Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013"

Transkriptio

1 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Käsitelty: Kunnanhallitus , 118 Kehittämistoimikunta , 13 Tarkastuslautakunta , 12 Kunnanhallitus , 205 Kunnanvaltuusto ,

2 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet... 4 Henkilöstömäärä... 4 Henkilötyövuodet... 5 Perustetut ja lakkautetut vakanssit... 5 Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne sekä vaihtuvuus... 6 Sukupuolirakenne... 6 Henkilöstön keski-ikä... 7 Ikäryhmät... 8 Palvelussuhteen keskimääräinen kestoaika... 9 Palveluvuosien jakauma... 9 Henkilöstön vaihtuvuus...10 Henkilöstö poissaolot eri syiden perusteella Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot...12 Henkilösivukulut...12 Henkilöstökulut yhteensä...13 Henkilöstöpalvelut ja vastaavat...13 Työllisyyden hoito Työllistettyjen määrä ja työllisyyden hoitoon käytetyt määrärahat...14 Henkilöstön työkyky Eläkkeelle siirtyminen...15 Sairauspoissaolot toimialoittain...15 Sairauspoissaolot pituusluokittain...15 Työtapaturmat...16 Työterveyshuollon palvelujen käyttö...17 Työolot ja työyhteisön kehittäminen

3 Johdanto Tämän henkilöstökertomuksen tarkoituksena on antaa tiivistettyä tietoa Hausjärven kunnan henkilöstövoimavaroista ja henkilöstökustannuksista arvioinnin, suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi. Käytetty tilastoaineisto on koottu pääasiassa henkilöstöhallinnon tietojärjestelmästä Populuksesta saatavien tietojen pohjalta. Lisäksi tietoja on saatu mm. tapaturmavakuutusyhtiön tilastoista ja työterveyshuollon raporteista oman kirjanpitoraportoinnin lisäksi. Organisaatiorakenne Kunnan organisaatiorakenteeseen kuuluu lukien kolme toimialaa ja kaksi palvelukeskusta. Toimialat ovat perusturvatoimi, sivistystoimi ja tekninen toimi. Palvelukeskuksista hallintojohtajan alaisuudessa toimii Hallinto ja sisäiset palvelut -palvelukeskus (Palkeet) ja talousjohtajan alaisuudessa Elinkeinot ja kehittäminen -palvelukeskus (Elkeet). Ruoka- ja siivouspalvelut on keskitetty vuoden 2010 alusta lukien omaan tulosyksikköön, joka kuuluu Palkeisiin. Maankäyttö-, rakennusvalvonta- ja ympäristöasiat puolestaan kuuluvat Elkeisiin. Lasten päivähoito eli varhaiskasvatus kuului saakka perusturvatoimeen, ja lukien se on osa sivistystoimea. Jäljempänä esitettävät tiedot koskevat koko henkilöstöä (vakinaiset, määräaikaiset ja työllistetyt), paitsi jos erikseen toisin mainitaan. Jäljempänä käsitteellä keskushallinto viitataan kunnanjohtajaan, Palkeisiin ja Elkeisiin. Merkittäviä tapahtumia Vuoden 2013 syksyllä kunta ryhtyi hankkimaan vanhustenhuollon ja varhaiskasvatuksen tehtäviin tarvittavan sijaistyövoiman alle 3 kk työsuhteisiin ensisijaisesti vuokratyövoimana Seuturekry Oy:ltä. Tämä merkittävä toiminnallinen muutos ehti vuoden loppuun mennessä jo vaikuttaa jossakin määrin myös tämän kertomuksen sisältämiin tietoihin, kuten sijaistyövoiman määrään sekä sijaisten palkka- ja sivukulukustannuksiin. Vuokratyövoiman hinta ei ilmene tämän kertomuksen tiedoista. Henkilöstökertomuksen on koonnut hallintojohtaja Aleksi Heikkilä. 3

4 Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet Henkilöstömäärä Kunnan palveluksessa olleen henkilöstön määrä henkilöstöryhmittäin ja sukupuolittain: Miehet Naiset Yhteensä Muutos ed. v:sta hlöä % hlöä % hlöä % hlöä % Vakinaiset 57 19,5 % ,5 % ,4 % 1 0,3 % Määräaikaiset 13 14,4 % 77 85,6 % 90 23,6 % ,4% - joista työllistettyjä 3 30,0 % 7 70,0 % 10 2,6 % -3-23,1% Yhteensä 70 18,3 % ,7 % ,0 % -22-5,4% Kunnan henkilöstö henkilöstöryhmittäin ja toimialoittain: Muutos vakin. määräaik. vakin. määräaik. vakin. määräaik. Keskushallinto ,3% -22,2% Perusturvatoimi ,2 % -17,4% - varhaiskasvatus Sivistystoimi ,0 % -19,0% - varhaiskasvatus ,6% -40,0% Tekninen toimi ,3 % Yhteensä ,3 % -20,0% ,9% Työllistetyt ,1% Yhteensä sis. työllistetyt ,4% Kunnan henkilöstö palvelussuhdelajin mukaan ja toimialoittain (toisaalta työsopimussuhteet eli työsuhteet ja toisaalta virkasuhteet): Työsuhteita Virkasuhteita Virkasuhteiden osuus vakin. määräaik. vakin. määräaik. vakin. määräaik. Keskushallinto ,6 % 0,0 % Perusturvatoimi ,3 % 15,8 % - varhaiskasvatus Sivistystoimi ,2 % 40,4 % - varhaiskasvatus ,9 % 0,0 % Tekninen toimi ,3 % 0,0 % Yhteensä ,0 % 27,5 % ,9 % Työllistetyt 10 0,0 % Yhteensä sis. työllistetyt ,0 % 4

5 Henkilötyövuodet Kunnan henkilöstön ajalla tekemä työ henkilötyövuosina: Miehet Naiset Yhteensä Muutos ed. v:sta htv % htv % htv % htv % Vakinaiset 56,4 80,4 % 235,5 73,6 % 291,9 74,9 % 4,5 1,6 % Määräaikaiset 13,7 19,6 % 84,3 26,4 % 98,0 25,1 % -6,2-6,0 % Yhteensä 70,1 100,0 % 319,8 100,0 % 389,9 100,0 % -1,7-0,4 % Edellä oleva taulukko käsittää kaikki kalenterivuoden aikana tehdyt työrupeamat palvelussuhteen voimassaolon perusteella. Palkallisia tai palkattomia poissaoloja ei ole vähennetty. Henkilökohtainen enimmäismäärä on kuitenkin yksi henkilötyövuosi kalenterivuodessa; sen ylittävät osuudet on poistettu. Perustetut ja lakkautetut vakanssit Vuoden 2013 talousarvion hyväksymisen yhteydessä kunnanvaltuusto hyväksyi seuraavat henkilöresurssilisäykset: Toimiala/Vastuualue Tehtävä Mistä lukien Mihin saakka Sivistystoimi/Varhaiskasvatus lastenhoitaja toistaiseksi lastenhoitaja toistaiseksi Perusturvatoimi/Vanhustenhuolto hoitaja toistaiseksi hoitaja toistaiseksi Vakansseja ei lakkautettu vuoden aikana, mutta eräät tehtävät olivat täyttämättä vähintään osan vuodesta. 5

6 Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne sekä vaihtuvuus Sukupuolirakenne Kunnan vakinaisen henkilöstön sukupuolirakenne toimialoittain: Hlöä Miehet Naiset Naisia % Miehet Naiset Naisia % Keskushallinto * ,4 % ,3 % - ruoka- ja siivouspalvelut ,0 % Perusturvatoimi ,1 % ,2 % - varhaiskasvatus ,4 % Sivistystoimi ,0 % ,2 % - varhaiskasvatus ,3 % Tekninen toimi ,0 % ,5 % Koko kunta ,8 % ,5 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Keskush. R- ja s.p. Perusturva Sivistys Varh.kasv. Tekninen Koko kunta 6

7 Henkilöstön keski-ikä Kunnan vakinaisen henkilöstön keski-ikä toimialoittain: Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki Keskushallinto * 48,6 50,3 50,1 48,5 50,9 50,0 - ruoka- ja siivouspalvelut 50,4 50,4 Perusturvatoimi 43,6 47,0 46,9 44,6 47,1 47,0 - varhaiskasvatus 42,7 46,1 46,0 Sivistystoimi 45,6 47,2 46,8 45,8 46,9 46,6 - varhaiskasvatus 43,7 46,2 46,2 Tekninen toimi 50,5 52,4 50,8 51,4 53,4 51,6 Koko kunta 47,5 47,5 47,5 48,0 47,5 47,6 52,0 50,0 48,0 46,0 44,0 Miehet Naiset Kaikki 42,0 40,0 Keskush. R- ja s.p.perusturva Sivistys Varh.kasv.TekninenKoko kunta 7

8 Ikäryhmät Kunnan vakinainen henkilöstö ikäryhmittäin: henkilöä Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki alle 20-v v v v v v v v v v väh. 65-v Yhteensä Miehet Naiset Kaikki 8

9 Palvelussuhteen keskimääräinen kestoaika Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteen keskimääräinen kestoaika mennessä: Vuotta Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki 13,1 11,1 11,5 13,8 10,8 11,4 Palveluvuosien jakauma Vakinaisen henkilöstön palveluvuosien jakauma pituusluokittain mennessä: Palveluvuodet Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki alle 1 v v v v v v v v v väh. 36 v Yhteensä Miehet Naiset 9

10 Henkilöstön vaihtuvuus Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus: Alkaneet vakinaiset palvelussuhteet Päättyneet vakinaiset palvelussuhteet joista kokoaikaiselle eläkkeelle siirtymisiä

11 Henkilöstö poissaolot eri syiden perusteella Kunnan henkilöstön poissaolot eri syiden perusteella: kalenteripäivää Muutos kal.pv kal.pv kal.pv % Sairausloma * ,7 % Äitiys-/isyys-/vanhempainvapaa ,4% Hoitovapaa ,6 % Tilapäinen hoitovapaa ,2 % Vuorottelu-/opintovapaa ,0% Aslak- ym. kuntoutus ,5% Muut perusteet ** ,8% Yhteensä ,3% Poissaolopäiviä/hlö 44,0 41,2-2,7-6,2% Kannustevapaa ,8 % Yhteensä sis. kannustevapaan ,9% Poissaolopäiviä/hlö sis. kannustevapaan 44,9 42,3-2,6-5,8% *) Sis. tavanomaisten sairauspoissaolojen lisäksi tapaturma-, ammattitauti- ja päihdeongelmaperusteet. **) Sis. mm. harkinnanvaraiset palkattomat virka- ja työvapaat, joita ei ole sijaisen tarpeen vuoksi voitu myöntää kannustevapaana, oppisopimuskoulutettavien tietopuolisen opetuksen päivät, reservin kertausharjoitusten päivät, työaikaan luetut koulutuspäivät ym. Sen sijaan vuosilomat eivät sisälly näihin poissaolotietoihin. Sairauspoissaoloja eritellään tarkemmin jäljempänä. 11

12 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Muutos % Kulut: Virka- ja työsuhteisten kuukausipalkat ,6 % Sijaisten palkat ,3% Erilliskorvaukset ,6% Työllisyyspalkat ,5% Tunti- ja urakkapalkat ,3% Opettajien ylituntipalkkiot ,6% Henkilöstön kokouspalkkiot ,3 % Asiantuntijapalkkiot ,5% Jaksotetut palkat ja palkkiot ,2% Muut palkat ja palkkiot ,7 % Tuotot: Sairausvakuutuskorvaukset ,6 % Tapaturmakorvaukset ,6 % Yhteensä (nettokulut) ,7 % Henkilösivukulut Muutos % KuEL-eläkemaksut: - Palkkaperusteiset ,3 % - Varhaiseläkemenoperusteiset ,7% - Eläkemenoperusteiset ,9 % KuEL-eläkemaksut yhteensä ,9 % VaEL-eläkemaksut ,3% Työttömyysvakuutusmaksu ,0 % Työnantajan sosiaaliturvamaksu ,7% Muut henkilösivukulut ,2% Yhteensä ,0 % 12

13 Henkilöstökulut yhteensä Muutos % Palkat ja palkkiot sekä henkilösivukulut yhteensä (nettokulut) ,0 % Nettokulut/asukas ,6 % Asukasluku ,6% Henkilöstöpalvelut ja vastaavat Nettokulut Muutos % Työterveyshuolto ,4 % Henkilöstön koulutus ,2% Työsuojelu ja yhteistoiminta ,0 % Liikunta- ja kulttuurietu ,7% Työpaikkaruokailu ,2% Virkistystoiminta (henkilöstöhallinnon määräraha) ,0% Yhteensä ,2% Kunnan henkilöstön työterveyshuoltopalvelut tuotti Suomen Terveystalo Oy. Työterveyshuolto sisälsi lakisääteisen ennaltaehkäisevän työn lisäksi myös työnantajalle vapaaehtoisia sairaanhoidollisia palveluita. Työterveyshuollon menoihin saadaan Kansaneläkelaitokselta korvausta. Vuoden 2013 menoista ennakoidaan saatavan korvausta Summa vahvistuu ja maksetaan aina seuraavana vuonna. Edellä olevassa taulukossa oleva työterveyshuollon nettokulu tarkoittaa työnantajan vastuulle Kela-korvauksen jälkeen jäävää osuutta menosta. Kunta tukee henkilöstönsä työpaikkaruokailua kunnan omissa ruokaloissa sekä sopimusruokailupaikoissa. Tuen suuruus vuonna 2013 oli päälounaasta 1,20 /ateria. Kevytlounasta tai muita vaihtoehtoja ei tuettu. Tuen suuruus vahvistetaan vuosittain ottaen huomioon verohallinnon ohjeet asiasta. Liikunta- ja kulttuuriedulla tarkoitetaan Smartumilta hankittavaa liikunta- ja kulttuurietua, jota käytetään luottokorttia muistuttavalla muovikortilla. 13

14 Työllisyyden hoito Työllistettyjen määrä ja työllisyyden hoitoon käytetyt määrärahat Muutos % Työllistettyjä , hlöä ,1% Kulut, ,0% Tuotot, ,1% Nettokulut, ,5 % Työllisyyden hoidon kuluja ovat työllistämiseen varatulla määrärahalla palkattujen henkilöiden palkka- ja sivukulut, palveluiden ostot, avustukset ym. kustannukset. Vuonna 2011 aloitetun nuorten ja aikuisten työpajatoiminnan kustannukset ei sisälly näihin kuluihin, vaan perusturvatoimen kuluihin. Työpajatoimintaan osallistuvat henkilöt eivät sisälly työllistettyjen määrään, koska he eivät ole kunnan palveluksessa. 14

15 Henkilöstön työkyky Eläkkeelle siirtyminen Eläkemuodot Vanhuuseläke (työeläke) Työkyvyttömyyseläke Osa-aikaeläke Osatyökyvyttömyyseläke 2 1 YHTEENSÄ Sairauspoissaolot toimialoittain Muutos kalenteripäivää kalpv kalpv kalpv % Keskushallinto * ,3% - ruoka- ja siivouspalvelut ,3% Perusturvatoimi ,5 % - varhaiskasvatus 538 Sivistystoimi ,7% - varhaiskasvatus ,9 % Tekninen toimi ,0% Yhteensä ,7 % Kalenteripäivät/hlö 15,9 17,7 1,9 11,8 % Kalenteripäivät/htv 16,4 17,4 1,0 6,2 % Sairauspoissaolot pituusluokittain Kerrallaan myönnettyjen sairauspoissaolojaksojen pituuksien perusteella: pituusluokat, kal.pv jaksot kum.kal.pv osuus jaksot kum.kal.pv osuus ,0 % ,2 % ,1 % ,7 % ,7 % ,4 % ,8 % ,1 % ,6 % ,9 % ,4 % 0 0 0,0 % ,0 % ,8 % ,4 % 0 0 0,0 % ,9 % 0 0 0,0 % ,0 % 0 0 0,0 % Yhteensä ,0 % ,0 % 15

16 Eri henkilöille vuoden aikana kertyneiden sairauspoissaolopäivien perusteella: pituusluokat, kal.pv hlöt kum.kal.pv osuus hlöt kum.kal.pv osuus ,7 % ,0 % ,8 % ,4 % ,0 % ,6 % ,0 % ,8 % ,9 % ,5 % ,3 % ,6 % ,4 % ,8 % ,4 % ,2 % ,0 % ,7 % ,7 % ,4 % Yhteensä ,0 % ,0 % Työtapaturmat työssä työmatkalla työssä työmatkalla Keskushallinto * 1 1 Perusturvatoimi Sivistystoimi Tekninen toimi 1 Yhteensä Yhteensä Muutos kpl % työssä -2-11,8% työmatkalla 7 700,0 % yhteensä 5 27,8 % Edellä olevassa taulukossa näkyvien, vuonna 2013 sattuneiden tapaturmien lisäksi tapaturmavakuutusyhtiö käynnisti yhden ammattitautiepäilyn selvittämisen vuonna Kunta oli ottanut henkilöstönsä lakisääteisen tapaturmavakuutuksen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:stä. Vuoden 2013 syksyllä tehdyn hankintapäätöksen mukaan vakuutusyhtiönä aloitti lukien Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia. 16

17 Työterveyshuollon palvelujen käyttö Kunnan henkilöstön työterveyshuoltopalvelut tuotti Suomen Terveystalo Oy. Työterveyshuolto sisälsi lakisääteisen ennaltaehkäisevän työn lisäksi myös työnantajalle vapaaehtoisia sairaanhoidollisia palveluita. Työterveyshuollon toimintaa kunnan tasolla ohjaa työterveyshuollon toimintasuunnitelma, joka laaditaan työnantajan ja työterveyshuollon kesken 1 2 vuoden suunnitelmakausille. Henkilöstö on vaikuttanut asiakirjan valmisteluun kehittämistoimikunnan kautta. Käyntejä, kpl * lääkäri ja terveyden- fysio- psykologi laboratorio- kuvantaerikoislääkäri hoitaja terapeutti tutkimukset minen yht erittely yht erittely yht erittely yht erittely *) Erittely muotoa ennaltaehkäisevän työn käynnit + sairaanhoidon käynnit. 17

18 Työolot ja työyhteisön kehittäminen Keskeiset henkilöstön osaamisen kehittämistä, työhyvinvointia sekä henkilövoimavarojen laajuutta koskevat linjaukset on tehty valtuuston hyväksymässä henkilöstöstrategiassa. Strategiaa konkretisoidaan ja täsmennetään vuosittaisissa talousarviotavoitteissa. Toisaalta henkilöstöön vaikuttavia strategisia linjauksia sisältyy myös kunnan strategiaan, joka päivitettiin vuonna Valtuusto hyväksyi uuden kuntastrategian , ja päätti koko valtuustokautta koskevista strategisista tavoitteista. Henkilöstön hyvinvointia ja näkemyksiä selvitetään henkilöstökyselyillä. Vuoden 2013 syksyllä toteutetun kyselyn tulosten perusteella voidaan sanoa, että lähes kaikkien hyvinvoinnin osaalueiden koetaan heikentyneen edelliseen, kaksi vuotta aiemmin tehtyyn kyselyyn nähden. Kyselytuloksia analysoidaan ja tarvittavia toimenpiteitä muotoillaan syksystä 2013 kevääseen Osaamisen kehittäminen, työhyvinvointi ja muut henkilöstöön vaikuttavat asiat sisältyvät kunnassa harjoitettavan työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan piiriin. Yhteistoiminnan tarkoituksena on edistää tuloksellisuutta ja parantaa työelämän laatua antamalla henkilöstölle vaikutusmahdollisuuksia omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmistelussa. Yhteistoiminta on myös johtamisen väline, jonka avulla kunnan käytettävissä olevat voimavarat voidaan saada tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön. Yhteistoiminta jakaantuu edustukselliseen ja välittömään yhteistoimintaan. Edustuksellisen yhteistoiminnan keskeinen foorumi kunnassa on kehittämistoimikunta (kehto), joka on työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukainen yhteistoimintaelin. Kehittämistoimikuntaan kuuluivat suoraan asemansa perusteella kunnan henkilöstöä edustavien ammattijärjestöjen valitsemat pääluottamusmiehet (4 henkilöä) ja henkilöstön valitsemat työsuojeluvaltuutetut (3 henkilöä). Työnantajan edustajina kehittämistoimikuntaan kuuluivat kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja. Hallintojohtaja vastaa keskitetystä henkilöstöhallinnosta ja toimii myös työsuojelupäällikkönä. Vuonna 2013 kehittämistoimikunta kokoontui viisi kertaa. Työturvallisuusasioissa yhteistoiminta oli järjestetty niin, että työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutettujen muodostama työsuojelujaosto valmisteli yhteistoiminnallista käsittelyä edellyttävät työsuojeluasiat kehittämistoimikunnalle. Valtuuston kokouksen yhteydessä työnantajan edustajat luovuttivat tasavallan presidentin ja Suomen Kuntaliiton myöntämiä kunnia- ja ansiomerkkejä ja lisäksi palkittiin vuoden työntekijä. Henkilöstön osaamista tuetaan erityyppisellä koulutuksella. Henkilöstön kouluttamiseen oli varattu määrärahoja kunnan talousarviossa toimialoittain. Kunnassa ei laadittu yhteistä koulutussuunnitelmaa, vaan koulutustarpeiden kartoittaminen, koulutusten järjestäminen ja niihin osallistumisen rahoittaminen organisoitiin toimialoittain ja toiminnoittain. 18

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 Käsittely: Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT... 5 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 2.2 KOKOAIKAISET JA OSA-AIKAISET...

Lisätiedot

Lopen kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013. Käsittely: Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 ( 12) Kunnanhallitus 26.5.2014 ( 99) Valtuusto 9.6.

Lopen kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013. Käsittely: Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 ( 12) Kunnanhallitus 26.5.2014 ( 99) Valtuusto 9.6. Lopen kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 ( 12) Kunnanhallitus 26.5.2014 ( 99) Valtuusto 9.6.2014 ( 26) SISÄLTÖ Johdanto... 1 Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet... 2

Lisätiedot

Henkilöstökertomus. Köyliön kunta

Henkilöstökertomus. Köyliön kunta Henkilöstökertomus 204 Köyliön kunta SISÄLTÖ HENKILÖSTÖKERTOMUS 204. HENKILÖSTÖRAKENNE...2.. Henkilöstön määrä...2.2. Henkilöstö osastoittain...3.3. Henkilöstön ikärakenne...4.4. Henkilöstön palvelussuhteen

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.3 Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 214 SISÄLLYSLUETTELO 1 SAATTEEKSI... 3 1.1 YLEISKATSAUS VUOTEEN 214... 3 1.2 HENKILÖSTÖPOLITIIKAN PERUSTA KANGASALAN SEURAKUNNASSA... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x. 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.2015 / Liite xx 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2014 2 (29) JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 HENKILÖSTÖKULUT... 5 Palkkakustannukset sivukuluineen... 5 Henkilötyövuosi... 6 Kunta-alan palkkausjärjestelmä... 6

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yt-toimikunta 19.8.2014 KH 25.8.2014

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yt-toimikunta 19.8.2014 KH 25.8.2014 KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Yt-toimikunta 19.8.2014 KH 25.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA... 2 3. KEHITTÄMISTYÖTÄ JA ORGANISAATIOMUUTOKSIIN LIITTYVIÄ

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 KAUPUNKISTRATEGIA... 2 HENKILÖSTÖ TUNNUSLUKUINA... 3 Henkilöstömäärä ja rakenne... 3 Työajan jakautuminen... 8 Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2009

Henkilöstötilinpäätös 2009 Henkilöstötilinpäätös 2009 Jalasjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 4 Vakituisen henkilöstön määrä toimialoittain 31.12.2009 5 Koko henkilöstön määrä 2005-2009 6 Kunnassa työllistämistuella

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 Henkilöstöraportti 2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 1. Alkusanat... 2 2. Henkilöstö... 5 2.1. Henkilöstön kokonaismäärä

Lisätiedot

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE... 1 2. TAVOITTEELLINEN JA ONNISTUNUT VUOSI 2014... 2 Hallintosääntö... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilöstömenot...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Yhteistyötoimikunta 12.5.2015 17 Liite 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrä... 3 2.2

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 Kauhavan kaupunki 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...3 2. HENKILÖSTÖHALLINTOA KOSKEVAT LINJAUKSET SEKÄ OHJEET...3 3. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT...4 3.1. Henkilökunnan määrä...4

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 28.4.2015 Liite 1 153 Mikkelin kaupungin työllisyydenhoidon seuranta vuodelta 2014 Sisällysluettelo: Mikkelin kaupungin yhteenveto vuodelta 2014 Työttömyysluvut Nuorten alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Työsuojelutoimikunnassa 11.3.2014 Johtoryhmässä 13.3.2014 YT-toimikunnassa 27.03.2014 Kunnanhallituksessa 31.03.2014 Kunnanvaltuustossa 26.05.2014 Toivakan kunnan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TUUSULA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS - henkilöstökertomus - 24 Henkilökunnan palkat/asukas rahanarvo: elinkust.ind 1951=1 asukkaat 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 Khall 27.5.2013 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 KUNNAN ORGANISAATIO, HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 Kunnan hallinto-organisaatio... 2 Henkilöstömäärä ja palvelussuhteen päätoimisuus...

Lisätiedot

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLTÖ 1. HENKILÖSTÖHALLINNON KATSAUS... 1 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne... 5 2.3 Eläkkeelle siirtyminen ja

Lisätiedot

Hollolan kunta Virastotie 3 15870 Hollola puh. (03) 880 111 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2000

Hollolan kunta Virastotie 3 15870 Hollola puh. (03) 880 111 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2000 Hollolan kunta Virastotie 3 15870 Hollola puh. (03) 880 111 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2000 Yhteistyötoimikunta 26.3.2001 Kunnanhallitus 2.4.2001 Valtuusto 18.6.2001 HOLLOLAN KUNTA 2 I II III IV

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 30.3.2015

Henkilöstökertomus 30.3.2015 Henkilöstökertomus 30.3.2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

Kh 28.5.2012 131 YT-ryhmä 30.5.2012 Kv 11.6.2012 18

Kh 28.5.2012 131 YT-ryhmä 30.5.2012 Kv 11.6.2012 18 Kh 28.5.2012 131 YT-ryhmä 30.5.2012 Kv 11.6.2012 18 Henkilöstöraportti 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 KESKEISET ASIAT 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 3 2.1 Henkilöstön lukumäärä 31.12.2011 3 2.2 Vakinaisen henkilöstön

Lisätiedot

Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Sisällys: 1 Henkilöstöraportti 2010... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilötyövuodet... 6 2.2 Ikärakenne...

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

Sisällys HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 3

Sisällys HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 3 Henkilöstökertomus 2014 2 Sisällys Kaupunginjohtajan tervehdys...4 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014...5 AVAINLUKUJA HENKILÖSTÖSTÄ...7 RIITTÄVIN RESURSSEIN...7 Henkilöstön määrässä laskua...7 Sitoutunut henkilöstö...9

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

VUODEN 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI

VUODEN 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODEN 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI (Käännös) 1 SISÄLTÖ Sivu 1. Yleistä henkilöstöraportoinnista 2 2. Paraisten kaupungin organisaatio 31.12.2013 2 3. Kaupungin henkilöstö 3 4. Henkilöstörakenteen kuvaus (kuviot)

Lisätiedot