Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012"

Transkriptio

1 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1

2 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa keskiarvoa, joka on saatu laskemalla keskiarvo indeksin nimen mukaisen teeman kysymyksistä Yrityksenne tuloksia verrataan kokonaistulokseen (=841) - Tulokset esitetään keskiarvoina asteikolla Sivun oikeassa reunassa oleva hajontakuvio kertoo vastausten jakautumisen vastausvaihtoehtojen 1-5 ja EOS (En osaa sanoa) välille. Vaihtoehdoissa näkyy vastaajien määrä prosentteina. Jakauma julkaistaan vain, jos vastaajia on vähintään 5. - Ajallinen vertailu vuoden 2009 tutkimuksen tuloksiin: samoina pysyneet kysymykset (suluissa oleva muutosluku (+/-) - Raportin lopussa kalvoilla Suhteellisesti parhaat ja heikoimmat tulokset näytetään ne 10 kysymystä, joissa kohderyhmän tulokset poikkeavat eniten kaikkien tilitoimistojen kokonaistuloksista - Suhteellisesti parhaissa tuloksissa näytetään ne 10 kysymystä, joissa kohderyhmän tulokset poikkeavat myönteisimmin kokonaistuloksesta - Suhteellisesti heikoimmissa tuloksissa näytetään vastaavasti ne 10 kysymystä, joissa kohderyhmän tulokset poikkeavat kielteisimmin kokonaistuloksesta 2

3 Vastaajan taustatiedot Vastaajan sukupuoli ainen 6 Mies 13 Vastaajan ikä Alle 30 vuotta vuotta vuotta 7 Yli 60 vuotta 3 Koulutustausta Yliopisto-/korkeakoulututkinto 0 Ammattikorkeakoulututkinto 4 Keski-/opistoasteen ammatillinen koulutus 14 Muu 1 3

4 Vastaajan taustatiedot Asema Yrittäjä/omistaja 16 Palkattu toimitusjohtaja 0 Talouspäällikkö/-johtaja 0 Muu taloushallinnon tehtävä 3 Muu tehtävä 0 Kuinka kauan olette ollut nykyisessä tehtävässänne? Alle 2 vuotta vuotta vuotta 7 Yli 10 vuotta 7 4

5 Asiakasyrityksen taustatiedot Yrityksenne toimintamuoto Oy tai Oyj 6 Henkilöyhtiö 4 Ammatin-/elinkeinonharjoittaja 8 Ulkomaisen yrityksen sivuliike 0 Yhdistys, säätiö tms. 1 Asunto-osakeyhtiö 0 Muu 0 En osaa sanoa / ei vastausta 0 Yrityksenne liikevaihto vuodessa Alle euroa euroa euroa euroa milj. euroa 1 Yli 3 milj. euroa 1 5

6 Asiakasyrityksen taustatiedot...yrityksenne liikevaihto vuodessa En osaa sanoa / ei vastausta 2 Yrityksenne henkilömäärä 1-2 henkilöä henkilöä henkilöä 0 Yli 50 henkilöä 2 En osaa sanoa / ei vastausta 0 Kuinka pitkään yrityksenne on ollut nykyisen tilitoimistonne asiakkaana? Alle 2 vuotta vuotta 9 Yli 5 vuotta 7 En osaa sanoa / ei vastausta 0 6

7 Asiakasyrityksen taustatiedot Paikkakuntanne koko Alle asukasta asukasta 5 Yli asukasta 2 En osaa sanoa / ei vastausta 1 7

8 Indeksit Indeksit (=841) Kokonaisindeksi 4,46 +0,02 4,24 Tilitoimiston palvelun arviointi 4,41 4,19-0,04 Palvelumielikuva 4,76 +0,16 4,35 Palvelun taso 4,47 4,20 Yhteydenpito ja asiakassuhteen hoito 4,28 4,01 Yritystoiminnan tuki 4,17 3,96 +0,05-0,08-0,03 Oman yhteyshenkilön arviointi 4, ,

9 Tilitoimiston palvelun arviointi (=841) Kuinka hyvin seuraavat adjektiivit kuvaavat tilitoimistokumppanianne? =1 Kuvaa huonosti =2 =3 =4 =5 Kuvaa hyvin Luotettava 4,79 +0, % 4, % Edistyksellinen 4,84 4,12 +0, % % Tehokas 4,74 +0, % 4, % Ammattitaitoinen 4,79 4,42 +0, % % Palveluhenkinen 4,63 +0, % 4, % Millaisen arvosanan annatte tilitoimiston palveluista (esim. kirjanpito, palkanlaskenta, maksatus ja viranomaisraportointi)? Palvelujen virheettömyys 4,32 4,15 Palvelun joustavuus 4,68 4,38 Palveluvalikoiman kattavuus 4,56 4,31 =1 Heikko =2 =3 =4 =5 Erinomainen -0, % % +0, % % +0, % % Virheiden korjaaminen 4,58 4,35-0, % %

10 Tilitoimiston palvelun arviointi (=841)...Millaisen arvosanan annatte tilitoimiston palveluista (esim. kirjanpito, palkanlaskenta, maksatus ja viranomaisraportointi)? Hinta-laatu-suhde 3,89 3,70 Aikataulujen pitävyys 4,74 4,36 =1 Heikko =2 =3 =4 =5 Erinomainen +0, % % +0, % % Palveluiden asiakaslähtöisyys 4,53 4,19 +0, % % Arvioikaa seuraavia yhteydenpitoon ja asiakassuhteen hoitoon liittyviä tekijöitä. Yhteydenpidon aktiivisuus 4,37 3,96 Yhteydenpidon sujuvuus, helppous 4,37 4,32 Tiedottaminen laki- ja muista muutoksista 4,26 3,90 Yritykseni talouden säännönmukainen raportointi 4,47 4,08 Hinnoittelun selkeys 4,11 3,77 =1 Heikko =2 =3 =4 =5 Erinomainen +0, % % -0, % % -0, % % -0, % % +0, % % Yhteistyösopimuksen joustavuus, muutettavuus 4,13 4,04-0, % %

11 Tilitoimiston palvelun arviointi (=841) Arvioikaa seuraavia yritystoimintanne tukeen liittyviä väittämiä. =1 Hyvin paljon eri mieltä =2 =3 =4 =5 Hyvin paljon samaa mieltä Tilitoimisto tuntee riittävästi yrityksemme toimintaa 4,05 +0, % 3, % Tilitoimisto tuntee yrityksemme taloushallinnon tarpeet 4,47 4,06 +0, % % Tilitoimistolta saa osaavaa tukea ongelmatilanteissa 4,24-0, % 4, % Tilitoimisto antaa hyödyllisiä neuvoja / ohjeita yrityksemme tulevaisuuden suunnitteluun liittyvissä asioissa Tilitoimiston verkkolaskuihin liittyvät palvelut d k i 4,06 3,62 +0, % % 4, % vastaavat odotuksiamme 3, % Tilitoimiston muiden sähköisten palveluiden taso vastaa odotuksiamme 4,11 3,97-0, % % Mihin asioihin yhteyshenkilön toiminnassa olette erityisesti tyytyväinen? Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy - 11

12 Tilitoimiston palvelun arviointi (=841) Mihin asioihin yhteyshenkilön toiminnassa olette erityisesti tyytymätön? Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy - 12

13 Oman yhteyshenkilön arviointi (=841) Kuinka hyvin seuraavat adjektiivit kuvaavat yhteyshenkilöänne (esim. kirjanpitäjä tai palkanlaskija)? Ammattitaitoinen 4,79 4,52 Luotettava 4,79 4,64 Palveluhenkinen 4,68 4,59 =1 Kuvaa huonosti =2 =3 =4 =5 Kuvaa hyvin % % % % % % Tehokas 4,79 4, % % Miten suhtaudutte seuraaviin yhteyshenkilön työskentelyä käsitteleviin väittämiin? =1 Hyvin paljon eri mieltä =2 =3 =4 =5 Hyvin paljon samaa mieltä Yhteistyö on sujuvaa 4, % 4, % Yhteyshenkilö toimii oma-aloitteisesti 4,47 4, % % Yhteyshenkilön tavoittaa hyvin 4, % 4, % Sovitut aikataulut pitävät 4,74 4, % %

14 Oman yhteyshenkilön arviointi (=841)...Miten suhtaudutte seuraaviin yhteyshenkilön työskentelyä käsitteleviin väittämiin? Yhteyshenkilö tuntee riittävästi yhtiömme toimintaa 4,32 4,12 Yhteyshenkilö huolehtii riittävästi yhtiöstämme antaen neuvoja ja ohjeita 4,21 3,90 Mihin asioihin yhteyshenkilön toiminnassa olette erityisesti tyytyväinen? =1 Hyvin paljon eri mieltä =2 =3 =4 =5 Hyvin paljon samaa mieltä % % % % Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Aikataulujen pitävyys hauskoja viestejä välillä. Huolehtii yritykseni asiosta hyvin Hänen kanssaan on kaikissa asioissa helppo työskenellä, mielyttävä ja asiantunteva. Kaikkeen Kaikki toimii Toimeksiantojen nopea käsittely Toiminta on katkotonta ja helppoa. Monesti tuntuu että on ainoa asiakas, kun avun ja vastaukset saa välittömästi. Ongelmatilanteissa apu on nopeaa ja paikkaansapitävää, jolloin vältytään turhalta uudelleen avaamiselta. Kiitos Heli! Ystävällisys, luotettavuus, nopeus Mihin asioihin yhteyshenkilön toiminnassa olette erityisesti tyytymätön? Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy... Ei mitään tyytymättömyyden aihetta Ei ole valittamista ollut Ei tule mitään mieleen Ei tule nyt mitään mieleen. 14

15 Oman yhteyshenkilön arviointi... Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy En ole tyytymätön mihinkään Kaikki ok Yrityksen neuvonta 15

16 Muut kysymykset (=841) Kuinka tyytyväinen olette kokonaisuutena tilitoimistolta saamaanne palveluun? =1 Hyvin tyytymätön =2 =3 =4 =5 Hyvin tyytyväinen Tilitoimiston palvelu kokonaisuutena 4,21-0, % 4, % Arvioi seuraavaa väittämaä koskien tilitoimistoanne Tunnen, että yrityksemme taloushallinto on hyvissä käsissä 4,68 4,30 =1 Hyvin paljon eri mieltä =2 =3 =4 =5 Hyvin paljon samaa mieltä % % Oletteko valmis suosittelemaan tilitoimiston palveluita muille? Kyllä En osaa sanoa / ei mielipidettä En

17 Muut kysymykset (=841) Muu viestinne tai palautteenne kirjanpitäjälle, palkanlaskijalle tai tilitoimistolle: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Aika kallis! Tuntuu, että jokainen käytetty minuutti laskutetaan. Myös puhelut ja tapaamiset, eli jokainen neuvo maksaa...siksi siksi ei aina "uskalla" kysyä asioita, pelkää seuraavaa laskua. Kirjanpitoni on silti kyseisessä paikass, koska palvelu ja henkilökunta loistavaa ja tiedän kirjanpitoni olevan hyvissä käsissä ;) Hyvä työtä "tytöt" jatkakaa samaan malliin! Hyvä, mutta hinnakas tilitoimisto kaikki hyvin jatkakaa samaan malliin. Olette edelläkävijöitä Kiitos kirjanpitäjälle ja toimistolle Kiitos! On tuoreessa muistissa 03/11 kun onnuin lakki kourassa toimistoon. Sen jälkeen on paljon paikattu ja homma jatkuu... -Kiitos Koko porukalle! Osaatte työnne hyvin ja on ilo olla teidän asiakkaanne. Työniloa ja koittakaa ymmärtää! Heh :) 17

18 Suhteellisesti parhaat 10 kysymystä vertailukohtana (=841) ka. Edistyksellinen 4, ,12 Tehokas 4,74 4,24 Erotus +0,72 +0,49 Tilitoimisto antaa hyödyllisiä neuvoja / ohjeita yrityksemme tulevaisuuden suunnitteluun liittyvissä asioissa 4,06 +0,44 3,62 Tilitoimisto tuntee yrityksemme taloushallinnon tarpeet 4,47 4,06 +0,42 Yhteydenpidon aktiivisuus 4,37 +0,41 3,96 Yritykseni talouden säännönmukainen raportointi 4,47 4,08 Tunnen, että yrityksemme taloushallinto ll on hyvissä käsissä 4,68 4,30 Aikataulujen pitävyys 4,74 4,36 Ammattitaitoinen 4,79 4,42 Tiedottaminen laki- ja muista muutoksista 4,26 3, ,39 +0,38 +0,37 +0,37 +0,37 18

19 Suhteellisesti heikoimmat 10 kysymystä vertailukohtana (=841) ka. Tilitoimistolta saa osaavaa tukea ongelmatilanteissa 4, ,26 Tilitoimiston palvelu kokonaisuutena 4,21 4,22 Erotus -0,02-0,01 Yhteydenpidon sujuvuus, helppous 4,37 +0,04 4,32 Tilitoimisto tuntee riittävästi yrityksemme toimintaa 4,05 3,97 +0,08 Yhteyshenkilön tavoittaa hyvin 4,58 +0,08 4,50 Yhteistyösopimuksen joustavuus, muutettavuus 4,13 4,04 Palveluhenkinen l 4,68 4,59 Yhteistyö on sujuvaa 4,63 4,53 +0,09 +0,09 +0,10 Tilitoimiston muiden sähköisten palveluiden taso vastaa odotuksiamme 4,11 3,97 +0,13 Luotettava 4,79 4, ,15 19

Asianajoalan Asiakastyytyväisyys 2004. Valtakunnalliset yhteenvetotulokset

Asianajoalan Asiakastyytyväisyys 2004. Valtakunnalliset yhteenvetotulokset Asianajoalan Asiakastyytyväisyys 2004 Valtakunnalliset yhteenvetotulokset Asianajoalan Asiakastyytyväisyys 2004 - tutkimuksen perustiedot Kyselytutkimus asianajotoimistojen asiakkaille Tavoitteet: 1. Tarjota

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 17.2.2011 Toteutus: 11-12/2010 Vastaajia yhteensä 9783 Tutkimuksen toteutus Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö: Tiivistelmä s. 3-12 Numeeriset

Lisätiedot

ASIAKASSUHDETUTKIMUS 2007 SUOMEN SUORAHAKUYRITYSTEN YHDISTYS R.Y.

ASIAKASSUHDETUTKIMUS 2007 SUOMEN SUORAHAKUYRITYSTEN YHDISTYS R.Y. ASIAKASSUHDETUTKIMUS 2007 SUOMEN SUORAHAKUYRITYSTEN YHDISTYS R.Y. LOPPURAPORTTI Ville Haikola/Jyrki Kärpänoja 28.11.2007 Sisältö JOHDANTO: TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ, TAVOITTEET JA TOTEUTUS 3 YHTEENVETO 5 ARVIOT

Lisätiedot

Asiakastutkimus 2014. Blue Service Partners. Helsinge skolan (ya lukio) - Yläkoulu - ruoka Vastaajamäärä: 277

Asiakastutkimus 2014. Blue Service Partners. Helsinge skolan (ya lukio) - Yläkoulu - ruoka Vastaajamäärä: 277 Asiakastutkimus 2014 Blue Service Partners Helsinge skolan (ya lukio) - Yläkoulu - ruoka Vastaajamäärä: 277 Johdanto Blue Service Partnersin asiakastutkimus suoritettiin helmikuussa 2014 yhteensä 107 toimipaikassa.

Lisätiedot

Raportti Huhtikuu 2011. Vastauksia huomisen kysymyksiin

Raportti Huhtikuu 2011. Vastauksia huomisen kysymyksiin Raportti Huhtikuu 211 Vastauksia huomisen kysymyksiin sivu Johdanto.3 Taustatiedot: sukupuoli, ikä, koulutus, tämän hetkinen tilanne...4 Tiedon saaminen Osuuskuntakeskuksesta.7 Asioinnin syy 8 Arvosanat

Lisätiedot

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 2 2010. Talousluvut. kasvun perustana. Tilinpäätöksen julkisuus SEPAn vaikutukset

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 2 2010. Talousluvut. kasvun perustana. Tilinpäätöksen julkisuus SEPAn vaikutukset SUMMA MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 2 2010 Talousluvut kasvun perustana Tilinpäätöksen julkisuus SEPAn vaikutukset Pääkirjoitus toukokuu 2010 Palvelukartoitus kannattaa Osaava tilitoimisto

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012

Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Heikkilä Katariina, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Mäki-Fränti Mia,

Lisätiedot

Opas: Kuinka teen kyselyn.

Opas: Kuinka teen kyselyn. Opas: Kuinka teen kyselyn. Oppaasi kyselyiden, tiedonkeruun, arviointimaailman ja liiketoiminnan tärkeimpien sidosryhmien ymmärtämiseen. Alkusanat tekijöiltä Olemme toimineet palautteenkeruun alalla jo

Lisätiedot

Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastyytyväisyystutkimus 2007

Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastyytyväisyystutkimus 2007 Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastyytyväisyystutkimus 2007 (ajanjaksolla 1.1.2006-31.10.2007 asioineet asiakkaat) Seudulliset yrityspalvelut -projekti 31.12.2007 laatututkija Meri Kokkola

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Oppimisen iloa 2

Sisällysluettelo. Oppimisen iloa 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Sidosryhmäkysely... 4 Sidosryhmäkyselyn tulokset ja analysointi... 5 Taustatiedot... 5 Tiedottaminen... 6 Palvelut... 9 Opiston toiminta... 12 Mielikuva... 16 Yhteistyö...

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely

Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely Joonas Sarvikas Opinnäytetyö Maaliskuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy 2008

Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy 2008 Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3. KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TOTEUTUS...3 3. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYYN VASTANNEET... 3.1. Vastaajien taustatietoja...5

Lisätiedot

Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen

Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014 Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen

Lisätiedot

DSV ROAD OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI

DSV ROAD OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI DSV ROAD OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 04 TUTKIMUSRAPORTTI Tiivistelmä Tämän asiakastutkimuksen on toteuttanut DSV Road Oy:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Puhelinhaastatteluina toteutettuun tutkimukseen

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Kotihoito 2009

Asiakastyytyväisyyskysely Kotihoito 2009 Asiakastyytyväisyyskysely Kotihoito 2009 Outi Majanen Suunnittelija, vanhuspalvelut 10.6.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kyselyn toteutus... 3 3. Vastaajien taustatiedot... 3 4. Kyselyn tulosten

Lisätiedot

valu hukkaan Sivu 10 Haluatko saada firmasta paremman tuoton? Sivu 14 Tuloksen tekemiseen vaikuttaa suoraan yrityksen kyky hallita omia rutiinejaan.

valu hukkaan Sivu 10 Haluatko saada firmasta paremman tuoton? Sivu 14 Tuloksen tekemiseen vaikuttaa suoraan yrityksen kyky hallita omia rutiinejaan. TOUKOKUU 2013 Ecom asiakaslehti nro. 1 Tuloksen tekemiseen vaikuttaa suoraan yrityksen kyky hallita omia rutiinejaan. Sivu 2 SähköJusalla työ ei valu hukkaan Sivu 10 Haluatko saada firmasta paremman tuoton?

Lisätiedot

Isännöinnin ammattilaiset 2010. www.kiinko.fi

Isännöinnin ammattilaiset 2010. www.kiinko.fi Isännöinnin ammattilaiset 2010 www.kiinko.fi Kiinko tarjoaa lisä- ja täydennyskoulutusta sekä ammattitutkintoja kiinteistöalan ammateissa toimiville ja alalle hakeutuville. Koulutuksen kohderyhmiin sisältyy

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

TIIMINVETÄJÄN ARVIOINTI

TIIMINVETÄJÄN ARVIOINTI Karl-Magnus Spiik Ky TV-arvio / sivu 1 TIIMINVETÄJÄN ARVIOINTI Tämä työkalu sopii kaikille tiiminvetäjille ja vastaavassa tehtävässä toimiville. Ryhmän ohjaaminen ilman muodollisia esimiesvaltuuksia on

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu. Pia Aaltonen

Satakunnan ammattikorkeakoulu. Pia Aaltonen Satakunnan ammattikorkeakoulu Pia Aaltonen KIRJANPITÄJÄSTÄ TALOUSHALLINNON KONSULTIKSI -TUTKIMUS SATAKUNTALAISTEN TILITOIMISTOJEN VALMIUKSISTA PALVELUIDEN MONIPUOLISTAMISEEN Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus 2012 2012 Asianajajatutkimus 2012 1 2 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 2012 Teksti: Janne Laukkanen Elina Järvenpää 3 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 2. Asianajajakunnan

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa?

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten yrityskehitysja rahoituspalvelujen asiakastyytyväisyydestä Maaliskuu 2005 Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten

Lisätiedot

ASIAKASPALVELU. HUOVINEN: Pöytä ei enää täyty laskuttamattomista töistä SIVU 10. soittaa aina takaisin SIVU 6 TYÖ ON

ASIAKASPALVELU. HUOVINEN: Pöytä ei enää täyty laskuttamattomista töistä SIVU 10. soittaa aina takaisin SIVU 6 TYÖ ON LOKAKUU 2013 ECOM ASIAKASLEHTI NRO. 2 ASIAKASPALVELU soittaa aina takaisin SIVU 6 HUOVINEN: Pöytä ei enää täyty laskuttamattomista töistä SIVU 10 TYÖ ON tehty vasta, kun se on LASKUTETTU Sivu 8 Sisällys

Lisätiedot

Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys

Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys 2014 ProAgria Etelä-Pohjanmaa Juha-Matti Toppari Kari Kallioniemi Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys SISÄLLYS 1 Taustaa... 3 2 Selvityksen keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

Kyselyn tuloksilla ei sinänsä ole merkitystä, vastaajilla on. Saamme varmasti yritysilmastoamme parannettua kun:

Kyselyn tuloksilla ei sinänsä ole merkitystä, vastaajilla on. Saamme varmasti yritysilmastoamme parannettua kun: Yrittäjäkysely 2012 yhteenvetoa. Executive summary: Yrittäjäkyselyn tulokset antavat ehkä hieman negatiivisemman kuvan Vihdistä yrittäjäystävällisenä kuntana kun olisi aihetta. Lyhyenä yhteenvetona voidaan

Lisätiedot