TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN"

Transkriptio

1 TILASTOJA Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain Työttömien lukumäärä Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 104/ Työttömyysaste % Helsinki 7,5 % ,5-10,9 4,6-7,4 2-4,5 Lähde: Tilastokeskus, TEM; karttatoteutus Helsingin kaupungin tietokeskus (Alueet, joissa < 6 työtöntä on poistettu tarkastelusta) Lisätietoja Minna Salorinne, puh: Kartat: Sanna Ranto

2 Työttömien määrä pieneni Helsingissä vuoden 2011 ajan maltillisesti Helsingin työttömyysaste oli vuoden 2011 lopussa 7,5 prosenttia ja työttömiä työnhakijoita oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan. Työttömien määrä aleni vuodesta 2010 kolmella prosentilla, eli 856 henkilöllä. Vuotta aiemmin työttömien määrä laski seitsemällä prosentilla. Kuvio 1. Työttömien määrä Helsingissä vuoden lopussa , indeksi vuosi 2000 = 100 Indeksi 2000 = Työttömät yhteensä Yli vuoden työttömänä olleet Alle 25-vuotiaat työttömät Kuvio 2. Työttömien lukumäärä ikäryhmittäin ja suurpiireittäin vuonna 2011 Eteläinen Läntinen Keskinen Pohjoinen -29-v v. 50+-v. Koillinen Kaakkoinen Itäinen Tämän julkaisun tilastotiedot kuvaavat pääosin poikkileikkaustilannetta vuoden 2011 lopusta. Työttömyysaste laski tuolloin Helsingissä 0,3 prosenttiyksikköä verrattuna vuoden 2010 loppuun. Suurpiireittäin tarkasteltuna työttömyysasteet alenivat hieman kaikissa Helsingin seitsemässä suurpiirissä. Itäisen suurpiirin ja Östersundomin työttömyysasteet alenivat 0,5 prosenttiyksiköllä vuoden takaisesta. Keskisessä suurpiirissä pudotusta kertyi 0,4 ja Pohjoisessa 0,3 prosenttiyksikköä. Muilla alueilla työttömyysasteet alenivat alla kaupungin keskiarvon. Työ- ja elinkeinoministeriön kuukausitietojen mukaan vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä työttömien määrä aleni Helsingissä hitusen, mutta huhtikuussa se kääntyi nousuun ja toukokuussa työttömiä työnhakijoita oli 2,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Lkm 2

3 Matalimman työttömyysasteen peruspiirit Korkeimman työttömyysasteen peruspiirit Työttömyysaste % Työttömyysaste % Östersundom 2,1 4,0 3,6 3,1 Jakomäki 11,6 15,5 16,3 15,1 Munkkiniemi 3,8 5,1 4,5 4,2 Mellunkylä 9,4 12,8 12,1 12,0 Länsi-Pakila 3,2 4,7 4,1 4,2 Maunula 8,0 11,3 10,8 10,3 Tuomarinkylä 3,4 4,6 4,3 4,3 Myllypuro 9,6 12,3 12,1 10,2 Taka-Töölö 3,7 5,2 4,6 4,3 Vuosaari 7,8 11,0 10,5 10,1 Lauttasaari 3,6 5,1 4,6 4,4 Vartiokylä 7,7 10,4 10,0 9,4 Kuviosta 3. havainnollistuu, miten työttömyysaste on pienentynyt kaikissa Helsingin peruspiireissä kahden vuoden takaisesta. Koko kaupungin tasolla työttömyysaste aleni vajaan prosenttiyksikön vuodesta 2009 vuoteen Globaali talouden taantuma heikensi Helsingin työllisyystilannetta voimakkaimmin vuonna 2009 ja työttömien määrät kasvoivat rajusti. Sen jälkeen työttömien määrä alkoi supistua, vuonna 2010 vauhdikkaammin ja vuoden 2011 ajan maltillisemmin. Tästä huolimatta Helsingissä oli vuoden 2011 lopussa työttömiä työnhakijoita neljännes enemmän kuin vuoden 2008 lopussa. Kuvio 3. Työttömyysasteen muutos (prosenttiyksikköä) peruspiireittäin Helsingissä vuosina Itä-Pakila Myllypuro Kallio Alppiharju Herttoniemi Vallila Latokartano Puistola Maunula Vartiokylä Helsinki Haaga Taka-Töölö Munkkiniemi Vuosaari Östersundom Kaarela Mellunkylä Kampinmalmi Pukinmäki Pasila Lauttasaari Suutarila Reijola Ullanlinna Vanhakaupunki Länsi-Pakila Laajasalo Jakomäki Pitäjänmäki Oulunkylä Tuomarinkylä Vironniemi Malmi Kulosaari -2,5-2,0-1,5-1,0-0,5 0,0 %-yksikköä 3

4 Helsingissä alle kolmekymppistä työtöntä Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste oli Helsingissä vuoden 2011 lopussa 6,1 prosenttia. Sukupuolten välinen ero työttömyydessä on nuorilla huomattavan suuri. Nuorten miesten työttömyysaste oli 8,5 ja naisten 4,3 prosenttia. Nuorten työttömien määrä lisääntyi vuoden takaisesta neljä prosenttia. Nuoria miehiä oli työttömänä viisi prosenttia ja nuoria naisia kolme prosenttia enemmän kuin vuoden 2010 lopussa. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli vuoden 2011 lopussa ja vuotiaita vuotiaiden työttömien määrä aleni vuoden takaisesta kolmella prosentilla. Suurpiiritasolla korkein työttömyysaste nuorille oli Itäisessä suurpiirissä, 9,9 prosenttia ja matalin eteläisessä suurpiirissä, 2,1 prosenttia. Östersundomissa ei ollut alle 25- vuotiaita työttömiä. Peruspiiritasolla nuorten työttömyysaste vaihtelee voimakkaasti 1,3 prosentin ja 15,7 prosentin välillä. Kuvio 4. Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin 2011 Tuomarinkylä Suutarila Puistola Jakomäki Östersundom Itä-Pakila Malmi Kaarela Länsi-Pakila Pukinmäki Mellunkylä Pitäjänmäki Oulunkylä Maunula Haaga Latokartano Myllypuro Vanhakaupunki Vartiokylä Pasila Munkkiniemi Herttoniemi Reijola Vallila Vuosaari Taka-Töölö Kallio Kulosaari Vironniemi Kampinmalmi Ullanlinna Lauttasaari Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 104/2011 Östersundomissa ei tapauksia. Laajasalo Alle 25-v. työttömyysaste % Helsinki 6,1 % ,2-9,9 4-6,1 1-3,9 Kuvio 5. Työttömien määrä Helsingissä ikäryhmittäin vuosina Lkm Ikäryhmä 4

5 Vuonna 2011 työttömien määrät alenivat vuotiaiden ikäryhmissä. Alle 25- vuotiaiden nuorten lisäksi työttömien määrä kasvoi myös työuran loppupäässä vuotiailla. Yli 60-vuotiaita työttömiä oli kahdeksan prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin vuotiaiden työttömyysaste oli 11,4 prosenttia, miesten 13,3 ja naisten 9,9 prosenttia. Lukumääräisesti yli 60-vuotiaita työttömiä on kuitenkin vain runsas puolet vuotiaisiin verrattuna. Moni on jo siirtynyt eläkkeelle ennen 65 ikävuotta. Miesten osuus Helsingin työttömistä oli 57 prosenttia. Työttömien miesten määrä aleni viisi prosenttia ja työttömien naisten määrä yhden prosentin vuoden takaisesta. Miehiä on lukumääräisesti työttöminä enemmän kuin naisia kaikissa ikäryhmissä. Työuran loppupäässä ero kuitenkin tasoittuu. Kuvio 6. Työttömien määrä Helsingissä iän ja sukupuolen mukaan 2011 Lkm Miehet Naiset Ikäryhmä Kuvio 7. Työttömyysaste (%) ikäryhmittäin vuosina % vuotiaat vuotiaat 50+-vuotiaat 5

6 Työttömien maistereiden määrä säilyi edellisvuoden tasolla Helsinkiläisistä työttömistä 41 prosentilla oli vain perusasteen koulutus ja pitkäaikaistyöttömillä tämä osuus oli 35 prosenttia. Keskiasteen suorittaneita oli kaikista työttömistä 35 prosenttia. Korkeakoulutettujen (ml. alempi- ja ylempi korkeakoulu- sekä tutkijakoulutusaste) osuus kaikista työttömistä oli 18 prosenttia. Kun alin korkea-aste lasketaan edelliseen mukaan, nousee korkea-asteen koulutettujen osuus kaikista työttömistä 25 prosenttiin. Osuudet säilyivät edellisvuoden tasolla. Kuvio 8. Yli 15-vuotias väestö, työttömät ja pitkäaikaistyöttömät koulutusasteen mukaan Helsingissä 2011 Vain perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste 15 v. täyttänyt väestö Työttömät Ylempi korkeakouluaste Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleet Tutkijakoulutus % Kuvio 9. Työttömät koulutusasteen mukaan Helsingissä vuosina , indeksi 2000 = 100 Indeksi v. 2000= Vain perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutusaste Korkeintaan perustutkinnon tutkinnon suorittaneiden työttömien määrä väheni kolmella prosentilla ja keskiasteen tutkinnon suorittaneiden työttömien määrä neljällä prosentilla vuoden takaisesta. Alimman korkea-asteen tai alemman korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneiden määrä laski niin ikään viidellä prosentilla. Sen sijaan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrä oli sama kuin vuosi sitten. 6

7 Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita (ml. alin korkea-aste, alempi- ja ylempi korkeakoulu- sekä tutkijakoulutus) oli Helsingissä työttömänä henkeä. Tämä oli neljä prosenttia vähemmän kuin vuoden 2010 lopussa. Vuoden 2011 lopun työttömistä 206:lla oli yliopistollinen lisensiaatti- tai tohtoritutkinto. Helsingissä oli vuoden 2011 lopussa pitkäaikaistyötöntä, joilla oli alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai tutkijakoulutus. Tämä oli kaksi prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vain perusasteen tutkinnon suorittaneiden pitkäaikaistyöttömien määrä aleni neljällä prosentilla ja keskiasteen tutkinnon suorittaneiden pitkäaikaistyöttömien määrä kahdeksalla prosenttia. Yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa Pitkäaikaistyöttömyyden voimakas kasvu pysähtyi vuoden 2011 aikana. Vuoden 2011 lopussa Helsingissä oli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita 5 404, mikä oli neljä prosenttia vähemmin kuin vuotta aiemmin (221 henkilöä). Pitkäaikaistyöttömiksi on luokiteltu vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleet. Vuoden 2012 alussa työttömyys näytti jälleen pitkittyvän monilla työnhakijoilla. Toukokuussa 2012 pitkäaikaistyöttömien määrä oli yhdeksän prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömyys aleni vuonna 2011 muissa ikäryhmissä lukuun ottamatta alle 25- vuotiaita ja vuotiaita. Alle 25-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi vuodessa seitsemästä henkilöstä 40:een. Kuviossa 10. esitetään ikäryhmittäinen pitkäaikaistyöttömyyden kehitys karkeampina ikäryhminä. Yli 60-vuotiailla pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt vuodesta Kuvio 10. Pitkäaikaistyöttömien lukumäärä iän mukaan Lkm Ikäryhmä 7

8 Kuvio 11. Pitkäaikaistyöttömät miehet ja naiset ikäryhmittäin Helsingissä 2011 Ikäryhmä Naiset Miehet alle Lkm Kuvio 12. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna 2011 Tuomarinkylä Suutarila Puistola Jakomäki Östersundom Itä-Pakila Malmi Kaarela Länsi-Pakila Pukinmäki Mellunkylä Pitäjänmäki Oulunkylä Maunula Haaga Latokartano Myllypuro Vanhakaupunki Vartiokylä Pasila Munkkiniemi Herttoniemi Reijola Vallila Vuosaari Taka-Töölö Kallio Kulosaari Vironniemi Kampinmalmi Ullanlinna Lauttasaari Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 104/2011 Laajasalo Pitkäaikaistyöttömät % Helsinki 22,7 % ,8-25,9 21,5-22, ,4 Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä laski vauhdilla vuodesta 2005 vuoteen Vuoden 2010 aikana pitkäaikaistyöttömien osuus kääntyi jälleen nousuun ja oli vuoden 2011 lopussa 22,7 prosenttia. Peruspiireittäin pitkäaikaistyöttömien osuudet vaihtelevat 20,0 31,3 prosentin välillä. 8

9 Kuvio 13. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä % Kuvio 14. Pitkäaikaistyöttömien osuus (%) työttömistä suurpiireittäin Eteläinen Läntinen Keskinen Pohjoinen Koillinen Kaakkoinen Itäinen % Laatuseloste Aineisto Helsingin kaupungin tietokeskuksen tilaama Tilastokeskuksen erillistulostus rekisteripohjaisesta työssäkäyntitilastosta joulukuun lopun 2010 tilanteesta (työvoima) sekä työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot vuoden 2011 lopun tilanteesta (työttömät). Myös aiempien vuosien työttömyysasteissa on tässä julkaisussa käytetty vastaavaa aineistoa. Lopulliset työvoimatiedot ilmestyvät Tilastokeskuksen Elinkeinorakenne- ja työssäkäyntitilastoissa parin vuoden viiveellä ja niiden tiedot saattavat poiketa hieman tämän julkaisun ennakkotiedoista. Edelliset tiedot Helsingin kaupungin tietokeskus / tilastoja 2011:40 HUOM! Vuodesta 2005 työeläkevakuutuksen piiriin kuuluvat vuotiaat, kun aiemmin työeläkevakuuttamisvelvollisuus on alkanut jo 14-vuoden iästä lähtien. Tämä näkyy työssäkäyntitilastossa vuodesta 2005 alkaen nuorten työllisyyden vähenemisenä. Alaikäisten henkilöiden työssäkäyntiä ei pystytä rekisteritietojen perusteella luotettavasti tilastoimaan. 9

10 Taulukko 1. Työttömyysaste (%) peruspiireittäin Muutos %-yks Lkm Koko kaupunki 9,4 9,4 8,9 7,8 6,2 6,1 8,4 7,8 7,5-0,3-856 Eteläinen suurpiiri 6,7 6,6 6,0 4,9 3,8 3,9 5,3 4,8 4,6-0,2-110 Vironniemi 6,5 6,0 5,4 4,5 3,5 3,7 4,7 4,1 4,5 0,3 25 Ullanlinna 7,4 7,0 6,6 5,0 3,8 3,9 5,5 4,8 4,9 0,1 10 Kampinmalmi 7,0 7,1 6,3 5,4 4,2 4,2 5,5 5,2 4,7-0,5-98 Taka-Töölö 6,6 6,5 5,9 4,7 3,7 3,7 5,2 4,6 4,3-0,4-31 Lauttasaari 5,6 5,8 5,3 4,4 3,4 3,6 5,1 4,6 4,4-0,2-16 Läntinen suurpiiri 7,8 7,7 7,2 6,2 5,0 4,8 7,1 6,4 6,3-0,1-65 Reijola 7,2 7,1 7,1 5,9 4,8 4,5 6,4 6,1 5,8-0,3-31 Munkkiniemi 5,8 5,7 5,4 4,8 3,9 3,8 5,1 4,5 4,2-0,3-24 Haaga 7,6 7,3 6,7 6,0 4,9 5,0 7,0 6,3 6,2-0,2-14 Pitäjänmäki 7,3 7,7 7,2 5,7 4,7 4,2 7,3 6,9 7,0 0,1 5 Kaarela 9,6 9,5 8,9 7,8 6,0 5,7 8,6 7,6 7,7 0,1-1 Keskinen suurpiiri 10,3 10,2 10,0 8,8 6,7 6,8 8,8 8,1 7,7-0,4-140 Kallio 9,6 9,9 9,6 9,0 6,6 7,0 9,0 8,4 7,6-0,8-141 Alppiharju 11,2 11,1 11,2 9,2 7,1 7,4 9,7 8,8 8,4-0,5-44 Vallila 11,6 11,8 11,7 10,1 7,7 7,6 9,8 8,3 8,6 0,2 24 Pasila 9,7 10,3 9,9 8,8 7,6 7,1 9,0 7,7 8,2 0,5 30 Vanhakaupunki 9,9 8,8 8,5 7,2 5,3 5,3 7,2 7,0 6,6-0,4-9 Pohjoinen suurpiiri 7,1 7,2 7,2 6,3 5,0 4,8 7,0 6,6 6,3-0,3-67 Maunula 11,4 11,7 11,8 10,7 8,5 8,0 11,3 10,8 10,3-0,5-27 Länsi-Pakila 4,8 5,5 5,7 4,0 3,4 3,2 4,7 4,1 4,2 0,1 3 Tuomarinkylä 4,5 4,1 4,3 4,3 3,0 3,4 4,6 4,3 4,3-0,1-6 Oulunkylä 7,1 7,2 7,3 6,2 4,9 4,6 7,0 7,0 6,7-0,3-28 Itä-Pakila 7,9 7,9 6,9 6,2 5,3 4,5 7,0 5,2 4,8-0,4-9 Koillinen suurpiiri 9,2 9,2 8,6 7,5 6,4 6,0 8,5 8,0 7,8-0,1-50 Latokartano 10,7 10,4 9,1 8,2 6,5 6,3 9,3 8,1 8,2 0,2 25 Pukinmäki 9,7 10,3 10,1 8,7 6,7 6,5 9,2 8,2 8,4 0,2 6 Malmi 8,8 8,8 8,0 7,3 6,4 5,8 7,8 7,6 7,5-0,1-1 Suutarila 7,7 8,0 7,0 6,2 5,2 5,2 7,2 6,2 6,5 0,3 13 Puistola 7,5 7,0 7,4 5,9 5,1 4,8 7,4 7,1 6,3-0,8-68 Jakomäki 16,3 17,6 16,7 13,7 12,7 11,6 15,5 16,3 15,1-1,2-25 Kaakkoinen suurpiiri 8,9 9,4 9,0 7,9 6,5 6,4 9,0 8,3 8,1-0,2-50 Kulosaari 6,2 5,7 4,7 3,7 3,0 3,3 5,4 4,5 5,2 0,6 11 Herttoniemi 10,0 10,8 10,3 9,1 7,3 7,4 10,5 9,5 9,3-0,2-29 Laajasalo 7,7 7,8 7,8 6,8 5,7 5,3 7,1 7,0 6,6-0,4-32 Itäinen suurpiiri 12,6 12,4 11,7 10,7 8,7 8,5 11,6 11,1 10,6-0,5-261 Vartiokylä 11,1 10,9 10,3 9,2 7,5 7,7 10,4 10,0 9,4-0,6-75 Myllypuro 14,7 14,3 13,8 12,1 9,2 9,6 12,3 12,1 10,2-1,8-72 Mellunkylä 13,8 13,6 13,2 12,2 10,0 9,4 12,8 12,1 12,0-0,1-24 Vuosaari 11,8 11,7 10,6 9,8 8,0 7,8 11,0 10,5 10,1-0,4-90 Östersundomin suurpiiri 2,1 4,0 3,6 3,1-0,5-5 Östersundom 2,1 4,0 3,6 3,1-0,5-5 Alue tuntematon 29,9 32,3 30,9 28,5 22,6 21,7 28,2 26,8 23,5-3,

11 Taulukko 2. Työttömyysaste (%) alueittain ikäryhmittäin vuotiaat vuotiaat 50+-vuotiaat Koko kaupunki 3,9 6,5 5,9 5,9 6,2 8,9 8,0 7,4 8,0 9,8 9,6 9,6 Eteläinen suurpiiri 2,1 3,2 2,8 2,8 4,0 6,1 5,4 4,9 5,8 6,9 6,5 6,7 Vironniemi 2,1 3,3 3,0 3,6 3,5 5,6 4,5 4,5 5,1 4,9 4,7 5,2 Ullanlinna 2,0 2,8 2,5 2,7 4,2 6,9 5,5 5,4 5,9 7,0 7,1 7,3 Kampinmalmi 2,3 3,5 2,9 2,8 4,5 6,3 6,3 5,2 6,3 7,4 6,8 7,0 Taka-Töölö 2,0 3,2 2,8 2,3 3,7 5,7 5,2 4,7 6,2 7,8 6,8 7,2 Lauttasaari 2,1 3,3 2,8 2,9 3,5 5,3 4,6 4,4 5,2 7,1 6,7 6,3 Läntinen suurpiiri 3,0 5,0 4,8 4,7 4,8 7,8 6,5 6,5 6,5 8,4 8,2 8,0 Reijola 2,5 3,7 4,0 3,7 4,8 7,5 6,9 6,6 6,4 8,4 7,9 7,3 Munkkiniemi 2,3 3,7 3,5 3,3 3,7 5,7 4,4 4,1 5,1 5,4 5,7 5,4 Haaga 2,6 5,1 4,6 4,1 5,2 7,5 6,4 6,7 7,7 9,0 8,9 8,2 Pitäjänmäki 3,1 6,4 5,7 5,8 3,9 7,1 6,2 6,5 5,7 8,8 9,2 9,0 Kaarela 4,3 5,8 5,9 6,3 5,6 10,1 7,9 7,7 6,8 9,1 8,7 9,1 Keskinen suurpiiri 3,4 5,6 5,2 5,0 7,8 10,2 9,2 8,4 10,3 12,4 11,5 11,5 Kallio 3,1 5,5 5,1 5,1 8,3 11,0 9,8 8,5 11,6 13,1 13,0 11,5 Alppiharju 3,9 6,4 6,0 5,4 8,9 11,3 10,1 9,3 11,9 14,8 14,3 14,8 Vallila 3,7 5,8 4,8 5,0 8,0 10,7 9,7 9,7 14,0 16,7 13,2 13,7 Pasila 3,7 6,8 5,3 5,7 8,5 10,0 9,1 9,0 8,6 10,1 8,6 10,2 Vanhakaupunki 3,0 4,2 4,6 4,3 5,6 8,1 7,4 6,7 7,0 9,4 9,2 9,5 Pohjoinen suurpiiri 3,5 6,3 6,0 6,5 4,5 6,9 6,3 5,4 5,9 7,5 7,4 7,7 Maunula 4,6 8,9 8,4 9,1 8,7 12,7 11,7 9,3 9,2 11,3 11,5 12,9 Länsi-Pakila 3,1 6,0 4,4 4,4 1,9 4,4 3,6 3,2 5,0 4,7 4,8 5,6 Tuomarinkylä 3,0 4,7 6,1 5,0 2,8 3,8 3,4 3,5 4,4 5,7 5,1 5,1 Oulunkylä 3,0 5,4 5,2 6,2 4,8 7,4 7,3 6,1 5,6 8,0 8,0 8,0 Itä-Pakila 3,9 6,7 4,0 5,9 3,7 6,3 4,3 4,2 5,8 8,3 7,4 5,6 Koillinen suurpiiri 4,7 7,7 6,9 7,5 5,7 8,5 7,6 7,1 7,5 9,3 9,4 9,3 Latokartano 4,2 7,2 6,1 6,6 5,9 9,8 8,2 8,0 9,2 11,2 10,5 10,8 Pukinmäki 5,2 8,2 6,8 6,0 6,7 9,3 8,5 9,3 7,1 9,9 9,2 9,5 Malmi 4,4 6,8 7,3 7,5 5,7 7,6 6,9 6,4 7,1 8,9 9,0 9,4 Suutarila 3,7 7,0 5,4 6,6 5,1 7,0 5,7 5,9 6,5 7,7 7,6 7,4 Puistola 4,9 8,4 6,9 8,1 4,0 6,9 6,3 5,0 6,0 7,7 8,6 7,3 Jakomäki 9,8 13,5 12,4 14,1 11,5 16,9 18,1 14,6 13,0 15,0 17,1 17,1 Kaakkoinen suurpiiri 4,5 9,1 7,4 7,6 6,2 8,6 8,0 7,4 8,1 9,4 9,4 9,7 Kulosaari 1,4 5,5 3,9 5,3 3,3 5,8 4,1 4,6 4,6 4,7 5,8 6,2 Herttoniemi 4,9 10,2 8,0 7,9 7,4 10,5 9,7 8,9 9,6 10,8 10,6 11,5 Laajasalo 4,4 7,3 6,8 7,4 4,6 6,1 6,0 5,5 6,7 8,5 8,6 7,9 Itäinen suurpiiri 6,3 10,5 10,0 9,6 8,1 11,6 10,6 10,0 10,8 12,7 13,0 12,6 Vartiokylä 5,3 9,6 9,0 8,1 7,5 10,7 9,8 9,1 9,6 10,5 11,3 11,0 Myllypuro 7,8 12,2 12,1 9,4 8,9 12,0 11,2 9,0 11,6 12,9 13,6 12,7 Mellunkylä 6,9 11,6 10,9 10,2 9,1 12,7 11,4 11,7 11,7 14,1 14,3 14,1 Vuosaari 5,9 9,6 9,2 9,9 7,4 10,9 10,1 9,3 10,4 12,6 12,5 11,9 Östersundomin sp.. 5,5 3,9 1,2 1,1 2,7 2,8 2,2 5,9 7,9 5,8 6,7 Östersundom.. 5,5 3,9 1,2 1,1 2,7 2,8 2,2 5,9 7,9 5,8 6,7 Alue tuntematon 16,0 23,9 22,5 20,9 23,4 30,1 28,1 24,3 25,9 31,6 32,6 27,5 11

12 Taulukko 3. Helsingin työttömät työnhakijat sekä työttömyysaste alueittain sukupuolen ja iän mukaan 2011 Lukumäärä Työttömyysaste, % Pitkäaikais- %-osuus Yhteensä Sukupuoli Ikä Yhteensä Sukupuoli työttömät kaikista Miehet Naiset Miehet Naiset työttömistä Koko kaupunki ,5 9,0 6, ,7 Eteläinen suurpiiri ,6 5,1 4, ,9 Vironniemi ,5 5,1 4, ,6 Ullanlinna ,9 5,3 4, ,3 Kampinmalmi ,7 5,4 4, ,8 Taka-Töölö ,3 4,9 3, ,3 Lauttasaari ,4 4,5 4, ,0 Läntinen suurpiiri ,3 7,6 5, ,4 Reijola ,8 6,7 5, ,5 Munkkiniemi ,2 5,2 3, ,9 Haaga ,2 8,0 4, ,0 Pitäjänmäki ,0 7,8 6, ,2 Kaarela ,7 9,0 6, ,0 Keskinen suurpiiri ,7 9,7 5, ,7 Kallio ,6 9,5 5, ,1 Alppiharju ,4 10,5 6, ,4 Vallila ,6 11,4 6, ,2 Pasila ,2 9,9 6, ,2 Vanhakaupunki ,6 8,2 5, ,7 Pohjoinen suurpiiri ,3 7,7 5, ,0 Maunula ,3 12,7 8, ,4 Länsi-Pakila ,2 4,4 4, ,4 Tuomarinkylä ,3 5,0 3, ,6 Oulunkylä ,7 8,1 5, ,6 Itä-Pakila ,8 7,4 2, ,8 Koillinen suurpiiri ,8 9,1 6, ,2 Latokartano ,2 9,4 7, ,1 Pukinmäki ,4 10,8 6, ,1 Malmi ,5 8,9 6, ,5 Suutarila ,5 7,1 6, ,7 Puistola ,3 7,3 5, ,9 Jakomäki ,1 17,6 12, ,2 Kaakkoinen suurpiir ,1 9,3 6, ,3 Kulosaari ,2 5,8 4, ,0 Herttoniemi ,3 11,0 7, ,6 Laajasalo ,6 7,2 6, ,5 Itäinen suurpiiri ,6 11,8 9, ,4 Vartiokylä ,4 10,8 8, ,9 Myllypuro ,2 11,2 9, ,8 Mellunkylä ,0 13,3 10, ,0 Vuosaari ,1 11,0 9, ,0 Östersundomin sp ,1 2,6 3, ,3 Östersundom ,1 2,6 3, ,3 Alue tuntematon ,5 27,3 14, ,7 12

13 Taulukko 4. Pitkäaikaistyöttömien lukumäärä ja osuus Helsingin kaikista työttömistä työttömyyden keston mukaan suurpiireittäin 2011 %-osuus Pitkäaikais-kaikista Työttömyyden kesto viikoissa, henkilöä työttömät työttömistä Koko kaupunki , Eteläinen suurpiiri , Läntinen suurpiiri , Keskinen suurpiiri , Pohjoinen suurpiiri , Koillinen suurpiiri , Kaakkoinen suurpiiri , Itäinen suurpiiri , Östersundomin sp 10 31,3 Alue tuntematon , salattu henkilötietosuojan vuoksi Taulukko 5. Helsingin työttömät työnhakijat ja pitkäaikaistyöttömät työttömyyden keston, sukupuolen ja koulutuksen mukaan 2011 Koulutusaste Työttömät Pitkäaikaistyöttömät Sukupuoli Työttömyyden kesto, viikkoa Työttömyyden kesto, viikkoa yhteensä Yhteensä Yhteensä Vain perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutusaste Miehet Vain perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutusaste Naiset Vain perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutusaste

14 Taulukko 6. Helsingin työttömät työnhakijat ja pitkäaikaistyöttömät iän, sukupuolen ja työttömyyden keston mukaan 2011 Pitkäaikais- Pitkäaikais- Sukupuoli Työttömät työttömät työttömien Työttömyyden kesto, viikkoa Ikä yhteensä yhteensä %-osuus Yhteensä , Alle , , , , , , , Miehet , Alle , , , , , , , Naiset , Alle , , , , , , ,

15 Helsingin kaupungin tietokeskus TILASTOJA 2012: 22 TIEDUSTELUT Minna Salorinne, puh E MAIL JULKAISIJA Helsingin kaupunki, tietokeskus Osoite: PL Helsingin kaupunki ISSN X (VERKOSSA)

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2009 20 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2008 Käänne työttömyyden kehityksessä Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2010 35 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2009 Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste peruspiireittäin Helsingissä 2009. Nuorten

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola. TILASTOJA 40 2011 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2010 Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna 2010 Tuomarinkylä Suutarila Puistola Jakomäki

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola. TILASTOJA 30 2013 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin 31.12.2012 Suutarila Puistola Tuomarinky lä Jakomäki

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 22 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-325-0 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 26 31 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.25 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Paul Williams Verkkojulkaisu ISSN 1458-577 ISBN

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 30 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2004 Helsingin kaupunki, kaupunkimittausosasto 030/2004 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 41 2008 Kuvio 1. Työttömien määrä Helsingissä vuoden lopussa 2000 2007, indeksi 2000=100 130 Helsingin työttömyys ja pitkäaikastyöttömyys alueittain 31.12.2007

Lisätiedot

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 Työttömyysaste kohosi edelleen kaikilla Helsingin alueilla Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa Tilastoja 2019:8 Minna Salorinne Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa Tilastoja ISSN 2489-4311 Lisätietoja: Minna Salorinne Puh. (09) 310 36412 etunimi.sukunimi@hel.fi Helsingin kaupunki,

Lisätiedot

2018:13 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA. Hanna Ahtiainen TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

2018:13 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA. Hanna Ahtiainen TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2018:13 Hanna Ahtiainen HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2017 Suutarila Puistola Tuomarinkylä Jakomäki Östersundom Itä-Pakila Malmi

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2016 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2016 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2017:5 Minna Salorinne HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2016 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO TYÖTTÖMYYSASTEESSA LASKUA JA NOUSUA HELSINGISSÄ ALUEITTAIN...

Lisätiedot

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2010 5 Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäisten pääasiallisena toimeentulon lähteenä ovat ansiotulot. Kuitenkin pieni, mutta kasvava joukko työikäisiä

Lisätiedot

2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2015 Sisällys Työttömyysaste kohosi lähes kaikilla Helsingin alueilla... 2 Alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2009 42 Väestön koulutusrakenne Helsingissä Helsingin väestön koulutusrakenne 31.12.2007 Lisätietoja: Sanna Ranto, p: 310 36408

Lisätiedot

2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015

2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015 2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015 Helsinkiläisistä äänioikeutetuista 75,1 prosenttia äänesti vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Se on hiukan vähemmän kuin vuonna 2011, jolloin äänestämässä kävi 75,5

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2007 tilastoja 32 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä 1999 2004 ja ennakkotieto

Lisätiedot

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 %

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 % Tutkijakoulutusaste Ylempi korkeakouluaste Alempi korkeakouluaste Alin korkea-aste Ammatillinen keskiaste Helsinki Helsingin seutu pl Helsinki Suomi pl Helsingin seutu Lukiokoulutus Perusaste tai tuntematon

Lisätiedot

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2008 t i l a s t o j a 18 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä 1999 2005

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2010

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2010 39 212 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2 1. Väestön koulutusrakenne Helsingissä Helsingissä perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus kaupungin väestöstä on noin 7 prosenttia. sijoittui

Lisätiedot

verkkojulkaisuja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Timo Äikäs HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN Verkkojulkaisu ISSN ISBN

verkkojulkaisuja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Timo Äikäs HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN Verkkojulkaisu ISSN ISBN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 40 Timo Äikäs VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Helsingin kaupungin kuvapankki/juhani Seppovaara Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-586-5

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 17 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-449-4 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2010 10 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007 Helsingin työllisyystilanne oli vuonna 2007 varsin myönteinen. Työllisen työvoiman

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 1 2009 Kuvio1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä vuosina 19992006 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2006 6 5 Indeksi 1999=0 4 3 2 1 0

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 11 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-283-1 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 36 Timo Äikäs VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Helsingin kaupungin kuvapankki/mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-790-6

Lisätiedot

Helsingin kaupunginosien turvallisuudesta ja turvallisuuden seurannasta. Kuntamarkkinat Vesa Keskinen & Eija Pyyhtiä

Helsingin kaupunginosien turvallisuudesta ja turvallisuuden seurannasta. Kuntamarkkinat Vesa Keskinen & Eija Pyyhtiä Helsingin kaupunginosien turvallisuudesta ja turvallisuuden seurannasta Kuntamarkkinat 13.9.2018 Vesa Keskinen & Eija Pyyhtiä Miksi turvallisuustutkimus? Kaupunkitasoisia vertailuja tehdään Suomessa ja

Lisätiedot

Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu?

Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu? Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu? Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 31.1.-1.2.2013 Asta Manninen ja Tieken asiantuntijat Maailman kaupunkiväestön alueellinen jakautuminen vuosina 1950,

Lisätiedot

tilastoja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

tilastoja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2008 40 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS Helsingin, pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun kuntien asukkaiden koulutustaso on korkea. Lähes

Lisätiedot

SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009

SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009 8 2011 SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009 Helsinkiläisten terveydentila on parempi kuin suomalaisten keskimäärin. Vuonna 2009 Helsingin ikävakioitu sairastavuusindeksi 1 oli 90, eli

Lisätiedot

2017:4 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa

2017:4 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa 2017:4 Sanna Ranto VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa Helsinkiläisistä25 64-vuotiaista81prosenttiaolisuorittanutjonkinperusasteenjälkeisentutkinnonvuoden2015lopussaTilastokeskuksentutkintorekisterinmukaan.Keskiasteentutkinto,eliylioppilastutkinto

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tilastoja. Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tilastoja. Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 8 tilastoja Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007 TIEDUSTELUT FÖRFRÅGNINGAR INQUIRIES Leena Hietaniemi, p. 09 310 36404 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE

Lisätiedot

2015:18. SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIt HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2013

2015:18. SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIt HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2013 2015:18 SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIt HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2013 Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa Helsinkiläisten terveydentila on parempi

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011 7 2011 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2010 Vuodenvaihteessa 2010/2011 Helsingissä asui

Lisätiedot

Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa

Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous 18.1.2017 Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa HS 8.10.2016 sivu A6 Yleiskaava 2016 kaavaehdotuksen kartta PATOLA Kustaankartano OULUNKYLÄ Tutustu

Lisätiedot

tilastoja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

tilastoja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2007 40 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS Helsingin, pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun kuntien asukkaiden koulutustaso on korkea. Lähes

Lisätiedot

verkkojulkaisuja VÄESTÖN KOULUTUSTASO ALUEITTAIN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN Verkkojulkaisu ISSN ISBN

verkkojulkaisuja VÄESTÖN KOULUTUSTASO ALUEITTAIN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN Verkkojulkaisu ISSN ISBN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 1 VÄESTÖN KOULUTUSTASO ALUEITTAIN Helsingin kaupungin kuvapankki/mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-392-7 Painettuna ISSN

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 15.05.2012 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 YHTEENVETO Väestön koulutusaste on selvästi korkeampi yliopistokaupungeissa (,, )

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS JA TIETOKESKUS NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA 2013

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS JA TIETOKESKUS NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA 2013 HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS JA TIETOKESKUS 32 TILASTOJA 2013 TIEDUSTELUT Sini Askelo tietokeskus, p. tel. 09 310 36586 sini.askelo@hel.fi Harri Taponen nuorisoasiainkeskus, p. 09 310 89036,

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012 7 2012 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2011 Vuodenvaihteessa 2011/2012 Helsingissä asui

Lisätiedot

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2010 t i l a s t o j a 22 Väestön koulutusrakenne Helsingissä Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä Tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 tilastoja 40 Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 TIEDUSTELUT Leena Hietaniemi E-mail etunimi.sukunimi@hel.fi Osoite PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki

Lisätiedot

2015:22. 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa

2015:22. 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa 2015:22 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa Helsinkiläisistä 25 64-vuotiaista 81 prosenttia oli suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 14 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Työllisten määrä kääntyi Helsingissä nousuun yli vuoden kestäneen laskukauden jälkeen. Työllisiä oli vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot

SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIT HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIT HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2016:40 SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIT HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2015 Sairastavuus ja kansantauti-indeksit Helsingissä ja suurissa kunnissa Kuva 1. Vakioitu sairastavuusindeksi ja sen osaindeksit

Lisätiedot

Sairastavuusindeksi Helsingissä ja peruspiireittäin 2007

Sairastavuusindeksi Helsingissä ja peruspiireittäin 2007 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 19 2009 Kaarela Suutarila Itä-Pakila Malmi Pukinmäki Länsi-Pakila Puistola Jakomäki Mellunkylä Sairastavuusindeksi 2007 Koko maa = 100; Helsinki 90 Yli 100 (6)

Lisätiedot

Nuorten tilanne Helsingissä. Tilastoja marraskuu 2013

Nuorten tilanne Helsingissä. Tilastoja marraskuu 2013 Nuorten tilanne Helsingissä Tilastoja marraskuu 2013 1 Nuoret 15-29-vuotiaat 15-29-vuotiaita oli Helsingissä 135 528 vuoden 2013 alussa, heidän osuutensa on 22 % koko Helsingin väestöstä ja 14 % koko maan

Lisätiedot

HUOLEN ARVIOINTI LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITYKSESSÄ. Avohuollon sosiaalityön yksikkö Etelä-Itäinen Herttoniemen-Itäkeskuksen toimipiste

HUOLEN ARVIOINTI LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITYKSESSÄ. Avohuollon sosiaalityön yksikkö Etelä-Itäinen Herttoniemen-Itäkeskuksen toimipiste HUOLEN ARVIOINTI LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITYKSESSÄ Avohuollon sosiaalityön yksikkö Etelä-Itäinen Herttoniemen-Itäkeskuksen toimipiste Herttoniemi Itäkeskus toimipiste alueena Alueellamme asuu n. 80.000

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013 7 2013 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2012 Vuodenvaihteessa 2012/2013 Helsingissä asui

Lisätiedot

2018:11 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2016 lopussa

2018:11 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2016 lopussa 2018:11 Sanna Ranto VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2016 lopussa Helsinkiläisistä 25 64-vuotiaista 81 prosenttia oli suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne Helsingissä vuonna 2017

Väestön koulutusrakenne Helsingissä vuonna 2017 Väestön koulutusrakenne Helsingissä vuonna 2017 Suvi Määttä Tilastoja 2019:10 Tiedustelut Suvi Määttä, p. 040 5887891 etunimi.sukunimi(at)hel.fi Julkaisija Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus

Lisätiedot

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-389-7 Painettuna

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Koulutus 2015 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Vastavalmistuneiden työllistyminen jatkoi heikkenemistään Tilastokeskuksen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys huonontui myös vuonna 2013. Lukuun

Lisätiedot

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 43 Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003 Helsingin kaupungin kuvapankki/matti Tirri Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-616-0 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2019

TILASTOKATSAUS 3:2019 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2019 1 8.10.2019 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 2009 2018 Työttömyysaste oli Vantaalla 8,7 prosenttia vuoden 2018 lopussa, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä

Lisätiedot

Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit koko Helsingissä ja peruspiireittäin 2017

Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit koko Helsingissä ja peruspiireittäin 2017 Tilastoja 2018:21 Hanna Ahlgren-Leinvuo Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit koko Helsingissä ja Tilastoja ISSN 2489-4311 Lisätietoja: Hanna Ahlgren-Leinvuo, Puh. 040 334 7382 etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 3 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Työllisyysaste laskussa Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Vuoden 2013 vuosikeskiarvon

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Koulutus 2012 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Suurin osa vastavalmistuneista työllistyi edellisvuotta paremmin vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan suurin osa vastavalmistuneista työllistyi paremmin

Lisätiedot

Työpaikat Helsingissä 2011

Työpaikat Helsingissä 2011 9 2014 Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa Helsingissä oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 386 400 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä vuodesta työpaikkamäärä kasvoi

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

tilastoja HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

tilastoja HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tilastoja TIEDUSTELUT Harri Taponen, Nuorisoasiainkeskus, puh. 09 310 89036 Annikki Suihkonen, puh. 09 310 36403 E-mail: etunimi.sukunimi@hel.fi Julkaisija Helsingin

Lisätiedot

NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011

NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011 NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA 2011 26 Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Harri Taponen, Nuorisoasiankeskus, p. 09 310 89036 Annikki Suihkonen,

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin llisyysaste oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 71,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön.

Lisätiedot

2015:8 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa

2015:8 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa 2015:8 Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa Helsingissä oli vuoden 2012 lopussa yhteensä 386 600 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä vuodesta työpaikkamäärä kasvoi

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtion ylimmän johdon määrä ja rakenne Valtion työmarkkinalaitos Seija Korhonen Kesäkuu 2016 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne

Lisätiedot

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Väestörakenne 2014 Väestötilastojen avulla seurataan Hyvinkään väestömäärän kehitystä ja väestörakennetta.

Lisätiedot

Tietoa akavalaisista Kainuussa

Tietoa akavalaisista Kainuussa Tietoa akavalaisista Kainuussa 7.5.05 Risto Kauppinen Tulevaisuusfoorumi Sotkamo Työttömät*, Kainuu 0 05, lkm. 0 05, Kainuu 0/ 05/ Perusaste 79-0 -5, Keskiaste 0 9 5,0 Alin korkea-aste 0 5 - -, Korkeasti

Lisätiedot

Sivistys- ja henkilöstötoimi. Valtuustoseminaari 15. 16.11.2012 Ritva Viljanen

Sivistys- ja henkilöstötoimi. Valtuustoseminaari 15. 16.11.2012 Ritva Viljanen Sivistys- ja henkilöstötoimi Valtuustoseminaari 15. 16.11.2012 Ritva Viljanen Nuorten syrjäytyminen pääkaupunkiseudulla 14 400 nuorta (15 29 -vuotiaita) kateissa (23 % koko maan syrjäytyneistä nuorista)

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ TILASTOJA 38 2013 Helsingin kaupunki Tietokeskus VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Perusasteen jälkeisen tutkinnon (keskiaste korkea-aste) suorittaneiden osuus 25 64-vuotiaasta väestöstä Helsingissä

Lisätiedot

Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 vuotiaat työttömät. Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 - vuotiaat työttömät kuukauden lopussa

Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 vuotiaat työttömät. Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 - vuotiaat työttömät kuukauden lopussa Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 vuotiaat työttömät 3000 Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 - vuotiaat työttömät kuukauden lopussa 2500 2294 2000 1500 1000 500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut peruslinja TAD ja lukuvuonna 2012-2013 30.5.2012 - ETELÄINEN Elias-koulu s 0 Helsingin normaalilyseo v 0 Kaisaniemen aa k 0 Kruunuhaan yläaste k 0 Lauttasaaren aa s 0 Lauttasaaren yk s 0 Ressun pk k 0

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa toukokuu 2017

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa toukokuu 2017 Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa toukokuu Päivitetty 20.6./Hämeen ELY-keskus, Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2018

TILASTOKATSAUS 5:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 5:18 1 10.9.18 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 08 17 Työttömyysaste oli Vantaalla tasan 10 prosenttia vuoden 17 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli peräti 1,9 prosenttiyksikköä, mikä

Lisätiedot

HELSINKILÄISTEN AIKUISTEN KOETTU TERVEYS JA ELINTAVAT

HELSINKILÄISTEN AIKUISTEN KOETTU TERVEYS JA ELINTAVAT 2016:9 HELSINKILÄISTEN AIKUISTEN KOETTU TERVEYS JA ELINTAVAT Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen tuloksia Helsingissä Elise Haapamäki ja Faris Alsuhail Helsingin kaupungin kuvapankki / Mika

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa heinäkuu 2017

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa heinäkuu 2017 Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa heinäkuu Päivitetty 28.8./Hämeen ELY-keskus, Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa syyskuu 2017

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa syyskuu 2017 Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa syyskuu Päivitetty 24.10./Hämeen ELY-keskus, Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden

Lisätiedot

Työllisyydestä koulutusaloittain vuonna 2018

Työllisyydestä koulutusaloittain vuonna 2018 Työllisyydestä koulutusaloittain vuonna 2018 Yleiskatsaus: työllisyysaste nousi 72 prosentin yläpuolelle Kaikkien työllisten työllisyysaste: 72,5 % Lähde: Akava ja Macrobond Yleiskatsaus: työllisyydessä

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2013

Väestön koulutusrakenne 2013 Koulutus 2014 Väestön koulutusrakenne 2013 Nuoret naiset korkeasti koulutettuja, Uudellamaalla asuu koulutetuin väestö Vuoden 2013 loppuun mennessä 3 164 095 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Päivitetty 26.07./Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

TILASTOJA TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa

TILASTOJA TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa TILASTOJA 18 2011 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ 2008 Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa Helsingissä oli vuoden 2008 lopussa yhteensä 388 053 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa helmikuu 2017

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa helmikuu 2017 Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa helmikuu Päivitetty 29.3./Hämeen ELY-keskus, Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Päivitetty 26.1.2017/Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa elokuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Hämeen ELY-keskus, Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa elokuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Hämeen ELY-keskus, Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa elokuu Päivitetty 26.9./Hämeen ELY-keskus, Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Hämeen ELY-keskus, Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Hämeen ELY-keskus, Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Päivitetty 25.7./Hämeen ELY-keskus, Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa tammikuu 2017

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa tammikuu 2017 Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa tammikuu Päivitetty 21.2./Hämeen ELY-keskus, Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa lokakuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa lokakuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa lokakuu Päivitetty 22.11./Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa huhtikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Hämeen ELY-keskus, Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa huhtikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Hämeen ELY-keskus, Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa huhtikuu Päivitetty 24.5./Hämeen ELY-keskus, Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Turvallisuus osana hyvinvointia

Turvallisuus osana hyvinvointia Turvallisuus osana hyvinvointia 11.12.2018 Kaupunkistrategia Helsingin visiona on olla maailman toimivin kaupunki. Tällä se luo parhaat urbaanin elämän edellytykset asukkailleen ja vierailijoilleen. Jokainen

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa elokuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Teimola Sari

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa elokuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Teimola Sari Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa elokuu Päivitetty 20.09./Teimola Sari Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa maaliskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Hämeen ELY-keskus, Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa maaliskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Hämeen ELY-keskus, Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa maaliskuu Päivitetty 27.4./Hämeen ELY-keskus, Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Päivitetty 20.12./Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Väestönmuutokset alueittain Helsingissä

Väestönmuutokset alueittain Helsingissä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 15 Väestönmuutokset alueittain Helsingissä 2000 2004 Verkkojulkaisu ISBN 952-473-675-6 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Pekka Vuori Puhelin

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Hämeen ELY-keskus, Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Hämeen ELY-keskus, Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Päivitetty 22.12./Hämeen ELY-keskus, Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuoden 2009 tammi-maaliskuussa ja vuonna 2008

Asuntojen hinnat Helsingissä vuoden 2009 tammi-maaliskuussa ja vuonna 2008 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 23 2009 Kannelmäki Etelä- Haaga Paloheinä Oulunkylä Patola Siltamäki Malmi Pihlajamäki Viikki Keskimääräiset neliöhinnat 2008 1 900-2 499 Suurmetsä 2 500-2 999

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

Korkeasti koulutetut työttömät. Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus

Korkeasti koulutetut työttömät. Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus Korkeasti koulutetut työttömät Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus Määritelmä ja lähdetiedot Korkeasti koulutetut = alempi korkeakouluaste, ylempi korkeakouluaste sekä tutkijakoulutusaste

Lisätiedot