Tilastokatsaus 8:2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilastokatsaus 8:2013"

Transkriptio

1 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa Tietopalvelu B14:2013 Vanhojen osakeasuntojen kaupat ja hinnat Vantaalla vuosina sekä alkuvuodesta 2013 Vuosien aikana Vantaalla on tehty kaikkiaan vanhojen osakeasuntojen asuntokauppaa eli keskimäärin asuntoa on vuosittain vaihtanut omistajaa. Tämän lisäksi uusia osakeasuntoja on samana aikana valmistunut noin ja omakotiasunnoista vaihtaa iso joukko omistajaansa eli asuntokauppojen kokonaismäärä ylittää kauppaa. Vilkkain vanhojen osakeasuntojen kauppavuosi oli 2007, jolloin kauppoja tehtiin kappaletta. Heti seuraavana vuonna kauppoja tehtiin ko. kymmenvuotisjakson pienin määrä, kappaletta. Vuosina kaupan kohteena olleista asunnoista 70 prosenttia ( kpl) oli kerrostaloasuntoja. Eniten kauppoja tehtiin Myyrmäen suuralueella (37 prosenttia asuntokaupoista) ja vähiten (runsas 1 prosentti) Kivistön suuralueella. Kuvio 1. Vuosina tehdyt vanhojen osakeasuntojen kaupat Vantaalla suuralueittain Asuntokauppoja yhteensä , joista kerrostaloasuntoja ja pientaloasuntoja Myyrmäessä eniten asuntokauppoja ja niistä 85 prosentissa kohteena kerrostaloasunto, Aviapoliksessa enemmistö kaupoista kohdistui pientaloasuntoihin Myyrmäessä omistajaansa vaihtaneista asunnoista eli peräti 85 prosenttia oli kerrostaloasuntoja, kun taas Aviapoliksessa niukka enemmistö tehdyistä asuntokaupasta oli pientaloasuntokauppoja 2. Tikkurilan asuntokaupasta 74 prosenttia oli kerrostaloasuntokauppoja. Koivukylässä asuntokaupasta kerrostaloasuntojen osuus oli 71, Kivistön 500 asuntokaupasta 66, Hakunilan asuntokaupasta 54 ja Korson asuntokaupasta 51 prosenttia (ks. liitekuviot 1-8, sivu 7). 1 Tilastoissa ei ole eroteltu valmistuneiden osakeyhtiömuotoisten omakotitalojen määrää. 2 Tämän katsauksen alkuosan lähteenä ovat Tilastokeskuksen vanhojen osakeasuntojen hintoja ja kauppoja koskevat suuralueittaiset tilastot, jossa mukana ovat kaikki osakeasunnoista Vantaalla tehdyt kaupat. Pientaloasuntoihin kuuluvat kaikki osakeyhtiömuotoisten omakoti-, pari- ja rivitaloasuntojen kaupat. Tavalliset omakotitalojen kaupat ovat kiinteistökauppoja eivätkä kuulu tämän selvityksen piiriin. Uusien osakeasuntojen kaupoista ei ole tilastoja saatavilla edes kuntatasolla.

2 Kuvio 2. Suuralueiden osuudet Vantaalla vuosina tehdyistä vanhojen osakeasuntojen kaupoista Myyrmäen osuus kaupungissa tehdyistä vanhojen osakeasuntojen kaupoista oli 2000-luvun alussa lähes 40 prosenttia, mutta on viime vuosina hieman kaventunut, noin 35 prosenttiin. Myös Hakunilan osuus kaupoista on vähentynyt, kun taas Aviapoliksen osuus on kasvanut selvästi, Korson vain hieman. Tikkurilan ja Koivukylän osuudet tehdyistä kaupoista ovat pysyneet ennallaan. Vanhojen kerrostaloasuntojen keskimääräinen neliöhinta on kohonnut 60 prosenttia 10 vuodessa Kerrostaloasunnon keskimääräinen neliöhinta oli Vantaalla euroa huoneistoneliömetriä kohden vuonna Neliön keskihinta vaihteli Kivistön eurosta Tikkurilan euroon. Kymmenen vuotta myöhemmin (vuonna 2012) keskimääräinen neliöhinta oli euroa ja vaihteluväli Kivistön eurosta Aviapoliksen euroon. Kerrostaloasuntojen neliöhintojen hintahaitari on kymmenessä vuodessa kasvanut selvästi. Hintakehitys on vaihdellut suuralueiden välillä jonkin verran: suurin kasvu on ollut Korson suuralueella, jossa kerrostaloasuntojen neliöhinnat ovat kohonneet 65 prosenttia ja pienin kasvu on ollut Kivistön suuralueella, jossa kasvu on jäänyt 42 prosenttiin. Aviapoliksessa ja Tikkurilassa neliöhinnat ovat kohonneet 61 prosenttia ja Hakunilassa, Koivukylässä ja Myyrmäessä 54 prosenttia (taulukko 1). Eri suuralueiden hintakehitystä voidaan verrata suhteuttamalla ne koko kaupungin keskihintaan. Tällöin verrataan alueiden neliöhintakehitystä koko kaupungin hintojen kehitykseen. Aviapoliksen ja Korson suuralueilla vanhojen kerrostaloasuntojen neliöhintaindeksi (alueen neliöhinta/koko kaupungin neliöhinta) kohosi, Aviapoliksessa indeksi kohosi 131:stä 141:een (huom! vuodesta 2004 vuoteen ) ja Korsossa 90:stä 93:een. Tikkurilassa indeksi pysyi samana (112), mutta muilla suuralueilla indeksin arvo aleni: Myyrmäessä 103 -> 99, Kivistössä 88 -> 78, Koivukylässä 89 -> 85 ja Hakunilassa 91 -> Aviapoliksessa tehtyjen kauppojen määrä jäi niin vähäiseksi, ettei hintatietoa ole tilastoitu vuodelta 2003.

3 3 Osakeyhtiömuotoisissa pientaloasunnoissa (omakoti-, pari- ja rivitaloasunnoissa) neliöhinnat kohosivat 55 prosenttia Vuonna 2003 osakeyhtiömuotoisen pientaloasunnon keskimääräinen neliöhinta Vantaalla oli euroa. Kymmenen vuotta myöhemmin neliöhinta oli euroon. Huoneistoneliön hintahaarukka oli vuonna 2003 Aviapoliksen eurosta Myyrmäen euroon. Kymmenen vuotta myöhemmin neliöhinta vaihteli Kivistön eurosta Aviapoliksen euroon. Erot alueiden välillä olivat kasvaneet. Taulukko 1. Vanhojen kerrostaloasunto-osakkeiden keskimääräiset neliöhinnat Vantaalla Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila Vantaa muutos-% 53,3 41,7 60,4 60,9 54,0 65,0 53,9 60,1 Kehitys tässäkin talotyypissä oli eri alueilla erilainen. Aviapoliksessa asuntokauppoja oli vuonna 2003 niin vähän, ettei niistä tilastoitu kauppahintoja. Vuodesta 2004 vuoteen 2012 neliöhinnat kohosivat Aviapoliksessa (alueen uudistuneen pientaloasuntokannan johdosta) yli kaksinkertaisiksi (124 %). Koivukylässä neliöhintojen nousu oli toiseksi suurinta, 63 prosenttia. Tikkurilassa ja Korsossa kasvu oli 54 prosenttia, kun Myyrmäessä ja Hakunilassa kasvu oli 49 prosenttia. Kivistössä muutos jäi 22 prosenttiin. Taulukko 2. Vanhojen osakeyhtiömuotoisten pientaloasuntojen keskimääräiset neliöhinnat Vantaalla vuosina Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila Vantaa muutos-% 49,3 21,7 123,1 54,2 63,2 52,7 48,7 54,8 Suhteellinen hintataso (indeksi, koko kaupunki = 100) kohosi Aviapoliksen (81 -> 117) ja Koivukylän (99 ->104) suuralueilla, pysyi ennallaan Tikkurilan suuralueella (103 -> 103) ja pieneni muilla suuralueilla (Myyrmäki 103 -> 99, Kivistö 89 -> 77, Korso 98 -> 96 ja Hakunila 99 -> 95).

4 4 Vanhojen osakeasuntojen neliöhinnat eri talo- ja huoneistotyypeissä vuosina 2003 ja 2012 Tässä katsauksessa on käytetty Tilastokeskuksen aineistoa, jossa asunnot on jaoteltu huoneistotyypin mukaan kolmeen luokkaan: yksiöt, kaksiot ja vähintään kolmen huoneen asunnot. Kerrostaloasunnoista neliöhinnat ovat kohonneet Vantaalla vuodesta 2003 vuoteen 2012 eniten yksiöissä ja kaksioissa, 67 prosenttia. Vähintään kolmen huoneen asunnoissa muutos on ollut 57 prosenttia. Taulukko 3. Vanhojen kerrostaloasuntojen neliöhinnat eri huoneistotyypeissä vuosina 2003 ja 2012 Yksiöt Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila Vantaa muutos (%) 62,5 76,6 58,4 68,1 69,0 66,6 Kaksiot muutos (%) 62,0 35,5 62,5 59,3 68,2 54,0 66,8 Kolmiot muutos (%) 45,8 26,4 51,3 51,4 65,0 53,2 57,3 Yksiöiden neliöhinnat ovat kohonneet eniten Tikkurilassa, Hakunilassa ja Korsossa, kaksioissa ja vähintään kolmen huoneen asunnoissa eniten Korsossa. Vuonna 2003 ero Vantaan keskimäärin kalleimpien (Tikkurila) ja halvimpien (Hakunila) yksiöiden välillä oli 369 euroa/m 2. Kymmenen vuotta myöhemmin ero oli 871 euroa/m 2. (Kivistö ja Aviapolis eivät ole mukana vertailussa). Ero kalleimman ja halvimman alueen välillä oli kasvanut suhteellisesti vain hieman. Kerrostalokaksioissa ero kalleimpien ja halvimpien alueiden välillä (Aviapolis ei mukana vertailussa) oli 435 euroa/m 2 vuonna Kymmenen vuotta myöhemmin ero oli 871 euroa/m 2. Ero oli tässäkin suhteellisesti kasvanut. Vähintään kolmen huoneen kerrostaloasunnoissa ero halvimman ja kalliimman alueen (Aviapolis jälleen pois vertailusta) välillä oli 435 euroa/m 2 vuonna 2003 ja kymmenen vuotta myöhemmin se oli 845 euroa/m 2. Ero oli tässäkin suhteellisesti kasvanut. Koska Aviapoliksessa kerrostaloasuntokanta on oleellisesti uudempaa ja Kivistössä taas vanhempaa kuin muilla alueilla, ne jätetään pois vertailusta. Tällöin halvimman ja kalleimman alueen indeksilukujen 4 ero on hieman kasvanut vuodesta 2003 vuoteen 2012 ( vuonna 2003 ja vuonna 2012). Asuntojen neliöhinnat eri talo- ja huoneistotyypeissä vuonna 2013 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) ja Ympäristöministeriö (YM) ylläpitävät verkkopalvelua, jonne osa kiinteistövälittäjistä ilmoittaa tiedot tehdyistä asuntokaupoista. Mukana ovat myös uudet asunnot, mikäli ne on myyty näiden välittäjien välityksellä. 4 Alueen neliöhintojen suhde koko Vantaan keskimääräiseen neliöhintaan

5 5 Palvelussa on saatavilla hinta- ja laatutietoja viimeisen vuoden aikana toteutuneista asuntokaupoista Suomessa. Asuntokauppaa koskevia tuloksia ei julkaista, ellei hakukriteerit täyttäviä asuntoja ole aineistossa vähintään kolmea. Palvelussa ei ole myöskään hintatietoja yksityishenkilöiden tekemistä asuntokaupoista (eikä kiinteistökaupoista (omakotitalot)). Tietoja palveluun toimittavat Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton (KVKL) yhteistyösopimuksen perusteella Kiinteistömaailma Oy, OP-Kiinteistökeskus, Huoneistokeskus Oy, SKV Kiinteistönvälitys Oy ja Aktia Kiinteistönvälitys Oy. Näiden tietojen edustavuutta eli edustavatko ne kaikkia alueella tehtyjä asuntokauppoja voidaan karkeasti tarkastella vertaamalla Tilastokeskuksen (TK) asuntokauppatilastoon, josta tiedot on saatu neljännesvuosittain. Tähän tarkasteluun on poimittu edellä mainitusta verkkopalvelusta kaikki kaupat lokakuun alussa eli se kattaa tiedot edellä mainittujen kiinteistövälittäjien toimittamista asuntokauppatiedoista suurin piirtein lokakuusta 2012 syyskuuhun 2013 ja Tilastokeskuksen tilastoista vuoden 2012 kaksi viimeistä ja 2013 kaksi ensimmäistä neljännestä. Vaikka tarkasteltavat tiedot eivät sijoitukaan täysin samalle ajanjaksolle, voidaan niitä siitä huolimatta tältä osin pitää suurin piirtein vertailukelpoisina. Verkkopalvelussa kaupat on kuvattu asuinalueittain (alueen nimellä) ja Tilastokeskuksen tilastoissa suuralueittain. Verkkopalvelun tilastot koodattiin uudelleen, jotta tietolähteitä voitiin verrata keskenään. Vertailun tulos oli, että -verkkopalvelun tiedot kuvaavat kohtalaisesti alueen asuntojen hintatasoa, vaikka siihen lukeutuvien kauppojen osuus kaikista asuntokaupoista oli keskimäärin neljännes. Alueilla, joilla on paljon uudistuotantoa (Kivistön suuralue) ja vähän vanhaa osakeasuntokantaa tiedot eivät ole vertailukelpoisia, muilla alueilla edustavuus on kohtalaista. Kivistön tiedot jätetäänkin edellä mainitusta syystä tästä tarkastelusta pois. Useimmilla suuralueilla Tilastokeskuksen asuntohintatiedot (kaikki myydyt asunnot) olivat korkeampia kuin verkkopalvelussa esiintyvät tiedot. Kun myytyjä asuntoja tarkasteltiin huoneistotyypeittäin, verkkopalvelun tiedot erosivat Tilastokeskuksen tiedoista enemmän. Verkkopalvelussa oli tiedot 538 kerrostaloasunnon ja 197 pientaloasunnon kaupasta lokakuun 2012 ja syyskuun 2013 väliseltä ajalta. Tilastokeskuksen tilastoissa kesäkuun 2012 ja toukokuun 2013 välisenä aikana tehtiin kaupat vanhasta kerrostaloasunnosta ja 718 osakeyhtiömuotoisesta pientaloasunnosta. Kerrostaloasuntoneliön keskihinta oli verkkopalvelussa olevissa asunnoissa euroa/m 2 (TK euroa) ja pientaloasuntoneliön keskihinta euroa/m 2 (TK euroa/m 2 ) Kerrostaloyksiöiden keskihinta oli euroa ja ne olivat keskimäärin 32 neliömetrin kokoisia. Kalleimmat yksiöt myytiin Aviapoliksen suuralueella eurolla ja halvimmat Korson suuralueella euron kokonaishintaan. Hintaeroa selittää osin asuntojen ikä: Aviapoliksessa myydyistä yksiöistä vanhin oli rakennettu vuonna 2003 ja uusimmat vuosina 2010 ja 2013, kun Korson yksiöt oli rakennettu 30 vuotta aiemmin. Eniten yksiökauppoja tehtiin Tikkurilassa ja Myyrmäessä. Myös kerrostalokaksioita oli myyty eniten Myyrmäessä ja Tikkurilassa, mutta myös kymmeniä Koivukylässä ja Hakunilassa. Myydyt kaksiot olivat keskikooltaan 54 neliötä ja keskimääräiseltä myyntihinnaltaan oli euroa vaihdellen Aviapoliksen eurosta Hakunilan euroon. Hintaeroa selittää tässäkin ainakin osin asuntojen ikä: kolme viidesosaa Hakunilassa myydyistä kaksioista oli rakennettu ennen 1980-lukua ja loput ja 1990-luvuilla, kun Aviapoliksen kaksioista vain yksi oli myyty 1990-luvulla, loput (yli 90 % myydyistä asunnoista) vuoden 2003 jälkeen. Kerrostalokolmioissa keskihinta vaihteli Korson eurosta Aviapoliksen euroon. Korsossa myydyistä asunnoista vain viidennes oli rakennettu 2000-luvulla, loput luvuilla. Aviapoliksen kolmioista vanhin oli rakennettu vuonna Myytyjen kolmioiden keskikoko oli 76 neliötä ja keskihinta euroa. Neliöhinta vaihteli eurosta euroon alueiden välillä. Neljä huonetta ja sitä suurempia kerrostaloasuntoja verkkopalvelussa oli myyty vain 43, joista liki puolet oli myyty Myyrmäen suuralueella. Keskikooltaan nämä huoneistot olivat 96 neliön suuruisia ja keskihinnaltaan euroa.

6 6 Verkkopalvelussa ei ollut lainkaan pientaloyksiöistä tehtyjä kauppoja. Keskimäärin 55 neliön kokoisia pientalokaksioita oli verkkopalvelussa eniten Tikkurilassa ja Hakunilassa. Keskimääräinen myyntihinta koko kaupungissa oli euroa. Neliöhinnoissa ei ollut suurta alueellista vaihtelua 5. Pientalokolmioista verkkopalvelussa oli tiedot kaikkiaan 78 kaupasta, josta liki kolmannes oli tehty Tikkurilassa. Keskimäärin myydyt kolmiot olivat 78 neliön suuruisia ja niiden keskimääräinen neliöhinta oli euroa. Verkkopalvelussa oli tiedot lähes sadasta vähintään neljän huoneen pientaloasunnoista tehdyistä asuntokaupoista. Kauppojen pienestä määrästä johtuen erot Tilastokeskuksen aineistoon olivat selvästi suuremmat kuin kerrostaloasuntokaupoissa. Eniten pientalokauppoja oli tehty Myyrmäessä, Tikkurilassa ja Hakunilassa. Myydyt huoneistot olivat keskikooltaan 103 neliötä ja ne oli myyty keskimäärin euron hintaan. Keskihinta vaihteli suuralueittain ja euron välillä paljolti asunnon iän mukaan. Taulukko 4. Pien- ja kerrostaloasuntojen kaupat Vantaalla asuntojen.hinnat.fi -verkkopalvelussa: keskimääräinen neliöhinta suuralueilla lokakuun 2012 ja syyskuun 2013 välillä tehdyissä kaupoissa asunnon huoneistotyypin mukaan 6 Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila Vantaa Kerrostalot h h h h Pientalot h h h Kuvio 3. Pien- kerrostaloasuntojen kaupat Vantaalla asuntojen.hinnat.fi -verkkopalvelussa: keskimääräinen neliöhinta suuralueilla lokakuun 2012 ja syyskuun 2013 välillä tehdyissä kaupoissa, kaikki asunnot 5 Osin vertailua vaikeutti vähäinen kauppojen määrä. 6 Tämän taulukon tiedot ovat eri huoneistotyypeissä vain korkeintaan suuntaa-antavia, koska myytyjen asuntojen määrä on pieni ja ne ovat paljolti eri ikäisiä. Koko kaupungin tiedot ja suuralue yhteensä -tiedot ovat luotettavampia, jos halutaan arvioida alueen asuntojen hintatasoa.

7 7 Liitekuvat 1-8 Vanhojen osakeasuntojen kauppojen määrä Vantaan suuralueilla vuosina Myyrmäen suuralue asuntokauppoja, kpl kerrostaloasunto pientaloasunto Lähteet: Tilastokeskus: asuntojen kaupat ja kauppahinnat Vantaan suuralueilla ja poiminta -verkkopalvelusta

8 8 Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä ISBN Puh ISSN-L X Sähköposti: ISSN X (painettu) ISSN (verkkojulkaisu)

Lukijalle. Kiitän raportin synnyttänyttä työryhmää ja tiedonhankintaa ystävällisesti auttaneita ihmisiä. Jorma J. Pitkämäki Kehitysjohtaja

Lukijalle. Kiitän raportin synnyttänyttä työryhmää ja tiedonhankintaa ystävällisesti auttaneita ihmisiä. Jorma J. Pitkämäki Kehitysjohtaja 2 Lukijalle Tutkimus tarkastelee asuinpaikan sijainnin aiheuttamia kustannuksia, kun työpaikka sijaitsee Vaasassa. Kustannuksia tarkastellaan menneen kehityksen valossa ja arviointi ulottuu kymmenen vuoden

Lisätiedot

Markkinakommentti. Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA

Markkinakommentti. Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA Markkinakommentti Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA Jos perheasuntojen kauppalukumäärät ovat loppukesän ja alkusyksyn aikana kasvaneet voimakkaasti verrattuna

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE PTT raportteja 251 PTT Reports 251 ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Mikko Hietala Janne Huovari Hanna Kaleva Markus Lahtinen Jessica Niemi Niko-Matti Ronikonmäki Terttu Vainio Pellervon taloustutkimus PTT

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2014 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2014 sekä rakentamisen aikasarjoja 215:12 Rakentaminen Helsingissä 214 sekä rakentamisen aikasarjoja Kuva: Eija Rauniomaa, 214 Uustuotanto ja laajennukset 214 2 213 (vuosikeskiarvo) Myönnetyt luvat asuinrakentaminen, k-m 2 381 271 291 292

Lisätiedot

Asuntojen hintakehitys

Asuntojen hintakehitys Kulutuksen ja asumisen hinnat Asuntojen hintakehitys Katsaus 29.10.2004 Tiedustelut Förfrågningar nquiries: sähköposti: asuminen.tilasto@tilastokeskus.fi Mikko Saarnio (09) 174 62 Annika Klimenko (09)

Lisätiedot

ARVIOKIRJA. Pitkänkarinranta, Raahe Rakennusoikeuden arvo 13.2.2013

ARVIOKIRJA. Pitkänkarinranta, Raahe Rakennusoikeuden arvo 13.2.2013 1 (10) ARVIOKIRJA Pitkänkarinranta, Raahe Rakennusoikeuden arvo 13.2.2013 CATELLA PROPERTY OY, HELSINKI, Y-TUNNUS 2214835-6 2 (10) Oulu 13.2.2013 ARVIOKIRJA ARVION KOHDE Arvion kohteena on rakennusoikeuskerrosneliömetrin

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025

HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 LUONNOS MAL-NK 23.9.2014 HESE-KJ 2.10.2014 HSYK 14.10.2014 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 1 (48) Sisällys Esipuhe... 2 OSA I Helsingin seudun asumisen ympäristökuvaus...

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2015

TILASTOKATSAUS 1:2015 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 1:2015 1 23.1.2015 VELKAANTUNEISUUS VANTAALLA JA MUISSA SUURISSA KAUPUNGEISSA SEKÄ HELSINGIN SEUDUN KEHYSKUNNISSA Vantaalaisista asuntokunnista 55 prosentilla oli velkaa

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 1 REALIA GROUP OY Markkinakatsaus Talvi 2011 SISÄLLYS 03 Pääkirjoitus 04 Asuntomarkkinat Pankin näkökulmasta 05 Uudistuotantomarkkinat 07 Asuntomarkkinoiden kehitys 11 Vuokra-asuminen

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Raakamaan RAAKAMAAN HINTA hinta Peltola, Risto Risto Peltola, Väänänen, Juhani Väänänen, Juhani Juhana Hiironen, Hiironen, Juhana Markus Eronen, Eronen Markus Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 109 Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Velkaantumistilasto 2012

Velkaantumistilasto 2012 Tulot ja kulutus 2013 Velkaantumistilasto 2012 Asuntovelallisilla asuntovelkaa keskimäärin 92 370 euroa vuonna 2012 Tilastokeskuksen velkaantumistilaston mukaan pääkaupunkiseudun asuntovelallisilla asuntokunnilla

Lisätiedot

Kotitalouksien varallisuus 2013

Kotitalouksien varallisuus 2013 Tulot ja kulutus 2015 Kotitalouksien varallisuus 2013 Puolella kotitalouksista nettovarallisuutta yli 110 000 euroa vuonna 2013 Kotitalouksien nettovarallisuuden mediaani oli 110 000 euroa vuonna 2013,

Lisätiedot

Markkinakatsaus syksy 2005. Asunnot Toimitilat

Markkinakatsaus syksy 2005. Asunnot Toimitilat Markkinakatsaus syksy 2005 Asunnot Toimitilat Markkinakatsaus Huoneistokeskus syksy 2005 SISÄLTÖ Kehittämisen tulokset näkyvät 3 Asunnot Pääkaupunkiseudulla asuntokauppa käy virkeänä 4 Kehyskunnissa rakennetaan

Lisätiedot

Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa

Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa Raksystems Anticimex Finland Tammikuu 2011 Sisällysluettelo YHTEENVETO. 4 SUOMI... 9 1. RAKENNUS- JA ASUNTOKANTA... 9 1.1 RAKENNUKSISTA

Lisätiedot

Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä

Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C11:2001 Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä Esipuhe Vantaa on osana pääkaupunkiseutua saanut osansa, tosin pienemmän osan kuin suuremmat naapurinsa,

Lisätiedot

ASUNTOSIJOITTAMINEN. Sijoittaminen kerrostaloasuntoihin Päijät-Hämeessä

ASUNTOSIJOITTAMINEN. Sijoittaminen kerrostaloasuntoihin Päijät-Hämeessä ASUNTOSIJOITTAMINEN Sijoittaminen kerrostaloasuntoihin Päijät-Hämeessä LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto Syksy 2007 Tytti Kylliäinen Lahden

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot

Yrittäjien tulot ja verot Yrittäjien tulot ja verot vuoden 2008 verotietojen mukaan YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA ESIPUHE Yrittäjien saamista tuloista ja maksamista veroista käytävä keskustelu perustuu lähinnä yksittäistapauksiin. Tällöin

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2 2008

Markkinakatsaus 2 2008 Markkinakatsaus 2 8 Markkinakatsaus 2 8 Realia Group Oy 1 Hurjassa kiinteistösyksyssä piilee myös potentiaalia Asioilla sanotaan olevan aina kaksi puolta, niin myös näissä asumisen asioissa: yhtäältä asuntokauppa

Lisätiedot

Tutkimuksia. Asuminen, tulot ja varallisuus MARKKU LANKINEN. Edeltävä asunto. Nykyinen asunto. Asumistavoitteen saavuttaminen

Tutkimuksia. Asuminen, tulot ja varallisuus MARKKU LANKINEN. Edeltävä asunto. Nykyinen asunto. Asumistavoitteen saavuttaminen HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuksia 2008 5 MARKKU LANKINEN Asuminen, tulot ja varallisuus Edeltävä asunto Nykyinen asunto Asumistavoitteen saavuttaminen Suunniteltu asunnonvaihto Tavoitteena oleva

Lisätiedot

Markkinakatsaus kevät 2005. Asunnot Toimitilat

Markkinakatsaus kevät 2005. Asunnot Toimitilat Markkinakatsaus kevät 2005 Asunnot Toimitilat Markkinakatsaus Huoneistokeskus 2005 Asiakkaat etsivät toimivia, yksilöllisiä tiloja 3 Asunnot Uudisrakentaminen ja palvelujen saatavuus ohjaavat asuntomarkkinoiden

Lisätiedot

Rakennukset ja kesämökit 2012

Rakennukset ja kesämökit 2012 Asuminen 2013 Rakennukset ja kesämökit 2012 Mikkeli oli mökkivaltaisin kunta 2012 Kesämökkejä oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2012 lopussa yhteensä 496 200. Kuntaliitokset muuttavat mökkivaltaisimpien

Lisätiedot

Rakennukset ja kesämökit 2011

Rakennukset ja kesämökit 2011 Asuminen 2012 Rakennukset ja kesämökit 2011 Uusia mökkejä eniten Etelä-Savoon ja Lappiin 2011 Suomessa oli Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2011 kaikkiaan 493 000 kesämökkiä. Eniten uusia mökkejä rakennettiin

Lisätiedot

Tulonjakotilasto 2010

Tulonjakotilasto 2010 Tulot ja kulutus 2012 Tulonjakotilasto 2010 Omistusasujien tulot ovat kehittyneet suotuisammin kuin vuokra-asujien Omistusasunnossa ja vuokralla asuvien kotitalouksien välinen tuloero on kasvanut viimeisten

Lisätiedot

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia Antti Karhos Laatuprojektin tuloksia 1. Lukki-kirjastojen laatuprojekti Lukki-kirjastojen laadunarviointi toteutettiin vuosien 2011-12 aikana. Se jakautui kahteen

Lisätiedot

ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET

ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET ESISELVITYS HYVÄ ASUMINEN 2010-KEHITYSOHJELMA Osatehtävä 3. Tuotteet, prosessit ja liiketoimintakonseptit Juha-Matti Junnonen & Sami Kärnä TKK rakentamistalous

Lisätiedot

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti SISÄLTÖ SIVU ESIPUHE OSA I 1. TOIMEKSIANTO

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA 2479. Kati Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki. Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot

VTT TIEDOTTEITA 2479. Kati Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki. Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot VTT TIEDOTTEITA 2479 Kati Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2479 Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot Kati Tillander

Lisätiedot

Kuopion seudun muuttoliike 2000-luvulla

Kuopion seudun muuttoliike 2000-luvulla Kuopion seudun muuttoliike 2000-luvulla 2 Kuopion kaupunki Erillisselvitykset ER 2008:1 ISSN 0785-0301 Kuopion seudun muuttoliike 2000-luvulla Hallinto- ja kehittämiskeskus Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Velkaantumistilasto 2011

Velkaantumistilasto 2011 Tulot ja kulutus 2013 Velkaantumistilasto 2011 Velkaantumisasteet Asuntokuntien velkaantuminen hidastui vuonna 2011 Velallisilla asuntokunnilla oli velkaa 155 prosenttia vuosituloista vuonna 2011. Vuonna

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2002 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot