LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS Yksityisen terveydenhoidon barometri 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS Yksityisen terveydenhoidon barometri 2009"

Transkriptio

1 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS Yksityisen terveydenhoidon barometri 2009

2 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS YRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT Suhdannenäkymien kehitys lähimmän vuoden aikana Suhdannenäkymät osatekijöittäin YRITYKSEN KASVUNÄKYMÄT Yrityksen kasvuhakuisuus Tärkeimmät kasvukeinot YRITYKSEN KEHITTÄMINEN Kehittämisen pahimmat esteet Toiminnan osa-alueet, joissa kehittämistä Tärkein kehittämiskohde MARKETMIX -MENETELMÄN KUVAUS Tyytyväisyyden tutkiminen kuiluanalyysin avulla Tyytyväisyyden tutkiminen nelikenttäanalyysin avulla YKSITYISEN TERVEYSALAN ARVIOINTI Toiminnan tekijöiden merkitysarvosanat Yksityisen terveysalan onnistumisarvosanat Toiminnan tekijöiden kuiluanalyysi Vertailu alueen ja henkilöstön määrän mukaan KESKEISIÄ TULOKSIA... 19

3 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tämä on Lääkäripalveluyritysten yhdistyksen (jäljempänä LPY) yksityisen terveydenhoidon barometrin tutkimusraportti. Tutkimuksen toteutti LPY:n toimeksiannosta Innolink Research Oy. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa LPY:n jäsenprofiilia selvittää yritysten suhdanne- ja kasvunäkymiä sekä kehittämisen esteitä selvittää vastaajien yksityiselle terveysalalle sekä LPY:lle asettamia vaatimuksia sekä vastaajien tyytyväisyyttä yksityisen terveysalan sekä LPY:n nykytoimintaan Tutkimus toteutettiin Internet-kyselynä syyskuussa Kohderyhmän muodostivat LPY:n jäsenet, jotka poimittiin asiakkaan toimittamasta rekisteristä. Kohderyhmään kuului 76 yritystä. Tutkimus perustuu 43 yrityksen antamiin vastauksiin, joten tutkimuksen vastausprosentiksi muodostui 57. Tutkimuksen tulokset on esitetty tässä raportissa taulukoina ja kuvina selityksineen. Lisäksi tuloksia voi tarkastella MarketMix -ohjelmistolla.

4 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS Tutkimusaineistoa kuvataan prosenttijakaumilla, jolloin saadaan kokonaiskuva vastaajista. ALUE 2009 Etelä-Suomen lääni 57,5% (23) Länsi-Suomen lääni 22,5% (9) Itä-Suomen lääni 15,0% (6) Oulun lääni 5,0% (2) Yhteensä 100,0% (40) TOIMIALA 2009 sairaalapalvelut 20,0% (8) lääkäripalvelut 82,5% (33) hammaslääkäripalvelut 12,5% (5) laboratoriotutkimukset 57,5% (23) kuvantamistutkimukset 42,5% (17) Yhteensä 215,0% (86) TYÖSUHTEESSA OLEVAN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ henkilöä 20,0% (8) 6-10 henkilöä 15,0% (6) henkilöä 17,5% (7) henkilöä 25,0% (10) yli 50 henkilöä 22,5% (9) Yhteensä 100,0% (40) AMMATINHARJOITTAJIEN LUKUMÄÄRÄ 2009 alle 5 5,3% (2) ,3% (10) ,9% (3) ,2% (13) ,9% (3) yli ,4% (7) Yhteensä 100,0% (38) LIIKEVAIHTO ,2-0,49 miljoonaa euroa 19,4% (7) 0,5-0,99 miljoonaa euroa 2,8% (1) 1-1,99 miljoonaa euroa 27,8% (10) 2-2,99 miljoonaa euroa 11,1% (4) 3-4,99 miljoonaa euroa 11,1% (4) 5-10 miljoonaa euroa 11,1% (4) yli 10 miljoonaa euroa 16,7% (6) Yhteensä 100,0% (36) Liikevaihdon avovastaukset esitetään MarketMix -järjestelmässä.

5 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 3. YRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT 3.1. Suhdannenäkymien kehitys lähimmän vuoden aikana parantuu merkittävästi 12,8% (5) parantuu hieman 38,5% (15) pysyy ennallaan 41,0% (16) heikentyy hieman 5,1% (2) heikentyy merkittävästi 2,6% (1) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuva 1. Miten arvioitte yrityksenne suhdanteiden kehittyvän lähimmän vuoden aikana? Yhteensä 51 prosenttia vastaajista arvioi yrityksen suhdanteiden parantuvan merkittävästi (13%) tai hieman (39%) lähimmän vuoden aikana. Suhdanteiden heikkenemiseen uskoo puolestaan yhteensä 8 prosenttia vastaajista. 41 prosenttia arvioi suhdanteiden pysyvän ennallaan. Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni parantuu merkittävästi 13,0% (3) 12,5% (1) 16,7% (1) 0,0% (0) parantuu hieman 39,1% (9) 37,5% (3) 33,3% (2) 0,0% (0) pysyy ennallaan 43,5% (10) 37,5% (3) 33,3% (2) 100,0% (1) heikentyy hieman 4,3% (1) 12,5% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) heikentyy merkittävästi 0,0% (0) 0,0% (0) 16,7% (1) 0,0% (0) Yhteensä 100,0% (23) 100,0% (8) 100,0% (6) 100,0% (1)

6 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 3.2. Suhdannenäkymät osatekijöittäin liikevaihto 38,5% (15) 59,0% (23) henkilökunnan määrä 7,7% 56,4% (22) 35,9% (14) investointien arvo 23,1% (9) 46,2% (18) 30,8% (12) kustannukset 5,1% 23,1% (9) 71,8% (28) yrityksen kannattavuus 17,9% (7) 43,6% (17) 38,5% (15) vakavaraisuus 12,8% (5) 66,7% (26) 20,5% (8) panostukset yrityksen kehittämiseen 5,1% 35,9% (14) 59,0% (23) 0% 20% 40% % 80% 100% Kuva 2. Mikä on arvionne oman yrityksenne tilanteesta näiden asioiden osalta seuraavan vuoden kuluttua? (Asteikko: 1=pienempi, 2=yhtä suuri, 3=suurempi) Suhdannenäkymien osatekijöiden saldolukuja tarkasteltaessa kaikkien osatekijöiden arvioidaan kasvavan seuraavan kahden vuoden aikana. Erityisesti yrityksen kustannusten, liikevaihdon sekä panostusten yritysten kehittämiseen arvioidaan kasvavan. Saldoluku kuvaa kyseisten kysymysten kohdalla positiivisista ja negatiivisista vastauksista laskettua prosenttilukujen erotusta. Esimerkiksi: Henkilökunnan määrän suhdannenäkymät seuraavan vuoden aikana paranee 39 %, huononee 9 % saldoluku = + 30 % Liikevaihto Henkilökunnan määrä Investointien arvo Kustannukset Yrityksen kannattavuus Vakavaraisuus Panostukset yrityksen kehittämiseen Suurempi Yhtä suuri Pienempi Saldoluku (%) Taulukko: Saldoluvut osatekijöittäin Seuraavalla sivulla esitetään arviot suhdannenäkymien osatekijöistä alueittain.

7 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) LIIKEVAIHTO Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni 1 0,0% (0) 0,0% (0) 16,7% (1) 0,0% (0) 2 43,5% (10) 37,5% (3) 16,7% (1) 100,0% (1) 3 56,5% (13) 62,5% (5) 66,7% (4) 0,0% (0) Yhteensä 100,0% (23) 100,0% (8) 100,0% (6) 100,0% (1) HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni 1 4,3% (1) 25,0% (2) 0,0% (0) 0,0% (0) 2 56,5% (13) 37,5% (3) 66,7% (4) 100,0% (1) 3 39,1% (9) 37,5% (3) 33,3% (2) 0,0% (0) Yhteensä 100,0% (23) 100,0% (8) 100,0% (6) 100,0% (1) INVESTOINTIEN ARVO Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni 1 26,1% (6) 12,5% (1) 16,7% (1) 0,0% (0) 2 47,8% (11) 50,0% (4) 50,0% (3) 0,0% (0) 3 26,1% (6) 37,5% (3) 33,3% (2) 100,0% (1) Yhteensä 100,0% (23) 100,0% (8) 100,0% (6) 100,0% (1) KUSTANNUKSET Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni 1 4,3% (1) 0,0% (0) 16,7% (1) 0,0% (0) 2 21,7% (5) 37,5% (3) 0,0% (0) 100,0% (1) 3 73,9% (17) 62,5% (5) 83,3% (5) 0,0% (0) Yhteensä 100,0% (23) 100,0% (8) 100,0% (6) 100,0% (1) YRITYKSEN KANNATTAVUUS Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni 1 17,4% (4) 25,0% (2) 16,7% (1) 0,0% (0) 2 39,1% (9) 50,0% (4) 50,0% (3) 100,0% (1) 3 43,5% (10) 25,0% (2) 33,3% (2) 0,0% (0) Yhteensä 100,0% (23) 100,0% (8) 100,0% (6) 100,0% (1) VAKAVARAISUUS Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni 1 8,7% (2) 25,0% (2) 16,7% (1) 0,0% (0) 2 78,3% (18) 62,5% (5) 50,0% (3) 0,0% (0) 3 13,0% (3) 12,5% (1) 33,3% (2) 100,0% (1) Yhteensä 100,0% (23) 100,0% (8) 100,0% (6) 100,0% (1) PANOSTUKSET YRITYKSEN KEHITTÄMISEEN Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni 1 4,3% (1) 0,0% (0) 16,7% (1) 0,0% (0) 2 30,4% (7) 50,0% (4) 33,3% (2) 100,0% (1) 3 65,2% (15) 50,0% (4) 50,0% (3) 0,0% (0) Yhteensä 100,0% (23) 100,0% (8) 100,0% (6) 100,0% (1)

8 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 4. YRITYKSEN KASVUNÄKYMÄT 4.1. Yrityksen kasvuhakuisuus Olemme voimakkaasti kasvuhakuinen 25,6% (10) Pyrimme kasvamaan mahdollisuuksien mukaan 61,5% (24) Pyrimme säilyttämään asemamme 7,7% (3) Yrityksellämme ei ole kasvutavoitteita 5,1% (2) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuva 3. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten yrityksenne tilannetta? Yhteensä 87 prosenttia vastaajista ilmoittaa yrityksensä olevan voimakkaasti (26%) tai mahdollisuuksien mukaan kasvava (62%). Asemansa säilyttämiseen pyrkiviä on 8 prosenttia. Kaksi vastaajaa (5%) ilmoittaa, ettei yrityksellä ole kasvutavoitteita. Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni Olemme voimakkaasti kasvuhakuinen 30,4% (7) 25,0% (2) 0,0% (0) 0,0% (0) Pyrimme kasvamaan mahdollisuuksien mukaan 56,5% (13) 75,0% (6) 83,3% (5) 0,0% (0) Pyrimme säilyttämään asemamme 13,0% (3) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) Yrityksellämme ei ole kasvutavoitteita 0,0% (0) 0,0% (0) 16,7% (1) 100,0% (1) Yhteensä 100,0% (23) 100,0% (8) 100,0% (6) 100,0% (1)

9 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 4.2. Tärkeimmät kasvukeinot Uusien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 81,1% (30) Yhteistyön lisääminen muiden yritysten kanssa, verkostoituminen 64,9% (24) Palvelujen myynti julkiselle sektorille 40,5% (15) Palvelujen myynti vakuutusyhtiöille 27,0% (10) Viennin aloittaminen tai lisääminen 2,7% (1) Myynnin ja markkinoinnin lisääminen 54,1% (20) Omistusjärjestelyt, yritysostot 13,5% (5) Muu 2,7% (1) 0% 50% 100% Kuva 4. Mitkä seuraavista ovat tärkeimmät kasvukeinonne? Kysymykseen vastanneista 81 prosenttia pitää uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä yhtenä tärkeimmistä kasvukeinoista. Myös yhteistyön lisääminen muiden yritysten kanssa (65%) sekä myynnin ja markkinoinnin lisääminen (54%) mainitaan useiden vastaajien keskuudessa tärkeimpinä kasvukeinoina. Vaihtoehto muu esitetään MarketMix -järjestelmässä. Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Uusien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 78,3% (18) 100,0% (8) 60,0% (3) Yhteistyön lisääminen muiden yritysten kanssa, verkostoituminen 73,9% (17) 37,5% (3) 60,0% (3) Palvelujen myynti julkiselle sektorille 34,8% (8) 37,5% (3) 60,0% (3) Palvelujen myynti vakuutusyhtiöille 26,1% (6) 25,0% (2) 20,0% (1) Viennin aloittaminen tai lisääminen 4,3% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) Myynnin ja markkinoinnin lisääminen 69,6% (16) 25,0% (2) 20,0% (1) Omistusjärjestelyt, yritysostot 13,0% (3) 12,5% (1) 20,0% (1) Muu 0,0% (0) 0,0% (0) 20,0% (1) Yhteensä 300,0% (69) 237,5% (19) 260,0% (13)

10 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 5. YRITYKSEN KEHITTÄMINEN 5.1. Kehittämisen pahimmat esteet yritystoiminnan sääntely 11,6% (5) kustannustaso 44,2% (19) kilpailutilanne 46,5% (20) rahoitus 2,3% (1) yleinen suhdannetilanne 65,1% (28) osaavan työvoiman saatavuus 39,5% (17) julkisen sektorin hankinnat 39,5% (17) muu 9,3% (4) Ei vastattu 4,7% (2) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuva 5. Mitkä ovat yrityksenne kehittämisen pahimpia esteitä, joihin ette itse voi vaikuttaa? 65 prosenttia vastaajista pitää yrityksen kehittämisen yhtenä pahimpana esteenä yleistä suhdannetilannetta. Myös kilpailutilanne (47%) sekä kustannustaso (44%) ovat kehittämisen esteinä useille vastaajille. Vaihtoehto muu esitetään MarketMix -järjestelmässä. Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni Ei vastattu yritystoiminnan sääntely 17,4% (4) 11,1% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) kustannustaso 43,5% (10) 44,4% (4) 33,3% (2) 50,0% (1) 66,7% (2) kilpailutilanne 43,5% (10) 55,6% (5) 66,7% (4) 0,0% (0) 33,3% (1) rahoitus 4,3% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) yleinen suhdannetilanne 65,2% (15) 66,7% (6) 50,0% (3) 50,0% (1) 100,0% (3) osaavan työvoiman saatavuus 39,1% (9) 44,4% (4) 16,7% (1) 50,0% (1) 66,7% (2) julkisen sektorin hankinnat 60,9% (14) 33,3% (3) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) muu 4,3% (1) 0,0% (0) 33,3% (2) 0,0% (0) 33,3% (1) Ei vastattu 0,0% (0) 0,0% (0) 16,7% (1) 50,0% (1) 0,0% (0) Yhteensä 278,3% (64) 255,6% (23) 216,7% (13) 200,0% (4) 300,0% (9)

11 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 5.2. Toiminnan osa-alueet, joissa kehittämistä yrityksen johtaminen 61,0% (25) henkilöstön kehittäminen 39,0% (16) markkinointi ja myynti 61,0% (25) yrityksen rahoitus 4,9% (2) muu taloushallinta 22,0% (9) tuotteistaminen 36,6% (15) laadunhallinta 22,0% (9) yhteistyö muiden alan yritysten kanssa 41,5% (17) lainsäädäntöuudistusten huomioiminen 24,4% (10) ei kehittämistarpeita 4,9% (2) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuva 6. Missä yritystoiminnan osa-alueissa koette olevan kehittämistä yrityksessänne? Eniten kehittämistä eri yritystoiminnan osa-alueista vastaajilla on markkinoinnissa ja myynnissä (61%), yrityksen johtamisessa (61%) sekä yhteistyössä muiden alan yritysten kanssa (42%). Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni yrityksen johtaminen 69,6% (16) 44,4% (4) 80,0% (4) 0,0% (0) henkilöstön kehittäminen 39,1% (9) 33,3% (3) 40,0% (2) 0,0% (0) markkinointi ja myynti 60,9% (14) 55,6% (5) 80,0% (4) 100,0% (1) yrityksen rahoitus 8,7% (2) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) muu taloushallinta 34,8% (8) 11,1% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) tuotteistaminen 34,8% (8) 55,6% (5) 0,0% (0) 100,0% (1) laadunhallinta 26,1% (6) 11,1% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) yhteistyö muiden alan yritysten kanssa 43,5% (10) 33,3% (3) 20,0% (1) 100,0% (1) lainsäädäntöuudistusten huomioiminen 21,7% (5) 44,4% (4) 20,0% (1) 0,0% (0) ei kehittämistarpeita 4,3% (1) 11,1% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) Yhteensä 343,5% (79) 300,0% (27) 240,0% (12) 300,0% (3)

12 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 5.3. Tärkein kehittämiskohde yrityksen johtaminen 31,7% (13) henkilöstön kehittäminen 17,1% (7) markkinointi ja myynti 26,8% (11) muu taloushallinta 4,9% (2) tuotteistaminen 7,3% (3) laadunhallinta 4,9% (2) yhteistyö muiden alan yritysten kanssa 2,4% (1) ei kehittämistarpeita 4,9% (2) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuva 7. Valitkaa, mikä edellä valituista tekijöistä on mielestänne kaikkein tärkein. 32 prosenttia vastaajista pitää tärkeimpänä kehittämiskohteensa yrityksen johtamista, 27 prosenttia markkinointia ja myyntiä ja 17 prosenttia henkilöstön kehittämistä. Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni yrityksen johtaminen 43,5% (10) 11,1% (1) 40,0% (2) 0,0% (0) henkilöstön kehittäminen 13,0% (3) 22,2% (2) 40,0% (2) 0,0% (0) markkinointi ja myynti 26,1% (6) 33,3% (3) 20,0% (1) 0,0% (0) muu taloushallinta 4,3% (1) 11,1% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) tuotteistaminen 4,3% (1) 11,1% (1) 0,0% (0) 100,0% (1) laadunhallinta 4,3% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) ei kehittämistarpeita 4,3% (1) 11,1% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) Yhteensä 100,0% (23) 100,0% (9) 100,0% (5) 100,0% (1)

13 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 6. MARKETMIX -MENETELMÄN KUVAUS 6.1. Tyytyväisyyden tutkiminen kuiluanalyysin avulla Kuiluanalyysin avulla voidaan tutkia vastaajien tyytyväisyyteen vaikuttavia toiminnan tekijöitä. Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin. Kuiluanalyysissä vihreä pylväs (pitkä, oikealle osoittava pylväs) kuvaa kunkin arvioidun tekijän merkitystä vastaajille. Jos vihreä pylväs on pitkä, kyseinen tekijä on vastaajalle tärkeä ja jos pylväs on lyhyt, ei tekijällä ole paljoakaan merkitystä. Lyhyempi punainen pylväs kuvaa puolestaan onnistumisen ja merkityksen erotusta (kuilua). Positiiviset (oikealle osoittavat) punaiset pylväät osoittavat tekijät, joissa onnistuminen on arvioitu korkeammaksi kuin merkitys. Nämä saattavat olla ylipanostustekijöitä. Negatiiviset (vasemmalle osoittavat) punaiset pylväät osoittavat tekijät, joissa onnistuminen on arvioitu heikommaksi kuin merkitys. Mitä pidemmälle vasemmalle tekijän punainen pylväs ulottuu, sitä kriittisempi tekijä on kyseessä. Tutkimusraportissa tekijät luokitellaan kuiluanalyysin perusteella kolmeen luokkaan seuraavasti: Onnistuneet tekijät: negatiivinen kuilu on alle 1,5 yksikköä tai kuilu on positiivinen (=onnistuminen on suurempi kuin merkitys). Parantamisen varaa -tekijät: negatiivinen kuilu on 1,5 1,9 yksikköä. Kriittiset tekijät: negatiivisen kuilun arvo on vähintään 2,0 yksikköä. Tärkeää on reagoida tekijöihin, joiden merkitys on korkea ja joissa on suurehko negatiivinen kuilu.

14 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 6.2. Tyytyväisyyden tutkiminen nelikenttäanalyysin avulla MarketMix -ohjelmistolla vastaajien tyytyväisyyttä voidaan tutkia tarkemmin myös nelikenttäanalyysin avulla. Nelikenttäanalyysillä voidaan tarkastella muun muassa vastauksien hajontaa kussakin yksittäisessä tekijässä, jopa yksittäisen vastaajan tasolle vietynä. Nelikentän vaaka-akselilla esitetään tekijän merkitys vastaajalle ja pystyakselilla tarkastellun organisaation onnistuminen ko. tekijässä. Nelikenttäjaottelu muodostuu tekijän merkitys- ja onnistumisarvosanojen keskiarvojen perusteella. Nelikentän vasemmasta alakulmasta oikeaan yläkulmaan kulkeva vihreä viiva on ns. optimisuora; optimisuoralla sijaitsevissa tekijöissä merkitys ja onnistuminen ovat yhtä suuret. Mikäli toiminnan tekijän vastauspisteet sijoittuvat nelikentässä selvästi optimisuoran yläpuolelle, tekijä on ns. ylipanostustekijä. Kyseinen tekijä on saanut vastaajilta paremman onnistumisarvosanan kuin merkitysarvosanan, ts. tarkasteltu organisaatio on ylittänyt vastaajien odotukset. Mikäli tekijän vastauspisteet sijoittuvat nelikentässä selvästi optimisuoran alapuolelle, tekijä on ns. kriittinen tekijä. Kyseinen tekijä on saanut vastaajilta heikomman onnistumisarvosanan kuin merkitysarvosanan, ts. tarkasteltu organisaatio ei ole onnistunut täysin vastaamaan vastaajien odotuksiin. Nelikenttäanalyysissä optimisuoran yläpuolinen sininen alue edustaa ylipanostustekijöitä ja optimisuoran alapuolinen sininen alue vastaavasti kriittisiä tekijöitä. Optimisuoran molemmin puolin sijaitseva valkoinen alue edustaa puolestaan onnistuneita tekijöitä; mitä ylempänä oikealla tekijän vastauspisteet optimisuoralla sijaitsevat, sitä paremmin siinä on onnistuttu ja sitä tärkeämpi se on vastaajille. 7 6 YLIPANOSTUSTEKIJÄT Onnistuminen KRIITTISET TEKIJÄT Merkitys Nelikenttäanalyysin tulkinta

15 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 7. YKSITYISEN TERVEYSALAN ARVIOINTI 7.1. Toiminnan tekijöiden merkitysarvosanat palveluiden käyttäjien kuuleminen, 40 kpl palveluiden laadun ylläpitäminen ja kehittäminen, 40 kpl alaa koskevaan lainsäädäntöön vaikuttaminen, 39 kpl rakentava vuorovaikutus julkisen sektorin kanssa, 38 kpl julkisen sektorin ostokäyttäytymiseen vaikuttaminen, 39 kpl yritystoiminnan julkikuvan parantaminen, 40 kpl innovatiivisuus yritystoiminnassa, 40 kpl innovatiivisuus palveluissa, 39 kpl yhteistyön rakentaminen yritysten välille, 40 kpl 6,7 6,7 6,5 6,4 6,2 6,0 6,0 6,0 5,7 0 max 7 Kuva 8. Toiminnan tekijöiden merkitys yksityisen terveysalan kannalta (asteikko 1-7) Tärkeimpiä tekijöitä, joille vastaajat asettavat suurimmat odotukset yksityisen terveysalan kannalta, ovat: palveluiden käyttäjien kuuleminen palveluiden laadun ylläpitäminen ja kehittäminen alaa koskevaan lainsäädäntöön vaikuttaminen

16 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 7.2. Yksityisen terveysalan onnistumisarvosanat palveluiden laadun ylläpitäminen ja kehittäminen, 40 kpl palveluiden käyttäjien kuuleminen, 40 kpl yritystoiminnan julkikuvan parantaminen, 40 kpl innovatiivisuus yritystoiminnassa, 40 kpl innovatiivisuus palveluissa, 40 kpl alaa koskevaan lainsäädäntöön vaikuttaminen, 39 kpl yhteistyön rakentaminen yritysten välille, 40 kpl rakentava vuorovaikutus julkisen sektorin kanssa, 39 kpl julkisen sektorin ostokäyttäytymiseen vaikuttaminen, 39 kpl 5,5 5,2 4,9 4,8 4,8 4,4 4,3 4,1 3,7 0 max 7 Kuva 9. Yksityisen terveysalan onnistumisarvosanat (asteikko 1-7) Onnistumisarvosanojen mukaan tekijät, joissa yksityinen terveysala nykyiseltään on onnistunut parhaiten, ovat: palvelun laadun ylläpitäminen ja kehittäminen palveluiden käyttäjien kuuleminen yritystoiminnan julkikuvan parantaminen

17 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 7.3. Toiminnan tekijöiden kuiluanalyysi julkisen sektorin ostokäyttäytymiseen vaikuttaminen, 39 kpl rakentava vuorovaikutus julkisen sektorin kanssa, 39 kpl alaa koskevaan lainsäädäntöön vaikuttaminen, 39 kpl palveluiden käyttäjien kuuleminen, 40 kpl yhteistyön rakentaminen yritysten välille, 40 kpl palveluiden laadun ylläpitäminen ja kehittäminen, 40 kpl innovatiivisuus palveluissa, 40 kpl innovatiivisuus yritystoiminnassa, 40 kpl yritystoiminnan julkikuvan parantaminen, 40 kpl -2,4-2,3-2,1-1,5-1,4-1,1 6,2 6,4 6,5 6,7 5,7 6,7 6,0 6,0 6,0 0 max 7 Kuva 10. Kuiluanalyysi (yksityinen terveysala nykyisellään) Tekijöitä, joissa yksityinen terveysala on onnistunut hyvin, ovat: (kuilu -1,4 tai parempi) yritystoiminnan julkikuvan parantaminen innovatiivisuus yritystoiminnassa innovatiivisuus palveluissa palveluiden laadun ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyön rakentaminen yritysten välille Tekijä, jossa olisi parantamisen varaa, on: (kuilu -1,5-1,9) palveluiden käyttäjien kuuleminen Kriittisiä tekijöitä, joissa on eniten parannettavaa, ovat: (kuilu -2,0 tai heikompi) julkisen sektorin ostokäyttäytymiseen vaikuttaminen rakentava vuorovaikutus julkisen sektorin kanssa alaa koskevaan lainsäädäntöön vaikuttaminen

18 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 7.4. Vertailu alueen ja henkilöstön määrän mukaan Kuiluarvojen keskiarvojen perusteella yksityisen terveysalan arvioidaan nykyisellään onnistuneen parhaiten Länsi-Suomen lääniä edustavien vastaajien keskuudessa. Alle 5 vastaajan ryhmät esitetään MarketMix -järjestelmässä. TOIMINNAN TEKIJÄT Keskiarvo N=43 Etelä-Suomen lääni N=23 Länsi-Suomen lääni N=9 Itä-Suomen lääni N=6 Alan yleiset toimintaedellytykset yritystoiminnan julkikuvan parantaminen palveluiden käyttäjien kuuleminen palveluiden laadun ylläpitäminen ja kehittäminen innovatiivisuus palveluissa innovatiivisuus yritystoiminnassa yhteistyön rakentaminen yritysten välille julkisen sektorin ostokäyttäytymiseen vaikuttaminen rakentava vuorovaikutus julkisen sektorin kanssa alaa koskevaan lainsäädäntöön vaikuttaminen Keskiarvo Taulukko: Vertailu alueen mukaan -1,1-1,5-1,4-2,4-2,3-2,1-1,59 Kuiluanalyysissä kuiluarvo muodostuu onnistumis- ja merkitysarvosanan erotuksesta. Mitä suurempi tekijän negatiivinen kuiluarvo on, sitä tyytymättömämpiä siihen ollaan. Vihreä = onnistunut tekijä, keltainen = parantamisen varaa -tekijä, punainen = kriittinen tekijä. -1,8-1,6-2,4-2,3-1,6-1,63-1,1-1,1-1,4-1,0-0,8-2,0-1,7-2,1-1,40-0,8-0,8-1,0-0,6-0,8-4,0-3,5-4,3-1,88 Kuiluarvojen keskiarvojen perusteella yksityisen terveysalan arvioidaan nykyisellään onnistuneen parhaiten henkilön yrityksiä edustavien vastaajien keskuudessa. MarketMix -järjestelmässä esitetään lisää vertailevia taulukoita eri taustamuuttujien mukaan. TOIMINNAN TEKIJÄT Keskiarvo N= henkilöä N= henkilöä N= henkilöä N= henkilöä N=10 yli 50 henkilöä N=9 Alan yleiset toimintaedellytykset yritystoiminnan julkikuvan parantaminen palveluiden käyttäjien kuuleminen palveluiden laadun ylläpitäminen ja kehittäminen innovatiivisuus palveluissa innovatiivisuus yritystoiminnassa yhteistyön rakentaminen yritysten välille julkisen sektorin ostokäyttäytymiseen vaikuttaminen rakentava vuorovaikutus julkisen sektorin kanssa alaa koskevaan lainsäädäntöön vaikuttaminen Keskiarvo -1,1-1,5-1,4-2,4-2,3-2,1-1,59-1,1-0,6-1,0-2,0-3,1-2,8-2,8-1,76 Taulukko: Vertailu työsuhteessa olevan henkilöstön lukumäärän mukaan Kuiluanalyysissä kuiluarvo muodostuu onnistumis- ja merkitysarvosanan erotuksesta. Mitä suurempi tekijän negatiivinen kuiluarvo on, sitä tyytymättömämpiä siihen ollaan. Vihreä = onnistunut tekijä, keltainen = parantamisen varaa -tekijä, punainen = kriittinen tekijä. -0,5-1,0-1,5-0,8-1,5-1,5-1,17 0,8-0,8-0,5-0,2-0,8-0,8-1,5-1,8-0,75-1,6-1,5-1,1-2,5-2,0-1,9-1,61-2,0-2,1-1,4-1,7-1,1-1,6-3,3-2,8-2,1-2,01

19 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 12. KESKEISIÄ TULOKSIA Yrityksen nykytilanne: suhdannenäkymät ja kehittäminen Noin puolet vastaajista arvioi yrityksen suhdanteiden parantuvan merkittävästi tai hieman lähimmän vuoden aikana. Suhdanteiden heikkenemiseen uskoo puolestaan yhteensä 8 prosenttia vastaajista. 41 prosenttia arvioi suhdanteiden pysyvän ennallaan. Suhdannenäkymien osatekijöiden saldolukuja tarkasteltaessa kaikkien osatekijöiden arvioidaan kasvavan seuraavan kahden vuoden aikana. Erityisesti yrityksen kustannusten, liikevaihdon sekä panostusten yritysten kehittämiseen arvioidaan kasvavan. Yhteensä 87 prosenttia vastaajista ilmoittaa yrityksensä olevan voimakkaasti tai mahdollisuuksien mukaan kasvava. 81 kasvuhakuisista yrityksistä pitää uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä yhtenä tärkeimmistä kasvukeinoista. Myös yhteistyön lisääminen muiden yritysten kanssa sekä myynnin ja markkinoinnin lisääminen mainitaan tärkeimpinä kasvukeinoina useiden vastaajien keskuudessa. 65 prosenttia vastaajista pitää yrityksen kehittämisen yhtenä pahimpana esteenä yleistä suhdannetilannetta. Myös kilpailutilanne (47%) sekä kustannustaso (44%) ovat kehittämisen esteinä useille vastaajille. Tärkeimpinä kehittämiskohteina omassa toiminnassaan LPY:n jäsenyritykset pitävät yrityksen johtamista, markkinointia ja myyntiä sekä henkilöstön kehittämistä. Yksityisen terveysalan arviointi Tärkeimpiä tekijöitä, joille vastaajat asettavat suurimmat odotukset yksityisen terveysalan kannalta, ovat palveluiden käyttäjien kuuleminen, palveluiden laadun ylläpitäminen ja kehittäminen sekä alaa koskevaan lainsäädäntöön vaikuttaminen. Yksityisen terveysalan näkökulmasta eniten parannettavaa on julkisen sektorin ostokäyttäytymiseen vaikuttamisessa, rakentavassa vuorovaikutuksessa julkisen sektorin kanssa sekä alaa koskevaan lainsäädäntöön vaikuttamisessa.

Yrityspäättäjätutkimus 2015 Ilmajoen kunta. Tuukka Suoniemi

Yrityspäättäjätutkimus 2015 Ilmajoen kunta. Tuukka Suoniemi Ilmajoen kunta Tuukka Suoniemi 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä

Lisätiedot

Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen

Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014 Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen

Lisätiedot

WAHREN-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013

WAHREN-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013 WAHREN-OPISTO Asiakastyytyväisyys INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

VALKEAKOSKI-OPISTO Valkeakosken osasto Asiakastyytyväisyys 2013

VALKEAKOSKI-OPISTO Valkeakosken osasto Asiakastyytyväisyys 2013 VALKEAKOSKI-OPISTO Valkeakosken osasto Asiakastyytyväisyys I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F R E D R I K I N K A T U 3 4 B 2

Lisätiedot

PETÄJÄ-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013

PETÄJÄ-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013 PETÄJÄ-OPISTO Asiakastyytyväisyys I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F R E D R I K I N K A T U 3 4 B 2 2, 0 0 1 0 0 H E L S I N

Lisätiedot

Alueraportti, Keski-Suomi

Alueraportti, Keski-Suomi Pk-yritysbarometri, syksy 2014 1 Pk-yritysbarometri, syksy 2014 2 Pk-yritysbarometri, syksy 2014 Esipuhe Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja

Lisätiedot

KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014

KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 KOULUTUSRAHASTO / VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 2 (39) SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 1. JOHDANTO... 3 2. TUTKIMUKSEN KESKEISET TULOKSET... 4 3. TILASTOTIETOA TUKEA KÄYTTÄNEISTÄ

Lisätiedot

FREDRIKINKATU 34 A 14

FREDRIKINKATU 34 A 14 Kainuun liitto Kasvuyritystutkimus 2013 INNOLINK RESEARCH OY FREDRIKINKATU 34 A 14 00100 HELSINKI puh. 010 633 02000 2 (41)) SISÄLLYSLUETTELO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 TAUSTAMUUTTUJAT...

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2014

Pk-yritysbarometri, kevät 2014 Pk-yritysbarometri, kevät 2014 1 Pk-yritysbarometri, kevät 2014 2 Pk-yritysbarometri, kevät 2014 Esipuhe Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri kevät

Pk-yritysbarometri kevät Pk-yritysbarometri kevät Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj, Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri kevät 2011 EsipuhE Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS

ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS 2010 POSINTRA OY / ROOLIJAKOSELVITYS 2010 2 (33) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 1.1.

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 MEK A: 169 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 2 (49) ISBN 978-952-5682-37-3 ISBN 978-952-5682-38-0 (PDF) ISSN 0355-6204 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2002 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot

Pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaaminen ja koulutustarpeet

Pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaaminen ja koulutustarpeet Pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaaminen ja koulutustarpeet Henna Kokkonen Helen Reijonen Henna Kokkonen & Helen Reijonen Pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaaminen ja koulutustarpeet

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA Raija Komppula Tommi Laukkanen Hanna-Kaisa Raninen Helen Reijonen Niko Suhonen Sasu Tuominen ESIPUHE Pohjoiskarjalaisten

Lisätiedot

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus 2012 2012 Asianajajatutkimus 2012 1 2 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 2012 Teksti: Janne Laukkanen Elina Järvenpää 3 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 2. Asianajajakunnan

Lisätiedot

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Kyselytulokset syksyltä 2009, yhteenveto Työterveyslaitos ja HENRY ry Kirsi Junnila ja Laura Honkaniemi 1.3.2010 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

IT-barometri 2011- Tiivistelmä. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2011- Tiivistelmä. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2011- Tiivistelmä Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 27.9.2011 1. Johdanto... 3 1.1 Tutkimuksen tietojen keruu... 4 1.2 Kyselyvastausten

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökyselyn tulokset 20.11.2014

Pk-toimintaympäristökyselyn tulokset 20.11.2014 Pk-toimintaympäristökyselyn tulokset 20.11.2014 Tähän raporttiin on tiivistetty tulokset pk-toimintaympäristökyselystä, jonka EK teki jäsenistölleen marraskuussa 2014. Aineisto on edustava otos EK:n jäsenyrityksistä,

Lisätiedot

Pk-yritysten rahoitus

Pk-yritysten rahoitus Maaliskuu 2015 Pk-yritysten rahoitus Kirjoittaja: Samuli Rikama, ekonomisti, työ- ja elinkeinoministeriö Johdanto Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

DSV AIR & SEA OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI

DSV AIR & SEA OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI DSV AIR & SEA OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI Tiivistelmä Tämän asiakastutkimuksen on toteuttanut DSV Air & Sea Oy:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Puhelinhaastatteluina toteutettuun

Lisätiedot

jptaloushallinnon palvelut

jptaloushallinnon palvelut jptaloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työvoima- ja elinkeinokeskus Finpro

Lisätiedot

PK-yritysten toimintaympäristö. Yritysten kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät

PK-yritysten toimintaympäristö. Yritysten kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät PK-yritysten toimintaympäristö Yritysten kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät PK-toimintaympäristökysely Marraskuu 2012 SISÄLTÖ JOHTOPÄÄTÖKSET 3 1 YRITTÄJYYS JA YHTEISKUNTA 4 1.1 Yritysjohtajilta välttävä

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot