TILASTOKATSAUS 9:2016

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILASTOKATSAUS 9:2016"

Transkriptio

1 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 9: VÄESTÖN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA HENKILÖN SYNTYPERÄN MUKAAN HELSINGINSEUDULLA JA KOKO MAASSA Tässä tilastokatsauksessa tarkastellaan Vantaan ja jossain määrin naapurikuntien väestön pääasiallista toimintaa, työvoiman, työllisten, työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien määrän muutoksia henkilön syntyperän mukaan luvun alkuvuosina. Henkilön syntyperä on tässä jaettu kahteen pääluokkaan: suomalaistaustaiset ja ulkomaalaistaustaiset. Nämä pääluokat on jaettu kumpikin kahtia henkilön syntymämaan mukaan: Suomessa ja ulkomailla syntyneisiin. Ulkomaalaistaustaisia ovat henkilöt, joiden molemmat vanhemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla. Ulkomaalaistaustaisia ovat myös ulkomailla syntyneet henkilöt, joiden kummastakaan vanhemmasta ei ole tietoa Väestötietojärjestelmässä. Mikäli henkilön molemmat vanhemmat ovat syntyneet ulkomailla, on hänen taustamaansa ensisijaisesti biologisen äidin syntymävaltio. Mikäli kummankaan vanhemman syntymävaltiosta ei ole tietoa, on syntymämaa ulkomailla syntyneiden oma syntymävaltio. Ulkomailta adoptoitujen lasten ottovanhemmat rinnastetaan biologisiksi vanhemmiksi ja jos heidän vanhempansa ovat Suomessa syntyneet, lapsi on suomalaistaustainen ja taustamaa on siis Suomi. Edellä määriteltyihin luokkiin vantaalaiset sijoittuvat , 2005, 2010 ja 2014: muutos Väestö yhteensä Suomalaistaustaiset yhteensä syntynyt Suomessa syntynyt ulkomailla Ulkomaalaistaustaiset syntynyt ulkomailla syntynyt Suomessa Vantaan henkilön väestönlisäyksestä vuosina vain 29 prosenttia oli syntyperältään suomalaistaustaisia. Ulkomaalaistaustaisista samoin kuin ulkomaalaistaustaisten väestönlisäyksestä 80 prosenttia oli ulkomailla syntyneitä henkilöitä. Työvoiman kasvu on ollut pelkästään ulkomaalaistaustaisten varassa Alla olevassa taulukossa on kuvattu vantaalaisten työikäisten (15 64-vuotiaat) työvoimaan kuuluvien sekä työllisten määrät henkilön syntyperän mukaan. Suomalaistaustaisen työvoiman määrä on vähentynyt lähes puolellatoista tuhannella vuodesta 2000 vuoteen 2014, kun taas ulkomaalaistaustaisen työvoiman määrä on yli nelinkertaistunut samassa ajassa. Ulkomaalaistaustaisen työvoiman kasvu oli lähes yksinomaan peräisin ulkomailla syntyneistä. Taulukko 1. Vantaalaisen vuotiaan väestön työvoiman ja työllisten määrät henkilön syntyperän mukaan vuosina 2000, 2005, 2010 ja 2014 Henkilön syntyperä työvoima työlliset työvoima työlliset työvoima työlliset työvoima työlliset Suomalaistausta syntynyt Suomessa syntynyt ulkomailla Ulkomaalaistausta syntynyt ulkomailla syntynyt Suomessa

2 2 Ulkomailla syntyneiden työllisyysaste on parantunut Työllisyysaste vaihtelee selvästi henkilön syntyperän mukaan. Työvoiman (15 64v) työllisyysaste on vaihdellut suomalaistaustaisilla koko tarkastelujakson 72 ja 75 prosentin välillä. Ulkomaalaistaustaisten työllisyysaste on noussut vuoden 2000 runsaasta 48 prosentista lähes 55 prosenttiin vuonna Ulkomailla syntyneiden ulkomaalaistaustaisten työllisyysaste on kasvanut samalla kun heidän määränsä on lisääntynyt. Taulukko vuotiaiden vantaalaisten työllisyys- ja työttömyysaste henkilön syntyperän mukaan vuosina 2000, 2005, 2010 ja 2014 syntyperä työll.aste tyött.aste työll.aste tyött.aste työll.aste tyött.aste työll.aste tyött.aste Suomalaistausta 74,4 6,4 72,7 6,8 72,8 7,1 72,5 9,3 -syntynyt Suomessa 74,5 6,4 72,8 6,8 72,8 7,1 72,6 9,3 -syntynyt ulkomailla 66,8 5,4 67,7 7,8 71,1 10,0 66,5 12,8 Ulkomaalaistausta 48,3 27,8 48,6 26,1 56,3 21,3 54,6 24,2 -syntynyt ulkomailla 48,0 28,1 48,7 26,3 57,5 21,3 56,0 24,4 -syntynyt Suomessa 60,7 15,5 46,0 16,9 23,5 16,8 25,5 17,0 Myös työttömyysaste on vaihdellut huomattavasti eri syntyperää olevilla henkilöillä: ulkomaalaistaustaisten työttömyysaste oli vuonna 2014 kaksi ja puoli kertaa suurempaa kuin suomalaistaustaisilla. Ulkomaalaistaustaisten työttömyysaste ei suomalaistaustaisten tapaan kuitenkaan ollut kasvanut, vaan alentunut vuoteen 2000 verrattuna. Taulukko vuotiaiden vantaalaisten työttömyysaste henkilön sukupuolen, syntyperän ja ikäryhmän mukaan vuosina 2000, 2005, 2010 ja 2014 (erikseen ikäryhmät väliltä 20 64v) Syntyperä/ikä Muutos , %-yksikköä naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet Työttömyysaste Suomalaistausta, 15-64v 5,8 7,1 5,8 7,8 5,5 8,7 7,7 10,9 1,9 3, v 3,9 5,5 4,3 8,1 5,0 10,6 7,3 12,9 3,8 7, v 4,8 5,9 4,0 6,0 5,1 8,8 7,4 11,2 2,6 5, v 4,6 5,6 5,4 5,9 4,3 6,6 6,8 9,1 2,4 3, v 4,9 6,3 5,0 6,8 4,8 7,0 6,4 8,1 1,5 1, v 5,1 6,9 5,0 7,9 5,1 8,5 6,8 10,4 1,7 3, v 13,0 14,7 10,3 11,6 8,0 11,8 11,2 15,1-1,8 0,4 Ulkomaalaistausta, 15-64v 30,0 26,1 29,6 23,3 22,7 20,1 27,2 21,7-2,8-4, v 19,2 20,6 21,1 21,7 16,3 20,5 20,3 23,0 1,1 2, v 32,1 26,6 25,5 17,7 18,1 16,6 27,5 17,3-4,6-9, v 32,3 29,8 30,0 20,7 23,2 16,3 27,5 19,4-4,8-10, v 30,7 25,6 29,4 23,7 23,3 19,3 26,2 20,0-4,5-5, v 27,5 27,1 31,0 25,1 21,8 20,7 26,6 24,0-1,1-3, v 49,2 32,5 44,4 33,2 35,1 32,2 35,1 33,1-14,1 0,6 Suomalaistaustaisten työttömyysaste kohosi vuodesta 2000 vuoteen 2014 miehillä vajaalla neljällä ja naisilla vajaalla kahdella prosenttiyksiköllä. Ulkomaalaistaustaisilla miehillä se sitä vastoin aleni yli neljällä ja naisilla vajaalla kolmella prosenttiyksiköllä. Nuorimmassa ikäryhmässä (20 24-vuotiaat) työttömyysaste kasvoi henkilön syntyperästä huolimatta.

3 3 Ulkomaalaistaustaisilla naisilla työttömyys oli yleisempää kuin miehillä, suomalaistaustaisilla asetelma oli päinvastainen Työttömyysaste ei ole juurikaan vaihdellut henkilön iän mukaan. Miehillä työttömyys sen sijaan oli kaikissa suomalaistaustaisten ikäryhmissä suurempaa kuin naisilla. Ulkomaalaistaustaisilla asetelma oli usein päinvastainen. Verrattuna vuoden 2000 työttömyystilanteeseen oli suomalaistaustaisten työttömyysaste kohonnut kaikissa ikäryhmissä sukupuolesta riippumatta, eniten vuotiailla. Ulkomaalaistaustaisilla, joilla työttömyysaste oli miehillä kaksi kertaa ja naisilla lähes neljä kertaa yleisempää kuin suomalaistaustaisilla, oli työttömyysaste useimmissa ikäryhmissä pienentynyt. Suomalaistaustaisten naisten työllisyysaste vaihteli vuonna 2014 henkilön iästä riippuen 65 ja 83 prosentin välillä. Ulkomaalaistaustaisilla naisilla työllisyysaste vaihteli 43 ja 62 prosentin välillä. Ulkomaalaistaustaisten työllisyysaste oli kaikissa ikäryhmissä vuonna 2014 korkeampi kuin vuonna Suomalaistaustaisilla se oli vanhinta ikäryhmää lukuun ottamatta alempi. Vanhimmassa (55 64v) ikäryhmässä se olikin kohonnut sukupuolesta riippumatta yli 10 prosenttiyksiköllä. Ulkomaalaistaustaisten työllisyysaste oli kohonnut yli kuudella prosenttiyksiköllä vuodesta Korkeimmillaan se oli vuonna Naisilla työllisyysaste oli syntyperästä riippumatta vuonna 2014 korkeimmillaan vuotiailla, miehillä vuotiailla. Suomalaistaustaisilla miehillä työllisyysaste vaihteli iästä riippuen 62 ja 86 prosentin välillä vuonna Ulkomaalaistaustaisilla miehillä vaihteluväli oli kapeampi, 53 prosentista 69 prosenttiin. Suomalaistaustaisilla miehillä työllisyysaste oli vuonna 2014 keskimäärin runsas 3 prosenttiyksikköä alempi kuin vuonna 2000, kun ulkomaalaistaustaisilla se oli lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi. Syntyperästä riippumatta korkeimmillaan työllisyysaste oli vuotiailla. Vain vuotiailla suomalaistaustaisilla miehillä työllisyysaste oli jopa varsin selvästi korkeampi vuonna 2014 kuin vuonna 2000, muissa ikäryhmissä se oli pienempi. Taulukko vuotiaiden vantaalaisten työllisyysaste henkilön sukupuolen, syntyperän ja ikäryhmän mukaan vuosina 2000, 2005, 2010 ja 2014 (tarkemmin ikäryhmät väliltä 20 64v) Syntyperä/ikä Muutos , prosenttiyksikköä naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet Työllisyysaste, 15-64v Suomalaistausta, 15-64v 72,6 74,7 70,8 72,6 71,5 71,7 69,8 71,3-2,8-3, v 67,1 68,5 67,1 63,9 68,2 64,5 65,1 62,2-2,0-6, v 74,3 85,2 75,4 84,7 75,6 81,2 69,9 78,6-4,4-6, v 79,2 88,9 77,8 88,1 79,6 87,1 75,4 83,3-3,8-5, v 85,2 88,2 83,7 86,8 84,0 86,8 80,4 85,6-4,8-2, v 85,6 84,4 85,3 83,2 85,7 83,2 83,4 82,1-2,2-2, v 53,4 52,3 60,0 59,6 62,5 60,1 65,1 63,3 11,7 11,0 Ulkomaalaistausta, 15-64v 40,7 55,8 41,2 55,8 51,1 61,3 48,7 60,3 8,0 4, v 33,9 53,5 37,4 53,1 50,3 55,4 43,3 48,2 9,4-5, v 32,7 59,2 37,5 66,3 50,9 68,6 46,7 66,9 14,0 7, v 36,2 58,4 40,9 64,8 48,4 70,8 47,1 68,9 10,9 10, v 49,7 63,4 48,6 62,8 57,3 68,0 54,7 68,7 5,0 5, v 53,8 57,8 54,1 62,3 65,4 66,9 61,8 65,7 8,0 7, v 32,0 41,9 40,4 46,3 48,0 52,2 50,8 52,6 18,8 10,7 Työttömyyteen vaikuttaa myös henkilön syntymävaltio Kaikilla ulkomaalaistaustaisilla työttömyys ei suinkaan ole ollut läheskään samansuuruista, vaan henkilön työttömyysaste vaihdellut vuonna 2014 hänen syntymävaltionsa mukaan miehillä runsaasta 7 prosentista lähes 54 prosenttiin ja naisilla 4 prosentista 72 prosenttiin. Miehillä työttömyysaste oli alhaisin muusta Kaukoidästä syntyisin olevilla ja naisilla Pohjois- Amerikassa syntyneillä. Korkein työttömyysaste oli Irakissa syntyneillä miehillä ja naisilla. Suomessa syntyneillä miehillä työttömyysaste oli 24, naisilla 12 ja Ruotsissa syntyneillä miehillä 11 prosenttia ja naisilla lähes 15 prosenttia. Alle 15 prosenttia työttömyysaste oli myös Virossa, Intiassa, muualla Etelä-Aasiassa ja Thaimaassa syntyneillä miehillä ja Suomessa sekä Ruotsissa syntyneillä naisilla. Yli 40 prosentin työttömyys vaivasi Irakissa syntyneiden miesten ohella Somaliassa ja

4 4 muussa Etu-Aasiassa syntyneitä miehiä sekä Pohjois-Afrikassa, Somaliassa, Turkissa, muussa Etu-Aasiassa ja Afganistanissa syntyneitä naisia. Suurin työttömyysasteen lasku vuosina oli Afganistanissa ja Thaimaassa syntyneillä miehillä. Taulukko 5. Vantaalla asuvan vuotiaan ulkomaalaistaustaisen väestön työttömyysaste henkilön sukupuolen ja syntymävaltion mukaan vuosina muutos Syntymävaltio miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset YHTEENSÄ 20,1 22,7 18,3 22,0 18,7 22,5 20,5 24,4 21,7 27,2 +1,6 +5,5 Suomi 22,2 12,0 17,2 12,3 9,8 8,2 20,3 9,9 24,3 11,5 +2,1-0,5 Ruotsi 8,1 12,5 7,7 11,1 9,8 13,6 13,5 7,7 10,5 14,8 +2,6 +2,3 Muu Länsi-Eurooppa 12,2 6,6 10,5 6,7 12,1 8,3 13,8 13,8 15,4 23,4 +3,2 +16,8 Venäjä, ent. Nl (pl. Baltia) 20,9 21,9 18,0 21,9 21,3 23,2 23,0 24,1 22,3 27,1 +1,4 +5,2 Viro 11,2 10,4 10,1 10,6 10,6 10,6 13,0 14,7 14,4 17,5 +3,2 +7,1 Muut EU-2004 maat 4,4 10,8 9,3 13,6 10,5 16,0 12,6 16,5 16,8 21,5 +12,4 +10,7 Muu Itä-Eurooppa 23,2 34,7 20,2 31,5 18,3 35,0 19,4 37,0 20,9 38,2-2,3 +3,5 Pohjois-Amerikka 14,3 3,4 13,3 7,1 20,0 11,5 25,5 15,4 29,8 4,0 +15,5 +0,6 Lat. Am. ja Karibia 13,2 15,0 16,1 22,6 17,7 29,9 14,9 33,3 25,3 27,7 +12,1 +12,7 Pohjois-Afrikka 32,0 51,2 30,6 42,6 25,6 46,5 29,5 56,3 35,3 51,8 +3,3 +0,6 Somalia 48,9 63,7 45,6 64,1 44,3 61,1 43,5 64,8 48,0 67,3-0,9 +3,6 Muu Afrikka 19,4 22,9 18,8 23,6 17,1 19,8 19,4 24,6 24,6 28,8 +5,0 +5,9 Turkki 26,8 50,7 24,7 51,3 26,9 53,6 31,7 39,8 29,1 56,3 +2,3 +5,6 Irak 50,6 61,2 46,9 53,4 50,9 57,5 54,1 68,3 53,9 72,3 +3,3 +11,1 Iran 27,5 35,0 21,8 23,1 24,5 32,6 61,1 37,5 35,0 46,3 +7,5 +11,3 Muu Etu-Aasia 27,0 30,8 29,3 50,0 38,8 47,6 35,8 36,0 42,2 61,9 +15,2 +31,1 Intia 6,7 26,1 7,4 18,5 7,5 25,0 11,1 29,4 10,2 27,8 +3,5 +1,7 Afganistan 52,3 66,7 37,5 60,6 34,5 56,4 38,6 54,1 37,5 62,7-14,8-4,0 Muu Etelä-Aasia 9,2 29,5 10,7 35,9 12,4 24,1 13,0 31,4 12,4 34,8 +3,2 +5,3 Kiina 9,1 16,5 14,1 15,2 10,5 16,9 11,7 19,4 15,9 18,5 +6,8 +2,0 Vietnam 16,4 26,7 20,9 27,5 21,9 29,3 22,1 29,2 19,9 27,8 +3,5 +1,1 Thaimaa 26,3 18,8 13,6 15,8 20,8 15,8 17,1 22,2 11,9 24,2-14,4 +5,4 Muu Kaukoitä 12,0 6,3 7,6 11,6 10,2 12,8 12,4 16,4 7,3 21,5-4,7 +15,2 Muu/tuntematon 16,5 18,8 12,5 12,2 11,7 20,5 15,3 16,8 15,7 18,9-0,8 +0,1 Lukumääräisesti eniten ulkomaalaistaustaisia työttömiä oli Venäjällä ja entisessä Neuvostoliitossa (pois lukien Baltia) syntyneissä: miespuolisista työttömistä 19 ja naispuolisista työttömistä 28 prosenttia oli Venäjällä tai entisessä Neuvostoliitossa syntyneitä. Toiseksi eniten työttömistä oli Viroissa syntyneitä: sekä miehistä että naisista heitä oli 16 prosenttia. Työttömyys Vantaan suuralueilla vuonna 2014 Työttömyysaste on vaihdellut Vantaan suuralueilla. Suhteelliset erot suuralueiden välillä ovat pysyneet kutakuinkin ennallaan (ks. esim. Tilastokatsaus 4/ _ja_tutkimusjulkaisut) Ulkomaalaistaustaisen väestön työttömyys on vaihdellut pääosin samassa suhteessa kuin suomalaistaustaisenkin. Ulkomaalaistaustaisuus on lisännyt työttömyysriskiä, varsinkin jos henkilö oli syntynyt ulkomailla. Suomessa syntyneiden ulkomaalaistaustaisten työttömyys ei ole noudattanutkaan samaa kaavaa kuin Suomessa syntyneiden suomalaistaustaisten. Koivukylän suuralueella Suomessa syntyneiden suomalaistaustaisten työttömyysaste oli vuonna 2014 hieman suurempi kuin Suomessa syntyneiden ulkomaalaistaustaisten. Kivistössä Suomessa syntyneiden ulkomaalaistaustaisten työttömyysaste oli liki viisinkertainen suomalaistaustaisiin verrattuna (kuviot 1 ja 2) ja myös suurin kaikista suuralueista. Koivukylässä se oli yllättäen alhaisin. Ulkomailla syntyneiden työttömyysasteen suuruus noudatti kokonaistyöttömyyden jakaumaa eri suuralueiden välillä.

5 5 Ulkomaalaistaustaisten naisten työttömyysaste oli vähintään nelinkertainen suomalaistaustaisiin verrattuna kaikilla suuralueilla, miehillä se oli keskimäärin kaksinkertainen. Kuviot 1 ja vuotiaiden työttömyysaste henkilön syntyperän mukaan Vantaan suuralueilla vuonna 2014 (molemmat sukupuolet) Suomessa syntyneet Ulkomailla syntyneet Kivistö Korso Tikkurila Aviapolis Hakunila Myyrmäki Koivukylä Hakunila Myyrmäki Koivukylä Tikkurila Korso Aviapolis Kivistö 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 työttömyysaste, % Ulkomaalaistaustaiset Suomalaistaustaiset 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 työttömyysaste, % Ulkomaalaistaustaiset Suomalaistaustaiset Kuvioissa 3 ja 4 työttömyyttä on kuvattu henkilön sukupuolen mukaan. Näissä ei henkilön syntymämaata ole otettu huomioon. Kuviot 3 ja vuotiaiden työttömyysaste henkilön syntyperän ja sukupuolen mukaan Vantaan suuralueilla vuonna 2014 Naiset Miehet Hakunila Tikkurila Myyrmäki Koivukylä Korso Aviapolis Kivistö Koivukylä Myyrmäki Hakunila Korso Tikkurila Aviapolis Kivistö 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 työttömyysaste, % Ulkomaalaistaustaiset Suomalaistaustaiset 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 työttömyysaste, % Ulkomaalaistaustaiset Suomalaistaustaiset Työttömyysasteen suuruus vaihteli myös henkilön syntymämaan mukaan Vantaan eri suuralueilla. Seuraavan sivun taulukossa 6 on kuvattu työttömyysastetta eri suuralueilla henkilön syntymämaittain/-alueittain vuonna Mukaan on otettu vain sellaiset syntymäalueet, joilla alueilla syntyneiden työvoiman suuruus oli vähintään 50. Lisäksi taulukkoon on kirjattu vain ne syntymäalueet, joilla em. työvoiman määrän ehto (työvoimaa vähintään 50 henkilöä) täyttyi vähintään viidellä suuralueella.

6 6 Suomessa syntyneiden työttömyysaste oli pienin. Myös Ruotsissa ja muualla Länsi-Euroopassa syntyneillä se oli muita alueita alempi. Muita alueita suurempi se oli myös Venäjällä, muualla Itä-Euroopassa ja muualla (etelä-) Afrikassa. Taulukko 6. Työttömyysaste Vantaan suuralueilla henkilön syntymaan/-alueen mukaan vuonna 2014 (syntymämaat/- alueet, joilla työvoiman määrä vähintään 50 vähintään viidellä suuralueella) Syntymäalue Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila Suomi 9,1 6,3 6,6 8,3 10,4 9,3 10,5 Ruotsi 17,0.. 14,5 11,6 10,8 12,5 9,0 Muu Länsi-Eurooppa 15,0.. 8,2 15,5 21,4 14,6 13,3 Venäjä ja ent. NL 22,9 18,6 24,5 26,2 26,3 22,1 26,7 Viro 16,1 8,2 15,2 17,2 14,6 16,6 15,3 Muut EU-2004 maat 15,3.. 15,5 18,3 15,2 27,9 20,6 Muu Itä-Eurooppa 28,2.. 27,5 27,6 27,0 25,3 26,1 Muu Afrikka 27, ,2 24,1 24,8 25,3 Muu Etelä-Aasia 15,2.. 17,2 14,9 17,2.. 24,4 Kaksi viidestä vantaalaisesta majoitus- ja ravitsemistoiminnan alalla työskentelevästä miehestä oli vuonna 2014 ulkomaalaistaustainen Ulkomaalaistaustaisen työvoiman osuus on kasvanut kaikilla toimialoilla, eniten rakentamisen toimialalla. Vantaalaisista työllisistä työskenteli majoitus- ravitsemistoiminnan toimialalla vuonna Heistä joka neljäs oli taustaltaan ulkomaalainen, miehistä useampi kuin kaksi viidestä. Ulkomaalaistaustaisen työvoiman osuus oli korkea myös ammatillisten ja hallinnollisten tukipalvelujen toimialalla. Toimialalla työskentelevistä vantaalaisesta lähes joka viides oli syntyperältään ulkomaalainen, naisista lähes useampi kuin joka viides. Rakentamisen toimialalla työskentelevistä vantaalaisista liki joka viides oli syntyperältään ulkomaalainen. Verrattuna kantaväestöön (suomalaistaustaiset) vähiten ulkomaalaistaustaista työvoimaa oli julkisen hallinnon, rahoituksen ja informaation ja viestinnän toimialoilla. Taulukko 7. Vantaan ulkomaalaistaustaisen työllisen työvoiman osuus (%) toimialalla työskentelevistä vantaalaisista sukupuolen mukaan 2007, 2010 ja 2014 Toimiala miehet naiset miehet naiset miehet naiset Yhteensä 7,0 5,4 9,5 7,6 13,1 10,2 Maatalous, metsätalous, kalatalous (A, B) 1,4 2,5 3,3 3,3 7,9 6,3 Teollisuus, sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (C, D, E) 5,4 7,0 6,5 9,0 8,0 12,1 Rakentaminen (F) 7,1 4,7 11,2 9,2 19,5 15,2 Tukku- ja vähittäiskauppa, ajoneuvojen korjaus (G) 5,1 5,5 6,7 7,3 8,8 9,3 Kuljetus ja varastointi (H) 7,7 4,4 10,9 7,1 15,5 9,3 Majoitus- ja ravitsemistoiminta (I) 36,0 10,5 40,1 13,6 43,4 16,0 Informaatio ja viestintä (J) 3,5 2,2 4,0 3,0 5,7 3,8 Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K, L) 1,4 1,2 3,1 2,4 3,1 3,7 Ammatilliset ja hallinnolliset tukipalvelut (M, N) 9,5 10,6 13,0 14,5 17,1 21,3 Julkinen hallinto ja maanpuol., pakoll. sos.vak. (O) 1,2 1,1 1,3 1,3 1,4 1,7 Koulutus (P) 7,6 4,6 8,9 5,5 9,2 6,1 Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) 12,2 3,5 10,8 5,8 12,9 7,4 Muu palvelutoiminta (R, S, T, U) 3,5 4,9 6,2 6,7 7,9 9,4 Toimiala tuntematon (X) 15,2 17,0 17,5 16,8 24,8 29,2

7 7 Palvelu- ja myyntityötä tekeviä viidennes Vantaan työllisistä ulkomaalaistaustaisista, asiantuntijoita joka kymmenes Vantaalla työskennelleistä ulkomaalaistaustaisista yleisimmät ammattinimikkeet olivat vuonna 2013 siivoojat (1 711), rakennustyöntekijät (886), ajoneuvonkuljettajat (622) ja varastotyöntekijät (606). Asiantuntijoista yleisimmät nimikkeet olivat myynti- ja ostoagentit (181), sairaanhoitajat (167) ja fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat (149). Suomalaistaustaisista asiantuntijoiden osuus oli enemmän kuin neljännes ja palvelu- ja myyntityötä tekevien osuus oli lähes samansuuruinen kuin ulkomaalaistaustaisilla. Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät olivat ulkomaalaistaustaisen väestön suosituin ammattiryhmä myös muualla Helsingin seudulla ja koko maassa. Espoossa asiantuntijoiden osuus oli suurempi kuin rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden. Myös erityisasiantuntijoita oli suhteessa enemmän kuin muualla. Vantaalla asui lähes kolmannes pääkaupunkiseudun ulkomaalaistaustaisista rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöistä, kun Espoossa asiantuntijoita oli lähes yhtä suuri osuus pääkaupunkiseudun ulkomaalaistaustaisista asian- ja erityisasiantuntijoista. Kuvio vuotta täyttänyt ulkomaalaistaustainen työllinen väestö ammattiluokituksen mukaan Vantaalla, Helsingin seudulla ja koko maassa vuonna 2013 Koko maa Muu Hgin seutu Helsinki Muut työntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Prosessi- ja korjaustyöntekijät Espoo Vantaa 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 osuus työllisistä, % Asiantuntijat Toimisto-ja asiakaspalvelutyöntekijät Johtajat Erityisasiantuntijat Vantaalla ulkomaalaistaustaisen väestön työttömyysaste oli Helsingin jälkeen toiseksi korkein, koko maassa työttömyys oli vielä yleisempää Vantaalla ulkomaalaistaustaisen väestön työttömyysaste oli 24,2 prosenttia vuonna Se oli prosenttiyksikön pienempi kuin Helsingissä ja noin kaksi prosenttiyksikköä pienempi kuin koko maassa. Espoossa ja muualla Helsingin seudulla työttömyys oli noin neljä prosenttiyksikköä vähäisempää. Seitsemän vuotta aiemmin ulkomaalaistaustaisen vuotiaan väestön työttömyys oli Vantaalla suurin piirtein viisi prosenttiyksikköä pienempää. Muilla alueilla muutos vuodesta 2007 vuoteen 2014 oli ollut dramaattisempi: kasvua oli keskimäärin kahdeksan prosenttiyksikköä. Kun katsotaan työttömyysastetta henkilön syntymämaan/-alueen mukaan, oli työttömyysaste näiden viiden vertailualueen kesken suurinta Vantaalla kuudelta syntymäalueelta tulleilla, muulla Helsingin seudulla viideltä alueelta ja Helsingissä yhdeltä alueelta tulleilla. Koko maassa näin oli suurimmassa osassa eli yhdeltätoista alueelta tulleilla. Kiinasta tulleilla työttömyysaste oli Vantaalla ja koko maassa yhtä korkea. Vaikeinta työn saaminen näyttää olevan Somaliasta, Irakista ja Afganistanista syntyjään olevilla: yli puolet työvoimasta oli työttömänä vuonna Myös syntyperältään Pohjois-Afrikasta ja Etu-Aasiasta olevilla työttömyysaste oli yli 40 prosentin. Länsi-Euroopasta, Virosta ja Intiasta tulleiden työttömyysaste oli matalin.

8 8 Taulukko 8. Ulkomaalaistaustaisen väestön työttömyysaste asuinalueen ja syntyperän mukaan vuosina 2007 ja 2014 Syntymävaltio/-alue Vantaa Espoo Helsinki Muu Helsingin seutu Koko maa Kaikki yhteensä 19,5 24,2 12,3 20,6 17,2 25,3 11,9 20,4 18,7 26,5 Suomi 9,7 16,5 3,2 13,8 10,5 18,8 5,7 12,2 11,5 19,2 Ruotsi 5,8 12,3 2,4 8,2 5,4 9,4 1,9 8,3 7,3 11,9 Muu Länsi-Eurooppa 6,6 16,9 5,7 12,4 6,8 12,3 7,0 12,2 8,8 16,2 Venäjä ja ent. NL (pl. Baltia) 17,0 25,0 13,7 23,2 18,9 29,0 11,9 21,9 21,2 29,7 Viro 8,4 15,9 6,3 14,1 9,6 16,5 6,0 15,0 9,7 17,1 Muut EU-2004 maat 5,2 18,9 6,3 13,7 9,6 17,1 7,8 13,7 9,8 19,7 Muu Itä-Eurooppa 28,2 27,2 22,2 24,4 17,8 23,3 32,6 39,9 24,9 29,4 Pohjois-Amerikka 5,5 22,0 4,3 15,0 6,3 16,2 9,5 13,9 8,4 19,3 Latinal. Amerikka ja Karibia 17,6 26,4 10,3 18,7 19,3 26,9 10,8 30,4 18,1 29,0 Pohjois-Afrikka 33,3 38,4 19,7 41,4 31,8 40,2 21,2 36,4 31,2 43,1 Somalia 51,2 55,7 41,6 49,3 45,0 54,6 20,0 47,5 47,0 56,6 Muu Afrikka 23,8 26,2 6,8 19,2 28,1 18,0 6,2 20,8 18,4 28,2 Turkki 23,7 35,0 11,9 26,6 19,3 32,5 15,4 40,1 18,0 31,4 Irak 51,3 60,4 37,7 59,3 45,0 61,2 38,7 52,3 48,4 61,8 Iran 25,2 39,4 23,6 30,1 32,9 37,6 41,7 31,3 34,0 39,1 Muu Etu-Aasia 27,1 47,9 21,3 38,5 29,5 45,1 15,6 42,9 27,5 47,4 Intia 10,4 16,9 5,3 16,4 7,9 16,7 7,7 14,5 7,7 16,7 Afganistan 44,4 48,7 36,8 45,8 41,2 49,7 70,0 47,4 55,8 55,8 Muu Etelä-Aasia 15,4 18,0 10,3 15,1 15,0 22,4 14,3 9,3 14,2 17,4 Kiina 11,3 17,4 4,9 16,6 10,9 14,6 13,6 12,1 8,4 17,4 Vietnam 22,9 24,1 22,9 20,5 23,2 25,7 16,9 29,6 25,1 25,3 Thaimaa 18,0 22,9 14,1 26,4 14,8 24,9 18,3 29,2 21,2 32,0 Muu Kaukoitä 14,4 15,9 11,1 13,8 9,2 15,6 15,2 19,3 18,3 24,5 Muu/tuntematon 12,1 16,9 3,3 10,9 6,1 15,2 9,1 18,0 10,3 16,5 Työttömyys jakautuu melko tasaisesti eri ikäryhmien kesken Alle 20-vuotiaiden ja vähintään 55-vuotiaiden ulkomaalaistausten työttömyysaste oli vuonna 2014 hieman suurempi kuin näiden väliin jääneillä ikäryhmillä. Vantaalla työttömyysaste oli prosentin välillä aina vuotiaisiin saakka. Vasta sen jälkeen työttömyysaste kohosi liki kymmenellä prosenttiyksiköllä. Espoossa ja Helsingissä alle 20-vuotiaiden työttömyys oli noin viisi prosenttiyksikköä yleisempää kuin sitä vanhemmilla ja näissäkin kaupungeissa vaikeinta työttömyys oli vähintään 55 vuoden iän saavuttaneilla. Muulla Helsingin seudulla työttömyysaste vaihteli samalla tavoin kuin Vantaalla, kun taas koko Suomessa ulkomaalaistaustaisen väestön työttömyysasteen vaihtelu oli samankaltainen kuin Helsingissä ja Espoossa: nuorimmassa ja vanhimmassa ikäryhmässä työttömyys oli yleisempää kuin niiden väliin jäävissä ikäryhmissä. 15 vuotta täyttänyt väestö jaetaan sen pääasiallisen toiminnan mukaan työlliseen ja työttömään työvoimaan, työvoiman ulkopuolella oleviin eli työvoimaan kuulumattomiin, opiskelijoihin, eläkeläisiin ja muihin työvoiman ulkopuolella oleviin (sellaiset työvoiman ulkopuolella olevat, jotka eivät kuulu ryhmiin: opiskelijat, varusmiehet ja eläkeläiset). Väestön työllisyysaste kuvaa työlliseen työvoimaan kuuluvien osuutta samanikäisestä väestöstä. Koko väestön työllisyysaste lasketaan yleensä vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena samanikäisestä väestöstä.

9 9 Kuvio vuotiaan ulkomaalaistaustaisen väestön työttömyysaste henkilön ikäryhmän mukaan Helsingin seudulla ja koko maassa vuonna 2014 työttömyysaste, % 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, ikäryhmä Vantaa Espoo Helsinki Muu seutu Koko maa Pääkaupunkiseudun kunnissa ulkomaalaistaustaisen väestön työllisyysaste oli muun Helsingin seudun kunnissa ja Vantaalla korkein Ulkomaalaistaustaisen väestön työllisyysaste oli korkeimmillaan vuonna 2008, jolloin se muulla Helsingin seudulla ylitti 60 prosenttia. Vantaalla ja Espoossa tämän väestöryhmän työllisyysaste oli tuolloin 59 prosenttia, Helsingissä ja koko maassa 53 prosenttia. Lyhyen heikomman jakson jälkeen työllisyysaste kohosi lähes samalle tasolle vuosina 2011 ja 2012, joiden jälkeen se on laskenut Vantaallakin alle 55 prosentin. Helsingissä ulkomaalaistaustaisen väestön työllisyysaste oli tuolloin kymmenen prosenttiyksikköä alempi. Kuvio vuotiaan ulkomaalaistaustaisen väestön työllisyysaste Helsingin seudulla ja koko maassa v ,0 63,0 61,0 työllisyysaste, % 59,0 57,0 55,0 53,0 51,0 49,0 47,0 45, Koko maa Helsinki Espoo Vantaa Muu Helsingin seutu Suomalaistaustaisen väestön työllisyysaste on ollut keskimäärin parisenkymmentä prosenttiyksikköä korkeampi kuin ulkomaalaistaustaisella väestöllä. Vantaalla ja Espoossa se on ollut korkein ja muulla Helsingin seudulla hieman korkeampi kuin Helsingissä. Ero Helsingin ja muiden seudun kuntien välillä ei ollut kuitenkaan kuin enimmillään parisen prosenttiyksikköä, toisin kuin ulkomaalaistaustaisella, jossa ero oli viisi kertaa suurempi. Muilta osin muutokset suomalaistaustaisen väestönosan työllisyysasteessa ovat olleet samanlaiset kuin ulkomaalaistaustaisella väestöllä, tosin hieman maltillisemmat.

10 10 Kuvio vuotiaan suomalaistaustaisen väestön työllisyysaste Helsingin seudulla ja koko maassa v ,0 74,0 työllisyysaste, % 72,0 70,0 68,0 66,0 64,0 Koko maa Helsinki Espoo Vantaa Muu Helsingin seutu 62, Työvoimaan kuuluvien osuus Vantaalla seudun suurin Vantaalla työvoimaan kuuluvien osuus oli Helsingin seudun korkein, 78,7 prosenttia, vuonna Korkeaa työvoimaan kuuluvuutta selittää seudun muita kuntia pienempi työvoiman ulkopuolella olevien ja opiskelijoiden osuus. Taulukko vuotiaan väestön pääasiallinen toiminta Helsingin seudulla ja koko maassa vuonna 2014 Pääasiallinen toiminta Koko maa Vantaa Espoo Helsinki Muu seutu vuotiaita yhteensä Työvoima (%) 75,0 78,7 77,3 76,1 78,0 Työlliset (%) 64,5 69,7 69,7 67,2 70,5 Työttömät (%) 10,4 9,0 7,6 8,9 7,4 Työvoiman ulkopuolella (%) 25,0 21,3 22,7 23,9 22,0 Opiskelijat (%) 11,8 10,4 12,1 11,0 10,8 Eläkeläiset (%) 8,2 5,6 4,4 5,3 6,7 Muut työvoiman ulkopuolella olevat (%) 5,0 5,4 6,1 7,5 4,6 Lähde: Tilastokeskus, pääkaupunkiseudun kuntien erillistilaus 2016 Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä ISBN Taloussuunnittelu/Tietopalvelu ISSN-L X Puh. (09) Sähköposti: ISSN (verkkojulkaisu) Vantaan kaupunki. Tietopalvelut B12:2016

TILASTOKATSAUS 7:2018

TILASTOKATSAUS 7:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 7:18 1 17.12.18 SUOMALAIS- JA ULKOMAALAISTAUSTAISEN VÄESTÖN PÄÄASIAL- LINEN TOIMINTA VANTAALLA 00 16 Tässä tilastokatsauksessa tarkastellaan Vantaan väestön pääasiallista

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2015

TILASTOKATSAUS 6:2015 TILASTOKATSAUS 6:2015 6.10.2015 ULKOMAALAISTAUSTAISEN VÄESTÖN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA VANTAALLA VUONNA 2012 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan Suomessa asuvat henkilöt, jotka ovat joko

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2017

TILASTOKATSAUS 6:2017 Tilastokatsaus :12 TILASTOKATSAUS :1 1.12.1 SUOMALAIS- JA ULKOMAALAISTAUSTAISEN VÄESTÖN PÄÄASIAL- LINEN TOIMINTA VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 1 Tässä tilastokatsauksessa tarkastellaan Vantaan ja jossain

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2018

TILASTOKATSAUS 1:2018 TILASTOKATSAUS 1:2018 5.2.2018 PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 2006 2015 Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

Tilastokatsaus 4:2014

Tilastokatsaus 4:2014 Vantaa 10.3.2014 Tietopalvelu B5:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2018

TILASTOKATSAUS 5:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 5:18 1 10.9.18 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 08 17 Työttömyysaste oli Vantaalla tasan 10 prosenttia vuoden 17 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli peräti 1,9 prosenttiyksikköä, mikä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2019

TILASTOKATSAUS 3:2019 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2019 1 8.10.2019 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 2009 2018 Työttömyysaste oli Vantaalla 8,7 prosenttia vuoden 2018 lopussa, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2016

TILASTOKATSAUS 5:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2016 1 1.4.2016 YKSINHUOLTAJIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Yksinhuoltajien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista yhden

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 25.10.2018 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2016

TILASTOKATSAUS 6:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2016 1 7.4.2016 SELLAISTEN ASUNTOKUNTIEN, JOISSA ON PARISKUNTA JA LAPSIA, TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 1:2014

Tilastokatsaus 1:2014 Tilastokatsaus 1:2014 Vantaa 3.1.2014 Tietopalvelu B1:2014 1 Vähintään 65 vuotta täyttäneet Vantaalla Vuoden 2013 alussa 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia vantaalaisia oli 27 579 henkilöä. Heistä

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2017

TILASTOKATSAUS 2:2017 TILASTOKATSAUS 2:2017 11.1.2017 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2014 Yhteenveto: Työpaikat ja työvoima n suuralueilla sekä pendelöinti Helsingin seudulla vuosina 2010 2014 Työpaikkoja

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 25 000 22 500 20 000 Ennuste 17 500 väestön määrä 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 1990 1992 1994 1996 1998

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Maahanmuuttajat keskittyvät Uudellemaalle

Maahanmuuttajat keskittyvät Uudellemaalle Maahanmuuttajat keskittyvät Uudellemaalle Pohjois-Pohjanmaa; Pohjanmaa; 3,8 Etelä-Pohjanmaa; 1,2 2, Kainuu;,6 Lappi; 1, Keski-Suomi; 2, Pohjois-Savo; 1, Pohjois-Karjala; 2,2 Etelä-Savo; 1,3 Kaakkois-Suomi;,

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2016

Kuopion työpaikat 2016 Kuopion työpaikat 2016 Tilastokeskuksen julkistus 09/2018 Tilastotiedote 13/2018, 26.9.2018 Kuopion työpaikat vuonna 2016 - Kuopiossa oli vuoden 2016 lopussa noin 51 000 työpaikkaa. - Vuonna 2016 Kuopion

Lisätiedot

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 214 TIEDOTE 3/214 KUOPION MUUTTOLIIKE Kuopion tulomuutto kasvussa Tilastokeskuksen keväällä julkistettujen muuttajatietojen mukaan Kuopion

Lisätiedot

Kotoutuminen, maahanmuuttajat. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja

Kotoutuminen, maahanmuuttajat. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja Kotoutuminen, maahanmuuttajat Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja 9.3.2017 % Naisten heikko työllistyminen painaa ulkomaalaistaustaisten työllisyysastetta alas 80 70 60 Työllisyysaste

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 20.11.2017 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 10:2015

TILASTOKATSAUS 10:2015 TILASTOKATSAUS 10:2015 23.11.2015 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2013 laisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka lla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli jossain

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2010

Tilastokatsaus 11:2010 Tilastokatsaus 11:2010 1.11.2010 Tietopalvelu B14:2010 Työpaikat Vantaalla 31.12.2008 1 Työllisen työvoiman määrä oli Vantaalla vuoden 2008 lopussa 101 529 henkilöä. Työttömänä oli tuolloin 6 836 vantaalaista.

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2017

Kuopion työpaikat 2017 Kuopion työpaikat 2017 Tilastokeskuksen julkistus 10/2019 Tilastotiedote 18/2019, 18.10.2019 Kuopion kaupunki, talous- ja omistajaohjaus KUOPION TYÖPAIKAT 2017 Kuopiossa oli vuoden 2017 lopussa noin 51

Lisätiedot

Tilastokatsaus 10:2014

Tilastokatsaus 10:2014 Tilastokatsaus 10:2014 Vantaa 1 2.9.2014 Tietopalvelu B11:2014 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2012 lopulla yhteensä 8 854 vieraskielistä 1

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2018

TILASTOKATSAUS 8:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2018 1 17.12.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2007 2016 Vantaalla oli lähes 110 800 työpaikkaa vuoden 2016 lopussa, mikä oli 4,9 prosenttia kaikista Suomen työpaikoista.

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 25 000 22 500 20 000 Ennuste 19 016 väestön määrä 17 500 15 000 12 500 10 000 15 042 7 500 5 000 2 500 0 1991 1993 1995 1997

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2018

TILASTOKATSAUS 2:2018 TILASTOKATSAUS 2:2018 15.3.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2015 Vantaalla oli vuoden 2015 lopussa 109 779 työpaikkaa. Työpaikkamäärä kasvoi edellisestä vuodesta 2450:lla. Helsingissä työpaikkamäärä kasvoi vuodesta

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2016

TILASTOKATSAUS 8:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2016 1 15.4.2016 ASUNTOKUNTIEN ELINVAIHEET JA TULOT ELINVAIHEEN MUKAAN VUOSINA 2005 2013 Asuntokunnat elinvaiheen mukaan lla, kuten muillakin tässä tarkastelluilla

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 Reijo Ailasmaa +358 29 524 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2010

Tilastokatsaus 8:2010 Tilastokatsaus 8:2010 Lisämateriaalia 7.9.2010 Tietopalvelu B11:2010 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2006 lopulla yhteensä 4 417 vieraskielistä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2013

Tilastokatsaus 9:2013 Tilastokatsaus 9:2013 Vantaa 31.10.2013 Tietopalvelu B15:2013 1 Työpaikat ja työssäkäynti Vantaalla vuonna 2011 Työvoima ja työllisyys Vantaalla 31.12.2011 Vantaalla työllisen työvoiman määrä oli 101 348

Lisätiedot

Ruututietokanta 2017: 250m x 250m

Ruututietokanta 2017: 250m x 250m Ruututietokanta 2017: 250m x 250m ja asukkaiden 2016. 250m x 250m. 1 asukas 55 802 55 802 2-10 asukasta 762 404 202 859 11-99 asukasta 1 787 031 54 910 100-499 asukasta 2 124 278 11 232 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2016: 250m x 250m

Ruututietokanta 2016: 250m x 250m Ruututietokanta 2016: 250m x 250m ja asukkaiden 2015. 250m x 250m. 1 asukas 55 472 55 472 2-10 asukasta 769 806 204 286 11-99 asukasta 1 791 725 55 063 100-499 asukasta 2 119 843 11 227 500-999 asukasta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2017

TILASTOKATSAUS 1:2017 TILASTOKATSAUS 1:2017 5.1.2017 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna Tikkurilassa, Koivukylässä ja Hakunilassa Vaikka työpaikkojen määrä kasvoi vuoden aikana koko kaupungissa,

Lisätiedot

Ruututietokanta 2015: 250m x 250m

Ruututietokanta 2015: 250m x 250m Ruututietokanta 2015: 250m x 250m ja asukkaiden 2014. 250m x 250m. 1 asukas 54 927 54 927 2-10 asukasta 776 859 205 555 11-99 asukasta 1 791 875 55 215 100-499 asukasta 2 110 651 11 202 500-999 asukasta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 22:2016

TILASTOKATSAUS 22:2016 TILASTOKATSAUS 22:216 12.12.216 TIETOJA VANTAALLE JA VANTAALTA MUUTTANEISTA Työvoimaan kuuluvista tulomuuttajista 83 prosenttia oli työllisiä. Lähtömuuttajista heitä oli 82 prosenttia. Vuonna 214 Vantaalle

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 14 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Työllisten määrä kääntyi Helsingissä nousuun yli vuoden kestäneen laskukauden jälkeen. Työllisiä oli vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus Rovaniemi 11.12.214 Villiina Kazi Asiantuntija Yleisiä maahanmuuton suuntaviivoja Maahanmuuttajat

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus Rovaniemi 11.12.214 Villiina Kazi Asiantuntija Yleisiä maahanmuuton suuntaviivoja Maahanmuuttajat

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2014

Tilastokatsaus 2:2014 Tilastokatsaus 2:2014 Vantaa 1 17.1.2014 Tietopalvelu B2:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2012 (lähde: Verohallinnon Maksuunpanon Vantaan kuntatilasto vuosilta 2004 2012) Vuonna 2012 Vantaalla

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2014

Tilastokatsaus 12:2014 Tilastokatsaus 12:2014 Vantaa 5.11.2014 Tietopalvelu B15:2014 1 Työpaikat Vantaan osa-alueilla 31.12.2012 Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna 2012 eniten Tikkurilassa ja Aviapoliksessa Vaikka työpaikkojen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2016

TILASTOKATSAUS 1:2016 TILASTOKATSAUS 1:2016 19.1.2016 VANTAALAISTEN TULOT JA VEROT VUONNA 2014 1 Vuonna 2014 Vantaalla oli kaikkiaan 175 690 tulonsaajaa eli useammalla kuin neljällä viidestä vantaalaisesta oli ansio- ja/tai

Lisätiedot

Ruututietokanta 2018: 250m x 250m

Ruututietokanta 2018: 250m x 250m Ruututietokanta 2018: 250m x 250m ja asukkaiden 2017. 250m x 250m. 1 asukas 56 368 56 368 2-10 asukasta 754 827 201 533 11-99 asukasta 1 784 762 54 611 100-499 asukasta 2 120 381 11 203 500-999 asukasta

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TYÖVOIMA LAUKAASSA 1990-2011 9000 8000 7000 6000 5000

Lisätiedot

Tilastokatsaus 3:2013

Tilastokatsaus 3:2013 Tilastokatsaus 3:2013 Vantaa 1 24.1.2013 Tietopalvelu B3:2013 Työpaikat Vantaalla ja sen osa-alueilla 31.12.2010 Työpaikat kasvoivat vuonna 2010 taas vajaalla 3 000 työpaikalla Vantaalla oli vuoden 2010

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Pirkanmaan ELY-alueella

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Pirkanmaan ELY-alueella Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Pirkanmaan ELY-alueella Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus 14.1.215 Villiina Kazi Yleisiä maahanmuuton suuntaviivoja Maahanmuuttajat keskittyvät

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Pekka Vuori Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastot ja tietopalvelu 23.3.

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Pekka Vuori Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastot ja tietopalvelu 23.3. Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 1.1.2010-2030 Pekka Vuori Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastot ja tietopalvelu 23.3.2010 Ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten määrä Helsingin seudulla

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyydestä ja nuorista työelämän ulkopuolella. Pekka Myrskylä Tilastokeskuksen ent. kehittämispäällikkö

Nuorisotyöttömyydestä ja nuorista työelämän ulkopuolella. Pekka Myrskylä Tilastokeskuksen ent. kehittämispäällikkö Nuorisotyöttömyydestä ja nuorista työelämän ulkopuolella Pekka Myrskylä Tilastokeskuksen ent. kehittämispäällikkö 16.09.2016 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lisätiedot

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008 -tilastot Kesäkuu 2008 Väestö ikäryhmittäin Aviapoliksen suuralueella ja koko Vantaalla 1.1.2008 ja ennuste 1.1.2018 100 90 väestöosuus, % 80 70 60 50 40 30 20 10 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat 25-64 -vuotiaat

Lisätiedot

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m Ruututietokanta 2014: 250m x 250m ja asukkaiden 2013. 250m x 250m. 1 asukas 54 503 54 503 2-10 asukasta 782 991 206 376 11-99 asukasta 1 785 241 55 073 100-499 asukasta 2 112 513 11 224 500-999 asukasta

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. huhtikuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. huhtikuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset huhtikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 483-306 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 13,9-1,8 ALLE 25 VUOTIAAT 348-64 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Muuttajien taustatiedot. 12.5.2014 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Muuttajien taustatiedot. 12.5.2014 Jukka Tapio Toimintaympäristö Muuttajien taustatiedot Dialuettelo Dia 3 Kuntien välinen nettomuutto Tampereella iän mukaan 2013 Dia 4 Kuntien välinen nettomuutto kehyskunnissa iän mukaan 2013 Dia 4 Tampereen maahan-

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 010 Työllisten määrä jäi Helsingissä vuoden 010 viimeisellä neljänneksellä runsaan prosentin pienemmäksi kuin vuosi sitten. Pääkaupunkiseudun,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset joulukuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 17,5-0,8 ALLE 25 VUOTIAAT 548-23 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Itä-Suomen ELY-alueella

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Itä-Suomen ELY-alueella Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Itä-Suomen ELY-alueella Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus Kuopio 21.11.2014 Villiina Kazi Asiantuntija Maahanmuuton määrä kasvaa mutta myös tasaantuu

Lisätiedot

Yritykset, työpaikat, työttömyys

Yritykset, työpaikat, työttömyys Yritykset, työpaikat, työttömyys Lähteet: Tilastokeskus, Työ- ja elinkeinoministeriö, Kaupunkitutkimus TA Oy Yritykset, työpaikat, työttömyys Sisällys: Yritykset ja työpaikat Työllisyys ja työttömyys 2

Lisätiedot

Halsua. Halsuan väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Halsua. Halsuan väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 Halsua Halsuan väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 2014; 1222 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. heinäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. heinäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset heinäkuu 2017 Salo / Salon seutukunta Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN HEINÄKUU 2017 VÄKILUKU 53 334-470 TYÖTTÖMYYS-

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2006-2016 76000 74000 73745 74117 73225 72000 70000 69655 70168 69752 68000

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. tammikuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. tammikuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset tammikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 491-320 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 16,3-1,1 ALLE 25 VUOTIAAT 452-25 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 75,1 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi

Lisätiedot

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kannus Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 6200 5800 2014; 5643 5400 5000 200 150 100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet 50 kuolleet 0-50 -100-150 -200 maassamuutto

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset syyskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 14,9-0,4 ALLE 25 VUOTIAAT 425-13 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 73,6 prosenttia, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisten

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,7-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-9 TYÖVOIMA

Lisätiedot