Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013"

Transkriptio

1 Plveluksesssi Lehti Itäkeskuksen Apteekin sikkille 1/2013 Itäkeskuksen Apteekki & kevään prht jutut tt? m t t o s t e k ä lä Jäikö oo käinen kert rk ä K s ii L ri so ii v Pro lustmme s 6. e lv p lu e k sj o n n un u ik t h u h j s li M trjoukset s. 8. Lue lisää t is n ii m it v D Tärkeää tieto

2 Plvelukysely Hyvä plvelu lähtee sikkiden toiveist, kuten tämä verkkolehtemmekin. Luet verkkolehtemme ensimmäistä numero. Toivomme, että löydät siitä moni mielenkiintoisi juttuj. J lisäksi toivomme, että kerrot meille mitkä sit sinu kiinnostvt, mistä hluisit kuull lisää seurvss numeross (sivu 15). Kosk hlumme prnt plvelumme, trvitsemme mielipidettäsi myös plveluidemme kehittämisessä. Joten vst ihmeessä tämän sivun plvelukyselyymme. Stt voitt lhjkortin verkkokuppmme! Tutustu myös lääkkeiden otto helpottvn nnosjkeluplveluumme (s. 4) j lähetä trvittess lisäkysymyksiä Liis Kärkkäiselle. Otmme myös knt D-vitmiinikohuun tämä juttu knntt luke (s. 6)! Särkylääkkeiden nnostus j llergit ovt myös lähellä sydäntämme. Tämän verkkolehden löydät j tkosskin osoitteest Hyviä lukuhetkiä toivotten, Mrkku Ylinen pteekkri Kuv: Kroliin Pvilinen vst plvelukyselyymme j voit lhjkortti verkkokuppn! Hlumme kehittää plveluitmme, sinun eduksesi. Lit ruksi niiden sioiden kohdlle, joit hluisit Itäkeskuksen Apteekiss kohdt. Lähetä vstuksesi j täytä lopuksi yhteystietolomke. Voit voitt 50 :n rvoisen lhjkortin Apteekkishop-verkkokuppmme. Onne rvontn! Toivoisin Itäkeskuksen Apteekist löytyvän nämä plvelut: Turvllinen nnosjkeluplvelu Frmseutti Proviisori Verkkokupp, jok on uki 24 h Trjouksi knt-sikkille Kosmetologin vinkkejä ihonhoitoon Venäjän kielistä plvelu Ajnkohtisi terveyden hoitoon liittyviä rtikkeleit VASTAA TÄSTÄ lhjkortti Vst j voit lhjkortti! 2 Itäkeskuksen Plvelupteekki

3 Plvelukysely Millinen on toiveittesi plvelupteekki? 2:02 s. 19,90 KATSO VIDEO Kysyimme uusilt j vnhoilt sikkiltmme, tutuilt j tuntemttomilt, että millinen on jokisen mielestä toimiv plvelupteekki. Olemme kuunnelleet vstuksi trkkn j kehittäneet plveluitmme vstmn toiveit. Hyvät sikkmme, teidän toivomuksestmme olemme pnostneet plveluun. Meillä Itäkeskuksen Apteekiss plvelu trkoitt sitä, että se on ihmisen, ei pteekin trpeist lähtöisin. J kosk meillä on monenlisi sikkit, on meillä monenlisi siksplvelijoitkin. Meillä on sinu plvelemss proviisori, frmseutti, kosmetologi, venäjän kielen titj jne. Frmseuttimme ovt oikeit tietopnkkej j heiltä st in kipmsi tieto j sintuntemust. Olemmekin päätyneet siihen, että hlumme oll itseplvelupteekin vstkoht olemme plvelupteekki. J sehän trkoitt, että olemme in plveluksesssi! Kuten tämä lehtikin. Ole hyvä j lue lisää sikkittemme toivejuttuj. Osllistu kyselyihimme, rvontoihin j kerro meille mistä iheist hluisit seurvss numeross luke. Olemme täällä sinu vrten. Itäkeskuksen Plvelupteekki 3

4 Esittelyssä pteekkimme osjt Muisttko in ott lääkkeesi? Annosjkelu on os turvllist lääkehoito. Asiks s lääkkeet pkttuin kerrlln 2 viikon käyttöjksolle. Kukin nnospussi sisältää kikki smll kert otettvt lääkkeet. Jokiseen lääkepussiin on selkeästi merkitty nimi, sisältö, päivä j kellonik lääkkeen otolle. Proviisori Liis Kärkkäinen plveluksesssi! Proviisori Liis Kärkkäinen on ollut Itäkeskuksen pteekiss yli 20 vuott j nnosjkeluplvelun priss sen lkmisest skk eli yli 10 vuott. Lähdimme kysymään Liisn kokemuksi mtkn vrrelt. Teksti: Anne Kuusel Kuv: Kroliin Pvilinen Lähetä viesti Liislle tästä: 4 Itäkeskuksen Plvelupteekki KYSY

5 Annosjkelu Millinen on tyypillinen nnosjkelu siks? Pljon lääkkeitä käyttävä, monisirs j iäkäs. Monesti he suvt yksinään, iäkkään puolison knss koton ti plvelutloss. Mielestäni nnosjkelu sopii hyvin juuri henkilölle, joll on säännöllinen lääkitys, useit eri lääkkeitä j useit nnostelukertoj päivässä. Tämä on kätevä plvelu myös esimerkiksi mtkusteleville ihmisille ti vikk kikille, jotk kokevt dosetit j useiden eri lääkepurkkien vmiset kömpelöksi. Miten nnosjkelu käytännössä toimii? Monesti siks, hänen hoitjns ti omisens huom, että pu lääkkeiden nnosteluss olisi trpeen. Lääkkeitä on esimerkiksi otettu väärään ikn ti väärä määrä. Teksti:xxxxxxxx On voinut Kuv: ilmetä Kroliin lääkehittoj Pvilinen ti outoj sivuvikutuksi. Tällöin solmitn nnosjkelu sopimus sikkn knss. Frmseutti trkist reseptit, lääkkeiden soveltuvuuden, yhteisvikutukset j päällekkäisyydet. Käymme läpi lääkkeiden oiket ottojnkohdt j nnokset. Olemme trvittess yhteydessä lääkäriin. Käymme läpi myös sikkn jo hnkkimt lääkkeet j mietimme milloin ne olisi hyvä käyttää, jottei sikklle tule turhi kustnnuksi. Ensin tilmme khden viikon erän lääkkeitä, sovimme toimituspäivät j toimitmme lääkkeet kotiplveluun ti suorn sikklle, esimerkiksi kuljetusplvelull. Jtkoss uudet nnospussit tiltn in khden viikon välein. Apteekki huolehtii reseptien uusimisest. Mikä sinust on nnosjkeluplvelun suurin hyöty sikklle? Kyllä se on turvllisuus. Se on kikkein tärkein si. Lääkitys on oike ikist j oike tehoist. Annosjkelun vull vältetään moni virheitä. Ei tule esimerkiksi otettu vhingoss unilääkettä mull. Annosjkeluun siirtyminen vähentää usein myös lääkekustnnuksi, kosk nnokset kootn in suurimmist j edullisimmist pkkuksist. Lääkityksen vihtuess voidn nnosjkelu muutt helposti. Uuden lääkkeen kokeilu vrten ei trvitse ost koko pkkust, eli siks mks vin käyttämistään lääkkeistä. Mikä sinust on mukvint työssäsi nnosjkeluplvelun priss? Sn oll edistämässä lääkitysturvllisuutt sikstsoll. On hieno tehdä yhteistyötä sikkn, omisten, lääkärin j hoitjien knss. Annosjkeluplvelu on selkeä j turvllinen systeemi. Tässä työssä oppii tuntemn sikkn lääkelistt j tustt, s kokonisvltisemmn kuvn hänen lääkityksestään kuin stunnisten sikkiden knss. Tulee myös usemmin oltu yhteydessä sikkn lääkäreihin j hoitjiin. Trvittess teemme myös ljemp kokonislääkityksen rviointi, joss trkistetn mm. lääkityksen vikuttvuus, hittvikutusriskit sekä voimss olevt hoitosuositukset. Koen tekeväni tärkeää työtä turvllisen lääkehoidon puolest. Kerro meille mistä terveysuutisest hluisit kuull seurvss numeross: VASTAA Itäkeskuksen Plvelupteekki 5

6 Ajnkohtist terveydestä D-vitmiinin puutos yleistä D-vitmiinipuutoksen riski on suurin työikäisillä, lihvill nisill, jotk liikkuvt vähän, j jotk eivät käytä D-vitmiinivlmisteit. Tämä käy ilmi Suomen Lääkärilehdessä 4/2013 julkistust väestötutkimuksest. Tutkituist nisist 36 prosentill oli D-vitmiinin puutos. Miehistä puutos oli 31 prosentill. Riittävä D-vitmiinitso oli noin puolell j optimlinen tso noin 15 prosentill. Nisill vitmiininpuutos oli kiken kikkin yleisempää kuin miehillä. Merkittäviä D-vitmiinin määrään vikuttvi tekijöitä olivt ikä, fyysinen ktiivisuus j D-vitmiinilisien käyttö. Korkempi ikä, ktiivinen elämäntp j lisien käyttö lisäsivät D-vitmiinin määrää veressä. Nisill korke pinoindeksi lski D-vitmiinitso. Yllättäen vnhusten D-vitmiinitsot osoittutuivt suuremmiksi kuin nuoremmill. Ainkin nisten kohdll tämä voi johtu estrogeenihormonin vikutuksest. tutkimus ei kerro nykytilnteest Väestötutkimus toteutettiin vuonn 2007 j siinä selvitettiin D-vitmiinin puutoksen yleisyyttä suomlisten vuotiiden keskuudess sekä elämäntpojen j fyysisten tekijöiden vikutust D-vitmiinipitoisuuteen. Tutkimukseen osllistui 1348 miestä j 1474 nist. Suomlisten D-vitmiinipitoisuudet ovt lisääntyneet vuodest Tämä johtunee tutkimuksen mukn mitotuotteisiin lisätystä D-vitmiinist sekä yleisen D-vitmiinitietoisuuden lisääntymisestä. Tutkimus ei kuitenkn nn oike kuv tämänhetkisestä tilnteest, sillä mitotuotteiden D- vitmiinipitoisuutt on vuoden 2007 jälkeen lisätty j D-vitmiinisuosituksi nostettu. Yleisesti otten D-vitmiinipitoisuus on pieni murrosikäisillä j rskn olevill. Aiemmiss tutkimuksiss suomlisten D-vitmiinipitoisuuksien on todettu olevn yleisestikin keskimäärin lle suositusten. Rj-rvo liin mtllle pitoisuudelle, jot 2007 suoritetuss tutkimuksesskin käytettiin, on 50 nmol/l. Yli 75 nmol/l määriteltiin optimliseksi tsoksi. Miksi D-vitmiinin riittävä snti on tärkeää? D-vitmiini osllistuu luuston ineenvihduntn. D-vitmiinin riittävä snti onkin tärkeää osteoporoosin torjumiseksi, mutt mhdollisesti myös muiden kroonisten siruksien ehkäisemiseksi. Vähäisen D-vitmiinipitoisuuden yhteyttä syöpään, dibetekseen, sydänj verisuonisiruksiin sekä msennukseen olln tutkimss. D-vitmiini voi myös prnt vstustuskykyä j ehkäistä flunssi j hengitystieinfektioit. D-vitmiinin j lihvuuden yhteys on osoitettu useiss tutkimuksiss. D-vitmiini voi vrstoitu rsvkudokseen ti vikutt rsvkudoksen säätelyyn. Keskivrtlolihvuus j pieni D-vitmiinipitoisuus lisäävät myös selvästi insuliiniresistenssin riskiä. D-vitmiini prnt lihsten toimint j ehkäisee siten vnhusten ktumisi. Lihsheikkouden j pienen D-vitmiinipitoisuuden välillä onkin todettu olevn yhteys. 6 Itäkeskuksen Plvelupteekki

7 Ajnkohtist terveydestä Teksti: Suvi Huttunen Kuv: Kroliin Pvilinen D-vitmiinisuositukset D-vitmiinilisää suositelln virllisesti seurvsti: Kikille pimeään vuodenikn 7,5 mikrog 2-18-vuotiille 7,5 mikrog ympäri vuoden Rskn oleville j imettäville, 0-2-vuotiille 10 mikrog ympäri vuoden Vnhuksille 20 mikrog ympäri vuoden D-vitmiinin muodoksi suositelln D3-vitmiini, jok imeytyy premmin kuin D2. Mistä D-vitmiini s? Kesällä D-vitmiini syntyy iholl uringon säteilyn seuruksen. Jott vitmiini syntyisi riittävästi, ulkon uringonpisteess pitäisi oll keskipäivällä noin minuutti kerrlln vähintään pri kert viikoss. D-vitmiini s luonnollisesti myös klst j mitotuotteist, joihin on lisätty D-vitmiini. Kl pitäisi syödä 2-3 kert viikoss, mikä toteutuu hyvin hrvn kohdll. Kerro meille mistä terveysuutisest hluisit kuull seurvss numeross: VASTAA Itäkeskuksen Plvelupteekki 7

8 Trjouksemme Sinulle Mlis- j huhtikuun trjoukset ost verkkokupstmme ti tule pikn päälle itäkeskuksen pteekkiin. Uusi Priorin Extr rvitsee hiukset terveeseen ksvuun. Priorin Extr -kpseleiden entistäkin tehokkmpi koostumus sisältää nyt biotiini, hiuksille tärkeää hiusvitmiini. Priorin Extr -kpselit ntvt voim hiusjuurille sisältäpäin. Ne ktivoivt hiusten ksvu j estävät niiden ohenemist. Priorin Extr 60 tbl Trjous 38,00 (norm. 42,93 ) Priorin Extr 180 tbl Trjous 93,00 (norm. 105,64 ) TILAA TÄSTÄ Compeed Rkkolstri jlkpohjille Trjous 5 kpl 7,90 (norm. 8,82 ) Lievittää kipu välittömästi Pysyy hyvin pikoilln jlkpohjss Prnt nopesti Suoj hnkukselt TILAA TÄSTÄ Minisun D-vitmiini UUTUUS: vhv 50 mikrog Trjous 22,50 (norm. 26,44 ) TILAA TÄSTÄ 8 Itäkeskuksen Plvelupteekki

9 Trjouksemme Sinulle j pljon bonust! Trjoukset ovt voimss skk. Rel Tbs 60 tbl. Kliinisesti tutkittu mitohppobkteeri sitruun ti mnsikk Trjous 24,30 (norm. 28,39 ) TILAA TÄSTÄ UUTUUSTUOTTEET VAUVAN IHONHOITOON Ainutltuinen kksivikutteinen MITOSYL -sinkki-klnmksöljyvoide on tehoks täsmähoito vippihottumn j vipp-lueen punoittvlle iholle. MITOSYL -puhdistuspyyhkeet ruhoittvt j puhdistvt ihon päästä vrpisiin hellävrisesti. TILAA TÄSTÄ 65 g 11,10 72 kpl 8,90 Hlutko edullisi trjouksi, hyviä neuvoj j jnkohtisi terveyteen liittyviä juttuj? Liity nyt knt-sikkksemme siihen riittää vin sähköpostiosoitteesi: LIITY Itäkeskuksen Plvelupteekki 9

10 Ajnkohtist terveydestä Allergikusi on ts täällä! Kevään ensimmäiset siitepölyt ovt jo ilmss. Apteekist löytyy tehoks pu llergioireisiin. Prhn tuloksen smiseksi hoito olisi hyvä loitt noin viikko ti kksi ennen oireiden lkmist. Teksti: Suvi Huttunen Kuv: Shutterstock Siitepölyn iheuttm llerginen nuh viv noin 20 prosentti suomlisist j noin puolet kärsii joskus llergioireist. Siitepölyt voivt kulke tuulen mukn pitkienkin mtkojen päähän j kevään ensimmäiset siitepölyt tulevtkin kukokulkeumin Keski- Euroopst jo mliskuuss. Lehtipuille, koivulle, lepälle j pähkinäpuulle, llergiset svt ensimmäiset oireet mlishuhtikuuss. Pujo j heinät llergisoivt myöhemmin kesällä. Myös ulkoilmn homeitiöt voivt iheutt oireit koko kevään, kesän j syksyn jn. Nenä vuot j silmät kutisevt Siitepölyllergi iheutt tvllisimmin vetistä nuh, ivstelu, tukkoisuutt j nenän kutin. Myös muut hengitystie- j stmoireet ovt yleisiä. Silmien kirvely, punoitus j kutin vivvt moni j tooppisest ihost kärsivillä ihottum stt phentu. Siitepölyllergi iheutt monille myös väsymystä, sillä elimistö joutuu olemn jtkuvss puolustustilss. Nykyiset llergilääkkeet eivät enää väsytä, joten väsymystä ei pidä erehtyä luulemn lääkkeistä johtuvksi j jättää siksi ottmtt. Ainostn tietyt vnhemmt llergilääkkeet voivt väsyttää. Antihistmiini, nenäsuihke j silmätipt uttvt Allergi j llerginen nuh knntt hoit hyvin, sillä hoitmttomn se voi phimmilln joht stmn puhkemiseen. Tehoks j ensisijinen hoito siitepölyllergin ovt ntihistmiinitbletit. Apteekin vlikoimist löytyy reseptivpsti useit vlmisteit, joiden vikuttvien lääkeineiden välillä on eroj. Itselleen sopivn vlmisteen löytää prhiten kokeilemll. Tblettihoito voi tehost pikllisesti käytettävillä vlmisteill. Allergisen nuhn hoitoon sopivt kortisoni sisältävät nenäsumutteet. Kortisonisuihkeit voi käyttää huolett pitkiäkin ikoj j niitä tulisi käyttää säännöllisesti. Jos nenän limklvot tuntuvt kuivuvn, pu löytyy kosteuttvist nenäsuihkeist. Kortisonisuihke on hyvä nnostell mull. Kosteuttv sumutett voi käyttää päivän mittn j yöksi trpeen mukn. 10 Itäkeskuksen Plvelupteekki

11 Ajnkohtist terveydestä Allergin liittyviä silmien ärsytys- j kutinoireit voi lievittää silmätipoill, joiss vikuttvn ineen on ntriumkromogligtti ti ntihistmiini. Myös rskus- j imetysikn llergioireit on hoidettv. Silloin pikllishoito, kortisonisumute j ntriumkromogligttisilmätipt, on ensisijinen vihtoehto, mutt tietyistä ntihistmiinivlmisteist, esimerkiksi setiritsiinistä, on kertynyt käyttökokemust pitkältä jlt niin, että niitäkin voi käyttää rskusikn. Imetysikn lortdiini-vlmisteet soveltuvt väsyttämättöminä prhiten. Jtkuv llergilääkitystä trvitsevien knntt käydä lääkärissä hkemss resepti sopivn ntihistmiiniin, sillä reseptillä määrätyistä ntihistmiinivlmisteist s Keln sv-korvuksen. Astm sirstvien knntt trkist stmlääkityksensä lääkärin knss, sillä llergikusi lisää yleensä myös stmoireit. siedätyshoito viken llergin Jos llergi on vike eivätkä llergilääkkeet ut, voidn turvutu siedätyshoitoon. Se pitää loitt llergikuden ulkopuolell, mielellään syksyllä. Siedätyshoito ei prnn llergi täysin, mutt se helpott useimmill oireit jo seurvn keväänä. Tällä hetkellä siedätyshoito nnetn pistoksin koivu-, heinä- j pujollergin. Hoitoon pitää sitoutu kolmeksi vuodeksi. Heinällergin siedätyshoito on stvn myös tblettimuodoss. vihnnesten j hedelmien käsittely vähentää llergeenisuutt Siitepölyllergin liittyy usein myös ristillergi tietyille ruok-ineille. Arviolt noin jok toinen siitepölylle llerginen s oireit myös vihnneksist j hedelmistä ti musteist. List ristillergi iheuttvist ruok-ineist on pitkä j oireet ovt hyvin yksilölliset. Yleisimmin ristillergi iheuttvt porkkn, omen, selleri, perun j pähkinät. Oirein voi oll suun j korvien kutin sekä huulten j suun limklvojen turpomist. Vts- j iho-oireit tulee vin hrvoin. Mikäli oireet ovt lieviä, llergi iheuttvi ruok-ineit ei trvitse kokonn välttää, sillä ne toimivt myös siedätyksenä. Ruun käsittely, rstminen, pkstminen, keittäminen j muu kypsentäminen, vähentää yleensä llergeenisuutt. Ainostn pähkinöiden j sellerin kohdll llergin iheuttjt eivät vähene käsiteltäessä. Pähkinöiden, sellerin j kiivin knss knntt muutenkin oll vrovinen, sillä ne voivt iheutt viken llergisen rektion. Kokeile vuksi myös näitä Nenäknnu puhdist limklvot llergi iheuttvist hiukksist j helpott tukkoisuutt. Ikkunoihin litettvt siitepölysuodttimet estävät siitepölyn kulkeutumisen tuuletettess ulko sisälle. Vältä pyykkien kuivmist ti petivtteiden tuulettmist ulkon. Huuhdo hiukset in ennen nukkumnmeno, jott niiden mukn ei kulkeudu siitepölyä tyynylle hengitettäväksi. Phsti llergisten knntt ulkoill llergikudell mieluiten mull j illll j välttää rskst liikunt ulkoilmss. Ajntsinen siitepölytiedote löytyy osoitteest Itäkeskuksen Plvelupteekki 11

12 Ajnkohtist terveydestä 7 kysymystä j vstust särkylääkkeistä Teksti: Suvi Huttunen Kuv: Shutterstock Miten särkylääkkeet erovt toisistn? Ibuprofeeni, ketoprofeeni j spiriini ovt tulehduskipulääkkeitä eli ne hoitvt kudostulehdust j siitä syntyvää kipu. Prsetmoli on pelkkä kipulääke eli se ei hoid tulehdust, vn vikutt kipuun muun meknismin kutt. Kikki särkylääkkeet lentvt kuumett j lievittävät kipu. Miten vlitsen sopivn särkylääkkeen? Jos kipu johtuu tulehduksest, niin vlitn tulehduskipulääke. Jos tulehdust ei ole, prsetmoli on prempi vihtoehto, sillä sen käyttöön liittyy vähemmän hittvikutuksi. Prsetmoli sopii myös rskn oleville j verenohennuslääkkeitä käyttäville sekä stmtikoille. 12 Itäkeskuksen Plvelupteekki

13 Ajnkohtist terveydestä Lääkettä vlittess on tietysti huomioitv mhdolliset lääkeinellergit sekä muut käytössä olevt lääkkeet. Mistä tietää, johtuuko kipu tulehduksest? Tulehdus johtuu kudosvuriost, jolloin elimistöön vputuu tulehdusrektiot välittäviä ineit. Esimerkiksi tuki- j liikuntelimistön oireet ovt usein tulehduksellisi. Päänsärky ei yleensä ole tulehdus, mutt se stt johtu tulehduksellisest nisk- j hrtikivust. Silloin tulehduskipulääke hoit tulehdust j utt päänsärkyynkin. Mitä riskejä kipulääkkeiden käyttöön liittyy? Prsetmoliin liittyy ylinnoksen mksvurion riski. Prsetmolin käyttö on turvllist, kun sitä käytetään nnostusohjeiden mukisesti j vin tilpäisesti. Tulehduskipulääkkeiden käyttöön liittyy yleisesti erilisi ruunsultuselimistön vivoj kuten refluksitudin phenemist, närästysoireit j vtshvn riski. Tutkimuksiss on myös todettu, että potilill, joill on sydän- j verisuonisiruksien riski, tulehduskipulääkkeisiin stt liittyä sydämen j verisuoniston toimintn liittyviä hittoj. Iäkkäillä potilill munuisten vjtoimint on riski etenkin, jos sirstmiseen liittyy elimistön kuivumist. Astm sirstvll tulehduskipulääke voi phent stmoireit. Kroonisist suolistosiruksist kärsivillä tulehduskipulääkkeet voivt muutt vivn kuutiksi. Jos särkylääkettä käyttää pitkään, se voi iheutt särkylääkepäänsäryn. Kun päänsärkyä, jok johtuu särkylääkkeestä, hoidetn särkylääkkeellä, muodostuu helposti noidnkehä, jot voi oll vike itse ktkist. Siksikin särkylääkkeet sopivt vin tilpäiseen käyttöön. Mitkä ovt yleisimmät väärinkäsitykset, joit kipulääkkeisiin liittyy? Apteekiss ilmn reseptiä myytävät särkylääkkeet eivät ole miedompi ti vähemmän vrllisi kuin lääkärin kirjoittmt lääkkeet. Khden eri vlmisteen milligrmmmääriä ei myöskään voi verrt keskenään, sillä vikuttv ine on eri. Toist inett voidn trvit 400 mg, kun toisest riittää 25 mg. Särkylääkettä j vitmiinej sisältävät veteen liuotettvt flunsslääkkeet eivät ole pelkkiä vitmiinivlmisteit. Ne sisältävät smoj lääkeineit kuin lääkärin määräämät vlmisteetkin, joten niillä on myös smt hittvikutukset. Flunsslääkkeet eivät nopeut flunssn prnemist, vn lähinnä helpottvt olo. Miksi kipu knntt hoit? Kipu knntt hoit, jott se ei kroonistuisi, sillä kroonist kipu on pljon vikempi hoit. Kipu vikutt myös toimintkykyyn j normliin rkeen, joten kivust ei knnt turhn kärsiä Milloin on syytä mennä lääkäriin? Särkylääkettä voi käyttää tilpäisesti itsehoiton muutmi päiviä pkkuksen ohjeen mukn. Jos ei tiedä, mistä kipu johtuu ti se ei mene ohi muutmss päivässä, on syytä mennä lääkäriin. Myös jos kipu menee ohi lääkkeillä mutt toistuu säännöllisesti, esimerkiksi nisk- ti hrtisärky muutmn päivän ti viikon välein, knntt käydä lääkärillä. Avuksi voidn trvit esimerkiksi fysioterpi. Artikkelin sintuntijn toimi työterveyslääkäri Sirkku Forsmn Itäkeskuksen Dicorist. Itäkeskuksen Plvelupteekki 13

14 Väsyttämätön TELFAST ntihistmiini TELFAST 120 mg tbletit kusiluonteisen llergisen nuhn oireisiin. Vikuttv ine on feksofendiini. Aikuisille j yli 12-vuotiille lpsille 1 tbletti kerrn vuorokudess ennen teri. Ei potilille, jotk ovt yliherkkiä feksofendiinille ti puineille. Jos olet rskn ti imetät, kysy lääkäriltä ti pteekist neuvo ennen lääkkeen käyttöä. Tutustu pkkusselosteeseen ennen käyttöä. Mrkkinoij Snofi. Allergisen nuhn hoitoon NASACORT nenäsumute NASACORT 55 mikrogrmm/nnos nenäsumute kusiluonteisen llergisen nuhn hoitoon. Vikuttv ine on trimsinolonisetonidi. Aikuisille (18 vuott täyttäneet) lkunnos 2 suihkett kumpnkin sierimeen kerrn päivässä. Kun llergioireet ovt hllinnss, nnos voidn pienentää 1 suihkeeseen kumpnkin sierimeen kerrn päivässä. Älä käytä NASACORT vlmistett yli 3 kuukuden jn keskustelemtt lääkärin knss. Ei potilille, jotk ovt yliherkkiä trimsinolonisetonidille ti puineille. Jos olet rskn ti imetät, kysy lääkäriltä ti pteekist neuvo ennen lääkkeen käyttöä. Tutustu pkkusselosteeseen ennen käyttöä. Mrkkinoij Snofi. Vuotviin j kutiviin silmiin LOMUDAL silmätipt LOMUDAL 40 mg/ml liuos kert-nnospipetissä silmän sideklvon llergiseen tulehdukseen eli konjunktiviittiin. Aikuiset j yli 4-vuotit lpset: tipp p kumpnkin silmään 2 kert vuorokudess. Säilöntäineettomt kert-nnospipetit sopivt myös piilolinssien käyttäjille. Kysy trkemmt ohjeet pehmeiden piilolinssien j silmätippojen käytöstä pteekist. Jos olet rskn ti imetät, kysy lääkäriltä ti pteekist neuvo ennen lääkkeen käyttöä. Tutustu pkkusselosteeseen ennen käyttöä. Mrkkinoij Snofi. 14 Itäkeskuksen Plvelupteekki FI-ALL

15 S-Bonus Meiltä st bonust! Hyvä plvelu lähtee sikkiden toiveist, kuten yhteistyömme HOK-Elnnon knss. Apteekistmme sekä Apteekkishop -verkkokupst löydät ljn vlikoimn terveyden j hyvinvoinnin ylläpitoon sopivi tuotteit, joist st bonust S-etukortill. Lääkeostot on rjttu bonusjärjestelmien ulkopuolelle virnomispäätöksellä. Tervetulo tutustumn - kosmetologimme j frmseuttimme opstvt Sinu tuotevlinnoiss! Hlutko edullisi trjouksi, hyviä neuvoj j jnkohtisi terveyteen liittyviä juttuj? Mistä iheist hluisit seurvss numeross tietoj, vinkkejä j trjouksi? Klöljyt j Omeg3:n hyödyt Auringolt suojutuminen Liity nyt knt-sikkksemme siihen riittää vin sähköpostiosoitteesi Miten vrutu punkkien j muiden hyönteisten pistoihin? Miten estää vtsvivt mtkoill? Rskus- j imetysjn vitmiinitrve; mitä j kuink pljon? Muu ihe? LIITY VASTAA TÄSTÄ Itäkeskuksen Plvelupteekki 15

16 Plveluksesssi myös sunnuntisin. Tervetulo tutustumn verkkokuppmme vlikoimn. Se on voinn 24 h jok päivä! Plvelemme: Ark L Su Tllinnnukio 4, Helsinki Puh: Itäkeskuksen Plvelupteekki

Kesä ja kärpäset... Toimittajat: Niklas Ilkka Simo Kyllönen Kiitokset: Ketku & Koisola Riikka Mäkelä Pihlajakettu Sofia Tigerstedt Aleksi Tuokko

Kesä ja kärpäset... Toimittajat: Niklas Ilkka Simo Kyllönen Kiitokset: Ketku & Koisola Riikka Mäkelä Pihlajakettu Sofia Tigerstedt Aleksi Tuokko Sisällys: Pääkirjoitus 2 Projekti: Uompuisto 3 Tnssin huum 5 Tisle test: Uimstdion 7 Vijettuj totuuksi 9 Pihljkettu 10 Kesän hittielokuvt 11 Pojt festreill 13 Kyökin puolell 15 Tee-se-itse: Sunvst 17 Tisle

Lisätiedot

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta.

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta. Uutt Kevääseen! Cprej, puseroit ym. Nopet vievät prht! Antti Lehtinen on vuoden KuumArt-titeilij. SIVU 10 KENKÄ S Sibeliuksenktu 10, Järvenpää (kävelyktu) Av. rkisin 10-17.30, pe j l 10-14 Keskiviikko13.5.2015

Lisätiedot

1/2013 #10. Kajaus. Itä-Helsingin Klubitalon jäsenlehti. takanapäin j. taittumaan.

1/2013 #10. Kajaus. Itä-Helsingin Klubitalon jäsenlehti. takanapäin j. taittumaan. 1/2013 #10 Kjus Itä-Helsingin Klubitlon jäsenlehti n e d o u v ä e Pim l l o k l k i tknpäin j k l ä k l e s n e tlv tittumn. I S O U V A N A 2 K 1 U 0 2 M S U M O T R E K ILOISESTI ETEENPÄIN Tänne tulomtkll

Lisätiedot

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W /

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W / Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet Käyttöops 00 Tervetulo Onnittelut tämän Mio-litteen ostost. Lue tämä käyttöops huolellisesti, ennen kuin käytät Mio-nvigttori ensimmäistä kert. Säilytä tämä käyttöops tlless j käytä sitä ensisijisen ohjeen.

Lisätiedot

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014 Mik Hirvenslo Insinöörimtemtiikk B 4 Sisältö Rj-rvo j jtkuvuus....................................................... 5. Differentili- j integrlilskennn kehityksestä............................. 5. Relilukujen

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet 3 1.1 Tietoj sikirjst... 3 Asentjn viiteops 1.1.1 Vroitusten

Lisätiedot

VANHEMMILLA. on aina vastuu. Vanessa Kurri. Tiesitkö tämän KOLIIKISTA? LAPSEN KANSSA lääkärissä 5 faktaa SIITEPÖLY- ALLERGIASTA

VANHEMMILLA. on aina vastuu. Vanessa Kurri. Tiesitkö tämän KOLIIKISTA? LAPSEN KANSSA lääkärissä 5 faktaa SIITEPÖLY- ALLERGIASTA Oma PLUS Apteekkien asiakaslehti 2/2013 16. vuosikerta Tiesitkö tämän KOLIIKISTA? LAPSEN KANSSA lääkärissä 5 faktaa SIITEPÖLY- ALLERGIASTA Vanessa Kurri VANHEMMILLA on aina vastuu 2 Oma PLUS 2/2013 PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

HYVÄN MIELEN APTEEKKI

HYVÄN MIELEN APTEEKKI HYVÄN MIELEN APTEEKKI 1 2013 4 EUCERIN TUNTEE KAUNIIN IKÄÄNTYMISEN SALAISUUDEN 8 HELLÄ VESI LIIKUTTAA TALVELLAKIN 28 HELENA RANTA IKÄIHMISEN ABC: LIIKUNTA, MUISTI, RAVINTO PÄÄTOIMITTAJAN TERVEISET ETSITKÖ

Lisätiedot

ALLERGIA & AURINKO KONTIO APTEEKKI 1 2015 KEVÄTVÄSYMYS. SUUNNISTAJA MINNA KAUPPI Päätöksiä tehdessä kuuntelen enemmän sydäntä kuin päätä

ALLERGIA & AURINKO KONTIO APTEEKKI 1 2015 KEVÄTVÄSYMYS. SUUNNISTAJA MINNA KAUPPI Päätöksiä tehdessä kuuntelen enemmän sydäntä kuin päätä KONTIO APTEEKKI 1 2015 SUUNNISTAJA MINNA KAUPPI Päätöksiä tehdessä kuuntelen enemmän sydäntä kuin päätä OIREIDEN KANSSA ON TURHA SINNITELLÄ ALLERGIA KURIIN OIKEALLA HOIDOLLA MIKSI KAKSI MILJOONAA SUOMALAISTA

Lisätiedot

SALAINEN KIRJASTO. Harjoitusvihkon. Eija Lehtiniemi OPETTAJAN OHJEET. Erityisopetus

SALAINEN KIRJASTO. Harjoitusvihkon. Eija Lehtiniemi OPETTAJAN OHJEET. Erityisopetus E i j L e h t i n i e m i M e r v i Wä r e S L I N E N P I N E N H R J O I T U S V I H K O SLINEN KIRJSTO Hrjoitusvihkon Eij Lehtiniemi OPETTJN OHJEET Erityisopetus HRJOITUSVIHKON SISÄLTÖ Vlmiushrjoitukset

Lisätiedot

Hyvä tietää RoActemra

Hyvä tietää RoActemra Hyvä tietää RoActemra nivelreuman hoidossa Tämä opas on tarkoitettu nivelreumaa sairastaville potilaille antamaan lisätietoa RoActemra-hoidon hyödyistä ja haitoista 1 Tämä pakollinen koulutusmateriaali

Lisätiedot

HELPOTUSTA KIPUUN FLUNSSAAN

HELPOTUSTA KIPUUN FLUNSSAAN HELPOTUSTA KIPUUN FLUNSSAAN Orion on suomalainen avainlippuyritys. HELPOTUSTA KIPUUN FLUNSSAAN Tähän itsehoito-oppaaseen on koottu tietoa kivusta, sen eri tyypeistä ja sijaintikohteista sekä esitelty kivun

Lisätiedot

Diabeetikko laittoi tanssiksi

Diabeetikko laittoi tanssiksi WILLAN APTEEKIN ASIAKASLEHTI 1 2015 HELENA BERG: Diabeetikko laittoi tanssiksi Nopeus on valttia aivoinfarktin hoidossa Perusvoide on talvi-ihon paras apu SUPER 7 00 Sh 12,86 TARJOUS ACC Sinus 20ml nenäsumute

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

Kulunut kevät oli vaalikevät. Apteekki on APTEEKKI! Kuulumme Yhteistyöapteekit-ketjuun

Kulunut kevät oli vaalikevät. Apteekki on APTEEKKI! Kuulumme Yhteistyöapteekit-ketjuun Apteekki on APTEEKKI! saamaan oman osansa. Apteekkitoimintaa tullaan entisestään terävöittämään. Ja hyvä niin, aina on parantamisen varaa. Onneksi demokratiassamme kuullaan myös asiantuntijoita eikä päätöksiä

Lisätiedot

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa.

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa. Ilmoitus tämän ohjekirjn käyttäjille Tässä julkisuss käytetään vroj, vroituksi, huomutuksi j ilmoituksi (yhdessä knsinvälisen VAARA-symolin knss! ) kiinnittämään meknikon huomio erityisohjeisiin huolloist

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6920DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

Data Groupin asiakaslehti. Asiakkaan kokoisia palveluja. Avaa ja tutustu

Data Groupin asiakaslehti. Asiakkaan kokoisia palveluja. Avaa ja tutustu Dt Groupin sikslehti Asikkn kokoisi plveluj Av j tutustu n! ill m im h r lu p e v l ksp i s - Premp plvelu olk hyvä! Dt Group Helsinki Ames Oy on vuonn 1944 perustettu IT-plveluit trjov yritys pääkupungin

Lisätiedot

MITÄ MAMMOGRAFIASSA TAPAHTUU?

MITÄ MAMMOGRAFIASSA TAPAHTUU? Naisen maksuton terveysopas, ota mukaasi! Ja tiedät mitä kehossasi tapahtuu! 2/2014 MITÄ MAMMOGRAFIASSA TAPAHTUU? MITEN KALAÖLJY VAIKUTTAA? Onko elintavoilla vaikutusta lapsettomuuteen? Ehkäisyn turvallisuus

Lisätiedot

MIGREENI NAINEN JA SYDÄN LÖYDÄ OSTEOPOROOSI AJOISSA! Painonhallinnan uusimmat keinot Plastiikkakirurgiaa taidolla tarpeeseen Mikä on vulvodynia?

MIGREENI NAINEN JA SYDÄN LÖYDÄ OSTEOPOROOSI AJOISSA! Painonhallinnan uusimmat keinot Plastiikkakirurgiaa taidolla tarpeeseen Mikä on vulvodynia? Naisen maksuton terveysopas, ota mukaasi! Ja tiedät mitä kehossasi tapahtuu! 1/2014 MIGREENI MONEN NAISEN JOKA KUUKAUTINEN VIERAS LÖYDÄ OSTEOPOROOSI AJOISSA! Painonhallinnan uusimmat keinot Plastiikkakirurgiaa

Lisätiedot

Saimi Hoyer Onneksi on metsä

Saimi Hoyer Onneksi on metsä Oma PLUS Apteekkien asiakaslehti 2/2014 17. vuosikerta Saimi Hoyer Onneksi on metsä Tiesitkö tämän auringonpistoksesta? Eläinlääkärin päivä Lääketieto netissä voiko siihen luottaa? 2 Oma PLUS 2/2014 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008

Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008 http://www.vauhtipyörä.fi/blog 1/7 Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008 Moni myyjä on häpeissään ja ujona siitä, että on myyjä. He ajattelevat, että myyjänä

Lisätiedot

LÄÄKÄRILEHTISUOMEN LÄÄKÄRILEHTI

LÄÄKÄRILEHTISUOMEN LÄÄKÄRILEHTI LÄÄKÄRILEHTISUOMEN LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI Lasten allergiat Ohjeet ehkäisystä, diagnosoinnista ja hoidosta Liite 18 6.5.2011 Teija Dunder, Mikael

Lisätiedot

Allergia- ja astmaopas

Allergia- ja astmaopas Allergia- ja astmaopas Histec auttaa näihin oireisiin nopeasti ja pitkään: Kausiluonteinen allerginen nuha Ympärivuotinen allerginen nuha Allergiset silmä- ja iho-oireet Hyttysenpistojen aiheuttamat voimakkaat

Lisätiedot

Riittävästi terveyttä positiiviseen. Antti Hagqvist: Luonnonmarjat talteen kesällä! Kesävaivoihin ensiapua. willan apteekin. Kylmägeeli Ratiopharm

Riittävästi terveyttä positiiviseen. Antti Hagqvist: Luonnonmarjat talteen kesällä! Kesävaivoihin ensiapua. willan apteekin. Kylmägeeli Ratiopharm willan apteekin ASIAKASLEHTI 4 2014 Luonnonmarjat talteen kesällä! Kesävaivoihin ensiapua Antti Hagqvist: Riittävästi terveyttä positiiviseen elämään SUPER 6 00 Sh 8,93 TARJOUS Kylmägeeli Ratiopharm 150

Lisätiedot

15 v. Tuikku Kaimio Puhuu ELÄINTEN KIELTÄ. Tiesitkö tämän ALLERGIATESTEISTÄ? PUNKIT kiusana. Altistu ALLERGEENEILLE!

15 v. Tuikku Kaimio Puhuu ELÄINTEN KIELTÄ. Tiesitkö tämän ALLERGIATESTEISTÄ? PUNKIT kiusana. Altistu ALLERGEENEILLE! Eläimet voivat allergisoitua siinä missä ihmisetkin. Oireiden aiheuttajan etsiminen on aikamoista salapoliisin työtä. Lemmikkiä ei ikinä saisi hankkia hetken mielijohteesta. Jos lemmikki käyttäytyy huonosti,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN HOVIAPTEEKIN ASIAKASLEHTI

JYVÄSKYLÄN HOVIAPTEEKIN ASIAKASLEHTI JYVÄSKYLÄN HOVIAPTEEKIN ASIAKASLEHTI 4 2015 ANU SINISALO: JYVÄSKYLÄN HOVIAPTEEKIN ASIAKASLEHTI 2 2015 Kaikki on parasta tässä ja nyt ERKKI LIIKANEN: Elämä on ikuista oppimista LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3. TULE

Lisätiedot

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN www.viirikirppis.fi Vr pöytä viikoksi ti khdeksi, vivtt tvrsi vihtuvt rhksi! Heltorsti voi klo11-16 Oivst oivllisi oivlluksi. SIVU 10. HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN Keskiviikko13.5.2015 3. vuosikert :o 18 Jkelu

Lisätiedot

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina Jlkpllokentältä kupnkäynnin kentälle Newbodyn trin Autmme kouluj j seuroj vrinkeruuss kisoj, hrjoitusleirejä j luokkretkiä vrten. Seurt sekä koululiset voivt nsit tuntuvsti rh tvoitteidens svuttmiseksi

Lisätiedot