KANSALAISOPISTOT Asiakastyytyväisyys 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSALAISOPISTOT Asiakastyytyväisyys 2009"

Transkriptio

1 KANSALAISOPISTOT Asiakastyytyväisyys 2009

2 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS OPISKELU Kolme tärkeintä tekijää opistossa opiskelulle Positiiviset kuvaukset omasta opistosta Negatiiviset kuvaukset omasta opistosta Onko aiemmin opiskellut tässä opistossa? KEVÄÄN 2009 OPINNOT TIEDONSAANTI KURSSIMAKSUT OPINNOT TULEVINA VUOSINA OPISTOJA KUVAAVAT OMINAISUUDET SUOSITTELEMINEN MARKETMIX -MENETELMÄN KUVAUS Tyytyväisyyden tutkiminen kuiluanalyysin avulla Tyytyväisyyden tutkiminen nelikenttäanalyysin avulla KANSALAISOPISTOJEN ARVIOINTI Toiminnan tekijöiden merkitysarvosanat Toiminnan tekijöiden onnistumisarvosanat Toiminnan tekijöiden kuiluanalyysi Tiedottaminen ja opastus Ilmoittautuminen Palvelut Tilat ja välineet Yhteiskunnallisten tehtävien hoito Vertailu opiston mukaan Vertailu ikäryhmän mukaan Vertailu koulutustaustan mukaan Kokonaisarvosana KESKEISIÄ TULOKSIA... 34

3 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tämä on Kansalaisopistojen asiakastyytyväisyystutkimuksen tutkimusraportti. Tutkimuksen toteutti Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän / Parkanon kaupungin toimeksiannosta Innolink Research Oy. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kansalaisopistojen asiakasprofiilia kartoittaa opiskelijoiden nykyistä sekä tulevaa opiskelua selvittää vastaajien mielikuvia Kansalaisopistoista selvittää vastaajien tiedonsaantia Kansalaisopistoista selvittää vastaajien opistoille asettamia vaatimuksia sekä vastaajien tyytyväisyyttä opistonsa toimintaan ja palveluihin kerätä vastaajilta vapaamuotoista palautetta Tutkimus toteutettiin Internet-kyselynä maalis-huhtikuussa Kohderyhmän muodostivat kahdeksan Länsi-Pirkanmaalla sijaitsevan kansalaisopiston asiakkaat (Forssan aikuisopisto, Järvenpään työväenopisto, Mäntsälän kansalaisopisto, Parkanon kansalaisopisto, Pohjois-Satakunnan alueopisto, Wellamo-opisto, Valkeakoski-opisto, Vanajaveden opisto). Tutkimus perustuu yhteensä 2207 asiakkaan antamiin vastauksiin. Opistoittain (rekisteritieto) vastauksia palautui seuraavasti: Opisto Palautuneet lomakkeet Wellamo-opisto 404 Järvenpään työväenopisto 316 Wahren-opisto 117 Mäntsälän kansalaisopisto 143 Parkanon kansalaisopisto 101 Pohjois-Satakunnan alueopisto 245 Valkeakoski-opisto 276 Vanajaveden opisto 600 Tutkimuksen tulokset on esitetty tässä raportissa taulukoina ja kuvina selityksineen. Lisäksi tuloksia voi tarkastella MarketMix -ohjelmistolla.

4 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS Tutkimusaineistoa kuvataan prosenttijakaumilla, jolloin saadaan kokonaiskuva vastaajista. OPISTO (rekisteritieto) 2009 Wahren-opisto 5,3% (117) Järvenpään työväenopisto 1% (316) Mäntsälän kansalaisopisto 6,5% (143) Parkanon kansalaisopisto 4,6% (101) Pohjois-Satakunnan alueopisto 11,1% (245) Wellamo-opisto 18,3% (404) Valkeakoski-opisto 12,6% (279) Vanajaveden opisto 27,3% (602) Yhteensä 10% (2207) OPISTO (kysytty) 2009 Wahren-opisto 5,6% (122) Järvenpään työväenopisto 1% (315) Mäntsälän kansalaisopisto 6,6% (144) Parkanon kansalaisopisto 5,1% (112) Pohjois-Satakunnan alueopisto 1% (232) Wellamo-opisto 18,1% (397) Valkeakoski-opisto 12,6% (276) Vanajaveden opisto 27,3% (600) Yhteensä 10% (2198) SUKUPUOLI 2009 nainen 8% (1751) mies 2% (439) Yhteensä 10% (2190)

5 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) IKÄRYHMÄ 2009 alle 20 vuotias 1,1% (24) vuotias 7,0% (154) vuotias 12,3% (270) vuotias 19,9% (438) vuotias 27,2% (599) vuotias 26,6% (586) yli 70 vuotias 6,0% (132) Yhteensä 10% (2203) KOULUTUSTAUSTA 2009 perusaste (peruskoulu, kansakoulu) 13,0% (286) toinen aste (lukio, ammattikoulu, opisto) 50,8% (1113) korkea-aste (yliopisto, korkeakoulu, ammattikorkeakoulu) 36,2% (794) Yhteensä 10% (2193) Lisäksi vastaajien kotikunta esitetään MarketMix -järjestelmässä.

6 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) 3. OPISKELU 3.1. Kolme tärkeintä tekijää opistossa opiskelulle aiemmat hyvät kokemukset 1,2% (27) aikataulujen/ajankohdan sopivuus 1% (221) ainoa palveluntarjoaja (paikkakunnalla) 4,6% (101) asiakaspalvelu % (3) asiallisuus % (2) elämysten saaminen % (6) esitemateriaali/tiedotus % (7) etäopiskelumahdollisuus % (2) haasteet % (4) halu kokeilla uutta 0,7% (15) halu pysyä ajassa kiinni % (8) harrastus 7,6% (168) helppous 1,4% (31) hinnan sopivuus 16,5% (364) hinta-laatusuhteen sopivuus 0,8% (18) hyvä/laaja palvelutarjonta/monipuolisuus 11,6% (255) hyvä/pätevä opettaja/opetus 22,4% (494) hyöty 1,7% (38) itsensä toteuttaminen % (8) joustavuus % (7) kielten oppiminen/kielitaidon ylläpito 8,8% (195) kulkuyhteydet/saavutettavuus % (14) kulttuuri % (2) kurssitarjonnan/kurssin sopivuus/kiinnostavuus itselle 32,0% (706) käsillä tekemisen ilo/kädentaidot % (81) käytännön syyt opiskella, esim. työ 1,1% (25) laadukkuus 0,9% (20) luotettavuus % (4) liikunta/terveyden ylläpito 7,6% (168) liikuntasetelit/alennukset % (4) mahdollisuus avoimen yliopiston kurssien suorittamiseen % (8) maine/tunnettuus % (7) mielen virkeyden/oppimistaitojen/muistin ylläpitäminen % (83) muiden suosittelu % (7) mukava porukka/ilmapiiri 7,8% (172) musiikki/kuoro 0,7% (15) neuvot/opastus 0,9% (19) oma aika/virkistys/vastapaino työlle 7,7% (170) opiskeluympäristö % (12) oppimishalu/itsensä kehittäminen 14,8% (326) paikallisuus 2,8% (62) saatavuus 0,9% (19) selkeys % (2) sijainti 46,4% (1023) sivistys % (4) sopivan tasoinen opetus 1,6% (36) sopivat ryhmäkoot % (3) soveltuvuus työssäkäyvälle % (7) tietotekniikan oppiminen 1,1% (25) tilat/välineet 2,3% (51) toimivuus % (6) tutkinto/eteneminen % (5) tuttuus/tottumus 2,9% (64) työnantaja/kunta maksoi % (5) uudet ideat % (9) viihtyisyys 0,7% (15) verkostoituminen/ihmisten tapaaminen % (83) ystävät/kaverit/puoliso 2,1% (47) yhteisöllisyys/sosiaaliset suhteet 5,5% (121) yhden maninnan saaneet 1,5% (33) en osaa / halua sanoa 5,8% (129) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuva 1. Mainitse kolme tärkeintä tekijää, miksi opiskelet kyseisessä opistossa. 46 prosenttia vastaajista mainitsee sijainnin kysyttäessä tärkeimpiä tekijöitä kyseisessä opistossa opiskelulle. Myös kurssitarjonnan / kurssin sopivuus / kiinnostavuus itselle (32%) sekä hyvä / pätevä opettaja / opetus (22%) mainitaan vastaajien keskuudessa usein.

7 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) 3.2. Positiiviset kuvaukset omasta opistosta aktiivinen 0,7% (16) asiallinen % (7) asiakaslähtöinen 0,8% (17) asiantunteva % (13) helposti lähestyttävä 1,5% (33) hyvä hinta-laatusuhde % (10) hyvä opetus / opettajat 38,0% (839) hyvä palvelu / mukava henkilökunta 5,0% (110) hyvä työskentelyhenki / ilmapiiri / kurssikaverit 14,7% (324) hyvät työskentelytilat 9,4% (208) hyvät varusteet / työvälineet / materiaalit 2,1% (46) ilmoittautuminen helppoa 1,9% (42) iloinen / vireä 1,0% (21) itselle sopiva 2,9% (65) joustava 1,9% (43) kurssien saatavuus % (6) laadukas 1,1% (25) laskutuksen toimivuus % (4) liikuntasetelin käyttömahdollisuus % (2) luotettava 0,7% (16) mielenkiintoinen 2,1% (47) monipuolinen kurssitarjonta 28,1% (620) nuorekas % (2) ok / ei valittamista % (71) paikallinen % (11) perinteikäs % (2) sijainti 8,4% (186) sopiva työtahti 0,7% (15) sopivan hintainen % (81) sopivat ryhmäkoot 1,0% (23) tarjontaa lapsille % (2) terveyttä tukeva % (4) toimiva % (85) toimiva tiedotus % (88) toimivat sähköiset palvelut 1,1% (24) tunnettu / arvostettu % (6) täsmällinen / toimivat aikataulut 2,2% (49) uudistuva / aikaansa seuraava 5,0% (110) vastaa kysyntään 1,6% (36) vastaa odotuksia / hyödyllinen 0,7% (15) viihtyisä / tuttu / kotoisa 5,2% (114) virkistävä / vastapaino työlle / omaa aikaa 0,7% (16) vuorovaikutteinen / opiskelijoita huomioiva % (97) yhteydenpito sujuvaa % (7) yhden maininnan saaneet 1,6% (35) ei mitään positiivista % (4) en osaa / halua vastata 14,5% (319) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuva 2. Kokemuksiesi mukaan, miten kuvailisit omaa opistoasi positiivisesti? Vastaajien keskuudessa korostuu erityisesti hyvään opetukseen / opettajaan (38%), monipuoliseen kurssitarjontaan (28%) sekä hyvään työskentelyhenkeen / ilmapiiriin / kurssikavereihin (15%) liittyvät tekijät pyydettäessä positiivisia kuvailuja omasta opistosta. Arviot opistoittain esitetään erillisessä liitteessä.

8 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) 3.3. Negatiiviset kuvaukset omasta opistosta byrokratia % (1) ei negatiivista 9,4% (208) epäjohdonmukaisuus % (1) etäinen % (6) hajanainen/iso 1,0% (23) huonot kotisivut/sähköinen järjestelmä % (14) ilmoittautumiset / kursseille vaikea päästä 4,5% (99) jatko-opiskelumahdollisuudet % (1) kalliit kurssit/kurssimaksut 11,8% (261) kokonaisuus % (3) kurssien ajankohta/pituus 8,2% (182) kurssien taso 2,1% (47) kurssin vaihtaminen ei onnistu % (2) kurssitarjonta 8,2% (181) kädentaitojen osuus vähentynyt % (2) lapsia ei lasketa vesijumpparyhmän kiintiöön % (3) liian hiljaista/rauhallista % (5) liikenneyhteydet % (3) maksutavat/maksuvaihtoehdot/alennukset 1,1% (25) materiaalit/materiaalien saatavuus 1,3% (28) muuttumaton /vanhanaikainen 1,2% (27) näkymätön % (1) opettajakunta/henkilökunta 4,5% (100) opintojen jatkuvuus / peruutukset 1,8% (39) opiskelijat/opiskelijoiden huomioon ottaminen 0,9% (20) opiskelijoiden palkitseminen % (1) opiskelun tulokset % (5) opiston jumppavälineiden hankinta % (2) oppitunnit % (14) parkkipaikat 1,0% (22) pelimannien häiritsevä harjoittelu % (1) postin alakerta % (1) resurssipula/säästösyyt 1,3% (28) ryhmien koko 2,5% (55) saavutettavuus/tavoitettavuus % (6) sijainti 2,7% (60) sisäänpäin suuntautunut % (2) säilytystilat % (1) tasapuolisuus % (7) tarkempi kuvaus kursseista % (2) tekniset laitteet % (6) tiedonkulku/tiedottaminen/mainonta 2,0% (44) tiloissa ongelmia / olosuhteet 8,9% (197) työkaluissa puutteita % (2) vaativuustaso % (8) yhteishenki % (4) yhteistyö eri alojen kanssa % (1) yksilöllisyyden puute % (6) yliarvostus % (3) en osaa/halua sanoa 38,5% (849) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuva 3. Kokemuksiesi mukaan, miten kuvailisit omaa opistoasi negatiivisesti? Vastaajien keskuudessa korostuvat erityisesti kalliit kurssit / kurssimaksut (12%), tilojen / olosuhteiden ongelmat ja puutteet (9%) sekä kurssien ajankohta ja pituus (8%) sekä kurssitarjonta (8%) kysyttäessä omaan opistoon liittyviä negatiivisia kuvailuja. Arviot opistoittain esitetään erillisessä liitteessä.

9 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) 3.4. Onko aiemmin opiskellut tässä opistossa? kyllä 88,3% (1921) en 11,7% (255) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuva 4. Oletko aikaisempina lukukausina opiskellut tässä opistossa? 88 prosenttia vastaajista ilmoittaa opiskelleensa aikaisempina lukukausina nykyisessä opistossaan. Wahren Järvenpää Mäntsälä Parkano P-Satakunta Wellamo Valkeakoski Vanajavesi kyllä 91,7% (110) 82,4% (257) 86,4% (121) 9% (99) 96,0% (218) 88,0% (345) 94,8% (256) 84,9% (506) en 8,3% (10) 17,6% (55) 1% (19) 1% (11) % (9) 12,0% (47) 5,2% (14) 15,1% (90) Yhteensä 10% (120) 10% (312) 10% (140) 10% (110) 10% (227) 10% (392) 10% (270) 10% (596) Taulukko: Vertailu opiston mukaan (kysytty)

10 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) 4. KEVÄÄN 2009 OPINNOT taiteen perusopetus 2,7% (59) yhteiskunta, kansalaistaidot ja historia 2,9% (64) psykologia ja kasvatus 1,0% (23) musiikki 5,3% (118) kielet 27,7% (611) tietotekniikka 5,7% (126) näyttämötaiteet 1,1% (24) kirjallisuus ja kirjoittaminen 1,3% (28) kuvataiteet ja muotoilu 7,2% (159) käden taidot 26,8% (591) tanssi ja liikunta 32,4% (715) muu koulutus 5,3% (118) Ei vastattu % (73) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuva 5. Millä kursseilla opiskelet keväällä 2009? 32 prosenttia vastaajista ilmoittaa opiskelevansa keväällä 2009 tanssiin ja liikuntaan liittyvillä kursseilla. Myös kielikursseilla (28%) ja käden taitoihin liittyvillä kursseilla (27%) opiskelee usea vastaaja. Wahren Järvenpää Mäntsälä Parkano P-Satakunta Wellamo Valkeakoski Vanajavesi Ei vastattu taiteen perusopetus % (4) 1,3% (4) 1,4% (2) 0,9% (1) % (9) 6,0% (24) 1,8% (5) 1,7% (10) % (0) yhteiskunta, kansalaistaidot ja historia 9,0% (11) % (11) 1,4% (2) % (0) % (1) 1,8% (7) % (9) % (22) 11,1% (1) psykologia ja kasvatus 0,8% (1) % (10) 0,7% (1) 0,9% (1) % (0) 0,8% (3) % (1) 1,0% (6) % (0) musiikki % (4) % (14) 11,1% (16) 6,3% (7) % (10) 2,3% (9) 4,7% (13) 7,5% (45) % (0) kielet 27,0% (33) 32,7% (103) 11,1% (16) 22,3% (25) 6,5% (15) 40,8% (162) 3% (95) 26,7% (160) 22,2% (2) tietotekniikka 9,0% (11) 1,0% (3) 7,6% (11) 6,3% (7) 8,6% (20) 2,5% (10) 10,9% (30) 5,3% (32) 22,2% (2) näyttämötaiteet 2,5% (3) 2,5% (8) 1,4% (2) % (0) 2,2% (5) % (1) 0,7% (2) % (3) % (0) kirjallisuus ja kirjoittaminen 4,9% (6) % (10) % (0) 0,9% (1) % (0) 1,0% (4) 0,7% (2) 0,7% (4) 11,1% (1) kuvataiteet ja muotoilu 11,5% (14) 7,0% (22) 6,9% (10) 5,4% (6) 2,2% (5) 15,9% (63) 6,2% (17) % (22) % (0) käden taidot 38,5% (47) 13,0% (41) 1% (19) 2% (27) 6% (140) 4% (160) 25,0% (69) 14,5% (87) 11,1% (1) tanssi ja liikunta 18,9% (23) 34,6% (109) 57,6% (83) 4% (49) 12,1% (28) 21,4% (85) 24,6% (68) 4% (266) 4% (4) muu koulutus 9,8% (12) 11,4% (36) 8,3% (12) 0,9% (1) 5,2% (12) 2,3% (9) 4,7% (13) % (22) 11,1% (1) Ei vastattu % (5) 1,3% (4) 2,8% (4) 4,5% (5) % (9) 1,3% (5) 2,9% (8) 5,5% (33) % (0) Yhteensä 142,6% (174) 119,0% (375) 12% (178) 116,1% (130) 109,5% (254) 136,5% (542) 12% (332) 118,7% (712) 13% (12) Taulukko: Vertailu opiston mukaan (kysytty)

11 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) 5. TIEDONSAANTI opiston opinto-ohjelmasta 7% (1629) opiston kotisivuilta 16,6% (364) paikallislehdestä 7,8% (172) muualta 7,0% (153) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuva 6. Mistä pääasiassa sait tietoa kursseista? Pääasiassa vastaajat ovat saaneet tietoa kursseista opiston opinto-ohjelmasta (74%). Opiston kotisivuilta tietoa on saanut 17 prosenttia vastaajista ja paikallislehdestä 8 prosenttia vastaajista. Vaihtoehto muualta sekä paikallislehdet, joista tietoa on saatu, esitetään MarketMix -järjestelmässä. Wahren Järvenpää Mäntsälä Parkano P-Satakunta Wellamo Valkeakoski Vanajavesi opiston opinto-ohjelmasta 86,1% (105) 71,1% (224) 69,9% (100) 7% (82) 76,7% (174) 67,9% (269) 7% (194) 79,0% (473) opiston kotisivuilta 10,7% (13) 2% (76) 2% (29) 10,8% (12) % (10) 22,5% (89) 17,1% (47) 14,5% (87) paikallislehdestä 12,3% (15) 2,5% (8) 9,1% (13) 15,3% (17) 16,3% (37) 6,6% (26) 11,6% (32) % (24) muualta % (5) 7,0% (22) 4,9% (7) 8,1% (9) 7,9% (18) 9,1% (36) 6,2% (17) 6,3% (38) Yhteensä 113,1% (138) 104,8% (330) 10% (149) 108,1% (120) 105,3% (239) 106,1% (420) 105,5% (290) 10% (622) Taulukko: Vertailu opiston mukaan (kysytty)

12 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) 6. KURSSIMAKSUT edulliset 8,5% (186) sopivat 65,7% (1433) kalliit 25,8% (562) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuva 7. Kun ajattelet kurssien antia, ovatko kurssimaksut mielestäsi? Suurin osa vastaajista (66%) kokee kurssimaksut kurssien antiin suhteutettuna sopiviksi. Edulliseksi kurssimaksut kokee 9 prosenttia vastaajista ja kalliiksi neljäsosa vastaajista (26%). Wahren Järvenpää Mäntsälä Parkano P-Satakunta Wellamo Valkeakoski Vanajavesi edulliset % (5) 12,8% (40) 9,1% (13) 8,0% (9) 7,2% (16) 6,3% (25) 6,6% (18) 1% (60) sopivat 58,0% (69) 7% (231) 75,5% (108) 7% (79) 61,9% (138) 58,2% (230) 64,6% (177) 66,1% (392) kalliit 37,8% (45) 1% (42) 15,4% (22) 21,4% (24) 30,9% (69) 35,4% (140) 28,8% (79) 2% (141) Yhteensä 10% (119) 10% (313) 10% (143) 10% (112) 10% (223) 10% (395) 10% (274) 10% (593) Taulukko: Vertailu opiston mukaan (kysytty)

13 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) 7. OPINNOT TULEVINA VUOSINA kyllä 79,2% (1722) ehkä 19,7% (428) en 1,1% (25) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuva 8. Suunnitteletko myös seuraavina vuosina opiskelevasi tässä opistossa? 79 prosenttia vastaajista suunnittelee myös seuraavina vuosina opiskelevansa opistossa. Viidesosa (20%) suunnittelee ehkä opiskelevansa opistossa. Ainoastaan prosentti vastaajista ilmoittaa, ettei suunnittele opiskelua kyseisessä opistossa. Niiden vastaajien perustelut, jotka eivät suunnittele opiskelua seuraavina vuosina, esitetään MarketMix -järjestelmässä. Wahren Järvenpää Mäntsälä Parkano P-Satakunta Wellamo Valkeakoski Vanajavesi kyllä 81,7% (98) 75,4% (233) 78,2% (111) 85,7% (96) 79,9% (179) 80,9% (317) 82,8% (227) 76,4% (453) ehkä 18,3% (22) 22,7% (70) 2% (29) 1% (16) 19,2% (43) 18,1% (71) 16,1% (44) 22,3% (132) en % (0) 1,9% (6) 1,4% (2) % (0) 0,9% (2) 1,0% (4) 1,1% (3) 1,3% (8) Yhteensä 10% (120) 10% (309) 10% (142) 10% (112) 10% (224) 10% (392) 10% (274) 10% (593) Taulukko: Vertailu opiston mukaan (kysytty)

14 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) 8. OPISTOJA KUVAAVAT OMINAISUUDET Ammattitaidoton - Ammattitaitoinen 9,1% 52,1% (1101) 38,0% (802) Ei arvostettu - Arvostettu 15,0% (308) 5% (1101) 3% (616) Vanhanaikainen - Nykyaikainen 21,6% (439) 49,7% (1013) 2% (480) Hidas reagoimaan - Nopea reagoimaan 5,8% 38,6% (755) 4% (846) 11,3% Tuntematon - Tunnettu 15,1% (305) 45,7% (923) 36,4% (736) Epäluotettava - Luotettava 7,4% 45,3% (910) 4% (885) Jäykkä - Joustava 4,9% 22,6% (450) 49,2% (980) 22,1% (441) Passiivinen - Aktiivinen 22,8% (453) 49,5% (982) 22,7% (451) Vähän esillä - Paljon esillä 7,3% 34,9% (694) 45,1% (898) 12,1% Etäinen - Läheinen 5,1% 24,7% (491) 47,4% (941) 22,2% (441) Huono ilmapiiri - Hyvä ilmapiiri 1% (269) 46,2% (932) 38,9% (785) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuva 9. Rastikaa kustakin kohdasta vaihtoehto, joka tuntuu mielestänne parhaiten kuvaavan tätä opistoa. (Asteikko: 1=negatiivisin 5=positiivisin) Epäluotettava - Luotettava, 2011 kpl Ammattitaidoton - Ammattitaitoinen, 2112 kpl Huono ilmapiiri - Hyvä ilmapiiri, 2019 kpl Tuntematon - Tunnettu, 2020 kpl Ei arvostettu - Arvostettu, 2050 kpl Vanhanaikainen - Nykyaikainen, 2037 kpl Passiivinen - Aktiivinen, 1983 kpl Jäykkä - Joustava, 1991 kpl Etäinen - Läheinen, 1987 kpl Vähän esillä - Paljon esillä, 1991 kpl Hidas reagoimaan - Nopea reagoimaan, 1957 kpl 0 max 5 Kuva 10. t Vastaajien mukaan kansalaisopistoja kuvaavat keskimäärin parhaiten adjektiivit luotettava sekä ammattitaitoinen ja heikoiten kuvaukset paljon esillä sekä nopea reagoimaan. Vertailut opistoittain esitetään seuraavalla sivulla.

15 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) TOIMINNAN TEKIJÄT Ammattitaidoton - Ammattitaitoinen Ei arvostettu - Arvostettu Vanhanaikainen - Nykyaikainen Hidas reagoimaan - Nopea reagoimaan Tuntematon - Tunnettu Epäluotettava - Luotettava Jäykkä - Joustava Passiivinen - Aktiivinen Vähän esillä - Paljon esillä Etäinen - Läheinen Huono ilmapiiri - Hyvä ilmapiiri N= Wahren N=122 5 Järvenpää N=315 4 Mäntsälä N=144 2 Parkano N=112 6 P-Satakunta N=232 9 Wellamo N=397 8 Taulukko: Vertailu opiston mukaan (kysytty) Vihreä = tekijä on vähintään yksikköä parempi/korkeampi kuin keskiarvo Punainen = tekijä on vähintään yksikköä heikompi/alhaisempi kuin keskiarvo Valkeakoski N=276 4 Vanajavesi N=600 7

16 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) 9. SUOSITTELEMINEN kyllä, olen jo suositellut 55,2% (1192) kyllä, suosittelen kysyttäessä 39,0% (843) suosittelisin tietyin ehdoin/varauksin 5,5% (119) en suosittelisi % (6) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuva 11. Suosittelisitko omien kokemustesi perusteella tätä opistoa myös muille? 55 prosenttia vastaajista on jo suositellut opistoaan myös muille. Lisäksi yhteensä 45 prosenttia vastaajista voisi suositella opistoaan, 6 prosenttia tietyin ehdoin ja varauksin. Ainoastaan kuusi vastaajaa ilmoittaa, että ei todennäköisesti suosittelisi opistoaan myös muille. Wahren Järvenpää Mäntsälä Parkano P-Satakunta Wellamo Valkeakoski Vanajavesi kyllä, olen jo suositellut 61,7% (74) 47,1% (146) 55,3% (78) 55,0% (60) 65,1% (142) 5% (198) 6% (162) 55,3% (327) kyllä, suosittelen kysyttäessä 32,5% (39) 46,8% (145) 39,7% (56) 37,6% (41) 27,5% (60) 4% (170) 37,4% (101) 38,6% (228) suosittelisin tietyin ehdoin/varauksin 5,0% (6) 6,1% (19) % (6) 6,4% (7) 6,9% (15) 6,1% (24) 2,6% (7) 5,9% (35) en suosittelisi 0,8% (1) % (0) 0,7% (1) 0,9% (1) % (1) % (1) % (0) % (1) Yhteensä 10% (120) 10% (310) 10% (141) 10% (109) 10% (218) 10% (393) 10% (270) 10% (591) Taulukko: Vertailu opiston mukaan (kysytty)

17 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) 10. MARKETMIX -MENETELMÄN KUVAUS Tyytyväisyyden tutkiminen kuiluanalyysin avulla Kuiluanalyysin avulla voidaan tutkia vastaajien tyytyväisyyteen vaikuttavia toiminnan tekijöitä. Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin. Kuiluanalyysissä vihreä pylväs (pitkä, oikealle osoittava pylväs) kuvaa kunkin arvioidun tekijän merkitystä vastaajille. Jos vihreä pylväs on pitkä, kyseinen tekijä on vastaajalle tärkeä ja jos pylväs on lyhyt, ei tekijällä ole paljoakaan merkitystä. Lyhyempi punainen pylväs kuvaa puolestaan onnistumisen ja merkityksen erotusta (kuilua). Positiiviset (oikealle osoittavat) punaiset pylväät osoittavat tekijät, joissa onnistuminen on arvioitu korkeammaksi kuin merkitys. Nämä saattavat olla ylipanostustekijöitä. Negatiiviset (vasemmalle osoittavat) punaiset pylväät osoittavat tekijät, joissa onnistuminen on arvioitu heikommaksi kuin merkitys. Mitä pidemmälle vasemmalle tekijän punainen pylväs ulottuu, sitä kriittisempi tekijä on kyseessä. Tutkimusraportissa tekijät luokitellaan kuiluanalyysin perusteella kolmeen luokkaan seuraavasti: Onnistuneet tekijät: negatiivinen kuilu on alle yksikköä tai kuilu on positiivinen (=onnistuminen on suurempi kuin merkitys). Parantamisen varaa -tekijät: negatiivinen kuilu on 0,9 yksikköä. Kriittiset tekijät: negatiivisen kuilun arvo on vähintään 1,0 yksikköä. Tärkeää on reagoida tekijöihin, joiden merkitys on korkea ja joissa on suurehko negatiivinen kuilu.

18 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) Tyytyväisyyden tutkiminen nelikenttäanalyysin avulla MarketMix -ohjelmistolla vastaajien tyytyväisyyttä voidaan tutkia tarkemmin myös nelikenttäanalyysin avulla. Nelikenttäanalyysillä voidaan tarkastella muun muassa vastauksien hajontaa kussakin yksittäisessä tekijässä, jopa yksittäisen vastaajan tasolle vietynä. Nelikentän vaaka-akselilla esitetään tekijän merkitys vastaajalle ja pystyakselilla tarkastellun organisaation onnistuminen ko. tekijässä. Nelikenttäjaottelu muodostuu tekijän merkitys- ja onnistumisarvosanojen keskiarvojen perusteella. Nelikentän vasemmasta alakulmasta oikeaan yläkulmaan kulkeva vihreä viiva on ns. optimisuora; optimisuoralla sijaitsevissa tekijöissä merkitys ja onnistuminen ovat yhtä suuret. Mikäli toiminnan tekijän vastauspisteet sijoittuvat nelikentässä selvästi optimisuoran yläpuolelle, tekijä on ns. ylipanostustekijä. Kyseinen tekijä on saanut vastaajilta paremman onnistumisarvosanan kuin merkitysarvosanan, ts. tarkasteltu organisaatio on ylittänyt vastaajien odotukset. Mikäli tekijän vastauspisteet sijoittuvat nelikentässä selvästi optimisuoran alapuolelle, tekijä on ns. kriittinen tekijä. Kyseinen tekijä on saanut vastaajilta heikomman onnistumisarvosanan kuin merkitysarvosanan, ts. tarkasteltu organisaatio ei ole onnistunut täysin vastaamaan vastaajien odotuksiin. Nelikenttäanalyysissä optimisuoran yläpuolinen sininen alue edustaa ylipanostustekijöitä ja optimisuoran alapuolinen sininen alue vastaavasti kriittisiä tekijöitä. Optimisuoran molemmin puolin sijaitseva valkoinen alue edustaa puolestaan onnistuneita tekijöitä; mitä ylempänä oikealla tekijän vastauspisteet optimisuoralla sijaitsevat, sitä paremmin siinä on onnistuttu ja sitä tärkeämpi se on vastaajille. 7 6 YLIPANOSTUSTEKIJÄT Onnistuminen KRIITTISET TEKIJÄT Merkitys Nelikenttäanalyysin tulkinta

19 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) 11. KANSALAISOPISTOJEN ARVIOINTI Toiminnan tekijöiden merkitysarvosanat Opetuksen laatu, 2093 kpl Opinto-ohjelman saatavuus, 2079 kpl Netti-ilmoittautumisen sujuvuus, 1925 kpl Kurssitarjonnan monipuolisuus, 2023 kpl Opetustilojen toimivuus, 2059 kpl Opetusvälineiden toimivuus, 1967 kpl Kurssitarjonnan riittävyys, 1977 kpl Opinto-ohjelman selkeys ja luettavuus, 2116 kpl Tilojen siisteys, 2045 kpl Tilojen viihtyisyys, 2033 kpl Paikkakunnan kulttuurin ja elinkelpoisuuden kehittäminen, 1659 kpl Pysäköintipaikkojen riittävyys, 1963 kpl Sähköiset palvelut (sähköposti, tekstiviesti), 1791 kpl Kotisivujen selkeys, 1837 kpl Henkilöstön antama opastus, 1893 kpl Kestävän kehityksen edistäminen, 1587 kpl Maksamiskäytäntö, 2039 kpl Opiskelijoiden omaehtoisen kehityksen tukeminen, 1641 kpl Ilmoittautuminen opetuksen alkaessa, 1672 kpl Kotisivut, 1762 kpl Sivistyksellisen tasa-arvon lisääminen, 1597 kpl Opiskelijoiden sosiaalisuuden edistäminen, 1637 kpl Vahtimestari- ja talonmiespalvelut (tilajärjestelyt, ulkoalueet ja opastus), 1623 kpl Toimistopalvelut, 1704 kpl Puhelinilmoittautumisen sujuvuus, 1544 kpl Puhelinpalvelut, 1666 kpl Tiedotteet sanomalehdissä, 1930 kpl Opintoneuvonta, 1770 kpl Toimiston aukioloajat, 1679 kpl Kahvio, 1546 kpl 0 max 5 4,7 3,0 3,0 2,9 2,5 Kuva 12. Toiminnan tekijöiden merkitys (asteikko 1-5) Tärkeimpiä tekijöitä, joille vastaajat asettavat suurimmat odotukset, ovat: Opetuksen laatu Opinto-ohjelman saatavuus Netti-ilmoittautumisen sujuvuus Kurssitarjonnan monipuolisuus Opetustilojen toimivuus

20 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) TOIMINNAN TEKIJÄT Tiedottaminen ja opastus Opinto-ohjelman selkeys ja luettavuus Opinto-ohjelman saatavuus Kotisivujen selkeys Tiedotteet sanomalehdissä Opintoneuvonta Henkilöstön antama opastus Ilmoittautuminen Netti-ilmoittautumisen sujuvuus Puhelinilmoittautumisen sujuvuus Ilmoittautuminen opetuksen alkaessa Maksamiskäytäntö Palvelut Opetuksen laatu Kurssitarjonnan monipuolisuus Kurssitarjonnan riittävyys Kotisivut Puhelinpalvelut Sähköiset palvelut (sähköposti, tekstiviesti) Toimistopalvelut Toimiston aukioloajat Vahtimestari- ja talonmiespalvelut (tilajärjestelyt, ulkoalueet ja opastus) Kahvio Tilat ja välineet Opetustilojen toimivuus Opetusvälineiden toimivuus Tilojen viihtyisyys Tilojen siisteys Pysäköintipaikkojen riittävyys Yhteiskunnallisten tehtävien hoito Opiskelijoiden omaehtoisen kehityksen tukeminen Opiskelijoiden sosiaalisuuden edistäminen Sivistyksellisen tasa-arvon lisääminen Paikkakunnan kulttuurin ja elinkelpoisuuden kehittäminen Kestävän kehityksen edistäminen N=2207 3,0 3, ,7 2,9 2, Wahren N= ,7 3,0 2, Järvenpää N=315 2,6 2,8 4 4,5 3,0 5 4,7 3,1 2,9 2, Mäntsälä N=144 3,1 3, ,6 3,0 2, Parkano N= ,7 2,8 2, P-Satakunta N=232 4, ,7 2,4 2 4, Taulukko: Vertailu opiston mukaan (kysytty) Vihreä = tekijä on vähintään yksikköä parempi/korkeampi kuin keskiarvo Punainen = tekijä on vähintään yksikköä heikompi/alhaisempi kuin keskiarvo Wellamo N=397 3,1 3,0 9 4,5 3 4,7 3,1 2,8 2, Valkeakoski N=276 3,0 6 3,1 2 4,7 3, Vanajavesi N=600 4,5 2,9 2,9 6 4,6 2 4,8 3,1 2,9 2,

21 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) Toiminnan tekijöiden onnistumisarvosanat Opetuksen laatu, 2065 kpl Opinto-ohjelman saatavuus, 2030 kpl Netti-ilmoittautumisen sujuvuus, 1875 kpl Maksamiskäytäntö, 1986 kpl Opinto-ohjelman selkeys ja luettavuus, 2075 kpl Kurssitarjonnan monipuolisuus, 1981 kpl Sähköiset palvelut (sähköposti, tekstiviesti), 1663 kpl Henkilöstön antama opastus, 1713 kpl Opetusvälineiden toimivuus, 1903 kpl Tilojen siisteys, 1998 kpl Ilmoittautuminen opetuksen alkaessa, 1499 kpl Kurssitarjonnan riittävyys, 1923 kpl Opetustilojen toimivuus, 2017 kpl Paikkakunnan kulttuurin ja elinkelpoisuuden kehittäminen, 1525 kpl Toimistopalvelut, 1483 kpl Kotisivujen selkeys, 1740 kpl Sivistyksellisen tasa-arvon lisääminen, 1408 kpl Opiskelijoiden omaehtoisen kehityksen tukeminen, 1462 kpl Tilojen viihtyisyys, 1977 kpl Kotisivut, 1614 kpl Opiskelijoiden sosiaalisuuden edistäminen, 1457 kpl Pysäköintipaikkojen riittävyys, 1836 kpl Kestävän kehityksen edistäminen, 1418 kpl Puhelinpalvelut, 1410 kpl Vahtimestari- ja talonmiespalvelut (tilajärjestelyt, ulkoalueet ja opastus), 1453 kpl Opintoneuvonta, 1478 kpl Toimiston aukioloajat, 1401 kpl Puhelinilmoittautumisen sujuvuus, 1301 kpl Tiedotteet sanomalehdissä, 1718 kpl Kahvio, 1239 kpl 0 max 5 3,1 Kuva 13. Toiminnan tekijöiden onnistumisarvosanat (asteikko 1-5) Onnistumisarvosanojen mukaan tekijät, joissa kansalaisopistot ovat onnistuneet parhaiten, ovat: Opetuksen laatu Opinto-ohjelman saatavuus Netti-ilmoittautumisen sujuvuus Maksamiskäytäntö Opinto-ohjelman selkeys ja luettavuus

22 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) TOIMINNAN TEKIJÄT Tiedottaminen ja opastus Opinto-ohjelman selkeys ja luettavuus Opinto-ohjelman saatavuus Kotisivujen selkeys Tiedotteet sanomalehdissä Opintoneuvonta Henkilöstön antama opastus Ilmoittautuminen Netti-ilmoittautumisen sujuvuus Puhelinilmoittautumisen sujuvuus Ilmoittautuminen opetuksen alkaessa Maksamiskäytäntö Palvelut Opetuksen laatu Kurssitarjonnan monipuolisuus Kurssitarjonnan riittävyys Kotisivut Puhelinpalvelut Sähköiset palvelut (sähköposti, tekstiviesti) Toimistopalvelut Toimiston aukioloajat Vahtimestari- ja talonmiespalvelut (tilajärjestelyt, ulkoalueet ja opastus) Kahvio Tilat ja välineet Opetustilojen toimivuus Opetusvälineiden toimivuus Tilojen viihtyisyys Tilojen siisteys Pysäköintipaikkojen riittävyys Yhteiskunnallisten tehtävien hoito Opiskelijoiden omaehtoisen kehityksen tukeminen Opiskelijoiden sosiaalisuuden edistäminen Sivistyksellisen tasa-arvon lisääminen Paikkakunnan kulttuurin ja elinkelpoisuuden kehittäminen Kestävän kehityksen edistäminen N= , Wahren N= ,7 5 3, Järvenpää N=315 3, , Mäntsälä N= , Parkano N= , Pohjois-Satakunta N=232 Taulukko: Vertailu opiston mukaan (kysytty) Vihreä = tekijä on vähintään yksikköä parempi/korkeampi kuin keskiarvo Punainen = tekijä on vähintään yksikköä heikompi/alhaisempi kuin keskiarvo 9 4,5 3 4,5 2, Wellamo N= Valkeakoski N= , Vanajavesi N= ,0 9 2,

PETÄJÄ-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013

PETÄJÄ-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013 PETÄJÄ-OPISTO Asiakastyytyväisyys I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F R E D R I K I N K A T U 3 4 B 2 2, 0 0 1 0 0 H E L S I N

Lisätiedot

VALKEAKOSKI-OPISTO Valkeakosken osasto Asiakastyytyväisyys 2013

VALKEAKOSKI-OPISTO Valkeakosken osasto Asiakastyytyväisyys 2013 VALKEAKOSKI-OPISTO Valkeakosken osasto Asiakastyytyväisyys I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F R E D R I K I N K A T U 3 4 B 2

Lisätiedot

WAHREN-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013

WAHREN-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013 WAHREN-OPISTO Asiakastyytyväisyys INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

VALKEAKOSKI-OPISTO Pälkäneen osasto Asiakastyytyväisyys 2013

VALKEAKOSKI-OPISTO Pälkäneen osasto Asiakastyytyväisyys 2013 VALKEAKOSKI-OPISTO Pälkäneen osasto Asiakastyytyväisyys I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F R E D R I K I N K A T U 3 4 B 2 2,

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS Yksityisen terveydenhoidon barometri 2009

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS Yksityisen terveydenhoidon barometri 2009 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS Yksityisen terveydenhoidon barometri 2009 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI 2009 2 (19) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Jäsenyritysten asiakastutkimus 2015 Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry 25.5.2015

Jäsenyritysten asiakastutkimus 2015 Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry 25.5.2015 Jäsenyritysten asiakastutkimus 2015 Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry 25.5.2015 Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Anna Oikarinen Helena Kultanen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Mikko Kesä Minna Joutsen Tuomo Saarinen Innolink Research Oy 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Tutkimusraportti 9.1.2012 Mikko Kesä Merja Lehtinen Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin.

Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin. 7/2013 Nokian kaupunginkirjaston tuloksia Kirjastojen kansallisessa käyttäjäkyselyssä 2013 Kirjastojen yhteinen kysely toteutettiin tänä vuonna kolmatta kertaa. Kyselyä koordinoi kirjastosektorien yhteinen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

PROJEKTIYHDISTYS Yritysyhteistyön kehittämistutkimus 2012

PROJEKTIYHDISTYS Yritysyhteistyön kehittämistutkimus 2012 PROJEKTIYHDISTYS Yritysyhteistyön kehittämistutkimus 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden kirjastojen asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Yrityspäättäjätutkimus 2015 Ilmajoen kunta. Tuukka Suoniemi

Yrityspäättäjätutkimus 2015 Ilmajoen kunta. Tuukka Suoniemi Ilmajoen kunta Tuukka Suoniemi 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatus

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatus Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatus Tutkimusraportti 2.5.2013 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LASTEN JA NUORTEN KASVUA TUKEVAT PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LASTEN JA NUORTEN KASVUA TUKEVAT PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LASTEN JA NUORTEN KASVUA TUKEVAT PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan

Lisätiedot

Kuusamon alueen yrityspotentiaalikartoitus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015. Mikko Leinonen

Kuusamon alueen yrityspotentiaalikartoitus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015. Mikko Leinonen Kuusamon alueen yrityspotentiaalikartoitus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015 Mikko Leinonen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: HENKISEN HYVINVOINNIN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen.

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: HENKISEN HYVINVOINNIN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: HENKISEN HYVINVOINNIN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta Jani Listenmaa, Hanna Aho Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Parikkalan kunnan henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista, työyhteisön tilaa

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

Lisätiedot

Muuttajaseurantatutkimus 2014 Hattulan kunta 1.8.2014. Etta Partanen Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen

Muuttajaseurantatutkimus 2014 Hattulan kunta 1.8.2014. Etta Partanen Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen Muuttajaseurantatutkimus 2014 Hattulan kunta 1.8.2014 Etta Partanen Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset 4. Tulokset ja johtopäätökset

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Kuusamon bränditutkimus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015. Mikko Leinonen

Kuusamon bränditutkimus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015. Mikko Leinonen Kuusamon bränditutkimus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015 Mikko Leinonen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset 5. Johtopäätökset

Lisätiedot

MOTIVA OY Kyselytutkimus kulutustiedon ja energiansäästöneuvojen antamisesta 2009

MOTIVA OY Kyselytutkimus kulutustiedon ja energiansäästöneuvojen antamisesta 2009 MOTIVA OY Kyselytutkimus kulutustiedon ja energiansäästöneuvojen antamisesta 2009 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 2 (48) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...4

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

kyllä, suosittelisin lämpimästi 66,1% (643) TURVALLISUUS KESKEINEN YRITYSTÄ JA ASUMISOIKEUSASUMISTA KUVAAVA TEKIJÄ

kyllä, suosittelisin lämpimästi 66,1% (643) TURVALLISUUS KESKEINEN YRITYSTÄ JA ASUMISOIKEUSASUMISTA KUVAAVA TEKIJÄ 22.8. klo 17.30 AVAIN Asumisoikeus Oy on yleishyödyllinen asuntoyhteisö, joka tarjoaa asiakkailleen asumisoikeusasuntoja 29 paikkakunnalta Suomessa. Yhtiön omistuksessa on nyt 5550 asumisoikeusasuntoa

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Tammikuu 20 Kokonaistyytyväisyys ja suosittelu sekä tyytyväisyys- ja imagoindeksit Yleisarvosana yhtiölle

Lisätiedot

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yrityksen asiakastyytyväisyyttä. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina elokuussa 2015. Vastaajille tarjottiin mahdollisuutta vastata kyselyyn

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Tilitoimistoalan mielikuvatutkimus 2013 Savon ammatti- ja aikuisopisto 13.2.2014. Jani Listenmaa Kira Väätäinen Helena Kultanen

Tilitoimistoalan mielikuvatutkimus 2013 Savon ammatti- ja aikuisopisto 13.2.2014. Jani Listenmaa Kira Väätäinen Helena Kultanen Tilitoimistoalan mielikuvatutkimus 2013 Savon ammatti- ja aikuisopisto 13.2.2014 Jani Listenmaa Kira Väätäinen Helena Kultanen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

Kuusamon bränditutkimus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki Mikko Leinonen

Kuusamon bränditutkimus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki Mikko Leinonen Kuusamon bränditutkimus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015 Mikko Leinonen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset 5. Johtopäätökset

Lisätiedot

JÄSENYRITYSTEN ASIAKASTUTKIMUS Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry Jani Listenmaa Meiju Ahomäki Katri Antinmaa

JÄSENYRITYSTEN ASIAKASTUTKIMUS Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry Jani Listenmaa Meiju Ahomäki Katri Antinmaa JÄSENYRITYSTEN ASIAKASTUTKIMUS Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry 15.5. Jani Listenmaa Meiju Ahomäki Katri Antinmaa Yleistä tutkimuksesta 2 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää SKOL:in jäsenyritysten

Lisätiedot

PÄIJÄT HÄMEEN ASUMISEN JA MATKAILUN NYKYTILAKARTOITUS 2012

PÄIJÄT HÄMEEN ASUMISEN JA MATKAILUN NYKYTILAKARTOITUS 2012 PÄIJÄT HÄMEEN ASUMISEN JA MATKAILUN NYKYTILAKARTOITUS 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

Lisätiedot

YRITYS OY Tutkimus 2013 VERTAILUTIETOKANTARAPORTTI

YRITYS OY Tutkimus 2013 VERTAILUTIETOKANTARAPORTTI YRITYS OY Tutkimus 2013 INNOLINK EXCELLENCE SCORE VERTAILUTIETOKANTARAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Innolink Excellence Score 2. Vertailu vertailutietokantaan 2.1. Kuiluanalyysitaulukot kriteerikohtaisesti

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn

Lisätiedot

Asukastyytyväisyyskysely

Asukastyytyväisyyskysely Asukastyytyväisyyskysely toukokuu 2016 305 vastaajaa vuokra-asukkaiden vastausprosentti 31% Halusimme selvittää Mikä on asumisessa tärkeää? Miten hyvin se nykyisessä asumisessa toteutuu? Tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuskokonaisuus muodostui mm. seuraavista aihealueista:

Lisätiedot

JAMK Viestinnän vaikuttavuuden tutkimus 2007

JAMK Viestinnän vaikuttavuuden tutkimus 2007 JAMK Viestinnän vaikuttavuuden tutkimus 2007 JAMK / VIESTINNÄN VAIKUTTAVUUDEN TUTKIMUS 2007 2 (25) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS... 4 3. NUORTEN AMMATINVALINTA...

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

Tutkimus pysäköintiratkaisujen suunnittelun tueksi Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Mikko Ulander Janne Juntunen Katri Antinmaa

Tutkimus pysäköintiratkaisujen suunnittelun tueksi Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Mikko Ulander Janne Juntunen Katri Antinmaa Tutkimus pysäköintiratkaisujen suunnittelun tueksi Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Mikko Ulander Janne Juntunen Katri Antinmaa 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

Jussi Jyrinsalo Fingridin asiakastyytyväisyys

Jussi Jyrinsalo Fingridin asiakastyytyväisyys Fingridin asiakastyytyväisyys 2016 Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen toteutti Innolink Research ja sen tavoitteena oli: kartoittaa asiakastyytyväisyys kokonaistasolla ja eri palvelualueilla ( kpl) selvittää,

Lisätiedot

Raivaaja Yritysten kasvun ja alueelle sijoittumisen esteet pois Itä-Uudellamaalla 2014 Posintra Oy. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen

Raivaaja Yritysten kasvun ja alueelle sijoittumisen esteet pois Itä-Uudellamaalla 2014 Posintra Oy. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen Raivaaja Yritysten kasvun ja alueelle sijoittumisen esteet pois Itä-Uudellamaalla 2014 Posintra Oy Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää

Lisätiedot

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS ASIAKKAIDEN KULKU KESKUSTAAN... 5

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS ASIAKKAIDEN KULKU KESKUSTAAN... 5 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 2 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS... 3 3. ASIAKKAIDEN KULKU KESKUSTAAN... 5 4. KESKUSTAN ASIAKASVIRRAN TÄRKEYS YRITYKSELLE... 6 5. ASIOINNIN MUUTOKSET... 7 6. YRITYSTOIMINTAMAHDOLLISUUKSIEN

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus. Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus. Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan lasten ja nuorten palveluiden perusopetuksen

Lisätiedot

SUOMEN KULJETUS- JA LOGISTIIKKA RY Kuljettajatutkimus 2008

SUOMEN KULJETUS- JA LOGISTIIKKA RY Kuljettajatutkimus 2008 SUOMEN KULJETUS- JA LOGISTIIKKA RY Kuljettajatutkimus 2008 SUOMEN KULJETUS- JA LOGISTIIKKA RY / KULJETTAJATUTKIMUS 2008 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...4

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan lasten ja nuorten opetuspalveluiden asiakastyytyväisyyden

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely

Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely 2014 20.5.2014 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta

Lisätiedot

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu:

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: Apta Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto 18.10. N55 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: 11.-30.9.2013 Palvelut Jäsentutkimus 2013 (N55) Mitä Apteekkien työnantajaliiton (Apta) palveluja olet itse käyttänyt

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista Yritysyhteistyötutkimus 2014 Julkinen yhteenveto tutkimusraportista 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten tarjoamista

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy. Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen

Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy. Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen asukkaat 8..0 - ote: tyytyväisyys jätteenkuljetukseen ja tiedonsaantiin Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen

Lisätiedot

Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen

Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014 Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) 72 A. Belle Selene Xian valtuustoaloite vähäosaisten opiskelun tarpeesta HEL 2013-003033 T 00 00 03 Päätös Johtokunta päätti antaa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

Terveysasemien vaihdot Tampereella

Terveysasemien vaihdot Tampereella Terveysasemien vaihdot Tampereella 2011 2015 Terveysasemien sisäisten vaihtojen määrät ja syyt Annika Sallinen 1 Avopalveluiden hallinto Taustasta ja aineistosta Terveyskeskusten vaihto ollut mahdollista

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 Yritysyhteistyötutkimus 2014 Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden käyttötutkimus 2011

Tampereen kaupunki Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden käyttötutkimus 2011 Tampereen kaupunki Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden käyttötutkimus 2011 Tutkimusraportti 23.11.2011 KAISA MÄKI-KIHNIÄ Tutkimuskonsultti JUUSO HEINISUO Tutkimuspäällikkö, raportointi T U T K I M U K

Lisätiedot

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset FT Emilia Valkonen Hankkeen tarkoitus Selvittää: työväenopiston opetuksen tarve määritellä opetusresurssien jakamisessa käytetyt perusteet

Lisätiedot

Hämeenlinnan Asunnot Oy Asukastyytyväisyys

Hämeenlinnan Asunnot Oy Asukastyytyväisyys Hämeenlinnan Asunnot Oy Asukastyytyväisyys 21.11.2017 Tutkimuksen toteutus TUTKIMUKSEN AJANKOHTA 23.10.-3.11.2017 TIEDONKERUUTAPA Lomakekysely ja sähköinen kysely (2107 kpl) VASTAUSMÄÄRÄ 538 vastausta

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Omaishoitajakysely 2014 20.5.2014

Jyväskylän kaupunki Omaishoitajakysely 2014 20.5.2014 Jyväskylän kaupunki 20.5.2014 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys 2017 Espoon kaupunki, kaupunkisuunnittelukeskus Etta Partanen Meiju Ahomäki Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyys 2017 Espoon kaupunki, kaupunkisuunnittelukeskus Etta Partanen Meiju Ahomäki Jari Holttinen Asiakastyytyväisyys Espoon kaupunki, kaupunkisuunnittelukeskus 8.3. Etta Partanen Meiju Ahomäki Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

UNICEF Suomi Yhteispohjoismainen tutkimus Lapsen oikeudesta osallistua 2009-2010

UNICEF Suomi Yhteispohjoismainen tutkimus Lapsen oikeudesta osallistua 2009-2010 UNICEF Suomi Yhteispohjoismainen tutkimus Lapsen oikeudesta osallistua 2009-2010 UNICEF SUOMI / YHTEISPOHJOISMAINEN TUTKIMUS LAPSEN OIKEUDESTA OSALLISTUA 2009-2010 2 (59) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media.

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoite - Kuluttajien mielikuvat eri mediaryhmistä - Mukana 5 mediaryhmää - Kuluttajat arvioivat mediaryhmiä 44 ominaisuuden avulla Kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä - Kohderyhmänä

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys- kysely

Asiakastyytyväisyys- kysely Asiakastyytyväisyys- kysely Keski-Karjalan kansalaisopisto 5/2012 Kyselyn toteuttaminen Keski-Karjalan kansalaisopistossa toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely 1.-13.4.2012. Kyselyn saajat otettiin satunnaisotannalla

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Aura Golf. Yhteenveto N = 452

Aura Golf. Yhteenveto N = 452 Aura Golf Yhteenveto N = 452 07.01.2014 1 Sisällys Sivu Kyselyn mittari 3-5 Taustatiedot 6 Kuluneen kauden toiminta 7 Caddiemastertoiminta 8 Pelaaminen 8 Kentän kunto 9 Kilpailutoiminta 10 Klubitalo ja

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri

Lisätiedot

Asianajoalan Asiakastyytyväisyys 2004. Valtakunnalliset yhteenvetotulokset

Asianajoalan Asiakastyytyväisyys 2004. Valtakunnalliset yhteenvetotulokset Asianajoalan Asiakastyytyväisyys 2004 Valtakunnalliset yhteenvetotulokset Asianajoalan Asiakastyytyväisyys 2004 - tutkimuksen perustiedot Kyselytutkimus asianajotoimistojen asiakkaille Tavoitteet: 1. Tarjota

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 Pauliina Mattinen 1 Sisällysluettelo 1.Tutkimuksesta yleensä 2.Taustatietoja kaikista vastaajista 3.Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluiden käyttö 4.Motivoivat

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Tutkimusraportin tiivistelmä Sara Rönkkönen Opinto- ja opiskelijapalvelut (OOP) Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Golfseura Jäsentutkimus. Golfseura. Loppuraportti. Reconos

Golfseura Jäsentutkimus. Golfseura. Loppuraportti. Reconos RECONOS Golfseura Loppuraportti Johdanto Tutkimuksen toimeksiantaja, tekijä ja ajankohta Projekti Golf jäsentutkimus Tutkimuksen tekijä Ky Vastaava tutkija Kari Ehari Ajankohta Joulukuu 5 Toimeksiantaja

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston sidosryhmäkysely 2015

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston sidosryhmäkysely 2015 30.3.2015 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston sidosryhmäkysely 2015 Tuloskoonti [Päiväys] SISÄLLYS I Taustatiedot II Alueellinen toiminta III Palvelut/tuotteet IV Yhteistyö ja viestintä V Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

PIRKANMAAN FESTIVAALIT RY Tanssivirtaa Tampereella Kävijäkyselytutkimus 2011

PIRKANMAAN FESTIVAALIT RY Tanssivirtaa Tampereella Kävijäkyselytutkimus 2011 Raportti 15.5. PIRKANMAAN FESTIVAALIT RY Tanssivirtaa Tampereella Kävijäkyselytutkimus Kaisa Mäki-Kihniä tutkimuskonsultti kaisamk @innolink.fi 0505 744 755 Tutkimuskoordinaattori Anssi Mäkelä Innolink

Lisätiedot

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon.

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon. TYÖKAUSI 2015-2016 syyslukukausi 14.9.-22.11.2015 kevätlukukausi 11.1.-15.4.2016 hiihtoloma 7.-11.3.2016 kevätnäyttely huhti-toukokuu konsertti/kevätjuhla huhti-toukokuu Yksittäisiä kursseja voidaan järjestää

Lisätiedot

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto FinnTec Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma Messuvieraskyselyn yhteenveto Metalli- ja konepajateollisuuden toimialakohtainen tutkimus FinnTec-messujen jälkeen toteutettiin toimialan arvostuksista ja

Lisätiedot

PÄIJÄT HÄMEEN ASUMISEN JA MATKAILUN NYKYTILAKARTOITUS 2012

PÄIJÄT HÄMEEN ASUMISEN JA MATKAILUN NYKYTILAKARTOITUS 2012 PÄIJÄT HÄMEEN ASUMISEN JA MATKAILUN NYKYTILAKARTOITUS 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011 KOKO Länsi-Uusimaa Tutkimusraportti 13.1.2012 MIKKO KESÄ KAISA MÄKI-KIHNIÄ JUUSO HEINISUO Innolink Research Oy T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Strategia Vapaa-aikalautakunta

Strategia Vapaa-aikalautakunta Strategia 2016-2020 Vapaa-aikalautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot