HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Palvelussuhteen luonne Henkilöstön palvelussuhteet osastoittain Kokoaikaisuus ja osa-aikaisuus Henkilöstön sukupuoli- ja ikäjakauma VAIHTUVUUS JA ELÄKÖITYMINEN Vaihtuvuus Eläke- ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut Eläke-ennuste TYÖAIKA JA TYÖPANOS Henkilötyövuosi Vuosityöaika POISSAOLOT Poissaolopäivät Talkoovapaan käyttö Sairauspoissaolot ja tapaturmat PALKKAUS JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY JA TYÖSUOJELU Työterveyspalvelut Työsuojelu OSAAMISEN KEHITTÄMINEN YHTEISTOIMINTA ARVIOINTIA

3 1 JOHDANTO Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa vuosittain tietoa ja kokonaisnäkemystä henkilöstön tilasta ja kehityksestä johtamisen ja henkilöstön kehittämisen tueksi. Limingassa henkilöstöraportti on laadittu vuodesta 2004 lähtien. Henkilöstöraportti kytkeytyy osaksi kunnan henkilöstöstrategiaa. Hyvinvoivat kunnan työntekijät jaksavat palvella asiakkaitaan, kehittää työtään ja ovat uudistamismyönteisiä. Kuntatalouden kiristymisen, työvoiman ikääntymisen sekä kunta- ja palvelurakennetta koskevien laajojen muutosten myötä kuntatyönantajaan kohdistuu tulevaisuudessa aiempaa enemmän vaatimuksia hyvästä henkilöstöpolitiikasta. Riittävien ja laadukkaiden peruspalvelujen turvaaminen niukkenevilla resursseilla edellyttää kunnilta hyvää henkilöstöjohtamista ja henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin ylläpitämistä ja jatkuvaa kehittämistä. Henkilöstöraportissa tarkastellaan kuntaa sekä kokonaisuutena että osastoittain. Lähtökohtana on, että henkilöstöstä kerätään olennaista tietoa etenkin osaamisen, työhyvinvoinnin ja toiminnan kehittämisen suhteen. Lisäksi henkilöstöä kuvaavat tilastot kertovat kehityksen suunnan. Samalla henkilöstöraportin avulla voidaan arvioida henkilöstöstrategian toteutumista. Henkilöstöraportti pyrkii noudattamaan Kunnallisen työmarkkinalaitoksen suositusta henkilöstöraportoinnin kehittämisestä (KT 2013). Henkilöstöraportin tiedot kerätään Personec FK järjestelmästä, joka on otettu käyttöön vuonna Henkilöstöhallinnon järjestelmän vaihtuminen vuonna 2013 sekä uusi suositus henkilöstöraportoinnista ovat muuttaneet olennaisesti henkilöstöraportissa esitettyjen tietojen sisältöä. Tästä syystä aiempien vuosien henkilöstötiedot eivät ole enää vertailukelpoisia uuden suosituksen mukaisten tietojen kanssa. Henkilöstöraportissa esitetyt tiedot henkilöstön määrästä ja rakenteesta ovat vuoden 2016 viimeisen päivän mukaisia. Osa tiedoista, kuten poissaolotiedot sekä henkilötyövuosilaskelmat, ovat koko vuodelta. Limingassa on käytössä Personec ESS itsepalveluasiointi, jolla on sähköistetty henkilöstön palvelussuhteiden keskeytystietojen ilmoittaminen (poissaolot ja vuosilomat) sekä työsopimusten ja virkamääräysten laadinta. Henkilöstöraportti käsitellään valmistumisen jälkeen työyhteisötoimikunnassa, kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa. Raportti esitellään esimiehille esimiespäivän yhteydessä. 3

4 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 2.1 Palvelussuhteen luonne Limingan kunnan henkilöstömäärä vuoden 2016 lopussa oli 734 henkilöä. Henkilöstömäärä kattaa kuntaan palvelussuhteessa olevan henkilöstön. Lukuun eivät sisälly omais- ja perhehoitajat. Vuodesta 2014 eteenpäin lukuun sisältyvät myös sivutoimiset tuntiopettajat, jotka eivät sisälly vuoden 2013 henkilöstömäärään. Sivuvirassa tai toimessa olevien lukumäärä oli 42 henkilöä. Kokonaisuutena vakinaista henkilöstöä oli 525 ja määräaikaisia 187. Työllistettyjä oli vuoden viimeinen päivä palvelussuhteessa 22 henkilöä. Kunnan henkilöstömäärä on lisääntynyt 7 henkilöllä. Vuoden 2016 aikana vakinaisen henkilöstön määrä on vähentynyt ja määräaikaisen osuus lisääntynyt. Taulukko 1 Henkilöstön määrä (31.12.) Palvelussuhteet Muutos % Vakinaiset ,6 % Määräaikaiset ja sijaiset ,1 % Työllistetyt ,7 % Yhteensä ,0 % Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilaston mukaan kunta-alalla työskenteli yhteensä henkilöä vuonna Koko kunta-alan henkilöstöstä vakinaisia oli 79 %, määräaikaisia 20 % ja työllistettyjä 1 %. Vuonna 2016 Limingan henkilöstöstä vakinaisia oli 71,5 % ja määräaikaisten sekä sijaisten osuus 25,5 %. Työllistettyjen osuus koko henkilöstöstä oli 3,0 %. Kunta-alan valtakunnalliseen tilanteeseen nähden Limingassa vakinaisen henkilöstön osuus on kunta-alan keskimääräistä alhaisempi ja määräaikaisten sekä työllistettyjen osuus jonkin verran kunta-alan keskimääräistä suurempi. Taulukko 2 Henkilöstö palvelussuhteen laadun mukaan vuosina hlöä % hlöä % hlöä % hlöä % Vakinaiset ,7 % ,0 % ,1 % ,5 % Määräaikaiset ja sijaiset ,3 % ,3 % ,8 % ,5 % Työllistetyt 22 3,0 % 12 1,7 % 15 2,1 % 22 3,0 % Yhteensä ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 4

5 2.2 Henkilöstön palvelussuhteet osastoittain Osastoittain tarkasteltuna henkilöstömäärästä yli puolet, 58 % sijoittui sivistysosastolle, 26 % perusturvaosastolle, 13 % tekniselle osastolle ja 3 % hallinto-osastolle. Taulukko 3 Henkilöstömäärä osastoittain (31.12.) vuosina hlöä % hlöä % hlöä % hlöä % Hallinto-osasto 21 2,9 % 19 2,6 % 17 2,3 % 21 2,9 % Perusturvaosasto ,2 % ,5 % ,7 % ,4 % Sivistysosasto ,5 % ,8 % ,7 % ,5 % Tekninen osasto ,3 % ,1 % ,3 % 97 13,2 % Yhteensä ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Henkilöstön määrässä työyksiköittäin ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Musiikki- ja kansalaisopiston sivutoimiset tuntiopettajat sisältyvät kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen henkilöstömäärään. Taulukko 4 Henkilöstön määrä työyksiköittäin (31.12.) vuosina Henkilöstö työyksiköittäin Muutos Hallinto-osasto ,5 % Perusturvaosasto hallinto- ja sosiaalipalvelut ,7 % vanhuspalvelut ,8 % terveyspalvelut ,2 % Perusturvaosasto yhteensä ,0 % Sivistysosasto hallinto ja perusopetus ,0 % lukio ,0 % varhaiskasvatus ,0 % kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ,0 % Sivistysosasto yhteensä ,4 % Tekninen osasto tila- ja asumispalvelut ,1 % ruoka- ja puhdistuspalvelut ,0 % muut teknisen osaston palvelut ,6 % Tekninen osasto yhteensä ,7 % Yhteensä ,0 % 5

6 Taulukko 5. Henkilöstö työyksiköittäin palvelussuhteen laadun mukaan Henkilöstö työyksiköittäin Vakinainen Määräaikainen Työllistetty Yhteensä Hallinto-osasto Perusturvaosasto hallinto- ja sosiaalipalvelut vanhuspalvelut terveyspalvelut Perusturvaosasto yhteensä Sivistysosasto hallinto ja perusopetus lukio varhaiskasvatus kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Sivistysosasto yhteensä Tekninen osasto tila- ja asumispalvelut ruoka- ja puhdistuspalvelut muut teknisen osaston palvelut Tekninen osasto yhteensä Yhteensä

7 2.3 Kokoaikaisuus ja osa-aikaisuus Vuoden 2016 lopussa koko henkilöstöstä noin 10 prosenttia oli osa-aikaisessa palvelusuhteessa ja lähes 6 prosenttia sivuvirassa tai toimessa. Osa-aikaisista 5 henkilöä on osa-aikaeläkkeellä (+4 henkilöä vuoteen 2015 verrattuna). Kunta-alalla keskimäärin vuonna 2015 kokoaikatyössä on 87 prosenttia ja osaaikaisia sekä sivutoimisia on 13 prosenttia. Limingassa osa-aikaisten ja sivutoimisten osuus on yhteensä 15,6 prosenttia. Taulukko 6 Kokoaikainen ja osa-aikainen henkilöstö hlöä % hlöä % hlöä % hlöä % Kokoaikainen , , , ,3 Osa-aikainen 87 12,0 72 9, ,0 73 9,9 Sivuvirka- tai toimi 0 0,0 48 6,6 46 6,3 42 5,7 Yhteensä , , ,0 2.4 Henkilöstön sukupuoli- ja ikäjakauma Naisten osuus koko henkilöstöstä oli kunta-alalla 80 prosenttia vuonna Limingassa naisten osuus henkilöstöstä on keskimääräistä suurempi ollen lähes 84 prosenttia. Taulukko 7 Henkilöstön sukupuolijakauma osastoittain Naisia Miehiä Yhteensä Naisten osuus % Hallinto-osasto ,67 Perusturvaosasto ,81 Sivistysosasto ,41 Tekninen osasto ,07 Yhteensä ,79 Kaavio 1. Henkilöstön sukupuolijakauma osastoittain

8 Henkilöstön keski-ikä kunta-alalla oli 45,8 vuotta vuonna Henkilöstön keski-ikä on kunta-alalla korkeampi kuin muilla työmarkkinasektoreilla. Limingassa henkilöstön keski-ikä vuonna 2016 oli 43,9 vuotta. Edellisenä vuonna keski-ikä oli 44,0 vuotta, joten keski-ikä on hieman laskenut. Taulukko 8 Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma Naiset Miehet Yhteensä %-osuus , , , , , , , , , , ,23 Yhteensä ,00 %-osuus 83,79 16,21 100,00 Keski-ikä 43,8 44,7 43,9 Kaavio 2 Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma

9 3 VAIHTUVUUS JA ELÄKÖITYMINEN 3.1 Vaihtuvuus Vakinaisen henkilökunnan vaihtuvuusprosentti on ollut 6,12 % ja vaihtuvuus on ollut samaa tasoa kuin edellisenä vuonna. Vakinaisesta henkilöstöstä on siirtynyt vanhuuseläkkeelle 11 henkilöä, 4 työkyvyttömyyseläkkeelle ja 14 henkilöä on irtisanoutunut. Lähtövaihtuvuus on laskettu suhteuttamalla lähteneiden määrä edellisen vuoden lopun vakinaisen henkilöstön määrään. Vuonna 2016 vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 63,7 vuotta (64,0 v. 2015) ja työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 53,5 vuotta (59,0 v. 2015). Keskimääräinen eläköitymisikä oli 61,1 vuotta (63,3 v. 2015). Keskimääräinen eläköitymisikä on laskenut vuonna 2016 toteutuneen varhaisen työkyvyttömyyseläkkeen vuoksi. Taulukko 9 Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus ja syyt palvelussuhteen päättymiselle Vaihtuvuus Vaihtuvuusprosentti 7,18 % 6,07 % 6,12 % Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Irtisanoutuminen Muu syy Yhteensä Eläke- ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut Alla on esitetty Limingan kunnan maksamat eläke- ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut. Eläkemenoperusteista maksua maksetaan niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet kunnan palveluksessa ennen vuotta Varhaiseläkemenoperusteista maksua (Varhe) maksetaan työntekijän jäädessä ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle (määräaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle). Vuonna 2016 varhe-maksu on merkittävästi noussut edellisestä vuodesta (+39,2 %). Vuodelle 2017 ennakkotieto varhe-maksusta on yhteensä euroa, joten varhe-maksu on edelleen kasvusuunnassa. Taulukko 10 Eläke- ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut Muutos Eläkemenoperusteinen maksu ,8 % Varhaiseläkemenoperusteinen maksu ,2 % Yhteensä ,6 % 9

10 3.3 Eläke-ennuste Alla olevassa kuviossa on esitetty eläkeiän täyttävän henkilöstön lukumäärä vuosille Arvion mukaan seuraavan viiden vuoden aikana eläkkeelle on jäämässä noin 70 henkilöä. Vuoden 2017 lukuun sisältyvät kaikki ne henkilöt, jotka ovat jo täyttäneet eläkeiän. Ennuste perustuu henkilöhallinnon järjestelmän tietoihin kunkin henkilön eläkeiän täyttymisestä. Mahdolliset ennenaikaiset eläköitymiset ja työssä jatkaminen eläkeiän täyttymisen jälkeen vaikuttavat eläkeennusteen toteutumiseen. Kaavio 3 Eläkeiän täyttävät

11 4 TYÖAIKA JA TYÖPANOS 4.1 Henkilötyövuosi Palvelussuhteiden määrä ei suoraan kerro, millä henkilöstöpanoksella kunnan palvelu on vuoden aikana tuotettu. Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä tiettynä päivänä. Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön vuoden työskentelyä. Laskelmassa ovat mukana lyhytaikaiset sijaiset ja osa-aikatyöntekijät, jotka on muutettu kokoaikaisiksi työajan suhteessa. Henkilötyövuosiin sisältyvät kaikki palkalliset palveluksessaolopäivät. Toteutunut henkilötyövuosi ei sisällä palkattomia poissaoloja eikä lisä- ja ylityötunteja. Taulukko 11 Henkilötyövuodet osastoittain vuonna 2016 Hallintoosasto Perusturvaosasto Sivistysosasto Tekninen osasto Yhteensä Teoreettinen henkilötyövuosi 21,82 187,55 409,42 101,71 720,50 Vuosilomat 1,98 18,37 20,94 12,24 53,53 Muut palkalliset poissaolot 2,30 30,55 40,96 17,34 91,15 Palkattomat poissaolot 0,23 13,43 39,91 3,65 57,22 Toteutunut henkilötyövuosi 21,59 174,12 369,51 98,06 663,28 Taulukko 12 Henkilötyövuodet osastoittain Hallinto-osasto 18,42 16,00 21,59 Perusturvaosasto 168,79 174,23 174,12 Sivistysosasto 364,27 361,43 369,51 Tekninen osasto 105,95 100,54 98,06 Henkilötyövuodet 657,43 652,20 663,28 Kaavio 4 Henkilötyövuodet osastoittain vuosina

12 4.2 Vuosityöaika Henkilöstön ajankäytöllä seurataan henkilöstön todellista työpanosta eli kuinka kokonaistyöaika jakaantuu tehtyyn työaikaan ja poissaoloaikaan. Tehdyn työajan määrä saadaan, kun teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta vähennetään poissaolopäivät ja lisätään rahana korvatut lisä- ja ylityöt. Laskelma tehdään työpäivinä. Vuonna 2016 teoreettinen säännöllinen vuosityöaika oli työpäivää ja tehty työaika työpäivää. Vuonna 2016 tehdyn työajan työpanokseksi tulee näin ollen 79 %. Edellisenä vuonna työpanos oli 78,4 %, joten tehdyn työpanoksen määrä on kasvanut jonkin verran. Taulukossa näkyy myös vuosityöajan jakaantuminen tunteina, euroina ja työpäivinä. Taulukko 13 Työajan jakautuminen vuonna 2016 Työpäivät Tunteina Euroina Työpäivinä % säännöllisestä teoreettisesta vuosityöajasta Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika Muut palkalliset poissaolot ,42 % - Muut palkattomat poissaolot ,87 % - Perhevapaat ,03 % - Terveysperusteiset poissaolot ,03 % - Vuosiloma ja muut lomat ,68 % - Yksityisasiat ,73 % + Rahana korvatut lisä- ja ylityötunnit ,77 % Tehty vuosityöaika ,01 % Kaavio 5 Kokonaistyöajan jakaantuminen vuonna

13 5 POISSAOLOT 5.1 Poissaolopäivät Poissaolopäivien määrä vuonna 2016 oli yhteensä kalenteripäivää ja poissaolopäivien määrä on vähentynyt noin 6 % edellisestä vuodesta. Poissaolopäiviin eivät sisälly vuosilomapäivät. Muista syistä johtuneet poissaolot ovat pääasiassa palkattomia virka- ja työlomia. Työkyvyn ylläpito sisältää kuntoutuksen sekä määräaikaisen kuntoutustuen (eläke). Kaikista poissaolopäivistä täyspalkallisia päiviä oli 69 %, osapalkallisia 2 % ja palkattomia poissaolopäiviä 29 %. Taulukko 14 Henkilöstön poissaolopäivät syittäin Kalenteripäivinä Muutos Sairausloma ja tapaturmat ,47 % Työkyvyn ylläpito ,46 % Perhevapaat ,10 % Opiskelu ja kouluttautuminen ,78 % Työantajan ilmoittamat vapaat ,42 % Julkinen toiminta ,63 % Toisen viran/toimen hoito omassa kunnassa ,41 % Muut poissaolot ,85 % Yhteensä ,04 % Poissaolopäivistä suurimmat poissaolot aiheutuvat sairauspoissaoloista (25 %) ja perhevapaista (24 %). Kaavio 6 Poissaolopäivien jakaantuminen vuonna

14 5.2 Talkoovapaan käyttö Limingan kunnassa on ollut käytössä vuosina ajan yhtenä talouden tasapainottamisen keinona vapaaehtoinen palkaton virka- ja työvapaa (talkoovapaa). Talkoovapaa on harkinnanvaraista palkatonta virka- ja työvapaata, jota voidaan myöntää, mikäli talkoovapaalla olevan työntekijän tilalle ei palkata sijaista eikä korvaavaa työtä teetetä ylityönä, lisätyönä tai hankita ostopalveluna. Hakemalla neljä päivää palkatonta vapaata, on saanut viidennen päivän palkallisena vapaana (4+1). Talkoovapaan palkattomia päiviä on pidetty vuoden aikana yhteensä 711 päivää (yli 2 htv). Käytäntöä on jatkettu edelleen vuodelle Taulukko 15 Talkoovapaan käyttö Talkoovapaan palkattomat päivät Hallinto-osasto Perusturvaosasto Sivistysosasto Tekninen osasto Yhteensä Sairauspoissaolot ja tapaturmat Sairauspäivien määrä vuonna 2016 oli kaikkiaan kalenteripäivää ja poissaolot ovat kasvaneet 3,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sairauslomista 21 % oli omailmoituspoissaoloja (10,2 % v. 2015) ja loput lääkärintodistuksella. Työssä tai työmatkalla sattuneita tapaturmia oli vuonna 2016 yhteensä 39 kpl (32 kpl v. 2015) ja lisäksi 3 työpaikan ulkopuolella tapahtunutta ja 1 ammattitautiepäily. Nämä aiheuttivat vuonna 2016 yhteensä 210 tapaturmista johtuvaa sairauspoissaolopäivää (283 pv v. 2015). Vapaa-ajan tapaturmista johtuvia sairauspoissaoloja on ollut 348 päivää. Taulukko 16 Sairauspoissaolojen jakautuminen Sairauspoissaolot Muutos % Sairausloma ,02 % Sairausloma / omailmoitus ,07 % Työtapaturma ,20 % Työmatkatapaturma ,08 % Vapaa-ajan tapaturma ,14 % Ammattitauti Yhteensä ,47 % 14

15 Kokonaisuutena sairauspäivien määrä on suurin sivistysosastolla. Sairauspoissaolot ovat kasvaneet merkittävästi perusturvaosastolla ja teknisellä osastolla. Työntekijämäärään suhteutettuna sairauspäiviä on eniten perusturvaosastolla ja teknisellä osastolla ja vähiten hallinto-osastolla. Keskimäärin sairauspoissaoloja on ollut 16,3 päivää yhtä työntekijää kohden. Vuonna 2015 kunta-alalla oli sairauspoissaoloja keskimäärin 16,5 pv / työntekijä. Taulukko 17 Sairauspäivien määrä osastoittain ja sairauspäivät / työntekijä vuosina Sairauslomat Muutos % Hallinto-osasto ,75 % Perusturvaosasto ,46 % Sivistysosasto ,46 % Tekninen osasto ,15 % Yhteensä ,47 % Sairauspäivät/työntekijä Hallinto-osasto 3,9 4,7 4,3 Perusturvaosasto 15,8 19,9 21,9 Sivistysosasto 12,8 13,5 14,1 Tekninen osasto 17,0 20,3 17,4 Yhteensä 13,9 15,9 16,3 Sairauspoissaoloista erityisesti pitkät sairauspoissaolot ovat kasvaneet. Yli 175 pv sairauspoissaolo on ollut yhteensä 12 työntekijällä (7 työntekijää vuonna 2015). Sairauspoissaolojen vähentämiseksi on toteutettu kunnan varhaisen tuen mallia ja mallia yhdessä työterveyshuollon kanssa. Taulukko 18 Sairauspoissaolot keston mukaan Sairauspoissaolon kesto Lkm 2014 Lkm 2015 Lkm pv pv pv pv yli 175 pv

16 6 PALKKAUS JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET Sopimusaloittain jaoteltuna tilanteen mukaan henkilöstöstä 65,5 % kuuluu kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin ja 27,9 % opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimukseen (OVTES). Taulukko 19 Henkilöstö sopimusaloittain Miehiä Naisia Yhteensä % Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus ,5 Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työsopimus ,5 Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehto ,5 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosop ,9 Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus ,3 Ei työehtosopimusta 2 2 0,3 Yhteensä ,0 Henkilöstömenoihin on laskettu kaikki palkat ja palkkiot sivukuluineen sekä henkilöstökorvaukset (KELA:n ja vakuutusyhtiön maksamat korvaukset työnantajalle). Sosiaalikuluihin sisältyvät sosiaaliturva-, eläkesekä tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutusmaksut. Vuonna 2016 koko kunnan henkilöstökulut ovat kasvaneet 4,2 prosenttia huolimatta siitä, että yleiskorotusten taso on ollut maltillinen. Palkkasumma nousi 3,5 % prosenttia ja sosiaalikulut 6,0 %. Taulukko 20 Henkilöstökulut vuosina Muutos Palkat ,5 % Sosiaalikulut ,0 % Henk.korvaukset ,2 % Henkilöstökulut yht ,2 % Henkilöstökulut /asukas ,2 % Kaavio 7 Palkkauskustannukset

17 Henkilöstömenot ovat kasvaneet erityisesti hallinto-osastolla (+32,9 %) ja sivistysosastolla (+5,2 %). Hallinto-osastolla henkilöstömenojen kasvuun vaikuttaa työllistämispalvelujen siirto hallinto-osaston vastuualueelle alkaen sekä hanketoiminta. Taulukko 21 Henkilöstömenot osastoittain vuosina Palkat Sosiaalikulut Yhteensä Muutos Hallinto-osasto ,9 % Perusturvaosasto ,6 % Sivistysosasto ,2 % Tekninen osasto ,1 % Muut tulosalueet ,7 % Yhteensä ,2 % Kaavio 7 Henkilöstömenot osastoittain

18 7 TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY JA TYÖSUOJELU 7.1 Työterveyspalvelut Työterveyshuollon palvelut on ostettu vuodesta 2007 lähtien Attendo Oy:ltä. Työterveyshuollon uusi sopimuskausi alkoi Työterveydenhuollon toiminnan tavoitteena on edistää työnantajan ja työntekijän kanssa yhteistoiminnassa - työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä - työn ja ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta - työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa - työyhteisön toimintaa Työterveydenhuollon kokonaiskustannukset olivat työterveyshuollon korvaushakemuksen mukaan yhteensä euroa vuonna Työterveyshuollon kokonaiskustannukset nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 0,6 % ja kasvu on ollut maltillinen. Ennaltaehkäisevän toiminnan osuus kokonaiskustannuksista on pysynyt hyvällä tasolla ollen 48,2 % (49,8 % v. 2015). Vuoden 2016 aikana on valmisteltu työterveyshuollon siirtyminen Oulun Työterveys Oy:lle alkaen. Taulukko 22 Työterveyshuollon kustannukset vuosina Työterveys (KL1) Sairaanhoito (KL2) Yhteensä Muutos- % 7,21 % 2,07 % -16,88 % 1,72 % 0,57 % Työntekijämäärä /työntekijä

19 Ennaltaehkäisevässä toiminnassa tehtiin vuoden 2016 aikana yhteensä 752 terveystarkastusta ja määrä ei ole merkittävästi muuttunut edelliseen vuoteen verrattuna. Työpaikkaselvityksiä on tehty kaikkiaan 236,00 tuntia. Taulukko 23 Työterveyshuollon ennaltaehkäisevä toiminta Palvelu Lääkärin terveystarkastus, kpl Terveydenhoitajan terveystarkastus, kpl Psykologin terveystarkastus, kpl Fysioterapeutin terveystarkastus, kpl Laboratorio- ja röntgentutkimukset, kpl Työpaikkaselvitykset, tuntia 283,00 211,50 315,00 296,00 236,00 Ryhmän neuvonta ja ohjaus, tuntia Yksilön ohjaus- ja neuvontakäynnit Sairaanhoitokäyntejä on tehty lääkärille ja terveydenhoitajille kappaletta vuonna Työterveyshuollon toimintasuunnitelman muutoksessa vuoden 2014 alusta alkaen normaalit flunssat on rajattu työterveyshuollon ulkopuolelle (pl.sisäilmaoireiset), mikä on vaikuttanut vähentävästi sekä sairaanhoidon käynteihin että laboratorio- ja röntgentutkimusten määrän laskuun. Taulukko 24 Työterveyshuollon sairaanhoidon palvelut Palvelu Lääkärin sairaanhoitokäynnit, kpl Terveydenhoitajan sairaanhoitokäynnit, kpl Muut sairaanhoitokäynnit, kpl Laboratorio- ja röntgentutkimukset, kpl Työsuojelu Työsuojelutoiminnalla järjestetään työntekijöiden työympäristö mahdollisimman turvalliseksi ja terveelliseksi. Samoin työn henkistä kuormittavuutta pyritään jatkuvasti seuraamaan. Limingan kunnan työsuojeluorganisaatioon kuuluvat työsuojelupäällikkö ja kolme työsuojeluvaltuutettua. Työsuojelutoiminta on järjestetty yhteistyössä työyhteisötoimikunnan kanssa. Uusien työsuojeluvaltuutettujen toimikausi alkoi alkaen ja kestää vuoden 2017 loppuun saakka. Työsuojeluvaltuutettujen tehtävät ja ajankäyttö on neuvoteltu valtakunnallisen sopimuksen mukaiseksi ja työsuojeluvaltuutettujen edustettavat henkilöt on nimetty vastuualueittain kullekin työsuojeluvaltuutetulle alkaen. Työsuojelun toimintaohjelma on laadittu vuosille Aluehallintovirasto on toteuttanut valtakunnallista työsuojelun kuntahankevalvontaa vuosina Koko kuntahankkeen aikana Limingan kunnassa on toteutettu 17 työsuojelutarkastusta. Työsuojeluorganisaatiota ovat edelleen työllistäneet sisäilma-asiat kunnan eri kiinteistöissä. Riskiarvioinnit on päivitetty ajantasaisiksi vuoden 2016 aikana. Aluehallintovirasto on vuonna 2016 toteuttanut työsuojelutarkastuksen Limingan toimintakeskukseen. 19

20 8 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Henkilöstön osaaminen vaikuttaa sekä henkilöstön työhyvinvointiin että tulokselliseen toimintaan. Osaamiseen kehittämiseen kuuluu sekä osaamisen ylläpito, siirtäminen että uuden osaamisen hankkiminen. Limingan kunnassa on laadittu henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle Ulkoisten ja sisäisten koulutuspäivien määrä vuonna 2016 oli päivää, mikä tekee 2,2 pv /työntekijä (2,9 pv/työntekijä v. 2015). Opintovapaaseen käytettiin päivää ja määrä kasvoi +54,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Koulutuskustannukset sisältävät ainoastaan suorat koulutuskustannukset, joihin eivät sisälly päivärahat, matkakulut ja palkkakustannukset. Taulukko 25 Koulutukset vuonna Koulutus Koulutuspäivien määrä Opintovapaapäivien määrä Koulutuskustannukset, , ,14 9 YHTEISTOIMINTA Kunnallisen yleissopimuksen mukaista yhteistoimintaa on toteutettu työpaikoilla sekä työpaikkakokousten että keskustelujen muodossa. Henkilöstön ja työnantajan välistä edustuksellista yhteistoimintaa on toteutettu työyhteisötoimikunnassa. Työyhteisötoimikunnan kokoonpanossa on yhteensä 12 jäsentä. Heistä kolme on työnantajan edustajaa ja työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet sekä kunnan työsuojeluvaltuutetut. Vuoden 2016 aikana työyhteisötoimikunta on kokoontunut 6 kertaa. Kuluneen vuoden aikana työyhteisötoimikunnassa on ollut käsittelyssä muun muassa sisäilma-asiat, työterveyshuollon järjestäminen alkaen, talousarvio ja lautakuntien esitykset talouden tasapainottamistoimenpiteiksi, henkilöstökysely sekä uudet virka- ja työehtosopimukset alkaen. 10 ARVIOINTIA Kunnan henkilöstötunnuslukujen osalta huolestuttavaa on, että sairauspoissaolot ovat edelleen kasvaneet ja erityisesti pitkiä sairauspoissaoloja on ollut paljon. Erityisen huolestuttavaa kehitystä on varhemaksujen merkittävä kasvu vuonna 2016 (+39,2 %). Varhe-maksujen osalta tilanne näyttää olevan edelleen menossa huonompaan suuntaan, kun ennakkomaksu vuodelle 2017 näyttää 48,5 %:n kasvua. Sairauspoissaolojen hallinta ja varhe-maksujen alentaminen edellyttää varhaisen tuen mallin käytön tehostamista sekä yhteistyön kehittämistä työterveyshuollon kanssa. Asiaan liittyen on suunnitteilla esimiehille KEVA:n koulutusta vuodelle Vuonna 2016 on toteutettu Limingan ja Kempeleen kuntien yhteistä Innostusvirtaamo työyhteisöjen kehittäminen innostuskulttuuria vahvistamalla -hanketta. Limingasta hankkeessa ovat mukana kotipalvelu, Ala-Temmeksen vanhainkoti, Ojanperän päiväkoti sekä nuorisotoimi. Hankkeen aikana on kehitetty uusi henkilöstökysely, joka on toteutettu koko henkilöstölle syksyllä Vuodelle 2017 kunta on hakenut TEKESiltä rahoitusta työyhteisöjen kehittämishankkeeseen, jonka tarkoituksena olisi tukea Limingan kunnan uutta toimintamallia ja työyhteisöjen uudistamista. 20

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Henkilöstöraportti 2016 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilöstömäärä... 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain... 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika...

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Henkilöstö Yhteenveto vuoden 2016 tilanteesta Henkilöstöresursointi pysyi määrällisesti hyvin hallinnassa haasteellisessa toimintaympäristössä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta Henkilöstöraportti 2016 Punkalaitumen kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Henkilöstömäärä... 2 3. Henkilötyövuosi... 5 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Henkilöstön ikärakenne... 6 6. Henkilöstön

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2 Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto 1 JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...4 1.1 Palvelussuhteen luonne...4 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain...5

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 1 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN HAKU hankkeen satoa Kuopion kaupungin käytäntöjä ja kokemuksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa HAKU hankkeen tuloksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa Hannu Issakainen 14.2.2011 MIKSI KUOPIO HALUSI

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Yt-toimikunta 19.4.2017 24 Kunnanhallitus 8.5.2017 122 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain...

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Tarkastuslautakunta 28.4.2017 Yt-toimikunta 8.5.2017 Kaupunginhallitus 23.5.2017 Kaupunginvaltuusto 29.5.2017 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1 Yhteistyötoimikunta 14.3.2016 10 LIITE NRO 1 Kunnanhallitus 29.3.2016 38 LIITE NRO 1 Valtuusto 13.6.2016 x LIITE NRO 1 Henkilöstöraportti 1 Sisällys: 1. Henkilöstövoimavarat 1.1. Henkilöstömäärä 1.2. Henkilötyövuodet

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI Kunnanhallitus

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI Kunnanhallitus IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 Kunnanhallitus 2.5.2017 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne...

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3 Maakuntavaltuusto , 8. Henkilöstöraportti 2014 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3 Maakuntavaltuusto , 8. Henkilöstöraportti 2014 Kainuun liitto Maakuntahallitus 18.5.2015, Erillisliite 3 Maakuntavaltuusto 1.6.2015, 8 Henkilöstöraportti 2014 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...4 1.1 Palvelussuhteen luonne...4 1.2 Henkilöstön

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

VALTIMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

VALTIMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 VALTIMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 2 Valtuusto Kunnanhallitus 3.6.2016 90 Yhteistyötoimikunta 26.5.2016 7 1. TAUSTAA Kuntatyönantajat KT uudisti vuonna 2013 suositustaan henkilöstöraportoinnin kehittämiseksi.

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2016

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2016 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2016 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 2 1.2. Henkilötyövuodet 2016... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 3 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt pvm HENKILÖSTÖRAPORTTI

Yt-ryhmä Khall Kvalt pvm HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.2 Tietojen kokoaminen... 4 2.5 Henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2016

Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2016 Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2016 Hyv. kvalt 22.5.2017 30 (ark.kohta 01.00.02) Sisällysluettelo Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti vuodelta 2016... 3 1 Henkilöstöraportti 2016... 3 1.1 Henkilöstön

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Käsitelty: Kunnanhallitus 25.3.2014, 118 Kehittämistoimikunta 22.4.2014, 13 Tarkastuslautakunta 3.4.2014, 12 Kunnanhallitus 27.5.2014, 205 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Henkilöstöraportti 2016 JOKIOISTEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Jokioisten kuntastrategia 1 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 2 3. Henkilötyövuosi 8 4. Työajan jakautuminen 9 5.

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 4 2.4.

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA Henkilöstöraportti 2016

SOTKAMON KUNTA Henkilöstöraportti 2016 Liite nro SOTKAMON KUNTA Henkilöstöraportti 2016 Yhteistyöryhmä 28.3.2017 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1 Sisällys SOTKAMON KUNTA... 2 JOHDANTO... 2 VAIKUTUKSET TOIMINTAAN JA TULOKSIIN (VAIKUTTAVUUS)...

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Yht.tmk LIITE NRO 2 Kunnanhallitus LIITE NRO 31 Valtuusto LIITE NRO 22. Henkilöstöraportti 2009

Yht.tmk LIITE NRO 2 Kunnanhallitus LIITE NRO 31 Valtuusto LIITE NRO 22. Henkilöstöraportti 2009 Yht.tmk 16.3.2010 6 LIITE NRO 2 Kunnanhallitus 30.3.2010 70 LIITE NRO 31 Valtuusto 28.6.2010 30 LIITE NRO 22 Henkilöstöraportti 2009 2 3 sivu Sisällys: 1 1. Henkilöstöpolitiikan periaatteiden toteutuminen

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain

Sisällys 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain HENKILÖSTÖRAPORTTI 20 Sisällys 1 JOHDANTO...3 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö 31.12.20...3 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 20...3 Kunnan määräaikaiset työsuhteet vuoden

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä

Henkilöstöraportti 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Hyvinvointia ihmistä lähellä Henkilöstöraportti 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Hyväksytty / /2015 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Henkilöstöraportti 2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...

Lisätiedot

Forssan kaupunki HENKILÖSTÖ- KERTOMUS. Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä

Forssan kaupunki HENKILÖSTÖ- KERTOMUS. Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä Forssan kaupungin HENKILÖSTÖ- KERTOMUS 2016 Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä Sisällys Henkilöstömäärä... 1 Henkilöstön määrä palvelussuhdetyypeittäin... 1 Henkilöstön sukupuolijakauma... 2 Henkilöstön

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI Liite 1. vuoden 2015 tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen

RÄÄKKYLÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI Liite 1. vuoden 2015 tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen RÄÄKKYLÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 31.12.2015 1 1. Yleistä Kuntatyönantajien antaman suosituksen mukaisesti henkilöstöraportti sisältää tietoa henkilöstön määrästä, ikärakenteesta ja sukupuolijakaumasta,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 1 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI 1 Sisällys Johdanto 3 Henkilöstön määrä ja rakenne 4 Henkilöstön osaamisen kehittäminen 9 Työhyvinvointi 10 Henkilöstömenot 14 Tunnuslukuja 17 2 Johdanto Kaupunkistrategian

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen

Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen Hallituksen seminaari 27. 28.2.2014 Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen HENKILÖSTÖ Työpanos 1.1 31.12.13 2012 2013 muutos tavoite Työpanos 2916 3062 147 5,0 % 3071(-9) -0.3% - Lääkärit 482 27 7 - Tutkimus

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg Puh. 044-4598946, riitta.hallberg@saarikka.fi Perustietoja Saarikasta: - Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja - 5 kunnan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Yhteistyöryhmä 7.4.2014 Kunnanhallitus 9.4.2014 Kunnanvaltuusto 28.4.2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Yhteistyöryhmä 7.4.2014 Kunnanhallitus 9.4.2014 Kunnanvaltuusto 28.4.2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2013 Yhteistyöryhmä 7.4.2014 Kunnanhallitus 9.4.2014 Kunnanvaltuusto 28.4.2014 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio... 4 1.2 Mäntsälän

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot