8 Viertola ,7 4,1 16,5 Kuninkaala ,8 12,2 16,2 Simonkylä ,1 9,5 17,8 Hakkila ,6 2,8 12,6 Ruskeasanta ,6 10,9 21,5 Koivuhaka ,3 13,1 20,4 Hgin pitäjän kk ,7 27,0-2,1 Koivukylä ,2 11,3 17,8 Koivukylä ,4 10,4 18,2 Ilola ,7 17,1 21,9 Asola ,8 21,3 16,6 Rekola ,8 10,6 19,1 Havukoski ,5 7,2 11,9 Päiväkumpu ,5 3,5 20,5 Korso ,8 15,0 19,2 Matari ,2 8,4 21,3 Korso ,8 12,0 18,5 Mikkola ,3 11,2 13,4 Metsola ,0 10,2 18,9 Leppäkorpi ,0 20,4 15,9 Jokivarsi ,8 18,6 23,5 Nikinmäki ,6 21,1 22,5 Vierumäki ,4 19,2 17,0 Vallinoja ,4 21,9 19,7 Hakunila ,1 9,2 15,0 Länsisalmi ,9-14,9 11,3 Länsimäki ,4 8,7 13,7 Ojanko ,8-3,6 16,2 Vaarala ,5 6,7 7,8 Hakunila ,2 9,4 13,0 Rajakylä ,1 7,6 15,5 Itä-Hakkila ,8 7,2 21,2 Kuninkaanmäki ,1 14,9 20,4 Sotunki ,7 10,6 27,6 Tuntematon ,1 11,8 23,1

10 10 Kunnittaista vertailua Vantaalaisten miesten tulot tulonsaajaa kohden vuonna 2013 olivat isoista kaupungeista kolmanneksi suurimmat espoolaisten ja helsinkiläisten jälkeen. Helsingin seudun kehyskunnista vain Hyvinkäällä, Mäntsälässä ja Pornaisissa miesten keskitulot olivat Vantaan miesten tuloja pienemmät. Vantaalla kuitenkin miesten tulojen muutos vuodesta 2007 vuoteen 2013 oli isoista kaupungeista Turun jälkeen toiseksi paras. Helsingin seudun kehyskunnista Keravalla, Kirkkonummella, Sipoossa ja Tuusulassa miesten keskimääräinen tulotaso kohosi mainitulla ajanjaksolla vähemmän kuin Vantaalla. Vantaalaisilla naisilla, kuten naisilla ylipäätään, tulotaso kohosi selvästi miehiä enemmän. Isoista kaupungeista naisten tulotason kohoaminen oli vain Espoossa hitaampaa kuin Vantaalla. Seudun kehyskunnissa näin oli vain Keravalla ja Kirkkonummella. Vantaalaisten naisten tulot olivat suurista kaupungeista kolmanneksi suurimmat Espoon ja Helsingin jälkeen. Hyvinkäällä, Mäntsälässä ja Pornaisissa naisten keskimääräiset vuositulot olivat kuten miehilläkin alemmat kuin Vantaalla. Miesten ja naisten tuloero kapeni Turkua lukuun ottamatta kaikissa tässä mukana olevissa kunnissa. Turussa ero oli sen pienestä kasvusta huolimatta kuitenkin pienin isoista kaupungeista. Vain Espoo erottui isoista kaupungeista selvästi isommalla tuloerollaan. Eniten tuloero oli kaventunut Oulussa ja Tampereella vuodesta Helsingin seudun kehyskunnissa ero miesten ja naisten keskimääräisten tulojen välillä oli kautta linjan suurempi kuin pääkaupunkiseudun isoissa kaupungeissa. Kauniainen lienee koko maassa oma lukunsa sukupuolten välisessä tuloerossa. Kehyskunnissa ero oli yleensä pienentynyt hieman enemmän kuin pääkaupunkiseudun kaupungeissa. Merkittävin muutos oli Sipoossa ja Tuusulassa, jossa ero kapeni huomattavasti. Taulukko vuotta täyttäneiden keskimääräiset valtionveronalaiset vuositulot tulonsaajaa kohden vuonna 2007 ja 2013, tulojen muutos sekä naisten tulojen suhde miesten tuloihin ja sen muutos (prosenttiyksikköä) Helsingin seudun kunnissa sekä muissa isoissa kaupungeissa Kunta Muutos miehet naiset naiset/ miehet % miehet naiset naiset/ miehet % miehet % naiset % naiset/ miehet Vantaa , ,3 10,8 17,3 +4,2 Espoo , ,0 7,4 15,5 +4,6 Helsinki , ,2 7,7 17,6 +6,4 Kauniainen , ,4 7,1 16,4 +3,4 Oulu , ,2 8,7 21,5 +8,2 Tampere , ,8 7,7 19,7 +7,6 Turku , ,1 19,4 18,4-0,4 Hyvinkää , ,8 12,0 20,8 +5,3 Järvenpää , ,1 12,0 21,2 +5,7 Kerava , ,7 10,0 15,8 +3,7 Kirkkonummi , ,0 6,3 14,9 +5,4 Mäntsälä , ,6 13,9 21,4 +4,6 Nurmijärvi , ,0 11,7 18,1 +3,9 Pornainen , ,6 11,0 22,6 +7,1 Sipoo , ,8 5,6 25,6 +11,5 Tuusula , ,9-5,4 19,4 +14,9 Vihti , ,9 18,8 21,1 +1,3 Lähde: Tilastokeskuksen tilastotietokannat, elinkeinorakenne ja työssäkäynti Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä ISBN Taloussuunnittelu/Tietopalvelu ISSN-L X, Puh. (09) ISSN X (painettu) Sähköposti: ISSN (verkkojulkaisu) Vantaan kaupunki. Tietopalvelut B4 :2015

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2014

Tilastokatsaus 7:2014 Vantaa 20.5.2014 Tietopalvelu B8:2014 Vuoden 2012 tulotietoja Vantaalta, sen osa-alueilta, Helsingin seudulta ja maamme suurimmista kaupungeista Valtionveronalaiset keskitulot tulot Vantaalla ja muissa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2018

TILASTOKATSAUS 8:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2018 1 17.12.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2007 2016 Vantaalla oli lähes 110 800 työpaikkaa vuoden 2016 lopussa, mikä oli 4,9 prosenttia kaikista Suomen työpaikoista.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2017

TILASTOKATSAUS 1:2017 TILASTOKATSAUS 1:2017 5.1.2017 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna Tikkurilassa, Koivukylässä ja Hakunilassa Vaikka työpaikkojen määrä kasvoi vuoden aikana koko kaupungissa,

Lisätiedot

Perheet ja asuntokunnat

Perheet ja asuntokunnat Vantaan väestö 16/17 julkaisu ilmestyy tänä vuonna osissa, jotta tieto saadaan julkaistua mahdollisimman nopeasti. Lopuksi osiot kootaan yhteen yhdeksi julkaisuksi. Tämä osa koskee Vantaan perheitä ja

Lisätiedot

Tilastokatsaus 3:2013

Tilastokatsaus 3:2013 Tilastokatsaus 3:2013 Vantaa 1 24.1.2013 Tietopalvelu B3:2013 Työpaikat Vantaalla ja sen osa-alueilla 31.12.2010 Työpaikat kasvoivat vuonna 2010 taas vajaalla 3 000 työpaikalla Vantaalla oli vuoden 2010

Lisätiedot

tarkastusinsinööri Riitta Tamminen 839 29802 lupasihteeri Minna Kolmonen 839 22462

tarkastusinsinööri Riitta Tamminen 839 29802 lupasihteeri Minna Kolmonen 839 22462 Vantaan kaupunki, valvonta PIIRIJAKOTAULUKKO Päivitetty 1.4.2015 yhteystiedot: e-mail: etu.suku@vantaa.fi, puh. keskus 09 83911 www.vantaa.fi/valvonta Yli 8 as. tai muu 2000 m³:n uudis tai 1000 lupavalmistelu

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2014

Tilastokatsaus 12:2014 Tilastokatsaus 12:2014 Vantaa 5.11.2014 Tietopalvelu B15:2014 1 Työpaikat Vantaan osa-alueilla 31.12.2012 Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna 2012 eniten Tikkurilassa ja Aviapoliksessa Vaikka työpaikkojen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2018

TILASTOKATSAUS 2:2018 TILASTOKATSAUS 2:2018 15.3.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2015 Vantaalla oli vuoden 2015 lopussa 109 779 työpaikkaa. Työpaikkamäärä kasvoi edellisestä vuodesta 2450:lla. Helsingissä työpaikkamäärä kasvoi vuodesta

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD ALUEKOORDINAATTORI

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD ALUEKOORDINAATTORI ALUEKOORDINAATTORI TUKI KOULUILLE JA KODEILLE Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä Helsinki 27.11.2009 Organisaatiokaavio perusopetus 1.1.2010 Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Opetuspäällikkö

Lisätiedot

Tilastokatsaus 4:2014

Tilastokatsaus 4:2014 Vantaa 10.3.2014 Tietopalvelu B5:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut. Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja 17.5.

Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut. Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja 17.5. Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja Tilanne keväällä 2009 Päivähoidossa ja kotihoidon tuella olevien lasten määrän

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

Vantaan hyvinvointikatsaus 2018

Vantaan hyvinvointikatsaus 2018 Vantaan hyvinvointikatsaus 218 Vantaan hyvinvointikatsaus 218 on hyvinvointiraportointityönryhmän yhdessä eri toimialojen edustajien kanssa laatima katsaus hyvinvoinnin ja toimintaympäristön kehityksestä

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2010

Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2011 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2019

TILASTOKATSAUS 1:2019 TILASTOKATSAUS 1:2019 12.02.2019 SAIRASTAVUUSINDEKSI VANTAALLA 2017 Sairastavuusindeksi isoissa kaupungeissa vuosina 2007 2017 Vantaalaisten sairastavuusindeksillä mitattu terveydentila on parempi kuin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2019

TILASTOKATSAUS 3:2019 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2019 1 8.10.2019 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 2009 2018 Työttömyysaste oli Vantaalla 8,7 prosenttia vuoden 2018 lopussa, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä

Lisätiedot

Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä

Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C11:2001 Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä Esipuhe Vantaa on osana pääkaupunkiseutua saanut osansa, tosin pienemmän osan kuin suuremmat naapurinsa,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2016

TILASTOKATSAUS 5:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2016 1 1.4.2016 YKSINHUOLTAJIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Yksinhuoltajien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista yhden

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2017

TILASTOKATSAUS 5:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2017 1 21.12.2017 ASUNNOT JA ASUINOLOT VANTAALLA 2016 Vantaalla oli yhteensä 108 300 asuntoa vuoden 2016 lopussa verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen asuntokanta

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2015

TILASTOKATSAUS 1:2015 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 1:2015 1 23.1.2015 VELKAANTUNEISUUS VANTAALLA JA MUISSA SUURISSA KAUPUNGEISSA SEKÄ HELSINGIN SEUDUN KEHYSKUNNISSA Vantaalaisista asuntokunnista 55 prosentilla oli velkaa

Lisätiedot

Kymppi-Moni hankkeen 3. työpaja Palveluverkot: päiväkotiverkko

Kymppi-Moni hankkeen 3. työpaja Palveluverkot: päiväkotiverkko Kymppi-Moni hankkeen 3. työpaja Palveluverkot: päiväkotiverkko 31.5.2012 Jyväskylä Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Päivi Riehunkangas suunnittelija, päivähoito Maankäytön toteuttamisen ohjelmointi

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 101 Hämevaara EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 102 Hämeenkylä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 103 Pähkinärinne

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2013

Tilastokatsaus 11:2013 Vantaa 16.12.2012 Tietopalvelu B17:2013 Sairastavuusindeksi 1 Vantaalla 2012 Sairastavuusindeksi isoissa kaupungeissa vuosina 2002 2012 Vantaalaisten sairastavuusindeksillä mitattu terveydentila on parempi

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2018

TILASTOKATSAUS 6:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2018 1 26.10.2018 ASUNNOT JA ASUINOLOT VANTAALLA 2017 Vantaalla oli yhteensä 111 700 asuntoa vuoden 2017 lopussa verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen asuntokanta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

19.05.2015. Puh. 045-773 43 777. Rivitalo 10 3-5 012 Hämeenkylä Mantelipolku 4 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Tuulikuja 2, 02100 ESPOO Puh.

19.05.2015. Puh. 045-773 43 777. Rivitalo 10 3-5 012 Hämeenkylä Mantelipolku 4 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Tuulikuja 2, 02100 ESPOO Puh. ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 Kunta: Haettava alue: Suuralue: Vantaa Kaikki Myyrmäki 010 Linnainen Linnaistentie 32 TA-Asumisoikeus Oy Sinikalliontie 14 B, 02630 ESPOO 26.03.97 Omakotitalo 3 5-5 011 Hämevaara

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 Koko kaupungin ennuste 2016-2040 Osa-alue-ennuste 2016-2025 Julkaisija Kannen kuva: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Sakari Manninen, Vantaan kaupungin aineistopankki Vantaan

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2016

TILASTOKATSAUS 6:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2016 1 7.4.2016 SELLAISTEN ASUNTOKUNTIEN, JOISSA ON PARISKUNTA JA LAPSIA, TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2016

TILASTOKATSAUS 1:2016 TILASTOKATSAUS 1:2016 19.1.2016 VANTAALAISTEN TULOT JA VEROT VUONNA 2014 1 Vuonna 2014 Vantaalla oli kaikkiaan 175 690 tulonsaajaa eli useammalla kuin neljällä viidestä vantaalaisesta oli ansio- ja/tai

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2014

Tilastokatsaus 2:2014 Tilastokatsaus 2:2014 Vantaa 1 17.1.2014 Tietopalvelu B2:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2012 (lähde: Verohallinnon Maksuunpanon Vantaan kuntatilasto vuosilta 2004 2012) Vuonna 2012 Vantaalla

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

Vantaan väestöennuste 2014. Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024

Vantaan väestöennuste 2014. Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024 Vantaan väestöennuste 2014 Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024 Julkaisija Kannen kuva Vantaan kaupunki, kaupunginjohtajan toimiala, tietopalveluyksikkö Pekka Turtiainen Tietopalvelu

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2019

TILASTOKATSAUS 2:2019 Tilastokatsaus :20 TILASTOKATSAUS 2:201 1 22.3.201 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE VANTAALLA Tässä tilastokatsauksessa tarkastellaan Vantaan väestön koulutusrakennetta ja sen kehitystä. Koulutuksesta on tietoja

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO KAUPUNGINKANSLIA KESKUSVAALILAUTAKUNTA YLEISHALLINTO ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKO

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO KAUPUNGINKANSLIA KESKUSVAALILAUTAKUNTA YLEISHALLINTO ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKO YLEISHALLINTO ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKO ARKISTOLUETTELO Sivu 1(27) III2 III3 Vaaliasiapapereita 1902 1925 Kunnan alueella toimitetuissa alkuaikojen vaaleissa kertyneitä hajanaisia asiakirjoja.

Lisätiedot

1 Väestörakenne. 1.1 Väestön määrä ja kehitys

1 Väestörakenne. 1.1 Väestön määrä ja kehitys Vantaan väestö 218/219 julkaisu ilmestyy osissa, jotta tieto saadaan julkaistua mahdollisimman nopeasti. Lopuksi osiot kootaan yhteen yhdeksi julkaisuksi. Ensimmäinen osa koskee Vantaan väestörakennetta.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2018

TILASTOKATSAUS 5:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 5:18 1 10.9.18 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 08 17 Työttömyysaste oli Vantaalla tasan 10 prosenttia vuoden 17 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli peräti 1,9 prosenttiyksikköä, mikä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2018

TILASTOKATSAUS 1:2018 TILASTOKATSAUS 1:2018 5.2.2018 PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 2006 2015 Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun

Lisätiedot

Vantaan hyvinvointikatsaus Jaakko Niinistö Asukaspalvelujen toimialan apulaiskaupunginjohtaja

Vantaan hyvinvointikatsaus Jaakko Niinistö Asukaspalvelujen toimialan apulaiskaupunginjohtaja Vantaan hyvinvointikatsaus 2017 Jaakko Niinistö Asukaspalvelujen toimialan apulaiskaupunginjohtaja Vantaan hyvinvointikatsaus 2017 Vantaan vuoden 2017 hyvinvointikatsaus kokoaa yhteen keskeisiä väestön

Lisätiedot

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan sisäiset linjat Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), arki Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), lauantai Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), sunnuntai 4-5

Lisätiedot

Tilastokatsaus 1:2014

Tilastokatsaus 1:2014 Tilastokatsaus 1:2014 Vantaa 3.1.2014 Tietopalvelu B1:2014 1 Vähintään 65 vuotta täyttäneet Vantaalla Vuoden 2013 alussa 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia vantaalaisia oli 27 579 henkilöä. Heistä

Lisätiedot

Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B6 : 2015. ISSN-L 1799-7003 1799-7003 (painettu) 1799-7127 (verkkojulkaisu) ISBN 978-952-443-499-7

Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B6 : 2015. ISSN-L 1799-7003 1799-7003 (painettu) 1799-7127 (verkkojulkaisu) ISBN 978-952-443-499-7 VANTAAN VÄESTÖ 2014/2015 Julkaisija: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Kannen kuva: Sami Lievonen, Vantaan kaupungin aineistopankki Kansi ja ulkoasu Sirpa Rönn, Taloussuunnittelu/Tietopalvelu Taitto

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2016

TILASTOKATSAUS 8:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2016 1 15.4.2016 ASUNTOKUNTIEN ELINVAIHEET JA TULOT ELINVAIHEEN MUKAAN VUOSINA 2005 2013 Asuntokunnat elinvaiheen mukaan lla, kuten muillakin tässä tarkastelluilla

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 10:2015

TILASTOKATSAUS 10:2015 TILASTOKATSAUS 10:2015 23.11.2015 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2013 laisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka lla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli jossain

Lisätiedot

1 Väestörakenne. 1.1 Väestön määrä ja kehitys

1 Väestörakenne. 1.1 Väestön määrä ja kehitys Vantaan väestö 217/218 julkaisu ilmestyy osissa, jotta tieto saadaan julkaistua mahdollisimman nopeasti. Lopuksi osiot kootaan yhteen yhdeksi julkaisuksi. Ensimmäinen osa koskee Vantaan väestörakennetta.

Lisätiedot

1 Väestörakenne. 1.1 Väestön määrä ja kehitys

1 Väestörakenne. 1.1 Väestön määrä ja kehitys Vantaan väestö 216/217 julkaisu ilmestyy tänä vuonna osissa, jotta tieto saadaan julkaistua mahdollisimman nopeasti. Lopuksi osiot kootaan yhteen yhdeksi julkaisuksi. Ensimmäinen osa koskee Vantaan väestörakennetta.

Lisätiedot

Julkaisija: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Julkaisun laatija: Elina Parviainen Kannen kuva: Sami Lievonen, Vantaan kaupungin aineistopankki

Julkaisija: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Julkaisun laatija: Elina Parviainen Kannen kuva: Sami Lievonen, Vantaan kaupungin aineistopankki PRESIDENTINVAALIT VANTAALLA 2018 Julkaisija: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Julkaisun laatija: Elina Parviainen Kannen kuva: Sami Lievonen, Vantaan kaupungin aineistopankki Vantaan kaupunki. Tietopalvelu

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 21:2016

TILASTOKATSAUS 21:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 21:2016 1 10.11.2016 VANTAAN ASUNTOKANTA 31.12.2005 31.12.2015 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 104 700 asuntoa. Niistä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2010

Tilastokatsaus 11:2010 Tilastokatsaus 11:2010 1.11.2010 Tietopalvelu B14:2010 Työpaikat Vantaalla 31.12.2008 1 Työllisen työvoiman määrä oli Vantaalla vuoden 2008 lopussa 101 529 henkilöä. Työttömänä oli tuolloin 6 836 vantaalaista.

Lisätiedot

Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Vantaan kaupungin aineistopankki, Sakari Manninen. Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B7 : 2017

Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Vantaan kaupungin aineistopankki, Sakari Manninen. Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B7 : 2017 VANTAAN VÄESTÖ 216/217 Julkaisija Kannen kuva Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Vantaan kaupungin aineistopankki, Sakari Manninen Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B7 : 217 ISSN-L 1799-73 ISSN 1799-7127

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 2014:28 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 Helsingissä mediaanitulo 26 300 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 32 800 euroa Pääomatuloja huomattavasti edellisvuotta vähemmän Veroja

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 2015:37 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2015 2016:4 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2015 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2018

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2018 2018:15 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2018 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:30 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Tilastokatsaus 14:2014

Tilastokatsaus 14:2014 Vantaa 3.12.2014 Tietopalvelu B17:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2013 1 Vuonna 2013 Vantaalla oli kaikkiaan 172 980 tulonsaajaa eli useammalla kuin neljällä viidestä vantaalaisesta oli ansio-

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016 2017:5 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 20:2016

TILASTOKATSAUS 20:2016 TILASTOKATSAUS 20:2016 2.11.2016 SAIRASTAVUUSINDEKSI 1 VANTAALLA 2015 Sairastavuusindeksi isoissa kaupungeissa vuosina 2005 2015 Vantaalaisten sairastavuusindeksillä mitattu terveydentila on parempi kuin

Lisätiedot

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2015:3 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-joulukuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:22 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 2016:28 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Tilastoja 2013:25 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Päivi Selander Puh.09-310 36411 etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa 2018

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa 2018 2018:9 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa 2018 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 2015:14 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09

Lisätiedot

VALMISTELUMUISTIO 20.12.2004 ALUEIDEN YLEISKUVAUKSET

VALMISTELUMUISTIO 20.12.2004 ALUEIDEN YLEISKUVAUKSET VALMISTELUMUISTIO 20.12.2004 ALUEIDEN YLEISKUVAUKSET 20.12.2004 Alueiden yleiskuvaukset 2 (28) ALUEIDEN YLEISKUVAUKSET SISÄLLYSLUETTELO 1. Myyrmäki-Martinlaakso 3 1.1. Rakentuminen 3 1.2. Asukkaat 5 1.3.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2017

TILASTOKATSAUS 2:2017 TILASTOKATSAUS 2:2017 11.1.2017 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2014 Yhteenveto: Työpaikat ja työvoima n suuralueilla sekä pendelöinti Helsingin seudulla vuosina 2010 2014 Työpaikkoja

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2013

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2013 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 36 2013 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2013 Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki 2010 Väkiluku on kasvanut

Lisätiedot

kunnista tammi maaliskuussa

kunnista tammi maaliskuussa Tilastoja 2014:13 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja etoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Tiivistelmä Väkiluku on kasvanut määrältään

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1

ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 Kunta: Haettava alue: Vantaa Kaikki Myyrmäki 010 Linnainen Linnaistentie 32 TA-Asumisoikeus Oy Sinikalliontie 14 B, 02630 ESPOO 26.03.97 Omakotitalo 3 5-5 012 Hämeenkylä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2013

Tilastokatsaus 9:2013 Tilastokatsaus 9:2013 Vantaa 31.10.2013 Tietopalvelu B15:2013 1 Työpaikat ja työssäkäynti Vantaalla vuonna 2011 Työvoima ja työllisyys Vantaalla 31.12.2011 Vantaalla työllisen työvoiman määrä oli 101 348

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015 2015:25 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017 2017:15 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2011

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2011 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2011 - Väkiluku on kasvanut määrältään eniten Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. - Helsingin, Espoon, Vantaan, Järvenpään,

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014 01:13 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 0 Helsingissä mediaanitulo 00 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 34 00 euroa Tulokehitys heikkoa Keskimääräisissä pääomatuloissa laskua Veroja ja

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 29 2012 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Helsingissä keskitulot 31 200 euroa Pääomatulot nousivat kolmanneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 400 euroa

Lisätiedot

PERUSKOULU YHTEENSÄ

PERUSKOULU YHTEENSÄ VANTAAN KAUPUNKI Sivistystoimi OPPILASTILASTO 20.09.2002 Suunnittelupalvelut Suom. Ruots. Yhteensä PERUSKOULU YHTEENSÄ 21 173 806 21 979 VUOSILUOKAT 0-6 YHTEENSÄ 14 499 545 15 044 Esiopetus+monikultt.esiopetus

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa 2019

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa 2019 Tilastoja 2019:6 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa 2019 Tilastoja ISSN 2489-4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 31036300

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 27 2011 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009 Helsingissä keskitulot 30 000 euroa Pääomatulot laskivat viidenneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 200 euroa

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2017

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2017 2017:7 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2017 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 1. vuosineljänneksellä 2011

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 1. vuosineljänneksellä 2011 T i l a s t o j a H e l s i n g i n k a u p u n g i n t i e t o k e s k u s 1 2 2 0 1 1 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 1. vuosineljänneksellä 2011 Kuva: Helsingin

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2010

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2010 T i l a s t o j a H e l s i n g i n k a u p u n g i n t i e t o k e s k u s 3 3 2 0 1 0 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2010 Kuva: Petri Berglund

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2012

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2012 T i l a s t o j a H e l s i n g i n k a u p u n g i n t i e t o k e s k u s 3 2 0 1 3 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2012 Kuva: Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Presidentinvaalit 2012

Presidentinvaalit 2012 Presidentinvaalit 2012 Vantaan tulokset Julkaisija Vantaan kaupunki, keskushallinto, tietopalveluyksikkö Teksti Harri Sinkko Kannen kuva Copyright Tasavallan presidentin kanslia Tietopalvelu C 10 :2012

Lisätiedot

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Päivitetty 13.2.215 Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2012

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2012 T i l a s t o j a H e l s i n g i n k a u p u n g i n t i e t o k e s k u s 2 8 2 0 1 2 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2012 Kuva: Helsingin kaupungin

Lisätiedot

PERUSKOULU YHTEENSÄ

PERUSKOULU YHTEENSÄ VANTAAN KAUPUNKI Sivistystoimi OPPILASTILASTO 20.09.2003 Suunnittelupalvelut Suom. Ruots. Yhteensä PERUSKOULU YHTEENSÄ 21 372 812 22 184 VUOSILUOKAT 0-6 YHTEENSÄ 14 355 540 14 895 Esiopetus+monikultt.esiopetus

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosineljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2008

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosineljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2008 8131 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 13 2008 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosineljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2008 Väkiluku on kasvanut määrällisesti

Lisätiedot