LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS Yksityisen terveydenhoidon barometri 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS Yksityisen terveydenhoidon barometri 2009"

Transkriptio

1 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS Yksityisen terveydenhoidon barometri 2009

2 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS YRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT Suhdannenäkymien kehitys lähimmän vuoden aikana Suhdannenäkymät osatekijöittäin YRITYKSEN KASVUNÄKYMÄT Yrityksen kasvuhakuisuus Tärkeimmät kasvukeinot YRITYKSEN KEHITTÄMINEN Kehittämisen pahimmat esteet Toiminnan osa-alueet, joissa kehittämistä Tärkein kehittämiskohde MARKETMIX -MENETELMÄN KUVAUS Tyytyväisyyden tutkiminen kuiluanalyysin avulla Tyytyväisyyden tutkiminen nelikenttäanalyysin avulla YKSITYISEN TERVEYSALAN ARVIOINTI Toiminnan tekijöiden merkitysarvosanat Yksityisen terveysalan onnistumisarvosanat Toiminnan tekijöiden kuiluanalyysi Vertailu alueen ja henkilöstön määrän mukaan KESKEISIÄ TULOKSIA... 19

3 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tämä on Lääkäripalveluyritysten yhdistyksen (jäljempänä LPY) yksityisen terveydenhoidon barometrin tutkimusraportti. Tutkimuksen toteutti LPY:n toimeksiannosta Innolink Research Oy. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa LPY:n jäsenprofiilia selvittää yritysten suhdanne- ja kasvunäkymiä sekä kehittämisen esteitä selvittää vastaajien yksityiselle terveysalalle sekä LPY:lle asettamia vaatimuksia sekä vastaajien tyytyväisyyttä yksityisen terveysalan sekä LPY:n nykytoimintaan Tutkimus toteutettiin Internet-kyselynä syyskuussa Kohderyhmän muodostivat LPY:n jäsenet, jotka poimittiin asiakkaan toimittamasta rekisteristä. Kohderyhmään kuului 76 yritystä. Tutkimus perustuu 43 yrityksen antamiin vastauksiin, joten tutkimuksen vastausprosentiksi muodostui 57. Tutkimuksen tulokset on esitetty tässä raportissa taulukoina ja kuvina selityksineen. Lisäksi tuloksia voi tarkastella MarketMix -ohjelmistolla.

4 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS Tutkimusaineistoa kuvataan prosenttijakaumilla, jolloin saadaan kokonaiskuva vastaajista. ALUE 2009 Etelä-Suomen lääni 57,5% (23) Länsi-Suomen lääni 22,5% (9) Itä-Suomen lääni 15,0% (6) Oulun lääni 5,0% (2) Yhteensä 100,0% (40) TOIMIALA 2009 sairaalapalvelut 20,0% (8) lääkäripalvelut 82,5% (33) hammaslääkäripalvelut 12,5% (5) laboratoriotutkimukset 57,5% (23) kuvantamistutkimukset 42,5% (17) Yhteensä 215,0% (86) TYÖSUHTEESSA OLEVAN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ henkilöä 20,0% (8) 6-10 henkilöä 15,0% (6) henkilöä 17,5% (7) henkilöä 25,0% (10) yli 50 henkilöä 22,5% (9) Yhteensä 100,0% (40) AMMATINHARJOITTAJIEN LUKUMÄÄRÄ 2009 alle 5 5,3% (2) ,3% (10) ,9% (3) ,2% (13) ,9% (3) yli ,4% (7) Yhteensä 100,0% (38) LIIKEVAIHTO ,2-0,49 miljoonaa euroa 19,4% (7) 0,5-0,99 miljoonaa euroa 2,8% (1) 1-1,99 miljoonaa euroa 27,8% (10) 2-2,99 miljoonaa euroa 11,1% (4) 3-4,99 miljoonaa euroa 11,1% (4) 5-10 miljoonaa euroa 11,1% (4) yli 10 miljoonaa euroa 16,7% (6) Yhteensä 100,0% (36) Liikevaihdon avovastaukset esitetään MarketMix -järjestelmässä.

5 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 3. YRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT 3.1. Suhdannenäkymien kehitys lähimmän vuoden aikana parantuu merkittävästi 12,8% (5) parantuu hieman 38,5% (15) pysyy ennallaan 41,0% (16) heikentyy hieman 5,1% (2) heikentyy merkittävästi 2,6% (1) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuva 1. Miten arvioitte yrityksenne suhdanteiden kehittyvän lähimmän vuoden aikana? Yhteensä 51 prosenttia vastaajista arvioi yrityksen suhdanteiden parantuvan merkittävästi (13%) tai hieman (39%) lähimmän vuoden aikana. Suhdanteiden heikkenemiseen uskoo puolestaan yhteensä 8 prosenttia vastaajista. 41 prosenttia arvioi suhdanteiden pysyvän ennallaan. Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni parantuu merkittävästi 13,0% (3) 12,5% (1) 16,7% (1) 0,0% (0) parantuu hieman 39,1% (9) 37,5% (3) 33,3% (2) 0,0% (0) pysyy ennallaan 43,5% (10) 37,5% (3) 33,3% (2) 100,0% (1) heikentyy hieman 4,3% (1) 12,5% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) heikentyy merkittävästi 0,0% (0) 0,0% (0) 16,7% (1) 0,0% (0) Yhteensä 100,0% (23) 100,0% (8) 100,0% (6) 100,0% (1)

6 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 3.2. Suhdannenäkymät osatekijöittäin liikevaihto 38,5% (15) 59,0% (23) henkilökunnan määrä 7,7% 56,4% (22) 35,9% (14) investointien arvo 23,1% (9) 46,2% (18) 30,8% (12) kustannukset 5,1% 23,1% (9) 71,8% (28) yrityksen kannattavuus 17,9% (7) 43,6% (17) 38,5% (15) vakavaraisuus 12,8% (5) 66,7% (26) 20,5% (8) panostukset yrityksen kehittämiseen 5,1% 35,9% (14) 59,0% (23) 0% 20% 40% % 80% 100% Kuva 2. Mikä on arvionne oman yrityksenne tilanteesta näiden asioiden osalta seuraavan vuoden kuluttua? (Asteikko: 1=pienempi, 2=yhtä suuri, 3=suurempi) Suhdannenäkymien osatekijöiden saldolukuja tarkasteltaessa kaikkien osatekijöiden arvioidaan kasvavan seuraavan kahden vuoden aikana. Erityisesti yrityksen kustannusten, liikevaihdon sekä panostusten yritysten kehittämiseen arvioidaan kasvavan. Saldoluku kuvaa kyseisten kysymysten kohdalla positiivisista ja negatiivisista vastauksista laskettua prosenttilukujen erotusta. Esimerkiksi: Henkilökunnan määrän suhdannenäkymät seuraavan vuoden aikana paranee 39 %, huononee 9 % saldoluku = + 30 % Liikevaihto Henkilökunnan määrä Investointien arvo Kustannukset Yrityksen kannattavuus Vakavaraisuus Panostukset yrityksen kehittämiseen Suurempi Yhtä suuri Pienempi Saldoluku (%) Taulukko: Saldoluvut osatekijöittäin Seuraavalla sivulla esitetään arviot suhdannenäkymien osatekijöistä alueittain.

7 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) LIIKEVAIHTO Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni 1 0,0% (0) 0,0% (0) 16,7% (1) 0,0% (0) 2 43,5% (10) 37,5% (3) 16,7% (1) 100,0% (1) 3 56,5% (13) 62,5% (5) 66,7% (4) 0,0% (0) Yhteensä 100,0% (23) 100,0% (8) 100,0% (6) 100,0% (1) HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni 1 4,3% (1) 25,0% (2) 0,0% (0) 0,0% (0) 2 56,5% (13) 37,5% (3) 66,7% (4) 100,0% (1) 3 39,1% (9) 37,5% (3) 33,3% (2) 0,0% (0) Yhteensä 100,0% (23) 100,0% (8) 100,0% (6) 100,0% (1) INVESTOINTIEN ARVO Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni 1 26,1% (6) 12,5% (1) 16,7% (1) 0,0% (0) 2 47,8% (11) 50,0% (4) 50,0% (3) 0,0% (0) 3 26,1% (6) 37,5% (3) 33,3% (2) 100,0% (1) Yhteensä 100,0% (23) 100,0% (8) 100,0% (6) 100,0% (1) KUSTANNUKSET Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni 1 4,3% (1) 0,0% (0) 16,7% (1) 0,0% (0) 2 21,7% (5) 37,5% (3) 0,0% (0) 100,0% (1) 3 73,9% (17) 62,5% (5) 83,3% (5) 0,0% (0) Yhteensä 100,0% (23) 100,0% (8) 100,0% (6) 100,0% (1) YRITYKSEN KANNATTAVUUS Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni 1 17,4% (4) 25,0% (2) 16,7% (1) 0,0% (0) 2 39,1% (9) 50,0% (4) 50,0% (3) 100,0% (1) 3 43,5% (10) 25,0% (2) 33,3% (2) 0,0% (0) Yhteensä 100,0% (23) 100,0% (8) 100,0% (6) 100,0% (1) VAKAVARAISUUS Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni 1 8,7% (2) 25,0% (2) 16,7% (1) 0,0% (0) 2 78,3% (18) 62,5% (5) 50,0% (3) 0,0% (0) 3 13,0% (3) 12,5% (1) 33,3% (2) 100,0% (1) Yhteensä 100,0% (23) 100,0% (8) 100,0% (6) 100,0% (1) PANOSTUKSET YRITYKSEN KEHITTÄMISEEN Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni 1 4,3% (1) 0,0% (0) 16,7% (1) 0,0% (0) 2 30,4% (7) 50,0% (4) 33,3% (2) 100,0% (1) 3 65,2% (15) 50,0% (4) 50,0% (3) 0,0% (0) Yhteensä 100,0% (23) 100,0% (8) 100,0% (6) 100,0% (1)

8 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 4. YRITYKSEN KASVUNÄKYMÄT 4.1. Yrityksen kasvuhakuisuus Olemme voimakkaasti kasvuhakuinen 25,6% (10) Pyrimme kasvamaan mahdollisuuksien mukaan 61,5% (24) Pyrimme säilyttämään asemamme 7,7% (3) Yrityksellämme ei ole kasvutavoitteita 5,1% (2) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuva 3. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten yrityksenne tilannetta? Yhteensä 87 prosenttia vastaajista ilmoittaa yrityksensä olevan voimakkaasti (26%) tai mahdollisuuksien mukaan kasvava (62%). Asemansa säilyttämiseen pyrkiviä on 8 prosenttia. Kaksi vastaajaa (5%) ilmoittaa, ettei yrityksellä ole kasvutavoitteita. Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni Olemme voimakkaasti kasvuhakuinen 30,4% (7) 25,0% (2) 0,0% (0) 0,0% (0) Pyrimme kasvamaan mahdollisuuksien mukaan 56,5% (13) 75,0% (6) 83,3% (5) 0,0% (0) Pyrimme säilyttämään asemamme 13,0% (3) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) Yrityksellämme ei ole kasvutavoitteita 0,0% (0) 0,0% (0) 16,7% (1) 100,0% (1) Yhteensä 100,0% (23) 100,0% (8) 100,0% (6) 100,0% (1)

9 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 4.2. Tärkeimmät kasvukeinot Uusien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 81,1% (30) Yhteistyön lisääminen muiden yritysten kanssa, verkostoituminen 64,9% (24) Palvelujen myynti julkiselle sektorille 40,5% (15) Palvelujen myynti vakuutusyhtiöille 27,0% (10) Viennin aloittaminen tai lisääminen 2,7% (1) Myynnin ja markkinoinnin lisääminen 54,1% (20) Omistusjärjestelyt, yritysostot 13,5% (5) Muu 2,7% (1) 0% 50% 100% Kuva 4. Mitkä seuraavista ovat tärkeimmät kasvukeinonne? Kysymykseen vastanneista 81 prosenttia pitää uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä yhtenä tärkeimmistä kasvukeinoista. Myös yhteistyön lisääminen muiden yritysten kanssa (65%) sekä myynnin ja markkinoinnin lisääminen (54%) mainitaan useiden vastaajien keskuudessa tärkeimpinä kasvukeinoina. Vaihtoehto muu esitetään MarketMix -järjestelmässä. Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Uusien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 78,3% (18) 100,0% (8) 60,0% (3) Yhteistyön lisääminen muiden yritysten kanssa, verkostoituminen 73,9% (17) 37,5% (3) 60,0% (3) Palvelujen myynti julkiselle sektorille 34,8% (8) 37,5% (3) 60,0% (3) Palvelujen myynti vakuutusyhtiöille 26,1% (6) 25,0% (2) 20,0% (1) Viennin aloittaminen tai lisääminen 4,3% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) Myynnin ja markkinoinnin lisääminen 69,6% (16) 25,0% (2) 20,0% (1) Omistusjärjestelyt, yritysostot 13,0% (3) 12,5% (1) 20,0% (1) Muu 0,0% (0) 0,0% (0) 20,0% (1) Yhteensä 300,0% (69) 237,5% (19) 260,0% (13)

10 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 5. YRITYKSEN KEHITTÄMINEN 5.1. Kehittämisen pahimmat esteet yritystoiminnan sääntely 11,6% (5) kustannustaso 44,2% (19) kilpailutilanne 46,5% (20) rahoitus 2,3% (1) yleinen suhdannetilanne 65,1% (28) osaavan työvoiman saatavuus 39,5% (17) julkisen sektorin hankinnat 39,5% (17) muu 9,3% (4) Ei vastattu 4,7% (2) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuva 5. Mitkä ovat yrityksenne kehittämisen pahimpia esteitä, joihin ette itse voi vaikuttaa? 65 prosenttia vastaajista pitää yrityksen kehittämisen yhtenä pahimpana esteenä yleistä suhdannetilannetta. Myös kilpailutilanne (47%) sekä kustannustaso (44%) ovat kehittämisen esteinä useille vastaajille. Vaihtoehto muu esitetään MarketMix -järjestelmässä. Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni Ei vastattu yritystoiminnan sääntely 17,4% (4) 11,1% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) kustannustaso 43,5% (10) 44,4% (4) 33,3% (2) 50,0% (1) 66,7% (2) kilpailutilanne 43,5% (10) 55,6% (5) 66,7% (4) 0,0% (0) 33,3% (1) rahoitus 4,3% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) yleinen suhdannetilanne 65,2% (15) 66,7% (6) 50,0% (3) 50,0% (1) 100,0% (3) osaavan työvoiman saatavuus 39,1% (9) 44,4% (4) 16,7% (1) 50,0% (1) 66,7% (2) julkisen sektorin hankinnat 60,9% (14) 33,3% (3) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) muu 4,3% (1) 0,0% (0) 33,3% (2) 0,0% (0) 33,3% (1) Ei vastattu 0,0% (0) 0,0% (0) 16,7% (1) 50,0% (1) 0,0% (0) Yhteensä 278,3% (64) 255,6% (23) 216,7% (13) 200,0% (4) 300,0% (9)

11 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 5.2. Toiminnan osa-alueet, joissa kehittämistä yrityksen johtaminen 61,0% (25) henkilöstön kehittäminen 39,0% (16) markkinointi ja myynti 61,0% (25) yrityksen rahoitus 4,9% (2) muu taloushallinta 22,0% (9) tuotteistaminen 36,6% (15) laadunhallinta 22,0% (9) yhteistyö muiden alan yritysten kanssa 41,5% (17) lainsäädäntöuudistusten huomioiminen 24,4% (10) ei kehittämistarpeita 4,9% (2) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuva 6. Missä yritystoiminnan osa-alueissa koette olevan kehittämistä yrityksessänne? Eniten kehittämistä eri yritystoiminnan osa-alueista vastaajilla on markkinoinnissa ja myynnissä (61%), yrityksen johtamisessa (61%) sekä yhteistyössä muiden alan yritysten kanssa (42%). Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni yrityksen johtaminen 69,6% (16) 44,4% (4) 80,0% (4) 0,0% (0) henkilöstön kehittäminen 39,1% (9) 33,3% (3) 40,0% (2) 0,0% (0) markkinointi ja myynti 60,9% (14) 55,6% (5) 80,0% (4) 100,0% (1) yrityksen rahoitus 8,7% (2) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) muu taloushallinta 34,8% (8) 11,1% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) tuotteistaminen 34,8% (8) 55,6% (5) 0,0% (0) 100,0% (1) laadunhallinta 26,1% (6) 11,1% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) yhteistyö muiden alan yritysten kanssa 43,5% (10) 33,3% (3) 20,0% (1) 100,0% (1) lainsäädäntöuudistusten huomioiminen 21,7% (5) 44,4% (4) 20,0% (1) 0,0% (0) ei kehittämistarpeita 4,3% (1) 11,1% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) Yhteensä 343,5% (79) 300,0% (27) 240,0% (12) 300,0% (3)

12 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 5.3. Tärkein kehittämiskohde yrityksen johtaminen 31,7% (13) henkilöstön kehittäminen 17,1% (7) markkinointi ja myynti 26,8% (11) muu taloushallinta 4,9% (2) tuotteistaminen 7,3% (3) laadunhallinta 4,9% (2) yhteistyö muiden alan yritysten kanssa 2,4% (1) ei kehittämistarpeita 4,9% (2) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuva 7. Valitkaa, mikä edellä valituista tekijöistä on mielestänne kaikkein tärkein. 32 prosenttia vastaajista pitää tärkeimpänä kehittämiskohteensa yrityksen johtamista, 27 prosenttia markkinointia ja myyntiä ja 17 prosenttia henkilöstön kehittämistä. Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni yrityksen johtaminen 43,5% (10) 11,1% (1) 40,0% (2) 0,0% (0) henkilöstön kehittäminen 13,0% (3) 22,2% (2) 40,0% (2) 0,0% (0) markkinointi ja myynti 26,1% (6) 33,3% (3) 20,0% (1) 0,0% (0) muu taloushallinta 4,3% (1) 11,1% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) tuotteistaminen 4,3% (1) 11,1% (1) 0,0% (0) 100,0% (1) laadunhallinta 4,3% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) ei kehittämistarpeita 4,3% (1) 11,1% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) Yhteensä 100,0% (23) 100,0% (9) 100,0% (5) 100,0% (1)

13 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 6. MARKETMIX -MENETELMÄN KUVAUS 6.1. Tyytyväisyyden tutkiminen kuiluanalyysin avulla Kuiluanalyysin avulla voidaan tutkia vastaajien tyytyväisyyteen vaikuttavia toiminnan tekijöitä. Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin. Kuiluanalyysissä vihreä pylväs (pitkä, oikealle osoittava pylväs) kuvaa kunkin arvioidun tekijän merkitystä vastaajille. Jos vihreä pylväs on pitkä, kyseinen tekijä on vastaajalle tärkeä ja jos pylväs on lyhyt, ei tekijällä ole paljoakaan merkitystä. Lyhyempi punainen pylväs kuvaa puolestaan onnistumisen ja merkityksen erotusta (kuilua). Positiiviset (oikealle osoittavat) punaiset pylväät osoittavat tekijät, joissa onnistuminen on arvioitu korkeammaksi kuin merkitys. Nämä saattavat olla ylipanostustekijöitä. Negatiiviset (vasemmalle osoittavat) punaiset pylväät osoittavat tekijät, joissa onnistuminen on arvioitu heikommaksi kuin merkitys. Mitä pidemmälle vasemmalle tekijän punainen pylväs ulottuu, sitä kriittisempi tekijä on kyseessä. Tutkimusraportissa tekijät luokitellaan kuiluanalyysin perusteella kolmeen luokkaan seuraavasti: Onnistuneet tekijät: negatiivinen kuilu on alle 1,5 yksikköä tai kuilu on positiivinen (=onnistuminen on suurempi kuin merkitys). Parantamisen varaa -tekijät: negatiivinen kuilu on 1,5 1,9 yksikköä. Kriittiset tekijät: negatiivisen kuilun arvo on vähintään 2,0 yksikköä. Tärkeää on reagoida tekijöihin, joiden merkitys on korkea ja joissa on suurehko negatiivinen kuilu.

14 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 6.2. Tyytyväisyyden tutkiminen nelikenttäanalyysin avulla MarketMix -ohjelmistolla vastaajien tyytyväisyyttä voidaan tutkia tarkemmin myös nelikenttäanalyysin avulla. Nelikenttäanalyysillä voidaan tarkastella muun muassa vastauksien hajontaa kussakin yksittäisessä tekijässä, jopa yksittäisen vastaajan tasolle vietynä. Nelikentän vaaka-akselilla esitetään tekijän merkitys vastaajalle ja pystyakselilla tarkastellun organisaation onnistuminen ko. tekijässä. Nelikenttäjaottelu muodostuu tekijän merkitys- ja onnistumisarvosanojen keskiarvojen perusteella. Nelikentän vasemmasta alakulmasta oikeaan yläkulmaan kulkeva vihreä viiva on ns. optimisuora; optimisuoralla sijaitsevissa tekijöissä merkitys ja onnistuminen ovat yhtä suuret. Mikäli toiminnan tekijän vastauspisteet sijoittuvat nelikentässä selvästi optimisuoran yläpuolelle, tekijä on ns. ylipanostustekijä. Kyseinen tekijä on saanut vastaajilta paremman onnistumisarvosanan kuin merkitysarvosanan, ts. tarkasteltu organisaatio on ylittänyt vastaajien odotukset. Mikäli tekijän vastauspisteet sijoittuvat nelikentässä selvästi optimisuoran alapuolelle, tekijä on ns. kriittinen tekijä. Kyseinen tekijä on saanut vastaajilta heikomman onnistumisarvosanan kuin merkitysarvosanan, ts. tarkasteltu organisaatio ei ole onnistunut täysin vastaamaan vastaajien odotuksiin. Nelikenttäanalyysissä optimisuoran yläpuolinen sininen alue edustaa ylipanostustekijöitä ja optimisuoran alapuolinen sininen alue vastaavasti kriittisiä tekijöitä. Optimisuoran molemmin puolin sijaitseva valkoinen alue edustaa puolestaan onnistuneita tekijöitä; mitä ylempänä oikealla tekijän vastauspisteet optimisuoralla sijaitsevat, sitä paremmin siinä on onnistuttu ja sitä tärkeämpi se on vastaajille. 7 6 YLIPANOSTUSTEKIJÄT Onnistuminen KRIITTISET TEKIJÄT Merkitys Nelikenttäanalyysin tulkinta

15 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 7. YKSITYISEN TERVEYSALAN ARVIOINTI 7.1. Toiminnan tekijöiden merkitysarvosanat palveluiden käyttäjien kuuleminen, 40 kpl palveluiden laadun ylläpitäminen ja kehittäminen, 40 kpl alaa koskevaan lainsäädäntöön vaikuttaminen, 39 kpl rakentava vuorovaikutus julkisen sektorin kanssa, 38 kpl julkisen sektorin ostokäyttäytymiseen vaikuttaminen, 39 kpl yritystoiminnan julkikuvan parantaminen, 40 kpl innovatiivisuus yritystoiminnassa, 40 kpl innovatiivisuus palveluissa, 39 kpl yhteistyön rakentaminen yritysten välille, 40 kpl 6,7 6,7 6,5 6,4 6,2 6,0 6,0 6,0 5,7 0 max 7 Kuva 8. Toiminnan tekijöiden merkitys yksityisen terveysalan kannalta (asteikko 1-7) Tärkeimpiä tekijöitä, joille vastaajat asettavat suurimmat odotukset yksityisen terveysalan kannalta, ovat: palveluiden käyttäjien kuuleminen palveluiden laadun ylläpitäminen ja kehittäminen alaa koskevaan lainsäädäntöön vaikuttaminen

16 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 7.2. Yksityisen terveysalan onnistumisarvosanat palveluiden laadun ylläpitäminen ja kehittäminen, 40 kpl palveluiden käyttäjien kuuleminen, 40 kpl yritystoiminnan julkikuvan parantaminen, 40 kpl innovatiivisuus yritystoiminnassa, 40 kpl innovatiivisuus palveluissa, 40 kpl alaa koskevaan lainsäädäntöön vaikuttaminen, 39 kpl yhteistyön rakentaminen yritysten välille, 40 kpl rakentava vuorovaikutus julkisen sektorin kanssa, 39 kpl julkisen sektorin ostokäyttäytymiseen vaikuttaminen, 39 kpl 5,5 5,2 4,9 4,8 4,8 4,4 4,3 4,1 3,7 0 max 7 Kuva 9. Yksityisen terveysalan onnistumisarvosanat (asteikko 1-7) Onnistumisarvosanojen mukaan tekijät, joissa yksityinen terveysala nykyiseltään on onnistunut parhaiten, ovat: palvelun laadun ylläpitäminen ja kehittäminen palveluiden käyttäjien kuuleminen yritystoiminnan julkikuvan parantaminen

17 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 7.3. Toiminnan tekijöiden kuiluanalyysi julkisen sektorin ostokäyttäytymiseen vaikuttaminen, 39 kpl rakentava vuorovaikutus julkisen sektorin kanssa, 39 kpl alaa koskevaan lainsäädäntöön vaikuttaminen, 39 kpl palveluiden käyttäjien kuuleminen, 40 kpl yhteistyön rakentaminen yritysten välille, 40 kpl palveluiden laadun ylläpitäminen ja kehittäminen, 40 kpl innovatiivisuus palveluissa, 40 kpl innovatiivisuus yritystoiminnassa, 40 kpl yritystoiminnan julkikuvan parantaminen, 40 kpl -2,4-2,3-2,1-1,5-1,4-1,1 6,2 6,4 6,5 6,7 5,7 6,7 6,0 6,0 6,0 0 max 7 Kuva 10. Kuiluanalyysi (yksityinen terveysala nykyisellään) Tekijöitä, joissa yksityinen terveysala on onnistunut hyvin, ovat: (kuilu -1,4 tai parempi) yritystoiminnan julkikuvan parantaminen innovatiivisuus yritystoiminnassa innovatiivisuus palveluissa palveluiden laadun ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyön rakentaminen yritysten välille Tekijä, jossa olisi parantamisen varaa, on: (kuilu -1,5-1,9) palveluiden käyttäjien kuuleminen Kriittisiä tekijöitä, joissa on eniten parannettavaa, ovat: (kuilu -2,0 tai heikompi) julkisen sektorin ostokäyttäytymiseen vaikuttaminen rakentava vuorovaikutus julkisen sektorin kanssa alaa koskevaan lainsäädäntöön vaikuttaminen

18 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 7.4. Vertailu alueen ja henkilöstön määrän mukaan Kuiluarvojen keskiarvojen perusteella yksityisen terveysalan arvioidaan nykyisellään onnistuneen parhaiten Länsi-Suomen lääniä edustavien vastaajien keskuudessa. Alle 5 vastaajan ryhmät esitetään MarketMix -järjestelmässä. TOIMINNAN TEKIJÄT Keskiarvo N=43 Etelä-Suomen lääni N=23 Länsi-Suomen lääni N=9 Itä-Suomen lääni N=6 Alan yleiset toimintaedellytykset yritystoiminnan julkikuvan parantaminen palveluiden käyttäjien kuuleminen palveluiden laadun ylläpitäminen ja kehittäminen innovatiivisuus palveluissa innovatiivisuus yritystoiminnassa yhteistyön rakentaminen yritysten välille julkisen sektorin ostokäyttäytymiseen vaikuttaminen rakentava vuorovaikutus julkisen sektorin kanssa alaa koskevaan lainsäädäntöön vaikuttaminen Keskiarvo Taulukko: Vertailu alueen mukaan -1,1-1,5-1,4-2,4-2,3-2,1-1,59 Kuiluanalyysissä kuiluarvo muodostuu onnistumis- ja merkitysarvosanan erotuksesta. Mitä suurempi tekijän negatiivinen kuiluarvo on, sitä tyytymättömämpiä siihen ollaan. Vihreä = onnistunut tekijä, keltainen = parantamisen varaa -tekijä, punainen = kriittinen tekijä. -1,8-1,6-2,4-2,3-1,6-1,63-1,1-1,1-1,4-1,0-0,8-2,0-1,7-2,1-1,40-0,8-0,8-1,0-0,6-0,8-4,0-3,5-4,3-1,88 Kuiluarvojen keskiarvojen perusteella yksityisen terveysalan arvioidaan nykyisellään onnistuneen parhaiten henkilön yrityksiä edustavien vastaajien keskuudessa. MarketMix -järjestelmässä esitetään lisää vertailevia taulukoita eri taustamuuttujien mukaan. TOIMINNAN TEKIJÄT Keskiarvo N= henkilöä N= henkilöä N= henkilöä N= henkilöä N=10 yli 50 henkilöä N=9 Alan yleiset toimintaedellytykset yritystoiminnan julkikuvan parantaminen palveluiden käyttäjien kuuleminen palveluiden laadun ylläpitäminen ja kehittäminen innovatiivisuus palveluissa innovatiivisuus yritystoiminnassa yhteistyön rakentaminen yritysten välille julkisen sektorin ostokäyttäytymiseen vaikuttaminen rakentava vuorovaikutus julkisen sektorin kanssa alaa koskevaan lainsäädäntöön vaikuttaminen Keskiarvo -1,1-1,5-1,4-2,4-2,3-2,1-1,59-1,1-0,6-1,0-2,0-3,1-2,8-2,8-1,76 Taulukko: Vertailu työsuhteessa olevan henkilöstön lukumäärän mukaan Kuiluanalyysissä kuiluarvo muodostuu onnistumis- ja merkitysarvosanan erotuksesta. Mitä suurempi tekijän negatiivinen kuiluarvo on, sitä tyytymättömämpiä siihen ollaan. Vihreä = onnistunut tekijä, keltainen = parantamisen varaa -tekijä, punainen = kriittinen tekijä. -0,5-1,0-1,5-0,8-1,5-1,5-1,17 0,8-0,8-0,5-0,2-0,8-0,8-1,5-1,8-0,75-1,6-1,5-1,1-2,5-2,0-1,9-1,61-2,0-2,1-1,4-1,7-1,1-1,6-3,3-2,8-2,1-2,01

19 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI (19) 12. KESKEISIÄ TULOKSIA Yrityksen nykytilanne: suhdannenäkymät ja kehittäminen Noin puolet vastaajista arvioi yrityksen suhdanteiden parantuvan merkittävästi tai hieman lähimmän vuoden aikana. Suhdanteiden heikkenemiseen uskoo puolestaan yhteensä 8 prosenttia vastaajista. 41 prosenttia arvioi suhdanteiden pysyvän ennallaan. Suhdannenäkymien osatekijöiden saldolukuja tarkasteltaessa kaikkien osatekijöiden arvioidaan kasvavan seuraavan kahden vuoden aikana. Erityisesti yrityksen kustannusten, liikevaihdon sekä panostusten yritysten kehittämiseen arvioidaan kasvavan. Yhteensä 87 prosenttia vastaajista ilmoittaa yrityksensä olevan voimakkaasti tai mahdollisuuksien mukaan kasvava. 81 kasvuhakuisista yrityksistä pitää uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä yhtenä tärkeimmistä kasvukeinoista. Myös yhteistyön lisääminen muiden yritysten kanssa sekä myynnin ja markkinoinnin lisääminen mainitaan tärkeimpinä kasvukeinoina useiden vastaajien keskuudessa. 65 prosenttia vastaajista pitää yrityksen kehittämisen yhtenä pahimpana esteenä yleistä suhdannetilannetta. Myös kilpailutilanne (47%) sekä kustannustaso (44%) ovat kehittämisen esteinä useille vastaajille. Tärkeimpinä kehittämiskohteina omassa toiminnassaan LPY:n jäsenyritykset pitävät yrityksen johtamista, markkinointia ja myyntiä sekä henkilöstön kehittämistä. Yksityisen terveysalan arviointi Tärkeimpiä tekijöitä, joille vastaajat asettavat suurimmat odotukset yksityisen terveysalan kannalta, ovat palveluiden käyttäjien kuuleminen, palveluiden laadun ylläpitäminen ja kehittäminen sekä alaa koskevaan lainsäädäntöön vaikuttaminen. Yksityisen terveysalan näkökulmasta eniten parannettavaa on julkisen sektorin ostokäyttäytymiseen vaikuttamisessa, rakentavassa vuorovaikutuksessa julkisen sektorin kanssa sekä alaa koskevaan lainsäädäntöön vaikuttamisessa.

Yrityspäättäjätutkimus 2015 Ilmajoen kunta. Tuukka Suoniemi

Yrityspäättäjätutkimus 2015 Ilmajoen kunta. Tuukka Suoniemi Ilmajoen kunta Tuukka Suoniemi 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin.

Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin. 7/2013 Nokian kaupunginkirjaston tuloksia Kirjastojen kansallisessa käyttäjäkyselyssä 2013 Kirjastojen yhteinen kysely toteutettiin tänä vuonna kolmatta kertaa. Kyselyä koordinoi kirjastosektorien yhteinen

Lisätiedot

PROJEKTIYHDISTYS Yritysyhteistyön kehittämistutkimus 2012

PROJEKTIYHDISTYS Yritysyhteistyön kehittämistutkimus 2012 PROJEKTIYHDISTYS Yritysyhteistyön kehittämistutkimus 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

Lisätiedot

Kuusamon alueen yrityspotentiaalikartoitus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015. Mikko Leinonen

Kuusamon alueen yrityspotentiaalikartoitus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015. Mikko Leinonen Kuusamon alueen yrityspotentiaalikartoitus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015 Mikko Leinonen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen

Lisätiedot

Jäsenyritysten asiakastutkimus 2015 Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry 25.5.2015

Jäsenyritysten asiakastutkimus 2015 Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry 25.5.2015 Jäsenyritysten asiakastutkimus 2015 Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry 25.5.2015 Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Anna Oikarinen Helena Kultanen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Mikko Kesä Minna Joutsen Tuomo Saarinen Innolink Research Oy 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070305 13:13:53 TYÖ 4561.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070305 13:33:58 TYÖ 4561.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070305 13:56:40 TYÖ 4561.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA TYÖLLISTEN MÄÄRÄN MUUTOS* Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto

YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA TYÖLLISTEN MÄÄRÄN MUUTOS* Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA VUOSI -94-95 -96-97 -98-99 -00-01 -02-03 -04 % % % % % % % % Satakunta Teollisuus (D) - - - - 14 14 14 14 14 Rakentaminen (F) - - - - 13 13 14 14 14 Tukku- ja vähittäiskauppa

Lisätiedot

Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi**

Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi** YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA VUOSI -94-95 -96-97 -98-99 -00-01 -02-03 % % % % % % % % Keski-Suomi Teollisuus (D) - - - - 13 12 12 12 Rakentaminen (F) - - - - 13 12 13 13 Tukku- ja vähittäiskauppa

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAA Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi**

POHJOIS-POHJANMAA Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi** YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA VUOSI -94-95 -96-97 -98-99 -00-01 -02-03 % % % % % % % % Pohjois-Pohjanmaa Teollisuus (D) - - - - 11 11 10 10 Rakentaminen (F) - - - - 12 12 12 13 Tukku- ja vähittäiskauppa

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

KANSALAISOPISTOT Asiakastyytyväisyys 2009

KANSALAISOPISTOT Asiakastyytyväisyys 2009 KANSALAISOPISTOT Asiakastyytyväisyys 2009 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2009 2 (34) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...4 3. OPISKELU...6 3.1. Kolme tärkeintä

Lisätiedot

RUOTSINKIELINEN POHJANMAA

RUOTSINKIELINEN POHJANMAA 1 AINEISTON RAKENNE Havaintojen määrät ristiintaulukoissa n= % SY:N ALUEJAKO (Aluejärjestöt) RUOTSINKIELINEN POHJANMAA* Pääkaupunkiseutu Uusimaa Häme Lappi Länsipohja 442 13% 191 5% 324 9% 258 7% 147 4%

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatus

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatus Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatus Tutkimusraportti 2.5.2013 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Tutkimusraportti 9.1.2012 Mikko Kesä Merja Lehtinen Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Seuturaportti, Päijät-Häme 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=4640 38 Päijät-Häme, n=151 36 Lahti, n=151 36 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden kirjastojen asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti.

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=374) Lappi (n=142) 1 7 Kemi-Tornion seutu (n=4) -18 Muu Lappi (n=56) 9-3 - - 3 4 5 6 Saldoluku

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 17 Seuturaportti, Kainuu 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=4640 38 Kainuu, n=69 Kajaani, n=45 33 Kehys-Kainuu, n=24-2 - 0 30 40 2: Suhdannenäkymät

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 17 Seuturaportti, Satakunta 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=4640 38 Satakunta, n=156 29 Pohjois-Satakunta, n=21 22 Pori, n=92 32 Rauma, n=43

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Seuturaportti, Etelä-Karjala 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=4640 38 Etelä-Karjala, n=65 22 Imatra, n=29 2 Lappeenranta, n=36 39 0 20

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=374) Kymenlaakso (N=129) -4 Kotka-Haminan seutu (n=64) 5 Kouvolan seutu (n=65) -12-2 -1 1 2 3 4

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Seuturaportti, Keski-Pohjanmaa 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=4640 38 Keski-Pohjanmaa, n=153 35 Kaustisen seutu, n=44 39 Kokkolan seutu,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Seuturaportti, Etelä-Savo 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=4640 38 Etelä-Savo, n=101 21 Mikkeli, n=54 34 Savonlinna, n=25 1 Pieksämäki,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 17 Seuturaportti, Pohjois-Karjala 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=4640 38 Pohjois-Karjala, n=155 Joensuun seutu, n=110 22 Keski-Karjala, n=22

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=374) Uusimaa (n=319) 1 Länsi-Uusimaa (n=115) -1 Kuuma-kunnat (n=14) 14 Itä-Uusimaa (n=72) -1 1

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Päijät-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Päijät-Häme Pk-yritysbarometri, syksy 205 Seuturaportti, Päijät-Häme : Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=6 Päijät-Häme, n=239 2 Lahti, n=239 2 2 0 2 3 5 2: Suhdannenäkymät

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Seuturaportti, Kymenlaakso 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=4640 38 Kymenlaakso, n=166 36 Kotka-Haminan seutu, n=91 33 Kouvolan seutu,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Seuturaportti, Varsinais-Suomi 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=4640 38 Varsinais-Suomi, n=3 42 Loimaa, n=18 49 Salo, n=46 20 Turku, n=201

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 17 Seuturaportti, Uusimaa 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=4640 Uusimaa, n=403 38 3 Itä-Uusimaa, n=8 4 Kuuma-kunnat, n=5 46 Länsi-Uusimaa, n=146

Lisätiedot

YLEISET YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3747) 24 Lappi (n=145) 22 Rovaniemen seutu (n=45) 27 Kemi-Tornion seutu (n=44) Muu Lappi (n=56) 13 0 40 50 60 Saldoluku (suurempi - pienempi)

Lisätiedot

YLEISET YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA AIKANA KOKO MAA (n=3747) 24 Keski-Suomi (n=218) 28 Jyväskylän seutu (n=125) 34 Pohjoinen Keski-Suomi (n=48) 29 7 0 10 20 30 40 50 60 Saldoluku (suurempi

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 17 Seuturaportti, Kanta-Häme 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=4640 38 Kanta-Häme, n=197 31 Forssan seutu, n=46 4 Hämeenlinnan seutu, n=95 42

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Seuturaportti, Pirkanmaa 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=4640 Pirkanmaa, n=514 37 38 Etelä-Pirkanmaa, n=60 35 Lounais-Pirkanmaa, n=43

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Lappi

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Lappi Pk-yritysbarometri, syksy 2014 Seuturaportti, Lappi 1 1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=792 6 Lappi, n=232-7 Kemi-Tornion seutu, n=77 1 Muu Lappi, n=89-1

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Etelä-Karjala

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Etelä-Karjala Pk-yritysbarometri, syksy 2 Seuturaportti, Etelä-Karjala : Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=64 4 Etelä-Karjala, n= 2 Imatra, n=37-7 Lappeenranta, n=64 7 2 -

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Keski-Pohjanmaa

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Keski-Pohjanmaa Pk-yritysbarometri, syksy 2014 Seuturaportti, Keski-Pohjanmaa 1 1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=792 6 Keski-Pohjanmaa, n=133 6 Kaustisen seutu, n=42 10

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT n=kaikki vastaajat LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT n=kaikki vastaajat LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3747) 24 Pohjois-Karjala (n=129) 21 2 Keski-Karjala (n=34) 24 Pielisen Karjala (n=35) 2 1 2 3 4

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Lappi

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Lappi Pk-yritysbarometri, syksy 5 Seuturaportti, Lappi : Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=6 Lappi, n=230 Kemi-Tornion seutu, n=6 - Muu Lappi, n=00 0 Rovaniemen seutu,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 17 Seuturaportti, Pohjois-Savo 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=4640 38 Pohjois-Savo, n=254 29 Koillis-Savo, n= 27 Kuopion seutu, n=82 33 Sisä-Savo,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 20 Seuturaportti, Kalajokilaakso 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=4640 38 Kalajokilaakso, n=237 3 Kaustisen seutu, n=44 39 Kokkolan seutu, n=9

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=374) Kanta-Häme (N=179) -1 5 (n=44) 5 Forssan seutu (n=4) -23-3 -2-1 1 2 3 4 5 6 7 Saldoluku (suurempi

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjois-Karjala

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjois-Karjala Pk-yritysbarometri, syksy 2014 Seuturaportti, Pohjois-Karjala 1 1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=5792 Pohjois-Karjala, n=200-1 Joensuun seutu, n=10 Keski-Karjala,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjois-Pohjanmaa 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=4640 Pohjois-Pohjanmaa, n=193 Koillismaa, n= Nivala-Haapajärvi, n=14 Oulu,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Kymenlaakso

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Kymenlaakso Pk-yritysbarometri, syksy 2014 Seuturaportti, Kymenlaakso 1 1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=792 6 Kymenlaakso, n=206 1 Kotka-Haminan seutu, n=103-1 Kouvolan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjois-Karjala

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjois-Karjala Pk-yritysbarometri, syksy 5 Seuturaportti, Pohjois-Karjala : Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=6 Pohjois-Karjala, n= -6 Joensuun seutu, n=5 Keski-Karjala, n=

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, syksy 25 Seuturaportti, Etelä-Savo : Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=4 4 Etelä-Savo, n=7 Mikkeli, n=93 9 Savonlinna, n=58-3 Pieksämäki,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Satakunta

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Satakunta Pk-yritysbarometri, syksy 2 Seuturaportti, Satakunta : Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=6 Satakunta, n=29 Pohjois-Satakunta, n=29 - Pori, n=72 Rauma, n=9-2

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Kymenlaakso

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Kymenlaakso Pk-yritysbarometri, syksy 205 Seuturaportti, Kymenlaakso : Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=64 4 Kymenlaakso, n=82-4 Kotka-Haminan seutu, n=8-7 Kouvolan seutu,

Lisätiedot

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat 1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=328, n=174 1 Kaustisen seutu, n=9 Kokkolan seutu, n=11-2 -2 0 2 4 6 1 2: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Suhdannenäkymät

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Keski-Pohjanmaa

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Keski-Pohjanmaa Pk-yritysbarometri, syksy 205 Seuturaportti, Keski-Pohjanmaa : Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=64 4 Keski-Pohjanmaa, n=32 Kaustisen seutu, n=4-6 Kokkolan seutu,

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3747) 24 Uusimaa (n=321) 22 Länsi-Uusimaa (n=117) 24 Kuuma-kunnat (n=7) 16 43 Itä-Uusimaa (n=69)

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy 2014 Seuturaportti, Kanta-Häme 1 1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=792 6 Kanta-Häme, n=28 8 Forssan seutu, n=60 4 HyRi-alue, n=111

Lisätiedot

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat 1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=5328 5, n=169-3 Kotka-Haminan seutu, n=82-5 Kouvolan seutu, n=87-1 -8-6 -4-2 0 2 4 6 1 2: Suhdannenäkymät osatekijöittäin

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, syksy 2014 Seuturaportti, Pirkanmaa 1 1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=792 6 Pirkanmaa, n=641 4 Etelä-Pirkanmaa, n=80-2 Lounais-Pirkanmaa,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 17 Seuturaportti, Pohjanmaa 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=4640 38 Pohjanmaa, n=257 35 Kyrönmaan seutu, n=49 18 Pietarsaaren seutu, n=53 37

Lisätiedot

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat 1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=5328 5 Lappi, n=197-2 Kemi-Tornion seutu, n=48-3 Muu Lappi, n=95-3 Rovaniemen seutu, n=54 0-4 -2 0 2 4 6 1 2: Suhdannenäkymät

Lisätiedot

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat 1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=328, n=294 Eteläinen, n= 2 Jyväskylän seutu, n=16 12 Pohjoinen, n=63 0 1 1 2: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Suhdannenäkymät

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 1 Seuturaportti, Etelä-Pohjanmaa 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=4640 38 Etelä-Pohjanmaa, n=238 Järviseutu, n=40 33 34 Kuusiokunnat, n=46 3

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3747) 24 Keski-Pohjanmaa (n=117) 44 Kaustisen seutu (n=34) 38 Kokkolan seutu (n=83) 47 Pietarsaaren

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Seuturaportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Seuturaportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 201 Seuturaportti, Kainuu 1 1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=611 Kainuu, n=81 3 Kajaani, n=8 8 Kehys-Kainuu, n=23-9 2 - - 0 2:

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Seuturaportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Seuturaportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Kanta-Häme : Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=6 Kanta-Häme, n= -8 Forssan seutu, n= - Hämeenlinnan seutu, n=3 - HyRi-alue,

Lisätiedot

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat 1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=328, n=441 4 HyRi-alue, n=84 Itä-, n=0 Kuuma-kunnat, n=144 Länsi-, n=10-1 -2 0 2 4 8 1 2: Suhdannenäkymät osatekijöittäin

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Kalajokilaakso

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Kalajokilaakso Pk-yritysbarometri, syksy 2014 Seuturaportti, Kalajokilaakso 1 1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=792 Kalajokilaakso, n=22 Kaustisen seutu, n=42 Kokkolan seutu,

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3747) Pohjois-Savo (n=189) 24 23 Ylä-Savo (n=39) -3 Kuopion seutu (n=57) 3 3 Varkauden seutu (n=33)

Lisätiedot

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat 1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=328, n=3-2 Forssan seutu, n=0-3 HyRi-alue, n=84 6 Hämeenlinnan seutu, n= -1-4 -2 0 2 4 6 8 1 2: Suhdannenäkymät osatekijöittäin

Lisätiedot

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat 1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=32, n=20-1 Kaustisen seutu, n=9 Kokkolan seutu, n=11-2 Keski-Pohjanmaa, n=174 1 Pietarsaaren seutu, n=61 2-2 0 2 4 6 1 2:

Lisätiedot

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat 1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=328, n=209 6 Joensuun seutu, n=92 3 Keski-Karjala, n=4 6 Pielisen Karjala, n=63 9 0 2 4 6 8 1 2: Suhdannenäkymät osatekijöittäin

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3630) 40 Pohjois-Karjala (n=124) 34 Joensuun seutu (n=55) 44 34 Pielisen Karjala (n=34) 18 0 10 20 30 40 50 60 Saldoluku (suurempi - pienempi)

Lisätiedot

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat 1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=532 5, n=326 4 Koillis-Savo, n=36 6 Kuopion seutu, n=113 Sisä-Savo, n=49 3 4 Varkauden seutu, n=73 13 Ylä-Savo, n=55-5 -

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Etelä-Pohjanmaa

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Etelä-Pohjanmaa Pk-yritysbarometri, syksy 2014 Seuturaportti, Etelä-Pohjanmaa 1 1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=5792 6 Etelä-Pohjanmaa, n=298 5 Järviseutu, n=48 1 Kuusiokunnat,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Kalajokilaakso

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Kalajokilaakso Pk-yritysbarometri, syksy 0 Seuturaportti, Kalajokilaakso : Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=6 Kalajokilaakso, n=6 Kaustisen seutu, n= -6 Kokkolan seutu, n=

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjois-Pohjanmaa

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjois-Pohjanmaa Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjois-Pohjanmaa : Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n= Pohjois-Pohjanmaa, n=3 Koillismaa, n=3 Nivala-Haapajärvi, n=

Lisätiedot

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat 1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=5328 5, n=243 9 Kyrönmaan seutu, n=48 Suupohjan rannikkoseutu, n=33 2 Vaasan seutu, n=98 14 0 5 15 1 2: Suhdannenäkymät

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3747) Pirkanmaa (n=426) 19 Luoteis-Pirkanmaa (n=48) Kaakkois-Pirkanmaa (n=35) 17 Etelä-Pirkanmaa

Lisätiedot

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat 1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=532 5, n=276 1 Järviseutu, n=6 Kuusiokunnat, n=44-15 Seinäjoen seutu, n=1 Suupohja, n=44-23 -30 - - 0 1 2: Suhdannenäkymät

Lisätiedot

Raivaaja Yritysten kasvun ja alueelle sijoittumisen esteet pois Itä-Uudellamaalla 2014 Posintra Oy. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen

Raivaaja Yritysten kasvun ja alueelle sijoittumisen esteet pois Itä-Uudellamaalla 2014 Posintra Oy. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen Raivaaja Yritysten kasvun ja alueelle sijoittumisen esteet pois Itä-Uudellamaalla 2014 Posintra Oy Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3747) 24 Kanta-Häme (N=176) 26 Hämeenlinnan seutu (n=90) 33 (n=45) 27 Forssan seutu (n=41) 7 0

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Alueraporttien 1/2003 yhteenveto. Suomen Yrittäjät

Pk-yritysbarometri. Alueraporttien 1/2003 yhteenveto. Suomen Yrittäjät Pk-yritysbarometri Alueraporttien 1/2003 yhteenveto Suomen Yrittäjät Alueraporttien yhteenveto Suhdannenäkymät Pk-yritysten suhdannenäkymät oman yrityksen kannalta lähimmän vuoden aikana ovat koko maassa

Lisätiedot

VALKEAKOSKI-OPISTO Pälkäneen osasto Asiakastyytyväisyys 2013

VALKEAKOSKI-OPISTO Pälkäneen osasto Asiakastyytyväisyys 2013 VALKEAKOSKI-OPISTO Pälkäneen osasto Asiakastyytyväisyys I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F R E D R I K I N K A T U 3 4 B 2 2,

Lisätiedot

VALKEAKOSKI-OPISTO Valkeakosken osasto Asiakastyytyväisyys 2013

VALKEAKOSKI-OPISTO Valkeakosken osasto Asiakastyytyväisyys 2013 VALKEAKOSKI-OPISTO Valkeakosken osasto Asiakastyytyväisyys I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F R E D R I K I N K A T U 3 4 B 2

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=363) Pirkanmaa (n=422) Luoteis-Pirkanmaa (n=47) 39 4 4 Kaakkois-Pirkanmaa (n=33) 15 Etelä-Pirkanmaa (n=48) 4 Tampereen seutu (n=199) 46 Lounais-Pirkanmaa

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LASTEN JA NUORTEN KASVUA TUKEVAT PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LASTEN JA NUORTEN KASVUA TUKEVAT PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LASTEN JA NUORTEN KASVUA TUKEVAT PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan

Lisätiedot

MOTIVA OY Kyselytutkimus kulutustiedon ja energiansäästöneuvojen antamisesta 2009

MOTIVA OY Kyselytutkimus kulutustiedon ja energiansäästöneuvojen antamisesta 2009 MOTIVA OY Kyselytutkimus kulutustiedon ja energiansäästöneuvojen antamisesta 2009 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 2 (48) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...4

Lisätiedot

Alueraporttien yhteenveto 1/2006

Alueraporttien yhteenveto 1/2006 Alueraporttien yhteenveto 1/2006 Suomen Yrittäjät ALUERAPORTTIEN YHTEENVETO Suhdannenäkymät Pk-yritysten suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana ovat kaikilla tutkimusalueilla saldolukujen 1 mukaan positiivisia

Lisätiedot

WAHREN-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013

WAHREN-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013 WAHREN-OPISTO Asiakastyytyväisyys INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

PETÄJÄ-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013

PETÄJÄ-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013 PETÄJÄ-OPISTO Asiakastyytyväisyys I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F R E D R I K I N K A T U 3 4 B 2 2, 0 0 1 0 0 H E L S I N

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri Grafiikka

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri Grafiikka Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri 2016 Grafiikka Liikevaihto Kohderyhmänä pohjoiskarjalaiset yritykset 7% Toteutettiin 10.10.-4.11.2016 9% Vastauksia 328 kpl 38% 34% alle 500 000 euroa 500 000

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen

Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014 Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri

Pk-yritysbarometri 9.11.2012 1 9.11.2012 2 Pk-yritysbarometri Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö

Pk-yritysbarometri. Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri syksy 2011 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö 13.9.2011 1 Pk-yritysbarometrin ennustekyky, bkt Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, syksy 2011 13.9.2011

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 1 Rakentaminen Kauppa 18 16 16 17 Palvelut 54 59 Muut 2 1 1 2 3 4 5 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

Lisätiedot