TILASTOKATSAUS 9:2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILASTOKATSAUS 9:2015"

Transkriptio

1 TILASTOKATSAUS 9: VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan asuntoa. Niistä runsas 62 prosenttia (63 710) oli kerrostaloissa, vajaa 25 prosenttia (25 000) erillisissä pientaloissa (omakoti- ja paritalot) ja 13 prosenttia (13 260) rivitaloissa. Pientalojen osuus asuntokannasta on pysynyt pitkään noin 38 prosentissa. Kuvio 1. Pientalo- ja vuokra-asuntojen osuus (%) Vantaan asuntokannasta (31.12.) ,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 37,6 37,1 38,4 33,7 37,3 36, Pientaloasuntojen osuus Vuokra-asuntojen osuus Vuokra-asuntoja oli kolmannes asuntokannasta Vantaan asunnoista 55 prosenttia oli omistusasuntoja, 36 prosenttia vuokra-asuntoja ja 4 prosenttia asumisoikeusasuntoja. Loppujen viiden prosentin hallintamuoto oli jokin muu tai tuntematon. Kerrostaloasunnoista vuokra-asuntojen osuus oli 53 prosenttia, rivitaloasunnoista 19 prosenttia ja erillisistä pientaloasunnoista 3 prosenttia. Kymmenen vuotta aiemmin, vuonna 2004, vuokra-asuntojen osuus kaikista asunnoista oli puoli prosenttiyksikköä suurempi. Vuokra-asumisen osuus on ollut viime vuosina kasvussa kaikilla suuralueilla Vuokra-asuntojen osuus vaihtelee alueittain: suhteellisesti niitä on eniten Aviapoliksen suuralueella (42 %), vähiten Kivistössä (10 %). Kuluneen kymmenen vuoden aikana vuokra-asuntojen osuus on vähentynyt Kivistön, Koivukylän, Korson ja Hakunilan suuralueilla. Myyrmäessä se on pysynyt ennallaan, Aviapoliksessa ja Tikkurilassa lisääntynyt. Eniten vähennystä oli Korsossa (-3,5 prosenttiyksikköä) ja Hakunilassa (-2,7 prosenttiyksikköä). Lukumääräisesti vuokra-asuntojen määrä kasvoi vuodesta 2004 vuoden 2014 loppuun eniten Aviapoliksen suuralueella ( vuokra-asuntoa). Hakunilassa vuokra-asuntojen määrä väheni parilla kymmenellä. Vuoteen 2013 verrattuna vuokra-asuntojen osuus kasvoi kaikilla suuralueilla. Määrällisesti vuokra-asuntojen määrä kasvoi eniten Tikkurilassa, 820 asunnolla. Myyrmäessä vuokra-asuntojen määrä kasvoi vuoden 2014 aikana vain runsaalla parilla kymmenellä. Koko kaupungissa vuonna 2014 vuokra-asuntoja oli enemmän kuin vuoden 2004 lopussa. Kaikki lisäys tuli muihin vuokra-asuntoihin, kun samassa ajassa arava- ja korkotukivuokra-asuntojen määrä väheni asunnolla 1. Vuoden 2014 aikana arava- ja korkotukiasuntojen määrä väheni 110 asunnolla, kun taas muiden vuokra-asuntojen määrä kasvoi lähes asunnolla. Vuodesta 2004 vuoteen 2014 kaupungin koko asuntokanta kasvoi asunnolla. 1 Tilastokeskus on vuodesta 2009 lähtien ottanut korkotuki- ja aravavuokra-asunnoissa huomioon aravarajoituksista vapautuneet asunnot ja ne ovat siirtyneet luokkaan muut vuokra-asunnot. Ns. välimallin vuokra-asunnot (lyhytaikainen korkotuki vuosina ) luetaan myös luokkaan muut vuokra-asunnot. Kun myös muita käsittelysääntöjä on tarkennettu, on se aiheuttanut asuntojen siirtymisiä luokasta toiseen.

2 2 Vuoden 2014 lopussa vuokra-asuntoja oli Länsisalmea lukuun ottamatta kaikissa Vantaan kaupunginosissa, lukumääräisesti eniten Myyrmäen kaupunginosassa (3 730). Yli vuokra-asuntoa oli myös Hakunilan, Martinlaakson, Havukosken, Pakkalan ja Jokiniemen kaupunginosissa. Vuokra-asuntoja oli kaupunginosan asuntokannasta useampi kuin joka toinen Pakkalan, Veromiehen, Tikkurilan, Jokiniemen, Asolan, Länsimäen ja Hakunilan kaupunginosissa. Taulukko 2. Vantaan suuralueiden asuntokanta hallintamuodon mukaan (31.12.) 2004 ja 2014 Alue vuosi kaikki asunnot omistaa talon omistaa asunnon osakkeet asumisoikeusasunto arava- tai korkotukivuokraasunto muu vuokraasunto muu Vantaa muutos Myyrmäki muutos Kivistö muutos Aviapolis muutos Tikkurila muutos Koivukylä muutos Korso muutos Hakunila muutos Kaupunginosista 20:ssa vuokra-asuntojen osuus oli alle 10 prosenttia. Nämä kaupunginosat olivat kaikki pientalovaltaisia. Asumisoikeusasuntojen määrä lisääntyi Vantaalla vuodesta 2004 vajaalla viidenneksellä. Uusia asumisoikeusasuntoja rakennettiin Kivistöä lukuun ottamatta kaikille muille suuralueille. Sellaisia kaupunginosia, joissa oli asumisoikeusasuntoja, oli kaikkiaan 39. Ylästössä, Pakkalassa, Asolassa ja Vallinojalla vähintään joka kymmenes alueen asunnoista oli asumisoikeusasunto. Joka kolmas asunnoista oli kaksio Vantaalla yleisin huoneistotyyppi oli kaksio, joita asuntokannasta oli lähes 33 prosenttia vuoden 2014 lopussa. Tikkurilassa kaksioiden osuus asuntokannasta oli 36 prosenttia, kun Kivistössä niiden osuus jäi 15 prosenttiin.

3 3 Toiseksi yleisin huoneistotyyppi oli vähintään neljän asuinhuoneen kokoinen asunto, joita asuntokannasta oli yli 28 prosenttia. Kivistössä ja Korsossa vähintään neljän huoneen asunnot olivat yleisin huoneistotyyppi. Omakotitaloista kolme neljännestä oli kaikilla suuralueilla vähintään neljän huoneen asuntoja. Osakeasunnoista Kivistössä ja Aviapoliksessa kahdessa viidestä oli vähintään neljä asuinhuonetta. Arava-/korkotukiasunnoista lähes joka toinen oli kaksio. Tikkurilassa, Koivukylässä ja Korsossa enemmistö niistä oli kaksioita. Kivistössä useampi kuin kaksi viidestä arava-/korkotukivuokraasunnosta oli kooltaan yksiö. Muut vuokra-asunnot olivat huoneluvultaan hieman suurempia, vaikka huoneistoista useampi kuin kaksi oli kaksioita. Aviapoliksessa joka toinen muista vuokra-asunnoista oli kaksio. Hakunilassa kolmioiden osuus asuntokannasta oli suurin, lähes 29 prosenttia, kun taas Kivistössä niitä oli vajaa 22 prosenttia. Vähintään neljän asuinhuoneen asuntoja oli Vantaalla 28 prosenttia kaikista asunnoista. Suurin osuus oli Kivistössä (54 %) ja Korsossa (35 %), pienin Myyrmäessä (24 %) ja Tikkurilassa (25 %). Taulukko 4. Asunnot niiden huoneluvun ja hallintamuodon mukaan Alue huoneistotyyppi Asunnot yhteensä omistaa talon omistaa asunnon osakkeet arava-/ korkotukivuokra-as. muu vuokraasunto asumisoikeusasunto muu / tuntematon 3 Vantaa yksiö kaksio kolmio h Myyrmäki yksiö kaksio kolmio h Kivistö yksiö kaksio kolmio h Aviapolis yksiö kaksio kolmio h Tikkurila yksiö kaksio kolmio h Koivukylä yksiö kaksio kolmio h Korso yksiö kaksio kolmio h Hakunila yksiö kaksio kolmio h h+k ja sitä suuremmat asunnot on laskettu taulukossa yhteen. 4h+k asuntoja oli , 5h+k asuntoja 7 840, 6h+k asuntoja ja sitä isompia asuntoja 825. Huoneistotyypiltään tuntemattomia asuntoja oli Vantaalla 50 kappaletta. Niistä oli omakotitaloja 12, osakeasuntoja 6, arava- tai korkotukiasuntoja 6, muita vuokra-asuntoja 6, asumisoikeusasuntoja 2 ja muita asuntoja 18 kappaletta. 3 Sisältää mm. tyhjät ja vailla vakinaista asukasta olevat asunnot.

4 4 Huoneistotyyppi vaihtelee asunnon talotyypin ja hallintamuodon mukaan: erillisissä pientaloissa kolmessa neljästä asuinhuoneita oli vähintään neljä, kun muissa omistusasunnoissa näin oli vain joka kolmannessa. Arava-/korkotukivuokra-asunnoista kahdessa kolmesta oli asuinhuoneita enintään kaksi ja muissa vuokra-asunnoissa vielä useammassa, kolmessa neljästä asuinhuoneita oli korkeintaan kaksi. Vuokra-asunnoissa, kuten myös asumisoikeusasunnoissa yleisin huoneistotyyppi olikin kaksio. Kerrostaloasunnoissa asunnot olivat huoneluvultaan selvästi pienempiä kuin pientaloissa. Kuvio 2. Asunnot hallintaperusteen ja huoneistotyypin mukaan Tuntematon 7+h+k/kk/kt 6h+k/kk/kt 5h+k/kk/kt 4h+k/kk/kt kolmio kaksio yksiö 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Omistaa talon Arava- tai korkotukivuokra-asunto Asumisoikeusasunnot Omistaa asunnon osakkeet Muu vuokra-asunto Muu tai tuntematon hallintaperuste Huoneistokoko vaihtelee asunnon hallintamuodon ja alueen mukaan Myyrmäen suuralueella talon omistavien asunnoissa oli 76 prosentissa vähintään neljä huonetta, kun Kivistössä osuus oli 67 prosenttia. Kivistössä asunto-osakkeista oli 44 prosentissa vähintään neljä huonetta, kun Koivukylässä niiden osuus oli 25 prosenttia. Arava- ja korkotukivuokra-asunnoista useampi kuin joka toinen oli kaksio Koivukylässä ja Korsossa. Aviapoliksessa kaksioiden osuus oli näissä vuokra-asunnoissa vain viidennes. Aviapoliksessa puolessa muista vuokraasunnoista oli vain kaksi asuinhuonetta. Myyrmäessä asumisoikeusasunnoista puolet oli kaksioita, kun Hakunilassa kaksioiden osuus oli vain runsas neljännes. Hakunilassa asumisoikeusasunnoista lähes kahdessa viidestä oli vähintään neljä asuinhuonetta. Erillisistä pientaloista 23 prosenttia oli kooltaan huoneistoneliömetriä, rivitaloasunnoista 21 prosenttia ja kerrostaloista 24 prosenttia huoneistoneliömetriä. Alle sadan neliön asuntoja erillisistä pientaloista oli 42 prosenttia, kun rivitaloasunnoista niitä oli 83 ja kerrostaloasunnoista 99 prosenttia. Alle 50 neliön asuntoja kerrostaloasunnoista oli 33 prosenttia, rivitaloasunnoista liki 5 ja erillisistä pientaloasunnoista 3 prosenttia. Vähintään 160 neliön asuntoja kerrostaloissa oli 23 kappaletta, rivitaloissa 33 ja erillisissä pientaloissa Lähes joka kymmenennessä asunnossa asutaan ahtaasti Vuoden 2014 lopussa Vantaalla oli ahtaasti asuttua asuntoa 4, 270 asuntoa enemmän kuin vuotta aiemmin. Tilavasti 4, asuttuja asuntoja oli kaikkiaan 7 166, 186 enemmän kuin vuonna Ahtaimmin asuttuja olivat rivitaloasunnot, joista lähes 12 prosenttia oli ahtaasti asuttuja. Erillisistä pientaloista ja kerrostaloasunnoista ahtaasti asuttuja oli kummistakin runsas 9 prosenttia. 4 Tilastokeskus, normi 4: Asunto on ahtaasti asuttu, jos siinä asuu enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohti, kun keittiötä ei lasketa huonelukuun. Asunto on tilavasti asuttu, kun siinä asuu 1-5 henkilön asuntokunta, jonka käytössä on vähintään kolme asuinhuonetta enemmän kuin mitä on asuntokunnan henkilömäärä (keittiötä ei lueta huonelukuun).

5 5 Kuvio 3. Asunnot asunnon talotyypin ja pinta-alaluokan (m 2 ) mukaan Vantaalla asunnon pinta-alaluokka asuntojen lkm Erillinen pientalo Rivi- tai ketjutalo Asuinkerrostalo Kuvio 4. Asunnot asunnon huoneistotyypin ja asumisväljyyden mukaan Vantaalla huonetta 6 huonetta 5 huonetta 4 huonetta 3 huonetta 2 huonetta 1 huone 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % osuus asunnoista, tilava normaali ahdas tuntematon Kuvio 5. Ahtaasti asutut asunnot (%) asunnon huoneistotyypin ja talotyypin mukaan Vantaalla huonetta 6 huonetta 5 huonetta 4 huonetta 3 huonetta 2 huonetta muu rakennus asuinkerrostalo rivi-/ ketjutalo erillinen pientalo 1 huone ahtaastiasuttuja, %

6 6 Erillisissä pientaloissa olevista yhden huoneen asunnoista yli kolmannes oli ahtaasti asuttuja, kun kerrostaloissa olevista yksiöistä ahtaasti asuttuja oli vain joka kymmenes. Sekä kerrostalo- että rivitalokaksioissa ja -kolmioissa asui suhteellisesti vähemmän ahtaasti asuvia kuin huoneistoluvultaan vastaavansuuruisissa erillisissä pientaloissa. Vasta huoneluvun kohotessa neljään oli ahtaasti asuvia enemmän rivi- ja kerrostaloissa kuin erillisissä pientaloissa. Lukumääräisesti ahtaasti asuvia oli eniten kaksioissa, vantaalaista. Kolmioissa heitä oli ja yksiöissä lähes Vasta viiden huoneen asunnoissa tilavasti asuvia oli ahtaasti asuvia enemmän. Asunnoista oli vajaa kuusi prosenttia vailla vakinaista asukasta Joustavien asuntomarkkinoiden edellytyksenä pidetään 4-6 prosentin suuruista asuntovaraumaa eli tyhjänä olevien asuntojen määrää. Vuodenvaihteessa 2014/2015 asunnoista (5,6 %) oli Vantaalla vailla vakinaista asukasta. Näistä tyhjänä tai tilapäisesti asutuista asunnoista oli erillisissä pientaloissa 1 040, rivitaloissa 410 ja kerrostaloissa Rivitaloasuntoja oli suhteellisesti vähiten (3,1 % kannasta) vailla vakituista asujaa ja kerrostaloasuntoja eniten (6,7 %). Pientaloissa olevista vailla vakinaista asukasta olevista asunnoista suhteellisesti suurin osa oli kolmen tai neljän asuinhuoneen huoneistoja, kerrostaloasunnoista kahden asuinhuoneen asuntoja. Vantaan suuralueista eniten vailla vakinaista asukasta olleita asuntoja oli Tikkurilassa ja Kivistössä, missä niitä oli 6,5 prosenttia alueen asuntokannasta. Suhteellisesti vähiten tyhjiä asuntoja oli Koivukylässä ja Hakunilassa (4,8 %). Kivistössä (7,7 %) ja Tikkurilassa (7,9 %) oli eniten tyhjillään kerrostaloasuntoja. Rivi- ja ketjutaloasunnoista oli Kivistössä vailla vakituista asukasta runsas 6 prosenttia ja kutakuinkin samansuuruinen osuus erillisistä pientaloista oli vailla vakinaisia asukkaita. Arava-/korkotukivuokra-asuntoja oli vailla vakinaista asukasta 910 kappaletta eli 4,9 prosenttia arava- ja korkotukiasuntokannasta. Niistä liki 28 prosenttia oli Tikkurilan suuralueella, 24 prosenttia Myyrmäessä ja 23 prosenttia Koivukylässä. Muita vuokra-asuntoja oli tyhjillään/tilapäisesti asuttuna kaikkiaan (7,5 % kannasta) ja asumisoikeusasuntoja 170 (4,2 % kannasta). Vailla vakituista asukasta olevista muista vuokra-asunnoista 28 prosenttia oli Myyrmäessä, 25 prosenttia Tikkurilassa ja 18 prosenttia Aviapoliksessa. Suhteellisesti eniten asumisoikeusasuntoja oli vailla vakituista asukasta Koivukylässä. Asuntokanta kuudessa suurimmassa kaupungissa Helsinki on kuudesta suurimmasta kaupungista kerrostalovaltaisin, sillä vuoden 2014 lopussa kaupungin kaikista asunnoista 86 prosenttia oli kerrostaloissa. Pientalovaltaisin oli Oulu, jossa pientalojen osuus kaupungin asuntokannasta oli 47 prosenttia. Vantaalla osuus oli 42 prosenttia. Rivitalojen osuus oli Oulussa suurin (15 %) ja Espoossa (14 %) lähes yhtä suuri. Vantaalla osuus oli 13 prosenttia. Myös erillisten pientalojen osuus oli suurin (31 %) Oulussa. Espoossa (27 %) se oli hieman pienempi. Vantaalla osuus oli 24 prosenttia ja Helsingissä erillisiä pientaloja oli alle 8 prosenttia asuntokannasta. Omistusasuntojen osuus kaikista kaupungissa olevista asunnoista oli Vantaalla (55 %) ja Espoossa suurin (54 %). Oulussa se oli lähes yhtä suuri (53 %). Helsingissä omistusasuntojen osuus oli pienin, 43 prosenttia. Turussa (45 %) ja Tampereella (46 %) omistusasuntojen osuus jäi niin ikään alle 50 prosentin. Asumisoikeusasuntoja oli suhteellisesti eniten Espoossa ja Vantaalla (4 %), vähiten Oulussa (alle 2 %). Kymmenen viimeksi kuluneen vuoden aikana vuokra-asuntojen osuus asuntokannasta väheni koko maassa prosenttiyksiköllä. Isoissa kaupungeissa vuokra-asuntojen osuus väheni Turkua ja Tamperetta lukuun ottamatta. Jälkimmäisissä osuus hieman kasvoi. Oulussa ja Helsingissä vähennys oli suurin. Vantaalla vuokra-asuntojen osuuden vähennys oli -0,7 prosenttiyksikköä. Espoossa vähennystä oli -1,0 ja Helsingissä -1,3 prosenttiyksikköä. Asumisoikeusasuntojen osuus asuntokannasta kasvoi Espoossa ja Helsingissä puolella prosenttiyksiköllä, Turussa ja Oulussa vähemmän. Vantaalla ja Tampereella osuus pysyi ennallaan. Oulussa oli kuudesta suurimmasta kaupungista lukumääräisesti eniten omakotitalon omistajia, Vantaalla toiseksi eniten. Vähiten heitä oli Turussa ja Helsingissä. Arava- ja korkotukivuokra-asuntojen määrä oli kasvanut vain Espoossa, muissa suurissa kaupungeissa vähentynyt. Muiden vuokra-asuntojen määrä oli kasvanut kaikissa suurissa kaupungeissa, määrällisesti eniten Tampereella ja Helsingissä, suhteellisesti eniten Vantaalla, jossa kasvua oli yli 52 prosenttia vuoteen 2004 verrattuna.

7 7 Taulukko 5. Kuuden suurimman kaupungin asuntokanta asunnon hallintamuodon mukaan (31.12.) 2004 ja 2014 Vantaa Espoo Helsinki Tampere Turku Oulu asuntoja asuntoja asuntoja asuntoja asuntoja asuntoja Omistaa talon Omistaa asunnon osakkeet Arava- tai korkotukivuokra-asunto Muu vuokra-asunto Asumisoikeusasunto Muu tai tuntematon hallintaperuste Tampereella arava- ja korkotukiasunnoista 27 prosenttia oli yksiöitä, kun Vantaalla osuus oli alle 14 prosenttia. Kaksioita tämän hallintamuodon asunnoista oli Oulussa 54 prosenttia, mutta Vantaallakin 49 prosenttia. Kolmioita Vantaalla oli 28 prosenttia, kun Tampereella osuus oli vain 18 prosenttia. Muista vuokra-asunnoista oli sekä Helsingissä että Turussa yli 43 prosenttia yksiöitä, kun Vantaalla osuus oli 29 prosenttia. Kaksioiden osuus muista vuokra-asunnoista oli Oulussa 47 ja Vantaalla 45 prosenttia. Tampereella asumisoikeusasunnoista lähes 12 prosenttia oli yksiöitä, kun muissa suurissa kaupungeissa osuus vaihteli Vantaan neljän ja Oulun 8 prosentin välillä. Vantaalla ja Espoossa asumisoikeusasunnot olivat huoneluvultaan isoista kaupungeista suurimmat: vähintään neljän huoneen asuntojen osuus oli kummassakin 30 prosenttia. Oulussa osuus oli vain 14 ja Tampereella 15 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla oli eniten ahtaasti asuttuja asuntoja Helsingissä ahtaasti asuttujen asuntojen osuus oli 9,8 prosenttia, Vantaalla 9,7 ja Espoossa 9,5 prosenttia vuoden 2014 lopussa. Muissa suurissa kaupungeissa ahtaasti asuttuja asuntoja oli 7,2 7,4 prosenttia. Turussa, Vantaalla ja Espoossa eniten ahtaasti asuttuja asuntoja oli rivitaloissa, kun taas Helsingissä, Oulussa ja Tampereella niitä oli eniten erillisissä pientaloissa. Espoota ja Vantaata lukuun ottamatta muissa isoissa kaupungeissa vähiten ahtaasti asuttuja asuntoja oli kerrostaloissa. Vantaalla niitä oli suhteellisesti yhtä paljon erillisissä pientaloissa ja kerrostaloasunnoissa. Espoossa niitä oli vähiten erillisissä pientaloissa. Ahtaasti asuttujen asuntojen osuus kaupunkien asuntokannasta on vähentynyt viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana kaikissa muissa suurissa kaupungeissa paitsi Helsingissä, jossa se hieman kasvoi. Espoossa, Turussa, Tampereella ja Oulussa vähennystä oli 1,2 1,6 prosenttiyksikköä, Vantaalla vain puolet tuosta luvusta. Kaikissa suurissa kaupungeissa ahtaasti asuminen väheni eniten pientaloasunnoissa. Helsingissä ja Espoossa ahtaasti asuttujen kerrostaloasuntojen osuus kasvoi. Vailla vakinaista asukasta olevien asuntojen osuus on kasvanut Pääkaupunkiseudun kaupungeissa vailla vakinaista asukasta olleiden asuntojen osuus asuntokannasta oli vuonna 2014 pienempi kuin muissa suurissa kaupungeissa, Vantaalla sekä suhteellisesti että määrällisesti kaikista pienin. Kaikissa kaupungeissa vailla vakinaista asuntoa olevien asuntojen määrä oli kuitenkin kasvanut vuoteen 2004 verrattuna, Oulussa ja Espoossa eniten.

8 8 Kuvio 6. Kuuden suurimman kaupungin vailla vakinaista asukasta olevien asuntojen osuus asuntokannasta ) vuosina 2004 ja 2013 Turku Tampere Oulu Helsinki Espoo Vantaa osuus asuntokannasta, % Lähteet: Tilastokeskus, tilastotietokannat, asunnot (31.12.) Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä ISBN Taloussuunnittelu/Tietopalvelu ISSN-L X, Puh. (09) ISSN X (painettu) Sähköposti: ISSN (verkkojulkaisu) Vantaan kaupunki. Tietopalvelut B11:2015

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 21:2016

TILASTOKATSAUS 21:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 21:2016 1 10.11.2016 VANTAAN ASUNTOKANTA 31.12.2005 31.12.2015 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 104 700 asuntoa. Niistä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Hyvinkään asumistilastot Asumistilastot tarjoavat tietoa muun muassa Hyvinkään kaupungin asuntotyypeistä, asumisväljyyden muutoksesta

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

Asunnot ja asuntokunnat 2017 Hyvinkään kaupunki / Talouspalvelut

Asunnot ja asuntokunnat 2017 Hyvinkään kaupunki / Talouspalvelut Asunnot ja asuntokunnat 2017 Hyvinkään kaupunki / Talouspalvelut 7.5.2019 Hyvinkään asumistilastot Asumistilastot tarjoavat tietoa muun muassa Hyvinkään kaupungin asuntotyypeistä, asumisväljyyden muutoksesta

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 10:2014

Tilastokatsaus 10:2014 Tilastokatsaus 10:2014 Vantaa 1 2.9.2014 Tietopalvelu B11:2014 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2012 lopulla yhteensä 8 854 vieraskielistä 1

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2018

TILASTOKATSAUS 4:2018 TILASTOKATSAUS 4:2018 8.3.2018 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2017 1 Vantaalle rakennettiin vuonna 2017 uutta kerrosalaa 349 590 kerrosneliömetriä, josta asuinrakennuksiin valmistui 234 712 k-m 2 (67 %).

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2018

TILASTOKATSAUS 6:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2018 1 26.10.2018 ASUNNOT JA ASUINOLOT VANTAALLA 2017 Vantaalla oli yhteensä 111 700 asuntoa vuoden 2017 lopussa verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen asuntokanta

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2013

Tilastokatsaus 8:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 10.10.2013 Tietopalvelu B14:2013 Vanhojen osakeasuntojen kaupat ja hinnat Vantaalla vuosina 2003 2012 sekä alkuvuodesta 2013 Vuosien 2003 2012 aikana Vantaalla on tehty kaikkiaan

Lisätiedot

Tilastokatsaus 4:2014

Tilastokatsaus 4:2014 Vantaa 10.3.2014 Tietopalvelu B5:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2017

TILASTOKATSAUS 5:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2017 1 21.12.2017 ASUNNOT JA ASUINOLOT VANTAALLA 2016 Vantaalla oli yhteensä 108 300 asuntoa vuoden 2016 lopussa verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen asuntokanta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2016

TILASTOKATSAUS 2:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 2:2016 1 26.1.2016 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2015 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2015 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 376 790 k-m 2, mikä on 100 820 k-m 2 (37

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28.

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28. Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2017 1 20.1.2017 RAKENTAMINEN VANTAALLAA VUONNA 2016 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2016 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 420 150 k m 2, mikä on 45 710 k m 2 (12

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2010

Tilastokatsaus 8:2010 Tilastokatsaus 8:2010 Lisämateriaalia 7.9.2010 Tietopalvelu B11:2010 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2006 lopulla yhteensä 4 417 vieraskielistä

Lisätiedot

RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014

RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014 RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014 RAKENNUS- JA ASUNTOKANTA 1.1.2015 Tiedustelut Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Pertti Raami, Vantaan kaupungin aineistopankki Kansi

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2012

Rakentaminen Vantaalla 2012 Rakentaminen Vantaalla 2012 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2013 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Tuukka Mielonen, Vantaan kaupungin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 18:2016

TILASTOKATSAUS 18:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 18:2016 1 10.10.2016 OSAKEASUNTOJEN MYYNTIHINTOJA VANTAALLA Vantaalla asunnoista maksettuja neliöhintoja voidaan seurata esimerkiksi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisista

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2013

Rakentaminen Vantaalla 2013 Rakentaminen Vantaalla 2013 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2014 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Pertti Raami, Vantaan kaupungin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2010

Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2011 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2016

TILASTOKATSAUS 5:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2016 1 1.4.2016 YKSINHUOLTAJIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Yksinhuoltajien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista yhden

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2011

Rakentaminen Vantaalla 2011 Rakentaminen Vantaalla 2011 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2012 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola

Lisätiedot

Vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia vuokra-asuntoja

Vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia vuokra-asuntoja Asuminen 2011 Asunnot ja asuinolot 2010, yleiskatsaus Vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia vuokra-asuntoja Tilastokeskuksen tietojen mukaan vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia oli

Lisätiedot

Tilastokatsaus 3:2013

Tilastokatsaus 3:2013 Tilastokatsaus 3:2013 Vantaa 1 24.1.2013 Tietopalvelu B3:2013 Työpaikat Vantaalla ja sen osa-alueilla 31.12.2010 Työpaikat kasvoivat vuonna 2010 taas vajaalla 3 000 työpaikalla Vantaalla oli vuoden 2010

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 10:2015

TILASTOKATSAUS 10:2015 TILASTOKATSAUS 10:2015 23.11.2015 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2013 laisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka lla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli jossain

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2017

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2017 Irja Henriksson 7..8 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 7 Vuonna 7 Lahteen valmistui 3 rakennusta ja 78 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski kolme prosenttia ja asuntotuotanto puolisen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2018

TILASTOKATSAUS 5:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 5:18 1 10.9.18 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 08 17 Työttömyysaste oli Vantaalla tasan 10 prosenttia vuoden 17 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli peräti 1,9 prosenttiyksikköä, mikä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2017

TILASTOKATSAUS 1:2017 TILASTOKATSAUS 1:2017 5.1.2017 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna Tikkurilassa, Koivukylässä ja Hakunilassa Vaikka työpaikkojen määrä kasvoi vuoden aikana koko kaupungissa,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2019

TILASTOKATSAUS 3:2019 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2019 1 8.10.2019 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 2009 2018 Työttömyysaste oli Vantaalla 8,7 prosenttia vuoden 2018 lopussa, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2017

TILASTOKATSAUS 2:2017 TILASTOKATSAUS 2:2017 11.1.2017 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2014 Yhteenveto: Työpaikat ja työvoima n suuralueilla sekä pendelöinti Helsingin seudulla vuosina 2010 2014 Työpaikkoja

Lisätiedot

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014 Asunto- ja toimitilarakentaminen Päivitetty 8.9.2014 Rakennuskanta rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan ssa, Helsingissä, lla ja kehyskunnissa 31.12.2013 Muut kuin asuinrakennukset Asuinrakennukset 0

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 1:2014

Tilastokatsaus 1:2014 Tilastokatsaus 1:2014 Vantaa 3.1.2014 Tietopalvelu B1:2014 1 Vähintään 65 vuotta täyttäneet Vantaalla Vuoden 2013 alussa 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia vantaalaisia oli 27 579 henkilöä. Heistä

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen

Asuminen ja rakentaminen Asuminen ja rakentaminen Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Asuminen ja rakentaminen Asunto- ja toimitilarakentaminen Asuminen Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen

Asuminen ja rakentaminen Asuminen ja rakentaminen Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 1.3.2017 Asuminen ja rakentaminen Asunto- ja toimitilarakentaminen Asuminen Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2014

Tilastokatsaus 12:2014 Tilastokatsaus 12:2014 Vantaa 5.11.2014 Tietopalvelu B15:2014 1 Työpaikat Vantaan osa-alueilla 31.12.2012 Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna 2012 eniten Tikkurilassa ja Aviapoliksessa Vaikka työpaikkojen

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 12.10.2012 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Lahden seudun rakennusvalvonnan mukaan Lahteen rakennettiin vuoden 2011 aikana uutta kerrosalaa yhteensä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2014

Tilastokatsaus 7:2014 Vantaa 20.5.2014 Tietopalvelu B8:2014 Vuoden 2012 tulotietoja Vantaalta, sen osa-alueilta, Helsingin seudulta ja maamme suurimmista kaupungeista Valtionveronalaiset keskitulot tulot Vantaalla ja muissa

Lisätiedot

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty Asunto- ja toimitilarakentaminen Päivitetty 23.9.2013 Rakennuskanta Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja kehyskunnissa 2012 Rakennuskanta Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja kehyskunnissa, Uudellamaalla

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2018

TILASTOKATSAUS 1:2018 TILASTOKATSAUS 1:2018 5.2.2018 PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 2006 2015 Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2018

TILASTOKATSAUS 8:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2018 1 17.12.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2007 2016 Vantaalla oli lähes 110 800 työpaikkaa vuoden 2016 lopussa, mikä oli 4,9 prosenttia kaikista Suomen työpaikoista.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2016

TILASTOKATSAUS 6:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2016 1 7.4.2016 SELLAISTEN ASUNTOKUNTIEN, JOISSA ON PARISKUNTA JA LAPSIA, TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2015

TILASTOKATSAUS 1:2015 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 1:2015 1 23.1.2015 VELKAANTUNEISUUS VANTAALLA JA MUISSA SUURISSA KAUPUNGEISSA SEKÄ HELSINGIN SEUDUN KEHYSKUNNISSA Vantaalaisista asuntokunnista 55 prosentilla oli velkaa

Lisätiedot

Asunnot ja asuinolot. Lähes neljäsosa väestöstä asui vuokralla 2011. 2011, yleiskatsaus

Asunnot ja asuinolot. Lähes neljäsosa väestöstä asui vuokralla 2011. 2011, yleiskatsaus Asuminen 2012 Asunnot ja asuinolot 2011, yleiskatsaus Lähes neljäsosa väestöstä asui vuokralla 2011 Tilastokeskuksen tietojen mukaan 24 prosenttia väestöstä asui vuokralla vuoden 2011 lopussa. Vuokralla

Lisätiedot

Uusista kerrostaloasunnoista 41 prosenttia oli vuokralla vuonna 2012

Uusista kerrostaloasunnoista 41 prosenttia oli vuokralla vuonna 2012 Asuminen 2013 Asunnot ja asuinolot 2012, yleiskatsaus Uusista kerrostaloasunnoista 41 prosenttia oli vuokralla vuonna 2012 Tilastokeskuksen tietojen mukaan uusia kerrostaloasuntoja valmistui vuonna 2012

Lisätiedot

Vuokra-asunnoissa pääosin 1 2 henkilön asuntokuntia

Vuokra-asunnoissa pääosin 1 2 henkilön asuntokuntia Asuminen 2010 Asunnot ja asuinolot 2009, yleiskatsaus Vuokra-asunnoissa pääosin 1 2 henkilön asuntokuntia Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuokra-asunnossa asuvista asuntokunnista suurin osa, 85 prosenttia,

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014 lkm krsm Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson.. Rakennus ja asuntotuotanto vuonna Vuonna Lahden rakennustuotanto oli ja asuntotuotanto 8. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto pysyi lähes

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2015

TILASTOKATSAUS 3:2015 TILASTOKATSAUS 3:2015 27.5.2015 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2013 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa kaupungeissa

Lisätiedot

Asunnot ja asuinolot. Ensiasunnon ostajia 21 000 vuonna 2013. 2013, yleiskatsaus

Asunnot ja asuinolot. Ensiasunnon ostajia 21 000 vuonna 2013. 2013, yleiskatsaus Asuminen 2014 Asunnot ja asuinolot 2013, yleiskatsaus Ensiasunnon ostajia 21 000 vuonna 2013 Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2013 asuntoväestöön kuului 20 718 osakemuotoisen ensiasunnon ostajaa. Ensiasunnon

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014 lkm krsm2 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 2..215 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 214 Vuonna 214 Lahden rakennustuotanto oli 9 ja asuntotuotanto 859. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 17 2013 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013 Asuntojen keskihinta 3 885 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 4 032 ja rivitaloasunnoissa 3 370

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2018

TILASTOKATSAUS 2:2018 TILASTOKATSAUS 2:2018 15.3.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2015 Vantaalla oli vuoden 2015 lopussa 109 779 työpaikkaa. Työpaikkamäärä kasvoi edellisestä vuodesta 2450:lla. Helsingissä työpaikkamäärä kasvoi vuodesta

Lisätiedot

Perheet ja asuntokunnat

Perheet ja asuntokunnat Vantaan väestö 16/17 julkaisu ilmestyy tänä vuonna osissa, jotta tieto saadaan julkaistua mahdollisimman nopeasti. Lopuksi osiot kootaan yhteen yhdeksi julkaisuksi. Tämä osa koskee Vantaan perheitä ja

Lisätiedot

5. ASUNTO-OLOT JA RAKENNUSTOIMINTA

5. ASUNTO-OLOT JA RAKENNUSTOIMINTA 3 5. ASUNTOOLOT JA RAKENNUSTOIMINTA 5.. TONTTIEN VUOKRASOPIMUKSET 00803 Käyttötarkoitus 008 009 00 0 0 03 Asuntotontit lukumäärä lisäys ed.vuoteen pintaala, ha lisäys ed.vuoteen Liiketontit lukumäärä lisäys.ed.vuoteen

Lisätiedot

Yli puolet 20 29 -vuotiaista asui vuokralla vuonna 2014

Yli puolet 20 29 -vuotiaista asui vuokralla vuonna 2014 Asuminen 2015 Asunnot ja asuinolot 2014, yleiskatsaus Yli puolet 20 29 -vuotiaista asui vuokralla vuonna 2014 Tilastokeskuksen mukaan kaikista 20 29 -vuotiaista 55 prosenttia eli 6 000 henkilöä asui itsenäisesti

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2006

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2006 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 17 2006 Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2006 Asuntojen keskihinta 2 917 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 967 /m 2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 14.2.2013 Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi,

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 1 2014 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2013 Valokuva: Kallio Virva Kuparinen Asuntojen keskihinta 3 973 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2006

Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2006 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 26 2006 Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2006 u Asuntojen keskihinta 2 990 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 037 /m2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Rakentaminen, asuminen ja ympäristö

Rakentaminen, asuminen ja ympäristö Rakentaminen, asuminen ja ympäristö - Asunto- ja toimitilarakentaminen - Asuminen - Ympäristö ja ilmasto, HSL ja Uudenmaan liitto Asunto- ja toimitilarakentaminen Rakennuskanta Espoossa, Helsingissä, Vantaalla

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 7 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005 verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-638-1 LISÄTIETOJA: Maija Vihavainen, puh. 09-169 3185 Tuula Lappalainen,

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

ARA-asuntokannan kehitys 2000-luvulla

ARA-asuntokannan kehitys 2000-luvulla Selvitys 1/2019 ARA-asuntokannan kehitys 2000-luvulla Rajoitusten alaisten ARA-asuntojen lukumäärä 2000-luvulla 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2004

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 25 Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2 Muutos edellisestä vuodesta: Kaikki asunnot 1,9 %, kaikki vapaarahoitteiset vuokra-asunnot 1, % ja vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2005

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 4 2006 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2005 Asuntojen keskihinta 2 875 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 927 /m 2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2005:12

Tilastokatsaus 2005:12 Tilastokatsaus 2005:12 Vantaan kaupunki Tilasto ja tutkimus 23.11.2005 Katsauksen laatija: Elina Parviainen, puh. 8392 9011 sähköposti: etunimi.sukunimi@vantaa.fi B19: 2005 ISBN 952-443-133-5, ISSN 0786-7476

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 21 2013 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013 Asuntojen keskihinta 3 877 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 4 063 ja rivitaloasunnoissa 3 226 Asuntojen

Lisätiedot

MONISTEITA 2 / 2010. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009

MONISTEITA 2 / 2010. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009 MONISTEITA 2 / 2010 Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009 TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI 17.8.2010 1. JOHDANTO...2 2. TAMPEREEN ASUNTOKANTA JA MARKKINATILANNE...3 3. ASUNTOJEN HINTATILASTO

Lisätiedot

Hakunilan asuntotuotanto

Hakunilan asuntotuotanto Hakunilan asuntotuotanto Kormuniityn suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu 15.8.2017 Tomi Henriksson asumisasioiden päällikkö Hakunilan suuralueen väestö 1.1.1971-1.1.2014 ja ennuste vuoteen 2024 35 000

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2011

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 11 212 Tapanila Malmi Länsi- Kontula Pakila Pihlajamäki Lassila Myllypuro Ete lä- Haaga Käpylä Länsi- Herttoniemi Munkkiniemi Tammisalo Kulosaari Kallio Laajasalo

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö

Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö - Yhdyskuntarakenne - Liikenne ja liikkumisen kestävyys - Asunto- ja toimitilarakentaminen - Asuminen - Ympäristö ja ilmasto, HSL ja Uudenmaan liitto Yhdyskuntarakenne,

Lisätiedot

Tässä julkaisussa on kuvattu Espoon rakennus- ja asuntokantaa 31.12.2000 Tilastokeskuksen tuottamasta VAL-2000 -väestölaskenta-aineistosta.

Tässä julkaisussa on kuvattu Espoon rakennus- ja asuntokantaa 31.12.2000 Tilastokeskuksen tuottamasta VAL-2000 -väestölaskenta-aineistosta. 2 A L K U S A N A T Vuoden 1938 väestölaskentalain (154/38) mukaan Suomessa tulee tehdä väestölaskenta ja siihen liittyvä asunto- ja kiinteistölaskenta joka kymmenes vuosi. Tämän lain mukaisia laskentoja

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2007

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2007 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 15 2007 Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2007 u Asuntojen keskihinta 3 124 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 203 /m2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2006

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2006 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 4 2007 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2006 u Asuntojen keskihinta 3 112 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 173 /m2 ja rivitaloasunnoissa 2

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2007

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2007 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 6 2008 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2007 u Asuntojen keskihinta 3 298 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 368 /m2 ja rivitaloasunnoissa 2

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2005

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 19 2005 Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2005 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Mika Lappalainen Asuntojen keskihinta 2 597 /m 2 Keskihinta

Lisätiedot

Asuntotuotanto Vantaalla

Asuntotuotanto Vantaalla Asuntotuotanto Vantaalla Vantaan kaupunkirakenteen kehitys 1960-2014 Asuntopolitiikan päätavoitteita Täydennysrakentamisen edistäminen Vantaan asuntorakentamisennuste 2015-2024 ARY:n vierailu Vantaalla

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2016

TILASTOKATSAUS 8:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2016 1 15.4.2016 ASUNTOKUNTIEN ELINVAIHEET JA TULOT ELINVAIHEEN MUKAAN VUOSINA 2005 2013 Asuntokunnat elinvaiheen mukaan lla, kuten muillakin tässä tarkastelluilla

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 35 2013 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2013 Valokuva: Kallio Virva Kuparinen Asuntojen keskihinta 3 984 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Pekka Hinkkanen 20.4.2010 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 91 000

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2004

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 34 2004 Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2004 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Matti Tirri Asuntojen keskihinta 2 583 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2004

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN v e r k k o j u l k a i s u j a 2005 4 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2004 verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-406-0 LISÄTIETOJA: Maija Vihavainen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2016

TILASTOKATSAUS 1:2016 TILASTOKATSAUS 1:2016 19.1.2016 VANTAALAISTEN TULOT JA VEROT VUONNA 2014 1 Vuonna 2014 Vantaalla oli kaikkiaan 175 690 tulonsaajaa eli useammalla kuin neljällä viidestä vantaalaisesta oli ansio- ja/tai

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

Asunnot ja asuinolot 2015

Asunnot ja asuinolot 2015 Asuminen 2016 Asunnot ja asuinolot 2015 Yksinasuvien määrä kasvoi eniten vanhemmissa ikäryhmissä 2015 Tilastokeskuksen mukaan asuntokuntia oli vuoden 2015 lopulla 2,6 miljoonaa, joista 42 prosenttia oli

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot