TILASTOKATSAUS 9:2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILASTOKATSAUS 9:2015"

Transkriptio

1 TILASTOKATSAUS 9: VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan asuntoa. Niistä runsas 62 prosenttia (63 710) oli kerrostaloissa, vajaa 25 prosenttia (25 000) erillisissä pientaloissa (omakoti- ja paritalot) ja 13 prosenttia (13 260) rivitaloissa. Pientalojen osuus asuntokannasta on pysynyt pitkään noin 38 prosentissa. Kuvio 1. Pientalo- ja vuokra-asuntojen osuus (%) Vantaan asuntokannasta (31.12.) ,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 37,6 37,1 38,4 33,7 37,3 36, Pientaloasuntojen osuus Vuokra-asuntojen osuus Vuokra-asuntoja oli kolmannes asuntokannasta Vantaan asunnoista 55 prosenttia oli omistusasuntoja, 36 prosenttia vuokra-asuntoja ja 4 prosenttia asumisoikeusasuntoja. Loppujen viiden prosentin hallintamuoto oli jokin muu tai tuntematon. Kerrostaloasunnoista vuokra-asuntojen osuus oli 53 prosenttia, rivitaloasunnoista 19 prosenttia ja erillisistä pientaloasunnoista 3 prosenttia. Kymmenen vuotta aiemmin, vuonna 2004, vuokra-asuntojen osuus kaikista asunnoista oli puoli prosenttiyksikköä suurempi. Vuokra-asumisen osuus on ollut viime vuosina kasvussa kaikilla suuralueilla Vuokra-asuntojen osuus vaihtelee alueittain: suhteellisesti niitä on eniten Aviapoliksen suuralueella (42 %), vähiten Kivistössä (10 %). Kuluneen kymmenen vuoden aikana vuokra-asuntojen osuus on vähentynyt Kivistön, Koivukylän, Korson ja Hakunilan suuralueilla. Myyrmäessä se on pysynyt ennallaan, Aviapoliksessa ja Tikkurilassa lisääntynyt. Eniten vähennystä oli Korsossa (-3,5 prosenttiyksikköä) ja Hakunilassa (-2,7 prosenttiyksikköä). Lukumääräisesti vuokra-asuntojen määrä kasvoi vuodesta 2004 vuoden 2014 loppuun eniten Aviapoliksen suuralueella ( vuokra-asuntoa). Hakunilassa vuokra-asuntojen määrä väheni parilla kymmenellä. Vuoteen 2013 verrattuna vuokra-asuntojen osuus kasvoi kaikilla suuralueilla. Määrällisesti vuokra-asuntojen määrä kasvoi eniten Tikkurilassa, 820 asunnolla. Myyrmäessä vuokra-asuntojen määrä kasvoi vuoden 2014 aikana vain runsaalla parilla kymmenellä. Koko kaupungissa vuonna 2014 vuokra-asuntoja oli enemmän kuin vuoden 2004 lopussa. Kaikki lisäys tuli muihin vuokra-asuntoihin, kun samassa ajassa arava- ja korkotukivuokra-asuntojen määrä väheni asunnolla 1. Vuoden 2014 aikana arava- ja korkotukiasuntojen määrä väheni 110 asunnolla, kun taas muiden vuokra-asuntojen määrä kasvoi lähes asunnolla. Vuodesta 2004 vuoteen 2014 kaupungin koko asuntokanta kasvoi asunnolla. 1 Tilastokeskus on vuodesta 2009 lähtien ottanut korkotuki- ja aravavuokra-asunnoissa huomioon aravarajoituksista vapautuneet asunnot ja ne ovat siirtyneet luokkaan muut vuokra-asunnot. Ns. välimallin vuokra-asunnot (lyhytaikainen korkotuki vuosina ) luetaan myös luokkaan muut vuokra-asunnot. Kun myös muita käsittelysääntöjä on tarkennettu, on se aiheuttanut asuntojen siirtymisiä luokasta toiseen.

2 2 Vuoden 2014 lopussa vuokra-asuntoja oli Länsisalmea lukuun ottamatta kaikissa Vantaan kaupunginosissa, lukumääräisesti eniten Myyrmäen kaupunginosassa (3 730). Yli vuokra-asuntoa oli myös Hakunilan, Martinlaakson, Havukosken, Pakkalan ja Jokiniemen kaupunginosissa. Vuokra-asuntoja oli kaupunginosan asuntokannasta useampi kuin joka toinen Pakkalan, Veromiehen, Tikkurilan, Jokiniemen, Asolan, Länsimäen ja Hakunilan kaupunginosissa. Taulukko 2. Vantaan suuralueiden asuntokanta hallintamuodon mukaan (31.12.) 2004 ja 2014 Alue vuosi kaikki asunnot omistaa talon omistaa asunnon osakkeet asumisoikeusasunto arava- tai korkotukivuokraasunto muu vuokraasunto muu Vantaa muutos Myyrmäki muutos Kivistö muutos Aviapolis muutos Tikkurila muutos Koivukylä muutos Korso muutos Hakunila muutos Kaupunginosista 20:ssa vuokra-asuntojen osuus oli alle 10 prosenttia. Nämä kaupunginosat olivat kaikki pientalovaltaisia. Asumisoikeusasuntojen määrä lisääntyi Vantaalla vuodesta 2004 vajaalla viidenneksellä. Uusia asumisoikeusasuntoja rakennettiin Kivistöä lukuun ottamatta kaikille muille suuralueille. Sellaisia kaupunginosia, joissa oli asumisoikeusasuntoja, oli kaikkiaan 39. Ylästössä, Pakkalassa, Asolassa ja Vallinojalla vähintään joka kymmenes alueen asunnoista oli asumisoikeusasunto. Joka kolmas asunnoista oli kaksio Vantaalla yleisin huoneistotyyppi oli kaksio, joita asuntokannasta oli lähes 33 prosenttia vuoden 2014 lopussa. Tikkurilassa kaksioiden osuus asuntokannasta oli 36 prosenttia, kun Kivistössä niiden osuus jäi 15 prosenttiin.

3 3 Toiseksi yleisin huoneistotyyppi oli vähintään neljän asuinhuoneen kokoinen asunto, joita asuntokannasta oli yli 28 prosenttia. Kivistössä ja Korsossa vähintään neljän huoneen asunnot olivat yleisin huoneistotyyppi. Omakotitaloista kolme neljännestä oli kaikilla suuralueilla vähintään neljän huoneen asuntoja. Osakeasunnoista Kivistössä ja Aviapoliksessa kahdessa viidestä oli vähintään neljä asuinhuonetta. Arava-/korkotukiasunnoista lähes joka toinen oli kaksio. Tikkurilassa, Koivukylässä ja Korsossa enemmistö niistä oli kaksioita. Kivistössä useampi kuin kaksi viidestä arava-/korkotukivuokraasunnosta oli kooltaan yksiö. Muut vuokra-asunnot olivat huoneluvultaan hieman suurempia, vaikka huoneistoista useampi kuin kaksi oli kaksioita. Aviapoliksessa joka toinen muista vuokra-asunnoista oli kaksio. Hakunilassa kolmioiden osuus asuntokannasta oli suurin, lähes 29 prosenttia, kun taas Kivistössä niitä oli vajaa 22 prosenttia. Vähintään neljän asuinhuoneen asuntoja oli Vantaalla 28 prosenttia kaikista asunnoista. Suurin osuus oli Kivistössä (54 %) ja Korsossa (35 %), pienin Myyrmäessä (24 %) ja Tikkurilassa (25 %). Taulukko 4. Asunnot niiden huoneluvun ja hallintamuodon mukaan Alue huoneistotyyppi Asunnot yhteensä omistaa talon omistaa asunnon osakkeet arava-/ korkotukivuokra-as. muu vuokraasunto asumisoikeusasunto muu / tuntematon 3 Vantaa yksiö kaksio kolmio h Myyrmäki yksiö kaksio kolmio h Kivistö yksiö kaksio kolmio h Aviapolis yksiö kaksio kolmio h Tikkurila yksiö kaksio kolmio h Koivukylä yksiö kaksio kolmio h Korso yksiö kaksio kolmio h Hakunila yksiö kaksio kolmio h h+k ja sitä suuremmat asunnot on laskettu taulukossa yhteen. 4h+k asuntoja oli , 5h+k asuntoja 7 840, 6h+k asuntoja ja sitä isompia asuntoja 825. Huoneistotyypiltään tuntemattomia asuntoja oli Vantaalla 50 kappaletta. Niistä oli omakotitaloja 12, osakeasuntoja 6, arava- tai korkotukiasuntoja 6, muita vuokra-asuntoja 6, asumisoikeusasuntoja 2 ja muita asuntoja 18 kappaletta. 3 Sisältää mm. tyhjät ja vailla vakinaista asukasta olevat asunnot.

4 4 Huoneistotyyppi vaihtelee asunnon talotyypin ja hallintamuodon mukaan: erillisissä pientaloissa kolmessa neljästä asuinhuoneita oli vähintään neljä, kun muissa omistusasunnoissa näin oli vain joka kolmannessa. Arava-/korkotukivuokra-asunnoista kahdessa kolmesta oli asuinhuoneita enintään kaksi ja muissa vuokra-asunnoissa vielä useammassa, kolmessa neljästä asuinhuoneita oli korkeintaan kaksi. Vuokra-asunnoissa, kuten myös asumisoikeusasunnoissa yleisin huoneistotyyppi olikin kaksio. Kerrostaloasunnoissa asunnot olivat huoneluvultaan selvästi pienempiä kuin pientaloissa. Kuvio 2. Asunnot hallintaperusteen ja huoneistotyypin mukaan Tuntematon 7+h+k/kk/kt 6h+k/kk/kt 5h+k/kk/kt 4h+k/kk/kt kolmio kaksio yksiö 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Omistaa talon Arava- tai korkotukivuokra-asunto Asumisoikeusasunnot Omistaa asunnon osakkeet Muu vuokra-asunto Muu tai tuntematon hallintaperuste Huoneistokoko vaihtelee asunnon hallintamuodon ja alueen mukaan Myyrmäen suuralueella talon omistavien asunnoissa oli 76 prosentissa vähintään neljä huonetta, kun Kivistössä osuus oli 67 prosenttia. Kivistössä asunto-osakkeista oli 44 prosentissa vähintään neljä huonetta, kun Koivukylässä niiden osuus oli 25 prosenttia. Arava- ja korkotukivuokra-asunnoista useampi kuin joka toinen oli kaksio Koivukylässä ja Korsossa. Aviapoliksessa kaksioiden osuus oli näissä vuokra-asunnoissa vain viidennes. Aviapoliksessa puolessa muista vuokraasunnoista oli vain kaksi asuinhuonetta. Myyrmäessä asumisoikeusasunnoista puolet oli kaksioita, kun Hakunilassa kaksioiden osuus oli vain runsas neljännes. Hakunilassa asumisoikeusasunnoista lähes kahdessa viidestä oli vähintään neljä asuinhuonetta. Erillisistä pientaloista 23 prosenttia oli kooltaan huoneistoneliömetriä, rivitaloasunnoista 21 prosenttia ja kerrostaloista 24 prosenttia huoneistoneliömetriä. Alle sadan neliön asuntoja erillisistä pientaloista oli 42 prosenttia, kun rivitaloasunnoista niitä oli 83 ja kerrostaloasunnoista 99 prosenttia. Alle 50 neliön asuntoja kerrostaloasunnoista oli 33 prosenttia, rivitaloasunnoista liki 5 ja erillisistä pientaloasunnoista 3 prosenttia. Vähintään 160 neliön asuntoja kerrostaloissa oli 23 kappaletta, rivitaloissa 33 ja erillisissä pientaloissa Lähes joka kymmenennessä asunnossa asutaan ahtaasti Vuoden 2014 lopussa Vantaalla oli ahtaasti asuttua asuntoa 4, 270 asuntoa enemmän kuin vuotta aiemmin. Tilavasti 4, asuttuja asuntoja oli kaikkiaan 7 166, 186 enemmän kuin vuonna Ahtaimmin asuttuja olivat rivitaloasunnot, joista lähes 12 prosenttia oli ahtaasti asuttuja. Erillisistä pientaloista ja kerrostaloasunnoista ahtaasti asuttuja oli kummistakin runsas 9 prosenttia. 4 Tilastokeskus, normi 4: Asunto on ahtaasti asuttu, jos siinä asuu enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohti, kun keittiötä ei lasketa huonelukuun. Asunto on tilavasti asuttu, kun siinä asuu 1-5 henkilön asuntokunta, jonka käytössä on vähintään kolme asuinhuonetta enemmän kuin mitä on asuntokunnan henkilömäärä (keittiötä ei lueta huonelukuun).

5 5 Kuvio 3. Asunnot asunnon talotyypin ja pinta-alaluokan (m 2 ) mukaan Vantaalla asunnon pinta-alaluokka asuntojen lkm Erillinen pientalo Rivi- tai ketjutalo Asuinkerrostalo Kuvio 4. Asunnot asunnon huoneistotyypin ja asumisväljyyden mukaan Vantaalla huonetta 6 huonetta 5 huonetta 4 huonetta 3 huonetta 2 huonetta 1 huone 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % osuus asunnoista, tilava normaali ahdas tuntematon Kuvio 5. Ahtaasti asutut asunnot (%) asunnon huoneistotyypin ja talotyypin mukaan Vantaalla huonetta 6 huonetta 5 huonetta 4 huonetta 3 huonetta 2 huonetta muu rakennus asuinkerrostalo rivi-/ ketjutalo erillinen pientalo 1 huone ahtaastiasuttuja, %

6 6 Erillisissä pientaloissa olevista yhden huoneen asunnoista yli kolmannes oli ahtaasti asuttuja, kun kerrostaloissa olevista yksiöistä ahtaasti asuttuja oli vain joka kymmenes. Sekä kerrostalo- että rivitalokaksioissa ja -kolmioissa asui suhteellisesti vähemmän ahtaasti asuvia kuin huoneistoluvultaan vastaavansuuruisissa erillisissä pientaloissa. Vasta huoneluvun kohotessa neljään oli ahtaasti asuvia enemmän rivi- ja kerrostaloissa kuin erillisissä pientaloissa. Lukumääräisesti ahtaasti asuvia oli eniten kaksioissa, vantaalaista. Kolmioissa heitä oli ja yksiöissä lähes Vasta viiden huoneen asunnoissa tilavasti asuvia oli ahtaasti asuvia enemmän. Asunnoista oli vajaa kuusi prosenttia vailla vakinaista asukasta Joustavien asuntomarkkinoiden edellytyksenä pidetään 4-6 prosentin suuruista asuntovaraumaa eli tyhjänä olevien asuntojen määrää. Vuodenvaihteessa 2014/2015 asunnoista (5,6 %) oli Vantaalla vailla vakinaista asukasta. Näistä tyhjänä tai tilapäisesti asutuista asunnoista oli erillisissä pientaloissa 1 040, rivitaloissa 410 ja kerrostaloissa Rivitaloasuntoja oli suhteellisesti vähiten (3,1 % kannasta) vailla vakituista asujaa ja kerrostaloasuntoja eniten (6,7 %). Pientaloissa olevista vailla vakinaista asukasta olevista asunnoista suhteellisesti suurin osa oli kolmen tai neljän asuinhuoneen huoneistoja, kerrostaloasunnoista kahden asuinhuoneen asuntoja. Vantaan suuralueista eniten vailla vakinaista asukasta olleita asuntoja oli Tikkurilassa ja Kivistössä, missä niitä oli 6,5 prosenttia alueen asuntokannasta. Suhteellisesti vähiten tyhjiä asuntoja oli Koivukylässä ja Hakunilassa (4,8 %). Kivistössä (7,7 %) ja Tikkurilassa (7,9 %) oli eniten tyhjillään kerrostaloasuntoja. Rivi- ja ketjutaloasunnoista oli Kivistössä vailla vakituista asukasta runsas 6 prosenttia ja kutakuinkin samansuuruinen osuus erillisistä pientaloista oli vailla vakinaisia asukkaita. Arava-/korkotukivuokra-asuntoja oli vailla vakinaista asukasta 910 kappaletta eli 4,9 prosenttia arava- ja korkotukiasuntokannasta. Niistä liki 28 prosenttia oli Tikkurilan suuralueella, 24 prosenttia Myyrmäessä ja 23 prosenttia Koivukylässä. Muita vuokra-asuntoja oli tyhjillään/tilapäisesti asuttuna kaikkiaan (7,5 % kannasta) ja asumisoikeusasuntoja 170 (4,2 % kannasta). Vailla vakituista asukasta olevista muista vuokra-asunnoista 28 prosenttia oli Myyrmäessä, 25 prosenttia Tikkurilassa ja 18 prosenttia Aviapoliksessa. Suhteellisesti eniten asumisoikeusasuntoja oli vailla vakituista asukasta Koivukylässä. Asuntokanta kuudessa suurimmassa kaupungissa Helsinki on kuudesta suurimmasta kaupungista kerrostalovaltaisin, sillä vuoden 2014 lopussa kaupungin kaikista asunnoista 86 prosenttia oli kerrostaloissa. Pientalovaltaisin oli Oulu, jossa pientalojen osuus kaupungin asuntokannasta oli 47 prosenttia. Vantaalla osuus oli 42 prosenttia. Rivitalojen osuus oli Oulussa suurin (15 %) ja Espoossa (14 %) lähes yhtä suuri. Vantaalla osuus oli 13 prosenttia. Myös erillisten pientalojen osuus oli suurin (31 %) Oulussa. Espoossa (27 %) se oli hieman pienempi. Vantaalla osuus oli 24 prosenttia ja Helsingissä erillisiä pientaloja oli alle 8 prosenttia asuntokannasta. Omistusasuntojen osuus kaikista kaupungissa olevista asunnoista oli Vantaalla (55 %) ja Espoossa suurin (54 %). Oulussa se oli lähes yhtä suuri (53 %). Helsingissä omistusasuntojen osuus oli pienin, 43 prosenttia. Turussa (45 %) ja Tampereella (46 %) omistusasuntojen osuus jäi niin ikään alle 50 prosentin. Asumisoikeusasuntoja oli suhteellisesti eniten Espoossa ja Vantaalla (4 %), vähiten Oulussa (alle 2 %). Kymmenen viimeksi kuluneen vuoden aikana vuokra-asuntojen osuus asuntokannasta väheni koko maassa prosenttiyksiköllä. Isoissa kaupungeissa vuokra-asuntojen osuus väheni Turkua ja Tamperetta lukuun ottamatta. Jälkimmäisissä osuus hieman kasvoi. Oulussa ja Helsingissä vähennys oli suurin. Vantaalla vuokra-asuntojen osuuden vähennys oli -0,7 prosenttiyksikköä. Espoossa vähennystä oli -1,0 ja Helsingissä -1,3 prosenttiyksikköä. Asumisoikeusasuntojen osuus asuntokannasta kasvoi Espoossa ja Helsingissä puolella prosenttiyksiköllä, Turussa ja Oulussa vähemmän. Vantaalla ja Tampereella osuus pysyi ennallaan. Oulussa oli kuudesta suurimmasta kaupungista lukumääräisesti eniten omakotitalon omistajia, Vantaalla toiseksi eniten. Vähiten heitä oli Turussa ja Helsingissä. Arava- ja korkotukivuokra-asuntojen määrä oli kasvanut vain Espoossa, muissa suurissa kaupungeissa vähentynyt. Muiden vuokra-asuntojen määrä oli kasvanut kaikissa suurissa kaupungeissa, määrällisesti eniten Tampereella ja Helsingissä, suhteellisesti eniten Vantaalla, jossa kasvua oli yli 52 prosenttia vuoteen 2004 verrattuna.

7 7 Taulukko 5. Kuuden suurimman kaupungin asuntokanta asunnon hallintamuodon mukaan (31.12.) 2004 ja 2014 Vantaa Espoo Helsinki Tampere Turku Oulu asuntoja asuntoja asuntoja asuntoja asuntoja asuntoja Omistaa talon Omistaa asunnon osakkeet Arava- tai korkotukivuokra-asunto Muu vuokra-asunto Asumisoikeusasunto Muu tai tuntematon hallintaperuste Tampereella arava- ja korkotukiasunnoista 27 prosenttia oli yksiöitä, kun Vantaalla osuus oli alle 14 prosenttia. Kaksioita tämän hallintamuodon asunnoista oli Oulussa 54 prosenttia, mutta Vantaallakin 49 prosenttia. Kolmioita Vantaalla oli 28 prosenttia, kun Tampereella osuus oli vain 18 prosenttia. Muista vuokra-asunnoista oli sekä Helsingissä että Turussa yli 43 prosenttia yksiöitä, kun Vantaalla osuus oli 29 prosenttia. Kaksioiden osuus muista vuokra-asunnoista oli Oulussa 47 ja Vantaalla 45 prosenttia. Tampereella asumisoikeusasunnoista lähes 12 prosenttia oli yksiöitä, kun muissa suurissa kaupungeissa osuus vaihteli Vantaan neljän ja Oulun 8 prosentin välillä. Vantaalla ja Espoossa asumisoikeusasunnot olivat huoneluvultaan isoista kaupungeista suurimmat: vähintään neljän huoneen asuntojen osuus oli kummassakin 30 prosenttia. Oulussa osuus oli vain 14 ja Tampereella 15 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla oli eniten ahtaasti asuttuja asuntoja Helsingissä ahtaasti asuttujen asuntojen osuus oli 9,8 prosenttia, Vantaalla 9,7 ja Espoossa 9,5 prosenttia vuoden 2014 lopussa. Muissa suurissa kaupungeissa ahtaasti asuttuja asuntoja oli 7,2 7,4 prosenttia. Turussa, Vantaalla ja Espoossa eniten ahtaasti asuttuja asuntoja oli rivitaloissa, kun taas Helsingissä, Oulussa ja Tampereella niitä oli eniten erillisissä pientaloissa. Espoota ja Vantaata lukuun ottamatta muissa isoissa kaupungeissa vähiten ahtaasti asuttuja asuntoja oli kerrostaloissa. Vantaalla niitä oli suhteellisesti yhtä paljon erillisissä pientaloissa ja kerrostaloasunnoissa. Espoossa niitä oli vähiten erillisissä pientaloissa. Ahtaasti asuttujen asuntojen osuus kaupunkien asuntokannasta on vähentynyt viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana kaikissa muissa suurissa kaupungeissa paitsi Helsingissä, jossa se hieman kasvoi. Espoossa, Turussa, Tampereella ja Oulussa vähennystä oli 1,2 1,6 prosenttiyksikköä, Vantaalla vain puolet tuosta luvusta. Kaikissa suurissa kaupungeissa ahtaasti asuminen väheni eniten pientaloasunnoissa. Helsingissä ja Espoossa ahtaasti asuttujen kerrostaloasuntojen osuus kasvoi. Vailla vakinaista asukasta olevien asuntojen osuus on kasvanut Pääkaupunkiseudun kaupungeissa vailla vakinaista asukasta olleiden asuntojen osuus asuntokannasta oli vuonna 2014 pienempi kuin muissa suurissa kaupungeissa, Vantaalla sekä suhteellisesti että määrällisesti kaikista pienin. Kaikissa kaupungeissa vailla vakinaista asuntoa olevien asuntojen määrä oli kuitenkin kasvanut vuoteen 2004 verrattuna, Oulussa ja Espoossa eniten.

8 8 Kuvio 6. Kuuden suurimman kaupungin vailla vakinaista asukasta olevien asuntojen osuus asuntokannasta ) vuosina 2004 ja 2013 Turku Tampere Oulu Helsinki Espoo Vantaa osuus asuntokannasta, % Lähteet: Tilastokeskus, tilastotietokannat, asunnot (31.12.) Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä ISBN Taloussuunnittelu/Tietopalvelu ISSN-L X, Puh. (09) ISSN X (painettu) Sähköposti: ISSN (verkkojulkaisu) Vantaan kaupunki. Tietopalvelut B11:2015

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Hyvinkään asumistilastot Asumistilastot tarjoavat tietoa muun muassa Hyvinkään kaupungin asuntotyypeistä, asumisväljyyden muutoksesta

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 10:2014

Tilastokatsaus 10:2014 Tilastokatsaus 10:2014 Vantaa 1 2.9.2014 Tietopalvelu B11:2014 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2012 lopulla yhteensä 8 854 vieraskielistä 1

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2013

Tilastokatsaus 8:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 10.10.2013 Tietopalvelu B14:2013 Vanhojen osakeasuntojen kaupat ja hinnat Vantaalla vuosina 2003 2012 sekä alkuvuodesta 2013 Vuosien 2003 2012 aikana Vantaalla on tehty kaikkiaan

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2010

Tilastokatsaus 8:2010 Tilastokatsaus 8:2010 Lisämateriaalia 7.9.2010 Tietopalvelu B11:2010 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2006 lopulla yhteensä 4 417 vieraskielistä

Lisätiedot

RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014

RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014 RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014 RAKENNUS- JA ASUNTOKANTA 1.1.2015 Tiedustelut Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Pertti Raami, Vantaan kaupungin aineistopankki Kansi

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2010

Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2011 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 3:2013

Tilastokatsaus 3:2013 Tilastokatsaus 3:2013 Vantaa 1 24.1.2013 Tietopalvelu B3:2013 Työpaikat Vantaalla ja sen osa-alueilla 31.12.2010 Työpaikat kasvoivat vuonna 2010 taas vajaalla 3 000 työpaikalla Vantaalla oli vuoden 2010

Lisätiedot

Vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia vuokra-asuntoja

Vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia vuokra-asuntoja Asuminen 2011 Asunnot ja asuinolot 2010, yleiskatsaus Vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia vuokra-asuntoja Tilastokeskuksen tietojen mukaan vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia oli

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

Tilastokatsaus 1:2014

Tilastokatsaus 1:2014 Tilastokatsaus 1:2014 Vantaa 3.1.2014 Tietopalvelu B1:2014 1 Vähintään 65 vuotta täyttäneet Vantaalla Vuoden 2013 alussa 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia vantaalaisia oli 27 579 henkilöä. Heistä

Lisätiedot

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014 Asunto- ja toimitilarakentaminen Päivitetty 8.9.2014 Rakennuskanta rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan ssa, Helsingissä, lla ja kehyskunnissa 31.12.2013 Muut kuin asuinrakennukset Asuinrakennukset 0

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2014

Tilastokatsaus 7:2014 Vantaa 20.5.2014 Tietopalvelu B8:2014 Vuoden 2012 tulotietoja Vantaalta, sen osa-alueilta, Helsingin seudulta ja maamme suurimmista kaupungeista Valtionveronalaiset keskitulot tulot Vantaalla ja muissa

Lisätiedot

Uusista kerrostaloasunnoista 41 prosenttia oli vuokralla vuonna 2012

Uusista kerrostaloasunnoista 41 prosenttia oli vuokralla vuonna 2012 Asuminen 2013 Asunnot ja asuinolot 2012, yleiskatsaus Uusista kerrostaloasunnoista 41 prosenttia oli vuokralla vuonna 2012 Tilastokeskuksen tietojen mukaan uusia kerrostaloasuntoja valmistui vuonna 2012

Lisätiedot

Asunnot ja asuinolot. Lähes neljäsosa väestöstä asui vuokralla 2011. 2011, yleiskatsaus

Asunnot ja asuinolot. Lähes neljäsosa väestöstä asui vuokralla 2011. 2011, yleiskatsaus Asuminen 2012 Asunnot ja asuinolot 2011, yleiskatsaus Lähes neljäsosa väestöstä asui vuokralla 2011 Tilastokeskuksen tietojen mukaan 24 prosenttia väestöstä asui vuokralla vuoden 2011 lopussa. Vuokralla

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2015

TILASTOKATSAUS 1:2015 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 1:2015 1 23.1.2015 VELKAANTUNEISUUS VANTAALLA JA MUISSA SUURISSA KAUPUNGEISSA SEKÄ HELSINGIN SEUDUN KEHYSKUNNISSA Vantaalaisista asuntokunnista 55 prosentilla oli velkaa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2015

TILASTOKATSAUS 3:2015 TILASTOKATSAUS 3:2015 27.5.2015 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2013 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa kaupungeissa

Lisätiedot

Vuokra-asunnoissa pääosin 1 2 henkilön asuntokuntia

Vuokra-asunnoissa pääosin 1 2 henkilön asuntokuntia Asuminen 2010 Asunnot ja asuinolot 2009, yleiskatsaus Vuokra-asunnoissa pääosin 1 2 henkilön asuntokuntia Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuokra-asunnossa asuvista asuntokunnista suurin osa, 85 prosenttia,

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 17 2013 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013 Asuntojen keskihinta 3 885 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 4 032 ja rivitaloasunnoissa 3 370

Lisätiedot

Asunnot ja asuinolot. Ensiasunnon ostajia 21 000 vuonna 2013. 2013, yleiskatsaus

Asunnot ja asuinolot. Ensiasunnon ostajia 21 000 vuonna 2013. 2013, yleiskatsaus Asuminen 2014 Asunnot ja asuinolot 2013, yleiskatsaus Ensiasunnon ostajia 21 000 vuonna 2013 Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2013 asuntoväestöön kuului 20 718 osakemuotoisen ensiasunnon ostajaa. Ensiasunnon

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2005:12

Tilastokatsaus 2005:12 Tilastokatsaus 2005:12 Vantaan kaupunki Tilasto ja tutkimus 23.11.2005 Katsauksen laatija: Elina Parviainen, puh. 8392 9011 sähköposti: etunimi.sukunimi@vantaa.fi B19: 2005 ISBN 952-443-133-5, ISSN 0786-7476

Lisätiedot

Yli puolet 20 29 -vuotiaista asui vuokralla vuonna 2014

Yli puolet 20 29 -vuotiaista asui vuokralla vuonna 2014 Asuminen 2015 Asunnot ja asuinolot 2014, yleiskatsaus Yli puolet 20 29 -vuotiaista asui vuokralla vuonna 2014 Tilastokeskuksen mukaan kaikista 20 29 -vuotiaista 55 prosenttia eli 6 000 henkilöä asui itsenäisesti

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 1 2014 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2013 Valokuva: Kallio Virva Kuparinen Asuntojen keskihinta 3 973 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa

Lisätiedot

5. ASUNTO-OLOT JA RAKENNUSTOIMINTA

5. ASUNTO-OLOT JA RAKENNUSTOIMINTA 3 5. ASUNTOOLOT JA RAKENNUSTOIMINTA 5.. TONTTIEN VUOKRASOPIMUKSET 00803 Käyttötarkoitus 008 009 00 0 0 03 Asuntotontit lukumäärä lisäys ed.vuoteen pintaala, ha lisäys ed.vuoteen Liiketontit lukumäärä lisäys.ed.vuoteen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

MONISTEITA 2 / 2010. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009

MONISTEITA 2 / 2010. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009 MONISTEITA 2 / 2010 Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009 TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI 17.8.2010 1. JOHDANTO...2 2. TAMPEREEN ASUNTOKANTA JA MARKKINATILANNE...3 3. ASUNTOJEN HINTATILASTO

Lisätiedot

Asuntotuotanto Vantaalla

Asuntotuotanto Vantaalla Asuntotuotanto Vantaalla Vantaan kaupunkirakenteen kehitys 1960-2014 Asuntopolitiikan päätavoitteita Täydennysrakentamisen edistäminen Vantaan asuntorakentamisennuste 2015-2024 ARY:n vierailu Vantaalla

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2011

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 11 212 Tapanila Malmi Länsi- Kontula Pakila Pihlajamäki Lassila Myllypuro Ete lä- Haaga Käpylä Länsi- Herttoniemi Munkkiniemi Tammisalo Kulosaari Kallio Laajasalo

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Pekka Hinkkanen 20.4.2010 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 91 000

Lisätiedot

Tässä julkaisussa on kuvattu Espoon rakennus- ja asuntokantaa 31.12.2000 Tilastokeskuksen tuottamasta VAL-2000 -väestölaskenta-aineistosta.

Tässä julkaisussa on kuvattu Espoon rakennus- ja asuntokantaa 31.12.2000 Tilastokeskuksen tuottamasta VAL-2000 -väestölaskenta-aineistosta. 2 A L K U S A N A T Vuoden 1938 väestölaskentalain (154/38) mukaan Suomessa tulee tehdä väestölaskenta ja siihen liittyvä asunto- ja kiinteistölaskenta joka kymmenes vuosi. Tämän lain mukaisia laskentoja

Lisätiedot

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Kymppi-Moni -hanke Väestöennusteen laatiminen Vantaalla Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Väestöennusteen laadinta Vantaalla väestöennuste laaditaan Vantaalla

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 25 000 22 500 20 000 Ennuste 17 500 väestön määrä 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 1990 1992 1994 1996 1998

Lisätiedot

Asunnot ja asuinolot 2013

Asunnot ja asuinolot 2013 Asuminen 2014 Asunnot ja asuinolot 2013 Ahtaasti asuminen yleistyi pääkaupunkiseudulla vuonna 2013 Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli vuoden 2013 lopulla 2 600 000 asuntokuntaa, joista 42 prosenttia

Lisätiedot

Asunnot ja asuinolot 2015

Asunnot ja asuinolot 2015 Asuminen 2016 Asunnot ja asuinolot 2015 Yksinasuvien määrä kasvoi eniten vanhemmissa ikäryhmissä 2015 Tilastokeskuksen mukaan asuntokuntia oli vuoden 2015 lopulla 2,6 miljoonaa, joista 42 prosenttia oli

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2010

Tilastokatsaus 11:2010 Tilastokatsaus 11:2010 1.11.2010 Tietopalvelu B14:2010 Työpaikat Vantaalla 31.12.2008 1 Työllisen työvoiman määrä oli Vantaalla vuoden 2008 lopussa 101 529 henkilöä. Työttömänä oli tuolloin 6 836 vantaalaista.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2015

TILASTOKATSAUS 6:2015 TILASTOKATSAUS 6:2015 6.10.2015 ULKOMAALAISTAUSTAISEN VÄESTÖN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA VANTAALLA VUONNA 2012 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan Suomessa asuvat henkilöt, jotka ovat joko

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 6.6.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 6.6.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat nousussa Diat 4-7 Vanhojen asuntojen* hinnat nousivat Tampereella vuonna 2012 1,9 prosenttia. Asuntojen hinnat

Lisätiedot

19.05.2015. Puh. 045-773 43 777. Rivitalo 10 3-5 012 Hämeenkylä Mantelipolku 4 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Tuulikuja 2, 02100 ESPOO Puh.

19.05.2015. Puh. 045-773 43 777. Rivitalo 10 3-5 012 Hämeenkylä Mantelipolku 4 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Tuulikuja 2, 02100 ESPOO Puh. ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 Kunta: Haettava alue: Suuralue: Vantaa Kaikki Myyrmäki 010 Linnainen Linnaistentie 32 TA-Asumisoikeus Oy Sinikalliontie 14 B, 02630 ESPOO 26.03.97 Omakotitalo 3 5-5 011 Hämevaara

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2002

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2003 12 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2002 Verkkojulkaisu ISBN 952-473-120-7 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Maija Vihavainen, puh. 169 3185,

Lisätiedot

Vantaalaisia kehityssuuntia

Vantaalaisia kehityssuuntia Vantaalaisia kehityssuuntia 2/2009 Julkaisija - Utgivare Vantaan kaupunki Vanda stad Tiedustelut - Förfrågningar Hannu Kyttälä p. - tel. (09) 839 22716 etunimi.sukunimi@vantaa.fi Osoite - Adress Unikkotie

Lisätiedot

Asuntojen hinnat ja vuokrat vuonna 2015

Asuntojen hinnat ja vuokrat vuonna 2015 euroa/m2 Irja Henriksson 22.3.2016 Asuntojen hinnat ja vuokrat vuonna 2015 Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi, sijainti sekä huoneistotyyppi. Yksiöiden neliöhinta

Lisätiedot

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö:

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö: Jyväskylän seutu Asuntokatsaus 2012 Seudun kuntien asuntoryhmä 2013 Sisältö: Asuntoyhteistyö Jyväskylän seudulla Alueen asunto-olot Asuntomarkkinat Asuntorakentaminen Väestönmuutokset ja muuttoliike Asuntomarkkinat

Lisätiedot

verkkojulkaisuja Asuminen Helsingissä 1950 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN ISSN 1455-7231 ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-788-4 Painettuna

verkkojulkaisuja Asuminen Helsingissä 1950 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN ISSN 1455-7231 ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-788-4 Painettuna HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 26 34 Asuminen Helsingissä 195 24 Verkkojulkaisu ISSN 1458-577 ISBN 952-473-788-4 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Maija Vihavainen, p. (9) 169

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 16.6.2014 Leena Salminen

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 16.6.2014 Leena Salminen Toimintaympäristö Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat laskeneet Asuntojen hinnat Vuoden 2008 finanssikriisin aiheuttaman asuntojen hintojen notkahduksen jälkeen ne ovat suhteellisen nopeasti palanneet

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2006

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2006 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 7 7 Vapaarah. vuokra-as. keskivuokra, /m/kk 1,-1,9 1,5-11,9 1,-13, Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna Muutos edellisestä vuodesta: Kaikki asunnot 1, %, kaikki

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat 14.3.2012

Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat 14.3.2012 Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat 14.3.2012 T A M P E R E E N K A U P U N K I Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampere 14.3.2012 Jesse Marola www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2000 2010

Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2000 2010 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 3 211 Asunnot yhteensä 21 Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2 21 /neliö 1 95-2 699 2 7-3 699 3 7-4 699 4 7-6 vähän kauppoja/ tieto epävarma

Lisätiedot

5. ASUNTO-OLOT JA RAKENNUSTOIMINTA

5. ASUNTO-OLOT JA RAKENNUSTOIMINTA 33 5. ASUNTOOLOT JA RAKENNUSTOIMINTA 5.. TONTTIEN VUOKRASOPIMUKSET 2009204 Käyttötarkoitus 2009 200 20 202 203 204 Asuntotontit lukumäärä lisäys ed.vuoteen pintaala, ha lisäys ed.vuoteen Liiketontit lukumäärä

Lisätiedot

Vantaalaisia kehityssuuntia

Vantaalaisia kehityssuuntia Vantaalaisia kehityssuuntia 1/2011 Sisältö Tilastotietoja Vantaalta ja vähän muualtakin 1. Väestö ja väestönmuutokset... 1 2. Muuttoliike... 3 3. Kielet ja kansalaisuudet... 4 4. Perheet... 5 5. Väestön

Lisätiedot

MONISTEITA 2 / 2006. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 1998-2005

MONISTEITA 2 / 2006. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 1998-2005 MONISTEITA 2 / 2006 Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 1998-2005 TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI 31.7.2006 SISÄLLYS: 1. JOHDANTO...3 2. YLEISTÄ...4 A. Asuntojen hintatiedot... 4 B. Asuntojen

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 2/2007 Marja-Leena Ikonen 8.2.2007 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2006 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ARA

Lisätiedot

ARA-asuntojen käyttötilanne ja asukaspysyvyys 2000 2005

ARA-asuntojen käyttötilanne ja asukaspysyvyys 2000 2005 Ympäristöministeriön raportteja 24 2007 ARA-asuntojen käyttötilanne ja asukaspysyvyys 2000 2005 Seurantamenetelmän kehittämisen jatkohanke Jorma Peltonen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Vantaalaisia kehityssuuntia

Vantaalaisia kehityssuuntia Vantaalaisia kehityssuuntia 1/212 Sisältö Tilastotietoja Vantaalta ja vähän muualtakin 1. Väestö ja väestönmuutokset 3 2. Muuttoliike 5 3. Vantaalaisten kielet ja kansallisuudet 6 4. Vantaalaiset perheet

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2012

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 11 13 Lassila Munkkiniemi Etelä- Haaga Länsi- Pakila Lauttasaari Ruoholahti Käpylä Kallio Kaivopuisto Tapanila Pihlajamäki Länsi- Herttoniemi Kulosaari Malmi Myllypuro

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2013

Tilastokatsaus 9:2013 Tilastokatsaus 9:2013 Vantaa 31.10.2013 Tietopalvelu B15:2013 1 Työpaikat ja työssäkäynti Vantaalla vuonna 2011 Työvoima ja työllisyys Vantaalla 31.12.2011 Vantaalla työllisen työvoiman määrä oli 101 348

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö Vantaan kaupunki A 5 : 2008 Tilasto ja tutkimus VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö Koko kaupungin ennuste 2008-2040 Suuralueiden ennuste 2008-2018 A5:2008 ISBN 978-952-443-259-7 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa. 2011, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa. 2011, 3. vuosineljännes Asuminen Asuntojen vuokrat, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden kolmannella neljänneksellä prosenttia Sekä vapaarahoitteisten että

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,4 prosenttia vuodessa. 2009, 3. neljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,4 prosenttia vuodessa. 2009, 3. neljännes Asuminen Asuntojen vuokrat, 3 neljännes t nousivat 3,4 prosenttia vuodessa Vuokrien vuosinousu oli vuoden kolmannella neljänneksellä 3,4 prosenttia Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat kohosivat

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,1 prosenttia vuodessa. 2011, 1. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,1 prosenttia vuodessa. 2011, 1. vuosineljännes Asuminen Asuntojen vuokrat, 1 vuosineljännes Vuokrat nousivat 3,1 prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 3,1 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asunnot ja asuinolot 2010

Asunnot ja asuinolot 2010 Asuminen 2011 Asunnot ja asuinolot 2010 Yksin- ja kaksinasuvien määrä kasvoi 2010 Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli vuoden 2010 lopulla yhteensä 2 537 000 asuntokuntaa. Asuntokuntien määrä lisääntyi

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1

ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 Kunta: Haettava alue: Vantaa Kaikki Myyrmäki 010 Linnainen Linnaistentie 32 TA-Asumisoikeus Oy Sinikalliontie 14 B, 02630 ESPOO 26.03.97 Omakotitalo 3 5-5 012 Hämeenkylä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2014

Tilastokatsaus 2:2014 Tilastokatsaus 2:2014 Vantaa 1 17.1.2014 Tietopalvelu B2:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2012 (lähde: Verohallinnon Maksuunpanon Vantaan kuntatilasto vuosilta 2004 2012) Vuonna 2012 Vantaalla

Lisätiedot

Paikkatiedot maankäytön toteuttamisen ohjelmoinnissa Vantaalla

Paikkatiedot maankäytön toteuttamisen ohjelmoinnissa Vantaalla Paikkatiedot maankäytön toteuttamisen ohjelmoinnissa Vantaalla HSY:n paikkatietoseminaari Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Esityksen rakenne 21: 51 63 22: 51 598 1. Mikä maankäytön toteuttamisen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2013

Tilastokatsaus 11:2013 Vantaa 16.12.2012 Tietopalvelu B17:2013 Sairastavuusindeksi 1 Vantaalla 2012 Sairastavuusindeksi isoissa kaupungeissa vuosina 2002 2012 Vantaalaisten sairastavuusindeksillä mitattu terveydentila on parempi

Lisätiedot

Keitä ARA-vuokra-asunnoissa asuu

Keitä ARA-vuokra-asunnoissa asuu Keitä ARA-vuokra-asunnoissa asuu Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry:n (KOVA) seminaari 11.11.2015 Tuula Tiainen, ympäristöministeriö Näkökulmia ara-vuokra-asumiseen, 2014 - Innolink Research

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2010, täydennysjulkaisu

Asuntojen vuokrat 2010, täydennysjulkaisu Asuminen 2011 Asuntojen vuokrat, täydennysjulkaisu, 1-4vuosineljännes Asuntojen vuokrat: Vuoden tarkistetut tiedot Tilastokeskuksen julkaiseman Asuntojen vuokrat - neljännesvuositilaston tietoja on tarkistettu

Lisätiedot

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2016 ARA-tuotanto 2015 18.2.2016 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Välimallin vuokra-asunnot ja muu asuntotuotanto Helsingissä 2009 2013 (elokuu)

Välimallin vuokra-asunnot ja muu asuntotuotanto Helsingissä 2009 2013 (elokuu) Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 10 2014 Välimallin vuokra-asunnot ja muu asuntotuotanto Helsingissä 2009 2013 (elokuu) Valokuvat: Eija Rauniomaa Yllä:Aurinkolahti, Alla:Herttoniemi Taloudellinen

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 1,9 prosenttia vuodessa. 2010, 1. neljännes. 23.6.2011 Julkistusta täydennetty ja muutettu

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 1,9 prosenttia vuodessa. 2010, 1. neljännes. 23.6.2011 Julkistusta täydennetty ja muutettu Asuminen Asuntojen vuokrat, 1 neljännes Vuokrat nousivat 1,9 prosenttia vuodessa 2362011 Julkistusta täydennetty ja muutettu Vuokrien vuosinousu oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 1,9 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä. vuonna 2003. Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja. Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 /m 2

Asuntojen hinnat Helsingissä. vuonna 2003. Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja. Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 /m 2 555555555 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 15 2004 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2003 Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 468 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Millä hinnalla saa vuokra-asunnon? - - Selvitys edullisimmista vuokrahinnoista

Millä hinnalla saa vuokra-asunnon? - - Selvitys edullisimmista vuokrahinnoista Millä hinnalla saa vuokra-asunnon? - - Selvitys edullisimmista vuokrahinnoista 2/2016 28.4.2016 Sisältö Moni asuu vuokralla kerrostalossa 2 Vuokrataso nousee tasaista tahtia 3 Kuluttajaliiton vertailu

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 1/2005 Olavi Lehtinen Pekka Pelvas 5.1.2005 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2004 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Lisätiedot

Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä

Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C11:2001 Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä Esipuhe Vantaa on osana pääkaupunkiseutua saanut osansa, tosin pienemmän osan kuin suuremmat naapurinsa,

Lisätiedot

Muutot ja muuton suunnat Vantaalla

Muutot ja muuton suunnat Vantaalla VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C18:2003 Etelä-Suomi Espoo 73 33 92 32 Pakkala 24 14 Ulkomaat 122 316 Muu seutu 51 65 99 Helsinki 522 290 43 72 Muu Vantaa Muu Suomi Muutot ja muuton suunnat Vantaalla

Lisätiedot

Valmistuneet asunnot v. 2012¹, lkm

Valmistuneet asunnot v. 2012¹, lkm 1 Luonnos ASUNTOREFORMIYHDISTYS RY. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Yleistä Vuonna 2012 valmistunut asuntotuotanto oli edellisen vuoden tapaan korkealla tasolla. Korkeaan määrään vaikutti vielä vuosina

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2016

Asuntotuotantokysely 1/2016 Asuntotuotantokysely 1/2016 Sami Pakarinen Helmikuu 2016 1 (2) Helmikuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 31.1.2013 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista koskevia tietoja

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2005

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 23 2006 Malminkartano Paloheinä Siltamäki Tapanila Malmi Suurmetsä Asuntojen keskihinta, /m2 1 600-2 200 2 201-2 749 Keskihinta 2 750 /m2 2 751-3 290

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 Koko kaupungin ennuste 2016-2040 Osa-alue-ennuste 2016-2025 Julkaisija Kannen kuva: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Sakari Manninen, Vantaan kaupungin aineistopankki Vantaan

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

Kymppi-Moni hanke Vantaalla:

Kymppi-Moni hanke Vantaalla: Kymppi-Moni hanke Vantaalla: Tavoitteena paikkatietojen monipuolinen hyödyntäminen kaupunkisuunnittelussa HSY:n paikkatietoseminaari 29.3.2012 Ari Jaakola ja Tomi Henriksson maankäytön ja ympäristön toimiala

Lisätiedot

Geodemografinen luokitus

Geodemografinen luokitus Geodemografinen luokitus Esite 2015 Suomi 1 Geodemografi nen luokitus Yleiskatsaus Suomi A A1 A2 A3 A4 Varakkaat talonomistajat Omakotitalounelma Aktiiviset lapsiperheet Varakkaat eläkeläiset Tuttua ja

Lisätiedot

Selvitys pääkaupunkiseudun vuokraasuntohakemusten. eri omistajayhteisöillä

Selvitys pääkaupunkiseudun vuokraasuntohakemusten. eri omistajayhteisöillä ISSN 1237-1288 Lisätiedot/More information: Ari Laine Puh./tel +358 40 519 2054 Pekka Pelvas Puh/tel +358 400 607 831 5/2009 Selvitys pääkaupunkiseudun vuokraasuntohakemusten päällekkäisyydestä eri omistajayhteisöillä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 14:2014

Tilastokatsaus 14:2014 Vantaa 3.12.2014 Tietopalvelu B17:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2013 1 Vuonna 2013 Vantaalla oli kaikkiaan 172 980 tulonsaajaa eli useammalla kuin neljällä viidestä vantaalaisesta oli ansio-

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Asuntojen hinnat. Vanhojen asuntojen hintojen nousu hidastui heinä syyskuussa. 2010, 3. vuosineljännes

Asuntojen hinnat. Vanhojen asuntojen hintojen nousu hidastui heinä syyskuussa. 2010, 3. vuosineljännes Asuminen 2010 Asuntojen hinnat 2010, 3. vuosineljännes Vanhojen asuntojen hintojen nousu hidastui heinä syyskuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat nousivat

Lisätiedot

Vuokra-asuntokannan kehittämissuunnitelma. Ilomantsin kunnassa

Vuokra-asuntokannan kehittämissuunnitelma. Ilomantsin kunnassa Vuokra-asuntokannan kehittämissuunnitelma Ilomantsin kunnassa Valtionkonttori pyytää vuokrataloyhteisöjen tervehdyttämistoimista ja rahoitusratkaisuista vuokra-asuntokannan kehittämissuunnitelmaa niiltä

Lisätiedot

Maankäytön toteuttamisen ohjelmoinnista Vantaalla

Maankäytön toteuttamisen ohjelmoinnista Vantaalla Maankäytön toteuttamisen ohjelmoinnista Vantaalla Kymppi-Moni hankkeen aloituskokous Tampere 30.11.2011 Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Esityksen rakenne 2010: 51 063 2020: 51 598 1. Mikä

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2014 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2014 sekä rakentamisen aikasarjoja 215:12 Rakentaminen Helsingissä 214 sekä rakentamisen aikasarjoja Kuva: Eija Rauniomaa, 214 Uustuotanto ja laajennukset 214 2 213 (vuosikeskiarvo) Myönnetyt luvat asuinrakentaminen, k-m 2 381 271 291 292

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Vantaalla. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan tulosseminaari 5.3.

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Vantaalla. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan tulosseminaari 5.3. Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Vantaalla Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan tulosseminaari 5.3.2015 Täydennysrakentamistarpeen tausta Vantaalla 2010: 51 063 aluerakentamisen

Lisätiedot

Asunnot sosiaalisesti tarkoituksenmukaisessa käytössä

Asunnot sosiaalisesti tarkoituksenmukaisessa käytössä - SUOMEN YMPÄRISTÖ 9 008 Asunnot sosiaalisesti tarkoituksenmukaisessa käytössä Selvitys ARA-vuokra-asukkaista ASUMINEN Jukka Hirvonen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 9 008 Asunnot sosiaalisesti tarkoituksenmukaisessa

Lisätiedot

Asunnot ja asuinolot 2009

Asunnot ja asuinolot 2009 Asuminen 2010 Asunnot ja asuinolot 2009 Pienasuntokuntien määrä kasvoi edelleen 2009 Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli vuoden 2009 lopulla yhteensä 2 517 000 asuntokuntaa. Asuntokuntien määrä lisääntyi

Lisätiedot