FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2083 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto TAMPEREEN YLIOPISTO puh fax URI: Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :22: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2083. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Österberg, Esa: Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 [elektroninen aineisto]. FSD2083, versio 1.0 ( ). Helsinki: STAKES [tuottaja], Espoo: Suomen Gallup [aineistonkeruu], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Aineiston nimi englanniksi: Finnish Attitudes towards Alcohol Restrictions 2002 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tiedostot Data: suomenkielinen SPSS portable -tiedosto. Data saatavilla myös muissa tiedostoformaateissa. Tekijät Österberg, Esa (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES)) Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Österberg, Esa (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES)) 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat alkoholijuomat; alkoholinkäyttö; alkoholipolitiikka; ikärajat; juomatavat Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: sosiaalipolitiikka; sosiologia CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: sosiaalipolitiikka; terveyspolitiikka Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen STAKESin (nyk. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL) tuottamissa ja Suomen Gallupin toteuttamissa haastatteluissa on kartoitettu väestön suhtautumista yhteiskunnan alkoholinkulutusta rajoittaviin toimenpiteisiin. Tutkimuksissa on selvitetty muun muassa eri juomaryhmiin kuuluvien alkoholijuomien sopivinta myyntitapaa. Aika ajoin väestöä on myös pyydetty ottamaan kantaa myynnin ikärajoihin ja alkoholin mainontaan. Aineistoja on arkistoitu vuodesta 1996 lähtien. Sisällönkuvaus Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten suhtautumista alkoholinkäyttöön ja alkoholipolitiikkaan. Aluksi kysyttiin, kuinka usein vastaaja käyttää alkoholia, mitä mieltä hän on nykyisistä alkoholipoliittisista rajoituksista ja mistä pitäisi saada ostaa keskiolutta, A-olutta, mietoja ja väkeviä viinejä ja väkeviä alkoholijuomia. Lisäksi kysyttiin, mitä mieltä vastaaja on ehdotuksesta, että mietoja viinejä alettaisiin myydä elintarvikeliikkeissä samaan tapaan kuin keskiolutta ja miten viinin myynti elintarvikeliikkeissä vaikuttaisi mietojen viinien lajivalikoimaan, viinien kulutukseen ja nuorten ja naisten alkoholinkulutukseen. Vastaajaa pyydettiin myös ottamaan kantaa oluen, viinin ja väkevien alkoholijuomien ostoikärajaan sekä alkoholijuomien hintatasoon. Taustamuuttujina olivat sukupuoli, ikä, koulutus, talouden bruttotulot, perheenjäsenten lukumäärä, elinvaihe, ammattiryhmä, perheen päähenkilön ammattiryhmä, työelämään osallistuminen, asuinpaikkakunnan tyyppi, asuinlääni ja -maakunta, mitä puoluetta äänestäisi ensisijaisesti ja toissijaisesti, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, ja mitä puoluetta äänesti vuoden 2001 kunnallisvaaleissa. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: Suomen 15 vuotta täyttänyt väestö, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: Aineiston kerääjät: Suomen Gallup Aineiston tuottajat: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES) Keruumenetelmä: Käyntikysely Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2002 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 47 muuttujaa ja 1024 havaintoa. Otantamenetelmä: Monivaiheinen ositettu otanta. Otannan ensimmäisessä vaiheessa tutkimuksen edellyttämä määrä koehenkilöitä on jaettu alueellisesti lääneittäin. Toisessa vaiheessa kohdehenkilöiden määrä on jaettu kunkin läänin sisällä kuntatyypeittäin. Kunnat on ryhmitelty kuntatyyppeihin jakamalla kaupungit asukasmäärän mukaan suuriin ja pieniin sekä maalaiskunnat kolmeen luokkaan väestön elinkeinojakauman mukaan. Tutkimuskunnat on valittu edustavasti. Otannan kolmannessa vaiheessa jokaisesta tutkimuskunnasta on poimittu lähtöosoitteita väestömäärän edellyttämällä tavalla. Haastattelut on tehty lähtöpistejärjestelmällä; satunnaisesti poimituista lähtöosoitteista edeten on tehty kuusi haastattelua. Jokaisesta haastattelun kohteena olevasta taloudesta on valittu henkilö, joka täyttää valintakortin määräämät sukupuoli- ja ikäehdot. Haastattelujen yhteydessä näyte kiintiöidään. Haastattelijalla on kaksi lähtöpistekorttia, joiden avulla hän valitsee kohdehenkilöt. Ensimmäisellä kortilla valitaan ensin yksi vuotias nainen ja kaksi vuotiasta miestä. Tämän jälkeen haastattelua jatketaan valitsemalla yksi 40-vuotias tai vanhempi mies ja kaksi 40-vuotiasta tai vanhempaa naista. Toisella kortilla valitaan yksi vuotias mies ja kaksi vuotiasta naista ja yksi 40-vuotias tai vanhempi nainen ja kaksi 40-vuotiasta tai vanhempaa miestä. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineistosta on poistettu arkistoinnin yhteydessä kuntamuuttuja ja postinumeromuuttuja. Julkaisut Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa 3

10 1. Aineiston kuvailu Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Alkoholipoliittiset mielipiteet 2002 (2002). Espoo : Suomen Gallup. - (Gallup omnibus tutkimusraportti) Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineistoa luovutetaan tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön; FSD:n lupamenettely. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1024 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1024 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1024 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [SURVEY] Tutkimuksen numero survey Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1024 minimi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 Q2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [Q1] Kuinka usein käytätte alkoholia? Kuinka usein kaiken kaikkiaan käytätte alkoholia? Koettakaa ottaa arvioonne mukaan myös ne kerrat, jolloin juotte hyvin pieniä määriä alkoholia, vaikkapa vain puoli pulloa keskiolutta tai tilkan viiniä. Päivittäin kertaa viikossa Pari kertaa viikossa Kerran viikossa Pari kertaa kuukaudessa Noin kerran kuukaudessa Noin kerran parissa kuukaudessa kertaa vuodessa Kerran pari vuodessa Harvemmin kuin kerran vuodessa Ei koskaan Ei osaa sanoa [Q2] Mitä mieltä olette nykyisistä alkoholipoliittisista rajoituksista? Mitä mieltä olette nykyisistä alkoholipoliittisista rajoituksista, toisin sanoen erilaisista julkisen vallan ja yhteiskunnan alkoholinkulutusta ja -käyttöä rajoittavista toimenpiteistä Suomessa? Ovatko ne mielestänne sopivia vai pitäisikö niitä tiukentaa tai väljentää? 7

14 2. Muuttujat Sopivia Pitäisi tiukentaa Pitäisi väljentää Ei osaa sanoa [Q3] Miten mielestänne yleisön pitäisi saada ostaa keskiolutta? _Miten mielestänne yleisön pitäisi saada ostaa keskiolutta eli III-olutta? Ei mistään Vain Alkon myymälöistä Elintarvikekaupoista, joilla on myyntilupa Kaikista elintarvikekaupoista Ei osaa sanoa [Q4] Miten mielestänne yleisön pitäisi saada ostaa A-olutta? Miten mielestänne yleisön pitäisi saada ostaa A-olutta eli IV-olutta? Ei mistään Vain Alkon myymälöistä Elintarvikekaupoista, joilla on myyntilupa Kaikista elintarvikekaupoista Ei osaa sanoa [Q5] Miten mielestänne yleisön pitäisi saada ostaa viinejä? Miten mielestänne yleisön pitäisi saada ostaa viinejä? 8

15 Q7 Ei mistään Vain Alkon myymälöistä Elintarvikekaupoista, joilla on myyntilupa Kaikista elintarvikekaupoista Ei osaa sanoa [Q6] Miten mielestänne yleisön pitäisi saada ostaa väkeviä alkoholijuomia? Entä miten yleisön pitäisi saada ostaa väkeviä alkoholijuomia? Ei mistään Vain Alkon myymälöistä Elintarvikekaupoista, joilla on myyntilupa Kaikista elintarvikekaupoista Ei osaa sanoa [Q7] Jos viinejä ryhdyttäisiin myymään elintarvikeliikkeissä, mitä tapahtuisi mietojen viinien hinnoille? Jos viinejä ryhdyttäisin myymään elintarvikeliikkeistä samaan tapaan kuin keskiolutta, mitä arvelisitte tapahtuvan mietojen viinien hinnoille? Hinnat alenisivat huomattavasti Hinnat alenisivat jonkin verran Hinnat pysyisivät ennallaan Hinnat kohoaisivat jonkin verran Hinnat kohoaisivat huomattavasti (taulukko jatkuu seur. sivulla) 9

16 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei osaa sanoa [Q8] Jos viinejä ryhdyttäisiin myymään elintarvikeliikkeissä, mitä tapahtuisi mietojen viinien lajivalikoimalle? Jos viinejä ryhdyttäisiin myymään elintarvikeliikkeissä samaan tapaan kuin keskiolutta, mitä arvelisitte tapahtuvan mietojen viinien lajivalikoimalle? Valikoima lisääntyisi huomattavasti Valikoima lisääntyisi jonkin verran Valikoima pysyisi ennallaan Valikoima vähenisi jonkin verran Valikoima vähenisi huomattavasti Ei osaa sanoa [Q9] Jos viinejä ryhdyttäisiin myymään elintarvikeliikkeissä, mitä tapahtuisi alkoholin kulutukselle? Jos viinejä ryhdyttäisiin myymään elintarvikeliikkeissä samaan tapaan kuin keskiolutta, mitä arvelisitte tapahtuvan alkoholin kulutukselle? Kulutus lisääntyisi huomattavasti Kulutus lisääntyisi jonkin verran Kulutus pysyisi ennallaan Kulutus vähenisi jonkin verran Kulutus vähenisi huomattavasti Ei osaa sanoa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 10

17 Q11 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q10] Jos viinejä ryhdyttäisiin myymään elintarvikeliikkeissä, mitä tapahtuisi alkoholin kulutukselle nuorten parissa? Entä mitä arvelisitte tällöin tapahtuvan alkoholin kulutukselle nuorten parissa? Kulutus lisääntyisi huomattavasti Kulutus lisääntyisi jonkin verran Kulutus pysyisi ennallaan Kulutus vähenisi jonkin verran Kulutus vähenisi huomattavasti Ei osaa sanoa [Q11] Jos viinejä ryhdyttäisiin myymään elintarvikeliikkeissä, mitä tapahtuisi naisten alkoholin kulutukselle? Entä mitä arvelisitte tapahtuvan naisten alkoholin kulutukselle? Kulutus lisääntyisi huomattavasti Kulutus lisääntyisi jonkin verran Kulutus pysyisi ennallaan Kulutus vähenisi jonkin verran Kulutus vähenisi huomattavasti Ei osaa sanoa

18 2. Muuttujat [Q12] On ehdotettu, että mietoja viinejä olisi ryhdyttävä myymään elintarvikeliikkeissä. Mitä mieltä olette tästä ehdotuksesta? Julkisuudessa on ehdotettu, että mietoja viinejä olisi ryhdyttävä myymään elintarvikeliikkeissä samaan tapaan kuin keskiolutta. Mitä mieltä olette tästä ehdotuksesta? Kannatan ehdotusta lämpimästi Kannatan ehdotusta Vastustan ehdotusta Vastustan ehdotusta jyrkästi Pidän ehdotusta yhdentekevänä Ei osaa sanoa [Q13] Entä mitä mieltä olette tästä ehdotuksesta, jos se merkitsisi, että Alko joutuisi sulkemaan joka toisen myymälänsä? Entä mitä mieltä olette tästä ehdotuksesta, jos se merkitsisi, että Alko joutuisi sulkemaan joka toisen myymälänsä? Kannatan ehdotusta lämpimästi Kannatan ehdotusta Vastustan ehdotusta Vastustan ehdotusta jyrkästi Pidän ehdotusta yhdentekevänä Ei osaa sanoa

19 Q16 [Q14] Tutkimuksissa on todettu, että viinien myynti elintarvikeliikkeissä lisäisi alkoholin kulutusta ja haittoja. Pitäisikö viinejä silti ryhtyä myymään elintarvikeliikkeissä? Tutkimuksiin perustuen on todettu, että viinien myynti elintarvikeliikkeissä lisäisi selvästi alkoholin kulutusta ja alkoholista aiheutuvia haittoja. Pitäisikö mielestänne viinejä silti ryhtyä myymään elintarvikeliikkeissä samaan tapaan kuin keskiolutta? Kyllä Ei En osaa sanoa [Q15] Oluen ja viinien ostoikäraja on Suomessa 18 vuotta. Onko ikäraja liian korkea, liian matala vai sopiva? Oluen ja viinien ostoikäraja on Suomessa 18 vuotta. Onko ikäraja mielestänne liian korkea, liian matala vai sopiva? Liian korkea Sopiva Liian matala Ei osaa sanoa [Q16] Väkevien alkoholijuomien ostoikäraja on Suomessa 20 vuotta. Onko ikäraja mielestänne liian korkea, liian matala vai sopiva? Väkevien alkoholijuomien ostoikäraja on Suomessa 20 vuotta. Onko ikäraja mielestänne liian korkea, liian matala vai sopiva? 13

20 2. Muuttujat Liian korkea Sopiva Liian matala Ei osaa sanoa Kysymyksen jälkiteksti Seuraavaksi vielä muutama kysymys alkoholijuomien hintatasosta Suomessa. [Q17] Mitä mieltä olette yleensä oluiden hintatasosta maassamme? Mitä mieltä olette yleensä oluiden hintatasosta maassamme? Hintataso on... Sopiva Aivan liian korkea Jonkin verran liian korkea Jonkin verran liian alhainen Aivan liian alhainen Ei osaa sanoa [Q18] Mitä mieltä olette mietojen viinien hintatasosta maassamme? Mitä mieltä olette mietojen viinien hintatasosta maassamme? Hintataso on... Sopiva Aivan liian korkea Jonkin verran liian korkea (taulukko jatkuu seur. sivulla) 14

21 BV1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Jonkin verran liian alhainen Aivan liian alhainen Ei osaa sanoa [Q19] Mitä mieltä olette väkevien alkoholijuomien hintatasosta maassamme? Entä mitä mieltä olette väkevien alkoholijuomien hintatasosta maassamme? Hintataso on... Sopiva Aivan liian korkea Jonkin verran liian korkea Jonkin verran liian alhainen Aivan liian alhainen Ei osaa sanoa [BV1] Vastaajan sukupuoli Sukupuoli Mies Nainen

22 2. Muuttujat [BV2] Vastaajan ikä Voisitteko aluksi kertoa ikänne? Tarvitsemme tietoa tulosten tilastollista käsittelyä ja kohderyhmämäärityksiä varten. Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1024 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [BV3] Oletteko taloutenne päähenkilö, eli eniten ansaitseva? Entä oletteko taloutenne päähenkilö eli eniten ansaitseva? Kyllä Ei [BV4] Vastaajan ammattiryhmä? Mihin näistä tämän kortin ammattiryhmistä te kuulutte? Ohjeet haastattelijalle TAUSTATIETOKORTTI 16

23 Maatalousyrittäjä Muu työnantaja, muu yksityisyrittäjä, ammatinharjoittaja Johtavassa asemassa toisen palveluksessa Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työntekijä Eläkeläinen Koululainen, opiskelija Kotiäiti tai -isä Muu BV6 [BV4_2] Jos vastaaja eläkeläinen, entinen ammattiryhmä Kysymyksen esiteksti Jos bv4=7 Entä mikä oli entinen ammattiryhmänne? Maatalousyrittäjä Muu työnantaja, muu yksityisyrittäjä, ammatinharjoittaja Johtavassa asemassa toisen palveluksessa Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työntekijä Eläkeläinen Koululainen, opiskelija Kotiäiti tai -isä Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV6] Vastaajan asuinalue Asutte siis... 17

24 2. Muuttujat Ohjeet haastattelijalle KYSY JA LUETTELE VAIN TARVITTAESSA Pääkaupunkiseutu Tampere tai Turku Muu kaupunki Maaseututaajama Avoin maaseutu [BV8] Vastaajan koulutus Mikä on koulutuksenne? Peruskoulun ala-aste, kansakoulu Peruskoulun yläaste, keskikoulu Ammatillinen perustutkinto, ammattikoulu Ylioppilas Opistoasteen ammatillinen tutkinto Ylempi opistoasteen tutkinto, ammattikorkeakoulututkinto, alempi yliopiston tai korkeakoulun akatee- minen tutkinto Yliopiston ja korkeakoulun ylempi akateeminen tutkinto tai enemmän Ei osaa sanoa [BV9] Talouden tuloluokka (bruttotulot, euroa/vuodessa) Mihin näistä tuloluokista taloutenne kuuluu, kun kaikkien talouden jäsenten tulot lasketaan yhteen veroja vähentämättä? Kortilla on mainittu sekä vuosi- että vastaavat kuukausitulot. Voitte vastata myös sanomalla vaihtoehdon numeron kortilta. 18

25 BV10_2 Ohjeet haastattelijalle TAUSTATIETOKORTTI Alle euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa Yli euroa Ei vastausta [BV10_1] Talouden yli 16-vuotiaiden henkilöiden lukumäärä Kuinka monta yli 16-vuotiasta henkilöä kuuluu talouteenne itsenne mukaanlukien? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1024 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 1.84 keskihajonta 1.14 [BV10_2] Talouden vuotiaiden henkilöiden lukumäärä Entä kuinka monta vuotiasta itsenne mukaanlukien? Kuvailevat tunnusluvut 19

26 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1024 minimi 0.00 maksimi 9.00 keskiarvo 0.33 keskihajonta 0.77 [BV10_3] Talouden alle 7-vuotiaiden lasten lukumäärä Entä alle 7-vuotiasta lasta? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1024 minimi 0.00 maksimi 9.00 keskiarvo 0.28 keskihajonta 0.68 [BV10_4] Talouden jäseniä yhteensä Talouden jäseniä yhteensä: Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1024 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 2.45 keskihajonta 1.79 [BV11] Mihin elinvaiheeseen kuulutte? Mihin elinvaiheeseen kuulutte? Sanokaa vain numero kortilta. 20

27 BV12_2 Ohjeet haastattelijalle TAUSTATIETOKORTTI Naimaton, asuu vanhempien luona Yksin, alle 35-vuotias Yksin, 35-vuotias tai vanhempi Naimisissa/avopari, ei lapsia Naimisissa/avopari, on lapsia Yksinhuoltaja, aikuinen, asuu lasten kanssa Pariskunta, lapset eivät asu kotona Ei osaa sanoa [BV12_2] Perheen eniten ansaitsevan ammattiryhmä Kysymyksen esiteksti Jos bv3=2 Mihin näistä tämän kortin ammattiryhmistä perheenne päähenkilö eli eniten ansaitseva kuuluu? Ohjeet haastattelijalle TAUSTATIETOKORTTI Maatalousyrittäjä Muu työnantaja, muu yksityisyrittäjä, ammatinharjoittaja Johtavassa asemassa toisen palveluksessa Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työntekijä Eläkeläinen (taulukko jatkuu seur. sivulla) 21

28 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Koululainen, opiskelija Kotiäiti tai -isä Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV12_3] Jos perheen eniten ansaitseva eläkkeellä, entinen ammattiryhmä Kysymyksen esiteksti Jos bv12_2=7 Mikä oli hänen entinen ammattiryhmänsä? Ohjeet haastattelijalle TAUSTATIETOKORTTI Maatalousyrittäjä Muu työnantaja, muu yksityisyrittäjä, ammatinharjoittaja Johtavassa asemassa toisen palveluksessa Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työntekijä Eläkeläinen Koululainen, opiskelija Kotiäiti tai -isä Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV13] Vastaajan pääasiallinen toiminta Oletteko tällä hetkellä... 22

29 BV15 Ohjeet haastattelijalle LUETTELE Kokopäivätyössä Osa-aikatyössä Työtön Lomautettu Työelämän ulkopuolella [BV14] Kuka teillä päättää taloutenne päivittäistavaraostoista? Kuka teillä päättää taloutenne päivittäistavaraostoista: Te itse, joku muu talouden jäsen vai Te ja joku tai jotkut muut yhdessä? Vastaaja Muu kuin vastaaja Vastaaja ja joku muu/jotkut muut yhdessä [BV15] Vastaajan asuinlääni Lääni Uudenmaan Turun- ja Porin Hämeen Kymen (taulukko jatkuu seur. sivulla) 23

30 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mikkelin Kuopion Keski-Suomen Vaasan Pohjois-Karjalan Oulun Lapin Ahvenanmaa [BV16] Vastaajan suuralue (NUTS2) TT/NUTS2 (Suuralueet) Uusimaa Etelä-Suomi Itä-Suomi Väli-Suomi Pohjois-Suomi [BV17] Vastaajan maakunta Maakunta Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Häme Pirkanmaa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 24

31 BV18 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Vaasan rannikkoseutu Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Ahvenanmaa [BV18] Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisi? Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, niin mitä puoluetta tai muuta ryhmittymää Te äänestäisitte? Ohjeet haastattelijalle KORTTI P1 SDP (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue) KESK (Suomen Keskusta) KOK (Kansallinen Kokoomus) VAS (Vasemmistoliitto) VIHR (Vihreä liitto) RKP (Ruotsalainen Kansanpuolue) KD Kristillisdemokraatit (aiemmin SKL) PS (Perussuomalaiset) Joku muu puolue tai ryhmittymä En äänestäisi Äänestäisin tyhjää Ei osaa sanoa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 25

32 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei halua sanoa [BV19] Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisi toissijaisesti? Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, niin mitä puoluetta tai muuta ryhmittymää Te äänestäisitte TOISSIJAISESTI? Ohjeet haastattelijalle KORTTI P1 SDP (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue) KESK (Suomen Keskusta) KOK (Kansallinen Kokoomus) VAS (Vasemmistoliitto) VIHR (Vihreä liitto) RKP (Ruotsalainen Kansanpuolue) KD Kristillisdemokraatit (aiemmin SKL) PS (Perussuomalaiset) Joku muu puolue tai ryhmittymä En äänestäisi Äänestäisin tyhjää Ei osaa sanoa Ei halua sanoa [BV20] Mitä puoluetta äänesti edellisissä kunnallisvaaleissa? Mitä puoluetta tai muuta ryhmittymää Te äänestitte viime vuoden lokakuussa järjestetyissä kunnallisvaaleissa? 26

33 BV20 Ohjeet haastattelijalle KORTTI P3 SDP (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue) KESK (Suomen Keskusta) KOK (Kansallinen Kokoomus) VAS (Vasemmistoliitto) VIHR (Vihreä liitto) RKP (Ruotsalainen Kansanpuolue) SKL (Suomen Kristillinen Liitto) PS (Perussuomalaiset) REM (Remonttiryhmä) Joku muu puolue tai ryhmittymä En äänestänyt Äänestin tyhjää Minulla ei ollut äänioikeutta Ei osaa sanoa Ei halua sanoa

34

35 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) [FSD_PRO] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Tutkimuksen numero [SURVEY] Kuinka usein käytätte alkoholia? [Q1] Mitä mieltä olette nykyisistä alkoholipoliittisista rajoituksista? [Q2] Miten mielestänne yleisön pitäisi saada ostaa keskiolutta? [Q3] Miten mielestänne yleisön pitäisi saada ostaa A-olutta? [Q4] Miten mielestänne yleisön pitäisi saada ostaa viinejä? [Q5] Miten mielestänne yleisön pitäisi saada ostaa väkeviä alkoholijuomia? [Q6] Jos viinejä ryhdyttäisiin myymään elintarvikeliikkeissä, mitä tapahtuisi mietojen viinien hinnoille? [Q7] Jos viinejä ryhdyttäisiin myymään elintarvikeliikkeissä, mitä tapahtuisi mietojen viinien lajivalikoimalle? [Q8] Jos viinejä ryhdyttäisiin myymään elintarvikeliikkeissä, mitä tapahtuisi alkoholin kulutukselle? [Q9] Jos viinejä ryhdyttäisiin myymään elintarvikeliikkeissä, mitä tapahtuisi alkoholin kulutukselle nuorten parissa? [Q10] Jos viinejä ryhdyttäisiin myymään elintarvikeliikkeissä, mitä tapahtuisi naisten alkoholin kulutukselle? [Q11] On ehdotettu, että mietoja viinejä olisi ryhdyttävä myymään elintarvikeliikkeissä. Mitä mieltä olette tästä ehdotuksesta? [Q12] Entä mitä mieltä olette tästä ehdotuksesta, jos se merkitsisi, että Alko joutuisi sulkemaan joka 29

36 3. Hakemistot toisen myymälänsä? [Q13] Tutkimuksissa on todettu, että viinien myynti elintarvikeliikkeissä lisäisi alkoholin kulutusta ja haittoja. Pitäisikö viinejä silti ryhtyä myymään elintarvikeliikkeissä? [Q14] Oluen ja viinien ostoikäraja on Suomessa 18 vuotta. Onko ikäraja liian korkea, liian matala vai sopiva? [Q15] Väkevien alkoholijuomien ostoikäraja on Suomessa 20 vuotta. Onko ikäraja mielestänne liian korkea, liian matala vai sopiva? [Q16] Mitä mieltä olette yleensä oluiden hintatasosta maassamme? [Q17] Mitä mieltä olette mietojen viinien hintatasosta maassamme? [Q18] Mitä mieltä olette väkevien alkoholijuomien hintatasosta maassamme? [Q19] Vastaajan sukupuoli [BV1] Vastaajan ikä [BV2] Oletteko taloutenne päähenkilö, eli eniten ansaitseva? [BV3] Vastaajan ammattiryhmä? [BV4] Jos vastaaja eläkeläinen, entinen ammattiryhmä [BV4_2] Vastaajan asuinalue [BV6] Vastaajan koulutus [BV8] Talouden tuloluokka (bruttotulot, euroa/vuodessa) [BV9] Talouden yli 16-vuotiaiden henkilöiden lukumäärä [BV10_1] Talouden vuotiaiden henkilöiden lukumäärä [BV10_2] Talouden alle 7-vuotiaiden lasten lukumäärä [BV10_3] Talouden jäseniä yhteensä [BV10_4] Mihin elinvaiheeseen kuulutte? [BV11] Perheen eniten ansaitsevan ammattiryhmä [BV12_2] Jos perheen eniten ansaitseva eläkkeellä, entinen ammattiryhmä [BV12_3] Vastaajan pääasiallinen toiminta [BV13] Kuka teillä päättää taloutenne päivittäistavaraostoista? [BV14] Vastaajan asuinlääni [BV15] Vastaajan suuralue (NUTS2) [BV16] Vastaajan maakunta [BV17] Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisi? [BV18] Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisi toissijaisesti? [BV19] Mitä puoluetta äänesti edellisissä kunnallisvaaleissa? [BV20]

37 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä 3.2 Muuttujat aakkosjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Entä mitä mieltä olette tästä ehdotuksesta, jos se merkitsisi, että Alko joutuisi sulkemaan joka toisen myymälänsä? Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisi? Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisi toissijaisesti? Jos perheen eniten ansaitseva eläkkeellä, entinen ammattiryhmä Jos vastaaja eläkeläinen, entinen ammattiryhmä Jos viinejä ryhdyttäisiin myymään elintarvikeliikkeissä, mitä tapahtuisi alkoholin kulutukselle? 10 Jos viinejä ryhdyttäisiin myymään elintarvikeliikkeissä, mitä tapahtuisi alkoholin kulutukselle nuorten parissa? Jos viinejä ryhdyttäisiin myymään elintarvikeliikkeissä, mitä tapahtuisi mietojen viinien hinnoille? Jos viinejä ryhdyttäisiin myymään elintarvikeliikkeissä, mitä tapahtuisi mietojen viinien lajivalikoimalle? Jos viinejä ryhdyttäisiin myymään elintarvikeliikkeissä, mitä tapahtuisi naisten alkoholin kulutukselle? Kuinka usein käytätte alkoholia? Kuka teillä päättää taloutenne päivittäistavaraostoista? Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Mihin elinvaiheeseen kuulutte? Miten mielestänne yleisön pitäisi saada ostaa A-olutta? Miten mielestänne yleisön pitäisi saada ostaa keskiolutta? Miten mielestänne yleisön pitäisi saada ostaa viinejä? Miten mielestänne yleisön pitäisi saada ostaa väkeviä alkoholijuomia? Mitä mieltä olette mietojen viinien hintatasosta maassamme? Mitä mieltä olette nykyisistä alkoholipoliittisista rajoituksista? Mitä mieltä olette väkevien alkoholijuomien hintatasosta maassamme? Mitä mieltä olette yleensä oluiden hintatasosta maassamme? Mitä puoluetta äänesti edellisissä kunnallisvaaleissa? Oletteko taloutenne päähenkilö, eli eniten ansaitseva? Oluen ja viinien ostoikäraja on Suomessa 18 vuotta. Onko ikäraja liian korkea, liian matala vai sopiva?

38 3. Hakemistot On ehdotettu, että mietoja viinejä olisi ryhdyttävä myymään elintarvikeliikkeissä. Mitä mieltä olette tästä ehdotuksesta? Perheen eniten ansaitsevan ammattiryhmä Talouden vuotiaiden henkilöiden lukumäärä Talouden alle 7-vuotiaiden lasten lukumäärä Talouden jäseniä yhteensä Talouden tuloluokka (bruttotulot, euroa/vuodessa) Talouden yli 16-vuotiaiden henkilöiden lukumäärä Tutkimuksen numero Tutkimuksissa on todettu, että viinien myynti elintarvikeliikkeissä lisäisi alkoholin kulutusta ja haittoja. Pitäisikö viinejä silti ryhtyä myymään elintarvikeliikkeissä? Vastaajan ammattiryhmä? Vastaajan asuinalue Vastaajan asuinlääni Vastaajan ikä Vastaajan koulutus Vastaajan maakunta Vastaajan pääasiallinen toiminta Vastaajan sukupuoli Vastaajan suuralue (NUTS2) Väkevien alkoholijuomien ostoikäraja on Suomessa 20 vuotta. Onko ikäraja mielestänne liian korkea, liian matala vai sopiva?

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja FSD2522 Nuorisobarometri kevät 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri kevät 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2469. Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD2469. Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset. Koodikirja FSD2469 Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2847. Suomalaisten alkoholiasenteet Koodikirja

FSD2847. Suomalaisten alkoholiasenteet Koodikirja FSD2847 Suomalaisten alkoholiasenteet 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholiasenteet 2012 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sopimuspalokuntatutkimus

Lisätiedot

FSD1234. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1234. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1234 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja FSD2052 Poliisin turvallisuusbarometri 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Poliisin turvallisuusbarometri

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1323. Hyvinvointi 2000. Koodikirja

FSD1323. Hyvinvointi 2000. Koodikirja FSD1323 Hyvinvointi 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi 2000 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2458. Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002. Koodikirja

FSD2458. Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002. Koodikirja FSD2458 Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perheyritysten

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD1202. Kaupunkipalvelututkimus 1989. Koodikirja

FSD1202. Kaupunkipalvelututkimus 1989. Koodikirja FSD1202 Kaupunkipalvelututkimus 1989 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 1989 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja FSD2136 Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD2090. Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD2090. Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD2090 Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1266. Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990. Koodikirja

FSD1266. Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990. Koodikirja FSD1266 Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990

Lisätiedot

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja FSD2534 Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä

Lisätiedot

FSD2053. Poliisin turvallisuusbarometri 2001. Koodikirja

FSD2053. Poliisin turvallisuusbarometri 2001. Koodikirja FSD2053 Poliisin turvallisuusbarometri 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Poliisin turvallisuusbarometri

Lisätiedot

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja FSD2723 Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1168. MTS-syystutkimus Koodikirja

FSD1168. MTS-syystutkimus Koodikirja FSD1168 MTS-syystutkimus 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-syystutkimus 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2145. KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996. Koodikirja

FSD2145. KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996. Koodikirja FSD2145 KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1309. Energia-asennetutkimus 1996. Koodikirja

FSD1309. Energia-asennetutkimus 1996. Koodikirja FSD1309 Energia-asennetutkimus 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Energia-asennetutkimus 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2480. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely. Koodikirja

FSD2480. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely. Koodikirja FSD2480 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2916. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011. Koodikirja

FSD2916. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011. Koodikirja FSD2916 Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2015 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden

Lisätiedot

FSD2024. Eduskuntavaalien 2003 seuranta. Koodikirja

FSD2024. Eduskuntavaalien 2003 seuranta. Koodikirja FSD2024 Eduskuntavaalien 2003 seuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalien 2003 seuranta [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2371. Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001. Aineisto-opas

FSD2371. Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001. Aineisto-opas FSD2371 Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001 [aineisto-opas].

Lisätiedot

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2627 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden

Lisätiedot

FSD2482. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely. Koodikirja

FSD2482. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely. Koodikirja FSD2482 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2257. Kirkkomonitor 2004. Koodikirja

FSD2257. Kirkkomonitor 2004. Koodikirja FSD2257 Kirkkomonitor 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirkkomonitor 2004 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2415. Suomalaisten alkoholiasenteet Koodikirja

FSD2415. Suomalaisten alkoholiasenteet Koodikirja FSD2415 Suomalaisten alkoholiasenteet 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten alkoholiasenteet 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD1139. Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1988. Koodikirja

FSD1139. Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1988. Koodikirja FSD1139 Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1988 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ammattirakenteen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja FSD3316 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

Mielipiteet ydinvoimasta

Mielipiteet ydinvoimasta Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 12 Pauli Minkkinen 22262 TUTKIMUKSEN TILAAJA Energiateollisuus ry. TUTKIMUSMENETELMÄ: Puhelinhaastattelu HAASTATTELUAJANKOHTA: 28.2.-12.3.12 HAASTATTELUJEN MÄÄRÄ: 02

Lisätiedot