TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012"

Transkriptio

1 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 Kaupunkikohtainen vertailu 1

2 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri kaupunkien tuloksia keskenään. Vuonna 2012 tutkimuksessa olivat mukana Helsinki, Espoo, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Turku ja Vantaa. Tutkimus toteutettiin jakamalla STAKESin kyselylomake asiakkaille terveyskeskuksessa tai terveysasemalla käynnin yhteydessä. Tutkimuksessa tuloksia on verrattu Suurten kaupunkien yhteistulokseen 2012 sekä vastaaviin vuosien 2010 ja 2008 tuloksiin niiltä osin, kun vertailua on voitu tehdä. 2

3 Laskentaperusteet; indeksi ja summamuuttujat Tutkimuksessa esitettyjen tuloksien %-osuudet on laskettu 5 portaisesta asteikolla siten, että tyytymättömien %-osuuteen on laskettu mukaan vaihtoehdot 1=Erittäin huono ja 2=Huono. Täysin tyytyväisten %-osuus on laskettu vaihtoehdon 5=Erinomainen antaneista vastaajista. Kokonaisindeksi on laskettu kysymyksistä 1-7, 85 ja 18 Summamuuttujat on laskettu seuraavista kysymyksistä: Yhteydenotto terveysasemalle: kysymykset 1 Ilmoittautuminen terveysasemalle: kysymykset 4-7 Lääkärin vastaanotto: kysymyksistä 85 lääkärin vastaanottoa koskevat kysymykset Terveydenhoitajan vastaanotto: kysymyksistä 85 terveydenhoitajan vastaanottoa koskevat kysymykset Muu vastaanotto tai tutkimus: kysymyksistä 85 muuta vastaanottoa koskevat kysymykset 3

4 Tulosten tulkinnassa käytetyt kriteerit Keskiarvotulosten tulkinta asteikolla 1-5: Kokemusten osalta (kokonaisarvio, toiminnan osa-alueet): keskiarvotulos 4,2 tai sitä parempi - merkitsee erittäin hyvää toiminnan tasoa keskiarvo 3,6,1 se merkitsee hyvätasoista toimintaa, jossa on kuitenkin löydettävissä selkeitä kehittämisalueita keskiarvo 3,0,5 arvio merkitsee kohtalaista toiminnan tasoa jossa on kuitenkin kehitettävää alle 3,0 arvio merkitsee toiminnan tasoa jossa on paljon kehitettävää 4

5 Yhteenveto Terveyskeskusten avosairaanhoitojen vastaanottojen palvelu katsottiin sairaanhoidossa olevan kehumisen arvoista hieman koko maata enemmän Jyväskylässä, Kouvolassa ja Turussa. Vantaalla, Kuopiossa, Lahdessa ja Oulussa kehuja annetaan muuta maata vähemmän. Kokonaisindeksillä mitattuna potilastyytyväisyys on koko maata hieman paremmalla tasolla Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Keskeisin kehittämiskohde koko maassa sekä kaupungeittainkin on edelleen puhelinyhteyden saaminen terveysasemalle. Odotusaika on myös yleinen moitteen aihe ja etenkin lääkärin vastaanotolle ja muulle vastaanotolle odotusaika koetaan liian pitkäksi. Tyytymättömyyttä esiintyy myös terveysneuvonnassa ja vastaanottoajan pituudessa muulla vastaanotolla, sekä toimitilojen viihtyisyydessä ja liikkumisessa terveysasemalla. Toiminnan vahvuuksia ovat erityisesti ammattitaito ja käytös. Myös vuorovaikutusta kehutaan ja tiedonsaanti koetaan hyväksi. Henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä koettiin parhaimmaksi Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Oulussa 5

6 Tutkimukseen vastanneiden taustatiedot kaupungeittain Millä vastaanotolla kävitte Suuret kaupungit yhteensä Espoo Helsinki Jyväskylä Kouvola Kuopio Lahti Oulu Turku Vantaa N= Lääkärin vastaanotto Terveydenhoitajan vastaanotto Laboratorio Muu vastaanotto Tapaatteko saman lääkärin N= Kyllä Tapaatteko saman terveydenhoitajan N= Kyllä Lääkärissä käyntien lukumäärä N= kertaa kertaa yli 6 kertaa Ikäluokka N= alle 15v Sukupuoli N= Nainen Mies Korkein tutkinto N= Kansa- tai peruskoulu Ammattikoulu tai yo-tutkinto Opistotaso tai amm.korkeakoulu Yliopistotutkinto tms Äidinkieli N= Suomi Ruotsi Muu

7 Palvelun arviointi 7

8 Kokonaisindeksi kaupungeittain (Laskettu n-määrillä painotettuna kysymyksistä 1-7, 85, 18) Suuret kaupungit Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kouvola Kuopio Lahti Oulu Turku 4,16 4,10 4,12 4,18 3,98 4,14 4,24 4,17 4,18 4,07 4,06 4,22 4,20 4,14 4,10 4,00 4,18 4,16 4,20 4,11 3,95 4,06 4,10 4,19 4,16 4,11 4,

9 Hoidon arviointi - kaupungeittain 19a. Palvelu oli niin hyvää, että voin kehua sitä perheelleni ja ystävilleni 0% 20% 40% 60% 80% 100% Suuret kaupungit (N=8478) Espoo (N=708) Helsinki (N=2287) Vantaa (N=476) Jyväskylä (N=964) Kouvola (N=836) Kuopio (N=510) Lahti (N=561) Oulu (N=992) Turku (N=1144) Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä 9

10 Toiminnan vahvuudet kaupungeittain 10

11 Vahvuudet kaupungeittain (Tyytyväisten osuus suurempi kuin kaupunkien yhteistuloksessa) Yhteydenotto ja ilmoittautuminen Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kouvola Kuopio Lahti Oulu Turku 1. Puhelinyhteyden saaminen terveysasemalle 2. Puheluun vastanneen henkilökunnan käytös 3. Puheluun vastanneen henkilökunnan ammattitaito 4. Odotusaika ilmoittautumisessa 5. Henkilökunnan käytös ilmoittautumisessa 6. Ilmoittautumisen sujuvuus 7. Tiedonsaanti ilmoittautumisessa Lääkärin vastaanotto Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kouvola Kuopio Lahti Oulu Turku 8.1. Odotusaika lääkärin vastaanotolle 9.1. Käytös lääkärin vastaanotolla Ammattitaito lääkärin vastaanotolla Tiedon saanti lääkärin vastaanotolla Jatkohoito-ohjeet lääkärin vastaanotolla Terveysneuvonta lääkärin vastaanotolla Vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla Vastaanottoajan pituus lääkärin vastaanotolla 18a.1. Hoidon arviointi lääkärin vastaanotto 11

12 Vahvuudet kaupungeittain (Tyytyväisten osuus suurempi kuin kaupunkien yhteistuloksessa) Terveydenhoitajan vastaanotto Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kouvola Kuopio Lahti Oulu Turku 8.2. Odotusaika terveydenhoitajan vastaanotolle 9.2. Käytös terveydenhoitajan vastaanotolla Ammattitaito terveydenhoitajan vastaanotolla Tiedon saanti terveydenhoitajan vastaanotolla Jatkohoito-ohjeet terveydenhoitajan vastaanotolla Terveysneuvonta terveydenhoitajan vastaanotolla Vuorovaikutus terveydenhoitajan vastaanotolla Vastaanottoajan pituus terveydenhoitajan vastaanotolla 18a.2. Hoidon arviointi terveydenhoitajan vastaanotto Muu vastaaanotto Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kouvola Kuopio Lahti Oulu Turku 8.4. Odotusaika muulle vastaanotolle 9.4. Käytös muulla vastaanotolla Ammattitaito muulla vastaanotolla Tiedon saanti muulla vastaanotolla Jatkohoito-ohjeet muulla vastaanotolla Terveysneuvonta muulla vastaanotolla Vuorovaikutus muulla vastaanotolla Vastaanottoajan pituus muulla vastaanotolla 18a.3. Hoidon arviointi muu vastaanotto Ulkoiset olosuhteet Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kouvola Kuopio Lahti Oulu Turku 16. Toimitilojen viihtyisyys 17. Liikkuminen terveysasemalla: opasteet ja ohjeet Palvelu äidinkielellä Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kouvola Kuopio Lahti Oulu Turku 18b. Henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä 12

13 Vahvuudet kaupungeittain (Tyytyväisten osuus suurempi kuin kaupunkien yhteistuloksessa) Helsinki: Puhelinyhteyden saaminen terveysasemalle, puheluun vastanneen henkilökunnan käytös, tiedonsaanti ilmoittautumisessa, odotusaika lääkärin vastaanotolle, käytös lääkärin vastaanotolla, ammattitaito lääkärin vastaanotolla, tiedonsaanti lääkärin vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet lääkärin vastaanotolla, terveysneuvonta lääkärin vastaanotolla, vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla, vastaanottoajan pituus lääkärin vastaanotolla, hoidon arviointi lääkärin vastaanotolla, odotusaika terveydenhoitajan vastaanotolle, käytös terveydenhoitajan vastaanotolla, ammattitaito terveydenhoitajan vastaanotolla, tiedonsaanti terveydenhoitajan vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet terveydenhoitajan vastaanotolla, terveysneuvonta terveydenhoitajan vastaanotolla, vuorovaikutus terveydenhoitajan vastaanotolla, vastaanottoajan pituus terveydenhoitajan vastaanotolla, hoidon arviointi terveydenhoitajan vastaanotolla, odotusaika muulle vastaanotolle, käytös muulla vastaanotolla, ammattitaito muulla vastaanotolla, tiedonsaanti muulla vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet muulla vastaanotolla, terveysneuvonta muulla vastaanotolla, vuorovaikutus muulla vastaanotolla, vastaanottoajan pituus muulla vastaanotolla, hoidon arviointi muulla vastaanotolla, toimitilojen viihtyisyys, liikkuminen terveysasemalla, henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä Espoo: Puhelinyhteyden saaminen terveysasemalle, odotusaika lääkärin vastaanotolle, käytös lääkärin vastaanotolla, tiedonsaanti lääkärin vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet lääkärin vastaanotolla, terveysneuvonta lääkärin vastaanotolla, vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla, vastaanottoajan pituus lääkärin vastaanotolla, hoidon arviointi lääkärin vastaanotolla, odotusaika terveydenhoitajan vastaanotolle, käytös terveydenhoitajan vastaanotolla, ammattitaito terveydenhoitajan vastaanotolla, tiedonsaanti terveydenhoitajan vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet terveydenhoitajan vastaanotolla, terveysneuvonta terveydenhoitajan vastaanotolla, vuorovaikutus terveydenhoitajan vastaanotolla, vastaanottoajan pituus terveydenhoitajan vastaanotolla, hoidon arviointi terveydenhoitajan vastaanotolla, tiedonsaanti muulla vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet muulla vastaanotolla, terveysneuvonta muulla vastaanotolla, vuorovaikutus muulla vastaanotolla, vastaanottoajan pituus muulla vastaanotolla, hoidon arviointi muulla vastaanotolla, henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä Vantaa: Tiedonsaanti lääkärin vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet lääkärin vastaanotolla, vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla, hoidon arviointi lääkärin vastaanotolla 13

14 Vahvuudet kaupungeittain (Tyytyväisten osuus suurempi kuin kaupunkien yhteistuloksessa) Jyväskylä: Puheluun vastanneen henkilökunnan käytös, puheluun vastanneen henkilökunnan ammattitaito, henkilökunnan käytös ilmoittautumisessa, tiedonsaanti ilmoittautumisessa, odotusaika lääkärin vastaanotolle, käytös lääkärin vastaanotolla, ammattitaito lääkärin vastaanotolla, tiedonsaanti lääkärin vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet lääkärin vastaanotolla, terveysneuvonta lääkärin vastaanotolla, vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla, vastaanottoajan pituus lääkärin vastaanotolla, hoidon arviointi lääkärin vastaanotolla, odotusaika terveydenhoitajan vastaanotolle, käytös terveydenhoitajan vastaanotolla, ammattitaito terveydenhoitajan vastaanotolla, tiedonsaanti terveydenhoitajan vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet terveydenhoitajan vastaanotolla, terveysneuvonta terveydenhoitajan vastaanotolla, vuorovaikutus terveydenhoitajan vastaanotolla, vastaanottoajan pituus terveydenhoitajan vastaanotolla, hoidon arviointi terveydenhoitajan vastaanotolla, käytös muulla vastaanotolla, ammattitaito muulla vastaanotolla, tiedonsaanti muulla vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet muulla vastaanotolla, terveysneuvonta muulla vastaanotolla, vuorovaikutus muulla vastaanotolla, vastaanottoajan pituus muulla vastaanotolla, hoidon arviointi muulla vastaanotolla, henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä Kouvola: Puheluun vastanneen henkilökunnan käytös, odotusaika ilmoittautumisessa, henkilökunnan käytös ilmoittautumisessa, ilmoittautumisen sujuvuus, tiedonsaanti ilmoittautumisessa, käytös muulla vastaanotolla, toimitilojen viihtyisyys, liikkuminen terveysasemalla Kuopio: Puhelinyhteyden saaminen terveysasemalle, puheluun vastanneen henkilökunnan käytös, puhelimeen vastanneen henkilökunnan ammattitaito, odotusaika ilmoittautumisessa, henkilökunnan käytös ilmoittautumisessa, ilmoittautumisen sujuvuus, tiedonsaanti ilmoittautumisessa, tiedonsaanti lääkärin vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet lääkärin vastaanotolla, vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla, odotusaika muulle vastaanotolle, käytös muulla vastaanotolla, ammattitaito muulla vastaanotolla, tiedonsaanti muulla vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet muulla vastaanotolla, henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä Lahti: Käytös terveydenhoitajan vastaanotolla, ammattitaito terveydenhoitajan vastaanotolla, tiedonsaanti terveydenhoitajan vastaanotolla, vuorovaikutus terveydenhoitajan vastaanotolla, hoidon arviointi terveydenhoitajan vastaanotolla, odotusaika muulle vastaanotolle, tiedonsaanti muulla vastaanotolla, jatkohoito-ohjeet muulla vastaanotolla, terveysneuvonta muulla vastaanotolla Oulu: Odotusaika muulle vastaanotolle, käytös muulla vastaanotolla, ammattitaito muulla vastaanotolla, vastaanottoajan pituus muulla vastaanotolla, henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä Turku: Puhelinyhteyden saaminen terveysasemalle, odotusaika ilmoittautumisessa, henkilökunnan käytös ilmoittautumisessa, ilmoittautumisen sujuvuus, odotusaika lääkärin vastaanotolle, odotusaika terveydenhoitajan vastaanotolle, toimitilojen viihtyisyys, liikkuminen terveysasemalla 14

15 Yhteydenotto ja ilmoittautuminen 15

16 Summamuuttujat kaupungeittain Yhteydenotto terveysasemalle Suuret kaupungit Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kouvola 3,51 4,00 3,84 3,91 4,07 3,81 4,10 3,87 3,96 3,76 3,69 3,79 4,06 3,88 3,87 3,92 3,82 Kuopio Lahti Oulu Turku 4,01 3,90 4,05 3,92 3,64 3,65 3,80 3,81 3,94 4,06 3,99 4,

17 Yhteydenotto kaupungeittain 1. Puhelinyhteyden saaminen Suuret kaupungit yhteensä (N=8254) 3,74 3,44 3, Espoo (N=674) 2,81 3,37 4, Helsinki (N=2236) 3,90 3,46 3, Vantaa (N=376) 3,27 3,20 3, Jyväskylä (N=937) 3,79 3,45 3, Kouvola (N=856) 3,45 3, Kuopio (N=515) 3,66 3,35 3, Lahti (N=553) 3,22 3,14 3, Oulu (N=1011) 3,39 3,37 3, Turku (N=1096) 3,94 3,87 3,94 17

18 Yhteydenotto kaupungeittain 2. Puheluun vastanneen henkilökunnan käytös Suuret kaupungit (N=8047) 4,18 4,13 32 Espoo (N=658) 4,10 3,90 4,06 38 Helsinki (N=2184) 4,24 4,12 4,17 26 Vantaa (N=368) 4,05 3,96 4,06 38 Jyväskylä (N=911) 4,23 4,11 4,16 35 Kouvola (N=839) 4,24 4,12 39 Kuopio (N=512) 4,22 4,19 4,34 28 Lahti (N=534) 4,07 3,89 4,01 29 Oulu (N=976) 4,06 4,05 4,19 34 Turku (N=1065) 4,19 4,10 4,16 18

19 Yhteydenotto kaupungeittain 3. Puheluun vastanneen henkilökunnan ammattitaito Suuret kaupungit (N=7915) 3,99 4,03 29 Espoo (N=648) 4,06 3,83 4,01 34 Helsinki (N=2151) 4,16 4,03 4,09 21 Vantaa (N=360) 3,96 3,91 3,98 33 Jyväskylä (N=895) 4,17 4,07 4,05 25 Kouvola (N=822) 4,06 3,97 35 Kuopio (N=505) 4,16 4,15 4,25 23 Lahti (N=520) 3,96 3,80 3,80 24 Oulu (N=961) 3,96 4,01 4,10 28 Turku (N=1053) 4,07 3,99 4,02 19

20 Summamuuttujat kaupungeittain Ilmoittautuminen Suuret kaupungit Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kouvola Kuopio Lahti Oulu Turku 4,12 4,10 4,09 3,89 4,06 4,00 4,05 4,02 3,96 3,97 4,13 4,03 4,06 4,21 4,31 4,34 4,34 4,06 3,98 3,95 4,07 4,01 4,14 4,16 4,13 4,

21 Ilmoittautuminen kaupungeittain 4. Odotusaika ilmoittautumisessa Suuret kaupungit (N=7927) 3,86 3,84 3, Espoo (N=601) 3,84 3,55 3, Helsinki (N=2011) 3,77 3,68 3, Vantaa (N=455) 3,67 3,63 3,63 23 Jyväskylä (N=835) 3,85 3,69 3,72 27 Kouvola (N=899) 3,97 3,78 36 Kuopio (N=500) 4,15 4,22 4, Lahti (N=540) 3,82 3,71 3, Oulu (N=970) 3,79 3,73 3, Turku (N=1116) 3,98 3,98 3,89 21

22 Ilmoittautuminen kaupungeittain 5. Henkilökunnan käytös ilmoittautumisessa Suuret kaupungit (N=8050) 4,33 4,27 4,30 44 Espoo (N=614) 4,33 4,12 4,26 43 Helsinki (N=2034) 4,29 4,24 4,26 41 Vantaa (N=469) 4,30 4,21 4,24 45 Jyväskylä (N=853) 4,34 4,31 4,32 50 Kouvola (N=909) 4,44 4,31 49 Kuopio (N=503) 4,41 4,42 4,44 43 Lahti (N=552) 4,28 4,19 4,17 43 Oulu (N=986) 4,29 4,26 4,38 45 Turku (N=1130) 4,34 4,27 4,29 22

23 Ilmoittautuminen kaupungeittain 6. Ilmoittautumisen sujuvuus Suuret kaupungit (N=7429) 4,13 4,09 4,12 29 Espoo (N=553) 4,05 3,87 31 Helsinki (N=1883) 4,06 3,99 4,05 27 Vantaa (N=418) 4,02 3,94 3,99 32 Jyväskylä (N=765) 4,12 3,95 4,02 39 Kouvola (N=867) 4,25 4,14 47 Kuopio (N=495) 4,38 4,40 4,41 29 Lahti (N=498) 4,04 3,96 3,95 33 Oulu (N=903) 4,09 3,95 4,11 36 Turku (N=1047) 4,20 4,18 4,13 23

24 Ilmoittautuminen kaupungeittain 7. Tiedonsaanti ilmoittautumisessa Suuret kaupungit (N=7773) 4,17 4,12 4,14 34 Espoo (N=597) 4,13 4,01 4,15 35 Helsinki (N=1967) 4,20 4,09 4,13 31 Vantaa (N=450) 4,10 4,04 4,05 38 Jyväskylä (N=819) 4,22 4,18 4,17 35 Kouvola (N=872) 4,18 4,07 41 Kuopio (N=491) 4,29 4,31 4,31 30 Lahti (N=533) 4,10 4,07 3,96 33 Oulu (N=948) 4,10 4,12 4,21 32 Turku (N=1096) 4,13 4,11 4,11 24

25 Summamuuttujat kaupungeittain Yhteydenotto ja ilmoittautuminen Suuret kaupungit Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kouvola Kuopio Lahti Oulu Turku 4,07 3,98 4,02 3,73 3,96 4,09 3,94 4,01 3,91 3,84 3,89 4,10 3,97 3,98 3,97 4,18 4,15 4,22 4,00 3,84 3,82 3,96 3,93 4,05 4,12 4,

26 Lääkärin vastaanotto 26

27 Summamuuttujat kaupungeittain Lääkärin vastaanotto Suuret kaupungit Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kouvola Kuopio Lahti Oulu Turku 4,17 4,14 4,20 4,05 4,25 4,26 4,16 4,18 4,15 4,11 4,26 4,19 4,21 4,03 3,90 4,18 4,12 4,19 4,01 4,07 3,91 4,10 4,13 4,25 4,15 4,

28 Odotusaika kaupungeittain 8.1. Odotusaika lääkärin vastaanotolle Suuret kaupungit (N=7000) 3,76 3,70 3, Espoo (N=540) 3,72 3,57 3, Helsinki (N=1721) 3,84 3,75 3, Vantaa (N=430) 3,65 3,63 3, Jyväskylä (N=782) 3,87 3,80 3, Kouvola (N=745) 3,62 3, Kuopio (N=496) 3,81 3,72 3, Lahti (N=455) 3,64 3,63 3, Oulu (N=846) 3,65 3,75 3, Turku (N=985) 3,83 3,81 3,73 28

29 Käytös kaupungeittain 9.1. Käytös lääkärin vastaanotolla Suuret kaupungit (N=7009) 4,43 4,39 4,44 57 Espoo (N=548) 4,49 4,41 4,57 61 Helsinki (N=1751) 4,52 4,45 4,45 53 Vantaa (N=425) 4,42 4,42 4,44 59 Jyväskylä (N=769) 4,50 4,54 4,50 41 Kouvola (N=756) 4,29 4,25 53 Kuopio (N=500) 4,42 4,42 4,43 45 Lahti (N=452) 4,28 4,36 4,25 50 Oulu (N=828) 4,37 4,40 4,56 53 Turku (N=980) 4,41 4,40 4,39 29

30 Ammattitaito kaupungeittain Ammattitaito lääkärin vastaanotolla Suuret kaupungit (N=6974) 4,26 4,20 4,24 44 Espoo (N=540) 4,27 4,19 4,37 50 Helsinki (N=1739) 4,37 4,29 4,27 42 Vantaa (N=420) 4,24 4,22 4,19 50 Jyväskylä (N=778) 4,39 4,32 4,31 32 Kouvola (N=749) 4,07 3,96 44 Kuopio (N=492) 4,27 4,24 4, Lahti (N=448) 4,21 4,01 41 Oulu (N=833) 4,19 4,25 4,37 42 Turku (N=975) 4,25 4,18 4,20 30

31 Tiedon saanti - kaupungeittain Tiedon saanti lääkärin vastaanotolla Suuret kaupungit (N=6931) 4,23 4,17 4,21 45 Espoo (N=534) 4,25 4,14 4,33 46 Helsinki (N=1725) 4,31 4,24 4,25 43 Vantaa (N=414) 4,25 4,18 4,16 45 Jyväskylä (N=771) 4,32 4,30 4,27 30 Kouvola (N=745) 4,05 3,97 43 Kuopio (N=497) 4,25 4,20 4,27 36 Lahti (N=447) 4,17 3,95 39 Oulu (N=823) 4,20 4,20 4,29 40 Turku (N=975) 4,21 4,16 4,17 31

32 Jatkohoito-ohjeet - kaupungeittain Jatkohoito-ohjeet lääkärin vastaanotolla Suuret kaupungit (N=6811) 4,27 4,19 4,23 45 Espoo (N=531) 4,31 4,18 4,33 48 Helsinki (N=1699) 4,35 4,25 4,26 45 Vantaa (N=407) 4,29 4,25 4,19 48 Jyväskylä (N=761) 4,37 4,32 4,30 32 Kouvola (N=724) 4,11 4,05 45 Kuopio (N=489) 4,29 4,24 4,30 37 Lahti (N=432) 4,10 4,21 4,03 38 Oulu (N=816) 4,19 4,20 4,36 42 Turku (N=952) 4,24 4,17 4,19 32

33 Terveysneuvonta - kaupungeittain Terveysneuvonta lääkärin vastaanotolla Suuret kaupungit (N=6230) 4,09 3,86 4, Espoo (N=459) 3,72 4,18 40 Helsinki (N=1561) 4,21 4,12 32 Vantaa (N=382) 4,05 3,81 4,04 37 Jyväskylä (N=683) 4,17 3,88 4,09 26 Kouvola (N=695) 3,99 3,64 33 Kuopio (N=436) 3,91 4, Lahti (N=406) 3,94 3,85 3, Oulu (N=736) 4,01 3,99 4, Turku (N=872) 4,07 3,75 4,00 33

34 Vuorovaikutus- kaupungeittain Vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla Suuret kaupungit (N=6929) 4,27 4,21 4,25 51 Espoo (N=538) 4,35 4,21 4,39 52 Helsinki (N=1720) 4,36 4,26 4,27 48 Vantaa (N=419) 4,29 4,24 4,21 51 Jyväskylä (N=771) 4,34 4,34 4,32 36 Kouvola (N=744) 4,13 3,97 47 Kuopio (N=497) 4,31 4,23 4, Lahti (N=448) 4,21 4,01 44 Oulu (N=815) 4,22 4,23 4,35 45 Turku (N=977) 4,24 4,21 4,22 34

35 Vastaanottoajan pituus - kaupungeittain Vastaanottoajan pituus lääkärin vastaanotolla Suuret kaupungit (N=6788) 4,03 3,95 3, Espoo (N=531) 4,12 3,98 4,11 35 Helsinki (N=1702) 4,11 3,99 4, Vantaa (N=394) 4,01 3,89 3,96 32 Jyväskylä (N=773) 4,12 4,06 4,05 22 Kouvola (N=700) 3,95 3,81 30 Kuopio (N=498) 4,00 4,01 4, Lahti (N=436) 3,89 3,93 3, Oulu (N=790) 3,99 4, Turku (N=964) 3,95 3,91 3,88 35

36 Hoidon arviointi - kaupungeittain Hoidon arviointi lääkärin vastaanotto Suuret kaupungit (N=6613) 4,28 4,19 4,23 46 Espoo (N=522) 4,30 4,18 4,33 51 Helsinki (N=1673) 4,38 4,27 4,26 45 Vantaa (N=386) 4,30 4,23 4,22 47 Jyväskylä (N=762) 4,34 4,34 4,30 35 Kouvola (N=681) 4,13 3,98 44 Kuopio (N=478) 4,27 4,22 4, Lahti (N=420) 4,12 4,21 4,04 41 Oulu (N=772) 4,23 4,21 4,32 42 Turku (N=919) 4,23 4,19 4,18 36

37 Terveyden-/sairaanhoitajan vastaanotto 37

38 Summamuuttujat kaupungeittain Terveydenhoitajan vastaanotto Suuret kaupungit Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kouvola Kuopio Lahti Oulu Turku 4,29 4,20 4,22 4,33 4,17 4,25 4,37 4,32 4,37 4,21 4,20 4,19 4,37 4,38 4,28 4,21 4,11 4,24 4,19 4,24 4,29 4,24 4,09 4,14 4,17 4,27 4,28 4,16 4,

39 Odotusaika kaupungeittain 8.2. Odotusaika terveydenhoitajan vastaanotolle Suuret kaupungit (N=6588) 4,05 3,95 3,98 34 Espoo (N=533) 4,07 3,79 3,83 37 Helsinki (N=1776) 4,14 4,05 4, Vantaa (N=417) 3,89 3,88 3,85 36 Jyväskylä (N=721) 4,16 4,12 4,06 26 Kouvola (N=712) 3,99 3,90 27 Kuopio (N=322) 4,00 3,94 4,00 32 Lahti (N=499) 4,11 3, Oulu (N=821) 3,86 3,94 4,05 33 Turku (N=787) 4,11 4,01 4,01 39

40 Käytös kaupungeittain 9.2. Käytös terveydenhoitajan vastaanotolla Suuret kaupungit (N=6848) 4,50 4,44 4,46 61 Espoo (N=549) 4,54 4,43 4,51 64 Helsinki (N=1838) 4,59 4,57 4,60 51 Vantaa (N=443) 4,40 4,47 4, Jyväskylä (N=742) 4,57 4,58 4,52 49 Kouvola (N=736) 4,43 4,38 54 Kuopio (N=349) 4,44 4,43 4,48 58 Lahti (N=516) 4,49 4,51 4,37 49 Oulu (N=831) 4,38 4,43 4, Turku (N=844) 4,51 4,40 4,40 40

41 Ammattitaito kaupungeittain Ammattitaito terveydenhoitajan vastaanotolla Suuret kaupungit (N=6685) 4,32 4,26 4,27 44 Espoo (N=542) 4,35 4,30 4,35 50 Helsinki (N=1802) 4,41 4,38 4,40 39 Vantaa (N=423) 4,28 4,26 4,27 52 Jyväskylä (N=716) 4,44 4,44 4,33 36 Kouvola (N=722) 4,22 4,09 41 Kuopio (N=336) 4,29 4,26 4,26 45 Lahti (N=514) 4,31 4,28 35 Oulu (N=824) 4,16 4,24 4,28 42 Turku (N=806) 4,32 4,21 4,22 41

42 Tiedon saanti - kaupungeittain Tiedon saanti terveydenhoitajan vastaanotolla Suuret kaupungit (N=6569) 4,30 4,22 4,24 47 Espoo (N=530) 4,36 4,23 4,29 48 Helsinki (N=1768) 4,38 4,33 4,37 38 Vantaa (N=413) 4,26 4,24 4,23 48 Jyväskylä (N=713) 4,38 4,41 4,32 35 Kouvola (N=698) 4,21 4,14 41 Kuopio (N=340) 4,31 4,21 4,24 45 Lahti (N=512) 4,32 4,24 4,07 32 Oulu (N=816) 4,14 4,17 4,28 38 Turku (N=779) 4,26 4,17 4,20 42

43 Jatkohoito-ohjeet - kaupungeittain Jatkohoito-ohjeet terveydenhoitajan vastaanotolla Suuret kaupungit (N=6394) 4,32 4,24 4,26 45 Espoo (N=516) 4,34 4,22 4,31 49 Helsinki (N=1730) 4,41 4,35 4,37 40 Vantaa (N=394) 4,28 4,29 4,26 51 Jyväskylä (N=696) 4,42 4,42 4,32 37 Kouvola (N=678) 4,24 4,16 41 Kuopio (N=332) 4,31 4,25 4,31 44 Lahti (N=494) 4,32 4,29 4,13 35 Oulu (N=788) 4,17 4,19 4,31 42 Turku (N=766) 4,31 4,19 4,22 43

44 Terveysneuvonta - kaupungeittain Terveysneuvonta terveydenhoitajan vastaanotolla Suuret kaupungit (N=5901) 4,18 4,06 4,12 42 Espoo (N=470) 4,25 4,03 4,20 40 Helsinki (N=1575) 4,25 4,22 4,26 34 Vantaa (N=353) 4,15 4,07 4,10 42 Jyväskylä (N=637) 4,28 4,26 4,18 29 Kouvola (N=652) 4,12 3,96 33 Kuopio (N=315) 4,17 4,07 4,14 35 Lahti (N=468) 4,18 4,06 3,98 29 Oulu (N=718) 4,01 3,98 4,19 34 Turku (N=713) 4,16 4,01 4,05 44

45 Vuorovaikutus- kaupungeittain Vuorovaikutus terveydenhoitajan vastaanotolla Suuret kaupungit (N=6536) 4,37 4,28 4,31 52 Espoo (N=524) 4,40 4,26 4,33 54 Helsinki (N=1754) 4,46 4,40 4,48 44 Vantaa (N=407) 4,28 4,31 4,26 52 Jyväskylä (N=698) 4,43 4,47 4,37 42 Kouvola (N=709) 4,31 4,18 42 Kuopio (N=347) 4,30 4,28 4,34 50 Lahti (N=502) 4,39 4,32 4,16 41 Oulu (N=806) 4,24 4,28 4,37 47 Turku (N=789) 4,36 4,22 4,26 45

46 Vastaanottoajan pituus - kaupungeittain Vastaanottoajan pituus terveydenhoitajan vastaanotolla Suuret kaupungit (N=6355) Espoo (N=523) Helsinki (N=1721) Vantaa (N=396) Jyväskylä (N=691) Kouvola (N=670) 4,22 4,13 4,14 4,33 4,13 4,19 4,29 4,24 4,30 4,13 4,09 4,10 4,27 4,29 4,16 4,15 4,06 31 Kuopio (N=330) 4,12 4,09 4,13 36 Lahti (N=484) 4,22 4,00 32 Oulu (N=768) 4,13 4,14 4,21 35 Turku (N=772) 4,19 4,06 46

47 Hoidon arviointi - kaupungeittain Hoidon arviointi terveydenhoitajan vastaanotto Suuret kaupungit (N=6411) Espoo (N=525) Helsinki (N=1737) Vantaa (N=400) Jyväskylä (N=691) Kouvola (N=666) 4,37 4,28 4,31 4,40 4,26 4,34 4,45 4,40 4,42 4,28 4,31 4,28 4,45 4,46 4,37 4,33 4,20 44 Kuopio (N=349) 4,34 4,31 4,33 50 Lahti (N=488) 4,41 4,33 4,16 38 Oulu (N=774) 4,21 4,25 4,35 45 Turku (N=781) 4,35 4,24 4,28 47

48 Muu vastaanotto 48

49 Summamuuttujat kaupungeittain Muu vastaanotto Suuret kaupungit Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kouvola Kuopio Lahti Oulu Turku 4,03 3,92 3,94 4,04 3,72 4,00 4,20 4,15 4,10 3,89 3,98 3,89 4,11 3,90 3,95 3,84 4,09 4,05 4,05 3,90 3,73 4,01 3,86 3,99 3,99 3,87 3,

50 Odotusaika kaupungeittain 8.3. Odotusaika muulle vastaanotolle Suuret kaupungit (N=3359) 3,82 3,75 3, Espoo (N=366) 3,62 3,46 3, Helsinki (N=40) 3,90 3,82 3, Vantaa (N=256) 3,64 3,81 3, Jyväskylä (N=446) 3,84 3,87 3, Kouvola (N=552) 3,76 3, Kuopio (N=283) 3,87 3,91 3,90 28 Lahti (N=326) 4,05 3,76 3, Oulu (N=531) 3,95 3,76 3, Turku (N=559) 3,77 3,73 3,75 50

51 Käytös kaupungeittain 9.3. Käytös muulla vastaanotolla Suuret kaupungit (N=3435) 4,26 4,10 37 Espoo (N=374) 4,20 3,88 4, Helsinki (N=39) 4,36 4,43 4,29 30 Vantaa (N=258) 4,10 4,16 4,03 41 Jyväskylä (N=448) 4,31 4,19 4,01 39 Kouvola (N=583) 4,31 4,07 40 Kuopio (N=296) 4,29 4,16 4,19 38 Lahti (N=325) 4,25 4,13 4,00 41 Oulu (N=537) 4,30 3,98 4,10 35 Turku (N=575) 4,22 3,96 4,07 51

52 Ammattitaito kaupungeittain Ammattitaito muulla vastaanotolla Suuret kaupungit (N=3285) 4,18 3,99 4,01 29 Espoo (N=352) 4,15 3, Helsinki (N=31) 4,26 4,27 4,12 26 Vantaa (N=246) 4,07 4,06 3,92 37 Jyväskylä (N=424) 4,23 4,18 4,01 32 Kouvola (N=565) 4,20 3,88 33 Kuopio (N=286) 4,21 4,11 4,07 31 Lahti (N=316) 4,16 3,98 3,83 35 Oulu (N=522) 4,21 3,99 4,07 30 Turku (N=543) 4,16 3,93 4,00 52

53 Tiedon saanti - kaupungeittain Tiedon saanti muulla vastaanotolla Suuret kaupungit (N=1163) 4,02 3,93 3, Espoo (N=96) 4,06 3,77 4, Helsinki (N=117) 4,25 4,03 4,09 25 Vantaa (N=85) 3,92 4,03 3,90 32 Jyväskylä (N=173) 4,12 4,14 3,98 20 Kouvola (N=154) 3,89 3,85 31 Kuopio (N=100) 4,00 4,04 34 Lahti (N=99) 4,06 3,95 3,70 25 Oulu (N=175) 3,93 3,80 4,00 18 Turku (N=164) 3,94 3,86 4,00 53

54 Jatkohoito-ohjeet - kaupungeittain Jatkohoito-ohjeet muulla vastaanotolla Suuret kaupungit (N=1073) 4,02 3,94 3,95 32 Espoo (N=90) 4,06 3,75 3,97 39 Helsinki (N=110) 4,23 4,22 4, Vantaa (N=70) 3,83 4,05 3,99 34 Jyväskylä (N=152) 4,16 4,07 3, Kouvola (N=149) 3,86 3,83 30 Kuopio (N=96) 4,14 4,01 31 Lahti (N=96) 4,07 3,89 3,70 26 Oulu (N=159) 3,94 3,83 4,07 22 Turku (N=151) 3,95 3,92 3,91 54

55 Terveysneuvonta - kaupungeittain Terveysneuvonta muulla vastaanotolla Suuret kaupungit (N=1007) 3,97 3,84 3, Espoo (N=83) 3,69 3,97 35 Helsinki (N=103) 4,16 4,07 4, Vantaa (N=66) 3,76 3,89 3,93 29 Jyväskylä (N=139) 4,09 4,00 3,86 15 Kouvola (N=143) 3,87 3,74 24 Kuopio (N=96) 4,04 4,14 3,95 26 Lahti (N=85) 3,94 3,75 3, Oulu (N=150) 3,85 3,73 3,98 21 Turku (N=142) 3,96 3,78 3,87 55

56 Vuorovaikutus- kaupungeittain Vuorovaikutus muulla vastaanotolla Suuret kaupungit (N=1057) 4,03 3,96 3, Espoo (N=88) 4,13 3,76 3,97 46 Helsinki (N=118) 4,27 4,21 4, Vantaa (N=67) 3,93 3,91 3,86 32 Jyväskylä (N=145) 4,19 3,92 22 Kouvola (N=146) 3,91 3,80 30 Kuopio (N=92) 4,19 4, Lahti (N=92) 3,99 3,84 3, Oulu (N=156) 3,92 3,93 3,95 27 Turku (N=153) 4,03 3,94 3,96 56

57 Vastaanottoajan pituus - kaupungeittain Vastaanottoajan pituus muulla vastaanotolla Suuret kaupungit (N=1030) 3,95 3,89 3, Espoo (N=99) 3,58 4,00 4,03 38 Helsinki (N=87) 4,21 4,16 4,09 23 Vantaa (N=69) 3,87 3,96 3,83 28 Jyväskylä (N=160) 4,03 3,99 3, Kouvola (N=137) 3,80 3,81 22 Kuopio (N=95) 3,91 4,10 4, Lahti (N=90) 3,92 3,89 3, Oulu (N=143) 3,97 3,84 3,86 21 Turku (N=150) 3,88 3,80 3,79 57

58 Hoidon arviointi - kaupungeittain Hoidon arviointi muu vastaanotto Suuret kaupungit (N=1262) 4,13 4,05 4,05 37 Espoo (N=104) 4,15 3,81 4, Helsinki (N=168) 4,32 4,29 4, Vantaa (N=86) 3,97 4,07 3,96 38 Jyväskylä (N=171) 4,21 4,23 3,98 26 Kouvola (N=163) 4,06 3,94 32 Kuopio (N=107) 4,16 4,29 4,11 34 Lahti (N=113) 4,06 3,75 32 Oulu (N=174) 4,06 3,97 4,22 30 Turku (N=176) 4,06 3,96 4,06 58

59 Ulkoiset olosuhteet ja henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä 59

60 Ulkoiset olosuhteet - kaupungeittain 16. Toimitilojen viihtyisyys Suuret kaupungit (N=8640) 3,77 3,74 3,74 15 Espoo (N=721) 3,78 3,75 3,84 17 Helsinki (N=2287) 3,80 3,79 3,79 13 Vantaa (N=496) 3,69 3,70 3,69 14 Jyväskylä (N=981) 3,75 3,76 3,67 16 Kouvola (N=857) 3,87 3, Kuopio (N=521) 3,69 3,66 3,79 13 Lahti (N=584) 3,71 3,67 3, Oulu (N=1025) 3,73 3,67 3,67 15 Turku (N=1168) 3,77 3,73 3,66 60

61 Ulkoiset olosuhteet - kaupungeittain 17. Liikkuminen terveysasemalla: opasteet ja ohjeet Suuret kaupungit (N=8236) Espoo (N=693) Helsinki (N=2159) Vantaa (N=488) Jyväskylä (N=930) Kouvola (N=824) 3,88 3,87 3,85 3,86 3,80 3,91 3,92 3,89 3,84 3,70 3,68 3,77 3,86 3,84 3,76 4,02 3, Kuopio (N=491) 3,86 3,93 3,91 17 Lahti (N=559) 3,90 3,80 3, Oulu (N=997) 3,76 3,81 3,83 20 Turku (N=1095) 3,89 3,83 3,79 61

62 Hoidon arviointi - kaupungeittain 18b. Henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä Suuret kaupungit (N=6726) 4,64 4,64 4,68 76 Espoo (N=596) 4,64 4,48 4,59 77 Helsinki (N=1692) 4,69 4,67 4,67 68 Vantaa (N=393) 4,53 4,61 4, Jyväskylä (N=776) 4,79 4,70 4,75 56 Kouvola (N=680) 4,36 4, Kuopio (N=407) 4,78 4,76 4,78 65 Lahti (N=455) 4,50 4,58 4, Oulu (N=818) 4,74 4,78 4,83 72 Turku (N=909) 4,63 4,63 4,66 62

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

Yhteiset#miEarit# 3,8$

Yhteiset#miEarit# 3,8$ 5,0# 4,5# 4,1$ Yhteiset#miEarit# 3,8$ 4,2$ 4,7$ 3,5# 2,5# 1,5# 0,5# 1.#PUHELINYHTEYDEN#SAAMINEN:# Kuinka#helposD#saiEe#yhteyden# an?## 2.#PUHELUUN#VASTANNEEN# HENKILÖKUNNAN#KÄYTÖS:# Vastaajan#osoiEama#arvostus,#

Lisätiedot

Yhteiset$miHarit$ 3,8$

Yhteiset$miHarit$ 3,8$ 5,0$ 4,5$ 4,0$ 3,9$ 4,6$ 4,5$ Yhteiset$miHarit$ 3,8$ 4,0$ 4,9$ 3,5$ 3,0$ 2,5$ 2,0$ 1,5$ 1,0$ 0,5$ 0,0$ 1.$PUHELINYHTEYDEN$ SAAMINEN:$Kuinka$helposG$ saihe$yhteyden$neuvolaan?$ 2.$PUHELUUN$VASTANNEEN$ HENKILÖKUNNAN$KÄYTÖS:$

Lisätiedot

Yhteiset#miEarit# KAINUU#(N=106\118)# Neuvola:#Kajaani,#Keskusneuvola#(N=36\39)# Neuvola:#Kajaani,#LehDkankaan#neuvola#(N=19\22)# KAINUU (N= )

Yhteiset#miEarit# KAINUU#(N=106\118)# Neuvola:#Kajaani,#Keskusneuvola#(N=36\39)# Neuvola:#Kajaani,#LehDkankaan#neuvola#(N=19\22)# KAINUU (N= ) Yhteiset#miEarit# 4,6$ 4,4$ 4,0$ 4,8$ 1.#PUHELINYHTEYDEN# SAAMINEN:#Kuinka#helposD# saiee#yhteyden#an?## 2.#PUHELUUN#VASTANNEEN# HENKILÖKUNNAN#KÄYTÖS:# Vastaajan#osoiEama#arvostus,# ystävällisyys#ja#kohteliaisuus##

Lisätiedot

Yhteiset#miEarit# 4,1$ AMMATTITAITO:#Kyky# ongelmienne#tunnistamiseen# sekä#saamienne#ohjeiden#selkeys# ja#riieävyys##

Yhteiset#miEarit# 4,1$ AMMATTITAITO:#Kyky# ongelmienne#tunnistamiseen# sekä#saamienne#ohjeiden#selkeys# ja#riieävyys## 5,0# 4,1$ 1.#PUHELINYHTEYDEN# SAAMINEN:#Kuinka#helposD# saiee#yhteyden#an?## 4,6$ 2.#PUHELUUN#VASTANNEEN# HENKILÖKUNNAN#KÄYTÖS:# Vastaajan#osoiEama#arvostus,# ystävällisyys#ja#kohteliaisuus## 4,5$ Yhteiset#miEarit#

Lisätiedot

Yhteiset'mi)arit' 3,7$ AMMATTITAITO:$Kyky$ ongelmienne$ tunnistamiseen$sekä$ saamienne$ohjeiden$selkeys$ ja$riihävyys$$

Yhteiset'mi)arit' 3,7$ AMMATTITAITO:$Kyky$ ongelmienne$ tunnistamiseen$sekä$ saamienne$ohjeiden$selkeys$ ja$riihävyys$$ 5,0$ 4,5$ 4,0$ 3,5$ 3,0$ 2,5$ 2,0$ 1,5$ 1,0$ 0,5$ 0,0$ 3,8$ 4,4$ 1.$PUHELINYHTEYDEN$ 2.$PUHELUUN$VASTANNEEN$ 3.$PUHELUUN$VASTANNEEN$ SAAMINEN:$Kuinka$helposG$ HENKILÖKUNNAN$KÄYTÖS:$ HENKILÖKUNNAN$ saihe$yhteyden$neuvolaan?$$

Lisätiedot

Yhteiset#miEarit# 3,9$ 16.#TOIMITILOJEN# VIIHTYISYYS:#Sisustus#ja# Dlojen#toimivuus##

Yhteiset#miEarit# 3,9$ 16.#TOIMITILOJEN# VIIHTYISYYS:#Sisustus#ja# Dlojen#toimivuus## 5,0# 4,1$ 4,8$ 1.#PUHELINYHTEYDEN# 2.#PUHELUUN#VASTANNEEN# 3.#PUHELUUN#VASTANNEEN# SAAMINEN:#Kuinka#helposD# HENKILÖKUNNAN#KÄYTÖS:# HENKILÖKUNNAN# saiee#yhteyden#an?## Vastaajan#osoiEama# arvostus,#ystävällisyys#ja#

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely

Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely 2014 20.5.2014 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/läheinen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta.

Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/läheinen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. Vammaispalvelun asiakastyytyväisyyskysely Vammaispalvelun ensimmäinen asiakastyytyväisyyskysely tehtiin syksyllä 2015. Tyytyväisyyskysely lähetettiin kaikille asiakkaille, joille oli tehty palvelupäätös

Lisätiedot

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus Tutkimuksen toteuttaminen Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville. Yhteensä tehtiin 1.023 haastattelua.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan asiakastyytyväisyys on edelleen parantunut. Tyytyväisyyttä on seurattu kahden vuoden

Lisätiedot

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Julkaisuvapaa maanantaina 10.12.2012 klo. 06.00 Kuntarating 2012 Suomen kuntien asukastyytyväisyystutkimus Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti

Lisätiedot

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä.

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä. EPSI Rating tutkii vuosittain suomalaisten tyytyväisyyttä kunnallisiin palveluihin. Indeksi tuotetaan asteikolla 0 100, missä 75 on hyvä taso. Suomen kuntien keskimääräinen tyytyväisyys asuinkuntaan nousee

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014

Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 6) Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Espoo Helsinki Joensuu Jyväskylä Kuopio Lappeenranta Oulu Rauma Rovaniemi Savonlinna

Lisätiedot

Kokemuksia Jyväskylän valinnanvapauskokeilusta Riitta Pylvänen projektipäällikkö

Kokemuksia Jyväskylän valinnanvapauskokeilusta Riitta Pylvänen projektipäällikkö Kokemuksia Jyväskylän valinnanvapauskokeilusta 2018 Riitta Pylvänen projektipäällikkö 10.1.2018 22.1.2018 Valinnanvapauskokeilun tilannekatsaus Kokeilu käynnistyi Jyväskylässä 20.2.2017 Kolme hyväksyttyä

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa?

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa? TALOUSTUTKIMUS OY 20130612 08:44:19 TYÖ 000010224.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

ARTTU-Kuntalaiskysely 2011

ARTTU-Kuntalaiskysely 2011 Kuntalaisten mielipiteet kuntaliitoksista ARTTU-tutkimuskunnissa loka-joulukuussa 11 ARTTU-Kuntalaiskysely 11 Otos 28 100, vastanneita 11 268 (40%) Tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom marianne.pekola-sjoblom(at)kuntaliitto.fi

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE ORIVEDEN TULOKSET 1 YLEISKATSAUS Asiakaspalautetta kerättiin 24.10. 6.11.2016 2 Yhteensä Orivedeltä noin 450 vastaajaa Suurin osuus vastaanottotoiminnasta Ahkerimpia vastaajia

Lisätiedot

Lataa Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna Teija Mikkola. Lataa

Lataa Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna Teija Mikkola. Lataa Lataa Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2010 - Teija Mikkola Lataa Kirjailija: Teija Mikkola ISBN: 9789522137524 Sivumäärä: 92 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 31.20 Mb Espoo, Helsinki,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan lasten ja nuorten opetuspalveluiden asiakastyytyväisyyden

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD3056 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3056 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2013: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuskokonaisuus muodostui mm. seuraavista aihealueista:

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin 1..1 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista taidelainaamoihin. Tutkimus

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa päivähoidosta pääkaupunkiseudun neljässä

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus. Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus. Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan lasten ja nuorten palveluiden perusopetuksen

Lisätiedot

ainen/ seutu Haluaisin, että Suomen eurossa pysymisestä ja sen ehdoista järjestetään kansanäänestys

ainen/ seutu Haluaisin, että Suomen eurossa pysymisestä ja sen ehdoista järjestetään kansanäänestys TALOUSTUTKIMUS OY 20140425 09:29:36 TYÖ 000012062.15 TAULUKKO 41015 ss VER % Telebus vko 16Ake-17A/2014 +paneeli Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu

Lisätiedot

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo TALOUSTUTKIMUS OY 20140710 08:55:06 TYÖ 000012143.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

THL:n avainindikaattorit Hyvinvointikompassi

THL:n avainindikaattorit Hyvinvointikompassi THL:n avainindikaattorit Hyvinvointikompassi Suuret kaupungit 2011-2013/2014 Perusterveydenhuolto Somaattinen erikoissairaanhoito Palveluiden kustannukset Lähde: www.sotkanet.fi Koonnut hanketyöntekijä

Lisätiedot

Helsingin reumayhdistyksen jäsenkysely 2004

Helsingin reumayhdistyksen jäsenkysely 2004 Helsingin reumayhdistyksen jäsenkysely 2004 Tulokset Helsinki syyskuussa 2004 Dipl.-Soc.Sc. Peter Hilger Itämerenkatu 8 C 59, 01800 Helsinki peter.hilger@helsinki.fi & Helsingin Reumayhdistyksen työryhmä

Lisätiedot

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12 Vivas.fi 08.11.12 Tietoa kyselystä Kysely lukuina Kysely oli sivustolla: 09.10.2012-30.10.2012 Kysely suoritettiin 09.10. 30.10.2012 pop-up kyselynä www.vivas.fi - sivuston käyttöominaisuuksien tasosta.

Lisätiedot

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ).

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ). Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin 31.12.24). Ikäryhmät 85 + v. 1,43 1,59 %-osuus koko maan väestöstä %-osuus suurten kaupunkien väestöstä 75-84 v. 4,74 5,68 65-74 v. 7,41 8,6

Lisätiedot

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 1 Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 Yhteenveto kohderyhmänä koko maa pois lukien PKS + ympäristökunnat 2 Helsingissä vieraili edellisen kuukauden aikana,

Lisätiedot

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kandien kesätyöt 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Kandien kesätöitä tutkittiin Lääkäriliiton Opiskelijatutkimuksen

Lisätiedot

OTTELUT KENTITTÄIN 17.12.2015. Impivaara 1. Impivaara 2. Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue. 13 27.1.2016 09:00 Tampere Espoo

OTTELUT KENTITTÄIN 17.12.2015. Impivaara 1. Impivaara 2. Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue. 13 27.1.2016 09:00 Tampere Espoo OTTELUT KENTITTÄIN 17.12.2015 Lohko Kenttä Pelattu Impivaara 1 13 27.1.2016 09:00 Tampere Espoo 14 27.1.2016 10:00 PieKok Pori 17 27.1.2016 11:00 Tampere Pori 18 27.1.2016 12:00 Espoo PieKok 16 27.1.2016

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Palveluiden käyttäjien profiili Palveluiden käyttö

Lisätiedot

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila Määrällisen aineiston esittämistapoja Aki Taanila 24.4.2017 1 Kategoriset muuttujat Lukumääriä Prosentteja (muista n-arvot) Pylväitä 2 Yhteenvetotaulukko (frekvenssitaulukko) TAULUKKO 1. Asunnon tyyppi

Lisätiedot

ORAVA RAHASTOT OIKOTIE-ORAVA 20 ASUNTOHINTAINDEKSIN LASKENTASÄÄNNÖT

ORAVA RAHASTOT OIKOTIE-ORAVA 20 ASUNTOHINTAINDEKSIN LASKENTASÄÄNNÖT ORAVA RAHASTOT OIKOTIE-ORAVA 20 ASUNTOHINTAINDEKSIN LASKENTASÄÄNNÖT Johdanto Oikotie-Orava indeksit ovat asuntojen hintakehitystä kuvaavia indeksejä, jotka lasketaan asuntojen myynti-ilmoitusten velattomista

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 14.9.2017 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2017: Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Kysymysmuotoilu: Seuraatko kuntasi toimintaa

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Keski-Suomen Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 2017

Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 2017 Tuhat suomalaista /1 Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 1 SFS ISO Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /1 IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

ainen/ seutu Seuraavaksi luettelen erilaisia tapoja, joilla ihminen voi rikastua. Vastatkaa jokaiseen kohtaan asteikolla...

ainen/ seutu Seuraavaksi luettelen erilaisia tapoja, joilla ihminen voi rikastua. Vastatkaa jokaiseen kohtaan asteikolla... TALOUSTUTKIMUS OY 20131101 10:16:40 TYÖ 000010244.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia?

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia? TALOUSTUTKIMUS OY 20140312 08:33:24 TYÖ 000012050.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Helsingin Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Helsingin Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Helsingin Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja

Lisätiedot

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia?

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia? TALOUSTUTKIMUS OY 20130913 08:54:35 TYÖ 000010237.13 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

1. Vastaajan sukupuoli:

1. Vastaajan sukupuoli: RATAMO-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 5. 18.11. ASIAKASKYSELYN VASTAUKSET: NURMIJÄRVI Vastaajia oli Nurmijärven kirjastoissa yhteensä 281 (vuonna vastaajia oli 209). Tässä yhteenvedossa vastaukset

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 2014

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 2014 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 2014 Yhteenveto tuloksista Hannele Kähkönen Anne Tuovinen Lokakuussa 2014 toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely kunnan mielenterveys- ja päihdepalveluissa.

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen Sivu 1 / 9 TAUSTATIEDOT 1. Minä olen asiakas omainen/lähnen Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/lähnen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. 2. Ikä 0-17 vuotta 18 64

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kysely kandien kesätöistä 2013 Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Tiedot kerättiin sähköisellä kyselyllä syyskuussa 2013.

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Tammikuu 20 Kokonaistyytyväisyys ja suosittelu sekä tyytyväisyys- ja imagoindeksit Yleisarvosana yhtiölle

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos: Lääkärin työolot ja terveys 2015

Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos: Lääkärin työolot ja terveys 2015 Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos: Lääkärin työolot ja terveys 2015 Kyselytutkimuksen tuloksia, julkinen 13.1.2016, klo 10.30 Lääkärin työolot ja terveys 2015 -tutkimus

Lisätiedot

ainen/ seutu Miten euromaiden velkakriisi olisi Teidän mielestänne parasta hoitaa?

ainen/ seutu Miten euromaiden velkakriisi olisi Teidän mielestänne parasta hoitaa? TALOUSTUTKIMUS OY 20130927 09:25:31 TYÖ 000010239.13 TAULUKKO 41018 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakastyytyväisyyskysely Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely FCG Efeko Oy Sisällys sivu Johdanto Kyselyyn vastanneet

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen

Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Vammais-, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut ja kotiin annettavat palvelut Hämeenlinnan kaupunki 14.1.2016 Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen 1.

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) Liite 2. (HEL 2017-011196) Tiivistelmä Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaisista kustannuksista vuonna 2016 Kuntaliiton vuosittain tekemässä vertailussa terveydenhuollon

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden kirjastojen asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

Neuvolan asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset toiminnan kehittämisen perustana

Neuvolan asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset toiminnan kehittämisen perustana Neuvolan asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset toiminnan kehittämisen perustana Salla Sainio, kehittämispäällikkö, THL Eija Luoto, projektipäällikkö, THL Kansalliset asiakaspalautekyselyt Mitä ovat kansalliset

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

RATAMO-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely

RATAMO-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely RATAMO-jen ja Lopen n asiakaskysely 15.3. 31.3.2010 1. Vastaajan sukupuoli: Nainen % Mies % Hausjärvi 136 83 % 28 17 % Hyvinkää 125 78 % 35 22 % Loppi 74 74 % 26 26 % Nurmijärvi 155 75 % 52 25 % Riihimäki

Lisätiedot

Käyttänyt palvelua, % vastanneista

Käyttänyt palvelua, % vastanneista Suomen Kuntaliitto / Marianne Pekola-Sjöblom, marraskuu 2015 ARTTU2: KUNTALAISTUTKIMUS 2015 KUNTALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJINÄ JA ARVIOITSIJOINA PERUSTULOSTAULUKOITA Liitetaulukko 1.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Pääkaupunkiseudun Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Palvelulaatukysely: Henkilökunta

Palvelulaatukysely: Henkilökunta Palvelulaatukysely: Henkilökunta Henkilökunnan tärkeys Eri muuttujien tärkeyttä mitattiin palvelunlaatukyselyssä arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 Yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 - Asiakaskysely toteutettiin Palokan, Säynätsalon, Tikkakosken ja Vaajakosken yhteispalvelupisteissä

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS KYSELY KUNTALAISILLE SOSIAALI-, TERVEYS- JA VAPAA-AJAN PALVELUISTA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS KYSELY KUNTALAISILLE SOSIAALI-, TERVEYS- JA VAPAA-AJAN PALVELUISTA Vastaa kysymyksiin valitsemalla/rengastamalla sinulle sopivin vaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. Jos vastauksellesi ei ole riittävästi tilaa, niin voit jatkaa kääntöpuolelle.

Lisätiedot

Hämeenlinnan Asunnot Oy Asukastyytyväisyys

Hämeenlinnan Asunnot Oy Asukastyytyväisyys Hämeenlinnan Asunnot Oy Asukastyytyväisyys 21.11.2017 Tutkimuksen toteutus TUTKIMUKSEN AJANKOHTA 23.10.-3.11.2017 TIEDONKERUUTAPA Lomakekysely ja sähköinen kysely (2107 kpl) VASTAUSMÄÄRÄ 538 vastausta

Lisätiedot

Potilastyytyväisyys EPSI Rating 2016, Indeksi ,1 73,6 74,0

Potilastyytyväisyys EPSI Rating 2016, Indeksi ,1 73,6 74,0 EPSI Rating 2016 Päivämäärä: 03-04-2017 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy.

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy. 2009, Lehdistöraportti Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 TOP 3 - Asiakastyytyväisyydellä mitattuna

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot