Jäsenyritysten asiakastutkimus 2015 Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäsenyritysten asiakastutkimus 2015 Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry 25.5.2015"

Transkriptio

1 Jäsenyritysten asiakastutkimus 2015 Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Anna Oikarinen Helena Kultanen

2 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset 5. Johtopäätökset ja suositukset Sisällys 1

3 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset 5. Johtopäätökset ja suositukset Yleistä tutkimuksesta 2

4 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää SKOL:in jäsenyritysten asiakkaiden tyytyväisyyttä yritysten toimintaan. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina maalis-toukokuussa Kohderyhmän muodostivat yrityksen asiakkaat. Koko tutkimus perustuu 1404 vastaukseen. Mukana oli 17 jäsenyritystä, jotka työllistävät yhteensä n henkilöä. Tässä raportissa esitetään tutkimuksen päätulokset. Kaikki tutkimuksen tulokset esitetään yksityiskohtaisesti InnolinkWeb -järjestelmässä. 3

5 KUILUANALYYSIN KUVAUS Kuiluanalyysin avulla voidaan tutkia vastaajien tyytyväisyyteen vaikuttavia toiminnan tekijöitä. Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin. Kuiluanalyysissä vihreä pylväs (pitkä, oikealle osoittava pylväs) kuvaa kunkin arvioidun tekijän merkitystä vastaajille. Jos vihreä pylväs on pitkä, kyseinen tekijä on vastaajalle tärkeä ja jos pylväs on lyhyt, ei tekijällä ole paljoakaan merkitystä. Lyhyempi punainen pylväs kuvaa puolestaan annetun onnistumisarvosanan ja merkitysarvosanan erotusta (kuilua). Positiiviset (oikealle osoittavat) punaiset pylväät osoittavat tekijät, joissa onnistuminen on arvioitu korkeammaksi kuin merkitys. Nämä saattavat olla ylipanostustekijöitä. Negatiiviset (vasemmalle osoittavat) punaiset pylväät osoittavat tekijät, joissa onnistuminen on arvioitu heikommaksi kuin merkitys. Mitä pidemmälle vasemmalle tekijän punainen pylväs ulottuu, sitä kriittisempi tekijä on kyseessä. Tutkimusraportissa toiminnan tekijät luokitellaan kuiluanalyysin perusteella kolmeen luokkaan seuraavasti: Onnistuneet tekijät = kuilu -0,4 tai parempi Parantamisen varaa -tekijät = kuilu - -0,9 Kriittiset tekijät = kuilu -1,0 tai heikompi Tärkeää on reagoida tekijöihin, joiden merkitys on korkea ja joissa on suurehko negatiivinen kuilu. 4

6 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset 5. Johtopäätökset ja suositukset Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 5

7 TUTKIMUKSEN KESKEISIÄ TULOKSIA 1/2 98 % on jo suositellut tai voisi suositella yritystä kollegoilleen. 97 % voisi valita yrityksen uudelleen toimittajakseen. 13 % uskoo hankintojensa kasvavan. 18 % arvioi yrityksen toiminnan parantuneen viimeisen vuoden aikana. 30 % pitää yritystä muita toimittajia parempana. kokonaisarvosanojen keskiarvo (asteikolla 1-5). 6

8 TUTKIMUKSEN KESKEISIÄ TULOKSIA 2/2 Toiminnan 4 tärkeintä tekijää: Projektin lopputuotoksen laatu, 1378 kpl Henkilöstön ammattitaito, 1384 kpl Projektin aikataulujen pitäminen, 1376 kpl Yhteistyön toimivuus, 1386 kpl Toiminnan 4 onnistuneinta tekijää: Henkilöstön asiakaspalveluasenne, 1385 kpl Sopimusvasteiden hoitaminen, 1371 kpl Yhteistyön toimivuus, 1386 kpl Asiakastarpeen ja vaatimusten ymmärrys, 1382 kpl -0,4 Toiminnan 4 heikoiten onnistunutta tekijää: Projektin aikataulujen pitäminen, 1376 kpl Resurssien riittävyys, 1374 kpl Projektin lopputuotoksen laatu, 1378 kpl Projektin lähtötiedot ja vaatimusten selvittäminen, 1378 kpl 7

9 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset 5. Johtopäätökset ja suositukset Vastaajien taustatiedot 8

10 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TOIMIALA (rekisteritieto) 2015 rakennussektori 30,0% (421) talotekniikka 16,0% (224) teollisuussektori 28,1% (395) yhdyskuntasektori 25,9% (364) Yhteensä 100,0% (1404) VASTAAJAN ASEMA 2015 tilaaja 83,2% (1168) tilaajan rakennuttajakonsultti tms. 5,2% (73) tilaajana toimiva urakoitsija 6,8% (95) muu urakoitsija tai toimittaja 1,2% (17) projektiin osallistuva suunnittelija tai muu konsultti 3,6% (51) Yhteensä 100,0% (1404) KIELI 2015 suomi 93,0% (1306) saksa 0,4% (5) ranska 0,2% (3) englanti 2,2% (31) ruotsi 4,2% (59) Yhteensä 100,0% (1404) VASTAAJAN ROOLI 2015 yritysjohto 17,5% (246) projektin johto 52,6% (739) tuotannon johto/tuotanto 6,4% (90) hankintaorganisaation edustaja 9,8% (138) muu asiantuntija/valvoja 13,6% (191) Yhteensä 100,0% (1404) ORGANISAATION TAUSTA 2015 kauppa, pankit, vakuutus, sijoitus 6,1% (86) kuntasektori 23,7% (333) teollisuus 40,6% (570) valtio tai valtion laitos 10,6% (149) muu 18,9% (266) Yhteensä 100,0% (1404) KYSYTTY TOIMIALA 2015 yhdyskuntarakentaminen 23,2% (326) teollisuus 35,0% (491) kiinteistöjen rakentaminen ja kiinteistöliiketoiminta 30,2% (424) muu toimiala 11,6% (163) Yhteensä 100,0% (1404) 9

11 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset 5. Johtopäätökset ja suositukset Tutkimuksen tulokset 10

12 TOIMINNAN KEHITTYMINEN Miten arvioit yrityksen toiminnan kokonaisuutena kehittyneen viimeisen vuoden aikana? parantunut selvästi 1,2% (16) parantunut hieman 16,9% (234) 18 % pysynyt ennallaan 78,9% (1093) heikentynyt hieman 2,7% (37) heikentynyt selvästi 0,4% (6) 3 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% rakennussektori talotekniikka teollisuussektori yhdyskuntasektori parantunut selvästi 1,2% (5) 0,9% (2) 2,1% (8) 0,3% (1) parantunut hieman 14,1% (59) 17,6% (39) 22,3% (86) 1% (50) pysynyt ennallaan 81,6% (341) 77,9% (173) 72,5% (280) 83,1% (299) heikentynyt hieman 2,4% (10) 2,3% (5) 3,1% (12) 2,8% (10) heikentynyt selvästi 0,7% (3) 1,4% (3) 0,0% (0) 0,0% (0) Yhteensä 100,0% (418) 100,0% (222) 100,0% (386) 100,0% (360) 11

13 HANKINTOJEN KEHITYS Miten arvioit hankintojen (tilaukset/toimeksiannot) yrityksestä kehittyvän seuraavan vuoden aikana? hankinnat kasvavat, yhteistyömme todennäköisesti laajenee 13,2% (180) hankinnat pysyvät ennallaan 77,9% (1063) hankinnat vähenevät 8,9% (121) 0% 20% 40% 60% 80% 100% rakennussektori talotekniikka teollisuussektori yhdyskuntasektori hankinnat kasvavat, yhteistyömme todennäköisesti laajenee 15,6% (64) 11,2% (25) 15,0% (57) 9,7% (34) hankinnat pysyvät ennallaan 76,3% (312) 78,9% (176) 76,1% (289) 81,3% (286) hankinnat vähenevät 8,1% (33) 9,9% (22) 8,9% (34) 9,1% (32) Yhteensä 100,0% (409) 100,0% (223) 100,0% (380) 100,0% (352) 12

14 UUDELLEENVALINTA Jos olisit nyt valintatilanteessa, niin valitsisitko yrityksen uudelleen toimittajaksenne? kyllä 68,8% (963) mahdollisesti 27,7% (388) todennäköisesti en 3,5% (49) 0% 20% 40% 60% 80% 100% rakennussektori talotekniikka teollisuussektori yhdyskuntasektori kyllä 72,6% (305) 76,3% (171) 59,0% (233) 70,4% (254) mahdollisesti 23,8% (100) 20,5% (46) 36,5% (144) 27,1% (98) todennäköisesti en 3,6% (15) 3,1% (7) % (18) 2,5% (9) Yhteensä 100,0% (420) 100,0% (224) 100,0% (395) 100,0% (361) Perustelut: 13

15 SUOSITTELEMINEN Voisitko suositella yritystä kollegoillesi / tuttavillesi? kyllä, olen jo suositellut 7,8% (109) kyllä, suosittelisin lämpimästi 77,1% (1082) 98 % kyllä, tietyin ehdoin ja varauksin 12,8% (180) ei, en suosittelisi 2,3% (32) 0% 20% 40% 60% 80% 100% rakennussektori talotekniikka teollisuussektori yhdyskuntasektori kyllä, olen jo suositellut 9,8% (41) 8,9% (20) 7,3% (29) 5,2% (19) kyllä, suosittelisin lämpimästi 80,0% (336) 83,0% (186) 66,3% (262) 81,9% (298) kyllä, tietyin ehdoin ja varauksin 7,9% (33) 7,1% (16) 22,0% (87) 12,1% (44) ei, en suosittelisi 2,4% (10) 0,9% (2) 4,3% (17) 0,8% (3) Yhteensä 100,0% (420) 100,0% (224) 100,0% (395) 100,0% (364) 14

16 SUOSITTELEMINEN Voisitko suositella yritystä kollegoillesi / tuttavillesi? Perustelu: Kyllä, olen jo suosittelut tai suosittelisin lämpimästi: Kyllä, suosittelisin tietyin ehdoin/varauksin tai en suosittelisi: 15

17 EROTTUMINEN KILPAILIJOISTA Miten yrityksen tuotteet/palvelut eroavat muiden toimittajien vastaavista tuotteista/palveluista? selvästi parempi 2,5% (33) jonkin verran parempi 27,2% (365) 30 % samantasoinen 66,6% (895) jonkin verran heikompi 3,3% (45) selvästi heikompi 0,4% (6) 4 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% rakennussektori talotekniikka teollisuussektori yhdyskuntasektori selvästi parempi 2,5% (10) 2,8% (6) 1,4% (5) 3,4% (12) jonkin verran parempi 22,2% (90) 32,7% (71) 26,5% (98) 30,2% (106) samantasoinen 71,2% (289) 62,7% (136) 67,3% (249) 63,0% (221) jonkin verran heikompi 3,7% (15) 0,9% (2) % (17) 3,1% (11) selvästi heikompi 0,5% (2) 0,9% (2) 0,3% (1) 0,3% (1) Yhteensä 100,0% (406) 100,0% (217) 100,0% (370) 100,0% (351) 16

18 ASEMA INNOVATIIVISTEN RATKAISUJEN KEHITTÄMISESSÄ Arvioi yrityksen asemaa konsulttialojen toimialalla uusien innovatiivisten ratkaisujen kehittämisessä? yritys on innovatiivisten ratkaisujen kehityksen suunnannäyttäjä 16,8% (227) yritys seuraa innovatiivisten ratkaisujen kehitystä ja pyrkii olemaan kehityksessä mukana 79,6% (1078) yritys ei panosta innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen 3,7% (50) 0% 20% 40% 60% 80% 100% rakennussektori talotekniikka teollisuussektori yhdyskuntasektori yritys on innovatiivisten ratkaisujen kehityksen suunnannäyttäjä 1% (60) 15,6% (34) 16,2% (60) 20,7% (73) yritys seuraa innovatiivisten ratkaisujen kehitystä ja pyrkii olemaan kehityksessä mukana 81,6% (337) 82,6% (180) 78,4% (291) 76,5% (270) yritys ei panosta innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen % (16) 1,8% (4) 5,4% (20) 2,8% (10) Yhteensä 100,0% (413) 100,0% (218) 100,0% (371) 100,0% (353) 17

19 TIEDONSAANTI TUTKIMUKSEN TULOKSISTA Haluatko saada tietoa tämän tutkimuksen tuloksista sähköpostilla? kyllä 50,0% (702) ei kiitos 50,0% (702) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 18

20 Asteikko: 1 = ei merkitystä 7 = erittäin tärkeä TOIMINNAN TEKIJÖIDEN MERKITYS KESKIARVOT Projektin lopputuotoksen laatu, 1378 kpl Henkilöstön ammattitaito, 1384 kpl Projektin aikataulujen pitäminen, 1376 kpl Yhteistyön toimivuus, 1386 kpl Resurssien riittävyys, 1374 kpl Projektin lähtötiedot ja vaatimusten selvittäminen, 1378 kpl Asiakastarpeen ja vaatimusten ymmärrys, 1382 kpl Suunnitelmien ja selvitysten laatu (piirrustukset, määritelmät jne.), 1377 kpl Ongelmanratkaisukyky, 1383 kpl Tiedonkulun toimivuus tilaajan ja toimeksiantajan välillä, 1382 kpl Sopimusvasteiden hoitaminen, 1371 kpl Henkilöstön asiakaspalveluasenne, 1384 kpl Projektinhallinnan suunnitelmallisuus, 1377 kpl max 5 19

21 Asteikko: 1 = ei merkitystä 5 = erittäin tärkeä TOIMINNAN TEKIJÖIDEN MERKITYS JAKAUMAT Projektin lopputuotoksen laatu Projektin aikataulujen pitäminen Henkilöstön ammattitaito Yhteistyön toimivuus Resurssien riittävyys Projektin lähtötiedot ja vaatimusten selvittäminen Asiakastarpeen ja vaatimusten ymmärrys Suunnitelmien ja selvitysten laatu (piirrustukset, määritelmät jne.) Sopimusvasteiden hoitaminen Ongelmanratkaisukyky Tiedonkulun toimivuus tilaajan ja toimeksiantajan välillä Henkilöstön asiakaspalveluasenne Projektinhallinnan suunnitelmallisuus 29,8% (410) 29,7% (409) 30,0% (415) 34,2% (474) 40,5% (557) 41,9% (577) 41,7% (576) 42,5% (585) 41,1% (563) 43,0% (594) 44,1% (609) 45,2% (625) 47,8% (658) 69,2% (953) 68,8% (947) 68,8% (952) 65,2% (903) 58,1% (798) 56,9% (784) 56,7% (783) 56,2% (774) 55,6% (762) 55,3% (765) 54,3% (751) 52,7% (729) 50,4% (694) 0% 20% 40% % 80% 100% 20

22 Asteikko: 1 = ei merkitystä 7 = erittäin tärkeä Vihreä: keskiarvoa parempi Punainen: keskiarvoa heikompi TOIMINNAN TEKIJÖIDEN MERKITYS TOIMIALAN MUKAAN TOIMINNAN TEKIJÄT Projektin läpiviennin laatu Projektin lähtötiedot ja vaatimusten selvittäminen Projektinhallinnan suunnitelmallisuus Projektin aikataulujen pitäminen Suunnitelmien ja selvitysten laatu Projektin lopputuotoksen laatu Sopimusvasteiden hoitaminen Resurssien riittävyys Osaaminen Henkilöstön ammattitaito Asiakastarpeen ja vaatimusten ymmärrys Henkilöstön asiakaspalveluasenne Yhteistyö ja sen helppous Yhteistyön toimivuus Tiedonkulun toimivuus tilaajan ja toimeksiantajan välillä Ongelmanratkaisukyky Kaikkien kriteerien keskiarvo N= rakennussektori N= talotekniikka N= teollisuussektori N= yhdyskuntasektori N= ,

23 Asteikko: 1 = ei lainkaan tyytyväinen 5 = erittäin tyytyväinen TOIMINNAN TEKIJÖIDEN ONNISTUMINEN KESKIARVOT Henkilöstön asiakaspalveluasenne, 1283 kpl Yhteistyön toimivuus, 1285 kpl Henkilöstön ammattitaito, 1282 kpl Sopimusvasteiden hoitaminen, 1229 kpl Projektin lopputuotoksen laatu, 1236 kpl Asiakastarpeen ja vaatimusten ymmärrys, 1274 kpl Tiedonkulun toimivuus tilaajan ja toimeksiantajan välillä, 1276 kpl Suunnitelmien ja selvitysten laatu (piirrustukset, määritelmät jne.), 1249 kpl Ongelmanratkaisukyky, 1256 kpl Projektin lähtötiedot ja vaatimusten selvittäminen, 1263 kpl Projektinhallinnan suunnitelmallisuus, 1249 kpl Projektin aikataulujen pitäminen, 1253 kpl Resurssien riittävyys, 1253 kpl 4,1 4,1 4,1 3,8 3,8 3,8 max 5 22

24 Asteikko: 1 = ei lainkaan tyytyväinen 5 = erittäin tyytyväinen TOIMINNAN TEKIJÖIDEN ONNISTUMINEN JAKAUMAT Henkilöstön asiakaspalveluasenne 9,4% 62,8% (806) 25,8% (331) Yhteistyön toimivuus 11,1% 61,2% (787) 25,5% (328) Henkilöstön ammattitaito 11,9% 60,4% (774) 25,6% (328) Sopimusvasteiden hoitaminen 15,1% (185) 61,8% (759) 20,7% (255) Projektin lopputuotoksen laatu 1% (182) 62,3% (770) 20,0% (247) Projektin aikataulujen pitäminen 22,6% (283) 51,6% (647) 19,8% (248) Asiakastarpeen ja vaatimusten ymmärrys 16,0% (204) 61,7% (786) 19,6% (250) Tiedonkulun toimivuus tilaajan ja toimeksiantajan välillä 17,0% (217) 62,5% (798) 17,1% (218) Suunnitelmien ja selvitysten laatu (piirrustukset, määritelmät jne.) 17,1% (214) 62,2% (777) 16,6% (207) Ongelmanratkaisukyky 17,4% (218) 63,5% (798) 15,4% (193) Resurssien riittävyys 25,5% (319) 54,2% (679) 14,8% (185) Projektinhallinnan suunnitelmallisuus 19,2% (240) 64,9% (811) 11,8% Projektin lähtötiedot ja vaatimusten selvittäminen 17,1% (216) 68,3% (863) 11,2% 0% 20% 40% % 80% 100% 23

25 Asteikko: 1 = ei lainkaan tyytyväinen 5 = erittäin tyytyväinen Vihreä: keskiarvoa parempi Punainen: keskiarvoa heikompi TOIMINNAN TEKIJÖIDEN ONNISTUMINEN TOIMIALAN MUKAAN TOIMINNAN TEKIJÄT Projektin läpiviennin laatu Projektin lähtötiedot ja vaatimusten selvittäminen Projektinhallinnan suunnitelmallisuus Projektin aikataulujen pitäminen Suunnitelmien ja selvitysten laatu Projektin lopputuotoksen laatu Sopimusvasteiden hoitaminen Resurssien riittävyys Osaaminen Henkilöstön ammattitaito Asiakastarpeen ja vaatimusten ymmärrys Henkilöstön asiakaspalveluasenne Yhteistyö ja sen helppous Yhteistyön toimivuus Tiedonkulun toimivuus tilaajan ja toimeksiantajan välillä Ongelmanratkaisukyky Kaikkien kriteerien keskiarvo N=1404 3,8 3,8 3,8 3,89 4,1 4,1 6 4,1 8 5 rakennussektori N=421 3,8 3 4,1 4,1 7 4,1 9 8 talotekniikka N=224 3,8 4,1 3,8 1 4,1 4,2 4,12 4,1 9 8 teollisuussektori N=395 3,8 3,8 3,7 3,8 3,7 3,82 4,1 2 3,8 3 3,89 yhdyskuntasektori N=364 3,8 3,8 3,89 4,1 4,1 6 4,

26 Mitä suurempi tekijän negatiivinen kuiluarvo on, sitä heikommin tekijässä ollaan onnistuttu. Onnistuneet tekijät: negatiivinen kuilu on alle 0,56 yksikköä tai kuilu on positiivinen. Parantamisen varaa - tekijät: negatiivinen kuilu on 0,6 0,8 yksikköä. Kriittiset tekijät: negatiivisen kuilun arvo on vähintään 0,9 yksikköä. TOIMINNAN TEKIJÖIDEN KUILUANALYYSI Projektin aikataulujen pitäminen, 1376 kpl Resurssien riittävyys, 1374 kpl Projektin lopputuotoksen laatu, 1378 kpl Projektin lähtötiedot ja vaatimusten selvittäminen, 1378 kpl Projektinhallinnan suunnitelmallisuus, 1377 kpl Suunnitelmien ja selvitysten laatu (piirrustukset, määritelmät jne.), 1377 kpl Ongelmanratkaisukyky, 1385 kpl Tiedonkulun toimivuus tilaajan ja toimeksiantajan välillä, 1383 kpl Henkilöstön ammattitaito, 1385 kpl Asiakastarpeen ja vaatimusten ymmärrys, 1382 kpl Yhteistyön toimivuus, 1386 kpl Sopimusvasteiden hoitaminen, 1371 kpl Henkilöstön asiakaspalveluasenne, 1385 kpl -0,4 max 5 25

27 VERTAILU TOIMIALAN MUKAAN TOIMINNAN TEKIJÄT Projektin läpiviennin laatu Projektin lähtötiedot ja vaatimusten selvittäminen Projektinhallinnan suunnitelmallisuus Projektin aikataulujen pitäminen Suunnitelmien ja selvitysten laatu Projektin lopputuotoksen laatu Sopimusvasteiden hoitaminen Resurssien riittävyys Osaaminen Henkilöstön ammattitaito Asiakastarpeen ja vaatimusten ymmärrys Henkilöstön asiakaspalveluasenne Yhteistyö ja sen helppous Yhteistyön toimivuus Tiedonkulun toimivuus tilaajan ja toimeksiantajan välillä Ongelmanratkaisukyky Kaikkien kriteerien keskiarvo N= , rakennussektori N= , talotekniikka N=224-0,9 8-0,3-0, teollisuussektori N=395-0,9-0,9 5-0, yhdyskuntasektori N= ,3-0, Mitä suurempi tekijän negatiivinen kuiluarvo on, sitä heikommin tekijässä ollaan onnistuttu. Onnistuneet tekijät: negatiivinen kuilu on alle 0,6 yksikköä tai kuilu on positiivinen. Parantamisen varaa -tekijät: negatiivinen kuilu on 0,6 0,8 yksikköä. Kriittiset tekijät: negatiivisen kuilun arvo on vähintään 0,9 yksikköä. 26

28 VERTAILU VASTAAJAORGANISAATION TAUSTAN MUKAAN TOIMINNAN TEKIJÄT Projektin läpiviennin laatu Projektin lähtötiedot ja vaatimusten selvittäminen Projektinhallinnan suunnitelmallisuus Projektin aikataulujen pitäminen Suunnitelmien ja selvitysten laatu Projektin lopputuotoksen laatu Sopimusvasteiden hoitaminen Resurssien riittävyys Osaaminen Henkilöstön ammattitaito Asiakastarpeen ja vaatimusten ymmärrys Henkilöstön asiakaspalveluasenne Yhteistyö ja sen helppous Yhteistyön toimivuus Tiedonkulun toimivuus tilaajan ja toimeksiantajan välillä Ongelmanratkaisukyky Kaikkien kriteerien keskiarvo N= , kauppa, pankit, vakuutus, sijoitus N=86 1-0, kuntasektori N=333-0,9 7-0,3-0, teollisuus N=570-0,9-0,9 5-0, valtio tai valtion laitos N= ,4-0,3-0, muu N=266-0,4 8-0,4-0, Mitä suurempi tekijän negatiivinen kuiluarvo on, sitä heikommin tekijässä ollaan onnistuttu. Onnistuneet tekijät: negatiivinen kuilu on alle 0,6 yksikköä tai kuilu on positiivinen. Parantamisen varaa -tekijät: negatiivinen kuilu on 0,6 0,8 yksikköä. Kriittiset tekijät: negatiivisen kuilun arvo on vähintään 0,9 yksikköä. 27

29 VERTAILU SUOSITTELEMISEN MUKAAN TOIMINNAN TEKIJÄT Projektin läpiviennin laatu Projektin lähtötiedot ja vaatimusten selvittäminen Projektinhallinnan suunnitelmallisuus Projektin aikataulujen pitäminen Suunnitelmien ja selvitysten laatu Projektin lopputuotoksen laatu Sopimusvasteiden hoitaminen Resurssien riittävyys Osaaminen Henkilöstön ammattitaito Asiakastarpeen ja vaatimusten ymmärrys Henkilöstön asiakaspalveluasenne Yhteistyö ja sen helppous Yhteistyön toimivuus Tiedonkulun toimivuus tilaajan ja toimeksiantajan välillä Ongelmanratkaisukyky Kaikkien kriteerien keskiarvo N= , kyllä, olen jo suositellut N=109-0,3 3-0,4-0,4-0,3-0,34-0,4-0,4-0,43-0,46 kyllä, suosittelisin lämpimästi N= ,3-0, kyllä, tietyin ehdoin ja varauksin N=180-1,0-1,1-1,4-1,2-1,3-1,0-1,2-1,18-0,9-1,0 8-1,0-1,0-1,1-1,04-1,07 ei, en suosittelisi N=32-1,9-1,9-2,3-2,5-2,2-1,8-2,0-2,09-2,0-2,1-1,6-1,92-2,0-2,1-2,2-2,08-2,05 Mitä suurempi tekijän negatiivinen kuiluarvo on, sitä heikommin tekijässä ollaan onnistuttu. Onnistuneet tekijät: negatiivinen kuilu on alle 0,6 yksikköä tai kuilu on positiivinen. Parantamisen varaa -tekijät: negatiivinen kuilu on 0,6 0,8 yksikköä. Kriittiset tekijät: negatiivisen kuilun arvo on vähintään 0,9 yksikköä. 28

30 INNOLINK EXCELLENCE SCORE Jäsenyritysten keskimääräinen IESarvo on heikompi kuin muiden organisaatioiden IESarvot keskimäärin. Innolinkin vertailutietokannan organisaatioiden keskimääräinen IESarvo on 92 %. IES, kpl (86%) max 5 Innolink Excellence Score mittaroi nyt ja tulevaisuudessa organisaation onnistumista suhteessa vastaajien odotuksiin. IES-arvo on prosenttiluku, joka perustuu kaikkien toiminnan tekijöiden kuilu- ja merkitysarvoihin: alle 100%:n IES-arvo tarkoittaa, että asioiden nykytila / onnistumistaso kokonaisuutena on jäänyt alle odotetun tason / merkitystason 100%:n IES-arvo tarkoittaa, että odotukset ja asioiden nykytila ovat tasapainossa yli 100%:n IES-arvo tarkoittaa, että asioiden nykytila ylittää odotetun tason 29

31 NELIKENTTÄ 30

32 KOKONAISARVOSANA Kokonaisarvosana yrityksen toiminnasta. Asteikko: 1 = en lainkaan tyytyväinen 5 = erittäin tyytyväinen Kokonaisarvosana, 1298 kpl max 5 1 0,2% (2) 2 1,8% (23) 3 13,1% (170) 5 6,9% (89) 4 78,1% (1014) Sektoreiden väleillä ei ole eroja kokonaisarvosanoissa. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 31

33 SANAPILVI: YRITYSTEN VAHVUUDET Tutkimuksen avointen kysymysten vastaukset on tiivistetty ns. sanapilveksi. Sanapilvi on samaan aikaan sekä visuaalinen että kvantitatiivinen esitystapa, joka havainnollistaa avointen vastausten keskeisen sisällön. Mitä kookkaampana sana tai vastaus esitettyyn kysymykseen näyttäytyy, sitä useammin kyseinen sana on esiintynyt vastauksissa. Sanapilvet on tuotettu käyttäen tarkoitukseen suunniteltua ohjelmaa. 32

34 SANAPILVI: YRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEET Tutkimuksen avointen kysymysten vastaukset on tiivistetty ns. sanapilveksi. Sanapilvi on samaan aikaan sekä visuaalinen että kvantitatiivinen esitystapa, joka havainnollistaa avointen vastausten keskeisen sisällön. Mitä kookkaampana sana tai vastaus esitettyyn kysymykseen näyttäytyy, sitä useammin kyseinen sana on esiintynyt vastauksissa. Sanapilvet on tuotettu käyttäen tarkoitukseen suunniteltua ohjelmaa. 33

35 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset 5. Johtopäätökset ja suositukset Johtopäätökset ja suositukset 34

36 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET Asiakastyytyväisyys korkeaa 98 % voisi suositella ja valita uudelleen toimittajaksi 97 % valitsisi uudelleen toimittajaksi 30 % pitää kilpailijoita parempana Onnistuneimmat tekijät (suhteessa odotuksiin): Henkilöstön asiakaspalveluasenne sopimusvasteiden hoitaminen ja yhteistyön toimivuus. Kriittisimmät tekijät (suhteessa odotuksiin): projektin aikataulujen pitäminen resurssien riittävyys projektin lopputuloksen laatu Vastaajille tärkeimpiä tekijöitä Yhteistyö arvioitiin pääosin stabiiliksi 79 % arvioi toiminnan kokonaisuutena pysynyt ennallaan 78 % arvioi hankintojen pysyvän ennallaan Toimialojen väliset erot ovat kokonaistulosten tasolla pieniä 35

37 TIEDOSTA MENESTYS

JÄSENYRITYSTEN ASIAKASTUTKIMUS Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry Jani Listenmaa Meiju Ahomäki Katri Antinmaa

JÄSENYRITYSTEN ASIAKASTUTKIMUS Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry Jani Listenmaa Meiju Ahomäki Katri Antinmaa JÄSENYRITYSTEN ASIAKASTUTKIMUS Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry 15.5. Jani Listenmaa Meiju Ahomäki Katri Antinmaa Yleistä tutkimuksesta 2 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää SKOL:in jäsenyritysten

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

PROJEKTIYHDISTYS Yritysyhteistyön kehittämistutkimus 2012

PROJEKTIYHDISTYS Yritysyhteistyön kehittämistutkimus 2012 PROJEKTIYHDISTYS Yritysyhteistyön kehittämistutkimus 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

Lisätiedot

Kuusamon alueen yrityspotentiaalikartoitus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015. Mikko Leinonen

Kuusamon alueen yrityspotentiaalikartoitus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015. Mikko Leinonen Kuusamon alueen yrityspotentiaalikartoitus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015 Mikko Leinonen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen

Lisätiedot

Yrityspäättäjätutkimus 2015 Ilmajoen kunta. Tuukka Suoniemi

Yrityspäättäjätutkimus 2015 Ilmajoen kunta. Tuukka Suoniemi Ilmajoen kunta Tuukka Suoniemi 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä

Lisätiedot

Raivaaja Yritysten kasvun ja alueelle sijoittumisen esteet pois Itä-Uudellamaalla 2014 Posintra Oy. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen

Raivaaja Yritysten kasvun ja alueelle sijoittumisen esteet pois Itä-Uudellamaalla 2014 Posintra Oy. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen Raivaaja Yritysten kasvun ja alueelle sijoittumisen esteet pois Itä-Uudellamaalla 2014 Posintra Oy Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Mikko Kesä Minna Joutsen Tuomo Saarinen Innolink Research Oy 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yrityksen asiakastyytyväisyyttä. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina elokuussa 2015. Vastaajille tarjottiin mahdollisuutta vastata kyselyyn

Lisätiedot

Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin.

Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin. 7/2013 Nokian kaupunginkirjaston tuloksia Kirjastojen kansallisessa käyttäjäkyselyssä 2013 Kirjastojen yhteinen kysely toteutettiin tänä vuonna kolmatta kertaa. Kyselyä koordinoi kirjastosektorien yhteinen

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS Yksityisen terveydenhoidon barometri 2009

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS Yksityisen terveydenhoidon barometri 2009 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS Yksityisen terveydenhoidon barometri 2009 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI 2009 2 (19) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...

Lisätiedot

YRITYS OY Tutkimus 2013 VERTAILUTIETOKANTARAPORTTI

YRITYS OY Tutkimus 2013 VERTAILUTIETOKANTARAPORTTI YRITYS OY Tutkimus 2013 INNOLINK EXCELLENCE SCORE VERTAILUTIETOKANTARAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Innolink Excellence Score 2. Vertailu vertailutietokantaan 2.1. Kuiluanalyysitaulukot kriteerikohtaisesti

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta Jani Listenmaa, Hanna Aho Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Parikkalan kunnan henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista, työyhteisön tilaa

Lisätiedot

Kuusamon bränditutkimus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015. Mikko Leinonen

Kuusamon bränditutkimus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015. Mikko Leinonen Kuusamon bränditutkimus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015 Mikko Leinonen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset 5. Johtopäätökset

Lisätiedot

Tilitoimistoalan mielikuvatutkimus 2013 Savon ammatti- ja aikuisopisto 13.2.2014. Jani Listenmaa Kira Väätäinen Helena Kultanen

Tilitoimistoalan mielikuvatutkimus 2013 Savon ammatti- ja aikuisopisto 13.2.2014. Jani Listenmaa Kira Väätäinen Helena Kultanen Tilitoimistoalan mielikuvatutkimus 2013 Savon ammatti- ja aikuisopisto 13.2.2014 Jani Listenmaa Kira Väätäinen Helena Kultanen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

VALKEAKOSKI-OPISTO Pälkäneen osasto Asiakastyytyväisyys 2013

VALKEAKOSKI-OPISTO Pälkäneen osasto Asiakastyytyväisyys 2013 VALKEAKOSKI-OPISTO Pälkäneen osasto Asiakastyytyväisyys I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F R E D R I K I N K A T U 3 4 B 2 2,

Lisätiedot

VALKEAKOSKI-OPISTO Valkeakosken osasto Asiakastyytyväisyys 2013

VALKEAKOSKI-OPISTO Valkeakosken osasto Asiakastyytyväisyys 2013 VALKEAKOSKI-OPISTO Valkeakosken osasto Asiakastyytyväisyys I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F R E D R I K I N K A T U 3 4 B 2

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden kirjastojen asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti.

Lisätiedot

WAHREN-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013

WAHREN-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013 WAHREN-OPISTO Asiakastyytyväisyys INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

PETÄJÄ-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013

PETÄJÄ-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013 PETÄJÄ-OPISTO Asiakastyytyväisyys I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F R E D R I K I N K A T U 3 4 B 2 2, 0 0 1 0 0 H E L S I N

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatus

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatus Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatus Tutkimusraportti 2.5.2013 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Tutkimusraportti 9.1.2012 Mikko Kesä Merja Lehtinen Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Kuusamon bränditutkimus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki Mikko Leinonen

Kuusamon bränditutkimus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki Mikko Leinonen Kuusamon bränditutkimus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015 Mikko Leinonen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset 5. Johtopäätökset

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

Jäsenkysely 2014 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto

Jäsenkysely 2014 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2014 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto JÄSENKYSELY 2014 HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO Tässä tutkimuksessa esitetyt luvut eivät ole henkilöstöpalvelualan kokonaislukuja, vaan ainoastaan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Digitaloudesta kasvua 2015 tutkimus Palvelualojen työnantajat Palta ry. Pekka Vuorela Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen

Digitaloudesta kasvua 2015 tutkimus Palvelualojen työnantajat Palta ry. Pekka Vuorela Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen Digitaloudesta kasvua 2015 tutkimus Palvelualojen työnantajat Palta ry Pekka Vuorela Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen YLEISTÄ Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa yritysten ja toimialojen

Lisätiedot

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

KANSALAISOPISTOT Asiakastyytyväisyys 2009

KANSALAISOPISTOT Asiakastyytyväisyys 2009 KANSALAISOPISTOT Asiakastyytyväisyys 2009 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2009 2 (34) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...4 3. OPISKELU...6 3.1. Kolme tärkeintä

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LASTEN JA NUORTEN KASVUA TUKEVAT PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LASTEN JA NUORTEN KASVUA TUKEVAT PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LASTEN JA NUORTEN KASVUA TUKEVAT PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan

Lisätiedot

Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita. Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT

Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita. Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT Tutkimuksen toteuttaminen SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 2 Tutkimuksen toteuttaminen Benchmarking-ASIAKASTUTKIMUS

Lisätiedot

kyllä, suosittelisin lämpimästi 66,1% (643) TURVALLISUUS KESKEINEN YRITYSTÄ JA ASUMISOIKEUSASUMISTA KUVAAVA TEKIJÄ

kyllä, suosittelisin lämpimästi 66,1% (643) TURVALLISUUS KESKEINEN YRITYSTÄ JA ASUMISOIKEUSASUMISTA KUVAAVA TEKIJÄ 22.8. klo 17.30 AVAIN Asumisoikeus Oy on yleishyödyllinen asuntoyhteisö, joka tarjoaa asiakkailleen asumisoikeusasuntoja 29 paikkakunnalta Suomessa. Yhtiön omistuksessa on nyt 5550 asumisoikeusasuntoa

Lisätiedot

Muuttajaseurantatutkimus 2014 Hattulan kunta 1.8.2014. Etta Partanen Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen

Muuttajaseurantatutkimus 2014 Hattulan kunta 1.8.2014. Etta Partanen Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen Muuttajaseurantatutkimus 2014 Hattulan kunta 1.8.2014 Etta Partanen Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset 4. Tulokset ja johtopäätökset

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: HENKISEN HYVINVOINNIN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen.

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: HENKISEN HYVINVOINNIN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: HENKISEN HYVINVOINNIN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

Lisätiedot

Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen

Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014 Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen

Lisätiedot

Tutkimus pysäköintiratkaisujen suunnittelun tueksi Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Mikko Ulander Janne Juntunen Katri Antinmaa

Tutkimus pysäköintiratkaisujen suunnittelun tueksi Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Mikko Ulander Janne Juntunen Katri Antinmaa Tutkimus pysäköintiratkaisujen suunnittelun tueksi Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Mikko Ulander Janne Juntunen Katri Antinmaa 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

PÄIJÄT HÄMEEN ASUMISEN JA MATKAILUN NYKYTILAKARTOITUS 2012

PÄIJÄT HÄMEEN ASUMISEN JA MATKAILUN NYKYTILAKARTOITUS 2012 PÄIJÄT HÄMEEN ASUMISEN JA MATKAILUN NYKYTILAKARTOITUS 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely

Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely 2014 20.5.2014 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Omaishoitajakysely 2014 20.5.2014

Jyväskylän kaupunki Omaishoitajakysely 2014 20.5.2014 Jyväskylän kaupunki 20.5.2014 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä

Lisätiedot

Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen

Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Vammais-, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut ja kotiin annettavat palvelut Hämeenlinnan kaupunki 14.1.2016 Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen 1.

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys 2017 Espoon kaupunki, kaupunkisuunnittelukeskus Etta Partanen Meiju Ahomäki Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyys 2017 Espoon kaupunki, kaupunkisuunnittelukeskus Etta Partanen Meiju Ahomäki Jari Holttinen Asiakastyytyväisyys Espoon kaupunki, kaupunkisuunnittelukeskus 8.3. Etta Partanen Meiju Ahomäki Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2014: Julkistaminen ja keskeiset tulokset

Logistiikkaselvitys 2014: Julkistaminen ja keskeiset tulokset 1 : Julkistaminen ja keskeiset tulokset Turun Liikennepäivä 2014 Professori Lauri Ojala 19.11.2014 LOGISTIIKKASELVITYS 2014 2 Liikenneviraston toimeksianto Tietojen keruu suoritettu keväällä 2014 Toteutettu

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Palveluiden käyttäjien profiili Palveluiden käyttö

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista Yritysyhteistyötutkimus 2014 Julkinen yhteenveto tutkimusraportista 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten tarjoamista

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Tammikuu 20 Kokonaistyytyväisyys ja suosittelu sekä tyytyväisyys- ja imagoindeksit Yleisarvosana yhtiölle

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 Yritysyhteistyötutkimus 2014 Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuskokonaisuus muodostui mm. seuraavista aihealueista:

Lisätiedot

Muuttajatutkimus 2017 Heinolan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Jari Holttinen

Muuttajatutkimus 2017 Heinolan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Jari Holttinen Muuttajatutkimus 2017 Heinolan kaupunki 25.9.2017 Etta Partanen Meiju Ahomäki Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2013. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2013. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 0 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen ja Venäjän välinen kauppa 0 8 6 0 mrd. Lähteet: Suomen tulli Tilastokeskus 00 00 00 006 00 008 00 00 0 0 Tavaravienti

Lisätiedot

PÄIJÄT HÄMEEN ASUMISEN JA MATKAILUN NYKYTILAKARTOITUS 2012

PÄIJÄT HÄMEEN ASUMISEN JA MATKAILUN NYKYTILAKARTOITUS 2012 PÄIJÄT HÄMEEN ASUMISEN JA MATKAILUN NYKYTILAKARTOITUS 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

Lisätiedot

Markkinatoimikunta Asta Sihvonen-Punkka. Sähkömarkkinoiden ajankohtaiskatsaus

Markkinatoimikunta Asta Sihvonen-Punkka. Sähkömarkkinoiden ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunta 12.12.2017 Asta Sihvonen-Punkka Sähkömarkkinoiden ajankohtaiskatsaus Venäjän rajakaupan kuulumisia 1. Fingridin tulevassa rajasiirtosopimuksessa (1.3.2018 alkaen) otetaan huomioon pörssikilpailun

Lisätiedot

Hämeenlinnan Asunnot Oy Asukastyytyväisyys

Hämeenlinnan Asunnot Oy Asukastyytyväisyys Hämeenlinnan Asunnot Oy Asukastyytyväisyys 21.11.2017 Tutkimuksen toteutus TUTKIMUKSEN AJANKOHTA 23.10.-3.11.2017 TIEDONKERUUTAPA Lomakekysely ja sähköinen kysely (2107 kpl) VASTAUSMÄÄRÄ 538 vastausta

Lisätiedot

Jussi Jyrinsalo Fingridin asiakastyytyväisyys

Jussi Jyrinsalo Fingridin asiakastyytyväisyys Fingridin asiakastyytyväisyys 2016 Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen toteutti Innolink Research ja sen tavoitteena oli: kartoittaa asiakastyytyväisyys kokonaistasolla ja eri palvelualueilla ( kpl) selvittää,

Lisätiedot

Taloushallinnon ohjelmistot 2014

Taloushallinnon ohjelmistot 2014 Taloushallinnon ohjelmistot 201 Vastauksia yhteensä: 1021 Vastausprosentti: 29 Yhteistyössä Basware EmCe Solution Partner Oy Heeros Systems Oy Lemonsoft Oy Maestro Netbaron Solutions Oy Opus Capita ProCountor

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASKYSELY

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASKYSELY T I E D O S T A M E N E S T Y S HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASKYSELY 2012-2013 Kokonaisraportti 5.4.2013 Mikko Kesä Minna Joutsen Anssi Mäkelä Innolink Research Oy Sisällys Tutkimuskokonaisuus ja taustatiedot

Lisätiedot

Espoo-tarina 1.1 päivitysprosessi ja Mun Espoo on kyselyn tuloksia. Strategiajohtaja Jorma Valve

Espoo-tarina 1.1 päivitysprosessi ja Mun Espoo on kyselyn tuloksia. Strategiajohtaja Jorma Valve Espoo-tarina 1.1 päivitysprosessi ja Mun Espoo on kyselyn tuloksia Strategiajohtaja Jorma Valve 19.4.2017 Espoo-tarina 1.1 päivitys Asukkaiden osallistaminen; Mun Espoo on -kysely 27.8. 31.10. Valtuustoseminaari

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan lasten ja nuorten opetuspalveluiden asiakastyytyväisyyden

Lisätiedot

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto FinnTec Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma Messuvieraskyselyn yhteenveto Metalli- ja konepajateollisuuden toimialakohtainen tutkimus FinnTec-messujen jälkeen toteutettiin toimialan arvostuksista ja

Lisätiedot

Mun Espoo on kyselyn tuloksia. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Valtuustoseminaari

Mun Espoo on kyselyn tuloksia. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Valtuustoseminaari Mun Espoo on kyselyn tuloksia Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 15.2.2017 Valtuustoseminaari Espoo-tarina 1.1 -kuntalaistutkimus Espoon kaupunki 11.11.2016 Merja Olari-Sintonen Jaakko Savolainen Jari Holttinen

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn helmi-maaliskuussa 2012. Vastauksia kertyi yhteensä 36 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn helmi-maaliskuussa 2012. Vastauksia kertyi yhteensä 36 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kevät 2012 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn helmi-maaliskuussa 2012. Vastauksia kertyi yhteensä 36 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

RALA-projektipalautejärjestelmä hankkeen tuloksellisuuden apuna. Tuula Råman Rakentamisen Laatu RALA ry 14.2.2014 Asta Rakentaja -messut

RALA-projektipalautejärjestelmä hankkeen tuloksellisuuden apuna. Tuula Råman Rakentamisen Laatu RALA ry 14.2.2014 Asta Rakentaja -messut RALA-projektipalautejärjestelmä hankkeen tuloksellisuuden apuna Tuula Råman Rakentamisen Laatu RALA ry 14.2.2014 Asta Rakentaja -messut Projektiorganisaation menestyminen perustuu kykyyn käsitellä riskejä

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

MOTIVA OY Kyselytutkimus kulutustiedon ja energiansäästöneuvojen antamisesta 2009

MOTIVA OY Kyselytutkimus kulutustiedon ja energiansäästöneuvojen antamisesta 2009 MOTIVA OY Kyselytutkimus kulutustiedon ja energiansäästöneuvojen antamisesta 2009 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 2 (48) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...4

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus. Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus. Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan lasten ja nuorten palveluiden perusopetuksen

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

LÄMPÖLUX. Asiakastyytyväisyystutkimus syksy 2014

LÄMPÖLUX. Asiakastyytyväisyystutkimus syksy 2014 LÄMPÖLUX Asiakastyytyväisyystutkimus syksy 2014 Tyytyväisyys Lämpöluxiin ja toiminnan osa-alueisiin 5=erittäin tyytyväinen 4 3 2 1=erittäin tyytymätön Eos Keskiarvo Kokonaistyytyväisyys 37 45 13 120 4,15

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri Q3/2013 Tutkimusajanjakso 4.9. 20.9.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 427 Suomen suurinta

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kevät 2013 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASKYSELY 2013

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASKYSELY 2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASKYSELY 2013 Kokonaisraportti Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin Innolink Research Oy Sisällys Tutkimuskokonaisuus ja taustatiedot OSA 1: Kokonaistyytyväisyys OSA 2: Asuinalueet

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.2007 Liikelahjat-messut t Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely Liikelahjat-messut 6.-7.9.2007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 242 Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKAS- JA ASIAKASTUTKIMUKSET Yhteenveto Mikko Kesä Tutkimusjohtaja, Innolink Research Oy

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKAS- JA ASIAKASTUTKIMUKSET Yhteenveto Mikko Kesä Tutkimusjohtaja, Innolink Research Oy HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKAS- JA ASIAKASTUTKIMUKSET 2011-2012 Yhteenveto 21.12.2011 Mikko Kesä Tutkimusjohtaja, Innolink Research Oy TUTKIMUSKOKONAISUUS Tavoitteet: Mitattavat asiat: Hämeenlinnan löytää

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Tutkimuspäällikkö Juha-Matti Junnonen p. 050 514 8491, juha-matti.junnonen@aalto.fi Erikoistutkija Sami Kärnä. p. 0400 484 604, sami.karna@aalto.

Tutkimuspäällikkö Juha-Matti Junnonen p. 050 514 8491, juha-matti.junnonen@aalto.fi Erikoistutkija Sami Kärnä. p. 0400 484 604, sami.karna@aalto. Pääurakoitsijan toiminta laatutekijä-analyysin valossa Tutkimuspäällikkö Juha-Matti Junnonen p. 050 514 8491, juha-matti.junnonen@aalto.fi Erikoistutkija Sami Kärnä. p. 0400 484 604, sami.karna@aalto.fi

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 214 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2014 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon tutkimuksen

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 17.2.2011 Toteutus: 11-12/2010 Vastaajia yhteensä 9783 Tutkimuksen toteutus Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö: Tiivistelmä s. 3-12 Numeeriset

Lisätiedot

Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti

Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti Tuula Miettinen Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti Espoon kaupungin yritysilmasto arvioitiin edellisvuosia paremmaksi Kantar TNS:n (ent. TNS Gallup) keväällä 2017

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan asiakastyytyväisyys on edelleen parantunut. Tyytyväisyyttä on seurattu kahden vuoden

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE?

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? Dosentti Elina Jaakkola Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto Serve Research Brunch 18.9.2013

Lisätiedot

7.12.2010. Asiakastyytyväisyys pankki- ja vakuutusalalla 2010

7.12.2010. Asiakastyytyväisyys pankki- ja vakuutusalalla 2010 7.12.2010 Asiakastyytyväisyys pankki- ja vakuutusalalla 2010 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYS PANKKI- JA VAKUUTUSALALLA 2010 Sisällys JOHDANTO... 3 PANKKIALA - YKSITYISASIAKKAAT... 4 Asiakastyytyväisyys... 4 Asiakasuskollisuus...

Lisätiedot

Totuus IdM-projekteista

Totuus IdM-projekteista Totuus IdM-projekteista Kyselytutkimuksen tulosten julkistustilaisuus 4.10.2011 Hannu Kasanen, Secproof Identiteetinhallinnan huono maine IAM, nuo kolme suurta kirjainta, tarkoittavat käyttäjätietojen-

Lisätiedot

Millaista osaamista yritykset tarvitsevat lähivuosina? Kauppakamarin osaamisselvitys vuoteen 2016

Millaista osaamista yritykset tarvitsevat lähivuosina? Kauppakamarin osaamisselvitys vuoteen 2016 Millaista osaamista yritykset tarvitsevat lähivuosina? Kauppakamarin osaamisselvitys vuoteen 2016 Kyselyn toteutus Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyritykset. Kyselyyn osallistui 17 kauppakamaria.

Lisätiedot

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS TIIVISTELMÄ TUTKIMUKSEN KESKEISISTÄ TULOKSISTA 1 Johdanto Ylimmän johdon suorahakupalveluja tarjoavien yritysten

Lisätiedot