FSD3132. Terveys- ja hyvinvointitietojen toissijainen hyödyntäminen Koodikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD3132. Terveys- ja hyvinvointitietojen toissijainen hyödyntäminen Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD3132 Terveys- ja hyvinvointitietojen toissijainen hyödyntäminen 2016 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveys- ja hyvinvointitietojen toissijainen hyödyntäminen 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :00: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3132. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra & Hyry, Jaakko (TNS Gallup Oy): Terveysja hyvinvointitietojen toissijainen hyödyntäminen 2016 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. urn:nbn:fi:fsd:t-fsd3132 Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake 111 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Terveys- ja hyvinvointitietojen toissijainen hyödyntäminen 2016 Aineiston nimi englanniksi: Secondary Use of Health and Social Care Data 2016 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Muu materiaali GallupKanavan kuvaus 1 Tekijät Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Hyry, Jaakko (TNS Gallup Oy) Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Saario, Heidi (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto) 1 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat asiointi; fyysinen aktiivisuus; luottamus; päätösvalta; seuranta; sosiaalipalvelut; terveyspalvelut; tietojenluovutus; tunnisteet Tieteenala / Aihealue OKMn sanaston mukainen luokittelu: lääke- ja terveystieteet CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: terveyspolitiikka Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällön kuvaus Tutkimuksessa kartoitettiin kansalaisten sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten asenteita ja suhtautumista sosiaali- ja terveystietojen toissijaiseen hyödyntämiseen tutkimuksessa, kehittämisessä ja johtamisessa. Tutkimuksen erityisryhmänä olivat henkilöt, joilla itsellä tai jollakin heidän läheisistään on yksi tai useampi lääkärin toteama krooninen sairaus. Toisena kohderyhmänä tutkimuksessa haastateltiin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Aluksi vastaajilta kysyttiin eri toimijoiden luotettavuudesta, luottamuksesta itseä koskevien tietojen oikeaan käyttöön ja tietojen henkilökohtaisuudesta. Lisäksi pyydettiin arvioita henkilökohtaisten sote-tietojen käytön periaatteista ja niiden koetusta tärkeydestä. Haluttiin myös tietää kuinka kiinnostuneita vastaajat olivat seuraamaan omien sote-tietojensa käyttöä sekä kuinka halukkaita he olivat luvan antamiseen tunnisteettomien tietojen käyttämiseen eri tarkoituksiin. Seuraavaksi kartoitettiin omien fyysisten toimintojen seuraamista sekä luvan antamista näiden aktiivisuustietojen käyttämiseen eri tarkoituksiin. Lisäksi kysyttiin suhtautumisesta näiden tietojen käyttämiseen lääketieteen kehittämiseen yhdistämällä niitä terveys- ja potilastietoihin. Tiedusteltiin myös halukkuudesta antaa lupa ammattilaisille sosiaali- ja terveystietojen tarkastelemiseen. Kysyttiin myös, kenellä tulisi olla pääsy sosiaali- ja terveystietoihin palvelutilanteen ulkopuolella. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu Lopuksi tiedusteltiin luottamuksesta tietojen käyttöön eri tilanteissa kun käyttäjinä ovat viranomaiset, sote-organisaatiot, akateemiset tutkijat ja yliopistot tai lääke- ja terveysteknologiayritykset. Taustamuuttujina olivat mm. äidinkieli, siviilisääty, elämänvaihe, asuinmuoto, yhteiskuntaluokka, poliittinen suuntautuminen, tulot ja ammattiryhmä. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö Perusjoukko/otos: vuotiaat Suomessa asuvat suomalaiset Aineistonkeruun ajankohta: Kerääjät: TNS Gallup Oy Aineiston tuottajat: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: verkkolomake Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2016 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 157 muuttujaa ja 2338 havaintoa. Otantamenetelmä: Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otanta Tutkimuksen tiedot on kerätty Gallup Kanavalla Internet-kyselynä. Otanta on toteutettu monivaiheisena ositettuna otantana, jonka tuloksena on kiinteä tutkimusnäyte. 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Hyry, Jaakko (2016). Hyvinvointitietoa koskeva asennetutkimus kansalaisille ja ammattilaisille. Espoo: TNS Gallup. [viitattu ] Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 3

10 1. Aineiston kuvailu Painokertoimet Aineistossa on painomuuttuja (paino), joka korjaa aineiston sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan vastaamaan kohdejoukon väestötietoja. Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2338 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2338 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2338 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1] Oletko... Oletko... Nainen Mies [Q2] Minkä ikäinen olet? Ikä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2338 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta

13 Q4 [Q3] Asuinmaakunta Asuinmaakunta Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Ahvenanmaa - Åland tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4] Mikä on koulutuksesi? Mikä on koulutuksesi? Perus-, kansa- tai keskikoulu Ammatillinen perustutkinto, ammattikoulu Ylioppilas (taulukko jatkuu seur. sivulla) 7

14 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Opistoasteen ammatillinen tutkinto Ylempi opistoasteen tutkinto, ammattikorkeakoulututkinto, alempi yliopiston tai alempi korkeakoulun akateeminen tutkinto Yliopiston ja korkeakoulun ylempi akateeminen tutkinto tai korkeampi Muu [Q5] Oletko tällä hetkellä pääasiallisesti? Oletko tällä hetkellä pääasiallisesti? Pysyvässä (toistaiseksi voimassa olevassa) kokoaikatyössä Määräaikaisessa kokoaikatyössä Osa-aikatyössä (pysyvä tai määräaikainen, osaaikaeläke) Yrittäjä tai ammatinharjoittaja Apurahatutkija Työtön tai lomautettu Äitiys-, hoito-, vanhempainvapaalla tai vuorotteluvapaalla Opiskelija, eläkkeellä tai muutoin pois työvoimasta Muu, mikä? [Q5_9AVO] Oletko tällä hetkellä pääasiallisesti? Muu, mikä? (avokysymys) Muu, mikä? 8

15 Q8 [Q6] Oletko töissä tai oletko työskennellyt sosiaali- tai terveydenhuoltopalveluja tuottavassa organisaatiossa? Oletko töissä tai oletko työskennellyt sosiaali- tai terveydenhuoltopalveluja tuottavassa organisaatiossa? Näitä ovat esimerkiksi sosiaali- tai terveysasema, sosiaali- tai terveysvirasto, yksityinen sosiaali- tai terveyspalveluiden tarjoaja. En Kyllä En osaa sanoa [Q7] Millaiseksi koet nykyisen terveydentilasi? Millaiseksi koet nykyisen terveydentilasi? Hyvä Melko hyvä Keskitasoinen Melko huono Huono En osaa sanoa [Q8] Onko sinulla tai jollain läheiselläsi yksi tai useampi lääkärin toteama krooninen sairaus, joka vaatii säännöllistä lääkitystä? Onko sinulla tai jollain läheiselläsi yksi tai useampi lääkärin toteama krooninen sairaus? 9

16 2. Muuttujat Kyllä Ei En osaa sanoa [Q9] Oletko käyttänyt itse julkisen tai yksityisen sektorin sosiaali- tai terveyspalveluita tai asioinut läheisesi puolesta sosiaali- ja terveyspalveluissa viimeisen vuoden aikana? Oletko käyttänyt itse julkisen tai yksityisen sektorin sosiaali- tai terveyspalveluita tai asioinut läheisesi puolesta sosiaali- ja terveyspalveluissa viimeisen vuoden aikana? En kertaakaan kertaa kertaa Useammin kuin 6 kertaa En osaa sanoa [Q10] Oletko koskaan osallistunut tutkimuksiin, joissa selvitetään terveydentilaa, sairauksia, hoidon vaikuttavuutta tai sosiaalista hyvinvointia? (esim. lääke-, sosiaali- tai terveystieteellinen tutkimus) Oletko koskaan osallistunut tutkimuksiin, joissa selvitetään terveydentilaa, sairauksia, hoidon vaikuttavuutta tai sosiaalista hyvinvointia? (esim. lääke-, sosiaali- tai terveystieteellinen tutkimus) En koskaan Yhden kerran Joitakin kertoja Useita kertoja (taulukko jatkuu seur. sivulla) 10

17 Q11_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) En osaa sanoa [Q11_1] Kuinka luotettavia seuraavat toimijat mielestäsi ovat? Poliisi Kuinka luotettavia seuraavat toimijat mielestäsi ovat? Poliisi Erittäin luotettava Melko luotettava Ei luotettava eikä epäluotettava Melko epäluotettava Erittäin epäluotettava En osaa sanoa [Q11_2] Kuinka luotettavia seuraavat toimijat mielestäsi ovat? Kela Kuinka luotettavia seuraavat toimijat mielestäsi ovat? Kela Erittäin luotettava (taulukko jatkuu seur. sivulla) 11

18 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Melko luotettava Ei luotettava eikä epäluotettava Melko epäluotettava Erittäin epäluotettava En osaa sanoa [Q11_3] Kuinka luotettavia seuraavat toimijat mielestäsi ovat? Rekisterija tilastoviranomaiset (esim. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Tilastokeskus) Kuinka luotettavia seuraavat toimijat mielestäsi ovat? Rekisteri- ja tilastoviranomaiset (esim. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Tilastokeskus) Erittäin luotettava Melko luotettava Ei luotettava eikä epäluotettava Melko epäluotettava Erittäin epäluotettava En osaa sanoa [Q11_4] Kuinka luotettavia seuraavat toimijat mielestäsi ovat? Yliopistot Kuinka luotettavia seuraavat toimijat mielestäsi ovat? Yliopistot 12

19 Q11_6 Erittäin luotettava Melko luotettava Ei luotettava eikä epäluotettava Melko epäluotettava Erittäin epäluotettava En osaa sanoa [Q11_5] Kuinka luotettavia seuraavat toimijat mielestäsi ovat? Sosiaali- tai terveysalan järjestöt, kuten SPR, Unicef, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Kirkon ulkomaanapu jne. Kuinka luotettavia seuraavat toimijat mielestäsi ovat? Sosiaali- tai terveysalan järjestöt, kuten SPR, Unicef, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Kirkon ulkomaanapu jne. Erittäin luotettava Melko luotettava Ei luotettava eikä epäluotettava Melko epäluotettava Erittäin epäluotettava En osaa sanoa [Q11_6] Kuinka luotettavia seuraavat toimijat mielestäsi ovat? Julkinen sosiaali- tai terveydenhuolto Kuinka luotettavia seuraavat toimijat mielestäsi ovat? Julkinen sosiaali- tai terveydenhuolto 13

20 2. Muuttujat Erittäin luotettava Melko luotettava Ei luotettava eikä epäluotettava Melko epäluotettava Erittäin epäluotettava En osaa sanoa [Q11_7] Kuinka luotettavia seuraavat toimijat mielestäsi ovat? Yksityinen sosiaali- tai terveydenhuolto Kuinka luotettavia seuraavat toimijat mielestäsi ovat? Yksityinen sosiaali- tai terveydenhuolto Erittäin luotettava Melko luotettava Ei luotettava eikä epäluotettava Melko epäluotettava Erittäin epäluotettava En osaa sanoa [Q11_8] Kuinka luotettavia seuraavat toimijat mielestäsi ovat? Lääkeyhtiöt Kuinka luotettavia seuraavat toimijat mielestäsi ovat? Lääkeyhtiöt 14

21 Q11_10 Erittäin luotettava Melko luotettava Ei luotettava eikä epäluotettava Melko epäluotettava Erittäin epäluotettava En osaa sanoa [Q11_9] Kuinka luotettavia seuraavat toimijat mielestäsi ovat? Vakuutusyhtiöt Kuinka luotettavia seuraavat toimijat mielestäsi ovat? Vakuutusyhtiöt Erittäin luotettava Melko luotettava Ei luotettava eikä epäluotettava Melko epäluotettava Erittäin epäluotettava En osaa sanoa [Q11_10] Kuinka luotettavia seuraavat toimijat mielestäsi ovat? Internetpalvelut, kuten hakukoneet (esim. Google), sosiaalinen media (esim. Facebook) Kuinka luotettavia seuraavat toimijat mielestäsi ovat? Internet-palvelut, kuten hakukoneet (esim. Google), sosiaalinen media (esim. Facebook) 15

22 2. Muuttujat Erittäin luotettava Melko luotettava Ei luotettava eikä epäluotettava Melko epäluotettava Erittäin epäluotettava En osaa sanoa [Q11_11] Kuinka luotettavia seuraavat toimijat mielestäsi ovat? Terveysteknologiayritykset (esim. Suunto, Polar, Planmeca) Kuinka luotettavia seuraavat toimijat mielestäsi ovat? Terveysteknologiayritykset (esim. Suunto, Polar, Planmeca) Erittäin luotettava Melko luotettava Ei luotettava eikä epäluotettava Melko epäluotettava Erittäin epäluotettava En osaa sanoa [Q12_1] Arvioi kuinka paljon luotat siihen, että kyseinen taho käyttää sinua koskevia tietoja asianmukaisesti, turvallisesti ja yksityisyytesi huomioiden? Luotan: Poliisi Arvioi kuinka paljon luotat siihen, että kyseinen taho käyttää sinua koskevia tietoja asianmukaisesti, turvallisesti ja yksityisyytesi huomioiden? Luotan... 16

23 Q12_2 Poliisi Erittäin paljon Melko paljon En paljon enkä vähän Melko vähän Erittäin vähän En osaa sanoa [Q12_2] Arvioi kuinka paljon luotat siihen, että kyseinen taho käyttää sinua koskevia tietoja asianmukaisesti, turvallisesti ja yksityisyytesi huomioiden? Luotan: Kela Arvioi kuinka paljon luotat siihen, että kyseinen taho käyttää sinua koskevia tietoja asianmukaisesti, turvallisesti ja yksityisyytesi huomioiden? Luotan... Kela Erittäin paljon Melko paljon En paljon enkä vähän Melko vähän Erittäin vähän En osaa sanoa

24 2. Muuttujat [Q12_3] Arvioi kuinka paljon luotat siihen, että kyseinen taho käyttää sinua koskevia tietoja asianmukaisesti, turvallisesti ja yksityisyytesi huomioiden? Luotan: Rekisteri- ja tilastoviranomaiset (esim. THL, Tilastokeskus) Arvioi kuinka paljon luotat siihen, että kyseinen taho käyttää sinua koskevia tietoja asianmukaisesti, turvallisesti ja yksityisyytesi huomioiden? Luotan... Rekisteri- ja tilastoviranomaiset (esim. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Tilastokeskus) Erittäin paljon Melko paljon En paljon enkä vähän Melko vähän Erittäin vähän En osaa sanoa [Q12_4] Arvioi kuinka paljon luotat siihen, että kyseinen taho käyttää sinua koskevia tietoja asianmukaisesti, turvallisesti ja yksityisyytesi huomioiden? Luotan: Yliopistot Arvioi kuinka paljon luotat siihen, että kyseinen taho käyttää sinua koskevia tietoja asianmukaisesti, turvallisesti ja yksityisyytesi huomioiden? Luotan... Yliopistot Erittäin paljon (taulukko jatkuu seur. sivulla) 18

25 Q12_6 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Melko paljon En paljon enkä vähän Melko vähän Erittäin vähän En osaa sanoa [Q12_5] Arvioi kuinka paljon luotat siihen, että kyseinen taho käyttää sinua koskevia tietoja asianmukaisesti, turvallisesti ja yksityisyytesi huomioiden? Luotan: Sosiaali- tai terveysalan järjestöt, kuten SPR, Unicef, MLL, Kirkon ulkomaanapu jne. Arvioi kuinka paljon luotat siihen, että kyseinen taho käyttää sinua koskevia tietoja asianmukaisesti, turvallisesti ja yksityisyytesi huomioiden? Luotan... Sosiaali- tai terveysalan järjestöt, kuten SPR, Unicef, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Kirkon ulkomaanapu jne. Erittäin paljon Melko paljon En paljon enkä vähän Melko vähän Erittäin vähän En osaa sanoa [Q12_6] Arvioi kuinka paljon luotat siihen, että kyseinen taho käyttää sinua koskevia tietoja asianmukaisesti, turvallisesti ja yksityisyytesi huomioiden? Luotan: Julkinen sosiaali- tai terveydenhuolto Arvioi kuinka paljon luotat siihen, että kyseinen taho käyttää sinua koskevia tietoja asianmukaisesti, turvallisesti ja yksityisyytesi huomioiden? Luotan... 19

26 2. Muuttujat Julkinen sosiaali- tai terveydenhuolto Erittäin paljon Melko paljon En paljon enkä vähän Melko vähän Erittäin vähän En osaa sanoa [Q12_7] Arvioi kuinka paljon luotat siihen, että kyseinen taho käyttää sinua koskevia tietoja asianmukaisesti, turvallisesti ja yksityisyytesi huomioiden? Luotan: Yksityinen sosiaali- tai terveydenhuolto Arvioi kuinka paljon luotat siihen, että kyseinen taho käyttää sinua koskevia tietoja asianmukaisesti, turvallisesti ja yksityisyytesi huomioiden? Luotan... Yksityinen sosiaali- tai terveydenhuolto Erittäin paljon Melko paljon En paljon enkä vähän Melko vähän Erittäin vähän En osaa sanoa

27 Q12_9 [Q12_8] Arvioi kuinka paljon luotat siihen, että kyseinen taho käyttää sinua koskevia tietoja asianmukaisesti, turvallisesti ja yksityisyytesi huomioiden? Luotan: Lääkeyhtiöt Arvioi kuinka paljon luotat siihen, että kyseinen taho käyttää sinua koskevia tietoja asianmukaisesti, turvallisesti ja yksityisyytesi huomioiden? Luotan... Lääkeyhtiöt Erittäin paljon Melko paljon En paljon enkä vähän Melko vähän Erittäin vähän En osaa sanoa [Q12_9] Arvioi kuinka paljon luotat siihen, että kyseinen taho käyttää sinua koskevia tietoja asianmukaisesti, turvallisesti ja yksityisyytesi huomioiden? Luotan: Vakuutusyhtiöt Arvioi kuinka paljon luotat siihen, että kyseinen taho käyttää sinua koskevia tietoja asianmukaisesti, turvallisesti ja yksityisyytesi huomioiden? Luotan... Vakuutusyhtiöt Erittäin paljon (taulukko jatkuu seur. sivulla) 21

28 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Melko paljon En paljon enkä vähän Melko vähän Erittäin vähän En osaa sanoa [Q12_10] Arvioi kuinka paljon luotat siihen, että kyseinen taho käyttää sinua koskevia tietoja asianmukaisesti, turvallisesti ja yksityisyytesi huomioiden? Luotan: Internet-palvelut, kuten hakukoneet (esim. Google) sosiaalinen media (esim. Facebook) Arvioi kuinka paljon luotat siihen, että kyseinen taho käyttää sinua koskevia tietoja asianmukaisesti, turvallisesti ja yksityisyytesi huomioiden? Luotan... Internet-palvelut, kuten hakukoneet (esim. Google) sosiaalinen media (esim. Facebook) Erittäin paljon Melko paljon En paljon enkä vähän Melko vähän Erittäin vähän En osaa sanoa [Q12_11] Arvioi kuinka paljon luotat siihen, että kyseinen taho käyttää sinua koskevia tietoja asianmukaisesti, turvallisesti ja yksityisyytesi huomioiden? Luotan: Terveysteknologiayritykset (esim. Suunto, Polar, Planmeca) Arvioi kuinka paljon luotat siihen, että kyseinen taho käyttää sinua koskevia tietoja asianmukaisesti, turvallisesti ja yksityisyytesi huomioiden? Luotan... 22

29 Q13_2 Terveysteknologiayritykset (esim. Suunto, Polar, Planmeca) Erittäin paljon Melko paljon En paljon enkä vähän Melko vähän Erittäin vähän En osaa sanoa [Q13_1] Kuinka henkilökohtaiseksi koet seuraavat tiedot? Pankkitilin numero ja saldo Kuinka henkilökohtaiseksi koet seuraavat tiedot? Pankkitilin numero ja saldo Erittäin henkilökohtainen Melko henkilökohtainen Ei kovin henkilökohtainen Ei lainkaan henkilökohtainen En osaa sanoa [Q13_2] Kuinka henkilökohtaiseksi koet seuraavat tiedot? Ruokakaupan ostoshistoria Kuinka henkilökohtaiseksi koet seuraavat tiedot? 23

30 2. Muuttujat Ruokakaupan ostoshistoria Erittäin henkilökohtainen Melko henkilökohtainen Ei kovin henkilökohtainen Ei lainkaan henkilökohtainen En osaa sanoa [Q13_3] Kuinka henkilökohtaiseksi koet seuraavat tiedot? Nettiselaimen selaushistoria Kuinka henkilökohtaiseksi koet seuraavat tiedot? Nettiselaimen selaushistoria Erittäin henkilökohtainen Melko henkilökohtainen Ei kovin henkilökohtainen Ei lainkaan henkilökohtainen En osaa sanoa [Q13_4] Kuinka henkilökohtaiseksi koet seuraavat tiedot? Teksti- tai pikaviestit Kuinka henkilökohtaiseksi koet seuraavat tiedot? 24

31 Q13_6 Teksti- tai pikaviestit Erittäin henkilökohtainen Melko henkilökohtainen Ei kovin henkilökohtainen Ei lainkaan henkilökohtainen En osaa sanoa [Q13_5] Kuinka henkilökohtaiseksi koet seuraavat tiedot? Sosiaalitoimen tiedot Kuinka henkilökohtaiseksi koet seuraavat tiedot? Sosiaalitoimen tiedot Erittäin henkilökohtainen Melko henkilökohtainen Ei kovin henkilökohtainen Ei lainkaan henkilökohtainen En osaa sanoa [Q13_6] Kuinka henkilökohtaiseksi koet seuraavat tiedot? Terveys- / potilastiedot Kuinka henkilökohtaiseksi koet seuraavat tiedot? 25

32 2. Muuttujat Terveys- / potilastiedot Erittäin henkilökohtainen Melko henkilökohtainen Ei kovin henkilökohtainen Ei lainkaan henkilökohtainen En osaa sanoa [Q13_7] Kuinka henkilökohtaiseksi koet seuraavat tiedot? Lääkereseptitiedot Kuinka henkilökohtaiseksi koet seuraavat tiedot? Lääkereseptitiedot Erittäin henkilökohtainen Melko henkilökohtainen Ei kovin henkilökohtainen Ei lainkaan henkilökohtainen En osaa sanoa [Q13_8] Kuinka henkilökohtaiseksi koet seuraavat tiedot? Geenitiedot Kuinka henkilökohtaiseksi koet seuraavat tiedot? Geenitiedot 26

33 Q13_10 Erittäin henkilökohtainen Melko henkilökohtainen Ei kovin henkilökohtainen Ei lainkaan henkilökohtainen En osaa sanoa [Q13_9] Kuinka henkilökohtaiseksi koet seuraavat tiedot? Itse mittaamani hyvinvointitiedot (kuten verenpaine tai askelmittari) Kuinka henkilökohtaiseksi koet seuraavat tiedot? Itse mittaamani hyvinvointitiedot (kuten verenpaine tai askelmittari) Erittäin henkilökohtainen Melko henkilökohtainen Ei kovin henkilökohtainen Ei lainkaan henkilökohtainen En osaa sanoa [Q13_10] Kuinka henkilökohtaiseksi koet seuraavat tiedot? Sosiaaliturvatunnus Kuinka henkilökohtaiseksi koet seuraavat tiedot? Sosiaaliturvatunnus 27

34 2. Muuttujat Erittäin henkilökohtainen Melko henkilökohtainen Ei kovin henkilökohtainen Ei lainkaan henkilökohtainen En osaa sanoa [Q13_11] Kuinka henkilökohtaiseksi koet seuraavat tiedot? Puhelinnumero Kuinka henkilökohtaiseksi koet seuraavat tiedot? Puhelinnumero Erittäin henkilökohtainen Melko henkilökohtainen Ei kovin henkilökohtainen Ei lainkaan henkilökohtainen En osaa sanoa [Q13_12] Kuinka henkilökohtaiseksi koet seuraavat tiedot? Osoite Kuinka henkilökohtaiseksi koet seuraavat tiedot? Osoite 28

35 Q13_14 Erittäin henkilökohtainen Melko henkilökohtainen Ei kovin henkilökohtainen Ei lainkaan henkilökohtainen En osaa sanoa [Q13_13] Kuinka henkilökohtaiseksi koet seuraavat tiedot? Sijainti- tai matkustustiedot Kuinka henkilökohtaiseksi koet seuraavat tiedot? Sijainti- tai matkustustiedot Erittäin henkilökohtainen Melko henkilökohtainen Ei kovin henkilökohtainen Ei lainkaan henkilökohtainen En osaa sanoa [Q13_14] Kuinka henkilökohtaiseksi koet seuraavat tiedot? Sosiaalisen median päivitykset Kuinka henkilökohtaiseksi koet seuraavat tiedot? Sosiaalisen median päivitykset 29

36 2. Muuttujat Erittäin henkilökohtainen Melko henkilökohtainen Ei kovin henkilökohtainen Ei lainkaan henkilökohtainen En osaa sanoa [Q14_1] Liittyen henkilökohtaisiin sosiaali- ja terveystietoihisi ja niiden käyttöön, kuinka tärkeäksi koet seuraavat seikat? Tietojesi käytön tarkoituksenmukaisuutta valvoo viranomainen Liittyen henkilökohtaisiin sosiaali- ja terveystietoihisi ja niiden käyttöön, kuinka tärkeäksi koet seuraavat seikat? Arvioi kunkin asian tärkeyttä omalta kannaltasi. Tietojesi käytön tarkoituksenmukaisuutta valvoo viranomainen Erittäin tärkeää Melko tärkeää Ei kovin tärkeää Ei lainkaan tärkeää En osaa sanoa [Q14_2] Liittyen henkilökohtaisiin sosiaali- ja terveystietoihisi ja niiden käyttöön, kuinka tärkeäksi koet seuraavat seikat? Saat nähtäväksesi omat tietosi Liittyen henkilökohtaisiin sosiaali- ja terveystietoihisi ja niiden käyttöön, kuinka tärkeäksi koet seuraavat seikat? Arvioi kunkin asian tärkeyttä omalta kannaltasi. Saat nähtäväksesi omat tietosi 30

37 Q14_4 Erittäin tärkeää Melko tärkeää Ei kovin tärkeää Ei lainkaan tärkeää En osaa sanoa [Q14_3] Liittyen henkilökohtaisiin sosiaali- ja terveystietoihisi ja niiden käyttöön, kuinka tärkeäksi koet seuraavat seikat? Sinulla on mahdollisuus korjauttaa mahdolliset virheet tiedoissasi Liittyen henkilökohtaisiin sosiaali- ja terveystietoihisi ja niiden käyttöön, kuinka tärkeäksi koet seuraavat seikat? Arvioi kunkin asian tärkeyttä omalta kannaltasi. Sinulla on mahdollisuus korjauttaa mahdolliset virheet tiedoissasi Erittäin tärkeää Melko tärkeää Ei kovin tärkeää Ei lainkaan tärkeää En osaa sanoa [Q14_4] Liittyen henkilökohtaisiin sosiaali- ja terveystietoihisi ja niiden käyttöön, kuinka tärkeäksi koet seuraavat seikat? Voit kieltää tietojesi käytön Liittyen henkilökohtaisiin sosiaali- ja terveystietoihisi ja niiden käyttöön, kuinka tärkeäksi koet seuraavat seikat? Arvioi kunkin asian tärkeyttä omalta kannaltasi. 31

38 2. Muuttujat Voit kieltää tietojesi käytön Erittäin tärkeää Melko tärkeää Ei kovin tärkeää Ei lainkaan tärkeää En osaa sanoa [Q14_5] Liittyen henkilökohtaisiin sosiaali- ja terveystietoihisi ja niiden käyttöön, kuinka tärkeäksi koet seuraavat seikat? Näet mihin tarkoituksiin tietojasi käytetään ja mikä taho niitä käyttää Liittyen henkilökohtaisiin sosiaali- ja terveystietoihisi ja niiden käyttöön, kuinka tärkeäksi koet seuraavat seikat? Arvioi kunkin asian tärkeyttä omalta kannaltasi. Näet mihin tarkoituksiin tietojasi käytetään ja mikä taho niitä käyttää Erittäin tärkeää Melko tärkeää Ei kovin tärkeää Ei lainkaan tärkeää En osaa sanoa

39 Q15_1 [Q14_6] Liittyen henkilökohtaisiin sosiaali- ja terveystietoihisi ja niiden käyttöön, kuinka tärkeäksi koet seuraavat seikat? Tietojasi käytetään yhteiseen hyvään, esimerkiksi parempien hoitojen kehittämiseen ja sairauksien parantamiseen Liittyen henkilökohtaisiin sosiaali- ja terveystietoihisi ja niiden käyttöön, kuinka tärkeäksi koet seuraavat seikat? Arvioi kunkin asian tärkeyttä omalta kannaltasi. Tietojasi käytetään yhteiseen hyvään, esimerkiksi parempien hoitojen kehittämiseen ja sairauksien parantamiseen Erittäin tärkeää Melko tärkeää Ei kovin tärkeää Ei lainkaan tärkeää En osaa sanoa [Q15_1] Mitkä näistä koet tärkeimmäksi? Tietojesi käyttöä valvoo viranomainen Mitkä näistä koet tärkeimmäksi? Merkitse yksi tai kaksi mielestäsi tärkeintä asiaa. Tietojesi käyttöä valvoo viranomainen Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 33

40 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q15_2] Mitkä näistä koet tärkeimmäksi? Saat nähtäväksesi omat tietosi Mitkä näistä koet tärkeimmäksi? Merkitse yksi tai kaksi mielestäsi tärkeintä asiaa. Saat nähtäväksesi omat tietosi Ei mainittu Mainittu [Q15_3] Mitkä näistä koet tärkeimmäksi? Sinulla on mahdollisuus korjauttaa mahdolliset virheet tiedoissasi Mitkä näistä koet tärkeimmäksi? Merkitse yksi tai kaksi mielestäsi tärkeintä asiaa. Sinulla on mahdollisuus korjauttaa mahdolliset virheet tiedoissasi Ei mainittu Mainittu

41 Q15_6 [Q15_4] Mitkä näistä koet tärkeimmäksi? Voit kieltää tietojesi käytön Mitkä näistä koet tärkeimmäksi? Merkitse yksi tai kaksi mielestäsi tärkeintä asiaa. Voit kieltää tietojesi käytön Ei mainittu Mainittu [Q15_5] Mitkä näistä koet tärkeimmäksi? Näet mihin tarkoituksiin tietojasi käytetään ja mikä taho niitä käyttää Mitkä näistä koet tärkeimmäksi? Merkitse yksi tai kaksi mielestäsi tärkeintä asiaa. Näet mihin tarkoituksiin tietojasi käytetään ja mikä taho niitä käyttää Ei mainittu Mainittu [Q15_6] Mitkä näistä koet tärkeimmäksi? Tietojasi käytetään yhteiseen hyvään, esimerkiksi parempien hoitojen kehittämiseen ja sairauksien parantamiseen Mitkä näistä koet tärkeimmäksi? Merkitse yksi tai kaksi mielestäsi tärkeintä asiaa. 35

42 2. Muuttujat Tietojasi käytetään yhteiseen hyvään, esimerkiksi parempien hoitojen kehittämiseen ja sairauksien parantamiseen Ei mainittu Mainittu [Q15_7] Mitkä näistä koet tärkeimmäksi? Muu, mikä? Mitkä näistä koet tärkeimmäksi? Merkitse yksi tai kaksi mielestäsi tärkeintä asiaa. Muu, mikä? Ei mainittu Mainittu [Q15_8] Mitkä näistä koet tärkeimmäksi? En osaa sanoa Mitkä näistä koet tärkeimmäksi? Merkitse yksi tai kaksi mielestäsi tärkeintä asiaa. En osaa sanoa 36

43 Q16_1 Ei mainittu Mainittu [Q15_7AVO] Mitkä näistä koet tärkeimmäksi? Muu, mikä? (avokysymys) Mitkä näistä koet tärkeimmäksi? Merkitse yksi tai kaksi mielestäsi tärkeintä asiaa. Muu, mikä? [Q16_1] Kuinka kiinnostunut olet seuraamaan seuraavia omaan terveyteesi ja hyvinvointiisi liittyviä tietoja? Paino Kuinka kiinnostunut olet seuraamaan seuraavia omaan terveyteesi ja hyvinvointiisi liittyviä tietoja? Paino Erittäin paljon Melko paljon En paljon enkä vähän Melko vähän Erittäin vähän En osaa sanoa

44 2. Muuttujat [Q16_2] Kuinka kiinnostunut olet seuraamaan seuraavia omaan terveyteesi ja hyvinvointiisi liittyviä tietoja? Verenpaine Kuinka kiinnostunut olet seuraamaan seuraavia omaan terveyteesi ja hyvinvointiisi liittyviä tietoja? Verenpaine Erittäin paljon Melko paljon En paljon enkä vähän Melko vähän Erittäin vähän En osaa sanoa [Q16_3] Kuinka kiinnostunut olet seuraamaan seuraavia omaan terveyteesi ja hyvinvointiisi liittyviä tietoja? Verensokeri Kuinka kiinnostunut olet seuraamaan seuraavia omaan terveyteesi ja hyvinvointiisi liittyviä tietoja? Verensokeri Erittäin paljon Melko paljon En paljon enkä vähän Melko vähän (taulukko jatkuu seur. sivulla) 38

45 Q16_5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Erittäin vähän En osaa sanoa [Q16_4] Kuinka kiinnostunut olet seuraamaan seuraavia omaan terveyteesi ja hyvinvointiisi liittyviä tietoja? Ravitsemus Kuinka kiinnostunut olet seuraamaan seuraavia omaan terveyteesi ja hyvinvointiisi liittyviä tietoja? Ravitsemus Erittäin paljon Melko paljon En paljon enkä vähän Melko vähän Erittäin vähän En osaa sanoa [Q16_5] Kuinka kiinnostunut olet seuraamaan seuraavia omaan terveyteesi ja hyvinvointiisi liittyviä tietoja? Fyysinen aktiivisuus (esim. askelmäärät) Kuinka kiinnostunut olet seuraamaan seuraavia omaan terveyteesi ja hyvinvointiisi liittyviä tietoja? Fyysinen aktiivisuus (esim. askelmäärät) 39

46 2. Muuttujat Erittäin paljon Melko paljon En paljon enkä vähän Melko vähän Erittäin vähän En osaa sanoa [Q16_6] Kuinka kiinnostunut olet seuraamaan seuraavia omaan terveyteesi ja hyvinvointiisi liittyviä tietoja? Laboratoriotulokset Kuinka kiinnostunut olet seuraamaan seuraavia omaan terveyteesi ja hyvinvointiisi liittyviä tietoja? Laboratoriotulokset Erittäin paljon Melko paljon En paljon enkä vähän Melko vähän Erittäin vähän En osaa sanoa [Q16_7] Kuinka kiinnostunut olet seuraamaan seuraavia omaan terveyteesi ja hyvinvointiisi liittyviä tietoja? Kela:n minulle maksamien etuuksien tiedot Kuinka kiinnostunut olet seuraamaan seuraavia omaan terveyteesi ja hyvinvointiisi liittyviä tietoja? 40

47 Q16_8 Kela:n minulle maksamien etuuksien tiedot Erittäin paljon Melko paljon En paljon enkä vähän Melko vähän Erittäin vähän En osaa sanoa [Q16_8] Kuinka kiinnostunut olet seuraamaan seuraavia omaan terveyteesi ja hyvinvointiisi liittyviä tietoja? Lääkereseptit Kuinka kiinnostunut olet seuraamaan seuraavia omaan terveyteesi ja hyvinvointiisi liittyviä tietoja? Lääkereseptit Erittäin paljon Melko paljon En paljon enkä vähän Melko vähän Erittäin vähän En osaa sanoa

48 2. Muuttujat [Q17_1] Antaisitko käyttää ja yhdistellä tunnisteettomia sosiaali- tai terveystietojasi seuraaviin tarkoituksiin? Hoitomuotojen kehittämiseen ja sairauksien tehokkaampaan parantamiseen Antaisitko käyttää ja yhdistellä tunnisteettomia sosiaali- tai terveystietojasi seuraaviin tarkoituksiin? Tunnisteettomuus tarkoittaa sitä, että sinua ei voi tunnistaa käytetyistä tiedoista, eikä nimesi, henkilötunnisteesi tai muu vastaava tieto välity tiedon saajalle. Hoitomuotojen kehittämiseen ja sairauksien tehokkaampaan parantamiseen Kyllä, tietojani voisi käyttää vapaasti Tietojani voisi käyttää vain jos antaisin siihen erikseen luvan En antaisi käyttää ollenkaan En osaa sanoa [Q17_2] Antaisitko käyttää ja yhdistellä tunnisteettomia sosiaali- tai terveystietojasi seuraaviin tarkoituksiin? Uusien (täsmä)lääkkeiden kehittämiseen Antaisitko käyttää ja yhdistellä tunnisteettomia sosiaali- tai terveystietojasi seuraaviin tarkoituksiin? Tunnisteettomuus tarkoittaa sitä, että sinua ei voi tunnistaa käytetyistä tiedoista, eikä nimesi, henkilötunnisteesi tai muu vastaava tieto välity tiedon saajalle. Uusien (täsmä)lääkkeiden kehittämiseen (taulukko jatkuu seur. sivulla) 42

49 Q17_4 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kyllä, tietojani voisi käyttää vapaasti Tietojani voisi käyttää vain jos antaisin siihen erikseen luvan En antaisi käyttää ollenkaan En osaa sanoa [Q17_3] Antaisitko käyttää ja yhdistellä tunnisteettomia sosiaali- tai terveystietojasi seuraaviin tarkoituksiin? Uusien sosiaali- tai terveydenhuollon laitteiden tai palvelujen kehittämiseen Antaisitko käyttää ja yhdistellä tunnisteettomia sosiaali- tai terveystietojasi seuraaviin tarkoituksiin? Tunnisteettomuus tarkoittaa sitä, että sinua ei voi tunnistaa käytetyistä tiedoista, eikä nimesi, henkilötunnisteesi tai muu vastaava tieto välity tiedon saajalle. Uusien sosiaali- tai terveydenhuollon laitteiden tai palvelujen kehittämiseen Kyllä, tietojani voisi käyttää vapaasti Tietojani voisi käyttää vain jos antaisin siihen erikseen luvan En antaisi käyttää ollenkaan En osaa sanoa [Q17_4] Antaisitko käyttää ja yhdistellä tunnisteettomia sosiaali- tai terveystietojasi seuraaviin tarkoituksiin? Asuinpaikkaani mahdollisesti liittyvien terveysriskien tunnistamiseen Antaisitko käyttää ja yhdistellä tunnisteettomia sosiaali- tai terveystietojasi seuraaviin tarkoituksiin? Tunnisteettomuus tarkoittaa sitä, että sinua ei voi tunnistaa käytetyistä tiedoista, eikä nimesi, henkilötunnisteesi tai muu vastaava tieto välity tiedon saajalle. 43

50 2. Muuttujat Asuinpaikkaani mahdollisesti liittyvien terveysriskien tunnistamiseen Kyllä, tietojani voisi käyttää vapaasti Tietojani voisi käyttää vain jos antaisin siihen erikseen luvan En antaisi käyttää ollenkaan En osaa sanoa [Q17_5] Antaisitko käyttää ja yhdistellä tunnisteettomia sosiaali- tai terveystietojasi seuraaviin tarkoituksiin? Itseeni liittyvien terveysriskien tunnistamiseen Antaisitko käyttää ja yhdistellä tunnisteettomia sosiaali- tai terveystietojasi seuraaviin tarkoituksiin? Tunnisteettomuus tarkoittaa sitä, että sinua ei voi tunnistaa käytetyistä tiedoista, eikä nimesi, henkilötunnisteesi tai muu vastaava tieto välity tiedon saajalle. Itseeni liittyvien terveysriskien tunnistamiseen Kyllä, tietojani voisi käyttää vapaasti Tietojani voisi käyttää vain jos antaisin siihen erikseen luvan En antaisi käyttää ollenkaan En osaa sanoa

51 Q17_7 [Q17_6] Antaisitko käyttää ja yhdistellä tunnisteettomia sosiaali- tai terveystietojasi seuraaviin tarkoituksiin? Sosiaali- tai terveyspalvelujärjestelmän kehittämiseen tehokkaammaksi ja laadukkaammaksi Antaisitko käyttää ja yhdistellä tunnisteettomia sosiaali- tai terveystietojasi seuraaviin tarkoituksiin? Tunnisteettomuus tarkoittaa sitä, että sinua ei voi tunnistaa käytetyistä tiedoista, eikä nimesi, henkilötunnisteesi tai muu vastaava tieto välity tiedon saajalle. Sosiaali- tai terveyspalvelujärjestelmän kehittämiseen tehokkaammaksi ja laadukkaammaksi Kyllä, tietojani voisi käyttää vapaasti Tietojani voisi käyttää vain jos antaisin siihen erikseen luvan En antaisi käyttää ollenkaan En osaa sanoa [Q17_7] Antaisitko käyttää ja yhdistellä tunnisteettomia sosiaali- tai terveystietojasi seuraaviin tarkoituksiin? Muuhun tieteelliseen tutkimukseen Antaisitko käyttää ja yhdistellä tunnisteettomia sosiaali- tai terveystietojasi seuraaviin tarkoituksiin? Tunnisteettomuus tarkoittaa sitä, että sinua ei voi tunnistaa käytetyistä tiedoista, eikä nimesi, henkilötunnisteesi tai muu vastaava tieto välity tiedon saajalle. Muuhun tieteelliseen tutkimukseen Kyllä, tietojani voisi käyttää vapaasti (taulukko jatkuu seur. sivulla) 45

52 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Tietojani voisi käyttää vain jos antaisin siihen erikseen luvan En antaisi käyttää ollenkaan En osaa sanoa [Q17_8] Antaisitko käyttää ja yhdistellä tunnisteettomia sosiaali- tai terveystietojasi seuraaviin tarkoituksiin? Vakuutusyhtiön toimintaan, saadaksesi esimerkiksi alennuksia vakuutuksestasi Antaisitko käyttää ja yhdistellä tunnisteettomia sosiaali- tai terveystietojasi seuraaviin tarkoituksiin? Tunnisteettomuus tarkoittaa sitä, että sinua ei voi tunnistaa käytetyistä tiedoista, eikä nimesi, henkilötunnisteesi tai muu vastaava tieto välity tiedon saajalle. Vakuutusyhtiön toimintaan, saadaksesi esimerkiksi alennuksia vakuutuksestasi Kyllä, tietojani voisi käyttää vapaasti Tietojani voisi käyttää vain jos antaisin siihen erikseen luvan En antaisi käyttää ollenkaan En osaa sanoa [Q18_1] Antaisitko käyttää tunnisteettomia geenitietojasi seuraaviin tarkoituksiin? Hoitomuotojen kehittämiseen ja sairauksien tehokkaampaan parantamiseen Antaisitko käyttää tunnisteettomia geenitietojasi seuraaviin tarkoituksiin? Tunnisteettomuus tarkoittaa sitä, että sinua ei voi tunnistaa käytetyistä tiedoista, eikä nimesi, henkilötunnisteesi tai muu vastaava tieto välity tiedon saajalle. 46

53 Q18_2 Hoitomuotojen kehittämiseen ja sairauksien tehokkaampaan parantamiseen Kyllä, tietojani voisi käyttää vapaasti Tietojani voisi käyttää vain jos antaisin siihen erikseen luvan En antaisi käyttää ollenkaan En osaa sanoa [Q18_2] Antaisitko käyttää tunnisteettomia geenitietojasi seuraaviin tarkoituksiin? Uusien lääkkeiden kehittämiseen Antaisitko käyttää tunnisteettomia geenitietojasi seuraaviin tarkoituksiin? Tunnisteettomuus tarkoittaa sitä, että sinua ei voi tunnistaa käytetyistä tiedoista, eikä nimesi, henkilötunnisteesi tai muu vastaava tieto välity tiedon saajalle. Uusien lääkkeiden kehittämiseen Kyllä, tietojani voisi käyttää vapaasti Tietojani voisi käyttää vain jos antaisin siihen erikseen luvan En antaisi käyttää ollenkaan En osaa sanoa

54 2. Muuttujat [Q18_3] Antaisitko käyttää tunnisteettomia geenitietojasi seuraaviin tarkoituksiin? Uusien terveydenhuollon laitteiden tai palvelujen kehittämiseen Antaisitko käyttää tunnisteettomia geenitietojasi seuraaviin tarkoituksiin? Tunnisteettomuus tarkoittaa sitä, että sinua ei voi tunnistaa käytetyistä tiedoista, eikä nimesi, henkilötunnisteesi tai muu vastaava tieto välity tiedon saajalle. Uusien terveydenhuollon laitteiden tai palvelujen kehittämiseen Kyllä, tietojani voisi käyttää vapaasti Tietojani voisi käyttää vain jos antaisin siihen erikseen luvan En antaisi käyttää ollenkaan En osaa sanoa [Q18_4] Antaisitko käyttää tunnisteettomia geenitietojasi seuraaviin tarkoituksiin? Itseeni liittyvien terveysriskien tunnistamiseen Antaisitko käyttää tunnisteettomia geenitietojasi seuraaviin tarkoituksiin? Tunnisteettomuus tarkoittaa sitä, että sinua ei voi tunnistaa käytetyistä tiedoista, eikä nimesi, henkilötunnisteesi tai muu vastaava tieto välity tiedon saajalle. Itseeni liittyvien terveysriskien tunnistamiseen Kyllä, tietojani voisi käyttää vapaasti (taulukko jatkuu seur. sivulla) 48

55 Q18_6 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Tietojani voisi käyttää vain jos antaisin siihen erikseen luvan En antaisi käyttää ollenkaan En osaa sanoa [Q18_5] Antaisitko käyttää tunnisteettomia geenitietojasi seuraaviin tarkoituksiin? Muuhun tieteelliseen tutkimukseen Antaisitko käyttää tunnisteettomia geenitietojasi seuraaviin tarkoituksiin? Tunnisteettomuus tarkoittaa sitä, että sinua ei voi tunnistaa käytetyistä tiedoista, eikä nimesi, henkilötunnisteesi tai muu vastaava tieto välity tiedon saajalle. Muuhun tieteelliseen tutkimukseen Kyllä, tietojani voisi käyttää vapaasti Tietojani voisi käyttää vain jos antaisin siihen erikseen luvan En antaisi käyttää ollenkaan En osaa sanoa [Q18_6] Antaisitko käyttää tunnisteettomia geenitietojasi seuraaviin tarkoituksiin? Vakuutusyhtiön toimintaan, esim. saadaksesi alennuksia vakuutuksestasi Antaisitko käyttää tunnisteettomia geenitietojasi seuraaviin tarkoituksiin? Tunnisteettomuus tarkoittaa sitä, että sinua ei voi tunnistaa käytetyistä tiedoista, eikä nimesi, henkilötunnisteesi tai muu vastaava tieto välity tiedon saajalle. 49

56 2. Muuttujat Vakuutusyhtiön toimintaan, esim. saadaksesi alennuksia vakuutuksestasi Kyllä, tietojani voisi käyttää vapaasti Tietojani voisi käyttää vain jos antaisin siihen erikseen luvan En antaisi käyttää ollenkaan En osaa sanoa [Q19] Käytätkö aktiivisuusranneketta, älypuhelinta tai muuta laitetta oman päivittäisen liikkumisesi tai fyysisten toimintojen seurantaan? Käytätkö aktiivisuusranneketta, älypuhelinta tai muuta laitetta oman päivittäisen liikkumisesi tai fyysisten toimintojen seurantaan? Kyllä En En osaa sanoa [Q20_1] Antaisitko käyttää tunnisteettomia aktiivisuustietojasi seuraaviin tarkoituksiin? Hoitomuotojen kehittämiseen ja sairauksien tehokkaampaan parantamiseen Antaisitko käyttää tunnisteettomia aktiivisuustietojasi seuraaviin tarkoituksiin? Tunnisteettomuus tarkoittaa sitä, että sinua ei voi tunnistaa käytetyistä tiedoista, eikä nimesi, henkilötunnisteesi tai muu vastaava tieto välity tiedon saajalle. Hoitomuotojen kehittämiseen ja sairauksien tehokkaampaan parantamiseen 50

57 Q20_3 Kyllä, tietojani voisi käyttää vapaasti Tietojani voisi käyttää vain jos antaisin siihen erikseen luvan En antaisi käyttää ollenkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_2] Antaisitko käyttää tunnisteettomia aktiivisuustietojasi seuraaviin tarkoituksiin? Uusien lääkkeiden kehittämiseen Antaisitko käyttää tunnisteettomia aktiivisuustietojasi seuraaviin tarkoituksiin? Tunnisteettomuus tarkoittaa sitä, että sinua ei voi tunnistaa käytetyistä tiedoista, eikä nimesi, henkilötunnisteesi tai muu vastaava tieto välity tiedon saajalle. Uusien lääkkeiden kehittämiseen Kyllä, tietojani voisi käyttää vapaasti Tietojani voisi käyttää vain jos antaisin siihen erikseen luvan En antaisi käyttää ollenkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_3] Antaisitko käyttää tunnisteettomia aktiivisuustietojasi seuraaviin tarkoituksiin? Uusien terveydenhuollon laitteiden tai palvelujen kehittämiseen Antaisitko käyttää tunnisteettomia aktiivisuustietojasi seuraaviin tarkoituksiin? Tunnisteettomuus tarkoittaa sitä, että sinua ei voi tunnistaa käytetyistä tiedoista, eikä nimesi, henkilötunnisteesi tai muu vastaava tieto välity tiedon saajalle. 51

KYSELYLOMAKE: FSD3132 TERVEYS- JA HYVINVOINTITIETOJEN TOISSIJAINEN HYÖDYN- TÄMINEN 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3132 TERVEYS- JA HYVINVOINTITIETOJEN TOISSIJAINEN HYÖDYN- TÄMINEN 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3132 TERVEYS- JA HYVINVOINTITIETOJEN TOISSIJAINEN HYÖDYN- TÄMINEN 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3132 SECONDARY USE OF HEALTH AND SOCIAL CARE DATA 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja FSD3159 Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja FSD3120 E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja FSD2083 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suhtautuminen

Lisätiedot

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3097 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3113. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD3113. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD3113 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2015 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2992 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2627 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3146. Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut Koodikirja

FSD3146. Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut Koodikirja FSD3146 Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2909. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2909. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2909 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja FSD1153 Verkostokartoitus 1994: järjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: järjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2829. Kirkon työntekijöiden hengellinen hyvinvointi Koodikirja

FSD2829. Kirkon työntekijöiden hengellinen hyvinvointi Koodikirja FSD2829 Kirkon työntekijöiden hengellinen hyvinvointi 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirkon työntekijöiden hengellinen hyvinvointi 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD3137. Tiedebarometri Koodikirja

FSD3137. Tiedebarometri Koodikirja FSD3137 Tiedebarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedebarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2970. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2970. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2970 Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3160. Tutkimuksen laajempi vaikuttavuus yhteiskunnassa Koodikirja

FSD3160. Tutkimuksen laajempi vaikuttavuus yhteiskunnassa Koodikirja FSD3160 Tutkimuksen laajempi vaikuttavuus yhteiskunnassa 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tutkimuksen laajempi vaikuttavuus yhteiskunnassa 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3151. Lapsiperheiden avuntarpeet Koodikirja

FSD3151. Lapsiperheiden avuntarpeet Koodikirja FSD3151 Lapsiperheiden avuntarpeet 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsiperheiden avuntarpeet 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2018. Kehitysyhteistyötutkimus Koodikirja

FSD2018. Kehitysyhteistyötutkimus Koodikirja FSD2018 Kehitysyhteistyötutkimus 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kehitysyhteistyötutkimus 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2296. Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2296. Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2296 Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2007 :

Lisätiedot

FSD3074. Amisbarometri Koodikirja

FSD3074. Amisbarometri Koodikirja FSD3074 Amisbarometri 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Amisbarometri 2015 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2016. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2813. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2813. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2813 Sosiaalibarometri 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3030. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD3030. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Koodikirja FSD3030 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset

Lisätiedot

FSD2606. Tiedebarometri Koodikirja

FSD2606. Tiedebarometri Koodikirja FSD2606 Tiedebarometri 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedebarometri 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD3062. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely Koodikirja

FSD3062. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely Koodikirja FSD3062 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely 2015 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2546. Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen : Suomi. Koodikirja

FSD2546. Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen : Suomi. Koodikirja FSD2546 Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen 2009-2010: Suomi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen 2009-2010: Suomi [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD2650. Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat. Koodikirja

FSD2650. Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat. Koodikirja FSD2650 Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3144. Sosiaalialan ammattilaisten näkemyksiä vammaispalveluista Koodikirja

FSD3144. Sosiaalialan ammattilaisten näkemyksiä vammaispalveluista Koodikirja FSD3144 Sosiaalialan ammattilaisten näkemyksiä vammaispalveluista 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalialan ammattilaisten näkemyksiä vammaispalveluista 2015 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2862. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2013: omaiset. Koodikirja

FSD2862. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2013: omaiset. Koodikirja FSD2862 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2013: omaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2970. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2970. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2970 Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3051 Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot