TILASTOKATSAUS 1:2016

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILASTOKATSAUS 1:2016"

Transkriptio

1 TILASTOKATSAUS 1: VANTAALAISTEN TULOT JA VEROT VUONNA Vuonna 2014 Vantaalla oli kaikkiaan tulonsaajaa eli useammalla kuin neljällä viidestä vantaalaisesta oli ansio- ja/tai pääomatuloja vuoden 2014 aikana. Vantaalaisista naisista oli tuloja 83 ja miehistä 84 prosentilla. Tulonsaajista oli ansiotuloja saaneita ja pääomatuloja saaneita Veronalaisia pääomatuloja saaneita oli vantaalaista. Tulonsaajista naisten osuus oli 50,5 prosenttia. Vuonna 2014 keskimääräiset valtioveronalaiset ansiotulot tulonsaajaa kohden olivat euroa ja pääomatulot euroa vuodessa. Keskitulojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli vajaa 0,3 prosenttia. Naisilla keskimääräiset veronalaiset ansiotulot olivat euroa vuodessa, miehillä selvästi suuremmat, euroa. Naisilla kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 0,5 ja miehillä 0,1 prosenttia. Suurimmat ansiotulot oli vuotiailla (kuvio 1). Keskimääräinen verotettavan pääomatulon määrä oli naisilla euroa ja miehillä euroa. Keskimäärin suurimmat verotettavat pääomatulot oli vuotiailla (kuvio 2). Kuvio 1. Keskimääräiset valtionveronalaiset ansiotulot ikäryhmittäin vuonna ansiotulot keskimäärin vuodessa, euroa Lähes joka toisella oli ansiotuloja vähintään euroa vuodessa ja lähes joka kymmenennellä vähintään euroa vuodessa Keskimääräisten ansiotulojen määrä on viime vuosina kasvanut pääosin yleisen ansiotason, osin myös tulonsaajajoukon rakenteen muututtua. Suurin määrällinen tulonsaajien lisäys neljän viimeksi kuluneen vuoden aikana on ollut euroa vuodessa ansaitsevien tuloluokassa. Suhteelliset muutokset ovat olleet sitä suurempia mitä enemmän ansainneesta on kyse. Pääomatulonsaajien määrä kasvoi samalla tavalla kuin ansiotulonsaajien joukkokin. Määrällisesti eniten kasvua oli euroa ansainneilla, kun taas euroa ansainneissa pääomatulojen saajien määrä väheni liki viidenneksellä. Tulojen saajien ja verojen maksajien määrää eri tuloluokissa sukupuolen ja kunnan mukaan ei verottaja tilastoi enää julkisissa tilastoissa, joten se tarkastelu jää kaikilta osin tällä kertaa tekemättä. 1 Lähde: vero.fi

2 2 Kuvio 2. Keskimääräiset verotettavat pääomatulot ikäryhmittäin vuonna verotettavat pääomatulot keskimäärin vuodessa, euroa Taulukko 1. Luonnollisten henkilöiden lukumäärä tulolajin ja valtionveronalaisten vuositulojen mukaan vuosina sekä muutos tuloluokissa Tuloluokka, /v Ansiotulonsaajia, lkm Pääomatulonsaajia, lkm Muutos % Ansio Pääoma ,4 1, ,4-18, ,9-17, ,1-3, ,1 4, ,8 12, ,3 17, ,0 24, ,4 29, ,3 28,4 Yhteensä/muutos ,3 3,7 Keskimääräiset pääomatulot saajaa kohden kasvaneet ansiotuloja nopeammin Veronalaisten ansiotulonsaajien määrä on kasvanut yhden kahden prosentin vuosivauhtia ja kasvua vuodesta 2010 vuoteen 2014 oli kaikkiaan 7,4 prosenttia. Saajaa kohden laskettujen keskimääräisten veronalaisten ansiotulojen määrä on kasvanut samassa ajassa hieman nopeammin, 7,9 prosentilla. Nopeimmin on kuitenkin kasvanut veronalaisten pääomatulojen keskimääräinen suuruus saajaa kohden, peräti yli 20 prosentilla vuodesta 2010 vuoteen Veronalaisia pääomatuloja saaneita oli vuonna 2014 vain runsas 5 prosenttia enemmän kuin vuonna Myös sosiaalietuuden keskimääräinen suuruus kasvoi vuosina lähes 20 prosentilla. Samaan aikaan edun saajien määrä kasvoi vajaalla 10 prosentilla. Veronalaiset tulot kasvoivat runsaalla kahdella prosentilla vuonna 2014 Vantaalaisilla oli veronalaisia tuloja vuonna 2014 kaikkiaan 5,39 miljardia euroa, mikä on 118 miljoonaa euroa (2,2 %) enemmän kuin vuonna Ansiotuloja näistä tuloista oli 96,1 prosenttia (96,6 % vuonna 2013) ja pääomatuloja 3,9 prosenttia (3,4 %). Veronalaisia pääomatuloja kertyi vuonna 2014 lähes 208 miljoonaa euroa, mikä on 26 miljoonaa euroa (14,9 %) enemmän kuin vuonna 2013.

3 Veronalaisten ansiotulojen lisäys vuonna 2014 oli 0,4 prosenttia tulonsaajaa kohden, kun taas veronalaiset pääomatulot lisääntyivät 7,3 prosenttia. 3 Taulukko 2. Keskimääräiset tulot saajaa kohden ( ) vuodessa tuloryhmittäin vuosina Vuosi Tulot yhteensä Veronalaiset tulot yhteensä Ansiotulot yhteensä Sosiaalietuudet Pääomatulot yhteensä Veronalaiset pääomatulot muutos muutos-% 7,6 7,9 7,4 17,7 8,4 20,9 Vuonna 2014 kaikkiaan vantaalaista sai veronalaisia pääomatuloja. Veronalaisia pääomatuloja saaneiden määrä kasvoi henkilöllä eli 7 prosentilla edellisestä vuodesta. Pääomantulojen saajista 49 prosenttia oli palkansaajia ja 30 prosenttia eläkeläisiä. Enemmistöllä veronalaisia pääomatuloja saaneista veronalaiset vuositulot jäivät alle euron. Vaikka heitä oli yli puolet pääomatuloja saaneista, jäivät heidän yhteenlasketut pääomatulonsa kuitenkin vain 18 prosenttiin kaikista Vantaalla saaduista veronalaisista pääomatuloista. Veronalaisia ansiotuloja saaneiden määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta toiseen. Vuonna 2014 lisäys oli henkilöä. Veronalaisia ansiotuloja saaneita oli tuolloin vantaalaista. Sosiaalietuuksien 2 saajien määrä on kasvanut nopeasti viime vuosina. Vuonna 2010 heitä oli , mutta vuonna 2014 jo eli lähes 10 prosenttia enemmän. Vuoden 2014 aikana kasvua oli henkilöä. Saajaa kohden lasketun keskimääräisen sosiaalietuuden määrä ( euroa) oli vuonna 2014 runsas 2 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Vantaalaisista sai eläketuloja henkilöä vuonna 2014, mikä on 750 henkilöä (1,7 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Keskimääräinen eläketulo ( euroa) saajaa kohden kasvoi vuoden aikana vajaalla 3 prosentilla. Kolmella viidesosalla eläketulot jäivät alle euron, kun viidenneksellä eläkeläisistä verotettavat vuositulot olivat vähintään euroa, Työttömyysturvaetuuksien saajien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2014, heitä oli tuolloin , mikä on (11 %) enemmän kuin vuonna Keskimääräisen työttömyysturvaetuuden suuruus (7 335 euroa) oli vuonna 2014 lähes 5 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Työttömyysturvaetuuksien saajista neljänneksellä vuositulot olivat euroa. Yli vuosituloihin oli päässyt vajaa 60 työttömyysturvaetuuden saajaa. Lapsen kotihoidontukea sai vantaalaista vuonna 2014, mikä on 75 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tuen keskimääräinen euromäärä (3 030 euroa) saajaa kohden oli 12 euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Kotihoidontukea saaneista enemmistön vuositulot jäivät alle euron. Opintorahaa sai vuonna 2014 kaikkiaan vantaalaista. Opintorahaa saavien määrä on kasvanut nopeasti henkilön vuosivauhtia, mutta viime vuosina kasvu on hidastunut. Vuonna 2014 saajia oli jälleen 380 enemmän kuin vuotta aiemmin. Opintorahan suuruus saajaa kohden oli keskimäärin euroa, 40 euroa suurempi kuin vuonna Päivä- ja äitiysrahansaajia oli vuonna 2014 kaikkiaan , eli 220 enemmän kuin vuotta aiemmin. Keskimääräisen päivärahan määrä oli euroa, mikä on 60 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuokratuloa sai vantaalaista. Keskimääräisen vuokratulon suuruus saajaa kohden oli euroa. Vuokratuloa sai nyt 440 henkilöä useampi kuin vuonna 2013 ja saadun vuokratulon suuruus oli 105 euroa edellisvuoden tuloa suurempi. 2 Sosiaalietuuksia ovat mm. eläketulot, opinto-, ja koulutustuet, tapaturma-, päivä- ja äitiysrahat ja lasten kotihoidontuki.

4 4 Vähennykset Vantaalla ansiotuloista tehtävät vähennykset kunnallisverotuksessa vuonna 2014 olivat 3,0 prosenttia (26,4 miljoonaa euroa) suuremmat kuin vuonna Vähennysten saajien määrä kasvoi 1,5 prosentilla. Edellisenä vuonna (2013) vähennysten määrä kasvoi vajaalla 1,7 prosentilla (14,6 miljoonalla eurolla) ja niiden saajien määrä 1,2 prosentilla. Vuonna 2014 vantaalaisten verotettava ansiotulo kunnallisverotuksessa oli miljoonaa euroa ja se kasvoi 65 miljoonalla eurolla vuodesta 2013 (1,5 %). Vuonna 2012 kasvu oli ollut 123 miljoonaa euroa (3,0 %). Ansiotuloista tehtävät vähennykset valtionverotuksessa kasvoivat vuonna 2014 lähes 3 prosentilla eli 20,7 miljoonalla eurolla. Vähennysten saajien määrä kasvoi vajaalla prosentilla. Edellisenä vuonna vähennysten määrä kasvoi vajaalla 7 prosentilla eli 46,4 miljoonalla eurolla ja vähennysten saajien määrä vajaalla prosentilla. Vantaalaisten verotettava ansiotulo valtionverotuksessa kasvoi 1,6 prosentilla (71 miljoonalla eurolla) vuonna Edellisenä vuonna kasvu oli 92 miljoonaa euroa. Kuvio 3. Ansiotuloista tehdyt vähennykset valtion- ja kunnallisverotuksessa ikäryhmittäin vuonna vähennykset yhteensä, euroa valtionverotus kunnallisverotus Vantaalaisten veronmaksajien vähennykset pääomatuloista vähenivät 2,0 miljoonalla eurolla (-3 %) vuodesta 2013 vuoteen 2014, mutta vähennysten saajien määrä lisääntyi 1 060:llä (1,4 %). Vähennyksiä sai nyt vantaalaista. Keskimääräinen pääomatuloista tehty vähennys oli 895 euroa, mikä on 45 euroa pienempi kuin vuonna Keskimäärin suurimmat pääomatuloista tehtävät vähennykset olivat maatilatalouden harjoittajilla (3 860 ), osakeyhtiöiden osakkailla (1 710 ) ja elinkeinonharjoittajilla (1 330 ) ja pienimmät eläkeläisillä (530 ). Kotitalousvähennyksen sai vuonna 2014 kaikkiaan vantaalaista veronmaksajaa, noin 300 vähemmän kuin vuonna Keskimääräisen vähennyksen suuruus oli 950 euroa, mikä on 75 euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Vähennyksen saajista oli 32 prosenttia eläkeläisiä, joilla keskimääräisen vähennyksen suuruus oli kuitenkin hieman pienempi kuin muilla tulonsaajaryhmillä. Korkovähennysten saajien joukko kasvoi vuoden 2014 aikana 680:llä, mutta korkovähennysten kokonaiseuromäärä väheni yli 13 miljoonalla eurolla. Keskimääräinen korkovähennys saajaa kohden oli vuonna 2014 noin 210 euroa pienempi kuin edellisenä vuonna. Suurimmat korkomenot olivat maatilataloudenharjoittajilla, keskimäärin euroa vuodessa, ja pienimmät eläkeläisillä, 420 euroa vuodessa. Asuntolainan korkoja ilmoitti vantaalaista, mikä on 60 enemmän kuin edellisenä vuonna. Ensiasunnon lainan korkoja oli vantaalaisella keskimäärin euroa. Korkojen määrä oli sama kuin vuonna Tuolloin ensiasunnon lainan korkoja ilmoittaneita oli 80 henkilöä vähemmän kuin vuonna Asuntolainan keskimääräiset vuosittaiset korkomenot olivat elinkeinonharjoittajilla ja osakeyhtiöiden osakkailla suuremmat kuin muilla tulonsaajaryhmillä ja eläkeläisillä pienimmät.

5 5 Taulukko 4. Eräitä vähennyksiä tuloista kunnallis- (kv) ja valtionverotuksessa (vv) vuosina Tulo- ja vähennystyyppi Vähennysten määrä (1 000 ) Vähennykset keskimäärin saajaa kohden, euroa Muutos 13 14, /t.saaja Vähennykset ansiotulosta Vähennykset yhteensä vv ,2 Vähennykset yhteensä kv ,6 Vähennykset ansiotulosta vain vv ,0 Vähennykset ansiotulosta vain kv ,0 Eläketulovähennys kv ,2 Perusvähennys kv ,0 Ansiotulovähennys kv ,4 Vähennykset pääomatulosta ,8 Korot yhteensä ,1 Vähennykset verosta Työtulovähennys ,8 Invalidivähennys ,0 Elatusvelvollisvähennys ,3 Kotitalousvähennys ,6 Valtionverotuksessa ansiotuloista tehtävä vähennysten euromäärä kokonaisuudessaan lisääntyi vain palkansaajilla. Eläkeläisillä keskimääräinen euromäärän vähennys oli 30 euroa vuoteen 2013 verrattuna. Maatilatalouden ja elinkeinonharjoittajilla vähennysten kutistuminen oli huomattavasti merkittävämpää. Kunnallisverotuksessa vähennysten keskimääräinen koko kasvoi vain palkansaajilla ja maatilatalouden harjoittajilla. Vähennysten saajien kokonaismäärä kunnallisverotuksessa kasvoi vajaalla henkilöllä. Verot: valtionverotus Vuonna 2014 kaikkiaan vantaalaista maksoi tuloveroa ansiotuloista valtionverotuksessa, yhteensä yli 270 miljoonan euron verran 3. Maksajien määrä väheni 220:llä. Tuloveroa valtiolle maksavien vantaalaisten naisten määrä kasvoi 280:lla, mutta miesten määrä väheni 60:lla. Maksetun tuloveron kokonaismäärä oli kummallakin sukupuolella lähes samansuuruinen kuin edellisenä vuonna. Valtion tuloveroa ansiotuloista maksavien osuus kaikista tulonsaajista oli 44 prosenttia (45 prosenttia vuonna 2013 ja 44 prosenttia vuonna 2012). Naisilla osuus oli 36 prosenttia ja miehillä 52 prosenttia. Maksetun tuloveron määrä oli keskimäärin euroa (naiset euroa ja miehet euroa) maksajaa kohden. Vuonna 2014 maksetusta tuloverosta koottiin valtiolle 82 prosenttia palkansaajilta ja 10 prosenttia eläkeläisiltä. Palkansaajien vuonna 2014 ansiotuloista maksama tulovero valtiolle oli keskimäärin euroa, ja eläkeläisten euroa. Verrattuna vuonna 2013 valtiolle maksettuihin tuloveroihin, verojen määrä keskimäärin maksajaa kohden kasvoi 55 eurolla palkansaajilla, mutta aleni 10 eurolla eläkeläisillä. Pääomatuloista valtion tuloveroa maksaneiden määrä lisääntyi Vantaalla 3 180:lla vuodesta 2013 ja heidän maksamansa pääomatuloveromäärä kasvoi 6,7 miljoonalla eurolla (14 %). Valtiolle kertyi Vantaalta pääomatuloista tuloveroa kaikkiaan lähes 55 miljoonaa euroa yhteensä vantaalaiselta. Keskimääräinen pääomatuloista valtiolle maksettu tulovero oli suuruudeltaan euroa, mikä on 60 euroa enemmän kuin vuonna Pääomatuloista maksoi valtion tuloveroa naista ja miestä, naiset keskimäärin 970 euroa ja miehet euroa. Valtiolle vuonna 2014 maksetusta pääomatuloverosta palkansaajien osuus oli 39 prosenttia, maatilataloudenharjoittajien 4, elinkeinonharjoittajien reilu 3 prosenttia ja eläkeläisten osuus 25 prosenttia. Osakkeenomistajien osuus oli 9, kuolinpesien 3 ja muiden vajaa 17 prosenttia. Vuonna 2014 maksettu keskimääräinen tulovero pääomatuloista oli palkansaajilla euroa, maatilataloudenharjoittajilla 980, elinkeinonharjoittajilla ja eläkeläisillä euroa. Vuoteen 2013 verrattuna pääomatuloista maksetun veron suuruus kasvoi vain palkansaajilla. 3 Valtion tuloverosta vapautuivat vuonna 2014 henkilöt, joiden verotettava vuositulo jäi alle euron.

6 6 Verot: kunnallisverotus Vantaalaisille pantiin verovuodelta 2014 maksuun kunnallisveroa 783,5 miljoonaa euroa. Määrä on 11,3 miljoonaa euroa (1,5 %) enemmän kuin vuonna Veroa maksoi nyt kuntalaista, useampi kuin vuonna Kunnallisveroa maksoi lähes 72 prosenttia Vantaan asukkaista ja 86 prosenttia kaikista kaupungin tulonsaajista. Kunnallisveron maksajista 51 prosenttia oli naisia. Veronmaksajien kokonaismäärä lisääntyi vuoden 2014 aikana henkilöllä. Keskimääräinen kunnallisveron suuruus oli euroa. Maksettavan kunnallisveron määrä veronmaksajaa kohden suureni 10 eurolla vuoteen 2013 verrattuna. Miehet maksoivat lähes 58 prosenttia kunnallisverokertymästä. Miesten maksaman veron suuruus oli keskimäärin euroa (6 080 myös vuonna 2013) ja naisten (4 285) euroa. Kunnallisveroista kertyi palkansaajilta lähes 75 prosenttia, eläkeläisilta vajaa 17, elinkeinonharjoittajilta reilu 2, osakkeenomistajilta vajaa 2 ja maatilataloudenharjoittajilta 0,2 prosenttia. Palkansaajan maksaman keskimääräisen kunnallisveron suuruus oli euroa vuonna Maatilataloudenharjoittajat maksoivat kunnallisveroja enemmän, euroa, samoin elinkeinonharjoittajat, euroa. Eläkeläisillä maksetun keskimääräisen veron määrä oli euroa. Kaikilla tulonsaajaryhmillä maksetun kunnallisveron suuruus kasvoi, elinkeinonharjoittajilla eniten. Kuvio 4. Keskimääräiset tuloverot maksajaa kohden valtion- ja kunnallisverotuksessa n mukaan 2014 kunta valtio tuloverot, euroa Verot: kirkollisverotus Kirkollisveroa vantaalaisista maksoi henkilöä, mikä on henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Maksajista 56 prosenttia oli naisia. Kirkollisveroa vantaalaiset maksoivat 26,8 miljoonaa euroa vuonna 2014, euroa vähemmän kuin vuonna Vuonna 2014 maksetun kirkollisveron suuruus oli maksajaa kohden keskimäärin 283 euroa. Edellisenä vuonna se oli 2 euroa vähemmän. Tulonsaajista kirkollisveroa maksaneita oli 54 prosenttia. Naispuolisista tulonsaajista kirkollisveroa maksoi 59 prosenttia, miespuolisista 48 prosenttia Verot ja maksut yhteensä Kaikkiaan vantaalaiset maksoivat erilaisia veroja ja maksuja vuonna 2014 yhteensä miljoonaa euroa, 24 miljoonaa (2 %) enemmän kuin vuonna Maksajia oli , mikä on enemmän kuin edellisenä vuonna. Maksajista naiset maksoivat veroja ja muita maksuja keskimäärin euroa ja miehet euroa. Edellisenä vuonna veroja ja maksuja kertyi maksajaa kohden keskimäärin enemmän, naisilla ja miehillä euroa. Palkansaajille kertyi erilaisia veroja ja maksuja maksajaa kohden keskimäärin euroa, maatilataloudenharjoittajille euroa, elinkeinonharjoittajille euroa ja eläkeläisille euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna verojen ja maksujen määrä maksajaa kohden lisääntyi kaikilla tulonsaajaryhmillä.

7 7 Kuvio 5. Verot ja maksut yhteensä eri ikäryhmissä vuonna 2014 ikjäryhmä verot ja maksut keskimäärin yhteensä, euroa Verojen osuus kaikista tuloista vuonna 2007 kohosi enimmillään 35 prosenttiin euroa vuodessa ansainneilla. Vuonna 2010 osuus oli suurimmillaan, yli 38 prosenttia, euron veronalaisiin vuosituloihin päässeillä. Enemmän kuin euron verotettaviin vuosituloihin päässeille "veroprosentti" oli alempi, vajaa 34 prosenttia eli kutakuinkin samansuuruinen osuus kuin vuodessa ansainneilla. Vuonna 2012 verojen ja maksujen keskimääräinen osuus veronalaisista tuloista pieneni kaikissa vähemmän kuin euroa vuodessa ansainneiden tuloluokissa. Suurin osuus oli euroa vuodessa ansainneilla, joilla se oli 39 prosenttia. Enemmän kuin euroa vuodessa ansainneilla osuus oli edelleen pienempi, 35 prosenttia, mikä oli vain vähän enemmän kuin vuodessa ansainneilla. Vuonna 2013 verojen maksujen osuus veronalaisista tuloista kasvoi tulojen kasvaessa ollen korkeimmillaan, 40 prosenttia, euron tuloihin päässeillä. Yli euron verotettavat tulot hankkineilla osuus oli pienempi, runsas 37 prosenttia. Vuonna 2014 eniten veroja ja maksuja suhteessa verotettaviin tuloihin kertyi edelleen ansainneille, nyt hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin, 39 prosentin verran. Kuvio 6. Verojen ja maksujen osuus (%) veronalaisista tuloista tuloluokittain vuonna 2014 tuloluokka, euroa vuodessa ,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 verojen ja maksujen osuusverotettavista tuloista, % Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä ISBN Taloussuunnittelu/Tietopalvelu ISSN-L X Puh. (09) ISSN (verkkojulkaisu) Sähköposti: Vantaan kaupunki. Tietopalvelut B3:2016

Tilastokatsaus 14:2014

Tilastokatsaus 14:2014 Vantaa 3.12.2014 Tietopalvelu B17:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2013 1 Vuonna 2013 Vantaalla oli kaikkiaan 172 980 tulonsaajaa eli useammalla kuin neljällä viidestä vantaalaisesta oli ansio-

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2014

Tilastokatsaus 2:2014 Tilastokatsaus 2:2014 Vantaa 1 17.1.2014 Tietopalvelu B2:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2012 (lähde: Verohallinnon Maksuunpanon Vantaan kuntatilasto vuosilta 2004 2012) Vuonna 2012 Vantaalla

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 12 2007 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005 Keskitulot 27 390 euroa Helsingissä Pääkaupunkiseudulla yhä enemmän pääomatulon saajia Veroja ja veronluonteisia

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2006

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2006 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 32 2008 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2006 Helsingissä keskitulot 28 333 euroa Veroja ja veroluonteisia maksuja helsinkiläisillä 7 520 euroa maksajaa

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 27 2011 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009 Helsingissä keskitulot 30 000 euroa Pääomatulot laskivat viidenneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 200 euroa

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 2014:28 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 Helsingissä mediaanitulo 26 300 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 32 800 euroa Pääomatuloja huomattavasti edellisvuotta vähemmän Veroja

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 29 2012 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Helsingissä keskitulot 31 200 euroa Pääomatulot nousivat kolmanneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 400 euroa

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2015

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2015 2017:10 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2015 Tulot eivät juuri kasvaneet edellisvuodesta Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 35 100 euroa Helsingissä mediaanitulo 27 200 euroa Veroja ja veroluonteisia

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014 01:13 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 0 Helsingissä mediaanitulo 00 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 34 00 euroa Tulokehitys heikkoa Keskimääräisissä pääomatuloissa laskua Veroja ja

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot Helsingissä vuonna 2016

Yksityishenkilöiden tulot ja verot Helsingissä vuonna 2016 2018:16 Yksityishenkilöiden tulot ja verot Helsingissä vuonna 2016 Tulokehitys pysähtyi Mediaanitulo ennallaan edelleen 27 200 euroa Vuositulot keskimäärin 35 900 euroa Veroja ja veroluonteisia maksuja

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 10 2006 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004 Helsingin kaupungin kuvapankki /Mika Lappalainen Verkkojulkaisu Leena Hietaniemi ISSN 1458-5707

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2015

TILASTOKATSAUS 1:2015 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 1:2015 1 23.1.2015 VELKAANTUNEISUUS VANTAALLA JA MUISSA SUURISSA KAUPUNGEISSA SEKÄ HELSINGIN SEUDUN KEHYSKUNNISSA Vantaalaisista asuntokunnista 55 prosentilla oli velkaa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot 2014. vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla

Yrittäjien tulot ja verot 2014. vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla Yrittäjien tulot ja verot 2014 vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla 1 Saman tulotason yrittäjien ja palkansaajien verotuksen vertailu vuonna 2012 Yrittäjät Palkansaajat Tulot 44 974 44 974 - Siitä ansiotuloa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2016

TILASTOKATSAUS 5:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2016 1 1.4.2016 YKSINHUOLTAJIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Yksinhuoltajien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista yhden

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2016

TILASTOKATSAUS 8:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2016 1 15.4.2016 ASUNTOKUNTIEN ELINVAIHEET JA TULOT ELINVAIHEEN MUKAAN VUOSINA 2005 2013 Asuntokunnat elinvaiheen mukaan lla, kuten muillakin tässä tarkastelluilla

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut. Valtio, kunnat, seurakunnat, julkisoikeudelliset yhteisöt

Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut. Valtio, kunnat, seurakunnat, julkisoikeudelliset yhteisöt VEROTUS Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut Valtio, kunnat,

Lisätiedot

// VEROHALLINTO TASKUTILASTO 2014

// VEROHALLINTO TASKUTILASTO 2014 // VEROHALLINTO TASKUTILASTO 2014 // VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2016

TILASTOKATSAUS 6:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2016 1 7.4.2016 SELLAISTEN ASUNTOKUNTIEN, JOISSA ON PARISKUNTA JA LAPSIA, TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

VEROTUS SUOMESSA. Veronmaksajilla on oikeus vähentää tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot.

VEROTUS SUOMESSA. Veronmaksajilla on oikeus vähentää tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot. 2015 Taskutilasto VEROTUS SUOMESSA.Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2017

TILASTOKATSAUS 2:2017 TILASTOKATSAUS 2:2017 11.1.2017 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2014 Yhteenveto: Työpaikat ja työvoima n suuralueilla sekä pendelöinti Helsingin seudulla vuosina 2010 2014 Työpaikkoja

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 10:2015

TILASTOKATSAUS 10:2015 TILASTOKATSAUS 10:2015 23.11.2015 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2013 laisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka lla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli jossain

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2012

Veronalaiset tulot 2012 Tulot ja kulutus 2013 Veronalaiset tulot 2012 Kunnallisveron osuus 64 prosenttia veroista Vuonna 2012 tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja maksuja 26,8 miljardia euroa, mikä oli 2,1 prosenttia edellisvuotista

Lisätiedot

VEROTUS. Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen

VEROTUS. Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen VEROTUS Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen 2.9.2014 Pirtin klubi, Pekka Kallioniemi 1 Verottajat, verot

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2011

Veronalaiset tulot 2011 Tulot ja kulutus 2012 Veronalaiset tulot 2011 Välittömät verot kasvoivat neljä prosenttia Tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja maksuja 26,2 miljardia euroa vuonna 2011. Eniten maksettiin kunnallisveroa,

Lisätiedot

VEROTUS SUOMESSA SISÄLLYSLUETTELO

VEROTUS SUOMESSA SISÄLLYSLUETTELO Taskutilasto 2016 VEROTUS SUOMESSA SISÄLLYSLUETTELO Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 4:2014

Tilastokatsaus 4:2014 Vantaa 10.3.2014 Tietopalvelu B5:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2013

Veronalaiset tulot 2013 Tulot ja kulutus 2014 Veronalaiset tulot 2013 Yle-veroa maksoi neljä miljoonaa henkeä Tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja maksuja 28,7 miljardia euroa vuonna 2013. Edellisvuodesta verot kasvoivat

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2018

TILASTOKATSAUS 5:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 5:18 1 10.9.18 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 08 17 Työttömyysaste oli Vantaalla tasan 10 prosenttia vuoden 17 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli peräti 1,9 prosenttiyksikköä, mikä

Lisätiedot

Tilastotietoja veroista

Tilastotietoja veroista Tilastotietoja veroista vuodelta 2004 Tilastotietoja veroista vuodelta 2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A), 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 160 01 Telefaksi 09 160 33123 Internet www.vm.fi

Lisätiedot

Tilastotietoja veroista

Tilastotietoja veroista Tilastotietoja veroista vuodelta 2002 Tilastotietoja veroista vuodelta 2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A), 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 160 01 Telefaksi 09 160 33123 Internet www.vm.fi

Lisätiedot

Tilastotietoja veroista

Tilastotietoja veroista Tilastotietoja veroista vuodelta 2003 Tilastotietoja veroista vuodelta 2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A), 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 160 01 Telefaksi 09 160 33123 Internet www.vm.fi

Lisätiedot

Tilastotietoja veroista

Tilastotietoja veroista Tilastotietoja veroista vuodelta 2005 Tilastotietoja veroista vuodelta 2005 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A), 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 160 01 Telefaksi 09 160 33123 Internet www.vm.fi

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2019

TILASTOKATSAUS 3:2019 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2019 1 8.10.2019 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 2009 2018 Työttömyysaste oli Vantaalla 8,7 prosenttia vuoden 2018 lopussa, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2017

Veronalaiset tulot 2017 Tulot ja kulutus 2018 Veronalaiset tulot 2017 Välittömät verot alenivat 1,5 prosenttia Tulonsaajat maksoivat vuonna 2017 välittömiä veroja ja maksuja kaikkiaan 29,9 miljardia euroa, mikä oli nimellisesti

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2009

Veronalaiset tulot 2009 Tulot ja kulutus 2011 Veronalaiset tulot 2009 Tuloverot pienenivät kuusi prosenttia vuonna 2009 Tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja veronluonteisia maksuja yhteensä 24,2 miljardia euroa, mikä oli

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2010

Veronalaiset tulot 2010 Tulot ja kulutus 2012 Veronalaiset tulot 2010 Kunnallisveron osuus välittömistä veroista kasvanut Tulonsaajat maksoivat vuonna 2010 välittömiä veroja ja maksuja yhteensä 25,3 miljardia euroa, mikä oli

Lisätiedot

Verohallinto. Verohallinto kuuluu valtiovarainministeriön alaisuuteen. Se kerää noin kaksi kolmasosaa Suomen veroista ja veronluonteisista maksuista.

Verohallinto. Verohallinto kuuluu valtiovarainministeriön alaisuuteen. Se kerää noin kaksi kolmasosaa Suomen veroista ja veronluonteisista maksuista. Taskutilasto 2011 Verohallinto Verohallinto kuuluu valtiovarainministeriön alaisuuteen. Se kerää noin kaksi kolmasosaa Suomen veroista ja veronluonteisista maksuista. Verohallinnon perustehtävä Perustehtävämme

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2015

Veronalaiset tulot 2015 Tulot ja kulutus 2016 Veronalaiset tulot 2015 Välittömät verot kasvoivat kaksi prosenttia Tulonsaajat maksoivat vuonna 2015 välittömiä veroja ja maksuja kaikkiaan 30,4 miljardia euroa, mikä oli nimellisesti

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Verohallinto

Sisällysluettelo. Verohallinto TASKUTILASTO 2009 Verohallinto Verohallinto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan. Se kerää noin kaksi kolmasosaa Suomen veroista ja veronluonteisista maksuista. Verohallinnon lisäksi veroja ja

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2014

Veronalaiset tulot 2014 Tulot ja kulutus 2015 Veronalaiset tulot 2014 Välittömät verot kasvoivat neljä prosenttia Tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja maksuja kaikkiaan 29,8 miljardia euroa vuonna 2014. Edellisvuodesta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Verohallinto

Sisällysluettelo. Verohallinto Taskutilasto 2010 Verohallinto Verohallinto kuuluu valtiovarainministeriön alaisuuteen. Verohallinto kerää noin kaksi kolmasosaa Suomen veroista ja veronluonteisista maksuista. Verohallinnon organisaatio

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2015

TILASTOKATSAUS 3:2015 TILASTOKATSAUS 3:2015 27.5.2015 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2013 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa kaupungeissa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Tilastokatsaus 1:2014

Tilastokatsaus 1:2014 Tilastokatsaus 1:2014 Vantaa 3.1.2014 Tietopalvelu B1:2014 1 Vähintään 65 vuotta täyttäneet Vantaalla Vuoden 2013 alussa 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia vantaalaisia oli 27 579 henkilöä. Heistä

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2016

Veronalaiset tulot 2016 Tulot ja kulutus 2017 Veronalaiset tulot 2016 Välittömät verot 30,4 miljardia euroa Tulonsaajat maksoivat vuonna 2016 välittömiä veroja ja maksuja kaikkiaan 30,4 miljardia euroa, mikä oli nimellisesti

Lisätiedot

Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä

Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä Tilastokatsaus Lisätietoja: 28.05.2010 Esko Ruhanen, puh. 020 634 1364, etunimi.sukunimi@kela.fi Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä Kelan eläke-etuudensaajat ja maksetut eläkeetuudet

Lisätiedot

Tilastotietoja veroista

Tilastotietoja veroista Tilastotietoja veroista vuodelta 2006 Tilastotietoja veroista vuodelta 2006 Tilastotietoja veroista vuodelta 2006 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A), 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 160

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2014

Tilastokatsaus 7:2014 Vantaa 20.5.2014 Tietopalvelu B8:2014 Vuoden 2012 tulotietoja Vantaalta, sen osa-alueilta, Helsingin seudulta ja maamme suurimmista kaupungeista Valtionveronalaiset keskitulot tulot Vantaalla ja muissa

Lisätiedot

Kunnan kannattaa hankkia hyviä veronmaksajia. juha kemppinen

Kunnan kannattaa hankkia hyviä veronmaksajia. juha kemppinen 070517 Kunnan kannattaa hankkia hyviä veronmaksajia juha kemppinen 070517 Kunnan kannattaa hankkia hyviä veronmaksajia Lappeenrannan kunnallisveroprosentti on Suomen maakuntakeskusten suurimpia. Useimmat

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 22:2016

TILASTOKATSAUS 22:2016 TILASTOKATSAUS 22:216 12.12.216 TIETOJA VANTAALLE JA VANTAALTA MUUTTANEISTA Työvoimaan kuuluvista tulomuuttajista 83 prosenttia oli työllisiä. Lähtömuuttajista heitä oli 82 prosenttia. Vuonna 214 Vantaalle

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen

Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen 1 Suomen Kuntaliitto 8.10.2010 Henrik Rainio, Jouko Heikkilä Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen Veroprosentin korotuksesta kunta saa aina täysimääräisen

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2008

Veronalaiset tulot 2008 Tulot ja kulutus 2010 Veronalaiset tulot 2008 Pääomatulot pienenivät neljänneksen vuonna 2008 Tulonsaajat saivat vuonna 2008 veronalaisia tuloja yhteensä 110,5 miljardia euroa, mistä ansiotuloja oli 103,3

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot vuodelta 2004 maksuunpannussa verotuksessa TUTKIMUKSET

Yrittäjien tulot ja verot vuodelta 2004 maksuunpannussa verotuksessa TUTKIMUKSET Yrittäjien tulot ja verot vuodelta 2004 maksuunpannussa verotuksessa TUTKIMUKSET SISÄLLYSLYETTELO 1. Yhteenveto tuloksista...3 2. Yrittäjän tulo- ja verotiedoista...4 3. Käytetty aineisto...4 4. Yrittäjien

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Yrittäjät. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Yrittäjät. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Yrittäjät Konsultit 2HPO 1 Yrittäjien lukumäärä pl. maatalous 1990-270 250 230 210 190 170 150 130 110 90 tuhatta yrittäjää 261 000 169 000 92 000 70 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2007

Veronalaiset tulot 2007 Tulot ja kulutus 2009 Veronalaiset tulot 2007 Osingot ja luovutusvoitot kasvattivat pääomatuloja Yksityiset henkilöt saivat vuonna 2007 veronalaisia tuloja 106,6 miljardia euroa, seitsemän prosenttia edellisvuotista

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2015

TILASTOKATSAUS 2:2015 TILASTOKATSAUS 2:215 1.3.215 TIETOJA VANTAALLE JA VANTAALTA MUUTTANEISTA Työvoimaan kuuluvista tulomuuttajista yhdeksän kymmenestä oli työllisiä Vuonna 212 Vantaalle muutti 15 84 henkilöä, joista työvoimaan

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2007

Veronalaiset tulot 2007 Tulot ja kulutus 2008 Veronalaiset tulot 2007 Osingot ja luovutusvoitot kasvattivat pääomatuloja Yksityiset henkilöt saivat vuonna 2007 veronalaisia tuloja 106,6 miljardia euroa, seitsemän prosenttia edellis-vuotista

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 11:2015

TILASTOKATSAUS 11:2015 TILASTOKATSAUS 11:215 1.12.215 TIETOJA VANTAALLE JA VANTAALTA MUUTTANEISTA Työvoimaan kuuluvista tulomuuttajista 86 prosenttia oli työllisiä. Lähtömuuttajista heitä oli 9 prosenttia. Vuonna 213 Vantaalle

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2018

TILASTOKATSAUS 7:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 7:18 1 17.12.18 SUOMALAIS- JA ULKOMAALAISTAUSTAISEN VÄESTÖN PÄÄASIAL- LINEN TOIMINTA VANTAALLA 00 16 Tässä tilastokatsauksessa tarkastellaan Vantaan väestön pääasiallista

Lisätiedot

Asumistukimenojen kasvu taittui vuonna 2017

Asumistukimenojen kasvu taittui vuonna 2017 Tilastokatsaus Lisätietoja: 14.2.218 Heidi Kemppinen, puh. 2 634 17, etunimi.sukunimi@kela.fi Asumistukimenojen kasvu taittui vuonna 217 Kela maksoi asumistukia vuonna 217 yhteensä 2 3 milj. euroa, joka

Lisätiedot

ASUMISTUKIMENOT UUTEEN ENNÄTYKSEEN VUONNA 2018

ASUMISTUKIMENOT UUTEEN ENNÄTYKSEEN VUONNA 2018 TILASTOKATSAUS 4/219 Lisätietoja: 28.2.219 Heidi Kemppinen, puh. 2 634 137, etunimi.sukunimi@kela.fi ASUMISTUKIMENOT UUTEEN ENNÄTYKSEEN VUONNA 218 Kela maksoi asumistukia vuonna 218 yhteensä 2 112 milj.

Lisätiedot

Laki. tuloverolain muuttamisesta

Laki. tuloverolain muuttamisesta Laki tuloverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tuloverolain (1535/1992) 54 d :n 2 momentti, 80 :n 9 kohta, 92 :n 26 kohta, 95 :n 1 momentin 1 kohta, 96 a :n 1 momentti, 100 :n

Lisätiedot

9 VEROTUS, TALLETUKSET JA LAINAT

9 VEROTUS, TALLETUKSET JA LAINAT 9 VEROTUS, TALLETUKSET JA LAINAT ALOITA PERUSTEISTA 370A. Kunnallisveroprosentti oli 19,5, joten 31 200 tuloista oli maksettava kunnallisveroa 0,195 31 200 = 6084. Vastaus: 6084 euroa 371A. a) Hajuveden

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä 1 Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotetaan 28 %:sta 30 %:iin. Yhteenlasketun verotettavan

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TULOT JA VEROT 2008 VUODEN 2006 VEROTUSTIETOJEN MUKAAN

YRITTÄJIEN TULOT JA VEROT 2008 VUODEN 2006 VEROTUSTIETOJEN MUKAAN YRITTÄJIEN TULOT JA VEROT 2008 VUODEN 2006 VEROTUSTIETOJEN MUKAAN Suomen Yrittäjät ry YRITTÄJIEN TULOT JA VEROT 2008 Sisällyslyettelo Tiivistelmä... 3 1. Yrittäjän tulo- ja verotustiedoista... 4 2. Käytetty

Lisätiedot

tutkimus yrittäjien tulot ja verot vuoden 2007 verotustietojen mukaan

tutkimus yrittäjien tulot ja verot vuoden 2007 verotustietojen mukaan tutkimus yrittäjien tulot ja verot vuoden 2007 verotustietojen mukaan Suomen Yrittäjät ry YRITTÄJIEN TULOT JA VEROT 2009 Tiivistelmä Yrittäjien keskimääräiset veronalaiset tulot olivat vuonna 2007 40.132

Lisätiedot

1984 vp. - HE n:o 132

1984 vp. - HE n:o 132 1984 vp. - HE n:o 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi velkojen korkojen vähennysoikeuden rajoittamisesta verotuksessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot vuodelta 2003 maksuunpannussa verotuksessa

Yrittäjien tulot ja verot vuodelta 2003 maksuunpannussa verotuksessa Yrittäjien tulot ja verot vuodelta 2003 maksuunpannussa verotuksessa Risto Suominen Suomen Yrittäjät 17.1.2005 2 YRITTÄJIEN TULOT JA VEROT VUODELTA 2003 MAKSUUN- PANNUSSA VEROTUKSESSA Yhteenveto - Yrittäjän

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot

Yrittäjien tulot ja verot Yrittäjien tulot ja verot vuoden 2008 verotietojen mukaan YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA ESIPUHE Yrittäjien saamista tuloista ja maksamista veroista käytävä keskustelu perustuu lähinnä yksittäistapauksiin. Tällöin

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot 2013

Yrittäjien tulot ja verot 2013 Yrittäjien tulot ja verot 2013 1 Yrittäjien tulot ja verot 2013 vuoden 2011 tulo- ja verotiedoilla 2 Yrittäjien tulot ja verot 2013 SISÄLLYS ESIPUHE... 3 TIIVISTELMÄ JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ... 4 1. KÄYTETTY

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaiset asiat

Verotuksen ajankohtaiset asiat Verotuksen ajankohtaiset asiat 10.1.2019 Benjamin Strandberg Lopullinen verokertymä 2018 Kaikki verolajit, muutos edellisvuodesta: -0,5 % Kunnallisvero: 18 758 miljoonaa euroa (-0,8 %)» Lopullinen verovuoden

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2010

Tilastokatsaus 11:2010 Tilastokatsaus 11:2010 1.11.2010 Tietopalvelu B14:2010 Työpaikat Vantaalla 31.12.2008 1 Työllisen työvoiman määrä oli Vantaalla vuoden 2008 lopussa 101 529 henkilöä. Työttömänä oli tuolloin 6 836 vantaalaista.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 tuloveroasteikkolaiksi sekä laiksi tuloverolain muuttamisesta Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2013 valtionverotuksessa sovellettavaksi progressiiviseksi ansiotulon

Lisätiedot

Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-98

Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-98 Tilastokatsaus 21:4 Vantaan kaupunki Tilasto ja tutkimus 29.3.21 Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä, puh. 8392 2716 sähköposti: hannu.kyttala@vantaa.fi B6 : 21 ISSN 786-7832, ISSN 786-7476 Muuttajien taloudellinen

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot 2015

Yrittäjien tulot ja verot 2015 Yrittäjien tulot ja verot 2015 1 Yrittäjien tulot ja verot 2015 vuoden 2013 tulo- ja verotiedoilla 2 Yrittäjien tulot ja verot 2015 SISÄLLYS YRITTÄJIEN TULOT JA VEROT 2015... 3 ESIPUHE... 3 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

PERUSTOIMEENTULOTUEN ETUUSMENOT LASKIVAT VUONNA 2018

PERUSTOIMEENTULOTUEN ETUUSMENOT LASKIVAT VUONNA 2018 TILASTOKATSAUS 2/219 Lisätietoja: 13.2.219 Heidi Kemppinen, puh. 2 634 137, etunimi.sukunimi@kela.fi PERUSTOIMEENTULOTUEN ETUUSMENOT LASKIVAT VUONNA 218 Kelan perustoimeentulotuen etuusmenot olivat 716,

Lisätiedot

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Jukka Hakola @HakolaJukka Pekka Montell @MontellPekka 11.-12.9.2019 Kuluvan vuoden kunnallisverot eivät ole kasvaneet odotetusti Kunnallisverokertymät

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

ANSIOTULOJEN VEROTUKSEN KEVENNYSMALLI 2009

ANSIOTULOJEN VEROTUKSEN KEVENNYSMALLI 2009 Verot, tulot ja ostovoima ANSIOTULOJEN VEROTUKSEN KEVENNYSMALLI 2009 1 TAUSTA: HALLITUKSEN LINJAAMAT KEVENNYKSET 1,1 mrd. + PUOLIVÄLIN TARKISTE Hallitusohjelman mukaan ansiotulojen verotusta kevennetään

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2013 Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 109.5 +3.0 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 104.5-2.1 99.4-7.1 94.4-12.1 B Lähtö Ehdotus C 89.4-17.2 A 56.9 59.4 61.9 64.4 66.8

Lisätiedot

T A S K U T I L A S T O

T A S K U T I L A S T O TASKUTILASTO 2008 Verohallinto Sisällysluettelo Verohallinto on osa valtiovarainministeriön hallinnonalaa. Suomen veroista ja veronluonteisista maksuista kertyy noin 75 prosenttia vero hallinnon kautta.

Lisätiedot

Miten metsänomistus vaikuttaa pysyvään kunnalliseen hoitoon joutuvien henkilöiden hoitomaksuihin ja erilaisiin Kelan maksamiin sosiaalietuuksiin

Miten metsänomistus vaikuttaa pysyvään kunnalliseen hoitoon joutuvien henkilöiden hoitomaksuihin ja erilaisiin Kelan maksamiin sosiaalietuuksiin Miten metsänomistus vaikuttaa pysyvään kunnalliseen hoitoon joutuvien henkilöiden hoitomaksuihin ja erilaisiin Kelan maksamiin sosiaalietuuksiin Polvelta Toiselle messut, Rovaniemi 18.3.2017 Antti Pajula,

Lisätiedot

Verotuksen muutokset ja verotulojen kehitys Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014. Jukka Hakola, veroasiantuntija

Verotuksen muutokset ja verotulojen kehitys Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014. Jukka Hakola, veroasiantuntija Verotuksen muutokset ja verotulojen kehitys Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Jukka Hakola, veroasiantuntija Verotuksen muutokset V. 2015 kunnallisveron tuottoja vähentää n. -78 milj. hallituksen päätös osittaisesta

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot 2014

Yrittäjien tulot ja verot 2014 Yrittäjien tulot ja verot 2014 1 Yrittäjien tulot ja verot 2014 vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla 2 Yrittäjien tulot ja verot 2014 SISÄLLYS ESIPUHE... 3 TIIVISTELMÄ JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ... 4 1. KÄYTETTY

Lisätiedot

Huippu 6 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty

Huippu 6 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty KERTAUS KERTAUSTEHTÄVIÄ K1. Hank maksaa kunnallisveroa 22 % verotettavasta tulostaan eli 0,22 52 093,84 = 11 460,6448 11 460,64. Hank maksaa kunnallisveroa 11 460,64. Vastaus: 11 460,64 K2. Kimin maksaman

Lisätiedot