KANSALAISOPISTOT Asiakastyytyväisyys 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSALAISOPISTOT Asiakastyytyväisyys 2009"

Transkriptio

1 KANSALAISOPISTOT Asiakastyytyväisyys 2009

2 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS OPISKELU Kolme tärkeintä tekijää opistossa opiskelulle Positiiviset kuvaukset omasta opistosta Negatiiviset kuvaukset omasta opistosta Onko aiemmin opiskellut tässä opistossa? KEVÄÄN 2009 OPINNOT TIEDONSAANTI KURSSIMAKSUT OPINNOT TULEVINA VUOSINA OPISTOJA KUVAAVAT OMINAISUUDET SUOSITTELEMINEN MARKETMIX -MENETELMÄN KUVAUS Tyytyväisyyden tutkiminen kuiluanalyysin avulla Tyytyväisyyden tutkiminen nelikenttäanalyysin avulla KANSALAISOPISTOJEN ARVIOINTI Toiminnan tekijöiden merkitysarvosanat Toiminnan tekijöiden onnistumisarvosanat Toiminnan tekijöiden kuiluanalyysi Tiedottaminen ja opastus Ilmoittautuminen Palvelut Tilat ja välineet Yhteiskunnallisten tehtävien hoito Vertailu opiston mukaan Vertailu ikäryhmän mukaan Vertailu koulutustaustan mukaan Kokonaisarvosana KESKEISIÄ TULOKSIA... 34

3 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tämä on Kansalaisopistojen asiakastyytyväisyystutkimuksen tutkimusraportti. Tutkimuksen toteutti Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän / Parkanon kaupungin toimeksiannosta Innolink Research Oy. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kansalaisopistojen asiakasprofiilia kartoittaa opiskelijoiden nykyistä sekä tulevaa opiskelua selvittää vastaajien mielikuvia Kansalaisopistoista selvittää vastaajien tiedonsaantia Kansalaisopistoista selvittää vastaajien opistoille asettamia vaatimuksia sekä vastaajien tyytyväisyyttä opistonsa toimintaan ja palveluihin kerätä vastaajilta vapaamuotoista palautetta Tutkimus toteutettiin Internet-kyselynä maalis-huhtikuussa Kohderyhmän muodostivat kahdeksan Länsi-Pirkanmaalla sijaitsevan kansalaisopiston asiakkaat (Forssan aikuisopisto, Järvenpään työväenopisto, Mäntsälän kansalaisopisto, Parkanon kansalaisopisto, Pohjois-Satakunnan alueopisto, Wellamo-opisto, Valkeakoski-opisto, Vanajaveden opisto). Tutkimus perustuu yhteensä 2207 asiakkaan antamiin vastauksiin. Opistoittain (rekisteritieto) vastauksia palautui seuraavasti: Opisto Palautuneet lomakkeet Wellamo-opisto 404 Järvenpään työväenopisto 316 Wahren-opisto 117 Mäntsälän kansalaisopisto 143 Parkanon kansalaisopisto 101 Pohjois-Satakunnan alueopisto 245 Valkeakoski-opisto 276 Vanajaveden opisto 600 Tutkimuksen tulokset on esitetty tässä raportissa taulukoina ja kuvina selityksineen. Lisäksi tuloksia voi tarkastella MarketMix -ohjelmistolla.

4 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS Tutkimusaineistoa kuvataan prosenttijakaumilla, jolloin saadaan kokonaiskuva vastaajista. OPISTO (rekisteritieto) 2009 Wahren-opisto 5,3% (117) Järvenpään työväenopisto 1% (316) Mäntsälän kansalaisopisto 6,5% (143) Parkanon kansalaisopisto 4,6% (101) Pohjois-Satakunnan alueopisto 11,1% (245) Wellamo-opisto 18,3% (404) Valkeakoski-opisto 12,6% (279) Vanajaveden opisto 27,3% (602) Yhteensä 10% (2207) OPISTO (kysytty) 2009 Wahren-opisto 5,6% (122) Järvenpään työväenopisto 1% (315) Mäntsälän kansalaisopisto 6,6% (144) Parkanon kansalaisopisto 5,1% (112) Pohjois-Satakunnan alueopisto 1% (232) Wellamo-opisto 18,1% (397) Valkeakoski-opisto 12,6% (276) Vanajaveden opisto 27,3% (600) Yhteensä 10% (2198) SUKUPUOLI 2009 nainen 8% (1751) mies 2% (439) Yhteensä 10% (2190)

5 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) IKÄRYHMÄ 2009 alle 20 vuotias 1,1% (24) vuotias 7,0% (154) vuotias 12,3% (270) vuotias 19,9% (438) vuotias 27,2% (599) vuotias 26,6% (586) yli 70 vuotias 6,0% (132) Yhteensä 10% (2203) KOULUTUSTAUSTA 2009 perusaste (peruskoulu, kansakoulu) 13,0% (286) toinen aste (lukio, ammattikoulu, opisto) 50,8% (1113) korkea-aste (yliopisto, korkeakoulu, ammattikorkeakoulu) 36,2% (794) Yhteensä 10% (2193) Lisäksi vastaajien kotikunta esitetään MarketMix -järjestelmässä.

6 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) 3. OPISKELU 3.1. Kolme tärkeintä tekijää opistossa opiskelulle aiemmat hyvät kokemukset 1,2% (27) aikataulujen/ajankohdan sopivuus 1% (221) ainoa palveluntarjoaja (paikkakunnalla) 4,6% (101) asiakaspalvelu % (3) asiallisuus % (2) elämysten saaminen % (6) esitemateriaali/tiedotus % (7) etäopiskelumahdollisuus % (2) haasteet % (4) halu kokeilla uutta 0,7% (15) halu pysyä ajassa kiinni % (8) harrastus 7,6% (168) helppous 1,4% (31) hinnan sopivuus 16,5% (364) hinta-laatusuhteen sopivuus 0,8% (18) hyvä/laaja palvelutarjonta/monipuolisuus 11,6% (255) hyvä/pätevä opettaja/opetus 22,4% (494) hyöty 1,7% (38) itsensä toteuttaminen % (8) joustavuus % (7) kielten oppiminen/kielitaidon ylläpito 8,8% (195) kulkuyhteydet/saavutettavuus % (14) kulttuuri % (2) kurssitarjonnan/kurssin sopivuus/kiinnostavuus itselle 32,0% (706) käsillä tekemisen ilo/kädentaidot % (81) käytännön syyt opiskella, esim. työ 1,1% (25) laadukkuus 0,9% (20) luotettavuus % (4) liikunta/terveyden ylläpito 7,6% (168) liikuntasetelit/alennukset % (4) mahdollisuus avoimen yliopiston kurssien suorittamiseen % (8) maine/tunnettuus % (7) mielen virkeyden/oppimistaitojen/muistin ylläpitäminen % (83) muiden suosittelu % (7) mukava porukka/ilmapiiri 7,8% (172) musiikki/kuoro 0,7% (15) neuvot/opastus 0,9% (19) oma aika/virkistys/vastapaino työlle 7,7% (170) opiskeluympäristö % (12) oppimishalu/itsensä kehittäminen 14,8% (326) paikallisuus 2,8% (62) saatavuus 0,9% (19) selkeys % (2) sijainti 46,4% (1023) sivistys % (4) sopivan tasoinen opetus 1,6% (36) sopivat ryhmäkoot % (3) soveltuvuus työssäkäyvälle % (7) tietotekniikan oppiminen 1,1% (25) tilat/välineet 2,3% (51) toimivuus % (6) tutkinto/eteneminen % (5) tuttuus/tottumus 2,9% (64) työnantaja/kunta maksoi % (5) uudet ideat % (9) viihtyisyys 0,7% (15) verkostoituminen/ihmisten tapaaminen % (83) ystävät/kaverit/puoliso 2,1% (47) yhteisöllisyys/sosiaaliset suhteet 5,5% (121) yhden maninnan saaneet 1,5% (33) en osaa / halua sanoa 5,8% (129) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuva 1. Mainitse kolme tärkeintä tekijää, miksi opiskelet kyseisessä opistossa. 46 prosenttia vastaajista mainitsee sijainnin kysyttäessä tärkeimpiä tekijöitä kyseisessä opistossa opiskelulle. Myös kurssitarjonnan / kurssin sopivuus / kiinnostavuus itselle (32%) sekä hyvä / pätevä opettaja / opetus (22%) mainitaan vastaajien keskuudessa usein.

7 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) 3.2. Positiiviset kuvaukset omasta opistosta aktiivinen 0,7% (16) asiallinen % (7) asiakaslähtöinen 0,8% (17) asiantunteva % (13) helposti lähestyttävä 1,5% (33) hyvä hinta-laatusuhde % (10) hyvä opetus / opettajat 38,0% (839) hyvä palvelu / mukava henkilökunta 5,0% (110) hyvä työskentelyhenki / ilmapiiri / kurssikaverit 14,7% (324) hyvät työskentelytilat 9,4% (208) hyvät varusteet / työvälineet / materiaalit 2,1% (46) ilmoittautuminen helppoa 1,9% (42) iloinen / vireä 1,0% (21) itselle sopiva 2,9% (65) joustava 1,9% (43) kurssien saatavuus % (6) laadukas 1,1% (25) laskutuksen toimivuus % (4) liikuntasetelin käyttömahdollisuus % (2) luotettava 0,7% (16) mielenkiintoinen 2,1% (47) monipuolinen kurssitarjonta 28,1% (620) nuorekas % (2) ok / ei valittamista % (71) paikallinen % (11) perinteikäs % (2) sijainti 8,4% (186) sopiva työtahti 0,7% (15) sopivan hintainen % (81) sopivat ryhmäkoot 1,0% (23) tarjontaa lapsille % (2) terveyttä tukeva % (4) toimiva % (85) toimiva tiedotus % (88) toimivat sähköiset palvelut 1,1% (24) tunnettu / arvostettu % (6) täsmällinen / toimivat aikataulut 2,2% (49) uudistuva / aikaansa seuraava 5,0% (110) vastaa kysyntään 1,6% (36) vastaa odotuksia / hyödyllinen 0,7% (15) viihtyisä / tuttu / kotoisa 5,2% (114) virkistävä / vastapaino työlle / omaa aikaa 0,7% (16) vuorovaikutteinen / opiskelijoita huomioiva % (97) yhteydenpito sujuvaa % (7) yhden maininnan saaneet 1,6% (35) ei mitään positiivista % (4) en osaa / halua vastata 14,5% (319) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuva 2. Kokemuksiesi mukaan, miten kuvailisit omaa opistoasi positiivisesti? Vastaajien keskuudessa korostuu erityisesti hyvään opetukseen / opettajaan (38%), monipuoliseen kurssitarjontaan (28%) sekä hyvään työskentelyhenkeen / ilmapiiriin / kurssikavereihin (15%) liittyvät tekijät pyydettäessä positiivisia kuvailuja omasta opistosta. Arviot opistoittain esitetään erillisessä liitteessä.

8 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) 3.3. Negatiiviset kuvaukset omasta opistosta byrokratia % (1) ei negatiivista 9,4% (208) epäjohdonmukaisuus % (1) etäinen % (6) hajanainen/iso 1,0% (23) huonot kotisivut/sähköinen järjestelmä % (14) ilmoittautumiset / kursseille vaikea päästä 4,5% (99) jatko-opiskelumahdollisuudet % (1) kalliit kurssit/kurssimaksut 11,8% (261) kokonaisuus % (3) kurssien ajankohta/pituus 8,2% (182) kurssien taso 2,1% (47) kurssin vaihtaminen ei onnistu % (2) kurssitarjonta 8,2% (181) kädentaitojen osuus vähentynyt % (2) lapsia ei lasketa vesijumpparyhmän kiintiöön % (3) liian hiljaista/rauhallista % (5) liikenneyhteydet % (3) maksutavat/maksuvaihtoehdot/alennukset 1,1% (25) materiaalit/materiaalien saatavuus 1,3% (28) muuttumaton /vanhanaikainen 1,2% (27) näkymätön % (1) opettajakunta/henkilökunta 4,5% (100) opintojen jatkuvuus / peruutukset 1,8% (39) opiskelijat/opiskelijoiden huomioon ottaminen 0,9% (20) opiskelijoiden palkitseminen % (1) opiskelun tulokset % (5) opiston jumppavälineiden hankinta % (2) oppitunnit % (14) parkkipaikat 1,0% (22) pelimannien häiritsevä harjoittelu % (1) postin alakerta % (1) resurssipula/säästösyyt 1,3% (28) ryhmien koko 2,5% (55) saavutettavuus/tavoitettavuus % (6) sijainti 2,7% (60) sisäänpäin suuntautunut % (2) säilytystilat % (1) tasapuolisuus % (7) tarkempi kuvaus kursseista % (2) tekniset laitteet % (6) tiedonkulku/tiedottaminen/mainonta 2,0% (44) tiloissa ongelmia / olosuhteet 8,9% (197) työkaluissa puutteita % (2) vaativuustaso % (8) yhteishenki % (4) yhteistyö eri alojen kanssa % (1) yksilöllisyyden puute % (6) yliarvostus % (3) en osaa/halua sanoa 38,5% (849) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuva 3. Kokemuksiesi mukaan, miten kuvailisit omaa opistoasi negatiivisesti? Vastaajien keskuudessa korostuvat erityisesti kalliit kurssit / kurssimaksut (12%), tilojen / olosuhteiden ongelmat ja puutteet (9%) sekä kurssien ajankohta ja pituus (8%) sekä kurssitarjonta (8%) kysyttäessä omaan opistoon liittyviä negatiivisia kuvailuja. Arviot opistoittain esitetään erillisessä liitteessä.

9 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) 3.4. Onko aiemmin opiskellut tässä opistossa? kyllä 88,3% (1921) en 11,7% (255) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuva 4. Oletko aikaisempina lukukausina opiskellut tässä opistossa? 88 prosenttia vastaajista ilmoittaa opiskelleensa aikaisempina lukukausina nykyisessä opistossaan. Wahren Järvenpää Mäntsälä Parkano P-Satakunta Wellamo Valkeakoski Vanajavesi kyllä 91,7% (110) 82,4% (257) 86,4% (121) 9% (99) 96,0% (218) 88,0% (345) 94,8% (256) 84,9% (506) en 8,3% (10) 17,6% (55) 1% (19) 1% (11) % (9) 12,0% (47) 5,2% (14) 15,1% (90) Yhteensä 10% (120) 10% (312) 10% (140) 10% (110) 10% (227) 10% (392) 10% (270) 10% (596) Taulukko: Vertailu opiston mukaan (kysytty)

10 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) 4. KEVÄÄN 2009 OPINNOT taiteen perusopetus 2,7% (59) yhteiskunta, kansalaistaidot ja historia 2,9% (64) psykologia ja kasvatus 1,0% (23) musiikki 5,3% (118) kielet 27,7% (611) tietotekniikka 5,7% (126) näyttämötaiteet 1,1% (24) kirjallisuus ja kirjoittaminen 1,3% (28) kuvataiteet ja muotoilu 7,2% (159) käden taidot 26,8% (591) tanssi ja liikunta 32,4% (715) muu koulutus 5,3% (118) Ei vastattu % (73) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuva 5. Millä kursseilla opiskelet keväällä 2009? 32 prosenttia vastaajista ilmoittaa opiskelevansa keväällä 2009 tanssiin ja liikuntaan liittyvillä kursseilla. Myös kielikursseilla (28%) ja käden taitoihin liittyvillä kursseilla (27%) opiskelee usea vastaaja. Wahren Järvenpää Mäntsälä Parkano P-Satakunta Wellamo Valkeakoski Vanajavesi Ei vastattu taiteen perusopetus % (4) 1,3% (4) 1,4% (2) 0,9% (1) % (9) 6,0% (24) 1,8% (5) 1,7% (10) % (0) yhteiskunta, kansalaistaidot ja historia 9,0% (11) % (11) 1,4% (2) % (0) % (1) 1,8% (7) % (9) % (22) 11,1% (1) psykologia ja kasvatus 0,8% (1) % (10) 0,7% (1) 0,9% (1) % (0) 0,8% (3) % (1) 1,0% (6) % (0) musiikki % (4) % (14) 11,1% (16) 6,3% (7) % (10) 2,3% (9) 4,7% (13) 7,5% (45) % (0) kielet 27,0% (33) 32,7% (103) 11,1% (16) 22,3% (25) 6,5% (15) 40,8% (162) 3% (95) 26,7% (160) 22,2% (2) tietotekniikka 9,0% (11) 1,0% (3) 7,6% (11) 6,3% (7) 8,6% (20) 2,5% (10) 10,9% (30) 5,3% (32) 22,2% (2) näyttämötaiteet 2,5% (3) 2,5% (8) 1,4% (2) % (0) 2,2% (5) % (1) 0,7% (2) % (3) % (0) kirjallisuus ja kirjoittaminen 4,9% (6) % (10) % (0) 0,9% (1) % (0) 1,0% (4) 0,7% (2) 0,7% (4) 11,1% (1) kuvataiteet ja muotoilu 11,5% (14) 7,0% (22) 6,9% (10) 5,4% (6) 2,2% (5) 15,9% (63) 6,2% (17) % (22) % (0) käden taidot 38,5% (47) 13,0% (41) 1% (19) 2% (27) 6% (140) 4% (160) 25,0% (69) 14,5% (87) 11,1% (1) tanssi ja liikunta 18,9% (23) 34,6% (109) 57,6% (83) 4% (49) 12,1% (28) 21,4% (85) 24,6% (68) 4% (266) 4% (4) muu koulutus 9,8% (12) 11,4% (36) 8,3% (12) 0,9% (1) 5,2% (12) 2,3% (9) 4,7% (13) % (22) 11,1% (1) Ei vastattu % (5) 1,3% (4) 2,8% (4) 4,5% (5) % (9) 1,3% (5) 2,9% (8) 5,5% (33) % (0) Yhteensä 142,6% (174) 119,0% (375) 12% (178) 116,1% (130) 109,5% (254) 136,5% (542) 12% (332) 118,7% (712) 13% (12) Taulukko: Vertailu opiston mukaan (kysytty)

11 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) 5. TIEDONSAANTI opiston opinto-ohjelmasta 7% (1629) opiston kotisivuilta 16,6% (364) paikallislehdestä 7,8% (172) muualta 7,0% (153) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuva 6. Mistä pääasiassa sait tietoa kursseista? Pääasiassa vastaajat ovat saaneet tietoa kursseista opiston opinto-ohjelmasta (74%). Opiston kotisivuilta tietoa on saanut 17 prosenttia vastaajista ja paikallislehdestä 8 prosenttia vastaajista. Vaihtoehto muualta sekä paikallislehdet, joista tietoa on saatu, esitetään MarketMix -järjestelmässä. Wahren Järvenpää Mäntsälä Parkano P-Satakunta Wellamo Valkeakoski Vanajavesi opiston opinto-ohjelmasta 86,1% (105) 71,1% (224) 69,9% (100) 7% (82) 76,7% (174) 67,9% (269) 7% (194) 79,0% (473) opiston kotisivuilta 10,7% (13) 2% (76) 2% (29) 10,8% (12) % (10) 22,5% (89) 17,1% (47) 14,5% (87) paikallislehdestä 12,3% (15) 2,5% (8) 9,1% (13) 15,3% (17) 16,3% (37) 6,6% (26) 11,6% (32) % (24) muualta % (5) 7,0% (22) 4,9% (7) 8,1% (9) 7,9% (18) 9,1% (36) 6,2% (17) 6,3% (38) Yhteensä 113,1% (138) 104,8% (330) 10% (149) 108,1% (120) 105,3% (239) 106,1% (420) 105,5% (290) 10% (622) Taulukko: Vertailu opiston mukaan (kysytty)

12 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) 6. KURSSIMAKSUT edulliset 8,5% (186) sopivat 65,7% (1433) kalliit 25,8% (562) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuva 7. Kun ajattelet kurssien antia, ovatko kurssimaksut mielestäsi? Suurin osa vastaajista (66%) kokee kurssimaksut kurssien antiin suhteutettuna sopiviksi. Edulliseksi kurssimaksut kokee 9 prosenttia vastaajista ja kalliiksi neljäsosa vastaajista (26%). Wahren Järvenpää Mäntsälä Parkano P-Satakunta Wellamo Valkeakoski Vanajavesi edulliset % (5) 12,8% (40) 9,1% (13) 8,0% (9) 7,2% (16) 6,3% (25) 6,6% (18) 1% (60) sopivat 58,0% (69) 7% (231) 75,5% (108) 7% (79) 61,9% (138) 58,2% (230) 64,6% (177) 66,1% (392) kalliit 37,8% (45) 1% (42) 15,4% (22) 21,4% (24) 30,9% (69) 35,4% (140) 28,8% (79) 2% (141) Yhteensä 10% (119) 10% (313) 10% (143) 10% (112) 10% (223) 10% (395) 10% (274) 10% (593) Taulukko: Vertailu opiston mukaan (kysytty)

13 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) 7. OPINNOT TULEVINA VUOSINA kyllä 79,2% (1722) ehkä 19,7% (428) en 1,1% (25) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuva 8. Suunnitteletko myös seuraavina vuosina opiskelevasi tässä opistossa? 79 prosenttia vastaajista suunnittelee myös seuraavina vuosina opiskelevansa opistossa. Viidesosa (20%) suunnittelee ehkä opiskelevansa opistossa. Ainoastaan prosentti vastaajista ilmoittaa, ettei suunnittele opiskelua kyseisessä opistossa. Niiden vastaajien perustelut, jotka eivät suunnittele opiskelua seuraavina vuosina, esitetään MarketMix -järjestelmässä. Wahren Järvenpää Mäntsälä Parkano P-Satakunta Wellamo Valkeakoski Vanajavesi kyllä 81,7% (98) 75,4% (233) 78,2% (111) 85,7% (96) 79,9% (179) 80,9% (317) 82,8% (227) 76,4% (453) ehkä 18,3% (22) 22,7% (70) 2% (29) 1% (16) 19,2% (43) 18,1% (71) 16,1% (44) 22,3% (132) en % (0) 1,9% (6) 1,4% (2) % (0) 0,9% (2) 1,0% (4) 1,1% (3) 1,3% (8) Yhteensä 10% (120) 10% (309) 10% (142) 10% (112) 10% (224) 10% (392) 10% (274) 10% (593) Taulukko: Vertailu opiston mukaan (kysytty)

14 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) 8. OPISTOJA KUVAAVAT OMINAISUUDET Ammattitaidoton - Ammattitaitoinen 9,1% 52,1% (1101) 38,0% (802) Ei arvostettu - Arvostettu 15,0% (308) 5% (1101) 3% (616) Vanhanaikainen - Nykyaikainen 21,6% (439) 49,7% (1013) 2% (480) Hidas reagoimaan - Nopea reagoimaan 5,8% 38,6% (755) 4% (846) 11,3% Tuntematon - Tunnettu 15,1% (305) 45,7% (923) 36,4% (736) Epäluotettava - Luotettava 7,4% 45,3% (910) 4% (885) Jäykkä - Joustava 4,9% 22,6% (450) 49,2% (980) 22,1% (441) Passiivinen - Aktiivinen 22,8% (453) 49,5% (982) 22,7% (451) Vähän esillä - Paljon esillä 7,3% 34,9% (694) 45,1% (898) 12,1% Etäinen - Läheinen 5,1% 24,7% (491) 47,4% (941) 22,2% (441) Huono ilmapiiri - Hyvä ilmapiiri 1% (269) 46,2% (932) 38,9% (785) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuva 9. Rastikaa kustakin kohdasta vaihtoehto, joka tuntuu mielestänne parhaiten kuvaavan tätä opistoa. (Asteikko: 1=negatiivisin 5=positiivisin) Epäluotettava - Luotettava, 2011 kpl Ammattitaidoton - Ammattitaitoinen, 2112 kpl Huono ilmapiiri - Hyvä ilmapiiri, 2019 kpl Tuntematon - Tunnettu, 2020 kpl Ei arvostettu - Arvostettu, 2050 kpl Vanhanaikainen - Nykyaikainen, 2037 kpl Passiivinen - Aktiivinen, 1983 kpl Jäykkä - Joustava, 1991 kpl Etäinen - Läheinen, 1987 kpl Vähän esillä - Paljon esillä, 1991 kpl Hidas reagoimaan - Nopea reagoimaan, 1957 kpl 0 max 5 Kuva 10. t Vastaajien mukaan kansalaisopistoja kuvaavat keskimäärin parhaiten adjektiivit luotettava sekä ammattitaitoinen ja heikoiten kuvaukset paljon esillä sekä nopea reagoimaan. Vertailut opistoittain esitetään seuraavalla sivulla.

15 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) TOIMINNAN TEKIJÄT Ammattitaidoton - Ammattitaitoinen Ei arvostettu - Arvostettu Vanhanaikainen - Nykyaikainen Hidas reagoimaan - Nopea reagoimaan Tuntematon - Tunnettu Epäluotettava - Luotettava Jäykkä - Joustava Passiivinen - Aktiivinen Vähän esillä - Paljon esillä Etäinen - Läheinen Huono ilmapiiri - Hyvä ilmapiiri N= Wahren N=122 5 Järvenpää N=315 4 Mäntsälä N=144 2 Parkano N=112 6 P-Satakunta N=232 9 Wellamo N=397 8 Taulukko: Vertailu opiston mukaan (kysytty) Vihreä = tekijä on vähintään yksikköä parempi/korkeampi kuin keskiarvo Punainen = tekijä on vähintään yksikköä heikompi/alhaisempi kuin keskiarvo Valkeakoski N=276 4 Vanajavesi N=600 7

16 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) 9. SUOSITTELEMINEN kyllä, olen jo suositellut 55,2% (1192) kyllä, suosittelen kysyttäessä 39,0% (843) suosittelisin tietyin ehdoin/varauksin 5,5% (119) en suosittelisi % (6) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuva 11. Suosittelisitko omien kokemustesi perusteella tätä opistoa myös muille? 55 prosenttia vastaajista on jo suositellut opistoaan myös muille. Lisäksi yhteensä 45 prosenttia vastaajista voisi suositella opistoaan, 6 prosenttia tietyin ehdoin ja varauksin. Ainoastaan kuusi vastaajaa ilmoittaa, että ei todennäköisesti suosittelisi opistoaan myös muille. Wahren Järvenpää Mäntsälä Parkano P-Satakunta Wellamo Valkeakoski Vanajavesi kyllä, olen jo suositellut 61,7% (74) 47,1% (146) 55,3% (78) 55,0% (60) 65,1% (142) 5% (198) 6% (162) 55,3% (327) kyllä, suosittelen kysyttäessä 32,5% (39) 46,8% (145) 39,7% (56) 37,6% (41) 27,5% (60) 4% (170) 37,4% (101) 38,6% (228) suosittelisin tietyin ehdoin/varauksin 5,0% (6) 6,1% (19) % (6) 6,4% (7) 6,9% (15) 6,1% (24) 2,6% (7) 5,9% (35) en suosittelisi 0,8% (1) % (0) 0,7% (1) 0,9% (1) % (1) % (1) % (0) % (1) Yhteensä 10% (120) 10% (310) 10% (141) 10% (109) 10% (218) 10% (393) 10% (270) 10% (591) Taulukko: Vertailu opiston mukaan (kysytty)

17 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) 10. MARKETMIX -MENETELMÄN KUVAUS Tyytyväisyyden tutkiminen kuiluanalyysin avulla Kuiluanalyysin avulla voidaan tutkia vastaajien tyytyväisyyteen vaikuttavia toiminnan tekijöitä. Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin. Kuiluanalyysissä vihreä pylväs (pitkä, oikealle osoittava pylväs) kuvaa kunkin arvioidun tekijän merkitystä vastaajille. Jos vihreä pylväs on pitkä, kyseinen tekijä on vastaajalle tärkeä ja jos pylväs on lyhyt, ei tekijällä ole paljoakaan merkitystä. Lyhyempi punainen pylväs kuvaa puolestaan onnistumisen ja merkityksen erotusta (kuilua). Positiiviset (oikealle osoittavat) punaiset pylväät osoittavat tekijät, joissa onnistuminen on arvioitu korkeammaksi kuin merkitys. Nämä saattavat olla ylipanostustekijöitä. Negatiiviset (vasemmalle osoittavat) punaiset pylväät osoittavat tekijät, joissa onnistuminen on arvioitu heikommaksi kuin merkitys. Mitä pidemmälle vasemmalle tekijän punainen pylväs ulottuu, sitä kriittisempi tekijä on kyseessä. Tutkimusraportissa tekijät luokitellaan kuiluanalyysin perusteella kolmeen luokkaan seuraavasti: Onnistuneet tekijät: negatiivinen kuilu on alle yksikköä tai kuilu on positiivinen (=onnistuminen on suurempi kuin merkitys). Parantamisen varaa -tekijät: negatiivinen kuilu on 0,9 yksikköä. Kriittiset tekijät: negatiivisen kuilun arvo on vähintään 1,0 yksikköä. Tärkeää on reagoida tekijöihin, joiden merkitys on korkea ja joissa on suurehko negatiivinen kuilu.

18 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) Tyytyväisyyden tutkiminen nelikenttäanalyysin avulla MarketMix -ohjelmistolla vastaajien tyytyväisyyttä voidaan tutkia tarkemmin myös nelikenttäanalyysin avulla. Nelikenttäanalyysillä voidaan tarkastella muun muassa vastauksien hajontaa kussakin yksittäisessä tekijässä, jopa yksittäisen vastaajan tasolle vietynä. Nelikentän vaaka-akselilla esitetään tekijän merkitys vastaajalle ja pystyakselilla tarkastellun organisaation onnistuminen ko. tekijässä. Nelikenttäjaottelu muodostuu tekijän merkitys- ja onnistumisarvosanojen keskiarvojen perusteella. Nelikentän vasemmasta alakulmasta oikeaan yläkulmaan kulkeva vihreä viiva on ns. optimisuora; optimisuoralla sijaitsevissa tekijöissä merkitys ja onnistuminen ovat yhtä suuret. Mikäli toiminnan tekijän vastauspisteet sijoittuvat nelikentässä selvästi optimisuoran yläpuolelle, tekijä on ns. ylipanostustekijä. Kyseinen tekijä on saanut vastaajilta paremman onnistumisarvosanan kuin merkitysarvosanan, ts. tarkasteltu organisaatio on ylittänyt vastaajien odotukset. Mikäli tekijän vastauspisteet sijoittuvat nelikentässä selvästi optimisuoran alapuolelle, tekijä on ns. kriittinen tekijä. Kyseinen tekijä on saanut vastaajilta heikomman onnistumisarvosanan kuin merkitysarvosanan, ts. tarkasteltu organisaatio ei ole onnistunut täysin vastaamaan vastaajien odotuksiin. Nelikenttäanalyysissä optimisuoran yläpuolinen sininen alue edustaa ylipanostustekijöitä ja optimisuoran alapuolinen sininen alue vastaavasti kriittisiä tekijöitä. Optimisuoran molemmin puolin sijaitseva valkoinen alue edustaa puolestaan onnistuneita tekijöitä; mitä ylempänä oikealla tekijän vastauspisteet optimisuoralla sijaitsevat, sitä paremmin siinä on onnistuttu ja sitä tärkeämpi se on vastaajille. 7 6 YLIPANOSTUSTEKIJÄT Onnistuminen KRIITTISET TEKIJÄT Merkitys Nelikenttäanalyysin tulkinta

19 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) 11. KANSALAISOPISTOJEN ARVIOINTI Toiminnan tekijöiden merkitysarvosanat Opetuksen laatu, 2093 kpl Opinto-ohjelman saatavuus, 2079 kpl Netti-ilmoittautumisen sujuvuus, 1925 kpl Kurssitarjonnan monipuolisuus, 2023 kpl Opetustilojen toimivuus, 2059 kpl Opetusvälineiden toimivuus, 1967 kpl Kurssitarjonnan riittävyys, 1977 kpl Opinto-ohjelman selkeys ja luettavuus, 2116 kpl Tilojen siisteys, 2045 kpl Tilojen viihtyisyys, 2033 kpl Paikkakunnan kulttuurin ja elinkelpoisuuden kehittäminen, 1659 kpl Pysäköintipaikkojen riittävyys, 1963 kpl Sähköiset palvelut (sähköposti, tekstiviesti), 1791 kpl Kotisivujen selkeys, 1837 kpl Henkilöstön antama opastus, 1893 kpl Kestävän kehityksen edistäminen, 1587 kpl Maksamiskäytäntö, 2039 kpl Opiskelijoiden omaehtoisen kehityksen tukeminen, 1641 kpl Ilmoittautuminen opetuksen alkaessa, 1672 kpl Kotisivut, 1762 kpl Sivistyksellisen tasa-arvon lisääminen, 1597 kpl Opiskelijoiden sosiaalisuuden edistäminen, 1637 kpl Vahtimestari- ja talonmiespalvelut (tilajärjestelyt, ulkoalueet ja opastus), 1623 kpl Toimistopalvelut, 1704 kpl Puhelinilmoittautumisen sujuvuus, 1544 kpl Puhelinpalvelut, 1666 kpl Tiedotteet sanomalehdissä, 1930 kpl Opintoneuvonta, 1770 kpl Toimiston aukioloajat, 1679 kpl Kahvio, 1546 kpl 0 max 5 4,7 3,0 3,0 2,9 2,5 Kuva 12. Toiminnan tekijöiden merkitys (asteikko 1-5) Tärkeimpiä tekijöitä, joille vastaajat asettavat suurimmat odotukset, ovat: Opetuksen laatu Opinto-ohjelman saatavuus Netti-ilmoittautumisen sujuvuus Kurssitarjonnan monipuolisuus Opetustilojen toimivuus

20 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) TOIMINNAN TEKIJÄT Tiedottaminen ja opastus Opinto-ohjelman selkeys ja luettavuus Opinto-ohjelman saatavuus Kotisivujen selkeys Tiedotteet sanomalehdissä Opintoneuvonta Henkilöstön antama opastus Ilmoittautuminen Netti-ilmoittautumisen sujuvuus Puhelinilmoittautumisen sujuvuus Ilmoittautuminen opetuksen alkaessa Maksamiskäytäntö Palvelut Opetuksen laatu Kurssitarjonnan monipuolisuus Kurssitarjonnan riittävyys Kotisivut Puhelinpalvelut Sähköiset palvelut (sähköposti, tekstiviesti) Toimistopalvelut Toimiston aukioloajat Vahtimestari- ja talonmiespalvelut (tilajärjestelyt, ulkoalueet ja opastus) Kahvio Tilat ja välineet Opetustilojen toimivuus Opetusvälineiden toimivuus Tilojen viihtyisyys Tilojen siisteys Pysäköintipaikkojen riittävyys Yhteiskunnallisten tehtävien hoito Opiskelijoiden omaehtoisen kehityksen tukeminen Opiskelijoiden sosiaalisuuden edistäminen Sivistyksellisen tasa-arvon lisääminen Paikkakunnan kulttuurin ja elinkelpoisuuden kehittäminen Kestävän kehityksen edistäminen N=2207 3,0 3, ,7 2,9 2, Wahren N= ,7 3,0 2, Järvenpää N=315 2,6 2,8 4 4,5 3,0 5 4,7 3,1 2,9 2, Mäntsälä N=144 3,1 3, ,6 3,0 2, Parkano N= ,7 2,8 2, P-Satakunta N=232 4, ,7 2,4 2 4, Taulukko: Vertailu opiston mukaan (kysytty) Vihreä = tekijä on vähintään yksikköä parempi/korkeampi kuin keskiarvo Punainen = tekijä on vähintään yksikköä heikompi/alhaisempi kuin keskiarvo Wellamo N=397 3,1 3,0 9 4,5 3 4,7 3,1 2,8 2, Valkeakoski N=276 3,0 6 3,1 2 4,7 3, Vanajavesi N=600 4,5 2,9 2,9 6 4,6 2 4,8 3,1 2,9 2,

21 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) Toiminnan tekijöiden onnistumisarvosanat Opetuksen laatu, 2065 kpl Opinto-ohjelman saatavuus, 2030 kpl Netti-ilmoittautumisen sujuvuus, 1875 kpl Maksamiskäytäntö, 1986 kpl Opinto-ohjelman selkeys ja luettavuus, 2075 kpl Kurssitarjonnan monipuolisuus, 1981 kpl Sähköiset palvelut (sähköposti, tekstiviesti), 1663 kpl Henkilöstön antama opastus, 1713 kpl Opetusvälineiden toimivuus, 1903 kpl Tilojen siisteys, 1998 kpl Ilmoittautuminen opetuksen alkaessa, 1499 kpl Kurssitarjonnan riittävyys, 1923 kpl Opetustilojen toimivuus, 2017 kpl Paikkakunnan kulttuurin ja elinkelpoisuuden kehittäminen, 1525 kpl Toimistopalvelut, 1483 kpl Kotisivujen selkeys, 1740 kpl Sivistyksellisen tasa-arvon lisääminen, 1408 kpl Opiskelijoiden omaehtoisen kehityksen tukeminen, 1462 kpl Tilojen viihtyisyys, 1977 kpl Kotisivut, 1614 kpl Opiskelijoiden sosiaalisuuden edistäminen, 1457 kpl Pysäköintipaikkojen riittävyys, 1836 kpl Kestävän kehityksen edistäminen, 1418 kpl Puhelinpalvelut, 1410 kpl Vahtimestari- ja talonmiespalvelut (tilajärjestelyt, ulkoalueet ja opastus), 1453 kpl Opintoneuvonta, 1478 kpl Toimiston aukioloajat, 1401 kpl Puhelinilmoittautumisen sujuvuus, 1301 kpl Tiedotteet sanomalehdissä, 1718 kpl Kahvio, 1239 kpl 0 max 5 3,1 Kuva 13. Toiminnan tekijöiden onnistumisarvosanat (asteikko 1-5) Onnistumisarvosanojen mukaan tekijät, joissa kansalaisopistot ovat onnistuneet parhaiten, ovat: Opetuksen laatu Opinto-ohjelman saatavuus Netti-ilmoittautumisen sujuvuus Maksamiskäytäntö Opinto-ohjelman selkeys ja luettavuus

22 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS (34) TOIMINNAN TEKIJÄT Tiedottaminen ja opastus Opinto-ohjelman selkeys ja luettavuus Opinto-ohjelman saatavuus Kotisivujen selkeys Tiedotteet sanomalehdissä Opintoneuvonta Henkilöstön antama opastus Ilmoittautuminen Netti-ilmoittautumisen sujuvuus Puhelinilmoittautumisen sujuvuus Ilmoittautuminen opetuksen alkaessa Maksamiskäytäntö Palvelut Opetuksen laatu Kurssitarjonnan monipuolisuus Kurssitarjonnan riittävyys Kotisivut Puhelinpalvelut Sähköiset palvelut (sähköposti, tekstiviesti) Toimistopalvelut Toimiston aukioloajat Vahtimestari- ja talonmiespalvelut (tilajärjestelyt, ulkoalueet ja opastus) Kahvio Tilat ja välineet Opetustilojen toimivuus Opetusvälineiden toimivuus Tilojen viihtyisyys Tilojen siisteys Pysäköintipaikkojen riittävyys Yhteiskunnallisten tehtävien hoito Opiskelijoiden omaehtoisen kehityksen tukeminen Opiskelijoiden sosiaalisuuden edistäminen Sivistyksellisen tasa-arvon lisääminen Paikkakunnan kulttuurin ja elinkelpoisuuden kehittäminen Kestävän kehityksen edistäminen N= , Wahren N= ,7 5 3, Järvenpää N=315 3, , Mäntsälä N= , Parkano N= , Pohjois-Satakunta N=232 Taulukko: Vertailu opiston mukaan (kysytty) Vihreä = tekijä on vähintään yksikköä parempi/korkeampi kuin keskiarvo Punainen = tekijä on vähintään yksikköä heikompi/alhaisempi kuin keskiarvo 9 4,5 3 4,5 2, Wellamo N= Valkeakoski N= , Vanajavesi N= ,0 9 2,

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Tutkimusraportti 9.1.2012 Mikko Kesä Merja Lehtinen Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Mikko Kesä Minna Joutsen Tuomo Saarinen Innolink Research Oy 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden kirjastojen asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti.

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

PROJEKTIYHDISTYS Yritysyhteistyön kehittämistutkimus 2012

PROJEKTIYHDISTYS Yritysyhteistyön kehittämistutkimus 2012 PROJEKTIYHDISTYS Yritysyhteistyön kehittämistutkimus 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yrityksen asiakastyytyväisyyttä. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina elokuussa 2015. Vastaajille tarjottiin mahdollisuutta vastata kyselyyn

Lisätiedot

kyllä, suosittelisin lämpimästi 66,1% (643) TURVALLISUUS KESKEINEN YRITYSTÄ JA ASUMISOIKEUSASUMISTA KUVAAVA TEKIJÄ

kyllä, suosittelisin lämpimästi 66,1% (643) TURVALLISUUS KESKEINEN YRITYSTÄ JA ASUMISOIKEUSASUMISTA KUVAAVA TEKIJÄ 22.8. klo 17.30 AVAIN Asumisoikeus Oy on yleishyödyllinen asuntoyhteisö, joka tarjoaa asiakkailleen asumisoikeusasuntoja 29 paikkakunnalta Suomessa. Yhtiön omistuksessa on nyt 5550 asumisoikeusasuntoa

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Asukastyytyväisyyskysely

Asukastyytyväisyyskysely Asukastyytyväisyyskysely toukokuu 2016 305 vastaajaa vuokra-asukkaiden vastausprosentti 31% Halusimme selvittää Mikä on asumisessa tärkeää? Miten hyvin se nykyisessä asumisessa toteutuu? Tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

Kuusamon bränditutkimus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki Mikko Leinonen

Kuusamon bränditutkimus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki Mikko Leinonen Kuusamon bränditutkimus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015 Mikko Leinonen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset 5. Johtopäätökset

Lisätiedot

JAMK Viestinnän vaikuttavuuden tutkimus 2007

JAMK Viestinnän vaikuttavuuden tutkimus 2007 JAMK Viestinnän vaikuttavuuden tutkimus 2007 JAMK / VIESTINNÄN VAIKUTTAVUUDEN TUTKIMUS 2007 2 (25) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS... 4 3. NUORTEN AMMATINVALINTA...

Lisätiedot

Jussi Jyrinsalo Fingridin asiakastyytyväisyys

Jussi Jyrinsalo Fingridin asiakastyytyväisyys Fingridin asiakastyytyväisyys 2016 Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen toteutti Innolink Research ja sen tavoitteena oli: kartoittaa asiakastyytyväisyys kokonaistasolla ja eri palvelualueilla ( kpl) selvittää,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus. Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus. Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan lasten ja nuorten palveluiden perusopetuksen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan lasten ja nuorten opetuspalveluiden asiakastyytyväisyyden

Lisätiedot

SUOMEN KULJETUS- JA LOGISTIIKKA RY Kuljettajatutkimus 2008

SUOMEN KULJETUS- JA LOGISTIIKKA RY Kuljettajatutkimus 2008 SUOMEN KULJETUS- JA LOGISTIIKKA RY Kuljettajatutkimus 2008 SUOMEN KULJETUS- JA LOGISTIIKKA RY / KULJETTAJATUTKIMUS 2008 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...4

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu:

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: Apta Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto 18.10. N55 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: 11.-30.9.2013 Palvelut Jäsentutkimus 2013 (N55) Mitä Apteekkien työnantajaliiton (Apta) palveluja olet itse käyttänyt

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely

Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely 2014 20.5.2014 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta

Lisätiedot

Terveysasemien vaihdot Tampereella

Terveysasemien vaihdot Tampereella Terveysasemien vaihdot Tampereella 2011 2015 Terveysasemien sisäisten vaihtojen määrät ja syyt Annika Sallinen 1 Avopalveluiden hallinto Taustasta ja aineistosta Terveyskeskusten vaihto ollut mahdollista

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) 72 A. Belle Selene Xian valtuustoaloite vähäosaisten opiskelun tarpeesta HEL 2013-003033 T 00 00 03 Päätös Johtokunta päätti antaa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset FT Emilia Valkonen Hankkeen tarkoitus Selvittää: työväenopiston opetuksen tarve määritellä opetusresurssien jakamisessa käytetyt perusteet

Lisätiedot

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS ASIAKKAIDEN KULKU KESKUSTAAN... 5

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS ASIAKKAIDEN KULKU KESKUSTAAN... 5 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 2 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS... 3 3. ASIAKKAIDEN KULKU KESKUSTAAN... 5 4. KESKUSTAN ASIAKASVIRRAN TÄRKEYS YRITYKSELLE... 6 5. ASIOINNIN MUUTOKSET... 7 6. YRITYSTOIMINTAMAHDOLLISUUKSIEN

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 Yritysyhteistyötutkimus 2014 Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten

Lisätiedot

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media.

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoite - Kuluttajien mielikuvat eri mediaryhmistä - Mukana 5 mediaryhmää - Kuluttajat arvioivat mediaryhmiä 44 ominaisuuden avulla Kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä - Kohderyhmänä

Lisätiedot

Strategia Vapaa-aikalautakunta

Strategia Vapaa-aikalautakunta Strategia 2016-2020 Vapaa-aikalautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden käyttötutkimus 2011

Tampereen kaupunki Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden käyttötutkimus 2011 Tampereen kaupunki Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden käyttötutkimus 2011 Tutkimusraportti 23.11.2011 KAISA MÄKI-KIHNIÄ Tutkimuskonsultti JUUSO HEINISUO Tutkimuspäällikkö, raportointi T U T K I M U K

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Aura Golf. Yhteenveto N = 452

Aura Golf. Yhteenveto N = 452 Aura Golf Yhteenveto N = 452 07.01.2014 1 Sisällys Sivu Kyselyn mittari 3-5 Taustatiedot 6 Kuluneen kauden toiminta 7 Caddiemastertoiminta 8 Pelaaminen 8 Kentän kunto 9 Kilpailutoiminta 10 Klubitalo ja

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Asukastyytyväisyyskysely

Asukastyytyväisyyskysely Asukastyytyväisyyskysely toukokuu 2016 256 vastaajaa asumisoikeusasukkaiden vastausprosentti 63 % Halusimme selvittää Mikä on asumisessa tärkeää? Miten hyvin se nykyisessä asumisessa toteutuu? Tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä!

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! OPS 2016 Arvokeskustelun tuloksia Keravanjoen koulun huoltajat 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? oppivelvollisuus ja yleissivistys oppii vastuulliseksi kansalaiseksi

Lisätiedot

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu - oppimisen arviointilomake sosionomiopiskelijoille Lomake täytetään vapaaehtoistoiminnan harjoittelun (4. Harjoittelu) lopuksi

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Palveluiden käyttäjien profiili Palveluiden käyttö

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys- kysely

Asiakastyytyväisyys- kysely Asiakastyytyväisyys- kysely Keski-Karjalan kansalaisopisto 5/2012 Kyselyn toteuttaminen Keski-Karjalan kansalaisopistossa toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely 1.-13.4.2012. Kyselyn saajat otettiin satunnaisotannalla

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Vastauksia kielen mukaan Svar enligt språk Kieli - Språk swe fin 0 50 100 150 Vastaustapa - Svarsmetod Paperivastaus - papperssvar Sähköinen vastaus - elektroniskt

Lisätiedot

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1.

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1. Espoon työväenopisto Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä Saara Patoluoto 30.1.2014 Espoon työväenopisto Lainsäädännöllinen tehtävä ja tarkoitus ( Laki

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Aineiston rakenne % Sukupuoli Mies Nainen

Aineiston rakenne % Sukupuoli Mies Nainen Aineiston rakenne % 2009 2011 2012 2014 2015 Sukupuoli Mies 79 70 70 80 81 Nainen 21 30 30 20 19 Ikä alle 18 4 1 3 1 1 18-29 8 7 8 4 4 30-54 39 40 32 45 44 yli 55 48 51 57 49 51 Onko osakas osakas 49 48

Lisätiedot

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Ranuan kr. kansanopiston erityislinja on tarkoitettu kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Toiminta käynnistyi vuonna 2003 kehitysvammaisten

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKAS- JA ASIAKASTUTKIMUKSET Yhteenveto Mikko Kesä Tutkimusjohtaja, Innolink Research Oy

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKAS- JA ASIAKASTUTKIMUKSET Yhteenveto Mikko Kesä Tutkimusjohtaja, Innolink Research Oy HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKAS- JA ASIAKASTUTKIMUKSET 2011-2012 Yhteenveto 21.12.2011 Mikko Kesä Tutkimusjohtaja, Innolink Research Oy TUTKIMUSKOKONAISUUS Tavoitteet: Mitattavat asiat: Hämeenlinnan löytää

Lisätiedot

Opiskelijan polku Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 13.11.2015 Anna Oikarinen Katri Antinmaa. 13.12.2015 Jatta Herranen (PKKY)

Opiskelijan polku Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 13.11.2015 Anna Oikarinen Katri Antinmaa. 13.12.2015 Jatta Herranen (PKKY) Opiskelijan polku Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 13.11.2015 Anna Oikarinen Katri Antinmaa 13.12.2015 Jatta Herranen (PKKY) 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2008

Nuorisotutkimus 2008 Nuorisotutkimus 08 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin huhtikuussa 08 verkkokyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus Tutkimuksen toteuttaminen Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville. Yhteensä tehtiin 1.023 haastattelua.

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

SMOTO MP2016-tutkimus

SMOTO MP2016-tutkimus SMOTO MP2016-tutkimus Suomalaisen motoristin profiili Moottoripyöräily Suomessa MP-ajoneuvoveron vaikutus moottoripyöräilyyn SMOTO, Jari Kielinen Suomalaisen motoristin profiili SMOTO MP2016-tutkimus 2

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET

JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET Liite 1 JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET Kyselytutkimus alueelle muuttaneille ja pendelöijille MARKKINATUTKIMUSPALVELUT 2013 Hannu Tuuri, Marja Katajavirta SISÄLTÖ 1. Taustatietoja

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

OPS-kommentointi - Perusraportti

OPS-kommentointi - Perusraportti OPS-kommentointi - Perusraportti 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu 2016 SFS ISO2022 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/2016 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 4 POHJOISEN ALUEOPISTON ESITTELY Sto EHDOTUS Merkitään tiedoksi. Lisätiedot: Vattula Kaarina, aluerehtori (pohjoinen alueop.), puhelin 310 88541 ESITTELIJÄ Historiaa

Lisätiedot

IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen ammattikorkeakoulu

IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen ammattikorkeakoulu IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Kysely lähetettiin Kemi Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian, Lapin yliopiston

Lisätiedot

Taloushallinnon ohjelmistot 2014

Taloushallinnon ohjelmistot 2014 Taloushallinnon ohjelmistot 201 Vastauksia yhteensä: 1021 Vastausprosentti: 29 Yhteistyössä Basware EmCe Solution Partner Oy Heeros Systems Oy Lemonsoft Oy Maestro Netbaron Solutions Oy Opus Capita ProCountor

Lisätiedot

Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut. Annukka Muuri 18.11.2014

Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut. Annukka Muuri 18.11.2014 Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut Annukka Muuri 18.11.2014 Maahanmuuttajataustaiset oppilaat Maahanmuuttajaoppilaiden määrä on kasvanut seitsemässä vuodessa noin

Lisätiedot

FUAS-opinnot Irina Salminen

FUAS-opinnot Irina Salminen FUAS-opinnot 2012 Irina Salminen 2 FUAS-liikkuvuus FUAS-liittouman kesäopinnot 2010 alkaen Tavoitteena on, että jokainen koulutusohjelma järjestää yksin tai kumppaniamkien kanssa vähintään 15 op kesäopintoja

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

2016 Orimattilan Vuokratalot Oy - Asukastyytyväisyyskysely

2016 Orimattilan Vuokratalot Oy - Asukastyytyväisyyskysely 2016 Orimattilan Vuokratalot Oy - Asukastyytyväisyyskysely Taustaa ja menetelmiä Feelback Group toteutti Orimattilan Vuokratalot Oy:lle asukastyytyväisyyskyselyn. Kysely toteutettiin paperilomakekyselynä

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys

Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys Vastaajia yhteensä 261 kpl Naisia 195kpl (74,7%) Miehiä 66 kpl (25,3%) Vastanneiden ikä Mielestäni alakoulun (0-6 lk) oppilaan lähikoulun tulisi

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTAMISJÄRJESTELMÄ SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTAMISJÄRJESTELMÄ Syyskuu 2015 Rehtori Taina Saarinen 1 Johtaminen Mihin suuntaan ja mihin ei? Onko onnistuttu vai ei? Tavoiteasetanta ja vaikuttavuusarviointi Missä päätetään

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio

Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio 1. Opetus ja oppiminen 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Etenen ja menestyn opinnoissani suunnitelmieni mukaisesti 13 28 11 7 2

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

POLIISIN POSTTRAUMATYÖPAJAT

POLIISIN POSTTRAUMATYÖPAJAT POLIISIN POSTTRAUMATYÖPAJAT Menestyksekästä toimintaa Kriisityönpäivät 7.-8.4.2016 Helsinki Hallintotieteiden tohtori, rikoskomisario Juha Järvelin Mistä on kyse FBI vuonna 1985 agenteille, jotka osallisina

Lisätiedot

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Päättäjien kuntakuva ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Siv Sandberg Åbo Akademi 2015 Päättäjätutkimus 2015 Kohdejoukko 3 652 henkilöä

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE Käytännön venäjää koulutus avuksi työelämään Venäjän kulttuuri ja kieli viikonloppukurssi Venäjän kulttuuri ja kieli (ryhmäopetus yrityksissä) Venäjän

Lisätiedot

Opinto-ohjaus 2. vuosiasteella

Opinto-ohjaus 2. vuosiasteella Opinto-ohjaus 2. vuosiasteella Jaksot 1-2: Oman yo-koesuunnitelman suunnittelu hajauttamiseen tai kerralla kirjoittamiseen perustuen Kurssivalintojen viimeistelyä edelliseen perustuen Yo-koesuunnitelman

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

N= N=367

N= N=367 Master Golf Jäsentyytyväisyystutkimus vertailu 2010 vs 2011 14.10.2011 2010 N=517 2011 N=367 (vastaamisen aloittaneet) 1 Taustatiedot 2010: 2011: Vastaajan sukupuoli Ikäjakautuma Olen Masterin Tasoitus

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot