Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella"

Transkriptio

1 Kljuttu H Ä T Ä L Ä O Y: N A S I A K A S L E H T I Kln hnkint on titolji Hätälän uusi fileointilinj tekee huippultu huippunopeudell Klstj-Eemeli kokee verkot kelillä kuin kelillä 1/11

2 Herkkukori odott onnekst voittj! Niin se vin lk tämäkin vuosi pikku hilj kääntyä kohti loppun. Klruun ystäville vuosi on ollut inkin siinä mielessä hyvä, että lohen hint on ollut ennätyksellisen lhinen. Esimerkiksi edellisvuodest lohen hint on pudonnut yli 40 %. Vuosien hinthuippu johtui siitä, että loht oli liin vähän trjoll mrkkinoiden kysyntään nähden. Chilessä lohenksvtus oli huonoss jmss, mutt tilnne siellä on korjntumn päin. Trjont on lisännyt myös se, että norjliset ovt sneet uusi ksvtuslupi. Kukn ei pysty vrmsti ennustmn, mitä lohen hinnlle pitkällä ikvälillä tphtuu. Seurvt puoli vuott se kuitenkin pysynee suunnilleen smll tsoll, ellei mitään yllättävää tphdu. Se hyvä puoli vuoden lopuiss on, että pääsee loittmn jotin uutt vähän niin kuin puhtlt pöydältä ti inkin uudell innoll. Täällä Hätälällä me tosin olemme ottneet jo vrslähtöä uusiin sioihin: olemme hnkkineet modernin j huipputehokkn fileointi- j trimmuslinjn, jok otettiin käyttöön lokkuuss. Kltehtn kuulumisi Sen nsiost pystymme plvelemn sikkitmme kikkill Suomess entistäkin premmin j nopemmin. Tämän lehden keskiukemll pääset tutustumn linjn kuvien ker. Sen lisäksi, että pnostmme prempien fileiden tuottmiseen, tänä vuonn id on muutenkin ollut tehdä reilusti premp. Ti suorstn klst puhtsti prst, niin kuin Hätälän tunnuslusekin lup. Prhseen pyrkimisestä osoituksen on kksi uutt tuoteperhettä, KàlCrte Priim j Klvlmis Premium. Tvoitteen on ollut kehittää korkeluokkisi kltuotteit vtivnkin klruun ystävän trpeisiin. Plutteen perusteell olemme siinä hyvin myös onnistuneet. Vuodess ehtii kltehtll tphtu niin pljon, että juttu siitä riittäisi vikk kuink. Tässä lkvt kuitenkin jo joulunluskiireet kutsu, kuten kilo lipeäkl, jotk Hätälän tehtlt vuosittin toimitetn suomlisten j osin ruotslistenkin joulupöytiin. Muist juhlvist klherkuist puhumttkn. Siis joutu pittää, kuten meillä tvtn sno! Riku Isohätälä Hätälän toimitusjohtj Osllistu kisn netissä! Vlitse mielestäsi sopivin jtko luseelle voit voitt Hätälän juhlvn herkkukorin! Hätälän uusi fileointi- j trimmuslinj... A B C lisää Hätälän fileointikpsiteetti. tekee tsist j siistiä jälkeä. on inut ltun Suomess. Osllistu kilpiluun osoitteess Oike vstus stt löytyä tämän lehden keskiukemlt tosin tällä kert vääriä vstuksi ei välttämättä olekn... Arvomme kikkien mennessä vstnneiden kesken 2 kpl Hätälän herkkukori (rvo 70,-). Arvont suoritetn Voittjille ilmoitetn henkilökohtisesti. Premiumtuoteperhe ksvoi - uutuuten fileesiivut 150 g! Lipeäkl on vrsininen perinneherkku. Sitä on syöty Pohjoismiss viitisenst vuott. Hätäläkin sitä vlmist vuosikymmenten kokemuksell. Nykyinen toimitusjohtj Riku Isohätälä muist lipeäkln jo lpsuudestn, jolloin sitä vlmistettiin heillä omn kotins yhteydessä. Lipeäkl vlmistetn tursknsukuisest molvst. Vlmistus kestää 3 4 viikko. Rk-ineen tsisen ldun tk nykyikinen koneellinen kuivus. Kuivtut molvfileet liuotetn klkki- j lipeävedessä. Tämän jälkeen ploitellut fileet pktn käteviin nnospkkuksiin j lähetetään Hätälästä milmlle. Lipeäkl lähtee Hätälän tehtilt jop puoli miljoon kilo, eli yli puolet Suomess syötävästä lipeäklst! Lipeäkl on myös terveysruok sekä oivllinen krppjn herkku. Lipeäklst s mm. pljon proteiini eikä linkn hiilihydrttej! Hätälän tehtill on kehitetty herkullisi nykyikisi lipeäklreseptejä, joihin voi tutustu osoitteess Lipeäklst kotikokki voi jtkojlost vikk mitä! Lipeäkl n800 g Ensiluokkinen tuoteperhe rkeen j juhln! Hätälä Oy vst kuluttjien toiveisiin tuomll mrkkinoille srjn erityisen korkeltuisi Klvlmis Premium -tuotteit. Premium-perheeseen kuuluvt trimmtust, D-leiktust Norjn lohest vlmistetut lohifileet j lohifileesiivut, yhteensä kuusi tyylikästä tuotett. Vähintään 98 % ruodottomi, ei häntäploj! Grvilohi j kylmäsvulohi stvn sekä fileenä että vlmiin siivuin Lohifileeplojen pkkuskoko 500 g j lohifileesiivujen 150 g Erinomiset tuotteet niin suurten kuin pienempienkin myymäläyksiköiden vlikoimiin Piikkireikäinen pkkus helppo sett esille Tspinoinen pkkuskoko mhdollist houkuttelevn hinnoittelun Ei päällehinnoittelu Myyntierä 4 kpl Kurkk prhimmt Lipekln vlmistusvinkit videolt:

3 Joulu on monelle vuoden tärkein juhl. Kuniin j juhlvn joulupöydän s ktettu Hätälän klherkuill. Tässä muutm esimerkki joulutrjottimeltmme: iik, s u v S v Hurm olk hyv! Svulohifilee 1 x 5 kg Premium Kylmäsvulohifileesiivut 150 g Svusiik, kotiminen 1 x 5 kg Herkkumjoneesisilli j 3 kg Svusiik vc Sipulisilli fileepl 2,7 kg Mustherukksilli fileepl 2,7 kg Premium Grvilohifileesiivut 150 g Svulohifilee 0,8 kg vc Sinppisilli fileepl 3 kg Premium Kylmäsvulohifilee 500 g Svulohifileepl 250 g Premium Grvilohifilee 500 g Mtjessilli j filee 4 kgg Premium Svulohifilee 500 g Klvlmis Svusiikfilee tupl 3 kg Loimulohifilee 1 x 5 kg Premium Loimulohifilee 500 g Mtjessilli M M Mt tjes tjjes essil silli fileepl1 sil leep ee ep pl l 1 kg Premium-tuotteet Loimulohifilee 0,8 kg vc Suutrinlohirull 1,5 kg Loimulohifileepl 250 g Lsimestrin silli 1,5 kg Svu- j loimuklt Sillit j silkt Ann Hätälän herkkujen hurmt! Hätälän sillivlikoimst löytyy mont mukst vihtoehto, niin perinteisiä kuin uudempikin mkuyhdistelmiä. Juhlpöydän kttukseen sopivt, Mtjes-, Mustherukk-, Sinppi- j Sipulisillit sekä sillinystävät vlloittnut Herkkumjoneesisilli. Eikä knnt unoht perinteistä Lsimestrin silliä, jok on Hätälän tlviherkku muit trjomme ympäri vuoden. Hätälän suositun, perinteisen Suutrinlohirulln rk-ineen on käytetty vin pieniä j keskikokoisi silkkfileitä. Siksi se on niin herkullist. Joulupoydn kunings: lohi Lohi on ehdoton joulupöydän juhlherkku. Hätälän Svulohifileen j Loimulohifileen st kuniisti päreen päälle seteltun. Myös Hätälän uutuudet, Premium-tuotteet, helpottvt jouluruon vlmistust. Premium-perheen muodostvt erityisen korkeltuiset tuotteet. Trimmtust, D-leiktust Norjn lohest vlmistetuiss lohifileeploist j lohifileesiivuist löytyy jokiselle vihtoehto: Grvi-, Kylmäsvu-, Loimu- j Svulohifilee sekä Grvij Kylmäsvulohifileesiivut. Vhv dän mkuj. sen joulupöy ei nt ri ikfisi pe vu ää S ityisesti siik syvent keuksiins er oi Hätälän Svu ee äl äs pä pä i tu et eä rom ä on svust mutt pehm ä kksi fileet in ät Si yv. st s di os si yh leen tuplver pputuloksess kä nsiost lo isen kln n ko lekkäin, min ko j s käyttöisyy kuelämys fileen helppo ik on upe m si vu S s. yy mehev sopii n. Lisäksi se jo sellisen sn s i ruok joulupöydän en vi äi lip vä lttiin j iin. ltikkoruok Monen mun sillit j Suutrinlohirull os! my me t eem uis ott M t tu u mu. sti ise on kö irj äh o k.fi s s ok l yö s k t m yö w.h me n m ww m tää ää eit öy lis ott lup stu tu ou tu i j Tu ikk jo j. k tr ku t lä til ätä m it H uit vo m että, n th st ui M Kruun joulupoyt Htln klherkuill

4 Uusi linj tupl Hätälän fileointikpsiteetin Hätälän tehtll otettiin käyttöön uusi, huippumoderni fileointi- j trimmuslinj. Linj on yrityksen suurin yksittäinen investointi sen jälkeen, kun uusi tehds vlmistui vuonn Pääsyy hnkinnlle oli trve edelleen prnt lohij kirjolohifileiden ltu j ksvtt kpsiteetti. Uusi linj kksinkertist kpsiteetin, etenkin ruodonpoistoss, Hätälän toimitusjohtj Riku Isohätälä hvinnollist. Linj prnt myös tuotnnon joustvuutt. Esimerkiksi sikkiden pikisiin lisätiluksiin voidn regoid nopemmin. Työergonominkin on luvss prnnust: Käsintrimmus on kuluttv homm, siinä ei thdo fileoijill käsi kestää toistuv, yhdellä kädellä tehtävää liikettä. Asikkt hyötyvät ldust Sen lisäksi, että fileiden stvuus prnee entisestään, uudest linjst on muitkin etuj, jotk hyödyttävät Hätälän sikkit. Linjn leikkuutrkkuus on ihn om luokkns, ruodot sdn poistettu vielä trkemmin kuin ennen. Fileointijälki on tsinen j siisti, eli lopputuloksen on entistä prempi j premmn näköisiä fileitä, Isohätälä kuvilee. Lisäksi fileiden käsittely muuttuu vielä hygieenisemmäksi, eli niihin ei fileointiviheess kosket enää linkn käsin. Rkineen ldunvlvontkin helpottuu. Ainut ltun milmss Uudell linjll fileoidn j trimmtn loht j kirjoloht. Käsiteltävien klojen koko voi oll mitä thns 2 kg:n j 10 kg:n väliltä. Myös kikki eri leikkussteet onnistuvt. Toiminnoist oikestn kln päänleikkuu on ino, jok pysyy entisellään. Uudess systeemissä utomttinen kmer määrittää jokisen klfileen mitt, pinon j väriluokn. Näiden tietojen pohjlt fileet trimmtn sikkiden toiveiden mukisesti. Linjsto voidn ohjt kln koon j ljin mukn jop tuotnnon olless käynnissä. Annosplleikkuu on smss linjss, j utomttinen jäähileytys prnt fileiden säilyvyyttä j ltu. Hätälän fileointi- j trimmuslinjn toimittj on skslinen Bder, milmn johtv elintrviketeollisuuden konevlmistj. Linj on räätälöity komponenteist nimenomn Hätälän trpeit vstvksi. Toist ivn smnlist ei löydy mistään muult milmst, Riku Isohätälä vkuutt. Fileen vtsrsvn poisto määritellään tietokoneohjtusti. Määräpinoleikkuri leikk hlutun kokoiset fileet.

5 Helppo, herkullist, terveellistä Pro Kl pitää klruon puoli Trimmuksen jälkeen fileestä poistetn ruodot. Bongriksi kutsuttu lite tekee sen trksti j tehokksti. Uusi linj kksinkertist Hätälän fileointikpsiteetin. Pro Kl ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonk trkoituksen on tiedott klst j kltuotteist, j sitä kutt edistää kln monipuolist käyttöä suomlisiss ruokpöydissä. Hlumme kerto kuluttjille, että kl on helppo, herkullist j terveellistä ruok, Pro Kln toiminnnjohtj Ktriin Prtnen linj. Sitä ei trvitse lähteä itse pyytämään, vn kuluttj s kln vivttomsti kupst, jonne kl-ln mmttiliset ovt sen toimittneet helposti vlmistettvss j nutittvss muodoss. Ti kl voi vlit rvintolss niin lounksi kuin illlliseksikin. Kl kun löytyy yhä enenevässä määrin kiken tyyppisten rvintoloiden ruoklistoilt. Silkkprojektin perillinen Pro Kln jäsenistö koostuu elinkeinokltlouden lll toimivist järjestöistä j yrityksistä mmttiklstjist, klnksvttjist, kltukkureist, klnjlostjist j vähittäiskupn yrityksistä. Prtnen kertoo, että sysäyksen kl-ln yhteisen yhdistyksen perustmiselle ntoi 80- j 90-lukujen vihteess toteutettu Merisilkkprojekti. Pro Kl perustettiin jtkmn Merisilkkprojektin työtä, kun todettiin, että trvett muidenkin klojen kuin silkn menekinedistämiselle on olemss. Vuonn 1994 perustettiin Kotiminen kl ry, jonk nimi muutettiin vuonn 2000 Pro Kl ry:ksi. Monipuolist toimint, tiivistä yhteistyötä Pro Kl edistää klruon si monipuolisell tiedotus-, koulutus- j julkisutoiminnll. Julkisemme mm. tiedotteit j reseptiesitteitä j vstmme sekä kuluttjien että toimittjien j muiden eri lojen mmttilisten tiedontrpeisiin j ylläpidämme kuvpnkki, Prtnen list. - Elinkeinokltlouden yritysplvelumme järjestää koulutuksi j seminrej ln yritysten trpeisiin. Aiheen ovt olleet esimerkiksi kl-ln yritysten puhelinmyyjien myyntivlmennus, sosilinen medi, ensiputidot j julkisiin trjouskilpiluihin osllistuminen. Pro Kl julkisee myös kolmesti vuodess ilmestyvää Kl & Kupp -lehteä, jonk kppleen pinos jelln vähittäiskuppoihin j kltukkuihin. Lehden tvoite on innost klosston hoitji myymään enemmän kl j tuomn esille sesongin kltuotteit. Lehdessä myös tustoitetn erilisi kltuotteit j esitellään toimiln yrityksiä. Prtnen minitsee, että kikki toimint tphtuu tiiviissä yhteistyössä jäsenyritysten knss. Yhteistyö Hätälän knss on kestänyt yhtä pitkään kuin yhdistys on ollut olemss. Itse siss Hätälä Oy on ollut myös perustmss Pro Kl inon yrityksenä. Stvuus ksvtt klruon suosiot Työnsä kutt Ktriin Prtnen on hvinnut selkeän j ilhdut- tvn muutoksen suomlisten suhteess klruokiin. Suomlisten klnkulutus on ksvnut koko jn, j tuntuu, että jo lähes jokinen suomlinen tietää, että kl tulee syödä vähintään kksi kert viikoss. Lisäys johtunee sekä onnistuneest terveysvlistuksest että klnkäytön helpottumisest. Kltuotevlikoim on kehittynyt ivn vltvsti, j kl on nyt helpommin stvill kikist kupoist entistä käyttövlmiimmss muodoss. Klruok on thdon si Hsteellisen ruokilijryhmänä Prtnen näkee teini-ikäiset. Esimerkiksi Nntlin kouluiss tehdyssä kyselyssä selvisi, että yläkoulu- j lukioikäiset vieroksuvt kl huomttvsti enemmän kuin lkoululiset. Kysyttäessä syitä siihen, miksi nuoret eivät syö kl, oli useimmin minittun syynä, että kl ei ole trjoll. Olemmekin yrittäneet innost kouluj järjestämään klruokn liittyviä teempäiviä j kehitelleet kouluruokiluun sopiv klruokreseptiikk, Prtnen kertoo. Se on pitkälti thdost kiinni, kuink usein klruok trjotn niin kouluss kuin kotonkin. Pro Kl viihtyy myös verkoss: Fileointijälki on tsinen j siisti. PRO KALA ry

6 Kl on hyvä krppusruok Krppminen eli hiilihydrttien vähentäminen ti välttäminen ruokvlioss on muoti. Tämä näkyy jo tilstoisskin: jok kymmenes suomlinen on lopettnut leivän syömisen kokonn j peräti 33 % kertoi kyselytutkimuksess kiinnittävänsä huomiot ruun proteiinin j hiilihydrtin määrään j suhteeseen. Etenkin kuuluisimmn krppusruokvlion, Atkinsin dieetin, terveellisyydestä kiistellään, kosk siinä sllittuj syömisiä ovt mm. pihvit, pekoni, kerm j voi, joiden sisältämät kovt rsvt ovt yhteydessä sydän- j verisuonituteihin. Terveellisempi tp krpt on korvt perunt j pstt ksviksill j vihnneksill j lih klll. Kl sopii erinomisesti krppjn lutselle, sillä siinä on runssti proteiini. Lisäksi kln sisältämät monityydyttymättömät rsvhpot ennltehkäisevät sydän- j verisuonitutej. Useimpien klojen energisisältö on melko lhinen, mikä tekee klruust vrteenotettvn vihtoehdon kikille pinonhllinnst kiinnostuneille! Tutkimukset sen näyttävät: suomlisten knntt lisätä kln syöntiä Viidessä Euroopn mss toteutettu Beneris-projekti tote kiisttt, että klst on terveyshyötyä. Suomlinen s suurimmn osn omeg-3-srjn EPA- j DHArsvhpoist nimenomn klst. Kl on myös prs luonnollisen D- vitmiinin lähde. Erityisen runssti D-vitmiini sisältävät kuh, siik j silkk. Kln pehmeä rsv on hyväksi sydämelle. Klll on keskushermoston kehitystä edistävä j ylläpitävä vikutus. Klst stvt DHA-rsvhpot ovt erityisen tärkeitä kehittyvälle sikiölle myös rskn olevien on hyvä syödä kl khdesti viikoss. Kln proteiini on hyvältuist j monipuolist. Klst s myös B-ryhmän vitmiinej sekä kivennäis- j hivenineit. Tutkimusten mukn kl knntt nutti kksi kert viikoss. Suomliset syövät kl yleisesti kerrn viikoss ti hrvemmin, joten lisäämisen vr j jop trvett todell on. Suurimmn hyödyn s, kun kl nuttii säännöllisesti. Lähteet: Beneris-tutkimus j Pro Kl sekä Ruoktieto. Pohjoisminen ruokvlio hst välimerellisen Välimeren ruokvliot on pitkään pidetty erittäin terveellisenä. Tnsklinen OPUS-tutkimusprojekti kehittää pohjoismist ruokvliot, jok hst välimerellisen. Ruokvlion toivotn ehkäisevän etenkin lsten lihvuutt j lihvuudest johtuvi siruksi, kuten sydän- j verisuonitutej j kkkostyypin dibetest. Ruoktiedon julkisemn uutisen mukn pohjoismisess ruokvlioss korostuvt pohjoiselle ominiset rk-ineet, vuodenikojen vihtelu, pikllisuus j herkullisuus. Dibetes- j Sydänliitot yhdessä suomlisten rvitsemustutkijoitten knss ovt jo iemmin koonneet Itämeren ruokkolmion, jok sisältää erityisesti metsämrjoj, kl, riist, rypsiöljyä, ruist, ohr j kur. Itämerestä nousee yhä hyvää kl Suomess nlysoitiin vuosin toist kert kttvsti jnkohtisempien orgnisten hitt-ineiden pitoisuuksi Itämeren kloiss. EU klt II-hnke oli jtko vuonn 2003 julkistuun ensimmäiseen krtoitukseen. Uudet tutkimustulokset Itämeren ruokklojen hitt-inepitoisuuksist vhvistivt, että Suomen merilueilt pyydetään edelleen pljon kl, jot voi syödä huolett kksi kert viikoss. Kuluttj on nykyisten suositusten knss vrsin suojss hitt-ineilt. Syytä on rjoitt inostn Itämerestä pyydetyn suurikokoisen silkn sekä lohen, timenen j merestä ti järvestä pyydetyn huen syömistä 1 2 kertn kuukudess. Tutkimustuloksist rportoi Ruoktieto. Klll pieni hiilijlnjälki Kl on pitsi terveellistä, myös ympäristöystävällistä ruok. Elintrvikkeiden hiilijlnjälkiä voi vertill sillä, montko kilo hiilidioksidipäästöä syntyy, kun elintrvikett tuotetn yksi kilo. Esimerkiksi nudnlihn hiilijlnjälki on 14,7 kg j broilerinfileen 5,2 kg. Kirjolohikilo on huomttvsti ekologisempi vihtoehto 3,9 kg:n hiilijlnjäljellään. Kirjolohi päihittää jop ksvihuonekurkun (hiilijlnjälki 4,4 kg). Lähde: M- j elintrviketlouden tutkimuskeskus Ahven Huki Kirjolohi Kuh Lohi (villi) Mde Miv (merimuikku) Muikku Nhkiinen Siik Silkk Oulujärvi Hätälä ost vuosittin noin miljoon ( ) kg kotimist kl. Pyyntituore kl sdn toimitettu khden päivän sisällä ympäri Suomen. Klstj-Eemeli kokee verkot kelillä kuin kelillä Suomlinen gourmetkuh nousee Oulujärven puhtist vesistä kymmenien vuosien mmttitidoll. Teksti: Ing Cssidy Hienosti sen voisi sno, että olen mtkll kuuluisn Oulujärven kuhn logistiikkketjun lkupäähän, Kjnin Vrpniemeen Kinuun sydämeen. Tpn Krjlisen Reijon, jok Klstj- Eemelinäkin tunnetn. Emppu kertoo klstneens pikkupojst sti. Hän teki pitkän urn UPM:llä j klsti tuolloin sivutoimisesti, mutt kun pperin teko Kinuuss loppui, lkoi Empun täysipäiväinen klstjnur. Eikä se ivn heti tid loppu. Niin kun ion tätä jtk, kun vin jlk knnelle nousee. Kyseltiin häntä jtkmn sisähommikin, mutt rkkus klstukseen voitti. Itsenäisyyshän se tässä viehättää, j luonto. Tuoll selällä kverin ovt vin lokit, s oll om herrns. Eikä trvitse body-centereitä, kun kunto pysyy hyvänä jo työn puolest. Hätälällä homm toimii Emppu kertoo, että Hätälän knss homm toimii. Minä sn keskittyä tähän olenniseen, snoo Emppu j nost klltikot veneen knnelt rntn. Toisistkin tloist Empull on kokemust, j Hätälän plussksi kiirii ehdottomsti pitsi sioinnin helppous, myös perheyrityksen hyvä henki. Meistä pidetään huolt, olln niin kuin yhtä perhettä. Ain Ouluss käydessä tulee piiphdettu Hätälässä. Molemminpuolinen luottmus on vhv. Hätälän knss kikki toimii kuin Mnulle illllinen. Emppu siirtää jäähileiset klltikot utoon j kertoo sliin tänään olevn siinä 110 kg:n huitteill. Nyt työ on puolivälissä.

7 Kln hnkint on titolji OSTAJA ON TÄRKEÄ LINKKI TUOREEN KALAN TOIMITUS- KETJUSSA Hätälän kotimn ostoist vstv Mrkku Mnninen huolehtii osltn siitä, että Hätälässä on oike määrä oikeit klljej. Työ on käytännössä ympärivuorokutist. Ei pelkästään hyvää, vn suorstn PRIIMAA Mrkku Mnninen kuulost puhelimess ystävälliseltä, j jtkuvst kiireestään huolimtt hän syventyy soittjn sin. Aikisemmill soittoyrityksillä linj oli vrttu eikä ihme: Hätälän kotimisten klojen ostoist vstvn Mrkun eli Alen pääsillinen työväline on puhelin. Mrkku kertoo hnkinnn olevn mielenkiintoinen työn lue. Käytännössähän tämä on ympärivuorokutist työtä, nukkukin pitää toinen silmä uki, hän nur. Työstä suurimmn osn muodostvt yhteydet klstjiin j myyjiin. Kokonistilnne on pidettävä mielessä, j kompensoitv trpeen mukn lueittin j klljeittin, Mrkku snoo j lisää, että pääsi on, että kupss on oike määrä j hluttu kl. Tänään perttu, nopeimmilln tänään kupss Miten se logistiikk, miten se kl liikkuu? Tänään perttu on nopeimmilln jo tänään kupss, etenkin Oulun lähilueill, snoo Mrkku. Jos kl tulee kuemp, useimmiten yöllä perttu kl kuljetetn smn yönä meille Hätälään j se on käsiteltävänä mull. J jälleen illll j yöllä kl liikkuu jkeluutoissmme ympäri Suomen. Eli on vrmsti tuorett? Logistiikkmme on suunniteltu siten, että pyyntituore kl sdn khden päivän sisällä ympäri Suomen, myös Etelä-Suomeen. Hätälällä onkin melkoisen pitkälle viety logistiikk. Oulun Kkkurist lähtee päivittäin useit kuljetuksi sekä ns. runkokuljetuksi eli täysperävunurekkoj 6 7, pääsillisen suuntn pääkupunkiseutu. Kl siis liikkuu Hätälästä etelään vrsin tjn, j ehtii kuemmksikin kltiskiin nopesti. Villikl sdn luonnon ehdoill Villikln stvuus on Mrkun mukn riippuvinen monest tekijästä. Sääilmiöt, esimerkiksi myrskyt, vikuttvt eniten. Kelirikkokudet vikuttvt myös. Tosin kelirikko Suomen kokoisess mss on onneksi osin kompensoitviss. Joinkin vuosin on etelässä istutettu perun mhn kun pohjoisemmss on vielä vedetty jään päällä nuott, joten in kl sdn jostin. Lisäksi kelit, mm. veden lämpötil, vikuttvt kln ksvuun. Esimerkiksi kirjolohelle ihnteellinen veden lämpötil on stett. Liin lhinen lämpötil ei ole hyvä, j kun lämpötil menee sinne khdenkymmenen korville, lk vedessä uht hppikto, snoo Mrkku. Kudun onnistumisell on myös osns. Mde stt kärsiä Oulujärven vedenpinnn säännöstelystä, Mrkku kertoo. Tspuolisuus on tärkeintä Oulujärvellä Hätälällä on nelisenkymmentä yhteistyöklstj, snoo Mrkku j lisää, että Suomess Hätälän verkostoss heitä on noin 250. Klstjien knss olln jtkuvss yhteydessä, puolin j toisin. Klstjt ovt tietoisi kulloisistkin viikkokmpnjoist, sillä silloin kl j klreissuj trvitn enemmän. J toislt, tietävät ruhoitt, jos klkiintiö on täynnä. Joskus trjousten eteen tehdään hnkinnss kovsti töitä. Jos vikk siik pitäisi sd suorn klstjilt 1500 kg, j tulee vin 750 kg, tehdään kovsti töitä, jott pyydetty määrä sdn täyteen. Noudtmme tspuolisuuden peritett: jos jostin syystä käy niin, ettei tilttu klmäärää sd täyteen, pyrimme jkmn sen sikkidemme kesken. Näin kikki svt jotin. Tspuolisuus vikutt myös hinnnmääritykseen, joss toimii kysynnän j trjonnn lki. Kun kl tulee vähän, yritämme mks klstjille hyvää hint j motivoid siten. J kun vstvsti on ylitrjont, pyrimme kompensoimn myös hinnll. Kuh, siik, loht j pngsiust Kl on sesonkitvr. Ostj tietää, milloin hlutn j mitä. Esimerkiksi keskikesällä hlutn pljon tuorett kokonist loht, kun mökeillä svustetn. Kln käsittelyste vihtelee Hätälään tulless. Os tulee kokonisen, os perttun ti fileoitun. Korke ltu ylläpidetään spuvn kln vstnottotrkstuksill. Eksoottisempikin ljej Hätälästä toki s, kuten esimerkiksi ksvtettu tursk, ruijnpllst j pngsiust. Ulkomiset tilusklt tulevt etupäässä Göteborgin lueelt. Näiden menekki on murto-os suosimtuimpien ljien menekistä, mutt hlumme trjot myös hrvinisempi herkkuj kln-nystävien pöytiin. Tuntuu olevn työntäyteistä. J täytyy muist, että tässä on vst kotim j lähilueet. Ulkomnhnkint on yhtä lill merkittävä os Hätälän toimint j ihn om titoljins! Hätälän KàlCrte Priim on odotettu uutuustuote kuluttjille, joille kelp vin prs. Komet lohisuikleet on vlmistettu pkstmtto mst Norjn lohest, j ne trjovt mistuvn, ldukkn j terveellisen vihtoehdon suikleiden tuoteryhmään. Rk-ineen 100 % tuore, pkstmton Pohjois-Norjn lohi Reilun kokoisi lohifileesuikleit mukkss mrindiss Pkttu kätevään uunivlmiiseen rsin 4 herkullist mku: chili-pprik, lempeän pippurinen, kermiset ksvikset j nturl Priim kermiset ksvikset sisältää mm. kukkklt, porkkn j ppuj miedoss mrindiss oivllinen tuote erityisesti lpsiperheiden terveellisiin ruokhetkiin! Myyntierä 4 rsi Muist myös Hätälän GRIILLOS. Kätevät uunivlmiit lohimedljongit ljongi g lumiinirsiss! i Listieto t tuotteist tt t st sintuntevst myynnistämme, p Filerointi on toinen puoli työstä, j pkkminen Hätälän uto vrten, jok hkee klnsliin toimitettvksi ympäri Suomen. Oulujärven suuret selät on tunnettv Kinuun erämihin ulottuv Oulujärvi on tunnettu puhtist vesistään. J ovt nuo vedet minun iknni vielä puhdistuneet entisestään. Emppu tuntee järvensä hyvin. Suomen suurin yhtenäinen selkähän tässä järvessä on, j kuhn liikkeet on tunnettv. Os tämä järvi oll välillä rmoton. Verkoille Emppu silti lähtee, kelillä kuin kelillä. Kesäkelillä veneellä j tlvell mönkijällä. Ainostn kevään j syksyn rospuuttokudet keskitytään vene- j pyyntikluston huoltotehtäviin, kun toimettomnkn Emppu ei os oll. Entä myrskyt? Viime syksynä yhtenä päivänä oli niin ph keli, että järvi heitti minut in tkisin hietikolle kun yritin verkkoj kokemn, joten ei siinä uttnut mikään. Emppu kertoo, että tlvipkksell hsteen on klojen pitäminen suln, ei suinkn klstjn trkeneminen. Eihän se ole kuin pukeutumiskysymys, nur Emppu. Klstj-Eemeli klst pitsi täysipäiväisesti, myös vp-jlln. Kerrn vuodess käydään Jäämereltä nrrmss tursk j seitä. Sitä on tlvisydämenä mukv rtustell.

8 Hätälän sillit hurmvt! Hätälän sillit, mukkt j hyvät svt ikn tunteet niin syvät. Juhl ti rki, ympäri vuoden herkkuhetkiä kikille luoden. Sillifnit Suomen innoissn huusi: Ltuj onkin yhteensä kuusi! Kveriksi käy vikkp muusi. Lopuksi muist trkist suusi sillä: Herkkumjoneesi, silleistä prhin vie mennessään kielen - vikk muvrhin! TÄYTTÄ KALAA LOHIPYÖRYKÄN MAKU ON AITO. E-KOODEJA NOLLA! Hätälän uudistunut Klvlmis Lohipyörykkä: + Koululisten kehum + Keittiön mmttilisten ylistämä: Pyörykkä senkun prnee kstikkeess. Ei hjo sekoittess. + Lduks koostumus, yli 80 % ito kl! + Ei ntriumglutmtti E621:ä + Ei E-koodej + Terveellisempi merisuol Muist myös muut Klvlmis Horec-pkstevlikoimn tuotteet 5 kg:n ltikoiss: Klksvispihvi, Lohipihvi, Silkkpihvi j Lindströmin lohipihvi. Nope j vivton kl-teri Tilukset P. (08) Hätälä tukee työssäjksmist Hätälän joukkue osllistui Oulun ensimmäiselle Likkojen Lenkille Pituudeltn 7,5 kilometrin lenkki sujui hyvissä tunnelmiss urinkoisess loppukesän säässä. Mliss likkoj viihdyttivät Juh Tpio j Pul Koivuniemi. Juoksutphtumn osllistuminen on vin yksi esimerkki siitä, kuink Hätälä tukee henkilöstönsä hyvinvointi. Yhteisten tphtumien lisäksi kukin voi rhoitt Kulttuuriseteleillä mieleistään hrrstust. Esimerkiksi eineskeittiön porukk järjestää omi keililuiltoj. Työntekijöille on jok päivä trjoll puuro tlon puolest, j luonnollisesti keittiössä voi mistell myös Hätälän omi tuotteit. Erikoisuuten voisi minit Hätälän tehtn läheisyydessä sijitsevn ksvimn, jost työntekijät voivt vrt viljelyplstn omn käyttöönsä veloituksett. Lisää resurssej Etelä-Suomen myyntiin Reilu vuosi sitten toimintns loittnut Hätälän Hämeenlinnn myyntikonttori on onnistunut hyvin tvoitteessn vhvist Hätälän läsnäolo j tunnettuutt Etelä-Suomess. Yhteistyö sikkiden knss toimii erinomisesti, j työtä myös riittää. Hämeenlinnn myyntikonttoriin onkin värvätty lisävoimi vrmistmn nope j sintuntev plvelu kikille Hätälän sikkille. Etelä-Suomen myynnissä työskentelee myyntikonttori lust sti luotsnneen Petri Okssen lisäksi jo kksi muutkin myyjää. Heidät tvoitt numerost (03) Muikull menee hyvin Riist- j kltlouden tutkimuslitoksen mukn Suomen muikkuknnt ovt olleet melko vhvoj j vkit viime vuosin, eikä oleellisi muutoksi ole näköpiirissä. Esimerkiksi syksyn 2010 kutuknnt olivt Pohjois-Suomess jop keskimääräistä vhvempi. Lisäksi klstukseen keskeisesti vikuttvi, toist kesäänsä eläviä muikkuj on runssti Oulun korkeudell j Lpiss lueell, jok on myös Hätälän tärkeintä muikunhnkint-luett. Muikkuknnt kestäisivät nykyistä voimkkmmn klstuksen lähes kikkill, mutt rjllinen menekki erityisesti tiheiden j hidsksvuisten kntojen lueill jrrutt klstust. Pienikokoinen muikku hyödyttää kuitenkin välillisesti klstji, sillä hvenet, timenet j kuht ksvvt niitä syömällä hyvin. Muikkuknnt ovt Riist- j kltlouden tutkimuslitoksen erityisessä seurnnss. Muikku on sliin rvon perusteell silkn jälkeen toiseksi tärkein mmttiklstuksen sliskl j sisävesien mmttiklstuksen elinehto. HÄTÄLÄ OY:N ASIAKASLEHTI 1/2011 Hätälä Oy, Lpinruniontie 3, Oulu, p. (08) Seinäjoki (06) Hämeenlinn (03) Toimitus j titto: Pkkhuone Oy Vlokuvt: Videcm, Kti Leinonen, Pro Kl Kirjpino: Joutsen Medin Pinotlo

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä Kttoeristeet - nyt entistä prempi kokonisrtkisuj Entistä suurempi Kuormituskestävyys j Jtkuv Keymrk- Lunvlvontjärjestelmä Rockwool-ekolvll kttoeristeet seisovt omill jloilln Ekolvoj käytettäessä työ on

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A2 Aivomyrsky j unelmien leikkipuisto Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Syvennetään jtuksi ympäristöstä liittyvästä

Lisätiedot

Siian laatu kalan tarjontaketjussa

Siian laatu kalan tarjontaketjussa Siin ltu kln trjontketjuss Susnn Airksinen Suomen Klnksvttjliitto ry:n Yrittäjäpäivät Helsinki 13.-14.11.2008 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1000 800 600 400 200 1996 1997 1998 0 Ksvtetun

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk d Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A1 Muotoilun milm j muotoilusuunnistus Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Etsitään j löydetään muotoilu ympäristöstä.

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per LUONNON Lhj LUONNOSTA ystävät Brighter Home -kokoelmmme on luotu ympäristöystävällisiä j sosilisesti vstuullisi käytäntöjä noudtten. Tästä kokoelmst löydät oiket lhjt kikille, jotk vlivt mpllomme. Kneli

Lisätiedot

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta Kirsi Myllyniemi, Blogikurssi teologeille mlikuuss 2006 Mitä blogit ovt Mhdollisuuksi Verkostoitumist Mitä ovt blogit? Mhdollisuuksi Verkostoitumist Sn blogi tulee englnnin snoist web log. Se sisältää

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS 11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS Tilvuus on sen verrn rkielämässä viljelty käsite, että useimmiten sen syvemmin edes miettimättä ymmärretään, mitä juomlsin ti pikkuvuvn kylpymmeen tilvuudell trkoitetn.

Lisätiedot

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina Jlkpllokentältä kupnkäynnin kentälle Newbodyn trin Autmme kouluj j seuroj vrinkeruuss kisoj, hrjoitusleirejä j luokkretkiä vrten. Seurt sekä koululiset voivt nsit tuntuvsti rh tvoitteidens svuttmiseksi

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus Kustnkrtnon vnhustenkeskus Vnhinkoti Päivätoimint Plvelukeskus 1 Kustnkrtnoss tärkeinä pidettyjä sioit: sukkn hyvä olo hyvä elämä hyvä yhteistyö omisten knss gerontologisen hoidon osminen työntekijöiden

Lisätiedot

Ristitulo ja skalaarikolmitulo

Ristitulo ja skalaarikolmitulo Ristitulo j sklrikolmitulo Opetussuunnitelmn 00 mukinen kurssi Vektorit (MAA) sisältää vektoreiden lskutoimituksist keskeisenä ineksen yhteenlskun, vähennyslskun, vektorin kertomisen luvull j vektoreiden

Lisätiedot

2.1 Vaillinaiset yhtälöt

2.1 Vaillinaiset yhtälöt .1 Villiniset yhtälöt Yhtälö, jok sievenee muotoon x + bx + c = 0 (*) on yleistä normlimuoto olev toisen steen yhtälö. Tämän rtkiseminen ei olekn enää yhtä meknist kuin normlimuotoisen ensisteen yhtälön

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä Vnhusten plvelut j kuntoutus Tuloskortti 2016 Vnhusten plvelujen j kuntoutuksen vstuulueen johtoryhmä Kohti visiot! Mielekäs rki syntyy toimien lhtelisell ikäihmisellä on mhdollisuus toimi itselleen mielekkäällä

Lisätiedot

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT)

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT) Vlmennuksen j rvioinnin tukijärjestemä (VAT) Työhön kuntoutuksen trkoitus on utt sikst kuntoutumn siten, että siirtyminen koulutukseen ti työelämään on mhdollist. VAT -järjestelmä on kehitetty kuntoutumisen

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO Kruunupyyn kunt 26.L.2075 r/2 Sosili- j terveyslutkunt /-zîe MLL;n Lsten j nuorten puhelimen j netin vustus vuodelle 2015 f7o Toivomme, että kuntnne vust Lsten j nuorten puhelin- j nettiplvelun toimint.

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Paraabelikin on sellainen pistejoukko, joka määritellään urakäsitteen avulla. Paraabelin jokainen piste toteuttaa erään etäisyysehdon.

Paraabelikin on sellainen pistejoukko, joka määritellään urakäsitteen avulla. Paraabelin jokainen piste toteuttaa erään etäisyysehdon. 5. Prbeli Prbelikin on sellinen pistejoukko, jok määritellään urkäsitteen vull. Prbelin jokinen piste toteutt erään etäissehdon. ********************************************** MÄÄRITELMÄ : Prbeli on tson

Lisätiedot

6 Kertausosa. 6 Kertausosa

6 Kertausosa. 6 Kertausosa Kertusos Kertusos. ) b). ) b). ) ( ( ) : ) ( : ) b) { : [ ( ) ]} { :[ - ]} { : } -{ - } -{} c) ( ) : - ( ) ( ) ( ) ( 9) 9 9 Kertusos. ) ( ) b) ( ). ) ) ) b) / / c) : 7 7. ) ) ) b) Kertusos c) : 7 ( 9)

Lisätiedot

Tee B-osion konseptiin etusivulle pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Välivaiheet perustelevat vastauksesi!

Tee B-osion konseptiin etusivulle pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Välivaiheet perustelevat vastauksesi! MAA8 Koe 4.4.016 Jussi Tyni Tee B-osion konseptiin etusivulle pisteytysruudukko! Muist kirjt nimesi j ryhmäsi. Väliviheet perustelevt vstuksesi! A-osio. Ilmn lskint. MAOLi s käyttää. Mksimissn 1h ik. Lske

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama Tuen rkenteiden toteuttminen Pispln kouluss Rehtorin näkökulm ren työhön Rehtori Stu Sepänniitty- Vlkm Pispln koulu Khdess toimipisteessä Pispl vl 1.-6. oppilit 232 Hyhky vl 1.-6. oppilit 164 yht. 396

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x,

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x, Pyrmidi Anlyyttinen geometri tehtävien rtkisut sivu Päivitetty 9..6 8 Prbeli on niiden pisteiden (, y) joukko, jotk ovt yhtä kukn johtosuorst j polttopisteestä. Pisteen (, y ) etäisyys suorst y = on d

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

SYDÄNKATETRISAATIOLABORATORION RÖNTGENLAITTEISTON JA SYDÄNKATETRISAATION MITTAUSLAITTEISTON HANKINTA MEILAHDEN TORNISAIRAALAN SYDÄNTUTKIMUSOSASTOLLE

SYDÄNKATETRISAATIOLABORATORION RÖNTGENLAITTEISTON JA SYDÄNKATETRISAATION MITTAUSLAITTEISTON HANKINTA MEILAHDEN TORNISAIRAALAN SYDÄNTUTKIMUSOSASTOLLE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 33 09.06.2015 SYDÄNKATETRISAATIOLABORATORION RÖNTGENLAITTEISTON JA SYDÄNKATETRISAATION MITTAUSLAITTEISTON HANKINTA MEILAHDEN TORNISAIRAALAN SYDÄNTUTKIMUSOSASTOLLE HYKS

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa ArcGIS Server ArcGIS for Server Luo, j j hllitse pikktieto ArcGIS Serverin vull voidn luod plveluit keskitetysti, hllinnoid näitä plveluit j jk niitä orgnistion sisällä sekä verkoss. Plveluj voidn helposti

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS AIKUISKOULUTUSTILASTOT M Itell Posti Oy YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS VUONNA 2010 'CONTINUING VOCATIONAL TRAINING SURVEY - CVTS4' TIEDUSTELU PERUSTUU TILASTOLAKIIN (LAKI 280/04) KYSELYLOMAKE SÄHKÖINEN LOMAKE:

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN)

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN) Pyydämme lukemn käyttöohjeen huolellisesti läpi j noudttmn sitä! Ohjeiden liminlyönti voi joht kytkimen toiminthäiriöihin j siitä johtuviin vurioihin. Nämä käyttöohjeet (B.1.0.FIN) ovt os kytkintoimitust.

Lisätiedot

NIPSUT: IHMISET AIKA KAUPPA, LÄÄKÄRI ASIOINTI VAPAA AIKA RUOKA YHTEISKUNTA KIRJAIMET MINÄ ITSE AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA ASIOINTI KAUPPA

NIPSUT: IHMISET AIKA KAUPPA, LÄÄKÄRI ASIOINTI VAPAA AIKA RUOKA YHTEISKUNTA KIRJAIMET MINÄ ITSE AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA ASIOINTI KAUPPA AIKA IHMISET NIPSUT: AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA, ASIOINTI LÄÄKÄRI KAUPPA ASIOINTI KAUPPA ASIOINTI LÄÄKÄRI LÄÄKÄRI VAPAA AIKA RUOKA VAPAA AIKA VAPAA AIKA RUOKA RUOKA YHTEISKUNTA NUMEROT JA KIRJAIMET

Lisätiedot

UUDET TUOTTEET. Sarja 500 Tarkat tiedot sivulla 104. Sarja 573 Tarkat tiedot sivulla 112. Sarja 192 Tarkat tiedot sivulla 150 ja 151.

UUDET TUOTTEET. Sarja 500 Tarkat tiedot sivulla 104. Sarja 573 Tarkat tiedot sivulla 112. Sarja 192 Tarkat tiedot sivulla 150 ja 151. UUDET TUOTTEET Srj 500 Trkt tieot sivull 104. DIGIMATIC-työntömitt, suojluokk IP-67 Srj 573 Trkt tieot sivull 112. Erikoistyöntömitt, suojluokk IP-67 Konepjtyöntömitt hiilikuituvhvisteinen Srj 552 Trkt

Lisätiedot

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita.

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita. 8. Operttorit, mtriisit j ryhmäteori Mtemttinen operttori määrittelee opertion, jonk mukn sille nnettu funktiot muoktn. Operttorit ovt erityisen tärkeitä kvnttimekniikss, kosk siinä jokist suurett vst

Lisätiedot

Y56 Mikron jatkokurssi kl 2008: HARJOITUSTEHTÄVÄT 2 Mallivastaukset

Y56 Mikron jatkokurssi kl 2008: HARJOITUSTEHTÄVÄT 2 Mallivastaukset Y6 Mikron jtkokurssi kl 008: HARJOITUSTEHTÄVÄT Mllivstukset Kuluttjn vlint (Muokttu Burketist 006, 07) Olkoon Mrkon udjettirjoite = 40 Mrkoll on hvin kättätvät referenssit j Mrkon rjusustituutiosuhde on

Lisätiedot

uusi COOLSIDE JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE C_GNR_0608 Mikroprosessori RCGROUP SpA

uusi COOLSIDE JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE C_GNR_0608 Mikroprosessori RCGROUP SpA COOLS COOLSIDE uusi JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE Jäähdytysteho Kylmäine Puhllintyyppi Mikroprosessori jop 96,0 kw sroll R410A ksili MP.COM T: MONO DXA (R410A) Jäähdytysteho jop 21,9 kw Ilmluhdutteinen

Lisätiedot

Sarjaratkaisun etsiminen Maplella

Sarjaratkaisun etsiminen Maplella Srjrtkisun etsiminen Mplell Olkoon trksteltvn ensimmäisen kertluvun differentiliyhtälö: > diffyht:= diff(y(x, x=1y(x^; d diffyht := = dx y( x 1 y( x Tälle pyritään etsimään srjrtkisu origokeskisenä potenssisrjn.

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 4 Tilvuuden j vipn ln lskeminen Kuten iemmin käsittelimme, määrätyn integrlin vull voi lske pintloj j tilvuuksi. Tyypillisenä sovelluksen tilvuuden lskemisest on tpus, joss

Lisätiedot

Mikrotalousteoria 2, 2008, osa III

Mikrotalousteoria 2, 2008, osa III Sisältö Mikrotlousteori 2, 2008, os III Yrityksen tuotntofunktiost 2 Pnosten substituoitvuus 2 3 Yrityksen teori 3 4 Mittkvedut tuotnnoss 5 5 Yksikkökustnnusten j skltuottojen steen välinen yhteys 5 6

Lisätiedot

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus Tietojenkäsittelytiede 24 Joulukuu 2005 sivut 8 21 Toimittj: Jorm Trhio c kirjoittj(t) Historiljennus mllipohjisess testuksess Timo Kellomäki Tmpereen teknillinen yliopisto Ohjelmistotekniikn litos 1 Johdnto

Lisätiedot

34. Teurastamolaitos 1 )

34. Teurastamolaitos 1 ) 4. Teurstmolitos 1 ) Lihntrkstmo 6 492 5 04 5 722 7 6 Lehmiä 1 998 17 51 14 118 14 862 Hiehoj j isoj Sonnej 268 271 156 76..1 522 14 771 9 785 8 960 Lehmiä... 8 764 8 897 5 195 2 541 Pikkuvsikoit 5 54

Lisätiedot

Doka laatikko pienosille

Doka laatikko pienosille 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281411 fi Säilyttäkää käyttöohje ok ltikko pienosille rt. no 583010000 Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok ltikko pienosille Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok ltikko pienosille

Lisätiedot

Laskennan mallit (syksy 2010) 1. kurssikoe, ratkaisuja

Laskennan mallit (syksy 2010) 1. kurssikoe, ratkaisuja 582206 Lskennn mllit (syksy 2010) 1. kurssikoe, rtkisuj 1. [2+2+2 pistettä] Säännöllisissä lusekkeiss on käytetty tuttu lyhennysmerkintää Σ = ( ). () merkkijonot, joiden kksi ensimmäistä merkkiä ovt joko

Lisätiedot

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella Mrkku Kuppinen Neliknvinen vhvistin ktiivisell jkosuotimell Vhvistimen yleisselostus Suunnittelun lähtökohtn on ollut toteutt edullinen mutt kuitenkin lduks ktiivisell jkosuotimell vrustettu stereovhvistin

Lisätiedot

Gillespie A.: Foundations of Economics., 2011, luvut 6-8, 17, 21 ja 29. ISBN 978-0-19-958654-7. Oxford University Press.

Gillespie A.: Foundations of Economics., 2011, luvut 6-8, 17, 21 ja 29. ISBN 978-0-19-958654-7. Oxford University Press. Vltiotieteellinen tiedekunt Tloustieteen vlintkoe Arvosteluperusteet Kesä 0 Vlintkoekirjt Gillespie A.: Foundtions of Economics., 0, luvut 6-8, 7, j 9. ISBN 978-0-9-958654-7. Oxford University Press. sekä

Lisätiedot

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Perjnti 15.11.2013 klo 14.00-15.00 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino Liite no Svukosken kunnnvirsto 1 60 Järjestäytymissit 2 61 1-2 Vuoden 2014 tuloveroprosentti 3 62

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA MAA0 0. Määrätyn integrlin käyttö eräiden pint-lojen lskemisess 0. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA Edellä on todettu, että f (x)dx nt x-kselin j suorien x =, x = sekä funktion

Lisätiedot

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi.

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi. OHJE HUOLTOTIEDOT TIEDOTE No. 99-6c OptiMxin ilmkompressorin päätylevy Mllit MERCURY/MARINER 135/150 hv; 2,5 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G868674 0G925496 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G869454

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro Ehdot 3. Mksu suoritet se m vluutss, mistä objektiivi o ostettu. Mksu suoritet 4 viiko kuluess cshbck-dokumettie spumisest. 4. Objektiivi tulee oll Focus Nordici mhtuom j se tulee oll ostettu virllise

Lisätiedot

Suorat, käyrät ja kaarevuus

Suorat, käyrät ja kaarevuus Suort, käyrät j krevuus Jukk Tuomel Professori Mtemtiikn litos, Joensuun yliopisto Suor? Tämä kirjoitus on eräänlinen jtko Timo Tossvisen suorn määritelmää koskevn kirjoitukseen Solmun numeross 2/2002.

Lisätiedot

Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Toukokuu 2010

Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Toukokuu 2010 Julku on Pirknmn Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Lehden nimi viitt tmperelisen kirjilijn Luri Viidn tekstiin: Meidät on reivttu ristiin j rstiin, kytketty, kätketty julkujen kstiin... Julkuj käytettiin

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 2012 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ CyberKnife KYSiin, s. 4 KYSin rkenteet kevenevät, s. 14 Nope kotiutus vähentää kustnnuksi, s. 24 Henkreikä 1 / 2012 Pääkirjoitus... 3 Trkkuussädehoitolite

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

TYÖ 30. JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS. Tehtävänä on määrittää jään tiheys.

TYÖ 30. JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS. Tehtävänä on määrittää jään tiheys. TYÖ 30 JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS Tehtävä älineet Tusttietoj Tehtävänä on äärittää jään tiheys Byretti (51010) ti esi 100 l ittlsi (50016) j siihen sopivi jääploj, lkoholi (sopii jäähdytinneste lsol), nlyysivk

Lisätiedot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281811 fi Säilyttäkää käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok-kuljetus-

Lisätiedot

7.lk matematiikka. Geometria 1

7.lk matematiikka. Geometria 1 7.lk mtemtiikk 1 Htnpään koulu 7B j 7C Kevät 2017 2 Sisällys 1. Koordintisto... 4 2. Kulmien nimeäminen j luokittelu... 8 3. Kulmien mittminen j piirtäminen... 10 4. Ristikulmt j vieruskulmt... 14 5. Suort,

Lisätiedot

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014 763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Rtkisut 1 Kevät 014 1. Tehtävä: Lske, kuink mont hilpistettä on yksikkökopiss ) yksinkertisess kuutiollisess, b) tkk:ss j c) pkk:ss. (Ot huomioon, että esimerkiksi yksikkökopin

Lisätiedot

Ruokakauppa. Tavallista parempi. Katso itsenäisyyspäivän 6.12. kauppakohtaiset aukioloajat k-supermarket.fi. -24 % Etu K-Plussa-kortilla -21 %

Ruokakauppa. Tavallista parempi. Katso itsenäisyyspäivän 6.12. kauppakohtaiset aukioloajat k-supermarket.fi. -24 % Etu K-Plussa-kortilla -21 % VK 49/15, UUSIMAA Tvllist prempi Ruokkupp hyvää itsenäisyyspäivää Ktso itsenäisyyspäivän 6.12. kuppkohtiset ukiolojt k-supermrket.fi -21 % KG 599 HK Ryipos kinkkurull nhton, tuoresuolttu n. 2-4 RS 599HK

Lisätiedot

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi.

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi. Määritelmä..12. Oletetn, että 1 =(V 1,E 1 ) j 2 =(V 2,E 2 ) ovt yksinkertisi verkkoj. Verkot 1 j 2 ovt isomorfiset, jos seurvt ehdot toteutuvt: (1) on olemss bijektio f : V 1 V 2 (2) kikill, b V 1 pätee,

Lisätiedot

Numeerinen integrointi

Numeerinen integrointi Pitkärnt: Lj mtemtiikk IX9 Numeerinen integrointi IX9 Numeerinen integrointi Numeerisell integroinnill trkoitetn määrätyn integrlin, eli reliluvun I(f,,b) = f(x)dx lskemist numeerisin keinoin (likimäärin)

Lisätiedot

TUTCATIN KÄYNNISTÄMINEN...1

TUTCATIN KÄYNNISTÄMINEN...1 1 TUTCAT 1 TUTCATIN KÄYNNISTÄMINEN...1 PERUSHAKU JA KIRJAN SAATAVUUSTIEDOT... 3 YHDISTELMÄHAKU...4 4 OMIEN LAINOJEN UUSIMINEN...5 5 KIRJAN VARAAMINEN...5 6 TUTCATISSA LIIKKUMINEN...7 1 Tutctin käynnistäminen

Lisätiedot

Johdatus L A TEXiin. 6. Omat komennot ja lauseympäristöt Markus Harju. Matemaattiset tieteet

Johdatus L A TEXiin. 6. Omat komennot ja lauseympäristöt Markus Harju. Matemaattiset tieteet Johdtus L A TEXiin 6. Omt komennot j luseympäristöt Mrkus Hrju Mtemttiset tieteet 6. Omt komennot j luseympäristöt Johdtus LTeXiin (2/10) Omt komennot I L A TEXin vlmiiden komentojen lisäksi kirjoittj

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien työkykyisyys ja miten sitä tulisi arvioida?

Pitkäaikaistyöttömien työkykyisyys ja miten sitä tulisi arvioida? Pitkäikistyöttömin työkykyisyys j mitn sitä tulisi rvioid? Rij Krätär, kuntoutuslääkäri, kouluttj Oorninki Oy www.oorninki.fi Tässä sityksssä Tuloksi pitkäikistyöttömin työkykyä j työkyvyn rviot koskvst

Lisätiedot

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause Pythgorn luse Pythgors Smoslinen Pythgors on legendrinen kreikklinen mtemtiikko j filosofi. Tiedot hänen elämästään ovt epävrmoj j ristiriitisi. Tärkein Pythgorst j pythgorlisi koskev lähde on Lmlihosin

Lisätiedot

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1 Pinopiste Snomme ts-ineiseksi kpplett, jonk mteriliss ei ole sisäisiä tiheyden vihteluj. Tällisen kppleen pinopisteen sijinti voidn joskus päätellä kppleen muodon perusteell. Esimerkiksi ts-ineisen pllon

Lisätiedot

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013 Plveluksesssi Lehti Itäkeskuksen Apteekin sikkille 1/2013 Itäkeskuksen Apteekki & kevään prht jutut tt? m t t o s t e k ä lä Jäikö oo käinen kert rk ä K s ii L ri so ii v Pro lustmme s 6. e lv p lu e k

Lisätiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot TKK (c) Ilkk Mellin (24) 1 Johdtus todennäköisyyslskentn TKK (c) Ilkk Mellin (24) 2 : Mitä opimme? 1/2 Jos stunnisilmiötä hlutn mllint mtemttisesti, on ilmiön tulosvihtoehdot kuvttv numeerisess muodoss.

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

Kieli, merkitys ja logiikka, kevät 2011 HY, Kognitiotiede. Vastaukset 2.

Kieli, merkitys ja logiikka, kevät 2011 HY, Kognitiotiede. Vastaukset 2. Kieli, merkitys j logiikk, kevät 2011 HY, Kognitiotiede stukset 2. ** Kikiss utomteiss lkutil on. 1.. nn äärelliset utomtit luseille (1-c), jokiselle omns. (1).. c. q3 q4 q3 q4 q5 q6. Muodost äärellinen

Lisätiedot

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP Kognitiivinen mllintminen I, kevät 007 Hrjoitus. Joukko-oppi. MMIL, luvut -3 Rtkisuehdotuksi, MP. Määritellään joukot: A = {,,, 3, 4, 5} E = {, {}, } B = {, 4} F = C = {, } G = {{, }, {,, 4}} D = {, }

Lisätiedot

Sähkömagneettinen induktio

Sähkömagneettinen induktio ähkömgneettinen inuktio Kun johinsilmukn läpi menevä mgneettikentän vuo muuttuu, silmukkn inusoituu jännite j silmukss lk kulke sähkövit. Mgneettikentässä liikkuvn johtimeen syntyy myös jännite. Näitä

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Tmpereen mmttikorkekoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU KEHITTÄMISHANKE Opettjnkoulutuksen kehittämishnke Vpn sivistystyön käsityön lyhytkurssien sisällöllinen kehittäminen Anj Rosenberg 2008 TAMPEREEN

Lisätiedot

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi OSAAVA kehittämishnkkeid hllinnoinnin ops Toimintvuosille 2015 2016 j 2016 2017 tehtyj vltionvtpäätöst tueksi päivitetty 4.1.2016 vsm/pj pä 2 Sisällysluettelo Osv ohjelmn mukis vltionvtuks hkemin.... 3

Lisätiedot

Diskreetin matematiikan perusteet Laskuharjoitus 6 / vko 13

Diskreetin matematiikan perusteet Laskuharjoitus 6 / vko 13 MS-A040 Diskreetin mtemtiikn perusteet, IV/07 Kngslmpi / Jkosson Diskreetin mtemtiikn perusteet Lskuhrjoitus / vko Tuntitehtävät 4-4 lsketn lkuviikon hrjoituksiss j tuntitehtävät 45-4 loppuviikon hrjoituksiss.

Lisätiedot

HARJAVALLANKADUN KIERTOLIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS

HARJAVALLANKADUN KIERTOLIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVASELOSTUS HARJAVALLANKADUN KIERTOLTTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemvn muutos osee Hrjvlln upungin 0 Siltln upunginosn ortteleit j seä tuluett j 0 Vltln upunginosn ortteli 0 seä puistoluett. Sitovt

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla YTV MUISTIO 1 Asi 7 / Liite 1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 YTV:n hllitus on kokouksessn 14.12.2006 hyväksynyt Pääkupunkiseudun ilmstostrtegiluonnoksen 2030 lusuntojen j knnnottojen pyytämistä

Lisätiedot

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita:

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita: 2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automttimlleist poikkev tp kuvt yksinkertisi kieliä. Olkoot A j B kkoston Σ kieliä. Perusopertioit: Yhdiste: A B = {x Σ x A ti x B}; Ktentio: AB = {xy Σ x A, y B}; Potenssit:

Lisätiedot

VEKTOREILLA LASKEMINEN

VEKTOREILLA LASKEMINEN ..07 VEKTOREILL LSKEMINEN YHTEENLSKU VEKTORIT, M4 Vektoreiden j summ on vektori +. Tämän summvektorin + lkupiste on vektorin lkupiste j loppupiste vektorin loppupiste, kun vektorin lkupisteenä on vektorin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM).

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM). Helsinin kupunki / Liikennesuunnitteluossto 26.2.204 6:2 Anitt Vähäkuopus (3) TYÖSELTE Telkkktu/Pursimiehenktu Risteys 256 Kojeuusint Yleistä Koje vihdetn j muutetn minikojeeksi (TC-2M). Klusteet j työ

Lisätiedot

TIETOA MUISTILÄÄKETUTKIMUKSISTA

TIETOA MUISTILÄÄKETUTKIMUKSISTA TIETOA MUISTILÄÄKETUTKIMUKSISTA MUISTIN HEIKKENEMINEN MIKSI JA MITEN LÄÄKETUTKIMUKSIA TEHDÄÄN ONKO LÄÄKETUTKIMUKSIIN OSALLISTUMINEN TURVALLISTA MITEN MUISTILÄÄKETUTKIMUKSIIN PÄÄSEE MUKAAN Muistin toimint

Lisätiedot

Tavaraliikenteen nykytila Uudenmaan tiepiirissä. Tiehallinnon selvityksiä 48/2002

Tavaraliikenteen nykytila Uudenmaan tiepiirissä. Tiehallinnon selvityksiä 48/2002 Tvrliikenteen nykytil Uudenmn tiepiirissä Tiehllinnon selvityksiä 48/2002 Tvrliikenteen nykytil Uudenmn tiepiirissä Tiehllinnon selvityksiä 48/2002 TIEHALLINTO Helsinki 2002 Knsikuv: Seppo Srjmo ISSN

Lisätiedot

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto kijn tiot kijn sukunimi kijn tunimt kijn llkirjoitus Lupkirjn tyyppi* Lupkirjn numro* Lupkirjn myöntänyt vltio kmus- j ilmoituslomk LPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupkirjoj vrtn vittv lntoko- j trkstuslntolusunto

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 25 Kierros 3, 26. 3. tmmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Ldi epädeterministinen äärellinen utomtti, jok test onko nnetun inäärijonon kolmnneksi viimeinen merkki,

Lisätiedot

5.4 Ellipsi ja hyperbeli (ei kuulu kurssivaatimuksiin, lisätietoa)

5.4 Ellipsi ja hyperbeli (ei kuulu kurssivaatimuksiin, lisätietoa) 5.4 Ellipsi j hypereli (ei kuulu kurssivtimuksiin, lisätieto) Aurinkokuntmme plneett kiertävät Aurinko ellipsin (=litistyneen ympyrän) muotoist rt, jonk toisess polttopisteessä Aurinko on. Smoin Mt kiertävät

Lisätiedot

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä Sopimustekstin käännös 30.03.2015 (epävirllinen) Counil of Europe Trety Series - No. 199 Euroopn neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnllisest merkityksestä Fro, 27.10.2005 Johnto Euroopn

Lisätiedot