VALKEAKOSKI-OPISTO Pälkäneen osasto Asiakastyytyväisyys 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALKEAKOSKI-OPISTO Pälkäneen osasto Asiakastyytyväisyys 2013"

Transkriptio

1 VALKEAKOSKI-OPISTO Pälkäneen osasto Asiakastyytyväisyys I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, T A M P E R E F R E D R I K I N K A T U 3 4 B 2 2, H E L S I N K I P u h

2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kansalaisopistojen asiakastyytyväisyyttä. Tutkimus toteutettiin Internet- ja kirjekyselynä maaliskuussa. Kohderyhmän muodostivat kansalaisopistojen asiakkaat. Tutkimus perustuu 2145 vastaukseen, joista 55 vastausta on Valkeakoskiopistosta (Pälkäneen osasto). Tässä raportissa esitetään tutkimuksen päätulokset. Kaikki tutkimuksen tulokset esitetään yksityiskohtaisesti InnolinkWeb -järjestelmässä.

3 TUTKIMUSMENETELMÄN KUVAUS (KUILUANALYYSI) Kuiluanalyysin avulla voidaan tutkia vastaajien tyytyväisyyteen vaikuttavia toiminnan tekijöitä. Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin. Kuiluanalyysissä vihreä pylväs (pitkä, oikealle osoittava pylväs) kuvaa kunkin arvioidun tekijän merkitystä vastaajille. Jos vihreä pylväs on pitkä, kyseinen tekijä on vastaajalle tärkeä ja jos pylväs on lyhyt, ei tekijällä ole paljoakaan merkitystä. Lyhyempi punainen pylväs kuvaa puolestaan annetun onnistumisarvosanan ja merkitysarvosanan erotusta (kuilua). Positiiviset (oikealle osoittavat) punaiset pylväät osoittavat tekijät, joissa onnistuminen on arvioitu korkeammaksi kuin merkitys. Nämä saattavat olla ylipanostustekijöitä. Negatiiviset (vasemmalle osoittavat) punaiset pylväät osoittavat tekijät, joissa onnistuminen on arvioitu heikommaksi kuin merkitys. Mitä pidemmälle vasemmalle tekijän punainen pylväs ulottuu, sitä kriittisempi tekijä on kyseessä. Tutkimusraportissa toiminnan tekijät luokitellaan kuiluanalyysin perusteella kolmeen luokkaan seuraavasti: Onnistuneet tekijät = kuilu -0,4 tai parempi Parantamisen varaa -tekijät = kuilu -0,5 - -0,9 Kriittiset tekijät = kuilu -1,0 tai heikompi Tärkeää on reagoida tekijöihin, joiden merkitys on korkea ja joissa on suurehko negatiivinen kuilu.

4 SUKUPUOLI nainen 81,8% (45) mies 18,2% (10) nainen 81,3% (1724) mies 18,7% (396)

5 IKÄRYHMÄ vuotias 1,8% (1) vuotias 9,1% (5) vuotias 20, (11) vuotias 21,8% (12) vuotias 10,9% (6) vuotias 36,4% (20) alle 20 vuotias 0,6% (13) vuotias 5,1% (110) vuotias 9,3% (200) vuotias 16,3% (350) vuotias 25,7% (550) vuotias 32,9% (705) vuotias 9,4% (201) yli 80 vuotias 0,6% (13)

6 KOULUTUSTAUSTA perusaste (peruskoulu, kansakoulu) 12,7% (7) toinen aste (lukio, ammattikoulu, opisto) 49,1% (27) korkea-aste (yliopisto, korkeakoulu) 38,2% (21) perusaste (peruskoulu, kansakoulu) 10,6% (226) toinen aste (lukio, ammattikoulu, opisto) 54,9% (1172) korkea-aste (yliopisto, korkeakoulu) 34,5% (735)

7 MAINITSE KOLME TÄRKEINTÄ TEKIJÄÄ MIKSI OPISKELET MAINITSEMASSASI OPISTOSSA? Kolme tärkeintä tekijää opistossa opiskelulle sijainti 30 kurssitarjonnan/kurssin sopivuus/kiinnostavuus itselle 24 hyvä/pätevä opettaja/opetus 15 hinnan sopivuus 8 Vähintään 8 mainintaa saaneet tekijät Kolme tärkeintä tekijää opistossa opiskelulle sijainti 961 kurssitarjonnan/kurssin sopivuus/kiinnostavuus itselle 779 hyvä/pätevä opettaja/opetus 583 hinnan sopivuus 344 oppimishalu/itsensä kehittäminen 260 hyvä/laaja palvelutarjonta/monipuolisuus 239 aikataulujen/ajankohdan sopivuus 211 paikallisuus 189 yhteisöllisyys/sosiaaliset suhteet 179 liikunta/terveyden ylläpito 155 harrastus 138 kielten oppiminen/kielitaidon ylläpito 135 mukava porukka/ilmapiiri 113 oma aika/virkistys/vastapaino työlle 112 en osaa / halua sanoa 108 ainoa palveluntarjoaja (paikkakunnalla) 107 mielen virkeyden/oppimistaitojen/muistin ylläpitäminen 94 käsillä tekemisen ilo/kädentaidot 81 verkostoituminen/ihmisten tapaaminen 72 tilat/välineet 52 tuttuus/tottumus 52 ystävät/kaverit/puoliso 37 tietotekniikan oppiminen 27 yhden maninnan saaneet 27 helppous 24 eläkkeellä on aikaa 23 hyöty 21 sopiva ryhmä 21 Vähintään 20 mainintaa saaneet tekijät

8 KOKEMUKSESI MUKAAN, MITEN KUVAILISIT OMAA OPISTOASI POSITIIVISESTI? Positiiviset kuvaukset omasta opistosta hyvä opetus / opettajat 783 monipuolinen kurssitarjonta 658 Positiiviset kuvaukset omasta opistosta en osaa / halua vastata 286 hyvä työskentelyhenki / ilmapiiri / kurssikaverit 258 hyvä opetus / opettajat 19 sijainti 195 monipuolinen kurssitarjonta 15 hyvät työskentelytilat 129 hyvä työskentelyhenki / ilmapiiri / kurssikaverit 9 hyvä palvelu / mukava henkilökunta 117 uudistuva / aikaansa seuraava 108 sijainti 9 hyvät / kiinnostavat kurssit 105 en osaa / halua vastata 9 vuorovaikutteinen / opiskelijoita huomioiva 79 Vähintään 8 mainintaa saaneet tekijät toimiva tiedotus 77 toimiva 64 edullinen 56 mukava / hyvä / kiva / miellyttävä 53 ilmoittautuminen helppoa 42 täsmällinen / toimivat aikataulut 42 yhden maininnan saaneet 38 ok / ei valittamista 37 joustava 36 viihtyisä / tuttu / kotoisa 35 innostava 34 hyvät varusteet / työvälineet / materiaalit 31 sopivan hintainen 25 laadukas 24 opettavainen / sivistävä 23 aktiivinen 21 kurssien saatavuus 21 iloinen / vireä 20 toimivat sähköiset palvelut 20 Vähintään 20 mainintaa saaneet tekijät

9 KOKEMUKSESI MUKAAN, MITEN KUVAILISIT OMAA OPISTOASI NEGATIIVISESTI? Negatiiviset kuvaukset omasta opistosta en osaa/halua sanoa 16 kurssitarjonta 8 Vähintään 8 mainintaa saaneet tekijät Negatiiviset kuvaukset omasta opistosta en osaa/halua sanoa 746 ei negatiivista 240 kalliit kurssit/kurssimaksut 213 tiloissa ongelmia / olosuhteet 174 kurssien ajankohta/pituus 159 kurssitarjonta 150 opettajakunta/henkilökunta 79 ilmoittautumiset / kursseille vaikea päästä 62 sijainti 48 opintojen jatkuvuus / peruutukset 47 ryhmien koko 45 liian pitkät lomakaudet / lyhyet lukukaudet 40 tiedonkulku/tiedottaminen/mainonta 37 parkkipaikat 35 työkaluissa puutteita 35 resurssipula/säästösyyt 31 opiskelijat/opiskelijoiden huomioon ottaminen 29 kurssitarjonnan väheneminen 28 kurssien taso 25 pienten paikkakuntien syrjintä 25 muuttumaton /vanhanaikainen 24 Vähintään 20 mainintaa saaneet tekijät

10 OLETKO AIKAISEMPINA LUKUKAUSINA OPISKELLUT TÄSSÄ OPISTOSSA? en 14,5% (8) kyllä 85,5% (47) kyllä 89,4% (1898) en 10,6% (225)

11 MILLÄ AINEALUEEN KURSSILLA TAI KURSSEILLA OPISKELET LUKUVUONNA 2012-? yhteiskunta, kansalaistaidot ja historia 3,7% (2) musiikki 9,3% (5) kielet 18,5% (10) tieto- ja viestintätekniikka 3,7% (2) näyttämötaiteet 1,9% (1) kirjallisuus ja kirjoittaminen 9,3% (5) kuvataiteet ja muotoilu 11,1% (6) käden taidot 37, (20) tanssi 7,4% (4) liikunta ja hyvinvointi 31,5% (17) muu koulutus 1,9% (1) yhteiskunta, kansalaistaidot ja historia 2,9% (61) psykologia ja kasvatus 1, (21) musiikki 6,5% (138) kielet 26,9% (571) tieto- ja viestintätekniikka 7,6% (162) näyttämötaiteet 1,1% (24) kirjallisuus ja kirjoittaminen 3,6% (76) kuvataiteet ja muotoilu 12,2% (259) käden taidot 26,9% (570) tanssi 8,9% (188) liikunta ja hyvinvointi 36,8% (781) muu koulutus 6, (127)

12 MISTÄ PÄÄASIASSA SAAT TIETOA KURSSEISTA? opiston opinto-ohjelmasta 57,4% (31) opiston kotisivuilta 37, (20) paikallislehdestä 61,1% (33) muualta 11,1% (6) opiston opinto-ohjelmasta 84,5% (1802) opiston kotisivuilta 36,5% (779) paikallislehdestä 14,1% (300) muualta 8,9% (190)

13 KUN AJATTELET KURSSIEN ANTIA, OVATKO KURSSIMAKSUT MIELESTÄSI? edulliset 14,8% (8) sopivat 59,3% (32) kalliit 25,9% (14) edulliset 8,7% (184) sopivat 68,2% (1446) kalliit 23,1% (491)

14 SUUNNITTELETKO MYÖS SEURAAVINA VUOSINA OPISKELEVASI TÄSSÄ OPISTOSSA? kyllä 75,9% (41) ehkä 18,5% (10) en 5,6% (3) kyllä 82,6% (1753) ehkä 15,8% (336) en 1,6% (33)

15 VAIHTOEHTO, JOKA TUNTUU MIELESTÄNNE PARHAITEN KUVAAVAN TÄTÄ OPISTOA 1/2 Ammattitaidoton - Ammattitaitoinen Ei arvostettu - Arvostettu Vanhanaikainen - Nykyaikainen Hidas reagoimaan - Nopea reagoimaan Tuntematon - Tunnettu Epäluotettava - Luotettava Jäykkä - Joustava Passiivinen - Aktiivinen Vähän esillä - Paljon esillä Etäinen - Läheinen Huono ilmapiiri - Hyvä ilmapiiri 14,5% (8) 20,8% (11) 20,8% (11) 28,6% (14) 4,1% 4,1% 28, (14) 9,6% (5) 3,9% 19,6% (10) 10,2% (5) 8, (4) 4, 8, (4) 16, (8) 42,3% (22) 22,4% (11) 38, (19) 28, (14) 50,9% (28) 52,8% (28) 52,8% (28) 4 40, (20) 47,1% (24) 36,7% (18) 50, (25) ,1% (27) 42, (21) 36, (18) 34,5% (19) 24,5% (13) 22,6% (12) 8,2% (4) 30, (15) 46,2% (24) 29,4% (15) 30,6% (15) 12, (6) 24, (12) 32, (16) 8 10 Ammattitaidoton - Ammattitaitoinen Ei arvostettu - Arvostettu Vanhanaikainen - Nykyaikainen Hidas reagoimaan - Nopea reagoimaan Tuntematon - Tunnettu Epäluotettava - Luotettava Jäykkä - Joustava Passiivinen - Aktiivinen Vähän esillä - Paljon esillä Etäinen - Läheinen Huono ilmapiiri - Hyvä ilmapiiri 7,9% 12,3% (248) 4,5% 13,3% (267) 7, 4,3% 5, Asteikko: 1=negatiivisin...5=positiivisin 20, (405) 33,8% (653) 16,6% (326) 19, (376) 32,4% (642) 20,3% (401) 11,4% 52,6% (1091) 53,1% (1072) 45,8% (917) 42,2% (844) 50,6% (994) 47,2% (936) 4 50,3% (1017) 45,9% (888) 47,9% (946) 46,5% (919) ,7% (963) 6 38,9% (808) 33,5% (677) 25,2% (509) 13,9% (269) 39,2% (785) 48,2% (964) 27,4% (538) 28,7% (569) 13,1% (260) 27,3% (539) 39,6% (782) 8 10

16 VAIHTOEHTO, JOKA TUNTUU MIELESTÄNNE PARHAITEN KUVAAVAN TÄTÄ OPISTOA 2/2 Ammattitaidoton - Ammattitaitoinen, 55 kpl Ei arvostettu - Arvostettu, 53 kpl Vanhanaikainen - Nykyaikainen, 53 kpl Hidas reagoimaan - Nopea reagoimaan, 49 kpl Tuntematon - Tunnettu, 50 kpl Epäluotettava - Luotettava, 52 kpl Jäykkä - Joustava, 51 kpl Passiivinen - Aktiivinen, 49 kpl Vähän esillä - Paljon esillä, 50 kpl Etäinen - Läheinen, 50 kpl Huono ilmapiiri - Hyvä ilmapiiri, 50 kpl max 5 4,2 4,0 3,9 3,6 4,0 4,3 4,0 3,9 3,6 3,7 4,1 Ammattitaidoton - Ammattitaitoinen, 2075 kpl Ei arvostettu - Arvostettu, 2020 kpl Vanhanaikainen - Nykyaikainen, 2023 kpl Hidas reagoimaan - Nopea reagoimaan, 1933 kpl Tuntematon - Tunnettu, 2004 kpl Epäluotettava - Luotettava, 1999 kpl Jäykkä - Joustava, 1966 kpl Passiivinen - Aktiivinen, 1983 kpl Vähän esillä - Paljon esillä, 1979 kpl Etäinen - Läheinen, 1975 kpl Huono ilmapiiri - Hyvä ilmapiiri, 1975 kpl Asteikko: 1=negatiivisin...5=positiivisin max 5 4,3 4,2 4,0 3,7 4,2 4,3 4,0 4,0 3,7 4,0 4,2

17 SUOSITTELETKO OMIEN KOKEMUSTESI PERUSTEELLA TÄTÄ OPISTOA MYÖS MUILLE? kyllä, olen jo suositellut 49,1% (27) kyllä, suosittelen kysyttäessä 45,5% (25) suosittelisin tietyin ehdoin/varauksin 5,5% (3) kyllä, olen jo suositellut 59,3% (1246) kyllä, suosittelen kysyttäessä 36,1% (759) suosittelisin tietyin ehdoin/varauksin 4,4% (92) en suosittelisi 0,2% (5)

18 TOIMINNAN TEKIJÖIDEN MERKITYS VASTAAJILLE Opetuksen laatu, 54 kpl Netti-ilmoittautumisen sujuvuus, 53 kpl Kurssitarjonnan monipuolisuus, 52 kpl Paikkakunnan kulttuurin ja elinkelpoisuuden kehittäminen, 49 kpl Sähköiset palvelut (sähköposti, tekstiviesti), 52 kpl Opinto-ohjelman saatavuus, 53 kpl Kurssitarjonnan riittävyys, 51 kpl Opetustilojen toimivuus, 53 kpl Tilojen siisteys, 52 kpl Opetusvälineiden toimivuus, 52 kpl Opinto-ohjelman selkeys ja luettavuus, 55 kpl Tiedotteet sanomalehdissä, 52 kpl Kestävän kehityksen edistäminen, 47 kpl Kotisivujen toimivuus, 50 kpl Kotisivujen selkeys, 51 kpl Tilojen viihtyisyys, 50 kpl Maksamiskäytäntö, 52 kpl Sivistyksellisen tasa-arvon lisääminen, 45 kpl Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen, 46 kpl Henkilöstön antama opastus, 51 kpl Opiskelijoiden sosiaalisuuden edistäminen, 44 kpl Opiskelijoiden omaehtoisen kehityksen tukeminen, 47 kpl Syrjäytymisen ehkäisy, 44 kpl Kotisivut, 49 kpl Puhelinilmoittautumisen sujuvuus, 43 kpl Vahtimestari- ja talonmiespalvelut (tilajärjestelyt, ulkoalueet ja opastus), 44 kpl Puhelinpalvelut, 46 kpl Toimistopalvelut, 44 kpl Opintoneuvonta, 45 kpl Toimiston aukioloajat, 43 kpl Sosiaalinen media (Facebook, Twitter, blogit ym.), 44 kpl max 5 4,7 4,5 4,5 4,3 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 4,0 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,3 3,2 3,2 3,0 3,0 2,7 2,6 1,8 Asteikko: 1=ei merkitystä... 5=ratkaisevan tärkeä

19 TOIMINNAN TEKIJÖIDEN KUILUANALYYSI Kurssitarjonnan monipuolisuus, 52 kpl Opetuksen laatu, 54 kpl Opetustilojen toimivuus, 53 kpl Kurssitarjonnan riittävyys, 51 kpl Paikkakunnan kulttuurin ja elinkelpoisuuden kehittäminen, 49 kpl Opetusvälineiden toimivuus, 52 kpl Tilojen siisteys, 53 kpl Kestävän kehityksen edistäminen, 47 kpl Kotisivujen toimivuus, 50 kpl Tiedotteet sanomalehdissä, 52 kpl Syrjäytymisen ehkäisy, 44 kpl Tilojen viihtyisyys, 51 kpl Netti-ilmoittautumisen sujuvuus, 53 kpl Sähköiset palvelut (sähköposti, tekstiviesti), 52 kpl Kotisivujen selkeys, 51 kpl Opinto-ohjelman saatavuus, 53 kpl Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen, 46 kpl Sivistyksellisen tasa-arvon lisääminen, 45 kpl Henkilöstön antama opastus, 51 kpl Kotisivut, 49 kpl Opiskelijoiden omaehtoisen kehityksen tukeminen, 47 kpl Puhelinilmoittautumisen sujuvuus, 44 kpl Opinto-ohjelman selkeys ja luettavuus, 55 kpl Opiskelijoiden sosiaalisuuden edistäminen, 44 kpl Maksamiskäytäntö, 53 kpl Vahtimestari- ja talonmiespalvelut (tilajärjestelyt, ulkoalueet ja opastus), 44 kpl Opintoneuvonta, 45 kpl Puhelinpalvelut, 46 kpl Sosiaalinen media (Facebook, Twitter, blogit ym.), 44 kpl Toimistopalvelut, 45 kpl Toimiston aukioloajat, 43 kpl -0,7-0,6-0,5-0,5-0,4-0,4-0,4-0,3-0,2-0,2-0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,8 0,9 4,5 4,7 4,1 4,2 4,3 4,1 4,1 3,8 3,8 3,9 3,5 3,8 4,5 4,2 3,8 4,2 3,7 3,7 3,6 3,3 3,5 3,2 4,0 3,6 3,8 3,2 2,7 3,0 1,8 3,0 2,6 max 5 Mitä suurempi tekijän negatiivinen kuiluarvo on, sitä heikommin tekijässä ollaan onnistuttu. Onnistuneet tekijät: negatiivinen kuilu on alle 0,5 yksikköä tai kuilu on positiivinen. Parantamisen varaa -tekijät: negatiivinen kuilu on 0,5-0,9 yksikköä. Kriittiset tekijät: negatiivisen kuilun arvo on vähintään 1,0 yksikköä.

20 VERTAILU KOKONAISTULOKSEEN KUILUANALYYSI 1/2 TOIMINNAN TEKIJÄT Tiedottaminen ja opastus Opinto-ohjelman selkeys ja luettavuus Opinto-ohjelman saatavuus Kotisivujen selkeys Kotisivujen toimivuus Tiedotteet sanomalehdissä Opintoneuvonta Henkilöstön antama opastus Keskiarvo Ilmoittautuminen Netti-ilmoittautumisen sujuvuus Puhelinilmoittautumisen sujuvuus Maksamiskäytäntö Keskiarvo Palvelut Opetuksen laatu Kurssitarjonnan monipuolisuus Kurssitarjonnan riittävyys Kotisivut Sosiaalinen media (Facebook, Twitter, blogit ym.) Puhelinpalvelut Sähköiset palvelut (sähköposti, tekstiviesti) Toimistopalvelut Toimiston aukioloajat Vahtimestari- ja talonmiespalvelut (tilajärjestelyt, ulkoalueet ja opastus) Keskiarvo Keskiarvo N=2145-0,2 Tilat ja välineet Onnistuneet tekijät: negatiivinen kuilu on alle 0,5 yksikköä tai kuilu on positiivinen. Opetustilojen toimivuus -0,5 Parantamisen varaa -tekijät: negatiivinen kuilu on 0,5-0,9 yksikköä. Kriittiset Opetusvälineiden tekijät: negatiivisen toimivuus kuilun arvo on vähintään 1,0 yksikköä. -0,4 0,4 0,4 0,2 8-0,2 0,3 0,4 0,17-0,3-0,3-0,4 0,1 0,8 0,4 0,2 0,4 0,5 0,2 0,14 Valkeakoski-opisto (Pälkäneen osasto) N=55 0,1-0,2-0,2 0,5 1 0,1 0,3 9-0,6-0,7-0,5 0,6 0,6 0,8 0,9 0,4 0,14-0,5-0,4

21 Kurssitarjonnan monipuolisuus -0,3-0,7 Kurssitarjonnan riittävyys Kotisivut 0,1 VERTAILU KOKONAISTULOKSEEN KUILUANALYYSI 2/2 Sosiaalinen media (Facebook, Twitter, blogit ym.) Puhelinpalvelut Sähköiset palvelut (sähköposti, tekstiviesti) Toimistopalvelut Toimiston aukioloajat Vahtimestari- ja talonmiespalvelut (tilajärjestelyt, ulkoalueet ja opastus) Keskiarvo Tilat ja välineet Opetustilojen toimivuus Opetusvälineiden toimivuus Tilojen viihtyisyys Tilojen siisteys Keskiarvo Yhteiskunnallisten tehtävien hoito Opiskelijoiden omaehtoisen kehityksen tukeminen Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen Syrjäytymisen ehkäisy Opiskelijoiden sosiaalisuuden edistäminen Sivistyksellisen tasa-arvon lisääminen Paikkakunnan kulttuurin ja elinkelpoisuuden kehittäminen Kestävän kehityksen edistäminen Keskiarvo Keskiarvo 0,4 0,2 0,4 0,5 0,2 0,14-0,5-0,4-0,3-0,3-0,37 0,1-0,2-0, ,6 0,8 0,9 0,4 0,14-0,5-0,4-0,4-0,36 0,1-0,2 0,2-0,4-0, ,4 0,8-0,5 0,6 Onnistuneet tekijät: negatiivinen kuilu on alle 0,5 yksikköä tai kuilu on positiivinen. Parantamisen varaa -tekijät: negatiivinen kuilu on 0,5-0,9 yksikköä. Kriittiset tekijät: negatiivisen kuilun arvo on vähintään 1,0 yksikköä.

22 KOKONAISARVOSANA Kokonaisarvosana (), 55 kpl 4,1 max 5 Kokonaisarvosana (), 2034 kpl 4,1 max 5 Asteikko: 1=onnistunut erittäin huonosti... 5=onnistunut erittäin hyvin

23 Vastaajat antoivat myös vapaamuotoista palautetta toimintaan liittyen. Vapaamuotoinen palaute on kokonaisuudessaan selattavissa InnolinkWeb -järjestelmällä. InnolinkWeb -järjestelmässä esitetään yksityiskohtaisesti kaikki tiedonkeruuvaiheessa kartoitetut tutkimuskysymykset. InnolinkWeb -järjestelmällä voidaan myös tarkemmin tutkia ja analysoida eri vastaajaryhmiä.

VALKEAKOSKI-OPISTO Valkeakosken osasto Asiakastyytyväisyys 2013

VALKEAKOSKI-OPISTO Valkeakosken osasto Asiakastyytyväisyys 2013 VALKEAKOSKI-OPISTO Valkeakosken osasto Asiakastyytyväisyys I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F R E D R I K I N K A T U 3 4 B 2

Lisätiedot

PETÄJÄ-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013

PETÄJÄ-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013 PETÄJÄ-OPISTO Asiakastyytyväisyys I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F R E D R I K I N K A T U 3 4 B 2 2, 0 0 1 0 0 H E L S I N

Lisätiedot

WAHREN-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013

WAHREN-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013 WAHREN-OPISTO Asiakastyytyväisyys INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

KANSALAISOPISTOT Asiakastyytyväisyys 2009

KANSALAISOPISTOT Asiakastyytyväisyys 2009 KANSALAISOPISTOT Asiakastyytyväisyys 2009 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2009 2 (34) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...4 3. OPISKELU...6 3.1. Kolme tärkeintä

Lisätiedot

Yrityspäättäjätutkimus 2015 Ilmajoen kunta. Tuukka Suoniemi

Yrityspäättäjätutkimus 2015 Ilmajoen kunta. Tuukka Suoniemi Ilmajoen kunta Tuukka Suoniemi 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä

Lisätiedot

Tilitoimistoalan mielikuvatutkimus 2013 Savon ammatti- ja aikuisopisto 13.2.2014. Jani Listenmaa Kira Väätäinen Helena Kultanen

Tilitoimistoalan mielikuvatutkimus 2013 Savon ammatti- ja aikuisopisto 13.2.2014. Jani Listenmaa Kira Väätäinen Helena Kultanen Tilitoimistoalan mielikuvatutkimus 2013 Savon ammatti- ja aikuisopisto 13.2.2014 Jani Listenmaa Kira Väätäinen Helena Kultanen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

Kuusamon bränditutkimus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015. Mikko Leinonen

Kuusamon bränditutkimus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015. Mikko Leinonen Kuusamon bränditutkimus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015 Mikko Leinonen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset 5. Johtopäätökset

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Kuusamon alueen yrityspotentiaalikartoitus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015. Mikko Leinonen

Kuusamon alueen yrityspotentiaalikartoitus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015. Mikko Leinonen Kuusamon alueen yrityspotentiaalikartoitus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015 Mikko Leinonen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen

Lisätiedot

Muuttajaseurantatutkimus 2014 Hattulan kunta 1.8.2014. Etta Partanen Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen

Muuttajaseurantatutkimus 2014 Hattulan kunta 1.8.2014. Etta Partanen Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen Muuttajaseurantatutkimus 2014 Hattulan kunta 1.8.2014 Etta Partanen Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset 4. Tulokset ja johtopäätökset

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS Yksityisen terveydenhoidon barometri 2009

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS Yksityisen terveydenhoidon barometri 2009 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS Yksityisen terveydenhoidon barometri 2009 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI 2009 2 (19) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...

Lisätiedot

Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen

Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014 Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen

Lisätiedot

KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014

KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 KOULUTUSRAHASTO / VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 2 (39) SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 1. JOHDANTO... 3 2. TUTKIMUKSEN KESKEISET TULOKSET... 4 3. TILASTOTIETOA TUKEA KÄYTTÄNEISTÄ

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Oppimisen iloa 2

Sisällysluettelo. Oppimisen iloa 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Sidosryhmäkysely... 4 Sidosryhmäkyselyn tulokset ja analysointi... 5 Taustatiedot... 5 Tiedottaminen... 6 Palvelut... 9 Opiston toiminta... 12 Mielikuva... 16 Yhteistyö...

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 MEK A: 169 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 2 (49) ISBN 978-952-5682-37-3 ISBN 978-952-5682-38-0 (PDF) ISSN 0355-6204 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN Ammattikorkeakoulukirjastoissa maaliskuussa 2006 suoritetun kyselyn raportointi Tiina Syrjä, Marita Ahola 2 SISÄLLYS 1. KYSELYN TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Vapaa sivistystyö Opetussuunnitelman perusteet

Vapaa sivistystyö Opetussuunnitelman perusteet 1 Vapaa sivistystyö Opetussuunnitelman perusteet Lukuvuoden 2015-16 opetuksen suunnittelu [Vapaana sivistystyönä järjestettävä opetus perustuu lakiin vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632.] OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Opinnäytetyö (AMK) Myyntityön koulutusohjelma Myynnin johtaminen 2015 Jemina Palmroos TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Oston jälkeinen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Omaishoitajakysely 2014 20.5.2014

Jyväskylän kaupunki Omaishoitajakysely 2014 20.5.2014 Jyväskylän kaupunki 20.5.2014 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä

Lisätiedot

FREDRIKINKATU 34 A 14

FREDRIKINKATU 34 A 14 Kainuun liitto Kasvuyritystutkimus 2013 INNOLINK RESEARCH OY FREDRIKINKATU 34 A 14 00100 HELSINKI puh. 010 633 02000 2 (41)) SISÄLLYSLUETTELO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 TAUSTAMUUTTUJAT...

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille

Lisätiedot

MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014

MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014 MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014 Päivitetty 4.9.2013 MARKKINOINTISTRATEGIA 2013 2014 1 Perustiedot Valkeakoski-opistosta... 3 2 Markkinat... 3 2.1 Kysyntä... 3 2.2 Kilpailu... 4 2.3 Toimintaympäristö...

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja A Tutkimukset ja selvitykset. Nro 7. Risut ja ruusut

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja A Tutkimukset ja selvitykset. Nro 7. Risut ja ruusut Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja A Tutkimukset ja selvitykset. Nro 7 Risut ja ruusut Ammattikorkeakoulukirjastojen asiakastyytyväisyyskyselyn loppuraportti Jyrki Ollikainen - Janne Suhonen

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT Aila Korpi ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT Ammatillisia oppilaitoksia ja oppisopimustoimintaa varten Arviointi 2/2004 OPETUSHALLITUS Asiakastyytyväisyyskyselyjen sisällölliseen kehittämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy

toy taloustutkimus oy toy taloustutkimus oy VAARA-KARJALAN KANSALAISVERKON KÄYTTÄJÄTUTKIMUS MAALISKUU 2001 Kari Roose 30.3.2001 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

Markkinoinnin keinot vastata vapaa-ajan aikuiskoulutustarpeisiin. Case: Espoon työväenopisto.

Markkinoinnin keinot vastata vapaa-ajan aikuiskoulutustarpeisiin. Case: Espoon työväenopisto. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Markkinoinnin keinot vastata vapaa-ajan aikuiskoulutustarpeisiin. Case: Espoon työväenopisto. Kaupan strateginen johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Nina Borger 2013

Lisätiedot

E-learning Nordic 2006--- Tietotekniikan vaikutukset koulutyöhön

E-learning Nordic 2006--- Tietotekniikan vaikutukset koulutyöhön 2006--- Tietotekniikan vaikutukset koulutyöhön 2006 2006 2006 on Suomen Opetushallituksen, Ruotsin koulunkehittämisviraston (Myndigheten för skolutvecklingen), Norjan opetus- ja tutkimusministeriön ja

Lisätiedot

Virvatuli. Oppilaan ääni. Kartoitusta lasten ja nuorten ajatuksista taiteesta ja kulttuurista. Kaisa Holopainen

Virvatuli. Oppilaan ääni. Kartoitusta lasten ja nuorten ajatuksista taiteesta ja kulttuurista. Kaisa Holopainen Virvatuli Oppilaan ääni Kartoitusta lasten ja nuorten ajatuksista taiteesta ja kulttuurista Kaisa Holopainen 2.6.2010 SISÄLTÖ 1. Oppilaiden osallistaminen Virvatuli-hankkeessa... 2 2. Taidekohtia - Nuorisobarometri

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot