LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS Yksityisen terveydenhoidon barometri 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS Yksityisen terveydenhoidon barometri 2009"

Transkriptio

1 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS Yksityisen terveydenhoidon barometri 2009

2 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS YRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT Suhdannenäkymien kehitys lähimmän vuoden aikana Suhdannenäkymät osatekijöittäin YRITYKSEN KASVUNÄKYMÄT Yrityksen kasvuhakuisuus Tärkeimmät kasvukeinot YRITYKSEN KEHITTÄMINEN Kehittämisen pahimmat esteet Toiminnan osa-alueet, joissa kehittämistä Tärkein kehittämiskohde MARKETMIX -MENETELMÄN KUVAUS Tyytyväisyyden tutkiminen kuiluanalyysin avulla Tyytyväisyyden tutkiminen nelikenttäanalyysin avulla YKSITYISEN TERVEYSALAN ARVIOINTI Toiminnan tekijöiden merkitysarvosanat Yksityisen terveysalan onnistumisarvosanat Toiminnan tekijöiden kuiluanalyysi Vertailu alueen ja henkilöstön määrän mukaan KESKEISIÄ TULOKSIA... 19

3 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tämä on Lääkäripalveluyritysten yhdistyksen (jäljempänä LPY) yksityisen terveydenhoidon barometrin tutkimusraportti. Tutkimuksen toteutti LPY:n toimeksiannosta Innolink Research Oy. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa LPY:n jäsenprofiilia selvittää yritysten suhdanne- ja kasvunäkymiä sekä kehittämisen esteitä selvittää vastaajien yksityiselle terveysalalle sekä LPY:lle asettamia vaatimuksia sekä vastaajien tyytyväisyyttä yksityisen terveysalan sekä LPY:n nykytoimintaan Tutkimus toteutettiin Internet-kyselynä syyskuussa Kohderyhmän muodostivat LPY:n jäsenet, jotka poimittiin asiakkaan toimittamasta rekisteristä. Kohderyhmään kuului 76 yritystä. Tutkimus perustuu 43 yrityksen antamiin vastauksiin, joten tutkimuksen vastausprosentiksi muodostui 57. Tutkimuksen tulokset on esitetty tässä raportissa taulukoina ja kuvina selityksineen. Lisäksi tuloksia voi tarkastella MarketMix -ohjelmistolla.

4 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS Tutkimusaineistoa kuvataan prosenttijakaumilla, jolloin saadaan kokonaiskuva vastaajista. ALUE 2009 Etelä-Suomen lääni 57,5% (23) Länsi-Suomen lääni 22,5% (9) Itä-Suomen lääni 15,0% (6) Oulun lääni 5,0% (2) Yhteensä 100,0% (40) TOIMIALA 2009 sairaalapalvelut 20,0% (8) lääkäripalvelut 82,5% (33) hammaslääkäripalvelut 12,5% (5) laboratoriotutkimukset 57,5% (23) kuvantamistutkimukset 42,5% (17) Yhteensä 215,0% (86) TYÖSUHTEESSA OLEVAN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ henkilöä 20,0% (8) 6-10 henkilöä 15,0% (6) henkilöä 17,5% (7) henkilöä 25,0% (10) yli 50 henkilöä 22,5% (9) Yhteensä 100,0% (40) AMMATINHARJOITTAJIEN LUKUMÄÄRÄ 2009 alle 5 5,3% (2) ,3% (10) ,9% (3) ,2% (13) ,9% (3) yli ,4% (7) Yhteensä 100,0% (38) LIIKEVAIHTO ,2-0,49 miljoonaa euroa 19,4% (7) 0,5-0,99 miljoonaa euroa 2,8% (1) 1-1,99 miljoonaa euroa 27,8% (10) 2-2,99 miljoonaa euroa 11,1% (4) 3-4,99 miljoonaa euroa 11,1% (4) 5-10 miljoonaa euroa 11,1% (4) yli 10 miljoonaa euroa 16,7% (6) Yhteensä 100,0% (36) Liikevaihdon avovastaukset esitetään MarketMix -järjestelmässä.

5 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 3. YRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT 3.1. Suhdannenäkymien kehitys lähimmän vuoden aikana parantuu merkittävästi 12,8% (5) parantuu hieman 38,5% (15) pysyy ennallaan 41,0% (16) heikentyy hieman 5,1% (2) heikentyy merkittävästi 2,6% (1) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuva 1. Miten arvioitte yrityksenne suhdanteiden kehittyvän lähimmän vuoden aikana? Yhteensä 51 prosenttia vastaajista arvioi yrityksen suhdanteiden parantuvan merkittävästi (13%) tai hieman (39%) lähimmän vuoden aikana. Suhdanteiden heikkenemiseen uskoo puolestaan yhteensä 8 prosenttia vastaajista. 41 prosenttia arvioi suhdanteiden pysyvän ennallaan. Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni parantuu merkittävästi 13,0% (3) 12,5% (1) 16,7% (1) 0,0% (0) parantuu hieman 39,1% (9) 37,5% (3) 33,3% (2) 0,0% (0) pysyy ennallaan 43,5% (10) 37,5% (3) 33,3% (2) 100,0% (1) heikentyy hieman 4,3% (1) 12,5% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) heikentyy merkittävästi 0,0% (0) 0,0% (0) 16,7% (1) 0,0% (0) Yhteensä 100,0% (23) 100,0% (8) 100,0% (6) 100,0% (1)

6 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 3.2. Suhdannenäkymät osatekijöittäin liikevaihto 38,5% (15) 59,0% (23) henkilökunnan määrä 7,7% 56,4% (22) 35,9% (14) investointien arvo 23,1% (9) 46,2% (18) 30,8% (12) kustannukset 5,1% 23,1% (9) 71,8% (28) yrityksen kannattavuus 17,9% (7) 43,6% (17) 38,5% (15) vakavaraisuus 12,8% (5) 66,7% (26) 20,5% (8) panostukset yrityksen kehittämiseen 5,1% 35,9% (14) 59,0% (23) 0% 20% 40% % 80% 100% Kuva 2. Mikä on arvionne oman yrityksenne tilanteesta näiden asioiden osalta seuraavan vuoden kuluttua? (Asteikko: 1=pienempi, 2=yhtä suuri, 3=suurempi) Suhdannenäkymien osatekijöiden saldolukuja tarkasteltaessa kaikkien osatekijöiden arvioidaan kasvavan seuraavan kahden vuoden aikana. Erityisesti yrityksen kustannusten, liikevaihdon sekä panostusten yritysten kehittämiseen arvioidaan kasvavan. Saldoluku kuvaa kyseisten kysymysten kohdalla positiivisista ja negatiivisista vastauksista laskettua prosenttilukujen erotusta. Esimerkiksi: Henkilökunnan määrän suhdannenäkymät seuraavan vuoden aikana paranee 39 %, huononee 9 % saldoluku = + 30 % Liikevaihto Henkilökunnan määrä Investointien arvo Kustannukset Yrityksen kannattavuus Vakavaraisuus Panostukset yrityksen kehittämiseen Suurempi Yhtä suuri Pienempi Saldoluku (%) Taulukko: Saldoluvut osatekijöittäin Seuraavalla sivulla esitetään arviot suhdannenäkymien osatekijöistä alueittain.

7 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) LIIKEVAIHTO Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni 1 0,0% (0) 0,0% (0) 16,7% (1) 0,0% (0) 2 43,5% (10) 37,5% (3) 16,7% (1) 100,0% (1) 3 56,5% (13) 62,5% (5) 66,7% (4) 0,0% (0) Yhteensä 100,0% (23) 100,0% (8) 100,0% (6) 100,0% (1) HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni 1 4,3% (1) 25,0% (2) 0,0% (0) 0,0% (0) 2 56,5% (13) 37,5% (3) 66,7% (4) 100,0% (1) 3 39,1% (9) 37,5% (3) 33,3% (2) 0,0% (0) Yhteensä 100,0% (23) 100,0% (8) 100,0% (6) 100,0% (1) INVESTOINTIEN ARVO Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni 1 26,1% (6) 12,5% (1) 16,7% (1) 0,0% (0) 2 47,8% (11) 50,0% (4) 50,0% (3) 0,0% (0) 3 26,1% (6) 37,5% (3) 33,3% (2) 100,0% (1) Yhteensä 100,0% (23) 100,0% (8) 100,0% (6) 100,0% (1) KUSTANNUKSET Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni 1 4,3% (1) 0,0% (0) 16,7% (1) 0,0% (0) 2 21,7% (5) 37,5% (3) 0,0% (0) 100,0% (1) 3 73,9% (17) 62,5% (5) 83,3% (5) 0,0% (0) Yhteensä 100,0% (23) 100,0% (8) 100,0% (6) 100,0% (1) YRITYKSEN KANNATTAVUUS Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni 1 17,4% (4) 25,0% (2) 16,7% (1) 0,0% (0) 2 39,1% (9) 50,0% (4) 50,0% (3) 100,0% (1) 3 43,5% (10) 25,0% (2) 33,3% (2) 0,0% (0) Yhteensä 100,0% (23) 100,0% (8) 100,0% (6) 100,0% (1) VAKAVARAISUUS Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni 1 8,7% (2) 25,0% (2) 16,7% (1) 0,0% (0) 2 78,3% (18) 62,5% (5) 50,0% (3) 0,0% (0) 3 13,0% (3) 12,5% (1) 33,3% (2) 100,0% (1) Yhteensä 100,0% (23) 100,0% (8) 100,0% (6) 100,0% (1) PANOSTUKSET YRITYKSEN KEHITTÄMISEEN Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni 1 4,3% (1) 0,0% (0) 16,7% (1) 0,0% (0) 2 30,4% (7) 50,0% (4) 33,3% (2) 100,0% (1) 3 65,2% (15) 50,0% (4) 50,0% (3) 0,0% (0) Yhteensä 100,0% (23) 100,0% (8) 100,0% (6) 100,0% (1)

8 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 4. YRITYKSEN KASVUNÄKYMÄT 4.1. Yrityksen kasvuhakuisuus Olemme voimakkaasti kasvuhakuinen 25,6% (10) Pyrimme kasvamaan mahdollisuuksien mukaan 61,5% (24) Pyrimme säilyttämään asemamme 7,7% (3) Yrityksellämme ei ole kasvutavoitteita 5,1% (2) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuva 3. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten yrityksenne tilannetta? Yhteensä 87 prosenttia vastaajista ilmoittaa yrityksensä olevan voimakkaasti (26%) tai mahdollisuuksien mukaan kasvava (62%). Asemansa säilyttämiseen pyrkiviä on 8 prosenttia. Kaksi vastaajaa (5%) ilmoittaa, ettei yrityksellä ole kasvutavoitteita. Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni Olemme voimakkaasti kasvuhakuinen 30,4% (7) 25,0% (2) 0,0% (0) 0,0% (0) Pyrimme kasvamaan mahdollisuuksien mukaan 56,5% (13) 75,0% (6) 83,3% (5) 0,0% (0) Pyrimme säilyttämään asemamme 13,0% (3) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) Yrityksellämme ei ole kasvutavoitteita 0,0% (0) 0,0% (0) 16,7% (1) 100,0% (1) Yhteensä 100,0% (23) 100,0% (8) 100,0% (6) 100,0% (1)

9 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 4.2. Tärkeimmät kasvukeinot Uusien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 81,1% (30) Yhteistyön lisääminen muiden yritysten kanssa, verkostoituminen 64,9% (24) Palvelujen myynti julkiselle sektorille 40,5% (15) Palvelujen myynti vakuutusyhtiöille 27,0% (10) Viennin aloittaminen tai lisääminen 2,7% (1) Myynnin ja markkinoinnin lisääminen 54,1% (20) Omistusjärjestelyt, yritysostot 13,5% (5) Muu 2,7% (1) 0% 50% 100% Kuva 4. Mitkä seuraavista ovat tärkeimmät kasvukeinonne? Kysymykseen vastanneista 81 prosenttia pitää uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä yhtenä tärkeimmistä kasvukeinoista. Myös yhteistyön lisääminen muiden yritysten kanssa (65%) sekä myynnin ja markkinoinnin lisääminen (54%) mainitaan useiden vastaajien keskuudessa tärkeimpinä kasvukeinoina. Vaihtoehto muu esitetään MarketMix -järjestelmässä. Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Uusien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 78,3% (18) 100,0% (8) 60,0% (3) Yhteistyön lisääminen muiden yritysten kanssa, verkostoituminen 73,9% (17) 37,5% (3) 60,0% (3) Palvelujen myynti julkiselle sektorille 34,8% (8) 37,5% (3) 60,0% (3) Palvelujen myynti vakuutusyhtiöille 26,1% (6) 25,0% (2) 20,0% (1) Viennin aloittaminen tai lisääminen 4,3% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) Myynnin ja markkinoinnin lisääminen 69,6% (16) 25,0% (2) 20,0% (1) Omistusjärjestelyt, yritysostot 13,0% (3) 12,5% (1) 20,0% (1) Muu 0,0% (0) 0,0% (0) 20,0% (1) Yhteensä 300,0% (69) 237,5% (19) 260,0% (13)

10 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 5. YRITYKSEN KEHITTÄMINEN 5.1. Kehittämisen pahimmat esteet yritystoiminnan sääntely 11,6% (5) kustannustaso 44,2% (19) kilpailutilanne 46,5% (20) rahoitus 2,3% (1) yleinen suhdannetilanne 65,1% (28) osaavan työvoiman saatavuus 39,5% (17) julkisen sektorin hankinnat 39,5% (17) muu 9,3% (4) Ei vastattu 4,7% (2) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuva 5. Mitkä ovat yrityksenne kehittämisen pahimpia esteitä, joihin ette itse voi vaikuttaa? 65 prosenttia vastaajista pitää yrityksen kehittämisen yhtenä pahimpana esteenä yleistä suhdannetilannetta. Myös kilpailutilanne (47%) sekä kustannustaso (44%) ovat kehittämisen esteinä useille vastaajille. Vaihtoehto muu esitetään MarketMix -järjestelmässä. Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni Ei vastattu yritystoiminnan sääntely 17,4% (4) 11,1% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) kustannustaso 43,5% (10) 44,4% (4) 33,3% (2) 50,0% (1) 66,7% (2) kilpailutilanne 43,5% (10) 55,6% (5) 66,7% (4) 0,0% (0) 33,3% (1) rahoitus 4,3% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) yleinen suhdannetilanne 65,2% (15) 66,7% (6) 50,0% (3) 50,0% (1) 100,0% (3) osaavan työvoiman saatavuus 39,1% (9) 44,4% (4) 16,7% (1) 50,0% (1) 66,7% (2) julkisen sektorin hankinnat 60,9% (14) 33,3% (3) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) muu 4,3% (1) 0,0% (0) 33,3% (2) 0,0% (0) 33,3% (1) Ei vastattu 0,0% (0) 0,0% (0) 16,7% (1) 50,0% (1) 0,0% (0) Yhteensä 278,3% (64) 255,6% (23) 216,7% (13) 200,0% (4) 300,0% (9)

11 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 5.2. Toiminnan osa-alueet, joissa kehittämistä yrityksen johtaminen 61,0% (25) henkilöstön kehittäminen 39,0% (16) markkinointi ja myynti 61,0% (25) yrityksen rahoitus 4,9% (2) muu taloushallinta 22,0% (9) tuotteistaminen 36,6% (15) laadunhallinta 22,0% (9) yhteistyö muiden alan yritysten kanssa 41,5% (17) lainsäädäntöuudistusten huomioiminen 24,4% (10) ei kehittämistarpeita 4,9% (2) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuva 6. Missä yritystoiminnan osa-alueissa koette olevan kehittämistä yrityksessänne? Eniten kehittämistä eri yritystoiminnan osa-alueista vastaajilla on markkinoinnissa ja myynnissä (61%), yrityksen johtamisessa (61%) sekä yhteistyössä muiden alan yritysten kanssa (42%). Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni yrityksen johtaminen 69,6% (16) 44,4% (4) 80,0% (4) 0,0% (0) henkilöstön kehittäminen 39,1% (9) 33,3% (3) 40,0% (2) 0,0% (0) markkinointi ja myynti 60,9% (14) 55,6% (5) 80,0% (4) 100,0% (1) yrityksen rahoitus 8,7% (2) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) muu taloushallinta 34,8% (8) 11,1% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) tuotteistaminen 34,8% (8) 55,6% (5) 0,0% (0) 100,0% (1) laadunhallinta 26,1% (6) 11,1% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) yhteistyö muiden alan yritysten kanssa 43,5% (10) 33,3% (3) 20,0% (1) 100,0% (1) lainsäädäntöuudistusten huomioiminen 21,7% (5) 44,4% (4) 20,0% (1) 0,0% (0) ei kehittämistarpeita 4,3% (1) 11,1% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) Yhteensä 343,5% (79) 300,0% (27) 240,0% (12) 300,0% (3)

12 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 5.3. Tärkein kehittämiskohde yrityksen johtaminen 31,7% (13) henkilöstön kehittäminen 17,1% (7) markkinointi ja myynti 26,8% (11) muu taloushallinta 4,9% (2) tuotteistaminen 7,3% (3) laadunhallinta 4,9% (2) yhteistyö muiden alan yritysten kanssa 2,4% (1) ei kehittämistarpeita 4,9% (2) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuva 7. Valitkaa, mikä edellä valituista tekijöistä on mielestänne kaikkein tärkein. 32 prosenttia vastaajista pitää tärkeimpänä kehittämiskohteensa yrityksen johtamista, 27 prosenttia markkinointia ja myyntiä ja 17 prosenttia henkilöstön kehittämistä. Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni yrityksen johtaminen 43,5% (10) 11,1% (1) 40,0% (2) 0,0% (0) henkilöstön kehittäminen 13,0% (3) 22,2% (2) 40,0% (2) 0,0% (0) markkinointi ja myynti 26,1% (6) 33,3% (3) 20,0% (1) 0,0% (0) muu taloushallinta 4,3% (1) 11,1% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) tuotteistaminen 4,3% (1) 11,1% (1) 0,0% (0) 100,0% (1) laadunhallinta 4,3% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) ei kehittämistarpeita 4,3% (1) 11,1% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) Yhteensä 100,0% (23) 100,0% (9) 100,0% (5) 100,0% (1)

13 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 6. MARKETMIX -MENETELMÄN KUVAUS 6.1. Tyytyväisyyden tutkiminen kuiluanalyysin avulla Kuiluanalyysin avulla voidaan tutkia vastaajien tyytyväisyyteen vaikuttavia toiminnan tekijöitä. Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin. Kuiluanalyysissä vihreä pylväs (pitkä, oikealle osoittava pylväs) kuvaa kunkin arvioidun tekijän merkitystä vastaajille. Jos vihreä pylväs on pitkä, kyseinen tekijä on vastaajalle tärkeä ja jos pylväs on lyhyt, ei tekijällä ole paljoakaan merkitystä. Lyhyempi punainen pylväs kuvaa puolestaan onnistumisen ja merkityksen erotusta (kuilua). Positiiviset (oikealle osoittavat) punaiset pylväät osoittavat tekijät, joissa onnistuminen on arvioitu korkeammaksi kuin merkitys. Nämä saattavat olla ylipanostustekijöitä. Negatiiviset (vasemmalle osoittavat) punaiset pylväät osoittavat tekijät, joissa onnistuminen on arvioitu heikommaksi kuin merkitys. Mitä pidemmälle vasemmalle tekijän punainen pylväs ulottuu, sitä kriittisempi tekijä on kyseessä. Tutkimusraportissa tekijät luokitellaan kuiluanalyysin perusteella kolmeen luokkaan seuraavasti: Onnistuneet tekijät: negatiivinen kuilu on alle 1,5 yksikköä tai kuilu on positiivinen (=onnistuminen on suurempi kuin merkitys). Parantamisen varaa -tekijät: negatiivinen kuilu on 1,5 1,9 yksikköä. Kriittiset tekijät: negatiivisen kuilun arvo on vähintään 2,0 yksikköä. Tärkeää on reagoida tekijöihin, joiden merkitys on korkea ja joissa on suurehko negatiivinen kuilu.

14 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 6.2. Tyytyväisyyden tutkiminen nelikenttäanalyysin avulla MarketMix -ohjelmistolla vastaajien tyytyväisyyttä voidaan tutkia tarkemmin myös nelikenttäanalyysin avulla. Nelikenttäanalyysillä voidaan tarkastella muun muassa vastauksien hajontaa kussakin yksittäisessä tekijässä, jopa yksittäisen vastaajan tasolle vietynä. Nelikentän vaaka-akselilla esitetään tekijän merkitys vastaajalle ja pystyakselilla tarkastellun organisaation onnistuminen ko. tekijässä. Nelikenttäjaottelu muodostuu tekijän merkitys- ja onnistumisarvosanojen keskiarvojen perusteella. Nelikentän vasemmasta alakulmasta oikeaan yläkulmaan kulkeva vihreä viiva on ns. optimisuora; optimisuoralla sijaitsevissa tekijöissä merkitys ja onnistuminen ovat yhtä suuret. Mikäli toiminnan tekijän vastauspisteet sijoittuvat nelikentässä selvästi optimisuoran yläpuolelle, tekijä on ns. ylipanostustekijä. Kyseinen tekijä on saanut vastaajilta paremman onnistumisarvosanan kuin merkitysarvosanan, ts. tarkasteltu organisaatio on ylittänyt vastaajien odotukset. Mikäli tekijän vastauspisteet sijoittuvat nelikentässä selvästi optimisuoran alapuolelle, tekijä on ns. kriittinen tekijä. Kyseinen tekijä on saanut vastaajilta heikomman onnistumisarvosanan kuin merkitysarvosanan, ts. tarkasteltu organisaatio ei ole onnistunut täysin vastaamaan vastaajien odotuksiin. Nelikenttäanalyysissä optimisuoran yläpuolinen sininen alue edustaa ylipanostustekijöitä ja optimisuoran alapuolinen sininen alue vastaavasti kriittisiä tekijöitä. Optimisuoran molemmin puolin sijaitseva valkoinen alue edustaa puolestaan onnistuneita tekijöitä; mitä ylempänä oikealla tekijän vastauspisteet optimisuoralla sijaitsevat, sitä paremmin siinä on onnistuttu ja sitä tärkeämpi se on vastaajille. 7 6 YLIPANOSTUSTEKIJÄT Onnistuminen KRIITTISET TEKIJÄT Merkitys Nelikenttäanalyysin tulkinta

15 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 7. YKSITYISEN TERVEYSALAN ARVIOINTI 7.1. Toiminnan tekijöiden merkitysarvosanat palveluiden käyttäjien kuuleminen, 40 kpl palveluiden laadun ylläpitäminen ja kehittäminen, 40 kpl alaa koskevaan lainsäädäntöön vaikuttaminen, 39 kpl rakentava vuorovaikutus julkisen sektorin kanssa, 38 kpl julkisen sektorin ostokäyttäytymiseen vaikuttaminen, 39 kpl yritystoiminnan julkikuvan parantaminen, 40 kpl innovatiivisuus yritystoiminnassa, 40 kpl innovatiivisuus palveluissa, 39 kpl yhteistyön rakentaminen yritysten välille, 40 kpl 6,7 6,7 6,5 6,4 6,2 6,0 6,0 6,0 5,7 0 max 7 Kuva 8. Toiminnan tekijöiden merkitys yksityisen terveysalan kannalta (asteikko 1-7) Tärkeimpiä tekijöitä, joille vastaajat asettavat suurimmat odotukset yksityisen terveysalan kannalta, ovat: palveluiden käyttäjien kuuleminen palveluiden laadun ylläpitäminen ja kehittäminen alaa koskevaan lainsäädäntöön vaikuttaminen

16 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 7.2. Yksityisen terveysalan onnistumisarvosanat palveluiden laadun ylläpitäminen ja kehittäminen, 40 kpl palveluiden käyttäjien kuuleminen, 40 kpl yritystoiminnan julkikuvan parantaminen, 40 kpl innovatiivisuus yritystoiminnassa, 40 kpl innovatiivisuus palveluissa, 40 kpl alaa koskevaan lainsäädäntöön vaikuttaminen, 39 kpl yhteistyön rakentaminen yritysten välille, 40 kpl rakentava vuorovaikutus julkisen sektorin kanssa, 39 kpl julkisen sektorin ostokäyttäytymiseen vaikuttaminen, 39 kpl 5,5 5,2 4,9 4,8 4,8 4,4 4,3 4,1 3,7 0 max 7 Kuva 9. Yksityisen terveysalan onnistumisarvosanat (asteikko 1-7) Onnistumisarvosanojen mukaan tekijät, joissa yksityinen terveysala nykyiseltään on onnistunut parhaiten, ovat: palvelun laadun ylläpitäminen ja kehittäminen palveluiden käyttäjien kuuleminen yritystoiminnan julkikuvan parantaminen

17 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 7.3. Toiminnan tekijöiden kuiluanalyysi julkisen sektorin ostokäyttäytymiseen vaikuttaminen, 39 kpl rakentava vuorovaikutus julkisen sektorin kanssa, 39 kpl alaa koskevaan lainsäädäntöön vaikuttaminen, 39 kpl palveluiden käyttäjien kuuleminen, 40 kpl yhteistyön rakentaminen yritysten välille, 40 kpl palveluiden laadun ylläpitäminen ja kehittäminen, 40 kpl innovatiivisuus palveluissa, 40 kpl innovatiivisuus yritystoiminnassa, 40 kpl yritystoiminnan julkikuvan parantaminen, 40 kpl -2,4-2,3-2,1-1,5-1,4-1,1 6,2 6,4 6,5 6,7 5,7 6,7 6,0 6,0 6,0 0 max 7 Kuva 10. Kuiluanalyysi (yksityinen terveysala nykyisellään) Tekijöitä, joissa yksityinen terveysala on onnistunut hyvin, ovat: (kuilu -1,4 tai parempi) yritystoiminnan julkikuvan parantaminen innovatiivisuus yritystoiminnassa innovatiivisuus palveluissa palveluiden laadun ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyön rakentaminen yritysten välille Tekijä, jossa olisi parantamisen varaa, on: (kuilu -1,5-1,9) palveluiden käyttäjien kuuleminen Kriittisiä tekijöitä, joissa on eniten parannettavaa, ovat: (kuilu -2,0 tai heikompi) julkisen sektorin ostokäyttäytymiseen vaikuttaminen rakentava vuorovaikutus julkisen sektorin kanssa alaa koskevaan lainsäädäntöön vaikuttaminen

18 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 7.4. Vertailu alueen ja henkilöstön määrän mukaan Kuiluarvojen keskiarvojen perusteella yksityisen terveysalan arvioidaan nykyisellään onnistuneen parhaiten Länsi-Suomen lääniä edustavien vastaajien keskuudessa. Alle 5 vastaajan ryhmät esitetään MarketMix -järjestelmässä. TOIMINNAN TEKIJÄT Keskiarvo N=43 Etelä-Suomen lääni N=23 Länsi-Suomen lääni N=9 Itä-Suomen lääni N=6 Alan yleiset toimintaedellytykset yritystoiminnan julkikuvan parantaminen palveluiden käyttäjien kuuleminen palveluiden laadun ylläpitäminen ja kehittäminen innovatiivisuus palveluissa innovatiivisuus yritystoiminnassa yhteistyön rakentaminen yritysten välille julkisen sektorin ostokäyttäytymiseen vaikuttaminen rakentava vuorovaikutus julkisen sektorin kanssa alaa koskevaan lainsäädäntöön vaikuttaminen Keskiarvo Taulukko: Vertailu alueen mukaan -1,1-1,5-1,4-2,4-2,3-2,1-1,59 Kuiluanalyysissä kuiluarvo muodostuu onnistumis- ja merkitysarvosanan erotuksesta. Mitä suurempi tekijän negatiivinen kuiluarvo on, sitä tyytymättömämpiä siihen ollaan. Vihreä = onnistunut tekijä, keltainen = parantamisen varaa -tekijä, punainen = kriittinen tekijä. -1,8-1,6-2,4-2,3-1,6-1,63-1,1-1,1-1,4-1,0-0,8-2,0-1,7-2,1-1,40-0,8-0,8-1,0-0,6-0,8-4,0-3,5-4,3-1,88 Kuiluarvojen keskiarvojen perusteella yksityisen terveysalan arvioidaan nykyisellään onnistuneen parhaiten henkilön yrityksiä edustavien vastaajien keskuudessa. MarketMix -järjestelmässä esitetään lisää vertailevia taulukoita eri taustamuuttujien mukaan. TOIMINNAN TEKIJÄT Keskiarvo N= henkilöä N= henkilöä N= henkilöä N= henkilöä N=10 yli 50 henkilöä N=9 Alan yleiset toimintaedellytykset yritystoiminnan julkikuvan parantaminen palveluiden käyttäjien kuuleminen palveluiden laadun ylläpitäminen ja kehittäminen innovatiivisuus palveluissa innovatiivisuus yritystoiminnassa yhteistyön rakentaminen yritysten välille julkisen sektorin ostokäyttäytymiseen vaikuttaminen rakentava vuorovaikutus julkisen sektorin kanssa alaa koskevaan lainsäädäntöön vaikuttaminen Keskiarvo -1,1-1,5-1,4-2,4-2,3-2,1-1,59-1,1-0,6-1,0-2,0-3,1-2,8-2,8-1,76 Taulukko: Vertailu työsuhteessa olevan henkilöstön lukumäärän mukaan Kuiluanalyysissä kuiluarvo muodostuu onnistumis- ja merkitysarvosanan erotuksesta. Mitä suurempi tekijän negatiivinen kuiluarvo on, sitä tyytymättömämpiä siihen ollaan. Vihreä = onnistunut tekijä, keltainen = parantamisen varaa -tekijä, punainen = kriittinen tekijä. -0,5-1,0-1,5-0,8-1,5-1,5-1,17 0,8-0,8-0,5-0,2-0,8-0,8-1,5-1,8-0,75-1,6-1,5-1,1-2,5-2,0-1,9-1,61-2,0-2,1-1,4-1,7-1,1-1,6-3,3-2,8-2,1-2,01

19 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 12. KESKEISIÄ TULOKSIA Yrityksen nykytilanne: suhdannenäkymät ja kehittäminen Noin puolet vastaajista arvioi yrityksen suhdanteiden parantuvan merkittävästi tai hieman lähimmän vuoden aikana. Suhdanteiden heikkenemiseen uskoo puolestaan yhteensä 8 prosenttia vastaajista. 41 prosenttia arvioi suhdanteiden pysyvän ennallaan. Suhdannenäkymien osatekijöiden saldolukuja tarkasteltaessa kaikkien osatekijöiden arvioidaan kasvavan seuraavan kahden vuoden aikana. Erityisesti yrityksen kustannusten, liikevaihdon sekä panostusten yritysten kehittämiseen arvioidaan kasvavan. Yhteensä 87 prosenttia vastaajista ilmoittaa yrityksensä olevan voimakkaasti tai mahdollisuuksien mukaan kasvava. 81 kasvuhakuisista yrityksistä pitää uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä yhtenä tärkeimmistä kasvukeinoista. Myös yhteistyön lisääminen muiden yritysten kanssa sekä myynnin ja markkinoinnin lisääminen mainitaan tärkeimpinä kasvukeinoina useiden vastaajien keskuudessa. 65 prosenttia vastaajista pitää yrityksen kehittämisen yhtenä pahimpana esteenä yleistä suhdannetilannetta. Myös kilpailutilanne (47%) sekä kustannustaso (44%) ovat kehittämisen esteinä useille vastaajille. Tärkeimpinä kehittämiskohteina omassa toiminnassaan LPY:n jäsenyritykset pitävät yrityksen johtamista, markkinointia ja myyntiä sekä henkilöstön kehittämistä. Yksityisen terveysalan arviointi Tärkeimpiä tekijöitä, joille vastaajat asettavat suurimmat odotukset yksityisen terveysalan kannalta, ovat palveluiden käyttäjien kuuleminen, palveluiden laadun ylläpitäminen ja kehittäminen sekä alaa koskevaan lainsäädäntöön vaikuttaminen. Yksityisen terveysalan näkökulmasta eniten parannettavaa on julkisen sektorin ostokäyttäytymiseen vaikuttamisessa, rakentavassa vuorovaikutuksessa julkisen sektorin kanssa sekä alaa koskevaan lainsäädäntöön vaikuttamisessa.

PROJEKTIYHDISTYS Yritysyhteistyön kehittämistutkimus 2012

PROJEKTIYHDISTYS Yritysyhteistyön kehittämistutkimus 2012 PROJEKTIYHDISTYS Yritysyhteistyön kehittämistutkimus 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Mikko Kesä Minna Joutsen Tuomo Saarinen Innolink Research Oy 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Tutkimusraportti 9.1.2012 Mikko Kesä Merja Lehtinen Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden kirjastojen asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Päijät-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Päijät-Häme Pk-yritysbarometri, syksy 205 Seuturaportti, Päijät-Häme : Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=6 Päijät-Häme, n=239 2 Lahti, n=239 2 2 0 2 3 5 2: Suhdannenäkymät

Lisätiedot

YLEISET YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA AIKANA KOKO MAA (n=3747) 24 Keski-Suomi (n=218) 28 Jyväskylän seutu (n=125) 34 Pohjoinen Keski-Suomi (n=48) 29 7 0 10 20 30 40 50 60 Saldoluku (suurempi

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT n=kaikki vastaajat LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT n=kaikki vastaajat LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3747) 24 Pohjois-Karjala (n=129) 21 2 Keski-Karjala (n=34) 24 Pielisen Karjala (n=35) 2 1 2 3 4

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Etelä-Karjala

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Etelä-Karjala Pk-yritysbarometri, syksy 2 Seuturaportti, Etelä-Karjala : Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=64 4 Etelä-Karjala, n= 2 Imatra, n=37-7 Lappeenranta, n=64 7 2 -

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjois-Karjala

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjois-Karjala Pk-yritysbarometri, syksy 5 Seuturaportti, Pohjois-Karjala : Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=6 Pohjois-Karjala, n= -6 Joensuun seutu, n=5 Keski-Karjala, n=

Lisätiedot

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat 1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=328, n=174 1 Kaustisen seutu, n=9 Kokkolan seutu, n=11-2 -2 0 2 4 6 1 2: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Suhdannenäkymät

Lisätiedot

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat 1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=5328 5, n=169-3 Kotka-Haminan seutu, n=82-5 Kouvolan seutu, n=87-1 -8-6 -4-2 0 2 4 6 1 2: Suhdannenäkymät osatekijöittäin

Lisätiedot

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat 1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=5328 5 Lappi, n=197-2 Kemi-Tornion seutu, n=48-3 Muu Lappi, n=95-3 Rovaniemen seutu, n=54 0-4 -2 0 2 4 6 1 2: Suhdannenäkymät

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3747) Pohjois-Savo (n=189) 24 23 Ylä-Savo (n=39) -3 Kuopion seutu (n=57) 3 3 Varkauden seutu (n=33)

Lisätiedot

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat 1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=328, n=441 4 HyRi-alue, n=84 Itä-, n=0 Kuuma-kunnat, n=144 Länsi-, n=10-1 -2 0 2 4 8 1 2: Suhdannenäkymät osatekijöittäin

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjois-Pohjanmaa

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjois-Pohjanmaa Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjois-Pohjanmaa : Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n= Pohjois-Pohjanmaa, n=3 Koillismaa, n=3 Nivala-Haapajärvi, n=

Lisätiedot

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat 1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=328, n=209 6 Joensuun seutu, n=92 3 Keski-Karjala, n=4 6 Pielisen Karjala, n=63 9 0 2 4 6 8 1 2: Suhdannenäkymät osatekijöittäin

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3747) Pirkanmaa (n=426) 19 Luoteis-Pirkanmaa (n=48) Kaakkois-Pirkanmaa (n=35) 17 Etelä-Pirkanmaa

Lisätiedot

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat 1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=532 5, n=326 4 Koillis-Savo, n=36 6 Kuopion seutu, n=113 Sisä-Savo, n=49 3 4 Varkauden seutu, n=73 13 Ylä-Savo, n=55-5 -

Lisätiedot

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat 1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=5328 5, n=243 9 Kyrönmaan seutu, n=48 Suupohjan rannikkoseutu, n=33 2 Vaasan seutu, n=98 14 0 5 15 1 2: Suhdannenäkymät

Lisätiedot

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat 1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=532 5, n=276 1 Järviseutu, n=6 Kuusiokunnat, n=44-15 Seinäjoen seutu, n=1 Suupohja, n=44-23 -30 - - 0 1 2: Suhdannenäkymät

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3747) 24 Kanta-Häme (N=176) 26 Hämeenlinnan seutu (n=90) 33 (n=45) 27 Forssan seutu (n=41) 7 0

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=363) Pirkanmaa (n=422) Luoteis-Pirkanmaa (n=47) 39 4 4 Kaakkois-Pirkanmaa (n=33) 15 Etelä-Pirkanmaa (n=48) 4 Tampereen seutu (n=199) 46 Lounais-Pirkanmaa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri Grafiikka

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri Grafiikka Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri 2016 Grafiikka Liikevaihto Kohderyhmänä pohjoiskarjalaiset yritykset 7% Toteutettiin 10.10.-4.11.2016 9% Vastauksia 328 kpl 38% 34% alle 500 000 euroa 500 000

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri

Pk-yritysbarometri 9.11.2012 1 9.11.2012 2 Pk-yritysbarometri Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 1 Rakentaminen Kauppa 18 16 16 17 Palvelut 54 59 Muut 2 1 1 2 3 4 5 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 Rakentaminen Kauppa 1 16 16 17 Palvelut 8 9 Muut 1 1 2 3 4 6 7 2 2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 Yritysyhteistyötutkimus 2014 Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3668) -8 Uusimaa (N=313) -6 Länsi-Uusimaa (n=2) -17 Keski-Uusimaa (N=13) -4 Itä-Uusimaa (n=71) -1-3 -2-1 1 2 3 4 5 Saldoluku (suurempi - pienempi)

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3810) -25 Uusimaa (N=323) -30 Länsi-Uusimaa (n=116) -34 Keski-Uusimaa (N=135) Itä-Uusimaa (n=72) -29-27 -40-30 - -10 0 10 30 40 50 Saldoluku (suurempi

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat KOKO MAA (n=3668) -8 Lappi (n=146) -1 Rovaniemen seutu (n=43) -9 Kemi-Tornion seutu -4 Muu Lappi (n=58) -16-2 -1 1 2 3 4 5 Saldoluku (suurempi

Lisätiedot

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin Palvelunlaatukysely: Kokoelmapalvelut Kokoelmapalvelujen tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=381) -25 Keski-Pohjanmaa (n=117) -9 Kaustisen seutu (n=37) 8 Kokkolan seutu (n=8) -18-3 -2-1 1 2 3 4 5 Saldoluku (suurempi - pienempi) % 27.2.29

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3668) -8 Keski-Suom i (n=213) -18 Jyväskylän seutu (n=6) -16 Pohjoinen Keski-Suom i (n=52) Eteläinen Keski-Suom i (n=45) -44-5 -4-3 -2-1 1 2 3

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Syksy 2013

Pk-yritysbarometri. Syksy 2013 Pk-yritysbarometri Syksy 2013 1 2 Aineisto ja ennustekyky Suhdannenäkymät ja BKT 90 10,0 Suhdannenäkymien saldoluku 70 50 30 10-10 -30-50 -70 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Syksy 2014

Pk-yritysbarometri. Syksy 2014 Pk-yritysbarometri Syksy 2014 1 Pk-yritysbarometrin aineisto 2 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, Suhdannenäkymät ja BKT 90 10 70 50 30 10-10 -30-50 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin

Lisätiedot

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 1 MTL-Barometri Q1/2013 Tutkimusajanjakso 5.3. 28.3.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

kyllä, suosittelisin lämpimästi 66,1% (643) TURVALLISUUS KESKEINEN YRITYSTÄ JA ASUMISOIKEUSASUMISTA KUVAAVA TEKIJÄ

kyllä, suosittelisin lämpimästi 66,1% (643) TURVALLISUUS KESKEINEN YRITYSTÄ JA ASUMISOIKEUSASUMISTA KUVAAVA TEKIJÄ 22.8. klo 17.30 AVAIN Asumisoikeus Oy on yleishyödyllinen asuntoyhteisö, joka tarjoaa asiakkailleen asumisoikeusasuntoja 29 paikkakunnalta Suomessa. Yhtiön omistuksessa on nyt 5550 asumisoikeusasuntoa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Päijät-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Päijät-Häme Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Seuturaportti, Päijät-Häme 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=5988 32 Päijät-Häme, n=220 28 Lahti, n=220 28 26 28 32 34 2: Suhdannenäkymät

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjois-Pohjanmaa

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjois-Pohjanmaa Pk-yritysbarometri, syksy 16 Seuturaportti, Pohjois-Pohjanmaa 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=5988 Pohjois-Pohjanmaa, n=259 Koillismaa, n=8 Nivala-Haapajärvi, n=22 Oulu,

Lisätiedot

SUOMEN KULJETUS- JA LOGISTIIKKA RY Kuljettajatutkimus 2008

SUOMEN KULJETUS- JA LOGISTIIKKA RY Kuljettajatutkimus 2008 SUOMEN KULJETUS- JA LOGISTIIKKA RY Kuljettajatutkimus 2008 SUOMEN KULJETUS- JA LOGISTIIKKA RY / KULJETTAJATUTKIMUS 2008 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...4

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070906 12:00:01 TYÖ 4642.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070906 09:40:22 TYÖ 4642.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Seuturaportti, Kainuu 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=5988 32 Kainuu, n=92 26 Kajaani, n=61 39 Kehys-Kainuu, n=31 2 2 3 4 5 2: Suhdannenäkymät

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Etelä-Karjala

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Etelä-Karjala Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Seuturaportti, Etelä-Karjala 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=5988 32 Etelä-Karjala, n=135 24 Imatra, n=49 16 Lappeenranta, n=86 30 0 20

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Lappi

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Lappi Pk-yritysbarometri, syksy 16 Seuturaportti, Lappi 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=5988 32 Lappi, n=2 33 Kemi-Tornion seutu, n=53 28 Muu Lappi, n=87 42 Rovaniemen seutu,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, syksy 16 Seuturaportti, Etelä-Savo 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=5988 32 Etelä-Savo, n=4 Mikkeli, n=87 37 Savonlinna, n=63 Pieksämäki, n=34 32

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Seuturaportti, Kanta-Häme 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=5988 32 Kanta-Häme, n=248 24 Forssan seutu, n=60 13 Hämeenlinnan seutu, n=120

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, syksy 16 Seuturaportti, Pirkanmaa 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=5988 32 Pirkanmaa, n=652 Etelä-Pirkanmaa, n=77 35 35 Lounais-Pirkanmaa, n=60 41

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Varsinais-Suomi

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Varsinais-Suomi Pk-yritysbarometri, syksy 16 Seuturaportti, Varsinais-Suomi 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=988 Varsinais-Suomi, n=18 2 1 Loimaa, n=40 Salo, n=79 28 Turku, n=29 Turunmaa,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjois-Savo

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjois-Savo Pk-yritysbarometri, syksy 216 Seuturaportti, Pohjois-Savo 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=5988 Pohjois-Savo, n=328 28 32 Koillis-Savo, n=27-6 Kuopion seutu, n=117 41

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070906 11:59:57 TYÖ 4642.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

YLEISET YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA AIKANA KOKO MAA (n=3747) 24 Kymenlaakso (N=129) 25 Kotka-Haminan seutu (n=6) 27 Kouvolan seutu (n=69) 23 1 2 3 4 5 6 Saldoluku (suurempi - pienempi)

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Seuturaportti, Pohjanmaa

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Seuturaportti, Pohjanmaa Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjanmaa : Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=6 Pohjanmaa, n= Kyrönmaan seutu, n=7 - Pietarsaaren seutu, n=6 7 Suupohjan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Kevätbarometri grafiikka

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Kevätbarometri grafiikka Pohjois-Karjalan kauppakamarin Kevätbarometri 2013 grafiikka Teollisuus 81 kpl Palvelu 155 kpl 24.4.- 8.5.2013 330 vastausta Rakentaminen 44 kpl Muut 50 kpl 2 Kevätbarometri 2013 Vastaajat liikevaihtoluokan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjanmaa

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjanmaa Pk-yritysbarometri, syksy 16 Seuturaportti, Pohjanmaa 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=5988 32 Pohjanmaa, n=185 19 Kyrönmaan seutu, n=37 13 Pietarsaaren seutu, n=53 3

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3835) 25 Pirkanmaa (n=438) 21 Luoteis-Pirkanmaa (n=5) 8 12 Etelä-Pirkanmaa (n=5) 22 Tampereen seutu (n=23) 29 16 13 1 2 3 4 5 Saldoluku (suurempi

Lisätiedot

Suunnittelu ja konsultointiala

Suunnittelu ja konsultointiala PK-toimialabarometri: liike-elämän palvelut Syksy 2016 Suunnittelu ja konsultointiala Kotisivut: http://skolry.fi/ Twitter: https://twitter.com/skolry LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/finnish-association-of-consulting-firms

Lisätiedot

YRITTÄJYYSILMAPIIRITUTKIMUS KOOSTERAPORTTI. Hankasalmi. Toivakka

YRITTÄJYYSILMAPIIRITUTKIMUS KOOSTERAPORTTI. Hankasalmi. Toivakka YRITTÄJYYSILMAPIIRITUTKIMUS KOOSTERAPORTTI Hankasalmi Petäjävesi Toivakka.. Johdanto Imagenius toteutti syys-marraskuussa Hankasalmen, Petäjäveden sekä Toivakan yrittäjyysilmapiiritutkimuksen osana kuntien

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) 15 16 Kauppa (G) 19 18 KOKO MAA Keski-Suomi Palvelut (H, I, K, O) 45 44 Muut 2 3 4 5 6 7 8 9 % 17.8.29 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKAS- JA ASIAKASTUTKIMUKSET Yhteenveto Mikko Kesä Tutkimusjohtaja, Innolink Research Oy

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKAS- JA ASIAKASTUTKIMUKSET Yhteenveto Mikko Kesä Tutkimusjohtaja, Innolink Research Oy HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKAS- JA ASIAKASTUTKIMUKSET 2011-2012 Yhteenveto 21.12.2011 Mikko Kesä Tutkimusjohtaja, Innolink Research Oy TUTKIMUSKOKONAISUUS Tavoitteet: Mitattavat asiat: Hämeenlinnan löytää

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2017

Pk-yritysbarometri, kevät 2017 Pk-yritysbarometri, kevät 201 Seuturaportti, Uusimaa 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku) n=kaikki vastaajat KOKO MAA, n=440 35 Uusimaa, n=419 36 Itä-Uusimaa, n=9 39 Kuuma-kunnat, n=1

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2017

Pk-yritysbarometri, kevät 2017 Pk-yritysbarometri, kevät 217 Seuturaportti, Pirkanmaa 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku) n=kaikki vastaajat KOKO MAA, n=7 Pirkanmaa, n=63 35 36 Etelä-Pirkanmaa, n=59 26 Lounais-Pirkanmaa,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kauppakamarin KEVÄTBAROMETRI

Pohjois-Karjalan kauppakamarin KEVÄTBAROMETRI vk 17-18 531 vastausta: 123 kpl 323 kpl 66 kpl muut 19 kpl Vastaajat / toimiala Vastaajat / henkilöstömäärä 12 % 4 % 23 % muu 10 % 4 % alle 50 hlöä 50-249 hlöä 250 tai yli hlöä 61 % 86 % Odotukset suhdannenäkymistä

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 95,62 vuoden 214 joulukuuhun verrattuna 28,5 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Seuturaportti, Etelä-Karjala

Pk-yritysbarometri, kevät Seuturaportti, Etelä-Karjala Seuturaportti, Etelä-Karjala 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=5976 15 Etelä-Karjala, n=117 14 Imatra, n=46 5 Lappeenranta, n=71 5 1 15 25 2: Suhdannenäkymät osatekijöittäin

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Seuturaportti, Lappi

Pk-yritysbarometri, kevät Seuturaportti, Lappi Seuturaportti, Lappi 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=976 Lappi, n=24 7 Kemi-Tornion seutu, n=82 8 Muu Lappi, n=94 4 Rovaniemen seutu, n=69 9 1 2 2: Suhdannenäkymät osatekijöittäin

Lisätiedot

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK Helsinki 2009 MEK A:165 ISBN 978-952-5682-28-1 (PDF) ISSN 0355-6204 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK / KANSALLINEN HEVOSMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Seuturaportti, Keski-Pohjanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät Seuturaportti, Keski-Pohjanmaa Pk-yritysbarometri, kevät 214 Seuturaportti, 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=4321 16, n=117 17 Kaustisen seutu, n=3-1 Kokkolan seutu, n=82 24-1 1 2 3 2 2: Suhdannenäkymät

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Julkaistavissa 12.. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Syyskuu KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Seuturaportti, Pohjois-Karjala

Pk-yritysbarometri, kevät Seuturaportti, Pohjois-Karjala Seuturaportti, Pohjois-Karjala 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=976 Pohjois-Karjala, n=189 1 Joensuun seutu, n=11 13 Keski-Karjala, n=46-2 Pielisen Karjala, n=42 2-3

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Seuturaportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Seuturaportti, Etelä-Savo Seuturaportti, Etelä-Savo 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=5976 15 Etelä-Savo, n=159 14 Mikkeli, n=88 13 Savonlinna, n=57 14 Pieksämäki, n=14 17 5 1 15 2 2: Suhdannenäkymät

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Seuturaportti, Lappi

Pk-yritysbarometri, kevät Seuturaportti, Lappi Pk-yritysbarometri, kevät 14 Seuturaportti, 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=4321 1, n=187 1 Kemi-Tornion seutu, n=8 2 Muu, n=7 Rovaniemen seutu, n=2 1 3 2 2: Suhdannenäkymät

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Seuturaportti, Uusimaa

Pk-yritysbarometri, kevät Seuturaportti, Uusimaa Seuturaportti, Uusimaa 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=5976 Uusimaa, n=54 HyRi-alue, n=1 18 Itä-Uusimaa, n=116 29 Kuuma-kunnat, n=17 27 Länsi-Uusimaa, n=177 1 2 3 4

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Seuturaportti, Kymenlaakso

Pk-yritysbarometri, kevät Seuturaportti, Kymenlaakso Seuturaportti, Kymenlaakso 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=976 1 Kymenlaakso, n=22 Kotka-Haminan seutu, n=118-2 Kouvolan seutu, n=17 13-1 1 2 2: Suhdannenäkymät osatekijöittäin

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Seuturaportti, Uusimaa

Pk-yritysbarometri, kevät Seuturaportti, Uusimaa Pk-yritysbarometri, kevät 214 Seuturaportti, 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=4321 16, n=34 14 HyRi-alue, n= 6 Itä-, n=7 3 Kuuma-kunnat, n=16 26 Länsi-, n=4 1 2 2 2:

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Seuturaportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, kevät Seuturaportti, Kanta-Häme Seuturaportti, Kanta-Häme 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=5976 Kanta-Häme, n=283 1 Forssan seutu, n=67-4 HyRi-alue, n=1 18 Hämeenlinnan seutu, n=142 11-1 -5 5 1 2 2:

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Seuturaportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, kevät Seuturaportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, kevät 214 Seuturaportti, 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=4321 16, n=217 1 Forssan seutu, n=4 14 HyRi-alue, n=98 6 Hämeenlinnan seutu, n=116 23 1

Lisätiedot

Pohjois ois--karj Kar alan alan kaupp kau akamarin SYYSBAROMETRI 2011

Pohjois ois--karj Kar alan alan kaupp kau akamarin SYYSBAROMETRI 2011 j j k vk 41-43 333 vastausta: 86kpl l 151 kpl 42 kpl muut 51 kpl (tyhjiä 3kpl) Vastaajat / toimiala Vastaajat / henkilöstömäärä 13 % 15 % 26 % 9 % 6 % alle 50 työntekijää 50-249 työntekijää 46 % muu 85

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut j Liikevaihtotiedustelu zvuoden 216 alussa kyselyyn tehtiin muutoksia ja otettiin mukaan kokonaan uusi liikevaihtokategoria. Muutoksista johtuen kaikki vuoden 216 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Seuturaportti, Pohjois-Karjala

Pk-yritysbarometri, kevät Seuturaportti, Pohjois-Karjala Pk-yritysbarometri, kevät 15 Seuturaportti, Pohjois-Karjala 1 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=4376-6 Pohjois-Karjala, n=141-9 Joensuun seutu, n=67 8 Keski-Karjala, n=35-28

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Seuturaportti, Keski-Pohjanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät Seuturaportti, Keski-Pohjanmaa Pk-yritysbarometri, kevät 15 Seuturaportti, Keski-Pohjanmaa 1 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=4376-6 Keski-Pohjanmaa, n=14-6 Kaustisen seutu, n=43-5 Kokkolan seutu,

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat KOKO MAA (n=381) -25 Lappi (n=152) -2-27 -2 Muu Lappi (n=62) -16-4 -3-2 -1 1 2 3 4 5 Saldoluku (suurempi - pienempi) % 27.2.29 1 SUHDANNENÄKYMÄT

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan Suhdannenäkymät vuodentakaiseen

Lisätiedot

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Heinäkuu 14 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Seuturaportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät Seuturaportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, kevät 216 Seuturaportti, Pirkanmaa 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=5976 Pirkanmaa, n=641 11 Etelä-Pirkanmaa, n=74 8 Lounais-Pirkanmaa, n=58 2 Luoteis-Pirkanmaa,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Seuturaportti, Pohjanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät Seuturaportti, Pohjanmaa Seuturaportti, Pohjanmaa 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=5976 Pohjanmaa, n=266 7 Kyrönmaan seutu, n=38-14 Pietarsaaren seutu, n=69 1 Suupohjan rannikkoseutu, n=43-18

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot