SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014"

Transkriptio

1 SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Käsittely: KH KV

2 SISÄLLYSLUETTELO SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS HENKILÖSTÖSTRATEGIA KUNNAN HENKILÖSTÖRAKENNE POISSAOLOT TYÖTERVEYSHUOLTO JA VIRKISTYSTOIMINTA HENKILÖSTÖN KOULUTUS HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA... 8 SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS HENKILÖSTÖSTRATEGIA Nyt laadittu henkilöstötilinpäätös on Sauvon kunnan kymmenes. Kunnan henkilöstöpolitiikan perustana on vuonna 2009 päivitetty strategia, joka sisältää henkilöstöstrategiaosion: Henkilöstö Henkilöstön määrää ja rakennetta arvioidaan palvelujen määrän ja laadun perusteella; Työn vaativuutta ja henkilöstön työkykyä seurataan; Henkilöstön hyvinvoinnista työpaikoilla huolehditaan; Henkilöstö sitoutuu toimimaan työssään kunnan strategiassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävällä tavalla tehokkaasti ja taloudellisesti; Henkilöstön hankinta Vapautuneen tehtävän täyttäminen on nopeaa ja joustavaa sen jälkeen kun on selvitetty tehtävän tarpeellisuus; Virat ja toimet täytetään pääasiassa julkisella hakumenettelyllä; Sisäiselle täytölle luodaan selkeät periaatteet; Henkilöstö palkataan pääasiassa pysyväisluonteiseen virka- tai työsuhteeseen; Perehdytys Luodaan kunnalle kaikki yksiköt kattava perehdyttämisohjelma; Osaaminen Henkilöstön sisäisestä koulutuksesta ja täydennyskoulutuksesta huolehditaan; Henkilöstöjohtamista kehitetään vuorovaikutteiseksi ja osaamista tukevaksi; Palkkaus Sauvon kunnan palkkataso on kilpailukykyinen muiden saman kokoluokan kuntien kanssa. 2

3 2. KUNNAN HENKILÖSTÖRAKENNE Sauvon kunnan palveluksessa oli 156 henkilöä. Henkilöstön rakenne on esitetty seuraavilla kaavioilla. Kuvio 1: Henkilöstömäärän kehitys toimialoittain * Tilastossa kukin työntekijä on tilastoitu yhteen toimialaan kokonaisena työntekijänä, vaikka yleishallinnon, koulutoimen ja teknisen toimen kanslistien työpanosta on jaettu toimialojen kesken. Lisäksi tilasto sisältää äitiys-/hoitovapaalla olevan henkilöstön. Kuvio 2: Henkilöstön sukupuolijakauma. 3

4 Kuvio 3: Henkilöstön jakautuminen vakituisiin ja sijaisiin sekä koko- ja osa-aikaisiin. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 48,3 vuotta ja sijaisten 38,3 vuotta. Kuvio 4: Henkilöstön ikäjakauma. Kuntaan palkattiin kesätyöntekijöiksi 11 nuorta, jonka lisäksi tuettiin yrityksiä 4:n nuoren kesätyöllistämisessä. 4

5 3. POISSAOLOT Tilikaudella oli yhteensä 1518 sairauslomakalenteripäivää (vuonna kalenteripäivää), joista työpäiviä oli 1095 päivää (vuonna työpäivää). Työtapaturmista kirjattuja poissaolotyöpäiviä oli 128 (vuonna päivää) Sairauspoissaolot (kalenteripäivissä) Kuvio 5: Sairauspoissaolojen kehitys. POISSAOLOT Syy Työpäivät Kalenteripäivät Työpäivät Kalenteripäivät Sairausloma palkallinen Sairausloma palkaton Sairausloma osa-palkkainen Työtapaturma palkallinen Työtapaturma osa-palkkainen 5 11 Äitiysvapaa palkallinen Äitiysvapaa palkaton Vanhempainvapaa palkaton Isyysloma Hoitovapaa palkaton Opintovapaa palkaton Lmkoulutus palkallinen Koulutus palkallinen Tilapäinen hoitovapaa palkallinen Tilapäinen hoitovapaa palkaton Kuntoutus palkaton Säästövapaa palkallinen Vuorotteluvapaa Päiväkodin ves-päivät palkallinen Yksityisasia palkaton Yksityisasia palkallinen Lomautus palkaton Loma palkallinen Virkamatka palkallinen Yhteensä

6 4. TYÖTERVEYSHUOLTO JA VIRKISTYSTOIMINTA Kunnan työyhteisön kehittäminen koostuu työsuojelusta, YT-ryhmän toiminnasta ja työterveyshuollosta. Henkilökunnan työterveyshuollon kustannukset olivat euroa ja tulot euroa. Työterveyshuollon palvelut hankitaan Paimio-Sauvon kansanterveyskuntayhtymästä. Yt-ryhmä toimii myös työsuojeluviranomaisena. Työsuojelupäällikkönä on toiminut Maria Peippo. Yt-ryhmän puheenjohtajana vuonna 2014 toimi Eeva-Kaarina Sundberg. Kunnanhallituksen edustaja ryhmässä oli Perttu Laaksonen. Työsuojelun kustannuspaikan menot olivat yhteensä euroa. Yt-ryhmän kulut olivat euroa, joilla katettiin mm. henkilökunnan joulujuhlien kulut. Yt-ryhmä kokoontui vuoden aikana 5 kertaa käsitellen mm. seuraavia asioita: KELA:lta haetut työterveyshuollon kustannukset Pysäköintikulujen korvaaminen Työn vaativuuden arvioiminen Kuntien yhdistymisselvitys Yhteistoimintaneuvottelut 6

7 5. HENKILÖSTÖN KOULUTUS Koulutuspäivien määrä työpäivissä mitattuna oli 53, jossa laskua edelliseen vuoteen nähden oli 83 päivää. Henkilöstön koulutuskustannukset olivat tilikaudella euroa (v euroa). Koulutuskulut kustannuspaikoittain: Toteuma Budjetti Totetuma käyttö % Hallinto, tarkastuslautakunta Tarkastustoim./Tilintarkastaja Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Suhdetoiminta ja tiedotus Hallintopalvelut , ATK-palvelut Muut sisäiset palvelut Kirjanpito YT-ryhmä , Toimistopalvelut sosiaalil , Sosiaalityöntekijä , Lastensuojelu , Kotihoito , Dementiasolu , Tehostettu asumispalvelu , Hoivaosasto , Päivätoiminta Erityispäivähoito Päivähoidon ohjaus Palvelukeskuksen keittiö , Koulun keittiö , Opetustoimi , Koulunkäyntiavustajat Toimistopalvelut vapaan siv Liikuntatoimi Nuorisotoimi , Pääkirjasto Kulttuuritoiminta Toimistopalvelut tekn , Ympäristönsuojelu Vesilaitos , Viemärilaitos , Palvelukeskus Koulukeskus Rakennusvalvonta YHTEENSÄ

8 6. HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA Kunnan henkilöstökulut olivat tilikaudella euroa, missä oli kasvua edelliseen vuoteen 0,8 %. Vuodesta 2012 vuoteen 2013 vastaava kasvu oli 0,9 %. Toteuma Budjetti Totetuma Poikkeama käyttö % SAUVON KUNTA HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 Vakinaisten palkat Palkkiot Sijaisten palkat Tilapäisten palkat Erilliskorvaukset Nuorten kesätyöll palka Työllistettyjen palkat Jaksotetut palkat Aktivoidut palkat PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KVTEL-maksut VEL-maksut Eläkemenoperusteinen K Varhaiseläkemenoperust Aktivoidut eläkekulut ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT 5101 Kansaneläke- ja sv-mak Tapaturmavakuutusmaksu Työttömyysvakuutusmaks Taloudellinen tukimaks Jaks.palkkojen sivukul Aktivoidut sos.kulut MUUT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET 5200 Sairausvakuutuskorvauks Tapaturmavakuutuskorvau HENKILÖSTÖKORVAUKSET HENKILÖSTÖKULUT

9 LIITE 1: Henkilöstö ammattiryhmittäin Yhteensä Vakituinen Sijainen Työllistetty askartelunohjaaja 1 1 erityislastentarhan opettaja 1 1 erityisopettaja,peruskoulussa hallintojohtaja 1 1 henkilökohtainen avustaja 1 1 hoitaja hoitoapulainen kanslisti 4 4 keittäjä 5 5 keittäjä-emäntä 1 1 kerho-ohjaaja 2 2 kieltenopettaja 1 1 kirjaston johtaja 1 1 kirjastovirkailija 1 1 kotiavustaja 1 1 kouluavustaja 2 2 koulunkäyntiavustaja 2 2 kunnanjohtaja 1 1 laitosapulainen 1 1 laitoshuoltaja 1 1 laitosmiehen apulainen 1 1 laitosmies 3 3 lastenhoitaja lastentarhanopettaja lehtori 5 5 luokanopettaja maalari 1 1 nuoriso-ohjaaja 1 1 nuorisotilan valvoja 1 1 perhepäivähoidon ohjaaja 1 1 perhepäivähoitaja perhetyöntekijä 1 1 perushoitaja 2 2 peruskoulun lehtori päiväkodin johtaja 1 1 pääemäntä 1 1 pääkirjanpitäjä 1 1 rakennusalan ammattimies 1 1 rakennustarkastaja 1 1 rehtori 1 1 ruokapalvelutyöntekijä 1 1 ryhmäavustaja 2 2 ryhmäperhepäivähoitaja 5 5 9

10 sairaanhoitaja siistijä sosiaalijohtaja 1 1 sosiaalityöntekijä tekninen johtaja 1 1 teknisenkäsityönopettaja 1 1 tekstiilityön-ja askartelunop 1 1 tuntiopettaja tuntiopettaja (päätoiminen) 1 1 tuntiopettaja (sivutoiminen) 3 3 työnohjaaja, siivoustoimessa 2 2 vastaava sairaanhoitaja 1 1 ympäristötarkastaja 1 1 yöhoitaja 1 1 Kaikki yht

HENKILÖSTÖRAPORTTI VESILAHDEN KUNTA

HENKILÖSTÖRAPORTTI VESILAHDEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 VESILAHDEN KUNTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 3 2 Kunnan henkilöstöorganisaatio 4 3 Henkilöstön määrä ja jakautuminen hallintokunnittain 5 Kaavio 1. Henkilöstön määrä 31.12.2012

Lisätiedot

Henkilöstökertomus. Köyliön kunta

Henkilöstökertomus. Köyliön kunta Henkilöstökertomus 204 Köyliön kunta SISÄLTÖ HENKILÖSTÖKERTOMUS 204. HENKILÖSTÖRAKENNE...2.. Henkilöstön määrä...2.2. Henkilöstö osastoittain...3.3. Henkilöstön ikärakenne...4.4. Henkilöstön palvelussuhteen

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI VESILAHDEN KUNTA

HENKILÖSTÖRAPORTTI VESILAHDEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 VESILAHDEN KUNTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 3 2 Kunnan henkilöstöorganisaatio 3 3 Henkilöstön määrä ja jakautuminen hallintokunnittain 5 Kaavio 1. Henkilöstön määrä 31.12.2010

Lisätiedot

Lopen kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014. Käsittely: Kunnanhallitus 30.3.2015 ( 76) Yhteistyötoimikunta 25.5.2015 ( 11) Valtuusto 8.6.

Lopen kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014. Käsittely: Kunnanhallitus 30.3.2015 ( 76) Yhteistyötoimikunta 25.5.2015 ( 11) Valtuusto 8.6. Lopen kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Käsittely: Kunnanhallitus 30.3.2015 ( 76) Yhteistyötoimikunta 25.5.2015 ( 11) Valtuusto 8.6.2015 ( 35) SISÄLTÖ Johdanto... 1 Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet... 2

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 4 Sisällys. Johdanto... Henkilöstöraportin sisältö.. Henkilöstön määrä ja rakenne 4.. Vakinaiset ja määräaikaiset. 4.. Palkattomalla työ-/virkavapaalla olevat... Henkilötyövuosi. 4.

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Käsitelty: Kunnanhallitus 25.3.2014, 118 Kehittämistoimikunta 22.4.2014, 13 Tarkastuslautakunta 3.4.2014, 12 Kunnanhallitus 27.5.2014, 205 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2014. Meillä jokainen tietää missä olemme, mihin olemme menossa ja miksi. Oikeat ihmiset oikeassa paikassa

EURAJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2014. Meillä jokainen tietää missä olemme, mihin olemme menossa ja miksi. Oikeat ihmiset oikeassa paikassa EURAJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2014 Oikeat ihmiset oikeassa paikassa Meillä jokainen tietää missä olemme, mihin olemme menossa ja miksi Tahto on tietoa tärkeämpi. Motivaatio älyä tärkeämpi.

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2009

Henkilöstötilinpäätös 2009 Henkilöstötilinpäätös 2009 Jalasjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 4 Vakituisen henkilöstön määrä toimialoittain 31.12.2009 5 Koko henkilöstön määrä 2005-2009 6 Kunnassa työllistämistuella

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut 2012 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 HENKILÖSTÖTALOUS... 2 1.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 1.1.1 Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 Käsittely: Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT... 5 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 2.2 KOKOAIKAISET JA OSA-AIKAISET...

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2014. Yhteistyötoimikunta 8.5.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 Valtuusto 25.5.2015 (tiedoksi)

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2014. Yhteistyötoimikunta 8.5.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 Valtuusto 25.5.2015 (tiedoksi) KEURUUN KAUPUNKI Henkilöstökertomus 2014 Yhteistyötoimikunta 8.5.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 Valtuusto 25.5.2015 (tiedoksi) Keuruun kaupungin Henkilöstökertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1

Lisätiedot

HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI

HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 KUNNAN HENKILÖSTÖN ORGANISAATIO, MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 2.1. Kunnan hallinto-organisaatio... 2 2.2. Kunnan palveluksessa olevan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Yhteistyötoimikunta 12.5.2015 17 Liite 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrä... 3 2.2

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TUUSULA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS - henkilöstökertomus - 24 Henkilökunnan palkat/asukas rahanarvo: elinkust.ind 1951=1 asukkaat 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 KUNNAN ORGANISAATIO, HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 Kunnan hallinto-organisaatio... 2 Henkilöstömäärä ja palvelussuhteen päätoimisuus...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 214 Hallintolautakunta 21.4.215 Yhteistyötoimikunta 23.4.215 Kaupunginhallitus 18.5.215 Kaupunginvaltuusto 25.5.215 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Liite :ään 46 /2014 YH HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 26.3.2014 Riihimäen seudun Henkilöstötilinpäätös 2013 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 1 3 HENKILÖSTÖN RAKENNE...

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Työsuojelutoimikunnassa 11.3.2014 Johtoryhmässä 13.3.2014 YT-toimikunnassa 27.03.2014 Kunnanhallituksessa 31.03.2014 Kunnanvaltuustossa 26.05.2014 Toivakan kunnan

Lisätiedot

Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Sisällys: 1 Henkilöstöraportti 2010... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilötyövuodet... 6 2.2 Ikärakenne...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Henkilöstöraportti 2013 Pääluottamusmiehet 31.3.2014 Johtoryhmä 7.4.2014 Yhteistyöryhmä 15.4.2014 Tarkastuslautakunta 23.4.2014 Kunnanhallitus 12.5.2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Sisällysluettelo 1 Henkilöstöpäällikön

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yt-toimikunta 19.8.2014 KH 25.8.2014

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yt-toimikunta 19.8.2014 KH 25.8.2014 KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Yt-toimikunta 19.8.2014 KH 25.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA... 2 3. KEHITTÄMISTYÖTÄ JA ORGANISAATIOMUUTOKSIIN LIITTYVIÄ

Lisätiedot

Hämeenkyrön kunta: Monitoimikeskuksen asiantuntijapalvelut

Hämeenkyrön kunta: Monitoimikeskuksen asiantuntijapalvelut 1 (6) Hämeenkyrön kunta: Monitoimikeskuksen asiantuntijapalvelut TARJOUSTEN PISTEYTYS PÖYTÄKIRJA 27.5.2014 Aika: 27.5.2014 klo 09.30-11.20 Paikka: Lync-kokous Läsnä: Antero Alenius, pj Hämeenkyrön kunta

Lisätiedot

Työryhmän väliraportti

Työryhmän väliraportti Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Työryhmän väliraportti Nykytilan kuvaus Henkilöstöprosessit 14.1.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Toimeksianto... 3 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittely...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2009

Henkilöstöraportti 2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti 2009 ASUKKAILLE MATKAILIJOILLE PÄÄTÖKSENTEKO Yhteistyötoimikunta 26.2.2010 Kaupunginhallitus 29.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖHALLINNON ORGANISAATIO...1 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 2 2.1 Henkilöstön määrä 2 2.2 Osa-aikaisuus 4 2.3 Henkilötyövuosien määrä 4 2.4 Henkilöstön määrään vaikuttava

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus Kouvolan kaupungin Henkilöstökertomus 2012 Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstökertomustyöryhmä Taitto: Suvi Lantta Kansi: Eeva Forsman Kouvolan kaupungin julkaisu 2013 Henkilöstökertomus

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2011

Henkilöstöraportti 2011 Henkilöstöraportti 2011 Nastolan kunnan henkilöstö ikäryhmittäin 31.12.2011 Miehet Naiset 60-55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34-v. 25-29-v. -24-v. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Pääluottamusmiehet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 Kauhavan kaupunki 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...3 2. HENKILÖSTÖHALLINTOA KOSKEVAT LINJAUKSET SEKÄ OHJEET...3 3. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT...4 3.1. Henkilökunnan määrä...4

Lisätiedot