Tilastokatsaus 15:2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilastokatsaus 15:2014"

Transkriptio

1 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa, vajaa 25 prosenttia (24 810) erillisissä pientaloissa (omakoti- ja paritalot) ja 13 prosenttia (13 110) rivitaloissa. Pientalojen osuus asuntokannasta on pysynyt pitkään vajaassa 40 prosentissa. Kuvio 1. Pientalo- ja vuokra-asuntojen osuus (%) n asuntokannasta (31.12.) ,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Pientaloasuntojen osuus Vuokra-asuntojen osuus Vuokra-asuntoja oli kolmannes asuntokannasta n asunnoista vajaa 56 prosenttia oli omistusasuntoja, 34 prosenttia vuokra-asuntoja ja 4 prosenttia asumisoikeusasuntoja. Kerrostaloasunnoista vuokra-asuntojen osuus oli 49 prosenttia, rivitaloasunnoista 19 prosenttia ja muista pientaloasunnoista 3 prosenttia. Kymmenen vuotta aiemmin, vuonna 2003, vuokra-asuntojen osuus kaikista asunnoista oli suurempi, yli 37 prosenttia. Vuokra-asuntojen osuus on vähentynyt kaikilla suuralueilla Vuokra-asuntojen osuus vaihtelee alueittain: suhteellisesti niitä on eniten Tikkurilan suuralueella (38 %), vähiten Kivistössä (9 %). Kuluneen kymmenen vuoden aikana vuokra-asuntojen osuus on vähentynyt kaikilla suuralueilla. Eniten vähennystä oli Korsossa (-5,4 prosenttiyksikköä) ja Hakunilassa (-4,7 prosenttiyksikköä). Muillakin suuralueilla vähennystä oli vähintään yli 2 prosenttiyksikköä. Määrällisestikin vuokra-asunnot olivat vähentyneet Korsossa ja Hakunilassa, mutta myös Myyrmäessä. Vaikka suurin määrällinen lisäys alueen vuokraasunnoissa oli Aviapoliksessa, aleni vuokra-asuntojen osuus koko Aviapoliksen asuntokannasta kuitenkin yli kolmella prosenttiyksiköllä. Koko kaupungissa vuokra-asuntoja vuonna 2013 oli enemmän kuin vuoden 2003 lopussa. Kaikki lisäys tuli muihin vuokra-asuntoihin, kun samassa ajassa arava- ja korkotukivuokraasuntojen määrä väheni vajaalla asunnolla 1. Samassa ajassa (vuosina ) kaupungin asuntokanta kasvoi asunnolla. 1 Tilastokeskus on vuodesta 2009 lähtien ottanut korkotuki- ja aravavuokra-asunnoissa huomioon aravarajoituksista vapautuneet asunnot ja ne ovat siirtyneet luokkaan muut vuokra-asunnot. Ns. välimallin vuokra-asunnot (lyhytaikainen korkotuki vuosina ) luetaan myös luokkaan muut vuokra-asunnot. Kun myös muita käsittelysääntöjä on tarkennettu, on se aiheuttanut asuntojen siirtymisiä luokasta toiseen.

2 2 Vuoden 2013 lopussa vuokra-asuntoja oli kaikissa n kaupunginosissa, lukumääräisesti eniten Myyrmäen kaupunginosassa (3 530). Yli vuokra-asuntoa oli myös Hakunilan, Martinlaakson, Havukosken ja Pakkalan kaupunginosissa. Vuokra-asuntoja oli kaupunginosan asuntokannasta useampi kuin joka toinen Veromiehen, Tikkurilan, Jokiniemen, Asolan, Länsimäen ja Hakunilan kaupunginosissa. Taulukko 2. n asuntokanta hallintamuodon mukaan (31.12.) 2003 ja 2013 suuralueittain Alue vuosi kaikki asunnot omakotitalo asunto-osake asumisoikeusasunto arava- /korkotukivuokra-as. muu vuokraasunto muu muutos Myyrmäki muutos Kivistö muutos Aviapolis muutos Tikkurila muutos Koivukylä muutos Korso muutos Hakunila muutos Kaupunginosasista 20:ssa vuokra-asuntojen osuus oli alle 10 prosenttia. Nämä kaupunginosat olivat kaikki pientalovaltaisia. Asumisoikeusasuntojen määrä lisääntyi lla vuodesta 2003 vajaalla viidenneksellä. Uusia asumisoikeusasuntoja rakennettiin Kivistöä lukuun ottamatta kaikille muille suuralueille. Sellaisia kaupunginosia, joissa oli asumisoikeusasuntoja, oli kaikkiaan 38. Asolassa, Vallinojalla, Tammistossa, Ylästössä ja Koivukylässä vähintään joka kymmenes alueen asunnoista oli asumisoikeusasunto. Joka kolmas asunnoista oli kaksio lla yleisin huoneistotyyppi oli kaksio, joita asuntokannasta oli lähes 33 prosenttia vuoden 2013 lopussa. Tikkurilassa kaksioiden osuus asuntokannasta oli 36 prosenttia, kun Kivistössä niiden osuus jäi 15 prosenttiin. Toiseksi yleisin huoneistotyyppi oli kolmen huoneen ja keittiön/keittokomeron kokoinen asunto, joita asuntokannasta oli vajaa 27 prosenttia. Hakunilassa kolmioiden osuus asuntokannasta oli suurin, lähes 29 prosenttia, kun taas Kivistössä niitä oli vain 21 prosenttia. Kivistössä yleisin huoneistotyyppi olikin neljä huonetta ja keittiö/keittokomero, joita asuntokannasta oli lähes 27 prosenttia. Vähintään neljän asuinhuoneen asuntoja oli lla 29 prosenttia kaikista asunnoista. Suurin osuus oli Kivistössä (57 %) ja Korsossa (36 %), pienin Myyrmäessä (26 %) ja Tikkurilassa (25 %).

3 3 Yksiöiden osuus oli koko kaupungissa runsas 11 prosenttia. Eniten yksiöitä sekä lukumääräisesti että suhteellisesti oli Myyrmäen suuralueella (lähes 13 %), vähiten Kivistössä (alle 7 %) ja Aviapoliksessa (9 %). Vähintään viiden asuinhuoneen asuntojen osuus oli koko lla vajaa 11 prosenttia. Kivistössä niitä oli 30 prosenttia, kun taas Tikkurilassa, Hakunilassa ja Myyrmäessä niiden osuus oli vain runsas 8 prosenttia. Huoneistotyyppi vaihtelee asunnon talotyypin ja hallintamuodon mukaan: erillisissä pientaloissa liki kolmessa neljästä asuinhuoneita oli vähintään neljä, kun muissa omistusasunnoissa näin oli vain joka kolmannessa. Arava-/korkotukivuokra-asunnoista kahdessa kolmesta oli asuinhuoneita enintään kolme ja muissa vuokraasunnoissa vielä useammassa, kolmessa neljästä huoneita oli korkeintaan kolme. Vuokra-asunnoissa, kuten myös asumisoikeusasunnoissa yleisin huoneistotyyppi oli kaksio. Kerrostaloasunnoissa asunnot olivat huoneluvultaan selvästi pienempiä kuin pientaloissa. Taulukko 4. Asunnot niiden huoneluvun ja hallintamuodon mukaan Alue huoneistotyyppi Asunnot yhteensä omistaa talon omistaa osakkeet arava- /korkot. vuokra-as. muu vuokra-asunto asumisoikeusasunto muu / tuntematon 3 yksiö kaksio kolmio h Myyrmäki yksiö kaksio kolmio h Kivistö yksiö kaksio kolmio h Aviapolis yksiö kaksio kolmio h Tikkurila yksiö kaksio kolmio h Koivukylä yksiö kaksio kolmio h Korso yksiö kaksio kolmio h Hakunila yksiö kaksio kolmio h h+k ja sitä suuremmat asunnot on laskettu taulukossa yhteen. 4h+k asuntoja oli , 5h+k asuntoja ja 6h+k ja sitä isompia asuntoja Huoneistotyypiltään tuntemattomia asuntoja oli lla yhteensä 53 kappaletta. Niistä oli omakotitaloja 16, osakeasuntoja 5, arava- tai korkotukiasuntoja 6, muita vuokra-asuntoja 3, asumisoikeusasuntoja 1 ja muita asuntoja 22 kappaletta. 3 Sisältää mm. tyhjät ja vailla vakinaista asukasta olevat asunnot.

4 4 Vuokra-asunnot olivat huoneluvultaan selvästi omistus- ja asumisoikeusasuntoja pienempiä Arava- tai korkotukiasunnoista lähes joka toinen oli kaksio, useampi kuin joka neljäs kolmio ja joka seitsemäs yksiö. Muissa vuokra-asunnoissa yksiöiden osuus oli lähes kolmannes ja kaksioidenkin osuus suurempi kuin kaksi viidennestä. Asumisoikeusasunnoissa jako kaksioiden, kolmioiden ja neljän huoneen ja sitä suurempien asuntojen välillä meni aika lailla tasan, mutta kaksioita oli kuitenkin hieman muita suurempi osuus. Talon omistaneista useamman kuin kolmen neljästä (78 %) asunnossa oli vähintään neljä asuinhuonetta ja joka kuudennella (16 %) asuinhuoneita oli kolme. Osakeasunnon omistaneista joka kolmannella (34 %) asunnossa oli kolme huonetta, lähes joka kolmannella (30 %) huoneita oli kaksi ja yhtä usealla (29 %) huoneita oli vähintään neljä. Myyrmäen suuralueella talon omistavien asunnoissa oli 81 prosentissa vähintään neljä huonetta, kun Kivistössä osuus oli 72 prosenttia. Kivistössä sen sijaan asunto-osakkeista oli 45 prosentissa vähintään neljä huonetta, kun Koivukylässä niiden osuus oli 27 prosenttia. Arava- ja korkotukivuokra-asunnoista useampi kuin kaksi kolmesta oli enintään kaksioita Koivukylässä ja Korsossa. Aviapoliksessa niiden osuus oli runsas puolet. Myyrmäessä, Tikkurilassa ja Koivukylässä useammassa kuin kolmessa neljästä muussa vuokra-asunnossa oli korkeintaan kaksi asuinhuonetta. Myyrmäessä asumisoikeusasunnoista yli puolet oli korkeintaan kahden asuinhuoneen huoneistoja, kun Hakunilassa osuus oli vain runsas neljännes. Hakunilassa asumisoikeusasunnoista lähes kahdessa viidestä oli vähintään neljä asuinhuonetta. Kuvio 2. Asunnot hallintaperusteen ja huoneistotyypin mukaan Muu tai tuntematon hallintaperuste Asumisoikeusasunnot Muu vuokra-asunto Arava- tai korkotukivuokra-asunto Omistaa asunnon osakkeet Omistaa talon osuus kannasta, % yksiö kaksio kolmio 4h+k 5h+k+ Erillisistä pientaloista 24 prosenttia oli kooltaan huoneistoneliömetriä, rivitaloasunnoista 21 prosenttia ja kerrostaloista 24 prosenttia huoneistoneliömetriä. Alle sadan neliön asuntoja erillisistä pientaloista oli vajaa 42 prosenttia, kun rivitaloasunnoista niitä oli 83 ja kerrostaloasunnoista 99 prosenttia. Alle 50 neliön asuntoja kerrostaloasunnoista oli 32 prosenttia, rivitaloasunnoista runsas 4 ja erillisistä pientaloasunnoista runsas 3 prosenttia. Vähintään 160 neliön asuntoja kerrostaloissa oli 23 kappaletta, rivitaloissa 33 ja erillisissä pientaloissa kappaletta. Lähes joka kymmenennessä asunnossa asutaan ahtaasti Vuoden 2013 lopussa lla oli ahtaasti asuttua asuntoa 4, 185 asuntoa enemmän kuin vuotta aiemmin. Tilavasti asuttuja asuntoja oli kaikkiaan 6 980, 295 enemmän kuin vuonna Ahtaimmin asuttuja olivat rivitaloasunnot, joista lähes 12 prosenttia oli ahtaasti asuttuja. Erillisistä pientaloista ja kerrostaloasunnoista ahtaasti asuttuja oli alle 10 prosenttia. 4 Tilastokeskus, normi 4: Asunto on ahtaasti asuttu, jos siinä asuu enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohti, kun keittiötä ei lasketa huonelukuun. Asunto on tilavasti asuttu, kun siinä asuu 1-5 henkilön asuntokunta, jonka käytössä on vähintään kolme asuinhuonetta enemmän kuin mitä on asuntokunnan henkilömäärä (keittiötä ei lueta huonelukuun).

5 5 Huoneistotyypeistä ahtaimmin asuttiin kolmen asuinhuoneen asunnoissa, joista 15 prosentissa asuttiin ahtaasti. Viiden huoneen ja sitä suuremmista asunnoista lähes joka toinen oli tilavasti asuttu. Erillisistä pientaloasunnoista 21 prosenttia oli tilavasti asuttuja, rivitaloasunnoista lähes 7 ja kerrostaloasunnoista vajaa 2 prosenttia. Kuvio 3. Asunnot asunnon talotyypin ja pinta-alaluokan mukaan lla asunnon pinta-alaluokka asuntojen lkm Erillinen pientalo Rivi- tai ketjutalo Asuinkerrostalo Kuvio 4. Asunnot asunnon huoneistotyypin ja asumisväljyyden mukaan lla huonetta 6 huonetta 5 huonetta 4 huonetta 3 huonetta 2 huonetta 1 huone osuus asunnoista, % Tilava Normaali Ahdas Tuntematon Kuvio 5. Ahtaasti asutut asunnot (%) asunnon huoneistokoon ja talotyypin mukaan lla ahtaasti asuttuja % Erillinen pientalo Rivi- tai ketjutalo Asuinkerrostalo Muu rakennus 1 huone 2 huonetta 3 huonetta 4 huonetta 5 huonetta 6 huonetta 7+ huonetta

6 6 Asunnoista oli 5,2 prosenttia vailla vakinaista asukasta Joustavien asuntomarkkinoiden edellytyksenä on yleisesti pidetty 4-6 prosentin suuruista asuntovaraumaa eli tyhjänä olevien asuntojen määrää. Vuodenvaihteessa 2013/2014 asunnoista oli lla vailla vakinaista asukasta eli runsas 5 prosenttia, mikä on 600 enemmän kuin vuotta aiemmin. Tyhjänä tai tilapäisesti asutuista asunnoista oli erillisissä pientaloissa 1 010, rivitaloissa 375 ja kerrostaloissa Rivitaloasuntoja oli suhteellisesti vähiten (2,9 % kannasta) vailla vakituista asujaa ja kerrostaloasuntoja eniten (5,9 %). Pientaloissa olevista vailla vakinaista asukasta olevista asunnoista suhteellisesti suurin osa oli kolmen, neljän asuinhuoneen huoneistoja, kerrostaloasunnoista kahden asuinhuoneen asuntoja. n suuralueista eniten vailla vakinaista asukasta olleita asuntoja oli Kivistössä, missä niitä oli 8,5 prosenttia alueen asuntokannasta. Suhteellisesti vähiten tyhjiä asuntoja oli Hakunilassa (3,9 %). Kivistössä oli eniten tyhjillään rivi- tai ketjutaloja, joista 17 prosenttia oli vailla vakituista asukasta vuodenvaihteessa 2013/2014. Myös erillisissä pientaloissa (8 % alueen kaikista erillisistä pientaloista) oli tyhjien asuntojen osuus Kivistössä suuralueista korkein. Aviapoliksessa oli suhteellisesti eniten vailla vakituista asukasta olevia kerrostaloasuntoja (9 %). Arava-/korkotukivuokra-asuntoja oli vuoden 2013 lopussa koko kaupungissa vailla vakinaista asukasta 690 kappaletta eli 3,7 prosenttia arava- ja korkotukiasunnoista. Niistä liki joka kolmas oli Tikkurilan suuralueella, joka neljäs Koivukylässä ja useampi kuin joka viides Myyrmäessä. Muita vuokra-asuntoja oli tyhjillään/tilapäisesti asuttuna kaikkiaan lähes 100 (0,6 %) ja asumisoikeusasuntoja 125 (3,1 %). Asuntokanta kuudessa suurimmassa kaupungissa on kuudesta suurimmasta kaupungista kerrostalovaltaisin, sillä vuoden 2013 lopussa kaupungin kaikista asunnoista 86 prosenttia oli kerrostaloissa. Pientalovaltaisin oli, jossa pientalojen osuus kaupungin asuntokannasta oli 46 prosenttia. Rivitalojen osuus oli ssa suurin (15,5 %) ja ssa (14,4 %) lähes yhtä suuri. Myös erillisten pientalojen osuus oli suurin (30,9 %) ssa. ssa (26,7 %) ja lla (24,7 %) se oli hieman pienempi. Helsingissä erillisiä pientaloja oli vajaa 8 prosenttia asuntokannasta. Kuvio 6. Koko maan ja kuuden suurimman kaupungin asuntokanta talotyypin mukaan Suomi osuus asunnoista, % Muu rakennus Kerrostaloasunnot Rivitaloasunnot Erilliset pientaloasunnot Omistusasuntojen osuus kaikista kaupungissa olevista asunnoista oli lla (55,7 %) ja ssa suurin (53,8 %). ssa se oli lähes yhtä suuri (53,1 %). Helsingissä omistusasuntojen osuus oli pienin, 43,4 prosenttia. Turussa ja ella omistusasuntojen osuus jäi niinikään alle 50 prosentin. Asumisoikeusasuntoja oli suhteellisesti eniten ssa (4,1 %) ja lla (4,0 %), vähiten ssa (1,7 %). Kymmenen viimeksi kuluneen vuoden aikana vuokra-asuntojen osuus asuntokannasta väheni muissa suurissa kaupungeissa paitsi Turussa ja ella, joissa se hieman kasvoi. lla vuokra-asuntojen osuuden vähennys oli suurin 5, -3,4 prosenttiyksikköä. ssa vähennystä oli -3,2 ja Helsingissä -2,9 prosenttiyksikköä. Asumisoikeusasuntojen osuus asuntokannasta kasvoi kaikissa kaupungeissa hieman, eniten ssa. 5 ssa vähennystä oli 7,8 prosenttiyksikköä, mutta selitys on kaupunkiin vuoden 2012 lopussa liittyneet naapurikunnat.

7 7 Kuvio 7. Koko maan ja kuuden suurimman kaupungin asuntokanta asunnon hallintamuodon mukaan Suomi osuus asuntokannasta, % Omistusasunto Asumisoikeusasunto Vuokra-asunto Muu hallintamuoto Kuvio 8. Kuuden suurimman kaupungin asuntokanta asunnon hallinta- ja huoneistotyypin mukaan Omistusasunnot osuus omistusasuntokannasta, % yksiöt kaksiot kolmiot 4h+k 5h+k+ Vuokra-asunnot osuus vuokra-asuntokannasta, % yksiöt kaksiot kolmiot 4h+k 5h+k+ Helsingissä yksiöiden ja kaksioiden osuus kaupungin asuntokannasta oli omistusasunnoissa yli 40 prosenttia, kun se ssa jäi runsaaseen 20 prosenttiin vuoden 2013 lopussa. Vuokra-asunnoissa yksiöiden ja kaksioiden osuus oli Turussa ja ella 80 prosenttia. lla ja ssa osuus oli alle 70 prosenttia.

8 8 lla ja ssa asumisoikeusasunnot olivat huoneluvultaan isoista kaupungeista suurimmat: vähintään neljän huoneen asuntojen osuus oli kummassakin 30 prosenttia. ssa osuus oli vain 13 prosenttia. ella ja ssa korkeintaan kahden huoneen asumisoikeusasuntojen osuus oli yli 60 prosenttia. Kaikissa kaupungeissa suhteellisesti eniten ovat lisääntyneet huoneluvultaan pienet asumisoikeusasunnot. Pääkaupunkiseudulla oli eniten ahtaasti asuttuja asuntoja Helsingissä ahtaasti asuttujen asuntojen osuus oli 9,7 prosenttia, lla 9,6 ja ssa 9,3 prosenttia vuoden 2013 lopussa. Muissa suurissa kaupungeissa ahtaasti asuttuja asuntoja oli alle 7,5 prosenttia. Turussa, lla ja ssa eniten ahtaasti asuttuja asuntoja oli rivitaloissa, kun taas Helsingissä, ssa ja ella niitä oli eniten erillisissä pientaloissa. Ahtaasti asuminen oli vähentynyt viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana kaikissa suurissa kaupungeissa. lla, Turussa ja ella vähennystä oli keskimäärin runsas puolitoista prosenttiyksikköä, ssa prosenttiyksikön ja Helsingissä puolen prosenttiyksikön verran. Kaikissa suurissa kaupungeissa ahtaasti asuminen väheni eniten pientaloasunnoissa. Vailla vakinaista asukasta olevien asuntojen osuus on hieman kasvanut Pääkaupunkiseudun kunnissa vailla vakinaista asukasta olleiden asuntojen osuus asuntokannasta oli vuonna 2013 pienempi kuin muissa suurissa kaupungeissa. Kaikissa kaupungeissa vailla vakinaista asuntoa olevien asuntojen määrä oli kasvanut kaikissa kaupungeissa, lla vähiten ja ella eniten. Kuvio 9. Kuuden suurimman kaupungin vailla vakinaista asukasta olevien asuntojen osuus asuntokannasta asunnon hallintamuodon mukaan (31.12.) vuosina 2003 ja osuus asuntokannasta, % Lähteet: Tilastokeskus, tilastotietokannat, asunnot (31.12.) Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä ISBN Puh ISSN-L X Sähköposti: ISSN X (painettu) ISSN (verkkojulkaisu)

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 21:2016

TILASTOKATSAUS 21:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 21:2016 1 10.11.2016 VANTAAN ASUNTOKANTA 31.12.2005 31.12.2015 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 104 700 asuntoa. Niistä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Hyvinkään asumistilastot Asumistilastot tarjoavat tietoa muun muassa Hyvinkään kaupungin asuntotyypeistä, asumisväljyyden muutoksesta

Lisätiedot

Asunnot ja asuntokunnat 2017 Hyvinkään kaupunki / Talouspalvelut

Asunnot ja asuntokunnat 2017 Hyvinkään kaupunki / Talouspalvelut Asunnot ja asuntokunnat 2017 Hyvinkään kaupunki / Talouspalvelut 7.5.2019 Hyvinkään asumistilastot Asumistilastot tarjoavat tietoa muun muassa Hyvinkään kaupungin asuntotyypeistä, asumisväljyyden muutoksesta

Lisätiedot

Tilastokatsaus 10:2014

Tilastokatsaus 10:2014 Tilastokatsaus 10:2014 Vantaa 1 2.9.2014 Tietopalvelu B11:2014 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2012 lopulla yhteensä 8 854 vieraskielistä 1

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2018

TILASTOKATSAUS 6:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2018 1 26.10.2018 ASUNNOT JA ASUINOLOT VANTAALLA 2017 Vantaalla oli yhteensä 111 700 asuntoa vuoden 2017 lopussa verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen asuntokanta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2018

TILASTOKATSAUS 4:2018 TILASTOKATSAUS 4:2018 8.3.2018 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2017 1 Vantaalle rakennettiin vuonna 2017 uutta kerrosalaa 349 590 kerrosneliömetriä, josta asuinrakennuksiin valmistui 234 712 k-m 2 (67 %).

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2013

Tilastokatsaus 8:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 10.10.2013 Tietopalvelu B14:2013 Vanhojen osakeasuntojen kaupat ja hinnat Vantaalla vuosina 2003 2012 sekä alkuvuodesta 2013 Vuosien 2003 2012 aikana Vantaalla on tehty kaikkiaan

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2017

TILASTOKATSAUS 5:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2017 1 21.12.2017 ASUNNOT JA ASUINOLOT VANTAALLA 2016 Vantaalla oli yhteensä 108 300 asuntoa vuoden 2016 lopussa verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen asuntokanta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2016

TILASTOKATSAUS 2:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 2:2016 1 26.1.2016 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2015 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2015 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 376 790 k-m 2, mikä on 100 820 k-m 2 (37

Lisätiedot

Tilastokatsaus 4:2014

Tilastokatsaus 4:2014 Vantaa 10.3.2014 Tietopalvelu B5:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014

RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014 RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014 RAKENNUS- JA ASUNTOKANTA 1.1.2015 Tiedustelut Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Pertti Raami, Vantaan kaupungin aineistopankki Kansi

Lisätiedot

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28.

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28. Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2017 1 20.1.2017 RAKENTAMINEN VANTAALLAA VUONNA 2016 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2016 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 420 150 k m 2, mikä on 45 710 k m 2 (12

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2012

Rakentaminen Vantaalla 2012 Rakentaminen Vantaalla 2012 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2013 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Tuukka Mielonen, Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2010

Tilastokatsaus 8:2010 Tilastokatsaus 8:2010 Lisämateriaalia 7.9.2010 Tietopalvelu B11:2010 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2006 lopulla yhteensä 4 417 vieraskielistä

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2010

Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2011 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2013

Rakentaminen Vantaalla 2013 Rakentaminen Vantaalla 2013 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2014 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Pertti Raami, Vantaan kaupungin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2011

Rakentaminen Vantaalla 2011 Rakentaminen Vantaalla 2011 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2012 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 18:2016

TILASTOKATSAUS 18:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 18:2016 1 10.10.2016 OSAKEASUNTOJEN MYYNTIHINTOJA VANTAALLA Vantaalla asunnoista maksettuja neliöhintoja voidaan seurata esimerkiksi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisista

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

Vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia vuokra-asuntoja

Vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia vuokra-asuntoja Asuminen 2011 Asunnot ja asuinolot 2010, yleiskatsaus Vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia vuokra-asuntoja Tilastokeskuksen tietojen mukaan vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia oli

Lisätiedot

Tilastokatsaus 3:2013

Tilastokatsaus 3:2013 Tilastokatsaus 3:2013 Vantaa 1 24.1.2013 Tietopalvelu B3:2013 Työpaikat Vantaalla ja sen osa-alueilla 31.12.2010 Työpaikat kasvoivat vuonna 2010 taas vajaalla 3 000 työpaikalla Vantaalla oli vuoden 2010

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2016

TILASTOKATSAUS 5:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2016 1 1.4.2016 YKSINHUOLTAJIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Yksinhuoltajien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista yhden

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen

Asuminen ja rakentaminen Asuminen ja rakentaminen Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Asuminen ja rakentaminen Asunto- ja toimitilarakentaminen Asuminen Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen

Asuminen ja rakentaminen Asuminen ja rakentaminen Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 1.3.2017 Asuminen ja rakentaminen Asunto- ja toimitilarakentaminen Asuminen Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014 Asunto- ja toimitilarakentaminen Päivitetty 8.9.2014 Rakennuskanta rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan ssa, Helsingissä, lla ja kehyskunnissa 31.12.2013 Muut kuin asuinrakennukset Asuinrakennukset 0

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2017

TILASTOKATSAUS 1:2017 TILASTOKATSAUS 1:2017 5.1.2017 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna Tikkurilassa, Koivukylässä ja Hakunilassa Vaikka työpaikkojen määrä kasvoi vuoden aikana koko kaupungissa,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2018

TILASTOKATSAUS 5:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 5:18 1 10.9.18 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 08 17 Työttömyysaste oli Vantaalla tasan 10 prosenttia vuoden 17 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli peräti 1,9 prosenttiyksikköä, mikä

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2017

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2017 Irja Henriksson 7..8 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 7 Vuonna 7 Lahteen valmistui 3 rakennusta ja 78 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski kolme prosenttia ja asuntotuotanto puolisen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2019

TILASTOKATSAUS 3:2019 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2019 1 8.10.2019 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 2009 2018 Työttömyysaste oli Vantaalla 8,7 prosenttia vuoden 2018 lopussa, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2014

Tilastokatsaus 12:2014 Tilastokatsaus 12:2014 Vantaa 5.11.2014 Tietopalvelu B15:2014 1 Työpaikat Vantaan osa-alueilla 31.12.2012 Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna 2012 eniten Tikkurilassa ja Aviapoliksessa Vaikka työpaikkojen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 12.10.2012 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Lahden seudun rakennusvalvonnan mukaan Lahteen rakennettiin vuoden 2011 aikana uutta kerrosalaa yhteensä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 1:2014

Tilastokatsaus 1:2014 Tilastokatsaus 1:2014 Vantaa 3.1.2014 Tietopalvelu B1:2014 1 Vähintään 65 vuotta täyttäneet Vantaalla Vuoden 2013 alussa 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia vantaalaisia oli 27 579 henkilöä. Heistä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

Asunnot ja asuinolot. Lähes neljäsosa väestöstä asui vuokralla 2011. 2011, yleiskatsaus

Asunnot ja asuinolot. Lähes neljäsosa väestöstä asui vuokralla 2011. 2011, yleiskatsaus Asuminen 2012 Asunnot ja asuinolot 2011, yleiskatsaus Lähes neljäsosa väestöstä asui vuokralla 2011 Tilastokeskuksen tietojen mukaan 24 prosenttia väestöstä asui vuokralla vuoden 2011 lopussa. Vuokralla

Lisätiedot

Uusista kerrostaloasunnoista 41 prosenttia oli vuokralla vuonna 2012

Uusista kerrostaloasunnoista 41 prosenttia oli vuokralla vuonna 2012 Asuminen 2013 Asunnot ja asuinolot 2012, yleiskatsaus Uusista kerrostaloasunnoista 41 prosenttia oli vuokralla vuonna 2012 Tilastokeskuksen tietojen mukaan uusia kerrostaloasuntoja valmistui vuonna 2012

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014 lkm krsm Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson.. Rakennus ja asuntotuotanto vuonna Vuonna Lahden rakennustuotanto oli ja asuntotuotanto 8. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto pysyi lähes

Lisätiedot

Vuokra-asunnoissa pääosin 1 2 henkilön asuntokuntia

Vuokra-asunnoissa pääosin 1 2 henkilön asuntokuntia Asuminen 2010 Asunnot ja asuinolot 2009, yleiskatsaus Vuokra-asunnoissa pääosin 1 2 henkilön asuntokuntia Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuokra-asunnossa asuvista asuntokunnista suurin osa, 85 prosenttia,

Lisätiedot

Asunnot ja asuinolot. Ensiasunnon ostajia 21 000 vuonna 2013. 2013, yleiskatsaus

Asunnot ja asuinolot. Ensiasunnon ostajia 21 000 vuonna 2013. 2013, yleiskatsaus Asuminen 2014 Asunnot ja asuinolot 2013, yleiskatsaus Ensiasunnon ostajia 21 000 vuonna 2013 Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2013 asuntoväestöön kuului 20 718 osakemuotoisen ensiasunnon ostajaa. Ensiasunnon

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014 lkm krsm2 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 2..215 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 214 Vuonna 214 Lahden rakennustuotanto oli 9 ja asuntotuotanto 859. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 10:2015

TILASTOKATSAUS 10:2015 TILASTOKATSAUS 10:2015 23.11.2015 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2013 laisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka lla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli jossain

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2015

TILASTOKATSAUS 1:2015 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 1:2015 1 23.1.2015 VELKAANTUNEISUUS VANTAALLA JA MUISSA SUURISSA KAUPUNGEISSA SEKÄ HELSINGIN SEUDUN KEHYSKUNNISSA Vantaalaisista asuntokunnista 55 prosentilla oli velkaa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2016

TILASTOKATSAUS 6:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2016 1 7.4.2016 SELLAISTEN ASUNTOKUNTIEN, JOISSA ON PARISKUNTA JA LAPSIA, TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa

Lisätiedot

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty Asunto- ja toimitilarakentaminen Päivitetty 23.9.2013 Rakennuskanta Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja kehyskunnissa 2012 Rakennuskanta Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja kehyskunnissa, Uudellamaalla

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2017

TILASTOKATSAUS 2:2017 TILASTOKATSAUS 2:2017 11.1.2017 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2014 Yhteenveto: Työpaikat ja työvoima n suuralueilla sekä pendelöinti Helsingin seudulla vuosina 2010 2014 Työpaikkoja

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 7 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005 verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-638-1 LISÄTIETOJA: Maija Vihavainen, puh. 09-169 3185 Tuula Lappalainen,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2018

TILASTOKATSAUS 1:2018 TILASTOKATSAUS 1:2018 5.2.2018 PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 2006 2015 Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun

Lisätiedot

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 14.2.2013 Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Pekka Hinkkanen 20.4.2010 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 91 000

Lisätiedot

Yli puolet 20 29 -vuotiaista asui vuokralla vuonna 2014

Yli puolet 20 29 -vuotiaista asui vuokralla vuonna 2014 Asuminen 2015 Asunnot ja asuinolot 2014, yleiskatsaus Yli puolet 20 29 -vuotiaista asui vuokralla vuonna 2014 Tilastokeskuksen mukaan kaikista 20 29 -vuotiaista 55 prosenttia eli 6 000 henkilöä asui itsenäisesti

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2018

TILASTOKATSAUS 8:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2018 1 17.12.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2007 2016 Vantaalla oli lähes 110 800 työpaikkaa vuoden 2016 lopussa, mikä oli 4,9 prosenttia kaikista Suomen työpaikoista.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2014

Tilastokatsaus 7:2014 Vantaa 20.5.2014 Tietopalvelu B8:2014 Vuoden 2012 tulotietoja Vantaalta, sen osa-alueilta, Helsingin seudulta ja maamme suurimmista kaupungeista Valtionveronalaiset keskitulot tulot Vantaalla ja muissa

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

Tässä julkaisussa on kuvattu Espoon rakennus- ja asuntokantaa 31.12.2000 Tilastokeskuksen tuottamasta VAL-2000 -väestölaskenta-aineistosta.

Tässä julkaisussa on kuvattu Espoon rakennus- ja asuntokantaa 31.12.2000 Tilastokeskuksen tuottamasta VAL-2000 -väestölaskenta-aineistosta. 2 A L K U S A N A T Vuoden 1938 väestölaskentalain (154/38) mukaan Suomessa tulee tehdä väestölaskenta ja siihen liittyvä asunto- ja kiinteistölaskenta joka kymmenes vuosi. Tämän lain mukaisia laskentoja

Lisätiedot

Asuntotuotanto Vantaalla

Asuntotuotanto Vantaalla Asuntotuotanto Vantaalla Vantaan kaupunkirakenteen kehitys 1960-2014 Asuntopolitiikan päätavoitteita Täydennysrakentamisen edistäminen Vantaan asuntorakentamisennuste 2015-2024 ARY:n vierailu Vantaalla

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2018

TILASTOKATSAUS 2:2018 TILASTOKATSAUS 2:2018 15.3.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2015 Vantaalla oli vuoden 2015 lopussa 109 779 työpaikkaa. Työpaikkamäärä kasvoi edellisestä vuodesta 2450:lla. Helsingissä työpaikkamäärä kasvoi vuodesta

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2011

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 11 212 Tapanila Malmi Länsi- Kontula Pakila Pihlajamäki Lassila Myllypuro Ete lä- Haaga Käpylä Länsi- Herttoniemi Munkkiniemi Tammisalo Kulosaari Kallio Laajasalo

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 21 2013 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013 Asuntojen keskihinta 3 877 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 4 063 ja rivitaloasunnoissa 3 226 Asuntojen

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 35 2013 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2013 Valokuva: Kallio Virva Kuparinen Asuntojen keskihinta 3 984 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2006

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2006 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 17 2006 Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2006 Asuntojen keskihinta 2 917 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 967 /m 2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Hakunilan asuntotuotanto

Hakunilan asuntotuotanto Hakunilan asuntotuotanto Kormuniityn suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu 15.8.2017 Tomi Henriksson asumisasioiden päällikkö Hakunilan suuralueen väestö 1.1.1971-1.1.2014 ja ennuste vuoteen 2024 35 000

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2006

Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2006 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 26 2006 Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2006 u Asuntojen keskihinta 2 990 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 037 /m2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 17 2013 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013 Asuntojen keskihinta 3 885 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 4 032 ja rivitaloasunnoissa 3 370

Lisätiedot

Rakentaminen, asuminen ja ympäristö

Rakentaminen, asuminen ja ympäristö Rakentaminen, asuminen ja ympäristö - Asunto- ja toimitilarakentaminen - Asuminen - Ympäristö ja ilmasto, HSL ja Uudenmaan liitto Asunto- ja toimitilarakentaminen Rakennuskanta Espoossa, Helsingissä, Vantaalla

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2002

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2003 12 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2002 Verkkojulkaisu ISBN 952-473-120-7 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Maija Vihavainen, puh. 169 3185,

Lisätiedot

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 4 996 67 Selvitys 2/211 ARA-tuotanto 21 2.3.211 Sisällys 1 ASUNTOMARKKINAT TOIPUIVAT NOPEASTI 3 2 YLI 12 UUTTA ARA-ASUNTOA RAKENTEILLE VUONNA 21 4

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2004

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN v e r k k o j u l k a i s u j a 2005 4 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2004 verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-406-0 LISÄTIETOJA: Maija Vihavainen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2018

TILASTOKATSAUS 3:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2018 1 6.4.2018 ASUNTOJEN HINNAT JA VUOKRAT VANTAALLA 2017 Vantaalla myytiin yhteensä noin 3 000 vanhaa osakeasuntoa vuonna 2017, mikä oli suunnilleen saman verran

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2005

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 4 2006 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2005 Asuntojen keskihinta 2 875 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 927 /m 2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2005:12

Tilastokatsaus 2005:12 Tilastokatsaus 2005:12 Vantaan kaupunki Tilasto ja tutkimus 23.11.2005 Katsauksen laatija: Elina Parviainen, puh. 8392 9011 sähköposti: etunimi.sukunimi@vantaa.fi B19: 2005 ISBN 952-443-133-5, ISSN 0786-7476

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2002

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN v e r k k o j u l k a i s u j a Rakentaminen Helsingissä vuonna 22 verkkojulkaisu ISSN 1458-577 painettu ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA: Tutkija Maija Vihavainen puh. 169

Lisätiedot

5. ASUNTO-OLOT JA RAKENNUSTOIMINTA

5. ASUNTO-OLOT JA RAKENNUSTOIMINTA 3 5. ASUNTOOLOT JA RAKENNUSTOIMINTA 5.. TONTTIEN VUOKRASOPIMUKSET 00803 Käyttötarkoitus 008 009 00 0 0 03 Asuntotontit lukumäärä lisäys ed.vuoteen pintaala, ha lisäys ed.vuoteen Liiketontit lukumäärä lisäys.ed.vuoteen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2015

TILASTOKATSAUS 3:2015 TILASTOKATSAUS 3:2015 27.5.2015 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2013 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa kaupungeissa

Lisätiedot

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Kymppi-Moni -hanke Väestöennusteen laatiminen Vantaalla Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Väestöennusteen laadinta Vantaalla väestöennuste laaditaan Vantaalla

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2016

TILASTOKATSAUS 8:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2016 1 15.4.2016 ASUNTOKUNTIEN ELINVAIHEET JA TULOT ELINVAIHEEN MUKAAN VUOSINA 2005 2013 Asuntokunnat elinvaiheen mukaan lla, kuten muillakin tässä tarkastelluilla

Lisätiedot

Jyväskylän seudun asumiskatsaus 2018 Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta

Jyväskylän seudun asumiskatsaus 2018 Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Laukaan asuntomessualue Valon Herra Muuramen Paavalinvuori ja Vuorenlahti Jyväskylän seudun asumiskatsaus 2018 Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta 17.1.2019 Jyväskylän Lutakko Jyväskylän seudun

Lisätiedot

MONISTEITA 2 / 2010. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009

MONISTEITA 2 / 2010. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009 MONISTEITA 2 / 2010 Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009 TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI 17.8.2010 1. JOHDANTO...2 2. TAMPEREEN ASUNTOKANTA JA MARKKINATILANNE...3 3. ASUNTOJEN HINTATILASTO

Lisätiedot

Asunnot ja asuinolot 2015

Asunnot ja asuinolot 2015 Asuminen 2016 Asunnot ja asuinolot 2015 Yksinasuvien määrä kasvoi eniten vanhemmissa ikäryhmissä 2015 Tilastokeskuksen mukaan asuntokuntia oli vuoden 2015 lopulla 2,6 miljoonaa, joista 42 prosenttia oli

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 16.6.2014 Leena Salminen

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 16.6.2014 Leena Salminen Toimintaympäristö Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat laskeneet Asuntojen hinnat Vuoden 2008 finanssikriisin aiheuttaman asuntojen hintojen notkahduksen jälkeen ne ovat suhteellisen nopeasti palanneet

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö

Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö - Yhdyskuntarakenne - Liikenne ja liikkumisen kestävyys - Asunto- ja toimitilarakentaminen - Asuminen - Ympäristö ja ilmasto, HSL ja Uudenmaan liitto Yhdyskuntarakenne,

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2004

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 25 Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2 Muutos edellisestä vuodesta: Kaikki asunnot 1,9 %, kaikki vapaarahoitteiset vuokra-asunnot 1, % ja vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2007

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2007 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 15 2007 Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2007 u Asuntojen keskihinta 3 124 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 203 /m2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2006

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2006 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 4 2007 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2006 u Asuntojen keskihinta 3 112 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 173 /m2 ja rivitaloasunnoissa 2

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot