Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella"

Transkriptio

1 Kljuttu H Ä T Ä L Ä O Y: N A S I A K A S L E H T I Kln hnkint on titolji Hätälän uusi fileointilinj tekee huippultu huippunopeudell Klstj-Eemeli kokee verkot kelillä kuin kelillä 1/11

2 Herkkukori odott onnekst voittj! Niin se vin lk tämäkin vuosi pikku hilj kääntyä kohti loppun. Klruun ystäville vuosi on ollut inkin siinä mielessä hyvä, että lohen hint on ollut ennätyksellisen lhinen. Esimerkiksi edellisvuodest lohen hint on pudonnut yli 40 %. Vuosien hinthuippu johtui siitä, että loht oli liin vähän trjoll mrkkinoiden kysyntään nähden. Chilessä lohenksvtus oli huonoss jmss, mutt tilnne siellä on korjntumn päin. Trjont on lisännyt myös se, että norjliset ovt sneet uusi ksvtuslupi. Kukn ei pysty vrmsti ennustmn, mitä lohen hinnlle pitkällä ikvälillä tphtuu. Seurvt puoli vuott se kuitenkin pysynee suunnilleen smll tsoll, ellei mitään yllättävää tphdu. Se hyvä puoli vuoden lopuiss on, että pääsee loittmn jotin uutt vähän niin kuin puhtlt pöydältä ti inkin uudell innoll. Täällä Hätälällä me tosin olemme ottneet jo vrslähtöä uusiin sioihin: olemme hnkkineet modernin j huipputehokkn fileointi- j trimmuslinjn, jok otettiin käyttöön lokkuuss. Kltehtn kuulumisi Sen nsiost pystymme plvelemn sikkitmme kikkill Suomess entistäkin premmin j nopemmin. Tämän lehden keskiukemll pääset tutustumn linjn kuvien ker. Sen lisäksi, että pnostmme prempien fileiden tuottmiseen, tänä vuonn id on muutenkin ollut tehdä reilusti premp. Ti suorstn klst puhtsti prst, niin kuin Hätälän tunnuslusekin lup. Prhseen pyrkimisestä osoituksen on kksi uutt tuoteperhettä, KàlCrte Priim j Klvlmis Premium. Tvoitteen on ollut kehittää korkeluokkisi kltuotteit vtivnkin klruun ystävän trpeisiin. Plutteen perusteell olemme siinä hyvin myös onnistuneet. Vuodess ehtii kltehtll tphtu niin pljon, että juttu siitä riittäisi vikk kuink. Tässä lkvt kuitenkin jo joulunluskiireet kutsu, kuten kilo lipeäkl, jotk Hätälän tehtlt vuosittin toimitetn suomlisten j osin ruotslistenkin joulupöytiin. Muist juhlvist klherkuist puhumttkn. Siis joutu pittää, kuten meillä tvtn sno! Riku Isohätälä Hätälän toimitusjohtj Osllistu kisn netissä! Vlitse mielestäsi sopivin jtko luseelle voit voitt Hätälän juhlvn herkkukorin! Hätälän uusi fileointi- j trimmuslinj... A B C lisää Hätälän fileointikpsiteetti. tekee tsist j siistiä jälkeä. on inut ltun Suomess. Osllistu kilpiluun osoitteess Oike vstus stt löytyä tämän lehden keskiukemlt tosin tällä kert vääriä vstuksi ei välttämättä olekn... Arvomme kikkien mennessä vstnneiden kesken 2 kpl Hätälän herkkukori (rvo 70,-). Arvont suoritetn Voittjille ilmoitetn henkilökohtisesti. Premiumtuoteperhe ksvoi - uutuuten fileesiivut 150 g! Lipeäkl on vrsininen perinneherkku. Sitä on syöty Pohjoismiss viitisenst vuott. Hätäläkin sitä vlmist vuosikymmenten kokemuksell. Nykyinen toimitusjohtj Riku Isohätälä muist lipeäkln jo lpsuudestn, jolloin sitä vlmistettiin heillä omn kotins yhteydessä. Lipeäkl vlmistetn tursknsukuisest molvst. Vlmistus kestää 3 4 viikko. Rk-ineen tsisen ldun tk nykyikinen koneellinen kuivus. Kuivtut molvfileet liuotetn klkki- j lipeävedessä. Tämän jälkeen ploitellut fileet pktn käteviin nnospkkuksiin j lähetetään Hätälästä milmlle. Lipeäkl lähtee Hätälän tehtilt jop puoli miljoon kilo, eli yli puolet Suomess syötävästä lipeäklst! Lipeäkl on myös terveysruok sekä oivllinen krppjn herkku. Lipeäklst s mm. pljon proteiini eikä linkn hiilihydrttej! Hätälän tehtill on kehitetty herkullisi nykyikisi lipeäklreseptejä, joihin voi tutustu osoitteess Lipeäklst kotikokki voi jtkojlost vikk mitä! Lipeäkl n800 g Ensiluokkinen tuoteperhe rkeen j juhln! Hätälä Oy vst kuluttjien toiveisiin tuomll mrkkinoille srjn erityisen korkeltuisi Klvlmis Premium -tuotteit. Premium-perheeseen kuuluvt trimmtust, D-leiktust Norjn lohest vlmistetut lohifileet j lohifileesiivut, yhteensä kuusi tyylikästä tuotett. Vähintään 98 % ruodottomi, ei häntäploj! Grvilohi j kylmäsvulohi stvn sekä fileenä että vlmiin siivuin Lohifileeplojen pkkuskoko 500 g j lohifileesiivujen 150 g Erinomiset tuotteet niin suurten kuin pienempienkin myymäläyksiköiden vlikoimiin Piikkireikäinen pkkus helppo sett esille Tspinoinen pkkuskoko mhdollist houkuttelevn hinnoittelun Ei päällehinnoittelu Myyntierä 4 kpl Kurkk prhimmt Lipekln vlmistusvinkit videolt:

3 Joulu on monelle vuoden tärkein juhl. Kuniin j juhlvn joulupöydän s ktettu Hätälän klherkuill. Tässä muutm esimerkki joulutrjottimeltmme: iik, s u v S v Hurm olk hyv! Svulohifilee 1 x 5 kg Premium Kylmäsvulohifileesiivut 150 g Svusiik, kotiminen 1 x 5 kg Herkkumjoneesisilli j 3 kg Svusiik vc Sipulisilli fileepl 2,7 kg Mustherukksilli fileepl 2,7 kg Premium Grvilohifileesiivut 150 g Svulohifilee 0,8 kg vc Sinppisilli fileepl 3 kg Premium Kylmäsvulohifilee 500 g Svulohifileepl 250 g Premium Grvilohifilee 500 g Mtjessilli j filee 4 kgg Premium Svulohifilee 500 g Klvlmis Svusiikfilee tupl 3 kg Loimulohifilee 1 x 5 kg Premium Loimulohifilee 500 g Mtjessilli M M Mt tjes tjjes essil silli fileepl1 sil leep ee ep pl l 1 kg Premium-tuotteet Loimulohifilee 0,8 kg vc Suutrinlohirull 1,5 kg Loimulohifileepl 250 g Lsimestrin silli 1,5 kg Svu- j loimuklt Sillit j silkt Ann Hätälän herkkujen hurmt! Hätälän sillivlikoimst löytyy mont mukst vihtoehto, niin perinteisiä kuin uudempikin mkuyhdistelmiä. Juhlpöydän kttukseen sopivt, Mtjes-, Mustherukk-, Sinppi- j Sipulisillit sekä sillinystävät vlloittnut Herkkumjoneesisilli. Eikä knnt unoht perinteistä Lsimestrin silliä, jok on Hätälän tlviherkku muit trjomme ympäri vuoden. Hätälän suositun, perinteisen Suutrinlohirulln rk-ineen on käytetty vin pieniä j keskikokoisi silkkfileitä. Siksi se on niin herkullist. Joulupoydn kunings: lohi Lohi on ehdoton joulupöydän juhlherkku. Hätälän Svulohifileen j Loimulohifileen st kuniisti päreen päälle seteltun. Myös Hätälän uutuudet, Premium-tuotteet, helpottvt jouluruon vlmistust. Premium-perheen muodostvt erityisen korkeltuiset tuotteet. Trimmtust, D-leiktust Norjn lohest vlmistetuiss lohifileeploist j lohifileesiivuist löytyy jokiselle vihtoehto: Grvi-, Kylmäsvu-, Loimu- j Svulohifilee sekä Grvij Kylmäsvulohifileesiivut. Vhv dän mkuj. sen joulupöy ei nt ri ikfisi pe vu ää S ityisesti siik syvent keuksiins er oi Hätälän Svu ee äl äs pä pä i tu et eä rom ä on svust mutt pehm ä kksi fileet in ät Si yv. st s di os si yh leen tuplver pputuloksess kä nsiost lo isen kln n ko lekkäin, min ko j s käyttöisyy kuelämys fileen helppo ik on upe m si vu S s. yy mehev sopii n. Lisäksi se jo sellisen sn s i ruok joulupöydän en vi äi lip vä lttiin j iin. ltikkoruok Monen mun sillit j Suutrinlohirull os! my me t eem uis ott M t tu u mu. sti ise on kö irj äh o k.fi s s ok l yö s k t m yö w.h me n m ww m tää ää eit öy lis ott lup stu tu ou tu i j Tu ikk jo j. k tr ku t lä til ätä m it H uit vo m että, n th st ui M Kruun joulupoyt Htln klherkuill

4 Uusi linj tupl Hätälän fileointikpsiteetin Hätälän tehtll otettiin käyttöön uusi, huippumoderni fileointi- j trimmuslinj. Linj on yrityksen suurin yksittäinen investointi sen jälkeen, kun uusi tehds vlmistui vuonn Pääsyy hnkinnlle oli trve edelleen prnt lohij kirjolohifileiden ltu j ksvtt kpsiteetti. Uusi linj kksinkertist kpsiteetin, etenkin ruodonpoistoss, Hätälän toimitusjohtj Riku Isohätälä hvinnollist. Linj prnt myös tuotnnon joustvuutt. Esimerkiksi sikkiden pikisiin lisätiluksiin voidn regoid nopemmin. Työergonominkin on luvss prnnust: Käsintrimmus on kuluttv homm, siinä ei thdo fileoijill käsi kestää toistuv, yhdellä kädellä tehtävää liikettä. Asikkt hyötyvät ldust Sen lisäksi, että fileiden stvuus prnee entisestään, uudest linjst on muitkin etuj, jotk hyödyttävät Hätälän sikkit. Linjn leikkuutrkkuus on ihn om luokkns, ruodot sdn poistettu vielä trkemmin kuin ennen. Fileointijälki on tsinen j siisti, eli lopputuloksen on entistä prempi j premmn näköisiä fileitä, Isohätälä kuvilee. Lisäksi fileiden käsittely muuttuu vielä hygieenisemmäksi, eli niihin ei fileointiviheess kosket enää linkn käsin. Rkineen ldunvlvontkin helpottuu. Ainut ltun milmss Uudell linjll fileoidn j trimmtn loht j kirjoloht. Käsiteltävien klojen koko voi oll mitä thns 2 kg:n j 10 kg:n väliltä. Myös kikki eri leikkussteet onnistuvt. Toiminnoist oikestn kln päänleikkuu on ino, jok pysyy entisellään. Uudess systeemissä utomttinen kmer määrittää jokisen klfileen mitt, pinon j väriluokn. Näiden tietojen pohjlt fileet trimmtn sikkiden toiveiden mukisesti. Linjsto voidn ohjt kln koon j ljin mukn jop tuotnnon olless käynnissä. Annosplleikkuu on smss linjss, j utomttinen jäähileytys prnt fileiden säilyvyyttä j ltu. Hätälän fileointi- j trimmuslinjn toimittj on skslinen Bder, milmn johtv elintrviketeollisuuden konevlmistj. Linj on räätälöity komponenteist nimenomn Hätälän trpeit vstvksi. Toist ivn smnlist ei löydy mistään muult milmst, Riku Isohätälä vkuutt. Fileen vtsrsvn poisto määritellään tietokoneohjtusti. Määräpinoleikkuri leikk hlutun kokoiset fileet.

5 Helppo, herkullist, terveellistä Pro Kl pitää klruon puoli Trimmuksen jälkeen fileestä poistetn ruodot. Bongriksi kutsuttu lite tekee sen trksti j tehokksti. Uusi linj kksinkertist Hätälän fileointikpsiteetin. Pro Kl ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonk trkoituksen on tiedott klst j kltuotteist, j sitä kutt edistää kln monipuolist käyttöä suomlisiss ruokpöydissä. Hlumme kerto kuluttjille, että kl on helppo, herkullist j terveellistä ruok, Pro Kln toiminnnjohtj Ktriin Prtnen linj. Sitä ei trvitse lähteä itse pyytämään, vn kuluttj s kln vivttomsti kupst, jonne kl-ln mmttiliset ovt sen toimittneet helposti vlmistettvss j nutittvss muodoss. Ti kl voi vlit rvintolss niin lounksi kuin illlliseksikin. Kl kun löytyy yhä enenevässä määrin kiken tyyppisten rvintoloiden ruoklistoilt. Silkkprojektin perillinen Pro Kln jäsenistö koostuu elinkeinokltlouden lll toimivist järjestöistä j yrityksistä mmttiklstjist, klnksvttjist, kltukkureist, klnjlostjist j vähittäiskupn yrityksistä. Prtnen kertoo, että sysäyksen kl-ln yhteisen yhdistyksen perustmiselle ntoi 80- j 90-lukujen vihteess toteutettu Merisilkkprojekti. Pro Kl perustettiin jtkmn Merisilkkprojektin työtä, kun todettiin, että trvett muidenkin klojen kuin silkn menekinedistämiselle on olemss. Vuonn 1994 perustettiin Kotiminen kl ry, jonk nimi muutettiin vuonn 2000 Pro Kl ry:ksi. Monipuolist toimint, tiivistä yhteistyötä Pro Kl edistää klruon si monipuolisell tiedotus-, koulutus- j julkisutoiminnll. Julkisemme mm. tiedotteit j reseptiesitteitä j vstmme sekä kuluttjien että toimittjien j muiden eri lojen mmttilisten tiedontrpeisiin j ylläpidämme kuvpnkki, Prtnen list. - Elinkeinokltlouden yritysplvelumme järjestää koulutuksi j seminrej ln yritysten trpeisiin. Aiheen ovt olleet esimerkiksi kl-ln yritysten puhelinmyyjien myyntivlmennus, sosilinen medi, ensiputidot j julkisiin trjouskilpiluihin osllistuminen. Pro Kl julkisee myös kolmesti vuodess ilmestyvää Kl & Kupp -lehteä, jonk kppleen pinos jelln vähittäiskuppoihin j kltukkuihin. Lehden tvoite on innost klosston hoitji myymään enemmän kl j tuomn esille sesongin kltuotteit. Lehdessä myös tustoitetn erilisi kltuotteit j esitellään toimiln yrityksiä. Prtnen minitsee, että kikki toimint tphtuu tiiviissä yhteistyössä jäsenyritysten knss. Yhteistyö Hätälän knss on kestänyt yhtä pitkään kuin yhdistys on ollut olemss. Itse siss Hätälä Oy on ollut myös perustmss Pro Kl inon yrityksenä. Stvuus ksvtt klruon suosiot Työnsä kutt Ktriin Prtnen on hvinnut selkeän j ilhdut- tvn muutoksen suomlisten suhteess klruokiin. Suomlisten klnkulutus on ksvnut koko jn, j tuntuu, että jo lähes jokinen suomlinen tietää, että kl tulee syödä vähintään kksi kert viikoss. Lisäys johtunee sekä onnistuneest terveysvlistuksest että klnkäytön helpottumisest. Kltuotevlikoim on kehittynyt ivn vltvsti, j kl on nyt helpommin stvill kikist kupoist entistä käyttövlmiimmss muodoss. Klruok on thdon si Hsteellisen ruokilijryhmänä Prtnen näkee teini-ikäiset. Esimerkiksi Nntlin kouluiss tehdyssä kyselyssä selvisi, että yläkoulu- j lukioikäiset vieroksuvt kl huomttvsti enemmän kuin lkoululiset. Kysyttäessä syitä siihen, miksi nuoret eivät syö kl, oli useimmin minittun syynä, että kl ei ole trjoll. Olemmekin yrittäneet innost kouluj järjestämään klruokn liittyviä teempäiviä j kehitelleet kouluruokiluun sopiv klruokreseptiikk, Prtnen kertoo. Se on pitkälti thdost kiinni, kuink usein klruok trjotn niin kouluss kuin kotonkin. Pro Kl viihtyy myös verkoss: Fileointijälki on tsinen j siisti. PRO KALA ry

6 Kl on hyvä krppusruok Krppminen eli hiilihydrttien vähentäminen ti välttäminen ruokvlioss on muoti. Tämä näkyy jo tilstoisskin: jok kymmenes suomlinen on lopettnut leivän syömisen kokonn j peräti 33 % kertoi kyselytutkimuksess kiinnittävänsä huomiot ruun proteiinin j hiilihydrtin määrään j suhteeseen. Etenkin kuuluisimmn krppusruokvlion, Atkinsin dieetin, terveellisyydestä kiistellään, kosk siinä sllittuj syömisiä ovt mm. pihvit, pekoni, kerm j voi, joiden sisältämät kovt rsvt ovt yhteydessä sydän- j verisuonituteihin. Terveellisempi tp krpt on korvt perunt j pstt ksviksill j vihnneksill j lih klll. Kl sopii erinomisesti krppjn lutselle, sillä siinä on runssti proteiini. Lisäksi kln sisältämät monityydyttymättömät rsvhpot ennltehkäisevät sydän- j verisuonitutej. Useimpien klojen energisisältö on melko lhinen, mikä tekee klruust vrteenotettvn vihtoehdon kikille pinonhllinnst kiinnostuneille! Tutkimukset sen näyttävät: suomlisten knntt lisätä kln syöntiä Viidessä Euroopn mss toteutettu Beneris-projekti tote kiisttt, että klst on terveyshyötyä. Suomlinen s suurimmn osn omeg-3-srjn EPA- j DHArsvhpoist nimenomn klst. Kl on myös prs luonnollisen D- vitmiinin lähde. Erityisen runssti D-vitmiini sisältävät kuh, siik j silkk. Kln pehmeä rsv on hyväksi sydämelle. Klll on keskushermoston kehitystä edistävä j ylläpitävä vikutus. Klst stvt DHA-rsvhpot ovt erityisen tärkeitä kehittyvälle sikiölle myös rskn olevien on hyvä syödä kl khdesti viikoss. Kln proteiini on hyvältuist j monipuolist. Klst s myös B-ryhmän vitmiinej sekä kivennäis- j hivenineit. Tutkimusten mukn kl knntt nutti kksi kert viikoss. Suomliset syövät kl yleisesti kerrn viikoss ti hrvemmin, joten lisäämisen vr j jop trvett todell on. Suurimmn hyödyn s, kun kl nuttii säännöllisesti. Lähteet: Beneris-tutkimus j Pro Kl sekä Ruoktieto. Pohjoisminen ruokvlio hst välimerellisen Välimeren ruokvliot on pitkään pidetty erittäin terveellisenä. Tnsklinen OPUS-tutkimusprojekti kehittää pohjoismist ruokvliot, jok hst välimerellisen. Ruokvlion toivotn ehkäisevän etenkin lsten lihvuutt j lihvuudest johtuvi siruksi, kuten sydän- j verisuonitutej j kkkostyypin dibetest. Ruoktiedon julkisemn uutisen mukn pohjoismisess ruokvlioss korostuvt pohjoiselle ominiset rk-ineet, vuodenikojen vihtelu, pikllisuus j herkullisuus. Dibetes- j Sydänliitot yhdessä suomlisten rvitsemustutkijoitten knss ovt jo iemmin koonneet Itämeren ruokkolmion, jok sisältää erityisesti metsämrjoj, kl, riist, rypsiöljyä, ruist, ohr j kur. Itämerestä nousee yhä hyvää kl Suomess nlysoitiin vuosin toist kert kttvsti jnkohtisempien orgnisten hitt-ineiden pitoisuuksi Itämeren kloiss. EU klt II-hnke oli jtko vuonn 2003 julkistuun ensimmäiseen krtoitukseen. Uudet tutkimustulokset Itämeren ruokklojen hitt-inepitoisuuksist vhvistivt, että Suomen merilueilt pyydetään edelleen pljon kl, jot voi syödä huolett kksi kert viikoss. Kuluttj on nykyisten suositusten knss vrsin suojss hitt-ineilt. Syytä on rjoitt inostn Itämerestä pyydetyn suurikokoisen silkn sekä lohen, timenen j merestä ti järvestä pyydetyn huen syömistä 1 2 kertn kuukudess. Tutkimustuloksist rportoi Ruoktieto. Klll pieni hiilijlnjälki Kl on pitsi terveellistä, myös ympäristöystävällistä ruok. Elintrvikkeiden hiilijlnjälkiä voi vertill sillä, montko kilo hiilidioksidipäästöä syntyy, kun elintrvikett tuotetn yksi kilo. Esimerkiksi nudnlihn hiilijlnjälki on 14,7 kg j broilerinfileen 5,2 kg. Kirjolohikilo on huomttvsti ekologisempi vihtoehto 3,9 kg:n hiilijlnjäljellään. Kirjolohi päihittää jop ksvihuonekurkun (hiilijlnjälki 4,4 kg). Lähde: M- j elintrviketlouden tutkimuskeskus Ahven Huki Kirjolohi Kuh Lohi (villi) Mde Miv (merimuikku) Muikku Nhkiinen Siik Silkk Oulujärvi Hätälä ost vuosittin noin miljoon ( ) kg kotimist kl. Pyyntituore kl sdn toimitettu khden päivän sisällä ympäri Suomen. Klstj-Eemeli kokee verkot kelillä kuin kelillä Suomlinen gourmetkuh nousee Oulujärven puhtist vesistä kymmenien vuosien mmttitidoll. Teksti: Ing Cssidy Hienosti sen voisi sno, että olen mtkll kuuluisn Oulujärven kuhn logistiikkketjun lkupäähän, Kjnin Vrpniemeen Kinuun sydämeen. Tpn Krjlisen Reijon, jok Klstj- Eemelinäkin tunnetn. Emppu kertoo klstneens pikkupojst sti. Hän teki pitkän urn UPM:llä j klsti tuolloin sivutoimisesti, mutt kun pperin teko Kinuuss loppui, lkoi Empun täysipäiväinen klstjnur. Eikä se ivn heti tid loppu. Niin kun ion tätä jtk, kun vin jlk knnelle nousee. Kyseltiin häntä jtkmn sisähommikin, mutt rkkus klstukseen voitti. Itsenäisyyshän se tässä viehättää, j luonto. Tuoll selällä kverin ovt vin lokit, s oll om herrns. Eikä trvitse body-centereitä, kun kunto pysyy hyvänä jo työn puolest. Hätälällä homm toimii Emppu kertoo, että Hätälän knss homm toimii. Minä sn keskittyä tähän olenniseen, snoo Emppu j nost klltikot veneen knnelt rntn. Toisistkin tloist Empull on kokemust, j Hätälän plussksi kiirii ehdottomsti pitsi sioinnin helppous, myös perheyrityksen hyvä henki. Meistä pidetään huolt, olln niin kuin yhtä perhettä. Ain Ouluss käydessä tulee piiphdettu Hätälässä. Molemminpuolinen luottmus on vhv. Hätälän knss kikki toimii kuin Mnulle illllinen. Emppu siirtää jäähileiset klltikot utoon j kertoo sliin tänään olevn siinä 110 kg:n huitteill. Nyt työ on puolivälissä.

7 Kln hnkint on titolji OSTAJA ON TÄRKEÄ LINKKI TUOREEN KALAN TOIMITUS- KETJUSSA Hätälän kotimn ostoist vstv Mrkku Mnninen huolehtii osltn siitä, että Hätälässä on oike määrä oikeit klljej. Työ on käytännössä ympärivuorokutist. Ei pelkästään hyvää, vn suorstn PRIIMAA Mrkku Mnninen kuulost puhelimess ystävälliseltä, j jtkuvst kiireestään huolimtt hän syventyy soittjn sin. Aikisemmill soittoyrityksillä linj oli vrttu eikä ihme: Hätälän kotimisten klojen ostoist vstvn Mrkun eli Alen pääsillinen työväline on puhelin. Mrkku kertoo hnkinnn olevn mielenkiintoinen työn lue. Käytännössähän tämä on ympärivuorokutist työtä, nukkukin pitää toinen silmä uki, hän nur. Työstä suurimmn osn muodostvt yhteydet klstjiin j myyjiin. Kokonistilnne on pidettävä mielessä, j kompensoitv trpeen mukn lueittin j klljeittin, Mrkku snoo j lisää, että pääsi on, että kupss on oike määrä j hluttu kl. Tänään perttu, nopeimmilln tänään kupss Miten se logistiikk, miten se kl liikkuu? Tänään perttu on nopeimmilln jo tänään kupss, etenkin Oulun lähilueill, snoo Mrkku. Jos kl tulee kuemp, useimmiten yöllä perttu kl kuljetetn smn yönä meille Hätälään j se on käsiteltävänä mull. J jälleen illll j yöllä kl liikkuu jkeluutoissmme ympäri Suomen. Eli on vrmsti tuorett? Logistiikkmme on suunniteltu siten, että pyyntituore kl sdn khden päivän sisällä ympäri Suomen, myös Etelä-Suomeen. Hätälällä onkin melkoisen pitkälle viety logistiikk. Oulun Kkkurist lähtee päivittäin useit kuljetuksi sekä ns. runkokuljetuksi eli täysperävunurekkoj 6 7, pääsillisen suuntn pääkupunkiseutu. Kl siis liikkuu Hätälästä etelään vrsin tjn, j ehtii kuemmksikin kltiskiin nopesti. Villikl sdn luonnon ehdoill Villikln stvuus on Mrkun mukn riippuvinen monest tekijästä. Sääilmiöt, esimerkiksi myrskyt, vikuttvt eniten. Kelirikkokudet vikuttvt myös. Tosin kelirikko Suomen kokoisess mss on onneksi osin kompensoitviss. Joinkin vuosin on etelässä istutettu perun mhn kun pohjoisemmss on vielä vedetty jään päällä nuott, joten in kl sdn jostin. Lisäksi kelit, mm. veden lämpötil, vikuttvt kln ksvuun. Esimerkiksi kirjolohelle ihnteellinen veden lämpötil on stett. Liin lhinen lämpötil ei ole hyvä, j kun lämpötil menee sinne khdenkymmenen korville, lk vedessä uht hppikto, snoo Mrkku. Kudun onnistumisell on myös osns. Mde stt kärsiä Oulujärven vedenpinnn säännöstelystä, Mrkku kertoo. Tspuolisuus on tärkeintä Oulujärvellä Hätälällä on nelisenkymmentä yhteistyöklstj, snoo Mrkku j lisää, että Suomess Hätälän verkostoss heitä on noin 250. Klstjien knss olln jtkuvss yhteydessä, puolin j toisin. Klstjt ovt tietoisi kulloisistkin viikkokmpnjoist, sillä silloin kl j klreissuj trvitn enemmän. J toislt, tietävät ruhoitt, jos klkiintiö on täynnä. Joskus trjousten eteen tehdään hnkinnss kovsti töitä. Jos vikk siik pitäisi sd suorn klstjilt 1500 kg, j tulee vin 750 kg, tehdään kovsti töitä, jott pyydetty määrä sdn täyteen. Noudtmme tspuolisuuden peritett: jos jostin syystä käy niin, ettei tilttu klmäärää sd täyteen, pyrimme jkmn sen sikkidemme kesken. Näin kikki svt jotin. Tspuolisuus vikutt myös hinnnmääritykseen, joss toimii kysynnän j trjonnn lki. Kun kl tulee vähän, yritämme mks klstjille hyvää hint j motivoid siten. J kun vstvsti on ylitrjont, pyrimme kompensoimn myös hinnll. Kuh, siik, loht j pngsiust Kl on sesonkitvr. Ostj tietää, milloin hlutn j mitä. Esimerkiksi keskikesällä hlutn pljon tuorett kokonist loht, kun mökeillä svustetn. Kln käsittelyste vihtelee Hätälään tulless. Os tulee kokonisen, os perttun ti fileoitun. Korke ltu ylläpidetään spuvn kln vstnottotrkstuksill. Eksoottisempikin ljej Hätälästä toki s, kuten esimerkiksi ksvtettu tursk, ruijnpllst j pngsiust. Ulkomiset tilusklt tulevt etupäässä Göteborgin lueelt. Näiden menekki on murto-os suosimtuimpien ljien menekistä, mutt hlumme trjot myös hrvinisempi herkkuj kln-nystävien pöytiin. Tuntuu olevn työntäyteistä. J täytyy muist, että tässä on vst kotim j lähilueet. Ulkomnhnkint on yhtä lill merkittävä os Hätälän toimint j ihn om titoljins! Hätälän KàlCrte Priim on odotettu uutuustuote kuluttjille, joille kelp vin prs. Komet lohisuikleet on vlmistettu pkstmtto mst Norjn lohest, j ne trjovt mistuvn, ldukkn j terveellisen vihtoehdon suikleiden tuoteryhmään. Rk-ineen 100 % tuore, pkstmton Pohjois-Norjn lohi Reilun kokoisi lohifileesuikleit mukkss mrindiss Pkttu kätevään uunivlmiiseen rsin 4 herkullist mku: chili-pprik, lempeän pippurinen, kermiset ksvikset j nturl Priim kermiset ksvikset sisältää mm. kukkklt, porkkn j ppuj miedoss mrindiss oivllinen tuote erityisesti lpsiperheiden terveellisiin ruokhetkiin! Myyntierä 4 rsi Muist myös Hätälän GRIILLOS. Kätevät uunivlmiit lohimedljongit ljongi g lumiinirsiss! i Listieto t tuotteist tt t st sintuntevst myynnistämme, p Filerointi on toinen puoli työstä, j pkkminen Hätälän uto vrten, jok hkee klnsliin toimitettvksi ympäri Suomen. Oulujärven suuret selät on tunnettv Kinuun erämihin ulottuv Oulujärvi on tunnettu puhtist vesistään. J ovt nuo vedet minun iknni vielä puhdistuneet entisestään. Emppu tuntee järvensä hyvin. Suomen suurin yhtenäinen selkähän tässä järvessä on, j kuhn liikkeet on tunnettv. Os tämä järvi oll välillä rmoton. Verkoille Emppu silti lähtee, kelillä kuin kelillä. Kesäkelillä veneellä j tlvell mönkijällä. Ainostn kevään j syksyn rospuuttokudet keskitytään vene- j pyyntikluston huoltotehtäviin, kun toimettomnkn Emppu ei os oll. Entä myrskyt? Viime syksynä yhtenä päivänä oli niin ph keli, että järvi heitti minut in tkisin hietikolle kun yritin verkkoj kokemn, joten ei siinä uttnut mikään. Emppu kertoo, että tlvipkksell hsteen on klojen pitäminen suln, ei suinkn klstjn trkeneminen. Eihän se ole kuin pukeutumiskysymys, nur Emppu. Klstj-Eemeli klst pitsi täysipäiväisesti, myös vp-jlln. Kerrn vuodess käydään Jäämereltä nrrmss tursk j seitä. Sitä on tlvisydämenä mukv rtustell.

8 Hätälän sillit hurmvt! Hätälän sillit, mukkt j hyvät svt ikn tunteet niin syvät. Juhl ti rki, ympäri vuoden herkkuhetkiä kikille luoden. Sillifnit Suomen innoissn huusi: Ltuj onkin yhteensä kuusi! Kveriksi käy vikkp muusi. Lopuksi muist trkist suusi sillä: Herkkumjoneesi, silleistä prhin vie mennessään kielen - vikk muvrhin! TÄYTTÄ KALAA LOHIPYÖRYKÄN MAKU ON AITO. E-KOODEJA NOLLA! Hätälän uudistunut Klvlmis Lohipyörykkä: + Koululisten kehum + Keittiön mmttilisten ylistämä: Pyörykkä senkun prnee kstikkeess. Ei hjo sekoittess. + Lduks koostumus, yli 80 % ito kl! + Ei ntriumglutmtti E621:ä + Ei E-koodej + Terveellisempi merisuol Muist myös muut Klvlmis Horec-pkstevlikoimn tuotteet 5 kg:n ltikoiss: Klksvispihvi, Lohipihvi, Silkkpihvi j Lindströmin lohipihvi. Nope j vivton kl-teri Tilukset P. (08) Hätälä tukee työssäjksmist Hätälän joukkue osllistui Oulun ensimmäiselle Likkojen Lenkille Pituudeltn 7,5 kilometrin lenkki sujui hyvissä tunnelmiss urinkoisess loppukesän säässä. Mliss likkoj viihdyttivät Juh Tpio j Pul Koivuniemi. Juoksutphtumn osllistuminen on vin yksi esimerkki siitä, kuink Hätälä tukee henkilöstönsä hyvinvointi. Yhteisten tphtumien lisäksi kukin voi rhoitt Kulttuuriseteleillä mieleistään hrrstust. Esimerkiksi eineskeittiön porukk järjestää omi keililuiltoj. Työntekijöille on jok päivä trjoll puuro tlon puolest, j luonnollisesti keittiössä voi mistell myös Hätälän omi tuotteit. Erikoisuuten voisi minit Hätälän tehtn läheisyydessä sijitsevn ksvimn, jost työntekijät voivt vrt viljelyplstn omn käyttöönsä veloituksett. Lisää resurssej Etelä-Suomen myyntiin Reilu vuosi sitten toimintns loittnut Hätälän Hämeenlinnn myyntikonttori on onnistunut hyvin tvoitteessn vhvist Hätälän läsnäolo j tunnettuutt Etelä-Suomess. Yhteistyö sikkiden knss toimii erinomisesti, j työtä myös riittää. Hämeenlinnn myyntikonttoriin onkin värvätty lisävoimi vrmistmn nope j sintuntev plvelu kikille Hätälän sikkille. Etelä-Suomen myynnissä työskentelee myyntikonttori lust sti luotsnneen Petri Okssen lisäksi jo kksi muutkin myyjää. Heidät tvoitt numerost (03) Muikull menee hyvin Riist- j kltlouden tutkimuslitoksen mukn Suomen muikkuknnt ovt olleet melko vhvoj j vkit viime vuosin, eikä oleellisi muutoksi ole näköpiirissä. Esimerkiksi syksyn 2010 kutuknnt olivt Pohjois-Suomess jop keskimääräistä vhvempi. Lisäksi klstukseen keskeisesti vikuttvi, toist kesäänsä eläviä muikkuj on runssti Oulun korkeudell j Lpiss lueell, jok on myös Hätälän tärkeintä muikunhnkint-luett. Muikkuknnt kestäisivät nykyistä voimkkmmn klstuksen lähes kikkill, mutt rjllinen menekki erityisesti tiheiden j hidsksvuisten kntojen lueill jrrutt klstust. Pienikokoinen muikku hyödyttää kuitenkin välillisesti klstji, sillä hvenet, timenet j kuht ksvvt niitä syömällä hyvin. Muikkuknnt ovt Riist- j kltlouden tutkimuslitoksen erityisessä seurnnss. Muikku on sliin rvon perusteell silkn jälkeen toiseksi tärkein mmttiklstuksen sliskl j sisävesien mmttiklstuksen elinehto. HÄTÄLÄ OY:N ASIAKASLEHTI 1/2011 Hätälä Oy, Lpinruniontie 3, Oulu, p. (08) Seinäjoki (06) Hämeenlinn (03) Toimitus j titto: Pkkhuone Oy Vlokuvt: Videcm, Kti Leinonen, Pro Kl Kirjpino: Joutsen Medin Pinotlo

ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! Osta takkasi ja savupiippusi SYTYTYSVALMIS. asiantuntijalta. TAKKAPAKETTI!

ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! Osta takkasi ja savupiippusi SYTYTYSVALMIS. asiantuntijalta. TAKKAPAKETTI! ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! ACES HIGH Ost tkksi j svupiippusi SYTYTYSVALMIS sintuntijlt. TAKKAPAKETTI! Kikki sennettun - Tulitikkuvlmist! Nyt myös joustv rhoitus, ktso lisää: - Concept - Design -

Lisätiedot

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta.

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta. Uutt Kevääseen! Cprej, puseroit ym. Nopet vievät prht! Antti Lehtinen on vuoden KuumArt-titeilij. SIVU 10 KENKÄ S Sibeliuksenktu 10, Järvenpää (kävelyktu) Av. rkisin 10-17.30, pe j l 10-14 Keskiviikko13.5.2015

Lisätiedot

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013 Plveluksesssi Lehti Itäkeskuksen Apteekin sikkille 1/2013 Itäkeskuksen Apteekki & kevään prht jutut tt? m t t o s t e k ä lä Jäikö oo käinen kert rk ä K s ii L ri so ii v Pro lustmme s 6. e lv p lu e k

Lisätiedot

Kesä ja kärpäset... Toimittajat: Niklas Ilkka Simo Kyllönen Kiitokset: Ketku & Koisola Riikka Mäkelä Pihlajakettu Sofia Tigerstedt Aleksi Tuokko

Kesä ja kärpäset... Toimittajat: Niklas Ilkka Simo Kyllönen Kiitokset: Ketku & Koisola Riikka Mäkelä Pihlajakettu Sofia Tigerstedt Aleksi Tuokko Sisällys: Pääkirjoitus 2 Projekti: Uompuisto 3 Tnssin huum 5 Tisle test: Uimstdion 7 Vijettuj totuuksi 9 Pihljkettu 10 Kesän hittielokuvt 11 Pojt festreill 13 Kyökin puolell 15 Tee-se-itse: Sunvst 17 Tisle

Lisätiedot

12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä.

12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä. KYMEn yrittäjät ry jäsenehti www.kynm.fi Pääkirjoitus: sko tuevisuuteen on vieä utuinen, mutt vhv 3 kymen KYMEN YRIÄJÄ RY:N JÄENLEHI 1/2014 Yrittäjä, äänestä E-veiss. 12 Luonnon hemss Mtkiuti inibe pitää

Lisätiedot

1/2013 #10. Kajaus. Itä-Helsingin Klubitalon jäsenlehti. takanapäin j. taittumaan.

1/2013 #10. Kajaus. Itä-Helsingin Klubitalon jäsenlehti. takanapäin j. taittumaan. 1/2013 #10 Kjus Itä-Helsingin Klubitlon jäsenlehti n e d o u v ä e Pim l l o k l k i tknpäin j k l ä k l e s n e tlv tittumn. I S O U V A N A 2 K 1 U 0 2 M S U M O T R E K ILOISESTI ETEENPÄIN Tänne tulomtkll

Lisätiedot

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN www.viirikirppis.fi Vr pöytä viikoksi ti khdeksi, vivtt tvrsi vihtuvt rhksi! Heltorsti voi klo11-16 Oivst oivllisi oivlluksi. SIVU 10. HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN Keskiviikko13.5.2015 3. vuosikert :o 18 Jkelu

Lisätiedot

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014 Mik Hirvenslo Insinöörimtemtiikk B 4 Sisältö Rj-rvo j jtkuvuus....................................................... 5. Differentili- j integrlilskennn kehityksestä............................. 5. Relilukujen

Lisätiedot

Keskustasuunnitelma Kellokosken kylään

Keskustasuunnitelma Kellokosken kylään Keskustsuunnitelm Kellokosken kylään Dilomityö - TKK - Arkkitehtiossto - Arkkitehtuurin koulutusohjelm 3.12.2007 Tekijä: Eil Lhdenerä Vlvoj: Aij Stffns Dilomityön tiivistelmä Tekijä: Eil Lhdenerä Pääine:

Lisätiedot

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina Jlkpllokentältä kupnkäynnin kentälle Newbodyn trin Autmme kouluj j seuroj vrinkeruuss kisoj, hrjoitusleirejä j luokkretkiä vrten. Seurt sekä koululiset voivt nsit tuntuvsti rh tvoitteidens svuttmiseksi

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet Käyttöops 00 Tervetulo Onnittelut tämän Mio-litteen ostost. Lue tämä käyttöops huolellisesti, ennen kuin käytät Mio-nvigttori ensimmäistä kert. Säilytä tämä käyttöops tlless j käytä sitä ensisijisen ohjeen.

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet 3 1.1 Tietoj sikirjst... 3 Asentjn viiteops 1.1.1 Vroitusten

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

Data Groupin asiakaslehti. Asiakkaan kokoisia palveluja. Avaa ja tutustu

Data Groupin asiakaslehti. Asiakkaan kokoisia palveluja. Avaa ja tutustu Dt Groupin sikslehti Asikkn kokoisi plveluj Av j tutustu n! ill m im h r lu p e v l ksp i s - Premp plvelu olk hyvä! Dt Group Helsinki Ames Oy on vuonn 1944 perustettu IT-plveluit trjov yritys pääkupungin

Lisätiedot

5.4 Ellipsi ja hyperbeli (ei kuulu kurssivaatimuksiin, lisätietoa)

5.4 Ellipsi ja hyperbeli (ei kuulu kurssivaatimuksiin, lisätietoa) 5.4 Ellipsi j hypereli (ei kuulu kurssivtimuksiin, lisätieto) Aurinkokuntmme plneett kiertävät Aurinko ellipsin (=litistyneen ympyrän) muotoist rt, jonk toisess polttopisteessä Aurinko on. Smoin Mt kiertävät

Lisätiedot

4 Taso- ja avaruuskäyrät

4 Taso- ja avaruuskäyrät P2-luentoj kevät 2008, Pekk Alestlo 4 Tso- j vruuskäyrät Tässä luvuss tutustutn tso- j vruuskäyriin, niiden krenpituuteen j krevuuteen. Konkreettisin sovelluksin trkstelln nnettu rt pitkin liikkuvn hiukksen

Lisätiedot

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W /

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W / Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops

Lisätiedot

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Perjnti 15.11.2013 klo 14.00-15.00 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino Liite no Svukosken kunnnvirsto 1 60 Järjestäytymissit 2 61 1-2 Vuoden 2014 tuloveroprosentti 3 62

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 4 Tilvuuden j vipn ln lskeminen Kuten iemmin käsittelimme, määrätyn integrlin vull voi lske pintloj j tilvuuksi. Tyypillisenä sovelluksen tilvuuden lskemisest on tpus, joss

Lisätiedot

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa.

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa. Ilmoitus tämän ohjekirjn käyttäjille Tässä julkisuss käytetään vroj, vroituksi, huomutuksi j ilmoituksi (yhdessä knsinvälisen VAARA-symolin knss! ) kiinnittämään meknikon huomio erityisohjeisiin huolloist

Lisätiedot

4/2013 VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY. IT-palvelujohtamisen uusia tuulia kuulostelemassa Terveysilta Venuksessa

4/2013 VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY. IT-palvelujohtamisen uusia tuulia kuulostelemassa Terveysilta Venuksessa 4/2013 VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY IT-palvelujohtamisen uusia tuulia kuulostelemassa Terveysilta Venuksessa PÄÄKIRJOITUS Vuosi alkaa taas kerran olla lopuillaan ja ennen vuoden vaihtumista

Lisätiedot

Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta. Pirjo Rautianen / Moguli pr

Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta. Pirjo Rautianen / Moguli pr Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta Pirjo Rautianen / Moguli pr 1 Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta -tutkimuksen on ideoinut ja toteuttanut uusmediatutkija, FM Pirjo

Lisätiedot

Tiluksiin tutustumassa

Tiluksiin tutustumassa ARINAN HENKILÖSTÖLEHDEN SIDOSRYHMÄNUMERO 1 2015 Tiluksiin tutustumassa Arina ovi työelämään Mick s tuli kotisohvalle Tehdään hyvää yhdessä SIDOSRYHMÄNRO 1 2015 Tarina on Arinan henkilöstölehti, joka ilmestyy

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6920DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

INNER WHEEL FINLAND. Istanbulin yleiskokouksen ehdotus 17 / jäsenyys

INNER WHEEL FINLAND. Istanbulin yleiskokouksen ehdotus 17 / jäsenyys Be Friend Toteut ystävyyttä 6. Europen Meeting (Toulouse, Köln, Tmpere, Montreux, Amsterdm, Grz) Pikk: Grz, Itävlt Aik: 30.8. -2.9.2012 Osnottjt noin 30 IW-sisrt 15:st eri mst Suomest mukn Mij-Leen Virt-Kngs

Lisätiedot

Lantula on Vuoden kylä. Suklaatilan herkkuja. Ahlman tuo maaseudun kaupunkiin. Kuivakäymälät DT-keskuksesta. Pirkanmaalla on Vihreä Sydän

Lantula on Vuoden kylä. Suklaatilan herkkuja. Ahlman tuo maaseudun kaupunkiin. Kuivakäymälät DT-keskuksesta. Pirkanmaalla on Vihreä Sydän Lantula on Vuoden kylä Suklaatilan herkkuja Ahlman tuo maaseudun kaupunkiin Kuivakäymälät DT-keskuksesta Sari ja Matti toivottavat tervetulleeksi Ystäväkylän toimintaan Pirkanmaalla on Vihreä Sydän Matka-Suni

Lisätiedot

Pameliitti. Smörrebrødiä pöytään! 4/2011. PAM Hotelli ja ravintola-alan pääkaupunkiseudun osasto r.y. 716 12 2014

Pameliitti. Smörrebrødiä pöytään! 4/2011. PAM Hotelli ja ravintola-alan pääkaupunkiseudun osasto r.y. 716 12 2014 PAM Hotelli ja ravintola-alan pääkaupunkiseudun osasto r.y. 12 2014 4/2011 Työelämä kutsuu Smörrebrødiä pöytään! Edustajisto 13. 14.5.2014 PAM Hotelli ja ravintola-alan pääkaupunkiseudun osasto r.y. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ILVES Sanomat. IceGirls. Ilves. edistää markkinointia tyylillä. Vesa Toskala on jättänyt stressit nuoremmille. Helmikuu 2012

ILVES Sanomat. IceGirls. Ilves. edistää markkinointia tyylillä. Vesa Toskala on jättänyt stressit nuoremmille. Helmikuu 2012 Liigapomo Jukka-Pekka Vuorinen koventaisi rangaistuksia Vesa Toskala on jättänyt stressit nuoremmille Kitaristi Kankkis työstää Ilveksen radiomainoksia ILVES Sanomat Helmikuu 2012 Ilves IceGirls edistää

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot