Kysely työelämätaitojen opettamisesta ja työhön perehdyttämisestä STTK /14/2018 Luottamuksellinen 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysely työelämätaitojen opettamisesta ja työhön perehdyttämisestä STTK /14/2018 Luottamuksellinen 1"

Transkriptio

1 Kysely työelämätaitojen opettamisesta ja työhön perehdyttämisestä STTK /14/2018 Luottamuksellinen 1

2 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen18 29 vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten parissa Kyselyn aiheena oli työelämätaitojen opettaminen oppilaitoksissa, opintojen ohjaus oppilaitoksissa sekä työhön perehdyttäminen Kyselyyn vastasi yhteensä vuotiaista nuorta ja nuorta aikuista Otos edustaa vuotiaita mannersuomalaisia iän ja sukupuolen mukaan painotettuna Kysely toteutettiin aikavälillä sähköisenä kyselynä Tässä esityksessä tuloksia tarkastellaan seuraavien vastaajaryhmien osalta: Kaikki vastaajat, n=1036 Vastaajan sukupuoli Vastaajan ikä Vastaajan nykyinen/viimeisin opiskelupaikka Vastaajan ammattiasema Vastaajan työnantajasektori Työpaikan henkilöstömäärä 3/14/2018 Luottamuksellinen 2

3 Tietolähteet työelämän käytännöistä ja lainsäädännöstä Kaikki vastaajat Työelämätiedoilla tarkoitetaan tässä kyselyssä työelämän keskeisen lainsäädännön ja käytäntöjen, kuten työntekijän ja työnantajan oikeuksien ja velvollisuuksien tuntemista (esimerkiksi työsopimus, työsuojelu, työehtosopimus, työaika, sairausloma, vuosiloma jne.). Emme tässä kyselyssä käsittele työtehtävien hoitamiseen liittyvää ammattiosaamista. Miltä seuraavista tahoista muistat saaneesi tietoa työelämän lainsäädännöstä ja käytännöistä, kuten työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. Peruskoulu 33% Lukio 3 Ammattikoulu tai korkeakoulu 5 Työnantajat ja työpaikat Ammattiliitto Perhe ja ystävät Olen itse hakenut tietoa esimerkiksi internetistä En miltään luetelluista tahoista En osaa sanoa Jokin muu taho, mikä? 40% 53% 60% 6 Jokin muu, mikä (17): Työkaverit, työpaikka (7) Koulutus/valmennus (4) Puolustusvoimat/siviilipalv elus (2) TES, pääluottamusmies (2) Media/Lehdet (2) Työvoimatoimisto Yliopisto 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Kaikki vastaajat (n=1036) 3/14/2018 Luottamuksellinen 3

4 Tietolähteet työelämän käytännöistä ja lainsäädännöstä Sukupuoli ja ikä 100% Miltä seuraavista tahoista muistat saaneesi tietoa työelämän lainsäädännöstä ja käytännöistä, kuten työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 80% 60% 40% 60% 60% 4 65% 65% 5 50% 55% 63% 58% 56% 66% 6 60% 58% 50% 60% 6 20% 28% % 38% 35% 35% 36% 24% 28% % Naiset Miehet vuotiaat vastaajat vuotiaat vastaajat Peruskoulu Lukio Ammattikoulu tai korkeakoulu Työnantajat ja työpaikat Ammattiliitto Perhe ja ystävät Olen itse hakenut tietoa esimerkiksi internetistä En miltään luetelluista tahoista En osaa sanoa Jokin muu taho, mikä? 3/14/2018 Luottamuksellinen 4

5 Tietolähteet työelämän käytännöistä ja lainsäädännöstä Koulutustausta/Nykyinen opiskelupaikka 100% Miltä seuraavista tahoista muistat saaneesi tietoa työelämän lainsäädännöstä ja käytännöistä, kuten työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 80% 60% 40% 20% % 49% 38% 45% 30% 45% 45% 8% 0% 0% 40% 50% 34% 53% 23% 73% 6 5% 4% 3% 2 10% 7 53% 46% 5 58% Ei tutkintoa/perusaste Lukiolainen/Ylioppilas Ammatillisen oppilaitoksen opiskelija/valmistunut % 64% 70% 56% 6 25% 36% 2 44% AMK opiskelija/ Valmistunut Yliopisto opiskelija/valmistunut Peruskoulu Ammattikoulu tai korkeakoulu Ammattiliitto Olen itse hakenut tietoa esimerkiksi internetistä En osaa sanoa Lukio Työnantajat ja työpaikat Perhe ja ystävät En miltään luetelluista tahoista Jokin muu taho, mikä? 3/14/2018 Luottamuksellinen 5

6 Taho, jonka tulisi vastata nuorten riittävistä työelämätaidoista Kaikki vastaajat Minkä tahon tulisi mielestäsi vastata työelämään siirtyvien nuorten riittävistä työelämätiedoista, eli työelämän lainsäädännön ja käytäntöjen tuntemisesta? Valitse kaksi tärkeintä. Peruskoulu Lukio Ammattikoulu tai korkeakoulu Työnantajat ja työpaikat 33% 33% 34% 6 Ammattiliitot Perhe ja ystävät Nuorilla on itse velvollisuus ottaa asiasta selvää En osaa sanoa 4% 10% 15% Jokin muu taho, mikä? (8): Molemmat toisen asteen koulutukset (5) Työvoimatoimisto (2) Opinahjo, josta nuori viimeksi valmistunut Jokin muu taho, mikä? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Kaikki vastaajat (n=1036) 3/14/2018 Luottamuksellinen 6

7 Taho, jonka tulisi vastata nuorten riittävistä työelämätaidoista Sukupuoli ja ikä 100% Minkä tahon tulisi mielestäsi vastata työelämään siirtyvien nuorten riittävistä työelämätiedoista, eli työelämän lainsäädännön ja käytäntöjen tuntemisesta? Valitse kaksi tärkeintä. 80% 60% % 20% % 30% 34% 39% 34% 30% 3 34% 4 34% 29% 28% 38% 18% 3% 9% 15% 5% 14% 1 4% 8% 0% 20% 3% 1 Naiset Miehet vuotiaat vastaajat vuotiaat vastaajat Peruskoulu Lukio Ammattikoulu tai korkeakoulu Työnantajat ja työpaikat Ammattiliitot Perhe ja ystävät Nuorilla on itse velvollisuus ottaa asiasta selvää En osaa sanoa Jokin muu taho, mikä? 3/14/2018 Luottamuksellinen 7

8 Taho, jonka tulisi vastata nuorten riittävistä työelämätaidoista Koulutustausta/Nykyinen opiskelupaikka 100% Minkä tahon tulisi mielestäsi vastata työelämään siirtyvien nuorten riittävistä työelämätiedoista, eli työelämän lainsäädännön ja käytäntöjen tuntemisesta? Valitse kaksi tärkeintä. 80% 60% 40% 20% % 5 13% 5 36% 13% 6% 9% 4% % 14% 1 0% 3 19% 68% 3 20% 5% 9% Ei tutkintoa/perusaste Lukiolainen/Ylioppilas Ammatillisen oppilaitoksen opiskelija/valmistunut 3 38% 64% 35% 2 43% 54% 3 14% 10% 0% 1 3% 1 0% AMK opiskelija/ Valmistunut Yliopisto opiskelija/valmistunut Peruskoulu Lukio Ammattikoulu tai korkeakoulu Työnantajat ja työpaikat Ammattiliitot Perhe ja ystävät Nuorilla on itse velvollisuus ottaa asiasta selvää En osaa sanoa Jokin muu taho, mikä? 3/14/2018 Luottamuksellinen 8

9 Mistä työelämätietoa saadaan vrt. minkä tahon tulisi vastata riittävistä työelämätiedoista Kaikki vastaajat Miltä seuraavista tahoista muistat saaneesi tietoa työelämän lainsäädännöstä ja käytännöistä, kuten työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. VRT. Minkä tahon tulisi mielestäsi vastata työelämään siirtyvien nuorten riittävistä työelämätiedoista, eli työelämän lainsäädännön ja käytäntöjen tuntemisesta? Valitse kaksi tärkeintä. Peruskoulu Lukio Ammattikoulu tai korkeakoulu Työnantajat ja työpaikat Ammattiliitto Perhe ja ystävät Olen itse hakenut tietoa esimerkiksi internetistä / Nuorilla on itse velvollisuus ottaa asiasta selvää 4% 10% 15% 33% 33% 3 34% 33% 40% 53% % 6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Miltä seuraavista tahoista muistat saaneesi tietoa työelämän lainsäädännöstä ja käytännöistä, kuten työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. (Kaikki vastaajat, n=1036) Minkä tahon tulisi mielestäsi vastata työelämään siirtyvien nuorten riittävistä työelämätiedoista, eli työelämän lainsäädännön ja käytäntöjen tuntemisesta? Valitse kaksi tärkeintä. (Kaikki vastaajat, n=1036) 3/14/2018 Luottamuksellinen 9

10 Tutkintoon sisältyvät kurssit työelämän käytännöistä ja lainsäädännöstä Kaikki vastaajat Kuinka paljon viimeksi tai parhaillaan suorittamaasi tutkintoon sisältyi/sisältyy työelämän lainsäädäntöä ja käytäntöjä koskevia kursseja? (Kaikki vastaajat, n=1036) 18% 6% 30% Erittäin paljon Paljon 3 Kohtalaisesti Vain vähän Ei lainkaan En osaa sanoa 3/14/2018 Luottamuksellinen 10

11 Tutkintoon sisältyvät kurssit työelämän käytännöistä ja lainsäädännöstä Sukupuoli ja ikä Kuinka paljon viimeksi tai parhaillaan suorittamaasi tutkintoon sisältyi/sisältyy työelämän lainsäädäntöä ja käytäntöjä koskevia kursseja? Naiset % 4% Miehet 8% 3 34% 1 8% vuotiaat vastaajat 3 38% 16% 5% vuotiaat vastaajat 25% 40% 20% 6% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin paljon Paljon Kohtalaisesti Vain vähän Ei lainkaan En osaa sanoa 3/14/2018 Luottamuksellinen 11

12 Tutkintoon sisältyvät kurssit työelämän käytännöistä ja lainsäädännöstä Koulutustausta/Nykyinen opiskelupaikka Kuinka paljon viimeksi tai parhaillaan suorittamaasi tutkintoon sisältyi/sisältyy työelämän lainsäädäntöä ja käytäntöjä koskevia kursseja? Ei tutkintoa/perusaste 4% 1 34% 24% 2 Lukiolainen/Ylioppilas 5% 20% 43% 24% Ammatillisen oppilaitoksen opiskelija/valmistunut 8% 33% 38% 14% 5% AMK opiskelija/ Valmistunut 1 36% 4 4% Yliopisto opiskelija/valmistunut 4% 4% 18% 3 34% 3% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin paljon Paljon Kohtalaisesti Vain vähän Ei lainkaan En osaa sanoa 3/14/2018 Luottamuksellinen 12

13 Työelämän käytäntöjä ja lainsäädäntöä koskevan opetuksen laadukkuus Kaikki vastaajat Kuinka laadukkaana pidät viimeksi suorittamaasi tutkintoon sisältyviä työelämän lainsäädäntöä ja käytäntöjä koskevaa opetusta? (Kaikki vastaajat, jotka ovat saaneet ko. opetusta, n=784) 6% 6% 29% 5 Erittäin laadukkaana Jokseenkin laadukkaana En kovin laadukkaana En lainkaan laadukkaana En osaa sanoa 3/14/2018 Luottamuksellinen 13

14 Työelämän käytäntöjä ja lainsäädäntöä koskevan opetuksen laadukkuus Sukupuoli ja ikä Kuinka laadukkaana pidät viimeksi suorittamaasi tutkintoon sisältyviä työelämän lainsäädäntöä ja käytäntöjä koskevaa opetusta? Naiset 9% 44% 33% Miehet 5 25% 5% 6% vuotiaat vastaajat 8% 49% 3 6% 5% vuotiaat vastaajat 9% 4 3 6% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin laadukkaana Jokseenkin laadukkaana En kovin laadukkaana En lainkaan laadukkaana En osaa sanoa 3/14/2018 Luottamuksellinen 14

15 Työelämän käytäntöjä ja lainsäädäntöä koskevan opetuksen laadukkuus Koulutustausta/Nykyinen opiskelupaikka Kuinka laadukkaana pidät viimeksi suorittamaasi tutkintoon sisältyviä työelämän lainsäädäntöä ja käytäntöjä koskevaa opetusta? Ei tutkintoa/perusaste 39% 36% 1 Lukiolainen/Ylioppilas 50% 3 6% 6% Ammatillisen oppilaitoksen opiskelija/valmistunut 9% 48% 3 6% 6% AMK opiskelija/ Valmistunut 4 3 Yliopisto opiskelija/valmistunut 13% 50% 2 4% 6% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin laadukkaana Jokseenkin laadukkaana En kovin laadukkaana En lainkaan laadukkaana En osaa sanoa 3/14/2018 Luottamuksellinen 15

16 Työelämätietojen riittävyys ennen työelämään siirtymistä Kaikki vastaajat Koetko saaneesi riittävät tiedot työelämän lainsäädännöstä ja käytännöistä ennen työelämään siirtymistä? (Kaikki vastaajat, n=1036) 2 29% 49% Kyllä En En osaa sanoa 3/14/2018 Luottamuksellinen 16

17 Työelämätietojen riittävyys ennen työelämään siirtymistä Sukupuoli ja ikä Koetko saaneesi riittävät tiedot työelämän lainsäädännöstä ja käytännöistä ennen työelämään siirtymistä? Naiset 25% 54% 2 Miehet 34% 48% 18% vuotiaat vastaajat 25% 5 24% vuotiaat vastaajat 29% 53% 18% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kyllä En En osaa sanoa 3/14/2018 Luottamuksellinen 17

18 Työelämätietojen riittävyys ennen työelämään siirtymistä Koulutustausta/Nykyinen opiskelupaikka Koetko saaneesi riittävät tiedot työelämän lainsäädännöstä ja käytännöistä ennen työelämään siirtymistä? Ei tutkintoa/perusaste 2 43% 30% Lukiolainen/Ylioppilas 20% 64% 16% Ammatillisen oppilaitoksen opiskelija/valmistunut 29% 48% 23% AMK opiskelija/ Valmistunut 30% 5 19% Yliopisto opiskelija/valmistunut 25% 56% 19% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kyllä En En osaa sanoa 3/14/2018 Luottamuksellinen 18

19 Työelämätietojen taso nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa Kaikki vastaajat Millä tasolla näet nuorten ja nuorten aikuisten työelämän lainsäädännön ja käytäntöjen tuntemuksen olevan Suomessa yleisesti? (Kaikki vastaajat, n=1036) 1 34% Erittäin hyvällä tasolla Jokseenkin hyvällä tasolla 4 Jokseenkin huonolla tasolla Erittäin huonolla tasolla En osaa sanoa 3/14/2018 Luottamuksellinen 19

20 Työelämätietojen taso nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa Sukupuoli ja ikä Millä tasolla näet nuorten ja nuorten aikuisten työelämän lainsäädännön ja käytäntöjen tuntemuksen olevan Suomessa yleisesti? Naiset % Miehet 33% 46% 9% vuotiaat vastaajat 35% 49% 5% 10% vuotiaat vastaajat 30% 50% 8% 1 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin hyvällä tasolla Jokseenkin hyvällä tasolla Jokseenkin huonolla tasolla Erittäin huonolla tasolla En osaa sanoa 3/14/2018 Luottamuksellinen 20

21 Työelämätietojen taso nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa Koulutustausta/Nykyinen opiskelupaikka Millä tasolla näet nuorten ja nuorten aikuisten työelämän lainsäädännön ja käytäntöjen tuntemuksen olevan Suomessa yleisesti? Ei tutkintoa/perusaste 30% 45% 23% Lukiolainen/Ylioppilas 2 58% 6% Ammatillisen oppilaitoksen opiskelija/valmistunut 36% 44% 8% 1 AMK opiskelija/ Valmistunut 30% 53% 9% Yliopisto opiskelija/valmistunut 30% 50% 6% 1 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin hyvällä tasolla Jokseenkin hyvällä tasolla Jokseenkin huonolla tasolla Erittäin huonolla tasolla En osaa sanoa 3/14/2018 Luottamuksellinen 21

22 Perehdytyksen määrä työtehtäviin Kaikki vastaajat Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa, sen tavat, ihmiset ja työhönsä liittyvät odotukset. Perehdyttäminen antaa työntekijälle valmiudet työskennellä työyhteisössä ja työtehtävissään oikealla ja turvallisella tavalla. Lähde: Työturvallisuuskeskus Kuinka paljon sait perehdytystä työsuhteesi alussa työtehtäviisi nykyisessä tai viimeisimmässä työpaikassasi? (Kaikki vastaajat, n=1036) 3% 3% 8% 16% Erittäin paljon 3 Paljon Kohtalaisesti 3 Vain vähän En lainkaan En osaa sanoa En ole ollut työelämässä 3/14/2018 Luottamuksellinen 22

23 Perehdytyksen määrä työtehtäviin Sukupuoli ja ikä Kuinka paljon sait perehdytystä työsuhteesi alussa työtehtäviisi nykyisessä tai viimeisimmässä työpaikassasi? Naiset 10% 3 36% 19% 3% Miehet 33% 3 15% 3% 3% vuotiaat vastaajat 9% 34% 36% 15% 3% vuotiaat vastaajat 9% 3 36% 19% 3% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin paljon Paljon Kohtalaisesti Vain vähän En lainkaan En osaa sanoa En ole ollut työelämässä 3/14/2018 Luottamuksellinen 23

24 Perehdytyksen määrä työtehtäviin Koulutustausta/Nykyinen opiskelupaikka Kuinka paljon sait perehdytystä työsuhteesi alussa työtehtäviisi nykyisessä tai viimeisimmässä työpaikassasi? Ei tutkintoa/perusaste 9% % 4% 10% Lukiolainen/Ylioppilas Ammatillisen oppilaitoksen opiskelija/valmistunut 9% 34% 3 15% 3% AMK opiskelija/ Valmistunut 9% % Yliopisto opiskelija/valmistunut 9% 3 38% 18% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin paljon Paljon Kohtalaisesti Vain vähän En lainkaan En osaa sanoa En ole ollut työelämässä 3/14/2018 Luottamuksellinen 24

25 Perehdytyksen määrä työtehtäviin Ammattiasema Kuinka paljon sait perehdytystä työsuhteesi alussa työtehtäviisi nykyisessä tai viimeisimmässä työpaikassasi? Työntekijä 10% 34% 34% 19% 3% Alempi toimihenkilö % Ylempi toimihenkilö 23% 2 38% 18% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin paljon Paljon Kohtalaisesti Vain vähän En lainkaan En osaa sanoa En ole ollut työelämässä 3/14/2018 Luottamuksellinen 25

26 Perehdytyksen määrä työtehtäviin Työnantajasektori Kuinka paljon sait perehdytystä työsuhteesi alussa työtehtäviisi nykyisessä tai viimeisimmässä työpaikassasi? Yksityinen sektori 10% 36% 35% 1 Valtio 14% 29% 46% 1 Kunta 13% 23% 30% 2 Muu (järjestö/yliopisto/seurakunta) 8% 34% 2 2 4% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin paljon Paljon Kohtalaisesti Vain vähän En lainkaan En osaa sanoa En ole ollut työelämässä 3/14/2018 Luottamuksellinen 26

27 Perehdytyksen määrä työtehtäviin Työpaikan henkilöstömäärä Kuinka paljon sait perehdytystä työsuhteesi alussa työtehtäviisi nykyisessä tai viimeisimmässä työpaikassasi? Alle 20 työntekijää 1 33% 3 20% 3% työntekijää 1 26% 39% 20% 3% työntekijää 1 30% 40% 19% työntekijää 9% 36% 29% 19% Yli 250 työntekijää 1 39% % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin paljon Paljon Kohtalaisesti Vain vähän En lainkaan En osaa sanoa En ole ollut työelämässä 3/14/2018 Luottamuksellinen 27

28 Perehdytyksen laatu työtehtäviin Vastaajat, jotka ovat saaneet perehdytystä työtehtäviinsä (ks. edellinen kysymys) Kuinka laadukkaana pidät työtehtäviisi saamaasi perehdytystä? (Vastaajat, jotka ovat saaneet perehdytystä työtehtäviinsä, n=983) 4% % Erittäin laadukasta Laadukasta Ei kovin laadukasta Ei lainkaan laadukasta En osaa sanoa 3/14/2018 Luottamuksellinen 28

29 Perehdytyksen laatu työtehtäviin Sukupuoli ja ikä Kuinka laadukkaana pidät työtehtäviisi saamaasi perehdytystä? Naiset 1 54% 29% 3% 3% Miehet 10% 59% 24% 3% 4% vuotiaat vastaajat 1 56% 2 3% vuotiaat vastaajat 10% 55% 28% 4% 3% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin laadukasta Laadukasta Ei kovin laadukasta Ei lainkaan laadukasta En osaa sanoa 3/14/2018 Luottamuksellinen 29

30 Perehdytyksen laatu työtehtäviin Koulutustausta/Nykyinen opiskelupaikka Kuinka laadukkaana pidät työtehtäviisi saamaasi perehdytystä? Ei tutkintoa/perusaste 1 50% 2 8% 9% Lukiolainen/Ylioppilas 13% 55% 2 4% Ammatillisen oppilaitoksen opiskelija/valmistunut % AMK opiskelija/ Valmistunut 9% 55% 28% 5% 3% Yliopisto opiskelija/valmistunut % 3% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin laadukasta Laadukasta Ei kovin laadukasta Ei lainkaan laadukasta En osaa sanoa 3/14/2018 Luottamuksellinen 30

31 Perehdytyksen laatu työtehtäviin Ammattiasema Kuinka laadukkaana pidät työtehtäviisi saamaasi perehdytystä? Työntekijä 1 55% 29% 3% Alempi toimihenkilö % 3% Ylempi toimihenkilö 26% 59% 13% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin laadukasta Laadukasta Ei kovin laadukasta Ei lainkaan laadukasta En osaa sanoa 3/14/2018 Luottamuksellinen 31

32 Perehdytyksen laatu työtehtäviin Työnantajasektori Kuinka laadukkaana pidät työtehtäviisi saamaasi perehdytystä? Yksityinen sektori % Valtio 14% 50% 3 4% Kunta 13% 56% 26% 3% Muu (järjestö/yliopisto/seurakunta) 8% 56% 28% 8% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin laadukasta Laadukasta Ei kovin laadukasta Ei lainkaan laadukasta En osaa sanoa 3/14/2018 Luottamuksellinen 32

33 Perehdytyksen laatu työtehtäviin Työpaikan henkilöstömäärä Kuinka laadukkaana pidät työtehtäviisi saamaasi perehdytystä? Alle 20 työntekijää 10% 55% työntekijää 1 46% 3 4% työntekijää 14% 6 2 3% työntekijää 13% 6 2 4% Yli 250 työntekijää % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin laadukasta Laadukasta Ei kovin laadukasta Ei lainkaan laadukasta En osaa sanoa 3/14/2018 Luottamuksellinen 33

34 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA 3/14/2018 Luottamuksellinen 34

35 Vastaajien sukupuoli Vastaajan sukupuoli (painottamaton otos) Vastaajan sukupuoli (painotettu otos) 29% % Nainen Mies Mies (n=295) Nainen (n=730) Muu/en halua kertoa (n=9) 3/14/2018 Luottamuksellinen 35

36 Vastaajien ikä Vastaajien ikä (painottamaton otos) Vastaajien ikä (painotettu otos) 50% vuotiaat miehet vuotiaat naiset vuotiaat miehet 25% 25% vuotiaat miehet vuotiaat naiset vuotiaat miehet vuotiaat naiset 2 23% vuotiaat naiset 3/14/2018 Luottamuksellinen 36

37 Vastaajan ammattiasema Vastaajan ammattiasema Työntekijä (n=446) 43% Alempi toimihenkilö (n=84) 8% Ylempi toimihenkilö (n=39) 4% Yksityinen ammatinharjoittaja (n=3) 0% Yrittäjä (n=15) Työtön (n=112) 1 Eläkeläinen (n=7) Opiskelija (n=300) 29% Muu (n=30) 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Kaikki vastaajat (n=1036) 3/14/2018 Luottamuksellinen 37

38 Opiskelijoiden opiskelupaikka Opiskelupaikka Lukiossa (n=5) Ammatillisessa oppilaitoksessa (n=45) 15% Ammattikorkeakoulussa (n=104) 35% Yliopistossa tai tiedekorkeakoulussa (n=140) 4 Muu (n=6) 0% 10% 20% 30% 40% 50% Opiskelijat (n=300) 3/14/2018 Luottamuksellinen 38

39 Työskentely opintojen ohessa Työskenteletkö tällä hetkellä opintojesi ohessa? (Opiskelijat, n=300) 5 48% Kyllä En 3/14/2018 Luottamuksellinen 39

40 Koulutustausta/korkein suorittama tutkinto Koulutustaustasi / Korkein suorittamasi tutkinto? Ei tutkintoa (n=7) Perusaste (n=47) 6% Ylioppilas (n=100) 14% Ammatillinen koulutus (n=309) 4 Opistotutkinto (n=14) Ammattikorkeakoulu (n=169) 23% Yliopisto tai tiedekorkeakoulu (n=90) 1 0% 10% 20% 30% 40% 50% Kaikki vastaajat pl. opiskelijat (n=736) 3/14/2018 Luottamuksellinen 40

41 Työpaikan henkilöstömäärä Työpaikkasi henkilöstömäärä Alle 10 (n=149) 20% (n=119) (n=131) 16% (n=72) (n=65) 9% 10% (n=48) 6% yli 500 (n=107) 14% En osaa sanoa (n=59) 8% 0% 10% 20% 30% Työssä olevat (n=750) 3/14/2018 Luottamuksellinen 41

42 Työnantajasektori Minkä työnantajasektorin palveluksessa olet? Yksityinen sektori (n=515) 69% Valtio (n=38) 5% Kunta (n=127) 1 Järjestö / säätiö (n=19) Yliopisto / korkeakoulu (n=14) Seurakunta / kirkko (n=6) Jokin muu, mikä? (n=29) 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Työssä olevat (n=750) 3/14/2018 Luottamuksellinen 42

43 Lisätietoja: Ellinoora Helin Kiitos! 3/14/2018 Luottamuksellinen 43

Kansalaistutkimus seksuaalisesta häirinnästä STTK /12/2018 Luottamuksellinen 1

Kansalaistutkimus seksuaalisesta häirinnästä STTK /12/2018 Luottamuksellinen 1 Kansalaistutkimus seksuaalisesta häirinnästä STTK 12.2.2018 2/12/2018 Luottamuksellinen 1 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen työssä käyvien parissa

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Kansalaistutkimus STTK

Kansalaistutkimus STTK Kansalaistutkimus STTK 24.8.2018 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen 18-75-vuotiaiden Suomessa asuvien parissa Kyselyn aiheena oli muun muassa osaamisen

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK

Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK Kaikki vastaajat, n=1177 Ikäryhmät Alle 35-vuotiaat, n=211 35-50 vuotiaat, n=427 51-65-vuotiaat, n=414 Sukupuoli Naiset, n=746 Miehet, n=422 Ammattiasema Työntekijä,

Lisätiedot

Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014

Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014 Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen, jossa käsiteltiin seuraavia

Lisätiedot

Made by Finland selvitys suomalaisen työelämän vahvuuksista ja heikkouksista

Made by Finland selvitys suomalaisen työelämän vahvuuksista ja heikkouksista Made by Finland selvitys suomalaisen työelämän vahvuuksista ja heikkouksista 19.6.2017 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti selvityksen Suomessa tehtävään työhön liitettävistä mielikuvista Selvityksen

Lisätiedot

Kansalaistutkimus verotuksesta STTK /18/2017 Luottamuksellinen 1

Kansalaistutkimus verotuksesta STTK /18/2017 Luottamuksellinen 1 Kansalaistutkimus verotuksesta STTK 18.8.2017 8/18/2017 Luottamuksellinen 1 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen työikäisten (18-64-vuotiaiden) parissa

Lisätiedot

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista Syyskuu 2015 TNS Tutkimuksen toteuttaminen TNS Gallup Oy kartoitti Greenpeacin toimeksiannosta tällä kyselyllä helsinkiläisten

Lisätiedot

Taustamateriaali: Nuorille tärkeintä kesätyössä ovat palkka, työkokemus ja työkaverit

Taustamateriaali: Nuorille tärkeintä kesätyössä ovat palkka, työkokemus ja työkaverit SUOMALAISEN TYÖN LIITTO Taustamateriaali: Nuorille tärkeintä kesätyössä ovat palkka, työkokemus ja työkaverit Suomalaisen Työn Liiton tutkimukset Nuoret, työ ja kuluttaminen 2019 ja Nuoret ja työelämä

Lisätiedot

Ehdokaskysely 2019 STTK Luottamuksellinen

Ehdokaskysely 2019 STTK Luottamuksellinen Ehdokaskysely 2019 STTK 25.2.2019 Luottamuksellinen Taustaa tutkimukselle Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa Projektin tavoitteena oli kartoittaa eduskuntavaaliehdokkaiden

Lisätiedot

Maj ja Tor Nesslingin säätiö Kysely apurahansaajille Tiivistelmä selvityksen tuloksista

Maj ja Tor Nesslingin säätiö Kysely apurahansaajille Tiivistelmä selvityksen tuloksista Maj ja Tor Nesslingin säätiö Kysely apurahansaajille Tiivistelmä selvityksen tuloksista Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti Maj ja Tor Nesslingin Säätiön toimeksiannosta kyselytutkimuksen,

Lisätiedot

Liite 2: Opiskelijakysely

Liite 2: Opiskelijakysely Liite 2: Opiskelijakysely Sukupuoli ( ) Nainen ( ) Mies Ikä ( ) 18-24 ( ) 25-30 ( ) 31-44 ( ) 45-59 ( ) yli 60 Mistä maasta olet kotoisin? (pudotusvalikko, maat) Mikä on äidinkielesi? (pudotusvalikko,

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Kansalaistutkimus: Toiveet seuraavan hallituskauden kehittämiskohteista STTK

Kansalaistutkimus: Toiveet seuraavan hallituskauden kehittämiskohteista STTK Kansalaistutkimus: Toiveet seuraavan hallituskauden kehittämiskohteista STTK 21.1.2019 Kyselyn taustatiedot: Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen yli 18-vuotiaiden, Suomessa

Lisätiedot

Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen. Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia

Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen. Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia 21.11.2016 Suhtautuminen julkisten palvelujen tuotannon yksityistämiseen Suomen hallitus on toteuttamassa monia

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 2017

Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 2017 Tuhat suomalaista /1 Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 1 SFS ISO Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /1 IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista

Lisätiedot

Työ kysely KYSELYN TULOKSET 9/2018. Kyselyn toteuttaja YTK-Yhdistys ry Kysely toteutettiin

Työ kysely KYSELYN TULOKSET 9/2018. Kyselyn toteuttaja YTK-Yhdistys ry Kysely toteutettiin Työ 2030 -kysely KYSELYN TULOKSET 9/2018 Kyselyn toteuttaja YTK-Yhdistys ry Kysely toteutettiin 14.8. 31.8.2018 TAUSTATIEDOT 2052 62 % 80 % 50 % 50 % :lla henkilöä vastasi kyselyyn kyselyyn vastanneista

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Huolinta

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Huolinta Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Sukupuoli 10 8 79% 6 4 2 21% nainen mies Ikä 18 vuotta tai alle 19-26 3% 27-36 37-46 47-56 25% 28% 29% 57-62 16% 63 vuotta tai yli 2 4 6 8 10 Asuinpaikkakuntasi postinumeroalue

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista -tutkimus Hallituksen apteekkilinjaukset, Toukokuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista -tutkimus Hallituksen apteekkilinjaukset, Toukokuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista -tutkimus Hallituksen apteekkilinjaukset, Toukokuu 1 SFS ISO Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /1 IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Apteekkariliitto Maaliskuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Apteekkariliitto Maaliskuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Apteekkariliitto Maaliskuu SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista / IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Kouluttautuminen ja työurat. Akavalaisten näkemyksiä - KANTAR TNS:n selvitys 2018

Kouluttautuminen ja työurat. Akavalaisten näkemyksiä - KANTAR TNS:n selvitys 2018 Kouluttautuminen ja työurat Akavalaisten näkemyksiä - KANTAR TNS:n selvitys 1 Aineiston piirteet Akava selvitti akavalaisten näkemyksiä työuralla kouluttautumisesta ja tulevaisuuden työurista toukokuussa

Lisätiedot

Tulevaisuuden työelämää koskeva selvitys. Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Tulevaisuuden työelämää koskeva selvitys. Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tulevaisuuden työelämää koskeva selvitys Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuskokonaisuuden taustaa Aula Research Oy toteutti Suomalaisen Työn Liiton toimeksiannosta kyselytutkimukset työikäisten

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu 2016 SFS ISO2022 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/2016 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Blogit kunniaan 2008 -kysely Yhteenvetoraportti N=1049 Julkaistu: 28.4.2008 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kuinka usein luet blogeja? 1. En koskaan 57 5,43% 2. Harvemmin kuin kerran viikossa 135 12,87%

Lisätiedot

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Tuhat suomalaista /0 Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Syyskuu 0 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /0 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen

Lisätiedot

Ehdokaskysely 2019 STTK Luottamuksellinen

Ehdokaskysely 2019 STTK Luottamuksellinen Ehdokaskysely 2019 STTK 25.2.2019 Luottamuksellinen Taustaa tutkimukselle Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa Projektin tavoitteena oli kartoittaa eduskuntavaaliehdokkaiden

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus Tutkimuksen toteuttaminen Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville. Yhteensä tehtiin 1.023 haastattelua.

Lisätiedot

Kysely eduskuntavaaliehdokkaille osaamisen kehittämisen keinoista

Kysely eduskuntavaaliehdokkaille osaamisen kehittämisen keinoista Kysely eduskuntavaaliehdokkaille osaamisen kehittämisen keinoista Aula Research 14.3.2019 Taustaa tutkimukselle Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa Kyselytutkimuksen

Lisätiedot

Kotimaisen median arvostus

Kotimaisen median arvostus 5 Kotimaisen median arvostus Mediapäivä 1..201 Tutkimuksen toteutus IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen kuluttajapaneeliin. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kansalaisten näkemykset sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta

Kansalaisten näkemykset sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta Kansalaisten näkemykset sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta Kansalaistutkimuksen tulokset 29.3.2017 Hyvinvointialan Liitto ja Lääkäripalveluyritykset ry Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti

Lisätiedot

Ehdokaskysely 2019 STTK Luottamuksellinen

Ehdokaskysely 2019 STTK Luottamuksellinen Ehdokaskysely 2019 STTK 25.2.2019 Luottamuksellinen Taustaa tutkimukselle Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa Projektin tavoitteena oli kartoittaa eduskuntavaaliehdokkaiden

Lisätiedot

Tulevaisuuden teologi

Tulevaisuuden teologi Tulevaisuuden teologi Teologikoulutustarveselvitys 2015 Heikki Salomaa Teotar 2 kyselyyn vastanneet (N=527) HY (N=366) 45 % ISY (N=126) 51 % ÅA (N=27) 30 % Koko aineisto Mies (N = 190) 33 % 42 % 48 % 36

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet TAUSTATIEDOT Tervetuloa kehittämään ammatillisen koulutuksen digitalisaation tulevaisuutta! Kyselyllä saadaan tietoa siitä, kuinka digitalisaation vaikutukset näkyvät ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan

Lisätiedot

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Kuljetus

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Kuljetus Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Sukupuoli 10 8 6 65 % 35 % 2 nainen mies Ikä 18 vuotta tai alle 19-26 4 % 27-36 37-46 47-56 57-62 22 % 27 % 29 % 17 % 63 vuotta tai yli 1 % 2 6 8 10 Asuinpaikkakuntasi

Lisätiedot

Julkisten palvelujen tulevaisuus

Julkisten palvelujen tulevaisuus Julkisten palvelujen tulevaisuus Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Kuntatutkimuksen tulosesitys 14.3.2017 Luottamuksellinen Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti JHL:n toimeksiannosta kyselytutkimuksen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 1 Sisältö Valmistu töihin! valtakunnallisen kyselyn päätulokset Lukiolaiset ja työelämä koottuja tuloksia lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmista Kyselyn toteutus: Valmistu

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Kansalaisten näkemykset sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta

Kansalaisten näkemykset sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta Kansalaisten näkemykset sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta Kansalaistutkimuksen tulokset 29.3.2017 Hyvinvointialan Liitto ja Lääkäripalveluyritykset ry Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti

Lisätiedot

Mitä sairaanhoitajille kuuluu

Mitä sairaanhoitajille kuuluu Mitä sairaanhoitajille kuuluu 6.11.2018 Vastaajat Kyselyn toteutus Kysely lähetettiin noin 9000 sairaanhoitajaliiton jäsenelle sähköisesti syys-lokakuun 2018 vaihteessa Kyselyyn vastasi 2952 sairaanhoitajan,

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ 18.5.217 SELVITIMME SYITÄ, MIKSI OSITTAINEN VANHUUSELÄKE ON SUOSITTU Osittainen vanhuuseläke on ollut suosittu eläkelaji ja saimme neljännesvuodessa enemmän

Lisätiedot

Ay-liikkeen Eurovaalitutkimus

Ay-liikkeen Eurovaalitutkimus Ay-liikkeen Eurovaalitutkimus Esitys lehdistötilaisuuteen Ravintola Pääposti 5.5.2014 Luottamuksellinen Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti ammattiliittojen jäsenten parissa tutkimuksen Europarlamenttivaaleihin

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 11 000, vastausprosentti noin 25 YTN-teemana työtyytyväisyys ja työn muutokset Tuunia Keränen @TEK_akateemiset

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPINTO-OHJAAJAN TYÖNKUVA REFORMIUUDISTUKSEN JÄLKEEN. Erika Perander 2019

AMMATILLISEN OPINTO-OHJAAJAN TYÖNKUVA REFORMIUUDISTUKSEN JÄLKEEN. Erika Perander 2019 AMMATILLISEN OPINTO-OHJAAJAN TYÖNKUVA REFORMIUUDISTUKSEN JÄLKEEN Erika Perander 219 Työpaikkakunnan sijainti Muuttuja N % 9,1 5,7 Nainen 77 88,5 12,5 38,6 Mies 1 11,5 1,1 Yhteensä 87 1 Muuttuja N Min Maks

Lisätiedot

KALLIOLAN SETLEMENTTI VAPAAEHTOISTYÖ Tuhat Suomalaista / Maaliskuu Tuhat Suomalaista Kalliolan Setlementti 3/2019

KALLIOLAN SETLEMENTTI VAPAAEHTOISTYÖ Tuhat Suomalaista / Maaliskuu Tuhat Suomalaista Kalliolan Setlementti 3/2019 KALLIOLAN SETLEMENTTI VAPAAEHTOISTYÖ Tuhat Suomalaista / Maaliskuu 1 Tutkimuksen toteutus IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto Tutkimustuloksia / taustamateriaalia

Suomalaisen Työn Liitto Tutkimustuloksia / taustamateriaalia Suomalaisen Työn Liitto Tutkimustuloksia / taustamateriaalia Yritykset ostopäätösten äärellä 2018. Aula Research. Kuluttajatutkimus, syksy 2018. Taloustutkimus. Yritykset ostopäätösten äärellä 2018 Eri

Lisätiedot

Koulutus työn tukena kyselyn tuloksia

Koulutus työn tukena kyselyn tuloksia Koulutus työn tukena kyselyn tuloksia AIKUISKOULUTUS KANTAA JHL:n koulutuspoliittinen seminaari Kyselyn toteutus Kysely toteutettiin verkkokyselynä 26.11. 7.12.2018 Vastaajiksi kutsuttiin satunnaisotannalla

Lisätiedot

SMOTO MP2016-tutkimus

SMOTO MP2016-tutkimus SMOTO MP2016-tutkimus Suomalaisen motoristin profiili Moottoripyöräily Suomessa MP-ajoneuvoveron vaikutus moottoripyöräilyyn SMOTO, Jari Kielinen Suomalaisen motoristin profiili SMOTO MP2016-tutkimus 2

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Kansalaisjärjestöjen vaalikysely. Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry & Eläkkeensaajien keskusliitto EKL ry Luottamuksellinen

Kansalaisjärjestöjen vaalikysely. Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry & Eläkkeensaajien keskusliitto EKL ry Luottamuksellinen Kansalaisjärjestöjen vaalikysely Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry & Eläkkeensaajien keskusliitto EKL ry Luottamuksellinen Taustaa tutkimukselle Aula Research Oy toteutti monitilaajatutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden

Lisätiedot

EDUSKUNTAPUOLUEIDEN KANSANEDUSTAJAEHDOKKAIDEN SUHTAUTUMINEN TYÖNANTAJAOLETTAMAN LISÄÄMISEEN TYÖSOPIMUSLAKIIN

EDUSKUNTAPUOLUEIDEN KANSANEDUSTAJAEHDOKKAIDEN SUHTAUTUMINEN TYÖNANTAJAOLETTAMAN LISÄÄMISEEN TYÖSOPIMUSLAKIIN EDUSKUNTAPUOLUEIDEN KANSANEDUSTAJAEHDOKKAIDEN SUHTAUTUMINEN TYÖNANTAJAOLETTAMAN LISÄÄMISEEN TYÖSOPIMUSLAKIIN 9.4.2019 1 Taustaa selvityksestä: Aula Research Oy toteutti monitilaajatutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden

Lisätiedot

Suomalaisten työuraan liittyvät mielipiteet keväällä 2015

Suomalaisten työuraan liittyvät mielipiteet keväällä 2015 Suomalaisten työuraan liittyvät mielipiteet keväällä 01 Keva ja Tela Lisätietoja: Keva, työelämäpalvelujen johtaja Pauli Forma, puh. 00 0, pauli.forma(at)keva.fi Työeläkevakuuttajat TELA ry, toimitusjohtaja

Lisätiedot

Kaikki painottamaton n= 1000 17 251 98 136 53 16 13 136 227 45 Kaikki painotettu (.000) N= 4244 61 1031 412 603 245 67 81 573 946 192

Kaikki painottamaton n= 1000 17 251 98 136 53 16 13 136 227 45 Kaikki painotettu (.000) N= 4244 61 1031 412 603 245 67 81 573 946 192 TALOUSTUTKIMUS OY 20131009 08:22:28 TYÖ 000010241.12 TAULUKKO 41016 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Ilta-Sanomat.fi Pelikone. Kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 2012

Ilta-Sanomat.fi Pelikone. Kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 2012 Kävijäprofiili Toteutus Tulokset TNS Gallup Oy:n TNS Atlas tutkimuksesta. TNS Atlas tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: Menetelmänä internetkysely TNS Gallup Forumissa Kohderyhmänä 5- vuotias

Lisätiedot

Tutkimus järjestäytymisestä

Tutkimus järjestäytymisestä Tutkimus järjestäytymisestä Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen taustaa: Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen ammatilliseen järjestäytymiseen liittyen Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014 Lue analyysi kyselyn tuloksista: www.nuoretlakimiehet.fi/0///nula-selvitti-tyooloja-sisalto-ennen-kompensaatiota-ja-glooriaa/ Taustatiedot Sukupuoli 0 8 6 6 Mies Nainen Kaikki (KA:.6, Hajonta:0.9) (Vastauksia:7)

Lisätiedot

Q1 Olen. Koulutuskysely kevät / 47. Answered: 2,264 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15.55% 352.

Q1 Olen. Koulutuskysely kevät / 47. Answered: 2,264 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15.55% 352. Q1 Olen Answered: 2,264 Skipped: 0 Mies Nainen Mies Nainen 15.55% 352 84.45% 1,912 Total 2,264 1 / 47 Q2 Ikäni on Answered: 2,264 Skipped: 0 15 17 vuotta 18 20 vuotta 21 25 vuotta 26 30 vuotta yli 31 vuotta

Lisätiedot

Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa

Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa Alustavia tuloksia Ohjauksen päivät 8.5.2019 Jani Goman, Johanna Kiesi, Niina Rumpu etunimi.sukunimi@karvi.fi www.karvi.fi 2 Arviointiaineisto

Lisätiedot

Kuntavaalikysely Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

Kuntavaalikysely Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry Kuntavaalikysely 2017 Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry 3.4.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kevään 2017 kuntavaaleissa ehdokkaaksi asettuvien parissa

Lisätiedot

Seksuaalinen häirintä työelämässä

Seksuaalinen häirintä työelämässä TUTKIMUSRAPORTTI Seksuaalinen häirintä työelämässä Helmikuu 2018 Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt EK:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Kysely kohdistettiin työikäiseen väestöön (18 64-vuotiaat),

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

Turvattomuus työelämässä, väkivalta

Turvattomuus työelämässä, väkivalta Turvattomuus työelämässä, väkivalta 2.9.2019 2. 9. 2 0 1 9 1 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen työssä käyvien parissa Kyselyyn vastasi yhteensä

Lisätiedot

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Tutkimuksen toteutus Iltasanomat.fi mobiilipalvelun profiilitutkimus on toteutettu 21.5 3.6.2013. Tutkimukseen vastasi 300 henkilöä, ja vastausprosentti

Lisätiedot

ainen/ seutu Ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole tärkeää. 5 3* 7* 4 4 5 5 4 5 3-3* 6* Ei osaa sanoa 2 2 2 2 1 1* 3 5* 1* - 2 3* 3

ainen/ seutu Ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole tärkeää. 5 3* 7* 4 4 5 5 4 5 3-3* 6* Ei osaa sanoa 2 2 2 2 1 1* 3 5* 1* - 2 3* 3 TALOUSTUTKIMUS OY 20140417 09:27:54 TYÖ 000012060.11 TAULUKKO 41015 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Kunta- ja yrityspäättäjäkysely Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

Kunta- ja yrityspäättäjäkysely Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry Kunta- ja yrityspäättäjäkysely Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry 8.11.2018 Luottamuksellinen 1 Taustaa tutkimukselle Aula Research toteutti Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n

Lisätiedot

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 3 19.11.2013 28.11.2013 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä kotimaisesta

Lisätiedot

Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus

Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus TNS 014 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta.

Lisätiedot

ainen/ seutu Haluaisin, että Suomen eurossa pysymisestä ja sen ehdoista järjestetään kansanäänestys

ainen/ seutu Haluaisin, että Suomen eurossa pysymisestä ja sen ehdoista järjestetään kansanäänestys TALOUSTUTKIMUS OY 20140425 09:29:36 TYÖ 000012062.15 TAULUKKO 41015 ss VER % Telebus vko 16Ake-17A/2014 +paneeli Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Ikäsyrjintä työelämässä

TUTKIMUSRAPORTTI. Ikäsyrjintä työelämässä TUTKIMUSRAPORTTI Kyselyn toteutus Tämän kyselyn toteutti EK:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Kysely kohdistettiin työikäiseen väestöön (18 vuotiaat), ja siihen vastasi 2128 henkilöä 11. 1. tammikuuta

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006 SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 00 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0 A, 000 ESPOO, Finland, tel. int+35- (0)-3 500, Fax int+35-(0)-3 50 JOHDANTO Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta,

Lisätiedot

Kyllä 87 85* 88* 91* 92* 88 82* 86 89* 82* 93* 85* 91* Ei 10 11 9 7* 7* 10 13* 11 10 13* 4* 12* 8* Ei osaa sanoa 3 3* 2* 2 1* 2* 4* 3 2* 5* 2 4* 1*

Kyllä 87 85* 88* 91* 92* 88 82* 86 89* 82* 93* 85* 91* Ei 10 11 9 7* 7* 10 13* 11 10 13* 4* 12* 8* Ei osaa sanoa 3 3* 2* 2 1* 2* 4* 3 2* 5* 2 4* 1* TALOUSTUTKIMUS OY 20120330 09:43:06 TYÖ 2713.12 TAULUKKO 7015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

Nopeusrajoitteiset henkilöautot. Huhtikuu 2018

Nopeusrajoitteiset henkilöautot. Huhtikuu 2018 Nopeusrajoitteiset henkilöautot Huhtikuu 208 Tutkimuksen toteutus Kohderyhmä 0-7 -vuotias väestö Suomessa Manner-Suomi 000 Tiedonkeräys 000 vastaajaa, väestönäyte Tiedonkeräysmenetelmä: Online-paneeli,

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2016)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2016) Jyväskylän yliopistosta vuonna 11 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 16) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 4 valmistuneista) Vastaajien

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kandien kesätyöt 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Kandien kesätöitä tutkittiin Lääkäriliiton Opiskelijatutkimuksen

Lisätiedot

#tulevaisuudenpeloton. Opiskelijakyselyn tulokset Huhtikuu 2018

#tulevaisuudenpeloton. Opiskelijakyselyn tulokset Huhtikuu 2018 #tulevaisuudenpeloton Opiskelijakyselyn tulokset Huhtikuu 2018 Opiskelijakyselyn tulokset Taustatiedot Kysely toteutettiin ajalla 20.3.-8.4.2018 Vastaajia 2055 Lähes 70 % kyselyyn vastanneista oli naisia

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Uraseuranta 2018 tuloksia vuonna 2013 valmistuneiden uraseurannasta

Uraseuranta 2018 tuloksia vuonna 2013 valmistuneiden uraseurannasta Opintopalvelut Suunnittelija Outi Suorsa Uraseuranta 18 tuloksia vuonna 13 valmistuneiden uraseurannasta Uraseuranta 18 toteutettu syksyllä 18 valtakunnallisena kysely lähetetty kaikille vuonna 13 päättyvän

Lisätiedot

Kilpailukykyä työhyvinvoinnista

Kilpailukykyä työhyvinvoinnista Kilpailukykyä työhyvinvoinnista Tarkastelussa suomalaisten työpaikkojen toimet työhyvinvoinnin kehittämiseksi 12.5.2016 Finlandia-talo Tutkimuskokonaisuuden taustaa Aula Research Oy toteutti LähiTapiolan

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä mieltä olette ulkomaalaistaustaisten henkilöiden määrästä Suomessa? Onko heitä...

ainen/ seutu Mitä mieltä olette ulkomaalaistaustaisten henkilöiden määrästä Suomessa? Onko heitä... TALOUSTUTKIMUS OY 20130801 08:20:10 TYÖ 000010231.11 TAULUKKO 41015 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014 RIGHT MA Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja A TNS 0 RIGHT MA Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta.

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen Aedonkeruu tehain interneassä IROResearch

Lisätiedot

SUOMALAISTEN ENERGIA-ASENTEET 2018 Energiateollisuus ry Marraskuu Suomalaisten energia-asenteet 2018

SUOMALAISTEN ENERGIA-ASENTEET 2018 Energiateollisuus ry Marraskuu Suomalaisten energia-asenteet 2018 SUOMALAISTEN ENERGIA-ASENTEET Energiateollisuus ry Marraskuu Suomalaisten energia-asenteet Tutkimuksen taustat ja toteutus Raportissa esiteltävä tutkimus on osa Suomalaisten energia-asenteet -seurantatutkimusta

Lisätiedot

NUORTEN TALOUSOSAAMINEN. Tutkimus suomalaisnuorten talousosaamiseen liittyvistä asenteista ja toiveista.

NUORTEN TALOUSOSAAMINEN. Tutkimus suomalaisnuorten talousosaamiseen liittyvistä asenteista ja toiveista. NUORTEN TALOUSOSAAMINEN Tutkimus suomalaisnuorten talousosaamiseen liittyvistä asenteista ja toiveista. 1 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT tarjoaa tietoa sekä kokemuksia taloudesta, työelämästä ja yrittäjyydestä.

Lisätiedot

Monsterin kävijäprofiili 2012

Monsterin kävijäprofiili 2012 Monsterin kävijäprofiili 2012 Miesten osuus korostuu vuoden 2012 kävijäprofiilissa Mies 62 Monster 2012, n=2598 Koko väestö Nainen 38 0 10 20 30 40 50 60 70 TNS Atlas tammi-joulukuu 2012 2 Kaikki ikäryhmät

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi?

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Pauli Forma, Keva Toteuttaneet: Kalle Mäkinen & Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park Verkkoaivoriihi, taustatietoa Tavoite: selvittää

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot