Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella"

Transkriptio

1 Kljuttu H Ä T Ä L Ä O Y: N A S I A K A S L E H T I Kln hnkint on titolji Hätälän uusi fileointilinj tekee huippultu huippunopeudell Klstj-Eemeli kokee verkot kelillä kuin kelillä 1/11

2 Herkkukori odott onnekst voittj! Niin se vin lk tämäkin vuosi pikku hilj kääntyä kohti loppun. Klruun ystäville vuosi on ollut inkin siinä mielessä hyvä, että lohen hint on ollut ennätyksellisen lhinen. Esimerkiksi edellisvuodest lohen hint on pudonnut yli 40 %. Vuosien hinthuippu johtui siitä, että loht oli liin vähän trjoll mrkkinoiden kysyntään nähden. Chilessä lohenksvtus oli huonoss jmss, mutt tilnne siellä on korjntumn päin. Trjont on lisännyt myös se, että norjliset ovt sneet uusi ksvtuslupi. Kukn ei pysty vrmsti ennustmn, mitä lohen hinnlle pitkällä ikvälillä tphtuu. Seurvt puoli vuott se kuitenkin pysynee suunnilleen smll tsoll, ellei mitään yllättävää tphdu. Se hyvä puoli vuoden lopuiss on, että pääsee loittmn jotin uutt vähän niin kuin puhtlt pöydältä ti inkin uudell innoll. Täällä Hätälällä me tosin olemme ottneet jo vrslähtöä uusiin sioihin: olemme hnkkineet modernin j huipputehokkn fileointi- j trimmuslinjn, jok otettiin käyttöön lokkuuss. Kltehtn kuulumisi Sen nsiost pystymme plvelemn sikkitmme kikkill Suomess entistäkin premmin j nopemmin. Tämän lehden keskiukemll pääset tutustumn linjn kuvien ker. Sen lisäksi, että pnostmme prempien fileiden tuottmiseen, tänä vuonn id on muutenkin ollut tehdä reilusti premp. Ti suorstn klst puhtsti prst, niin kuin Hätälän tunnuslusekin lup. Prhseen pyrkimisestä osoituksen on kksi uutt tuoteperhettä, KàlCrte Priim j Klvlmis Premium. Tvoitteen on ollut kehittää korkeluokkisi kltuotteit vtivnkin klruun ystävän trpeisiin. Plutteen perusteell olemme siinä hyvin myös onnistuneet. Vuodess ehtii kltehtll tphtu niin pljon, että juttu siitä riittäisi vikk kuink. Tässä lkvt kuitenkin jo joulunluskiireet kutsu, kuten kilo lipeäkl, jotk Hätälän tehtlt vuosittin toimitetn suomlisten j osin ruotslistenkin joulupöytiin. Muist juhlvist klherkuist puhumttkn. Siis joutu pittää, kuten meillä tvtn sno! Riku Isohätälä Hätälän toimitusjohtj Osllistu kisn netissä! Vlitse mielestäsi sopivin jtko luseelle voit voitt Hätälän juhlvn herkkukorin! Hätälän uusi fileointi- j trimmuslinj... A B C lisää Hätälän fileointikpsiteetti. tekee tsist j siistiä jälkeä. on inut ltun Suomess. Osllistu kilpiluun osoitteess Oike vstus stt löytyä tämän lehden keskiukemlt tosin tällä kert vääriä vstuksi ei välttämättä olekn... Arvomme kikkien mennessä vstnneiden kesken 2 kpl Hätälän herkkukori (rvo 70,-). Arvont suoritetn Voittjille ilmoitetn henkilökohtisesti. Premiumtuoteperhe ksvoi - uutuuten fileesiivut 150 g! Lipeäkl on vrsininen perinneherkku. Sitä on syöty Pohjoismiss viitisenst vuott. Hätäläkin sitä vlmist vuosikymmenten kokemuksell. Nykyinen toimitusjohtj Riku Isohätälä muist lipeäkln jo lpsuudestn, jolloin sitä vlmistettiin heillä omn kotins yhteydessä. Lipeäkl vlmistetn tursknsukuisest molvst. Vlmistus kestää 3 4 viikko. Rk-ineen tsisen ldun tk nykyikinen koneellinen kuivus. Kuivtut molvfileet liuotetn klkki- j lipeävedessä. Tämän jälkeen ploitellut fileet pktn käteviin nnospkkuksiin j lähetetään Hätälästä milmlle. Lipeäkl lähtee Hätälän tehtilt jop puoli miljoon kilo, eli yli puolet Suomess syötävästä lipeäklst! Lipeäkl on myös terveysruok sekä oivllinen krppjn herkku. Lipeäklst s mm. pljon proteiini eikä linkn hiilihydrttej! Hätälän tehtill on kehitetty herkullisi nykyikisi lipeäklreseptejä, joihin voi tutustu osoitteess Lipeäklst kotikokki voi jtkojlost vikk mitä! Lipeäkl n800 g Ensiluokkinen tuoteperhe rkeen j juhln! Hätälä Oy vst kuluttjien toiveisiin tuomll mrkkinoille srjn erityisen korkeltuisi Klvlmis Premium -tuotteit. Premium-perheeseen kuuluvt trimmtust, D-leiktust Norjn lohest vlmistetut lohifileet j lohifileesiivut, yhteensä kuusi tyylikästä tuotett. Vähintään 98 % ruodottomi, ei häntäploj! Grvilohi j kylmäsvulohi stvn sekä fileenä että vlmiin siivuin Lohifileeplojen pkkuskoko 500 g j lohifileesiivujen 150 g Erinomiset tuotteet niin suurten kuin pienempienkin myymäläyksiköiden vlikoimiin Piikkireikäinen pkkus helppo sett esille Tspinoinen pkkuskoko mhdollist houkuttelevn hinnoittelun Ei päällehinnoittelu Myyntierä 4 kpl Kurkk prhimmt Lipekln vlmistusvinkit videolt:

3 Joulu on monelle vuoden tärkein juhl. Kuniin j juhlvn joulupöydän s ktettu Hätälän klherkuill. Tässä muutm esimerkki joulutrjottimeltmme: iik, s u v S v Hurm olk hyv! Svulohifilee 1 x 5 kg Premium Kylmäsvulohifileesiivut 150 g Svusiik, kotiminen 1 x 5 kg Herkkumjoneesisilli j 3 kg Svusiik vc Sipulisilli fileepl 2,7 kg Mustherukksilli fileepl 2,7 kg Premium Grvilohifileesiivut 150 g Svulohifilee 0,8 kg vc Sinppisilli fileepl 3 kg Premium Kylmäsvulohifilee 500 g Svulohifileepl 250 g Premium Grvilohifilee 500 g Mtjessilli j filee 4 kgg Premium Svulohifilee 500 g Klvlmis Svusiikfilee tupl 3 kg Loimulohifilee 1 x 5 kg Premium Loimulohifilee 500 g Mtjessilli M M Mt tjes tjjes essil silli fileepl1 sil leep ee ep pl l 1 kg Premium-tuotteet Loimulohifilee 0,8 kg vc Suutrinlohirull 1,5 kg Loimulohifileepl 250 g Lsimestrin silli 1,5 kg Svu- j loimuklt Sillit j silkt Ann Hätälän herkkujen hurmt! Hätälän sillivlikoimst löytyy mont mukst vihtoehto, niin perinteisiä kuin uudempikin mkuyhdistelmiä. Juhlpöydän kttukseen sopivt, Mtjes-, Mustherukk-, Sinppi- j Sipulisillit sekä sillinystävät vlloittnut Herkkumjoneesisilli. Eikä knnt unoht perinteistä Lsimestrin silliä, jok on Hätälän tlviherkku muit trjomme ympäri vuoden. Hätälän suositun, perinteisen Suutrinlohirulln rk-ineen on käytetty vin pieniä j keskikokoisi silkkfileitä. Siksi se on niin herkullist. Joulupoydn kunings: lohi Lohi on ehdoton joulupöydän juhlherkku. Hätälän Svulohifileen j Loimulohifileen st kuniisti päreen päälle seteltun. Myös Hätälän uutuudet, Premium-tuotteet, helpottvt jouluruon vlmistust. Premium-perheen muodostvt erityisen korkeltuiset tuotteet. Trimmtust, D-leiktust Norjn lohest vlmistetuiss lohifileeploist j lohifileesiivuist löytyy jokiselle vihtoehto: Grvi-, Kylmäsvu-, Loimu- j Svulohifilee sekä Grvij Kylmäsvulohifileesiivut. Vhv dän mkuj. sen joulupöy ei nt ri ikfisi pe vu ää S ityisesti siik syvent keuksiins er oi Hätälän Svu ee äl äs pä pä i tu et eä rom ä on svust mutt pehm ä kksi fileet in ät Si yv. st s di os si yh leen tuplver pputuloksess kä nsiost lo isen kln n ko lekkäin, min ko j s käyttöisyy kuelämys fileen helppo ik on upe m si vu S s. yy mehev sopii n. Lisäksi se jo sellisen sn s i ruok joulupöydän en vi äi lip vä lttiin j iin. ltikkoruok Monen mun sillit j Suutrinlohirull os! my me t eem uis ott M t tu u mu. sti ise on kö irj äh o k.fi s s ok l yö s k t m yö w.h me n m ww m tää ää eit öy lis ott lup stu tu ou tu i j Tu ikk jo j. k tr ku t lä til ätä m it H uit vo m että, n th st ui M Kruun joulupoyt Htln klherkuill

4 Uusi linj tupl Hätälän fileointikpsiteetin Hätälän tehtll otettiin käyttöön uusi, huippumoderni fileointi- j trimmuslinj. Linj on yrityksen suurin yksittäinen investointi sen jälkeen, kun uusi tehds vlmistui vuonn Pääsyy hnkinnlle oli trve edelleen prnt lohij kirjolohifileiden ltu j ksvtt kpsiteetti. Uusi linj kksinkertist kpsiteetin, etenkin ruodonpoistoss, Hätälän toimitusjohtj Riku Isohätälä hvinnollist. Linj prnt myös tuotnnon joustvuutt. Esimerkiksi sikkiden pikisiin lisätiluksiin voidn regoid nopemmin. Työergonominkin on luvss prnnust: Käsintrimmus on kuluttv homm, siinä ei thdo fileoijill käsi kestää toistuv, yhdellä kädellä tehtävää liikettä. Asikkt hyötyvät ldust Sen lisäksi, että fileiden stvuus prnee entisestään, uudest linjst on muitkin etuj, jotk hyödyttävät Hätälän sikkit. Linjn leikkuutrkkuus on ihn om luokkns, ruodot sdn poistettu vielä trkemmin kuin ennen. Fileointijälki on tsinen j siisti, eli lopputuloksen on entistä prempi j premmn näköisiä fileitä, Isohätälä kuvilee. Lisäksi fileiden käsittely muuttuu vielä hygieenisemmäksi, eli niihin ei fileointiviheess kosket enää linkn käsin. Rkineen ldunvlvontkin helpottuu. Ainut ltun milmss Uudell linjll fileoidn j trimmtn loht j kirjoloht. Käsiteltävien klojen koko voi oll mitä thns 2 kg:n j 10 kg:n väliltä. Myös kikki eri leikkussteet onnistuvt. Toiminnoist oikestn kln päänleikkuu on ino, jok pysyy entisellään. Uudess systeemissä utomttinen kmer määrittää jokisen klfileen mitt, pinon j väriluokn. Näiden tietojen pohjlt fileet trimmtn sikkiden toiveiden mukisesti. Linjsto voidn ohjt kln koon j ljin mukn jop tuotnnon olless käynnissä. Annosplleikkuu on smss linjss, j utomttinen jäähileytys prnt fileiden säilyvyyttä j ltu. Hätälän fileointi- j trimmuslinjn toimittj on skslinen Bder, milmn johtv elintrviketeollisuuden konevlmistj. Linj on räätälöity komponenteist nimenomn Hätälän trpeit vstvksi. Toist ivn smnlist ei löydy mistään muult milmst, Riku Isohätälä vkuutt. Fileen vtsrsvn poisto määritellään tietokoneohjtusti. Määräpinoleikkuri leikk hlutun kokoiset fileet.

5 Helppo, herkullist, terveellistä Pro Kl pitää klruon puoli Trimmuksen jälkeen fileestä poistetn ruodot. Bongriksi kutsuttu lite tekee sen trksti j tehokksti. Uusi linj kksinkertist Hätälän fileointikpsiteetin. Pro Kl ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonk trkoituksen on tiedott klst j kltuotteist, j sitä kutt edistää kln monipuolist käyttöä suomlisiss ruokpöydissä. Hlumme kerto kuluttjille, että kl on helppo, herkullist j terveellistä ruok, Pro Kln toiminnnjohtj Ktriin Prtnen linj. Sitä ei trvitse lähteä itse pyytämään, vn kuluttj s kln vivttomsti kupst, jonne kl-ln mmttiliset ovt sen toimittneet helposti vlmistettvss j nutittvss muodoss. Ti kl voi vlit rvintolss niin lounksi kuin illlliseksikin. Kl kun löytyy yhä enenevässä määrin kiken tyyppisten rvintoloiden ruoklistoilt. Silkkprojektin perillinen Pro Kln jäsenistö koostuu elinkeinokltlouden lll toimivist järjestöistä j yrityksistä mmttiklstjist, klnksvttjist, kltukkureist, klnjlostjist j vähittäiskupn yrityksistä. Prtnen kertoo, että sysäyksen kl-ln yhteisen yhdistyksen perustmiselle ntoi 80- j 90-lukujen vihteess toteutettu Merisilkkprojekti. Pro Kl perustettiin jtkmn Merisilkkprojektin työtä, kun todettiin, että trvett muidenkin klojen kuin silkn menekinedistämiselle on olemss. Vuonn 1994 perustettiin Kotiminen kl ry, jonk nimi muutettiin vuonn 2000 Pro Kl ry:ksi. Monipuolist toimint, tiivistä yhteistyötä Pro Kl edistää klruon si monipuolisell tiedotus-, koulutus- j julkisutoiminnll. Julkisemme mm. tiedotteit j reseptiesitteitä j vstmme sekä kuluttjien että toimittjien j muiden eri lojen mmttilisten tiedontrpeisiin j ylläpidämme kuvpnkki, Prtnen list. - Elinkeinokltlouden yritysplvelumme järjestää koulutuksi j seminrej ln yritysten trpeisiin. Aiheen ovt olleet esimerkiksi kl-ln yritysten puhelinmyyjien myyntivlmennus, sosilinen medi, ensiputidot j julkisiin trjouskilpiluihin osllistuminen. Pro Kl julkisee myös kolmesti vuodess ilmestyvää Kl & Kupp -lehteä, jonk kppleen pinos jelln vähittäiskuppoihin j kltukkuihin. Lehden tvoite on innost klosston hoitji myymään enemmän kl j tuomn esille sesongin kltuotteit. Lehdessä myös tustoitetn erilisi kltuotteit j esitellään toimiln yrityksiä. Prtnen minitsee, että kikki toimint tphtuu tiiviissä yhteistyössä jäsenyritysten knss. Yhteistyö Hätälän knss on kestänyt yhtä pitkään kuin yhdistys on ollut olemss. Itse siss Hätälä Oy on ollut myös perustmss Pro Kl inon yrityksenä. Stvuus ksvtt klruon suosiot Työnsä kutt Ktriin Prtnen on hvinnut selkeän j ilhdut- tvn muutoksen suomlisten suhteess klruokiin. Suomlisten klnkulutus on ksvnut koko jn, j tuntuu, että jo lähes jokinen suomlinen tietää, että kl tulee syödä vähintään kksi kert viikoss. Lisäys johtunee sekä onnistuneest terveysvlistuksest että klnkäytön helpottumisest. Kltuotevlikoim on kehittynyt ivn vltvsti, j kl on nyt helpommin stvill kikist kupoist entistä käyttövlmiimmss muodoss. Klruok on thdon si Hsteellisen ruokilijryhmänä Prtnen näkee teini-ikäiset. Esimerkiksi Nntlin kouluiss tehdyssä kyselyssä selvisi, että yläkoulu- j lukioikäiset vieroksuvt kl huomttvsti enemmän kuin lkoululiset. Kysyttäessä syitä siihen, miksi nuoret eivät syö kl, oli useimmin minittun syynä, että kl ei ole trjoll. Olemmekin yrittäneet innost kouluj järjestämään klruokn liittyviä teempäiviä j kehitelleet kouluruokiluun sopiv klruokreseptiikk, Prtnen kertoo. Se on pitkälti thdost kiinni, kuink usein klruok trjotn niin kouluss kuin kotonkin. Pro Kl viihtyy myös verkoss: Fileointijälki on tsinen j siisti. PRO KALA ry

6 Kl on hyvä krppusruok Krppminen eli hiilihydrttien vähentäminen ti välttäminen ruokvlioss on muoti. Tämä näkyy jo tilstoisskin: jok kymmenes suomlinen on lopettnut leivän syömisen kokonn j peräti 33 % kertoi kyselytutkimuksess kiinnittävänsä huomiot ruun proteiinin j hiilihydrtin määrään j suhteeseen. Etenkin kuuluisimmn krppusruokvlion, Atkinsin dieetin, terveellisyydestä kiistellään, kosk siinä sllittuj syömisiä ovt mm. pihvit, pekoni, kerm j voi, joiden sisältämät kovt rsvt ovt yhteydessä sydän- j verisuonituteihin. Terveellisempi tp krpt on korvt perunt j pstt ksviksill j vihnneksill j lih klll. Kl sopii erinomisesti krppjn lutselle, sillä siinä on runssti proteiini. Lisäksi kln sisältämät monityydyttymättömät rsvhpot ennltehkäisevät sydän- j verisuonitutej. Useimpien klojen energisisältö on melko lhinen, mikä tekee klruust vrteenotettvn vihtoehdon kikille pinonhllinnst kiinnostuneille! Tutkimukset sen näyttävät: suomlisten knntt lisätä kln syöntiä Viidessä Euroopn mss toteutettu Beneris-projekti tote kiisttt, että klst on terveyshyötyä. Suomlinen s suurimmn osn omeg-3-srjn EPA- j DHArsvhpoist nimenomn klst. Kl on myös prs luonnollisen D- vitmiinin lähde. Erityisen runssti D-vitmiini sisältävät kuh, siik j silkk. Kln pehmeä rsv on hyväksi sydämelle. Klll on keskushermoston kehitystä edistävä j ylläpitävä vikutus. Klst stvt DHA-rsvhpot ovt erityisen tärkeitä kehittyvälle sikiölle myös rskn olevien on hyvä syödä kl khdesti viikoss. Kln proteiini on hyvältuist j monipuolist. Klst s myös B-ryhmän vitmiinej sekä kivennäis- j hivenineit. Tutkimusten mukn kl knntt nutti kksi kert viikoss. Suomliset syövät kl yleisesti kerrn viikoss ti hrvemmin, joten lisäämisen vr j jop trvett todell on. Suurimmn hyödyn s, kun kl nuttii säännöllisesti. Lähteet: Beneris-tutkimus j Pro Kl sekä Ruoktieto. Pohjoisminen ruokvlio hst välimerellisen Välimeren ruokvliot on pitkään pidetty erittäin terveellisenä. Tnsklinen OPUS-tutkimusprojekti kehittää pohjoismist ruokvliot, jok hst välimerellisen. Ruokvlion toivotn ehkäisevän etenkin lsten lihvuutt j lihvuudest johtuvi siruksi, kuten sydän- j verisuonitutej j kkkostyypin dibetest. Ruoktiedon julkisemn uutisen mukn pohjoismisess ruokvlioss korostuvt pohjoiselle ominiset rk-ineet, vuodenikojen vihtelu, pikllisuus j herkullisuus. Dibetes- j Sydänliitot yhdessä suomlisten rvitsemustutkijoitten knss ovt jo iemmin koonneet Itämeren ruokkolmion, jok sisältää erityisesti metsämrjoj, kl, riist, rypsiöljyä, ruist, ohr j kur. Itämerestä nousee yhä hyvää kl Suomess nlysoitiin vuosin toist kert kttvsti jnkohtisempien orgnisten hitt-ineiden pitoisuuksi Itämeren kloiss. EU klt II-hnke oli jtko vuonn 2003 julkistuun ensimmäiseen krtoitukseen. Uudet tutkimustulokset Itämeren ruokklojen hitt-inepitoisuuksist vhvistivt, että Suomen merilueilt pyydetään edelleen pljon kl, jot voi syödä huolett kksi kert viikoss. Kuluttj on nykyisten suositusten knss vrsin suojss hitt-ineilt. Syytä on rjoitt inostn Itämerestä pyydetyn suurikokoisen silkn sekä lohen, timenen j merestä ti järvestä pyydetyn huen syömistä 1 2 kertn kuukudess. Tutkimustuloksist rportoi Ruoktieto. Klll pieni hiilijlnjälki Kl on pitsi terveellistä, myös ympäristöystävällistä ruok. Elintrvikkeiden hiilijlnjälkiä voi vertill sillä, montko kilo hiilidioksidipäästöä syntyy, kun elintrvikett tuotetn yksi kilo. Esimerkiksi nudnlihn hiilijlnjälki on 14,7 kg j broilerinfileen 5,2 kg. Kirjolohikilo on huomttvsti ekologisempi vihtoehto 3,9 kg:n hiilijlnjäljellään. Kirjolohi päihittää jop ksvihuonekurkun (hiilijlnjälki 4,4 kg). Lähde: M- j elintrviketlouden tutkimuskeskus Ahven Huki Kirjolohi Kuh Lohi (villi) Mde Miv (merimuikku) Muikku Nhkiinen Siik Silkk Oulujärvi Hätälä ost vuosittin noin miljoon ( ) kg kotimist kl. Pyyntituore kl sdn toimitettu khden päivän sisällä ympäri Suomen. Klstj-Eemeli kokee verkot kelillä kuin kelillä Suomlinen gourmetkuh nousee Oulujärven puhtist vesistä kymmenien vuosien mmttitidoll. Teksti: Ing Cssidy Hienosti sen voisi sno, että olen mtkll kuuluisn Oulujärven kuhn logistiikkketjun lkupäähän, Kjnin Vrpniemeen Kinuun sydämeen. Tpn Krjlisen Reijon, jok Klstj- Eemelinäkin tunnetn. Emppu kertoo klstneens pikkupojst sti. Hän teki pitkän urn UPM:llä j klsti tuolloin sivutoimisesti, mutt kun pperin teko Kinuuss loppui, lkoi Empun täysipäiväinen klstjnur. Eikä se ivn heti tid loppu. Niin kun ion tätä jtk, kun vin jlk knnelle nousee. Kyseltiin häntä jtkmn sisähommikin, mutt rkkus klstukseen voitti. Itsenäisyyshän se tässä viehättää, j luonto. Tuoll selällä kverin ovt vin lokit, s oll om herrns. Eikä trvitse body-centereitä, kun kunto pysyy hyvänä jo työn puolest. Hätälällä homm toimii Emppu kertoo, että Hätälän knss homm toimii. Minä sn keskittyä tähän olenniseen, snoo Emppu j nost klltikot veneen knnelt rntn. Toisistkin tloist Empull on kokemust, j Hätälän plussksi kiirii ehdottomsti pitsi sioinnin helppous, myös perheyrityksen hyvä henki. Meistä pidetään huolt, olln niin kuin yhtä perhettä. Ain Ouluss käydessä tulee piiphdettu Hätälässä. Molemminpuolinen luottmus on vhv. Hätälän knss kikki toimii kuin Mnulle illllinen. Emppu siirtää jäähileiset klltikot utoon j kertoo sliin tänään olevn siinä 110 kg:n huitteill. Nyt työ on puolivälissä.

7 Kln hnkint on titolji OSTAJA ON TÄRKEÄ LINKKI TUOREEN KALAN TOIMITUS- KETJUSSA Hätälän kotimn ostoist vstv Mrkku Mnninen huolehtii osltn siitä, että Hätälässä on oike määrä oikeit klljej. Työ on käytännössä ympärivuorokutist. Ei pelkästään hyvää, vn suorstn PRIIMAA Mrkku Mnninen kuulost puhelimess ystävälliseltä, j jtkuvst kiireestään huolimtt hän syventyy soittjn sin. Aikisemmill soittoyrityksillä linj oli vrttu eikä ihme: Hätälän kotimisten klojen ostoist vstvn Mrkun eli Alen pääsillinen työväline on puhelin. Mrkku kertoo hnkinnn olevn mielenkiintoinen työn lue. Käytännössähän tämä on ympärivuorokutist työtä, nukkukin pitää toinen silmä uki, hän nur. Työstä suurimmn osn muodostvt yhteydet klstjiin j myyjiin. Kokonistilnne on pidettävä mielessä, j kompensoitv trpeen mukn lueittin j klljeittin, Mrkku snoo j lisää, että pääsi on, että kupss on oike määrä j hluttu kl. Tänään perttu, nopeimmilln tänään kupss Miten se logistiikk, miten se kl liikkuu? Tänään perttu on nopeimmilln jo tänään kupss, etenkin Oulun lähilueill, snoo Mrkku. Jos kl tulee kuemp, useimmiten yöllä perttu kl kuljetetn smn yönä meille Hätälään j se on käsiteltävänä mull. J jälleen illll j yöllä kl liikkuu jkeluutoissmme ympäri Suomen. Eli on vrmsti tuorett? Logistiikkmme on suunniteltu siten, että pyyntituore kl sdn khden päivän sisällä ympäri Suomen, myös Etelä-Suomeen. Hätälällä onkin melkoisen pitkälle viety logistiikk. Oulun Kkkurist lähtee päivittäin useit kuljetuksi sekä ns. runkokuljetuksi eli täysperävunurekkoj 6 7, pääsillisen suuntn pääkupunkiseutu. Kl siis liikkuu Hätälästä etelään vrsin tjn, j ehtii kuemmksikin kltiskiin nopesti. Villikl sdn luonnon ehdoill Villikln stvuus on Mrkun mukn riippuvinen monest tekijästä. Sääilmiöt, esimerkiksi myrskyt, vikuttvt eniten. Kelirikkokudet vikuttvt myös. Tosin kelirikko Suomen kokoisess mss on onneksi osin kompensoitviss. Joinkin vuosin on etelässä istutettu perun mhn kun pohjoisemmss on vielä vedetty jään päällä nuott, joten in kl sdn jostin. Lisäksi kelit, mm. veden lämpötil, vikuttvt kln ksvuun. Esimerkiksi kirjolohelle ihnteellinen veden lämpötil on stett. Liin lhinen lämpötil ei ole hyvä, j kun lämpötil menee sinne khdenkymmenen korville, lk vedessä uht hppikto, snoo Mrkku. Kudun onnistumisell on myös osns. Mde stt kärsiä Oulujärven vedenpinnn säännöstelystä, Mrkku kertoo. Tspuolisuus on tärkeintä Oulujärvellä Hätälällä on nelisenkymmentä yhteistyöklstj, snoo Mrkku j lisää, että Suomess Hätälän verkostoss heitä on noin 250. Klstjien knss olln jtkuvss yhteydessä, puolin j toisin. Klstjt ovt tietoisi kulloisistkin viikkokmpnjoist, sillä silloin kl j klreissuj trvitn enemmän. J toislt, tietävät ruhoitt, jos klkiintiö on täynnä. Joskus trjousten eteen tehdään hnkinnss kovsti töitä. Jos vikk siik pitäisi sd suorn klstjilt 1500 kg, j tulee vin 750 kg, tehdään kovsti töitä, jott pyydetty määrä sdn täyteen. Noudtmme tspuolisuuden peritett: jos jostin syystä käy niin, ettei tilttu klmäärää sd täyteen, pyrimme jkmn sen sikkidemme kesken. Näin kikki svt jotin. Tspuolisuus vikutt myös hinnnmääritykseen, joss toimii kysynnän j trjonnn lki. Kun kl tulee vähän, yritämme mks klstjille hyvää hint j motivoid siten. J kun vstvsti on ylitrjont, pyrimme kompensoimn myös hinnll. Kuh, siik, loht j pngsiust Kl on sesonkitvr. Ostj tietää, milloin hlutn j mitä. Esimerkiksi keskikesällä hlutn pljon tuorett kokonist loht, kun mökeillä svustetn. Kln käsittelyste vihtelee Hätälään tulless. Os tulee kokonisen, os perttun ti fileoitun. Korke ltu ylläpidetään spuvn kln vstnottotrkstuksill. Eksoottisempikin ljej Hätälästä toki s, kuten esimerkiksi ksvtettu tursk, ruijnpllst j pngsiust. Ulkomiset tilusklt tulevt etupäässä Göteborgin lueelt. Näiden menekki on murto-os suosimtuimpien ljien menekistä, mutt hlumme trjot myös hrvinisempi herkkuj kln-nystävien pöytiin. Tuntuu olevn työntäyteistä. J täytyy muist, että tässä on vst kotim j lähilueet. Ulkomnhnkint on yhtä lill merkittävä os Hätälän toimint j ihn om titoljins! Hätälän KàlCrte Priim on odotettu uutuustuote kuluttjille, joille kelp vin prs. Komet lohisuikleet on vlmistettu pkstmtto mst Norjn lohest, j ne trjovt mistuvn, ldukkn j terveellisen vihtoehdon suikleiden tuoteryhmään. Rk-ineen 100 % tuore, pkstmton Pohjois-Norjn lohi Reilun kokoisi lohifileesuikleit mukkss mrindiss Pkttu kätevään uunivlmiiseen rsin 4 herkullist mku: chili-pprik, lempeän pippurinen, kermiset ksvikset j nturl Priim kermiset ksvikset sisältää mm. kukkklt, porkkn j ppuj miedoss mrindiss oivllinen tuote erityisesti lpsiperheiden terveellisiin ruokhetkiin! Myyntierä 4 rsi Muist myös Hätälän GRIILLOS. Kätevät uunivlmiit lohimedljongit ljongi g lumiinirsiss! i Listieto t tuotteist tt t st sintuntevst myynnistämme, p Filerointi on toinen puoli työstä, j pkkminen Hätälän uto vrten, jok hkee klnsliin toimitettvksi ympäri Suomen. Oulujärven suuret selät on tunnettv Kinuun erämihin ulottuv Oulujärvi on tunnettu puhtist vesistään. J ovt nuo vedet minun iknni vielä puhdistuneet entisestään. Emppu tuntee järvensä hyvin. Suomen suurin yhtenäinen selkähän tässä järvessä on, j kuhn liikkeet on tunnettv. Os tämä järvi oll välillä rmoton. Verkoille Emppu silti lähtee, kelillä kuin kelillä. Kesäkelillä veneellä j tlvell mönkijällä. Ainostn kevään j syksyn rospuuttokudet keskitytään vene- j pyyntikluston huoltotehtäviin, kun toimettomnkn Emppu ei os oll. Entä myrskyt? Viime syksynä yhtenä päivänä oli niin ph keli, että järvi heitti minut in tkisin hietikolle kun yritin verkkoj kokemn, joten ei siinä uttnut mikään. Emppu kertoo, että tlvipkksell hsteen on klojen pitäminen suln, ei suinkn klstjn trkeneminen. Eihän se ole kuin pukeutumiskysymys, nur Emppu. Klstj-Eemeli klst pitsi täysipäiväisesti, myös vp-jlln. Kerrn vuodess käydään Jäämereltä nrrmss tursk j seitä. Sitä on tlvisydämenä mukv rtustell.

8 Hätälän sillit hurmvt! Hätälän sillit, mukkt j hyvät svt ikn tunteet niin syvät. Juhl ti rki, ympäri vuoden herkkuhetkiä kikille luoden. Sillifnit Suomen innoissn huusi: Ltuj onkin yhteensä kuusi! Kveriksi käy vikkp muusi. Lopuksi muist trkist suusi sillä: Herkkumjoneesi, silleistä prhin vie mennessään kielen - vikk muvrhin! TÄYTTÄ KALAA LOHIPYÖRYKÄN MAKU ON AITO. E-KOODEJA NOLLA! Hätälän uudistunut Klvlmis Lohipyörykkä: + Koululisten kehum + Keittiön mmttilisten ylistämä: Pyörykkä senkun prnee kstikkeess. Ei hjo sekoittess. + Lduks koostumus, yli 80 % ito kl! + Ei ntriumglutmtti E621:ä + Ei E-koodej + Terveellisempi merisuol Muist myös muut Klvlmis Horec-pkstevlikoimn tuotteet 5 kg:n ltikoiss: Klksvispihvi, Lohipihvi, Silkkpihvi j Lindströmin lohipihvi. Nope j vivton kl-teri Tilukset P. (08) Hätälä tukee työssäjksmist Hätälän joukkue osllistui Oulun ensimmäiselle Likkojen Lenkille Pituudeltn 7,5 kilometrin lenkki sujui hyvissä tunnelmiss urinkoisess loppukesän säässä. Mliss likkoj viihdyttivät Juh Tpio j Pul Koivuniemi. Juoksutphtumn osllistuminen on vin yksi esimerkki siitä, kuink Hätälä tukee henkilöstönsä hyvinvointi. Yhteisten tphtumien lisäksi kukin voi rhoitt Kulttuuriseteleillä mieleistään hrrstust. Esimerkiksi eineskeittiön porukk järjestää omi keililuiltoj. Työntekijöille on jok päivä trjoll puuro tlon puolest, j luonnollisesti keittiössä voi mistell myös Hätälän omi tuotteit. Erikoisuuten voisi minit Hätälän tehtn läheisyydessä sijitsevn ksvimn, jost työntekijät voivt vrt viljelyplstn omn käyttöönsä veloituksett. Lisää resurssej Etelä-Suomen myyntiin Reilu vuosi sitten toimintns loittnut Hätälän Hämeenlinnn myyntikonttori on onnistunut hyvin tvoitteessn vhvist Hätälän läsnäolo j tunnettuutt Etelä-Suomess. Yhteistyö sikkiden knss toimii erinomisesti, j työtä myös riittää. Hämeenlinnn myyntikonttoriin onkin värvätty lisävoimi vrmistmn nope j sintuntev plvelu kikille Hätälän sikkille. Etelä-Suomen myynnissä työskentelee myyntikonttori lust sti luotsnneen Petri Okssen lisäksi jo kksi muutkin myyjää. Heidät tvoitt numerost (03) Muikull menee hyvin Riist- j kltlouden tutkimuslitoksen mukn Suomen muikkuknnt ovt olleet melko vhvoj j vkit viime vuosin, eikä oleellisi muutoksi ole näköpiirissä. Esimerkiksi syksyn 2010 kutuknnt olivt Pohjois-Suomess jop keskimääräistä vhvempi. Lisäksi klstukseen keskeisesti vikuttvi, toist kesäänsä eläviä muikkuj on runssti Oulun korkeudell j Lpiss lueell, jok on myös Hätälän tärkeintä muikunhnkint-luett. Muikkuknnt kestäisivät nykyistä voimkkmmn klstuksen lähes kikkill, mutt rjllinen menekki erityisesti tiheiden j hidsksvuisten kntojen lueill jrrutt klstust. Pienikokoinen muikku hyödyttää kuitenkin välillisesti klstji, sillä hvenet, timenet j kuht ksvvt niitä syömällä hyvin. Muikkuknnt ovt Riist- j kltlouden tutkimuslitoksen erityisessä seurnnss. Muikku on sliin rvon perusteell silkn jälkeen toiseksi tärkein mmttiklstuksen sliskl j sisävesien mmttiklstuksen elinehto. HÄTÄLÄ OY:N ASIAKASLEHTI 1/2011 Hätälä Oy, Lpinruniontie 3, Oulu, p. (08) Seinäjoki (06) Hämeenlinn (03) Toimitus j titto: Pkkhuone Oy Vlokuvt: Videcm, Kti Leinonen, Pro Kl Kirjpino: Joutsen Medin Pinotlo

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per LUONNON Lhj LUONNOSTA ystävät Brighter Home -kokoelmmme on luotu ympäristöystävällisiä j sosilisesti vstuullisi käytäntöjä noudtten. Tästä kokoelmst löydät oiket lhjt kikille, jotk vlivt mpllomme. Kneli

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS 11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS Tilvuus on sen verrn rkielämässä viljelty käsite, että useimmiten sen syvemmin edes miettimättä ymmärretään, mitä juomlsin ti pikkuvuvn kylpymmeen tilvuudell trkoitetn.

Lisätiedot

2.1 Vaillinaiset yhtälöt

2.1 Vaillinaiset yhtälöt .1 Villiniset yhtälöt Yhtälö, jok sievenee muotoon x + bx + c = 0 (*) on yleistä normlimuoto olev toisen steen yhtälö. Tämän rtkiseminen ei olekn enää yhtä meknist kuin normlimuotoisen ensisteen yhtälön

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä Vnhusten plvelut j kuntoutus Tuloskortti 2016 Vnhusten plvelujen j kuntoutuksen vstuulueen johtoryhmä Kohti visiot! Mielekäs rki syntyy toimien lhtelisell ikäihmisellä on mhdollisuus toimi itselleen mielekkäällä

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

NIPSUT: IHMISET AIKA KAUPPA, LÄÄKÄRI ASIOINTI VAPAA AIKA RUOKA YHTEISKUNTA KIRJAIMET MINÄ ITSE AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA ASIOINTI KAUPPA

NIPSUT: IHMISET AIKA KAUPPA, LÄÄKÄRI ASIOINTI VAPAA AIKA RUOKA YHTEISKUNTA KIRJAIMET MINÄ ITSE AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA ASIOINTI KAUPPA AIKA IHMISET NIPSUT: AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA, ASIOINTI LÄÄKÄRI KAUPPA ASIOINTI KAUPPA ASIOINTI LÄÄKÄRI LÄÄKÄRI VAPAA AIKA RUOKA VAPAA AIKA VAPAA AIKA RUOKA RUOKA YHTEISKUNTA NUMEROT JA KIRJAIMET

Lisätiedot

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x,

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x, Pyrmidi Anlyyttinen geometri tehtävien rtkisut sivu Päivitetty 9..6 8 Prbeli on niiden pisteiden (, y) joukko, jotk ovt yhtä kukn johtosuorst j polttopisteestä. Pisteen (, y ) etäisyys suorst y = on d

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama Tuen rkenteiden toteuttminen Pispln kouluss Rehtorin näkökulm ren työhön Rehtori Stu Sepänniitty- Vlkm Pispln koulu Khdess toimipisteessä Pispl vl 1.-6. oppilit 232 Hyhky vl 1.-6. oppilit 164 yht. 396

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

Sarjaratkaisun etsiminen Maplella

Sarjaratkaisun etsiminen Maplella Srjrtkisun etsiminen Mplell Olkoon trksteltvn ensimmäisen kertluvun differentiliyhtälö: > diffyht:= diff(y(x, x=1y(x^; d diffyht := = dx y( x 1 y( x Tälle pyritään etsimään srjrtkisu origokeskisenä potenssisrjn.

Lisätiedot

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi.

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi. OHJE HUOLTOTIEDOT TIEDOTE No. 99-6c OptiMxin ilmkompressorin päätylevy Mllit MERCURY/MARINER 135/150 hv; 2,5 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G868674 0G925496 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G869454

Lisätiedot

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus Tietojenkäsittelytiede 24 Joulukuu 2005 sivut 8 21 Toimittj: Jorm Trhio c kirjoittj(t) Historiljennus mllipohjisess testuksess Timo Kellomäki Tmpereen teknillinen yliopisto Ohjelmistotekniikn litos 1 Johdnto

Lisätiedot

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita.

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita. 8. Operttorit, mtriisit j ryhmäteori Mtemttinen operttori määrittelee opertion, jonk mukn sille nnettu funktiot muoktn. Operttorit ovt erityisen tärkeitä kvnttimekniikss, kosk siinä jokist suurett vst

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

TYÖ 30. JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS. Tehtävänä on määrittää jään tiheys.

TYÖ 30. JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS. Tehtävänä on määrittää jään tiheys. TYÖ 30 JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS Tehtävä älineet Tusttietoj Tehtävänä on äärittää jään tiheys Byretti (51010) ti esi 100 l ittlsi (50016) j siihen sopivi jääploj, lkoholi (sopii jäähdytinneste lsol), nlyysivk

Lisätiedot

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014 763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Rtkisut 1 Kevät 014 1. Tehtävä: Lske, kuink mont hilpistettä on yksikkökopiss ) yksinkertisess kuutiollisess, b) tkk:ss j c) pkk:ss. (Ot huomioon, että esimerkiksi yksikkökopin

Lisätiedot

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP Kognitiivinen mllintminen I, kevät 007 Hrjoitus. Joukko-oppi. MMIL, luvut -3 Rtkisuehdotuksi, MP. Määritellään joukot: A = {,,, 3, 4, 5} E = {, {}, } B = {, 4} F = C = {, } G = {{, }, {,, 4}} D = {, }

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien työkykyisyys ja miten sitä tulisi arvioida?

Pitkäaikaistyöttömien työkykyisyys ja miten sitä tulisi arvioida? Pitkäikistyöttömin työkykyisyys j mitn sitä tulisi rvioid? Rij Krätär, kuntoutuslääkäri, kouluttj Oorninki Oy www.oorninki.fi Tässä sityksssä Tuloksi pitkäikistyöttömin työkykyä j työkyvyn rviot koskvst

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella Mrkku Kuppinen Neliknvinen vhvistin ktiivisell jkosuotimell Vhvistimen yleisselostus Suunnittelun lähtökohtn on ollut toteutt edullinen mutt kuitenkin lduks ktiivisell jkosuotimell vrustettu stereovhvistin

Lisätiedot

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita:

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita: 2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automttimlleist poikkev tp kuvt yksinkertisi kieliä. Olkoot A j B kkoston Σ kieliä. Perusopertioit: Yhdiste: A B = {x Σ x A ti x B}; Ktentio: AB = {xy Σ x A, y B}; Potenssit:

Lisätiedot

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi.

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi. Määritelmä..12. Oletetn, että 1 =(V 1,E 1 ) j 2 =(V 2,E 2 ) ovt yksinkertisi verkkoj. Verkot 1 j 2 ovt isomorfiset, jos seurvt ehdot toteutuvt: (1) on olemss bijektio f : V 1 V 2 (2) kikill, b V 1 pätee,

Lisätiedot

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause Pythgorn luse Pythgors Smoslinen Pythgors on legendrinen kreikklinen mtemtiikko j filosofi. Tiedot hänen elämästään ovt epävrmoj j ristiriitisi. Tärkein Pythgorst j pythgorlisi koskev lähde on Lmlihosin

Lisätiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot TKK (c) Ilkk Mellin (24) 1 Johdtus todennäköisyyslskentn TKK (c) Ilkk Mellin (24) 2 : Mitä opimme? 1/2 Jos stunnisilmiötä hlutn mllint mtemttisesti, on ilmiön tulosvihtoehdot kuvttv numeerisess muodoss.

Lisätiedot

Suorat, käyrät ja kaarevuus

Suorat, käyrät ja kaarevuus Suort, käyrät j krevuus Jukk Tuomel Professori Mtemtiikn litos, Joensuun yliopisto Suor? Tämä kirjoitus on eräänlinen jtko Timo Tossvisen suorn määritelmää koskevn kirjoitukseen Solmun numeross 2/2002.

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Tmpereen mmttikorkekoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU KEHITTÄMISHANKE Opettjnkoulutuksen kehittämishnke Vpn sivistystyön käsityön lyhytkurssien sisällöllinen kehittäminen Anj Rosenberg 2008 TAMPEREEN

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 2012 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ CyberKnife KYSiin, s. 4 KYSin rkenteet kevenevät, s. 14 Nope kotiutus vähentää kustnnuksi, s. 24 Henkreikä 1 / 2012 Pääkirjoitus... 3 Trkkuussädehoitolite

Lisätiedot

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto kijn tiot kijn sukunimi kijn tunimt kijn llkirjoitus Lupkirjn tyyppi* Lupkirjn numro* Lupkirjn myöntänyt vltio kmus- j ilmoituslomk LPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupkirjoj vrtn vittv lntoko- j trkstuslntolusunto

Lisätiedot

359,(alv 24 % 445,16)

359,(alv 24 % 445,16) Trjoukset ovt voimss 8.9. 3.10.2014 ti niin kun kuin tvr riittää. T Y Ö K A L U T, T A R V I K K E E T J A H E N K I L Ö N S U O J A I M E T S Y K S Y 2 0 1 4 t Eduise set k u o j r t syys t! i S L O TO

Lisätiedot

HARJAVALLANKADUN KIERTOLIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS

HARJAVALLANKADUN KIERTOLIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVASELOSTUS HARJAVALLANKADUN KIERTOLTTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemvn muutos osee Hrjvlln upungin 0 Siltln upunginosn ortteleit j seä tuluett j 0 Vltln upunginosn ortteli 0 seä puistoluett. Sitovt

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Digitaalinen videonkäsittely Harjoitus 5, vastaukset tehtäviin 25-30

Digitaalinen videonkäsittely Harjoitus 5, vastaukset tehtäviin 25-30 Digitlinen videonkäsittely Hrjoitus 5, vstukset tehtäviin 5-30 Tehtävä 5. ) D DCT sdn tekemällä ensin D DCT kullekin riville, j toistmll D DCT tuloksen sdun kuvn srkkeill. -D N-pisteen DCT:, k 0 N ( k),

Lisätiedot

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi OSAAVA kehittämishnkkeid hllinnoinnin ops Toimintvuosille 2015 2016 j 2016 2017 tehtyj vltionvtpäätöst tueksi päivitetty 4.1.2016 vsm/pj pä 2 Sisällysluettelo Osv ohjelmn mukis vltionvtuks hkemin.... 3

Lisätiedot

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat TÄMÄ DOKUMENTTI ON TARKOITETTU MIELEN AVAIN -HANKKEEN PROJEKTIEN ITSEARVIOINNIN TOTEUTTAMISEEN itserviointi Työkirpoht NET EFFECT OY ANNIINA ALI-LAURILA TOIMINTA 1. Johtjuus 3. HENKILÖSTÖ 7. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, syksy Antti-Juhani Kaijanaho. 22. syyskuuta 2016

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, syksy Antti-Juhani Kaijanaho. 22. syyskuuta 2016 lusekkeet, lusekkeet, TIEA241 Automtit j kieliopit, syksy 2016 Antti-Juhni Kijnho lusekkeet j smuus TIETOTEKNIIKAN LAITOS 22. syyskuut 2016 Sisällys lusekkeet, lusekkeet lusekkeet j smuus j smuus lusekkeet

Lisätiedot

IKÄÄNTYMINEN ETELÄ-SAVOSSA

IKÄÄNTYMINEN ETELÄ-SAVOSSA 1 TRENDIKATSAUS 3/215 (31.12.215) TULEVAISUUSLOIKKA ETELÄ-SAVON ENNAKOINTIHANKE 215-217 IKÄÄNTYMINEN ETELÄ-SAVOSSA KATSAUS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN VÄESTÖN IKÄÄNTYMISKEHITYKSEEN Tähän ktsukseen on koottu

Lisätiedot

VEKTOREILLA LASKEMINEN

VEKTOREILLA LASKEMINEN 3..07 VEKTOREILLA LASKEMINEN YHTEENLASKU VEKTORIT, MAA Vektoreiden j summ on vektori +. Tämän summvektorin + lkupiste on vektorin lkupiste j loppupiste vektorin loppupiste, kun vektorin lkupisteenä on

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2016 Kierros 5, 8. 12. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D1: Hhmolusekkeet ovt esimerkiksi UN*X-järjestelmien tekstityökluiss käytetty säännöllisten lusekkeiden

Lisätiedot

1.Rajaustekijät Koulutuksia Opiskelijoita Vastaus % ,6. 1.Nainen 2.Mies Yhteensä 75,0% 25,0% 100,0%

1.Rajaustekijät Koulutuksia Opiskelijoita Vastaus % ,6. 1.Nainen 2.Mies Yhteensä 75,0% 25,0% 100,0% OPAL: 213 Koulutuksi Opiskelijoit Vstus % 1.1.213 31.12.213 4 52 84,6 TAUSTAKYSYMYKSET 1. Sukupuoli (u) 1.Ninen 2.Mies 33 11 44 75,% 25,% 1,% 2. Äidinkieli (u) 1.Suomi 2.Ruotsi 3.Muu 34 1 44 77,3%,% 22,7%

Lisätiedot

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä ynmiikk 1 Liite lukuun 6. Jäykän kppleen tskinetiikk - hrjitustehtäviä 6.1 vlvpkettiutn mss n 1500 kg. ut lähtee levst liikkeelle 10 % ylämäkeen j svutt vkikiihtyvyydellä npeuden 50 km / h 1 10 60 m mtkll.

Lisätiedot

Syysrypsin kylvö kevätviljaan

Syysrypsin kylvö kevätviljaan Syysrypsin kylvö kevätviljn Antti Tuulos j Pirjo Mäkelä Soveltvn biologin litos, PL 27, 00014 Helsingin yliopisto, emil: ntti.tuulos@helsinki.fi j pirjo.mkel@helsinki.fi Tiivistelmä Syysrypsi on vrteenotettv

Lisätiedot

1. Derivaatan Testi. Jos funktio f on jatkuva avoimella välillä ]a, b[ ja x 0 ]a, b[ on kriit. tai singul. piste niin. { f (x) > 0, x ]a, x 0 [

1. Derivaatan Testi. Jos funktio f on jatkuva avoimella välillä ]a, b[ ja x 0 ]a, b[ on kriit. tai singul. piste niin. { f (x) > 0, x ]a, x 0 [ 1. Derivtn Testi Jos funktio f on jtkuv voimell välillä ], b[ j x 0 ], b[ on kriit. ti singul. piste niin { f (x) < 0, x ], x 0 [ f x (x) > 0, x ]x 0, b[ 0 on lokli minimipiste (1) { f (x) > 0, x ], x

Lisätiedot

Polynomien laskutoimitukset

Polynomien laskutoimitukset Polyomie lskutoimitukset Polyomi o summluseke, joss jokie yhteelskettv (termi) sisältää vi vkio j muuttuj välisiä kertolskuj. Esimerkki 0. Mm., 6 j ovt polyomej. Polyomist, joss o vi yksi termi, käytetää

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 1. Olkoon (f n ) jono jatkuvia funktioita f n : [a, b] R, joka suppenee välillä [a, b] tasaisesti kohti funktiota f : [a, b] R.

TEHTÄVÄ 1. Olkoon (f n ) jono jatkuvia funktioita f n : [a, b] R, joka suppenee välillä [a, b] tasaisesti kohti funktiota f : [a, b] R. Topologi I Hrjoitus 10, rtkisuj AP TEHTÄVÄ 1. Olkoon (f n ) jono jtkuvi funktioit f n : [, b] R, jok suppenee välillä [, b] tsisesti kohti funktiot f : [, b] R. Osoit, että tällöin f n (x) dx f(x) dx.

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

4.7.2 Testerit. Test ok. virhe vast.ota. lähetä τ. virhe. virhe. vast.ota. τ τ. vast.ota. lähetä. lähetä. lähetä ok

4.7.2 Testerit. Test ok. virhe vast.ota. lähetä τ. virhe. virhe. vast.ota. τ τ. vast.ota. lähetä. lähetä. lähetä ok OHJ-2600 Tilkoneet 204 6. Tämän tehtävän tvoite on kuvn LTS:ää vstesimerkkinä käyttäen osoitt, että nnetun LTS:n knss minimlinen CFFD-smnlinen LTS ei in ole yksikäsitteinen. P Q AG(P) = AG(Q) f, {{}} f,

Lisätiedot

Jakelu 14.600 kpl. www.omanokia.fi LEHTI, NETTI JA NETTI-TV

Jakelu 14.600 kpl. www.omanokia.fi LEHTI, NETTI JA NETTI-TV Kotoilu on muoti 10 Tuikku titeili 6 Teksti utomies Mrkku Tkl 11 Nokilt se lkoi 12 60 kuorovuott 13 www.omnoki.fi OmNoki n:o 20 Viikko 36 ISSN 1799-0602 Torsti 9.9.2010 YHTEISÖLLINEN PIKLLISMEDI LEHTI,

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 3 Määrätyn integrlin lskeminen Aiemmin määrittelimme määrätyn integrlin f (x)dx funktion f (x) l- j yläsummien rj-rvon. Määrätyllä integrlill on kksi intuitiivist tulkint:.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

halutessaan ulottaa myös Turun kaupunkimaisemiin. Melonta on monipuolinen

halutessaan ulottaa myös Turun kaupunkimaisemiin. Melonta on monipuolinen 16 / urn Mrkkint / 2011 LC ur Luonto, kulttuuri j liikunt yhdistyvät prhll mhdollisell tvll urjoell knootin kyydissä. Tulev kesä j kevät trjovt siihen lukuisi mhdollisuuksi j mukn pääsee, vikkei melonthrrstus

Lisätiedot

SATE2140 Dynaaminen kenttäteoria syksy / 6 Laskuharjoitus 0: Siirrosvirta ja indusoitunut sähkömotorinen voima

SATE2140 Dynaaminen kenttäteoria syksy / 6 Laskuharjoitus 0: Siirrosvirta ja indusoitunut sähkömotorinen voima ATE14 Dynminen kenttäteori syksy 1 1 / skuhrjoitus : iirrosvirt j inusoitunut sähkömotorinen voim Tehtävä 1. All olevss kuvss esitetyssä pitkässä virtlngss kulkee virt i 1 (t) j sen vieressä on kuvn mukinen

Lisätiedot

S Laskennallinen systeemibiologia

S Laskennallinen systeemibiologia S-4.50 Lsknnllinn systmiiologi 4. Hrjoitus. Viill tutkittvll ljill (,, c, j ) on määrätty täisyyt c 0 8 8 8 0 8 8 8 c 0 4 4 0 0 Määritä puurknn käyttän UPGMA-mntlmää. Näytä kunkin vihn osrkntt vstvin täisyyksinn.

Lisätiedot

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta.

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta. MAA Loppukoe 5.. Jussi Tyni Tee pisteytysruudukko konseptin yläreunn! Vstuksiin väliviheet, jotk perustelevt vstuksesi! Lue ohjeet huolellisesti! A-Osio. Vlitse seurvist kolmest tehtävästä kksi, joihin

Lisätiedot

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y KIJSTOIIN TULEVT J/TI VSTOSS OLEVT IKKUSLEDET TOIMIPISTEET: = aminan kirjasto = uissalon kirjasto = Kirjastoauto (L.) = Lahjoitettu lehti Kielitunnukset: swe = ruotsinkielinen eng = englanninkielinen rus

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

6 Integraalilaskentaa

6 Integraalilaskentaa 6 Integrlilskent 6. Integrlifunktio Funktion f integrlifunktioksi snotn funktiot F, jonk derivtt on f. Siis F (x) = f (x) määrittelyjoukon jokisell muuttujn rvoll x. Merkitään F(x) = f (x) dx. Integrlifunktion

Lisätiedot

Metsätieteen aikakauskirja

Metsätieteen aikakauskirja Metsätieteen ikkuskirj t u t k i m u s r t i k k e l i Sij Huuskonen j Anssi Ahtikoski Sij Huuskonen Ensihrvennuksen joituksen j voimkkuuden vikutus kuivhkon knkn männiköiden tuotokseen j tuottoon Huuskonen,

Lisätiedot

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi Tehtävä. Jtk loogisesti oheisi jonoj khdell seurvksi tulevll termillä. Perustele vstuksesi lyhyesti. ), c, e, g, b),,, 7,, Rtkisut: ) i j k - oike perustelu j oiket kirjimet, nnetn p - oike perustelu,

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 5 1 Jtkuvuus Trkstelln funktiot fx) josskin tietyssä pisteessä x 0. Tämä funktio on tässä pisteessä joko jtkuv ti epäjtkuv. Jtkuvuuden ymmärtää prhiten trkstelemll epäjtkuv

Lisätiedot

= a sanoo vain, että jonon ensimmäinen jäsen annetaan. Merkintä a. lasketaan a :stä.

= a sanoo vain, että jonon ensimmäinen jäsen annetaan. Merkintä a. lasketaan a :stä. .. Lukujoo Aluksi Mtemtiiklle o erityise tyypillistä se, että käytäö tiltee settm ogelm bstrhoid. Käytäössä tämä trkoitt sitä, että siitä krsit lilluk vrret. Trkstelu kohteeksi jätetää vi si loogie ydi

Lisätiedot

Tuorekalaketjun logistiikka

Tuorekalaketjun logistiikka Tuorekalaketjun logistiikka Nina Urala, Riikka Mononen Kuulas Research Agency Oy Kalafoorumi 12.4.2011 Raportin sisältö 1. Selvityksen tausta 2. Selvityksen tavoite 3. Selvityksen toteutus 4. Logistiikkakartat

Lisätiedot

OSUUSKAUPPASI AJANKOHTAISIA ETUJA JA UUTISIA - HELMIKUU 2016

OSUUSKAUPPASI AJANKOHTAISIA ETUJA JA UUTISIA - HELMIKUU 2016 OSUUSKAUPPASI AJANKOHTAISIA ETUJA JA UUTISIA - HELMIKUU 2016 ASIAKKUUSPÄÄLLIKÖN TERVEHDYS TERVEISIÄ OSUUSKAUPASTASI TUULAHDUS TALVILOMAA JA TUNTUVIA ETUJA Tlvilomsesongin lkess knntt ott kikki irti Omistjn

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA TIEDOTTAA

KONTIOLAHDEN KUNTA TIEDOTTAA Julkinen tiedote, jetn kikkiin kotitlouksiin R-Itell Oyj KONTIOLAHDEN KUNTA TIEDOTTAA Sisällys Sivu Kunnn ksvo Pistä hiht heilumn Sivu Onttoln päiväkoti vlmistuujoulukuuss Ohjeit ilotulitukseen Sivu 5

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

1.1. Laske taskulaskimella seuraavan lausekkeen arvo ja anna tulos kolmen numeron tarkkuudella: tan 60,0 = 2,950... 2,95

1.1. Laske taskulaskimella seuraavan lausekkeen arvo ja anna tulos kolmen numeron tarkkuudella: tan 60,0 = 2,950... 2,95 9..008 (9). Lskime käyttö.. Lske tskulskimell seurv lusekkee rvo j tulos kolme umero trkkuudell: 4 + 7 t 60,0 + Rtkisu: 4 + 7 =,950...,95 t 60,0 + Huom: Lskimiss o yleesä kolme eri kulmyksikköjärjestelmää:

Lisätiedot

V Päästön havaittavuus ja valvonta VI Päästön todennäköisyys

V Päästön havaittavuus ja valvonta VI Päästön todennäköisyys I suunt II Mperä j pint Riskinro, 0410901 I tieliikenn e j tienpito vlttiet 3 j 10, tie 130 Vlttiet 3 j 10 kuuluvt korkeimpn kunnosspitoluo kkn Is (normlisti in pljn). Molemmt tiet ovt merkittäviä vrllisten

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

Janne Räsänen, Aune Toivanen, Iris Niskanen, Arja Huovinen, Marja-Leena Jolkkonen, Helena Junkkarinen, ja Helena Alanne ( liite)

Janne Räsänen, Aune Toivanen, Iris Niskanen, Arja Huovinen, Marja-Leena Jolkkonen, Helena Junkkarinen, ja Helena Alanne ( liite) LEPPÄVIRRAN KYLÄNEUVOSTO Helen Alnne / Virpi Pitkänen MUISTIO Aik: 10.5.2016 Pikk: Leppävirrn kunnnvltuustsli Läsnä: Jnne Räsänen, Aune Tivnen, Iris Nisknen, Arj Huvinen, Mrj-Leen Jlkknen, Helen Junkkrinen,

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7860DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on stvn muill

Lisätiedot

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ RT 09-09 ohjetiedosto mliskuu 999 () ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ liikkumisesteiset, toimimisesteiset, esteettömyys hndikppde, funktionshindrde, tillgänglighet disled persons, ccessiility Tämä

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

3 Integraali ja derivaatta

3 Integraali ja derivaatta 3 Integrli j erivtt 3.1 Integrli ylärjns funktion Olkoon funktio f Riemnn-integroituv välin I jokisell suljetull osvälillä j välin I jokin kiinteä luku. Tällöin integrli määrittelee funktion G(): I R,

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

601 Olkoon tuntematon kateetti a ja tuntemattomat kulmat α ja β Ratkaistaan kulmat. 8,4 = 12. Ratkaistaan varjon pituus x. 14 x = 44,

601 Olkoon tuntematon kateetti a ja tuntemattomat kulmat α ja β Ratkaistaan kulmat. 8,4 = 12. Ratkaistaan varjon pituus x. 14 x = 44, Pyrmidi 3 Geometri tehtävien rtkisut sivu 08 60 Olkoon tuntemton kteetti j tuntemttomt kulmt j β Rtkistn kulmt. 8,4 cos 8,4 cos 45,579... 46 β 90 60 4 Rtkistn vrjon pituus 3 44,470... 44 Rtkistn kteetti.

Lisätiedot

2.2 Automaattien minimointi

2.2 Automaattien minimointi 24 2.2 Automttien minimointi Kksi utomtti, jotk tunnistvt täsmälleen smn kielen ovt keskenään ekvivlenttej Äärellinen utomtti on minimlinen jos se on tilmäärältään pienin ekvivlenttien utomttien joukoss

Lisätiedot