Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013"

Transkriptio

1 Plveluksesssi Lehti Itäkeskuksen Apteekin sikkille 1/2013 Itäkeskuksen Apteekki & kevään prht jutut tt? m t t o s t e k ä lä Jäikö oo käinen kert rk ä K s ii L ri so ii v Pro lustmme s 6. e lv p lu e k sj o n n un u ik t h u h j s li M trjoukset s. 8. Lue lisää t is n ii m it v D Tärkeää tieto

2 Plvelukysely Hyvä plvelu lähtee sikkiden toiveist, kuten tämä verkkolehtemmekin. Luet verkkolehtemme ensimmäistä numero. Toivomme, että löydät siitä moni mielenkiintoisi juttuj. J lisäksi toivomme, että kerrot meille mitkä sit sinu kiinnostvt, mistä hluisit kuull lisää seurvss numeross (sivu 15). Kosk hlumme prnt plvelumme, trvitsemme mielipidettäsi myös plveluidemme kehittämisessä. Joten vst ihmeessä tämän sivun plvelukyselyymme. Stt voitt lhjkortin verkkokuppmme! Tutustu myös lääkkeiden otto helpottvn nnosjkeluplveluumme (s. 4) j lähetä trvittess lisäkysymyksiä Liis Kärkkäiselle. Otmme myös knt D-vitmiinikohuun tämä juttu knntt luke (s. 6)! Särkylääkkeiden nnostus j llergit ovt myös lähellä sydäntämme. Tämän verkkolehden löydät j tkosskin osoitteest Hyviä lukuhetkiä toivotten, Mrkku Ylinen pteekkri Kuv: Kroliin Pvilinen vst plvelukyselyymme j voit lhjkortti verkkokuppn! Hlumme kehittää plveluitmme, sinun eduksesi. Lit ruksi niiden sioiden kohdlle, joit hluisit Itäkeskuksen Apteekiss kohdt. Lähetä vstuksesi j täytä lopuksi yhteystietolomke. Voit voitt 50 :n rvoisen lhjkortin Apteekkishop-verkkokuppmme. Onne rvontn! Toivoisin Itäkeskuksen Apteekist löytyvän nämä plvelut: Turvllinen nnosjkeluplvelu Frmseutti Proviisori Verkkokupp, jok on uki 24 h Trjouksi knt-sikkille Kosmetologin vinkkejä ihonhoitoon Venäjän kielistä plvelu Ajnkohtisi terveyden hoitoon liittyviä rtikkeleit VASTAA TÄSTÄ lhjkortti Vst j voit lhjkortti! 2 Itäkeskuksen Plvelupteekki

3 Plvelukysely Millinen on toiveittesi plvelupteekki? 2:02 s. 19,90 KATSO VIDEO Kysyimme uusilt j vnhoilt sikkiltmme, tutuilt j tuntemttomilt, että millinen on jokisen mielestä toimiv plvelupteekki. Olemme kuunnelleet vstuksi trkkn j kehittäneet plveluitmme vstmn toiveit. Hyvät sikkmme, teidän toivomuksestmme olemme pnostneet plveluun. Meillä Itäkeskuksen Apteekiss plvelu trkoitt sitä, että se on ihmisen, ei pteekin trpeist lähtöisin. J kosk meillä on monenlisi sikkit, on meillä monenlisi siksplvelijoitkin. Meillä on sinu plvelemss proviisori, frmseutti, kosmetologi, venäjän kielen titj jne. Frmseuttimme ovt oikeit tietopnkkej j heiltä st in kipmsi tieto j sintuntemust. Olemmekin päätyneet siihen, että hlumme oll itseplvelupteekin vstkoht olemme plvelupteekki. J sehän trkoitt, että olemme in plveluksesssi! Kuten tämä lehtikin. Ole hyvä j lue lisää sikkittemme toivejuttuj. Osllistu kyselyihimme, rvontoihin j kerro meille mistä iheist hluisit seurvss numeross luke. Olemme täällä sinu vrten. Itäkeskuksen Plvelupteekki 3

4 Esittelyssä pteekkimme osjt Muisttko in ott lääkkeesi? Annosjkelu on os turvllist lääkehoito. Asiks s lääkkeet pkttuin kerrlln 2 viikon käyttöjksolle. Kukin nnospussi sisältää kikki smll kert otettvt lääkkeet. Jokiseen lääkepussiin on selkeästi merkitty nimi, sisältö, päivä j kellonik lääkkeen otolle. Proviisori Liis Kärkkäinen plveluksesssi! Proviisori Liis Kärkkäinen on ollut Itäkeskuksen pteekiss yli 20 vuott j nnosjkeluplvelun priss sen lkmisest skk eli yli 10 vuott. Lähdimme kysymään Liisn kokemuksi mtkn vrrelt. Teksti: Anne Kuusel Kuv: Kroliin Pvilinen Lähetä viesti Liislle tästä: 4 Itäkeskuksen Plvelupteekki KYSY

5 Annosjkelu Millinen on tyypillinen nnosjkelu siks? Pljon lääkkeitä käyttävä, monisirs j iäkäs. Monesti he suvt yksinään, iäkkään puolison knss koton ti plvelutloss. Mielestäni nnosjkelu sopii hyvin juuri henkilölle, joll on säännöllinen lääkitys, useit eri lääkkeitä j useit nnostelukertoj päivässä. Tämä on kätevä plvelu myös esimerkiksi mtkusteleville ihmisille ti vikk kikille, jotk kokevt dosetit j useiden eri lääkepurkkien vmiset kömpelöksi. Miten nnosjkelu käytännössä toimii? Monesti siks, hänen hoitjns ti omisens huom, että pu lääkkeiden nnosteluss olisi trpeen. Lääkkeitä on esimerkiksi otettu väärään ikn ti väärä määrä. Teksti:xxxxxxxx On voinut Kuv: ilmetä Kroliin lääkehittoj Pvilinen ti outoj sivuvikutuksi. Tällöin solmitn nnosjkelu sopimus sikkn knss. Frmseutti trkist reseptit, lääkkeiden soveltuvuuden, yhteisvikutukset j päällekkäisyydet. Käymme läpi lääkkeiden oiket ottojnkohdt j nnokset. Olemme trvittess yhteydessä lääkäriin. Käymme läpi myös sikkn jo hnkkimt lääkkeet j mietimme milloin ne olisi hyvä käyttää, jottei sikklle tule turhi kustnnuksi. Ensin tilmme khden viikon erän lääkkeitä, sovimme toimituspäivät j toimitmme lääkkeet kotiplveluun ti suorn sikklle, esimerkiksi kuljetusplvelull. Jtkoss uudet nnospussit tiltn in khden viikon välein. Apteekki huolehtii reseptien uusimisest. Mikä sinust on nnosjkeluplvelun suurin hyöty sikklle? Kyllä se on turvllisuus. Se on kikkein tärkein si. Lääkitys on oike ikist j oike tehoist. Annosjkelun vull vältetään moni virheitä. Ei tule esimerkiksi otettu vhingoss unilääkettä mull. Annosjkeluun siirtyminen vähentää usein myös lääkekustnnuksi, kosk nnokset kootn in suurimmist j edullisimmist pkkuksist. Lääkityksen vihtuess voidn nnosjkelu muutt helposti. Uuden lääkkeen kokeilu vrten ei trvitse ost koko pkkust, eli siks mks vin käyttämistään lääkkeistä. Mikä sinust on mukvint työssäsi nnosjkeluplvelun priss? Sn oll edistämässä lääkitysturvllisuutt sikstsoll. On hieno tehdä yhteistyötä sikkn, omisten, lääkärin j hoitjien knss. Annosjkeluplvelu on selkeä j turvllinen systeemi. Tässä työssä oppii tuntemn sikkn lääkelistt j tustt, s kokonisvltisemmn kuvn hänen lääkityksestään kuin stunnisten sikkiden knss. Tulee myös usemmin oltu yhteydessä sikkn lääkäreihin j hoitjiin. Trvittess teemme myös ljemp kokonislääkityksen rviointi, joss trkistetn mm. lääkityksen vikuttvuus, hittvikutusriskit sekä voimss olevt hoitosuositukset. Koen tekeväni tärkeää työtä turvllisen lääkehoidon puolest. Kerro meille mistä terveysuutisest hluisit kuull seurvss numeross: VASTAA Itäkeskuksen Plvelupteekki 5

6 Ajnkohtist terveydestä D-vitmiinin puutos yleistä D-vitmiinipuutoksen riski on suurin työikäisillä, lihvill nisill, jotk liikkuvt vähän, j jotk eivät käytä D-vitmiinivlmisteit. Tämä käy ilmi Suomen Lääkärilehdessä 4/2013 julkistust väestötutkimuksest. Tutkituist nisist 36 prosentill oli D-vitmiinin puutos. Miehistä puutos oli 31 prosentill. Riittävä D-vitmiinitso oli noin puolell j optimlinen tso noin 15 prosentill. Nisill vitmiininpuutos oli kiken kikkin yleisempää kuin miehillä. Merkittäviä D-vitmiinin määrään vikuttvi tekijöitä olivt ikä, fyysinen ktiivisuus j D-vitmiinilisien käyttö. Korkempi ikä, ktiivinen elämäntp j lisien käyttö lisäsivät D-vitmiinin määrää veressä. Nisill korke pinoindeksi lski D-vitmiinitso. Yllättäen vnhusten D-vitmiinitsot osoittutuivt suuremmiksi kuin nuoremmill. Ainkin nisten kohdll tämä voi johtu estrogeenihormonin vikutuksest. tutkimus ei kerro nykytilnteest Väestötutkimus toteutettiin vuonn 2007 j siinä selvitettiin D-vitmiinin puutoksen yleisyyttä suomlisten vuotiiden keskuudess sekä elämäntpojen j fyysisten tekijöiden vikutust D-vitmiinipitoisuuteen. Tutkimukseen osllistui 1348 miestä j 1474 nist. Suomlisten D-vitmiinipitoisuudet ovt lisääntyneet vuodest Tämä johtunee tutkimuksen mukn mitotuotteisiin lisätystä D-vitmiinist sekä yleisen D-vitmiinitietoisuuden lisääntymisestä. Tutkimus ei kuitenkn nn oike kuv tämänhetkisestä tilnteest, sillä mitotuotteiden D- vitmiinipitoisuutt on vuoden 2007 jälkeen lisätty j D-vitmiinisuosituksi nostettu. Yleisesti otten D-vitmiinipitoisuus on pieni murrosikäisillä j rskn olevill. Aiemmiss tutkimuksiss suomlisten D-vitmiinipitoisuuksien on todettu olevn yleisestikin keskimäärin lle suositusten. Rj-rvo liin mtllle pitoisuudelle, jot 2007 suoritetuss tutkimuksesskin käytettiin, on 50 nmol/l. Yli 75 nmol/l määriteltiin optimliseksi tsoksi. Miksi D-vitmiinin riittävä snti on tärkeää? D-vitmiini osllistuu luuston ineenvihduntn. D-vitmiinin riittävä snti onkin tärkeää osteoporoosin torjumiseksi, mutt mhdollisesti myös muiden kroonisten siruksien ehkäisemiseksi. Vähäisen D-vitmiinipitoisuuden yhteyttä syöpään, dibetekseen, sydänj verisuonisiruksiin sekä msennukseen olln tutkimss. D-vitmiini voi myös prnt vstustuskykyä j ehkäistä flunssi j hengitystieinfektioit. D-vitmiinin j lihvuuden yhteys on osoitettu useiss tutkimuksiss. D-vitmiini voi vrstoitu rsvkudokseen ti vikutt rsvkudoksen säätelyyn. Keskivrtlolihvuus j pieni D-vitmiinipitoisuus lisäävät myös selvästi insuliiniresistenssin riskiä. D-vitmiini prnt lihsten toimint j ehkäisee siten vnhusten ktumisi. Lihsheikkouden j pienen D-vitmiinipitoisuuden välillä onkin todettu olevn yhteys. 6 Itäkeskuksen Plvelupteekki

7 Ajnkohtist terveydestä Teksti: Suvi Huttunen Kuv: Kroliin Pvilinen D-vitmiinisuositukset D-vitmiinilisää suositelln virllisesti seurvsti: Kikille pimeään vuodenikn 7,5 mikrog 2-18-vuotiille 7,5 mikrog ympäri vuoden Rskn oleville j imettäville, 0-2-vuotiille 10 mikrog ympäri vuoden Vnhuksille 20 mikrog ympäri vuoden D-vitmiinin muodoksi suositelln D3-vitmiini, jok imeytyy premmin kuin D2. Mistä D-vitmiini s? Kesällä D-vitmiini syntyy iholl uringon säteilyn seuruksen. Jott vitmiini syntyisi riittävästi, ulkon uringonpisteess pitäisi oll keskipäivällä noin minuutti kerrlln vähintään pri kert viikoss. D-vitmiini s luonnollisesti myös klst j mitotuotteist, joihin on lisätty D-vitmiini. Kl pitäisi syödä 2-3 kert viikoss, mikä toteutuu hyvin hrvn kohdll. Kerro meille mistä terveysuutisest hluisit kuull seurvss numeross: VASTAA Itäkeskuksen Plvelupteekki 7

8 Trjouksemme Sinulle Mlis- j huhtikuun trjoukset ost verkkokupstmme ti tule pikn päälle itäkeskuksen pteekkiin. Uusi Priorin Extr rvitsee hiukset terveeseen ksvuun. Priorin Extr -kpseleiden entistäkin tehokkmpi koostumus sisältää nyt biotiini, hiuksille tärkeää hiusvitmiini. Priorin Extr -kpselit ntvt voim hiusjuurille sisältäpäin. Ne ktivoivt hiusten ksvu j estävät niiden ohenemist. Priorin Extr 60 tbl Trjous 38,00 (norm. 42,93 ) Priorin Extr 180 tbl Trjous 93,00 (norm. 105,64 ) TILAA TÄSTÄ Compeed Rkkolstri jlkpohjille Trjous 5 kpl 7,90 (norm. 8,82 ) Lievittää kipu välittömästi Pysyy hyvin pikoilln jlkpohjss Prnt nopesti Suoj hnkukselt TILAA TÄSTÄ Minisun D-vitmiini UUTUUS: vhv 50 mikrog Trjous 22,50 (norm. 26,44 ) TILAA TÄSTÄ 8 Itäkeskuksen Plvelupteekki

9 Trjouksemme Sinulle j pljon bonust! Trjoukset ovt voimss skk. Rel Tbs 60 tbl. Kliinisesti tutkittu mitohppobkteeri sitruun ti mnsikk Trjous 24,30 (norm. 28,39 ) TILAA TÄSTÄ UUTUUSTUOTTEET VAUVAN IHONHOITOON Ainutltuinen kksivikutteinen MITOSYL -sinkki-klnmksöljyvoide on tehoks täsmähoito vippihottumn j vipp-lueen punoittvlle iholle. MITOSYL -puhdistuspyyhkeet ruhoittvt j puhdistvt ihon päästä vrpisiin hellävrisesti. TILAA TÄSTÄ 65 g 11,10 72 kpl 8,90 Hlutko edullisi trjouksi, hyviä neuvoj j jnkohtisi terveyteen liittyviä juttuj? Liity nyt knt-sikkksemme siihen riittää vin sähköpostiosoitteesi: LIITY Itäkeskuksen Plvelupteekki 9

10 Ajnkohtist terveydestä Allergikusi on ts täällä! Kevään ensimmäiset siitepölyt ovt jo ilmss. Apteekist löytyy tehoks pu llergioireisiin. Prhn tuloksen smiseksi hoito olisi hyvä loitt noin viikko ti kksi ennen oireiden lkmist. Teksti: Suvi Huttunen Kuv: Shutterstock Siitepölyn iheuttm llerginen nuh viv noin 20 prosentti suomlisist j noin puolet kärsii joskus llergioireist. Siitepölyt voivt kulke tuulen mukn pitkienkin mtkojen päähän j kevään ensimmäiset siitepölyt tulevtkin kukokulkeumin Keski- Euroopst jo mliskuuss. Lehtipuille, koivulle, lepälle j pähkinäpuulle, llergiset svt ensimmäiset oireet mlishuhtikuuss. Pujo j heinät llergisoivt myöhemmin kesällä. Myös ulkoilmn homeitiöt voivt iheutt oireit koko kevään, kesän j syksyn jn. Nenä vuot j silmät kutisevt Siitepölyllergi iheutt tvllisimmin vetistä nuh, ivstelu, tukkoisuutt j nenän kutin. Myös muut hengitystie- j stmoireet ovt yleisiä. Silmien kirvely, punoitus j kutin vivvt moni j tooppisest ihost kärsivillä ihottum stt phentu. Siitepölyllergi iheutt monille myös väsymystä, sillä elimistö joutuu olemn jtkuvss puolustustilss. Nykyiset llergilääkkeet eivät enää väsytä, joten väsymystä ei pidä erehtyä luulemn lääkkeistä johtuvksi j jättää siksi ottmtt. Ainostn tietyt vnhemmt llergilääkkeet voivt väsyttää. Antihistmiini, nenäsuihke j silmätipt uttvt Allergi j llerginen nuh knntt hoit hyvin, sillä hoitmttomn se voi phimmilln joht stmn puhkemiseen. Tehoks j ensisijinen hoito siitepölyllergin ovt ntihistmiinitbletit. Apteekin vlikoimist löytyy reseptivpsti useit vlmisteit, joiden vikuttvien lääkeineiden välillä on eroj. Itselleen sopivn vlmisteen löytää prhiten kokeilemll. Tblettihoito voi tehost pikllisesti käytettävillä vlmisteill. Allergisen nuhn hoitoon sopivt kortisoni sisältävät nenäsumutteet. Kortisonisuihkeit voi käyttää huolett pitkiäkin ikoj j niitä tulisi käyttää säännöllisesti. Jos nenän limklvot tuntuvt kuivuvn, pu löytyy kosteuttvist nenäsuihkeist. Kortisonisuihke on hyvä nnostell mull. Kosteuttv sumutett voi käyttää päivän mittn j yöksi trpeen mukn. 10 Itäkeskuksen Plvelupteekki

11 Ajnkohtist terveydestä Allergin liittyviä silmien ärsytys- j kutinoireit voi lievittää silmätipoill, joiss vikuttvn ineen on ntriumkromogligtti ti ntihistmiini. Myös rskus- j imetysikn llergioireit on hoidettv. Silloin pikllishoito, kortisonisumute j ntriumkromogligttisilmätipt, on ensisijinen vihtoehto, mutt tietyistä ntihistmiinivlmisteist, esimerkiksi setiritsiinistä, on kertynyt käyttökokemust pitkältä jlt niin, että niitäkin voi käyttää rskusikn. Imetysikn lortdiini-vlmisteet soveltuvt väsyttämättöminä prhiten. Jtkuv llergilääkitystä trvitsevien knntt käydä lääkärissä hkemss resepti sopivn ntihistmiiniin, sillä reseptillä määrätyistä ntihistmiinivlmisteist s Keln sv-korvuksen. Astm sirstvien knntt trkist stmlääkityksensä lääkärin knss, sillä llergikusi lisää yleensä myös stmoireit. siedätyshoito viken llergin Jos llergi on vike eivätkä llergilääkkeet ut, voidn turvutu siedätyshoitoon. Se pitää loitt llergikuden ulkopuolell, mielellään syksyllä. Siedätyshoito ei prnn llergi täysin, mutt se helpott useimmill oireit jo seurvn keväänä. Tällä hetkellä siedätyshoito nnetn pistoksin koivu-, heinä- j pujollergin. Hoitoon pitää sitoutu kolmeksi vuodeksi. Heinällergin siedätyshoito on stvn myös tblettimuodoss. vihnnesten j hedelmien käsittely vähentää llergeenisuutt Siitepölyllergin liittyy usein myös ristillergi tietyille ruok-ineille. Arviolt noin jok toinen siitepölylle llerginen s oireit myös vihnneksist j hedelmistä ti musteist. List ristillergi iheuttvist ruok-ineist on pitkä j oireet ovt hyvin yksilölliset. Yleisimmin ristillergi iheuttvt porkkn, omen, selleri, perun j pähkinät. Oirein voi oll suun j korvien kutin sekä huulten j suun limklvojen turpomist. Vts- j iho-oireit tulee vin hrvoin. Mikäli oireet ovt lieviä, llergi iheuttvi ruok-ineit ei trvitse kokonn välttää, sillä ne toimivt myös siedätyksenä. Ruun käsittely, rstminen, pkstminen, keittäminen j muu kypsentäminen, vähentää yleensä llergeenisuutt. Ainostn pähkinöiden j sellerin kohdll llergin iheuttjt eivät vähene käsiteltäessä. Pähkinöiden, sellerin j kiivin knss knntt muutenkin oll vrovinen, sillä ne voivt iheutt viken llergisen rektion. Kokeile vuksi myös näitä Nenäknnu puhdist limklvot llergi iheuttvist hiukksist j helpott tukkoisuutt. Ikkunoihin litettvt siitepölysuodttimet estävät siitepölyn kulkeutumisen tuuletettess ulko sisälle. Vältä pyykkien kuivmist ti petivtteiden tuulettmist ulkon. Huuhdo hiukset in ennen nukkumnmeno, jott niiden mukn ei kulkeudu siitepölyä tyynylle hengitettäväksi. Phsti llergisten knntt ulkoill llergikudell mieluiten mull j illll j välttää rskst liikunt ulkoilmss. Ajntsinen siitepölytiedote löytyy osoitteest Itäkeskuksen Plvelupteekki 11

12 Ajnkohtist terveydestä 7 kysymystä j vstust särkylääkkeistä Teksti: Suvi Huttunen Kuv: Shutterstock Miten särkylääkkeet erovt toisistn? Ibuprofeeni, ketoprofeeni j spiriini ovt tulehduskipulääkkeitä eli ne hoitvt kudostulehdust j siitä syntyvää kipu. Prsetmoli on pelkkä kipulääke eli se ei hoid tulehdust, vn vikutt kipuun muun meknismin kutt. Kikki särkylääkkeet lentvt kuumett j lievittävät kipu. Miten vlitsen sopivn särkylääkkeen? Jos kipu johtuu tulehduksest, niin vlitn tulehduskipulääke. Jos tulehdust ei ole, prsetmoli on prempi vihtoehto, sillä sen käyttöön liittyy vähemmän hittvikutuksi. Prsetmoli sopii myös rskn oleville j verenohennuslääkkeitä käyttäville sekä stmtikoille. 12 Itäkeskuksen Plvelupteekki

13 Ajnkohtist terveydestä Lääkettä vlittess on tietysti huomioitv mhdolliset lääkeinellergit sekä muut käytössä olevt lääkkeet. Mistä tietää, johtuuko kipu tulehduksest? Tulehdus johtuu kudosvuriost, jolloin elimistöön vputuu tulehdusrektiot välittäviä ineit. Esimerkiksi tuki- j liikuntelimistön oireet ovt usein tulehduksellisi. Päänsärky ei yleensä ole tulehdus, mutt se stt johtu tulehduksellisest nisk- j hrtikivust. Silloin tulehduskipulääke hoit tulehdust j utt päänsärkyynkin. Mitä riskejä kipulääkkeiden käyttöön liittyy? Prsetmoliin liittyy ylinnoksen mksvurion riski. Prsetmolin käyttö on turvllist, kun sitä käytetään nnostusohjeiden mukisesti j vin tilpäisesti. Tulehduskipulääkkeiden käyttöön liittyy yleisesti erilisi ruunsultuselimistön vivoj kuten refluksitudin phenemist, närästysoireit j vtshvn riski. Tutkimuksiss on myös todettu, että potilill, joill on sydän- j verisuonisiruksien riski, tulehduskipulääkkeisiin stt liittyä sydämen j verisuoniston toimintn liittyviä hittoj. Iäkkäillä potilill munuisten vjtoimint on riski etenkin, jos sirstmiseen liittyy elimistön kuivumist. Astm sirstvll tulehduskipulääke voi phent stmoireit. Kroonisist suolistosiruksist kärsivillä tulehduskipulääkkeet voivt muutt vivn kuutiksi. Jos särkylääkettä käyttää pitkään, se voi iheutt särkylääkepäänsäryn. Kun päänsärkyä, jok johtuu särkylääkkeestä, hoidetn särkylääkkeellä, muodostuu helposti noidnkehä, jot voi oll vike itse ktkist. Siksikin särkylääkkeet sopivt vin tilpäiseen käyttöön. Mitkä ovt yleisimmät väärinkäsitykset, joit kipulääkkeisiin liittyy? Apteekiss ilmn reseptiä myytävät särkylääkkeet eivät ole miedompi ti vähemmän vrllisi kuin lääkärin kirjoittmt lääkkeet. Khden eri vlmisteen milligrmmmääriä ei myöskään voi verrt keskenään, sillä vikuttv ine on eri. Toist inett voidn trvit 400 mg, kun toisest riittää 25 mg. Särkylääkettä j vitmiinej sisältävät veteen liuotettvt flunsslääkkeet eivät ole pelkkiä vitmiinivlmisteit. Ne sisältävät smoj lääkeineit kuin lääkärin määräämät vlmisteetkin, joten niillä on myös smt hittvikutukset. Flunsslääkkeet eivät nopeut flunssn prnemist, vn lähinnä helpottvt olo. Miksi kipu knntt hoit? Kipu knntt hoit, jott se ei kroonistuisi, sillä kroonist kipu on pljon vikempi hoit. Kipu vikutt myös toimintkykyyn j normliin rkeen, joten kivust ei knnt turhn kärsiä Milloin on syytä mennä lääkäriin? Särkylääkettä voi käyttää tilpäisesti itsehoiton muutmi päiviä pkkuksen ohjeen mukn. Jos ei tiedä, mistä kipu johtuu ti se ei mene ohi muutmss päivässä, on syytä mennä lääkäriin. Myös jos kipu menee ohi lääkkeillä mutt toistuu säännöllisesti, esimerkiksi nisk- ti hrtisärky muutmn päivän ti viikon välein, knntt käydä lääkärillä. Avuksi voidn trvit esimerkiksi fysioterpi. Artikkelin sintuntijn toimi työterveyslääkäri Sirkku Forsmn Itäkeskuksen Dicorist. Itäkeskuksen Plvelupteekki 13

14 Väsyttämätön TELFAST ntihistmiini TELFAST 120 mg tbletit kusiluonteisen llergisen nuhn oireisiin. Vikuttv ine on feksofendiini. Aikuisille j yli 12-vuotiille lpsille 1 tbletti kerrn vuorokudess ennen teri. Ei potilille, jotk ovt yliherkkiä feksofendiinille ti puineille. Jos olet rskn ti imetät, kysy lääkäriltä ti pteekist neuvo ennen lääkkeen käyttöä. Tutustu pkkusselosteeseen ennen käyttöä. Mrkkinoij Snofi. Allergisen nuhn hoitoon NASACORT nenäsumute NASACORT 55 mikrogrmm/nnos nenäsumute kusiluonteisen llergisen nuhn hoitoon. Vikuttv ine on trimsinolonisetonidi. Aikuisille (18 vuott täyttäneet) lkunnos 2 suihkett kumpnkin sierimeen kerrn päivässä. Kun llergioireet ovt hllinnss, nnos voidn pienentää 1 suihkeeseen kumpnkin sierimeen kerrn päivässä. Älä käytä NASACORT vlmistett yli 3 kuukuden jn keskustelemtt lääkärin knss. Ei potilille, jotk ovt yliherkkiä trimsinolonisetonidille ti puineille. Jos olet rskn ti imetät, kysy lääkäriltä ti pteekist neuvo ennen lääkkeen käyttöä. Tutustu pkkusselosteeseen ennen käyttöä. Mrkkinoij Snofi. Vuotviin j kutiviin silmiin LOMUDAL silmätipt LOMUDAL 40 mg/ml liuos kert-nnospipetissä silmän sideklvon llergiseen tulehdukseen eli konjunktiviittiin. Aikuiset j yli 4-vuotit lpset: tipp p kumpnkin silmään 2 kert vuorokudess. Säilöntäineettomt kert-nnospipetit sopivt myös piilolinssien käyttäjille. Kysy trkemmt ohjeet pehmeiden piilolinssien j silmätippojen käytöstä pteekist. Jos olet rskn ti imetät, kysy lääkäriltä ti pteekist neuvo ennen lääkkeen käyttöä. Tutustu pkkusselosteeseen ennen käyttöä. Mrkkinoij Snofi. 14 Itäkeskuksen Plvelupteekki FI-ALL

15 S-Bonus Meiltä st bonust! Hyvä plvelu lähtee sikkiden toiveist, kuten yhteistyömme HOK-Elnnon knss. Apteekistmme sekä Apteekkishop -verkkokupst löydät ljn vlikoimn terveyden j hyvinvoinnin ylläpitoon sopivi tuotteit, joist st bonust S-etukortill. Lääkeostot on rjttu bonusjärjestelmien ulkopuolelle virnomispäätöksellä. Tervetulo tutustumn - kosmetologimme j frmseuttimme opstvt Sinu tuotevlinnoiss! Hlutko edullisi trjouksi, hyviä neuvoj j jnkohtisi terveyteen liittyviä juttuj? Mistä iheist hluisit seurvss numeross tietoj, vinkkejä j trjouksi? Klöljyt j Omeg3:n hyödyt Auringolt suojutuminen Liity nyt knt-sikkksemme siihen riittää vin sähköpostiosoitteesi Miten vrutu punkkien j muiden hyönteisten pistoihin? Miten estää vtsvivt mtkoill? Rskus- j imetysjn vitmiinitrve; mitä j kuink pljon? Muu ihe? LIITY VASTAA TÄSTÄ Itäkeskuksen Plvelupteekki 15

16 Plveluksesssi myös sunnuntisin. Tervetulo tutustumn verkkokuppmme vlikoimn. Se on voinn 24 h jok päivä! Plvelemme: Ark L Su Tllinnnukio 4, Helsinki Puh: Itäkeskuksen Plvelupteekki

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä Kttoeristeet - nyt entistä prempi kokonisrtkisuj Entistä suurempi Kuormituskestävyys j Jtkuv Keymrk- Lunvlvontjärjestelmä Rockwool-ekolvll kttoeristeet seisovt omill jloilln Ekolvoj käytettäessä työ on

Lisätiedot

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus Kustnkrtnon vnhustenkeskus Vnhinkoti Päivätoimint Plvelukeskus 1 Kustnkrtnoss tärkeinä pidettyjä sioit: sukkn hyvä olo hyvä elämä hyvä yhteistyö omisten knss gerontologisen hoidon osminen työntekijöiden

Lisätiedot

ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX. Erä 1058350. MTnr 0000 Myyntiluvan haltija: Lääketehdas Oy, Lääkekylä, Suomi. Vnr 39 71 65. Vnr 39 71 65. tit q.s.

ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX. Erä 1058350. MTnr 0000 Myyntiluvan haltija: Lääketehdas Oy, Lääkekylä, Suomi. Vnr 39 71 65. Vnr 39 71 65. tit q.s. ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX 12 2015 1058350 Käyt. viim.: 12 2015 Erä 1058350 Aivastux 10 mg 10 tabl. Vnr 04 36 79 Ibuprofen 400 mg Glycerol (85%) Sacchar Constit q.s. Käyttötarkoitus: Allergisen nuhan, allergisten

Lisätiedot

Allergiavaroitus! silmät vuotaa. aivastelua. tip tip. Nenä tukossa

Allergiavaroitus! silmät vuotaa. aivastelua. tip tip. Nenä tukossa Allergiavaroitus! aivastelua silmät vuotaa Nenä tukossa tip tip Allergia on hyvin yleinen mutta silti vakava sairaus. Monet aliarvioivat sairautensa ja luulevat kärsivänsä usein vilustumisesta. Nuha, nenän

Lisätiedot

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta Kirsi Myllyniemi, Blogikurssi teologeille mlikuuss 2006 Mitä blogit ovt Mhdollisuuksi Verkostoitumist Mitä ovt blogit? Mhdollisuuksi Verkostoitumist Sn blogi tulee englnnin snoist web log. Se sisältää

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama Tuen rkenteiden toteuttminen Pispln kouluss Rehtorin näkökulm ren työhön Rehtori Stu Sepänniitty- Vlkm Pispln koulu Khdess toimipisteessä Pispl vl 1.-6. oppilit 232 Hyhky vl 1.-6. oppilit 164 yht. 396

Lisätiedot

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT)

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT) Vlmennuksen j rvioinnin tukijärjestemä (VAT) Työhön kuntoutuksen trkoitus on utt sikst kuntoutumn siten, että siirtyminen koulutukseen ti työelämään on mhdollist. VAT -järjestelmä on kehitetty kuntoutumisen

Lisätiedot

TUTCATIN KÄYNNISTÄMINEN...1

TUTCATIN KÄYNNISTÄMINEN...1 1 TUTCAT 1 TUTCATIN KÄYNNISTÄMINEN...1 PERUSHAKU JA KIRJAN SAATAVUUSTIEDOT... 3 YHDISTELMÄHAKU...4 4 OMIEN LAINOJEN UUSIMINEN...5 5 KIRJAN VARAAMINEN...5 6 TUTCATISSA LIIKKUMINEN...7 1 Tutctin käynnistäminen

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk d Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A1 Muotoilun milm j muotoilusuunnistus Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Etsitään j löydetään muotoilu ympäristöstä.

Lisätiedot

Sähkömagneettinen induktio

Sähkömagneettinen induktio ähkömgneettinen inuktio Kun johinsilmukn läpi menevä mgneettikentän vuo muuttuu, silmukkn inusoituu jännite j silmukss lk kulke sähkövit. Mgneettikentässä liikkuvn johtimeen syntyy myös jännite. Näitä

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijänoikeuden hltij vuonn 2016, 3M Compny Kikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen j/ti ltminen on sllittu inostn 3M tuotteiden käyttämistä vrten, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijänoikeuden hltij vuonn 2015, 3M Compny Kikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen j/ti ltminen on sllittu inostn 3M tuotteiden käyttämistä vrten, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A2 Aivomyrsky j unelmien leikkipuisto Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Syvennetään jtuksi ympäristöstä liittyvästä

Lisätiedot

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa ArcGIS Server ArcGIS for Server Luo, j j hllitse pikktieto ArcGIS Serverin vull voidn luod plveluit keskitetysti, hllinnoid näitä plveluit j jk niitä orgnistion sisällä sekä verkoss. Plveluj voidn helposti

Lisätiedot

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina Jlkpllokentältä kupnkäynnin kentälle Newbodyn trin Autmme kouluj j seuroj vrinkeruuss kisoj, hrjoitusleirejä j luokkretkiä vrten. Seurt sekä koululiset voivt nsit tuntuvsti rh tvoitteidens svuttmiseksi

Lisätiedot

Kuka tietää lääkityksesi?

Kuka tietää lääkityksesi? Kuka tietää lääkityksesi? Tunne lääkkeesi valtakunnallinen Lääkehoidon päivä 16.3.2017 Diasarjassa kuvataan Mikä on lääkityslista Miksi ajantasainen lääkityslista on tärkeä Miten ajantasaista lääkitystietoa

Lisätiedot

uusi COOLSIDE JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE C_GNR_0608 Mikroprosessori RCGROUP SpA

uusi COOLSIDE JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE C_GNR_0608 Mikroprosessori RCGROUP SpA COOLS COOLSIDE uusi JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE Jäähdytysteho Kylmäine Puhllintyyppi Mikroprosessori jop 96,0 kw sroll R410A ksili MP.COM T: MONO DXA (R410A) Jäähdytysteho jop 21,9 kw Ilmluhdutteinen

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä Vnhusten plvelut j kuntoutus Tuloskortti 2016 Vnhusten plvelujen j kuntoutuksen vstuulueen johtoryhmä Kohti visiot! Mielekäs rki syntyy toimien lhtelisell ikäihmisellä on mhdollisuus toimi itselleen mielekkäällä

Lisätiedot

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA MAA0 0. Määrätyn integrlin käyttö eräiden pint-lojen lskemisess 0. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA Edellä on todettu, että f (x)dx nt x-kselin j suorien x =, x = sekä funktion

Lisätiedot

TIETOA MUISTILÄÄKETUTKIMUKSISTA

TIETOA MUISTILÄÄKETUTKIMUKSISTA TIETOA MUISTILÄÄKETUTKIMUKSISTA MUISTIN HEIKKENEMINEN MIKSI JA MITEN LÄÄKETUTKIMUKSIA TEHDÄÄN ONKO LÄÄKETUTKIMUKSIIN OSALLISTUMINEN TURVALLISTA MITEN MUISTILÄÄKETUTKIMUKSIIN PÄÄSEE MUKAAN Muistin toimint

Lisätiedot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281811 fi Säilyttäkää käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok-kuljetus-

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS 11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS Tilvuus on sen verrn rkielämässä viljelty käsite, että useimmiten sen syvemmin edes miettimättä ymmärretään, mitä juomlsin ti pikkuvuvn kylpymmeen tilvuudell trkoitetn.

Lisätiedot

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO Kruunupyyn kunt 26.L.2075 r/2 Sosili- j terveyslutkunt /-zîe MLL;n Lsten j nuorten puhelimen j netin vustus vuodelle 2015 f7o Toivomme, että kuntnne vust Lsten j nuorten puhelin- j nettiplvelun toimint.

Lisätiedot

OSUUSKAUPPASI AJANKOHTAISIA ETUJA JA UUTISIA - HELMIKUU 2016

OSUUSKAUPPASI AJANKOHTAISIA ETUJA JA UUTISIA - HELMIKUU 2016 OSUUSKAUPPASI AJANKOHTAISIA ETUJA JA UUTISIA - HELMIKUU 2016 ASIAKKUUSPÄÄLLIKÖN TERVEHDYS TERVEISIÄ OSUUSKAUPASTASI TUULAHDUS TALVILOMAA JA TUNTUVIA ETUJA Tlvilomsesongin lkess knntt ott kikki irti Omistjn

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä.

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. Tervetulo työelämään! Työelämän ABC Kikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. SELKOESITE Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Käyntiosoite: Mikonktu 8 A, 6. krs Postiosoite:

Lisätiedot

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita.

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita. 8. Operttorit, mtriisit j ryhmäteori Mtemttinen operttori määrittelee opertion, jonk mukn sille nnettu funktiot muoktn. Operttorit ovt erityisen tärkeitä kvnttimekniikss, kosk siinä jokist suurett vst

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro Ehdot 3. Mksu suoritet se m vluutss, mistä objektiivi o ostettu. Mksu suoritet 4 viiko kuluess cshbck-dokumettie spumisest. 4. Objektiivi tulee oll Focus Nordici mhtuom j se tulee oll ostettu virllise

Lisätiedot

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella Mrkku Kuppinen Neliknvinen vhvistin ktiivisell jkosuotimell Vhvistimen yleisselostus Suunnittelun lähtökohtn on ollut toteutt edullinen mutt kuitenkin lduks ktiivisell jkosuotimell vrustettu stereovhvistin

Lisätiedot

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS AIKUISKOULUTUSTILASTOT M Itell Posti Oy YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS VUONNA 2010 'CONTINUING VOCATIONAL TRAINING SURVEY - CVTS4' TIEDUSTELU PERUSTUU TILASTOLAKIIN (LAKI 280/04) KYSELYLOMAKE SÄHKÖINEN LOMAKE:

Lisätiedot

6 Integraalilaskentaa

6 Integraalilaskentaa 6 Integrlilskent 6. Integrlifunktio Funktion f integrlifunktioksi snotn funktiot F, jonk derivtt on f. Siis F (x) = f (x) määrittelyjoukon jokisell muuttujn rvoll x. Merkitään F(x) = f (x) dx. Integrlifunktion

Lisätiedot

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per LUONNON Lhj LUONNOSTA ystävät Brighter Home -kokoelmmme on luotu ympäristöystävällisiä j sosilisesti vstuullisi käytäntöjä noudtten. Tästä kokoelmst löydät oiket lhjt kikille, jotk vlivt mpllomme. Kneli

Lisätiedot

MITEN SUOMALAISET HOITAVAT KIPUJAAN Riitta Ahonen, professori Kuopion yliopisto, sosiaalifarmasian laitos

MITEN SUOMALAISET HOITAVAT KIPUJAAN Riitta Ahonen, professori Kuopion yliopisto, sosiaalifarmasian laitos MITEN SUOMALAISET HOITAVAT KIPUJAAN Riitta Ahonen, professori Kuopion yliopisto, sosiaalifarmasian laitos Miten yleistä kipu on? Mitä kipuja suomalaiset kokevat? Miten suomalaiset hoitavat kipujaan? Käytetäänkö

Lisätiedot

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP Kognitiivinen mllintminen I, kevät 007 Hrjoitus. Joukko-oppi. MMIL, luvut -3 Rtkisuehdotuksi, MP. Määritellään joukot: A = {,,, 3, 4, 5} E = {, {}, } B = {, 4} F = C = {, } G = {{, }, {,, 4}} D = {, }

Lisätiedot

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ RT 09-09 ohjetiedosto mliskuu 999 () ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ liikkumisesteiset, toimimisesteiset, esteettömyys hndikppde, funktionshindrde, tillgänglighet disled persons, ccessiility Tämä

Lisätiedot

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJSTLMÄT 22. Linssien kuvusyhtälö Trkstelln luksi vlon tittumist pllopinnll (krevuussäde R j krevuuskeskipiste C) kuvn mukisess geometriss. Tässä vlo siis tulee ineest ineeseen 2

Lisätiedot

sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita?

sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita? sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita? Ahdistaako henkeä? Tärkeää tietoa keuhkoahtaumataudista Keuhkoahtaumatauti kehittyy useimmiten tupakoiville ihmisille. Jos kuulut riskiryhmään tai sairastat

Lisätiedot

Unelma hyvästä Joulusta

Unelma hyvästä Joulusta Esite voimss jksoill 15-17/2015 23.10.-29.12.2015 Unelm hyvästä Joulust Aut SOS-Lpsikylää uttmn YOUR DREAMS OUR INSPIRATION TM Hengitämme sm ilm Eräänä tlvisen iltpäivänä tein lähtöä töistä kotiin, kun

Lisätiedot

Ristitulo ja skalaarikolmitulo

Ristitulo ja skalaarikolmitulo Ristitulo j sklrikolmitulo Opetussuunnitelmn 00 mukinen kurssi Vektorit (MAA) sisältää vektoreiden lskutoimituksist keskeisenä ineksen yhteenlskun, vähennyslskun, vektorin kertomisen luvull j vektoreiden

Lisätiedot

Säännöllisten operaattoreiden täydentäviä muistiinpanoja

Säännöllisten operaattoreiden täydentäviä muistiinpanoja Säännöllisten operttoreiden täydentäviä muistiinpnoj Antti-Juhni Kijnho 1. huhtikuut 2011 Vnht määritelmät Määritelmä 1. Äärellinen epätyhjä joukko on merkistö, j sen lkioit kutsutn merkeiksi. Määritelmä

Lisätiedot

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi.

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi. Määritelmä..12. Oletetn, että 1 =(V 1,E 1 ) j 2 =(V 2,E 2 ) ovt yksinkertisi verkkoj. Verkot 1 j 2 ovt isomorfiset, jos seurvt ehdot toteutuvt: (1) on olemss bijektio f : V 1 V 2 (2) kikill, b V 1 pätee,

Lisätiedot

Doka laatikko pienosille

Doka laatikko pienosille 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281411 fi Säilyttäkää käyttöohje ok ltikko pienosille rt. no 583010000 Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok ltikko pienosille Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok ltikko pienosille

Lisätiedot

4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake

4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake 1 4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen suunnitellulle kontrollikäynnille

Lisätiedot

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1 Pinopiste Snomme ts-ineiseksi kpplett, jonk mteriliss ei ole sisäisiä tiheyden vihteluj. Tällisen kppleen pinopisteen sijinti voidn joskus päätellä kppleen muodon perusteell. Esimerkiksi ts-ineisen pllon

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

Polynomien laskutoimitukset

Polynomien laskutoimitukset Polyomie lskutoimitukset Polyomi o summluseke, joss jokie yhteelskettv (termi) sisältää vi vkio j muuttuj välisiä kertolskuj. Esimerkki 0. Mm., 6 j ovt polyomej. Polyomist, joss o vi yksi termi, käytetää

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 2012 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ CyberKnife KYSiin, s. 4 KYSin rkenteet kevenevät, s. 14 Nope kotiutus vähentää kustnnuksi, s. 24 Henkreikä 1 / 2012 Pääkirjoitus... 3 Trkkuussädehoitolite

Lisätiedot

Laskennan mallit (syksy 2010) 1. kurssikoe, ratkaisuja

Laskennan mallit (syksy 2010) 1. kurssikoe, ratkaisuja 582206 Lskennn mllit (syksy 2010) 1. kurssikoe, rtkisuj 1. [2+2+2 pistettä] Säännöllisissä lusekkeiss on käytetty tuttu lyhennysmerkintää Σ = ( ). () merkkijonot, joiden kksi ensimmäistä merkkiä ovt joko

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Tmpereen mmttikorkekoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU KEHITTÄMISHANKE Opettjnkoulutuksen kehittämishnke Vpn sivistystyön käsityön lyhytkurssien sisällöllinen kehittäminen Anj Rosenberg 2008 TAMPEREEN

Lisätiedot

Tee B-osion konseptiin etusivulle pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Välivaiheet perustelevat vastauksesi!

Tee B-osion konseptiin etusivulle pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Välivaiheet perustelevat vastauksesi! MAA8 Koe 4.4.016 Jussi Tyni Tee B-osion konseptiin etusivulle pisteytysruudukko! Muist kirjt nimesi j ryhmäsi. Väliviheet perustelevt vstuksesi! A-osio. Ilmn lskint. MAOLi s käyttää. Mksimissn 1h ik. Lske

Lisätiedot

Digitaalinen videonkäsittely Harjoitus 5, vastaukset tehtäviin 25-30

Digitaalinen videonkäsittely Harjoitus 5, vastaukset tehtäviin 25-30 Digitlinen videonkäsittely Hrjoitus 5, vstukset tehtäviin 5-30 Tehtävä 5. ) D DCT sdn tekemällä ensin D DCT kullekin riville, j toistmll D DCT tuloksen sdun kuvn srkkeill. -D N-pisteen DCT:, k 0 N ( k),

Lisätiedot

Hoito-ohjeet lapsen sairastuessa

Hoito-ohjeet lapsen sairastuessa TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT Yleinen hätänumero 112 Myrkytystietokeskus 09 471 977 Omat terveysasemat ma to klo 8 16 ja pe klo 8 15 Armila 05 352 7260 Lauritsala 05 352 6701 Sammonlahti 05 352 7501 Joutseno 05

Lisätiedot

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita:

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita: 2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automttimlleist poikkev tp kuvt yksinkertisi kieliä. Olkoot A j B kkoston Σ kieliä. Perusopertioit: Yhdiste: A B = {x Σ x A ti x B}; Ktentio: AB = {xy Σ x A, y B}; Potenssit:

Lisätiedot

7.lk matematiikka. Geometria 1

7.lk matematiikka. Geometria 1 7.lk mtemtiikk 1 Htnpään koulu 7B j 7C Kevät 2017 2 Sisällys 1. Koordintisto... 4 2. Kulmien nimeäminen j luokittelu... 8 3. Kulmien mittminen j piirtäminen... 10 4. Ristikulmt j vieruskulmt... 14 5. Suort,

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

Knauf Safeboard Säteilysuojalevy 03/2009. Knauf Safeboard Säteilysuojalevy. 0% lyijyä. 100% turvallisuus.

Knauf Safeboard Säteilysuojalevy 03/2009. Knauf Safeboard Säteilysuojalevy. 0% lyijyä. 100% turvallisuus. Knuf Sfor Sätilysuojlvy 03/2009 Knuf Sfor Sätilysuojlvy 0% lyijyä. 100% turvllisuus. Knuf Sfor Knuf Sfor Suoj röntgnsätiltä Lyijytön Suoj plolt Hlppo snt Hyvä äännristävyys Ympäristöystävällinn hävittää

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE. www.nettirassi.fi

Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE. www.nettirassi.fi Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE www.nettirassi.fi Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen ja rekisteröityminen... 4 2. Omat jutut kansio... 8 2.1. Omat tiedostot:... 8 2.2. Omat seurannat... 9 3. Omat terveystiedot...

Lisätiedot

Mirja Koivunen Yleislääketieteen erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Länsi-Suomen Diakonialaitos

Mirja Koivunen Yleislääketieteen erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Länsi-Suomen Diakonialaitos Mirja Koivunen Yleislääketieteen erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Länsi-Suomen Diakonialaitos Palliatiivisella sedaatiolla tarkoitetaan sitä, että kuolevaa potilasta rauhoitetaan

Lisätiedot

LÄÄKITYKSEN TARKISTUSPALVELUSTA APUA LÄÄKITYSHUOLIIN. Charlotta Sandler Farmaseuttinen johtaja, FaT. Apteekkaripäivät

LÄÄKITYKSEN TARKISTUSPALVELUSTA APUA LÄÄKITYSHUOLIIN. Charlotta Sandler Farmaseuttinen johtaja, FaT. Apteekkaripäivät LÄÄKITYKSEN TARKISTUSPALVELUSTA APUA LÄÄKITYSHUOLIIN Charlotta Sandler Farmaseuttinen johtaja, FaT Apteekkaripäivät 20.4.2017 19.4.2017 Esittäjän nimi 1 MONI IKÄÄNTYNYT TARVITSEE TUKEA LÄÄKEHOIDON HALLINTAAN

Lisätiedot

Diskreetin matematiikan perusteet Laskuharjoitus 6 / vko 13

Diskreetin matematiikan perusteet Laskuharjoitus 6 / vko 13 MS-A040 Diskreetin mtemtiikn perusteet, IV/07 Kngslmpi / Jkosson Diskreetin mtemtiikn perusteet Lskuhrjoitus / vko Tuntitehtävät 4-4 lsketn lkuviikon hrjoituksiss j tuntitehtävät 45-4 loppuviikon hrjoituksiss.

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7860DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on stvn muill

Lisätiedot

Automaattinen puheentunnistus. Teemu Hirsimäki <teemu.hirsimaki@hut.fi> Informaatiotekniikan laboratorio 30.1.2007

Automaattinen puheentunnistus. Teemu Hirsimäki <teemu.hirsimaki@hut.fi> Informaatiotekniikan laboratorio 30.1.2007 Automttinn puntunnitu Tmu Hirimki Informtiotkniikn lbortorio 30.1.2007 1 Mit puntunnitu on? Puntunnitin on jrjtlm, jok pyrkii tulkitmn putt jollin tvll. Kyttökotit: kyttöliittymn oju,

Lisätiedot

Minun psori päiväkirjani

Minun psori päiväkirjani Tähän päiväkirjaasi voit kirjoittaa henkilökohtaisesti psoristasi, psorin hoidoistasi ja niiden vaikutuksista. Voit hyödyntää päiväkirjaa kirjoittamalla myös muista psoriin vaikuttavista asioista, sillä

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 21.03.2012

SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 21.03.2012 Sosililutkunt 21.03.2012 11 Sosililutkunt Aik: Keskiviikko 21.03.2012 klo 16.00 17.35 Pikk: Vnhinkoti Asit 9 Sosililutkunnlle tiedoksi 10 Plvelussuhteen päättyminen 11 Rvitsemistyöntekijän tehtävien hoito

Lisätiedot

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi.

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi. OHJE HUOLTOTIEDOT TIEDOTE No. 99-6c OptiMxin ilmkompressorin päätylevy Mllit MERCURY/MARINER 135/150 hv; 2,5 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G868674 0G925496 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G869454

Lisätiedot

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Perjnti 15.11.2013 klo 14.00-15.00 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino Liite no Svukosken kunnnvirsto 1 60 Järjestäytymissit 2 61 1-2 Vuoden 2014 tuloveroprosentti 3 62

Lisätiedot

Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita:

Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita: 2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automttimlleist poikkev tp kuvt yksinkertisi kieliä. Olkoot A j B kkoston Σ kieliä. Perusopertioit: Yhdiste: A B = {x Σ x A ti x B}; Ktentio: AB = {xy Σ x A, y B}; Potenssit:

Lisätiedot

Tarkastus ja testi. Korjaus

Tarkastus ja testi. Korjaus OHJETIEDOTE TIEDOTE Nro 2000-07c Jkelu: Myyntipäällikkö Kirjnpito Huoltopäällikkö Teknikko Vrospäällikkö Ilmkompressorin päätylevyn öljyvuoto Mllit MERCURY/MARINER 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Osnumerot

Lisätiedot

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto kijn tiot kijn sukunimi kijn tunimt kijn llkirjoitus Lupkirjn tyyppi* Lupkirjn numro* Lupkirjn myöntänyt vltio kmus- j ilmoituslomk LPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupkirjoj vrtn vittv lntoko- j trkstuslntolusunto

Lisätiedot

Tutkimusasetelmien tilastollisista menetelmistä

Tutkimusasetelmien tilastollisista menetelmistä Tutkimussetelmien tilstollisist menetelmistä Jnne Pitkäniemi VTM, MS (iometry HY, Knsnterveystieteen litos 1 Kohorttitutkimuksen siruen j ltisteen välinen ssositio Tpusverrokki tutkimus Poikkileikkustutkimus

Lisätiedot

Omevio. Välttämättömiä rasvahappoja lemmikin ihon terveyden edistämiseen. UUTUUS iholle ja turkille. Lemmikin hyvinvoinnin tueksi

Omevio. Välttämättömiä rasvahappoja lemmikin ihon terveyden edistämiseen. UUTUUS iholle ja turkille. Lemmikin hyvinvoinnin tueksi Omevio Välttämättömiä rasvahappoja lemmikin ihon terveyden edistämiseen UUTUUS iholle ja turkille Mitä välttämättömät rasvahapot ovat? Välttämättömät rasvahapot ovat koirien ja kissojen ihon terveyttä

Lisätiedot

Viittomakielten fonologisista prosesseista

Viittomakielten fonologisista prosesseista Viittomkielten fonologisist prosesseist Tommi Jntunen Helsingin yliopisto Yleisen kielitieteen litos tjjntun@ling.helsinki.fi Seurvss esitellään joitkin tyypillisimpiä fonologisi prosessej viitotuiss kielissä.

Lisätiedot

SYDÄNKATETRISAATIOLABORATORION RÖNTGENLAITTEISTON JA SYDÄNKATETRISAATION MITTAUSLAITTEISTON HANKINTA MEILAHDEN TORNISAIRAALAN SYDÄNTUTKIMUSOSASTOLLE

SYDÄNKATETRISAATIOLABORATORION RÖNTGENLAITTEISTON JA SYDÄNKATETRISAATION MITTAUSLAITTEISTON HANKINTA MEILAHDEN TORNISAIRAALAN SYDÄNTUTKIMUSOSASTOLLE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 33 09.06.2015 SYDÄNKATETRISAATIOLABORATORION RÖNTGENLAITTEISTON JA SYDÄNKATETRISAATION MITTAUSLAITTEISTON HANKINTA MEILAHDEN TORNISAIRAALAN SYDÄNTUTKIMUSOSASTOLLE HYKS

Lisätiedot

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause Pythgorn luse Pythgors Smoslinen Pythgors on legendrinen kreikklinen mtemtiikko j filosofi. Tiedot hänen elämästään ovt epävrmoj j ristiriitisi. Tärkein Pythgorst j pythgorlisi koskev lähde on Lmlihosin

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 4 Tilvuuden j vipn ln lskeminen Kuten iemmin käsittelimme, määrätyn integrlin vull voi lske pintloj j tilvuuksi. Tyypillisenä sovelluksen tilvuuden lskemisest on tpus, joss

Lisätiedot

kalvopäällysteiset tabletit Titrausopas Uptravi-hoidon aloitus Lue oheinen pakkausseloste ennen hoidon aloittamista.

kalvopäällysteiset tabletit Titrausopas Uptravi-hoidon aloitus Lue oheinen pakkausseloste ennen hoidon aloittamista. 1 kalvopäällysteiset tabletit Titrausopas Uptravi-hoidon aloitus Lue oheinen pakkausseloste ennen hoidon aloittamista. 2 3 Sisältö Miten Uptravi otetaan?............................................ 4 Miten

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Y56 Mikron jatkokurssi kl 2008: HARJOITUSTEHTÄVÄT 2 Mallivastaukset

Y56 Mikron jatkokurssi kl 2008: HARJOITUSTEHTÄVÄT 2 Mallivastaukset Y6 Mikron jtkokurssi kl 008: HARJOITUSTEHTÄVÄT Mllivstukset Kuluttjn vlint (Muokttu Burketist 006, 07) Olkoon Mrkon udjettirjoite = 40 Mrkoll on hvin kättätvät referenssit j Mrkon rjusustituutiosuhde on

Lisätiedot