Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013"

Transkriptio

1 Plveluksesssi Lehti Itäkeskuksen Apteekin sikkille 1/2013 Itäkeskuksen Apteekki & kevään prht jutut tt? m t t o s t e k ä lä Jäikö oo käinen kert rk ä K s ii L ri so ii v Pro lustmme s 6. e lv p lu e k sj o n n un u ik t h u h j s li M trjoukset s. 8. Lue lisää t is n ii m it v D Tärkeää tieto

2 Plvelukysely Hyvä plvelu lähtee sikkiden toiveist, kuten tämä verkkolehtemmekin. Luet verkkolehtemme ensimmäistä numero. Toivomme, että löydät siitä moni mielenkiintoisi juttuj. J lisäksi toivomme, että kerrot meille mitkä sit sinu kiinnostvt, mistä hluisit kuull lisää seurvss numeross (sivu 15). Kosk hlumme prnt plvelumme, trvitsemme mielipidettäsi myös plveluidemme kehittämisessä. Joten vst ihmeessä tämän sivun plvelukyselyymme. Stt voitt lhjkortin verkkokuppmme! Tutustu myös lääkkeiden otto helpottvn nnosjkeluplveluumme (s. 4) j lähetä trvittess lisäkysymyksiä Liis Kärkkäiselle. Otmme myös knt D-vitmiinikohuun tämä juttu knntt luke (s. 6)! Särkylääkkeiden nnostus j llergit ovt myös lähellä sydäntämme. Tämän verkkolehden löydät j tkosskin osoitteest Hyviä lukuhetkiä toivotten, Mrkku Ylinen pteekkri Kuv: Kroliin Pvilinen vst plvelukyselyymme j voit lhjkortti verkkokuppn! Hlumme kehittää plveluitmme, sinun eduksesi. Lit ruksi niiden sioiden kohdlle, joit hluisit Itäkeskuksen Apteekiss kohdt. Lähetä vstuksesi j täytä lopuksi yhteystietolomke. Voit voitt 50 :n rvoisen lhjkortin Apteekkishop-verkkokuppmme. Onne rvontn! Toivoisin Itäkeskuksen Apteekist löytyvän nämä plvelut: Turvllinen nnosjkeluplvelu Frmseutti Proviisori Verkkokupp, jok on uki 24 h Trjouksi knt-sikkille Kosmetologin vinkkejä ihonhoitoon Venäjän kielistä plvelu Ajnkohtisi terveyden hoitoon liittyviä rtikkeleit VASTAA TÄSTÄ lhjkortti Vst j voit lhjkortti! 2 Itäkeskuksen Plvelupteekki

3 Plvelukysely Millinen on toiveittesi plvelupteekki? 2:02 s. 19,90 KATSO VIDEO Kysyimme uusilt j vnhoilt sikkiltmme, tutuilt j tuntemttomilt, että millinen on jokisen mielestä toimiv plvelupteekki. Olemme kuunnelleet vstuksi trkkn j kehittäneet plveluitmme vstmn toiveit. Hyvät sikkmme, teidän toivomuksestmme olemme pnostneet plveluun. Meillä Itäkeskuksen Apteekiss plvelu trkoitt sitä, että se on ihmisen, ei pteekin trpeist lähtöisin. J kosk meillä on monenlisi sikkit, on meillä monenlisi siksplvelijoitkin. Meillä on sinu plvelemss proviisori, frmseutti, kosmetologi, venäjän kielen titj jne. Frmseuttimme ovt oikeit tietopnkkej j heiltä st in kipmsi tieto j sintuntemust. Olemmekin päätyneet siihen, että hlumme oll itseplvelupteekin vstkoht olemme plvelupteekki. J sehän trkoitt, että olemme in plveluksesssi! Kuten tämä lehtikin. Ole hyvä j lue lisää sikkittemme toivejuttuj. Osllistu kyselyihimme, rvontoihin j kerro meille mistä iheist hluisit seurvss numeross luke. Olemme täällä sinu vrten. Itäkeskuksen Plvelupteekki 3

4 Esittelyssä pteekkimme osjt Muisttko in ott lääkkeesi? Annosjkelu on os turvllist lääkehoito. Asiks s lääkkeet pkttuin kerrlln 2 viikon käyttöjksolle. Kukin nnospussi sisältää kikki smll kert otettvt lääkkeet. Jokiseen lääkepussiin on selkeästi merkitty nimi, sisältö, päivä j kellonik lääkkeen otolle. Proviisori Liis Kärkkäinen plveluksesssi! Proviisori Liis Kärkkäinen on ollut Itäkeskuksen pteekiss yli 20 vuott j nnosjkeluplvelun priss sen lkmisest skk eli yli 10 vuott. Lähdimme kysymään Liisn kokemuksi mtkn vrrelt. Teksti: Anne Kuusel Kuv: Kroliin Pvilinen Lähetä viesti Liislle tästä: 4 Itäkeskuksen Plvelupteekki KYSY

5 Annosjkelu Millinen on tyypillinen nnosjkelu siks? Pljon lääkkeitä käyttävä, monisirs j iäkäs. Monesti he suvt yksinään, iäkkään puolison knss koton ti plvelutloss. Mielestäni nnosjkelu sopii hyvin juuri henkilölle, joll on säännöllinen lääkitys, useit eri lääkkeitä j useit nnostelukertoj päivässä. Tämä on kätevä plvelu myös esimerkiksi mtkusteleville ihmisille ti vikk kikille, jotk kokevt dosetit j useiden eri lääkepurkkien vmiset kömpelöksi. Miten nnosjkelu käytännössä toimii? Monesti siks, hänen hoitjns ti omisens huom, että pu lääkkeiden nnosteluss olisi trpeen. Lääkkeitä on esimerkiksi otettu väärään ikn ti väärä määrä. Teksti:xxxxxxxx On voinut Kuv: ilmetä Kroliin lääkehittoj Pvilinen ti outoj sivuvikutuksi. Tällöin solmitn nnosjkelu sopimus sikkn knss. Frmseutti trkist reseptit, lääkkeiden soveltuvuuden, yhteisvikutukset j päällekkäisyydet. Käymme läpi lääkkeiden oiket ottojnkohdt j nnokset. Olemme trvittess yhteydessä lääkäriin. Käymme läpi myös sikkn jo hnkkimt lääkkeet j mietimme milloin ne olisi hyvä käyttää, jottei sikklle tule turhi kustnnuksi. Ensin tilmme khden viikon erän lääkkeitä, sovimme toimituspäivät j toimitmme lääkkeet kotiplveluun ti suorn sikklle, esimerkiksi kuljetusplvelull. Jtkoss uudet nnospussit tiltn in khden viikon välein. Apteekki huolehtii reseptien uusimisest. Mikä sinust on nnosjkeluplvelun suurin hyöty sikklle? Kyllä se on turvllisuus. Se on kikkein tärkein si. Lääkitys on oike ikist j oike tehoist. Annosjkelun vull vältetään moni virheitä. Ei tule esimerkiksi otettu vhingoss unilääkettä mull. Annosjkeluun siirtyminen vähentää usein myös lääkekustnnuksi, kosk nnokset kootn in suurimmist j edullisimmist pkkuksist. Lääkityksen vihtuess voidn nnosjkelu muutt helposti. Uuden lääkkeen kokeilu vrten ei trvitse ost koko pkkust, eli siks mks vin käyttämistään lääkkeistä. Mikä sinust on mukvint työssäsi nnosjkeluplvelun priss? Sn oll edistämässä lääkitysturvllisuutt sikstsoll. On hieno tehdä yhteistyötä sikkn, omisten, lääkärin j hoitjien knss. Annosjkeluplvelu on selkeä j turvllinen systeemi. Tässä työssä oppii tuntemn sikkn lääkelistt j tustt, s kokonisvltisemmn kuvn hänen lääkityksestään kuin stunnisten sikkiden knss. Tulee myös usemmin oltu yhteydessä sikkn lääkäreihin j hoitjiin. Trvittess teemme myös ljemp kokonislääkityksen rviointi, joss trkistetn mm. lääkityksen vikuttvuus, hittvikutusriskit sekä voimss olevt hoitosuositukset. Koen tekeväni tärkeää työtä turvllisen lääkehoidon puolest. Kerro meille mistä terveysuutisest hluisit kuull seurvss numeross: VASTAA Itäkeskuksen Plvelupteekki 5

6 Ajnkohtist terveydestä D-vitmiinin puutos yleistä D-vitmiinipuutoksen riski on suurin työikäisillä, lihvill nisill, jotk liikkuvt vähän, j jotk eivät käytä D-vitmiinivlmisteit. Tämä käy ilmi Suomen Lääkärilehdessä 4/2013 julkistust väestötutkimuksest. Tutkituist nisist 36 prosentill oli D-vitmiinin puutos. Miehistä puutos oli 31 prosentill. Riittävä D-vitmiinitso oli noin puolell j optimlinen tso noin 15 prosentill. Nisill vitmiininpuutos oli kiken kikkin yleisempää kuin miehillä. Merkittäviä D-vitmiinin määrään vikuttvi tekijöitä olivt ikä, fyysinen ktiivisuus j D-vitmiinilisien käyttö. Korkempi ikä, ktiivinen elämäntp j lisien käyttö lisäsivät D-vitmiinin määrää veressä. Nisill korke pinoindeksi lski D-vitmiinitso. Yllättäen vnhusten D-vitmiinitsot osoittutuivt suuremmiksi kuin nuoremmill. Ainkin nisten kohdll tämä voi johtu estrogeenihormonin vikutuksest. tutkimus ei kerro nykytilnteest Väestötutkimus toteutettiin vuonn 2007 j siinä selvitettiin D-vitmiinin puutoksen yleisyyttä suomlisten vuotiiden keskuudess sekä elämäntpojen j fyysisten tekijöiden vikutust D-vitmiinipitoisuuteen. Tutkimukseen osllistui 1348 miestä j 1474 nist. Suomlisten D-vitmiinipitoisuudet ovt lisääntyneet vuodest Tämä johtunee tutkimuksen mukn mitotuotteisiin lisätystä D-vitmiinist sekä yleisen D-vitmiinitietoisuuden lisääntymisestä. Tutkimus ei kuitenkn nn oike kuv tämänhetkisestä tilnteest, sillä mitotuotteiden D- vitmiinipitoisuutt on vuoden 2007 jälkeen lisätty j D-vitmiinisuosituksi nostettu. Yleisesti otten D-vitmiinipitoisuus on pieni murrosikäisillä j rskn olevill. Aiemmiss tutkimuksiss suomlisten D-vitmiinipitoisuuksien on todettu olevn yleisestikin keskimäärin lle suositusten. Rj-rvo liin mtllle pitoisuudelle, jot 2007 suoritetuss tutkimuksesskin käytettiin, on 50 nmol/l. Yli 75 nmol/l määriteltiin optimliseksi tsoksi. Miksi D-vitmiinin riittävä snti on tärkeää? D-vitmiini osllistuu luuston ineenvihduntn. D-vitmiinin riittävä snti onkin tärkeää osteoporoosin torjumiseksi, mutt mhdollisesti myös muiden kroonisten siruksien ehkäisemiseksi. Vähäisen D-vitmiinipitoisuuden yhteyttä syöpään, dibetekseen, sydänj verisuonisiruksiin sekä msennukseen olln tutkimss. D-vitmiini voi myös prnt vstustuskykyä j ehkäistä flunssi j hengitystieinfektioit. D-vitmiinin j lihvuuden yhteys on osoitettu useiss tutkimuksiss. D-vitmiini voi vrstoitu rsvkudokseen ti vikutt rsvkudoksen säätelyyn. Keskivrtlolihvuus j pieni D-vitmiinipitoisuus lisäävät myös selvästi insuliiniresistenssin riskiä. D-vitmiini prnt lihsten toimint j ehkäisee siten vnhusten ktumisi. Lihsheikkouden j pienen D-vitmiinipitoisuuden välillä onkin todettu olevn yhteys. 6 Itäkeskuksen Plvelupteekki

7 Ajnkohtist terveydestä Teksti: Suvi Huttunen Kuv: Kroliin Pvilinen D-vitmiinisuositukset D-vitmiinilisää suositelln virllisesti seurvsti: Kikille pimeään vuodenikn 7,5 mikrog 2-18-vuotiille 7,5 mikrog ympäri vuoden Rskn oleville j imettäville, 0-2-vuotiille 10 mikrog ympäri vuoden Vnhuksille 20 mikrog ympäri vuoden D-vitmiinin muodoksi suositelln D3-vitmiini, jok imeytyy premmin kuin D2. Mistä D-vitmiini s? Kesällä D-vitmiini syntyy iholl uringon säteilyn seuruksen. Jott vitmiini syntyisi riittävästi, ulkon uringonpisteess pitäisi oll keskipäivällä noin minuutti kerrlln vähintään pri kert viikoss. D-vitmiini s luonnollisesti myös klst j mitotuotteist, joihin on lisätty D-vitmiini. Kl pitäisi syödä 2-3 kert viikoss, mikä toteutuu hyvin hrvn kohdll. Kerro meille mistä terveysuutisest hluisit kuull seurvss numeross: VASTAA Itäkeskuksen Plvelupteekki 7

8 Trjouksemme Sinulle Mlis- j huhtikuun trjoukset ost verkkokupstmme ti tule pikn päälle itäkeskuksen pteekkiin. Uusi Priorin Extr rvitsee hiukset terveeseen ksvuun. Priorin Extr -kpseleiden entistäkin tehokkmpi koostumus sisältää nyt biotiini, hiuksille tärkeää hiusvitmiini. Priorin Extr -kpselit ntvt voim hiusjuurille sisältäpäin. Ne ktivoivt hiusten ksvu j estävät niiden ohenemist. Priorin Extr 60 tbl Trjous 38,00 (norm. 42,93 ) Priorin Extr 180 tbl Trjous 93,00 (norm. 105,64 ) TILAA TÄSTÄ Compeed Rkkolstri jlkpohjille Trjous 5 kpl 7,90 (norm. 8,82 ) Lievittää kipu välittömästi Pysyy hyvin pikoilln jlkpohjss Prnt nopesti Suoj hnkukselt TILAA TÄSTÄ Minisun D-vitmiini UUTUUS: vhv 50 mikrog Trjous 22,50 (norm. 26,44 ) TILAA TÄSTÄ 8 Itäkeskuksen Plvelupteekki

9 Trjouksemme Sinulle j pljon bonust! Trjoukset ovt voimss skk. Rel Tbs 60 tbl. Kliinisesti tutkittu mitohppobkteeri sitruun ti mnsikk Trjous 24,30 (norm. 28,39 ) TILAA TÄSTÄ UUTUUSTUOTTEET VAUVAN IHONHOITOON Ainutltuinen kksivikutteinen MITOSYL -sinkki-klnmksöljyvoide on tehoks täsmähoito vippihottumn j vipp-lueen punoittvlle iholle. MITOSYL -puhdistuspyyhkeet ruhoittvt j puhdistvt ihon päästä vrpisiin hellävrisesti. TILAA TÄSTÄ 65 g 11,10 72 kpl 8,90 Hlutko edullisi trjouksi, hyviä neuvoj j jnkohtisi terveyteen liittyviä juttuj? Liity nyt knt-sikkksemme siihen riittää vin sähköpostiosoitteesi: LIITY Itäkeskuksen Plvelupteekki 9

10 Ajnkohtist terveydestä Allergikusi on ts täällä! Kevään ensimmäiset siitepölyt ovt jo ilmss. Apteekist löytyy tehoks pu llergioireisiin. Prhn tuloksen smiseksi hoito olisi hyvä loitt noin viikko ti kksi ennen oireiden lkmist. Teksti: Suvi Huttunen Kuv: Shutterstock Siitepölyn iheuttm llerginen nuh viv noin 20 prosentti suomlisist j noin puolet kärsii joskus llergioireist. Siitepölyt voivt kulke tuulen mukn pitkienkin mtkojen päähän j kevään ensimmäiset siitepölyt tulevtkin kukokulkeumin Keski- Euroopst jo mliskuuss. Lehtipuille, koivulle, lepälle j pähkinäpuulle, llergiset svt ensimmäiset oireet mlishuhtikuuss. Pujo j heinät llergisoivt myöhemmin kesällä. Myös ulkoilmn homeitiöt voivt iheutt oireit koko kevään, kesän j syksyn jn. Nenä vuot j silmät kutisevt Siitepölyllergi iheutt tvllisimmin vetistä nuh, ivstelu, tukkoisuutt j nenän kutin. Myös muut hengitystie- j stmoireet ovt yleisiä. Silmien kirvely, punoitus j kutin vivvt moni j tooppisest ihost kärsivillä ihottum stt phentu. Siitepölyllergi iheutt monille myös väsymystä, sillä elimistö joutuu olemn jtkuvss puolustustilss. Nykyiset llergilääkkeet eivät enää väsytä, joten väsymystä ei pidä erehtyä luulemn lääkkeistä johtuvksi j jättää siksi ottmtt. Ainostn tietyt vnhemmt llergilääkkeet voivt väsyttää. Antihistmiini, nenäsuihke j silmätipt uttvt Allergi j llerginen nuh knntt hoit hyvin, sillä hoitmttomn se voi phimmilln joht stmn puhkemiseen. Tehoks j ensisijinen hoito siitepölyllergin ovt ntihistmiinitbletit. Apteekin vlikoimist löytyy reseptivpsti useit vlmisteit, joiden vikuttvien lääkeineiden välillä on eroj. Itselleen sopivn vlmisteen löytää prhiten kokeilemll. Tblettihoito voi tehost pikllisesti käytettävillä vlmisteill. Allergisen nuhn hoitoon sopivt kortisoni sisältävät nenäsumutteet. Kortisonisuihkeit voi käyttää huolett pitkiäkin ikoj j niitä tulisi käyttää säännöllisesti. Jos nenän limklvot tuntuvt kuivuvn, pu löytyy kosteuttvist nenäsuihkeist. Kortisonisuihke on hyvä nnostell mull. Kosteuttv sumutett voi käyttää päivän mittn j yöksi trpeen mukn. 10 Itäkeskuksen Plvelupteekki

11 Ajnkohtist terveydestä Allergin liittyviä silmien ärsytys- j kutinoireit voi lievittää silmätipoill, joiss vikuttvn ineen on ntriumkromogligtti ti ntihistmiini. Myös rskus- j imetysikn llergioireit on hoidettv. Silloin pikllishoito, kortisonisumute j ntriumkromogligttisilmätipt, on ensisijinen vihtoehto, mutt tietyistä ntihistmiinivlmisteist, esimerkiksi setiritsiinistä, on kertynyt käyttökokemust pitkältä jlt niin, että niitäkin voi käyttää rskusikn. Imetysikn lortdiini-vlmisteet soveltuvt väsyttämättöminä prhiten. Jtkuv llergilääkitystä trvitsevien knntt käydä lääkärissä hkemss resepti sopivn ntihistmiiniin, sillä reseptillä määrätyistä ntihistmiinivlmisteist s Keln sv-korvuksen. Astm sirstvien knntt trkist stmlääkityksensä lääkärin knss, sillä llergikusi lisää yleensä myös stmoireit. siedätyshoito viken llergin Jos llergi on vike eivätkä llergilääkkeet ut, voidn turvutu siedätyshoitoon. Se pitää loitt llergikuden ulkopuolell, mielellään syksyllä. Siedätyshoito ei prnn llergi täysin, mutt se helpott useimmill oireit jo seurvn keväänä. Tällä hetkellä siedätyshoito nnetn pistoksin koivu-, heinä- j pujollergin. Hoitoon pitää sitoutu kolmeksi vuodeksi. Heinällergin siedätyshoito on stvn myös tblettimuodoss. vihnnesten j hedelmien käsittely vähentää llergeenisuutt Siitepölyllergin liittyy usein myös ristillergi tietyille ruok-ineille. Arviolt noin jok toinen siitepölylle llerginen s oireit myös vihnneksist j hedelmistä ti musteist. List ristillergi iheuttvist ruok-ineist on pitkä j oireet ovt hyvin yksilölliset. Yleisimmin ristillergi iheuttvt porkkn, omen, selleri, perun j pähkinät. Oirein voi oll suun j korvien kutin sekä huulten j suun limklvojen turpomist. Vts- j iho-oireit tulee vin hrvoin. Mikäli oireet ovt lieviä, llergi iheuttvi ruok-ineit ei trvitse kokonn välttää, sillä ne toimivt myös siedätyksenä. Ruun käsittely, rstminen, pkstminen, keittäminen j muu kypsentäminen, vähentää yleensä llergeenisuutt. Ainostn pähkinöiden j sellerin kohdll llergin iheuttjt eivät vähene käsiteltäessä. Pähkinöiden, sellerin j kiivin knss knntt muutenkin oll vrovinen, sillä ne voivt iheutt viken llergisen rektion. Kokeile vuksi myös näitä Nenäknnu puhdist limklvot llergi iheuttvist hiukksist j helpott tukkoisuutt. Ikkunoihin litettvt siitepölysuodttimet estävät siitepölyn kulkeutumisen tuuletettess ulko sisälle. Vältä pyykkien kuivmist ti petivtteiden tuulettmist ulkon. Huuhdo hiukset in ennen nukkumnmeno, jott niiden mukn ei kulkeudu siitepölyä tyynylle hengitettäväksi. Phsti llergisten knntt ulkoill llergikudell mieluiten mull j illll j välttää rskst liikunt ulkoilmss. Ajntsinen siitepölytiedote löytyy osoitteest Itäkeskuksen Plvelupteekki 11

12 Ajnkohtist terveydestä 7 kysymystä j vstust särkylääkkeistä Teksti: Suvi Huttunen Kuv: Shutterstock Miten särkylääkkeet erovt toisistn? Ibuprofeeni, ketoprofeeni j spiriini ovt tulehduskipulääkkeitä eli ne hoitvt kudostulehdust j siitä syntyvää kipu. Prsetmoli on pelkkä kipulääke eli se ei hoid tulehdust, vn vikutt kipuun muun meknismin kutt. Kikki särkylääkkeet lentvt kuumett j lievittävät kipu. Miten vlitsen sopivn särkylääkkeen? Jos kipu johtuu tulehduksest, niin vlitn tulehduskipulääke. Jos tulehdust ei ole, prsetmoli on prempi vihtoehto, sillä sen käyttöön liittyy vähemmän hittvikutuksi. Prsetmoli sopii myös rskn oleville j verenohennuslääkkeitä käyttäville sekä stmtikoille. 12 Itäkeskuksen Plvelupteekki

13 Ajnkohtist terveydestä Lääkettä vlittess on tietysti huomioitv mhdolliset lääkeinellergit sekä muut käytössä olevt lääkkeet. Mistä tietää, johtuuko kipu tulehduksest? Tulehdus johtuu kudosvuriost, jolloin elimistöön vputuu tulehdusrektiot välittäviä ineit. Esimerkiksi tuki- j liikuntelimistön oireet ovt usein tulehduksellisi. Päänsärky ei yleensä ole tulehdus, mutt se stt johtu tulehduksellisest nisk- j hrtikivust. Silloin tulehduskipulääke hoit tulehdust j utt päänsärkyynkin. Mitä riskejä kipulääkkeiden käyttöön liittyy? Prsetmoliin liittyy ylinnoksen mksvurion riski. Prsetmolin käyttö on turvllist, kun sitä käytetään nnostusohjeiden mukisesti j vin tilpäisesti. Tulehduskipulääkkeiden käyttöön liittyy yleisesti erilisi ruunsultuselimistön vivoj kuten refluksitudin phenemist, närästysoireit j vtshvn riski. Tutkimuksiss on myös todettu, että potilill, joill on sydän- j verisuonisiruksien riski, tulehduskipulääkkeisiin stt liittyä sydämen j verisuoniston toimintn liittyviä hittoj. Iäkkäillä potilill munuisten vjtoimint on riski etenkin, jos sirstmiseen liittyy elimistön kuivumist. Astm sirstvll tulehduskipulääke voi phent stmoireit. Kroonisist suolistosiruksist kärsivillä tulehduskipulääkkeet voivt muutt vivn kuutiksi. Jos särkylääkettä käyttää pitkään, se voi iheutt särkylääkepäänsäryn. Kun päänsärkyä, jok johtuu särkylääkkeestä, hoidetn särkylääkkeellä, muodostuu helposti noidnkehä, jot voi oll vike itse ktkist. Siksikin särkylääkkeet sopivt vin tilpäiseen käyttöön. Mitkä ovt yleisimmät väärinkäsitykset, joit kipulääkkeisiin liittyy? Apteekiss ilmn reseptiä myytävät särkylääkkeet eivät ole miedompi ti vähemmän vrllisi kuin lääkärin kirjoittmt lääkkeet. Khden eri vlmisteen milligrmmmääriä ei myöskään voi verrt keskenään, sillä vikuttv ine on eri. Toist inett voidn trvit 400 mg, kun toisest riittää 25 mg. Särkylääkettä j vitmiinej sisältävät veteen liuotettvt flunsslääkkeet eivät ole pelkkiä vitmiinivlmisteit. Ne sisältävät smoj lääkeineit kuin lääkärin määräämät vlmisteetkin, joten niillä on myös smt hittvikutukset. Flunsslääkkeet eivät nopeut flunssn prnemist, vn lähinnä helpottvt olo. Miksi kipu knntt hoit? Kipu knntt hoit, jott se ei kroonistuisi, sillä kroonist kipu on pljon vikempi hoit. Kipu vikutt myös toimintkykyyn j normliin rkeen, joten kivust ei knnt turhn kärsiä Milloin on syytä mennä lääkäriin? Särkylääkettä voi käyttää tilpäisesti itsehoiton muutmi päiviä pkkuksen ohjeen mukn. Jos ei tiedä, mistä kipu johtuu ti se ei mene ohi muutmss päivässä, on syytä mennä lääkäriin. Myös jos kipu menee ohi lääkkeillä mutt toistuu säännöllisesti, esimerkiksi nisk- ti hrtisärky muutmn päivän ti viikon välein, knntt käydä lääkärillä. Avuksi voidn trvit esimerkiksi fysioterpi. Artikkelin sintuntijn toimi työterveyslääkäri Sirkku Forsmn Itäkeskuksen Dicorist. Itäkeskuksen Plvelupteekki 13

14 Väsyttämätön TELFAST ntihistmiini TELFAST 120 mg tbletit kusiluonteisen llergisen nuhn oireisiin. Vikuttv ine on feksofendiini. Aikuisille j yli 12-vuotiille lpsille 1 tbletti kerrn vuorokudess ennen teri. Ei potilille, jotk ovt yliherkkiä feksofendiinille ti puineille. Jos olet rskn ti imetät, kysy lääkäriltä ti pteekist neuvo ennen lääkkeen käyttöä. Tutustu pkkusselosteeseen ennen käyttöä. Mrkkinoij Snofi. Allergisen nuhn hoitoon NASACORT nenäsumute NASACORT 55 mikrogrmm/nnos nenäsumute kusiluonteisen llergisen nuhn hoitoon. Vikuttv ine on trimsinolonisetonidi. Aikuisille (18 vuott täyttäneet) lkunnos 2 suihkett kumpnkin sierimeen kerrn päivässä. Kun llergioireet ovt hllinnss, nnos voidn pienentää 1 suihkeeseen kumpnkin sierimeen kerrn päivässä. Älä käytä NASACORT vlmistett yli 3 kuukuden jn keskustelemtt lääkärin knss. Ei potilille, jotk ovt yliherkkiä trimsinolonisetonidille ti puineille. Jos olet rskn ti imetät, kysy lääkäriltä ti pteekist neuvo ennen lääkkeen käyttöä. Tutustu pkkusselosteeseen ennen käyttöä. Mrkkinoij Snofi. Vuotviin j kutiviin silmiin LOMUDAL silmätipt LOMUDAL 40 mg/ml liuos kert-nnospipetissä silmän sideklvon llergiseen tulehdukseen eli konjunktiviittiin. Aikuiset j yli 4-vuotit lpset: tipp p kumpnkin silmään 2 kert vuorokudess. Säilöntäineettomt kert-nnospipetit sopivt myös piilolinssien käyttäjille. Kysy trkemmt ohjeet pehmeiden piilolinssien j silmätippojen käytöstä pteekist. Jos olet rskn ti imetät, kysy lääkäriltä ti pteekist neuvo ennen lääkkeen käyttöä. Tutustu pkkusselosteeseen ennen käyttöä. Mrkkinoij Snofi. 14 Itäkeskuksen Plvelupteekki FI-ALL

15 S-Bonus Meiltä st bonust! Hyvä plvelu lähtee sikkiden toiveist, kuten yhteistyömme HOK-Elnnon knss. Apteekistmme sekä Apteekkishop -verkkokupst löydät ljn vlikoimn terveyden j hyvinvoinnin ylläpitoon sopivi tuotteit, joist st bonust S-etukortill. Lääkeostot on rjttu bonusjärjestelmien ulkopuolelle virnomispäätöksellä. Tervetulo tutustumn - kosmetologimme j frmseuttimme opstvt Sinu tuotevlinnoiss! Hlutko edullisi trjouksi, hyviä neuvoj j jnkohtisi terveyteen liittyviä juttuj? Mistä iheist hluisit seurvss numeross tietoj, vinkkejä j trjouksi? Klöljyt j Omeg3:n hyödyt Auringolt suojutuminen Liity nyt knt-sikkksemme siihen riittää vin sähköpostiosoitteesi Miten vrutu punkkien j muiden hyönteisten pistoihin? Miten estää vtsvivt mtkoill? Rskus- j imetysjn vitmiinitrve; mitä j kuink pljon? Muu ihe? LIITY VASTAA TÄSTÄ Itäkeskuksen Plvelupteekki 15

16 Plveluksesssi myös sunnuntisin. Tervetulo tutustumn verkkokuppmme vlikoimn. Se on voinn 24 h jok päivä! Plvelemme: Ark L Su Tllinnnukio 4, Helsinki Puh: Itäkeskuksen Plvelupteekki

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama Tuen rkenteiden toteuttminen Pispln kouluss Rehtorin näkökulm ren työhön Rehtori Stu Sepänniitty- Vlkm Pispln koulu Khdess toimipisteessä Pispl vl 1.-6. oppilit 232 Hyhky vl 1.-6. oppilit 164 yht. 396

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijänoikeuden hltij vuonn 2015, 3M Compny Kikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen j/ti ltminen on sllittu inostn 3M tuotteiden käyttämistä vrten, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijänoikeuden hltij vuonn 2016, 3M Compny Kikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen j/ti ltminen on sllittu inostn 3M tuotteiden käyttämistä vrten, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS 11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS Tilvuus on sen verrn rkielämässä viljelty käsite, että useimmiten sen syvemmin edes miettimättä ymmärretään, mitä juomlsin ti pikkuvuvn kylpymmeen tilvuudell trkoitetn.

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP Kognitiivinen mllintminen I, kevät 007 Hrjoitus. Joukko-oppi. MMIL, luvut -3 Rtkisuehdotuksi, MP. Määritellään joukot: A = {,,, 3, 4, 5} E = {, {}, } B = {, 4} F = C = {, } G = {{, }, {,, 4}} D = {, }

Lisätiedot

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä Vnhusten plvelut j kuntoutus Tuloskortti 2016 Vnhusten plvelujen j kuntoutuksen vstuulueen johtoryhmä Kohti visiot! Mielekäs rki syntyy toimien lhtelisell ikäihmisellä on mhdollisuus toimi itselleen mielekkäällä

Lisätiedot

6 Integraalilaskentaa

6 Integraalilaskentaa 6 Integrlilskent 6. Integrlifunktio Funktion f integrlifunktioksi snotn funktiot F, jonk derivtt on f. Siis F (x) = f (x) määrittelyjoukon jokisell muuttujn rvoll x. Merkitään F(x) = f (x) dx. Integrlifunktion

Lisätiedot

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita.

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita. 8. Operttorit, mtriisit j ryhmäteori Mtemttinen operttori määrittelee opertion, jonk mukn sille nnettu funktiot muoktn. Operttorit ovt erityisen tärkeitä kvnttimekniikss, kosk siinä jokist suurett vst

Lisätiedot

OSUUSKAUPPASI AJANKOHTAISIA ETUJA JA UUTISIA - HELMIKUU 2016

OSUUSKAUPPASI AJANKOHTAISIA ETUJA JA UUTISIA - HELMIKUU 2016 OSUUSKAUPPASI AJANKOHTAISIA ETUJA JA UUTISIA - HELMIKUU 2016 ASIAKKUUSPÄÄLLIKÖN TERVEHDYS TERVEISIÄ OSUUSKAUPASTASI TUULAHDUS TALVILOMAA JA TUNTUVIA ETUJA Tlvilomsesongin lkess knntt ott kikki irti Omistjn

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi.

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi. Määritelmä..12. Oletetn, että 1 =(V 1,E 1 ) j 2 =(V 2,E 2 ) ovt yksinkertisi verkkoj. Verkot 1 j 2 ovt isomorfiset, jos seurvt ehdot toteutuvt: (1) on olemss bijektio f : V 1 V 2 (2) kikill, b V 1 pätee,

Lisätiedot

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per LUONNON Lhj LUONNOSTA ystävät Brighter Home -kokoelmmme on luotu ympäristöystävällisiä j sosilisesti vstuullisi käytäntöjä noudtten. Tästä kokoelmst löydät oiket lhjt kikille, jotk vlivt mpllomme. Kneli

Lisätiedot

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita:

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita: 2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automttimlleist poikkev tp kuvt yksinkertisi kieliä. Olkoot A j B kkoston Σ kieliä. Perusopertioit: Yhdiste: A B = {x Σ x A ti x B}; Ktentio: AB = {xy Σ x A, y B}; Potenssit:

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella Mrkku Kuppinen Neliknvinen vhvistin ktiivisell jkosuotimell Vhvistimen yleisselostus Suunnittelun lähtökohtn on ollut toteutt edullinen mutt kuitenkin lduks ktiivisell jkosuotimell vrustettu stereovhvistin

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

Digitaalinen videonkäsittely Harjoitus 5, vastaukset tehtäviin 25-30

Digitaalinen videonkäsittely Harjoitus 5, vastaukset tehtäviin 25-30 Digitlinen videonkäsittely Hrjoitus 5, vstukset tehtäviin 5-30 Tehtävä 5. ) D DCT sdn tekemällä ensin D DCT kullekin riville, j toistmll D DCT tuloksen sdun kuvn srkkeill. -D N-pisteen DCT:, k 0 N ( k),

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

Polynomien laskutoimitukset

Polynomien laskutoimitukset Polyomie lskutoimitukset Polyomi o summluseke, joss jokie yhteelskettv (termi) sisältää vi vkio j muuttuj välisiä kertolskuj. Esimerkki 0. Mm., 6 j ovt polyomej. Polyomist, joss o vi yksi termi, käytetää

Lisätiedot

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto kijn tiot kijn sukunimi kijn tunimt kijn llkirjoitus Lupkirjn tyyppi* Lupkirjn numro* Lupkirjn myöntänyt vltio kmus- j ilmoituslomk LPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupkirjoj vrtn vittv lntoko- j trkstuslntolusunto

Lisätiedot

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ RT 09-09 ohjetiedosto mliskuu 999 () ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ liikkumisesteiset, toimimisesteiset, esteettömyys hndikppde, funktionshindrde, tillgänglighet disled persons, ccessiility Tämä

Lisätiedot

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi.

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi. OHJE HUOLTOTIEDOT TIEDOTE No. 99-6c OptiMxin ilmkompressorin päätylevy Mllit MERCURY/MARINER 135/150 hv; 2,5 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G868674 0G925496 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G869454

Lisätiedot

NIPSUT: IHMISET AIKA KAUPPA, LÄÄKÄRI ASIOINTI VAPAA AIKA RUOKA YHTEISKUNTA KIRJAIMET MINÄ ITSE AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA ASIOINTI KAUPPA

NIPSUT: IHMISET AIKA KAUPPA, LÄÄKÄRI ASIOINTI VAPAA AIKA RUOKA YHTEISKUNTA KIRJAIMET MINÄ ITSE AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA ASIOINTI KAUPPA AIKA IHMISET NIPSUT: AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA, ASIOINTI LÄÄKÄRI KAUPPA ASIOINTI KAUPPA ASIOINTI LÄÄKÄRI LÄÄKÄRI VAPAA AIKA RUOKA VAPAA AIKA VAPAA AIKA RUOKA RUOKA YHTEISKUNTA NUMEROT JA KIRJAIMET

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Tmpereen mmttikorkekoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU KEHITTÄMISHANKE Opettjnkoulutuksen kehittämishnke Vpn sivistystyön käsityön lyhytkurssien sisällöllinen kehittäminen Anj Rosenberg 2008 TAMPEREEN

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 2012 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ CyberKnife KYSiin, s. 4 KYSin rkenteet kevenevät, s. 14 Nope kotiutus vähentää kustnnuksi, s. 24 Henkreikä 1 / 2012 Pääkirjoitus... 3 Trkkuussädehoitolite

Lisätiedot

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Mitä on anafylaksia? Allergiaoireet voivat vaihdella eri henkilöiden tai tapausten kesken. Allergiat ovat hyvin tavallisia joidenkin tutkimusten mukaan jopa yhdellä

Lisätiedot

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause Pythgorn luse Pythgors Smoslinen Pythgors on legendrinen kreikklinen mtemtiikko j filosofi. Tiedot hänen elämästään ovt epävrmoj j ristiriitisi. Tärkein Pythgorst j pythgorlisi koskev lähde on Lmlihosin

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Yleiskatsaus taudin epidemiologiaan Elinajanodotteen kasvamisen ja väestön ikääntymisen oletetaan tekevän nivelrikosta neljänneksi suurimman työkyvyttömyyden syyn

Lisätiedot

Tutkimusasetelmien tilastollisista menetelmistä

Tutkimusasetelmien tilastollisista menetelmistä Tutkimussetelmien tilstollisist menetelmistä Jnne Pitkäniemi VTM, MS (iometry HY, Knsnterveystieteen litos 1 Kohorttitutkimuksen siruen j ltisteen välinen ssositio Tpusverrokki tutkimus Poikkileikkustutkimus

Lisätiedot

2.1 Vaillinaiset yhtälöt

2.1 Vaillinaiset yhtälöt .1 Villiniset yhtälöt Yhtälö, jok sievenee muotoon x + bx + c = 0 (*) on yleistä normlimuoto olev toisen steen yhtälö. Tämän rtkiseminen ei olekn enää yhtä meknist kuin normlimuotoisen ensisteen yhtälön

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7860DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on stvn muill

Lisätiedot

Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi. Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan.

Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi. Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan. Potilaan opas VALDOXAN Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan. Tässä oppaassa kerrotaan suosituksista maksan haittavaikutusten

Lisätiedot

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat TÄMÄ DOKUMENTTI ON TARKOITETTU MIELEN AVAIN -HANKKEEN PROJEKTIEN ITSEARVIOINNIN TOTEUTTAMISEEN itserviointi Työkirpoht NET EFFECT OY ANNIINA ALI-LAURILA TOIMINTA 1. Johtjuus 3. HENKILÖSTÖ 7. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien työkykyisyys ja miten sitä tulisi arvioida?

Pitkäaikaistyöttömien työkykyisyys ja miten sitä tulisi arvioida? Pitkäikistyöttömin työkykyisyys j mitn sitä tulisi rvioid? Rij Krätär, kuntoutuslääkäri, kouluttj Oorninki Oy www.oorninki.fi Tässä sityksssä Tuloksi pitkäikistyöttömin työkykyä j työkyvyn rviot koskvst

Lisätiedot

S Laskennallinen systeemibiologia

S Laskennallinen systeemibiologia S-4.50 Lsknnllinn systmiiologi 4. Hrjoitus. Viill tutkittvll ljill (,, c, j ) on määrätty täisyyt c 0 8 8 8 0 8 8 8 c 0 4 4 0 0 Määritä puurknn käyttän UPGMA-mntlmää. Näytä kunkin vihn osrkntt vstvin täisyyksinn.

Lisätiedot

SATE.10xx Staattisen kenttäteorian laajentaminen Sähkömagneettiseksi kenttäteoriaksi

SATE.10xx Staattisen kenttäteorian laajentaminen Sähkömagneettiseksi kenttäteoriaksi ATE.1xx tttisen kenttäteorin ljentminen ähkömgneettiseksi kenttäteoriksi syksy 212 1 / 5 skuhrjoitus 1: iirrosvirt j inusoitunut sähkömotorinen voim Tehtävä 1. Määritä tjuus, millä johtvuusvirrn tiheys

Lisätiedot

3.5 Kosinilause. h a c. D m C b A

3.5 Kosinilause. h a c. D m C b A 3.5 Kosiniluse Jos kolmiost tunnetn kksi sivu j näien välinen kulm, sinilusett on sngen vike sovelt kolmion rtkisemiseen. Luse on työklun vuton myös kolmion kulmien rtkisemiseen tpuksess, jolloin kolmion

Lisätiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot TKK (c) Ilkk Mellin (24) 1 Johdtus todennäköisyyslskentn TKK (c) Ilkk Mellin (24) 2 : Mitä opimme? 1/2 Jos stunnisilmiötä hlutn mllint mtemttisesti, on ilmiön tulosvihtoehdot kuvttv numeerisess muodoss.

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijäoikeude hltij vuo 2016, 3M Compy Kikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie j/ti ltmie o sllittu iost 3M tuotteide käyttämistä vrte, mikäli (1) tiedot o kopioitu kokoisuudess

Lisätiedot

SATE2140 Dynaaminen kenttäteoria syksy / 6 Laskuharjoitus 0: Siirrosvirta ja indusoitunut sähkömotorinen voima

SATE2140 Dynaaminen kenttäteoria syksy / 6 Laskuharjoitus 0: Siirrosvirta ja indusoitunut sähkömotorinen voima ATE14 Dynminen kenttäteori syksy 1 1 / skuhrjoitus : iirrosvirt j inusoitunut sähkömotorinen voim Tehtävä 1. All olevss kuvss esitetyssä pitkässä virtlngss kulkee virt i 1 (t) j sen vieressä on kuvn mukinen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA TIEDOTTAA

KONTIOLAHDEN KUNTA TIEDOTTAA Julkinen tiedote, jetn kikkiin kotitlouksiin R-Itell Oyj KONTIOLAHDEN KUNTA TIEDOTTAA Sisällys Sivu Kunnn ksvo Pistä hiht heilumn Sivu Onttoln päiväkoti vlmistuujoulukuuss Ohjeit ilotulitukseen Sivu 5

Lisätiedot

mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä

mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä Laatimispäivä: Huhtikuu 2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Mitkä hoidon riskit ovat?... 3 Ketä riski koskee?...

Lisätiedot

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x,

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x, Pyrmidi Anlyyttinen geometri tehtävien rtkisut sivu Päivitetty 9..6 8 Prbeli on niiden pisteiden (, y) joukko, jotk ovt yhtä kukn johtosuorst j polttopisteestä. Pisteen (, y ) etäisyys suorst y = on d

Lisätiedot

1. Derivaatan Testi. Jos funktio f on jatkuva avoimella välillä ]a, b[ ja x 0 ]a, b[ on kriit. tai singul. piste niin. { f (x) > 0, x ]a, x 0 [

1. Derivaatan Testi. Jos funktio f on jatkuva avoimella välillä ]a, b[ ja x 0 ]a, b[ on kriit. tai singul. piste niin. { f (x) > 0, x ]a, x 0 [ 1. Derivtn Testi Jos funktio f on jtkuv voimell välillä ], b[ j x 0 ], b[ on kriit. ti singul. piste niin { f (x) < 0, x ], x 0 [ f x (x) > 0, x ]x 0, b[ 0 on lokli minimipiste (1) { f (x) > 0, x ], x

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2016 Kierros 5, 8. 12. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D1: Hhmolusekkeet ovt esimerkiksi UN*X-järjestelmien tekstityökluiss käytetty säännöllisten lusekkeiden

Lisätiedot

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä ynmiikk 1 Liite lukuun 6. Jäykän kppleen tskinetiikk - hrjitustehtäviä 6.1 vlvpkettiutn mss n 1500 kg. ut lähtee levst liikkeelle 10 % ylämäkeen j svutt vkikiihtyvyydellä npeuden 50 km / h 1 10 60 m mtkll.

Lisätiedot

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta.

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta. MAA Loppukoe 5.. Jussi Tyni Tee pisteytysruudukko konseptin yläreunn! Vstuksiin väliviheet, jotk perustelevt vstuksesi! Lue ohjeet huolellisesti! A-Osio. Vlitse seurvist kolmest tehtävästä kksi, joihin

Lisätiedot

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus Tietojenkäsittelytiede 24 Joulukuu 2005 sivut 8 21 Toimittj: Jorm Trhio c kirjoittj(t) Historiljennus mllipohjisess testuksess Timo Kellomäki Tmpereen teknillinen yliopisto Ohjelmistotekniikn litos 1 Johdnto

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Olkoon. M = (Q, Σ, δ, q 0, F)

Olkoon. M = (Q, Σ, δ, q 0, F) T 79.148 Tietojenkäsittelyteorin perusteet 2.4 Äärellisten utomttien minimointi Voidn osoitt, että jokisell äärellisellä utomtill on yksikäsitteinen ekvivlentti (so. smn kielen tunnistv) tilmäärältään

Lisätiedot

Käytä asteikkoa ilmaistaksesi tuntemuksen vaikeusastetta. Merkitse vain yksi pallo viikkoa kohden.

Käytä asteikkoa ilmaistaksesi tuntemuksen vaikeusastetta. Merkitse vain yksi pallo viikkoa kohden. Primaarinen biliaarinen kolangiitti, aikaisemmin primaarinen biliaarinen kirroosi (PBC), on harvinainen maksasairaus, joka saattaa joskus olla oireeton. Kun merkkejä ja oireita PBC:stä esiintyy, niiden

Lisätiedot

Suorat, käyrät ja kaarevuus

Suorat, käyrät ja kaarevuus Suort, käyrät j krevuus Jukk Tuomel Professori Mtemtiikn litos, Joensuun yliopisto Suor? Tämä kirjoitus on eräänlinen jtko Timo Tossvisen suorn määritelmää koskevn kirjoitukseen Solmun numeross 2/2002.

Lisätiedot

sin θ θ θ r 2 sin 2 θ φ 2 = 0.

sin θ θ θ r 2 sin 2 θ φ 2 = 0. Mtemtiikn j tilstotieteen litos Osittisdifferentiliyhtälöt Kevät 21 Hrjoitus 9 Rtkisuj Jussi Mrtin 1. Osoit, että Lplce-yhtälö pllokoordinteiss on 2 u 1 r 2 2 u r r 1 r 2 sin θ u 1 2 u sin θ θ θ r 2 sin

Lisätiedot

u Millaista on turvallinen lääkehoito u Turvallisen lääkehoidon erityiskysymyksiä/kohtia u Mitä jokainen voi tehdä

u Millaista on turvallinen lääkehoito u Turvallisen lääkehoidon erityiskysymyksiä/kohtia u Mitä jokainen voi tehdä Esityksen sisältö TURVALLINEN LÄÄKEHOITO -yhteinen tavoite Keravan Vammaisneuvosto ja Vanhusneuvosto 8.9.2016 u Millaista on turvallinen lääkehoito u Turvallisen lääkehoidon erityiskysymyksiä/kohtia u

Lisätiedot

LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA

LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA PROTELOS OSSEOR LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA (strontiumranelaatti) Tämä opas on osa Protelos -valmisteen riskinhallintasuunnitelmaa. Oppaan on tarkoitus antaa tietoa Protelos -valmisteen

Lisätiedot

TYÖ 30. JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS. Tehtävänä on määrittää jään tiheys.

TYÖ 30. JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS. Tehtävänä on määrittää jään tiheys. TYÖ 30 JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS Tehtävä älineet Tusttietoj Tehtävänä on äärittää jään tiheys Byretti (51010) ti esi 100 l ittlsi (50016) j siihen sopivi jääploj, lkoholi (sopii jäähdytinneste lsol), nlyysivk

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

Tavallisia lasten oireita kuinka hoidan ja milloin hoitoon?

Tavallisia lasten oireita kuinka hoidan ja milloin hoitoon? Korvakipu Kutina ja kipu, kuume, mahdollisesti märkävuotoa korvasta. Anna kipulääkettä ohjeen mukaan helpottamaan kipua ja laskemaan kuumetta. Kohoasento nukkuessa voi helpottaa kipua. Päivystyskäynti

Lisätiedot

Tärkeää tietoa potilaille

Tärkeää tietoa potilaille Oma nimi: Oma osoite: Oma puhelinnumero: Lääkärin nimi: Psoriaasin hoito Stelara -lääkkeellä Tärkeää tietoa potilaille Lääkärin osoite: Lääkärin puhelinnumero: Tähän voit merkitä muistiin sinua hoitavan

Lisätiedot

Janne Räsänen, Aune Toivanen, Iris Niskanen, Arja Huovinen, Marja-Leena Jolkkonen, Helena Junkkarinen, ja Helena Alanne ( liite)

Janne Räsänen, Aune Toivanen, Iris Niskanen, Arja Huovinen, Marja-Leena Jolkkonen, Helena Junkkarinen, ja Helena Alanne ( liite) LEPPÄVIRRAN KYLÄNEUVOSTO Helen Alnne / Virpi Pitkänen MUISTIO Aik: 10.5.2016 Pikk: Leppävirrn kunnnvltuustsli Läsnä: Jnne Räsänen, Aune Tivnen, Iris Nisknen, Arj Huvinen, Mrj-Leen Jlkknen, Helen Junkkrinen,

Lisätiedot

01_Arviointikysely 2016 Ammattilukio - Arviointiraportti 2016_Ammattilukio_Julkaisuversio

01_Arviointikysely 2016 Ammattilukio - Arviointiraportti 2016_Ammattilukio_Julkaisuversio 01_Arviointikysely 2016 Ammattilukio - Arviointiraportti 2016_Ammattilukio_Julkaisuversio 1. Opetus ja oppiminen Etenen ja menestyn opinnoissani suunnitelmieni mukaisesti 9 39 11 11 Olen motivoitunut lukio-opiskeluun

Lisätiedot

INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS KERTA-ANNOSPAKKAUS Intranasaalinen fentanyylisumute

INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS KERTA-ANNOSPAKKAUS Intranasaalinen fentanyylisumute ETUKANSI INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS KERTA-ANNOSPAKKAUS Intranasaalinen fentanyylisumute TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA INSTANYL -VALMISTEESTA Tutustu huolellisesti tähän oppaaseen ja lue lääkepakkauksessa

Lisätiedot

1.Rajaustekijät Koulutuksia Opiskelijoita Vastaus % ,6. 1.Nainen 2.Mies Yhteensä 75,0% 25,0% 100,0%

1.Rajaustekijät Koulutuksia Opiskelijoita Vastaus % ,6. 1.Nainen 2.Mies Yhteensä 75,0% 25,0% 100,0% OPAL: 213 Koulutuksi Opiskelijoit Vstus % 1.1.213 31.12.213 4 52 84,6 TAUSTAKYSYMYKSET 1. Sukupuoli (u) 1.Ninen 2.Mies 33 11 44 75,% 25,% 1,% 2. Äidinkieli (u) 1.Suomi 2.Ruotsi 3.Muu 34 1 44 77,3%,% 22,7%

Lisätiedot

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014 763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Rtkisut 1 Kevät 014 1. Tehtävä: Lske, kuink mont hilpistettä on yksikkökopiss ) yksinkertisess kuutiollisess, b) tkk:ss j c) pkk:ss. (Ot huomioon, että esimerkiksi yksikkökopin

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijäoikeude hltij vuo 2015, 3M Compy Kikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie j/ti ltmie o sllittu iost 3M tuotteide käyttämistä vrte, mikäli (1) tiedot o kopioitu kokoisuudess

Lisätiedot

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa PAKKAUSSELOSTE Nespo 15 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 25 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 40 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo

Lisätiedot

Astman diagnostiikka ja hoidon työnjako perusterveydenhuollossa

Astman diagnostiikka ja hoidon työnjako perusterveydenhuollossa Astman diagnostiikka ja hoidon työnjako perusterveydenhuollossa 1.Käynti - lääkärin vastaanotto Astman selvittely - diagnostiikka Oireileva potilas. Ajanvaraus(hoitaja)- Hoidon tarpeen arvio Varataan aika

Lisätiedot

MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT?

MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT? MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT? Asmptootti Asmptootti on suor ti muu kärä, jot funktion kuvj f() rjtt lähest, kun muuttujn rvot lähestvät tiettä luku ti ääretöntä. Rjoitutn luksi niihin tpuksiin, joiss smptootti

Lisätiedot

Syysrypsin kylvö kevätviljaan

Syysrypsin kylvö kevätviljaan Syysrypsin kylvö kevätviljn Antti Tuulos j Pirjo Mäkelä Soveltvn biologin litos, PL 27, 00014 Helsingin yliopisto, emil: ntti.tuulos@helsinki.fi j pirjo.mkel@helsinki.fi Tiivistelmä Syysrypsi on vrteenotettv

Lisätiedot

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Papuri.papunet.net Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Tiesitkö, että kuka tahansa voi tehdä itse oman radio-ohjelman internetiin? Tässä kirjassa kerrotaan, miten se onnistuu. Saat ohjeet

Lisätiedot

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Munuaiset toimivat suodattimena.

Lisätiedot

Pronaxen 250 mg tabletti OTC , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Pronaxen 250 mg tabletti OTC , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pronaxen 250 mg tabletti OTC 25.9.2015, Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Pronaxen 250 mg on tarkoitettu

Lisätiedot

= a sanoo vain, että jonon ensimmäinen jäsen annetaan. Merkintä a. lasketaan a :stä.

= a sanoo vain, että jonon ensimmäinen jäsen annetaan. Merkintä a. lasketaan a :stä. .. Lukujoo Aluksi Mtemtiiklle o erityise tyypillistä se, että käytäö tiltee settm ogelm bstrhoid. Käytäössä tämä trkoitt sitä, että siitä krsit lilluk vrret. Trkstelu kohteeksi jätetää vi si loogie ydi

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: SI-S H6x10 / 5.9m² - 188004 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 310xK183m Lue kokomisohje huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo

Lisätiedot

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit 11/2011 Käyttäjätieto 999725011 fi sennus- j käyttöohje Niveltyötso K 9725-201-01 Johdnto Käyttäjätieto Niveltyötso K dnto Joh- by Dok Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999725011-11/2011 Käyttäjätieto Niveltyötso

Lisätiedot

Perintötekijöiden ohjaama kaljuuntuminen ja hiusten oheneminen

Perintötekijöiden ohjaama kaljuuntuminen ja hiusten oheneminen Perintötekijöiden ohjaama kaljuuntuminen ja hiusten oheneminen Pieni esite varsin yleisestä ongelmasta ROG-5001 Jos sinulla on kysyttävää Pfizerin käsikauppalääkkeistä, ota yhteyttä: Puh. 08-550 520 00.

Lisätiedot

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa?

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen Ravitsemusterapia Balans nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi Ravitsemuksen merkitys reuman hoidossa Monipuolinen

Lisätiedot

Sarjaratkaisun etsiminen Maplella

Sarjaratkaisun etsiminen Maplella Srjrtkisun etsiminen Mplell Olkoon trksteltvn ensimmäisen kertluvun differentiliyhtälö: > diffyht:= diff(y(x, x=1y(x^; d diffyht := = dx y( x 1 y( x Tälle pyritään etsimään srjrtkisu origokeskisenä potenssisrjn.

Lisätiedot

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to Specsavers Tutkimusraportti Syksy 2015 Being More 1 Tutkimuksen perustiedot Tutkimus toteutettiin elokuussa 2015 markkinatutkimusyhtiö M3 Research Oy:n internet-paneelissa. Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot