TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN"

Transkriptio

1 TILASTOJA Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain Työttömien lukumäärä Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 104/ Työttömyysaste % Helsinki 7,5 % ,5-10,9 4,6-7,4 2-4,5 Lähde: Tilastokeskus, TEM; karttatoteutus Helsingin kaupungin tietokeskus (Alueet, joissa < 6 työtöntä on poistettu tarkastelusta) Lisätietoja Minna Salorinne, puh: Kartat: Sanna Ranto

2 Työttömien määrä pieneni Helsingissä vuoden 2011 ajan maltillisesti Helsingin työttömyysaste oli vuoden 2011 lopussa 7,5 prosenttia ja työttömiä työnhakijoita oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan. Työttömien määrä aleni vuodesta 2010 kolmella prosentilla, eli 856 henkilöllä. Vuotta aiemmin työttömien määrä laski seitsemällä prosentilla. Kuvio 1. Työttömien määrä Helsingissä vuoden lopussa , indeksi vuosi 2000 = 100 Indeksi 2000 = Työttömät yhteensä Yli vuoden työttömänä olleet Alle 25-vuotiaat työttömät Kuvio 2. Työttömien lukumäärä ikäryhmittäin ja suurpiireittäin vuonna 2011 Eteläinen Läntinen Keskinen Pohjoinen -29-v v. 50+-v. Koillinen Kaakkoinen Itäinen Tämän julkaisun tilastotiedot kuvaavat pääosin poikkileikkaustilannetta vuoden 2011 lopusta. Työttömyysaste laski tuolloin Helsingissä 0,3 prosenttiyksikköä verrattuna vuoden 2010 loppuun. Suurpiireittäin tarkasteltuna työttömyysasteet alenivat hieman kaikissa Helsingin seitsemässä suurpiirissä. Itäisen suurpiirin ja Östersundomin työttömyysasteet alenivat 0,5 prosenttiyksiköllä vuoden takaisesta. Keskisessä suurpiirissä pudotusta kertyi 0,4 ja Pohjoisessa 0,3 prosenttiyksikköä. Muilla alueilla työttömyysasteet alenivat alla kaupungin keskiarvon. Työ- ja elinkeinoministeriön kuukausitietojen mukaan vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä työttömien määrä aleni Helsingissä hitusen, mutta huhtikuussa se kääntyi nousuun ja toukokuussa työttömiä työnhakijoita oli 2,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Lkm 2

3 Matalimman työttömyysasteen peruspiirit Korkeimman työttömyysasteen peruspiirit Työttömyysaste % Työttömyysaste % Östersundom 2,1 4,0 3,6 3,1 Jakomäki 11,6 15,5 16,3 15,1 Munkkiniemi 3,8 5,1 4,5 4,2 Mellunkylä 9,4 12,8 12,1 12,0 Länsi-Pakila 3,2 4,7 4,1 4,2 Maunula 8,0 11,3 10,8 10,3 Tuomarinkylä 3,4 4,6 4,3 4,3 Myllypuro 9,6 12,3 12,1 10,2 Taka-Töölö 3,7 5,2 4,6 4,3 Vuosaari 7,8 11,0 10,5 10,1 Lauttasaari 3,6 5,1 4,6 4,4 Vartiokylä 7,7 10,4 10,0 9,4 Kuviosta 3. havainnollistuu, miten työttömyysaste on pienentynyt kaikissa Helsingin peruspiireissä kahden vuoden takaisesta. Koko kaupungin tasolla työttömyysaste aleni vajaan prosenttiyksikön vuodesta 2009 vuoteen Globaali talouden taantuma heikensi Helsingin työllisyystilannetta voimakkaimmin vuonna 2009 ja työttömien määrät kasvoivat rajusti. Sen jälkeen työttömien määrä alkoi supistua, vuonna 2010 vauhdikkaammin ja vuoden 2011 ajan maltillisemmin. Tästä huolimatta Helsingissä oli vuoden 2011 lopussa työttömiä työnhakijoita neljännes enemmän kuin vuoden 2008 lopussa. Kuvio 3. Työttömyysasteen muutos (prosenttiyksikköä) peruspiireittäin Helsingissä vuosina Itä-Pakila Myllypuro Kallio Alppiharju Herttoniemi Vallila Latokartano Puistola Maunula Vartiokylä Helsinki Haaga Taka-Töölö Munkkiniemi Vuosaari Östersundom Kaarela Mellunkylä Kampinmalmi Pukinmäki Pasila Lauttasaari Suutarila Reijola Ullanlinna Vanhakaupunki Länsi-Pakila Laajasalo Jakomäki Pitäjänmäki Oulunkylä Tuomarinkylä Vironniemi Malmi Kulosaari -2,5-2,0-1,5-1,0-0,5 0,0 %-yksikköä 3

4 Helsingissä alle kolmekymppistä työtöntä Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste oli Helsingissä vuoden 2011 lopussa 6,1 prosenttia. Sukupuolten välinen ero työttömyydessä on nuorilla huomattavan suuri. Nuorten miesten työttömyysaste oli 8,5 ja naisten 4,3 prosenttia. Nuorten työttömien määrä lisääntyi vuoden takaisesta neljä prosenttia. Nuoria miehiä oli työttömänä viisi prosenttia ja nuoria naisia kolme prosenttia enemmän kuin vuoden 2010 lopussa. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli vuoden 2011 lopussa ja vuotiaita vuotiaiden työttömien määrä aleni vuoden takaisesta kolmella prosentilla. Suurpiiritasolla korkein työttömyysaste nuorille oli Itäisessä suurpiirissä, 9,9 prosenttia ja matalin eteläisessä suurpiirissä, 2,1 prosenttia. Östersundomissa ei ollut alle 25- vuotiaita työttömiä. Peruspiiritasolla nuorten työttömyysaste vaihtelee voimakkaasti 1,3 prosentin ja 15,7 prosentin välillä. Kuvio 4. Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin 2011 Tuomarinkylä Suutarila Puistola Jakomäki Östersundom Itä-Pakila Malmi Kaarela Länsi-Pakila Pukinmäki Mellunkylä Pitäjänmäki Oulunkylä Maunula Haaga Latokartano Myllypuro Vanhakaupunki Vartiokylä Pasila Munkkiniemi Herttoniemi Reijola Vallila Vuosaari Taka-Töölö Kallio Kulosaari Vironniemi Kampinmalmi Ullanlinna Lauttasaari Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 104/2011 Östersundomissa ei tapauksia. Laajasalo Alle 25-v. työttömyysaste % Helsinki 6,1 % ,2-9,9 4-6,1 1-3,9 Kuvio 5. Työttömien määrä Helsingissä ikäryhmittäin vuosina Lkm Ikäryhmä 4

5 Vuonna 2011 työttömien määrät alenivat vuotiaiden ikäryhmissä. Alle 25- vuotiaiden nuorten lisäksi työttömien määrä kasvoi myös työuran loppupäässä vuotiailla. Yli 60-vuotiaita työttömiä oli kahdeksan prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin vuotiaiden työttömyysaste oli 11,4 prosenttia, miesten 13,3 ja naisten 9,9 prosenttia. Lukumääräisesti yli 60-vuotiaita työttömiä on kuitenkin vain runsas puolet vuotiaisiin verrattuna. Moni on jo siirtynyt eläkkeelle ennen 65 ikävuotta. Miesten osuus Helsingin työttömistä oli 57 prosenttia. Työttömien miesten määrä aleni viisi prosenttia ja työttömien naisten määrä yhden prosentin vuoden takaisesta. Miehiä on lukumääräisesti työttöminä enemmän kuin naisia kaikissa ikäryhmissä. Työuran loppupäässä ero kuitenkin tasoittuu. Kuvio 6. Työttömien määrä Helsingissä iän ja sukupuolen mukaan 2011 Lkm Miehet Naiset Ikäryhmä Kuvio 7. Työttömyysaste (%) ikäryhmittäin vuosina % vuotiaat vuotiaat 50+-vuotiaat 5

6 Työttömien maistereiden määrä säilyi edellisvuoden tasolla Helsinkiläisistä työttömistä 41 prosentilla oli vain perusasteen koulutus ja pitkäaikaistyöttömillä tämä osuus oli 35 prosenttia. Keskiasteen suorittaneita oli kaikista työttömistä 35 prosenttia. Korkeakoulutettujen (ml. alempi- ja ylempi korkeakoulu- sekä tutkijakoulutusaste) osuus kaikista työttömistä oli 18 prosenttia. Kun alin korkea-aste lasketaan edelliseen mukaan, nousee korkea-asteen koulutettujen osuus kaikista työttömistä 25 prosenttiin. Osuudet säilyivät edellisvuoden tasolla. Kuvio 8. Yli 15-vuotias väestö, työttömät ja pitkäaikaistyöttömät koulutusasteen mukaan Helsingissä 2011 Vain perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste 15 v. täyttänyt väestö Työttömät Ylempi korkeakouluaste Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleet Tutkijakoulutus % Kuvio 9. Työttömät koulutusasteen mukaan Helsingissä vuosina , indeksi 2000 = 100 Indeksi v. 2000= Vain perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutusaste Korkeintaan perustutkinnon tutkinnon suorittaneiden työttömien määrä väheni kolmella prosentilla ja keskiasteen tutkinnon suorittaneiden työttömien määrä neljällä prosentilla vuoden takaisesta. Alimman korkea-asteen tai alemman korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneiden määrä laski niin ikään viidellä prosentilla. Sen sijaan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrä oli sama kuin vuosi sitten. 6

7 Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita (ml. alin korkea-aste, alempi- ja ylempi korkeakoulu- sekä tutkijakoulutus) oli Helsingissä työttömänä henkeä. Tämä oli neljä prosenttia vähemmän kuin vuoden 2010 lopussa. Vuoden 2011 lopun työttömistä 206:lla oli yliopistollinen lisensiaatti- tai tohtoritutkinto. Helsingissä oli vuoden 2011 lopussa pitkäaikaistyötöntä, joilla oli alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai tutkijakoulutus. Tämä oli kaksi prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vain perusasteen tutkinnon suorittaneiden pitkäaikaistyöttömien määrä aleni neljällä prosentilla ja keskiasteen tutkinnon suorittaneiden pitkäaikaistyöttömien määrä kahdeksalla prosenttia. Yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa Pitkäaikaistyöttömyyden voimakas kasvu pysähtyi vuoden 2011 aikana. Vuoden 2011 lopussa Helsingissä oli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita 5 404, mikä oli neljä prosenttia vähemmin kuin vuotta aiemmin (221 henkilöä). Pitkäaikaistyöttömiksi on luokiteltu vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleet. Vuoden 2012 alussa työttömyys näytti jälleen pitkittyvän monilla työnhakijoilla. Toukokuussa 2012 pitkäaikaistyöttömien määrä oli yhdeksän prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömyys aleni vuonna 2011 muissa ikäryhmissä lukuun ottamatta alle 25- vuotiaita ja vuotiaita. Alle 25-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi vuodessa seitsemästä henkilöstä 40:een. Kuviossa 10. esitetään ikäryhmittäinen pitkäaikaistyöttömyyden kehitys karkeampina ikäryhminä. Yli 60-vuotiailla pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt vuodesta Kuvio 10. Pitkäaikaistyöttömien lukumäärä iän mukaan Lkm Ikäryhmä 7

8 Kuvio 11. Pitkäaikaistyöttömät miehet ja naiset ikäryhmittäin Helsingissä 2011 Ikäryhmä Naiset Miehet alle Lkm Kuvio 12. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna 2011 Tuomarinkylä Suutarila Puistola Jakomäki Östersundom Itä-Pakila Malmi Kaarela Länsi-Pakila Pukinmäki Mellunkylä Pitäjänmäki Oulunkylä Maunula Haaga Latokartano Myllypuro Vanhakaupunki Vartiokylä Pasila Munkkiniemi Herttoniemi Reijola Vallila Vuosaari Taka-Töölö Kallio Kulosaari Vironniemi Kampinmalmi Ullanlinna Lauttasaari Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 104/2011 Laajasalo Pitkäaikaistyöttömät % Helsinki 22,7 % ,8-25,9 21,5-22, ,4 Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä laski vauhdilla vuodesta 2005 vuoteen Vuoden 2010 aikana pitkäaikaistyöttömien osuus kääntyi jälleen nousuun ja oli vuoden 2011 lopussa 22,7 prosenttia. Peruspiireittäin pitkäaikaistyöttömien osuudet vaihtelevat 20,0 31,3 prosentin välillä. 8

9 Kuvio 13. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä % Kuvio 14. Pitkäaikaistyöttömien osuus (%) työttömistä suurpiireittäin Eteläinen Läntinen Keskinen Pohjoinen Koillinen Kaakkoinen Itäinen % Laatuseloste Aineisto Helsingin kaupungin tietokeskuksen tilaama Tilastokeskuksen erillistulostus rekisteripohjaisesta työssäkäyntitilastosta joulukuun lopun 2010 tilanteesta (työvoima) sekä työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot vuoden 2011 lopun tilanteesta (työttömät). Myös aiempien vuosien työttömyysasteissa on tässä julkaisussa käytetty vastaavaa aineistoa. Lopulliset työvoimatiedot ilmestyvät Tilastokeskuksen Elinkeinorakenne- ja työssäkäyntitilastoissa parin vuoden viiveellä ja niiden tiedot saattavat poiketa hieman tämän julkaisun ennakkotiedoista. Edelliset tiedot Helsingin kaupungin tietokeskus / tilastoja 2011:40 HUOM! Vuodesta 2005 työeläkevakuutuksen piiriin kuuluvat vuotiaat, kun aiemmin työeläkevakuuttamisvelvollisuus on alkanut jo 14-vuoden iästä lähtien. Tämä näkyy työssäkäyntitilastossa vuodesta 2005 alkaen nuorten työllisyyden vähenemisenä. Alaikäisten henkilöiden työssäkäyntiä ei pystytä rekisteritietojen perusteella luotettavasti tilastoimaan. 9

10 Taulukko 1. Työttömyysaste (%) peruspiireittäin Muutos %-yks Lkm Koko kaupunki 9,4 9,4 8,9 7,8 6,2 6,1 8,4 7,8 7,5-0,3-856 Eteläinen suurpiiri 6,7 6,6 6,0 4,9 3,8 3,9 5,3 4,8 4,6-0,2-110 Vironniemi 6,5 6,0 5,4 4,5 3,5 3,7 4,7 4,1 4,5 0,3 25 Ullanlinna 7,4 7,0 6,6 5,0 3,8 3,9 5,5 4,8 4,9 0,1 10 Kampinmalmi 7,0 7,1 6,3 5,4 4,2 4,2 5,5 5,2 4,7-0,5-98 Taka-Töölö 6,6 6,5 5,9 4,7 3,7 3,7 5,2 4,6 4,3-0,4-31 Lauttasaari 5,6 5,8 5,3 4,4 3,4 3,6 5,1 4,6 4,4-0,2-16 Läntinen suurpiiri 7,8 7,7 7,2 6,2 5,0 4,8 7,1 6,4 6,3-0,1-65 Reijola 7,2 7,1 7,1 5,9 4,8 4,5 6,4 6,1 5,8-0,3-31 Munkkiniemi 5,8 5,7 5,4 4,8 3,9 3,8 5,1 4,5 4,2-0,3-24 Haaga 7,6 7,3 6,7 6,0 4,9 5,0 7,0 6,3 6,2-0,2-14 Pitäjänmäki 7,3 7,7 7,2 5,7 4,7 4,2 7,3 6,9 7,0 0,1 5 Kaarela 9,6 9,5 8,9 7,8 6,0 5,7 8,6 7,6 7,7 0,1-1 Keskinen suurpiiri 10,3 10,2 10,0 8,8 6,7 6,8 8,8 8,1 7,7-0,4-140 Kallio 9,6 9,9 9,6 9,0 6,6 7,0 9,0 8,4 7,6-0,8-141 Alppiharju 11,2 11,1 11,2 9,2 7,1 7,4 9,7 8,8 8,4-0,5-44 Vallila 11,6 11,8 11,7 10,1 7,7 7,6 9,8 8,3 8,6 0,2 24 Pasila 9,7 10,3 9,9 8,8 7,6 7,1 9,0 7,7 8,2 0,5 30 Vanhakaupunki 9,9 8,8 8,5 7,2 5,3 5,3 7,2 7,0 6,6-0,4-9 Pohjoinen suurpiiri 7,1 7,2 7,2 6,3 5,0 4,8 7,0 6,6 6,3-0,3-67 Maunula 11,4 11,7 11,8 10,7 8,5 8,0 11,3 10,8 10,3-0,5-27 Länsi-Pakila 4,8 5,5 5,7 4,0 3,4 3,2 4,7 4,1 4,2 0,1 3 Tuomarinkylä 4,5 4,1 4,3 4,3 3,0 3,4 4,6 4,3 4,3-0,1-6 Oulunkylä 7,1 7,2 7,3 6,2 4,9 4,6 7,0 7,0 6,7-0,3-28 Itä-Pakila 7,9 7,9 6,9 6,2 5,3 4,5 7,0 5,2 4,8-0,4-9 Koillinen suurpiiri 9,2 9,2 8,6 7,5 6,4 6,0 8,5 8,0 7,8-0,1-50 Latokartano 10,7 10,4 9,1 8,2 6,5 6,3 9,3 8,1 8,2 0,2 25 Pukinmäki 9,7 10,3 10,1 8,7 6,7 6,5 9,2 8,2 8,4 0,2 6 Malmi 8,8 8,8 8,0 7,3 6,4 5,8 7,8 7,6 7,5-0,1-1 Suutarila 7,7 8,0 7,0 6,2 5,2 5,2 7,2 6,2 6,5 0,3 13 Puistola 7,5 7,0 7,4 5,9 5,1 4,8 7,4 7,1 6,3-0,8-68 Jakomäki 16,3 17,6 16,7 13,7 12,7 11,6 15,5 16,3 15,1-1,2-25 Kaakkoinen suurpiiri 8,9 9,4 9,0 7,9 6,5 6,4 9,0 8,3 8,1-0,2-50 Kulosaari 6,2 5,7 4,7 3,7 3,0 3,3 5,4 4,5 5,2 0,6 11 Herttoniemi 10,0 10,8 10,3 9,1 7,3 7,4 10,5 9,5 9,3-0,2-29 Laajasalo 7,7 7,8 7,8 6,8 5,7 5,3 7,1 7,0 6,6-0,4-32 Itäinen suurpiiri 12,6 12,4 11,7 10,7 8,7 8,5 11,6 11,1 10,6-0,5-261 Vartiokylä 11,1 10,9 10,3 9,2 7,5 7,7 10,4 10,0 9,4-0,6-75 Myllypuro 14,7 14,3 13,8 12,1 9,2 9,6 12,3 12,1 10,2-1,8-72 Mellunkylä 13,8 13,6 13,2 12,2 10,0 9,4 12,8 12,1 12,0-0,1-24 Vuosaari 11,8 11,7 10,6 9,8 8,0 7,8 11,0 10,5 10,1-0,4-90 Östersundomin suurpiiri 2,1 4,0 3,6 3,1-0,5-5 Östersundom 2,1 4,0 3,6 3,1-0,5-5 Alue tuntematon 29,9 32,3 30,9 28,5 22,6 21,7 28,2 26,8 23,5-3,

11 Taulukko 2. Työttömyysaste (%) alueittain ikäryhmittäin vuotiaat vuotiaat 50+-vuotiaat Koko kaupunki 3,9 6,5 5,9 5,9 6,2 8,9 8,0 7,4 8,0 9,8 9,6 9,6 Eteläinen suurpiiri 2,1 3,2 2,8 2,8 4,0 6,1 5,4 4,9 5,8 6,9 6,5 6,7 Vironniemi 2,1 3,3 3,0 3,6 3,5 5,6 4,5 4,5 5,1 4,9 4,7 5,2 Ullanlinna 2,0 2,8 2,5 2,7 4,2 6,9 5,5 5,4 5,9 7,0 7,1 7,3 Kampinmalmi 2,3 3,5 2,9 2,8 4,5 6,3 6,3 5,2 6,3 7,4 6,8 7,0 Taka-Töölö 2,0 3,2 2,8 2,3 3,7 5,7 5,2 4,7 6,2 7,8 6,8 7,2 Lauttasaari 2,1 3,3 2,8 2,9 3,5 5,3 4,6 4,4 5,2 7,1 6,7 6,3 Läntinen suurpiiri 3,0 5,0 4,8 4,7 4,8 7,8 6,5 6,5 6,5 8,4 8,2 8,0 Reijola 2,5 3,7 4,0 3,7 4,8 7,5 6,9 6,6 6,4 8,4 7,9 7,3 Munkkiniemi 2,3 3,7 3,5 3,3 3,7 5,7 4,4 4,1 5,1 5,4 5,7 5,4 Haaga 2,6 5,1 4,6 4,1 5,2 7,5 6,4 6,7 7,7 9,0 8,9 8,2 Pitäjänmäki 3,1 6,4 5,7 5,8 3,9 7,1 6,2 6,5 5,7 8,8 9,2 9,0 Kaarela 4,3 5,8 5,9 6,3 5,6 10,1 7,9 7,7 6,8 9,1 8,7 9,1 Keskinen suurpiiri 3,4 5,6 5,2 5,0 7,8 10,2 9,2 8,4 10,3 12,4 11,5 11,5 Kallio 3,1 5,5 5,1 5,1 8,3 11,0 9,8 8,5 11,6 13,1 13,0 11,5 Alppiharju 3,9 6,4 6,0 5,4 8,9 11,3 10,1 9,3 11,9 14,8 14,3 14,8 Vallila 3,7 5,8 4,8 5,0 8,0 10,7 9,7 9,7 14,0 16,7 13,2 13,7 Pasila 3,7 6,8 5,3 5,7 8,5 10,0 9,1 9,0 8,6 10,1 8,6 10,2 Vanhakaupunki 3,0 4,2 4,6 4,3 5,6 8,1 7,4 6,7 7,0 9,4 9,2 9,5 Pohjoinen suurpiiri 3,5 6,3 6,0 6,5 4,5 6,9 6,3 5,4 5,9 7,5 7,4 7,7 Maunula 4,6 8,9 8,4 9,1 8,7 12,7 11,7 9,3 9,2 11,3 11,5 12,9 Länsi-Pakila 3,1 6,0 4,4 4,4 1,9 4,4 3,6 3,2 5,0 4,7 4,8 5,6 Tuomarinkylä 3,0 4,7 6,1 5,0 2,8 3,8 3,4 3,5 4,4 5,7 5,1 5,1 Oulunkylä 3,0 5,4 5,2 6,2 4,8 7,4 7,3 6,1 5,6 8,0 8,0 8,0 Itä-Pakila 3,9 6,7 4,0 5,9 3,7 6,3 4,3 4,2 5,8 8,3 7,4 5,6 Koillinen suurpiiri 4,7 7,7 6,9 7,5 5,7 8,5 7,6 7,1 7,5 9,3 9,4 9,3 Latokartano 4,2 7,2 6,1 6,6 5,9 9,8 8,2 8,0 9,2 11,2 10,5 10,8 Pukinmäki 5,2 8,2 6,8 6,0 6,7 9,3 8,5 9,3 7,1 9,9 9,2 9,5 Malmi 4,4 6,8 7,3 7,5 5,7 7,6 6,9 6,4 7,1 8,9 9,0 9,4 Suutarila 3,7 7,0 5,4 6,6 5,1 7,0 5,7 5,9 6,5 7,7 7,6 7,4 Puistola 4,9 8,4 6,9 8,1 4,0 6,9 6,3 5,0 6,0 7,7 8,6 7,3 Jakomäki 9,8 13,5 12,4 14,1 11,5 16,9 18,1 14,6 13,0 15,0 17,1 17,1 Kaakkoinen suurpiiri 4,5 9,1 7,4 7,6 6,2 8,6 8,0 7,4 8,1 9,4 9,4 9,7 Kulosaari 1,4 5,5 3,9 5,3 3,3 5,8 4,1 4,6 4,6 4,7 5,8 6,2 Herttoniemi 4,9 10,2 8,0 7,9 7,4 10,5 9,7 8,9 9,6 10,8 10,6 11,5 Laajasalo 4,4 7,3 6,8 7,4 4,6 6,1 6,0 5,5 6,7 8,5 8,6 7,9 Itäinen suurpiiri 6,3 10,5 10,0 9,6 8,1 11,6 10,6 10,0 10,8 12,7 13,0 12,6 Vartiokylä 5,3 9,6 9,0 8,1 7,5 10,7 9,8 9,1 9,6 10,5 11,3 11,0 Myllypuro 7,8 12,2 12,1 9,4 8,9 12,0 11,2 9,0 11,6 12,9 13,6 12,7 Mellunkylä 6,9 11,6 10,9 10,2 9,1 12,7 11,4 11,7 11,7 14,1 14,3 14,1 Vuosaari 5,9 9,6 9,2 9,9 7,4 10,9 10,1 9,3 10,4 12,6 12,5 11,9 Östersundomin sp.. 5,5 3,9 1,2 1,1 2,7 2,8 2,2 5,9 7,9 5,8 6,7 Östersundom.. 5,5 3,9 1,2 1,1 2,7 2,8 2,2 5,9 7,9 5,8 6,7 Alue tuntematon 16,0 23,9 22,5 20,9 23,4 30,1 28,1 24,3 25,9 31,6 32,6 27,5 11

12 Taulukko 3. Helsingin työttömät työnhakijat sekä työttömyysaste alueittain sukupuolen ja iän mukaan 2011 Lukumäärä Työttömyysaste, % Pitkäaikais- %-osuus Yhteensä Sukupuoli Ikä Yhteensä Sukupuoli työttömät kaikista Miehet Naiset Miehet Naiset työttömistä Koko kaupunki ,5 9,0 6, ,7 Eteläinen suurpiiri ,6 5,1 4, ,9 Vironniemi ,5 5,1 4, ,6 Ullanlinna ,9 5,3 4, ,3 Kampinmalmi ,7 5,4 4, ,8 Taka-Töölö ,3 4,9 3, ,3 Lauttasaari ,4 4,5 4, ,0 Läntinen suurpiiri ,3 7,6 5, ,4 Reijola ,8 6,7 5, ,5 Munkkiniemi ,2 5,2 3, ,9 Haaga ,2 8,0 4, ,0 Pitäjänmäki ,0 7,8 6, ,2 Kaarela ,7 9,0 6, ,0 Keskinen suurpiiri ,7 9,7 5, ,7 Kallio ,6 9,5 5, ,1 Alppiharju ,4 10,5 6, ,4 Vallila ,6 11,4 6, ,2 Pasila ,2 9,9 6, ,2 Vanhakaupunki ,6 8,2 5, ,7 Pohjoinen suurpiiri ,3 7,7 5, ,0 Maunula ,3 12,7 8, ,4 Länsi-Pakila ,2 4,4 4, ,4 Tuomarinkylä ,3 5,0 3, ,6 Oulunkylä ,7 8,1 5, ,6 Itä-Pakila ,8 7,4 2, ,8 Koillinen suurpiiri ,8 9,1 6, ,2 Latokartano ,2 9,4 7, ,1 Pukinmäki ,4 10,8 6, ,1 Malmi ,5 8,9 6, ,5 Suutarila ,5 7,1 6, ,7 Puistola ,3 7,3 5, ,9 Jakomäki ,1 17,6 12, ,2 Kaakkoinen suurpiir ,1 9,3 6, ,3 Kulosaari ,2 5,8 4, ,0 Herttoniemi ,3 11,0 7, ,6 Laajasalo ,6 7,2 6, ,5 Itäinen suurpiiri ,6 11,8 9, ,4 Vartiokylä ,4 10,8 8, ,9 Myllypuro ,2 11,2 9, ,8 Mellunkylä ,0 13,3 10, ,0 Vuosaari ,1 11,0 9, ,0 Östersundomin sp ,1 2,6 3, ,3 Östersundom ,1 2,6 3, ,3 Alue tuntematon ,5 27,3 14, ,7 12

13 Taulukko 4. Pitkäaikaistyöttömien lukumäärä ja osuus Helsingin kaikista työttömistä työttömyyden keston mukaan suurpiireittäin 2011 %-osuus Pitkäaikais-kaikista Työttömyyden kesto viikoissa, henkilöä työttömät työttömistä Koko kaupunki , Eteläinen suurpiiri , Läntinen suurpiiri , Keskinen suurpiiri , Pohjoinen suurpiiri , Koillinen suurpiiri , Kaakkoinen suurpiiri , Itäinen suurpiiri , Östersundomin sp 10 31,3 Alue tuntematon , salattu henkilötietosuojan vuoksi Taulukko 5. Helsingin työttömät työnhakijat ja pitkäaikaistyöttömät työttömyyden keston, sukupuolen ja koulutuksen mukaan 2011 Koulutusaste Työttömät Pitkäaikaistyöttömät Sukupuoli Työttömyyden kesto, viikkoa Työttömyyden kesto, viikkoa yhteensä Yhteensä Yhteensä Vain perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutusaste Miehet Vain perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutusaste Naiset Vain perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutusaste

14 Taulukko 6. Helsingin työttömät työnhakijat ja pitkäaikaistyöttömät iän, sukupuolen ja työttömyyden keston mukaan 2011 Pitkäaikais- Pitkäaikais- Sukupuoli Työttömät työttömät työttömien Työttömyyden kesto, viikkoa Ikä yhteensä yhteensä %-osuus Yhteensä , Alle , , , , , , , Miehet , Alle , , , , , , , Naiset , Alle , , , , , , ,

15 Helsingin kaupungin tietokeskus TILASTOJA 2012: 22 TIEDUSTELUT Minna Salorinne, puh E MAIL JULKAISIJA Helsingin kaupunki, tietokeskus Osoite: PL Helsingin kaupunki ISSN X (VERKOSSA)

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 Työttömyysaste kohosi edelleen kaikilla Helsingin alueilla Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2010 5 Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäisten pääasiallisena toimeentulon lähteenä ovat ansiotulot. Kuitenkin pieni, mutta kasvava joukko työikäisiä

Lisätiedot

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2009 42 Väestön koulutusrakenne Helsingissä Helsingin väestön koulutusrakenne 31.12.2007 Lisätietoja: Sanna Ranto, p: 310 36408

Lisätiedot

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 %

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 % Tutkijakoulutusaste Ylempi korkeakouluaste Alempi korkeakouluaste Alin korkea-aste Ammatillinen keskiaste Helsinki Helsingin seutu pl Helsinki Suomi pl Helsingin seutu Lukiokoulutus Perusaste tai tuntematon

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 36 Timo Äikäs VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Helsingin kaupungin kuvapankki/mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-790-6

Lisätiedot

Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu?

Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu? Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu? Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 31.1.-1.2.2013 Asta Manninen ja Tieken asiantuntijat Maailman kaupunkiväestön alueellinen jakautuminen vuosina 1950,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tilastoja. Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tilastoja. Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 8 tilastoja Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007 TIEDUSTELUT FÖRFRÅGNINGAR INQUIRIES Leena Hietaniemi, p. 09 310 36404 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE

Lisätiedot

2015:18. SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIt HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2013

2015:18. SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIt HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2013 2015:18 SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIt HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2013 Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa Helsinkiläisten terveydentila on parempi

Lisätiedot

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2010 t i l a s t o j a 22 Väestön koulutusrakenne Helsingissä Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä Tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 tilastoja 40 Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 TIEDUSTELUT Leena Hietaniemi E-mail etunimi.sukunimi@hel.fi Osoite PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

2015:22. 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa

2015:22. 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa 2015:22 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa Helsinkiläisistä 25 64-vuotiaista 81 prosenttia oli suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen

Lisätiedot

HUOLEN ARVIOINTI LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITYKSESSÄ. Avohuollon sosiaalityön yksikkö Etelä-Itäinen Herttoniemen-Itäkeskuksen toimipiste

HUOLEN ARVIOINTI LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITYKSESSÄ. Avohuollon sosiaalityön yksikkö Etelä-Itäinen Herttoniemen-Itäkeskuksen toimipiste HUOLEN ARVIOINTI LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITYKSESSÄ Avohuollon sosiaalityön yksikkö Etelä-Itäinen Herttoniemen-Itäkeskuksen toimipiste Herttoniemi Itäkeskus toimipiste alueena Alueellamme asuu n. 80.000

Lisätiedot

Nuorten tilanne Helsingissä. Tilastoja marraskuu 2013

Nuorten tilanne Helsingissä. Tilastoja marraskuu 2013 Nuorten tilanne Helsingissä Tilastoja marraskuu 2013 1 Nuoret 15-29-vuotiaat 15-29-vuotiaita oli Helsingissä 135 528 vuoden 2013 alussa, heidän osuutensa on 22 % koko Helsingin väestöstä ja 14 % koko maan

Lisätiedot

Työpaikat Helsingissä 2011

Työpaikat Helsingissä 2011 9 2014 Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa Helsingissä oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 386 400 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä vuodesta työpaikkamäärä kasvoi

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Koulutus 2015 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Vastavalmistuneiden työllistyminen jatkoi heikkenemistään Tilastokeskuksen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys huonontui myös vuonna 2013. Lukuun

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtion ylimmän johdon määrä ja rakenne Valtion työmarkkinalaitos Seija Korhonen Kesäkuu 2016 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Koulutus 2012 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Suurin osa vastavalmistuneista työllistyi edellisvuotta paremmin vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan suurin osa vastavalmistuneista työllistyi paremmin

Lisätiedot

Tietoa akavalaisista Kainuussa

Tietoa akavalaisista Kainuussa Tietoa akavalaisista Kainuussa 7.5.05 Risto Kauppinen Tulevaisuusfoorumi Sotkamo Työttömät*, Kainuu 0 05, lkm. 0 05, Kainuu 0/ 05/ Perusaste 79-0 -5, Keskiaste 0 9 5,0 Alin korkea-aste 0 5 - -, Korkeasti

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin llisyysaste oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 71,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön.

Lisätiedot

HELSINKILÄISTEN AIKUISTEN KOETTU TERVEYS JA ELINTAVAT

HELSINKILÄISTEN AIKUISTEN KOETTU TERVEYS JA ELINTAVAT 2016:9 HELSINKILÄISTEN AIKUISTEN KOETTU TERVEYS JA ELINTAVAT Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen tuloksia Helsingissä Elise Haapamäki ja Faris Alsuhail Helsingin kaupungin kuvapankki / Mika

Lisätiedot

KAUPAN KAAVOITUS HELSINGISSÄ OSA II Erikoiskauppa

KAUPAN KAAVOITUS HELSINGISSÄ OSA II Erikoiskauppa KAUPAN KAAVOITUS HELSINGISSÄ OSA II Erikoiskauppa Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Toimitus: Teemu Holopainen (KSV) Teksti: Luku 1: Teemu Holopainen (KSV) Luku 2: Tuomas Santasalo ja Katja Koskela

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2013

Väestön koulutusrakenne 2013 Koulutus 2014 Väestön koulutusrakenne 2013 Nuoret naiset korkeasti koulutettuja, Uudellamaalla asuu koulutetuin väestö Vuoden 2013 loppuun mennessä 3 164 095 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut

Lisätiedot

Kuvio 1. Työpaikkamäärän muutos edellisestä vuodesta Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla 2002 2009. Helsinki Espoo Vantaa

Kuvio 1. Työpaikkamäärän muutos edellisestä vuodesta Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla 2002 2009. Helsinki Espoo Vantaa TILASTOJA 10 2012 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ 2009 Helsingissä työssä 155 000 ulkopaikkakuntalaista Helsingissä oli vuoden 2009 lopussa yhteensä 380 579 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuoden 2009 tammi-maaliskuussa ja vuonna 2008

Asuntojen hinnat Helsingissä vuoden 2009 tammi-maaliskuussa ja vuonna 2008 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 23 2009 Kannelmäki Etelä- Haaga Paloheinä Oulunkylä Patola Siltamäki Malmi Pihlajamäki Viikki Keskimääräiset neliöhinnat 2008 1 900-2 499 Suurmetsä 2 500-2 999

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2012

Väestön koulutusrakenne 2012 Koulutus 2013 Väestön rakenne 2012 Viime vuonna 35 39-vuotiaat koulutetuimpia Vuoden 2012 loppuun mennessä 3 107 062 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut tutkinnon lukiokoulutuksessa, ammatillisessa

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

Korkeasti koulutetut työttömät. Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus

Korkeasti koulutetut työttömät. Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus Korkeasti koulutetut työttömät Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus Määritelmä ja lähdetiedot Korkeasti koulutetut = alempi korkeakouluaste, ylempi korkeakouluaste sekä tutkijakoulutusaste

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2015

Yliopistokoulutus 2015 Koulutus 26 Yliopistokoulutus 25 Yliopistotutkintojen määrät kasvoivat edellisvuodesta Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintojen määrät kasvoivat vuonna 25 edellisestä vuodesta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Elinajanodotteen kehitys Helsingissä ja sen väestön osaryhmissä 1991 2005

Elinajanodotteen kehitys Helsingissä ja sen väestön osaryhmissä 1991 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuksia 2007 10 TAPANI VALKONEN, PEKKA MARTIKAINEN, TIMO M. KAUPPINEN, LASSE TARKIAINEN Elinajanodotteen kehitys Helsingissä ja sen väestön osaryhmissä 1991 2005 Verkossa

Lisätiedot

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015 Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015 Väestötilastot 2013 Väestötilastojen avulla seurataan Hyvinkään väestömäärän kehitystä ja väestörakennetta.

Lisätiedot

Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 vuotiaat työttömät. Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 - vuotiaat työttömät kuukauden lopussa

Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 vuotiaat työttömät. Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 - vuotiaat työttömät kuukauden lopussa Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 vuotiaat työttömät 3000 Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 - vuotiaat työttömät kuukauden lopussa 2500 2294 2000 1500 1000 500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Taide keskittyy keskustaan. Helsingin kulttuuri- ja kirjastolautakunnan. jakautuminen vuonna 2013. Helsingin kulttuurikeskus.

Taide keskittyy keskustaan. Helsingin kulttuuri- ja kirjastolautakunnan. jakautuminen vuonna 2013. Helsingin kulttuurikeskus. Taide keskittyy keskustaan Helsingin kulttuuri- ja kirjastolautakunnan avustusten alueellinen jakautuminen vuonna 2013 Helsingin kulttuurikeskus Julkaisu Taide keskittyy keskustaan Helsingin kulttuuri-

Lisätiedot

2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015

2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 71,5 prosenttia, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin

Lisätiedot

Korkeasti koulutettujen työllisyys

Korkeasti koulutettujen työllisyys Korkeasti koulutettujen työllisyys Heikki Taulu ekonomisti Akava Tulevaisuuden tekijät -seminaari Käsitteet selviksi Työikäinen väestö = kaikki Suomessa asuvat 1 74 -vuotiaat Työvoima = työikäiseen väestöön

Lisätiedot

Helsingin reumayhdistyksen jäsenkysely 2004

Helsingin reumayhdistyksen jäsenkysely 2004 Helsingin reumayhdistyksen jäsenkysely 2004 Tulokset Helsinki syyskuussa 2004 Dipl.-Soc.Sc. Peter Hilger Itämerenkatu 8 C 59, 01800 Helsinki peter.hilger@helsinki.fi & Helsingin Reumayhdistyksen työryhmä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut SELVITYS, ARVIOINTI JA SIJOITUS Selvitys, arviointi ja sijoitus toimisto (koko henkilökunta)

Lisätiedot

2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä 71,3 prosenttia. Vuonna 2014 keskimääräinen työllisyysaste oli

Lisätiedot

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Mika Tuononen Suomalaisten koulutustaso on korkea vai onko näin sittenkään? Korkeakoulutuksen laajuudesta ja mahdollisesta ylimitoituksesta on keskusteltu

Lisätiedot

LAHDEN JA SUURIMPIEN KAUPUNKIEN TYÖTTÖMYYS 2015

LAHDEN JA SUURIMPIEN KAUPUNKIEN TYÖTTÖMYYS 2015 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 18.6.215 LAHDEN JA SUURIMPIEN KAUPUNKIEN TYÖTTÖMYYS 215 TYÖTTÖMÄT KTETUMPIA, PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT YHÄ NUOREMPIA Kansainvälinen lama nosti myös Lahden työttömyysasteen

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2000 2010

Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2000 2010 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 3 211 Asunnot yhteensä 21 Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2 21 /neliö 1 95-2 699 2 7-3 699 3 7-4 699 4 7-6 vähän kauppoja/ tieto epävarma

Lisätiedot

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Osaamista ohjaukseen koulutuspäivä 13.3.2015, Lahti Heikki Taulu ekonomisti Akava 25 20 15 10 5 0 Työttömyysaste Suomessa, Euroopassa ja

Lisätiedot

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2014

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2014 Koulutus 2015 Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2014 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä ennallaan Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä oli 1,27 miljoonaa vuonna

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Kielitaito, tietotekniikan käyttö, ammattikirjallisuus ja koulutusmahdollisuudet Suomalaiset osaavat vieraita kieliä, käyttävät tietokonetta ja seuraavat ammattikirjallisuutta

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Urallaan johtajiksi edenneillä miehillä on

Urallaan johtajiksi edenneillä miehillä on Miesjohtajalla ura ja perhe, entä naisjohtajalla? Leena Kartovaara Vanhan sanonnan mukaan menestyvän miehen takana on nainen. Mitä sitten on menestyvän naisen takana. Vai onko mitään? Urallaan johtajiksi

Lisätiedot

2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 TILASTOJA 2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste säilyi vuoden 2014 toisella neljänneksellä samalla tasolla kuin vuosi sitten, huhti-kesäkuussa

Lisätiedot

Ulkoilmatapahtumien maksut

Ulkoilmatapahtumien maksut Ulkoilmatapahtumien maksut maksut alk. 1.4.2015 6 (14) Yleisölle maksuton on avoin, joka rajoittaa alueen yleistä käyttöä. Yleisölle maksullinen on, jossa alue on rajattu pois yleisestä käytöstä ja johon

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2012

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 11 13 Lassila Munkkiniemi Etelä- Haaga Länsi- Pakila Lauttasaari Ruoholahti Käpylä Kallio Kaivopuisto Tapanila Pihlajamäki Länsi- Herttoniemi Kulosaari Malmi Myllypuro

Lisätiedot

Liite, Esitys koulujen kieliohjelmaksi 1.8.2016 alkaen alueittain( sisältää vieraskielisen opetuksen ja kielikylvyn)

Liite, Esitys koulujen kieliohjelmaksi 1.8.2016 alkaen alueittain( sisältää vieraskielisen opetuksen ja kielikylvyn) Liite, Esitys koulujen kieliohjelmaksi 1.8.2016 alkaen alueittain( sisältää vieraskielisen opetuksen ja kielikylvyn) A1: Itäinen ja kaakkoinen alue Nykyinen kielitarjonat Ehdotus kieliohjelmaksi 1.8.16/

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtion työmarkkinalaitos Veli-Matti Lehtonen Syyskuu 2013 2 Sisältö 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne... 3 2 Vanhuuseläköityminen

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 4.4.2011 Matias Ansaharju www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

2015:24 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015

2015:24 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 2015:24 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2015 toisella neljänneksellä 73,3 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta

Lisätiedot

Oulun lääni. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus

Oulun lääni. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus Oulun lääni 25 64-vuotiaat maakunnittain 9, % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3, % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Sisältö Oulun lääni 187 1 Toimintaympäristö: kaksi erilaista maakuntaa 19 2 Aikuiskoulutukseen osallistuminen ja

Lisätiedot

SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2011

SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2011 32 2012 SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2011 Helsinkiläisten terveydentila on parempi kuin suomalaisten keskimäärin. Vuonna 2011 Helsingin ikävakioitu sairastavuusindeksi 1 oli 90,

Lisätiedot

Helsingin ulkomaalaisväestö vuonna 2008

Helsingin ulkomaalaisväestö vuonna 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2008 33 Helsingin ulkomaalaisväestö vuonna 2008 Henkilöä 60 000 Ulkomaan kansalaiset ja ulkomailla syntyneet Suomen kansalaiset Helsingissä 1.1.1985-2008 50 000

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 2014:28 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 Helsingissä mediaanitulo 26 300 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 32 800 euroa Pääomatuloja huomattavasti edellisvuotta vähemmän Veroja

Lisätiedot

Palveluverkko Ehdotukset

Palveluverkko Ehdotukset Palveluverkko Ehdotukset Kaikki virastot (luonnos) 25.11.2009 Tulosteen koko: A2 Maatullin ala-aste Tapulikaupungin kirjasto Puistolan terveysasema Töyrynummen ala-aste Siltamäen ala-aste Puistolan kirjasto

Lisätiedot

Työpaikat Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005

Työpaikat Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 007 tilastoja Työpaikat Helsingissä ja ennakkotiedot Helsingin työpaikkamäärä kasvuun Helsingin kokonaistyöpaikkamäärä kasvoi vuosina 996 keskimäärin neljän prosentin vuosivauhtia

Lisätiedot

Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.2006

Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.2006 Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.26 Helsinki Espoo Vantaa Muu Hgin seutu Hgin seutu Helsinki Espoo Vantaa Muu Hgin seutu Hgin seutu % % Omistus Arava Korkotuki Muu vuokra Asumisoikeus

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 75,1 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 10.2.2009 Janne Vainikainen Helsingin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Tampereen yliopisto Oulun yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Hyvä vapaa-aika. -kehittämis- ja tutkimushanke 2013 2017

Hyvä vapaa-aika. -kehittämis- ja tutkimushanke 2013 2017 Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja 2013 2017 Suutarila Puistola Tuomarinkylä Jakomäki Itä-pakila Malmi Kaarela Länsi-pakila Pukinmä ki Mellunkylä Pitäjänmäki Oulunkylä Maunula Latokartano Ha aga Myl lypuro

Lisätiedot

Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2007

Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2007 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2008 Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2007 Korkeasti koulutetusta väestöstä kolmannes Uudellamaalla Vuonna 2006 korkeasti koulutetusta väestöstä (16 74 vuotiaat)

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 15 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 72,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön

Lisätiedot

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Pekka Neittaanmäki ja Johanna Ärje Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos 13.07.2010 1. Johdanto Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS VÄESTÖ

LAUKAAN TILASTOKATSAUS VÄESTÖ LAUKAAN TILASTOKATSAUS VÄESTÖ 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 VÄESTÖN

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 10 2006 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004 Helsingin kaupungin kuvapankki /Mika Lappalainen Verkkojulkaisu Leena Hietaniemi ISSN 1458-5707

Lisätiedot

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki..2 Laatinut: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2 lopussa oli henkilöä

Lisätiedot

ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2010

ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2010 ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2010 1 TILASTOJA 2012 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Eija Rauniomaa, p. tel. 09 310 36302 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER Helsingin kaupungin tietokeskus

Lisätiedot

Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja tutkimushanke 2013 2017

Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja tutkimushanke 2013 2017 Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja tutkimushanke 2013 2017 Anna Anttila, tutkija (FT, kulttuurien tutkimus) Eeva Ahtee, projektipäällikkö (KM) 20.11.2014 Hyvä vapaa-aika -hanke 2013 2017 Tavoitteena on: Saada

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2014

Tilastokatsaus 2:2014 Tilastokatsaus 2:2014 Vantaa 1 17.1.2014 Tietopalvelu B2:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2012 (lähde: Verohallinnon Maksuunpanon Vantaan kuntatilasto vuosilta 2004 2012) Vuonna 2012 Vantaalla

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2011

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 11 212 Tapanila Malmi Länsi- Kontula Pakila Pihlajamäki Lassila Myllypuro Ete lä- Haaga Käpylä Länsi- Herttoniemi Munkkiniemi Tammisalo Kulosaari Kallio Laajasalo

Lisätiedot

Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2000 2012

Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2000 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 22 213 Osakeasuntojen keskihinnat 212 Paloheinä Tapanila Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2 212 Lassila Länsi-Pakila Pihlajamäki Kontula

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2012

Koulutukseen hakeutuminen 2012 Koulutus 2014 Koulutukseen hakeutuminen 2012 Uusien opiskelijoiden aikaisempi koulutus ja päällekkäishaku Vajaa puolet ammatillisen koulutuksen uusista opiskelijoista suoraan peruskoulusta Toisen asteen

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti 2010

Opiskelijoiden työssäkäynti 2010 Koulutus 2012 Opiskelijoiden työssäkäynti 2010 Opiskelijoiden työssäkäynti yleisempää vuonna 2010 kuin vuotta aiemmin Tilastokeskuksen tietojen mukaan opiskelijoiden työssäkäynti oli yleisempää vuonna

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti 2011

Opiskelijoiden työssäkäynti 2011 Koulutus 013 Opiskelijoiden työssäkäynti 011 Yli puolet opiskelijoista kävi opintojen ohella töissä Tilastokeskuksen tietojen mukaan opiskelijoiden työssäkäynti oli yleisempää vuonna 011 kuin vuotta aiemmin.

Lisätiedot

Perustietoa metsäteollisuuden henkilöstöstä ja palkoista

Perustietoa metsäteollisuuden henkilöstöstä ja palkoista 216 Perustietoa metsäteollisuuden henkilöstöstä ja palkoista 1 Metsäteollisuuden henkilöstö koostuu oman alansa ammattilaisista Metsäteollisuuden osuus Suomen viennistä on peräti kaksikymmentä prosenttia.

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2013

Koulutukseen hakeutuminen 2013 Koulutus 2015 Koulutukseen hakeutuminen 2013 Joka kymmenes korkeakoulujen uusi opiskelija suorittanut aiemmin korkeakoulututkinnon Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan lähes 12 prosenttia alemman

Lisätiedot

Helsingin peruskoulut

Helsingin peruskoulut Helsingin t lukuvuosi 2016 2017 Helsingissä on ja, joissa on, yläasteen kouluja () ja yhtenäisiä ja (). Opetusvirasto on ryhmitellyt t neljälle maantieteelliselle alueelle. Alueen alussa oleva kuvio kertoo,

Lisätiedot

t i l a s t o j a Nuorten koulutus Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S ISSN 1796-721X

t i l a s t o j a Nuorten koulutus Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S ISSN 1796-721X H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 29 38 Nuorten koulutus Helsingissä Tuomarinkylä Suutarila Ammatillisen osuus 16-18-v. Koko Helsinki 23,2 % 3-34 (6) 23-3 (1)

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2012

Koulutukseen hakeutuminen 2012 Koulutus 2014 Koulutukseen hakeutuminen 2012 Peruskoulun päättäneiden ja uusien ylioppilaiden välitön hakeutuminen Välitön pääsy jatko-opintoihin helpottui peruskoulun päättäneillä mutta vaikeutui uusilla

Lisätiedot

Välimallin vuokra-asunnot ja muu asuntotuotanto Helsingissä 2009 2013 (elokuu)

Välimallin vuokra-asunnot ja muu asuntotuotanto Helsingissä 2009 2013 (elokuu) Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 10 2014 Välimallin vuokra-asunnot ja muu asuntotuotanto Helsingissä 2009 2013 (elokuu) Valokuvat: Eija Rauniomaa Yllä:Aurinkolahti, Alla:Herttoniemi Taloudellinen

Lisätiedot

Asuminen ja Helsingin alueet

Asuminen ja Helsingin alueet HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2003 20 Asuminen ja Helsingin alueet Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-194-0 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Maija Vihavainen, puh. 169

Lisätiedot

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Koulutus Konsultit 2HPO 1 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2 Peruskoulun päättäneiden ja ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Valmistumisvuosi 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Katsaus kuluneeseen fuusio/valtuustokauteen 2007 2011. Arviointia kaupunkistrategian päälinjausten toteutumisesta

Katsaus kuluneeseen fuusio/valtuustokauteen 2007 2011. Arviointia kaupunkistrategian päälinjausten toteutumisesta Katsaus kuluneeseen fuusio/valtuustokauteen 2007 2011 Arviointia kaupunkistrategian päälinjausten toteutumisesta Lisätiedot Heli Möller 020 632 2012 heli.moller@aanekoski.fi Äänekosken väkiluvun kehitys

Lisätiedot

2005 12 Ulkomaalaiset Helsingissä Väestörakenne, muuttoliike, elinkeinot ja alueellinen sijoittuminen

2005 12 Ulkomaalaiset Helsingissä Väestörakenne, muuttoliike, elinkeinot ja alueellinen sijoittuminen HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN v e r k k o j u l k a i s u j a 2005 12 Väestörakenne, muuttoliike, elinkeinot ja alueellinen sijoittuminen % Ulkomaan kansalaisten osuus Helsingin väestöstä 1.1.1985-2004

Lisätiedot

Terveysasemien avosairaanhoidon suurkäyttäjät

Terveysasemien avosairaanhoidon suurkäyttäjät SOSIAALILÄÄKETIETEELLINEN AIKAKAUSLEHTI 2015: 52 4 19 A r t i k k e l i Terveysasemien avosairaanhoidon suurkäyttäjät Tutkimuksessa selvitettiin terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkärin ja hoitajan vastaanottojen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2014

Yliopistokoulutus 2014 Koulutus 25 Yliopistokoulutus 2 Yliopistojen opiskelijamäärä väheni ja tutkintojen määrä kasvoi vuonna 2 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9:00 Työnhakijat Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Keski-Suomessa

Lisätiedot

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008 -tilastot Kesäkuu 2008 Väestö ikäryhmittäin Aviapoliksen suuralueella ja koko Vantaalla 1.1.2008 ja ennuste 1.1.2018 100 90 väestöosuus, % 80 70 60 50 40 30 20 10 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat 25-64 -vuotiaat

Lisätiedot

KAUPUNGIN VUOKRA-ASUNNOT JA ASUKKAAT 2010

KAUPUNGIN VUOKRA-ASUNNOT JA ASUKKAAT 2010 KAUPUNGIN VUOKRA-ASUNNOT JA ASUKKAAT 2010 16 TIALSTOJA 2011 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Maija Vihavainen, p. tel. 09 310 36398 Pekka Vuori, p. - tel. 09 310 36300 Eija Rauniomaa, p. tel. 09 310

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 2013 Yliopistokoulutus 2012 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 169 000 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2012 169 000

Lisätiedot

Helsingin väestöennuste 1.1.2009-2040

Helsingin väestöennuste 1.1.2009-2040 Helsingin väestöennuste 1.1.2009-2040 Pekka Vuori, tilastot ja tietopalvelu Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Väkiluvun muutos alueittain Helsingin seudulla (14 kuntaa) 1995 2008* 20 000 18 000 16 000

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot